MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

B-dul Carol I, nr. 24, Bucureşti, Sector 3 Tel: 021.3072.414; Fax: 021.3078.631

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI ŞI STRATEGII AGRICOLE

COMUNICAT DE PRESĂ ABSORBŢIA FONDURILOR ALOCATE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL 2011 - 2013 S-A REALIZAT ÎN ANUL 2012 ÎN PROCENT DE 99,99 %

În perioada 2011 – 2013, apicultorii, persoane fizice sau juridice persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, organizaţi în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare au beneficiat de ajutor financiar pentru îmbunătăţirea producţiei şi comercializării produselor apicole prin Programul Naţional Apicol 2011 – 2013 elaborat conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1234/2007. Decizia Comisiei Europene din 14.09.2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 au aprobat Programul Naţional Apicol 2011 – 2013, precum şi contribuţia Uniunii Europene şi cea naţională pentru implementarea acestuia. Situaţia fondurilor alocate prin Programul Naţional Apicol în perioada 2011 – 2013: Fonduri europene Fonduri naţionale - €* - lei 2011 3.473.395 14.701.144 2012 3.462.218 14.653.837 2013 3.446.343 14.586.646 * Curs de schimb la 30 decembrie 2009 – 1 euro = 4,2325 lei Anul Ajutorul financiar a fost acordat pentru măsurile privind: tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv, flayere, afişe, broşuri; achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control/antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională şi ecologică; achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România; achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral; efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii. Pentru a stabili valoarea la care se decontează produsele achiziţionate se aplică prevederile art 11 din Anexa nr. 2 - Norme de aplicare a Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013

(3) pentru achiziţia de produse biologice. pentru Măsura 4. produse biologice. biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 3. şi  prevederile art 11 alin.2. Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional .Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral . biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică .din Hotarârea Guvernului nr. tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative.45 lei / kg (fără TVA). Raţionalizarea stupăritului pastoral . (1) pentru achiziţia de medicamente. se va repartiza procentual către măsurile unde se aplică scăderea procentuală. suplimente nutritive. roi la pachet. suplimente nutritive. produse biologice.s-a decontat 1. respectiv. respectiv.se aplică prevederile art 11 alin.TVA). pentru Măsura 2. broşuri . biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 4.676297 % din preţul de achiziţie (fără TVA). pentru suplimente nutritive şi biostimulatori . produse biologice. 2. astfel: 1. flayere. şi  prevederile art 11 alin. 1237/2011. prevederile art 11 alin. pentru Măsura 1. Achiziţionarea de medicamente. suplimente nutritive. respectiv flayere. suplimente nutritive. apicultorii organizaţi în forme asociative au beneficiat de ajutor financiar pentru: 1. broşuri – 100 % din valoarea prevăzută(.se aplică prevederile art 11 alin. biostimulatori şi funduri de stupi pentru control/antivarooa pentru rase de albine omologate în România din  apicultura convenţională:    pentru medicamente . Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori Tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultura şi a materialelor informative. Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizicochimice ale mierii .s-a decontat 8. pentru Măsura 5.12 lei / buc (fără TVA)  apicultura ecologică: 2 . achiziţia de medicamente. biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională se aplică :  prevederile art 11 alin. pentru anul 2012. Achiziţionarea de medicamente. pentru Măsura 2. roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România . 245/2011 modificată şi completată prin Hotarârea Guvernului nr. (3) pentru achiziţia de produse biologice. pentru funduri de stup antivarooa .minus 0. pentru Măsura 3. (1) Suma rămasă neutilizată de la Măsura 5.se aplică :  prevederile art 11 alin.se aplică prevederile art 11 alin.Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii se aplică prevederile art 11 alin. (1) 2. (21) 6. (1) si (3) pentru achiziţia de medicamente.Achiziţionarea de mătci. suplimente nutritive. afişe. afişe. (3) 5. (3) Astfel. prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2011 – 2013.1.

92 lei / buc (fără TVA). efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii . pentru funduri de stup antivarooa . 3 . pentru familii de albine – s-a decontat 110.s-a decontat 100 % din preţul analizelor (fără TVA). pentru suplimente şi biostimulatori . achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral – sa decontat 48 lei / buc (fără TVA) până la 141.59 lei / matcă (fără TVA).91 lei / roi (fără TVA) În urma verificării dosarelor.45 lei / kg (fără TVA).s-a decontat 28.s-a decontat 1. roiuri la pachet cu un preţ minim de 70 lei şi un preţ maxim de 230 lei.s-a decontat 100 % din preţul de achiziţie (fără TVA). Stupii au fost achiziţionaţi cu un preţ minim de 48 lei şi un preţ maxim de 474 lei 5. 4. mătci cu un preţ minim de 30 lei şi un preţ maxim de 65 lei lei. achiziţia de material biolgic:     pentru mătci – s-a decontat 23.   pentru medicamente .40 lei / buc (fără TVA) 3. roiuri pe faguri cu un preţ minim de 80 lei şi un preţ maxim de 310 lei.04 lei / roi (fără TVA).09 lei / fam (fără TVA). respectiv a facturilor depuse s-a constatat că au fost achiziţionate: familii de albine cu un preţ minim de 140 lei şi un preţ maxim de 450 lei. pentru roi la pachet – s-a decontat 55. pentru roi pe faguri – s-a decontat 62.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful