PRAĆENJE I REALIZACIJA ZADATAKA I ANGAŽIRANJA

Ažuriranje baznog plana 1. Otvorite file Advanced Tracking A, Save 2. Na izborniku View, u grupi Task View pritisnuti strelicu nadolje ispod Gantt Charta, odabrati Tracking Gantt. Pojaviti de se prikaz Tracking Gantt.

U dijagramskom prikazu plavom bojom ili crvenom (kritični zadaci) prikazani su zadaci koji su trenutno isplanirani.

Ispod njih, sivom bojom, su prikazane vrijednosti baznog plana za svaki zadatak. Kako bi se vidjela cijela legenda stavki na gantogramu u izborniku Format , u grupi Bar Styles se odabere Format/Bar Styles.

5.Original art review. dakle za njega ne postoje vrijednosti baznog plana. resurse i angažiranja prije nego što započnete s pradenjem realizacije. u polju Timescale birajte Weeks . aktivirajte Scroll to task. U stupcu Task Name odabrati 18. Taj zadatak je dodan u plan nakon snimanja početnog baznog plana. Namjera je sačuvati bazni plan za ovaj plan projekta. zadatak .trenutno se nijedan od kasnijih zadataka u projektnom planu ne poklapa sa svojim baznim planom. tako dete ažurirati sve informacije baznog plana za zadatke. . u grupi Zoom. Na izborniku View.3. stoga on nema liniju baznog plana u dijagramu. U izborniku Project idi na Schedule/Set Baseline/Set Baseline. 4.

Izabrati View/Task View/Task Usage 3. stisnite Yes. u grupi Data. Na izborniku View. Save 2.Original art Review. Project vas upozorava da dete presnimiti prethodno sačuvane vrijednosti baznog plana. Zadatak br. pa na Work. Zadatak .Pritisnite OK kako biste ažurirali bazni plan. 18 sada ima bazni plan. . pa Scroll to task 4. idi na Tables. Otvorite file Advanced Tracking B. Odabrati 18. PRAĆENJE STVARNIH I PREOSTALIH VRIJEDNOSTI ZA ZADATKE I ANGAŽIRANJE 1. a vrijednosti baznog plana za sve ostale zadatake se sada poklapaju s planiranim vrijednostima.

. Na izborniku Format. 6.za svaki zadatak i angažiranje Project sada prikazuje redove Work i Actual Work u mreži po vremenu na desnoj strani prikaza.5. u grupi Details izabrati Actual Work . U stupac Actual za zadatak 18. pa Enter. Original art review upisati ili izabrati 90h.

60 Vrijednosti stvarnog i preostalog rada za Hany su ažurirane.5 (razlika u angažiranju je posljedica prethodno prilagođavanja vrijednosti Haninih angažmana). što dovodi do toga da se za jedan resurs bilježi 44. . a za drugi 45. 7. i ove ažurirane vrijednosti se također ažuriraju u zadatku i njegovim zbirnim zadacima. U stupac Actual za Hany Morocos staviti 60h.Stvarni rad je raspoređen na 2 angažmana na datom zadatku.5 sati.

Actual Work staviti 12h Za 29. Za 24. Izaberite na mreži po vremenu deliju koja se nazali u presjeku stupca Wednesday. Otvorite file Advanced Tracking C.pored zadatka br.5. Kliknete na znak .Acquisition kako biste saželi prikaz.PRAĆENJE STVARNOG RADA PO VREMENU ZA ZADATKE I ANGAŽIRANJE 1.5. Čim unesete prvu vrijednost stvarnog rada za zadatak. 15 . vrijednost rada i stvarnog rada prenosi se na zbirni zadatak i raspoređuje se među pojedinačne angažmane na ovom zadatku. Scroll to task 4. Actual Work staviti 12h Za 28. Actual Work staviti 15h .5. vrijednost planiranog rada se usklađuje s njom.5. 23. Organize manuscript for Copyedit. Upišite 9 h. Actual Work staviti 15h Za 25. i reda Actual Work za zadatak 22. U stupcu Task Name izabrati zadatak 22. 3. Save 2.5.

Za 27.6. Na izborniku View.80 Za 10.48 Vrijednosti stvarnoga rada pojedinačnih resursa su pridodate vrijednostima stvarnog rada za zadatak.60 Za 3. Timescale pa Weeks. Actual Work . . želite naznačiti da su lektori završili zadatak. Actual Work .6. odabrati Zoom. Actual Work .5.5. Odabrati zadatak 23. Copyedit.

2012. Iako trajanje zadatka 31 ostaje 10. Pritisnuti OK.7.. Proofread and index. u izborniku Project. kao i datumi početka narednih zadataka su pomjereni. 3. Na izborniku View.8. birati Status. Save 2. u grupi Task Views. Scroll to task. Odaberite zadatak 31. Otvorite file Advanced Tracking D. te izbarati Reschedule uncompleted work after : 31. . pa Update Project.PRERASPOREĐIVANJE NEDOVRŠENOG POSLA 1.4 dana. njegov datum završetka. u Gant Chartu pritisnite strelicu i odaberite Gantt Chart (pojavljuje se stupac s indikatorima za zadatak). Lektori su vas obavijestili da se prekida rad na zadataku do srijede 1. stoga se mora preraspodijeliti nedovršeni rad tako da ponovo možete započeti u srijedu. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful