Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
B Vahabzadeh Symposium Proceedings I

B Vahabzadeh Symposium Proceedings I

Ratings:
(0)
|Views: 1,369|Likes:
Published by Qafqazlife QU
I BEYNéLXALQ BéXTİYAR VAHABZADé SİMPOZİUMU

MATERÝALLAR
Qafqaz Universiteti, 13-15 dekabr 2012-ci il

I BEYNéLXALQ BéXTİYAR VAHABZADé SİMPOZİUMU
13-15 Dekabr 2012

MATARİALLAR
SİMPOZİUMUN FƏXRİ HEYƏTİ 1 - Prof. Dr. Misir MƏRDANOV, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 2 - Prof. Ahmet SANİÇ, Qafqaz Universitetinin Rektoru 3 - Prof. Nizami CƏFƏROV, Millət vəkili, Da Platforması Azərbaycan Milli Komitəsinin Sədri 4 - Anar RZAYEV, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sədri 5 - Dr. Salih POLAT, TİKA
I BEYNéLXALQ BéXTİYAR VAHABZADé SİMPOZİUMU

MATERÝALLAR
Qafqaz Universiteti, 13-15 dekabr 2012-ci il

I BEYNéLXALQ BéXTİYAR VAHABZADé SİMPOZİUMU
13-15 Dekabr 2012

MATARİALLAR
SİMPOZİUMUN FƏXRİ HEYƏTİ 1 - Prof. Dr. Misir MƏRDANOV, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 2 - Prof. Ahmet SANİÇ, Qafqaz Universitetinin Rektoru 3 - Prof. Nizami CƏFƏROV, Millət vəkili, Da Platforması Azərbaycan Milli Komitəsinin Sədri 4 - Anar RZAYEV, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sədri 5 - Dr. Salih POLAT, TİKA

More info:

Published by: Qafqazlife QU on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
 
I BEYNéLXALQ BéXT
İ
 YAR VAHABZADéS
İ
MPOZ
İ
UMU
 
MATERÝALLAR
Qafqaz Universiteti, 13-15 dekabr 2012-ci il
 
 
 
I BEYNéLXALQ BéXT
İ
 YAR VAHABZADé S
İ
MPOZ
İ
UMU
 
13-15 Dekabr 2012
MATAR
İ
ALLAR
S
İ
MPOZ
İ
UMUN F
Ə
XR 
İ
HEY
Ə
T
İ
 
1 - Prof. Dr. Misir M
Ə
RDANOV, Az
ə
rbaycan Respublikas
ı
n
ı
n T
ə
hsil Naziri2 - Prof. Ahmet SAN
İ
Ç, Qafqaz Universitetinin Rektoru3 - Prof. Nizami C
Ə
F
Ə
ROV, Mill
ə
t v
ə
kili, Da Platformas
ı
Az
ə
rbaycan Milli Komit
ə
sinin S
ə
dri4 - Anar RZAYEV, Az
ə
rbaycan Yaz
ı
ç
ı
lar Birliyinin S
ə
dri5 - Dr. Salih POLAT, T
İ
KA Az
ə
rbaycan Koordinatoru6 - Prof. Ali Fuad B
İ
LKAN, Yunus
Ə
mr 
ə
 
İ
nstitutunun Direktoru7 - Elxan USUBOV, Az
ə
rbaycan Respublikas
ı
 
Şə
ki
Şə
h
ə
İ
cra Hakimiyy
ə
tinin Ba
ş
ç
ı
s
ı
 8 - Mustafa SAATÇI, Gaye V
ə
qfinin S
ə
dri
 
S
İ
MPOZ
İ
UMUN
İ
CRA HEY
Ə
T
İ
 
Dos. Erdal KARAMAN, Dr. Salih POLAT, Dr. Bayram GÜNDO
Ğ
DU, Mustafa SAATÇ
İ
,
İ
sa DA
Ğ
 
S
İ
MPOZ
İ
UMUN T
ƏŞ
İ
LAT KOM
İ
T
Ə
S
İ
 
Prof. Ahmet SAN
İ
Ç (s
ə
dr)Prof. Niftal
ı
QOCAYEVProf. Cihan BULUTProf.
Ə
 jd
ə
r A
Ğ
AYEVProf. Akif HÜSEY
İ
 NL
İ
 Prof. Öm
ə
r OKUMU
Ş
 Prof. Min
ə
xan
ı
m NUR 
İ
YEVADos. Erdal KARAMANDos.
İ
slam HÜSEYNOVDr. Salih POLATDr. Bayram GÜNDO
Ğ
DUDr. S
ə
riyy
ə
GÜNDO
Ğ
DUDr. Muharrem KAPLANDr.
Ş
ahin DURMAZDr. M. Mustafa GÜLDr. Etrabe GÜLDr. Mehmet TURMU
Ş
 Dr. Emin A
Ğ
AYEVDr. Seyran QAYIBOV
İ
sa DA
Ğ
 Tural M
İ
RZ
Ə
L
İ
YEVC
ə
mil M
Ə
MM
Ə
DOV
ə
hman QUL
İ
YEVAnar RZAYEVCelil ERDEM Nilay EKER Setter DURMAZS
ə
ad
ə
t
İ
MANOVAZemin
ə
Z
İ
YEYEVAM
ə
nsur 
ə
KAZIMLIHüseyin ÖZKANTovuz C
Ə
F
Ə
ROVA
S
İ
MPOZ
İ
UMUN ELM
İ
HEY
Ə
T
İ
 
Prof.
Ə
 jd
ə
r A
Ğ
AYEVProf. Akif HÜSEYNL
İ
 Prof. Öm
ə
r OKUMU
Ş
 Prof. Ali Fuad B
İ
LKANProf. Zahid X
Ə
L
İ
LProf. Teymur K 
Ə
İ
ML
İ
 Prof Qara NAMAZOV
 
Prof. M
ə
h
ə
rr 
ə
m QASIMLIProf. Maarife HACIYEVAProf. Ramazan QAFARLIProf.
İ
frat
Ə
L
İ
YEVAProf. Nurullah ÇET
İ
 NProf. Ceyhun Vedat UYGUR Prof. Necati DEM
İ
Prof. Rahid ULUSELProf.
İ
frat
Ə
L
İ
YEVAProf. Min
ə
xan
ı
m NUR 
İ
YEVAProf. Amantay
Ş
ARIPProf. Kazakbay YOLDA
Ş
 Dos. Erdal KARAMANDos.
İ
slam HÜSEY
İ
 NOVDr. Bayram GÜNDO
Ğ
DUDr. S
ə
riyy
ə
GÜNDO
Ğ
DUDr. Gült
ə
kin HACIB
Ə
YL
İ
 Dr.
Ş
ahin DURMAZDr. M
ə
h
ə
rr 
ə
m KAPLANDr. Seyran QAYIBOVDr. Mehmet TURMU
Ş
 Dr. Emin A
Ğ
AYEV
KONQRES
İ
N KAT
İ
BL
İ
Y
İ
 
Koordinatorlar:
Dr. Bayram Gündo
ğ
du,
İ
sa Da
ğ
 
Katib:
C
ə
mil M
ə
mm
ə
dov
e-mail:
sempozyumvahabzade@qu.edu.az
REDAKTOR 
 
Dr. Bayram GÜNDO
Ğ
DU
D
İ
ZAYN
Kitab, Qafqaz Universiteti Dizayn v
ə
N
əş
riyyat
İş
l
ə
ri
Ş
öb
ə
sind
ə
y
ı
ğ
ı
laraq çapa haz
ı
rlanm
ı
ş
d
ı
r.
Dizaynerl
ə
r:
Sahib KAZIMOV,
İ
lham
Ə
L
İ
YEV
 N 
əş
r olunan simpozium materiallar 
ı
nda yer alan yaz
ı
 , foto
 şə
kil, orfoqrafik x
ə
talar v
ə
s. x
ə
talar 
ı
n m
ə
 suliyy
ə
ti mü
ə
llifin
ə
aiddir. Sitatlar 
ı
n al 
ı
nd 
ı
qlar 
ı
m
ə
nb
ə
ə
r göst 
ə
rilm
ə
lidir.
ISBN: 978-9952-468-14-4
Copyright 
© 
2012, Qafqaz Universiteti

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
sqjafery liked this
sqjafery liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->