STRATEGII INTERACTIVE

Termenul de strategie îşi are originea,,într-un cuvânt gecesc cu semnificaţia de generalitate şi până de curând a avut un înţeles strict militar:arta planificării şi conducerii războiului”(Strategie,ghid propus de The Economist Books,1998.p.165) În sens general,strategia se referă la conducerea (managementul) căilor,a metodelor imlpicate ăntr-o activitate ăn vederea atingerii unui scop. În viziunea noastră,strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale,priceperile, deprinderile,aptitudinile,sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de metode,tehnici,mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii,complementare,pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii,în vederea realizării cu eficienţă a învăţării. Analizând poziţia cadrului didactic ăn faţa problemelor instruirii şi ale învăţării,profesorul Ioan Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi,în mod continuu,să promoveze ănvăţarea eficientă.Şi nu orice învăţare eficientă,ci una participativă,activă şi creativă.”(1990,p.12) În cadrul învăţării interactiv-creative,elevul descoperă,inferează,imaginează,construieşte şi redefineşte sensurile,filtrându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitănd procesele psihice superioare de gândire şi creaţie.Ea apare ca urmare a eforturilor individuale şi colective,al interacţiunii educatului cu ceilalţi,bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea nouluiIndividul care învaţă activ este,, propriul iniţiator şi organizator”al experienţelor de învăţare,capabil să-şi reorganizeze şi să-şi restructureze în permanenţă achiziţiile proprii,în viziune sistemică. Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă,în cadrul căreia,cel care învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma în una nouă,personală şi interiorizată.În sens constructiv,cel ce învaţă reconstruieşte sensuri prin explorarea mediului înconjurător/educativ,rezolvând probleme şi/sau aplicând informaţia dobândită în situaţii noi. Principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice interactive sunt: • • • Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii. Scopurile instruirii sunt discutate,negociate,nu impuse. Sunt promovate alternativele metodologice de predare-învăţare-evaluare.

concepte. Activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu idei.1988. Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme.pe învăţarea prin efort propriu.după opinia unor autori. Stimularea spiritului critic constructiv.12) Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ. Cultivarea independenţei cognitive.pot fi considerate următoarele: • • • • • • Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări.• • • Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii trandisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii.a capacităţii de argumentare şi de căutare a alternativelor.. Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare.(Dillon.deci nu problem-solving(descoperirea de probleme) ci problemfinding(descoperirea de probleme).ci îl foloseşte pentru a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii prin acţiune.ci este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreşte privind formarea personalităţii umane.în viaţa şi activitatea socialumană. Evaluarea va fi mai puţin ncriterială şi mai mult reflexivă.între profesor şi elevi.apărută din necesitatea ţinerii pasului şcolii cu noile transformări existente şi preconizate. Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi.p.T. În consecinţă. Specificul procesului activ-creator este însă.. .un constructor de idei care nu rămâne suspendat în sistemul său ideativ.Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice.independent sau dirijat.nu soluţionarea de probleme.pune accent mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu.a gândirii divergente.Ea pune accentul pe învăţarea prin cercetaredescoperire.integrând metode alternative de evaluare.obiective în vederea reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante.îmbogăţirea blocului memorial şi dezvoltarea calităţilor acesteia..a atitudinii creative şi active în şcoală.a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare. Învăţarea interactiv-creativă este o formă specială a învăţării şcolare.ci găsirea lor. Nu sunt excluse însă preocupările pentru educarea memoriei.învăţareainteractiv-creativă este necesară pentru a crea omul creativ.pe gândire şi imaginaţie creatoare.în complexitatea epocii contemporane.deoarece fără aceste instrumente gândirea şi imaginaţia creatoare nu ar dispune de material de proiectare.J.

echipamentul şi materialele.ci şi să participe alaturi de elevi la elaborarea cunoştinţelor.valorile şi să le interpreteze şi evalueze.44) Bbliografie: Cerghit. 7.creaţia în materie de metodologie.necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare de către elev. 3.examindu-le şi descoperind soluţii plauzibile.. 6. În fond.de căutare.să-i îndrume cum să-şi folosească timpul.Sisteme de instruire alternative şi complementare.reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare”(1997..întâlnind probleme şi situaţii dificile.Bucureşti:Editura Aramis. Exersarea capacităţilor de cercetare.de informaţii. Dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale. Educara capacităţii de a privi altfel lucrurile.Structuri.de obiecte. Lecţia de predare-învăţare devine astfel .spaţiul.P. să servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi. 2.după puterile proprii.de idei prin întocmirea de portofolii aspupra activităţii proprii.o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ.Crenguţa-Lăcrămioara. Incitarea interesului către nou.de contraste. 5.lămuritul”şi. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor a gândurilor.. Stimularea gândirii productive.nelămuritul”în lucruri şi în fapte. E. Oprea.Ioan..stiluri şi strategii.de idei.Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare. Utilizarea taşentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui individ în parte 4. Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă în şcoală.Strategii didactice interactive.2007.p.Mureşan Dalia Sorina Şcoala.a faptelor.de a-şi pune întrebări neobişnuite despre lucruri obişnuite.2002. să ajute invidul sau grupul sa extragă din experienţe informaţiile necesare.A.Avram Iancu”Dej .înseamnă o necontenită căutare.trebuie să asigure: 1.a gândirii critice.D.de posibilităţi de transfer de sensuri.a gândirii divergente şi laterale.• Posibilitatea de a contesta..El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea. înv.de colecţii de cuvinte.de criterii de clasificare..R.