Academia de Studii Economice Bucuresti

Contractul de leasing financiar

Bucuresti, 2009 1

Popescu defineste leasing-ul ca fiind acel contract prin care o persoana (de obicei o societate specializata in acest scop) cumpara un bun spre a-1 inchiria unei alte persoane numita utilizator (care in mod obisnuit este tot o intreprindere). care pastreaza unele reguli. in schimb. 4 lit. e si art. 6). contra unei plati periodice. cu trimitere chiar si la cote procentuale. defineste contractul de leasing ca fiind un contract prin care proprietarul lasa in mana "locatarului dreptal exclusiv de a poseda proprietatea pentru o anumita perioada de timp". transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti. fara a reglementa explicit notiunea de trecere a riscurilor si a beneficiilor afernte dreptului de proprietate asupra locatarului/utilizatorului. T. 4 lit. denumita locator/finantator . e)din O. denumita rata de leasing. apartinand aceluiasi stat sau altei tari si care se obliga sa plateasca. la solicitarea acesteia . 51/1997. intitulata "Ordonanta privind operatiunile de leasing si societatile de leasing". 90/1998.Notiuni introductive Contractul de leasing este un act juridic prin care una dintre parti numita inchiriator si apartinand unui anumit stat se obliga sa stramute dreptul de folosinta asupra unui bun al sau catre cealalta parte. de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale."Law of Commercial Transactions”. care la sfarsitul contractului de locatie are un drept de optiune intre trei posibilitati: de a contiunua contractal de locatie.51/1997. "expirarea contractului de leasing" (art. numita chirias sau beneficiar. 51/1997. pentru a avea aceasta natura juridica.2 lit. Aceasta ordonanta a fost modiflcata de Legea nr. de a-1 rezilia ori de a cumpara bunul respectiv contra unui pret convenit in asa fel incat sa se tina seama. "valoarea contractului de leasing" (art. unde riscul de exploatare sau riscul financiar este primordial riscului de pieire fortuita a lucrului. iar in cazul in care locatarul/utilizatorul cumpara bunul luat in leasing.pe care trebuie sa le indeplineasca operatiunea. legea prezumand (in lipsa unei stipulatii contrarii) ca acesta din urma este suportat de locatar / utilizator.nr.G.5 lit. dar da o alta formulare textului Ordonantei nr. c). intr-un mod inedit. Ordonanta reglementeaza "incheierea contractului de leasing" (art. Caracterizate printr-o exprimare pur tehnica. La noi in tara contractul de leasing este reglementat si definit in baza Ordonantei nr. se aplica principiul de drept comun res perit domino. 51/1997. o chirie. Explicatia demna de a justifica o asemenea omisiune se poate identifica in practica comerciala. conditiile impuse de textul de lege au facut uneori dificila clasificarea operatiunilor de leasing 2 . LEASINGUL FINANCIAR Definitia leasingului financiar a fost data. La sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul. Ordonanta Guvernului nr. În lucrarea . Legiuitorul a considerat ca intrunirea uneia din cele patru conditii este suficienta pentru a califica un contract de leasing in categoria celor financiare. cunoscuta fiind regula potrivit careia riscul este suportat.R.de dispozitiile art. republicata . de debitorul obligatiei imposibil de executat. de varsamintele efectaate cu titlu de chirie. in asemenea contracte . In literatura noastra de specialitate. respective prin enumerarea conditiilor -una sau mai multe. denumite utilizator . in legislatia noastra. e). cel putin in parte. defineste leasingul drept o operatiune comerciala prin care o parte .

fara dubii.51/1997.scopul de a cumpara bunul ce constituie obiect al contractului. raportata la durata normala de functionare maxima. Dispozitiile art. 51/1997. contractul este de leasing financiar. b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului.6 alin. avand ca efect definirea leasingului financiar ca un leasing propriu-zis. care este inregistrata in articolul contabil-imprumuturi acordate pe termen lung ce dovedeste.2 lit. respeciv care dintre parti are sansa de a reflecta in contabilitatea proprie valoarea bunului.” Departe de a considera ca dispozitiile art. perioada de leasing include orice perioada pentru care contrctul de leasing poate fi prelungit.. partile unui act juridic atribuie valoare de motiv determinant unei anumite imprejurari. Prin cauza. iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing. au fost inlocuite cu clauza potrivit careia partile au obligatia de a defini contractul de leasing ca leasing financiar sau operational. b) din O. dar precizeaza ca . e) valoarea totala a ratelor de leasing. anterior aparitiei Legii nr. 51/1997. determinat de natura clauzelor contractuale. exprimata in procente. pentru a oferi criteriile de diferentiere ale celor doua contracte .G. in cadrul leasingului operational.2 lit. 2 lit.7 din Codul fiscal.4 din O. d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului. in art. nr. nr. Codul fiscal. 287/2006.7 pct.b). in intelesul acestei definitii. este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului. Definitii”. e) din O. In urma abrogarii dispozitiilor art.(1) lit.7 pct.ca fiind financiare sau operationale. 51/1997 erau insuficiente.G. prevazuta de art. cheltuielile ocazionate de achizitionarea bunului de catre finantator se recupereaza pe calea amortizarii 3 . demonstreaza ca atunci cand locatarul/utilizatorul are in vedere achizitionarea bunului. care. In noua definitie a leasingului financiar.o conditie ce poate fi continuta de un asemenea contract este si cea prevazuta de lit.G. Caracterul economic al contractului de leasing aduce in discutie-din aceasta perspectiva. nr. cu mentiunea ca de acum se prevede ca perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului. Dispozitiile legale in materie prevad ca.e)din O. ca si dispozitiile art. principiu care. prevedeau expres obligativitatea clauzei privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat. intre care un rol decisiv il are amortizarea bunului .2 lit.caracterizarea contractului de leasing financiar ca orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte. mai putin cheltuielile accesorii. caracterul de operatiune de credit ce defineste leasingul financiar.G.d) a aceluiasi art. 6 pct.7 C.. In cazul operatiunilor de leasing financiar. respectiv cauza contractului-mijloc de exprimare juridica a unui interes al partii sau partilor actului juridic civil. e) pct. iar cel operational ca prezentand elementele unei locatiuni. in capitolul. nr. care a preluat o parte din dispozitiile art. consideram ca esentiala pentru definirea caracterului financiar al contrctului de leasing este analiza obiectivului urmarit la incheierea unui asemenea act. c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului.raportat la clasificarea in discutie.perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit. cuprinde. fiscal.7pct. societatea de leasing isi recupereaza investitia prin calcularea unei dobanzi aplicate asupra cuantumului ratei de leasing.7.

Standardul se aplica tuturor contractelor de leasing . • pret de optiune – suma pe care trebuie sa o plateasca cumparatorul la sfarsitul contractului de leasing pentru a intra in posesia juridica a bunului Contractele de leasing constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu preda bunul la sfarsitul perioadei de leasing . Contractele de leasing financiar trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente: • partile in contractul de leasing: locatorul / finantatorul si respectiv utilizatorul. In cadrul leasingului financiar se utilizeaza termeni si notiuni specifice. politicile contabile si prezentarile adecvate care trebuie aplicate diverselor tipuri de tranzacii de leasing. Aspecte contabile Din punct de vedere financiar contabil. alaturi de cele traditionale. • descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing. • valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora . in scopul furnizarii. clauze finale. prin care locatorul cedeaza locatarului dreptul de a utiliza un bun pe o perioada convenita de timp . decat cu o operatiune de finantare.acestora. litigii. astfel: • valoarea de intrare – valoarea de achizitie a bunului de catre finantator ( cost de achizitie ). • clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat. utilizarii si achizitiei de bunuri investitionale. • Garantii. • perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului. de intrare/iesire a mijloacelor fixe in si din gestiunea intreprinderilor. conditie in care acest gen de leasing poate fi mai degraba asemanat cu o locatiune. • Raspunderi. potrivit duratei de functionare legale. • valoarea totala – valoarea totala de leasing plus valoarea reziduala: • valoarea reziduala – valorea de achizitie a bunului de catre utilizator la momentul expirarii contractului de leasing. • valoarea totala a contractului de leasing. cat si pentru locatori . o forma de credit care imbina partial elemente ale contractului de inchiriere cu cele ale unui contract de vanzare cumparare. notificari. leasingul reprezinta o alta forma. atat pentru locatari . Contabilizarea de catre locatari 4 . • Obligatiile si drepturile partilor. forta majora. * IAS 17 “ LEASING” Standardul descrie . • valoarea initiala a bunului. daca utilizatorul nu a optat pentru cumpararea bunului sau pentru prelungirea contractului precum si in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului. in schimbul unei plati sau a unei serii de plati. • clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Tratamentul contabil este urmatorul : • la inceputul contractului de leasing . • recunoasterea venitului financiar se bazeaza pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii investitiei nete. amortizarea se va efectua pe o perioada egala cu durata contractului. • durata contractului depaseste 75 % din durata de viata utila a bunului.Un bun detinut in baza unui contract de leasing financiar si obligatia corespondenta sunt recunoscute in conformitate cu principiul prevalentei economicului asupra juridicului . activul si datoria corespondenta pentru viitoarele plati de leasing sunt recunoscute la aceleasi valori. • prevede transferul obligatoriu definitiv al dreptului de proprietate. amortizarea se va face pe o perioada egala cu durata de viata utila a bunului . contractul de leasing este contractul care: • transfera majoritatea riscurilor si beneficiile utilizatorului.El este contabilizat dupa cum urmeaza : • creanta este inregistrata la o valoare egala cu investitia neta. La inceputul contractului de leasing dobanda fie se recunoaste ca si cheltuiala in avans in contul 471 “ Cheltuieli inregistrate in avans” fie nu se recunoaste ca si cheltuiala in avans • amortizarea este recunoscuta in conformitate cu IAS 16 “ IMOBILIZARI CORPORALE” si IAS 38 “ ACTIVE NECORPORALE”. In caz contrar. fie alocate de-a lungul perioadei contractului de leasing pe masura ce sunt realizate veniturile financiare. * OMF 306/2002 In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare . Daca exista prezumtia ca se va opta pentru achizitie . Contabilizarea de catre locatori Un bun detinut in baza unui contract de leasing financiar este prezentat ca o creanta . Platile minime de leasing reprezinta acele plati pe care locatarul este obligat sa le faca ( daca pretul de optiune este suficient de mic astfel incat sa existe certitudinea rezonabila ca se va opta pentru achizitie ). • costurile directe initiale sunt fie recunoscute imediat. • platile de leasing constau in cheltuiala de finantare si reducerea datoriei neachitate. 5 .Cheltuiala de finantare trebuie alocata astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul ramas al datoriei in fiecare perioada.activul se recunoaste la valorea minima dintre valoarea actualizata a platilor minime de leasing si valoarea justa a bunului la data semnarii contractului de leasing. • costurile directe initiale aferente activitatilor de leasing sunt capitalizate in valoarea activului.

este clasificata drept datorie curenta. riscurile pot creste pe masura cresterii numarului beneficiarilor. ratele fixe ale locatiei pot deveni foarte dezavantajoase in timp. daca acesta se intinde pe o perioada mai lunga de 1 an . contractul de leasing presupune o instruire speciala a personalului. daca pretul contractului nu s-a stabilit intr-o moneda stabila. a cresterii duratei pe care pot actiona factorii aleatorii. cat si valoarea neta a datoriei . 6 . o vanzare a bunului inchiriat catre utilizator. dezavantajul ar putea fi faptul ca leasingul este mai costisitor decat creditul bancar si neplata unei singure rate atrage dupa sine pierderea bunului si obligatia de plata a tuturor ratelor restante. si o componenta de amortizare atunci cand principalul ( portiunea de capital) este amortizata in conformitate cu IAS 16 . In acest mod pot fi promovate pe piata si echipamente noi ale caror performante nu sunt cunoscute de beneficiari. achizitii.Analiza financiara si interpretare a leasingului financiar Leasingul financiar evidentiaza in bilantul contabil atat activul . -plata esalonata a chiriilor permite evitarea imobilizarii de resurse pe termen lung. -o operatiune juridico-financiara ce cuprinde concomitant o finantare . In baza contabilitatii leasingului financiar . Restul se clasifica drept datorie pe termen lung. Finantand achizitia de echipamente. Fractiunea de dobanda din plata de leasing aferenta unui leasing financiar este raportata . pe langa avantaje. de asemenea . in sensul ca acesta comporta anumite riscuri pentru furnizor si pentru utilizator. vor creste vanzarile directe. Acea fractiune a obligatiei aferente leasingului care este platita sau eliminata in termen de 1 an sau in cursul unui ciclu de exploatare . Pentru finantatori. Din acest punct de vedere. se distinge . daca i-au convins pe utilizatori 3) DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI Leasingul. in anumite conditii. in mod normal. iar derularea operatiunii presupune antranarea unui numar mare de consilieri si analisti financiari. Pentru societatile de leasing. o locatiune si . Cel mai mare risc pentru finantatori exista in situatia in care un bun utilizat temporar nu isi mai gaseste solicitanti. drept iesire de numerar din exploatare . Dupa testarea noilor echipamente in perioada de locatie. a cresterii ponderii tranzactiilor transnationale. in timp ce rambursarea obligatiei aferente leasingului este tratata drept iesire de numerar din activitatea de finantare. leasingul poate fi privit ca un mijloc de dezvoltare a firmelor de echipamente. se dezvolta un nou segment de piata – acela in care beneficiarii nu dispun de posibilitatea achitarii integrale a acestora la cumparare. 2) AVANTAJE ALE LEASINGULUI LA NIVEL MACROECONOMIC La nivel macoreconomic. a scaderii exigentei privind solvabilitatea. leasingul prezinta avantaje multiple. prezinta si unele limite. De asemenea. Din punctul de vedere al utilizatorului. plata totala de leasing este impartita in componenta de dobanda si rambursarea principalului . -o modalitate de finantare a utilizatorului de catre locator/finantator pentru realizarea de investitii . Avantaje si dezavantaje ale leasingului 1) AVANTAJELE LEASINGULUI LA NIVEL MICROECONOMIC : -achizitia imobilizarilor va fi finantata pe seama cheltuielilor de exploatare.

http://www.org/ 7 .com/doc/3380640/Contractul-de-leasing 3.html 2.wikipedia.referat. http://ro. http://www.ro/referate/Leasing_financiar_7625.scribd.Bibliografie 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful