TRAVANJ 2012.

PLAN NABAVE UREDA ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ZA 2012. GODINU
Redni broj Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procjenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
220.000,00

Sklapa se Vrsta postupka ugovor o javnoj javne nabave nabavi ili okvirni sporazum
Dodatak IIB Ugovor o javnoj nabavi

Planirani početak postupka
srpanj

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
6 mjeseci

1.

Usluga prevo enja, lekture i redakture EV-01-M/2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful