FIŞA FAMILIEI DE ALBINE Nr.


o
o

________________________

Anul: _____________________________________________
Nr. Stupului _______________________________________
Sistemul stupului __________________________________
Anul eclozionării mătcii _____________________________
Originea mătcii (provenienţă) ________________________
Nr. de familii de albine :
La începutul sezonului: ___________
La sfârşitul sezonului: ____________

Data

Modificările intervenite pe durata sezonului

Data Modificările intervenite pe durata sezonului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful