Codul Penal, adoptat la 24.03.

61 – abrogat

Codul penal din 24.03.1961 Veştile R.S.S.M., 1961, nr.10, art.41 * * * C U P R I N S PARTEA GENERALĂ TITLUL ÎNTÎI DISPOZIŢII GENERALE Articolul Articolul Articolul Articolul Sarcinile Codului penal Exclus Temeiurile răspunderii penale Aplicarea prezentului Cod la faptele, săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova sau dincolo de hotarele ei Articolul 5. Exclus Articolul 6. Aplicarea legii penale în timp TITLUL AL DOILEA INFRACŢIUNI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 7. Noţiunea de infracţiune 7/1. Noţiunea de infracţiune gravă 8. Infracţiunea săvîrşită cu intenţie 9. Săvîrşirea infracţiunii din imprudenţă 10. Răspunderea minorilor 11. Iresponsabilitatea 12. Răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită în stare de beţie 13. Legitima apărare 14. Extrema necesitate 15. Răspunderea pentru pregătire de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune 16. Renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii 17. Complicitatea 17/1. Organizaţia criminală 18. Favorizarea 19. Nedenunţarea TITLUL AL TREILEA PEDEPSE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 20. Ţelurile pedepsei 21. Categoriile pedepselor 22. Exclus 23. Privaţiunea de libertate 24. Recidivistul deosebit de periculos 24/1. Exclus 25. Exclus 26. Exclus 27. Exclus 28. Privaţiunea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Articolul 29. Amenda 1. 2. 3. 4.

Articolul 30. Destituirea din funcţie Articolul 31. Mustrarea publică Articolul 32. Trimiterea militarilor, care au săvîrşit infracţiuni, în batalionul disciplinar Articolul 32/1. Trimiterea la un preventoriu de educaţie prin muncă Articolul 33. Confiscarea averii Articolul 34. Retragerea gradelor militare şi a altor titluri, precum şi a ordinelor, medaliilor, a titlurilor onorifice şi a gradelor de calificare (clasificare) Articolul 35. Decăderea din drepturile părinteşti Articolul 35/1. Exclus TITLUL AL PATRULEA APLICAREA PEDEPSEI ŞI ABSOLVIREA DE PEDEAPSĂ Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 36. 37. 38. 39. Principiile generale ale aplicării pedepsei Circumstanţele atenuante Circumstanţele agravante Aplicarea pedepsei în cazul săvîrşirii mai multor infracţiuni 40. Stabilirea pedepsei în cazul mai multor sentinţe 41. Modul calculării termenelor pedepsei 42. Abrogat 42/1. Înlocuirea pedepsei 43. Condamnarea cu suspendarea pedepsei 44. Amînarea executării sentinţei de condamnare a unui militar sau a unui supus militar în timp de război 44/1. Amînarea executării pedepsei referitoare la femeile gravide şi femeile cu copii mici 45. Comutarea detenţiunii preventive 45/1. Calcularea timpului aflării sub arest preventiv 46. Prescripţia tragerii la răspundere penală 47. Prescripţia executării sentinţei de condamnare 48. Absolvirea de răspunderea penală şi de pedeapsă 48/1. Absolvirea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă 49. Exclus 50. Absolvirea de răspunderea penală cu încredinţarea pe chezăşie 51. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă 51/1. Exclus 51/2. Exclus 52. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă şi înlocuirea pedepsei prin alta mai blîndă faţă de persoanele, care au săvîrşit o infracţiune la o vîrstă sub optsprezece ani 52/1. Înlocuirea părţii neispăşite din pedeapsa privativă de libertate cu amendă 53. Absolvirea de executarea pedepsei 53/1. Amnistia 53/2. Graţierea 54. Stingerea antecedentelor penale

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

TITLUL AL CINCILEA MĂSURILE DE CONSTRÎNGERE CU CARACTER MEDICAL ŞI EDUCATIV Articolul 55. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor mintali Articolul 56. Internarea într-un spital de boli mintale Articolul 57. Stabilirea, schimbarea şi încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor mintali Articolul 58. Calcularea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical Articolul 59. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu

caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă Articolul 60. Aplicarea faţă de minori a măsurilor de constrîngere cu caracter educativ PARTEA SPECIALĂ CAPITOLUL ÎNTÎI INFRACŢIUNI CONTRA STATULUI 1. INFRACŢIUNI DEOSEBIT DE PERICULOASE CONTRA STATULUI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 61. Trădarea de patrie 62. Spionajul 63. Terorismul 63/1. Activitatea de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste 64. Atentatul la viaţa sau libertatea persoanei care se bucură de protecţie internaţională 65. Diversiunea 66. Sabotajul 67. Chemări la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii de stat sau la încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova 67/1. Chemările la săvîrşirea unor crime împotriva securităţii statului 68. Propaganda războiului 68/1. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă 69. Activitatea organizatorică, îndreptată spre săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de periculoase contra statului 70. Infracţiuni de stat deosebit de periculoase, săvîrşite împotriva unui alt stat al oamenilor muncii II. ALTE INFRACŢIUNI CONTRA STATULUI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 71. Încălcarea egalităţii naţionale şi rasiale 71/1. Exclus 72. Divulgarea secretului de stat 73. Pierderea documentelor ce conţin un secret de stat 73/1. Transmiterea către organizaţii străine a unor informaţii, ce constituie un secret de serviciu 74. Banditismul 74/1. Acţiunile, care dezorganizează activitatea instituţiilor de corectare prin muncă 74/2. Înfiinţarea sau conducerea unei organizaţii criminale şi apartenenţa la ea 75. Contrabanda 76. Dezordini de masă 77. Sustragerea de la încorporarea în serviciul militar în termen, pregătirea militară obligatorie sau în serviciul de alternativă 78. Sustragerea de la mobilizare 78/1. Sustragerea sau refuzul de a satisface serviciul de alternativă 79. Sustragerea în timp de război de la îndeplinirea obligaţiilor sau de la plata impozitelor 80. Trecerea ilegală a frontierei de stat 81. Încălcarea regulilor cu privire la zborurile internaţionale 82. Încălcarea regulilor cu privire la securitatea circulaţiei şi exploatarea transportului

Articolul Articolul

cauzată prin imprudenţă 100. Răpirea sau substituirea unui copil străin 113/1. Raportul sexual cu o persoană care n-a împlinit şaisprezece ani 103/1. Violul 103. Favorizarea infracţiunilor contra statului CAPITOLUL AL DOILEA INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII.cauzată în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări 99.Articolul 83. SĂNĂTĂŢII. Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţi corporale. Nedenunţarea infracţiunilor contra statului Articolul 87. Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale. Contaminarea de boala SIDA 108. Încălcarea regulilor cu privire la operaţiile valutare Articolul 86. Tortura 102. Exclus 110. Scoaterea ilegală a copiilor din Republica Moldova 113. 90. Vînzarea şi traficul de copii . Deteriorarea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport Articolul 84. săvîrşit în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări 92. Pervertirea unor persoane. Omorul premeditat săvîrşit cu circumstanţe agravante Omorul premeditat Omorul. 91. Proxenetismul 106. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale 108/2. Vătămarea intenţionată gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale în stare de afect 98. săvîrşit în stare de afect Omorul. Omorul pruncului de către mamă 93. Sustragerea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor 111. Fabricrea sau punerea în circulaţie a banilor falşi Articolul 85. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 96. Sustragerea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau soţului 112. Vătămarea intenţionată mai puţin gravă a integrităţii corporale 97. Constrîngerea unei femei de a avea raport sexual 105/1. LIBERTĂŢII ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 88. Practicarea prostituţiei 105/2. Efectuarea ilegală a avortului 108/1. care n-au împlinit şaisprezece ani 105. Omorul din imprudenţă 94. Bătaia sau alte acţiuni violente 101/1. Satisfacerea prin constrîngere a poftei sexuale în forme perverse 104. Divulgarea secretului înfierii 112/2. Sustragerea de la tratamentul bolii venerice şi trasmiterea unei boli venerice 107/1. 89. Determinarea la sinucidere 95. Abuzul părinţilor şi altor persoane la înfiere şi transmiterea ilegală a copiilor 112/3. Efectuarea fecundării artificiale sau implantarea embrionului 109. Homosexualismul prin constrîngere 107. Exclus 101. Abuzul de drepturile sau de obligaţiile de tutore 112/1.

săvîrşită prin furt de buzunar Articolul 125. Cauzarea de pagube materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere Articolul 126/1. Furtul sau utilizarea samavolnică a energiei electrice. Neglijenţa criminală faţă de folosirea sau păstrarea mijloacelor tehnice agricole Articolul 130. Răspîndirea datelor intenţionat false despre candidatul pentru alegerile de deputaţi Articolul 133/2. termice sau a gazului Articolul 126/2. Infracţiunile contra proprietăţii altor state. Calomnia 118. Încălcarea regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale 116. Sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului Articolul 124. Falsificarea rezultatelor votării Articolul 134. Dobîndirea prin şantaj a avutului proprietarului Articolul 126. DE MUNCĂ ŞI ALTOR DREPTURI ALE CETĂŢENILOR Articolul 133. delapidare sau abuz de serviciu Articolul 123/1. Falsificarea actelor electorale sau numărarea . Sustragerea de bunuri din avutul proprietarului. Luarea de ostatici 116/2. Fabricarea sau punerea în circulaţie a hîrtiilor de valoare false Articolul 122/2. Privaţiunea ilegală de libertate 116/1. Traficul ilicit de fiinţe umane 114. săvîrşită prin furt Articolul 120. săvîrşită prin jaf Articolul 121. Sustragerea din avutul proprietarului prin însuşire. precum şi contra proprietăţii persoanelor lor fizice sau juridice CAPITOLUL AL PATRULEA INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE. Impiedicarea exercitării dreptului de vot Articolul 133/3. Neglijenţa criminală faţă de paza avutului proprietarului Articolul 131. Lăsarea în primejdie 115. Confecţionarea. Internarea ilegală într-un spital de boli mintale 117. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului. Nimicirea sau deteriorarea premeditată a avutului proprietarului Articolul 128. Încălcarea regulilor de protecţie a reţelelor electrice de tensiune mai mare de 1000 de volţi şi a conductelor de gaze de tensiune înaltă Articolul 127. Împiedicarea desfăşurării agitaţiei preelectorale Articolul 133/1. Nimicirea sau deteriorarea din imprudenţă a avutului proprietarului Articolul 129. Exclus CAPITOLUL AL TREILEA INFRACŢIUNI CONTRA PROPRIETĂŢII Articolul 119. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului Articolul 124/1. desfacerea sau folosirea cardurilor şi a altor documente de plată false Articolul 123. Sustragerea prin escrocherie din avutul proprietarului Articolul 122/1. Neacordarea de ajutor unui bolnav 115/1. Tîlhăria în scopul sustragerii avutului proprietarului Articolul 122.Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 113/2. Sustragerea de bunuri din avutul proprietarului.

stabilite prin legislaţie 138/2.Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul inteţionat greşită a voturilor 134/1. 154. Încălcarea dreptului de autor 141/2. 152. Încălcarea dreptului deţinătorului titlului de protecţie privind obiectele proprietăţii industriale 142. Violarea secretului corespondenţei 136. 149. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de stat Articolul 155/7. Violarea de domiciliu 137. 148. 151. Prigonirea cetăţenilor pentru critică 140/2. Încălcarea legislaţiei cu privire la petiţii 140/3. Atentarea sub formă de indeplinire a riturilor religioase la persoană şi la drepturile cetăţenilor 143/1. 150. Folosirea neconformă destinaţiei a mijloacelor bugetare Articolul 155/3. 153. Încălcarea normelor contractelor de gaj Articolul 155/6. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii 140. 146. Încălcarea legilor şi regulilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică 143. Falimentul intenţionat şi fictiv Articolul 155/5. Refuzul intenţionat de a furniza date statistice sau prezentarea intenţionată de date statistice neautentice Articolul 155/2. 147. Încălcarea legislaţiei muncii 138/1. precum şi a mamei care alăptează copilul 140/1. Încălcarea egalităţii în drepturi a limbilor 135. Împiedicarea exercitării riturilor religioase CAPITOLUL AL CINCILEA INFRACŢIUNI CONTRA PROPRIETĂŢII PERSONALE A CETĂŢENILOR Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 145. burselor şi a altor plăţi cu caracter permanent. Încălcarea drepturilor sindicatelor 138. Încălcarea regulilor de creditare . Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment Articolul 156. Încălcarea premeditată a legislaţiei privind accesul la informaţie 141. Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal Articolul 155/1. Constrîngerea de a participa sau de a refuza să participe la grevă 139. Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus Exclus CAPITOLUL AL ŞASELEA INFRACŢIUNI ECONOMICE Articolul 155. Refuzul de a angaja la lucru sau concedierea unei femei gravide. Dezafectarea creditului Articolul 155/4. Încălcarea dreptului de inventator 141/1. pensiilor. Ocuparea samovolnică sau prin metode abuzive a lăcaşurilor de cult 144. Încălcarea termenului stabilit de plată a salariilor. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor 140/4.

Articolul 157. executarea. Stricăciunea semănăturilor şi vătămarea plantaţiilor Articolul 167. Proiectarea. folosirea ilicită a emblemei comerciale străine Articolul 159. Vînatul ilegal Articolul 171. Exclus Articolul 161/2. recepţia şi utilizarea construcţiilor cu încălcarea premeditată a legislaţiei în construcţii Articolul 158. păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor. Exclus Articolul 162. Înşelarea clienţilor Articolul 160/3. Falsificarea produselor (mărfurilor). Tăinuirea mijloacelor în devize Articolul 164/5. Practicarea ilegală activităţii de întreprinzător Articolul 164/1. instituţii şi organizaţii a plăţilor la bugetul public naţional Articolul 164/3. Primirea unei remuneraţii ilicite de la cetăţeni pentru îndeplinirea lucrărilor. Majorarea şi menţinerea artificială a preţurilor mari la mărfuri Articolul 161/4. Alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice Articolul 160. Exclus Articolul 160/1. Deschiderea ilegală a conturilor şi depozitarea mijloacelor băneşti în străinătate Articolul 164/6. necomplete sau neconforme standardelor Articolul 159/1. Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative. Exclus Articolul 164. Transportarea. a conductelor de gaze şi de apă . Încălcarea regulilor veterinare Articolul 173. Eschivarea de la prezentarea documentelor şi a datelor cu privire la venit Articolul 164/2. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul sau alte exploatări ale apelor Articolul 172. Neachitarea impozitelor. legate de deservirea populaţiei Articolul 160/4. Spălarea banilor Articolul 165. taxelor şi altor plăţi Articolul 164/7. Exclus Articolul 166. Exclus Articolul 160/5. Încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor Articolul 161/3. Diminuarea de către întreprinderi. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale Articolul 164/9. a reţelelor electrice şi termice. Exclus Articolul 163. Tăierea ilegală a pădurii Articolul 168. Distrugerea sau vătămarea din imprudenţă a masivelor forestiere Articolul 170. Exclus Articolul 161. fără marcarea lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz Articolul 164/8. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice Articolul 164/4. Distrugerea sau vătămarea intenţionată a masivelor forestiere Articolul 169. Încălcarea regulilor de combatere a vătămătorilor şi bolilor plantelor Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigaţie Articolul 174/1. Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor Articolul 159/2. Deteriorarea intenţionată a liniilor de telecomunicaţii. Exclus Articolul 161/1. Exclus Articolul 160/2.

a maşinilor ori a mecanismelor Articolul 181. Crearea. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu Articolul 186. Răpirea mijloacelor de transport Articolul 182/1. Încălcarea regulilor în vigoare la transporturi Articolul 179/1. a trenului Articolul 179/2. Exclus Articolul 182. aflate în stare de ebrietate Articolul 177/3. Sabotajul computerizat Articolul 176/6. Admiterea la conducerea mijloacelor de transport a unor persoane. Falsul în actele publice . a unei nave aeriene sau fluviale CAPITOLUL AL OPTULEA INFRACŢIUNI SĂVÎRŞITE DE PERSOANE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE Articolul 183. Oprirea samovolnică. aerian. Darea de mită Articolul 188/1. Luarea de mită Articolul 187/1. Darea în exploatare a unor mijloace de transport defectate din punct de vedere tehnic Articolul 179. Însuşirea ilegală a informaţiei computerizate Articolul 176/3. Noţiunea de persoană cu funcţie de răspundere Articolul 184. Încălcarea regulilor de exploatare a sistemului computerizat CAPITOLUL AL ŞAPTELEA INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI TRANSPORTURILOR Articolul 177. Accesul ilegal (nesancţionat) la informaţia computerizată Articolul 176/2.Articolul 174/2. Modificarea informaţiei computerizate Articolul 176/5. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu Articolul 185. Traficul de influenţă Articolul 189. Neglijenţa Articolul 186/1. Nerespectarea cerinţelor Legii Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova Articolul 187. fluvial sau auto de a nu-şi îndeplini funcţiile de serviciu Articolul 180. utilizarea sau răspîndirea programelor dăunătoare Articolul 176/7. Exclus Articolul 177/2. Falsificarea mărcilor poştale sau a biletelor de călătorie Articolul 176. Încălcarea dreptului de proprietate asupra terenului "CAPITOLUL AL ŞASELEA/1 INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE Articolul 176/1. Folosirea neautorizată a mijloacelor de transport. Predarea conducerii mijlocului de transport unei persoane aflate în stare de ebrietate Articolul 178. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar. Fabricarea sau desfacerea mijloacelor specifice în scopul obţinerii accesului ilegal (nesancţionat) la sistemul computerizat Articolul 176/4. Deconectarea neautorizată a energiei electrice Articolul 175. Mijlocirea mituirii Articolul 188. fără necesitste. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport de către persoanele care conduc mijloace de transport Articolul 177/1. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. Exclus Articolul 179/3.

Constrîngerea martorului sau părţii vătămate de a face depoziţii mincinoase. Exclus Articolul 202. Refuzul sau sustragerea martorului. Nesupunerea cu rea-credinţă cerinţelor administraţiei instituţiei de reeducare prin muncă Articolul 200/4. precum şi divilgarea datelor privind măsurile de protecţie aplicate faţă de acestea Articolul 199. reţinerea sau aducerea ilegală Articolul 193. Divulgarea datelor cercetării penale sau anchetei penale Articolul 198/1. Sustragerea de la executarea pedepsei privative de libertate Articolul 200/2. în izolatoarele de anchetă penală. Amestecul în efectuarea urmăririi penale sau în judecarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti Articolul 190/2. care urmează să fie confiscate Articolul 199/1. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în instituţiile de corectare prin muncă. Denunţarea calomnioasă Articolul 196. înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate ori tăinuirea sau însuşirea bunurilor. încheieri sau decizii ilegale Articolul 192.constrîngerea traducătorului de a face o traducere falsă sau coruperea acestor persoane Articolul 195. Ameninţarea judecătorului Articolul 190/3. de tratament şi muncă şi de tratament şi educaţie Articolul 201. Abuzurile pe piaţa hîrtiilor de valoare Articolul 189/3.Articolul 189/1. Nerespectarea de către persoana cu funcţii de răspundere a prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului CAPITOLUL AL NOUĂLEA INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI Articolul 190. Neexecutarea deciziei instanţei judecătoreşti Articolul 200/3. Abuzurile la emiterea hîrtiilor de valoare Articolul 189/2. în preventoriile de educaţie prin muncă. Delapidarea. a expertului şi a traducătorului de la îndeplinirea obligaţiilor lor Articolul 198. Constrîngerea de a a face depoziţii Articolul 194. Favorizarea infracţiunilor Articolul 203. Nedenunţarea CAPITOLUL AL ZECELEA . Primirea de către funcţionar a recompensei nelegitime Articolul 189/4. Executarea necorespunzătoare a măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă ajutor în procesul penal. Tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate Articolul 190/1. a părţii vătămate. Evadarea din locurile de privaţiune de libertate sau de sub arest Articolul 200/1. constrîngerea expertului de a da o concluzie mincinoasă. Darea unei sentinţe. hotărîri. concluziile de expertiză sau traducerea falsă Articolul 197. Ofensa adusă judecătorului Articolul 191. Depoziţia mincinoasă. Înstrăinarea averii necesare pentru asigurarea protecţiei de stat a persoanelor care acordă ajutor în procesul penal Articolul 200. Arestarea.

organizaţiei în condiţiile stării excepţionale Articolul 207/2. întreprinderilor. Ultrajul contra unui reprezentant al puterii sau unui reprezentant al organizaţiilor obşteşti.Organizarea unei greve interzise şi conducerea ei.statale Articolul 203/3 Încălcarea premeditată a modului de folosire a simbolurilor naţional-statale de către persoanele cu funcţii de răspundere Articolul 203/4. mitingurilor. Organizarea sau participarea activă la acţiuni de grup. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub protecţia tratatelor internaţionale Articolul 217/1 Încălcarea regulilor de pază a liniilor de telecomunicaţii . Nesupunerea cerinţelor Constituţiei Republicii Moldova şi ale altor legi ale Republicii Moldova Articolul 203/2. procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă Articolul 215. Ultragierea colaboratorului poliţiei Articolul 205/2. Împiedicarea activităţii legale a persoanelor cu funcţii de răspundere sau opunerea de rezistenţă acestora Articolul 204/1. Acţiuni ilegale faţă de decoraţiile de stat Articolul 210. Exclus Articolul 204. Samavolnicia Articolul 214/1. Uzurparea puterii sau a titlului unei persoane oficiale Articolul 207/1. Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei Articolul 205. Încălcarea legilor cu privire la înregistrarea actelor stării civile Articolul 213. Profanarea simbolurilor naţional .instituţiei. Falsificarea sau folosirea documentelor. Încălcarea modului de organizare şi de desfăşurare a adunărilor. Încălcarea de către cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie a regulilor de şedere în Republica Moldova şi de trecere în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova Articolul 211. Încălcarea regulilor de intrare în fîşia de frontieră sau în zona de frontieră Articolul 210/1. care tulbură ordinea publică Articolul 203/5.INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII DE ADMINISTRAŢIE Articolul 203/1. sigiliilor sau a imprimatelor false Articolul 209/1. care menţine ordinea publică Articolul 205/1. Sustragerea unui supus militar de la concentrarea de instrucţie sau de control şi de la evidenţa militară Articolul 214. Încălcarea regulilor sistemului de paşapoarte Articolul 211/1. împiedicarea activităţii întreprinderii. Sustragerea sau degradarea documentelor Articolul 208/1. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane oficiale sau unui cetăţean care îşi îndeplineşte datoria obştească Articolul 206/1. Neasigurarea păstrării bunurilor sechestrate Articolul 209. Blocarea intenţionată a arterelor de transport. Clevetirea asupra colaboratorului organelor de ocrotire a drepturilor Articolul 206. Exclus Articolul 203/6. Construirea samavolnică Articolul 216. Exclus Articolul 212. Deteriorarea sau nimicirea premeditată a bunurilor colaboratorilor poliţiei Articolul 207. Atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei Articolul 206/2. ştampilelor. Exclus Articolul 217.instituţiilor sau organizaţiilor Articolul 208.

Exclus Articolul 223. Ameninţarea de a săvîrşi sustragerea materialelor radioactive sau de a le folosi Articolul 224/6. cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu distrugerea bunurilor Articolul 220. Fabricarea sau desfacerea substanţelor cu efect puternic şi toxice Articolul 225/1. fabricarea sau desfacerea ilegală a armelor. a muniţiilor sau substanţelor explozive Articolul 227/2. folosirea. Semănatul sau creşterea macului pentru opiu şi a cînepei. Încălcarea regulilor de producţie. transportarea. Fabricarea sau desfacerea obiectelor pornografice Articolul 223/1. păstrarea. Organizarea cerşetoriei Articolul 221. Exclus Articolul 222. păstrarea. procurarea. a muniţiilor. Procurarea sau păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici ori consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului Articolul 226. transportarea. păstrare. Atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la fapte amorale Articolul 224/1. păstrarea. despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală Articolul 220/1. Semănatul sau creşterea ilegală a macului pentru ulei şi a cînepei Articolul 227.CAPITOLUL AL UNSPREZECELEA INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE. A ORDINII PUBLICE ŞI A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI Articolul 218. transportare a materialelor radioactive sau a altor reguli de manipulare a lor Articolul 225. Confecţionarea sau difuzarea de lucrări. Antrenarea minorilor în acţiuni militare şi propagarea războiului în rîndurile lor Articolul 224. Întreţinerea speluncilor pentru desfrîu şi codoşia Articolul 222/1. procurarea. Huliganismul Articolul 219. Sustragerea de arme de foc. a căror cultivare este interzisă Articolul 226/1. Sustragerea de mijloace narcotice Articolul 225/3. Sustragerea materialelor radioactive Articolul 224/5. Îndemnul de a consuma mijloace narcotice Articolul 225/5. Dobîndirea sau desfacerea bunurilor. păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice fără scop de desfacere Articolul 225/6. Încălcarea regulilor de păstrare. Fabricarea. folosire. transportare sau expediere a mijloacelor narcotice Articolul 225/7. Exclus Articolul 221/1. evidenţă. Organizarea sau întreţinerea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice Articolul 225/4. ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii Articolul 223/2. a dispozitivelor sau a substanţelor explozive Articolul 227/1. Atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor şi a altor mijloace cu efect narcotizant Articolul 224/3. Ameninţarea cu omor. Purtarea. Fabricarea. Procurarea. transmiterea sau deteriorarea ilegală a materialelor radioactive Articolul 224/4. expedierea ilegală în scop de desfacere sau desfacerea ilegală a mijloacelor narcotice Articolul 225/2. evidenţă. Atragerea minorilor la beţie Articolul 224/2. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor . procurare. livrare. procurarea.

folosire sau transportare a substanţelor explozive Articolul 230/1. Insulta adusă şefului de către subaltern sau subalternului de către şef 245. Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a avutului militar 252/1. 239. Încălcarea regulilor de producţie contra incendiilor Articolul 233.Articolul 227/3. Sustragerea de la serviciul militar prin automutilare sau prin alt mijloc 251. Încălcarea regulilor de întreţinere a animalelor sau de comercializare a producţiei animaliere Articolul 235. Părăsirea samavolnică a unităţii sau a locului de serviciu 248. 240. păstrare. Încălcarea regulilor de mînuire a armei. Profanarea mormintelor Articolul 237/1. Dezertarea 249. Absenţa samavolnică 247. Încălcarea regulilor de navigaţie 256. Încălcarea regulilor de evidenţă. Purtarea crudă cu animalele CAPITOLUL AL DOISPREZECELEA INFRACŢIUNI MILITARE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 238. Noţiunea de înfracţiune militară Insubordonarea Neexecutarea ordinului Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea îndatoririlor de serviciu 242. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie Articolul 234. Transportarea ilegală că transportul aerian a substanţelor explozive sau uşor inflamabile Articolul 231. persoanele care trec pregătirea militară obligatorie şi rezerviştii. Nimicirea. Încălcarea regulilor de îngropare (depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive Articolul 236. Ameninţarea şefului 243. ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur 253. precum şi de manipulare a substanţelor şi obiectelor. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor 255. Încălcarea regulilor. Acte de violenţă săvîrşite asupra şefului 244. Exclus Articolul 228. 241. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de grăniceri Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul . Impurificarea bazinelor de apă şi a aerului Articolul 235/1. distrugerea sau deteriorarea monumentelor de istorie şi de cultură Articolul 237. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă 257. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor 254.Părăsirea samavolnică a unităţii în condiţii de luptă 250. Practicarea ilegală a medicinei Articolul 229. stabilite în scopul combaterii epidemiilor Articolul 234/1. Încălcarea regurilor de securitate în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei Articolul 230. dacă între ei nu există raporturi de subordonare 246. Expedierea ilegală a substanţelor uşor inflamabile sau corozive Articolul 232. Risipirea sau pierderea avutului militar 252.

98 PARTEA GENERALĂ TITLUL ÎNTÎI DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona cu arma Articolul 265.Articolul 258. Predarea voluntară în prizonierat Articolul 266. care le-au săvîrşit.07. Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă Articolul 268.Codul penal determină care fapte social-periculoase constituie infracţiuni şi stabileşte pedepsele ce urmează să fie aplicate persoanelor. Divulgarea secretului militar sau pierderea documentelor. adică persoana. Acte de violenţă asupra populaţiei din zona operaţiilor militare Articolul 269. care a săvîrşit intenţionat sau prin imprudenţă o faptă social . proprietatea. ce conţin un secret militar Articolul 261. Acţuinile criminale ale militarului. Comportarea urîtă cu prizonierii de război Articolul 270. orînduirea de stat. Parl. [Partea 2 art. care se găseşte în prizonierat Articolul 267. [Art.1 modificat prin Hot. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de luptă al trupelor Articolul 259.09. săvîrşite pe te- . Sarcinile Codului penal Codul penal are sarcina de a ocroti viaţa şi sanătatea persoanei.3 modificată prin Ucazul din 24. Prezid.93] Articolul 3. Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu Articolul 264.09. Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni.484-XIV din 02.12.205-XIV din 25. Abuzul de putere. Parl. Aplicarea prezentului Cod la faptele.93] [Art.vinovată de săvîrşirea infracţiunii. precum şi întreaga ordine de drept de orice atentat criminal. precum şi supus unei pedepse penale decît pe baza unei sentinţe a instanţei judecătoreşti şi în conformitate cu legea. Pentru îndeplinirea acestei sarcini.periculoasă prevăzută de legea penală. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern Articolul 260. Temeiurile răspunderii penale Răspunderii penale şi pedepsei este supusă numai persoana. excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii Articolul 261/1. drepturile şi libertăţile cetăţenilor.82] Articolul 4. Prezid. din 22. Predarea sau lăsarea mijloacelor de război inamicului Articolul 263. din 22.11.2 exclus prin Hot. sistemul politic şi economic. Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii ca semn protector în timp de conflict armat ANEXĂ LISTA BUNURILOR CE NU POT FI CONFISCATE PE BAZA SENTINŢEI JUDECĂTOREŞTI Notň: Vezi Legea nr. Atitudinea neglijentă faţă de serviciu Articolul 262.99 despre modul de aplicare a modificňrilor operate prin Legea nr.

Legea. ce le-a fost stabilită sau să-l scutească complet pe vinovat de executarea pedepsei. Notă: Prezentul articol se aplică în cazurile cînd infracţiunile comise pe teritoriul altor state sînt considerate infracţiuni şi de Codul penal al Republicii Moldova. Parl. Prezid.09.11. care în baza legilor în vigoare şi a convenţiilor internaţionale nu sînt pasibili în procesele penale ale jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.4 în redacţia Hot. dacă aceste persoane au săvîrşit o infracţiune pe teritoriul Republicii Moldova. care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova. săvîrşite pînă la emiterea ei. Pentru infracţiunile săvîrşite dincolo de hotarele Republicii Moldova cetăţenii străini sînt traşi la răspundere în conformitate cu prezentul Cod în cazurile prevăzute de convenţiile internaţionale.la drepturile şi libertăţile cetăţenilor. În cazul în care pentru infracţiunile săvîrşite persoanele numite au fost supuse pedepsei în străinătate. urmează a fi trase la răspundere în conformitate cu prezentul Cod. Pedepsele şi antecedentele penale pentru infracţiunile comise pe teritoriul altor state sînt luate în consideraţie.93] Articolul 7/1. Noţiunea de infracţiune gravă . din 22.5 art. care înlătură pedeapsa pentru o faptă sau care uşurează pedeapsa.la orînduirea de stat. care stabileşte pedeapsa pentru o faptă sau agravează pedeapsa nu are efect retroactiv. Prezid. [Alin.93] Articolul 6.1 art. Cetăţenii Republicii Moldova şi a apatrizii care au săvîrşit infracţiuni în străinătate. TITLUL AL DOILEA INFRACŢIUNI Articolul 7. adică se extinde de asemenea şi asupra faptelor. in cazul în care sînt traşi la răspundere penală sau deferiţi judecăţii pe teritoriul Republicii Moldova sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul Cod. se rezolvă pe cale diplomatică. Nu constituie o infracţiune acţiunea sau inacţiunea.7 în redacţia Hot. inclusiv la soluţionarea chestiunilor privind amnistia şi graţierea. care atentează la viaţa şi sănătatea persoanei.99] Chestiunile răspunderii penale a reprezentanţilor diplomatici ai statelor străine şi a altor cetăţeni.09.665-XIV din 11.09.11. fiind lipsită de importanţă.la proprietate. prevăzute de legea penală. [Alin. din 22.4 introdus prin Legea nr. Aplicarea legii penale în timp Caracterul infracţional al faptei şi aplicarea pedepsei pentru ea se stabilesc de legea care era în vigoare în momentul săvîrşirii acestei fapte. Legea. [Nota introdusă prin Legea nr.ritoriul Republicii Moldova sau dincolo de hotarele ei Toate persoanele. nu prezintă un pericol social. care deşi formal conţine trăsăturile unei fapte.5 exclus prin Hot. Prezid.la sistemul politic şi economic.665-XIV din 11. precum şi alte fapte social-periculoase prevăzute de legea penală. Noţiunea de infracţiune Se consideră infracţiune fapta (acţiune sau inacţiune) social periculoasă.93] [Art. are efect retroactiv. conform prezentului cod şi acordurilor internaţionale.însă. precum şi în alte cazuri de aplicare a legislaţiei penale.instanţa poate să uşureze pedeapsa. Parl.99] [Art. Parl. din 22. la aprecierea şi încadrarea juridică a acţiunilor unei persoane pentru o nouă infracţiune săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.

7/1 modificat prin Legea din 26. 112/2. alineatul doi al articolului 122/1. 63. 227/1. punctele 2) şi 3) ale articolelor 239. 267. punctele 2) şi 3) ale articolului 261.Se consideră infracţiuni grave faptele săvîrşite cu intenţie ce prezintă un pericol social sporit.03.96] [Art. alineatul doi al articolelor 190. viol (articolul 102).7/1 completat prin Legea nr. alineatele trei şi patru ale articolului 214. articolul 116/1. în vîrstă între 14 şi 16 ani. dacă persoana.7/1 modificat prin Legea nr. care au săvîrşit o infracţiune. 65.830-XV din 07. 241. alineatele doi şi trei ale articolelor 187/1.02. [Art.97-XV din 07. articolul 187. 95. articolul 248. nimicirea sau deteriorarea premeditată a avutului proprietarului (articolul 127). Săvîrşirea infracţiunii din imprudenţă Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită din imprudenţă.periculoase şi le-a dorit sau admitea în mod conştient survenirea acestor urmări. 89. 66. că ele vor putea fi evitate sau n-a prevăzut posibilitatea survenirii unor asemenea urmări. 68.7/1 completat prin Legea nr. articolele 264.772-XV din 27. îşi dădea seama de caracterul social-periculos al acţiunii sau inacţiunii sale. articolul 243. tîlhărie (articolul 121).03. 83. furt (articolul 119). articolele 224/4.7/1 completat prin Legea nr.03] [Art.97] [Art. articolul 182/1. alineatele patru.695 din 19.7/1 modificat prin Legea din 03. cinci şi şase ale articolului 182. 62. alineatele doi. precum şi pentru .96] [Art. 102.188-XV din 24. alineatul trei al articolului 123.02.72] Articolul 8.7/1 introdus prin Ucazul din 30. articolele 88.03. trei şi patru ale articolului 125. alineatele doi şi trei ale articolului 122. prevăzute de articolele 61. 74/1. sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului (articolul 123/1). alineatele doi şi trei ale articolului 218. 75. sustragerea de arme de foc. articolul 127. alineatul trei al articolului 207/2.06. în vigoare 28. 68/1. punctele 2) şi 3) ale articolului 252.05. vătămarea intenţionată a integrităţii corporale. 74/2. dar considera în mod uşuratic.95] [Art. 67. 191. sunt supuse răspunderii penale numai pentru omor (articolele 88-91 şi 93). a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor social-periculoase ale acţiunii sau inacţiunii sale.7/1 compl.2001] [Art. 64. 268 şi 270 din prezentul Cod. 63/1. punctele 2) şi 3) ale articolului 245. articolul 206/1. articolul 123/1. alineatele trei şi patru ale articolului 158. 188/1.11.96] [Art.05. a prevăzut urmările ei social . trei şi patru ale articolului 120. articolele 74. deşi trebuia şi putea să le prevadă. 69.7/1 modificat prin Legea din 06. sustragerea de substanţe narcotice (articolul 225/2). care a săvîrşit-o. 265. dacă persoana. punctele 3) şi 4) ale articolului 258. alineatele doi. 76. 70.95] [Art. Persoanele. alineatele doi şi trei ale articolului 185. Infracţiunea săvîrşită cu intenţie Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită cu intenţie. Răspunderea minorilor Sunt supuse răspunderii penale persoanele care în momentul săvîrşirii infracţiunii au împlinit vîrsta de şaisprezece ani. care a dus la tulburarea sănătăţii (articolele 95-98 şi partea a doua a articolului 100). alineatul doi al articolului 113.12.2002] [Art. care a săvîrşit-o.7/1 în redacţia Legii din 15. alineatul 2 al articolului 85.7/1 modificat prin Legea nr. 225/2. jaf (articolul 120). huliganism agravat sau deosebit de agravat (partea a doua şi partea a treia ale articolului 218). Articolul 10.04. 84. muniţii sau substanţe explozive (articolul 227/1).2001] [Art. prin Legea nr.1375-XIII din 19. Articolul 9.12.08. alineatul patru al articolului 119. 225/1. 193. 188. articolul 121. alineatul doi al articolelor 176/2 şi 176/6. 67/1. alineatele doi şi trei ale articolului 71.

Articolul 13. Parl.care în timpul săvîrşirii unei fapte social-periculoase se află în stare de iresponsabilitate. Articolul 14. deşi întruneşte trăsăturile unei fapte. Iresponsabilitatea Nu este supusă răspunderii penale persoana.10 modificată prin Ucazul din 07.93] Se consideră depăşire a limitelor legitimei apărări necorespunderea vădită a apărării cu caracterul şi pericolul atacului. care a săvîrşit o infracţiune în stare de beţie.08. a persoanei sau a dreptului celui ce se apără ori ale unei alte persoane impotriva unui atac social-periculos. Răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită în stare de beţie Persoana.13 modificat prin Hot.04. Dacă există condiţiile. [Alin. pe baza hotărîrii instanţei de judecată. interesele obşteşti ale persoanei sau drepturile persoanei respective ori ale altor cetăţeni. prevăzute de articolele 55-57 ale prezentului Cod. care ameninţă interesele Republicii Moldova. Nu este supusă pedepsei de asemenea persoana. că corectarea persoanei în vîrstă de sub 18 ani. prin cauzarea unei vătămări celui care atacă. pe baza hotărîrii instanţei de judecată.adică pentru apărarea intereselor Republicii Moldova. Legitima apărare Nu constituie infracţiune acţiunea care. Faţă de asemenea persoane. Articolul 12.09.10 modificată prin Legea nr. ce nu constituie o pedeapsă penală. care a săvîrşit o infracţiune ce nu prezintă un mare pericol social.77] Articolul 11. Prezid. din 22. unei tulburări psihice temporare. [Partea 2 art. ea a fost săvîrşită în stare de legitimă apărare. care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le conduce.14 modificat prin Hot.săvîrşirea intenţionată a unor acţiuni. debilităţii mintale sau a unei alte stări patologice. a intreselor obşteşti.09.93] . este posibilă fără aplicarea pedepsei penale. a fost săvîrşită în stare de extremă necesitate. pot fi aplicate măsurile de constrîngere cu caracter medical.75] [Partea 2 art. urmînd să fie trimis Comisiei pentru minori care va examina chestiunea aplicării unor măsuri de constrîngere cu caracter educativ.67] unui Dacă instanţa de judecată va considera. pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical. [Partea 4 art.care deşi întruneşte trăsăturile unei fapte prevăzute în Partea specială a prezentului Cod. minorul poate fi absolvit de răspunderea penală. adică nu putea să-şi dee seama de acţiunile sale sau să le conducă din cauza unei boli psihice cronice. Faţă de o asemenea persoană. ce pot provoca deraerea tren (articolul 83). iar după însănătoşire ea poate fi supusă pedepsei.10 modificată prin Ucazul din 14.07. Prezid. nu este scutită de răspundere penală. adică pentru înlăturarea unui pericol.1 art. din 22. Extrema necesitate Nu constituie o infracţiune acţiunea.10 modificată prin Ucazul din 05. prevăzute în partea a treia a prezentului articol. dar înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a imbolnăvit de o boală psihică.06.1146 din 04. ea poate aplica acestei persoane măsurile de constrîngere cu caracter educativ.dacă în împrejurările date pericolul nu putea fi înlăturat prin alte mijloace şi dacă prejudiciul cauzat este mai mic decît cel ce se evită. dacă n-au fost depăşite limitele legitimei apărări. care deşi a săvîrşit infracţiunea în stare de responsabilitate.92] [Partea 2 art. prevăzute de articolul 60 al prezentului Cod. [Art. prevăzute în Partea specială a prezentului Cod. Parl.

ea n-a fost dusă pînă la capăt.188-XV din 24. Membrii organizaţiei criminale poartă răspundere pentru apartenenţa . indicaţii. a cărei activitate se întemeiază pe diviziunea între membrii organizaţiei şi structurile ei a funcţiilor de administrare.Articolul 15. Pedeapsa pentru pregătire de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune se stabileşte conform articolului Părţii speciale a prezentului Cod. este supusă răspunderii penale numai în cazul. [Alin. Gradul şu caracterul participării fiecăruia dintre coparticipanţi la săvîrşirea infracţiunii trebuie să fie luate în consideraţie de instanţa de judecată la stabilirea pedepsei. va tăinui instrumentele şi mijloacele de săvîrşire a infracţiunii. Articolul 17.3 art. din cauze independente de voinţa acelui vinovat.2001] Organizator sau conducător al organizaţiei criminale este considerată persoana care a creat organizaţia criminală sau o conduce. Tentativă de infracţiune se consideră acţiunea intenţionată. care prevede răspunderea pentru infracţiunea respectivă. îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei infracţiuni. procurarea mijloacelor sau înlăturarea obstacolelor. Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie criminală dacă a fost săvîrşită de un membru al unei astfel de organizaţii în vederea realizării unor scopuri criminale sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei criminale. la însărcinarea acestei organizaţii. La stabilirea pedepsei. care a determinat la săvîrşirea infracţiunii. care a renunţat de bună voie să ducă pînă la capăt infracţiunea. instigatorii şi complicii. se consideră organizatorii. Articolul 16. Articolul 17/1. Renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii Persoana. care a săvîrşit nemijlocit infracţiunea. paralel cu autorii.17/1 completat prin Legea nr. datorită cărora infracţiunea n-a fost dusă pînă la capăt. de gradul realizării intenţiei infracţionale şi de cauzele. de alte avantaje şi interese materiale şi nemateriale. dacă. Complicitatea Complicitate se consideră cooperarea intenţionată a două sau mai multe persoane la săvîrşirea unei infracţiuni. asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale acestei organizaţii în scopul înrîuririi activităţii economice şi de altă natură a persoanelor juridice şi fizice sau controlării ei în alte forme în vederea obţinerii de avantaje şi interese economice. Organizator se consideră persoana. care a promis dinainte că va favoriza pe infractor. Instigator se consideră persoana. Răspunderea pentru pregătire de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune Se consideră pregătire de infracţiune procurarea sau adaptarea mijloacelor ori a instrumentelor sau crearea intenţionată a altor condiţii pentru săvîrşirea ei. urmele infracţiunii sau obiectele dobîndite pe cale criminală. Complice se consideră persoana. care a organizat săvîrşirea unei infracţiuni sau a condus săvîrşirea ei.05. precum şi persoana. financiare. Coparticipanţi la săvîrşirea infracţiunii.care a contribuit la săvîrşirea infracţiunii prin sfaturi. Organizatorii şi conducătorii organizaţiei criminale poartă răspundere pentru înfiinţarea şi conducerea ei în cazurile prevăzute de Partea specială a prezentului cod şi pentru toate infracţiunile săvîrşite de organizaţia criminală. Organizaţia criminală Organizaţia criminală este o reuniune de persoane sau de grupuri criminale într-o comunitate stabilă. cînd fapta efectiv săvîrşită de ea întruneşte elementele unei alte infracţiuni. instanţa ţine seama de caracterul şi gradul pericolului social al faptelor săvîrşite de cel vinovat. Executor se consideră persoana.

Favorizarea Favorizarea dinainte nepromisă a infractorului. de a cauza suferinţe fizice sau Articolul 21. [Alin. atrage răspunderea numai în cazurile. Militarilor aflaţi în serviciul activ li se poate aplica de asemenea ca pedeapsă şi repartizarea într-un batalion disciplinar.2 exclus prin Legea nr. despre care se ştie cu certitudine.1 art. [Art.51-XIII din 14. [Art. precum şi tăinuirea instrumentelor şi mijloacelor de săvîrşire a infracţiunii. li următoarele pedepse principale: 1) privaţiunea de libertate. [Pct.92] [Art.94] Articolul 18. executării stricte a legilor.21 modificat prin Legea din 04. ci are drept scop şi corectarea şi reeducarea condamnaţilor în spiritul atitudinii cinstite faţă de muncă. atrage răspunderea penală numai în cazurile. prevăzute de articolele 86 şi 203 ale prezentului Cod.12. Articolul 19. 3) decăderea din drepturile părinteşti.98] se pot aplica 3) privaţiunea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Nedenunţarea Nedenunţarea unei infracţiuni în curs de pregătire sau săvîrşite.04. destituirea din funcţie şi amenda pot fi aplicate atît ca pedepse principale. prevăzute de articolele 87 şi 202 ale prezentului Cod.17/1 introdus prin Legea din 09.21 completat prin Decretul din 29. 5) destituirea din funcţie.20 modificat prin Hot. TITLUL AL TREILEA PEDEPSE Articolul 20.205-XIV din 25.09.08.17/1 modificat prin Legea nr. condamnaţilor li se pot aplica următoarele pedepse complimentare: 1) confiscarea averii. [Alin. 6) mustrarea publică.94] [Art.12. din 22.2001] Membrul organizaţiei criminale poate fi absolvit de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvîrşite de această organizaţie ori a contribuit la demascarea organizatorilor şi conducătorilor organizaţiei criminale sau a membrilor ei. şi pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvîrşire au participat. Categoriile pedepselor Persoanelor. cît şi ca pedepse complementare. În afară de pedepsele principale. a urmelor infracţiunii sau a obiectelor dobîndite pe cale criminală. 4) amenda.188-XV din 24.5 art.90] [Art.la ea. Prezid.05.21 modificat prin Legea nr.93] Pedeapsa nu urmăreşte scopul înjosirea demnităţii omului.03. în cazurile prevăzute de Partea specială a prezentului cod. Ţelurile pedepsei Pedeapsa constituie nu numai o osîndă pentru infracţiunea săvîrşită. cît şi a altor persoane.11. Parl.82] . Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.21 completat prin Ucazul din 28. care au săvîrşit infracţiuni. 2) retragerea gradului militar sau special. precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor.

cu titlu de graţiere. şi anume: pentru efectuarea ilegală a avortului (părţile a doua şi a treia ale articolului 108). 2 art. fluvial sau auto de a nu-şi îndeplini funcţiile de serviciu (articolul 179/3).12. înăsprit. săvîrşite din imprudenţă.06.1. 2 art. sustragerea prin escrocherie din avutul proprietarului fără circumstanţe agravante (partea întîi a articolului 122).1 art.11.99] La stabilirea pedepsei unei persoane care la data săvîrşirii infracţiunii nu a împlinit optsprezece ani termenul privaţiunii de libertate nu poate depăşi zece ani. care nu sunt grave. încălcarea regulilor de combatere a vătămătorilor şi a bolilor de plante (articolul 173). iar pentru infracţiuni deosebit de grave. în cazurile prevăzute de Partea specială a prezentului Cod . În cazul comutării pedepsei detenţiei pe viaţă în o pedeapsă mai blîndă. 2) condamnaţi prima dată la privaţiune de libertate pe un termen de cel mult cinci ani pentru infracţiuni premeditate. vînatului ilegal (partea a doua a articolului 170). [Alin. lăsarea în primejdie (partea a doua a articolului 114). [Partea 3 art. Privaţiunea de libertate Privaţiunea de libertate se stabileşte pe un termen de la trei luni pînă la cincisprezece ani. conducerea în stare de ebrietate a mijloacelor de transport (articolul 177/1).12. iar în cazul în care minorul în vîrstă de la 16 la 18 ani a săvîrşit o infracţiune pentru care se prevede pedeapsa cu detenţiune pe viaţă.23 în redacţia Legii din 09.23 completat prin Legea nr. fără circumstanţe argavante (partea întîi a articolului 123).23 modificate prin Legea din 08. calomnie (părţile a doua şi a treia ale articolului 117). falsificarea imprimatelor de taxare poştală sau a biletelor de călătorie (articolul 175).94] Pedeapsa privativă de libertate.. care au săvîrşit infracţiuni din imprudenţă. sustragerea din avutul proprietarului prin însuşire. delapidare sau abuz de serviciu. pentru infracţiuni. tăierea ilegală a pădurii (articolul 167).în colonii cu regim comun. riguros şi special sau la închisoare precum şi în colonii de educare prin muncă cu regim comun şi înăsprit.23 modificată prin Ucazul din 06. punerea în vînzare a mărfurilor de proastă calitate.85] În colonii de corectare prin muncă îşi execută pedeapsa bărbaţii: 1) condamnaţi prima dată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni. constîngerea lucrătorului din transportul feroviar. aplicată pe baza unei sentinţe judecătoreşti.95] Articolul 23. termenul privaţiunii de libertate nu poate depăşi cincisprezece ani. dobîndirea prin şantaj a avutului proprietarului (articolul 125).680-XIV din 18.[Art. abuzul de putere sau abuzul de serviciu fără . aerian. deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigaţie (articolul 174). primirea unei remuneraţii ilicite de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor lucrări legate de deservirea populaţiei (partea a doua a articolului 160/3).12. [Alin. îndeletnicirea ilegală cu pescuitul sau alte exploatări ilegale ale apelor (părţile a doua şi a treia ale articolului 171).95] [Alin.1. care au avut urmări deosebit de grave şi pentru recidivişti deosebit de periculoşi. În cazul unor infracţiuni prevăzute de Partea specială a prezentului Cod se poate aplica pedeapsa cu detenţiune pe viaţă. se execută în colonii-aşezări de corectare prin muncă. se aplică privaţiunea de libertate pe un termen de douăzeci şi cinci de ani.pe un termen de cel mult douăzeci şi cinci de ani. cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau prin abuz de încredere (articolul 126). divulgarea secretului înfierii (partea a doua a articolului 112/1).22 exclus prin Legea din 08. eschivarea de la plata pensiei alimentare sau sustragerea de la întreţinerea copiilor (articolul 110). înşelarea clienţilor (partea a doua a articolului 160/2). necorespunzătoare standardelor şi incomplet dotate (articolul 159).în colonii-aşezări pentru persoanele.

. blocarea intenţionată a arterelor de transport. afară de coloniile cu regim special şi coloniile-aşezări.4 art.circumstanţe agravante (partea întîi a articolului 184). .2) alin. de către alţi condamnaţi la privaţiune de libertate. abuzurile la emiterea hîrtiilor de valoare (alineatul doi al articolului 189/1).în coloniile de educare prin muncă cu regim comun.23 modificat prin Legea nr.în colonii cu regim comun.în colonii cu regim riguros.în colonii cu regim comun.23 modificat prin Legea nr. alte femei. Parl.în colonii-aşezări pentru persoanele. precum şi pentru infracţiuni premeditate.4 art. care au săvîrşit infracţiuni din imprudenţă. Privaţiunea de libertate sub formă de deţinere la închisoare pe întregul termen de pedeapsă sau pe o parte a lui poate fi aplicată: 1) recidiviştilor deosebit de periculoşi.în coloniiaşezări pentru persoanele.. condamnate la privaţiune de libertate.04.1600 din 22. 2) minorii.în colonii cu regim riguros. nr.în colonii cu regim înăsprit. săvîrşite din imprudenţă.23 modificat prin Legea nr. . indicînd motivele deciziei adoptate.23 modificat prin Hot. condamnate la privaţiune de libertate. dar care n-au fost declaraţi recidivişti deosebit de periculoşi.. atragerea minorilor la beţie (articolul 224/1) .96] [Pct. cu excepţia celor menţionate în alineatul al treilea din partea a patra a prezentului articol. depoziţie mincinoasă. raportul de expertiză sau traducere falsă (articolul 196). precum şi minorele . săvîrşite din imprudenţă. 5) condamnaţi pentru infracţiuni deosebit de periculoase împotriva statului (articolele 61-70) sau care au executat anterior o pedeapsă sub formă de privaţiune de libertate .în colonii de corectare prin muncă de orice tip.05. condamnate prima dată pentru infracţiuni premeditate menţionate în alineatul al treilea din partea a patra a prezentului articol.97] [Pct. în loc de colonii cu regim înăsprit. care nu sunt grave.în colonii cu regim înăsprit. falsul în acte publice (articolul 189). [Pct.09.827 din 03. 2) persoanelor. condamnaţi prima dată la privaţiune de libertate. femeile. instituţiilor sau organizaţiilor fără circumstanţe agravante (alineatele întîi şi doi ale articolului 207/2). 4) condamnaţi prima dată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave . antrenarea minorilor în acţiuni militare şi propagarea războiului în rîndurile lor (articolul 223/2). întreprinderilor.496-XIII din 15. nedenunţare (articolul 203).23 modificat prin Legea nr. ca pedeapsa să fie executată: de către cei condamnaţi prima dată pentru infracţiuni.în colonii cu regim comun. de către minorii de sex masculin condamnaţi . excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu fără circumstanţe agravante (partea întîi a articolului 185).4 art. femeile condamnate prima dată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni.în colonii de corectare prin muncă cu regim comun.2) alin.4 art.4 art. precum şi cele condamnate pentru infracţiuni deosebit de periculoase împotriva statului (articolele 61-70) .în colonii-aşezări pentru persoanele care au săvîrşit infracţiuni premeditate. menţionate în alineatul al treilea din partea a patra a prezentului articol. denunţ calomnios (articolul 195). 6) declaraţi recidivişti deosebit de periculoşi . .96] [Pct.2) alin.în colonii cu regim special. Femeile. care au săvîrşit infracţiuni premeditate. de persoana vinovatului şi de alte circumstanţe ale cauzei instanţa judecătorească.1146 din 09.02. În funcţie de caracterul şi de gradul pericolului social al infracţiunii săvîrşite.93] [Pct. care după împlinirea vîrstei de optsprezece ani au .2) alin.826 din 03.91] 3) condamnaţi prima dată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate. care au executat anterior o pedeapsă sub formă de privaţiune de libertate. poate dispune.05. În colonii de educare prin muncă îşi execută pedeapsa: 1) minorii. îşi execută pedeapsa în colonii de corectare prin muncă: femeile declarate recidiviste deosebit de periculoase. .2) alin.

24 modificat prin Ucazul din 29.77] Articolul 24. banditism (articolul 74) dezordini de masă (articolul 76). săvîrşit de un grup de persoane.09.1) partea 1 art.1) partea 1 art.02. precum şi violul unei minore în vîrstă de pînă la 14 ani (alineatele trei şi cinci ale articolului 102).care după împlinirea vîrstei de optsprezece ani au săvîrşit alte infracţiuni grave. Schimbarea tipului de instituţie de corectare prin muncă. instituţiilor sau organizaţiilor. violul. omor premeditat (articolele 88. prevăzute de articolul 7/1 al prezentului Cod.91] [Pct. sustragerea de bunuri din avutul proprietarului în proporţii deosebit de mari (articolul 123/1).91] [Pct. 3) persoanelor. care a avut urmări extrem de grave. luarea de ostatici (articolul 116/1). încălcarea regulilor cu privire la operaţiile valutare. violarea unei fetiţe.1) partea 1 art.96] [Pct. din 22. săvîrşită cu circumstanţele agravante (alineatul doi al articolului 122/1). săvîrşită cu circumstanţe agravante (alineatul doi al articolului 84). săvîrşită cu circumstanţe agravante (alineatul trei al articolului 207/2). vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale (articolul 95). pentru care se condamnă la privaţiune de libertate pe un termen de peste cinci ani.87] [Pct. 89 şi punctul 3 al articolului 241). .23 modificat prin Ucazul din 07. 89 şi punctul 3 al articolului 241). fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi.92] [Pct.07. a treia şi a patra ale articolului 119.săvîrşit infracţiuni deosebit de periculoase contra statului (articolele 61-70).08. întreprinderilor.1) partea 1 art.02. [Art. blocarea intenţionată a arterelor de transport.05. prevăzut de legislaţia Republicii Moldova.04. a unei nave aeriene sau fluviale (articolul 182/1).10. încălcarea regulilor cu privire la operaţiile valutare (articolul 85). luarea de ostatici (articolul 116/1).05.73] 2) persoana. violul.24 modificat prin Legea nr. sustragerea materialelor radioactive (articolul 224/4) şi care au săvîrşit din nou vre-o una din infracţiunile enumerate mai sus.24 modificat prin Ucazul din 04.24 modificat prin Legea nr.06. atentarea la viaţa colaboratorului de poliţie (articolul 206/1). părţile a doua.24 modificat prin Legea nr.88] [Pct. viol (articolul 102). pentru care această persoană e condamnată la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin cinci ani.24 modificat prin Ucazul din 17.1) partea 1 art.500-XII din 15. omor premeditat (articolele 88. [Pct.91] [Pct.02. Recidivistul deosebit de periculos Prin sentinţa instanţei de judecată poate fi declarat recidivist deosebit de periculos: 1) persoana condamnată anterior la privaţiune de libertate pentru o infracţiune deosebit de periculoasă contra statului (articolele 61-70) banditism (articolul 74).496-XII din 15.23 modificat prin Ucazul din 06. deturnarea sau capturarea unei garnituri de teren.1) partea 1 art. săvîrşită în circumstanţe agravante (părţile a doua.826 din 03.85] [Art. tîlhărie în scopul însuşirii de bunuri din avutul proprietarului. săvîrşită cu circumstanţe agravante (partea a doua a articolului 85).24 modificat prin Legea nr.93] [Art.1) partea 1 art.96] [Pct. Parl. săvîrşită cu circumstanţe agravante (partea a doua a articolului 121).1) partea 1 art.827 din 03. sustragerea de bunuri din avutul proprietarului.24 modificat prin Legea din 01.1) partea 1 art. care în orice consecutivitate a fost condamnată anterior de două ori la privaţiune de libertate pentru o infracţiune deosebit de periculoasă contra statului (articolele 61-70).502-XII din 15. a treia şi a patra ale articolului 120. se face de instanţa de judecată pe temeiurile şi în modul.1) partea 1 art.80] [Pct.04. fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a hîrtiilor de valoare falsă (articolul 84).24 modificat prin Legea nr.23 modificat prin Hot. fabricarea sau punerea în circulaţie a hîrtiilor de valoare false. Prezid.24 modificat prin Ucazul din 14. ce a fost stabilit condamnatului.05.

500-XII din 15.08. atentarea la viaţa colaboratorului de poliţie (articolul 206/1). enumerate în punctele 2 şi 3 ale părţii întîi a prezentului articol.2) partea 1 art.826 din 03. şi care a săvîrşit din nou o infracţiune intenţionată.02.75] [Pct. fluvial sau auto de a nu-şi îndeplini funcţiile de serviciu săvîrşită cu circumstanţe agravante (partea a doua a articolului 179/3). pentru care această persoană este condamnată la privaţiune de libertate pe un termen de peste trei ani. Articolele din prezentul Cod. [Pct. gradul realizării intenţiilor criminale. aerian. şi nici condamnarea care a fost ridicată sau stinsă în modul stabilit de lege. nu se ia în consideraţie condamnarea pentru o infracţiune. articolul 123/1). de muniţii sau de substanţe explozive. deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren.91] [Pct. constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar.02.2) partea 1 art. Parl.496-XII din 15.87] [Pct. fabricarea.24 modificat prin Ucazul din 04. blocarea intenţionată a arterelor de transport. executînd pedeapsa privativă de libertate pentru una din infracţiunile.a unei nave aeriene sau fluviale (articolul 182/1). din 22.91] [Pct. Examinînd chestiunea declarării unei persoane ca recidivist deosebit de periculos.2) partea 1 art.2) partea 1 art.24 modificat prin Legea nr. enumerate în punctul 2 al părţii întîi din prezentul articol.88] [Pct.82] [Pct. sustragerea. săvîrşită cu circumstanţe agravante (părţile a doua şi a treia ale articolului 225/2) sustragerea de arme de foc. gradul pericolului social al infracţiunilor săvîrşite.10. săvîrşită de această persoană înainte de vîrsta de optsprezece ani.2) partea 1 art.24 modificat prin Ucazul din 24.73] 3) persoana. tîlhăria în scopul sustragerii avutului proprietarului (articolul 121).24 modificat prin Ucazul din 14. enumerate în punctul 2 al părţii întîi din prezentul articol. motivele lor.09. care în orice consecutivitate a fost condamnată anterior de trei sau mai multe ori la privaţiune de libertate pentru huliganism agravat (partea a doua a articolului 218) sau pentru infracţiuni. cînd o persoană a fost declarată în modul .2) partea 1 art.2) partea 1 art. întreprinderilor.05. care. pentru care ea este condamnată la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin cinci ani.24 modificat prin Ucazul din 05.93] [Pct. instanţa de judecată ia în consideraţie persoana celui vinovat. săvîrşită cu circumstanţele agravante (alineatul trei al articolului 207/2). luarea de mită (articolul 187). procurarea. Hotărîrea instanţei de judecată trebuie să fie motivată în sentinţă. şi care a săvîrşit din nou acte huliganice grave sau vre-una din infracţiunile.24 modificat prin Hot.04.96] [Pct.2) partea 1 art.părţile a doua şi a treia ale articolului 122.12.24 modificat prin Legea nr. instituţiilor sau organizaţiilor. precum şi sustragerea lor. pentru care această persoană este condamnată la privaţiune de libertate.91] [Pct. părţile a doua şi a treia ale articolului 123. 4) persoana.06.24 modificat prin Legea nr. păstrarea. Cînd se hotărăşte chestiunea cu privire la declararea unei persoane ca recidivist deosebit de periculos.92] [Pct.24 modificat prin Legea nr.2) partea 1 art. Declararea unei persoane ca recidivist deosebit de periculos se anulează în caz de reabilitare a ei.02.24 modificat prin Legea din 01.502-XII din 15. transportarea sau expedierea de substanţe narcotice în scop de desfacere desfacerea acestor substanţe (articolele 225/1 şi 225/2). sustragerea materialelor radioactive (articolul 224/4). care prevăd răspunderea pentru săvîrşirea unei infracţiuni de către un recidivist deosebit de periculos se aplică în cazurile.05. săvîrşită cu circumstanţe agravante (părţile a doua şi a treia ale articolului 227/1) şi care au săvîrşit din nou vre-o una din infracţiunile enumerate mai sus.24 modificat prin Ucazul din 29.2) partea 1 art. huliganismul deosebit de agravat (partea a treia a articolului 218). gradul şi caracterul participării la săvîrşirea infracţiunilor şi alte circumstanţe ale cauzei. Prezid.2) partea 1 art.

Termenele de executare a pedepsei sub formă de privaţiunea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se calculează în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de executare în Republica Moldova a pedepselor penale.1404-XIV din 07.09. instanţa de judecată poate decide.27 exclus prin Legea nr.28 modificată prin Ucaszul din 13.93] [Art. însă pe un termen nu mai mare decît termenul maxim.77] 04. din 22. Prezid. iar pentru infracţiuni cu scop de profit în limita de pînă la cinci mii de salarii minime.02.82] [Părţile 4.07.24 modificat prin Hot. achitarea amenzii în rate nu se admite.82] modificat prin Ucazul din 17.27 modificată prin Ucazul din 24.11.08. în limitele de la douăzeci şi cinci la o mie de salarii minime.70] [Art. Mărimea amenzii se stabileşte în dependenţă de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite.92] [Art.82] [Partea 3 art. [Alin.24/1 exclus prin Legea nr. Pentru condamnaţii care nu au domiciliu stabil în Republica Moldova. luîndu-se ca bază mărimea salariului minim la momentul săvîrşirii infracţiunii. achitarea amenzii în rate. din 22. de comiterea cărora persoana a fost declarată vinovată.5 art.27 în redacţia Legii din 23.24/1 [Art.24/1 [Art.24/1 [Art.12.prevăzut de lege recidivist deosebit de periculos înainte de săvîrşirea infracţiunii date. .205-XIV din 25. 5 art.93] [Partea 3 art. Amenda Amenda este o sancţiune bănească ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul Cod. cînd. instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii printr-o pedeapsă sub formă de privaţiune de libertate.92] modificat prin Ucazul din 24.27 completat prin Ucazul din 24. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii fixate ca pedeapsă principală.04. Parl.09. indicînd în acest caz în sentinţă termenul concret de achitare. [Partea 3 art.24 modificat prin Ucazul din 31.09. Prezid. după caracterul infracţiunilor săvîrşite de cel vinovat.6 art.09.24/1 [Art.93] [Art.06. calculîndu-se o lună de privaţiune de libertate pentru trei salarii minime.2000] modificat prin Hot.70] [Alin.26 excluse prin Legea din [Art. Parl.93] modificat prin Legea din 01. Parl.12.80] introdus prin Ucazul din 07. Parl. aprobat de legislaţia în vigoare.04. instanţa găseşte că este imposibil ca el să-şi menţină dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.12.84] Articolul 29.28 modificată prin Hot.93] Articolul 28.27 modificate prin Ucazul din 31. care nu sînt legate de aplicarea măsurilor de înrîurire corecţională prin muncă asupra condamnaţilor. stabilit de prezentul Cod pentru infracţiunile.12. Privaţiunea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Privaţiunea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată ca pedeapsă principală sau complementară pe un termen de la un an pînă la cinci ani. în timpul îndeplinirii funcţiunii sale sau în timpul exercitării unei anumite activităţi. luînd în considerare persoana celui condamnat şi situaţia lui materială.12. Prezid. Această pedeapsă poate fi aplicată în cazurile.07.98] [Partea 1 art. din 22. luîndu-se în considerare situaţia materială a celui vinovat. din 22.24/1 [Art.27 modificat prin Hot.25. La stabilirea pedepsei sub formă de amendă.

[Art.32 modificat prin Ucazul din 29. precum şi violul unei minore în vîrstă de pînă la 14 ani (alineatele trei şi cinci ale articolului 102). cerşit sau alt mod de viaţă parazitar (articolul 221).02. pe un termen de la trei luni pînă la doi ani. găseşte de cuviinţă să aplice în locul privaţiunii de libertate pe un termen de pînă la trei ani trimiterea în batalionul disciplinar pe acelaşi termen. viol cu consecinţe deosebit de grave. se poate aplica trimiterea în batalionul disciplinar în cazurile.01.1404-XIV din 07.96] în redacţia Legii din 23. omor premeditat (articolele 88.32 modificat prin Legea nr.87] Pedepsirea sub formă de trimitere la un preventoriu de educaţie prin muncă nu se aplică: 1) recidiviştilor deosebit de periculoşi.la privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an.98] modificat prin Legea nr. banditism (articolul 74).04. vagabondaj.205-XIV din 25.29 [Art.11. în vigoare 28.32/1 în redacţia Ucazului din 03. la cunoştinţa obştimii prin presă sau prin alte mijloace.94] [Partea 2 art. 2) persoanelor condamnate anterior pentru infracţiuni deosebit de periculoase contra statului (articolele 61-70).29 [Art.1326-XIII din 25. săvîrşit de un grup de persoane.03] modificat prin Legea nr. Articolul 32.11. huliganism deosebit de agravat (partea a treia a articolului 218). viol.98] [Art. sau violul unei minore.09. care au săvîrşit infracţiuni.29 modificat prin Legea nr. Trimiterea la un preventoriu de educaţie prin muncă Pedepsirea sub formă de trimitere la un preventoriu de educaţie prin muncă se aplică pe un termen de la un an pînă la doi ani. aducînd aceasta. ce s-a făcut vinovată. care au săvîrşit infracţiuni.205-XIV din 25.11. instanţa de judecată. Articolul 31.04.04.12. în cazurile necesare.1599-XV din 27. [Pct. ţinînd seama de circumstanţele cauzei şi de persoana. 89 şi 241 punctul 3). Pedepsirea sub formă de trimitere la un preventoriu de educaţie prin muncă nu se aplică de asemenea faţă de persoanele.2000] modificat prin Legea nr. ţinînd seama de circumstanţele cauzei şi de persoana condamnatului. Destituirea din funcţie Destituirea din funcţie se aplică de instanţa de judecată în cazul cînd ea consideră imposibil a-l lăsa pe condamnat în funcţia pe care o ocupă.29 [Art. [Partea 2 art. în batalionul disciplinar Faţă de militarii cu serviciul în termen.97] modificat prin Legea din 26. La stabilirea pedepsei unei persoane.02. vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale (articolul 95). precum şi în cazurile.29 [Art. [Art. cînd instanţa de judecată.12.2 partea 3 art.32/1 modificat prin Legea din 01. Mustrarea publică Mustrarea publică constă în pronunţarea în public de către instanţa de judecată a mustrării aplicate vinovatului.93] Articolul 30. care fuseseră mai .85] Articolul 32/1. poate să aplice în loc de privaţiune de libertate. prevăzute de lege. Trimiterea în batalionul disciplinar în locul privaţiunii de libertate nu poate fi aplicată faţă de persoanele care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate.32/1 modificată prin Legea din 14.92] 3) cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie.29 [Art. o pedeapsă sub formă de trimitere pe acelaşi termen la un preventoriu de educaţie prin muncă.11. care pentru eschivarea cu rea-voinţă de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor ori pentru încălcarea regulilor sistemului de paşapoarte este condamnată . Trimiterea militarilor.

dacă se confiscă toată averea vinovatului sau numai o parte din ea.11. Ordinea de satisfacere a acestor pretenţii se stabileşte de Codul de procedură civilă. Dacă condamnatul. prin încheierea sa. ce parte din avere se confiscă. Retragerea gradelor militare şi a altor titluri.97] .09. comise în interes material .94] Banii şi cadourile primite nelegitim se confiscă. instanţa încasează de la condamnat suma de bani echivalentă.7 (6) art.33 modificată prin Ucazul din 14.12. prevăzute de legislaţia Republicii Moldova iar pentru infracţiuni. atunci.34 modificat prin Legea nr.32/1 în redacţia Ucazului din 03.1 art.09.82] Articolul 33. precum şi a veniturilor obţinute prin folosirea bunurilor şi valorilor dobîndite pe cale criminală. În caz de confiscare a averii condamnatului statul nu răspunde pentru datoriile şi obligaţiile condamnatului.97] Confiscarea averii poate fi dispusă numai în cazurile. Prezid. medaliilor.33 modificat prin Hot. Dacă în cursul termenului de aflare la preventoriul de educaţie prin muncă. la propunerea administraţiei preventoriului de educaţie prin muncă.33 în redacţia Legii din 09. a titlurilor onorifice şi a gradelor de calificare (clasificare) [Titlu art. [Alin. sau să enumere obiectele. atunci instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa potrivit regulilor.93] Articolul 34. din 22.se eschivează de la muncă.12.32/1 introdus prin Ucazul din 28. încalcă cu rea-voinţă sau în mod sistematic disciplina ori regulile de comportare stabilite. iar valoarea serviciilor primite nelegitim se percepe prin hotărîre a instanţei de judecată.şi în cazurile prevăzute de Partea specială a prezentului Cod. stabilit de instanţa de judecată persoana condamnată a săvîrşit o infracţiune. Confiscarea averii Confiscarea averii constă în trecerea forţată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor condamnatului destinate sau folosite la săvîrşirea infracţiunilor sau dobîndite de el ca urmare a săvîrşirii infracţiunii.33 modificată prin Hot. Prezid. [Partea 6 (5) art.33 modificată prin Ucazul din 24. din 22. Parl.11.87] [Art. dacă ele au luat naştere după ce organele de cercetare prealabilă. pornind de la valoarea acestora la momentul săvîrşirii infracţiunii. partea rămasă neexecutată din termenul de aflare la preventoriul de educaţie prin muncă instanţa de judecată o înlocuieşte. necesare condamnatului şi persoanelor aflate în întreţinerea lui. prevăzute de articolul 40 din prezentul Cod. [Alin. de anchetă penală sau instanţa de judecată au luat măsuri de asigurare a averii şi dacă s-a acţionat fără consimţămîntul acestor organe. Parl. iar dacă ele nu au fost găsite. în ultimul caz instanţa este obligată să arăte. care urmează a fi satisfăcute din contul averii confiscate. care îşi execută pedeapsa într-un preventoriu de educaţie prin muncă. [Partea 6 art.05. [Alin.82] În privinţa pretenţiilor. [Partea 3 (2) art. statul răspunde numai în limitele activului. precum şi a ordinelor.73] Instanţa de judecată este obligată să indice în sentinţă. cu o pedeasă sub formă de privaţiune de libertate pe acelaşi termen. ce urmează să fie confiscate.93] [Partea 3 (2) art.12.11.înainte trimise la un preventoriu de educaţie prin muncă (în decursul a trei ani din ziua eliberării din preventoriu).1375 din 19.2 introdus prin Legea nr.1375 din 19. Nu pot fi confiscate obiectele enumerate în lista dată ca anexă la prezentul Cod.

gradul de clasificare al lucrătorului inspectoratului fiscal de stat sau un alt titlu. pentru a i se retrage acestuia ordinul. care atenuiază ori agravează răspunderea.35 modificată prin Ucaszul din 02. decorate cu ordin sau cu medalie. ţine seama de caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii săvîrşite. care are un titlu onorific. dacă este raţional să se intervină pe lîngă organul care l-a decorat pe condamnat cu ordin.pe termenul stabilit prin sentinţă.1375 din 19. ca pedeapsă complementară ea se extinde pe toată durata executării privaţiunii de libertate şi după executarea ei .97] [Art.94] În caz de condamnare a unei persoane la privaţiune de libertate cu aplicarea decăderii din drepturile părinteşti.09.04. ori titlul onorific.2 modificat prin Legea nr. 2) săvîrşirea infracţiunii în urma unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial. ori un grad militar sau un alt titlu. medalia. Parl. [Partea 3 art.1 art. de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei. instanţa de judecată călăuzindu-se de conştiinţa de drept. Dacă această pedeapsă complementară se aplică pe lîngă alte categorii de pedepse principale. Parl. 3) săvîrşirea infracţiunii fie sub influenţa unei ameninţari sau constrîngeri. [Alin.93] Articolul 37.51-XIII din 14. gradul de clasificare şi gradul special militar al lucrătorului procuraturii. care are un grad militar sau un titlu special. fie datorită unei dependenţe materiale.90] TITLUL AL PATRULEA APLICAREA PEDEPSEI ŞI ABSOLVIREA DE PEDEAPSĂ Articolul 36. termenul executării pedepsei complementare începe din momentul executării celei principale. În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă a unei persoane. din 22. Circumstanţele atenuante La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante: 1) preîntîmpinarea de către vinovat a urmărilor dăunătoare ale infracţiunii săvîrşite. sau repararea voluntară a pagubei cauzate sau înlăturarea daunei cauzate. Prezid. poate fi privată de acest grad sau titlu prin sentinţa judecătorească. gradul militar.34 în redacţia Hot.94] [Art. în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului Cod.35/1 exclus prin Legea nr.04. Drepturile părinteşti se restabilesc de instanţa de judecată la propunerea organelor de tutelă şi curatelă ori a Comisiei pentru minori. de serviciu sau de .03. medalie. prevăzute de articolul din Partea specială a prezentului Cod. Decăderea din drepturile părinteşti Decăderea din drepturile părinteşti poate fi aplicată ca pedeapsă complementară în cazurile. [Art. Principiile generale ale aplicării pedepsei Judecata aplică pedeapsa în limitele. gradul de calificare al judecătorului sau al funcţionarului public. Prezid.36 modificat prin Hot.11. care prevede răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită. instanţa de judecată la pronunţarea sentinţei hotărăşte.35 modificat prin Legea nr.08.84] [Art.35/1 introdus prin Ucazul din 29. a unei persoane.În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă persoana.09.93] Articolul 35. sau care i-a conferit titlu sau gradul.51-XIII din 14. cînd instanţa de judecată constată că părintele abuzează de aceste drepturi sau se sustrage de la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti în urma cărui fapt copiii se ţin de beţii. duc o viaţă desfrînată sau săvîrşesc alte fapte social-periculoase. La stabilirea pedepsei. din 22. [Alin.

Aplicarea pedepsei în cazul săvîrşirii mai multor infracţiuni Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multe infracţiuni.90] 4) cauzarea prin infracţiune a unor urmări grave. instanţa de judecată.38 introdus prin Legea din 05. care prevede pedeapsa mai gravă. 5) săvîrşirea infracţiunii faţă de un copil. [Pct. prevăzute de diferite articole ale Părţii speciale a prezentului Cod.12) art.500-XIII din 15. 9) contribuirea activă la descoperirea infracţiunii.altă natură.02. 6) săvîrşirea infracţiunii faţă de o persoană. chiar dacă au fost depăşite limitele legitimei apărări.263-XIV din 24. [Pct. provocate de acţiunile ilegale ale părţii vătămate. 7) săvîrşirea infracţiunii de către o femeie gravidă. La pedeapsa principală poate fi adăugată oricare din pedepsele .3/1 art. 12) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană. pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte. 8) săvîrşirea infracţiunii cu o deosebită cruzime sau prin batjocorirea părţii vătămate. fără să fi fost condamnată pentru vre-una din ele. 6) săvîrşirea infracţiunii de către un minor. Articolul 38. bătrîn sau o persoană care se află în stare de neputinţă de a se apăra. 3/1) săvîrşirea infracţiunii pe substrat naţional sau ură ori dispreţ rasial.38 introdus prin Legea nr. 11) săvîrşirea infracţiunii folosindu-se dependenţa materială. care anterior a mai săvîrşit o infracţiune. 2) săvîrşirea infracţiunii de un grup organizat. În dependenţă de caracterul primei infracţiuni.14 art. instanţa de judecată este în drept să nu o considere ca circumstanţă agravantă.14 art. de serviciu sau de altă natură a unei alte persoane. care prezintă pericol general. Circumstanţele agravante La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante: 1) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană. 5) săvîrşirea infracţiunii ca urmare a apărării împotriva unui atac social-periculos. 10) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace. stabileşte definitiv pedeapsa pentru concurs de infracţiuni prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai gravă. [Pct. La stabilirea pedepsei instanţa de judecată poate considera ca circumstanţe atenuante şi alte împrejurări. sau prin cumulul total sau parţial al pedepselor aplicate în limitele stabilite de articolul. 8) căinţa sinceră sau autodenunţarea.98] [Pct. care apără ordinea publică.07. 3) săvîrşirea infracţiunii în interes material sau cu alte intenţii josnice.91] Articolul 39.38 exclus prin Legea nr. 9) săvîrşirea infracţiunii în timpul unei calamităţi sociale. ca în funcţie de caracterul infracţiunii să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă. care se află în stare de beţie.70] 13) săvîrşirea de către o persoană luată pe chezăşie a unei noi infracţiuni în perioada cînd se află pe chezăşie sau într-un răstimp de un an de la expirarea termenului chezăşiei. 7) instigarea minorilor la săvîrşirea infracţiunii sau atragerea lor la participarea în săvîrşirea infracţiunii.12. 4) săvîrşirea infracţiunii sub influenţa unei puternice frămîntări sufleteşti.06. Instanţa de judecată are dreptul.38 modificat prin Ucazul din 31.

205-XIV din 25.98] [Partea 5 art.41 modificat prin Legea nr. că condamnatul este vinovat şi de o altă infracţiune. iar termenele deţinerii militarilor sub arest . instanţa de judecată adaugă. Articolul 40.11.40 exclus prin Legea nr.12. termenul total al pedepsei nu trebuie să depăşească termenul maximal.12. Stabilirea pedepsei în cazul mai multor sentinţe Dacă după pronunţarea sentinţei.92] Diferite categorii sine stătător. de amendă.1 art.40 modificat prin Legea nr.08.5 art. partea neexecutată a pedepsei. iar în cazul infracţiunilor. aceste pedepse se pun în executare în mod de sine stătător. dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa cu detenţiune pe viaţă. la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă.complementare. prevăzute de articolele din Partea specială a prezentului Cod. pronunţate prin sentinţa anterioară.40 în redacţia Ucazului din 28.95] [Alin.11.40 modificat prin Legea din 15.1) partea 4 art. [Alin. [Alin.în zile şi luni.98] [Pct. La cumularea pedepselor.06.40 exclus prin Legea din 04.2) partea 4 art. condamnatul a săvîrsit o nouă infracţiune. prevăzut de prezentul Cod pentru pedeapsa respectivă.98] . de a exercita o anumită activitate.2 art. dacă după pronunţarea sentinţei se va constata. de deţinere într-un batalion disciplinar ori într-un preventoriu de educaţie prin muncă. dar înainte de executarea completă a pedepsei.3) partea 4 exclus prin Legea nr. În acest caz în termenul pedepsei se include durata pedepsei. de pedepse complementare se execută în mod de Articolul 41. termenul total al pedepsei va fi detenţiune pe viaţă. care stabilesc răspundere pentru infracţiunile.40 modificată prin Legea din 04.205-XIV din 25. de săvîrşirea cărora persoana a fost declarată vinovată.în întregime sau parţial.08.3 art. La cumularea pedepselor privative de libertate. executate complect sau parţial pe baza primei sentinţe.40 exclus prin Legea din 04.92] [Pct. de destituire din funcţie sau de mustrare publică.95] [Alin. Modul calculării termenelor pedepsei Termenele de privaţiune de libertate. La cumularea pedepselor în modul prevăzut de pezentul articol.40 modificată prin Ucazul din 24.11.12. pentru care prezentul Cod admite aplicarea privaţiunii de libertate pe un termen mai mare de cincisprezece ani.205-XIV din 25.08.205-XIV din 25. termenul total al pedepsei nu trebuie să depăşească douăzeci şi cinci de ani. precum şi de privaţiune de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se calculează în luni şi ani.2 art.40 modificat prin Legea din 08. [Pct.11.4) partea 4 art.98] [Partea 3 art. săvîrşită înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză.92] Dacă la privaţiunea de libertate se adaugă pedepse privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii.82] [Pct. După aceleaşi reguli se stabileşte pedeapsa. termenul total al pedepsei nu trebuie să depăşească cincisprezece ani.82] La cumularea diferitelor pedepse principale se aplică următoarele reguli: 1) la cumularea pedepselor sub formă de privaţiune de libertate şi de întreţinere într-un batalion disciplinar sau într-un preventoriu de educaţie prin muncă unei zile de privaţiune de libertate îi corespunde o zi de întreţinere într-un batalion disciplinar ori într-un preventoriu de educaţie prin muncă. [Alin.

articolul 123/1. articolele 113/1 şi 116/1.2000] Articolul 43. 103/1 şi 104. luînd în considerare circumstanţele cauzei şi persoana celui vinovat. va ajunge la concluzia că nu este raţional ca condamnatul să execute pedeapsa sub formă de privaţiune de libertate pe un termen anumit.92] [Partea 1 art.42 completat prin Legea nr.42 modificat prin Legea nr. alineatele trei. articolele 88. condamnatul nu va săvîrşi o nouă infracţiune şi dacă va îndeplini obligaţiile puse în seama lui de instanţa de judecată pe termenul de probă. 89 şi 95.229-XV din 01. alineatul doi al articolului 206/1. [Art. alineatele doi ale articolelor 107/1 şi 113.02. articolele 225/1 .[Partea 1 art. fixat de instanţa de judecată. poate înlocui pedeapsa privativă de libertate cu amendă.42 completat prin Legea nr. Condamnarea cu suspendarea pedepsei nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiunile prevăzute la articolele 61 . înlocuire sau uşurare a pedepselor calcularea acestor pedepse în zile. Înlocuirea pedepsei La stabilirea pedepsei unei persoane condamnate prima dată la privaţiune de libertate pentru o infracţiune premeditată pe un termen de pînă la cinci ani. alineatele trei ale articolelor 122 şi 123. iar pentru infracţiunea săvîrşită din imprudenţă pe un termen de pînă la şapte ani. ea poate dispune suspendarea pedepsei aplicate condamnatului. articolul 121. articolele 103. articolele 88. alineatele trei. instanţa de judecată. 70 şi 74. alineatul întîi al articolului 74/2.42 abrogat prin Legea nr.192-XIII din 20.03. alineatul trei al articolului 187.12.07. alineatele trei şi patru ale articolului 120. indicîndu-se în sentinţă motivele unei asemenea hotărîri.41 modificată prin Legea din 04. instanţa de judecată decide neexecutarea sentinţei dacă în decursul termenului de probă. 227 şi 227/1. alineatul doi al articolului 74/1. 89 şi 95. alineatul patru al articolului 119. punctul 3) al articolului 241 .96] [Art. alineatul trei al articolului 67. alineatul întîi al articolului 74/2.2001] [Art.66. [Art.225/3. 227 şi 227/1. articolul 159/1. 70 şi 74. alineatul patru al articolului 119.1404-XIV din 07. articolul 159/1. articolele 69. alineatele trei şi patru ale articolului 125. articolele 103.94] se admite Articolul 42/1.98] [Art. alineatul trei al articolului 67.225/3. alineatul doi al articolului 74/1. 103/1 şi 104.777-XIII din 13. patru şi cinci ale articolului 102. alineatul patru al articolului 214. luînd în considerare caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite. articolul 123/1. punctul 3) al articolului 241 din prezentul Cod.41 modificată prin Ucazul din 28. Condamnarea cu suspendarea pedepsei Dacă instanţa de judecată.82] În caz de cumulare. articolul 121. articolele 113/1 şi 116/1. alineatele trei şi patru ale articolului 120. alineatul trei al articolului 187.06. persoana vinovatului şi alte circumstanţe ale cauzei.42/1 introdus prin Legea nr. Înlocuirea pedepsei privative de libertate cu amendă nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiunile prevăzute la articolele 61 66. indicînd în sentinţă motivele acestei hotărîri. articolele 225/1 . alineatele trei ale articolelor 122 şi 123. alineatul patru al articolului 214.1548-XIII din 25. calculîndu-se douăzeci şi cinci de salarii minime pentru fiecare lună de privaţiune de libertate condamnaţilor pentru săvîrşirea infracţiunilor premeditate şi zece salarii minime pentru fiecare lună de privaţiune de libertate condamnaţilor pentru săvîrşirea infracţiunilor din imprudenţă. articolele 69.12. instanţa de judecată anulează înlocuirea pedepsei. În cazul în care condamnatul se eschivează cu rea-voinţă de la achitarea amenzii. În acest caz. patru şi cinci ale articolului 102. Termenul de probă se stabileşte în limitele de la un an pînă la cinci ani.08. alineatele trei şi patru ale articolului 125. alineatele doi ale articolelor 107/1 şi 113. alineatul doi al articolului 206/1.

În caz de condamnare cu suspendarea pedepsei pot fi stabilite pedepse complementare. În caz de condamnare cu suspendarea pedepsei. la propunerea organului indicat la alineatul cinci al prezentului articol.2 art. cel condamnat cu suspendarea pedepsei dovedeşte printr-un comportament adecvat corijarea sa.03. atunci.92] [Art.82] Articolul 44. trimis în armata de operaţii.11. instanţa de judecată.2000] [Art.93] Dacă persoana căreia i-a fost amînată executarea sentinţei.de comandamentul unităţilor şi instituţiilor militare.1548-XIII din 25. iar în cazul militarilor . poate pronunţa o încheiere cu privire la trimiterea condamnatului pentru a-şi executa pedeapsa stabilită prin sentinţă. a săvîrşit o nouă infracţiune. domiciliul stabil. Amînarea executării sentinţei de condamnare a unui militar sau a unui supus militar în timp de război În timp de război executarea sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate a unui militar sau a unui supus militar. ceea ce atrage aplicarea sancţiunii administrative. Dacă.din prezentul Cod. Pe durata termenului de probă. pînă la expirarea termenului de probă.09. [Art. la cererea comandamentului militar respectiv. instanţa de judecată poate pune în sarcina condamnatului îndeplinirea anumitelor obligaţii: să nu-şi schimbe.02.98] [Art.44 modificat prin Hot. În asemenea cazuri instanţa poate să amîne şi executarea pedepselor complementare. nu-şi îndeplineşte obligaţiile date în seamă pe durata termenului de probă.1404-XIV din 07.12.43 în redacţia Legii nr.43 modificat prin Legea nr.12.12. la propunerea organului care exercită controlul asupra comportamentului celui condamnat cu suspendarea pedepsei. poate anula în întregime sau în parte ori poate completa obligaţiile stabilite anterior pentru cel condamnat cu suspendarea pedepsei.93] [Art.777-XIII din 13. locul de muncă sau de învăţătură. să nu frecventeze anumite locuri. în temeiul propunerii corespunzătoare a organului indicat la alineatul cinci al prezentului articol.2000] [Art. Instanţa de judecată poate pune în sarcina celui condamnat cu suspendarea pedepsei şi îndeplinirea altor obligaţii care pot contribui la corijarea condamnatului. Parl. instanţa adaugă la pedeapsa nouă pe cea . Dacă condamnatul.720-XV din 07. care urmează a fi încorporat sau mobilizat. Controlul asupra comportamentului celui condamnat cu suspendarea pedepsei este exercitat de organul de stat specializat.205-XIV din 25.2001] [Art. instanţa de judecată. Prezid.02.98] [Art.08. Prezid. În aceste circumstanţe condamnarea cu suspendarea pedepsei poate fi anulată la expirarea a cel puţin jumătate din termenul de probă stabilit. fără învoirea organului de stat specializat care exercită controlul asupra comportamentului condamnatului. instanţa de judecată. se va dovedi a fi un apărător dîrz al Patriei. Parl.43 modificat prin Ucazul din 24.09.43 modificat prin Legea nr. poate fi amînată de către instanţa judecatorească pînă la terminarea operaţiilor militare. [Alin. din 22. poate decide anularea condamnării cu suspendarea pedepsei şi stingerea antecedentelor penale ale condamnatului.43 modificat prin Legea nr. În cazul cînd cel condamnat cu suspendarea pedepsei săvîrşeşte pe durata termenului de probă o nouă infracţiune.43 completat prin Legea nr.43 modificat prin Hot.782-XIV din 03. din 22.43 modificat prin Legea nr.96] [Art. instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa conform prevederilor articolului 40 din prezentul Cod. să-şi susţină material familia. instanţa îl poate absolvi de pedeapsă sau îi poate înlocui pedeapsa cu alta mai blîndă. condamnatul fiind trimis în armata de operaţii.43 modificat prin Legea din 04. În cazul cînd condamnatul încalcă pe durata termenului de probă ordinea publică.

89.1404-XIV din 07. precum şi femeilor care nu au încheiat cursul deplin de tratament al unei boli venerice.92] [Partea 1 art. instanţa de judecată stabileşte o pedeapsă conform prevederilor articolului 40 din prezentul Cod.82] [Art.2000] [Art.82] La aplicarea altor pedepse instanţa judecătorească.44/1 modificat prin Ucazul din 24. al prezentului Cod. Amînarea executării pedepsei referitoare la femeile gravide şi femeile cu copii mici Femeilor gravide şi femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani. ori într-un preventoriu de educaţie prin muncă socotindu-se o zi pentru o zi. În cazul cînd condamnata căreia i s-a amînat executarea pedepsei a abandonat copilul ori continuă să se eschiveze de la educaţia lui şi după avertismentul organului care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei.1 art. la propunerea acestui organ.04.09. În cazul cînd condamnata a săvîrşit o nouă infracţiune în perioada pentru care i s-a amînat executarea pedepsei. condamnate pentru prima dată la privaţiune de libertate pe un termen de pînă la şapte ani.45 modificată prin Ucazul din 28. pentru care.205-XIV din 25. 74. Parl. calculîndu-se o zi pentru o zi. [Art. corespunzător. poate. . 92. instanţa de judecată poate amîna executarea pedepsei pînă cînd copilul cel mai mic va împlini opt ani.11. poate să anuleze amînarea executării pedepsei şi să trimită condamnata pentru executarea pedepsei stabilite prin sentinţa instanţei de judecată. măsuri de tratament forţat de alcoolism sau narcomanie.stabilită mai înainte. [Art.93] [Art.12. conform prezentului Cod. [Alin.12. Amînarea executării pedepsei nu se aplică: 1) femeilor condamnate pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la articolele 61-70.77] Articolul 46.44/1 introdus prin Ucazul din 07. prevăzute de articolul 40 Articolul 44/1. La împlinirea de către copil a vîrstei de opt ani.720-XV din 07. ţinînd seama de detenţiunea preventivă. în plus la pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită. instanţa de judecată eliberează condamnata de executarea pedeapsei fie comută pedeapsa.12.44/1 modificat prin Legea nr. 95 şi la alineatul trei al articolului 218.nu poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decît amenda. Articolul 45/1. din 22.45 modificat prin Legea nr.12.2001] [Art. Calcularea timpului aflării sub arest preventiv Timpul aflării sub arest preventiv a persoanei condamnate la privaţiune de libertate cu suspendarea executării pedepsei şi cu atragerea obligatoare la muncă se include în termenul de pedeapsă stabilit prin sentinţa judecătorească.77] Articolul 45. instanţa de judecată.04. Prescripţia tragerii la răspundere penală Persoana nu poate fi trasă la răspundere penală.44/1 în redacţia Legii nr.08. dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au trecut următoarele termene: 1) un an din ziua săvîrşirii unei infracţiuni.45/1 introdus prin Ucazul din 07. fie pronunţă o încheiere privind trimiterea condamnatei în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neispăşite din pedeapsă. Comutarea detenţiunii preventive Detenţiunea preventivă se deduce de către instanţa de judecată din durata pedepsei privative de libertate şi a repartizării într-un batalion disciplinar. Prezid.45 modificată prin Legea din 04.44/1 modificat prin Hot. 2) femeilor cărora li se aplică.98] [Partea 1 art. conform dispoziţiilor. 88. să comute pedeapsa sau să-l absolve complet pe vinovat de executarea ei.

205-XIV din 25. se sustrage de la anchetă sau judecată.95] Prescripţia se întrerupe.92] 3) cinci ani . dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut cincisprezece ani şi prescripţia n-a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni. pentru care. În aceste cazuri prescripţia intră în vigoare din nou din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării.5 alin.98] 2) trei ani din ziua săvîrşirii infracţiunii.1 modificat prin Legea nr.1 art. [Alin. dacă de la data pronunţării ei au trecut cincisprezece ani şi prescripţia n-a fost întreruptă prin . poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decît pînă la cinci ani.în caz de condamnare la o pedeapsă mai severă decît privaţiunea de libertate pe zece ani sau la detenţiune pe viaţă.08.12. pentru care. [Pct.46 modificat prin Legea din 04.12. 4) zece ani din ziua săvîrşirii infracţiunii.46 exclus prin Legea din 08.1 modificat prin Legea nr. iar în cazul sustragerii de la executarea pedepsei . conform prezentului Cod poate fi aplicată privaţiunea de libertate pe un termen mai mare de doi ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii infracţiunii noi.95] la Prescripţia se întrerupe. În caz de săvîrşire a unei noi infracţiuni. poate fi aplicată privaţiunea de libertate pînă la doi ani.2) alin.care a săvîrşit infracţiunea. cînd sentinţa a intrat în vigoare: 1) un an -în caz de condamnare la o pedeapsă nu mai severă decît amenda.46 introdus prin Legea din 08. poate fi aplicată privaţiunea de libertate pînă la cinci ani. pentru care instanţa de judecătorească a aplicat o pedeapsă privativă de libertate pe termen de cel puţin un an. conform prezentului Cod. socotind din ziua. conform prezentului Cod. conform prezentului Cod. [Pct.12.în caz de condamnare la privaţiune de libertate pînă cinci ani. Prescripţia executării sentinţei de condamnare Sentinţa de condamnare nu se pune în executare.98] 2) trei ani la doi ani.11. dacă ea n-a fost pusă în executare în următoarele termene.1 art.5 alin. dacă pînă la expirarea termenelor susnumite persoana va săvîrşi o infracţiune. calcularea prescripţiei începe din momentul săvîrşirii ei. [Pct.95] Articolul 47. Prescripţia este suspendată. 5) cincisprezece ani din ziua săvîrşirii infracţiunii pentru care.2) alin.[Pct.1 art. poate fi aplicată o pedeapsă mai severă decît pînă la zece ani sau pedeapsa cu detenţiune pe viaţă. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală. pentru care.47 modificat prin Legea din 04. care se ascundea.11.205-XIV din 25. 4) zece ani . dacă persoana. [Pct.08.4 art. în caz de condamnare la privaţiune de libertate pînă [Pct.din momentul prezentării pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii condamnatului.1 art.47 introdus prin Legea din 08. dacă condamnatul se va sustrage de la executarea pedepsei sau dacă pînă la expirarea termenelor va săvîrşi o nouă infracţiune. conform prezentului Cod.în caz de condamnare la o pedeapsă mai severă decît privaţiunea de libertate pe cinci ani. 5) cincisprezece ani .92] 3) cinci ani din ziua săvîrşirii infracţiunii. pentru care. Însă sentinţa de condamnare nu poate fi pusă în executare.

48/1 modificat prin Legea din 23. [Partea 3 art. poate fi conform sentinţei pronunţate de instanţa judecătorească absolvită de pedeapsă dacă se va constata. poate fi scutită de răspundere penală. care în trecut a mai fost luată pe chezăşie în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni.12. [Alin. dacă se va găsi că corectarea şi reeducarea ei este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.92] [Alin.141-XIII din 07.94] Articolul 50. Absolvirea de răspunderea penală cu încredinţarea pe chezăşie Dacă potrivit circumstanţelor cauzei fapta ce conţine indicii de infracţiune.2 art.08. Persoanelor absolvite de pedeapsă penală în conformitate cu alineatul întîi al prezentului articol. în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova poate fi adoptată una din următoarele hotărîri: 1) atragerea persoanei la răspunderea administrativă (ar.82] [Art. Prezid.48/1 modificat prin Ucazul din 24. 4) încredinţarea persoanei pe chezăşie unei organizaţii obşteşti sau unui colectiv de muncă (articolul 50).2) alin.205-XIV din 25.că la data cercetării sau judecării cauzei.12.2 art.săvîrşirea unei noi infracţiuni. care a făcut demersul.49 exclus prin Legea nr. din 22. Parl. săvîrşită de o persoană. .95] Articolul 48.47 modificat prin Legea din 04. care a săvîrşit o faptă. Absolvirea de răspunderea penală şi de pedeapsă Persoana. Persoana. şi însăşi persoana nu prezintă un mare pericol social. ce conţine indicii de infracţiune fără a prezenta un mare pericol social şi pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate pe un termen nu mai mare de un an sau o altă pedeapsă mai uşoară. Nu poate fi încredinţată pe chezăşie persoana. poate fi absolvită de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă.06.2 art. dacă se va constata. care a săvîrşit o faptă. nu poate fi considerată ca fiind social . precum şi persoana.48 modificată prin Hot.77] [Art.02. le pot fi aplicate următoarele sancţiuni administrative: amendă în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de salarii minime.82] [Art.93] [Art.periculoasă.48/1).06.48/1 introdus prin Ucazul din 07. În acest caz. ce conţine indicii de infracţiune poate fi absolvită de răspunderea penală.77] Articolul 48/1.48 modificat şi completat prin Ucazul din 07. sau arest pe un termen de pînă la treizeci de zile. care a săvîrşit o infracţiune.93] [Art. Persoana.94] 3) trimiterea materialelor dosarului spre examinare comisiei pentru minori (articolul 10). că datorită comportării ulterioare ireproşabile şi atitudinii cinstite faţă de muncă. atunci în urma demersului din partea unei organizaţii obşteşti sau a colectivului de muncă persoana aceasta poate fi scutită de răspundere penală şi încredinţată de chezăşie spre reeducare şi corectare organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă.3 art.12. care a săvîrşit a doua oară o infracţiune intenţionată. această persoană.09. ce conţine indicii de infracţiune fără a prezenta un mare pericol social.48 exclus prin Legea nr.48/1 modificat prin Legea nr. datorită schimbării situaţiei.11. dacă se va găsi. [Alin. că corectarea şi reeducarea ei este posibilă fără aplicarea pedepsei penale. în momentul judecării cauzei.3 pct. fapta săvîrşită de către dînsul şi-a pierdut caracterul social-periculos sau că această persoană a încetat de a mai fi social-periculoasă.47 exclus prin Legea din 08.04. [Pct.98] [Alin.48 modificat prin Ucazul din 24.141-XIII din 07. Absolvirea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă Persoana.04. care a săvîrşit o faptă.

de articolele 88 şi 89. de articolul 95 alineatul 2. de articolul 116/1. din 22. [Art. dacă în decurs de un an n-a îndreptăţit încrederea colectivului. Persoana. instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa conform prevederilor articolului 40 din prezentul Cod. de articolul 225/1 alineatul 2. există o hotărîre a organizaţiei obşteşti sau a colectivului de muncă.comandamentul unităţilor şi instituţiilor militare. Persoanelor condamnate pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de articolele 61-70.09. prin care renunţă la chezăşia dată.03] [Art. a încălcat promisiunea de a se corecta.82] Articolul 51. de articolul 188 alineatul 2. de articolul 207/2 alineatul 3. Aplicînd eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă a condamnatului. de articolul 225/2 alineatele 2 şi 3. Termenul privaţiunii de libertate executat efectiv de condamnat nu poate fi mai mic de şase luni. Prezid. care nu se consideră vinovată sau care din oarecare motive insistă asupra examinării cauzei de către instanţa de judecată. în întregime sau în parte. ce conţine indicii de infracţiune şi a fost încredinţată pe chezăşie. sau a părăsit lucrul în scopul de a se eschiva de înrîurirea obştească şi dacă. instanţa de judecată. 74/1. poate pronunţa o încheiere cu privire la executarea de către condamnat a pedepsei stabilite prin sentinţă. condamnatul poate fi eliberat. Dacă condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile puse în seama lui de instanţa de judecată la aplicarea măsurii eliberării condiţionate înainte de termen. de articolul 224/4. iar în cazul militarilor . care a săvîrşit o faptă. de articolul 218 alineatul 3. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă a condamnatului poate fi aplicată după executarea efectivă a cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit. Persoanelor condamnate la detenţie pe viaţă le poate fi aplicată eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă după executarea efectivă de către acestea a cel puţin douăzeci şi cinci de ani de privaţiune de libertate. de articolul 121 alineatul 2. de articolul 102 alineatele 3 şi 5. de articolul 187 alineatele 2 şi 3. Parl.50 modificat prin Hot. de articolele 123/1 şi 182/1. de articolul 85 alineatul 2. de articolul 187/1 alineatul 2. instanţa de judecată poate suplimenta pedeapsa de bază cu . pe care acesta trebuie să le execute pe durata părţii neispăşite din pedeapsă. pe care ea a săvîrşit-o. instanţa de judecată îi poate pune în sarcină obligaţiile prevăzute la alineatul şase al articolului 43 din prezentul Cod. Controlul asupra comportamentului persoanei eliberate condiţionat înainte de termen îl exercită organul de stat specializat. Totodată. de articolul 84 alineatul 2. eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă le poate fi aplicată după executarea efectivă a cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit. la propunerea organelor indicate la alineatul trei al prezentului articol.50 modificat prin Ucazul din 24. în legătură cu aceasta. Totodată. de articolul 227/1. şi de pedeapsa complementară. 74. de articolul 241 punctul 3). de articolul 206/1. Persoanele condamnate pentru infracţiuni premeditate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani pot fi eliberate condiţionat înainte de termen de pedeapsă după executarea efectivă a cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit. poate fi trasă la răspundere penală pentru fapta.De asemenea nu poate fi încredinţată pe chezăşie persoana. Dacă condamnatul a săvîrşit în decursul perioadei corespunzătoare părţii neispăşite din pedeapsă o nouă infracţiune.12. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă Persoana care execută pedeapsa privativă de libertate sau persoana care este repartizată într-un batalion disciplinar poate fi eliberată condiţionat înainte de termen de pedeapsă în cazul în care instanţa de judecată va considera că pentru corijarea acesteia nu este nevoie de executarea integrală a pedepsei stabilite.

12. care au comis din nou infracţiuni intenţionate în decursul părţii neexecutate a pedepsei.51 în redacţia Legii nr.51 modificat prin Ucazul din 04.08.51/1 [Art.51/1 [Art.93] [Partea 3 art.12.12.09. 3) persoanelor care au săvîrşit infracţiuni intenţionate în perioada ispăşirii pedepsei în locurile de detenţie.205-XIV din 25.1 art.51 modificat prin Legea din 15. anterior eliberate înainte de termen prin amnistie sau graţiere ori eliberate condiţionat înainte de termen.51 în redacţia Ucazului din 07.77] [Art.12.51/1 [Art. dacă nu le-au fost ridicate sau stinse antecedentele penale în modul stabilit de lege. [Art. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă şi înlocuirea pedepsei prin alta mai blîndă faţă de persoanele.pedeapsa complementară.02.02. [Partea 3 art.06.04. 2) persoanelor.93] modificat prin Ucazul din 24. săvîrşite la o vîrstă sub optsprezece ani.95] modificat prin Legea din 01.1404-XIV din 07.52 modificată prin Ucazul din 24. Parl.11.1404-XIV din 07.05.98] [Art.91] modificat prin Ucazul din 29.82] introdus prin Ucazul din 07.09.12.51/1 [Art. şi a comisiei pentru minori sau a comisiei de supraveghere de pe lîngă organele executive ale autoadministrării locale.12.51/1 [Art.12.51 modificat prin Ucazul din 24.51/1 [Art.04.51/1 [Art.52 modificat prin Legea nr.88] [Art.98] Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă şi înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată celui condamnat pentru o infracţiune săvîrşită la o vîrstă sub optsprezece ani numai dacă dintr-o purtare exemplară şi atitudine cinstită faţă de muncă şi învăţătură a dovedit că s-a corectat.92] modificat prin Legea din 15.51/2 [Art.51/1 [Art.93] [Art.51/2 exclus prin Legea nr.10.70] exclus prin Legea nr. în a cărui sarcină intră punerea în executare a pedepsei.06.2000] modificat prin Hot.2001] [Art.86] modificat prin Ucazul din 06.85] completat prin Ucazul din 24. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă nu se aplică: 1) recidiviştilor deosebit de periculoşi.07. din 22.2000] [Art. Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă şi înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă prin altă pedeapsă mai blîndă se aplică condamnaţilor de instanţa judecătorească a locului de executare a pedepsei. din 22. Parl.52 modificată prin Hot.92] [Art.04.96] modificat prin Legea din 08.08.51 modificat prin Legea nr. Prezid.51/1 [Art. pe baza propunerii comune a organului. Prezid.51/2 [Art. poate fi aplicată eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă.720-XV din 07.11.51 modificat prin Legea din 04.82] în redacţia Ucazului din 07.12.87] modificat prin Ucazul din 17.2000] modificat prin Legea din 03.51/1 [Art.82] . Parl.77] introdus prin Ucazul din 31.09. din 22.82] [Art.91] [Art.51 modificat prin Hot. 4) persoanelor condamnate anterior mai mult de două ori la privaţiune de libertate pentru infracţiuni intenţionate.12.51/2 [Art. [Alin.205-XIV din 25. care au săvîrşit o infracţiune la o vîrstă sub optsprezece ani Persoanelor.51/1 [Art.77] Articolul 52. stabilită conform primei sentinţe. condamnate la privaţiune de libertate pentru infracţiuni.51 modificat prin Legea nr.04.1404-XIV din 07.

2) partea 6 art. Persoanelor: 1) condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin cinci ani pentru o infracţiune intenţionată săvîrşită la o vîrstă sub optsprezece ani. săvîrşită la o vîrstă sub optsprezece ani. sustragerea materialelor radioactive (articolul 224/4). săvîrşit de un grup de persoane.05.2) partea 6 art. a unei nave aeriene sau fluviale (articolul 182/1).205-XIV din 25. violarea unei minore.52 modificat prin Ucazul din 29. care a avut urmări extrem de grave.52 exclus prin Legea nr.73] [Alin. viol. dacă aceste persoane înainte de împlinirea vîrstei de optsprezece ani şi înainte de expirarea termenului neexecutat al pedepsei au săvîrşit din nou o infracţiune intenţionată.11. a altui lucrător din organele afacerilor interne interne sau a unei alte persoane aflate în exerciţiul datoriei de serviciu sau obşteşti pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii săvîrşită cu circumstanţe agravante (articolul 206/1).06. de muniţii sau de substanţe explozive.52 modificat prin Ucazul din 17.80] [Pct.04. blocarea intenţionată a arterelor de transport. săvîrşite printr-un atac tîlhăresc (partea a treia a articolului 227/1).92] [Pct.87] [Pct. banditism (articolul 74).88] [Pct.2) partea 6 art.91] [Pct. săvîrşită la o vîrstă sub optsprezece ani.52 modificat prin Legea din 01. 2) condamnaţii pentru o infracţiune.Eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată celor condamnaţi pentru o infracţiune. pentru care au fost condamnate la privaţiune de libertate.7 art. 3) care au săvîrşit la o vîrstă sub optsprezece ani în timpul executării pedepsei în locurile de deţinere o infracţiune intenţionată.2) partea 6 art. sustragerea de arme de foc. 2) care au executat mai înainte o pedeapsă în locurile de deţinere pentru o infracţiune intenţionată şi care înainte de stingerea sau ridicarea condamnării au săvîrşit din nou la o vîrstă sub optsprezece ani o infracţiune intenţionată. săvîrşit cu circumstanţe agravante (articolul 88). în scopul însuşirii avutului proprietarului.05. deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată după ce au executat efectiv cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit. luarea de ostatici (articolul 116/1).2) partea 6 art. întreprinderilor.98] . eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată după ce au executat efectiv cel puţin o jumătate din termenul de pedeapsă stabilit. precum şi violul unei minore în vîrstă de pînă la 14 ani (părţile a treia şi a cincea al articolului 102). pentru care au fost condamnate la privaţiune de libertate.52 modificat prin Legea din 03. faţă de care a fost aplicată eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă.08. pentru care au fost condamnate la privaţiune de libertate.02. Persoanelor: 1) condamnate mai înainte la privaţiune de libertate pentru o infracţiune intenţionată.96] [Pct.52 modificat prin Legea din 15.52 modificat prin Ucazul din 14. huliganism deosebit de agravat (partea a treia a articolului 218).2) partea 6 art.2) partea 6 art.10. după ce au executat efectiv cel puţin o treime din termenul stabilit. atentarea la viaţa unui colaborator al poliţiei. săvîrşită în circumstanţe agravante (partea a doua a articolului 121). tîlhărie. [Pct. instituţiilor sau organizaţiilor. săvîrşită cu circumstanţe agravante (alineatul trei al articolului 207/2).52 modificat prin Ucazul din 04. violul. omor intenţionat.

11. Înlocuirea părţii neispăşite din pedeapsă cu amendă nu se aplică: 1) recidiviştilor deosebit de periculoşi. Absolvirea de executarea pedepsei Absolvirea condamnatului de executarea pedepsei. ţinîndu-se cont de situaţia materială a condamnatului şi calculîndu-se douăzeci şi cinci de salarii minime pentru fiecare lună de privaţiune de libertate în cazul infracţiunilor premeditate şi zece salarii minime pentru fiecare lună de privaţiune de libertate în cazul infracţiunilor săvîrşite din imprudenţă. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite. obligaţia de a supraveghea pe cel eliberat condiţionat înainte de termen în cursul părţii neexecutate din termenul de pedeapsă. Înlocuirea părţii neispăşite din pedeapsa privativă de libertate cu amendă Instanţa de judecată. Amnistia poate fi. 206/1.07.680-XIV din 18. alineatul doi al articolului 95 alineatul cinci al articolului 102. urmînd. Articolul 53/1. [Art. 74. aplicată şi pedepselor complimentare.instanţa îi aplică pedeapsa conform dispoziţiilor. să se ocupe de educarea ei. 225/7 şi 227/1. Amnistia Amnistia este actul ce are ca efect absolvirea de răspundere penală sau de pedeapsă fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei în o pedeapsă mai blîndă. de pedeapsa complementară. 74/1. [Partea 8 art. instanţa de judecată poate pune în sarcina unui anumit colectiv de muncă sau unei anumite persoane. ori de persoana. faţă de care la o vîrstă sub optsprezece ani e aplicată eliberarea condiţionată înainte de termen. În acest caz. 2) persoanelor condamnate pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la articolele 61-70. se poate aplica numai de instanţa de judecată în cazurile şi în modul prevăzut de lege. ţinînd seama de comportamentul persoanei care execută o pedeapsă privativă de libertate. cu consimţămîntul acestora. 88 şi 89.12. Amnistia se acordă de către Parlament unui cerc nedeterminat individual de persoane. dacă nu le-au fost ridicate sau stinse antecedentele penale în modul stabilit de lege. Partea neispăşită din pedeapsă poate fi înlocuită cu amendă după executarea efectivă de către condamnat a cel puţin jumătate din termenul pedepsei stabilite. alineatul doi al articolului 121.53/1 introdus prin Legea nr. punctul 3) al articolului 241. articolul 116/1. dar nu produce efecte asupra amenzilor încasate şi asupra măsurilor de constrîngere cu caracter medical. [Partea 9 art. articolele 123/1 (sustragerea de bunuri din avutul proprietarului.12. 218.1999] . alineatele trei ale articolelor 207/2.82] Dacă persoana.precum şi micşorarea pedepsei aplicate.82] [Art. persoana în cauză poate fi eliberată. prevăzute de articolul 40 din prezentul Cod. [Art.70] Articolul 52/1. 3) persoanelor condamnate anterior mai mult de două ori la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate. cu excepţia eliberării de pedeapsă sau micşorării ei prin amnistie sau graţiere.12.52 modificată prin Ucazul din 24. poate să-i înlocuiască partea neispăşită din pedeapsă cu amendă.52 modificat prin Ucazul din 31. 182/1.52/1 introdus prin Legea nr.2000] Articolul 53.52 modificată prin Ucazul din 24.Aplicînd absolvirea condiţionată înainte de termen de pedeapsă sau înlocuirea părţii neexecutate prin altă pedeapsă mai blîndă. de asemenea. căreia partea neexecutată din pedeapsă i-a fost înlocuită prin altă pedeapsă mai blîndă. în întregime sau în parte. săvîrşită prin tîlhărie). aplicată de instanţă.1404-XIV din 07. a săvîrşit în cursul părţii neexecutate din pedeapsă o nouă infracţiune.

680-XIV din 18. Graţierea Graţierea este actul prin care persoanele condamnate se eliberează în tot sau în parte de pedeapsa aplicată ori pedeapsa aplicată este comutată în o pedeapsă mai blîndă. aprobat de către Preşedintele Republicii Moldova.205-XIV din 25.3 exclus prin Legea nr. dacă în curs de opt ani din ziua executării pedepsei (principale şi complementare) nu vor săvîrşi o nouă infracţiune şi dacă instanţa de judecată va constata că condamnatul s-a corectat şi nu este necesar de a .6) alin.04.205-XIV din 25.54 modificat prin Legea din 04.92] 7) care au fost condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani. [Pct.54 introdus prin Ucazul din 07.3 partea 1 art.2000] [Pct.1 art. la decădere din dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.11. amendă.08. [Pct.77] 4) care au fost condamnate la privaţiune de libertate cu aplicarea articolului 44/1 din prezentul Cod. [Art.1/1 partea 1 art. dacă în curs de un an din ziua executării pedepsei nu vor săvîrşi o nouă infracţiune.1404-XIV din 07.04.12. [Pct. dacă în decursul termenului de probă n-au săvîrşit o nouă infracţiune şi dacă în decursul acestui termen condamnarea cu suspendarea pedepsei în privinţa acestor persoane nu va fi anulată în virtutea altor temeiuri. 1 art.12.98] 6) care au fost condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de cel mult trei ani. dacă în decursul termenului de amînare a executării sentinţei nu vor săvîrşi o nouă infracţiune şi faţă de ele sentinţa pronunţată nu va fi pusă în executare în modul stabilit. dar nu mai mare de şase ani.11. 8) care au fost condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de peste şase ani.54 modificat prin Ucazul din 24. [Pct.98] sau au 1/1) care au executat pedeapsa într-un preventoriu de educaţie prin muncă sau au fost eliberate de acolo înainde termen. prevăzute de lege.54 modificat prin Legea nr. dacă în curs de trei ani din ziua executării pedepsei (principale şi complementare) nu vor săvîrşi o nouă infracţiune. 9) care au fost condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de zece ani. Modul de examinare a cererilor de graţiere se stabileşte prin Regulamentul de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor.77] 5) care au fost condamnate la mustrare publică.12. dar nu mai mare de zece ani. şi recidiviştii deosebit de periculoşi. [Pct.54 introdus prin Ucazul din 28.5 modificat prin Legea nr.1999] Articolul 54. Graţierea se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual.2 partea 1 art.11. [Pct. Stingerea antecedentelor penale Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele: 1) care au executat pedeapsa într-un batalion disciplinar fost eliberate din acesta înainte de termen.4 partea1 art. dacă în curs de cinci ani din ziua executării pedepsei (principale şi complementare) nu vor săvîrşi o nouă infracţiune.82] [Pct. dacă în curs de opt ani din ziua executării pedepsei (principale şi complementare) nu vor săvîrşi o nouă infracţiune.54 introdus prin Ucazul din 07. Efectele produse de graţiere asupra pedepselor complimentare se stipulează expres în actul de graţiere.53/2 introdus prin Legea nr.Articolul 53/2.82] 2) care au fost condamnate cu suspendarea pedepsei.

dar pînă la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei s-au îmbolnăvit de o boală mintală.54 completat prin Ucazul din 31. instanţa judecătorească poate să le aplice următoarele măsuri de constrîngere cu caracter medical. 2) internarea într-un spital de boli mentale cu supraveghere riguroasă. înainte de expirarea termenului de stingere a antecedentelor penale.98] [Art.54 modificat prin Ucazul din 31. din momentul executării pedepsei mai blînde (principale şi complementare). [Pct. Dacă persoana.06.02. atunci termenul de stingere a antecedentelor penale se calculează avîndu-se în vedere pedeapsa executată efectiv din momentul eliberării de executarea pedepsei (principale şi complementare).9) partea 1 art.70] TITLUL AL CINCILEA MĂSURILE DE CONSTRÎNGERE CU CARACTER MEDICAL ŞI EDUCATIV Articolul 55. curgerea termenului de stingere a antecedentelor penale se întrerupe. Dacă partea neexecutată a privaţiunii de libertate a fost înlocuită printr-o pedeapsă mai blîndă.07. care din cauza stării sale psihice şi a caracterului faptei social-periculoase săvîrşite prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţiile supravegherii riguroase.considera că el are antecedente penale. îi poate stinge condamnarea înainte de expirarea termenelor prevăzute în articolul de faţă. Internarea într-un spital de boli mintale Intenarea într-un spital de boli mintale cu supraveghere obişnuită poate fi aplicată de către instanţa judecătorească unui alienat mintal. care a executat pedeapsa. că s-a corectat. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor mintali Persoanelor. la cererea organizaţiilor obşteşti. termenele de stingere a antecedentelor penale se calculează.70] Dacă persoana în modul stabilit de lege va fi absolvită de pedeapsă înainte de termen.39-XIV din 04. ţinîndu-se seama de termenul executat al privaţiunii de libertate. internate în spitale de boli mintale cu supraveghere riguroasă. Internarea într-un spital de boli mintale cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanţa judecătorească unui alienat mintal. [Art. Persoanele. ce le lipseşte de posibilitatea de aşi da seama de acţiunile lor sau de a le conduce. o nouă infracţiune.88] Articolul 56. care au săvîrşit fapte social . Dacă persoana condamnată la privaţiune de libertate după executarea pedepsei printr-o comportare exemplară şi atitudine cinstită faţă de muncă a dovedit. se deţin în condiţii ce exclud posibilitatea săvîrşirii de . [Art. care din cauza stării sale psihice şi a caracterului faptei social -periculoase săvîrşite are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament forţat.periculoase în stare de iresponsabilitate sau care au săvîrşit asemenea fapte în stare de responsabilitate. Termenul de stingere a antecedentelor penale pentru prima infracţiune se calculează de la început după executarea efectivă a pedepsei (principale şi complementare) pentru ultima infracţiune.55 modificat prin Legea nr. instanţa de judecată. În aceste cazuri se consideră că persoana are antecedente penale pentru două infracţiuni pînă la expirarea termenului de stingere a antecedentului penal pentru infracţiunea cea mai gravă din ele. va săvîrşi.55 în redacţia Ucazului din 04.07. care se înfăptuiesc de către instanţele curative ale organelor de ocrotire a sănătăţii: 1) internarea într-un spital de boli mintale cu supraveghere obişnuită.

Dacă instanţa de judecată nu va găsi necesar a aplica măsuri de constrîngere cu caracter medical unui alienat mintal. Calcularea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical Faţă de persoana. care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri. Încetarea tratamentului medical forţat se dispune de instanţa de judecată la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă.02. schimbarea şi încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor mintali Instanţa de judecată. ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special de tratament şi de muncă.59 modificată prin Ucazul din 02. ca la cererea organizaţiei obşteşti.73] Persoanele sus-numite. vor fi supuse unui tratament forţat în instituţii medicale cu regim special de tratament şi de muncă. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă În caz de săvîrşire a infracţiunii de către un alcoolic sau narcoman dacă există avizul medical. considerînd că este necesar de a stabili o măsură de constrîngere cu caracter medical.instanţa de judecată la cererea organizaţiei obşteşti. Dacă asemenea persoane au fost condamnate la privaţiune de libertate în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament forţat iar după eliberare din locul de deţinere. a colectivului de muncă. colectivului de muncă s-o pună sub .82] [Partea 1 art. ea îl poate încredinţa spre îngrijire rudelor sau tutorilor. paralel cu pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită. timpul cît a durat aplicarea măsurilor de constrîngere pentru tratament medical. pe baza avizului dat de instituţia medicală.este în drept. precum şi în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri. poate să aplice unei asemenea persoane tratamentul medical forţat.06. după săvîrşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei. Instanţa de judecată dispune încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical pe baza avizului instituţiei medicale în cazul însănătoşirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii. Articolul 58. a organului de ocrotire a sănătăţii sau din proprie iniţiativă.08.06. paralel cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvîrşită. dacă n-a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu sînt alte motive pentru absolvirea ei de răspundere penală şi de pedeapsă.56 modificat prin Legea nr. [Art. alege forma acesteia în dependenţă de boala mintală a persoanei.59 modificată prin Legea din 07. care abuzează de băuturi spirtoase şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea. [Partea 1 art. s-a îmbolnăvit de o boală mintală. Articolul 59. Dacă pedeapsa se aplică unei astfel de persoane după însănătoşire. instanţa de judecată. însă sub supraveghere medicală obligatoare. Stabilirea. ce o face incapabilă să-şi dee seama de faptele sale sau să le dirijeze. care.59 modificată prin Ucazul din 24.88] Articolul 57. se scoate din termenul pedepsei. dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament.către ele a unei noi fapte social-periculoase.98] [Art. de caracterul şi gradul pericolului social al faptei săvîrşite de ea.56 modificat prin Ucazul din 04.94] [Partea 1 art.39-XIV din 04. Schimbarea formei măsurei de constrîngere cu caracter medical se face de asemenea de instanţa de judecată. Dacă infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană. instanţa de judecată poate aplica după însănătoşire pedeapsa. fiind condamnate la pedepse neprivative de libertate.12.

6) partea 1 art. în conformitate cu partea a treia a articolului 10 din prezentul Cod.60 modificat prin Ucazul din 07.12. care îi înlocuiesc. [Partea 5 art.60 modificat prin Ucazul din 24. care a săvîrşit o infracţiune. care a împlinit vîrsta de cincisprezece ani. 2) mustrare sau mustrare severă. . sau obligarea să repare prin munca sa dauna materială cauzată. precum şi complotul în scopul de a pune mîna pe putere.82] 7) internarea minorului într-o instituţie specială de învăţămînt şi de educaţie sau într-o instituţie curativă şi de educaţie. 3) avertisment. adică fapta.04. spionajul. acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova.12. Aplicarea faţă de minori a măsurilor de constrîngere cu caracter educativ Dacă instanţa de judecată. [Pct.curatelă. să repare dauna cauzată.59 modificată prin Ucazul din 24. dacă minorul are un cîştig propriu şi dacă dauna nu depăşeşte un salariu minim.60 modificat prin Legea din 14. 4) obligarea minorului. fuga în străinătate sau refuzul de a se întoarce din străinătate în Republica Moldova. în cazul cînd dauna cauzată depăşeşte un salariu minim. ea poate să-i stabilească următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ: 1) obligaţia de a cere părţii vătămate scuze în mod public sau sub o altă formă stabilită de instanţă. INFRACŢIUNI DEOSEBIT DE PERICULOASE CONTRA STATULUI Articolul 61. divulgarea secretului de stat sau militar unui stat străin.05.77] Durata. inviolabilităţii teritoriale sau securităţii de stat şi capacităţii de apărare a Republicii Moldova.4) partea 1 art.8) partea 1 art.77] PARTEA SPECIALĂ CAPITOLUL ÎNTÎI INFRACŢIUNI CONTRA STATULUI 1. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă şi confiscarea averii sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani şi confiscarea averii.59 modificată prin Legea din 07.04.82] 5) încredinţarea minorului pentru supraveghere severă părinţilor sau persoanelor.06. 6) încredinţarea minorului pentru supraveghere unui colectiv de muncă unei organizaţii obşteşti cu consimţămîntul acestora sau unor cetăţeni la cererea lor. săvîrşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii.60 modificat prin Ucazul din 07.12. modul şi condiţiile de aflare a minorilor în instituţiile speciale de învăţămînt şi de educaţie şi în cele curative şi de educaţie sînt prevăzute de Regulamentul comisiilor pentru minori.7) partea 1 art.82] Articolul 60. Trădarea de patrie Trădarea de patrie.4) partea 1 art. va găsi raţional să nu aplice o pedeapsă penală minorului. [Pct.04. repararea daunei se face pe calea unei acţiuni civile. trecerea de partea duşmanului.94] [Pct.60 exclus prin Ucazul din 07.94] [Partea 5 art. [Partea 2 art. dacă acesta nu depăşeşte un salariu minim.77] [Pct. Este scutit de răspundere penală cetăţeanul Republicii Moldova. [Pct.60 modificat prin Ucazul din 24.

12. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la .08. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii.63 în redacţia Legii nr.61 modificat prin Legea din 08.2001] [Art. la integritate fizică şi la libertate individuală se pedepseşte cu detenţie pe viaţă sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani. Activitatea de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste Oferirea ori colectarea intenţionată.01.12. dacă el n-a săvîrşit nici un fel de acţiuni pentru a îndeplini sarcina criminală primită şi a declarat de bună voie autorităţilor despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin. unei organizaţii străine sau agenturii lor.04. Răpirea aceleiaşi persoane sau alt atac asupra ei. economice şi sociale constituite legal.93] [Art. direct sau indirect.99] [Sancţiunea alin.62 modificat prin Legea din 23.92] [Art.62 modificat prin Ucazul din 24.95] [Art. precum şi transmiterea sau culegerea din însărcinarea serviciului de spionaj străin a altor informaţii pentru a fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova. precum şi ameninţarea cu un astfel de atac. [Art.772-XV din 27. [Art.04.12.ce constituie secret de stat sau militar. prin diferite metode.61 modificat prin Ucazul din 26. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă cu confiscarea averii sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani cu confiscarea averii.82] [Art.63/1 introdus prin Legea nr.02. în alte state de drept a structurilor politice.84] Articolul 62.380-XIV din 30.recrutat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activităţi duşmănoase împotriva Republicii Moldova.02. prin ameninţarea cu utilizarea violenţei sau prin recurgerea la ea împotriva populaţiei sau a unor indivizi aparte.12.12.61 modificat prin Legea din 23.62 modificat prin Legea din 04.63 în redacţia Legii din 08. dacă au fost motive de a se teme de realizarea acestei ameninţări. [Art.61] Articolul 63.63 în redacţia Legii nr.1 art.2001] Articolul 64.05.04.93] [Art. săvîrşit cu scopul de a provoca război sau de a complica relaţiile internaţionale. dreptul la viaţă.92] [Art. în particular. dacă spionajul este săvîrşit de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie.95] [Art. în scopul de a le transmite unui stat străin. şi care periclitează drepturile fundamentale ale persoanei şi.63 modificat prin Legea nr. Terorismul Activitatea criminală a unor persoane sau a unor grupuri de persoane care are drept scop modificarea în Republica Moldova.62 modificat prin Legea din 01. Atentatul la viaţa sau libertatea persoanei care se bucură de protecţie internaţională Omorul persoanei care se bucură de protecţie internaţională.51-XII din 14.62 modificat prin Ucazul din 23. de către cetăţenii Republicii Moldova ori de către cetăţenii altor state aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova. [Art. de mijloace în scopul folosirii lor la săvîrşirea de acte teroriste sau presupunînd că vor fi folosite în acest scop se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea mijloacelor destinate sau folosite la săvîrşirea infracţiunii. Spionajul Transmiterea. cu acelaşi scop.94] Articolul 63/1.772-XV din 27.precum şi sustragerea sau culegerea informaţiilor.

libertăţii şi demnităţii sale.1497-XIII din 12.05. Persoana care se bucură de protecţie internaţională. îndreptate spre exterminarea în masă a oamenilor.64 modificat prin Legea din 04.92] [Art.12. ori a altor bunuri de stat sau obşteşti.01. Notă.în scopul slăbirii Statului a unor explozii.94] [Art. Diversiunea Săvîrşirea.65 modificat prin Ucazul din 26.61] Articolul 65.05.12. clădirilor.12.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani cu confiscarea averii. comerţului sau a altor ramuri ale economiei naţionale.02. [Art. instituţiilor şi organizaţiilor de stat sau obşteşti ori prin impiedicarea funcţionării lor normale. inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcţiile şefului de stat conform constituţiei statului respectiv. precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc. Chemări la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii de stat sau la încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova Chemări publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii de stat sau la încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.66 modificat prin Legea din 04.64 modificat prin Legea din 08. precum şi a activităţii organelor de stat sau a organizaţiilor obşteşti în scopul de a slăbi Statul.64 în redacţia Legii nr.02. îndreptată la subminarea industriei transporturilor.08. conform dreptului internaţional. în sensul prezentului articol.64 modificat prin Legea din 09. Sabotajul Acţiunea sau inacţiunea. spre cauzarea unor leziuni corporale ori a unei alte vătămări a sănătăţii lor spre distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor. sistemului monetar.66 modificat prin Legea din 09.65 modificat prin Legea din 08. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă şi confiscarea averii sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani şi confiscarea averii. fie şeful guvernului.agriculturii.66 modificat prin Legea din 23. are dreptul la protecţie specială contra oricărui atac asupra personalităţii. precum şi difuzarea prin diferite . se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii. precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei. [Art. Atacul violent asupra încăperii oficiale sau de locuit ori asupra mijlocului de transport al persoanei care se bucură de protecţie internaţională. dacă această faptă a fost săvîrşită prin folosirea întreprinderilor.84] Articolul 66. [Art. precum şi provocarea în aceleaşi scopuri a unor otrăviri sau răspîndirea unor epidemii şi epizootii. atac ce poate ameninţa personalitatea sau libertatea acesteia.93] [Art.66 modificat prin Ucazul din 24.65 modificat prin Legea din 23. incendieri sau a altor acţiuni.95] [Art.02. fie ministrul de externe al statului străin.94] [Art.66 modificat prin Ucazul din 23.95] [Art.64 modificat prin Ucazul din 23.12.08.căilor şi mijloacelor de comunicaţie. a mijloacelor de telecomunicaţie.98] [Art.82] [Art.93] [Art. oricare reprezentant sau persoană cu funcţii de răspundere a statului străin fie oricare persoană cu funcţii de răspundere ori alt agent al organizaţiei interguvernamentale internaţionale care. se consideră: şeful statului străin.92] [Art.cincisprezece ani cu confiscarea averii.61] Articolul 67.12.

[Art.68 modificat prin Ucazul din 23. [Art. dobîndirea în alt mod.68/1 introdus prin Legea nr. păstrarea. Acţiunile prevăzute în alineatele întîi şi doi ale prezentului articol săvîrşite din însărcinarea unor organizaţii străine sau a reprezentanţilor lor.92] [Art. producerea.61] Articolul 68/1. transportarea armelor de distrugere în masă Utilizarea. Propaganda războiului Propaganda războiului sub orice formă. îndreptată spre pregătirea sau săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de periculoase contra statului.02. stocarea sau conservarea.03. Utilizarea. prelucrarea. dobîndirea în alt mod. la săvîrşirea unui act terorist sau a unei diversii se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. 4) soldate cu moartea unei sau mai multor persoane se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de ani sau cu detenţiune pe viaţă. transferarea directă sau indirectă. [Art.93] Articolul 67/1. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la şapte ani sau cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime. Chemările la săvîrşirea unor crime împotriva securităţii statului Chemările publice la trădarea Patriei. [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la zece ani cu sau fără confiscarea averii.03] Articolul 69. 3) urmate de consecinţe deosebit de grave.68 modificat prin Legea din 04.67/1 introdus prin Ucazul din 21. armelor nucleare. săvîrşite repetat sau de un grup de persoane cu înţelegere prealabilă. transferarea directă sau indirectă. dezvoltarea. transportarea armelor chimice. Activitatea organizatorică. stocarea sau conservarea.03.03. dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale sau tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani.67/1 modificat prin Legea din 23. spre crearea unei organizaţii.02.05.97-XV din 07. săvîrşite împ optriva unui alt stat al oamenilor muncii În virtutea solidarităţii internaţionale a oamenilor muncii . [Art.67 în redacţia Legii din 23. 2) săvîrşite de un grup de persoane.93] [Art.69 modificat prin Legea din 23. îndreptată spre săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de periculoase contra statului Activitatea organizatorică. Aceleaşi acţiuni.06. producerea.forme în acest scop de materiale cu un asemenea conţinut se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.scopul căreia este săvîrşirea unor asemenea ifracţiunise pedepsesc respectiv conform articolelor 61-68 din prezentul Cod. păstrarea. dezvoltarea.02. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani. Aceleaşi acţiuni: 1) săvîrşite repetat. în vigoare 28.89] Articolul 68.08. Infracţiuni de stat deosebit de periculoase. prelucrarea.93] Articolul 70.

06. Aceeaşi faptă.precum şi a obiectelor. tehnico ştiinţifice sau a altor informaţii.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani.02.se pedepsesc respectiv conform articolelor 61-69 din prezentul Cod. Articolul 73/1. săvîrşite de un grup de persoane sau dacă au avut ca urmare pierderea vieţii nilor ori alte urmări grave. precum şi limitarea directă sau indirectă a drepturilor ori stabilirea avantajelor directe sau indirecte ale cetăţenilor în dependenţă de apartenenţa lor naţională. rasiale sau religioase.căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani.de către o persoană. Articolul 73. de către o persoană.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. înşelătorii sau ameninţări precum şi dacă au fost săvîrşite de o persoană cu post de răspundere. a unor informaţii economice.71 modificat prin Legea nr.2001] [Art. [Art. ce constituie un secret de serviciu Transmiterea sau adunarea. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani sau cu o amendă în mărime de pînă la cinci sute de salarii minime. Acţiunile prevăzute în partea întîia sau a doua ale prezentului articol. dacă a avut urmări grave.04.71/1 exclus prin Ucazul din 21.93] [Art. Pierderea documentelor ce conţin un secret de stat Pierderea documentelor ce conţin un secret de stat. ce constituie secret de stat. dacă în esenţă nu constituie trădare de patrie sau spionaj. dacă a cauzat urmări grave. Transmiterea către organizaţii străine a unor informaţii.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la zece ani. căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate în virtutea serviciului sau a muncii ori i-au devenit cunoscute pe o altă cale. II.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la opt ani. ale căror date constituie un secret de stat. ALTE INFRACŢIUNI CONTRA STATULUI Articolul 71.71 modificat prin Legea din 23. îndemnările publice. Încălcarea egalităţii naţionale şi rasiale Acţiunile premeditate. îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale.infracţiunile de stat deosebit de periculose. spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale.643-XV din 15.săvîrşite împotriva unui alt stat al oamenilor muncii. însoţite de violenţă.71 în redacţia Ucazului din 12. Divulgarea secretului de stat Divulgarea informaţiilor. Aceeaşi faptă. scrise şi electronice. inclusiv prin intermediul mass-media.căreia aceste documente şi obiecte i-au fost încredinţate dacă pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de comportare cu documentele sau obiectele sus-numite.11. rasială sau religioasă se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu amendă în mărime de pînă la două sute cincizeci salarii minime. Aceleaşi acţiuni.89] Articolul 72. în scopul de a transmite unor organizaţii străine sau reprezentanţilor lor.- .89] [Art. ce constituie un secret de serviciu de către o persoană.

73/1 modificat prin Legea nr. Înfiinţarea sau conducerea unei organizaţii criminale şi apartenenţa la ea Înfiinţarea unei organizaţii criminale în scopul săvîrşirii infracţiunilor.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la opt ani. se pedepseşc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani.1 art.94] [Art. Acţiunile prevăzute la alineatele unu şi doi ale prezentului articol. organizaţiilor de stat sau obşteşti.95] [Art. săvîrşite de ele. precum şi cele ce organizează în aceste scopuri grupări criminale sau participă activ la asemenea grupări. [Art. folosind atribuţiile sale de serviciu se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu sau fără confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite . Acţiunile.84] [Art.se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă şi confiscarea averii sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani şi confiscarea averii. grupuri criminale şi infractori aparte din ţară sau străinătate.74/1 modificat prin Legea din 01. săvîrşite de o persoană.74/1 introdus prin Ucazul din 23. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii. fie conducerea acesteia sau a subdiviziunilor subordonate. fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală ori antrenarea altor persoane în activitatea organizaţiei criminale.01. Recidiviştii deosebit de periculoşi.61] Articolul 74/2.74 modificat prin Legea din 08.98] Aceleaşi acţiuni. condamnate pentru infracţiuni grave. prevăzute de partea întîi a prezentului articol.74/1 modificat prin Legea din 09.74 modificat prin Ucazul din 24.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. dacă au cauzat o mare pagubă materială organizaţiilor de stat sau obşteşti ori au avut consecinţe grave.84] Articolul 74. care dezorganizează activitatea instituţiilor de corectare prin muncă Persoanele care îşi execută pedeapsa sub formă de privaţiune de libertate îi terorizează în locurile de deţinere pe condamnaţii. Banditismul Organizarea de bande armate în scopul atacării întreprinderilor.82] Articolul 74/1.11. porniţi pe calea corectării sau care săvîrşesc atacuri asupra administraţiei.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani.12. ori a unor persoane precum şi participarea la asemenea bande şi la atacurile. precum şi persoanele. [Art. [Art. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.73/1 introdus prin Ucazul din 26.01. dacă au săvîrşit acţiunile. fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru asigurarea activităţii criminale. instituţiilor. [Alin. fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime sau despre activitatea organelor de drept. Apartenenţa la o organizaţie criminală sau participarea la activitatea criminală a acestei organizaţii se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani cu sau fără confiscarea averii. fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi cu alte mijloace pentru săvîrşirea infracţiunilor.12. fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii.74/1 modificat prin Ucazul din 26.205-XIV din 25.04.92] [Art.05.12.

eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. Contrabanda Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova de mărfuri. Prin contrabandă de proporţii mari se înţelege trecerea ilegală peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova a mărfurilor.05. fie cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală.74/2 în redacţia Legii nr. sau de o persoană cu funcţii de răspundere făcîndu-se uz de situaţia de serviciu. fie cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală. de dispozitive de explodare. fie asociată de nedeclarare sau de declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şase ani sau cu amendă de la trei sute la opt sute de salarii minime cu confiscarea mărfurilor.N. obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul contrabandei. [Art. psihotrope.2001] [Art. obiecte şi de alte valori în proporţii mari. iar prin contrabandă de proporţii . obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul contrabandei. Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova de valori culturale.188-XV din 24. Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova de armament. de muniţii. fie asociată de nedeclarare sau de declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şase ani sau cu amendă de la trei sute la opt sute de salarii minime cu confiscarea mărfurilor. obiectelor şi a altor bunuri dacă valoarea lor. scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale. eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. fie asociată de nedeclarare sau de declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de la o sută cincizeci la trei sute de salarii minime cu confiscarea mărfurilor. eludîndu-se controlul vamal sautăinuindu-le de el. precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani cu sau fără confiscarea averii. care s-au organizat pentru activitate de contrabandă. exprimată în bani. toxice. privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii. fie cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală. de arme de foc.U. de deşeuri nocive. cu excepţia celor indicate la alineatele doi şi trei din prezentul articol. radioactive şi explozive. otrăvitoare. din 14 noiembrie 1970.74/2 introdus prin Legea din 09.eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. de o cinci sute de ori depăşeşte mărimea salariului minim în vigoare la momentul săvîrşirii infracţiunii. Se consideră valori culturale valorile cu caracter religios sau laic arătate în articolul 1 din Convenţia O. Acţiunile prevăzute la alineatele unu-patru din prezentul articol săvîrşite în mod repetat sau de un grup de persoane.activităţi pe un termen de pînă la cinci ani. cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeava lisă şi a cartuşelor la ele. Notă. obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul contrabandei. precum şi contrabanda în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la doisprezece ani cu confiscarea mărfurilor. obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul contrabandei.94] Articolul 75.12. cu efecte puternice. Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova de substanţe narcotice.

Sustragerea de la încorporarea în serviciul militar în termen. Articolul 77.98] [Art.94] Articolul 76.2000] [Art. Nu se consideră contrabandă introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. [Art.- . Sustragerea sau refuzul de a satisface serviciul de alternativă Sustragerea persoanei care satisface serviciul de alternativă de la îndeplinirea îndatoririlor serviciului de alternativă.78 modificat prin Legea nr.01. săvîrşită prin automutilare.75 în redacţia Legii nr.75 modificat prin Legea nr.1599-XV din 27. în vigoare 28.96] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cincisprezece ani.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la trei ani.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.873 din 07. prin altă înşelăciune sau în vreme de război. fiind săvîrşite în timp de război.03] [Art.11. [Art. precum şi sustragerea de la recrutările ulterioare în vederea completării Forţelor Armate ale Republicii Moldova.04. Aceeaşi faptă.75 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25. ori săvîrşită cu alte circumstanţe agravante.04.12. pregătirea militară obligatorie sau în serviciul de alternativă Sustragerea de la încorporarea în serviciul militar în termen.77 modificat şi completat prin Legea din 01. depăşeşte de o mie de ori mărimea salariului minim în vigoare la momentul săvîrşirii infracţiunii. Aceeaşi faptă. Sustragerea de la încorporarea în serviciul de alternativă după aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă pentru asemenea acţiuni. obiectelor şi a altor bunuri dacă valoarea lor.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci pînă la cincisprezece ani. pregătirea militară obligatorie sau în concentrările de rezervişti.852-XIV din 03. Aceeaşi faptă.07. a mărfurilor a obiectelor şi a altor valori în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. precum şi săvîrşirea nemijlocită de către participanţii la ele a infracţiunilor sus-numite sau rezistenţa armată opusă de ei autorităţilor.92] Articolul 78/1.92] Articolul 78.98] [Art.02. săvîrşită prin automutilare.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la trei ani.75 modificat prin Legea nr. fără declaraţie. a mijloacelor băneşti. prin falsificarea documentelor. distrugeri incendieri şi de alte acţiuni asemănătoare.99-XIV din 22.75 modificat şi completat prin Legea nr. prin falsificarea documentelor sau printr-o altă fraudă.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.75 modificat prin Legea nr.06.deosebit de mari se înţelege trecerea ilegală peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova a mărfurilor.04. exprimată în bani. [Art.51-XIII din 14. însoţite de pogromuri.994 din 01. sau prin simularea unei boli. sau simularea unei boli.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la trei ani. Sustragerea de la mobilizare Sustragerea de la mobilizare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Dezordini de masă Organizarea unor dezordini de masă. precum şi refuzul de a îndeplini îndatoririle serviciului de alternativă.03.

1524-XV din 12.01.80 modificat prin Legea nr. Aceleaşi fapte.205-XIV din 25.12.98] [Art.205-XIV din 25. pe apă sau aerian a regulilor cu privire la securitatea circulaţiei şi exploatarea transportului. dacă n-au provocat.82 modificată prin Ucazul din 24. fără actul de identitate de modelul stabilit sau fără autorizaţie. [Alin.12.indicate în autorizaţie.12.1143 din 04. precum şi de la plata impozitelor. a căilor. b) săvîrşite cu aplicarea armei.2 art. [Art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la cincisprezece ani. [Art. precum şi asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane.12.82] .82] Articolul 80.sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci şi cinci de salarii minime cu confiscarea navei aeriene sau fără confiscarea ei.80 în redacţia Legii nr.03] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.11. [Art. nerespectarea traseurilor.98] [Partea 2 art.96] Articolul 81. a înălţimii zborurilor sau altă încălcare a regulilor cu privire la zborurile internaţionale.08.79 modificat prin Legea nr. [Art. Acţiunile prevăzute la alineatele 1 şi 2: a) însoţite de violenţă. dacă a provocat accidente cu oameni.82 modificat prin Legea nr. precum şi repararea necalitativă a mijloacelor de transport.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la patru la zece ani.205-XIV din 25.78/1 introdus prin Legea nr.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu cinci ani. a locurilor de aterizare. fie de un grup de persoane.11. Încălcarea regulilor cu privire la securitatea circulaţiei şi exploatarea transportului Încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar.93] Articolul 82. Încălcarea regulilor cu privire la zborurile internaţionale Intrarea pe calea aerului în Republica Moldova şi plecarea pe calea aerului din Republica Moldova fără autorizaţia stabilită.98] [Art.81 modificat prin Legea din 23.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la zece ani.1033 din 10. Trecerea ilegală a frontierei de stat Trecerea ilegală a frontierei de stat se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de la optzeci la o sută de salarii minime. Sustragerea în timp de război de la îndeplinirea obligaţiilor sau de la plata impozitelor Sustragerea în vreme de război de la mobilizarea la muncă sau de la îndeplinirea altor obligaţii.92] la Articolul 79. Aceeaşi acţiune săvîrşită repetat.02. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova.11. deraiere avarie sau alte urmări grave. însă în mod vădit au creat primejdia unor astfel de urmări. fie cu folosirea ascunzişurilor se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şase ani. în vigoare 21. pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova. a mijloacelor de semnalizare şi de telecomunicaţie. dacă a provocat aceleaşi urmări.79 modificat prin Ucazul din 24. a porţilor aeriene.80 în redacţia Legii nr.02.

[Art.84 modificat prin Legea din 09. [Art. Fabricrea sau punerea în circulaţie a banilor falşi Fabricarea în scopul punerii în circulaţie.75.51-XIII din 14. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.205-XIV din 25.87 modificat prin Ucazul din 23. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani cu confiscarea averii şi valorilor valutare. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii.12.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la cincisprezece ani cu confiscarea averii. a biletelor Băncii Naţionale a Moldovei.08. prevăzute de articolele 61-66.05. [Art.Articolul 83. sau a valutei străine false.92] Articolul 85. săvîrşite în mod repetat sau sub formă de îndeletnicire. Nedenunţarea infracţiunilor contra statului Nedenunţarea infracţiunilor contra statului.94] [Art. utilizate oficial în republică în calitate de mijloace băneşti.12. prevăzute de articolele 61-66.83 modificat prin Legea din 04.05.86 modificat prin Ucazul din 24.05.87 modificat prin Legea din 04.11.98] [Art.84 în redacţia Legii nr. a bancnotelor.61] .84 modificat prin Legea din 03. 69. Aceleaşi acţiuni.08.96] [Art.92] [Art.92] [Art. comisă de o persoană condamnată anterior pentru aceeaşi infracţiune. 69.85 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.83 modificat prin Ucazul din 23. 74 şi 84 din prezentul Cod.205-XIV din 25. despre care se ştia.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.98] Încălcarea regulilor privind operaţiile valutare.04. Încălcarea regulilor cu privire la operaţiile valutare Încălcarea regulilor privind operaţiile valutare comise de o persoană care a fost supusă unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi încălcare.1144 din 04. a materialului rulant sau a navelor. [Art. precum şi punerea în circulaţie. că sunt în curs de pregătire sau sunt săvîrşite. a monedelor. dacă au provocat sau ar fi putut provoca deraierea unui tren. a instalaţiilor de pe ele. [Alin.86 modificat prin Legea nr.82] Articolul 87.74.94] Articolul 86.11.84 şi 85 ale prezentului Cod. Favorizarea infracţiunilor contra statului Favorizarea prealabil nepromisă a infracţiunilor contra statului. avaria unei nave sau împiedicarea funcţionării normale a transportului şi a mijloacelor de telecomunicaţie. Deteriorarea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a căilor de comunicaţie.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la cincisprezece ani.85 în redacţia Legii nr. a mijloacelor de telecomunicaţie sau semnalizare. fie cu amendă în mărime de la cincizezi la o sută salarii minime cu confiscarea valorilor valutare.1 art.08.61] Articolul 84. [Art.

periculoase pentru viaţa mai multor persoane. sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la douăzeci de ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.92 modificat prin Legea nr. Prezid.205-XIV din 25. sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. SĂNĂTĂŢII.04. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani. precum şi însoţit de viol.98] [Art.12.94] [Art. [Art.12. 4) săvîrşit asupra a două sau mai multe persoane. săvîrşit în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări. 3) săvîrşit în legătură cu îndeplinirea de către victimă a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti.205-XIV din 25.98] [Art.11. Omorul din imprudenţă . 6) săvîrşit cu o deosebită cruzime sau prin mijloace. Omorul premeditat Omorul premeditat. despre care cel vinovat ştia cu certitudine că este gravidă. săvîrşit cu premeditare de către mamă în timpul naşterii sau imediat după naşterea lui.82] Articolul 91. [Art.12. Omorul.91 modificat prin Legea nr.93] Articolul 89.1146 din 09. sau a insultei grave din partea victimei. [Art.92] Articolul 90.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. 7) săvîrşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei. profitînd de neputinţa victimei de a se apăra. Omorul. prevăzută de prezentul articol sau de articolul 89 din prezentul Cod. Parl.82] Articolul 92. Omorul premeditat săvîrşit cu circumstanţe agravante Omorul premeditat: 1) săvîrşit în interes acaparator.1145 din 04.95] [Art.CAPITOLUL AL DOILEA INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII. din 22. arătate în articolul 88 al prezentului Cod. săvîrşit fără circumstanţele agravante.205-XIV din 25.98] Articolul 93. [Art.90 modificat prin Ucazul din 24.11. LIBERTĂŢII ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI Articolul 88.88 completat prin Legea nr.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. săvîrşit în stare de afect Omorul premeditat săvîrşit în stare de afect survenit în mod subit sau în urma actelor de violenţă. 9) săvîrşit.12.88 modificat prin Hot.89 modificat prin Legea din 09. săvîrşit în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări Omorul. 8) săvîrşit de un recidevist deosebit de periculos sau de o persoană care a săvîrşit mai înainte o infracţiune.09.90 modificat prin Legea nr. dacă aceste acţiuni au provocat sau ar fi putut provoca urmări grave pentru cel vinovat sau rudele lui.88 modificat prin Legea din 08. sau în urma altor acţiuni ilegale ale victimei.89 modificat prin Legea nr. [Art. Omorul pruncului de către mamă Omorul pruncului.91 modificat prin Ucazul din 24. sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. 5) săvîrşit asupra unei femei.97] [Art.08. 2) săvîrşit din intenţii huliganice.11.

Omorul din imprudenţă.08. [Alin. prevăzute de prezentul articol. care este rezultatul nerespectării conştiente a regulilor de precauţiune.1 art. o boală mintală sau o altă vătămare a sănătăţii. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale fie că a fost urmată de moartea victimei.82] Articolul 94. clevetire. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. fie prin înjosirea sistematică a demnităţii personale a victimei.11.95 modificată prin Ucazul din 14. Articolul 95. ori piederea funcţiunii lui.98] Aceeaşi acţiune. dacă victima n-a fost în dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de acesta. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. precum şi dacă a fost cauzată unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a datoriei de serviciu sau obşteşti sau a fost săvîrşită de un recidivist deosebit de periculos. sau amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. Acţiunile. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.93 modificat prin Legea nr. .93 modificată prin Ucazul din 24.12. chiar uşoare. Determinarea la sinucidere Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere a unei persoane. de vorbire sau a unui alt organ. fie că a fost săvîrşită prin acţiuni de schingiuire sau torturare.96 modificat prin Legea nr. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale. [Partea 1 art.12. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. care nu este periculoasă pentru viaţă şi n-a provocat urmările prevăzute în articolul 95 al prezentului Cod.1 art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la douăzeci şi cinci de ani. jignire din partea celui vinovat.98] cu Omorul din imprudenţă a două sau mai multe persoane ori omorul.11.72] Articolul 96. săvîrşite de un recidivist deosebit de periculos. dacă a avut un caracter de schingiuire sau de torturare. Vătămarea intenţionată mai puţin gravă a integrităţii corporale Vătămarea intenţionată a integrităţii corporale. sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. a integrităţii corporale. fie ca urmare a unor vătămări sistematice. [Art. care este primejdioasă pentru viaţă sau care a provocat pierderea organului de văz de auz. dar care a fost urmată fie de zdruncinarea îndelungată a sănătăţii.95 modificat prin Legea din 09.205-XIV din 25. fie că au fost cauzate unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti. care se află într-o dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de cel vinovat. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. fie prin comportare cruntă. fie de o pierdere considerabilă şi stabilă de mai puţin de o treime din capacitatea de muncă. însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă.205-XIV din 25. a dus la întreruperea sarcinii sau o desfigurare iremediabilă a feţei. Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere prin persecutare sistematică.94] [Partea 1 art. [Alin.

fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorilor se pedepsesc cu privaţiune de libertate de pînă la cinci ani. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.96 modificată prin Ucazul din 01.12. cauzată prin imprudenţă.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani.98] Articolul 99.101 completat prin Legea nr.99 modificat prin Legea nr. [Art. fizice ori psihice. Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţi corporale.97 modificat prin Ucazul din 24.83] [Partea 1 art.98] . Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale.96 modificată prin Ucazul din 24.12.205-XIV din 25.11. [Art. rezultînd exclusiv din sancţiuni legale.205-XIV din 25. [Art.82] Articolul 98. atunci cînd asemenea durere sau astfel de suferinţe sînt provocate de către un agent al autorităţii publice sau de orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţămîntul expres sau tacit al unor asemenea persoane.1146 din 09. cauzată prin imprudenţă Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale. Bătaia sau alte acţiuni violente Cauzarea suferinţelor fizice sau morale (psihice) prin bătăi şi alte acţiuni violente.98 modificat prin Legea nr. Tortura Acţiunile prin care se provoacă. mai ales cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri. [Art. sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele. fie în urma unor alte acţiuni ilegale ale victimei dacă aceste acţiuni au avut sau ar fi putut avea urmări grave pentru cel vinovat sau rudele lui.101 modificat prin Legea nr.97] [Art. de a intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane.11.98] [Art.12.94] Articolul 101.263-XIV din 24. dacă n-au provocat urmările prevăzute de articolele 95 şi 96 ale prezentului cod.98] [Art.12.99 modificat prin Ucazul din 24.101/1 introdus prin Legea nr. [Art. de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani.94] Articolul 101/1.[Partea 2 art.12.97 modificat prin Legea nr.12.82] [Art. cu excepţia durerii ori suferinţelor.cauzată în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări Vătămarea gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale.101 modificat prin Legea din 09. . unei persoane o durere sau suferinţe puternice. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. în mod intenţionat.12. cauzată în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări.100 exclus prin Legea din 09.205-XIV din 25.11.263-XIV din 24. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.98] [Art. Vătămarea intenţionată gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale în stare de afect Vătămarea intenţionată gravă sau mai puţin gravă a integrităţii corporale în stare de afect survenit în mod subit fie în urma actelor de violenţă sau a unei insulte grave din partea victimei. oricare ar fi ea. se pedepseşc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.82] Articolul 97. sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare.04.12.

Violul ce a avut urmări extrem de grave. care n-au împlinit şaisprezece ani. Pervertirea unor persoane.42-XIV din 04. Violul Violul.06. fie asupra unui minor.103/1 introdus prin Ucazul din 14.Articolul 102. Satisfacerea prin constrîngere a poftei sexuale în forme perverse Satisfacerea poftei sexuale în forme perverse prin constrîngere fizică.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şase ani.102 modificat prin Legea din 09.se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani. ameninţare sau profitînd de starea de neputinţă a victimei. săvîrşit de o persoană.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani. Constrîngerea unei femei de a avea raport sexual Constrîngerea unei femei de a avea raport sexual. Articolul 105.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.990 din 01.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani. care n-au împlinit şaisprezece ani Pervertirea unor persoane. Violul.94] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.677 din 08.12.06. săvîrşit de un grup de persoane. Raportul sexual cu o persoană care n-a împlinit şaisprezece ani Raportul sexual cu o persoană care n-a împlinit şaisprezece ani. care a mai săvîrşit anterior o astfel de infracţiune.95] [Art. fie de un grup de persoane. Articolul 105/1. sau violarea unei minore. Practicarea prostituţiei Practicarea prostituţiei după aplicarea a cel puţin două sancţiuni administrative se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la şase luni la un an sau cu o amendă de la cinci sute la una mie salarii minime.80] Articolul 103.102 modificat prin Ucazul din 17.102 modificat prin Legea nr. de serviciu sau de altă dependenţă a victimei.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani.98] Articolul 105/2.12. Aceleaşi acţiuni fie săvîrşite de o persoană. Violul. care anterior a mai săvîrşit o astfel de infracţ iune.92] [Art.102 modificat prin Legea nr.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani.72] Articolul 104. profitîndu-se de dependenţa materială. Violul. înlesnirea practicării prostituţiei sau obţinerea de profit de pe urma practicării prostituţiei . precum şi violarea unei minore în vîrstă de pînă la 14 ani. prevăzute de articolul 106 din prezentul Cod.04. [Art. adică raportul sexual cu aplicarea forţei fizice. [Art.08. dacă lipsesc elementele. Articolul 103/1. săvîrşit de un recidivist deosebit de periculos. ameninţării sau profitînd de starea de neputinţă a părţii vătămate. Proxenetismul Constrîngerea sau îndemnul la prostituţie.se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani. [Art/105/1 introdus prin Legea nr.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.

11. precum şi contaminarea a două sau mai multe persoane sau a unui minor. care ştia că suferă de această boală. [Art. [Art/105/2 introdus prin Legea nr.12. dacă sunt săvîrşite de o persoană. fie cu amenda în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. care ştiind că suferă de o boală venerică.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.95] Articolul 107. precum şi recrutarea unei persoane pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la trei la şapte ani sau cu amendă de la una mie cinci sute la trei mii de salarii minime.107 modificat prin Ucazul din 04.11.93] [Art.107 modificat prin Legea nr. transmite această boală unei alte persoane.98] .2 art.98] Articolul 106.10.107 modificat prin Legea nr.98] Acela.de către o persoană.98] Acela.1 art.500 din 15. fie profitîndu-se de starea de neputinţă a victimei.107 modificat prin Legea nr.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime cu interdicţia de a practica medicina pe un termen de pînă la doi ani sau fără o asemenea interdicţie.3 art.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. [Alin. [Alin.107 modificat prin Legea din 23. Homosexualismul prin constrîngere Homosexualismul. prevăzute de partea a treia a prezentului articol.42-XIV din 04.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.82] [Art. continuat după avertismentul făcut de organele ocrotirii sănătăţii.107 modificat prin Ucazul din 24. care ştiind că este bolnav de o boală venerică. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani. Contaminarea de boala SIDA Punerea intenţionată a altei persoane în pericolul contaminării de boala SIDA. condamnată anterior pentru contaminarea unei alte persoane de o boală venerică.205-XIV din 25.11. [Sancţiunea alin. expune o altă persoană prin raport sexual sau prin alte acte primejdiei de a fi contaminată de această boală. Aceleaşi acţiuni dacă sînt săvîrşite faţă de un minor ori au dus la urmări grave se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la cinci la zece ani.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la opt ani. Contaminarea altei persoane de boala SIDA de către o persoană. [Alin.06.87] Articolul 108.06.71] Articolul 107/1.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. [Art.106 modificat prin Legea nr.2 art. Efectuarea ilegală a avortului Efectuarea ilegală a avortului de un medic.205-XIV din 25. fie cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime.205-XIV din 25.11. Sustragerea de la tratamentul bolii venerice şi trasmiterea unei boli venerice Sustragerea de la tratamentul bolii venerice.107/1 introdus prin Ucazul din 28.98] Acţiunile.108 în redacţia Legii nr.11. fie prin constrîngere fizică sau psihică. săvîrşit fie asupra unui minor. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.02.205-XIV din 25. [Art.

108/2 în redacţia Legii nr.98] Articolul 108/2. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. [Alin.205-XIV din 25. fie că au fost săvîrşite în mod repetat.11. precum şi în unităţi medico-sanitare nespecializate.98] [Art.2 art. [Art.11.82] Articolul 108/1. [Sancţiunea art.108/1 în redacţia Legii nr. prevăzute de partea întîi şi de partea a doua ale prezentului articol.98] Efectuarea sterilizării chirurgicale de către o persoană fără studii medicale corespunzătoare. fie că au cauzat o zdruncinare îndelungată a sănătăţii sau o vătămare gravă a integrităţii corporale. fie cu amendă în mărime de pînă la trei sute treizeci de salarii minime. [Alin. în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a practica medicina pe un termen de trei ani.205-XIV din 25.02.06.98] Acţiunile prevăzute la alineatele întîi sau doi ale prezentului articol fie că au fost săvîrşite în mod repetat.93] [Art. . fie o vătămare gravă a integrităţii corporale.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani.108/1 modificat prin Legea nr. Sustragerea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor Sustragerea cu rea-voinţă de la plata mijloacelor stabilite printr-o hotărîre a instanţei judecătoreşti pentru întreţinerea copiilor minori (a pensiei alimentare).205-XIV din 25. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. fie că au provocat moartea pacientului se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la doi la opt ani cu privarea de dreptul de a practica medicina pe un termen de pînă la patru ani. fie că au cauzat o zdruncinare îndelungată a sănătăţii.06.98] Acţiunile.11.205-XIV din 25.56-XIV din 10.Efectuarea avortului în condiţii antisanitare sau de o persoană fără studii medicale superioare.82] Articolul 110.56-XIV din 10. [Sancţiunea alin. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime cu sau fără privarea de dreptul de a practica medicina pe un termen de pînă la doi ani.108/1 introdus prin Legea nr.98] [Art. în ambele cazuri cu interdicţia de a practica medicina pe un termen de pînă la trei ani. Efectuarea fecundării artificiale sau implantarea embrionului Efectuarea de către medic a fecundării artificiale sau implantarea embrionului fără consimţămîntul în scris al pacientei şi al soţului ei se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime cu sau fără privarea de dreptul de a practica medicina pe un termen de pînă la trei ani.108 modificat prin Legea din 23.108 modificat prin Legea nr.12. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la un an la doi ani.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la opt ani şi interdicţia de a practica medicina pe un termen de pînă la patru ani.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la doi ani.11.2 art.1 art.108/2 introdus prin Legea nr. fie că au provocat moartea victimei.109 exclus prin Ucazul din 24. aflaţi în întreţinerea lor.108 modificat prin Ucazul din 24.12. precum şi sustragerea cu rea-voinţă a părinţilor de la întreţinerea copiilor majori dar inapţi pentru muncă. [Art.

93] [Art. Exercitarea presiunii asupra părintelui.11.112/1 introdus prin Ucazul din 31.82] Articolul 112/1.02. Sustragerea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau soţului Sustragerea cu rea-voinţă de la acordarea ajutorului material stabilit de instanţa judecătorească. inapţi pentru muncă.112 modificat prin Ucazul din 24. fie cu mustrare publică.93] [Art. [Art.112/2 în redacţia Legii nr.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.1196-XV din 04. precum şi pentru prezentarea unor date neveridice pentru legitimarea transmiterii copilului.07.07.112/1 modificat prin Legea nr. tutore (curator).1340-XIII din 08. în alt mod decît cel prevăzut de legislaţie. care nu-i sînt părinţi. [Art.96] [Art. precum şi abandonarea lui în .112 modificat prin Legea nr.[Art.11. Scoaterea ilegală a copiilor din Republica Moldova Scoaterea copilului din Republica Moldova în baza unor acte falsificate sau pe altă cale ilegală. precum şi al prezentării de date neveridice pentru legitimarea transmiterii copilului altor persoane.98] [Art.98] Legea nr.205-XIV din 25.110 [Art.12. [Art. părinţilor sau unuia din soţi.70] Articolul 112/2. Aceeaşi faptă săvîrşită de către o persoană cu funcţie de răspundere obligată să păstreze secretul adopţiei sau urmată de consecinţe grave se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime.2002] [Art.02.111 modificat prin Legea nr.97] Ucazul din 06. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani cu confiscarea recompensei primite.110 [Art.112/1 modificat prin Legea nr.1482 din 10.06. Abuzul de drepturile sau de obligaţiile de tutore Folosirea în interes de profit a tutelei.12.04.85] Articolul 111.112/1 modificat prin Legea din 23.se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime . se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani.2002] Legea nr. [Art.98] Articolul 112.1001-XV din 19.se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.110 [Art. tutorelui (curatorului).724 din 06.11.10. alt ocrotitor legal al copilului sau de către o altă persoană a unei recompense sub orice formă pentru darea consimţămîntului de a înfia sau în alte scopuri legate de înfiere.112/1 modificat prin Ucazul din 24.93] Articolul 112/3.205-XIV din 25.110 modificat modificat modificat modificat prin prin prin prin Legea nr. Divulgarea secretului înfierii Divulgarea secretului înfierii contrar voinţei înfietorului.205-XIV din 25.205-XIV din 25.82] [Art.112 modificat prin Legea din 23.112/2 introdus prin Legea nr.02.11. curatelei sau a patronatului în dauna intereselor celui pus sub tutelă sau lăsarea copiilor puşi sub tutelă fără supraveghere şi ajutorul material necesar. Abuzul părinţilor şi altor persoane la înfiere şi transmiterea ilegală a copiilor Primirea de către părinte. fie pentru transmiterea copilului altor persoane.06.98] [Art. altui ocrotitor legal al copilului sub orice formă în scopul primirii consimţămîntului de a înfia sau de a transmite copilul. fie cu mustrare publică.

sau săvîrşite asupra unei femei despre care se ştia cu certitudine că este gravidă. săvîrşit: 1) pentru utilizarea muncii forţate a persoanei sau ţinerea ei în stare de sclavie. 4) pentru atragerea persoanei în activitatea criminală. 4) prin răpire.450-XV din 30.1146 din 09. 3) pentru exploatarea sexuală a persoanei în diferite forme sau folosirea acesteia în industria pornografică. se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la cinci la zece ani. 5) pentru folosirea persoanei în alte scopuri josnice. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani. abuz de serviciu. Traficul ilicit de fiinţe umane Traficul ilicit de fiinţe umane. care. Vînzarea şi traficul de copii Vînzarea şi traficul de copii în orice scop şi în orice formă.2001] Articolul 114. săvîrşite: 1) în mod repetat.1 art. Răpirea sau substituirea unui copil străin Răpirea sau substituirea unui copil străin.2 art.113/2 introdus prin Legea nr.02. 7) de o organizaţie criminală se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii.străinătate. unei persoane. cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.97] Articolul 113/2. cu sau fără consimţămîntul lor. 2) asupra a două sau mai multe persoane. evident. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la doisprezece ani. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la opt ani. inclusiv de către părinţi sau persoane subrogatorii legale. 5) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa ori sănătatea persoanei sau soldate cu decesul victimei. cu sau fără consimţămîntul lor. ce se află într-o stare periculoasă pentru viaţă. precum şi .02.11. abuz de putere. nu suferă amînare.96] Articolul 113. escrocherie. [Art.07. dacă acest ajutor ar fi putut fi acordat în mod vădit de cel vinovat fără un pericol serios pentru sine sau pentru alte persoane.205-XIV din 25. prevăzute la alineatele 1 şi 2 ale prezentului articol. înşelăciune. Lăsarea în primejdie Neacordarea ajutorului necesar şi. Traficul ilicit de fiinţe umane. săvîrşit în scop de profit. 6) pentru prelevarea şi transplantarea organelor sau ţesuturilor umane. [Art.96] Articolul 113/1. din răzbunare sau din alte porniri josnice. [Alin.113 modificat prin Legea nr.113 modificat prin Legea din 06. [Art. 3) asupra minorilor. [Alin. Acţiunile. sau profitînd de starea de neputinţă a persoanei.04.112/3 intordus prin Legea din 06. săvîrşite în interes de profit.113/1 introdus prin Legea nr. cu sau fără confiscarea averii. 2) pentru folosirea persoanei în conflicte armate. 6) în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la cincisprezece ani cu confiscarea averii.98] fie Aceleaşi acţiuni.

se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.205-XIV din 25.93] Ucazul din 24.98] Articolul 116. în cazul în care a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a provocat moartea pacientului se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la şapte ani. fie că însuşi l-a pus într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.115 modificată prin sau în mod vădit ar fi putut provoca grave pentru aceasta. Articolul 116/1.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la un an.12. Privaţiunea ilegală de libertate Privaţiunea ilegală de libertate.114 modificat prin Legea nr. ca rezultat al atitudinii neglijente sau al incompetenţei profesionale. însoţite de ameninţarea cu omor. dacă a provocat moartea bolnavului sau alte urmări se pedepseşte cu privaţiune privarea de dreptul de a exercita de pînă la trei ani.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci de salarii minime.1 art. Neacordarea de ajutor unui bolnav Neacordarea de ajutor fără motive întemeiate unui bolnav de către o persoană.56-XIV din 10.11.205-XIV din 25.205-XIV din 25. care în virtutea legii sau regulilor speciale era obligată să-l acorde.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. cu pricinuirea leziunilor corporale sau cu reţinerea în continuare a acestei persoane.02. [Art. în cazurile cînd cel vinovat fie că a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate. fie că a fost săvîrşită într-un mod primejdios pentru viaţa sau sănătatea părţii vătămate. [Alin.de libertate pînă la doi ani şi cu activitatea profesională pe un termen Legea din 23.115 modificată prin [Partea 1 art. bătrîneţei. fie cu mustrare publică sau atrage după sine aplicarea măsurilor de influenţă obştească.115/1 introdus prin Legea nr.82] Articolul 115/1. organizaţia internaţională. Încălcarea regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale Încălcarea de către un medic sau de un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de aco rdare a asistenţei medicale.114 modificat prin Legea nr. [Partea 1 art. Aceeaşi acţiune.11. persoana fizică sau juridică sau un grup de .1 art.11.11. fie că i-a provocat suferinţe fizice.98] Aceeaşi faptă.06. bolii sau în general a neputinţei sale. ce se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a lua măsuri de autoconservare din cauza vîrstei fragede.98] [Partea 2 art. fie cu amendă în mărime de pînă la trei sute de salarii minime.1 art.neînştiinţarea persoanelor respective despre necesitatea acordării ajutorului.205-XIV din 25.98] [Art.12.115 modificat prin Legea nr.115/1 modificat prin Legea nr. [Alin.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.114 modificată prin Ucazul din 24. cu privarea de dreptul de a practica activitatea profesională pe un termen de pînă la patru ani. [Alin.82] Articolul 115. fiind obligat să-i poarte de grijă. în scopul de a sili statul. sau atrage după sine aplicarea unor măsuri de influenţare obştească. Luarea de ostatici Luarea sau reţinerea persoanei în calitate de ostatic.98] Lăsarea cu bună ştiinţă fără ajutor a unei persoane.

93] [Art.88] Articolul 117.93] [Art. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.11.02. Sustragerea de bunuri din avutul proprietarului. cu sau fără confiscarea averii. [Art. ori cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.02.116/1 introdus prin Ucazul din 29. se află pe teritoriul Republicii Moldova şi această persoană. sau care a cauzat daune considerabile păgubaşului. care a luat sau reţine un ostatic.91] INFRACŢIUNI CONTRA PROPRIETĂŢII Articolul 119.117 modificat prin Ucazul din 24. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu sau fără confiscarea averii.12.205-XIV din 25.85] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. [Alin.III în redacţia Legii nr.11.205-XIV din 25. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la cinci ani. dacă ele au implicat urmări grave.09. Notă: Aplicarea prezentului articol nu se extinde asupra cazurilor de săvîrşire a unei asemenea infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova.116/2 introdus prin Ucazul din 04. din 22.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi pînă la şapte ani. urmată de consecinţe grave sau însoţită de învinuirea de săvîrşirea unei infracţiuni contra statului sau a unei alte infracţiuni grave. [Alin.82] [Art.94] [Art.02.1 art. Aceleaşi acţiuni.119 modificat prin Legea nr. ori cu amendă în . cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la un an pînă la trei ani.116/1 modificată prin Hot. [Art. Prezid. precum şi ostaticul sînt cetăţeni al Republicii Moldova.117 modificat prin Legea din 09.11.10. de către un grup de persoane.117 modificat prin Legea din 23.500-XIII din 15. [Sancţiunile art.118 exclus prin Legea din 09. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. sau.98] [Art.98] Calomnia.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani.1 art.12. Internarea ilegală într-un spital de boli mintale Internarea ilegală într-un spital de boli mintale a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic. săvîrşită prin furt Sustragerea pe ascuns a bunurilor din avutul proprietarului (furtul).87] Articolul 116/2.12. Calomnia Calomnia într-o lucrare tipărită sau multiplicată prin alte mijloace într-o scrisoare anonimă.11.98] Furtul săvîrşit în mod repetat.12. Parl.116/1 modificate prin Legea din 09.116/2 modificat prin Legea nr.117 modificat prin Ucazul din 22.94] [Nota art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cincisprezece ani.persoane să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vre-unei acţiuni în calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticului.205-XIV din 25.94] CAPITOLUL AL TREILEA [Cap. în urma înţelegerii prealabile.117 modificat prin Legea nr. cînd persoana.

94] [Art.205-XIV din 25. Jaful săvîrşit prin pătrundere în încăpere.119 modificat prin Legea nr.120 modificat prin Legea din 23. [Art. Jaful săvîrşit de un recidivist deosebit de periculos sau în proporţii mari.205-XIV din 25. distruse etc.98] Aceeaşi acţiune.94] [Alin. care anterior a comis una din infracţiunile prevăzute în aceste articole sau în articolele 74. 123/1. dobîndite. primite.2 al notei art.93] [Art. care.120 modificat prin Legea nr. Notă: În articolele 119. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu sau fără confiscarea averii. [Alin. dacă a fost însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţa ori sănătatea persoanei păgubaşe sau de ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe sau dacă a fost săvîrşită. În prezentul Cod prin proporţii mari se înţelege valoarea bunurilor materiale sustrase. fie în mod repetat.51-XIII din 14. sau mărimea pagubei pricinuite de către o persoană sau un grup de persoane.1 art.mărime de la şaizeci la optzeci de salarii minime.2 al notei art. fie în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane sau dacă au cauzat o daună considerabilă păgubaşului.11. adică atacul săvîrşit în scopul însuşirii avutului proprietarului. 123 se consideră repetate acele infracţiuni ce au fost săvîrşite de o persoană. săvîrşită prin jaf Sustragerea deschisă a avutului proprietarului (jaful)se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi pînă la cinci ani. exprimată în bani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani cu confiscarea averii.119 în redacţia Legii nr. depăşeşte de cinci sute de ori mărimea salariului minim în vigoare la momentul săvîrşirii infracţiunii.92] Articolul 120. 121. tăinuite. însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei care a fost supusă atacului.93] Articolul 121. ori cu amendă în mărime de la cincizeci la optzeci de salarii minime.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la douăsprezece ani cu sau fără confiscarea averii sau cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime.02.12.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la douăzeci de ani cu confiscarea averii.98] Furtul săvîrşit prin pătrundere în încăpere. cu sau fără confiscarea averii ori cu amendă în mărime de la optzeci la o sută cincizeci de salarii minime.119 în redacţia Legii din 01. Sustragerea de bunuri din avutul proprietarului.04. 225/2 şi 227/1 din prezentul Cod.96] [Art. [Alin. Tîlhăria în scopul sustragerii avutului proprietarului Tîlhăria.ţii mari.119 modificat prin Legea din 13. Tîlhăria săvîrşită: .03.94] [Art. ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.12.02.11.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani. Furtul săvîrşit de un recidivist deosebit de periculos sau în propor. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. 122.120 modificat prin Legea din 09.119 modificat prin Legea din 09. 120.2 art. [Alin.119 modificat prin Legea din 23. 224/4. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la cincisprezece ani cu sau fără confiscarea averii.04.

6) în scopul însuşirii avutului în proporţii mari. [Art.122 modificat prin Legea nr. săvîrşite în mod repetat sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane.11.122/1 introdus prin Legea din 03. ori cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime. ce nu constituie hîrtii de valoare.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii. Sustragerea prin escrocherie din avutul proprietarului Însuşirea avutului proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere (escrocheria). 7) prin pătrundere în încăpere.05.122 modificat prin Legea din 23. 3) cu pricinuirea unor leziuni corporale grave. Aceleaşi acţiuni. [Art. cu confiscarea averii.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani. [Alin.93] Articolul 122/1.94] Articolul 122. [Alin. 4) de un recidivist deosebit de periculos.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani ori cu amendă în mărime de la treizeci la şaptezeci de salarii minime. folosite în calitate de armă.02. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şase ani cu confiscarea averii. cu confiscarea averii.96] Articolul 122/2. desfacerea sau folosirea cardurilor. Confecţionarea.11. .98] Escrocheria. fie în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane.1 art. desfacerea sau folosirea cardurilor şi a altor documente de plată false Confecţionarea cu scopul de a desface.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii sau cu o amendă în mărime de la şaptezeci la o sută cincizeci de salarii minime.12.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la cincisprezece ani.205-XIV din 25.94] [Art. 5) de o persoană.122 modificat prin Legea din 09. Fabricarea sau punerea în circulaţie a hîrtiilor de valoare false Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a hîrtiilor de valoare false.12. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă.03.96] [Art. care a pricinuit pagube mari proprietarului sau a fost săvîrşită de un recidivist deosebit de periculos. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi pînă la şase ani cu sau fără confiscarea averii.121 modificat prin Legea din 13. precum şi a altor documente de plată false.122 modificat prin Legea nr.1) în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane.121 modificat prin Legea din 09. care anterior a săvîrşit o tîlhărie sau un act de banditism. [Art. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani cu confiscarea averii.98] Escrocheria săvîrşită în mod repetat.2 art.205-XIV din 25. fie cu pricinuirea unei daune considerabile păgubaşului. 2) cu aplicarea armei sau a altor obiecte. sau în proporţii mari.

93] Articolul 123/1.92] Articolul 124.98] Aceleaşi acţiuni.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la şapte ani cu sau fără confiscarea averii. [Alin. precum şi sustragerea avutului proprietarului de către o persoană oficială (împuternicită) prin abuz de serviciu. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt.12. delapidare. delapidare sau abuz de serviciu Însuşirea sau delapidarea avutului propritarului. depăşeşte de o mie cinci sute de ori mărimea salariului minim în vigoare la momentul săvîrşirii infracţiunii. ce nu constituie hîrtii de valoare.123/1 în redacţia Legii din 14.123/1 modificat şi completat prin Legea din 01.123/1 modificată prin Legea din 09.96] [Sancţiunea art. săvîrşite în mod repetat sau în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane. avînd în vedere circumstanţele cauzei şi .123/1 modificat prin Legea din 13. săvîrşită de o persoană faţă de care. ori cu amendă în mărime de la şaptezeci la o sută douăzeci de salarii minime. prevăzută în partea întîi şi în partea a doua ale prezentului articol. indiferent de mijlocul prin care a fost săvîrşită sustragerea (articolele 119-123).se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. Sustragerea din avutul proprietarului prin însuşire. încredinţat celui vinovat sau care se află în administrarea lui. dacă a fost săvîrşită în proporţii mari.122/2 introdus prin Legea nr. ori cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite posturi sau de a exercita o anumită activitate. abuz de serviciu sau prin escrocherie.123 modificat prin Legea nr. [Art. stabileşte ori atribuie drepturi sau obligaţiuni patrimoniale. [Art. dobîndite. În prezentul Cod prin proporţii deosebit de mari se înţelege valoarea bunurilor materiale sustrase. Sustragerea.04.1 art. cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate de la doi pînă la cinci ani.98] Articolul 123. însuşire.04.205-XIV din 25. Prin carduri şi alte documente de plată.123 modificat prin Legea din 23.94] [Nota art.Aceleaşi acţiuni săvîrşite de o organizaţie criminală sau de un recidivist deosebit de periculos se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la cincisprezece ani cu confiscarea averii.02. distruse etc.11.12. cu sau fără confiscarea averii. Sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului Sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului.254-XIV din 24. [Art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi pînă la cinci ani. se înţeleg acele instrumente de plată.94] [Art. sau mărimea pagubei pricinuite de către o persoană sau de un grup de persoane.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase pînă la cincisprezece ani cu confiscarea averii şi cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi pînă la cinci ani. Notă. Notă. care exprimată în bani. care au calităţile unui document de plată ce confirmă. tăinuite.03. primite.

pe tarabă. pe apă şi pe alte căi. în piaţă. [Art.1 art. expoziţii. săvîrşită prin furt de buzunar.98] Acţiunile prevăzute în părţile întîi sau a doua ale prezentului articol. sustragere prevăzută de articolele 119-123/1.125 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Alin.386-XIV din 07. Notă: Prin furt de buzunar se înţelege: sustragerea pe ascuns (în staţii şi în mijloacele de transport în comun. [Nota art. săvîrşită prin furt de buzunar Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani cu sau fără confiscarea averii ori cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu sau fără confiscarea averii. restaurante.93] [Nota introdusă prin Legea din 01. pe banchetă.96] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an. astfel încît să poată fi clară apartenenţa bunului persoanei respective şi dacă fapta nu întruneşte elementele altei infracţiuni. în magazine.11. sacoşă. obiecte preţioase etc.205-XIV din 25. ori cu o amendă în mărime de la treizeci la o sută de salarii minime.) ce aparţine unei persoane şi se află asupra acesteia (în buzunar.98] Aceeaşi faptă ce a dus la descompletarea automobilelor. stabilite de legislaţie la momentul săvîrşirii infracţiunii. sustragere prevăzută la articolele 119-123/1. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani ori cu o amendă în mărime de la treizeci pînă la o sută de salarii minime. pe stradă.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.personalitatea. alte hîrtii de valoare.1 art. în geantă.) a unui bun (bani.2 art. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului. poşetă.11.02. tractoarelor a tehnicii agricole şi a altor mijloace tehnice în timpul transportării lor pe calea ferată.nu depăşeşte mărimea a cinci salarii minime. evaluat în bani.205-XIV din 25. [Alin. săvîrşite de o persoană care a fost judecată mai înainte pentru sustragere în proporţii mici sau care a săvîrşit o sustragere din avutul proprietarului.).se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani. Aceeaşi faptă săvîrşită în mod repetat sau în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane sau de către o persoană care anterior a săvîrşit o sustragere din avutul proprietarului. răspîndirea unor ştiri defăimătoare despre ele. pe masă etc. în parcuri etc. Dobîndirea prin şantaj a avutului proprietarului Cererea de a se transmite avutul proprietarului ori dreptul asupra acestui avut. ameninţînd cu violenţă persoana ori rudele apropiate ale acestuia.205-XIV din 25. 227/1 din prezentul cod. [Alin.92] Articolul 124/1. ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.11. este alipit hainei sau încălţămintei) sau în imediata sa apropiere (pe bancă. precum şi în locurile lor de păstrare permanentă sau temporară.124 modificat prin Legea nr.98] . 225/2. 227/1 din prezentul Cod.99] Articolul 125.124 cu modificat prin Legea din 23.04.124 modificată prin Legea din 13. cu deteriorarea sau cu nimicirea averii proprietarului (şantajul).03. nu pot fi aplicate măsuri de influenţă administrativă. bijuterii. dacă costul bunurilor sustrase. ori cu amendă în mărime de la treizeci la şaptezeci de salarii minime.124/1 introdus prin Legea nr. Notă: Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului se consideră acţiunea de sustragere.124 modificat prin Legea nr.05. 225/2.

205-XIV din 25.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an. termice sau a gazului. [Art. Dobîndirea prin şantaj a avutului însoţită de răpirea sau de ameninţarea cu răpirea proprietarului.126/1 introdus prin Legea nr. sau însoţite de deteriorarea ori nimicirea bunurilor. [Art. [Art. ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.98] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu pînă la trei ani.11.96] .96] Articolul 126/2. sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. Cauzarea de pagube materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere Cauzarea de pagube materiale proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere. ori cu destituirea din funcţie.1 art. sau însoţite de ameninţarea cu moartea ori cu pricinuirea unor leziuni corporale grave sau însoţite de acte de violenţă nepereculoase pentru viaţă şi sănătate. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. Faptele prevăzute în partea întîi sau în partea a doua ale prezentului articol.96] [Art.93] Articolul 126/1.03.94] [Art.778 din 13.126/1 modificat prin Legea nr. săvîrşită după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi faptă.126 modificat prin Legea nr.03.02. dacă fapta nu constituie o sustragere.12.125 modificat prin Legea din 01.126/2 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11. sau cu aplicarea armei ori a altor obiecte folosite în calitate de armă. Încălcarea regulilor de protecţie a reţelelor electrice de tensiune mai mare de 1000 de volţi şi a conductelor de gaze de tensiune înaltă Încălcarea regulilor de protecţie a reţelelor electrice de tensiune mai mare de 1000 de volţi. termice sau a gazului Furtul sau utilizarea samavolnică a energiei electrice. sau dacă a cauzat o pagubă considerabilă. precum şi a conductelor de gaze de tensiune înaltă.125 modificat prin Legea din 13.2 art. Furtul sau utilizarea samavolnică a energiei electrice.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii. ori cu amendă în mărime de pînă la nouăzeci de salarii minime.92] Articolul 126.98] Aceeaşi faptă. săvîrşită în mod repetat. sau care au adus la pagube de proporţii mari sau la alte consecinţe grave.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii.03. ori cu privirea de dreptul de a ocupa anumite posturi sau de a exercita o anumită activitate.98] [Art.Aceleaşi acţiuni. săvîrşite în mod repetat sau în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane.126/2 introdus prin Legea din 13. [Alin.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani cu confiscarea averii. săvîrşite de un grup organizat sau de un recidivist deosebit de periculos.11.98] [Art.205-XIV din 25.126 modificat prin Legea din 23.sau însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate.126 modificat prin Legea nr.125 modificat prin Legea din 09. [Alin. sau cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani.205-XIV din 25.04. rudelor sau a apropiaţilor acestuia.11. săvîrşit după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi faptă.

98] Articolul 131.defectarea sau peirea în proporţii mari a acestui avut în cazul în care lipsesc elementele unei înfracţiuni de serviciu. [Art. care a cauzat deteriorarea sau defectarea. Nimicirea sau deteriorarea din imprudenţă a avutului proprietarului Nimicirea sau deteriorarea din imprudenţă a avutului proprietarului. Infracţiunile contra proprietăţii altor state. Articolul 128.02. Nimicirea sau deteriorarea premeditată a avutului proprietarului Nimicirea sau deteriorarea avutului proprietarului.130 modificat prin Legea nr. Neglijenţa criminală faţă de folosirea sau păstrarea mijloacelor tehnice agricole Neglijenţa criminală faţă de folosirea sau păstrarea tractoarelor.93] CAPITOLUL AL PATRULEA INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE. deteriorarea. precum şi contra proprietăţii persoanelor lor fizice sau juridice.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. precum şi colhozurilor. manifestată de o persoană. atitudine care a avut ca urmare sustragerea.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci pînă la cincisprezece ani.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la patru ani ori cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime. dacă au fost săvîrşite în mod repetat sau au cauzat pagube mari. din 22. săvîrşită în urma folosirii imprudente a focului sau printr-un alt mod socialmente periculos. [Art.1 art.09.98] [Art.02. Parl.205-XIV din 25.205-XIV din 25. sau care a cauzat victime omeneşti.129 modificat prin Legea nr. [Art. săvîrşită prin incendiere sau printr-o altă metodă ce prezintă un pericol social. automobilelor.131 modificat prin Hot.129 modificat prin Legea din 23. căreia i-a fost încredinţată paza avutului proprietarului. ce aparţin sovhozurilor şi altor organizaţii de stat. săvîrşite împotriva avutului aflat pe teritoriul Republicii Moldova. [Alin.128 modificat prin Legea nr.Articolul 127. sau care a pricinuit victime omeneşti sau alte urmări grave.93] Articolul 130.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. ori cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci de salarii minime. precum şi contra proprietăţii persoanelor lor fizice sau juridice Infracţiunile contra proprietăţii altor state.128 modificat prin Legea din 23.93] Articolul 129.11.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. DE MUNCĂ ŞI ALTOR DREPTURI ALE CETĂŢENILOR . pagube mari ori alte urmări grave.98] Aceleaşi fapte. [Art.205-XIV din 25. precum şi descompletarea acestor maşini. combinelor şi altor maşini agricole. Prezid. Neglijenţa criminală faţă de paza avutului proprietarului Neglijenţa criminală faţă de obligaţiunile proprii.11.11.se pedepsesc conform articolelor prezentului capitol.

134/1 modificat prin Legea nr. Deschiderea urnelor de vot înainte de termenul stabilit prin lege pentru închiderea votăriise pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la trei ani. [Art.07.134/1 introdus prin Legea nr.98] [Art.12.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. fie de o altă persoană oficială.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.11.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de luni la patru ani.133/1 modificat prin Legea din 23.93] [Art.133/2 introdus prin Legea din 19. pricinuirea de leziuni corporale grave.se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. precum şi sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale.205-XIV din 25.93] [Art.90] Articolul 133/2.93] [Art.Articolul 133.634 din 10.133/3 introdus prin Legea din 19. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani sau cu o amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.93] la şase Articolul 134. Falsificarea actelor electorale sau numărarea inteţionat greşită a voturilor Falsificarea actelor electorale sau numărarea intenţionat greşită a voturilor.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. comise în mod repetat în decursul anului după aplicarea sancţiunilor administrative.11. [Art. desconsiderarea limbii oricărei naţionalităţi.10. Impiedicarea exercitării dreptului de vot Impiedicarea prin orice mijloc a exercitării libere a dreptului de a alege sau a fi ales.01.134 modificat prin Legea nr. crearea de obstacole pentru funcţionarea limbii de stat şi a altor limbi pe teritoriul republicii.82] Articolul 134/1. [Art. Împiedicarea desfăşurării agitaţiei preelectorale Împiedicarea desfăşurării agitaţiei preelectorale. [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la cinci ani.10. Aceeaşi faptă însoţită de atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi formă.90] o Articolul 133/1. periclitarea vieţii persoanei.11. [Art. sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.98] [Art.134 modificat prin Ucazul din 24.98] [Art. precum şi încălcarea secretului votării fie de un membru al comisiei electorale.205-XIV din 25.02.11.93] Articolul 133/3. Încălcarea egalităţii în drepturi a limbilor Faptele îndreptate spre propagarea duşmăniei.133/1 introdus prin Ucazul din 11.10.133 modificat prin Legea nr.02.205-XIV din 25.133 în redacţia Legii nr.98] [Art. precum şi lezarea în drepturi a cetăţenilor din motive de limbă.02.134/1 modificat prin Legea din 23.133 modificat prin Legea din 23.133/1 modificat prin Legea nr. Răspîndirea datelor intenţionat false despre candidatul pentru alegerile de deputaţi Răspîndirea datelor intenţionat false despre candidatul pentru alegerile de deputaţi.1616 din 19.93] [Art.205-XIV din 25.133 în redacţia Ucazului din 11. [Art. Falsificarea rezultatelor votării Falsificarea prin orice mijloc a rezultatelor votării.01.91] .

telegrafic. Violarea secretului corespondenţei Deschiderea. [Art. fie dacă au cauzat o pagubă de proporţii mari intereselor publice sau ale unei persoane.82] Articolul 137. distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe.02. Încălcarea termenului stabilit de plată a .138 modificat prin Legea nr. a unei corespondenţe adresate altei persoane. precum şi divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate.07. Încălcarea drepturilor sindicatelor Împiedicarea activităţii legale a sindicatelor şi a organelor lor. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.919 din 11.137 modificat prin Legea din 23. Acţiunile prevăzute la alineatele întîi şi doi ale prezentului articol săvîrşite repetat.2002] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani. Sustragerea. fie cu destituire din funcţie. Acţiunile prevăzute la alineatele întîi şi doi ale prezentului articol.135 în redacţia Legii nr.137 modificat prin Legea nr.96] Articolul 138/1.205-XIV din 25.11.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.96] Articolul 136. Încălcarea intenţionată a legislaţiei muncii şi a actelor normative privind protecţia muncii de către o persoană cu funcţii de răspundere. evacuarea ilegală sau alte acte.136 modificat prin Ucazul din 24.11. se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. fie cu destituire din funcţie. Notă. interceptarea ilegală a unei convorbiri ori comunicări efectuate prin telefon sau prin orice alte mijloace de transmitere la distanţă.05.205-XIV din 25. care în decursul anului a fost supusă unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi încălcare.12. fie cu destituire din funcţie. [Art. fără drept.11.98] [Art.205-XIV din 25.93] [Art. Violarea de domiciliu Percheziţia ilegală.98] [Art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an sau cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime.98] [Art.se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. [Art. telefonic sau alt mesaj efectuat prin orice formă legală de transmitere la distanţă.136 modificat prin Legea nr. săvîrşite repetat sau de o persoană care practică activitate de depistare-protecţie.05.93] [Art.Articolul 135. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani.136 modificat prin Legea din 23.1071-XV din 23. Încălcarea legislaţiei muncii Concedierea ilegală cu bună ştiinţă a unui angajat sau neexecutarea hotărîrii unui organ competent cu privire la restabilirea în lucru se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.137 modificat prin Ucazul din 24.ce încalcă inviolabilitatea de domiciliu a cetăţenilor.12. fie cu destituire din funcţie. fie cu amendă în mărime de pînă la trei sute de salarii minime.82] Articolul 138. fie cu destituire din funcţie. Corespondenţă se consideră mesajul poştal.138 modificat prin nr. [Art. efectuate fără drept.852 din 29.02.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.138 în redacţia Legii nr.

precum şi pentru critica făcută într-o altă formă.138/1 introdus prin Legea nr.2002] Articolul 138/2. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii Încălcarea de către o persoană oficială a regulilor referitoare la tehnica securităţii. dacă această încălcare ar fi putut provoca accidente pentru oameni sau avea alte urmări grave.94] Articolul 139.05.11.04.11. [Alin. pe un termen de peste două luni a termenului stabilit de plată a salariilor.2 art. indemnizaţiilor.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.98] Articolul 140/1. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.139 modificat prin Ucazul din 24. legate de sarcină.se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime sau cu destituire din funcţie. plîngeri sau pentru critica.205-XIV din 25. cuprinsă în ele. pensiilor.98] [Art.1 art.139 modificat prin Legea nr. cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere pe un termen de la un an pînă la trei ani.02.205-XIV din 25.98] sau sau de cu Fapta.51-XIII din 14. precum şi refuzul de a angaja la lucru sau concedierea unei mame. stabilite prin legislaţie Încălcarea. a unor propuneri.12.11. [Art. dacă provocat moarte de om sau vătămare gravă a integrităţii corporale cîtorva persoane. cereri. stabilite prin legislaţie.138/2(138/1) introdus prin Legea nr. . [Alin.139 modificat prin Legea din 23. această lezare fiind legată de prigonirea lui pentru prezentarea.93] [Art. igiena industrială sau a altor reguli de protecţie a muncii. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.salariilor. precum şi a mamei care alăptează copilul Refuzul de a angaja la lucru sau concediera unei femei pe motive. în modul stabilit. [Art. urmată de vătămarea integrităţii corporale pierderea capacităţii de muncă.139 modificat prin Legea nr.140 modificat prin Legea nr.11.1071-XV din 23. burselor.205-XIV din 25.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. burselor şi a altor plăţi cu caracter permanent. ocrotite de lege. din intenţia persoanei cu funcţie de răspundere.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. prevăzută de partea întîi a prezentului articol.82] a a Articolul 140.se pedepseşte cu o amendă în mărime de pînă la şaptezeci de salarii minime sau cu destituirea din funcţie.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.138/2(138/1) modificat prin Legea nr. [Art. ale cetăţeanului.205-XIV din 25. fie cu destituire din funcţie. Refuzul de a angaja la lucru sau concedierea unei femei gravide. de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a altor plăţi cu caracter permanent. [Art. pe motivul că îşi alăptează copilul. pensiilor. Constrîngerea de a participa sau de a refuza să participe la grevă Constrîngerea unui salariat sau grup de salariaţi prin ameninţări ori alte acţiuni violente de a participa sau de a refuza să participe la grevă.98] Aceeaşi faptă. Prigonirea cetăţenilor pentru critică Lezarea intenţionată de către persoana cu funcţii de răspundere a drepturilor şi intereselor.

85] Articolul 140/2.140/3 modificat prin Legea nr.95] Articolul 140/4.140/1 modificat prin Legea nr.02. fie soldate cu cauzarea unor pagube mari sau cu alte urmări grave.2 art.11. ce a cauzat o daună considerabilă drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care solicită informaţie referitoare la ocrotirea sănătăţii populaţiei.205-XIV din 25. dacă au cauzat o daună considerabilă drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale petiţionarului. [Alin. [Alin. fie însoţite de deteriorare sau nimicirea averii.se pedepseşte cu amendă în mărime de la cincizeci la şaptezeci şi cinci de salarii minime.06. ocrotite de lege.140/2 introdus prin Legea din 09. dacă au cauzat un prejudiciu substanţial drepturilor şi intereselor.11. [Art. fie însoţite de violenţă primejdioasă pentru viaţă şi sănătate. fie cu destituirea din funcţie.140/2 modificat prin Legea nr.98] [Art.2001] Articolul 141. [Alin. demonstraţiei. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor Împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului.94] Articolul 140/3. sau cu destituirea. fie constrîngerea lor la participare. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o astfel de încălcare.312-XV din 28. manifestării.98] Faptele prevăzute la alineatele întîi şi al doilea din prezentul articol.2 art. dacă au fost săvîrşite cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă sau au fost special adaptate pentru cauzarea leziunilor corporale. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.98] [Art. fie însoţite de violenţă neprimejdioasă pentru viaţă şi sănătate.140/3 introdus prin Legea nr. la securitatea publică.se pedepseşte cu amendă de pînă la şaptezeci de salarii minime sau cu destituirea.07.205-XIV din 25.2 art.11. Aceleaşi fapte.205-XIV din 25.93] [Art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ori de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la şaptezeci la o sută de salarii minime. ale cetăţeanului.săvîrşite de o persoană cu funcţii de răspundere. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani. constrîngerea la .11.140/4 introdus prin Legea nr. Încălcarea premeditată a legislaţiei privind accesul la informaţie Încălcarea premeditată de către o persoană cu funcţii de răspundere a procesului de asigurare şi realizare a dreptului de acces la informaţie. Încălcarea legislaţiei cu privire la petiţii Încălcarea premeditată de către o persoană cu funcţie de răspundere a modului stabilit de examinare a petiţiilor. [Art.12. fie de un grup de persoane.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.561 din 22. la protecţia mediului înconjurător.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. Încălcarea dreptului de inventator Însuşirea calităţii de autor asupra unei invenţii. Aceleaşi acţiuni.140/1 modificat prin Legea din 23.Aceleaşi acţiuni. sau cu destituire din funcţie. procesiunii sau oricărei alte întruniri sau a participării cetăţenilor la acestea.140/1 introdus prin Ucazul din 22.

săvîrşite de o persoană. este însoţită fie de cauzarea unei daune sănătăţii cetăţenilor.96] Articolul 142.11. importul. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unor sancţiuni administrative sau dacă a fost cauzată o daună de proporţii mari.98] [Art.coautorat. Notă: Nu se consideră menţiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea unui produs. însuşirea paternităţii asupra unei opere străine. precum şi constrîngerea la copaternitate. stocarea.51-XIII din 14.se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la şaizeci salarii minime. cu excepţia cazului cînd atare denumire este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine. cu confiscarea produsului însoţit de menţiuni false. precum şi numele producătorului sau vînzătorului.12. [Art. oferirea spre vînzare sau vînzarea unor mărfuri purtînd menţiuni false privind brevetele de invenţie. anterior condamnată pentru încălcarea legilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică.02. precum şi distrugerea intenţionată a originalului operei de artă plastică.82] [Art.11.93] [Partea 1 art.05.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.94] Articolul 141/2. Încălcarea dreptului deţinătorului titlului de protecţie privind obiectele proprietăţii industriale Producerea. Încălcarea legilor şi regulilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică Încălcarea legilor şi a regulilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică. pînă la depunerea cererii de brevet.142 modificat prin Legea nr.142 modificată prin Ucazul din 24.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani.04. Încălcarea dreptului de autor Folosirea operelor literare. îndreptată spre săvîrşirea unor asemenea acte. [Partea 1 art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de pînă la şaizeci de salarii minime.205-XIV din 25.98] Aceleaşi fapte. cu scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi vînzători sau pe beneficiari. exportul.141/1 modificat prin Legea nr.141 în redacţia Legii nr.141/2 introdus prin Legea din 20. fie de alte atentate la persoană sau la drepturile lor sau este însoţită de instigarea cetăţenilor la refuzul de a participa la activitatea obştească ori la îndeplinirea obligaţiilor . fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.142 modificată prin Legea din 23. sculptură.142 completat prin Ucazul din 10.96] Articolul 141/1.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de pînă la şaizeci de salarii minime.02. [Art. încălcarea stipulaţiilor legii şi ale contractului de folosire a acestor opere. a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului operei audiovizuale. al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui. [Alin.735 din 20. Atentarea sub formă de indeplinire a riturilor religioase la persoană şi la drepturile cetăţenilor Organizarea sau conducerea unui grup. [Art.205-XIV din 25. desfăşurată sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase. fără consimţămîntului inventatorului.141/1 introdus prin Legea nr. folosirea lor în oarecare alt mod ilicit.66] Articolul 143.1 art. originea şi caracteristicile mărfurilor. de artă sau ştiinţifice inclusiv a operelor autorilor străini fără a încheia contract cu autorul sau cu succesorii lui de drepturi. a cărui activitate. precum şi divulgarea esenţei invenţiei. precum şi activitatea organizatorică.02.

155 introdus prin Legea nr.02.145-154) excluse prin Legea nr. Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau secret fiscal de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa. [Art. îndreptată spre săvîrşirea faptelor enumerate în el. ori însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate.1163-XV din 27.205-XIV din 25. Aceeaşi acţiune săvîrşită în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane.2002] [Art.se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. dacă această faptă a fost comisă după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară.07.143 modificat prin Ucazul din 24. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani. cu pricinuirea unor leziuni corporale grave sau însoţite de violenţă nepericuloasă pentru viaţă şi sănătate. dacă ele nu tulbură ordinea publică şi nu sînt însoţite de atentate la drepturile cetăţenilor.06.1295 din 23. se pedepseşte cu o amendă în mărime de la trei sute pînă la cinci sute de salarii minime cu destituirea din funcţia ocupată.98] CAPITOLUL AL CINCILEA INFRACŢIUNI CONTRA PROPRIETĂŢII PERSONALE A CETĂŢENILOR [Capitolul V (art.91] CAPITOLUL AL ŞASELEA INFRACŢIUNI ECONOMICE Articolul 155. Faptele prevăzute la alineatul 1 sau la alineatul 2 din prezentul articol. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.155 exclus prin Legea nr.11. [Art. precum şi propaganda sistematică.12. [Art.143/1 introdus prin Legea nr.1263-XV din 19.02. 500-XII din 15.98] [Art.340-XV din 06. Participarea intensă la activitatea grupului arătat în partea întîi a prezentului articol.93] . fie că a cauzat pagube de mari proporţii. ori care au pricinuit pagube de proporţii mari sau alte consecinţe grave.155 modificat prin Legea nr.144 modificat prin Legea nr. săvîrşite de un grup organizat ori cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă.2 art. sau atrag după sine aplicarea măsurilor de influenţare obştească.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani cu sau fără confiscarea averii.205-XIV din 25.07. se pedepsesc cu privaţiunea de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani. Ocuparea samovolnică sau prin metode abuzive a lăcaşurilor de cult Ocuparea samovolnică sau prin metode abuzive a lăcaşului de cult se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la trei sute de salarii minime.143 modificat prin Legea nr.2002] Articolul 144.2001] [Art.82] Articolul 143/1.11. sau însoţite de deteriorarea ori nimicirea bunurilor.se pedepseşte cu amendă corecţionată pînă la şase luni sau cu mustrare publică.cetăţeneşti. Împiedicarea exercitării riturilor religioase Împiedicarea exercitării riturilor religioase. [Alin.

2002] [Se declară neconstituţionale sintagmele "fie nerambursarea creditului] [şi dobînzilor în termenele şi în condiţiile stipulate în contractul] [de credit" din art.09.316-XIII din 09.05.97] [Art. [Art. precum şi acţiunile nelegitime întreprinse prevăzînd insolvabilitatea debitorului sau după deschiderea procedurii concursuale.155/1 modificat prin Legea nr.155/3 conform Hot.12. cauzarea unor daune acestuia în interesele proprii sau în interesele altor persoane.1 şi "sau nerambursarea" din titlul] [art.205-XIV din 25. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă de la cincizeci la o sută de salarii minime.93] [Art. [Art.1069-XV din 23.98] Aceleaşi acţiuni.1295-XII din 23.1326-XIII din 25.155/3 modificat prin Legea nr. Folosirea neconformă destinaţiei a mijloacelor bugetare Folosirea neconformă destinaţiei a mijloacelor bugetare.02. declararea intenţionat falsă de către debitor a insolvabilităţii sale cu scopul de a induce în eroare creditorii pentru a obţine de la aceştia amînarea şi/sau eşalonarea plăţilor cuvenite creditorilor sau reducerea la datorii (falimentul fictiv). gestionarea intenţionat incompetentă a afacerilor (falimentul intenţionat).12. săvîrşite în mod repetat ori în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane.155/3 introdus prin Legea nr.92] Articolul 155/2.1142-XII din 04.155/1 modificat prin Legea nr. Aceleaşi acţiuni. Curţii Constituţionale nr.11. săvîrşite repetat fie însoţite de folosirea unor documente false. ce cauzează pagube economiei naţionale.17 din 02.2002] [Art.1 art. fie că au cauzat pagube de mari proporţii intereselor publice.155/3 alin.04.98] [Art.08.155/2 modificat prin Legea nr. Refuzul intenţionat de a furniza date statistice sau prezentarea intenţionată de date statistice neautentice Refuzul intenţionat de a furniza date statistice sau prezentarea intenţionată de date statistice neautentice. se pedepseţe cu amendă în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.1436-XIII din 24.155/1 modificat prin Legea nr. care au cauzat instituţiei financiare pagube materiale în proporţii deosebit de mari ori au dus la insolvabilitatea ei se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la doisprezece ani cu sau fără confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii. .se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani cu sau fără confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii.155/1 în redacţia Legii nr.155/2 introdus prin Legea nr.155/3 în redacţia Legii nr. prin care creditorului (creditorilor) i-au fost cauzate prejudicii în proporţii mari. [Alin.12.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani sau cu amendă de la şaptezeci şi cinci la o sută cincizeci de salarii minime şi destituire. Dezafectarea creditului Folosirea mijloacelor de credit contrar destinaţiei indicate în contractul de credit dacă prin aceste acţiuni au fost cauzate instituţiei financiare pagube materiale în proporţii mari.94] Articolul 155/3.94] Articolul 155/4.316-XIII din 09.205-XIV din 25.Articolul 155/1.11. Falimentul intenţionat şi fictiv Acţiunile unei persoane cu funcţii de răspundere şi/sau ale proprietarului debitorului (cetăţeanului) constînd în crearea ori exagerarea premeditată a insolvabilităţii debitorului.97] [Art. [Art. adică în scopuri ce nu corespund destinaţiei sau devizului aprobat fără autorizaţie în scris a organelor competente.

Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment.155/4 modificat prin Legea nr. vînzarea sau gajarea unei părţi din bunurile debitorului.901-XIV din 24. luate în credit şi neachitate. [Alin. [Alin.97] [Art. substituirea sau tăinuirea bunurilor gajate în valoare de peste 5000 de lei de către persoana care a depus aceste bunuri în gaj sau de către persoana căreia aceste bunuri i-au fost date în gaj se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei ani pînă la cinci ani sau cu amendă de la cincizeci pînă la o mie de salarii minime.98] [Art.205-XIV din 25.98] [Art.1 art.155/5 în redacţia Legii nr. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani fie cu amendă de la şaptezeci şi cinci pînă la două sute de salarii minime. 2) tăinuirea. falsificarea oricărui act de evidenţă privind activitatea economică a debitorului.155/4 introdus prin Legea nr.1554 din 25. cînd şi sub ce formă a fost transmisă o parte din bunurile debitorului.97] Articolul 155/7.12. 4) nimicirea. sau care au cauzat pagube în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.98] Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau de un grup de persoane prin înţelegere prealabilă. sau care i-au cauzat daune în proporţii deosebit de mari creditorului (creditorilor) se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani. Încălcarea normelor contractelor de gaj Gajarea bunurilor sau drepturilor patrimoniale sechestrate sau arestate de instanţa judecătorească se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de la douăzeci şi cinci la şaptezeci şi cinci de salarii minime.155/4 în redacţia Legii nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.12. 3) neoperarea înscrisurilor necesare în documentele contabile. cu destituirea din funcţie. manifestată prin: 1) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a informaţiei vizînd cui.316-XIII din 09. Delapidarea.98] Aceleaşi acţiuni comise de un grup de persoane.11.205-XIV din 25.155/5 în redacţia Legii nr.03. a bunurilor aflate la debitor . Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de stat Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de stat. [Art. înstrăinarea.1436-XIII din 24. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară sau care au cauzat pagube în proporţii mari.12.1 art.316-XIII din 09.155/6 introdus prin Legea nr.2 art.94] Articolul 155/5. 2) neprezentarea.1326 din 25.01.09.02.1465-XIII din 29.2000] [Art.11.155/6 modificat prin Legea nr. [Art.155/5 introdus prin Legea nr. [Alin. nimicirea. în urma unei înţelegeri prealabile. sau cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime.manifestate prin: 1) tăinuirea unei părţi din bunurile debitorului sau din obligaţiile acestuia. la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral).155/4 modificat prin Legea nr.94] Articolul 155/6.

Continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi sistate prin acte de control. rezistenţa şi stabilitatea. 3) neprezentarea. care a fost admisă după aplicarea sancţiunilor administrative sau care a condus la cauzarea daunelor în proporţii mari.în folosinţă sau la păstrare. dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare pagube materiale în proporţii mari. expertizarea. executarea. se pedepseşte cu amendă în mărime de la treizeci la o sută de salarii minime.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani cu sau fără confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii. la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral). verificarea. 4) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a tranzacţiilor efectuate de către persoana cu funcţii de răspundere şi/sau de către proprietarul debitorului cu unul dintre creditori (cu unii creditori) sau cu o altă persoană după deschiderea procedurii falimentare.11. a documentelor contabile. Proiectarea. 3) distrugerea sau degradarea unor instalaţii sau utilaje importante. realizarea şi utilizarea de către persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcţii sau executarea de modificări ale acestora fără respectarea prevederilor documentelor normative privind siguranţa. Aceleaşi acţiuni care au cauzat instituţiei financiare pagube materiale în proporţii deosebit de mari ori au dus la insolvabilitatea ei se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la doisprezece ani cu sau fără confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii. Proiectarea.98] Articolul 156. [Art. 2) distrugerea totală sau parţială a construcţiei. destinaţie.156 introdus prin Legea nr. a reţelelor tehnico-edilitare şi a utilajelor de importanţă vitală ale construcţiilor se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de la două sute cincizeci la trei sute de salarii minime. dacă au avut drept urmare: 1) vătămarea gravă a integrităţii corporale a persoanei sau pierderea de către aceasta a capacităţii de muncă.97] [Art.02.02. .12. în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.155/7 modificat prin Legea nr.93] Articolul 157.156 exclus prin Legea nr. [Art. indiferent de tipul de proprietate. cu încălcarea premeditată a prescripţiilor privind calitatea în construcţii sau a documentaţiei de proiect.98] [Art.155/7 introdus prin Legea nr.1554 din 25.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an fie cu amendă de la saptezeci şi cinci pînă la două sute de salarii minime.1295 din 23. dacă tranzacţiile în cauză oferă unor creditori drepturi preferenţiale faţă de alţi creditori la satisfacerea cerinţelor. precum şi efectuarea neautorizată a intervenţiilor în construcţiile existente cu afectarea structurii de rezistenţă. recepţia sau utilizarea construcţiilor cu încălcarea premeditată a modului stabilit de recepţie ori a prescripţiilor tehnice de exploatare.1436-XIII din 24. recepţia şi utilizarea construcţiilor cu încălcarea premeditată a legislaţiei în construcţii Proiectarea şi executarea construcţiilor de orice categorie. Încălcarea regulilor de creditare Acordarea creditului cu încălcarea regulilor de creditare. a prevederilor legislaţiei şi documentelor normative.205-XIV din 25.

98] [Art.12. Notă: Vezi Legea nr. dacă aceste acţiuni au fost comise după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceleaşi încălcări sau în proporţii mari. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la doisprezece ani sau cu amendă de la două mii la trei mii de salarii minime.1 (sancţiunea) modificat prin Legea nr.822 din 26. Falsificarea produselor (mărfurilor).158 în redacţia Legii din 20. comercializarea. [Art. folosirea ilicită a emblemei comerciale străine Falsificarea produselor (mărfurilor).96] Articolul 158. Aceleaşi acţiuni săvîrşite fie în proporţii mari. transportarea şi păstrarea în scop de comercializare a băuturilor alcoolice falsificate.02.96] [Art.263-XIV din 24.4) pierderi materiale considerabile.157 completat prin Legea nr.12.205-XIV din 25.98] [Art. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru contravenţii similare sau în proporţii considerabile. fie în repetate rînduri se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani sau cu amendă de la cinci sute la două mii de salarii minime.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" Aceleaşi acţiuni săvîrşite în proporţii deosebit de mari.157 completat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la cinci ani sau cu o amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii.158 completat prin Legea nr.437-XV din 27. cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii.04. Notă: Vezi Legea nr. dacă au cauzat pierderea vieţii unei sau a mai multor persoane.1326 din 25. folosirea ilicită a emblemei comerciale străine. se pedepsesc cu amendă în mărime de la cinci sute la o mie de salarii minime. Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative.12. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de la o sută cincizeci la cinci sute de salarii minime. Acţiunile prevăzute la alineatul trei al prezentului articol.157 modificat prin Legea nr.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" [Art. cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii. [Alin.261-XIV din 24.157 modificat prin Legea nr.97] Producerea. cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. fie cu amendă în mărime de la optzeci la o sută cincizeci de salarii minime.723 din 02. necomplete sau neconforme standardelor.07. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţini administrative pentru încălcări similare sau în proporţii mari.07.2001] [Art.261-XIV din 24. necomplete sau neconforme standardelor Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative. .09.94] Articolul 159.11. cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani.

11.92] [Art.02.159/2 introdus prin Legea nr.981 din 19.92] [Art.160/1 exclus prin Legea din 23.159 în redacţia Legii nr.07. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani cu sau fără confiscarea averii şi cu interdicţia pe un termen de la doi pînă la cinci ani de a ocupa anumite posturi la întreprinderile de deservire socială a populaţiei şi ale gospodăriei comunale.1 art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la cinci ani cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul infracţiunii. 1145 din 09. [Alin.98] Aceleaşi acţiuni.1158 din 04.159/1 în redacţia Legii nr.93] Articolul 160/2. care au cauzat îmbolnăviri grave sau moartea.160 exclus prin Legea nr. prin estorcare a unei remuneraţii ilicite de la cetăţean pentru îndeplinirea unei lucrări sau pentru prestarea unui serviciu în sfera comerţului.159 în redacţia Legii nr. deservirii sociale.2001] [Art. se pedepseşte cu o amendă de la trei sute la cinci sute de salarii minime sau cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. [Art. prestate populaţiei.09. Alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice Alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaroigienice.94] Articolul 159/2.205-XIV din 25. care a cauzat îmbolnăvirea gravă sau moartea unei persoane.11.160/2 modificat prin Legea nr. 1145 din 09. înşelarea la socoteală sau vreo altă inducere în eroare a celor care fac comandă la întreprinderile de deservire socială a populaţiei şi ale gospodăriei comunale. medicale. comunale.160/2 modificat prin Ucazul din 24.159 în redacţia Legii din 20.04.96] [Art.02. cu mijloace de transport sau pentru alte feluri de deservire a populaţiei.74] Articolul 160/3. se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la o sută cincizeci de salarii minime.07.alimentaţiei publice.93] [Art.97] [Sancţiunea art.12.689-XV din 29.97] [Sancţiunea art.precum şi a preţurilor şi tarifurilor pentru servicii sociale şi comunale. Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor.159/1 introdus prin Legea din 20.04. Primirea unei remuneraţii ilicite de la cetăţeni pentru îndeplinirea lucrărilor. Înşelarea clienţilor Depăşirea preţurilor cu amănuntul stabilite.fie cu privarea de dreptul pe un termen de la doi pînă la cinci ani de a ocupa posturi în întreprinderile de deservire socială a populaţiei şi ale gospodăriei comunale.05. instituţie sau organizaţie. fie de o persoană anterior condamnată pentru o infracţiune similară.08.82] [Art. fie în proporţii mari. sau alte consecinţe grave. ce se referă la sfera obligaţiilor de serviciu ale acestui lucrător. săvîrşite fie în urma unei înţelegeri prealabile de un grup de persoane.160/2 introdus prin Ucazul din 23.[Art.09.160/2 modificat prin Legea din 23.94] Articolul 159/1. - . legate de deservirea populaţiei Primirea de către lucrătorul fără funcţie de răspundere dintr-o întreprindere.160/2 modificat prin Legea din 04.08. [Art. [Art.96] [Art.159/1 în redacţia Legii din 19.

08.2 art.1 art.92] [Art. [Art.02.91] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu o amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime.161/2 introdus prin Legea din 10. se pedepsesc prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani cu sau fără confiscarea averii ori prin aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la o sută de salarii minime.93] [Art. 162 excluse prin Legea din 23.92] [Art.98] [Art.98] Aceleaşi fapte.02.500-XII din 15. precum şi a celor neindicate în licenţă.02. Aceleaşi acţiuni. săvîrşite de o persoană condamnată anterior pentru infracţiunile prevăzute în prezentul articol.160/3 modificat prin Legea nr.11. [Art.163 exclus prin Legea nr.1246-X din 19.02. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani cu confiscarea averii ori prin aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la o sută cincizeci de salarii minime.07. [Sancţiunea alin.08.10. Prezidium.11.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu confiscarea mărfurilor.160/4 exclus prin Legea din 04. nr.02. [Alin.205-XIV din 25.98] [Art. comisă în mod repetat în decursul anului după aplicarea sancţiunii administrative. violenţă sau prin ameninţare cu violenţă.205-XIV din 25.1 art.161 exclus prin Legea din 04.499-XII din 15.93] Articolul 161/2.164 modificat prin Legea nr.93] [Art. fără a le înregistra.02. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi .161/2 modificat prin Legea nr.93] [Art. Majorarea şi menţinerea artificială a preţurilor mari la mărfuri Majorarea şi menţinerea artificială a preţurilor mari la mărfurile de larg consum de către precupeţi sau de către alte persoane prin înţelegere. [Alin. săvîrşite în repetate rînduri sau în mari proporţii.161/1 exclus prin Legea 23. se pedepseşte cu amendă în mărime de la şaptezeci şi cinci la o sută de salarii minime.02.93] [Art.205-XIV din 25. Încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor Încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor pe bază de licenţă.160/3 modificat prin Legea din 23.98] Aceleaşi acţiuni.161/2 modificat prin Legea din 23.10.11.91] Articolul 164.81] [Art.se pedepseşte cu o amendă în mărime de pînă la treizeci şi cinci de salarii minime. în volum mai mare decît cel prevăzut în licenţă. săvîrşite repetat sau de un grup de persoane cu înţelegere prealabilă.91] Articolul 161/3.160/3 introdus prin Ucazul din 19.02. Practicarea ilegală activităţii de întreprinzător Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.81] [Art.161/3 introdus prin Legea nr.160/5 exclus prin Legea 23.205-XIV din 25.161/3 modificat prin Legea din 23. dacă aceste fapte au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi încălcare.160/3 în redacţia Legii nr.93] [Vezi Hot.11.161/4.

164 modificat prin Legea nr.164/1 modificat prin Legea din 06. Diminuarea de către întreprinderi. Notă: Vezi Legea nr. desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără utilizarea emblemelor comerciale.97] [Art. desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie.2001] [Art.06. depozitelor. săvîrşită în proporţii mari.164 în redacţia Legii din 06.261-XIV din 24. mărci de fabrică. în sensul prezentului articol. cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la trei ani. contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional. [Art.06. cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la trei ani. mărcilor de fabrică şi fără indicarea în documente a codurilor fiscale.95] [Art. se înţelege: desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele special autorizate.07.390-XV] [din 20.1326 din 25. desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor. sucursalelor. necesare pentru calcularea şi achitarea impozitelor. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amemndă în mărime de pînă la o mie de salarii minime.98] [Nota în redacţia Legii nr. desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea ca plătitor de cote de asigurare socială de stat obligatorie în modul stabilit de legislaţie.09.164/1 în redacţia Legii din 23. [Titlul articolului şi dispoziţia alin. magazinelor. precum şi desfăşurarea fără licenţă a unor activităţi ce necesită autorizarea prin licenţă.02.164 modificat prin Legea nr.. Eschivarea de la prezentarea documentelor şi a datelor cu privire la venit Eschivarea de la prezentarea la timp a documentelor şi a datelor prevăzute de legislaţie.93] [Art.2 art. [Nota completată prin Legea nr. în cazul cînd folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legislaţie. comise în repetate rînduri sau de o persoană anterior condamnată pentru infracţiunea prevăzută la alineatul întîi din prezentul articol.09. desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără punerea la evidenţă la organul fiscal (fără atribuirea codului fiscal în modul stabilit). . reprezentanţelor.95] Articolul 164/1. unităţilor comerciale etc.09. instituţii şi organizaţii a impozitelor.86] Articolul 164/2. contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional.11.164/1 introdus prin Ucazul din 17. neînregistrate în modul stabilit de legislaţie.1 în redacţia Legii nr. se pedepsesc cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime.ani sau cu amendă în mărime de la o sută la două sute de salarii minime.07.2001] Aceleaşi acţiuni.164/1 modificat prin Legea nr.97] [Art.06. secţiilor.1326 din 25. instituţii şi organizaţii a plăţilor la bugetul public naţional Diminuarea de către întreprinderi. precum şi includera în ele a unor indici denaturaţi.390-XV din 20. ori desfăşurarea acestei activităţi cu utilizarea unor embleme comerciale. Acţiunile prevăzute la alineatele 1 şi 2 ale prezentului articol.205-XIV din 25.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" [Alin.12.145-XIV din 24.98] Notă: Prin desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la cinci sute de salarii minime. coduri fiscale străine sau plastografiate.

care au cauzat pagube în proporţii deosebit de mari,se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani sau cu amendă în mărime de la o mie la patru mii de salarii minime, cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. Notă. Diminuarea plăţilor la bugetul public naţional se consideră de proporţii mari dacă suma diminuată depăşeşte o sută de salarii minime, iar de proporţii deosebit de mari - dacă suma diminuată depăşeşte cinci sute de salarii minime. [Nota în redacţia Legii nr.390-XV din 20.07.2001] [Nota în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] [Art.164/2 completat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] [Art.164/2 în redacţia Legii din 06.06.95] [Art.164/2 introdus prin Legea din 23.02.93] Articolul 164/3. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice Neprezentarea de către o persoană fizică a declaraţiei cu privire la venituri, în cazul cînd depunerea declaraţiei este obligatorie, precum şi includerea în declaraţie a unor date falsificate despre venituri şi cheltuieli, care au adus la evaziune fiscală în proporţii mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime. Notă. Evaziunea fiscală a persoanei fizice se consideră de proporţii mari, dacă suma impozitului neachitat depăşeşte 100 salarii minime. [Nota modificată prin Legea nr.1326 din 25.09.97] [Art.164/3 introdus prin Legea din 06.06.95] Articolul 164/4. Tăinuirea mijloacelor în devize Tăinuirea mijloacelor în devize ce urmează a fi virate în mod obligatoriu la conturile băncilor mandatare ale Republicii Moldova, săvîrşită în proporţii mari de către conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani. Aceleaşi fapte săvîrşite repetat fie în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani. Notă. Faptele prevăzute de prezentul articol se consideră de proporţii mari, dacă suma devizelor depăşeşte echivalentul de 50 mii dolari S.U.A. şi de proporţii deosebit de mari, dacă suma devizelor depăşeşte echivalentul de 250 mii dolari S.U.A. [Art.164/4 introdus prin Legea din 06.06.95] Articolul 164/5. Deschiderea ilegală a conturilor şi depozitarea mijloacelor băneşti în străinătate Deschiderea de către persoane juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător, de conturi şi depozitarea mijloacelor băneşti în străinătate fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei se pedepseşte cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime cu confiscarea depunerii. Aceleaşi fapte săvîrşite repetat, se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime cu confiscarea depunerii. [Art.164/5 introdus prin Legea din 06.06.95] Articolul 164/6. Neachitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi Neachitarea, în termenul stabilit, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi la bugetul public naţional, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară, -

se pedepseşte cu amendă în mărime de la două sute cincizeci la cinci sute de salarii minime. [Dispoziţia alin.1 în redacţia Legii nr.390-XV din 20.07.2001] Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau în proporţii mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la trei ani, cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la trei la cinci ani. Notă: Vezi Legea nr.261-XIV din 24.12.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" Aceleaşi acţiuni săvîrşite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani, cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la trei la cinci ani. Notă: Vezi Legea nr.261-XIV din 24.12.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" Notă: Neachitarea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi se consideră săvîrşită în proporţii mari dacă suma datoriei depăşeşte trei mii de salarii minime şi de proporţii deosebit de mari, dacă suma datoriei depăşeşte zece mii de salarii minime. [Art. 164/6 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] Articolul 164/7. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz Transportarea, păstrarea sau comercializarea, în proporţii mari, a mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz de model stabilit, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară, se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani, sau cu amendă în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime, cu confiscarea mărfurilor nemarcate. [Alin.1 art.164/7 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceleaşi acţiuni săvîrşite în proporţii deosebit de mari sau marcarea cu alte timbre decît cele de modelul stabilit se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani, cu confiscarea mărfurilor ce constituie obiectul infracţiunii. Notă: Vezi Legea nr.261-XIV din 24.12.98 "Privind aplicarea unor articole din Codul penal" Notă: Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz se consideră de proporţii mari dacă valoarea lor depăşeşte două sute de salarii minime şi de proporţii deosebit de mari, dacă valoarea lor depăşeşte trei sute de salarii minime. [Art.164/7 completat prin Legea nr.109-XV din 27.04.2001] [Art.164/7 modificat prin Legea nr.145-XIV din 24.09.98] [Art.164/7 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] Articolul 164/8. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale, săvîrşită în proporţii mari, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la cinci sute la o mie de salarii minime, cu confiscarea mărfii. Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.158-160 din

27.12.2001 pag.22 Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani sau cu amendă în mărime de la trei mii la cinci mii de salarii minime, cu confiscarea mărfii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani. Notă: 1. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale se consideră de proporţii mari dacă suma taxelor neachitate este mai mare de cinci sute de salarii minime, iar de proporţii deosebit de mari - dacă această sumă este mai mare de o mie de salarii minime. 2. Persoana care a săvîrşit pentru prima dată infracţiunea prevăzută la alin.1 al prezentului articol poate fi absolvită de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea infracţiunii şi a reparat integral paguba cauzată. [Art.164/8 modificat prin Legea nr.1371-XV din 10.10.2002] [Art.164/8 introdus prin Legea nr.609-XV din 02.11.2001] Articolul 164/9. Spălarea banilor Săvîrşirea operaţiilor legale cu mijloace băneşti sau cu alte valori dobîndite cu bună-ştiinţă pe cale ilegală se pedepseşte cu amendă în mărime de la o mie la trei mii de salarii minime sau cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani. Aceeaşi acţiune săvîrşită: 1) repetat; 2) de două sau mai multe persoane; 3) cu folosirea situaţiei de serviciu se pedepseşte cu amendă în mărime de la trei mii la cinci mii de salarii minime sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la patru la şapte ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani. Acţiunile prevăzute la alin. 1 sau 2 ale prezentului articol, săvîrşite: 1) de o organizaţie criminală; 2) în proporţii mari, se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la cinci la zece ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cinci ani. [Art.164/9 introdus prin Legea nr.1326-XV din 26.09.2002] [Art.165 exclus prin Legea din 23.02.93] Articolul 166. Stricăciunea semănăturilor şi vătămarea plantaţiilor Stricăciunea intenţionată a semănăturilor,precum şi vătămarea intenţionată a perdelelor forestiere, a cîmpurilor de protecţie, a plantaţiilor de pomi şi arbuşti şi a altor plantaţii, dacă s-au cauzat pagube mari proprietarului, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime. [Art.166 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.166 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.166 modificat prin Ucazul din 24.12.82]

- . interzise.11. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul sau alte exploatări ale apelor Îndeletnicirea cu pescuitul.11.171 modificat prin Legea nr. Articolul 169.11. [Alin. cu confiscarea întregului vînat şi a uneltelor de vînătoare.12. igienico-sanitare şi de asanare în pădurile rezervaţiilor naturale.205-XIV din 25. Distrugerea sau vătămarea din imprudenţă a masivelor forestiere Distrugerea sau vătămarea din imprudenţă în proporţii mari a masivelor forestiere în urma folosirii neglijente a focului sau a unor surse de pericol sporit. în zona monumentelor naturale.170 modificat prin Legea din 23.Articolul 167.205-XIV din 25. dar cu folosirea uneltelor meşteşugăreşti de pescuit.98] Aceeaşi faptă. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu confiscarea întregului vînat şi a uneltelor de vînătoare.167 modificat prin Legea din 23.02. în ambele cazuri cu sau fără confiscarea întregului vînat. a uneltelor de pescuit şi a mijloacelor de plutire cu atributele lor. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime cu confiscarea lemnului tăiat ilegal. animalelor sălbatice şi păsărilor. [Art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. Tăierea ilegală sistematică a copacilor şi a tufarilor în orişice păduri ori dacă a fost săvîrşită întîia dată.08. ale parcurilor naţionale şi naturale pe sectoarele silvice rezervate.169 modificat prin Legea nr.1 art. fie cu metode şi unelte nepermise. a substanţelor explozive şi otrăvitoare sau cu alte mijloace de nimicire în masă.205-XIV din 25. în pădurile care au o însemnătate ştiinţifică sau istorică.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.98] Articolul 170.98] Aceeaşi acţiune săvîrşită fie chiar pentru prima oară. [Art.170 modificat prin Ucazul din 14. [Art. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. Distrugerea sau vătămarea intenţionată a masivelor forestiere Distrugerea intenţionată sau vătămarea în proporţii mari a masivelor forestiere prin incendiere. fie cu unelte şi metode nepermise (braconaj). se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. Tăierea ilegală a pădurii Tăierea ilegală a copacilor şi a tufarilor în pădurile de grupa întîi care îndeplinesc funcţii protectoare.1 art.82] [Art.93] [Art.170 modificat prin Ucazul din 24. Vînatul ilegal Vînatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada şi în locurile. fie în perioada şi locurile interzise.în silvoparcuri.205-XIV din 25.93] [Art.167 modificat prin Ucazul din 24.82] Articolul 168.02.170 modificat prin Legea nr. vînatul sau alte exploatări ale apelor fie fără autorizaţia corespunzătoare. vînatul cărora este complet interzis. dacă a cauzat pagube mari sau a fost săvîrşită împotriva fiarelor.72] Articolul 171.11.167 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la zece ani. [Alin.12. însă a cauzat o mare daună se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani fie cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime cu confiscarea bunurlor obţinute în mod ilicit.98] [Art.

174/1 modificat prin Legea nr.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.02. dacă ele au fost săvîrşite repetat sau au fost însoţite de pescuitul ori distrugerea unor specii preţioase de animale de apă ori au cauzat o pagubă mare.93] [Partea 1 art. Încălcarea regulilor de combatere a vătămătorilor şi bolilor plantelor Încălcarea regulilor. a conductelor de gaze şi de apă. a reţelelor electrice şi termice. fie cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime.171 completat prin Ucazul din 14. Articolul 174/1.96] Articolul 174/2. stabilite în vederea combaterii vătămătorilor şi bolilor plantelor.172 modificat prin Legea nr. Deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigaţie Deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigaţie sau a instalaţiilor de protecţie a apelor.82] Articolul 174.173 modificat prin Legea din 23.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.11.93] [Art. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. a reţelelor electrice şi termice. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. dacă această acţiune a fost comisă după aplicarea sancţiunii administrative pentru aceeaşi încălcare. precum şi în cazul producerii unor daune considerabile. [Art.11.174/1 introdus prin Legea din 13.2 art.12.98] [Art. gaz sau apă.11.02.171 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime.98] Acţiunile. sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.11. care a provocat răspîndirea unor boli epidemice la animale (epizotii) sau a avut alte urmări grave.205-XIV din 25. Deconectarea neautorizată a energiei electrice Deconectarea neautorizată a energiei electrice livrate consumatorilor.1 art. [Partea 1 art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani cu sau fără confiscarea averii şi cu confiscarea obligatoare a întregului vînat a uneltelor de pescuit şi a mijloacelor de plutire cu atributele lor.98] [Art.12. prevăzute de partea întîi şi partea a doua a prezentului articol. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.93] [Art. [Alin.74] Articolul 172. precum şi a utilajelor care asigură exploatarea lor.02.173 modificat prin Ucazul din 24.172 modificat prin Legea din 23. care a avut urmări grave.11. la întreruperea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică sau termică.171 modificată prin Ucazul din 24. Deteriorarea intenţionată a liniilor de telecomunicaţii. .98] Aceleaşi acţiuni care au condus la un deranjament de telecomunicaţie de lungă durată.205-XIV din 25. dacă aceasta a avut urmări grave. a conductelor de gaze şi de apă Deteriorarea intenţionată a liniilor de telecomunicaţii.171 modificat prin Legea din 23. [Art.172 modificat prin Ucazul din 24.82] [Art. a uneltelor de pescuit şi a mijloacelor de plutire cu atributele lor.12.173 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25. [Art.82] Articolul 173.205-XIV din 25. Încălcarea regulilor veterinare Încălcarea regulilor veterinare.03. în ambele cazuri cu confiscarea întregului vînat. [Alin.

care a cauzat nimicirea sau blocarea informaţiei. a cazurilor de avarie sau în situaţii de forţă majoră. Încălcarea dreptului de proprietate asupra terenului Încălcarea sub formă directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra terenului (cumpărare. Accesul ilegal (nesancţionat) la informaţia computerizată Accesul ilegal (nesancţionat) la informaţia ce se păstrează în sistemul computerizat.205-XIV din 25. [Art. se pedepseşte cu amendă în mărime de la două sute pînă la cinci sute de salarii minime.). ----------------------Notă.02.176 în redacţia Legii din 23. precum şi interceptarea informaţiei transmise prin intermediul reţelei computerizate. vînzare.205-XIV din 25. Falsificarea mărcilor poştale sau a biletelor de călătorie Confecţionarea. reţelele computerizate locale şi globale. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la două sute pînă la cinci sute de salarii minime. Notă: În prezentul articol. precum şi suporţii electronici ai informaţiei. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. scoase din circulaţie sau utilizate.11. În prezentul capitol.98] [Art. prin deconectare neautorizată a energiei electrice livrate consumatorilor se înţelege încălcarea de către lucrătorii sistemului electroenergetic.11.175 modificat prin Legea nr. schimb ş.a. dacă această acţiune a fost săvîrşită de o persoană. precum şi de către persoane neautorizate de personalul administrativ-tehnic şi operativ al acestui sistem. Articolul 176/2..1144 din 09.97 Articolul 175. cu încălcarea sistemului de protecţie.98] [Art. precum şi scoaterea din funcţiune a utilajului computerizat ori alte urmări grave.12. Însuşirea ilegală a informaţiei computerizate Copierea ilegală sau altă însuşire ilicită a informaţiei ce se păstrează în sistemul computerizat.175 modificat prin Ucazul din 24.174/2 introdus prin Legea nr. ipotecare. Aceeaşi acţiune săvîrşită din imprudenţă. donaţie.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.82] Articolul 176. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la trei ani cu sau fără confiscarea averii. folosirea sau punerea în circulaţie a mărcilor poştale sau a cupoanelor internaţionale de răspuns false. [Art. [Art.04.93] "CAPITOLUL AL ŞASELEA/1 INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE Articolul 176/1. precum şi falsificarea sau desfacerea biletelor false ori a altor documente de călătorie a pasagerilor sau pentru transportul încărcăturilor.supusă anterior unei sancţiuni administrative pentru acelaşi delict. a modului de alimentare cu energie electrică stabilit de actele normative tehnice.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la şase sute de salarii minime.176 modificat prin Legea nr. prin sistem computerizat se subînţeleg computerul. cu excepţia cazurilor cînd atare acţiuni s-au efectuat în scopul asigurării securităţii vieţii omeneşti. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime. .

dacă aceste acţiuni au cauzat daune considerabile părţii vătămate. Modificarea informaţiei computerizate Modificarea ilegală a informaţiei ce se păstrează în sistemul computerizat. cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani. scoaterea din funcţiune a utilajului computerizat. Articolul 176/4.se pedepsesc cu amendă în mărime de la două sute pînă la cinci sute de salarii minime. Articolul 176/5. Crearea. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la cinci sute de salarii minime. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. fie desfacerea mijloacelor specifice de programare sau aparataj. în ambele cazuri. precum şi distrugerea sistemului computerizat. cu privarea. de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la trei ani. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. blocarea. Sabotajul computerizat Nimicirea. sau care au cauzat urmări grave.Aceleaşi acţiuni care au fost săvîrşite în mod repetat sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la zece ani. în scopul obţinerii accesului ilegal (nesancţionat) la sistemul computerizat protejat. utilizarea sau răspîndirea acestora. utilizarea sau răspîndirea programelor dăunătoare Crearea unor programe computerizate sau introducerea modificărilor în programele existente în scopul nimicirii. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci pînă la şapte ani. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat. blocării. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat. aducerea în stare inutilizabilă a informaţiei computerizate sau a programului computerizat. ori care au cauzat daune considerabile părţii vătămate. ---------------------Notă. . Articolul 176/3. În articolele 176/2-176/6 se consideră repetate acele infracţiuni ce au fost săvîrşite de o persoană care anterior a comis una din infracţiunile prevăzute în articolele 176/1-176/7 din prezentul Cod. Articolul 176/6. Fabricarea sau desfacerea mijloacelor specifice în scopul obţinerii accesului ilegal (nesancţionat) la sistemul computerizat Fabricarea în scopul desfacerii. săvîrşite cu intenţie. modificării sau copierii nesancţionate a informaţiei din sistemul computerizat. precum şi elaborarea unor programe virulente speciale. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la un an pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de la două sute pînă la una mie de salarii minime. precum şi introducerea cu bună ştiinţă în sistemul computerizat a informaţiei false. Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la una mie de salarii minime. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei ani pînă la cinci ani.

săvîrşită din imprudenţă.98] Aceeaşi acţiune săvîrşită în stare de ebrietate. Fapta prevăzută de alineatul întîi al prezentului articol. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la cinci sute de salarii minime. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport de către persoanele care conduc mijloace de transport Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport. săvîrşită în stare de ebrietate. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. cu privarea. Acţiunea prevăzută de partea a treia a prezentului articol. blocarea.98] Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport. [Alin. cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la doi ani. dacă prin această faptă a cauzat o daună considerabilă. fapt care a dus la nimicirea.205-XIV din 25. în ambele cazuri.Articolul 176/7.2002] CAPITOLUL AL ŞAPTELEA INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI TRANSPORTURILOR Articolul 177. de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la trei ani. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de . care a cauzat urmări grave.11. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la şapte ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la cinci ani sau fără ea.6/1 introdus prin Legea nr.177 modificat prin Legea nr. [Cap. [Alin. Aceeaşi faptă săvîrşită la exploatarea sistemului computerizat ce conţine informaţii de o importanţă majoră.205-XIV din 25.11.177 modificat prin Legea nr. încălcare ce a pricinuit victimei leziune corporală mai puţin gravă. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la zece ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani.1 art. sau care a cauzat urmări grave. se pedepseşte cu amendă în mărime de la o sută pînă la trei sute de salarii minime.încălcare ce s-a soldat cu decesul victimei sau cu pricinuirea acesteia a unei leziuni corporale grele.02. la dereglarea activităţii utilajului computerizat. modificarea informaţiei computerizate. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la patru ani sau printr-o amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la trei ani. Încălcarea regulilor de exploatare a sistemului computerizat Încălcarea regulilor de exploatare a sistemului computerizat de către persoana care are acces la acest sistem.830-XV din 07.2 art. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau printr-o amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la doi ani sau fără ea.

180.02.94] [Art. responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport.11.02. precum şi motocicletele şi alte mijloace de transport mecanice. aflate în stare de ebrietate Admiterea la conducerea mijloacelor de transport a unor persoane. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime şi cu privarea pe un termen de pînă la cinci ani de dreptul de a deţine funcţii.177 în redacţia Ucazului din 29.02.177 modificat prin Legea din 14.177/1 exclus prin Legea din 20.04.177 modificat prin Legea din 09. încălcare ce s-a soldat cu moartea a două sau mai multor persoane.85] Articolul 177/3.11.03. cînd admiterea emană de la o persoană.93] [Art.98] [Art.68] Articolul 177/2. Admiterea la conducerea mijloacelor de transport a unor persoane. Acţiunea prevăzută de partea a cincea a prezentului articol. dacă această faptă a fost săvîrşită de o persoană supusă anterior unei sancţiuni administrative pentru acelaşi delict. [Art.90] Articolul 178.177 modificat prin Legea din 23.07. precum şi încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor.93] [Art. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an sau cu o amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la trei pînă la cinci ani. Darea în exploatare a unor mijloace de transport defectate din punct de vedere tehnic Darea în exploatare a unor mijloace de transport vădit defectate din punct de vedere tehnic.12.11.177/2 modificat prin Legea nr. se pedepseşte prin privaţiune de libertate de la cinci pînă la cincisprezece ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani.94] [Art. ce asigură securitatea de circulaţie. indicate în articolul 177 din prezentul Cod.205-XIV din 25. fie .177/3 modificat prin Legea nr.ce răspunde de starea tehnică sau de exploatarea mijloacelor de transport. 177/1.177/1 introdus prin Ucazul din 30. [Art. săvîrşită de o persoană.07. legate de răspunderea pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport.177/3 modificat prin Legea din 23. Prin mijloacele de transport menţionate în articolele 177. aflate în stare de ebrietate. dacă aceasta a avut urmările menţionate în articolul 177 din prezentul Cod.90] [Art.177/2 modificat prin Legea din 23. 178.177/2 introdus prin Ucazul din 29. tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate. 182 din Cod se subînţeleg toate tipurile de automobile.98] [Art. tramvaiele şi troleibuzele.94] [Art. dacă acestea au avut urmările.93] [Art.transport. Notă. sau altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a lor. Predarea conducerii mijlocului de transport unei persoane aflate în stare de ebrietate Predarea conducerii mijlocului de transport unei persoane aflate în stare de ebrietate. [Art.03.177/3 introdus prin Ucazul din 29.205-XIV din 25. se pedepseşte prin privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la doisprezece ani cu privare de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la cinci ani. săvîrşită în stare de ebrietate.

fără necesitste.205-XIV din 25.205-XIV din 25.496-XII din 15.180 modificat prin Legea nr. prin decuplarea conductei generale a frînei sau printr-un alt mijloc.93] [Art.91] Articolul 180.02.179/3 introdus prin Legea nr. [Art.11.178 modificat prin Legea din 23. Folosirea neautorizată a mijloacelor de transport.1 art.179/1 modificat prin Legea nr. fără necesitste.82] [Art.02.98] deraierea . [Alin.496-XII din 15. legate de responsabilitate pentru starea tehnică sau exploatarea mijloacelor de transport. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.02.91] Articolul 179/3. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni pînă la cinci ani. instituţiilor.178 modificat prin Legea nr.179/1 modificat prin Legea din 23.93] [Art. [Art.179/1 modificat prin Ucazul din 24.1 art.82] [Art. dacă a existat pericolul aplicării unei astfel de ameninţări.178 modificat prin Ucazul din 30. ce aparţin întreprinderilor.178 modificat prin Ucazul din 29. [Art.178 modificat prin Ucazul din 24.05. a maşinilor ori a mecanismelor. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar. se pedepseşte cu privaţiune de libertate de pînă la un an ori cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. cu vătămări grave ale integrităţii corporale sau cu distrugerea averii acestui lucrător sau a rudelor lui apropiate.11. dacă a provocat victime sau a avut alte urmări grave.205-XIV din 25.98] [Art.11. a trenului. fluvial sau auto de a nu-şi îndeplini funcţiile de serviciu prin ameninţarea cu moartea. sau cu amendă în mărime de de pînă la o sută de salarii minime. dacă au provocat accidente de oameni. aerian. a trenului Oprirea samovolnică.63] [Art.93] [Art. cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.96] [Art. dacă aceasta a provocat o dereglare a circulaţiei normale a tranurilor.85] [Art.98] [Art.11.02.179/1 introdus prin Ucazul din 21.179/3 modificat prin Legea nr.98] Aceleaşi acţiuni. fluvial sau auto de a nu-şi îndeplini funcţiile de serviciu Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar.07. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani.12.11. Încălcarea regulilor în vigoare la transporturi Încălcarea regulilor în vigoare la transporturi cu privire la menţinerea ordinii şi a securităţii circulaţiei. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la opt ani.179/2 exclus prin Legea din 03.179/2 introdus prin Legea nr.205-XIV din 25.12. pe un termen de pînă la cinci ani sau fără această interdicţie. organizaţiilor.179/3 modificat prin Legea din 23. a maşinilor ori a mecanismelor Folosirea neautorizată în scop de profit a mijloacelor de transport. săvîrşită după aplicarea sancţiunii administrative pentru aceeaşi încălcare. se pedepsesc cu privaţiune de libertate de pînă la cinci ani. Aceleaşi acţiuni.11.68] Articolul 179. aerian. [Alin. Articolul 179/1. săvîrşite repetat sau de un grup de persoane în urma unei înţelegeri prealabile.cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime şi cu interdicţia de a ocupa posturi. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. Oprirea samovolnică.02. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. deteriorarea materialului rulant sau alte urmări grave.

2 art. precum şi răpirea animalelor de tracţiune. se pedepsesc cu privaţiune de libertate de pînă la opt ani.1 art. săvîrşite prin pătrundere în încăpere. precum şi a încărcăturilor. [Art. instituţii.93] [Art. patru şi cinci ale prezentului articol.04. arătat în partea întîi a prezentului articol.180 modificat prin Ucazul din 24.02. organizaţii de transport.180 modificat prin Legea din 23.182 modificat prin Legea nr. trei şi patru ale prezentului articol.11. a unei nave aeriene sau fluviale.92] Articolul 182/1. portului sau a altei întreprinderi. precum şi însoţite de violenţă nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea părţii vătămate ori însoţite de ameninţarea cu o asemenea violenţă. Acţiunile prevăzute în alineatele întîi. se pedepsesc cu o amendă de pînă la cincizeci de salarii minime. ori care au dus la avarierea mijlocului de transport. săvîrşite de un grup de persoane în urma unei înţelegeri prealabile.182 completat şi modificat prin Legea din 19. fără scop de jefuire. Aceleaşi acţiuni. urmată de abandonarea sau restituirea lor către proprietar. ori care au avut alte urmări grave.182 modificat prin Legea nr.93] Articolul 182. [Alin. dependinţă. Acţiunile prevăzute în părţile întîi şi a doua ale prezentului . Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. vătămarea gravă a animalelor răpite sau moartea lor.11.182 în redacţia Legii din 01. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi ani la şapte ani fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.06. [Alin.se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la trei pînă la zece ani cu sau fără confiscarea averii. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani.181 exclus prin Legea din 23. ca şi ocuparea gării. care au pricinuit o pagubă de mari proporţii.86] [Art. doi şi trei ale prezentului articol.11. se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la doi la cinci ani fie cu amendă de la cincizeci la o sută cincizeci de salarii minime. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la cincisprezece ani cu sau fără confiscarea averii. [Alin. precum şi cele săvîrşite cu aplicarea violenţei sau ameninţărilor.02. însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea părţii vătămate sau de ameninţare cu o asemenea violenţă.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.95] [Art.98] Acţiunile prevăzute în alineatul doi dacă au cauzat distrugere de bunuri. doi.182 modificat prin Legea din 23.180 modificat prin Ucazul din 17.205-XIV din 25.98] Răpirea mijloacelor de transport cu tracţiune animală.82] [Art. Răpirea mijloacelor de transport Răpirea mijloacelor de transport fără scopul de a le însuşi. a unei nave aeriene sau fluviale Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren.205-XIV din 25.Aceleaşi acţiuni.12.182 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25. [Art. loc îngrădit sau păzit.12.93] [Art. Acţiunile prevăzute în alineatele întîi. aerodromului.98] Acţiunile prevăzute la alineatele întîi.3 art. săvîrşite în mod repetat sau în urma înţelegerii prealabile dintre un grup de persoane. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la cincisprezece ani cu confiscarea averii.02.

se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la cincisprezece ani sau cu amendă de la şapte sute la o mie de salarii minime.93] [Art. în autorităţile publice. în vigoare 28.se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la cinci pînă la cincisprezece ani cu confiscarea averii.182/1 şn redacţia Legii nr.184 completat prin Legea nr. [Art.în virtutea legii.97] Se consideră persoană cu înaltă funcţie de răspundere persoana cu funcţie de răspundere al cărei mod de alegere sau numire este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de legi organice.183 în redacţia Legii din 09.97] [Art.12.02.480 din 06.01.184 modificat prin Legea nr.184 modificat prin Legea nr. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu săvîrşit în interesele unei organizaţii criminale. adică .316 din 09. Noţiunea de persoană cu funcţie de răspundere Persoană cu funcţii de răspundere. alegere sau prin încredinţarea unei însărcinări. dacă ea a cauzat daune considerabile intereselor publice. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.94] Articolul 184. [Alin. adică folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu.articol. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu Abuzul de putere sau abuzul de serviciu.182/1 introdus prin Ucazul din 14.02.1375 din 19.73] CAPITOLUL AL OPTULEA INFRACŢIUNI SĂVÎRŞITE DE PERSOANE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE Articolul 183. .05.1326 din 25. i se acordă permanent sau provizoriu .11. [Art.12. [Art. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă de la o sută cincizeci la patru sute de salarii minime cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani.95] [Art.06.03] [Art. prin numire. este considerată persoana căreia.184 în redacţia Legii nr. organizaţie.94] Articolul 185. precum şi persoanele cărora persoana cu funcţie de răspundere indicată le-a delegat împuternicirile sale.1599-XV din 27.496-XIII din 23. potrivit prezentului cod. în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani sau cu amendă de la patru sute la şapte sute de salarii minime cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu săvîrşit în mod repetat sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere. într-o întreprindere. sau care a avut urmări grave. ori cauzarea unor vătămări grave ale integrităţii corporale. instituţie.12. dacă ele au avut drept consecinţă moartea unei persoane sau a mai multor persoane.anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau întreprinderii de acţiuni administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.09.1 în redacţia Legii nr. fie drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice.

94] [Sancţiunea alin.11. instituţiilor şi organizaţiilor. care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate de lege. a Legii Republicii Moldova cu .3 art. de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.02. în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. aflate pe teritoriul Republicii Moldova. fie de acţiuni de tortură şi care jignesc demnitatea personală a părţii vătămate.3 art.1599-XV din 27.03] [Art.186 modificat prin Legea din 23. [Alin. în vigoare 28. care a condus la urmări grave sau la pierderea de vieţi omeneşti.185 modificat prin Legea din 06.1 art.06. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. precum şi de către conducătorii întreprinderilor.185 modificat prin Legea nr. dacă aceasta a cauzat daune considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice.1 art.82] Articolul 186. în toate cazurile.94] Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. administraţiei de stat şi ale organizaţiilor obşteşti.1 completată prin Legea nr.93] [Art. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere a îndatoririlor sale ca urmare a atitudinii neglijente sau neconştiincioase faţă de ele.12.1375 din 19. cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.11. Nerespectarea cerinţelor Legii Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova Nerespectarea de către conducătorii organelor puterii de stat.12.11.97] [Alin.94] [Art.12.12. [Sancţiunea alin. [Alin. cu privarea. Neglijenţa Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere a îndatoririlor sale ca rezultat al atitudinii neglijente sau neconştiincioase faţă de ele.186 modificat prin Legea nr. însoţite fie de acte de violenţă.1 art.12.316-XIII din 09.97] Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă de pînă la cinci sute de salarii minime.186 modificat prin Ucazul din 24.186 modificat prin Legea nr.185 modificat prin Legea nr.185 introdus prin Legea nr. în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani.săvîrşirea de către o persoană cu funcţie de răspundere a unor acte.2 completată prin Legea nr. fie drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale cetăţenilor. sau care a avut urmări grave.316-XIII din 09.11.1375 din 19.185 modificată prin Ucazul din 24. săvîrşită în mod repetat sau de o persoană cu funcţie de răspundere sus-pusă. fie cu amendă în mărime de la treizeci la o sută de salarii minime. [Art.98] [Sancţiunea alin. dacă a cauzat o daună considerabilă fie intereselor de stat sau obşteşti.95] [Alin.98] [Art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. sau săvîrşită în interesele unei organizaţii criminale.205-XIV din 25. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la doisprezeze ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.02.01. fie de folosirea armei.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani sau cu amendă de la cinci sute la o mie de salarii minime.12.82] Articolul 186/1. fie cu destituire din funcţie.205-XIV din 25.186 completat prin Legea din 09.

[Sancţiunea alin. care nu i se cuvin. a mitei sub formă de bani. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani cu confiscarea averii şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani. [Alin.11. Luarea de mită Luarea de către o persoană cu funcţii de răspundere.94] [Art. Mijlocirea mituirii Mijlocirea mituirii. cu confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la 5 ani.săvîrşite în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane sau în repetate rînduri sau însoţite de extorcarea mitei.97] [Art.11.187 modificat prin Ucazul din 17. anchetatorul. [Art.1375 din 19. Mijlocirea mituirii săvîrşită fie în mod repetat. Mijlocitorul mituirii sau luării de mită este absolvit de răspundere penală dacă se autodenunţă. precum şi protecţia în serviciu a persoanei corupte. alte bunuri sau avantaje cu caracter patrimonial. săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere ori care a fost condamnată anterior pentru luare de mită.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani cu confiscarea averii. pentru îndeplinirea unei acţiuni (inacţiuni) sau îndeplinirea cu întîrziere a unei acţiuni în interesul mituitorului sau persoanelor pe care le reprezintă dacă asemenea acţiune (inacţiune) intră în obligaţiile de serviciu ale persoanei cu funcţii de răspundere (sau.11.12. aceasta poate contribui la o asemenea acţiune (inacţiune).1375 din 19. personal sau prin mijlocitor.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani cu confiscarea averii.1 în redacţia Legii nr. procurorul sînt la curent cu infracţiunea săvîrşită de el. neştiind despre faptul că organele de cercetare penală. fie de o persoană anterior condamnată pentru mituire. ori care a luat mită pentru servicii acordate unei organizaţii criminale. şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la 5 ani. ori primirea unei mite de mari proporţii se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la cinci pînă la cincisprezece ani. comisă în mod repetat în decurdul anului după aplicarea sancţiunii administrative.187 modificat prin Ucazul din 24.187 modificat prin Legea din 09.2 completată prin Legea nr.86] [Art. ori care a luat mită în proporţii deosebit de mari. fie prin abuzul de serviciu.97] Aceleaşi acţiuni. Mijlocirea mituirii săvîrşită de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere sau în interesul unei organizaţii criminale.privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.05. acceptarea de servicii.02.06.3 completată prin Legea nr. în virtutea funcţiei sale.1375 din 19. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la opt ani.07.62] Articolul 187/1.91] Articolul 187. privilegii sau beneficii.186/1 modificat prin Legea din 23.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime sau cu destituire din funcţie.186/1 introdus prin Legea din 10. .93] [Art. [Sancţiunea alin. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii. hîrtii de valoare.97] Acţiunile prevăzute de părţile întîi şi a doua ale prezentului articol.

[Art.187/1 introdus prin Ucazul din 24. Falsul în actele publice Falsul în actele publice. Perana care a dat mită este absolvită de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunţat.97] Articolul 189. procurorul sînt la curent cu infracţiunea săvîrşită de ea.11. acceptarea de servicii sau de promisiuni de bunuri sau avantaje. în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani. Traficul de influenţă Primirea sau extorcarea de bani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani cu confiscarea averii. [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de pînă la cinci sute de salarii minime. pentru sine sau pentru o altă persoană.187/1 completat prin Legea din 09. întocmirea şi eliberarea unor acte intenţionat false. anchetatorul.12.[Art. săvîrşite intenţionat de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unui funcţionar public. fie de o persoană anterio r condamnată pentru mituire sau darea de mită în proporţii mari. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii.2 art.08.188 în redacţia Legii din 09. se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la zece la douăzeci de ani cu confiscarea averii. precum şi falsificarea actelor. indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu au fost săvîrşite.05. în urma unei înţelegeri prealabile. hîrtii de valoare. Acţiunile prevăzute la alineatele întîi sau doi ale prezentului articol.62] Articolul 188. adică înscrierea în actele oficiale de către o persoană cu funcţie de răspundere a unor date intenţionat false. săvîrşite. sau pentru acordarea de servicii unei organizaţii criminale. Aceleaşi acţiuni urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani sau cu amendă de la cinci sute la o mie de salarii minime.94] [Sancţiunea alin.12.188/1 introdus prin Legea nr. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani cu confiscarea averii. sau pentru primirea de valori fie avantaje în proporţii deosebit de mari. Darea de mită în proporţii deosebit de mari sau pentru servicii acordate organizaţiei criminale.94] Articolul 188/1. în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acţiuni ce intră în obligaţiile sale de serviciu. alte bunuri sau avantaje cu caracter patrimonial. sau în interesele organizaţiei criminale. dacă aceste acţiuni au cauzat daune considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la opt ani cu confiscarea averii. Falsul în actele publice săvîrşit în mod repetat sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere.1375 din 19.92] [Art. săvîrşite de persoane care au fost condamnate anterior pentru asemenea acţiuni sau pentru dare de mită. de către un grup de persoane sau repetat. Darea de mită Darea de mită se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la opt ani. neştiind că organele de cercetare penală. Darea de mită în repetate rînduri. personal sau prin mijlocitor. ori primirea de valori sau avantaje în proporţii mari. în .187/1 modificată prin Legea din 04.

96] Articolul 189/2. fie amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceleaşi contravenţii sau au cauzat prejudicii investitorilor.12.205-XIV din 25. altor instituţii.189 modificat prin Legea nr.11.189/1 modificat prin Legea nr.97] [Art. dacă aceste acţiuni au cauzat pagube în proporţii mari.1 art.03] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani. Abuzurile la emiterea hîrtiilor de valoare Includerea în prospectul emisiei sau în alte documente.1375 din 19. cu confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita activităţi cu hîrtii de valoare pe un termen de pînă la cinci ani. [Alin. cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani. a informaţiilor neautentice sau care pot induce în eroare. prevăzute la alineatele întîi şi doi ale prezentului articol. cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita activităţi cu hîrtii de valoare pe un termen de pînă la cinci ani.189/2 introdus prin Legea nr. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. întreprinderi şi organizaţii de stat care nu este persoană cu funcţii de răspundere a unei recompense nelegitime sau a unor avantaje patrimoniale de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor acţiuni sau acordarea de servicii care intră în atribuţiile sale de serviciu. săvîrşite în mod repetat sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane. care au cauzat investitorilor prejudicii în proporţii mari.189 în redacţia Legii din 09. cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani.189/1 introdus prin Legea din 03.09.11. [Art.189 completat prin Legea nr. Abuzurile pe piaţa hîrtiilor de valoare Asocierea participanţilor la piaţa hîrtiilor de valoare în scopul unei concurenţe neoneste pe piaţă.01. [Alin.98] [Art. Primirea de către funcţionar a recompensei nelegitime Primirea de către un funcţionar al autorităţilor publice. - .189/2 modificat prin Legea nr. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la cincisprezece ani. [Art. precum şi aprobarea rezultatelor emisiei intenţionat neautentice.05.11. sau care au cauzat prejudicii considerabile investitorilor.1 art. Acţiunile.11.205-XIV din 25.1599-XV din 27.94] Articolul 189/1. aprobarea prospectului emisiei care conţine informaţii intenţionat neautentice sau care pot induce în eroare. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. cu confiscarea averii şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita activităţi cu hîrtii de valoare pe un termen de la doi la cinci ani. în vigoare 28.189 modificat prin Legea nr.97] Articolul 189/3. în temeiul cărora se înregistrează emisia hîrtiilor de valoare.205-XIV din 25. precum şi implicarea în aceste acţiuni a altor participanţi ai pieţei hîrtiilor de valoare. săvîrşirii unor acţiuni de înşelăciune.98] Aceleaşi acţiuni. [Art.ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la cinci ani.12.02.1326 din 25.98] Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau care au cauzat pagube în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani.

completă şi obiectivă a circumstanţelor cauzei penale sau de a obţine adoptarea unei ordonanţe nelegale sau a unei alte hotărîri nelegale. [Alin.1 art. fie a unei alte infracţiuni grave.98] Amestecul în judecarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti. săvîrşite repetat pe parcursul unui an după aplicarea sancţiunilor administrative pentru aceeaşi încălcare.97] Articolul 189/4. fie la crearea artificială a dovezilor de învinuire sau dacă a fost săvîrşită din interese materiale ori din alte interese personale sau dacă au avut urmări grave. Amestecul în efectuarea urmăririi penale sau în judecarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti Amestecul în efectuarea urmăririi penale. de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani. asupra anchetatorului penal sau asupra procurorului cu scopul de a împiedica cercetarea sub toate aspectele.1 art. se pedepseşte cu amendă în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de salarii minime cu destituire din funcţie.205-XIV din 25. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la . fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime.11. de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani. [Art.189/3 introdus prin Legea nr. întreprinderi şi organizaţii de stat de la luarea măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii subalterni vinovaţi de comiterea unor acte de corupţie şi protecţionism.1375 din 19.190/1 modificat prin Legea nr. [Alin.98] Aceeaşi faptă.205-XIV din 25.1375 din 19. adică exercitarea ilegală sub orice formă a influenţei asupra persoanei care efectuează cercetarea penală. de alte instituţii. sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime cu privarea. de anchetatorul penal sau de către procuror. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la 100 de salarii minime. Tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate Tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate de către cel care înfăptuieşte cercetarea penală. dacă ea se referă fie la învinuire de săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de periculoase contra statului.97] CAPITOLUL AL NOUĂLEA INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI Articolul 190. Nerespectarea de către persoana cu funcţii de răspundere a prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului Eschivarea intenţionată a conducătorilor de autorităţi publice. în ambele cazuri. [Alin.11.1 art.190 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.189/3 modificat prin Legea nr. adică exercitarea ilegală sub orice formă a influenţei asupra judecătorului cu scopul de a împiedica judecarea unei cauze concrete sau de a obţine pronunţarea unei hotărîri nelegale.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.98] Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau în proporţii mari se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şase ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu privarea.189/4 introdus prin Legea nr. Articolul 190/1.11.11.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. [Art. în ambele cazuri.11.

92] [Art.04.07. precum şi a rudelor lui apropiate.190/1 în redacţia Legii nr. Ofensa adusă judecătorului Ofensa adusă judecătorului. hotărîri.92] [Art.98] [Art.190/3 modificat prin Legea din 01. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime şi destituire din funcţie.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la şase luni sau cu amendă în mărime de pînă la patruzeci de salarii minime.04. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.07.02.205-XIV din 25. hotărîri. Darea unei sentinţe.2 art.190/3 modificat prin Legea nr.93] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani.06. încheieri sau decizii ilegale Pronunţarea cu bună ştiinţă de către judecători a unei sentinţe.98] Faptele prevăzute la alineatele întîi şi doi din prezentul articol.996 din 01. încheieri sau decizii ilegale.11.190/3 introdus prin Legea din 10.190/2 modificat prin Legea din 01.91] Articolul 190/2. în legătură cu activitatea lui de înfăptuire a justiţiei şi comisă în mod repetat în decursul anului după aplicarea sancţiunii administrative. [Art. Ameninţarea judecătorului Ameninţarea judecătorului cu moartea. Constrîngerea de a a face depoziţii Constrîngerea prin ameninţări sau alte acte ilegale de a face depoziţii la interogatoriu sau constrîngerea expertului de a-şi da concluzia. în legătură cu înfăptuirea justiţiei de către judecător.91] Articolul 191. [Art. dacă se referă la învinuirea de săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de periculoase contra statului ori a unei alte infracţiuni grave sau dacă a fost săvîrşită din interese de profit ori alte interese personale sau dacă a avut urmări grave. Reţinerea sau aducerea ilegală cu bună ştiinţă.205-XIV din 25. sau constrîngerea traducătorului de a face traducere .205-XIV din 25. săvîrşite prin abuz de serviciu. reţinerea sau aducerea ilegală Arestarea ilegală cu bună ştiinţă. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.07. [Art.02.93] [Art.190/2 introdus prin Legea din 10.11. Arestarea.04.11.190/2 modificat prin Legea din 23.98] [Art.190/1 modificat prin Legea nr.190/3 modificat prin Legea din 23.92] [Art.190/2 modificat prin Legea nr.11.98] Articolul 193. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la un an sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime cu destituirea din funcţie.205-XIV din 25. săvîrşită din interese de profit sau alte interese personale.877 din 19. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. Aceeaşi faptă. Articolul 192.91] Articolul 190/3.190/1 modificat prin Legea nr.190/1 introdus prin Legea din 10. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la 100 de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.96] [Art. [Art. [Alin. cu violenţa sau distrugerea averii.192 modificat prin Legea nr. Aceeaşi faptă.

nedreaptă de către persoana, care înfăptuieşte cercetarea penală sau ancheta penală, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. Aceleaşi fapte, însoţite de acte de violenţă asupra persoanei sau de batjocorirea ei, se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. Articolul 194. Constrîngerea martorului sau părţii vătămate de a face depoziţii mincinoase, constrîngerea expertului de a da o concluzie mincinoasă,constrîngerea traducătorului de a face o traducere falsă sau coruperea acestor persoane Constrîngerea martorului, a părţii vătămate, a expertului de a prezenta organelor de cercetare penală, de anchetă penală sau instanţelor de judecată depoziţii mincinoase, concluzii de expertiză sau traducere falsă, săvîrşite prin ameninţare cu moartea, violenţă, distrugerea averii persoanei în cauză sau a rudelor ei apropiate, corupţie sau prin alte acte ilegale în scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei,se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la doi ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Art.194 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.194 completat prin Legea nr.1044 din 17.12.96] [Art.194 modificat prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 195. Denunţarea calomnioasă Denunţarea calomnioasă cu bună ştiinţă în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sunt în drept a porni urmărirea penală, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la doi ani, cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. [Alin.3 art.29 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceeaşi faptă,dacă ea se referă la învinuirea de săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de periculoase contra statului sau a unei alte infracţiuni grave, ori a fost săvîrşită din interese de profit sau se referă la crearea artificială a dovezilor de învinuire, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani. [Partea 1 art.195 modificată prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 196. Depoziţia mincinoasă, concluziile de expertiză sau traducerea falsă Prezentarea cu bună ştiinţă a depoziţiilor minciunoase de către martor partea vătămată sau a concluziilor false de către expert, precum şi a traducerii greşite de către traducător, dacă aceste acte au fost săvîrşite în timpul cercetărilor sau în instanţe de judecată,se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la un an sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Alin.1 art.196 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceleaşi fapte, dacă ele se referă la învinuirea de săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de periculoase contra statului sau a unei alte infracţiuni grave, ori au fost săvîrşite din interese de profit sau se referă la crearea artificială a dovezilor de învinuire, se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la şapte ani. Articolul 197. Refuzul sau sustragerea martorului, a părţii vătămate, a expertului şi a traducătorului de la îndeplinirea obligaţiilor lor Refuzul sau sustragerea martorului ori a părţii vătămate de a face depoziţii, a expertului de a da concluzii, a traducătorului de a

îndeplini obligaţiile sale, dacă aceste acte au fost săvîrşite în timpul efectuării cercetărilor sau la şedinţa de judecată, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime, fie cu mustrare publică. [Art.197 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.197 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.197 modificat prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 198. Divulgarea datelor cercetării penale sau anchetei penale Divulgarea datelor cercetării penale sau anchetei penale contrar interdicţiei procurorului, anchetatorului penal sau a persoanei, care efectuează cercetarea penală, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la patruzeci de salarii minime. [Alin.1 art.198 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Divulgarea datelor cercetării penale sau anchetei penale de către persoana care efectuează cercetarea penală, anchetator, procuror sau de către persoana abilitată cu controlul asupra activităţii lor în perioada desfăşurării cercetării penale sau anchetei penale, dacă această acţiune a cauzat daune morale sau materiale martorului, părţii vătămate sau reprezentanţilor acestora, precum şi dacă l-au făcut pe vinovat să se eschiveze de răspundere, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la o sută cincizeci de salarii minime cu destituire din funcţie. [Art.198 completat prin Legea nr.1044 din 17.12.96] [Art.198 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.198 modificat Ucazul din 24.12.82] Articolul 198/1. Executarea necorespunzătoare a măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă ajutor în procesul penal, precum şi divilgarea datelor privind măsurile de protecţie aplicate faţă de acestea Neaplicarea sau executarea necorespunzătoare a măsurilor de protecţie de către persoanele cu funcţii de răspundere din organele ce asigură protecţia de stat a persoanelor care acordă ajutor în procesul penal se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la trei sute de salarii minime cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de la trei pînă la cinci ani. Divulgarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din organele ce asigură protecţia de stat a persoanelor care acordă ajutor în procesul penal a datelor privind măsurile de protecţie aplicate faţă de persoanele protejate se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la cinci sute de salarii minime cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de la trei pînă la cinci ani. Divulgarea de către partea vătămată, martori şi alte persoane care acordă ajutor în procesul penal a datelor privind măsurile de protecţie de stat aplicate faţă de ei, dacă aceasta a cauzat consecinţe grave pentru alte persoane, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la trei sute de salarii minime. [Art.198/1 introdus prin Legea nr.240-XIV din 23.12.98] Articolul 199. Delapidarea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate ori tăinuirea sau însuşirea bunurilor, care urmează să fie confiscate Delapidarea, înstrăinarea, substituirea, tăinuirea bunurilor sechestrate sau folosirea lor în alte scopuri, săvîrşite de o persoană

căreia i-au fost încredinţate aceste bunuri sau care este obligată, în condiţiile legii, să asigure integritatea lor, care au dus la imposibilitatea comercializării acestor bunuri sau la comercializarea lor la un preţ mai scăzut, cît şi pierderea, deteriorarea, substituirea, descompletarea acestor bunuri din neglijenţa acestei persoane se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la o sută la o mie cinci sute de salarii minime. [Alin.1 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] Tăinuirea sau însuşirea bunurilor, care urmează să fie confiscate, se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. [Art.199 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.199 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.199 completat prin Ucazul din 13.12.84] [Art.199 modificat Ucazul din 24.12.82] Articolul 199/1. Înstrăinarea averii necesare pentru asigurarea protecţiei de stat a persoanelor care acordă ajutor în procesul penal Înstrăinarea averii necesare pentru asigurarea protecţiei de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal, săvîrşită de către persoana protejată, căreia această avere i-a fost încredinţată, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la trei sute de salarii minime. [Art.199/1 introdus prin Legea nr.240-XIV din 23.12.98] Articolul 200. Evadarea din locurile de privaţiune de libertate sau de sub arest Evadarea din locurile de privaţiune de libertate sau de sub arest, săvîrşită de persoana, care execută pedeapsa sau se află sub arest preventiv, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe termen de la şase luni pînă la patru ani. Evadarea repetată, precum şi evadarea săvîrşită în urma înţelegerii prealabile a cîtorva persoane sau însoţită de acte de violenţă asupra pazei, se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani. [Art.200 modificat prin Ucazul nr.3930 din 13.12.84] Articolul 200/1. Sustragerea de la executarea pedepsei privative de libertate Sustragerea de la executarea pedepsei a condamnatului, căruia i s-a dat voie să plece pe scurtă durată din locurile de deţinere, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an. [Art.200/1 completat prin Ucazul din 07.04.77] Articolul 200/2. Neexecutarea deciziei instanţei judecătoreşti Neexutarea premeditată a sentinţei, hotărîrii sau deciziei instanţei judecătoreşti definitive ori împiedicarea executării lor după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru aceleaşi încălcări se pedepseşte cu privaţiune de libertate de pînă la doi ani, fie cu amendă de la o sută la trei sute treizeci de salarii minime. [Art.200/2 modificat prin Legea nr.1196-XV din 04.07.2002] [Art.200/2 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94] [Art.200/2 introdus prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 200/3. Nesupunerea cu rea-credinţă cerinţelor administraţiei instituţiei de reeducare prin muncă Nesupunerea cu rea-credinţă cerinţelor legitime ale administraţiei

partea a treia a articolului 179/2 (blocarea intenţionată a arterelor de transport săvîrşite cu circumstanţe agravante). de articolul 123.200/4 modificat prin Legea nr. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. prevăzute de articolele 88 şi 89 (omorul premeditat). a căror transmitere este interzisă.83] Articolul 200/4. săvîrşită de o persoană. în izolatoarele de anchetă penală. de articolul 121 (tîlhăria în scopul sustragerii avutului proprietarului).93] [Art. păstrarea.201 exclus prin Legea din 04. folosirea. Parl.instituţiei de reeducare prin muncă sau o altă împotrivire administraţiei în timpul exercitării funcţiilor ei. de articolul 123/1. săvîrşite cu circumstanţe agravante). [Art.93] [Art.200/4 introdus prin Ucazul din 03. care îşi execută pedeapsa în locurile de privaţiune de libertate. judecată pentru o infracţiune gravă.202 modificat prin Legea din 01. articolul 102.200/4 modificat prin Legea din 23. trei şi patru. trei şi patru (dobîndirea prin şantaj a avutului proprietarului). fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.202 modificat prin Hot. partea a doua a articolului 224/3 (procurarea.de articolul 125. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în instituţiile de corectare prin muncă.87] [Art. (sustragerea de bunuri din avutul proprietarului. de articolul 116/1 (luarea de ostatici). articolul 224/4 (sustragerea materialelor radioactive) articolul 225/1 (fabricarea.202 modificat prin Legea nr. în preventoriile de educaţie prin muncă. dacă aceasta s-a săvîrşit după aplicarea sancţiunii administrative pentru aceleaşi acţiuni.09.11. dacă această persoană pentru încălcarea cerinţelor regimului de executare a pedepsei a fost supusă în cursul anului unei pedepse sub formă de transferare într-o încăpere izolată (celulă) sau a fost izolată la închisoare. trei şi patru. a muniţiilor sau substanţelor explozive). [Art.205-XIV din 25. alineatele doi şi trei. de tratament şi muncă şi de tratament şi educaţie a băuturilor alcoolice. păstrarea.02. sau în mod sistematic sau în mari proporţii. Prezid. alineatele doi. [Art.92] Articolul 202. articolul 225/2 (sustragerea de substanţe narcotice).11. alineatele doi. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. transportarea. de tratament şi muncă şi de tratament şi educaţie Transmiterea.98] [Art. a unei nave aeriene sau fluviale). tăinuită de la control. transmiterea sau deteriorarea ilegală a materialelor radioactive. din 22. articolul 182/1 (deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. alineatele doi. trei. a substanţelor medicamentoase sau a altor substanţe cu efect narcotizant. de articolul 120.200/3 introdus prin Ucazul din 29. precum şi a altor obiecte. în preventoriile de educaţie prin muncă. procurarea. în izolatoarele de anchetă penală. sau încercarea de transmitere prin orice mijloc persoanelor deţinute în instituţiile de corectare prin muncă. săvîrşite de un recidivist deosebit de periculos sau de o persoană. alineatele doi. de articolul 119. expedierea ilegală în scop de desfacere sau desfacerea de substanţe narcotice). articolul 227/1 (sustragerea de arme de foc.98] [Art. de articolul 122 alineatele doi şi trei.09. Aceleaşi acţiuni. dacă ele au provocat moartea oamenilor sau alte urmări grave). Favorizarea infracţiunilor Favorizarea prealabilă nepromisă a infracţiunilor.08.92] .11.205-XIV din 25. patru şi cinci (violul cu circumstanţe agravante).04. articolul 206/1 (atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei).

de părţile a doua şi a treia a articolului 227/1 (sustragerea de arme de foc.10.203 modificat prin Legea din 15. de articolul 119. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.87] Ucazul din 05. de partea a treia a articolului 225/2 (sustragerea de substanţe narcotice săvîrşită de un recidivist dosebit de periculos sau printr-un atac tîlhăresc.04.203 modificat prin Legea nr. despre care se ştie cu certitudine.săvîrşită cu circumstanţe agravante). patru şi cinci (violul cu circumstanţe agravante) de articolul 116/1 (luarea de ostatici). de articolul 123/1 (sustragerea de bunuri din avutul proprietarului.04.92] Ucazul din 04.91] [Art.203 modificat prin Ucazul din 04.1 art.202 [Art. prevăzute de articole 88 şi 89 (omorul intenţionat).203 modificat prin Ucazul din 05. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. muniţii sau substanţelor explozive). de articolul 206/1 (atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei).87] [Art. procurarea păstrarea. săvîrşite cu circumstanţe agravante). transportarea.88] [Art.10. (deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren. fie cu amendă îm mărime de pînă la o sută de salarii minime.202 [Art. din 22. folosirea. expedierea ilegală în scop de desfacere sau desfacerea de substanţe narcotice. alineatele trei şi patru. Parl.205-XIV din 25.202 modificat modificat modificat modificat modificat modificat prin prin prin prin prin prin Legea nr. a unei nave aeriene sau fluviale).trei. de articolul 121 (tîlhăria în scopul sustragerii avutului proprietarului). păstrarea.75] Articolul 203.202 [Art.11. - .de partea a doua a articolului 225/1 (fabricarea.205-XIV din 25.93] [Art.75] CAPITOLUL AL ZECELEA INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII DE ADMINISTRAŢIE Articolul 203/1.08. de articolul 182/1. Nesupunerea cerinţelor Constituţiei Republicii Moldova şi ale altor legi ale Republicii Moldova Persoanelor care împiedică în mod activ îndeplinirea cerinţelor Constituţiei Republicii Moldova şi ale altor legi ale Republicii Moldova prin nesupunere civilă făţişă. transmiterea sau deteriorarea ilegală a materialelor radioactive. alineatele trei şi patru.203 modificat prin Legea din 01.02.80] [Art. [Art.de partea a doua a articolului 224/3 (procurarea. [Alin. Prezid.203/1 modificat prin Legea nr. de articolul 125.06.11. de partea a treia a articolului 179/2 (blocarea intenţionată a arterelor de transport.92] Legea nr.202 [Art.203 modificat prin Ucazul din 24.08.98] Aceleaşi acţiuni.[Art. dacă ele au provocat moartea oamenilor sau alte urmări grave).203 modificat prin Ucazul din 17.82] [Art.de articolul 122. urmate de un apel la nesupunere civilă (împotrivire) în masă cerinţelor Constituţiei Republicii Moldova şi ale altor Legi ale Republicii Moldova. precum şi organizarea lor.09.84] Ucazul din 05. precum şi cele ce provoacă alte persoane la astfel de acţiuni.203 modificat prin Hot. precum şi sustragerea de substanţe narcotice în proporţii mari).06.98] [Art.203 modificat prin Ucazul din 29. săvîrşită cu circumstanţe agravante). alineatele doi.92] [Art.06.500-XII din 15.02.12.02.88] Ucazul din 29.496-XII din 15.202 [Art. alineatul trei. de articolul 120. alineatele trei şi patru (dobîndirea prin şantaj a avutului proprietarului). de articolul 102. Nedenunţarea Nedenunţarea în organele de stat corespunzătoare a infracţiunilor în curs de pregătire sau săvîrşite. de articolul 224/4 (sustragerea materialelor radioactive).

se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la zece ani. Acţiunile prevăzute în părţile întîi şi doi ale prezentului articol. încălcare ce aduce prejudicii intereselor de stat şi obşteşti. responsabile pentru respectarea acestui mod.02. [Art.10. din 22.02.93] [Art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la şapte ani.statale Profanarea simbolurilor naţional . [Art. instituţiilor şi organizaţiilor de stat. drapelul. Parl. imnul) ale Republicii Moldova sau ale altui stat de către persoanele cu funcţii de răspundere.203/2 în redacţia Legii din 05.1 art.203/2 introdus prin Ucazul din 12.06. Prezid.205-XIV din 25.92] [Art.statale (stema. imnul) ale Republicii Moldova sau ale altui stat.statale (stema. săvîrşite de conducătorii organelor puterii de stat şi ale administraţiei de stat ai întreprinderilor.203/3 introdus prin Legea din 05. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime cu destituirea din funcţie.90] Articolul 203/2. de a îndeplini hotărîrile organelor supreme ale puterii de stat şi administraţiei de stat ale republicii.203/1 introdus prin Legea nr.90] [Art.203/1 modificat prin Legea din 23.11. obşteşti.06. ce aduc prejudicii intereselor de stat. Profanarea simbolurilor naţional . responsabile pentru respectarea acestui mod.203/1 modificat prin Hot.90] Articolul 203/4. precum şi participarea activă la acţiuni de grup.98] Aceleaşi acţiuni. care . din 05. Parl.203/2 modificat prin Legea nr. cooperatiste şi obşteşti.203/2 modificat prin Hot.203/1 modificat prin Legea din 04.02. Încălcarea cu rea-voinţă a modului de folosire a simbolurilor naţional-statale de către persoanele cu funcţii de răspundere.06. după aplicarea faţă de ei a sancţiunii administrative pentru aceleaşi acţiuni.08.203/2 modificat prin Legea din 23.76 din 05. care tulbură ordinea publică Organizarea.203/3 modificat prin Legea din 23.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. Acţiunile prevăzute în partea întîi a prezentului articol. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la şapte ani sau cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime cu destituirea din funcţie.66] Articolul 203/3 Încălcarea premeditată a modului de folosire a simbolurilor naţional-statale de către persoanele cu funcţii de răspundere Încălcarea premeditată a modului de folosire a simbolurilor naţional .06. [Art. săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere.09. deci refuzul premeditat şi repetat de a folosi simbolurile naţional-statale în modul stabilit.93] [Art. Organizarea sau participarea activă la acţiuni de grup.93] [Art. responsabile pentru respectarea modului de folosire a simbolurilor naţional-statale.75] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la şapte ani sau cu amendă în mărime de la cincizeci la şaptezeci de salarii minime. [Alin. Prezid.se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la trei pînă la şapte ani sau cu o amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime cu destituirea din funcţie.93] [Art.săvîrşite a doua oară sau în urma unei înţelegeri prealabile de către un grup de persoane. drapelul.

93] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an.136-XV din 10. [Art. neasigurarea accesului liber în încăperi. altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.204/1 în redacţia Legii din 15. precum şi constrîngerea acestor persoane.93] [Art.93] [Art. Împiedicarea activităţii legale a persoanelor cu funcţii de răspundere sau opunerea de rezistenţă acestora Împiedicarea în orice formă a activităţii legale a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Curţii de Conturi.tulbură grav ordinea publică.04.203/5 exclus prin Legea din 23.93] [Art. prin violenţă sau prin ameninţarea cu aplicarea forţei.12. [Art. precum şi a deputaţilor în Parlament.203/6 modificat prin Legea nr. neprezentarea documentelor corespunzătoare sau bunurilor pentru sechestrare. [Dispoziţia alin.02.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la un an pînă la cinci ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. Opunerea de rezistenţă persoanelor nominalizate la alineatul 1. prin violenţă sau prin ameninţarea cu aplicarea violenţei.1326 din 25.205-XIV din 25. inspectoratelor şi altor organe abilitate.203/4 modificat prin Legea nr.204/1 modificat prin Legea din 23.203/6 introdus prin Legea nr.06.204/1 modificat prin Legea nr.05.12.09. aflate în exerciţiul funcţiunii. la îndeplinirea unor acţiuni nelegale. la săvîrşirea unor acţiuni ilegale se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă în mărime de la cinci sute la o mie cinci sute de salarii minime.835 din 26. adică neadmiterea efectuării controalelor.204 modificat prin Ucazul din 24.203/4 introdus prin Ucazul din 12. altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane aflate în exerciţiul datoriei de serviciu sau obşteşti pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii săvîrşită în mod repetat în decursul unui an după aplicarea sancţiunilor administrative pentru acţiuni similare. ministerelor. sau sunt însoţite de neîndeplinirea vădită a dispoziţiilor legale ale reprezentanţilor puterii sau care au avut ca urmare tulburarea activităţii transporturilor.204/1 în redacţia Legii din 09.203/4 modificat prin Ucazul din 24.94] [Art. precum şi constrîngerea acestora.91] [Art.97] [Art.203/6 exclus prin Legea nr. departamentelor. întreprinderilor. 2 art.204 modificat prin Legea din 23.02.204 în redacţia Legii nr.02. Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei. sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.66] [Art. neexecutarea prescripţiilor şi altor cerinţe legale.203/4 modificat prin Legea din 23.12.96] [Art.91] .10.77 din 05.90] Articolul 204.82] Articolul 204/1. dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară.1 art. însoţită de violenţă sau de ameninţarea cu aplicarea forţei.2001] [Art.12.82] [Art. [Alin.02. aflaţi în exerciţiul funcţiunii.814 din 24.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.98] Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la un an sau cu amendă în mărime de la o sută la trei sute de salarii minime. organizaţiilor de stat sau obşteşti.02.11. instituţiilor.

Ultrajul contra unui reprezentant al puterii sau unui reprezentant al organizaţiilor obşteşti. curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale. adică acţiunile legate de comportarea unor informaţii vădit false şi defăimătoare referitoare la activitatea lui profesională. [Art.11.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.05.12.02.săvîrşită în mod repetat în decursul unui an după aplicarea sancţiunilor administrative pentru acţiuni similare.205-XIV din 25.205/2 modificat prin Legea nr.11. Ultragierea colaboratorului poliţiei Ultragierea colaboratorului poliţiei.91] Articolul 206.98] [Partea 1 art.[Art.62] Articolul 205/2. ultragierea altui lucrător din organele afacerilor interne sau unei persoane aflate în exerciţiul datoriei de serviciu sau obşteşti pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii. curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale.205 modificată prin Legea din 23. săvîrşite asupra unei persoane oficiale ori asupra rudelor ei apropiate sau asupra unui cetăţean ori asupra rudelor lui apropiate în legătură cu participarea lui la prevenirea.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la .205/1 modificat prin Legea nr. [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la şase luni sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. săvîrşită în mod public.204/1 introdus prin Ucazul din 24.205-XIV din 25.205/1 modificat prin Legea din 23.98] [Art. acţiuni în scopul de a-i contracara activitatea de serviciu sau obştească.205-XIV din 25. sau atrage aplicarea măsurilor de influenţă obştească.82] Articolul 205/1.205/1 introdus prin Ucazul din 24. adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii lui.98] [Sancţiunea art.205 modificat prin Legea nr.02.93] [Art. Clevetirea asupra colaboratorului organelor de ocrotire a drepturilor Clevetirea asupra unui colaborator al organelor de ocrotire a drepturilor. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.02. verbal sau în scris. lovirea sau alte acte de violenţă. Aceeaşi acţiune. în timpul cînd aceştea îşi exercită funcţiile lor.93] [Art. [Art. ori săvîrşirea unor acţiuni nelegale asupra unei persoane oficiale sau rudelor ei apropiate. care menţine ordinea publică. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane oficiale sau unui cetăţean care îşi îndeplineşte datoria obştească Ameninţarea cu moartea. inclusiv clevetirea prin tipărituri sau prin altă metodă de multiplicare prin mijloace de informare în masă. care menţine ordinea publică Ultrajul contra unui reprezentant al puterii sau unui reprezentant al organizaţiilor obşteşti. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. cu pricinuirea unor leziuni corporale sau cu nimicirea bunurilor.02. precum şi aceeaşi ameninţare sau aceleaşi acţiuni săvîrşite nelegal asupra unui cetăţean sau asupra rudelor lui apropiate în legătură cu participarea lui la prevenirea.05. prin scrisori anonime.205 modificată prin Ucazul din 24.205/2 modificată prin Legea din 23.11.93] [Partea 1 art.02.91] [Art.205/2 introdus prin Legea din 15.62] Articolul 205.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şapterzeci de salarii minime. Pricinuirea unor leziuni corporale uşoare. ori de a-i schimba caracterul ei în interesul celui care ameninţă. exprimată prin acţiune.205/1 în redacţia Legii din 15.

02.02. organizaţiei în condiţiile stării excepţionale.207 modificat prin Legea din 23. Uzurparea puterii sau a titlului unei persoane oficiale Uzurparea puterii sau a titlului unei persoane oficiale.12.207/1 introdus prin Legea nr.207/1 modificat prin Legea din 23. săvîrşită în legătură cu exercitarea de către ei a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece pînă la douăzeci şi cinci de ani.98] [Art.94] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani ori cu o amendă în mărime de la cincizeci la şaptezeci de salarii minime.06.205-XIV din 25. [Art.02.91] Articolul 206/1.93] [Art.93] [Art.11.206/1 în redacţia Legii din 09. organizaţiei în condiţiile stării excepţionale Organizarea unei greve interzise şi conducerea ei. săvîrşite în perioada formelor speciale de administrare.82] Articolul 207/1.02.207 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la zece ani. Aceleaşi acţiuni care au cauzat leziuni corporale grave sau moartea. sau care a cauzat o pagubă mare ori urmări grave.12. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. [Sancţiunea alin. precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii. săvîrşite prin incendiere. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.02. Aceleaşi acţiuni.62] Articolul 206/2.205-XIV din 25.207 modificat prin Ucazul din 24. împiedicarea activităţii întreprinderii.206 [Art. ale altui lucrător din organele afacerilor interne sau ale rudelor lor. explozie ori prin altă metodă socialmente periculoasă.98] [Art.Organizarea unei greve interzise şi conducerea ei. Atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei Atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei.instituţiei. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani.206/1 în redacţia Legii din 08. . [Art. Blocarea intenţionată a arterelor de transport.02.cinci ani [Art. modificat prin Legea nr.12.206 [Art. [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt pînă la cincisprezece ani.207/1 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani ori cu o amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.495 din 15.205-XIV din 25.206/2 introdus prin Legea din 15.98] modificat prin Legea din 23.11.206/1 introdus prin Ucazul din 24. Deteriorarea sau nimicirea premeditată a bunurilor colaboratorilor poliţiei Deteriorarea sau nimicirea premeditată a bunurilor unui colaborator al poliţiei.206 sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. a altui lucrător din organele afacerilor interne sau a unei persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obştşti de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii. însoţite de săvîrşirea pe această bază a unor acte social-periculoase.91] Articolul 207/2.instituţiei.93] în redacţia Legii din 15.91] Articolul 207.95] [Art. Aceleaşi acţiuni.11.2 art.

208 completat prin Legea nr.1 art. [Alin. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.05.205-XIV din 25.208 modificat prin Ucazul din 24. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la patru ani ori cu amendă de la treizeci la o sută de salarii minime.390-XV din 20. instituţiei sau organizaţiei de stat sau obşteşti ori drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. fie cu retragerea dreptului de a practica activitatea de întreprinzător pe o perioadă de la doi la cinci ani. instituţiilor sau organizaţiilor.98] [Art. săvîrşite în mod repetat. săvîrşite de o persoană căreia i-au fost încredinţate aceste bunuri sau care era obligată să asigure păstrarea lor conform legii. deteriorarea.11. Sustragerea sau degradarea documentelor Sustragerea. care au dus la imposibilitatea comercializării acestor bunuri sau la comercializarea lor la un preţ mai scăzut.208 modificat prin Ucazul din 14. prevăzute în alineatele întîi sau doi ale prezentului articol. deteriorarea.207/2 introdus prin Legea din 03. dacă au cauzat o daună substanţială întreprinderii.96] Articolul 208. sigiliilor sau a imprimatelor false Fabricarea. care .08.208 modificat prin Legea din 23. precum şi dispariţia.07.3 art. precum şi sustragerea documentelor de o deosebită importanţă. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.instituţiile.instituţiilor sau organizaţiilor Blocarea intenţionată a arterelor de transport.98] Aceleaşi acţiuni. degradarea sau tăinuirea documentelor. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.11.2002] [Alin. [Art.întreprinderilor.207/2 modificat prin Legea nr.12. substituirea.11. care a cauzat ori ar fi putut cauza pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor sau a avut ori ar fi putut avea alte consecinţe grave.72] Articolul 208/1. organizaţiile de stat sau obşteşti dacă aceste fapte au fost săvîrşite într-un interes de profit sau din motive josnice. substituirea.205-XIV din 25. sau au fost săvîrşite în scopul de a ascunde urmele infracţiunii.93] [Art. care au cauzat accidente cu oameni sau au atras după sine alte consecinţe deosebit de grave. ştampilelor sau sigiliilor. Acţiunile. care se află în întreprinderile. fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.02. [Alin.82] [Art." [Art.vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false. ce aparţin întreprinderilor. clădirilor (obiectelor).07. prin instalarea de posturi sau în alt mod.208/1 introdus prin Legea nr. [Alin. descompletarea bunurilor sechestrate sau folosirea lor în alte scopuri.208 modificat prin Legea nr. ştampilelor. tăinuirea. Falsificarea sau folosirea documentelor.208 modificat prin Legea nr. Sustragerea de la cetăţeni a paşapoartelor sau a altor documente personale importante.98] Aceleaşi fapte. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani. precum şi sustragerea imprimatelor.205-XIV din 25.1276-XV din 25.1 art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la zece ani. Neasigurarea păstrării bunurilor sechestrate Înstrăinarea.1 art.2001] Articolul 209. distrugerea. descompletarea acestor bunuri din neglijenţa acestei persoane se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu o amendă în mărime de la o mie la o mie cinci sute de salarii minime.

Aceleaşi acţiuni.02.1524-XV din 12. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani.205-XIV din 25.210/1 introdus prin Ucazul din 12. precum şi a imprimatelor false ale unor întreprinderi.1599-XV din 27. [Art. precum şi falsificarea sau distrugerea intenţionată a ordinului. se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.93] [Art. de locuire sau de înregistrare în fîşia de frontiră sau în zona de frontieră.02.12. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu amendă de pînă la trei sute de salarii minime.209/1 modificat prin Legea nr.210/1 modificat prin Legea nr.acordă drepturi sau eliberează de îndatoriri.209 modificat prin Legea nr.11. săvîrşite în mod repetat.209 modificat prin Ucazul din 14. insignei la titlul onorific ale Republicii Moldova.82] Articolul 210/1.205-XIV din 25.85] Articolul 210.05.82] [Art.210/1 modificat prin Legea nr. sau dacă au cauzat o daună substanţială intereselor statului sau celor obşteşti.11.93] [Art.12.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. Încălcarea regulilor de intrare în fîşia de frontieră sau în zona de frontieră Încălcarea regulilor de intrare.98] [Art.209 modificat prin Ucazul din 24.10.01. insignei la titlul onorific ale Republicii Moldova sau o altă profanare a lor. în vigoare 21. precum şi nerespectarea regulilor de trecere în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova.02. [Art.09.03] [Art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani sau cu amendă de la trei sute la şase sute de salarii minime.03] [Art.210/1 modificat prin Ucazul din 24. fabricarea sau vînzarea ştampilei sau sigiliului false.08. fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime.12.210 modificat prin Legea nr. [Art.98] [Art.11.205-XIV din 25.209 modificat prin Legea nr.210 modificat prin Legea din 23. organizaţii de stat sau obşteşti. eschivarea de la plecare după expirarea termenului de şedere.205-XIV din 25.12. [Art.66] .210/1 modificat prin Legea nr.11. vînzarea sau folosirea unui document fals de importanţă deosebită. ori drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. săvîrşite în mod repetat.209 modificat prin Legea din 23.263-XIV din 24. medaliei. Acţiuni ilegale faţă de decoraţiile de stat Cumpărarea. se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la unu la doi ani sau cu amendă de la cincizeci la o sută de salarii minime. în vigoare 28. precum şi fabricarea. schimbarea sau o altă transmitere prin compensare a ordinului. Aceleaşi fapte.98] [Art.209/1 modificat prin Legea din 23. vînzrea. ce le-a fost stabilit.210/1 modificat prin Ucazul din 17. ce dau dreptul de şedere în Republica Moldova sau domicilierea cu acte nevalabile.72] Articolul 209/1.82] [Art.210/1 modificat prin Legea din 23. instituţii.12.93] [Art.82] [Art.12.02.01.209/1 introdus prin Ucazul din 05. Încălcarea de către cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie a regulilor de şedere în Republica Moldova şi de trecere în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova Încălcarea cu rea voinţă de către cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie a regulilor de şedere în Republica Moldova adică domicilierea fără acte.210 modificat prin Ucazul din 24.02.93] [Art.98] [Art.98] [Art.02. medaliei. nerespectarea modului stabilit de înregistrare.

211/1 exclus prin Legea nr.213 modificat prin Legea din 23.93] [Art.213 modificat prin Legea nr.211 modificat prin Legea nr.211/1 [Art. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.93] [Art.212 modificat prin Legea nr.211/1 [Art.205-XIV din 25.02.98] Aceeaşi faptă.97] completat prin Ucazul din 29.01.211/1 [Art.11. [Alin.09.214 modificat prin Legea nr.12.98] [Art.11. prin simularea unei boli.213 modificat prin Ucazul din 30. Încălcarea legilor cu privire la înregistrarea actelor stării civile Ascunderea împrejurărilor.11. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.69] Articolul 214.98] [Art.205-XIV din 25. [Alin.12.12. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.211 modificat prin Legea din 23. dacă s-au cauzat daune considerabile intereselor publice ori drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice. Încălcarea regulilor sistemului de paşapoarte Încălcarea cu rea-voinţă a regulilor sistemului de paşapoarte.213 modificat prin Ucazul din 24.12.07.08.205-XIV din 25.82] introdus prin Ucazul din 12.98] [Art.1 art. [Art.213 modificat prin Legea nr.11.212 modificat prin Ucazul din 24.212 modificat prin Ucazul din 14.82] [Art. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.3 art. care împiedică încheierea căsătoriei. prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune. sau prin ameninţarea de cu .12.1277 din 18.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă de la douăzeci şi cinci la şaptezeci şi cinci de salarii minime.10. [Art. sau comunicarea organelor stării civile a unor date vădit minciunoase. Sustragerea unui supus militar de la evidenţa militară.82] [Art.205-XIV din 25.98] [Art.93] [Art.66] Articolul 212. Samavolnicia Samavolnicia.263-XIV din 24.82] [Art.212 modificat prin Legea din 23. săvîrşită prin automutilare. [Alin.211 modificat prin Ucazul din 24.02.11.205-XIV din 25.72] Articolul 213. adică exercitarea arbitrară şi prin încălcarea ordinii stabilite a unui drept legitim sau presupus. precum şi săvîrşită cu alte circumstanţe agravante.83] modificat prin Ucazul din 24. în cazul cînd pentru o astfel de faptă vinovatului i-au mai fost aplicate sancţiuni administrative.02.1 art.211 modificat prin Legea nr. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. Sustragerea unui supus militar de la concentrarea de instrucţie sau de control şi de la evidenţa militară Sustragerea unui supus militar de la concentrarea de instrucţie sau de control.Articolul 211.98] Aceleaşi acţiuni săvîrşite în mod repetat sau de către un grup persoane în urma unei înţelegeri prealabile. se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. dacă aceasta s-a manifestat prin locuire fără paşaport şi dacă mai înainte persoana a fost de acum de două ori supusă unei sancţiuni administrative pentru aceasta.

205-XIV din 25.217 modificat prin Legea din 23. mitingurilor.93] [Art.98] [Art.217 în redacţia Legii nr. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani sau cu amendă de la cincizeci la o sută de salarii minime.82] Articolul 217/1 Încălcarea regulilor de pază a liniilor de telecomunicaţii Încălcarea regulilor de pază a liniilor de telecomunicaţii.62] [Art. se pedepseşte fie cu amendă în mărime de pînă la trei sute de salarii minime fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.93] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an sau cu amendă în mărime de o sută de salarii minime.88] Articolul 215. a rudelor sau apropiaţilor ei. procesiunii sau demonstraţiei de stradă după aplicarea măsurilor de sancţionare administrativă pentru aceleaşi acţiuni.188-XV din 24.217 modificat prin Ucazul din 24.214/1 introdus prin Ucazul din 02. [Art.214/1 modificat prin Legea nr.2001] [Art. sau însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate.214 în redacţia Legii din 09. [Art.02.12.11. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. [Art. mitingului. săvîrşită de către organizatorul adunării. sau de deteriorarea şi nimicirea bunurilor.02. mitingurilor. care a avut ca urmare deteriorarea unei linii de cablu a telecomunicaţiilor .02. Faptele prevăzute de alineatele întîi şi doi ale prezentului articol săvîrşite de o organizaţie criminală sau de un recidivist deosebit de periculos.215 exclusă prin Legea din 23.01. Încălcarea modului de organizare şi de desfăşurare a adunărilor.11. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii.216 exclus prin Legea din 23.217 modificat prin Legea nr.214/1 modificat prin Legea nr. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub protecţia tratatelor internaţionale Folosirea emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie" de către persoane care nu sînt împuternicite cu acest drept. procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă. dacă aceste acţiuni au avut urmări grave. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu demolarea sau confiscarea casei de locuit sau a anexei la clădire. [Art.02. construite în mod samavolnic.93] Articolul 217. procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă Încălcarea modului de organizare sau de desfăşurare a adunărilor. Construirea samavolnică Construirea samavolnică a unei case de locuit sau a unei anexe la clădire.11.215 modificat prin Legea nr. sau însoţite de violenţă nepericuloasă pentru viaţă şi sănătate.215 în redacţia Ucazului din 10.214/1 modificat prin Legea din 23.205-XIV din 25.02.792-XV din 24. sau cu aplicarea armei.93] [Partea 1 art.2002] [Art.12. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la doisprezece ani. sau dacă au condus la cauzarea unor pagube de mari proporţii ori la alte urmări grave. precum şi a însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii.94] Articolul 214/1.08.moartea ori cu aplicarea de leziuni corporale. Samovolnicia însoţită de răpirea sau de ameninţarea cu răpirea părţii vătămate.98] [Partea 2 art.05.205-XIV din 25.98] [Sancţiunea art.

care curmă actele huliganice. Aceleaşi fapte.218 modificată prin Ucazul din 07. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.219 modificat prin Ucazul din 24. boxelor sau altor arme albe.218 modificat prin Legea din 23.12.82] Articolul 220. fie cu amendă în mărime de pînă la patruzeci de salarii minime. cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu distrugerea bunurilor Ameninţarea cu omor. precum şi altor obiecte. adică acte intenţionate.02. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de .218 modificată prin Ucazul din 24.66] Articolul 219. precum şi săvîrşite de o persoană.12.11.93] [Art.205-XIV din 25. A ORDINII PUBLICE ŞI A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI cu Articolul 218. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. fie în proporţii mari.98] [Art. [Art. care prin conţinutul lor se deosebesc printr-un cinism excepţional sau o deosebită obrăznicie. dacă a provocat o întrerupere a telecomunicaţiilor.93] [Partea 1 art.11. care îndeplineşte funcţiile de menţinere a ordinii publice. adică aceleaşi acte. fie amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. [Art.93] [Art.205-XIV din 25.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la un an. special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale. Dobîndirea sau desfacerea bunurilor.218 modificată prin Ucazul din 31. care încalcă grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate. [Alin. fie cu mustrare publică.217/1 modificat prin Legea nr. dacă ele au fost săvîrşite cu aplicarea sau încercarea aplicării armei de foc sau cuţitelor.12.82] [Partea 1 art.205-XIV din 25.98] [Sancţiunea art.11. despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală Dobîndirea sau desfacerea bunurilor.219 modificat prin Legea nr.218 modificată prin Ucazul din 12. ori însoţite de opunerea de rezistenţă unui reprezentant al puterii sau unui reprezentant al obştimii.02. condamnată mai înainte pentru huliganism.217/1 introdus prin Ucazul din 24. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an sau cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.02. prevăzute de partea întîi sau partea a doua a prezentului articol. dacă au fost motive de a se teme de realizarea acestei ameninţări. săvîrşite fie sub formă de îndeletnicire.218 modificat prin Legea nr. adică acte. sau altor cetăţeni.219 modificat prin Legea din 23.se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.1 art.69] CAPITOLUL AL UNSPREZECELEA INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE. cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu distrugerea bunurilor prin incendiere.07.98] Huliganismul agravat. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani.interurbane. despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală.217/1 modificat prin Legea din 23. Ameninţarea cu omor.77] [Partea 3 art. Huliganismul Huliganismul. [Alin. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani cu sau fără confiscarea averii. Huliganismul deosebit de agravat.70] [Partea 2 art.1 art.04.10.

11.93] [Art.11.205-XIV din 25.05.04.03.02.3 art. Întreţinerea speluncilor pentru desfrîu şi codoşia Organizarea sau întreţinerea speluncilor pentru desfrîu.42-XIV din 04. precum şi comerţul cu ele sau păstrarea lor în scop de vînzare sau difuzare.09.06.222/1 introdus prin Ucazul din 10. [Art. păstrarea.04.222 completat prin Ucazul din 27.75] [Art. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la cinci ani. [Art.94] [Art. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la un an.222 modificat prin Legea din 23.222 modificată prin Legea nr. săvîrşită: 1) asupra unei persoane cu evidente deficienţe fizice ori psihice sau asupra minorilor. Fabricarea.220 modificat prin Legea nr. [Alin.06.12.222 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.205-XIV din 25.1 art.2001] [Art.08. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şase ani.87] [Art. cu sau fără confiscarea averii.222 modificat prin Ucazul din 05. Organizarea cerşetoriei Organizarea cerşetoriei ori recrutarea pentru a cerşi.754-XV din 21.82] [Art. difuzarea şi facerea reclamei operelor pornografice. [Sancţiunea alin.94] [Art.220 modificat prin Ucazul din 31.02.1 art.220/1 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.93] [Art.11. tablourilor sau altor obiecte cu caracter pornografic.12.98] [Dispoziţia alin.85] [Art.62] Articolul 220/1.222 modificată prin Legea nr. precum şi codoşia pentru desfrîu sau recrutarea femeilor în acelaşi scop. precum şi acordarea sistematică de încăperi pentru aceste scopuri.04.222 modificat prin Legea nr.222/1 exclus prin Legea nr.salarii minime cu sau fără confiscarea averii.51-XIII din 14.88] Articolul 223. 2) în mod repetat ori cu aplicarea forţei fizice.220 modificat prin Ucazul din 24.222 modificat prin Legea din 04. săvîrşite în decursul unui an după aplicarea sancţiunii administratrive pentru astfel de acţiuni. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. [Alin.220 modificat prin Legea din 23.51-XIII din 14.221 exclus prin Legea nr.07.92] [Art.221/1 exclus prin Ucazul din 04. sau cu o amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.222 completat prin Ucazul din 29. Fabricarea sau desfacerea obiectelor pornografice Fabricarea.17.75] Articolul 222.94] [Art.98] [Art. ori îndemnul sau constrîngerea la cerşetorie în scopul obţinerii unui folos material.98] Organizarea sau întreţinerea speluncilor pentru consumarea de băuturi spirtoase. sau punerea la dispoziţie a încăperilor pentru aceste scopuri. ori cu ameninţarea de a o aplica. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime în toate cazurile cu ridicarea obiectelor pornografice şi a mijloacelor de fabricare a lor. difuzarea.2 art.98] Organizarea sau întreţinerea caselor de desfrîu pentru narcotizare prin folosirea mijloacelor medicinale şi altor mijloace.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. transmiterea sau facerea reclamei . care nu sunt de categoria narcoticelor. publicaţiilor tipărite.

adică îmbătarea sistematică minorului.08.205-XIV din 25. Antrenarea minorilor în acţiuni militare şi propagarea războiului în rîndurile lor Antrenarea minorilor care nu au atins vîrsta de 16 ani în acţiuni militare şi propagarea războiului în rîndurile lor se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani ori cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime cu confiscarea lucrărilor şi a mijloacelor pentru confecţionarea şi demonstrarea lor.224 modificat prin Legea nr. Atragerea minorilor la săvîrşirea de acţiuni prevăzute la articolele 105. demonstrarea sau păstrarea în scop de difuzare sau de demonstrare a unor filme de cinematograf şi videofilme sau a altor lucrări.223/1 introdus prin Ucazul din 04.51-XIII din 14.12.224/1 modificată prin Legea din 23.12. ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii Confecţionarea. Atragerea minorilor la beţie Îmbătarea minorului de către o persoană.223 modificat prin Legea din 03. difuzarea.224 introdus prin Legea nr.06.04. faţă de care acesta îi era subordonat pe linie de serviciu.223/2 modificat prin Legea nr. săvîrşite în decursul unui an după aplicarea sancţiunii administrative pentru astfel de acţiuni. fie cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime.42-XIV din 04.205-XIV din 25.223 modificat prin Legea nr. 105/2 şi 222 din prezentul cod se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la şapte la zece ani. Atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la fapte amorale Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvîrşirea infracţiunilor.223 modificat prin Legea din 23.82] Articolul 223/1.98] Atragerea minorului la beţie.11.11. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. [Art.73] a .224/1 modificat prin Legea nr.86] Articolul 223/2.93] [Art. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani.223 modificat prin Ucazul din 24. [Art. [Partea 1 art.224/1 modificată prin Ucazul din 29. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.223/1 modificat prin Legea din 03.09.224 modificat prin Ucazul din 02.223/1 modificat prin Legea nr.224/1 introdus prin Ucazul din 02.11. precum şi determinarea lor la fapte amorale.02.98] [Art.prin intermediul reţelei computerizate materialelor pornografice.02.223 completat prin Legea nr.223/1 modificat prin Legea din 23.02.05. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de la o sută pînă la trei sute de salarii minime.98] [Art. Confecţionarea sau difuzarea de lucrări. [Alin.82] [Art.04.96] [Art. sau altor delicte.02.205-XIV din 25.11. [Art. ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii.85] [Partea 1 art.97 Articolul 224.205-XIV din 25.830-XV din 07.98] [Art.223/2 introdus prin Legea nr.93] [Partea 1 art.98] [Art.08.2002] [Art. care conţin imagini ale persoanelor în vîrsta de pînă la 18 ani. [Alin.94] [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. 105/1.73] Articolul 224/1.11.93] [Art.96] [Art.2 art.1 art.224/1 modificată prin Ucazul din 24.05.1146 din 09.

88] Articolul 224/6.08.87] Articolul 224/3. păstrarea. [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la zece ani. Ameninţarea de a săvîrşi sustragerea materialelor radioactive sau de a le folosi Ameninţarea de a săvîrşi sustragerea materialelor radioactive în scopul de a forţa un stat. Atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor şi a altor mijloace cu efect narcotizant Atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor şi a altor mijloace. evidenţă. Aceleaşi fapte. Procurarea.93] [Art.1 art. transportare a materialelor radioactive şi a altor reguli de manipulare a lor. ori sub altă formă) se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. dacă ele au provocat moartea oamenilor sau alte urmări grave. dacă au existat motive de a se teme de realizarea acestei ameninţări. [Art. folosirea.224/6 modificat prin Legea nr.98] Aceleaşi fapte. avînd un efect narcotizant. evidenţă. [Alin.88] .224/2 introdus prin Ucazul din 27. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.08.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.205-XIV din 25. o organizaţie internaţională.11. care nu sunt narcotice. transmiterea sau deteriorarea ilegală a materialelor radioactive Procurarea. transportare a materialelor radioactive sau a altor reguli de manipulare a lor Încălcarea regulilor de păstrare. Sustragerea materialelor radioactive Sustragerea materialelor radioactive. substanţelor radioactive şi materialelor nucleare. Încălcarea regulilor de păstrare. folosire.88] Articolul 224/5. dacă ele au provocat moartea oamenilor sau alte urmări grave.224/3 introdus prin Ucazul din 04.224/6 modificat prin Legea din 23. [Art. o persoană fizică sau juridică de a săvîrşi vreo acţiune sau de a se abţine de la ea. [Art. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la zece ani.224/6 introdus prin Ucazul din 04. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. folosirea. Ameninţarea de a folosi materiale radioactive în scopul de a provoca moartea unor oameni sau alte urmări grave. folosire. [Art.224/5 introdus prin Ucazul din 04.08.Articolul 224/2. ce se află în orice stare fizică în instalaţie sau în preparat. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani cu sau fără confiscarea bunurilor. transmiterea sau deteriorarea ilegală a materialelor radioactive (surselor de radiaţie ionizată.07. dacă au existat motive de a se teme de realizarea acestei ameninţări.02. păstrarea.88] Articolul 224/4.224/4 introdus prin Ucazul din 04. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani.08. dacă aceste acţiuni ar putea provoca moartea oamenilor sau alte urmări grave.

păstrarea. precum şi dacă obiectul acestor fapte l-au constituit mijloace narcotice în proporţii mari. prevăzute de articolele 225/1. procurarea. Persoana. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an. sau de o persoană. Aceeaşi faptă.225 modificat prin Legea nr. transportul.225 modificat prin Ucazul din 05.205-XIV din 25.225/4 şi 226 din prezentul Cod. transportarea şi expedierea lor.02. Fabricarea. ce nu este periculos pentru viaţă şi sănătate.225 modificat prin Ucazul din 24. este scutită de răspunderea penală pentru consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului. 225/5 . care a predat benevol mijloace narcotice.98] [Art. precum şi pentru păstrarea. evidenţa. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la zece ani cu sau fără confiscarea averii.87] [Art. fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime cu confiscarea substanţelor cu efect puternic şi toxice. sau printr-un act de violenţă. Aceleaşi fapte. Persoana.82] [Art. cu privaţiunea dreptului de a ocupa anumite posturi sau de a desfăşura o anumită activitate ori fără . Sustragerea de mijloace narcotice Sustragerea de mijloace narcotice.07.75] Articolul 225/2. se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. săvîrşite repetat sau prin înţelegere prealabilă de un grup de persoane. Fabricarea. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani cu sau fără confiscarea averii.225/1 modificat prin Ucazul din 27. păstrarea livrarea.06. 225/3. păstrarea. Notă la articolele 225/1. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase la cincisprezece ani cu confiscarea averii. procurarea.11. păstrarea. precum şi desfacerea ilegală a mijloacelor narcotice. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. expedierea substanţelor cu efect puternic şi toxice. care a săvîrşit mai înainte una din infracţiunile prevăzute de articolele 225/2 .07.93] [Art. care s-a adresat benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţă medicală în legătură cu consumarea unor substanţe narcotice în scopuri nemedicinale. care a săvîrşit mai înainte una din infracţiunile. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani cu sau fără confiscarea averii.225/7. dar care nu sunt substanţe narcotice.Articolul 225. sau de un recidivist deosebit de periculos. Fabricarea sau desfacerea substanţelor cu efect puternic şi toxice Încălcarea regulilor stabilite în ce priveşte fabricarea.12. [Nota introdusă prin Ucazul din 27. expedierea ilegală în scop de desfacere sau desfacerea ilegală a mijloacelor narcotice Fabricarea. precum şi păstrarea în scopul desfacerii sau procurarea în acelaşi scop a substanţelor cu efect puternic sau a celor toxice.225 modificat prin Legea din 23. căreia substanţele sus -arătate i-au fost încredinţate în legătură cu situaţia ei de serviciu sau pentru pază.75] Articolul 225/1. transportarea şi expedierea ilegale ale mijloacelor narcotice consumate. transportarea sau expedierea ilegală în scop de desfacere. precum şi de o persoană. [Art. precum şi pentru procurarea.este scutită de răspunderea penală pentru procurarea mijloacelor narcotice predate.225/1 introdus prin Ucazul din 05. săvîrşită repetat sau prin înţelegere prealabilă de un grup de persoane. sau de o persoană. 225/4 şi 226 din prezentul Cod. transportarea. desfacerea. săvîrşite fără o autorizaţie specială.06.87] [Art.

[Art.1 art.87] [Art. păstrare.98] Aceleaşi fapte. păstrare. condamnată mai înainte pentru îndemn la consumul de mijloace narcotice. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.205-XIV din 25.205-XIV din 25. [Art.225/3 introdus prin Ucazul din 05.225/5 modificat prin Legea nr.87] [Art. evidenţă. Organizarea sau întreţinerea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice Organizarea sau întreţinerea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice sau punerea la dispoziţie a localurilor pentru aceleaşi scopuri.06. precum şi sustragerea de mijloace narcotice în proporţii mari.98] [Art. transportare sau expediere a mijloacelor narcotice Încălcarea regulilor de producţie. Aceeaşi faptă. [Alin. sau de o persoană.06. precum şi de o persoană. săvîrşite repetat sau de o persoană. care a săvîrşit mai înainte una din infracţiunile prevăzute de articolele 225/1-225/3 şi 226 din prezentul cod. [Art.225/3 modificat prin Ucazul din 27. fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu sau fără privarea de dreptului de a ocupa anumite posturi sau de a desfăşura o anumită activitate sau fără aceasta.225/4 modificat prin Ucazul din 27.75] Articolul 225/6. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. transportarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotise fără scop de desfacere. prevăzute de articolele 225/1-225/4. procurare.11.aceasta. procurarea. Sustragerea de mijloace narcotice.07.06.82] [Art.225/4 introdus prin Ucazul din 05. săvîrşită de un recidivist deosebit de pericullos sau printr-un atac tîlhăresc. livrare. păstrarea.07.07.12. săvîrşită faţă de două sau mai multe persoane sau faţă de un minor. 226 şi 226/1 din prezentul Cod.225/5 introdus prin Ucazul din 05. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani sau cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. care a săvîrşit mai înainte una din infracţiunile.225/2 introdus prin Ucazul din 05.87] [Art. transportare sau expediere de mijloace narcotice.75] Articolul 225/7. se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. procurare.225/6 introdus prin Ucazul din 05.06.225/5 modificat prin Ucazul din 24. păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice fără scop de desfacere Fabricarea.06. [Art.75] Articolul 225/5 Fabricarea.07.75] Articolul 225/3. Încălcarea regulilor de producţie. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şapte la cincisprezece ani cu confiscarea averii. evidenţă. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la zece ani. livrare.87] [Art.225/2 modificat prin Ucazul din 27.225/5 modificat prin Ucazul din 27.225/6 modificat prin Legea nr. Îndemnul de a consuma mijloace narcotice Îndemnul de a consuma mijloace narcotice.11.12.225/6 modificat prin Ucazul din 24. procurarea. Procurarea sau păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici ori consumarea .225/6 modificat prin Ucazul din 27. [Art.07. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani cu sau fără confiscarea averii.82] [Art.75] Articolul 225/4.87] [Art.

procurarea.02. care a săvîrşit mai înainte una din infracţiunile. prevăzute de partea întîi a prezentului articol. prevăzute de articolele 225/1-225/4 şi 226/1 din prezentul Cod.226/1 modificat prin Legea nr. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani.74] . se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la trei la doisprezece ani.87] Articolul 226/1 Semănatul sau creşterea ilegală a macului pentru ulei şi a cînepei Semănatul sau creşterea ilegală a macului pentru ulei. transportarea. procurarea. a căror cultivare este interzisă Semănatul sau creşterea macului pentru opiu.205-XIV din 25. [Art. care săvîrşise mai înainte una din infracţiunile.07.225/7 introdus prin Ucazul din 27.227 modificat prin Legea din 23. săvîrşite a doua oară sau de către o persoană. din Arhonul-de-Sud şi din sudul ţinutului Crasnodar. Persoana care a predat de bună voie arma de foc. [Art. muniţiile.227 modificat prin Ucazul din 05. fabricarea sau desfacerea ilegală a armelor. a dispozitivelor sau a substanţelor explozive Purtarea. a dispozitivelor sau a substanţelor explozive fără autorizaţia corespunzătoare se pedepsesc cu privaţiune de libertate de pînă la şapte ani.09. dispozitivele sau substanţele explozive.93] [Art. săvîrşite de o persoană. sau cu o amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la opt ani. [Art. pe care le-a păstrat fără autorizaţia corespunzătoare. precum şi a cînepei.225/7 modificat prin Legea din 23. Acţiunile prevăzute la alineatul întîi.227 în redacţia Legii nr. păstrarea.11.98] [Art.227 modificat prin Legea nr.87] Articolul 227.225/7 modificat prin Legea nr.11.07.98] Aceleaşi fapte. a muniţiilor.1 art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani ori cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. fabricarea sau desfacerea armelor de foc (cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă). săvîrşite a doua oară în decursul unui an după aplicarea sancţiei administrative pentru aseleaşi încălcări.mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului Procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vînzare a mijloacelor narcotice în cantităţi mici ori consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la opt ani. Semănatul sau creşterea macului pentru opiu şi a cînepei.02. săvîrşite de către un grup de persoane sau în mod repetat. precum şi a cînepei indiene.87] Articolul 226. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani.07. [Art.82] [Art. de articolele 225/1 .02. păstrarea.2002] [Art.225/4 şi 226 din prezentul Cod.205-XIV din 25.93] [Art. este absolvită de răspundere penală.indicate în partea întîi a articolului 266 din prezentul Cod.12. a căror cultivare este interzisă. Purtarea. din Ciuea-de-Sud.831-XV din 07.205-XIV din 25.226 în redacţia Ucazului din 27.227 modificat prin Ucazul din 24. transportarea. a muniţiilor. în afară de speciile.226/1 introdus prin Ucazul din 27. săvîrşite a doua oară în decursul unui an după aplicarea sancţiei administrative pentru aceleaşi încălcări.11. [Alin. sud-manciuriene.98] [Art. Aceleaşi fapte.

205-XIV din 25.229 modificat prin Legea din 23. [Sancţiunea părţii 1 art.02.98] Aceleaşi fapte. păstrare.09. Încălcarea regurilor de securitate în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei Încălcarea disciplinei tehnice şi de producţie sau a regulilor.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la şapte ani.- .229 modificat prin Ucazul din 24. Aceeaşi faptă săvîrşită în mod repetat sau în urma înţelegerii prealabile de un grup de persoane sau săvîrşită de o persoană.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la la douăzeci şi cinci de ani. precum şi predarea acestor arme şi a muniţiilor către minori.227/1 modificat prin Legea din 09.74] [Codul a fost completat cu art.] [Art.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.227/2 introdus prin Ucazul din 05.227/3 exclus prin Legea din 23.93] a Articolul 229.07. Sustragerea de arme de foc (cu excepţia armei de vînătoare cu ţava netedă).228 în redacţia Legea nr. folosire sau transportare a substanţelor explozive.11.11. Sustragerea de arme de foc. a muniţiilor sau a substanţelor explozive.11.Articolul 227/1. păstrare. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor. Practicarea ilegală a medicinei Practicarea medicinei ca profesie de o persoană fără studii medicale corespunzătoare.227/2.1 art. ce asigură securitatea de producţie în întreprinderile sau secţiile.02. [Alin.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani. [Art.205-XIV din 25.98] [Art. folosire sau transportare a substanţelor explozive Încălcarea regulilor de evidenţă.02.1 art. precum şi îndeletnicirea unui lucrător medical cu practica medicală.227/2 modificat prin Legea nr.67] Articolul 227/2.227/1 introdus prin Ucazul din 14.82] Articolul 230.12. muniţiile sau substanţele explozive i-au fost date pentru folosirea în interes de serviciu sau încredinţate spre păstrare.229 modificat prin Legea nr. Încălcarea regulilor de evidenţă. [Art.93] [Art. [Art. dacă acasta a avut urmări grave. căreia armele de foc.se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. dacă au provocat zdruncinarea îndelungată sănătăţii sau moartea victimei.98] Aceeaşi faptă. se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.93] Articolul 228. dacă a avut urmări grave. săvîrşită printr-un atac tîlhăresc sau de către un recidivist deosebit de periculos. pe care nu este în drept s-o exercite.205-XIV din 25.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. [Sancţiunea alin. supuse pericolului exploziei. a muniţiilor sau substanţelor explozive Sustragerea de arme de foc (cu excepţia armei de vînătoare cu ţava netedă). de muniţii sau de substanţe explozive.12.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani. fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.228 modificată prin Legea din 23.94] [Art.

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de minime. [Alin.1 art.230 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98]

salarii

Aceeaşi faptă, dacă a avut urmări grave,se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la zece ani. [Art.230 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.230 modificat prin Ucazul din 04.08.88] [Art.230 modificat prin Ucazul din 24.12.82] [Art.230 modificat prin Ucazul din 13.06.74] Articolul 230/1. Transportarea ilegală că transportul aerian a substanţelor explozive sau uşor inflamabile Transportarea de către un pasager pe o navă aeriană a substanţelor explozive sau uşor inflamabile,se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani, fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Alin.1 art.230/1 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceleaşi fapte, dacă au avut urmări grave,se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. [Art.230/1 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.230/1 modificat prin Ucazul din 24.12.82] [Art.230/1 introdus prin Ucazul din 13.06.74] Articolul 231. Expedierea ilegală a substanţelor uşor inflamabile sau corozive Expedierea ilegală prin poştă sau bagaj a substanţelor uşor inflamabile sau corozive,se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. Aceeaşi faptă, dacă a avut urmări grave,se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate de la şase luni la cinci ani, fie cu amendă în mărime de pînă la şaizeci de salarii minime. [Art.231 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.231 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.231 modificat prin Ucazul din 24.12.82] [Art.231 modificat prin Ucazul din 13.06.74] Articolul 232. Încălcarea regulilor de producţie contra incendiilor Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiară, precum şi încălcarea cu rea-voinţă a regulilor de protecţie contra incendiilor, dacă acasta a avut urmări grave,se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani, fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Art.232 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Sancţiunea art.232 modificată prin Legea din 23.02.93] Articolul 233. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie Încălcarea regulilor de securitate la exploatările miniere, a regulilor de construcţie, sanitare şi de protecţie contra incendiilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie, precum şi încălcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcţie, dacă aceasta ar fi putut avea în mod vădit urmări grave,se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la patruzeci de salarii minime. [Alin.1 art.233 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceeaşi faptă, dacă a fost urmată de victime omeneşti sau de alte consecinţe grave,se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la

cinci ani. [Art.233 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.233 modificat prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 234. Încălcarea regulilor, stabilite în scopul combaterii epidemiilor Încălcarea regulilor,stabilite în scopul prevenirii bolilor epidemice şi a altor boli infecţioase şi combaterii lor, dacă aceasta a provocat sau a putut să provoace răspîndirea bolilor infecţioase,se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pînă la doi ani, fie cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Art.234 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.234 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.234 modificat prin Ucazul din 24.12.82] [Art.234 modificat prin Ucazul din 04.03.71] Articolul 234/1. Încălcarea regulilor de întreţinere a animalelor sau de comercializare a producţiei animaliere Încălcarea regulilor de întreţinere a animalelor sau de comercializare a producţiei animaliere, în cazul cînd aceasta a provocat sau ar putea provoca răspîndirea bolilor contagioase la animale sau oameni, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani sau cu o amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu confiscarea produselor ce constituie obiectul infracţiunii. [Art.234/1 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.234/1 introdus prin Legea nr.1145 din 09.04.97 Articolul 235. Impurificarea bazinelor de apă şi a aerului Impurificarea rîurilor, lacurilor şi altor bazine şi surse de apă cu ape de scurgere neepurate şi nedezinfectate, cu resturi sau deşeuri ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriale, agricole, comunale şi altele, dacă aceasta a cauzat sau a putut să cauzeze daune fie sănătăţii oamenilor, fie producţiei agricole, fie rezervelor de peşte, precum şi impurificarea aerului cu deşeuri ale producţiei, industriale ce sînt dăunătoare pentru sănătatea oamenilor,se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime. [Alin.1 art.235 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceleaşi fapte, care au cauzat o daună substanţială sănătăţii oamenilor sau producţiei agricole ori au avut ca urmare peirea în masă a peştelui,se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. [Art.235 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.235 modificat prin Ucazul din 14.11.74] Articolul 235/1. Încălcarea regulilor de îngropare (depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive Încălcarea regulilor de îngropare (depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive, de evacuare a apelor reziduale, dacă aceasta a cauzat pagube de proporţii mari sau putea să conducă la urmări grave,se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la şaptezeci de salarii minime. [Alin.1 art.235/1 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] Aceeaşi faptă, dacă ea a cauzat îmbolnăviri în masă sau moartea oamenilor fie alte consecinţe grave,se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la cinci ani. [Art.235/1 introdus prin Legea din 20.07.94] Articolul 236. Nimicirea, distrugerea sau deteriorarea

monumentelor de istorie şi de cultură Nimicirea, distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi de cultură sau a obiectelor naturii, luate sub ocrotirea statului, se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani, fie cu amendă în mărime de pînă la optzeci de salarii minime. [Art.236 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.236 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.236 modificat prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 237. Profanarea mormintelor Profanarea mormintelor, precum şi însuşirea obiectelor, ce se află în mormînt sau pe el,se pedepsesc fie cu privaţiune de libertate pînă la trei ani, fie cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime. [Art.237 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.237 modificat prin Ucazul din 24.12.82] Articolul 237/1. Purtarea crudă cu animalele Purtarea crudă cu animalele,ceea ce a avut drept urmare peirea sau mutilarea lor, precum şi chinuirea animalelor, săvîrşită de o persoană, faţă de care a fost aplicată în decursul anului o pedeapsă administrativă pentru aceleaşi acţiuni,se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la treizeci de salarii minime. [Art.237/1 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] [Art.237/1 modificat prin Legea din 23.02.93] [Art.237/1 introdus prin Ucazul din 09.06.88] CAPITOLUL AL DOISPREZECELEA INFRACŢIUNI MILITARE Articolul 238. Noţiunea de înfracţiune militară Infracţiuni militare se consideră infracţiunile, prevăzute de prezentul Cod, contra modului stabilit de îndeplinire a îndatoririlor serviciului militar, a pregătirii militare obligatorii şi a concentrărilor, săvîrşite de militari, precum şi de persoanele care trec pregătirea militară obligatorie sau de rezervişti în timpul satisfacerii serviciului militar, pregătirii militare obligatorii, concentrărilor de instrucţie sau de probă. Conform articolelor respective ale prezentului Cod, sînt supuşi răspunderii pentru infracţiunile contra modului de îndeplinire a serviciului, stabilit pentru ei, militarii din organele securităţii naţionale, ale afacerilor interne, precum şi persoanele, în privinţa cărora există indicaţii speciale în legislaţie. Complicitatea la infracţiunile militare a persoanelor nemenţionate în prezentul articol se pedepseşte conform articolelor respective ale prezentului Cod. [Art.238 în redacţia Legii din 01.04.92] Articolul 239. Insubordonarea 1) Insubordonarea, adică refuzul direct de a executa ordinul şefului precum şi altă neexecutare intenţionată a ordinului, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. 2) Aceeaşi faptă, dacă a fost săvîrşită de un grup de persoane sau a avut consecinţe grave, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. 3) Insubordonarea, săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă, se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la

fie cu folosirea armei.cu vătămarea integrităţii corporale sau cu loviri în timpul cînd acesta îşi îndeplineşte îndatoririle legate de serviciul militar.04.04.95] Articolul 242.239 în redacţia Legii din 15. [Sancţiunea pct. 2) Aceeaşi faptă. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.12. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doisprezece la douăzeci de ani.242 modificat prin Legea din 01. 2) Aceeaşi faptă.2 art. precum şi unei alte. persoane. se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 3) Fapta. 2) Aceeaşi faptă. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.240 modificat prin Legea din 01. fie că au avut urmări grave. [Art. [Sancţiunea pct.12. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei luni pînă la trei ani.243 în redacţia Legii din 15. dacă a fost săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă. săvîrşite de un grup de persoane.12. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.3 art.săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă. se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la doisprezece pînă la douăzeci şi cinci de ani. 3) Faptele.82] Articolul 243.3 art.92] [Art. Acte de violenţă săvîrşite asupra şefului 1) Vătămarea integrităţii corporale sau lovirea şefului în timpul cînd acesta îşi îndeplineşte îndatoririle legate de serviciul militar. care îşi îndeplineşte îndatoririle legate de serviciul militar. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.92] [Art. se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 2) Aceleaşi fapte. Neexecutarea ordinului 1) Neexecutarea ordinului dat de şef. care exercită îndatoririle legate de serviciui militar. dacă a fost săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă.82] Articolul 241.douăzeci de ani. [Art. Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea îndatoririlor de serviciu 1) Opunerea de rezistenţă şefului.95] . săvîrşită în lipsa elementelor arătate în punctul 1 din articolul 239 al prezentului Cod. Ameninţarea şefului 1) Ameninţarea şefului cu moartea. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei luni pînă la trei ani. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol.06.240 modificat prin Ucazul din 24. 3) Fapta prevăzută de punctul 1 al prezentului articol. prevăzute de punctul 2 al prezentului articol. sau constrîngerea lui la încălcarea acestor îndatoriri. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la zece ani. [Sancţiunea pct.241 în redacţia Legii din 08. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.95] Articolul 240. dacă a provocat urmări grave. dacă sînt însoţite de omorul premeditat al superiorului sau al unei alte persoane.242 modificat prin Ucazul din 24.06. ori au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă.

în timpul satisfacerii serviciului militar. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la cinci ani. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la doisprezece ani.246 modificat prin Legea din 01.Articolul 244. precum şi neprezentarea fără motive întemeiate în termen a acestora la serviciu sau la concentrări în cazurile: învoire din unitate sau din centrul de instrucţie.92] [Art. săvîrşită faţă de cîteva persoane sau prin care i sau cauzat părţii vătămate o leziune corporală mai puţin gravă ori uşoară.04. întoarcere din deplasare. dacă au fost săvîrşite de un militar. precum .92] [Art. dacă au fost săvîrşite cu circumstanţe atenuante.84] Articolul 246. 2) Aceeaşi faptă. prevăzute de punctul 1 al prezentului articol. din concediu sau dintr-o instituţie curativă.246 completat prin Ucazul din 31. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani.84] Articolul 245.246 modificat prin Ucazul din 24. se pedepsesc cu repartizarea într-un batalion disciplinar pe un termen de la trei luni pînă la doi ani. săvîrşite în timp de război. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la zece ani. [Art. persoanele care trec pregătirea militară obligatorie şi rezerviştii. prevăzute de punctele 1 şi 2 ale prezentului articol. dacă între ei nu există raporturi de subordonare 1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari. Insulta adusă şefului de către subaltern sau subalternului de către şef Insulta adusă printr-un act de violenţă şefului de către subaltern. [Titlu şi pct.04. [Art. a centrului de instrucţie sau a locului de serviciu de un militar din serviciul în termen. săvîrşite de un grup de persoane sau făcîndu-se uz de armă.244 modificat prin Ucazul din 05. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. pregătirii militare obligatorii şi a concentrărilor. Părăsirea samavolnică a unităţii sau a locului de serviciu 1) Părăsirea samavolnică a unităţii.245 modificat prin Ucazul din 05. se pedepsesc conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.82] [Art. însă nu a durat mai mult de trei zile sau chiar dacă nu a durat o zi.245 în redacţia Legii din 01. prevăzute de punctul 1 din prezentul articol. dacă între ei nu există raporturi de subordonare şi dacă ea s-a manifestat prin bătăi sau printr-un alt act de violenţă. Absenţa samavolnică 1) Absenţa samavolnică din unitate.1 art.65] Articolul 247. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani. 3) Faptele. 2) Aceleaşi fapte. care îşi execută pedeapsa într-un batalion disciplinar. dar a fost repetată în curs de trei luni.04. dacă această absenţă a depăşit o zi.03. 4) Faptele. precum şi subalternului de către şef. precum şi dacă au avut consecinţe grave.12. Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari. de o persoană care trece pregătirea militară obligatorie. sau de un rezervist. din centrul de instrucţie sau din locul de serviciu a unui militar sau a unei persoane care trec pregătirea militară obligatorie. repartizare transferare.04. persoanele care trec pregătirea militară obligatorie şi rezervişti. 3) Faptele.

247 modificat prin Ucazul din 05. dacă această absenţă a depăşit trei zile.04. transferare. transferare.92] [Art. Dezertarea 1) Dezertarea.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu pînă la cinci ani.pregătirii militare obligatorii sau a concentrărilor prin automutilare sau prin simularea unei boli. în cazul cînd a fost săvîrşită a doua oară în decurs de un an. din concediu sau dintr-o instituţie curativă.95] Articolul 250. din concediu sau dintr-o instituţie curativă.09. săvîrşită de un militar. indiferent de durată. dar nu mai mult de trei zile. [Sancţiunea art.247 modificat prin Ucazul din 05.Părăsirea samavolnică a unităţii în condiţii de luptă Părăsirea samavolnică a unităţii sau a locului de serviciu în condiţii de luptă. dar nu mai mult de o lună. precum şi neprezentarea cu acelaşi scop la serviciu sau la concentrări în cazurile: repartizare. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu pînă la şapte ani. dacă absenţa samavolnică a durat mai mult de o lună.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani. săvîrşite în timp de război sau în condiţii de . Sustragerea de la serviciul militar prin automutilare sau prin alt mijloc 1) Sustragerea militarului. repartizare.248 modificat prin Legea din 01. întoarcere din deplasare.2 art.12.prevăzute de punctele 1 şi 2 ale prezentului articol. a persoanei care trece pregătirea militară obligatorie.247 în redacţia Legii din 01.06.95] [Art.84] [Art.prevăzute de punctele 1 şi 2 ale prezentului articol.2 art. 4) Faptele. [Pct. de la pregătirea militară obligatorie sau de la concentrări.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu pînă la trei ani. precum şi neprezentarea fără motive întemeiate în termen a acestuia la serviciu. dar nu mai mult de o lună sau chiar şi dacă mai puţin de zece zile. săvîrşite în timp de război.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu pînă la cinci ani. dacă această absenţă a durat mai mult de zece zile. sau a rezervistului de la îndeplinirea îndatoririlor serviciului militar. [Sancţiunile pct. 2) Aceleaşi fapte.se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci pînă la zece ani. 2) Părăsirea samavolnică a unităţii sau a locului de serviciu de un militar care satisface serviciul militar pe bază de contract. de o persoană care trece pregătirea militară obligatorie sau de un rezervist.1.şi neprezentarea fără motive întemeiate în termen a acestora la serviciu sau la concentrări în cazurile: învoire din unitate sau din cetrul de instrucţie. adică părăsirea unităţii militare.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci şi cinci de ani. precum şi refuzul de a îndeplini îndatoririle serviciului militar.04. 3) Faptele. întoarcere din deplasare. prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune.04. 2) Aceleaşi fapte.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani.92] Articolul 249.248 în redacţia Legii din 15. pregătirii militare obligatorii sau a concentrărilor.74] Articolul 248. a centruluii de instrucţie sau a locului de serviciu în scopul sustragerii de la serviciul militar.1.249 în redacţia Legii din 08. dacă au fost săvîrşite în timp de război şi dacă absenţa samavolnică a durat mai mult de o zi.

cauzîndu-i părţii vătămate leziuni corporale. dacă a provocat urmări grave. încredinţat spre a fi folosit în timpul serviciului.82] Articolul 252. muniţiilor.2 art. prevăzute de punctul 4 al prezentului articol. 2) Aceeaşi faptă.12. ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur.dacă a cauzat leziuni corporale cîtorva persoane sau moartea părţii vătămate. dacă au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă.251 modificat prin Ucazul din 24. ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur 1) Încălcarea regulilor de mînuire a armei. muniţiilor. săvîrşite cu circumstanţe atenuante. a mijloacelor de locomoţie. 3) Fapta. dacă nu constituie o infracţiune deosebit de periculoasă contra statului.se pedepsesc conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.92] Articolul 251. dacă a .06.95] [Pct. a substanţelor explozive. 5) Faptele.luptă.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. [Sancţiunea pct.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la cincisprezece ani. care i-au fost date pentru folosinţă personală (risipă).06. precum şi de manipulare a muniţiilor.04. prevăzută de punctul 2 al prezentului articol. în urma încălcării regulilor de păstrare a armelor.04. 4) Pierderea sau defectarea.95] Articolul 252/1.250 în redacţia Legii din 15. Risipirea sau pierderea avutului militar 1) Vînzarea. darea în gaj sau darea în folosinţă de către o persoană care trece pregătirea militară obligatorie.251 modificat prin Legea din 01. [Sancţiunea pct. mijloacelor de locomoţie.252 în redacţia Legii din 15.92] [Art. 3) Fapta. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a avutului militar 1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a armelor. radioactive şi a altor substanţe şi obiecte.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la zece ani. [Art. dacă a fost săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă.3 art. 2) Aceeaşi faptă. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani. 2) Aceleaşi fapte.precum şi pierderea sau defectarea acestor obiecte în urma încălcării regulilor de păstrare.250 în redacţia Legii din 01. sau de către un rezervist a echipamentului sau a armamentului.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. a obiectelor de aprovizionare tehnică sau a unui alt avut militar.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani.1 art.se pedepseşte cu repartizarea într-un batalion disciplinar pe un termen de la trei luni pînă la un an.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani. 3) Faptele.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. a tehnicii militare sau a unui alt avut militar. precum şi de manipulare a substanţelor şi obiectelor. prevăzute de punctul 1 al prezentului articol. dacă au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă. Încălcarea regulilor de mînuire a armei.

[Sancţiunea pct. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor.256 în redacţia Legii din 15.04. fie alte urmări grave.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.95] [Pct. speciale ori de transport.se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani. . dacă aceasta a avut consecinţe nefaste. Articolul 256. emise în vederea dezvoltării acestor reguli. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă 1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă (de cart) şi a ordinelor şi dispoziţiilor. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de grăniceri 1) Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de grăniceri de către o persoană.provocat moartea cîtorva persoane sau a avut alte consecinţe grave.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. [Art. dacă a avut consecinţe nefaste. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la zece ani. pentru prevenirea cărora a fost instituită patrula respectivă.252/1 introdus prin Ucazul din 05. 4) Încălcarea regulilor statutare cu privire la patrulare.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la zece ani. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol.92] [Art.04. prevăzute de punctul 1 şi 4 ale prezentului articol.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. dacă a provocat fie scufundarea sau deteriorarea serioasă a navei. 3) Fapta.6 art. Articolul 254. Încălcarea regulilor de navigaţie Încălcarea regulilor de navigaţie.256 modificat prin Ucazul din 05.atrage după sine aplicarea regulilor din Statutul disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.04. 6) Fapta.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei cincisprezece ani.2 art.06.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. Articolul 255. 5) Faptele. prevăzută de punctul 3 al prezentului articol. dacă a fost săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă. fie victime omeneşti.84] Articolul 257. dacă a provocat o catastrofă sau alte urmări grave. dacă au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă. dacă a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave. 2) Aceeaşi faptă.84] la Articolul 253. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor de luptă. care intră în componenţa unui grup pentru paza graniţei de stat a Republicii Moldova.256 modificat prin Legea din 01.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la şapte ani. pentru prevenirea cărora a fost instituită garda respectivă (cartul respectiv).

se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la şase luni la doi ani. 2) Aceeaşi faptă.92] [Art.09. prevăzute de punctele 1 şi 3 ale prezentului articol. 3) Fapta. săvîrşite în timp de război.se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. ce costituie un secret de stat.82] Articolul 258. din 22. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.82] [Art. Parl.92] [Art.se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. ce conţin un secret militar 1) Divulgarea datelor cu caracter militar. dacă a provocat urmări dăunătoare. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern 1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern de o persoană.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doispreze.82] Articolul 260. dacă a provocat urmări grave. dacă aceasta nu constituie trădare de Patrie. prevenirea cărora intra în datoria acestei persoane.258 modificat prin Ucazul din 24.257 modificat prin Ucazul din 24.04.257 modificat prin Legea din 01. prevăzută de punctul 3 al prezentului articol.se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.258 modificat prin Ucazul din 31. . [Art.93] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol. [Art.65] Articolul 259.04.12. Divulgarea secretului militar sau pierderea documentelor.92] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şase luni. dacă a provocat urmări grave.ce la douăzeci şi cinci de ani. 4) Faptele. 4) Fapta.258 modificat prin Ucazul din 05. 3) Fapta.06.259 modificat prin Ucazul din 24.03. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani.95] [Art.12.2) Aceeaşi faptă. care face parte din personalul de zi al unităţii (cu excepţia gărzii şi a cartului). 2) Aceeaşi faptă. 3) Fapta. Prezid.258 modificat prin Legea din 15.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zeci ani.04.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la cinci ani. dacă a fost săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani.84] [Art.259 modificat prin Legea din 01. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.12. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de luptă al trupelor 1) Încălcarea regulilor cu privire la executarea serviciului de alarmă (serviciului de luptă) pentru descoperirea şi respingerea la timp a unui atac prin surprindere asupra Republicii Moldova sau pentru apărarea şi asigurarea securităţii Republicii Moldova.258 modificat prin Legea din 01. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol. [Art.258 modificat prin Hot.04.

se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la şapte ani.92] [Art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pînă la trei ani. inacţiunea la exercitarea puterii.5 art. prevăzută de punctul 1 al prezentului articol. 3) Faptele prevăzute de punctele 1 şi 3 ale prezentului articol.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pînă la cinci ani.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.84] Articolul 262. ce conţin date cu caracter militar constituind secret de stat.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani. excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii 1) Abuzul de putere sau de serviciu de către şef sau de către o persoană cu funcţii de răspundere.261 modificat prin Ucazul din 05. prevăzute de punctele 1 şi 3 ale prezentului articol dacă au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă. [Pct.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei luni la un an.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani.261/1 introdus prin Ucazul din 05. excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. inamicului a . [Sancţiunea pct. ce i-au fost încredinţate precum şi lăsarea.260 modificat prin Ucazul din 24. [Pct. ale căror date constituie secret de stat. dacă pierderea este rezultatul încălcării regulilor stabilite cu privire la comportarea cu documentele sau obiectele sus-arătate. de o persoană.261/1 modificat prin Legea din 01. 2) Aceeaşi faptă.04. Atitudinea neglijentă faţă de serviciu 1) Atitudinea neglijentă a şefului sau a unei persoane cu funcţii de răspundere faţă de serviciu.82] Articolul 261. fie în interes de profit sau în alt interes personal. 5) Fapta. 3) Fapta. dacă au provocat urmări grave. 4) Divulgarea datelor militare.2 art. dacă au avut consecinţe grave.260 modificat prin Legea din 01.84] Articolul 261/1. prevăzută de punctul 4 al prezentului articol. nejustificată de situaţia de luptă. 4) Faptele. dacă au fost săvîrşite în timp de război sau în condiţii de luptă.prevăzute de punctele 1 şi 2 ale prezentului articol.04. dacă a cauzat o daună considerabilă. care nu trebuie să fie divulgate. dacă aceste fapte au fost săvîrşite fie în mod sistematic. săvîrşită cu circumstanţe atenuante.se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.atrage după sine aplicarea regulilor din Statutul disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. săvîrşită cu circumstanţe atenuante. sau a obiectelor.06.261 în redacţia Legii din 15. Predarea sau lăsarea mijloacelor de război inamicului Predarea de către şef a forţelor militare. Abuzul de putere.3 art.2) Pierderea documentelor. căreia i-au fost încredinţate aceste documente sau obiecte. dar nu constituie secret de stat.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. 2) Aceleaşi fapte. precum şi dacă ele au cauzat o daună considerabilă.12. dacă a avut consecinţe grave.04.92] [Art. 3) Faptele.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doisprezece la douăzeci şi cinci de ani.95] [Art.04.

9] Articolul 263. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la zece la douăzeci de ani.06. a tehnicii de luptă şi a altor mijloace de război.06. se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la doisprezece la douăzeci de ani. [Sacţiunea pct. [Sancţiunea art. 2) Aceeaşi faptă.95] de la Articolul 266.265 în redacţia Legii din 15.95] Articolul 268. [Sancţiunea art.precum şi de o persoană din efectivul echipajului navei fără să fi avut pentru aceasta dispoziţia cuvenită a comandantului. precum şi luarea ilegală a bunurilor sub pretextul necesităţilor de război.06. aflate asupra celor ucişi şi răniţi (jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă). care nu şi-a îndeplinit pînă la capăt îndatoririle de serviciu. . Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă Jefuirea pe cîmpul de luptă a obiectelor. Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu 1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de comandantul. sau comportarea cruntă faţă de ei din partea unui prizonier de război.fortificaţiilor.264 în redacţia Legii din 15. care se găseşte în prizonierat. care se găseşte în prizonierat 1) Participarea benevolă a militarului.2 art.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen doisprezece la douăzeci de ani. care se află în prizonierat.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani.04.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. [Pct.95] Articolul 265.263 în redacţia Legii din 15.06.se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani.262 în redacţia Legii din 15. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona cu arma Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă în timpul bătăliei sau refuzul de a acţiona cu arma în timpul luptei.06. despre care se ştie că pot cauza daune Republicii Moldova sau statelor aliate cu ea.95] Articolul 264.266 modificat prin Legea din 01.1 art. nimicirea ilegală a averii.267 în redacţia Legii din 15. [Sacţiunea art. actele de violenţă. dacă aceste fapte n-au fost săvîrşite în scopul de a-i ajuta duşmanului. 3) Săvîrşirea de un militar. [Sacţiunea art.92] Articolul 267. săvîrşite asupra altor prizonieri de război. Acte de violenţă asupra populaţiei din zona operaţiilor militare Tîlhăria. dacă aceasta nu constituie trădare de Patrie. Predarea voluntară în prizonierat Predarea voluntară în prizonierat din frică sau laşitate. la lucrările de importanţă militară sau la alte lucrări. care se află în situaţia de superior.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la opt la douăzeci de ani. a unor acţiuni în dauna altor prizonieri de război întru-un interes de profit sau pentru a-şi asigura o comportare indulgentă din partea inamicului. Acţuinile criminale ale militarului.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani. 2) Actele de violenţă. săvîrşită în timp de război sau în condiţii de luptă.se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani.

06. la colhoznici. se pedepseşte conform Statutului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.pentru fiecare persoană: un palton de vară sau de toamnă. necesar pînă la recoltarea noilor nutreţuri sau pînă la scoaterea animalelor la păscut. nici juncă .singura juncă.82] Articolul 270. care s-a soldat cu moartea sau leziuni corporale grave. pălărie. 2) Comportarea urîtă cu prizonierii de război fără circumstanţele agravante sus-arătate.două rochii de iarnă).singura capră. dacă nu are vacă . se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen doisprezece la douăzeci şi cinci de ani. a cărora ocupaţie principală este agricultura.05. ce aparţin condamnatului pe baza dreptului de proprietate personală sau constituie cota-partea lui din proprietatea comună şi care sînt necesare condamnatului şi persoanelor aflate în întreţinerea lui. afară de aceasta. Comportarea urîtă cu prizonierii de război 1) Comportarea urîtă cu prizonierii de război fie că au avut loc în mod repetat. 5. oaie sau singurul porc. obiecte de uz casnic. un costum de vară (pentru femei . se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe termen de la cinci la cincisprezece ani. caprele şi porcii în limitele unei jumătăţi din norma stabilită de Statutul colhozului pentru gospodărie de colhoz. precum şi păsările de casă. căciuli . două basmăli de vară şi o broboadă călduroasă sau un şal). [Sancţiunea art. Nutreţul pentru animale (dacă animalele nu sînt supuse confiscării). Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii ca semn protector în timp de conflict armat Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii. şepci. afară de aceasta. 1. se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani. La persoanele. necesare condamnatului şi persoanelor aflate în întreţinerea lui: 1) îmbrăcămintea .2001] ANEXĂ LISTA BUNURILOR CE NU POT FI CONFISCATE PE BAZA SENTINŢEI JUDECĂTOREŞTI Nu pot fi confiscate următoarele bunuri şi obiecte. şapcă sau căciulă.două rochii de vară). Casa de locuit cu clădirile gospodăreşti sau unele părţi ale ei la persoanele. seminţele necesare pentru semănatul următor.269 modificat prin Ucazul din 24. precum şi îndeplinirea neglijentă a îndatoririlor faţă de bolnavi şi răniţi de către persoanele cărora li s-a încredinţat tratamentul şi îngrijirea acestora. Mobila. a căror principală ocupaţie este agricultura. dacă condamnatul şi familia locuiesc permanent în ea.270 în redacţia Legii nr. fie că au fost însoţite de o deosebită cruzime.95] de la Articolul 269. 3. fie că au fost îndreptate contra bolnavilor şi a răniţilor. un palton de iarnă sau un cojoc. .oile. precum şi a semnalelor distinctive ca semn protector în timp de conflict armat. [Art. dacă lipsesc elementele unei infracţiuni mai grave. ori cu vătămarea de lungă durată a sănătăţii.12. ocupaţia principală a cărora este agricultura singura vacă. un costum de iarnă (pentru femei . [Art. în gospodăria care nu au nici vacă.săvîrşite faţă de populaţia din zonă operaţiilor militare. 4.268 în redacţia Legii din 15. La persoanele.92] [Art. alte haine şi pălării.04. cîte una pentru fiecare sezon (pentru femei.269 modificat prin Legea din 01.188-XV din 24. 2. îmbrăcămintea.

aflate în întrebuinţare (cu excepţia obiectelor confecţionate din metale preţioase. iar în lipsa acesteea . un dulap şi o ladă pentru fiecare familie. [Pct. cu excepţia cazurilor. dacă condamnatul nu este exclus din componenţa membrilor cooperativei. 2) încălţămintea.10 al Anexei modificate prin Ucazul din 24. necesar pentru pregătirea hrănii şi încălzirea casei de locuit în tot timpul sezonului de încălzire. împreună cu clădirile gospodăreşti. 7. 9. caprele. 10. vasele de bucătărie şi de masă. care prezintă o valoare artistică). dacă ocupaţia principală a condamnatului o constituie agricultura.părţi care aparţine condamnatului din averea comună a gospodăriei de colhoznic sau a gospodăriei cetăţenilor. care în suma totală nu depăşesc salariul lunar al condamnatului.o juncă (în gospodăria de colhoznic .purtate mult şi lipsite de valoare. porcii şi păsările de casă în limitele unei jumătăţi din norma stabilită prin Statutul colhozului) şi nutreţurile necesare pentru animalele rămase. cînd condamnatului prin sentinţa judecătorească.6 al Anexei modificat prin Hot.de asemenea oile. seminţele necesare semănatului următor.cîte un pat şi cîte un scaun pentru fiecare persoană. în care locuiesc membrii gospodăriei.2. i s-a interzis să exercite activitatea corespunzătoare sau cînd inventarul a fost folosit de el pentru practicarea ilegală a unei îndeletniciri. 4) toate lucrurile copiilor. Inventarul (inclusiv materialele didactice şi cărţile) necesar continuării îndeletnicirilor profesionale ale condamnatului. Parl.93] [Pct. Combustibilul. Produse alimentare în cantitatea. o vacă. iar în celelalte cazuri produsele alimentare şi banii. necesară condamnatului şi familiei lui pînă la recolta nouă.părţi se stabileşte după ce se exclud din această avere casa de locuit. Vărsămintele în cadrul părţii sociale în organizaţiile cooperatiste. 3) mobila . dar cel puţin cinci salarii minime. lenjeria. care practică munca individuală în agricultură. o masă. Prezid.12. precum şi a obiectelor. aşternutul. 8.82] .09. În caz de confiscare a cotei . 6. din 22. mărimea cotei .