EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 7446/12 Tomislav REMETIN protiv Hrvatske podnesen 5. srpnja 2011. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA

ČINJENICE
1. Podnositelj zahtjeva g. Tomislav Remetin je hrvatski državljanin rođen 1989. godine koji živi u Dubrovniku. Okolnosti predmeta 2. Činjenično stanje predmeta, kako ga je iznio podnositelj zahtjeva, može se sažeti kako slijedi. 3. Dana 4. ožujka 2008. godine, dok je još bio srednjoškolac, podnositelja zahtjeva je bez posebnog razloga napala skupina od dvadeset osoba. Udaren je kamenom u glavu iznad oka. Dijagnosticirana mu je teška tjelesna ozljeda koja mu je ostavila trajne psihičke ožiljke i neprekidne emocionalne probleme. 4. Grupa koja je napala podnositelja tzv. „Skinheads“ je iz Mokošica, okolice Dubrovnika. Ista grupa je učinila niz sličnih napada u Dubrovniku, od kojih je jedan rezultirao smrću sedamnaestogodišnjaka. 5. Glede napada na podnositelja Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Policijska postaja Dubrovnik je provela prethodnu istragu o događaju, te je 2. srpnja 2008. godine podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Od tada počinitelji nisu identificirani i nisu poduzete nikakve druge mjere.

REMETIN protiv HRVATSKE - IZLAGANJE O ČINJENICAMA I PITANJA

2

6. U noći 18. na 19. prosinac 2010. godine podnositelj zahtjeva je ponovno napadnut od iste grupe. Bacali su boce i staklo u glavu i tijelo podnositelja, koji je pretrpio brojne ozljede. Policija je provela istragu te je 22. prosinca 2010. godine protiv nepoznatih počinitelja podnijela optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Dubrovniku. 7. Dana 27. prosinca 2010. godine podnositelj je zatražio od policije informacije o njegovom slučaju. 8. Istoga dana je podnio tužbu za naknadu štete Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku u vezi napada od 4. ožujka 2008. godine. Također je zatražio presliku svih relevantnih izvještaja temeljem činjenice da će podnijeti zahtjev Europskom sudu za ljudska prava. 9. Dana 28. prosinca 2010. godine podnositelj je primio odgovor od policije kojim ga se obavještava da bi svoj zahtjev za informacijama trebao podnijeti Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. 10. Dana 12. siječnja 2011. godine podnositelj je zatražio od policije da mu da presliku relevantnih izvještaja koji se tiču njegovog slučaja. 11. Istoga dana policija je obavijestila podnositelja da su svi relevantni izvještaji dostavljeni Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku i Prekršajnom sudu u Dubrovniku i da bi trebao pitati ta tijela za preslike izvještaja. 12. Dana 8. veljače 2011. godine Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je obavijestilo podnositelja da može doći i pregledati spis predmeta ako to želi. Također ga je obavijestilo da još nisu identificirali počinitelje napada od 4. ožujka 2008. godine. 13. Dana 27. veljače 2011. godine podnositelj zahtjeva je ponovno zatražio od Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku da mu dopusti da kopira izvještaje iz spisa predmeta, tvrdeći da ima pravo kopirati izvještaje, a ne samo pregledati spis predmeta. 14. Dana 16. ožujka 2011. godine podnositelj zahtjeva je Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnio kaznenu prijavu protiv G.M. i M.T. zbog napada koji se dogodio u noći sa 18. na 19. prosinca 2010. godine. 15. Dana 28. srpnja 2011. godine Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je podignulo optužnicu za nasilničko ponašanje protiv G.M. i M.T. pred Općinskim sudom u Dubrovniku. Od tada nije bilo nikakvog napretka u postupku.

PRIGOVORI
Podnositelj zahtjeva prigovara, pozivajući se na članke 3., 6., 13. i 14. Konvencije, te na članak 1. Protokola br. 12., nedostatku odgovarajućih odgovora domaćih tijela na učestalo nasilje koje trpi od grupe pojedinaca.

PITANJA UPUĆENA STRANKAMA 1. Uzimajući u obzir pozitivnu obvezu države temeljem članka 3. Konvencije, predstavlja li način na koji su domaća tijela primijenila kaznenopravne mehanizme u ovom predmetu povredu članka 3. Konvencije? 2. Je li došlo do povrede pozitivne obveze temeljem članka 8. Konvencije u vezi prava podnositelja na poštivanje njegovog privatnog života?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful