ISSN 1857-4475

BULETINUL COMISIEI CATALOGARE-INDEXARE
Supliment semestrial al Buletinului ABRM
Nr 2
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Aprilie-Decembrie 2011

COTAREA PUBLICAŢIILOR: PROBLEME, PRACTICI, SOLUŢII

Echipa redacţională Valentina Chitoroagă redactor responsabil

Masă rotundă

Comisia “Catalogare şi Indexare” a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM în colaborare cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM organizează la data de 24 noiembrie 2011 masa rotundă cu genericul "Cotarea publica-

Natalia Goian Efimia Macrinici Marina Popescu Lina Mihăluţă Tatiana Panaghiu Viorica Lupu Silvia Hăbăşescu Galina Tomşa

ţiilor: probleme, practici, soluţii". Avem onoarea să invităm specialişti în domeniul catalogării şi indexării ce activează în instituţia Dvs. la lucrările mesei rotunde în scopul de a realiza schimbul de experienţă referitor la procesul de cotare a publicaţiilor şi de a găsi în comun soluţii de îmbunătăţire a acestei activităţi de bibliotecă. Loc de desfăşurare: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, or. Chişinău, str. Mirceşti, 42, Sala de lectură, et. 2, bir. 200.

Tel.: 295-746 Fax: 295-860 valentina.chitoroaga@gmail.com www.bookchamber.md

ÎN P R O G R A M : Moderator: Valentina Chitoroagă, preşedinte Comisia “Catalogare şi Indexare”, director general Camera Naţională a Cărţii Cotarea publicaţiilor Lina Mihaluţă, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi Natalia Gula, specialist principal, BRŞA Tatiana Panaghiu, şef serviciu, DIB ULIM Efimia Macrinici, şef serviciu, CNC Alte intervenţii şi experienţe. În scopul bunei organizări a lucrărilor mesei rotunde Vă rugăm să Vă înregistraţi (cu sau fără intervenţie) până la 20 noiembrie 2011.

În acest număr:
- pagina 2 Modificări structurale privind Clasa 2 – RELIGIE. TEOLOGIE Valentina Chitoroagă

Comunicare:

Intervenţii:

- pagina 6 Termeni utilizaţi în Declaraţia de Principii Internaţionale de Catalogare Informaţii de contact:

Apare cu sprijinul Camerei Naţionale a Cărţii Tiraj 70 ex. Tipografia Valinex SRL

Valentina Chitoroagă, preşedinte Comisia “Catalogare şi Indexare”, director general Camera Naţională a Cărţii Tel: 29-57-46 E-mail: valentina.chitoroaga@gmail.com URL: www.bookchamber.md Viorica Lupu, director adjunct Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM Tel: 43-25-92 E-mail: v.lupu@uasm.md

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare

Nr 2, aprilie-decembrie 2011
o anumita activitate religioasa, iar aceştia sunt menţionaţi aici Notă de utilizare: In general, persoanele se vor subordona funcţiei pe care o îndeplinesc conform indicilor comuni auxiliari de persoane din Tabela 1k-05

MODIFICĂRI STRUCTURALE PRIVIND CLASA 2 – RELIGIE. TEOLOGIE 2-31

Valentina Chitoroagă
Redimensionarea clasei 2 - Religie. Teologie a sistemului Clasificării Zecimale Universale, revizuită totalmente, printr-o analiză evolutivă se prezintă astfel: 2-1/-9 Subdiviziuni auxiliare speciale pentru religie 2-1 Teoria şi filosofia religiei. Natura religiei. Fenomen religios
Aici se clasifică documentele în care problemele religiei sunt tratate din punct de vedere filosofic, fără referire la apartenenţa religiei

2-32 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38

Creator, fondator, personaj central al credinţei Mesia Martiri Asceţi. Eremiţi. Fachiri Sfinţi. Bodhisattvas (cei care caută iluminarea). Iluminaţi Mahatma. Guru. Înţelepţi Carismatici. Persoane cu puteri supranaturale
Include: Şamani. Vraci. Medici. Vrăjitori

2-4 2-42

Activităţi religioase. Practică religioasă Comportament moral. Teologie morală
Include: Corect si incorect. Bine si rău. Sisteme etice. Teorie etica. Etica religioasa. Etica derivata direct din sisteme religioase. Legi religioase, obligaţii, precepte morale, legi morale. Regulamente. Datorii religioase Aici se clasifică şi probleme legate de acţiuni umane etice, precum şi referitoare la corect si incorect, virtute şi viciu. Pentru discuţii despre natura Păcatului, vezi 2-18

2-13 2-14

2-15 2-17 2-18

Sfânt. Sacru. Supranatural. Obiect(e) al(e) religiei, de cult Dumnezeu. Zei personalizaţi pentru a se diferenţia de spiritele imanente Natura lui Dumnezeu / a zeilor Univers. Natura universului. Cosmologie Om. Omenire. Umanitate. Antropologie doctrinară
Include: Originile omului. Scop, destinul omului. Natura omului. Relaţia omului cu divinitatea (-tăţile). Experienţa umana. Viaţa. Rău. Problema răului. Păcat. Mântuire. Moarte. Mortul. Viaţa după moarte. Tărâmuri spirituale. Lumea nematerială. Lumea spirituală

2-43 2-46

2-47 2-475 2-5 2-523

Obiceiuri şi practici sociale. Teologie socială Caritate. Sprijin pentru ceilalţi. Activităţi pastorale. Teologie pastorală în sens larg Educaţie religioasă Predicare. Omiletică
Include: Predici

2-184

Relaţia dintre om şi Dumnezeu / zei
Include: Credinţă. Credinţa în divinitate (-tăţi). Îndoială. Necredinţă. Apostazie. Graţie

Veneraţie în general. Cult. Rituri şi ceremonii Clădiri destinate religiei. Ecleziologie
Include: Sanctuare. Temple. Moschee. Biserici Pentru ecleziologie ca studiu al naturii si structurii religiei organizate, vezi 272

2-2 2-23 2-25 2-27 2-28 2-3

Dovezi ale religiei Cărţi sacre. Scripturi. Texte religioase Literatură secundară. Opere pseudo-canonice Opere critice Alte texte religioase
Include: Texte liturgice. Catehisme. Cărţi de rugăciune. Misal

2-526 2-53

Obiecte de cult. Mobilier şi decoraţii
Include: Mobila. Altare. Relicvarii. Obiecte de rugăciune (mătănii, rozarii)

Acte de veneraţie (de către participanţi)
Include: Veneraţie comuna. Servicii. Rugăciune. Psalmi. Rituri fizice si ceremonii. Scufundarea în apa. Mirungere. Orientare. Plecare. Îngenunchere. Metanie. Ospătare. Postire. Muzica în actul veneraţiei

Persoane religioase
Oficiali religioşi, persoanele cu autoritate în materie de credinţa etc. sunt prevăzute în cadrul structurii instituţionale a religiei la 2-725/-727. Totuşi, exista unele clase generale de agenţi care nu pot fi relaţionaţi în acest fel cu

2-54

Ceremonii religioase specifice
Include: Mărturisirea păcatelor. Peni-

Pagina 2

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare An 1, Nr 2 aprilie-decembrie 2011
tenta. Ispăşire. Căinţă. Iertarea păcatelor. Purificare. Binecuvântare. Comunicare cu divinitatea. Comuniune.

2-76 2-77 2-78

2-55

Sacramente. Sacramentalii
Include: Rituri de trecere. Etape ale vieţii. Naştere. Tranziţia spre maturitate. Logodna. Căsătorie. Ceremonii de nunta. Moarte. Ceremonii funerare Notă explicativă: Chiar daca diferă de la o religie la alta, conceptul de sacramente este specific multor credinţe. Aici sunt specificate sacramentele individuale, dar lista lor este mult mai cuprinzătoare decât ar putea-o reclama o credinţă sau alta. Folosiţi aceasta diviziune pentru tratarea generala si pe larg a sacramentelor

Recrutare. Activităţi misionare. Misiuni în general. Misiologie Structura organizatorică a credinţei religioase, a religiei Organizaţii religioase. Societăţi şi asociaţii religioase
Include: Ordine religioase propriu-zise. Monahism

2-8

Religii conform caracteristicilor lor
Nu se recomandă utilizarea acestei faţete pentru generarea unor indici compuşi care, de fapt, ar trebui să fie subclase enumerate ale unei religii; e. g. Creştinismul Ortodox sau Iudaismul reformat ar trebui să fie privite ca diviziuni semnificative ale credinţei şi tratate ca mişcări religioase în sine. Subtilitatea şi complexitatea relaţiilor dintre mişcările religioase nu lasă loc pentru rezultate simpliste date de o prea riguroasă analiză faţetată atunci când este clar că nu merită.

2-56 2-6

Sărbători religioase
Include: Sărbători si festivaluri. Zile sfinte. Calendar religios. An religios

Procese în religie
Aici se clasifică aspecte privind evoluţia religiilor, dinamica lor internă şi externă, relaţiile dintre ele. Pentru activităţi, practici şi servicii religioase vezi subdiviziunile de la 2-4 şi 2-5

2-84 2-87

Religii asociate cu statul
Include: Religii naţionale. Biserici consacrate. Religii de stat

2-65

Comparaţia religiilor
Aici se clasifică comparaţia religiilor în sens strict, descriind asemănările şi deosebirile dintre diverse religii. Studiile cuprinzătoare ale religiilor se plasează la începutul Clasei 2 Religie. Teologie

Grupuri schismatice. Erezii
Grupuri care se afla în dispută cu majoritatea credincioşilor, sau nu acceptă doctrine importante

2-9

Istoria credinţei, a religiei, a denominaţiei sau a bisericii

2-67

Relaţii între credinţe sau cu societatea în general. Religie şi societate
Include: Toleranţă. Irenică. Dialog. Ecumenism

21/29 Sisteme religioase. Religii şi credinţe
Notă explicativă: Există criterii numeroase pentru a decide ce anume constituie o religie; în acest context se consideră că, la nivel foarte general, o religie este un sistem care conţine recunoaşterea într-o anumită măsură a unei dimensiuni spirituale sau supranaturale în viziunea acestuia asupra lumii. Notă de utilizare: Fiecare religie poate fi ulterior subdivizată, după necesităţi, prin utilizarea tabelei de indici auxiliari speciali. Aici se dau exemple de combinaţii numai pentru câteva dintre religii

2-7

Organizare şi administrare religioasă
Notă explicativă: Tot ce are legătură cu structura şi organizarea unei religii. Subordonate faţă de structură sunt activităţile asociate cu conducerea şi administraţia bisericilor, credinţelor şi a mişcărilor

2-72

Natura şi structura religiei, a bisericii. Ecleziologie
Include: Persoane în religie. Oficiali religioşi (preoţi, clerici). Persoane laice. Adepţi şi non-adepţi. Pentru ecleziologie ca studiu al clădirilor religioase utilizaţi 2-523

2-73 2-74

Guvernare religioasă
Include: Organe de conducere. Sinoade. Convocări

21 Religii preistorice şi primitive 212 213 Religii preistorice Religii primitive

Administraţie legală. Drept religios. Drept canonic
În multe cazuri, dreptul canonic se ocupă numai cu disciplina în cadrul credinţei; în acest caz detaliile cele mai multe se obţin prin combinaţia cu cratimă cu alte părţi ale Clasei 2. Dreptul canonic poate totuşi să fie considerat ca drept al ţării respective; în acest caz

22 Religii cu originea în Extremul Orient 221 Religii din China 221.3 Daoism
Pagina 3

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare 223 225 225.2 Religii din Coreea Religii din Japonia Sinto

Nr 2, aprilie-decembrie 2011

241 Budism Hinayana. Vehiculul mic. Budism Theravada. Şcoala Pali 23 Religii cu originea în subcontinentul indian. Religia hindusă în sens larg
Notă explicativă: Hinduismul este extrem de dificil de definit. Vedismul şi brahmanismul pot fi considerate ca elegii ale perioadei arhaice, şi, ca regulă generală, 233 ar putea fi folosit pentru lucrări despre hinduism. Notă explicativă: Acestea nu sunt sinonime, dar sunt interschimbabile în utilizarea obişnuită. Acesta este Budismul "ortodox" al universului budist de sud (India, Sri Lanka, Myanmar, Thailanda)

242 Budism Mahayana. Vehiculul mare
Notă explicativă: Budismul "reformat" din zona de nord (Tibet, Nepal, Coreea, China şi Japonia) pun mai mult accent pe participarea populara şi au mai multe caracteristici religioase tradiţionale decât Hinayana. Întrucât cele mai multe exemple de practici "religioase" convenţionale se găsesc în Budismul Mahayana, conceptele aferente sunt enumerate în acest loc.

233 233-1 233-13 233-14 233-23

233-5 233-523 233-56

234 235

Hinduism în sens restrâns Teoria şi filosofia hinduismului. Teologie hindusă Sacrul. Brahma. fiinţa absolută Zeu (zei) şi zeiţă (zeiţe): Devi. Ganesh. Kali. Shiva. Vishnu Texte sacre: Sruti. Vede. Samhitas. Upanişade. Vedanta. Sutras Credinţa în hinduism. Practici rituale Temple hinduse Serbări şi festivaluri. Zile de sărbătoare: Divali. Durga puja. Holi Jainism Sikhism

243 244

Lamaism Budism japonez

24 Budism 24-1 24-17 24-23 24-24 Teoria şi filosofia budismului. Natura budismului Concepţia budista despre univers. Cosmologie Cărţi sacre budiste. Scripturi. Texte religioase Canonul Pali (Canonul şcolii Theravada). Tipitaka. Cele trei coşuri Buda. Gautama Buda. Adi Buda Sfinţi. Boddhisatvas. Cei luminaţi Activităţi religioase budiste. Practici religioase budiste Credinţa budistă în sens larg. Rituri şi ceremonii budiste Temple budiste Persoane în budism: samgha, discipoli, preoţi, upasaka Organizaţii budiste. Societaţi şi asociaţii budiste. Ordine monastice

25 Religii ale antichităţii. Culte şi religii minore 251 Religia Egiptului antic 252 Religii din Mesopotamia
Include: Sumeriană. Babiloneană şi asiriană. Elamită

254 254.2 255 257 258

Religii din Iran Zoroastricism Religii ale antichităţii clasice. Grecia şi Roma antică Religii din Europa Religii din America de Sud şi Centrală. Religii pre-columbiene şi indigene

24-31 24-36 24-4 24-5 24-523 24-72 24-78

26 Iudaism 26-1 26-14 26-23 26-24 26-242 26-25 26-46 26-47 26-475 26-5 Teologie iudaică Dumnezeu. Concepţia iudaică despre Dumnezeu Tanakh. Biblia ebraică. Tora Biblia evreiască Tora Talmud Activităţi pastorale în iudaism. Caritate Educaţia iudaică Predica iudaică Credinţa iudaică. Practici rituale

Pagina 4

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare An 1, Nr 2 aprilie-decembrie 2011 26-523 26-55 26-56 Temple iudaice. Sinagogi Sfintele taine. Rituri de trecere: circumcizie, Bar mitzvah Serbări şi festivaluri: Sabbath, Rosh haShanah (Anul Nou), Yom Kippur, Pesach, Succoth Rabini. Preoţi Religia perioadei biblice. Iudaism vechi. Religia Vechiului Testament Iudaism ashkenazi Iudaism sefard Iudaism ortodox Iudaism progresiv Mişcări moderne provenite din iudaism 27-55 Sfintele taine. Rituri de trecere. Botez. Nuntă. Înmormântare Serbări şi festivaluri. Festivaluri creştine. An bisericesc. Calendar creştin. Crăciun. Postul Paştelui. Paşte. Zilele sfinţilor Cler. Clerici creştini: arhiepiscopi, episcopi, preoţi, vicari Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Rugăciuni. Cărţi de rugăciuni. Lectura Bibliei Istoria Bisericii. Istoria generală a Bisericii creştine. Biserici Apostolice. Biserica din primele secole ale creştinismului. Părinţi ai Bisericii. Patristică. Istoria bisericilor locale. Autocefalia Biserici şi culte creştine Biserica răsăriteană Biserica creştină. Biserica rusă şi grecească Biserici naţionale
Se utilizează conform indicilor comuni auxiliari de loc din Tabela 1e Exemplu:271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova

27-56

26-72 261 262 264 265 266 267

27-72

27-788-428 27-282.5

27-9 27 Creştinism. Biserici şi culte creştine 27-1 27-14 27-144.89 27-144.892 27-23 27-24 27-246 27-284 27-29 Teologie creştină Dumnezeu. Concepţia creştină despre Dumnezeu Trinitate. Persoane divine
Acest indice nu reprezintă un auxiliar special

27-31

27-36 27-4 27-42 27-46

Dumnezeu Tatăl Biblia Vechiul Testament Noul Testament Dogme creştine Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Iisus Hristos. Hristologie. Familia sfântă. Iosif. Fecioara Maria Sfinţi creştini Teologie practică. Practică creştină Teologie morală. Problemele moralei religioase Activităţi pastorale. Teologie Pastorală, omiletica istorică şi teoria de a predica. Predici (colecţii de predici, inclusiv lectură evanghelică şi apostolică).
de exemplu: 27-46 (082) Antologie, antologii, culegeri de predici de diverşi autori

271/279 271 271.2 271.22

272/279 272/273 272 273 273.4 274/278 274

274.5 275 276 277 277.4 277.6 278 278.17 278.19 279 279.12 279.13 279.17

27-47 27-5 27-523 27-528 27-535.8

Educaţie creştină Cult creştin şi ritualuri Biserici creştine. Altare. Catedrale Liturghie. Cult public Imnuri creştine. Cântece religioase. Cărţi cu imnuri

Biserica apuseană Biserica catolică Biserica romano-catolică Biserici episcopale nonromano-catolice Biserica anglicană Biserici protestante Protestantism în general. Protestanţi. Disidenţi. Puritani Luteranism Biserici reformate Anabaptişti Biserici libere. Nonconformişti Baptişti Metodişti Alte biserici protestante Quakeri Armata Salvării Alte mişcări şi biserici creştine Mişcări creştine contemporane Adventişti. Adventişti de Ziua a Şaptea Martorii lui Iehova
Pagina 5

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare 28 Islam 28-1 28-14 28-23 28-31 28-46 28-47 28-523 28-55 Teologie islamică Alah. Dumnezeu. Noţiunea islamică de Dumnezeu Coran Mohamed Profetul Activităţi pastorale. Sadaqah Educaţia în Islam Moschee. Principalul centru de cult Ritualuri de trecere. Circumcizie (Bismillah). Nuntă. Wallimah. Înmormântare Calendar musulman. Sărbători şi festivaluri: Muharram, Mawlid al-Nabi, Laylat alMi'raj, Ramadan Persoane în Islam: savanţi, învăţători, conducători, ulama, mullah, imami, khatibi Sufism Sunism. Islam sunit Shiism. Islam shiit Babi-Baha'i Baha'i 299.3 299.4

Nr 2, aprilie-decembrie 2011 Agnosticism Umanism

Bibliografie:
1. Clasificarea Zecimală Universală : ed. medie intern. în lb. română : P. 1 : Vol. 1 / Bibl. Naţ. a României ; ed. îngrijită de Georgeta Clinca. – Bucureşti, 1998. – P. 115-128. 2. Mcllwaine, I. C. Clasificarea Zecimală Universală: Ghid de utilizare / I. C. Mcllwaine ; trad. de Victoria Frâncu. – Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ – România, 2006. –286 p. – (Biblioteca ABIR ; 21). Religion. Theology (completely revised class) [2000, E&C 22] : Buddhism [2001, E&C 23], Christianity - Eastern Church [2002, E&C 24], Islam [2006, E&C 28] : 3. UDC Consortium.Cancellations // www.udcc.org/00.can.tht 4. UDC Consortium. Cancelations // www.udcc.org/01.can.tht 5. UDC Consortium. Cancelations // www.udcc.org/02.can.tht 6. UDC Consortium. Cancelations // www.udcc.org/06.can.tht 7. www.nlib.sakha.ru/cataloque/udk/ 8. www.UDC2.shtml 9. UDC Summary / www.udcc.org

28-56

28-72

281 282 284 285 286

29 Mişcări spirituale moderne
Include: Sisteme filosofice. Ateism (e.g. Credinţe derivate din şintoism: Tenrikyo, Omoto-kyo). Agnosticism. Umanism (e.g. Perfect Life Kyodan - biserica libertăţii perfecte). Absenţa religiei. Secularism (e.g. neo-păgânism). Ireligiozitate. Mişcări ce includ elemente creştine (e.g. Mişcarea antropozofică, Comunitatea creştină, Sea of Faith). Mişcări precum Cao Dai, Scientologie, Dianetică, New Age Notă explicativă: Există un mare număr de astfel de religii, în special în secolul 20 (cele mai multe din enumerarea precedentă sunt fenomene specifice secolului 19). Adesea ele nu au nici o legătură cu o anumită credinţă, deşi unele au rezultat dintr-un anumit context cultural şi pot avea caracteristici ale religiei dominante ale culturii (e.g. New Age şi Păgânism). Unele au numeroşi aderenţi, poate datorită faptului că sunt religii "oficiale" ale statului, dar chiar şi aşa, nu sunt recunoscute pe deplin în afara propriilor lor teritorii.

Termeni utilizaţi în Declaraţia de Principii Internaţionale de Catalogare
care sunt folosiţi cu un sens specific (nu doar cu sensul definiţiei uzuale din dicţionar)

Agent – persoană (autor, editor, sculptor, redactor, dirijor, compozitor etc.) sau grup (familie, organizaţie, colectivitate, bibliotecă, orchestră, ţară, federaţie etc.) sau un sistem automat (instrumente pentru înregistrări meteo, programe de traducere automată etc.) care joacă un rol în ciclul de viaţă al unei resurse. Atribut - caracteristică a unei entităţi; un atribut poate fi inerent unei entităţi sau impus din exterior. Catalogare descriptivă - parte a catalogării prin care se atribuie atât date descriptive, cât şi puncte de acces, altele decât subiectul. Catalogare pe subiecte - parte a catalogării prin care se atribuie vedete de subiect şi/sau indici de clasificare. Colectivitate – organizaţie sau grup de persoane şi/sau de organizaţii care se identifică printro denumire şi care acţionează, sau care poate acţiona, ca o unitate.

299.2
Pagina 6

Ateism

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare An 1, Nr 2 aprilie-decembrie 2011
Colecţie - 1. set real sau virtual de două sau mai multe lucrări sau părţi de lucrări combinate sau publicate împreună; 2. set real sau virtual de resurse bibliografice deţinute sau create de o instituţie. Concept – noţiune sau idee abstractă. Creator – persoană, familie sau colectivitate responsabilă de conţinutul intelectual sau artistic al unei lucrări. Descriere bibliografică - set de date bibliografice care identifică o resursă bibliografică. Entitate – lucru care are un caracter unitar şi autonom; lucru care are o existenţă independentă sau separată; abstracţiune, un concept ideal, obiect al gândirii sau obiect transcendental. Exemplele de tipuri de entităţi din FRBR includ produse ale activităţii intelectuale sau artistice (lucrare, expresie, manifestare şi exemplar); agenţii (de exemplu, persoane, familii, colectivităţi) responsabili pentru crearea conţinutului intelectual sau artistic, pentru producerea şi diseminarea conţinutului sub formă fizică sau pentru menţinerea custodiei produsului; subiectul unei lucrări (lucrare, expresie, manifestare, exemplar, persoană, familie, colectivitate, concept, obiect, eveniment, loc). Eveniment – acţiune sau întâmplare. Exemplar - un singur exemplar al unei manifestări Expresie - realizarea intelectuală sau artistică a unei lucrări. Familie – două sau mai multe persoane înrudite prin naştere, căsătorie, adopţie sau cu un statut legal similar sau care se prezintă ele însele ca formând o familie. Formă autorizată de nume – forma de nume aleasă ca punct de acces autorizat pentru o entitate. Identificator - nume, cod, cuvânt, sintagmă, logo, deviză etc., asociat unei entităţi şi care serveşte la diferenţierea acestei entităţi de alte entităţi din cadrul unui domeniu în care identificatorul este atribuit. Înregistrare de autoritate – set de date care identifică o entitate şi care poate fi folosit pentru a facilita accesul la punctul de acces autorizat pentru acea entitate sau afişarea oricărui punct de acces pentru entitatea respectivă. Înregistrare bibliografică – set de date care descrie şi asigură accesul la o resursă bibliografică şi care identifică lucrările şi expresiile înrudite. Loc – localizare. Persoană – identitate individuală sau singulară stabilită sau adoptată de un individ sau un grup. Punct de acces - nume, termen, cod etc., prin care datele bibliografice sau de autoritate sunt căutate şi regăsite. Punct de acces autorizat – punct de acces controlat preferat pentru o entitate, stabilit şi construit după reguli şi standarde. Punct de acces controlat – punct de acces redat într-o înregistrare de autoritate. Punctele de acces controlate includ formele de nume autorizate, precum şi pe cele desemnate ca variante. Acestea pot fi: - bazate pe nume de persoană, familie sau colectivitate ; - bazate pe nume (adică titluri) de lucrări, expresii, manifestări şi exemplare; - combinaţii de două nume, ca în cazul punctului de acces nume/titlu reprezentând o lucrare care combină numele creatorului cu titlul lucrării; - bazate pe termeni desemnând evenimente, obiecte, concepte şi locuri; - bazate pe identificatori, precum numerele standard, indici de clasificare etc. Alte elemente (de exemplu datele) pot fi adăugate numelui per se, cu scopul de a diferenţia entităţile cu nume identice sau similare. Punct de acces necontrolat – punct de acces care nu este controlat de o înregistrare de autoritate.
Pagina 7

Lucrare – creaţie intelectuală sau artistică distinctă (de exemplu, conţinutul intelectual sau artistic). Manifestare – materializarea fizică a expresiei unei lucrări. O manifestare poate fi o colecţie de lucrări, o lucrare individuală sau o parte componentă a unei lucrări. Manifestările pot apărea în una sau mai multe unităţi fizice. Nume – caracter, cuvânt sau grup de cuvinte şi/sau de caractere prin care este cunoscută o entitate. Include cuvinte/caractere care desemnează o persoană, o familie sau o colectivitate; include termenii prin care conceptele, obiectele, evenimentele şi locurile sunt cunoscute; include titlul dat unei lucrări, unei expresii, unei manifestări sau unui exemplar; utilizat ca punct de acces. Nume convenţional – nume, altul decât numele oficial, prin care este cunoscută o colectivitate, un loc sau un lucru. Nume preferat - nume al unei entităţi alese după reguli sau norme, folosit ca bază pentru construirea unui punct de acces autorizat pentru entitate. Obiect – realitate materială.

Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare
Punct de acces principal – punct de acces bazat pe principalele atribute sau relaţii ale unei entităţi într-o înregistrare bibliografică sau de autoritate, care permite regăsirea şi identificarea acelei înregistrări. Punct de acces standardizat - Vezi: Punct de acces autorizat. Punct de acces suplimentar – punct de acces care poate fi utilizat în plus faţă de punctele de acces principale pentru a facilita regăsirea datelor bibliografice sau de autoritate. Relaţie – o legătură specifică între entităţi sau între instanţele acestora. Resursă bibliografică – entitate dintr-un domeniu al bibliotecii sau colecţii similare constând în produse ale activităţii intelectuale sau artistice; în modelul FRBR, resursele bibliografice sunt entităţile Grupei 1: lucrare, expresie, manifestare şi exemplar. Semnificant bibliografic – o calitate a unei entităţi, a unui atribut sau a unei relaţii care are un sens special sau o valoare în contextul unei resurse bibliografice. Tip de conţinut – denumire care reflectă forma fundamentală de comunicare în care conţinutul este exprimat şi simţul uman prin care se intenţionează a fi percepută. Tipul de conţinut reflectă atât atributele lucrării, cât şi ale expresiei. Tip de suport – o denumire care reflectă prezentarea materială a suportului de stocare şi a conţinutului său, în combinaţie cu tipul dispozitivului de mediere necesar pentru a viziona, a activa, a pune în funcţiune etc. conţinutul unei resurse. Tipul de suport reflectă atributele unei manifestări. Titlu-cheie – nume unic atribuit unei resurse în continuare prin Reţeaua ISSN şi legat inseparabil de ISSN-ul său; titlul-cheie poate fi acelaşi cu titlul propriu-zis; sau pentru a-i evidenţia unicitatea, el poate fi construit prin adăugarea unor elemente de identificare sau de calificare, precum: numele editurii, locul de publicare, menţiunea de ediţie. Univers bibliografic – domeniu legat de colecţiile bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi altor comunităţi ale lumii informaţiei. Variantă a formei numelui – formă a numelui care nu a fost aleasă ca punct de acces autorizat pentru o entitate. Aceasta poate fi folosită pentru a accesa înregistrarea de autoritate pentru entitate sau prezentată ca o legătură către punctul de acces autorizat.

Nr 2, aprilie-decembrie 2011

În atenţia specialiştilor

Publicaţiile Camerei Naţionale a Cărţii acum sunt disponibile gratuit on-line

http://bookchamber.md/

http://www.scribd.com/camera_cartii

Vă invităm pentru discuţii şi comentarii asupra subiectelor cu referire la bibliografia naţională pe forumul Camerei Naţionale a Cărţii

http://www.facebook.com/pages/Ca mera-Nationala-aCartii/105320276173732

http://cncrm.wordpress.com/about/

Pagina 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful