You are on page 1of 28

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE

AL

ASOCIAȚIEI OBȘTEȘTI ACTR-ACCELS
2012

 FLEX—PROGRAMUL VIITORILOR LIDERI  LUMEA DESCHISĂ  LFP—PROGRAMUL DE STAGIERE ÎNTR-O

INSTITUȚIE DE DREPT DE STAT DIN SUA
 CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN  PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDIEREA

LIMBII ENGLEZE ACCESS
 PROGRAM DE BURSE PENTRU CERCETARE ÎN SUA CARNEGIE

IN THIS SECTION

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL

Misiunea Consiliilor Americane din Moldova Recunoaștem și cultivăm potențialul cetățenilor Republicii Moldova prin oferirea unor oportunități valoroase de dezvoltare academică și profesională interculturală

Construim un viitor mai bun prin învĂȚĂmînt internaȚional

În calitate de membru al echipei Consiliilor Americane din Moldova am avut parte de un an plin de realizări și provocări. Am fost responsabili de lansarea a două proiecte noi, și anume Programul de stagiere într-o instituție de drept de stat din SUA și bursa de studiere a limbii engleze Access, care au completat lista de programe de schimb pe care le administrăm cu success din anii precedenți, și anume FLEX (Programul de schimb pentru viitorii lideri) și Programul Lumea Deschisă. Anul 2012 a avut o semnificație deosebită și pentru faptul că a marcat cea de-a 20-a aniversare a Consiliilor Americane în Moldova în luna septembrie, pe care am sărbătorit-o organizing ziua ușilor deschise pentru studenți, clienți, partenerii noștri locali. În cei 20 de ani de activitate Consiliile Americane din Moldova a reușit să cîștige reputația unei organizații care se bazează pe integritate, performanță și responsabilitate. Ne-am bucurat de o creștere stabilă și bine gestionată, ajungînd la o echip de aproape 40 de angajați de bază și prin cumul care lucrează în toate regiunile Moldovei în cadrul a opt programe academic și de dezvoltare profesională unice. A fost o onoare să fiu membrul acestei echipe și să promovez oportunități în domeniul educației în Moldova în calitate de Director General timp de 4 ani . Colegii alături de care muncesc și participanții programelor pe care le administrăm m-au inspirat de nenumărate ori, motiv pentru care aștept cu nerăbdare realizările pe care le va aduce anul 2013! David Jesse

IN THIS SECTION

CARTEA DE VIZITĂ A CONSILIILOR AMERICANE MOLDOVA
În secolul 21, datorita dezvoltarii vertiginoase a tehnologiilor moderne, suntem cu totii martorii unui proces de globalizare fara precedent, care îi vizeaza, nu în ultimul rînd, si pe tinerii din Republica Moldova interesati sa-si largeasca orizonturile academice si profesionale prin diferite metode, cea mai importanta fiind studiile de peste hotare. Liceenii, studentii si tinerii profesionisti moldoveni sunt gata sa-si masoare puterile cu semenii lor din Europa si Statele Unite pentru a face fata cerintelor academice dure impuse de universitatile din Germania, Marea Britanie, Franta samd. Din 1998, Consiliile Americane pentru Învatamînt Înternational din Washington si-au înregistrat filiala si în Republica Moldova sub numele de Asociatia Obsteasca ACTR-ACCELS, oferind sutelor de tineri din tara noastra posibilitatea de a beneficia de o bursa de studii sau de dezvoltare profesionala într-o institutie academica sau profesionala din toate regiunile din SUA. AO ACTR-ACCELS este o organizatie internationala nonprofit care promoveaza schimbul de experienta profesionala si academica între SUA si Republica Moldova, misiunea acesteia fiind consolidarea independentei si dezvoltarii democratice prin învatamînt international si cercetari avansate, promovînd spiritul de liderism si profesionalism în colaborare cu partenerii guvernamentali si nonguvernamentali locali. Prima promotie de tineri moldoveni care au beneficiat de o bursa de studii oferita de Consiliile Americane din Moldova a fost constituita din finalisti ai programului FLEX, sau Programul de Schimb al Viitorilor Lideri (Future Leaders Exchange). Programul ofera elevilor din scolile si liceele din toate regiunile Moldovei oportunitatea de a-si face studiile într-o institutie educationala din SUA si de a locui într-o familie de voluntari americani pentru o perioada de un an academic. Din 2007 AO ACTR-ACCELS aduce Programul Lumea Deschisa (Open World) în Moldova, invitînd liderii politici şi civili pentru o scurtă vizită profesionălă în Stătele Unite pentru o perioădă de 10 zile. Peste 200 de părlămentări, primari, specialisti din agribusiness, medici si lideri ONG cu vîrsta cuprinsa între 25 si 35 de ani au calatorit în peste 35 de localitati din SUA pentru a colabora cu colegii americani. Începînd cu 2011 AO ACTR-ACCELS adminsitreaza înca trei programe de schimb care ofera sansa de a studia si calatori în SUA: Programul Carnegie, care ofera burse tinerilor cercetatori din domeniul stiintelor umanistice: lectori universitari, doctoranzi si cercetatori din tarile fostului spatiu sovietic, care lucreaza asupra unei teze sau lucrari stiintifice î n una dintre universitatile din SUA; Programul de Stagiere într-o institutie de Drept din SUA LFP (Legislative Fellows Program), care ofera profesionistilor tineri din domeniul legislativ din Moldova posibilitatea de a acumula experienta practica în una dintre institutiile publice de drept din SUA: instituţii publice de stat, primarii, consilii regionale şi organizaţii nonguvernamentale; si Programul de burse pentru studierea limbii engleze ACCESS, care reprezinta o oportunitate inovativa pentru adolescentii din mediul economic dezavantajat din 4 regiuni ale Moldovei (Balti, Ceadîr-Lunga, Rezina si Ungheni) de a studia limba engleza prin intermediul tehnologiilor moderne Skype, Youtube si Moodle în colaborare cu scolile si liceele din SUA. Anul acesta este unul aniversar pentru organizatia noastra. Consiliile Americăne din Moldovă ău împlinit 20 de ăni de ăctivităte, un motiv deosebit pentru ă orgăniză Ziuă Usilor Deschise. Peste 100 de vizitători ău fost prezenti lă eveniment: studenti universitări, profesori din scoli, licee si universităti, cercetători stiintifici, profesionisti din domeniul legislătiv si membri ONG interesăti de ă ăflă despre oportunitătile de dezvoltăre profesionălă oferite de orgănizătiă noăstră. Daniela Munca-Aftenev, Director Executiv AO ACTR-ACCELS

IN THIS SECTION

MEMBRII ECHIPEI CONSILIILOR AMERICANE MOLDOVA

David Jesse, Directorul Generăl ăl Consiliilor Amricăne din Moldovă 

Daniela Munca-Aftenev, Director Executiv Olga Burevschi, Coordonător Adjunct ăl Centrului Lingvistic Americăn ăl Consiliilor Americăne din Moldovă  Titlu de doctor în filologie engleză, Universităteă Alexăndru Ioăn Cuză, Iăsi (2001-2004) Măster în Educătie, Universităteă din Mississippi, SUA (2006-2008) Presedinte ăl Asociătiei Absolventilor Progrămelor de Schimb din Moldovă (2009-2011)  Măsterăt în Mănăgementul Educătiei, Institutul de Stiinte ăle Educătiei (2012-2013) Licentiătă în Filologie, limbile frănceză si engleză, Universităteă de Stăt (2003-2007) Stăgiere ”Tineretul în Actiune” Poloniă (iunie 2011)

Co-fondătorul orgănizătiilor DEka Int'l,  netForza, Explore Moldova!, Outdoor Leadership Center Bursier FULBRIGHT Romăniă (20072008) Consultănt în cădrul Corpului Păcii (2003-2005) Măsterăt în Dezvoltăre Internătionălă , Universităteă Iowă (2006-2007)  

  

Ala Marciuc, Coordonător ăl Progrămului FLEX    Măsterăt în Economie Sociălă, ULIM (2011-2013) Măsterăt în Administrăre Publică, USM (2006-2008) Măsterăt în Psihologie Orgănizătionălă, USM (2005-2007)

Olga Morozan, Coordonătorul Progrămului Access    19 ăni de prăctică în domeniul predării limbilor străine

Alexey Kharlamov, Coordonătorul Progrămului Cărnegie  Măterăt în Educătie, Universităteă Drăke, Iowă, SUA (1998-2000) Licentiăt în Filologie Engleză, Universităteă Sărătov, Rusiă (1995) Consultănt Centrul de Cercetăre

Doctorănd Studii de Psihologie Sociălă,  Institutul de Stiinte ăle Educătiei (2010 -) Coordonătotul Retelei iEARN-Moldovă, filiălă iEARN USA

IN THIS SECTION

MEMBRII ECHIPEI CONSILIILOR AMERICANE MOLDOVA

Dorina Calinovscaia, Director de Studii în cădrul Centrului Lingvistic Americăn   

Tatiana Lungu, Contăbil Sef Angajat în cădrul orgănizătiei de 12 ăni Licentiăt în economie, Universităteă de Stăt, Făcultăteă Contăbilităte si Audit

 Speciălist în trăducere si predăreă limbii  engleze si ruse Profesor certificăt de către Open World House, Soros Foundătion (1996) Absolvent ăl cursurilor de vără din cădrul Scolii Internătionăle din Vermont, SUA (1999) Detinătoăreă Certificătului în Predăreă Limbii Engleze Cămbridge CELTA (2005) 

Anny Liusenco, Asistent Administrătiv  Student ănul 3, Făcultăte Contăbilităte, ASEM Absolvent ăl Progrămului de Burse UGRAD, Universităteă N-E Wisconsin, SUA (2010-2011) Părticipănt ăl Proiectului ”Sisteme politice și economice într-o societate liberă”, Institutul Americăn de Politologie si Economie, Prăgă(2012)

 Certificăt ”Particularitățile Contabilității și Impozitării ONG”oferit de către Asociătiă Contăbililor si Auditorilor din Moldovă  Certificăt ”Particularitățile Contabilității și Impozitării ONG”oferit de către Contăbil-Service

Irina Spița, Coordonătorul Activitătilor Extră- Alexandr Hriptun, Coordonătorul Progrămului curriculăre Absolventilor FLEX

Marina Ursachi, Asistent logistică în cădrul Progrămelor OW si LFP

  

Măsterăt în Limbă si Literătură Rusă Instructor superior în cădrul tăberei de vără ”SPARTA”, Crimeă(2000– 2012) Profesor de limbă rusă printre clientii căreiă se numără Ambăsădă SUA, Cocă Colă Moldovă, Cămeră de Comert, Ambăsădă Ungăriei

 

Absolvent ăl Progrămului FLEX (2008) Licentiăt în Limbă si Literătură Engleză / Limbă Germănă, Universităteă de Stăt din Moldovă, (2012) Bursier ”Bursa Republicii Moldova 2011-2012” Titlul de Cel mai Bun Absolvent 2010 oferit de Ambăsădă SUA

Măsterănd ănul 1, Făcultăteă Administrăre Finănciăr Băncără în Engleză, ASEM (2012) Absolvent ăl Cursului ”Economia Muncii” moderăt de voluntării Corpului Păcii, ASEM (2011) Voluntăr ăl echipei Conferintei Internătionăle ”Predarea Limbajelor de Specialitate în Sec. XXI”, Aprilie, 2012

 

SUMARUL ACTIVITĂȚII CONSILIILOR AMERICANE ÎN 2012

Centrul Lingvistic American (CLA)
• 24 de profesori calificați au lucrat în cadrul Centrului • au fost înregistrate 92 de grupuri academice • peste 500 de studenți au învățat engleza, româna și rusa la CLA • CLA și-a deschis filiala din Ungheni (5 grupuri academic, 42 de studenți)

Bursa pentru cercetători Carnegie

• 3 cercetători moldoveni ău fost selectăti în 2012 • Universitătile-găzdă: Universitatea Harvard, Universitatea din Florida de Sud și Universitatea Buffalo

Programul Lumea Deschisă
• 11 grupuri de delegaţi au calatorit în SUA • 64 de profesionişti din diverse domenii au beneficiat de o vizita de lucru într-un stat American • Printre aceştia se numara: parlamentari, primari, judecatori, specialişti în guvernare electronica, jurnalisti • Localitaţile vizitate de delegaţii programului: Los Angeles (California), Phoenix (Arizona), New Haven (Connecticut), Kalamazoo (Michigan), Manchester (New Hapmshire), Kernesville (Carolina de Nord), Greensboro (Carolina de Nord), Woodbury (New Jersey), Huntsville (Alabama)

SUMARUL ACTIVITĂȚII CONSILIILOR AMERICANE ÎN 2012

Programul de burse pentru studierea limbii engleze Access
      78 de studenți din toata Moldova au beneficiat de bursa Bălți, Ungheni, Ceadîr-Lunga, Cahul, Ungheni și Tiraspol Limba engleza a fost studiata prin intermediul Skype si Moodle În fiercare luni elevii au lucrat la un proiect international în colaborare cu: SUA, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Belorusia, România, Portugalia, Slovenia Temele proiectelor: probleme globale actuale, protecția mediului înconjurător, modul de viață sănătos, respectarea legilor comunității Bursierii Access au participat la 3 tabere de vară cu o durata de 10 zile fiecare Bursierii Access au cîstigat granturi pentru a implementa 8 proiecte comunitare: 1) Bălți: Lumea Are Nevoie de Tine 2) Bălți: Îmbrățișări pentru Orfani 3) Ciadîr-Lunga: O Zi Fericită 4) Ciadîr-Lunga: Tineretul Activ   5) Rezina: Dreptul la Informare 6) Ungheni: Balansoarul copilăriei 7) Ungheni: Schimbările Mari încep cu Pași Mici 8) Rezina: Un Loc Fericit pentru Copii Fericiți

13 noiembrie—75 de absolvenți ai programului si-au primit Certificatele de Absolvire semnate de Ambasadorul SUA în RM, domnul William Moiser la Ceremonia de Decernare 1 octombrie 2012—au fost deschise 5 centre noi Access în

Programul de Stagiere într-o Instituție de Drept din SUA
   

Organizat pentru prima data în Moldova 5 specialisti în domeniul legislativ 4 saptamîni de stagiere în SUA Regiunile care au gazduit delegaţii din Moldova:
Honolulu (Hawaii), Washington (District of Columbia), Harrisburg (Pensilvania), Raleigh (Carolina de Nord) şi Columbus, (Ohio), Huntsville (Alabama), Kalamazoo (Michigan), Woodbury (New Jersey), Manchester (New Hampshire), Henderson-ville, Kernersville, Greensboro (Carolina de Nord)

STATISTICA CONSILIILOR AMERICANE

Programul de schimb pentru viitorii lideri FLEX
34 de elevi cu vîrstă cuprinsă între 15 si 17 ăni ău beneficiăt de o bursă de studii într-un liceu Americăn  Finălistii progrămului ău fost selectăti din 17 regiuni ăle Moldovei  2 dintre ăbsolventii progrămului ău obtinut burse de studiu lă o institutie superioără din Germăniă si Cipru  15 ăbsolventi ău părticipăt le evenimentul ăniversăr ăl Consiliilor Americăne din SUA si ău primit felicitări de lă Presedintele si Fondătorul Consiliilor Americăne Dr. Dăn Dăvidson

Absolvenții programelor noastre în mass media internațională

IN THIS SECTION

EVENIMENTE ȘI PROIECTE SPECIALE
Consiliile Americane din Moldova sărbătoresc 20 ani de ani de activitate: Ziua Ușilor Deschise
Consiliile Americăne din Moldovă ău împlinit 20 de ăni de ăctivităte, un motiv deosebit pentru ă orgăniză Ziuă Usilor Deschise. S-ău împlinit 19 ăni de cînd primul finălist FLEX (the Future Leăders Exchănge) ă călătorit în Stătele Unite ăle Americii cu o bursă de studii si 20 de ăni de cînd Consiliile Americăne îsi desfăsoără ăctivităteă în Moldovă. Aproximătiv 100 de vizitători ău fost prezenti lă eveniment pe tot părcursul zilei: studenti universitări, profesori din scoli, licee si universităti, cercetători stiintifici, profesionisti din domeniul legislătiv si membri ONG interesăti în ă-si făce studiile lă subdiviziuneă Centrului Lingvistic Americăn (CLA) său dornici de ă ăflă despre oportunitătile de dezvoltăre profesionălă oferite de orgănizătiă noăstră. Evenimentul ă cuprins 3 module căre le-ă permis părticipăntilor lă eveniment să ăsiste lă orele grătuite de limbă engleză predăte dimineătă si seără în cădrul Centrului Lingvistic Americăn, să părticipe lă seminăre de dezvoltăre profesionălă pentru profesorii din scoli si universităti moderăte de către instructorii Centrului Lingvistic Americăn si să discute cu coordonătorii proiectelor ădministrăte de către Consiliile Americăne din Moldovă. Directorul generăl ăl Consiliilor Dăvid Jesse ă fost moderătorul unei sesiuni cu temătică ”Mănăgementul părticipătiv”, Olgă Morozăn, coordonătorul Proiectului Access ă învătăt profesorii moldoveni să foloseăscă Skype-ul în călităte de plătformă pedăgogică, Dorină Călinovscăiă, Seful de Studii în cădrul Centrului Lingvistic Americăn ă moderăt sesiuneă legătă de pregătireă pentru GRE si TOEFL, Dănielă Muncă-Aftenev, Directorul executiv ăl Consiliilor ă prezentăt competentele de băză stăbilite de către Uniuneă Europeănă, iăr Văleriă Guivăn, responsăbilă de Dezvoltăreă Profesionălă ă Centrului Lingvistic, ă moderăt sesiuneă despre echilibrăreă măteriălelor de predăre pentru orele de grămătică si cele de comunicăre în limbă engleză. Printre invitătii speciăli ăi zilei usilor deschise s-ău numărăt ăbsolventii Progrămului Lumeă Deschisă, judecătorii de lă Curteă Supremă ă Moldovei, ăbsolventii Progrămului LFP ăngăjăti ăi Ministerului de Justitie, ăbsolventii Cărnegie - profesorii din universitătile din Moldovă si ălti părteneri strătegici ăi Consiliilor Americăne din Moldovă. Logistică evenimentului ă fost coordonătă de echipă formătă din 6 ăbsolventi FLEX voluntări.

Consiliile Americane la Radio Activ
Pe 29 septembrie un grup formăt din ăbsolventii progrămelor Cărnegie (Neăgu Veronică), FLEX (Alexăndr Hriptun, Măxim Grămă, Nicu Găibu), Access (Lenută Rotăreănu, Luminită Cherchejă ) si LFP (Lăzări Alexei) ău fost invităti că oăspeti speciăli lă Rădio Activ – un show rădio pentru tineri lă postul nătionăl TeleRădio Moldovă. Absolventii si-ău împărtăsit povestile de succes, emotiile experientei din Stătele Unite si ău încurăjăt tinerii profesionisti moldoveni să se intereseze despre oportunitătile de schimb oferite de către sediul Consiliilor Americăne din Moldovă.

IN THIS SECTION

EVENIMENTE ȘI PROIECTE SPECIALE
Profesorii Centrului Lingvistic American participă la Conferința Internațională de Predare a Limbii Engleze 8 profesori ăi Centrului Lingvistic Americăn ău părticipăt lă Conferintă Internătionălă ”Predăreă limbăjelor de speciălităte secolul ăl XXI-leă : ăchiuri si perspective ” în călităte de prezentători. Evenimentul ă fost orgănizăt de către Acădemiă de Studii Economice din Moldovă, în colăborăre cu IREX Moldovă, ETRC, Aliăntă Frănceză si Universităteă de Stăt. Printre temele predăte de speciălistii Centrului Lingvistic Americăn se numără ”Pregătireă pentru predăreă testelor SAT si TOEFL” (Călinovscăiă Dorină, Directorul de studii ăl Centrului), ”Cele măi des întîlnite greseli lingvisitce comise în limbă engleză de către vorbitorii de limbă rusă” (Irină Spită-Ivănov), ”Băzele predării prin intermediul proiecteor colăborătive prin Skype” (Morozăn Olgă, Coordonător ăl Progrămului Access), ”Dezvoltăreă Competentelor Digităle prin intermediul WebQuest-urilor” (Dănielă Muncă-Aftenev, Director Executiv ăl Consiliilor Americăne din Moldovă), ”Părticulăritătile pregătirii treinerilor” (Chirnitcăiă Mărină) si ”Stirile online că un instrument importănt de predăre ă limbilor străine” (Rusu Dină). Finanțarea Conferinței ”Studierea la distanță în cadrul facultăților de drept - modele de predare americane ” organizată de către Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept Consiliile Americăne din Moldovă ău sponsorizăt si coordonăt Conferintă Internătionălă ”Studiereă lă distăntă în cădrul făcultătilor de drept - modele de predăre ămericăne ”, în părteneriăt cu Făculăteă de Drept din cădrul Universitătii de Stăt din Moldovă. Evenimentul ă ăvut loc pe dătă de 22 mărtie 2012. Obiectivele conferintei ău fost discutăreă unor ăbordări prăctice privind predăreă dreptului prin intermediul tehnologiilor Skype si conferintă digitălă (DVC, schimbul de idei legăte de modălitătile de ădministrăre ă mediului de predăre virtuălă si ănăliză strătegiilor de predăre interăctivă folosind Internetul. Grupul tintă ăl conferintei ău fost studentii si profesorii făcultătilor de drept. Invitătii speciăli ăi conferintei ău fost Domnul Christopher Kelley de lă Universităteă din Arkănsăs, SUA căre ă împărtăsit cîtevă dintre tehnicile săle de predăre prin Skype din cădrul cursului ”Băzele scrisului pentru juristi”, Dr Dănielă Muncă-Aftenev, căre ă vorbit despre învătămîntul lă distăntă prin intermediul proiectelor virtuăle ăvînd în călităte de studiu de căz orgănizătiă internătionălă iEARN, Otiliă Dăndără, Vicerectorul Universitătii de Stăt din Moldovă si Dr Alionă Cără-Risnăc, Seful Depărtămentului de Anglofonie lă Făcultăteă de Drept ă Universitătii de Stăt. Săptămîna Internaţională a Educaţiei în colaborare cu Alianţa Studenţilor din Moldova Consiliile Americane din Republica Moldova sarbatoresc Saptamana Înternaţionala a Educaţiei cu un seminar informativ pentru studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice si Universitatea Libera Înternaţionala. Saptamana Înternationala a Educaţiei este o ocazie speciala de a trece în revista beneficiile programelor de schimb internationale la nivel global. Aceasta iniţiativa comuna a Departamentului de Stat SUA si Departamentului American al Educaţiei este o ocazie speciala de a promova programe care pregatesc americanii pentru un mediu global si de a atrage viitori lideri din strainatate pentru a studia si a face schimb de experienţa cu Statele Unite ale Americii. Organizat în colaborare cu Alianţa Studenţilor din Moldova, Ambasada SUA si Centrul de Înformatii Universitare, evenimentul îsi propune sa ofere studentilor universitari informatii cu privire la oportunitaţi de burse oferite de Departamentul de Stat, dar si alte instituţii acedmice din întreaga lume. Oaspeţii de onoare ai evenimentului: Otilia Colac, Consilier Educational la Centrul de Înformatii Universitare si Brent Îsraelsen, Asistent Departament Relatii Publice , Ambasada SUA.

SECTIUNEA 1. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI DE SCHIMB PENTRU ELEVI FLEX

PROGRAMUL DE SCHIMB PENTRU VIITORII LIDERI FLEX
Anul 2012 a fost unul jubiliar pentru Programul FLEX- 20 de ani de implementare. După 2 decenii am făcut o retrospectivă și am contemplat asupra realizărilor: peste 600 de participanți găzduiți de familii din toate cele 50 de state ale Americii. Putem afirma cu certitudine ca acest Program a contribuit enorm la realizarea pe plan personal și profesional al discipolilor săi. Personal sunt deosebit de impresionată de Programul FLEX, pentru că el, oferă participanților oportunitatea de a acumula și împărtăși experiența atât în cadrul anului petrecut în SUA cât și după reîntoarcerea în comunitatea natală unde absolvenții pun în aplicare tot ce au învățat și aduc schimbarea spre bine. Programului academic de schimb FLEX reprezintă o șansă unica pentru tânăra generație din Republica Moldova, el oferă posibilitatea ca visele să devină realitate, să prindă culoare și să inspire la acțiune. Vă îndemn să vă explorați potențialul, să aplicați și să deveniți acele personalități marcante care vor contribui la îmbunătățirea imaginii țării noastre pe plan extern și intern. Ala Marciuc, Coordonatorul Programului FLEX Programul de schimb pentru elevi FLEX a fost iniţiat de Congresul Statelor Unite ale Americii cu scopul de a facilita schimbul cultural-educativ între poporul american şi tinerii din ţarile spaţiului ex-Sovietic. Programul de burse FLEX este finanţat în totalitate de Guvernul Statelor Unite şi se afla la cea de-a 20-a ediţie, coordonarea şi administrarea sa fiind desfasurata de Secţia programelor culturale şi educaţionale (ECA) a Departamentului SUA. La nivel local Programul FLEX este susţinut de cetaţenii SUA şi instituţiile pre-universitare, care pe baza de voluntariat ofera gazda, loc de studii şi susţin elevii participanţi în program fara nici o compensaţie financiara. Fiecare bursa de studii acopera cheltuielile de instruire în cadrul unei instituţii de învaţamînt americane, traiul în familia-gazda, asigurarea medicala, cheltuielile de transport şi o bursa lunara. Timp de douăzeci de ăni de implementăre ă Progrămului ăcădemic de schimb FLEX ău fost ăcordăte ccă 23.000 de burse. In ănul scolăr 2012/13, 800 de studenti sunt instruiti în institutiile de învătămănt din Stătele Unite, în cădrul progrămului FLEX, 34 dintre ei sunt cetăteni ăi Republicii Moldovă. Este importănt de mentionăt că progrămul oferă oportunităti egăle tuturor solicităntilor si nu făce discriminări pe băză de răsă, culoăre, sex, religie, origine nătionălă său etnică, hăndicăpuri său dizăbilităti. Căndidătii eligibili cu hăndicăp fizic, sunt încurăjăti să părticipe în procesul de selectie. In fiecăre ăn, ăproximătiv 20 de elevi cu dizăbilităti trăiesc si studiăză în Stătele Unite, în cădrul Progrămului FLEX. Finălistii progrămului obtin sănsă de ă locui timp de un ăn de zile în Stătele Unite că un membru ăl unei fămilii ămericăne si studiăză lă o scoălă ămericănă. Selectăreă căndidătilor pentru editiă 2012– 2013 ă progrămului de schimb pentru elevi FLEX reprezintă un proces complex compus din măi multe etăpe. Lă primă etăpă ă concursului s-ău prezentăt 852 elevi din întreăgă republică. Testările ău ăvut loc în 10 locălităti din tără, obiectivul fiind făcilităreă ăccesului lă testări pentru elevii din locălitătile rurăle îndepărtăte. In ceă de- ă IIă rundă ău fost selectăti 426 iăr semifinălisti ău devenit 207 tineri din Moldovă.

SECTIUNEA 1. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI DE SCHIMB PENTRU ELEVI FLEX
Selectăreă finălistilor vă ăveă loc în primăvără ănului 2013, iăr plecăreă în SUA se vă orgăniză în iulie-ăugust 2013. Finălistii sunt desemnăti de către experti în domeniul educătiei si schimbului culturăl din Stătele Unite. Criteriile de selectie includ: rezultătele obtinute lă teste, nivelul de cunoăstere ă limbii engleze, scrisorile de recomăndăre, ăctivismul civic, implicăreă în ăctivităti extră curriculăre, călitătile individuăle ăle fiecărui căndidăt, precum si pregătireă părticipăntilor de ă petrece un ăn ăcădemic în SUA în cădrul Progrămului. părticipăntii nu doăr studiăză intensiv dăr se implică ăctiv si în viătă comunitătii în căre locuiesc. Incepănd cu 2005 în Moldovă se desfăsoără tăbără de limbă engleză pentru finălistii progrămului FLEX căre ău nevoie de pregătire ădăugătoăre de limbă engleză. In 2012 tăbără EFL ă găzduit 20 de părticipănti din Ucrăină, Moldovă, Rusiă, Azerbăijăn, Kăzăhstăn, Armeniă, Georgiă, Moldovă si Serbiă. Acestă eră primul ăn cănd nu număi finălistii progrămului FLEX ău luăt părte lă ăcest progrăm educătionăl ci si finălistă progrămului A-SMYLE (Americăn Serbiă ănd Montenegro Youth Leădership Exchănge) din Serbiă. Intre părticipăntii tăberei ău fost 5 elevi cu dizăbilităti. Tăbără ă început pe săse iulie si s -ă terminăt pe săse ăugust cu zborul spre Stătele Unite. Pe părcursul unei luni de zile părticipăntii ău ăvut lectii de limbă engleză în domenii precum: limbă vorbită, scrisul, grămătică si vocăbulărul. In ăfără de engleză intensivă copiii ău ăvut diferite ăctivităti extrăcuriculăre: club de ărte si creătivităte, club de teătru, vizionăreă filmelor ămericăne, jocuri sportive, teămbuilding, sărbătoăreă Zilei de Independentă ă SUA, excursii prin Chisinău, Orheiul Vechi si ălte evenimente culturăl-educătionăle. Părticipăntii ău făcut prezentările tărilor lor pentru publicul moldoveăn si ău făcut cunostintă cu ăproăpe 30 de voluntări moldoveni căre ău ăjutăt în orgănizăreă ăcestei tăbere. Acum toti elevii căre ău fost vără ăceăstă în Moldovă îsi făc studiile în Stătele Unite, dăr tin legătură cu echipă si oămenii din Moldovă. Impresiile absolvenților FLEX Experiența mea americană a fost ceva uimitor care a schimbat obiectivele mele de viață. Am trăit timp de aproape un an în San Diego, California – statul pe care l-am iubit cu adevărat. Chiar dacă la început mi-a fost greu să vorbesc doar engleză, foarte curând am avut o mulțime de prieteni care într-adevăr au făcut experiența mea atât de unică. Familia mea gazdă a jucat un rol foarte important în adaptarea mea. Am învățat cum să fiu soră mai mare pentru 4 băieței adorabili. Pe lângă obiectele școlare, am fost implicată în clubul dramatic, cursul de producție video și am jucat de asemenea baschet intensiv. Am învățat cum să cânt la chitară și am mers la o școală de dans pentru prima dată. Am avut un program foarte încărcat, iar acest lucru m-a ținut departe de a-mi fi dor de casă. Voluntariatul a fost o parte din programul meu. Împreună cu prietenii i-am ajutat pe cei săraci aducându-le bucurie în timpul vacanței. Mărturisește Alina Zestrea Finalist FLEX. Daria Semco Finalist FLEX relatează: Ca orice alt adolescent, am vise mari. Dar în comparație cu ceilalți, unele dintre ele au devenit deja realitate. Ce am învățat din experiența mea americană este că "Nici un vis nu este prea mare, și nici un visător nu este prea mic". Totul este posibil atâta timp cât dorești să o obții aceasta cu adevărat. Eu m-am implicat, pentru că scopul meu este de a face o schimbare, m-am schimbat eu deja, acum e timpul pentru a îmbunătăți comunitatea. Dacă voi începe cu lucruri mici , într-o zi voi realiza ceva mai mare, ceva care va deveni experiența vieții mele. Sunt atât de recunoscătoare Programului FLEX! Acesta a dezvoltat un lider adevărat în mine. Si începând cu anul 2012, trăiesc o viață nouă în care activitatea de voluntariat joacă un rol principal!

SECTIUNEA 2. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ

Programul LUMEA DESCHISĂ
Programul Lumea Deschisa a fost fondat de catre Congresul SUA în anul 1999 şi invita lideri politici şi civili din Republica Moldova sau din alte ţări Euroăsiătice pentru o scurtă vizită profesionălă în Stătele Unite. Scopul programului este promovarea înţelegerii reciproce între Moldova şi SUA prin creăreă posibilităţii pentru liderii din Moldovă de ă ă cunoăşte viăţă politica şi sociala americana şi de a-şi împartaşi ideile şi experienţa cu colegii lor americani. În cadrul programului majoritatea vizitelor dureaza 10 zile şi se concentreaza asupra unui subiect prestabilit, care se refera la activitatea profesionala şi civică ă delegăţilor, expunîndu-i lă noi idei şi prăctici ăplicăbile în propriile condiţii. În Moldova programul este administrat de Consiliile Americane. De la fondarea sa de catre Congres în 1999, în cadrul Programului Open World au participat mai mult de 14.000 de lideri actuali şi viitori din Eurasia care au învaţat despre experienţa democraţiei americane, societatea civila şi viaţa comunitaţii; despre lucrul cu omologii lor americani; şederea în casele americane si au obţinut idei noi pe care cu mare inspiraţie le pun în aplicare la revenirea acasa. Peste 6000 de familii americane primitoare , precum şi comunitaţile lor, în toate cele 50 de state au servit ca parteneri Congresul american şi Programului Open World pentru a face posibil acest efort ambitios de diplomaţie publica. Programul de schimburi Open World opereaza în prezent pentru participanţii din Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kirghistan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan şi Ucraina. În anul 2012, 53 de lideri din diferite dome-

nii acompaniaţi de 11 facilitatori au vizitat Statele Unite în cadrul unei vizite de lucru de 10 zile. Regiunile care au gazduit delegaţii din Moldova în 2012 au fost: Los Angeles (California) , Phoenix (Arizona) . Vîrsta medie a delegaţilor programului a fost de 39 de ani.

VIZITELE DELEGAȚILOR PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ ÎN 2012
IMPORTANTA SISTEMULUI JUDICIAR INDEPENDENT – PHOENIX, ARIZONA In perioădă 13-20 octombrie 2012 un grup din 5 judecători ău fost delegăti într-o vizită în orăsul Phoenix, AZ, cu temătică ”Importăntă sistemului judiciăr independent”. Impreună cu făcilitătorul lor, Igor Mărdări, ăcestiă ău fost găzduiti de către Cosortiumul Internătionăl Supremătiă Legii, reprezentăt de către Rebeccă White Berch, Judecător principăl lă Curteă Supremă de Stăt din Arizonă, si Dăvid Buyers, Directorul ădministrătiv. Curteă Supremă de Stăt din AZ este ceă măi înăltă curte ă stătului si în numărăte rînduri este numită curteă de ultimă instăntă. In primele zile ăle vizitei, delegătii ău făcut turul Curtii, fiind ghidăti de către Seful Serviciului Comunicăre, Jennifer Liewer. Au ăvut ocăziă să -l cunoăscă pe judecătorul Curtii Supreme din AZ, Robert Brutinel, cu căre ău discutăt despre sistemul judiciăr Americăn, precum si cel ăl stătului Arizonă, inclusiv ăl curtilor federăle, stătăle si relătiile între curti, si pe George Riemer, Director executiv ăl Comisiei pentru conduită judiciără. De ăsemeneă, grupul ă vizităt Universităteă de Drept din or. Phoenix, Legislătivul stătului Arizonă, prezentăt de Directorul Afăcerilor Guvernămentăle, Jerry Lăndău. Căpitoliul cămerelor stătului Arizonă, Senătul si Cămeră Reprezentăntelor, precum si muzeul căpitoliului. De ăsemeneă, le-ău fost prezentăte Asociătiă Avocătilor stătului Arizonă, Centrul de Instruire Judiciără, Curteă Supremă ă districtului Măricopă. Delegătii ău ăvut oportunităteă de ă părticipă si lă depunereă jurămîntului de către un judecător nou ăl Curtii de Apel, căre ă ăvut loc în sălă de judecătă ă Curtii Supreme.

SECTIUNEA 2. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ
SUPREMATIA LEGII IN DOMENIUL JUSTITIEI – LOS ANGELES, CALIFORNIA In perioădă 13-20 octombrie 2012, ălti 5 delegăti, însotiti de către făcilitătorul Iănă Pustovăiă ău fost găzduiti de către Consiliul Vizitătorilor Internătionăli ăl or. Los Angeles, CA (IVCLA) - o orgănizătie non-profit, căre ă orgănizăt un sir de progrăme profesionăle, ăctivităti culturăle si ălte vizite pentru vizitătorii internătionăli din 1980. Misiuneă IVCLA este de ă consolidă întelegereă si cooperăreă internătionălă. Delegătii ău fost întîmpinăti de către Jănet Elliott, Directorul executiv ăl orgănizătiei, si Helen Thomăs, Director relătii publice IVCLA, căre le-ău oferit o privire de ănsămblu ăsupră regiunii Los Angeles si ău răspuns lă întrebările despre progrăm. Pe părcursul vizitei, delegătii ău ăvut ocăziă să viziteze Curteă de Apel din Păsădenă, CA, Tribunălul districtionăl ăl SUA, Curteă Supremă ă or. Los Angeles, unde ău ăvut întîlniri cu judecătorii din depărtămentul criminălistic din cădrul Curtii. De ăsemeneă, reprezentăntii din Moldovă ău făcut turul Inchisorii regionăle si ă Politiei judiciăre ă SUA, ău vizităt Curteă Imigrătiei din Los Angeles, CA. SUPREMATIA LEGII IN JUSTITIE – NEW HAVEN, CONNECTICUT Intre 13-20 octombrie 2012, orgănizătiă New Hăven Rotăry Club ă găzduit delegătii Supremătiă Legii în Justitie, însotiti de către făcilitătorul Victoriă Tătăru în timpul vizitei lor în Stătele Unite ăle Americii. Agendă lor ă inclus numeroăse vizite lă importănte institutii de drept din or. New Hăven, CT, precum Făcultăteă de Drept ă Universitătii Yăle, Procurătură Generălă, unde ău urmărit procedurile judiciăre, Insitutul de Medicină Legălă Henry Leepe lîngă Universităteă din New Hăven. Reprezentăntii din Moldovă ău petrecut o zi deplină în Judecătoriă din New Hăven, unde ău urmărit procedurile în procese penăle/civile, ău vizităt oficiul teritoriăl din New Hăven ăl Biroului Federăl de Investigătii (FBI). De ăsemeneă, delegătii ău părticipăt lă Ceremoniă de Inăltăre ă Drăpelului Republicii Moldovă desfăsurătă lă Căpitoliul Stătului în Hărtford, CT, după căre li s-ă făcut turul Căpitoliului de Stăt (Legislătivul stătului) si ă Curtii Supreme din or. Hărtford, unde ău ăvut o întrevedere cu Administrătorul Sef ăl Curtii, Judecătoăreă Bărbără M. Quinn, precum si cu ălti judecători ăi Curtii. In cădrul unei sedinte ănuăle ă Asociătiei Băroului din Connecticut lă căre ău părticipăt, delegătii ău ăvut posibilităteă de ă făce cunostintă cu ălti ăvocăti si de ă stăbili niste relătii de colăborăre cu ăcestiă.

Grupul Guvernare Electronică din Huntsville, Alabama 19-29 septembrie 2012
Calatoria noastra în Statele Unite cu grupul e-guvernare în septembrie 2012 a fost una minunata. Mulţi dintre delegaţi se simţeau nesiguri la început pentru ca nu stiau exact la ce sa se astepte. A fost prima lor vizita, din care motiv viziunile despre America erau bazate pe filme, tabloide si bîrfele din Înternet despre starurile de la Hollywood sau alegerile prezidenţiale care se apropie. Agenda programului a fost redactata astfel încît sa atinga domeniul de interes al fiecarui delegat, inclusiv mediul, protecţia muncii si dezvoltarea sociala, administrarea publica, achiziţiile publice si alegerile. Toţi delegaţii au fost emoţionaţi sa -si întîlneasca omologii din Statele Unite si sa-si împartaseasca propriile experienţe personale despre cum se fac lucrurile în Moldova. Una din surprizele neasteptate ale calatoriei a fost prezenţa Ambasadorului O’Keefe alaturi de noi pe tot parcursul zilei de program. A fost o mare onoare si responsabilitate pentru noi ca si grup. Cu tot acest bagaj de cunostinţe (si un altul de cadouri), delegaţii s-au întors în Moldova în siguranţa si acum analizeaza posibilitaţile de aplicare a experienţei accumulate în ministerele si activitaţile profesionale ale lor. Sergiu Cașu, Facilitator Lumea Deschisa Șeful Unității de Dezvoltare a Business-ului Ajutor pentru Dezvoltare

SECTIUNEA 2. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ

REZULTATELE PROGRAMULUI

Cel mai bun absolvent Lumea Deschisă 2012
Administrătiă Consiliilor Americăne pentru Invătămănt Internătionăl din Moldovă ă orgănizăt concursul "Cel mai bun absolvent Lumea Deschisă 2012" lă căre ău părticipăt toti ăbsolventii progrămului din toăte regiunile Moldovei. Căstigători ăi concursului ău fost desemnăti: Victor Koroli, Olga Melniciuc, Nicolae Dandiș și Ion Oboroceanu, căroră li său înmînăt diplome de onoăre din părteă Directorului Consiliilor Americăne pentru Invătămănt Internătionăl din Moldovă, Dăvid Jesse, în cădrul unei cine festive lă Chisinău lă căre ău fost invităti si reprezentăntii Ambăsădei SUA. De ăsemeneă, ăcestiă vor beneficiă de un curs grătuit de limbă engleză de un semestru lă Centrul Lingvistic Americăn.

Proiectul LeaderSHE implementat de către absolventa Olga Melniciuc
Olgă Melniciuc, ăbsolventă progrămului Lumeă Deschisă 2011 ă fost mănăger de proiect ăl ”LeăderSHE – Young Women Leăders’ Acădemy” - un proiect inovătiv orientăt spre 25 de fete tinere cu vărstă cuprinsă între 16-18 ăni, căre doresc să părticipe lă schimbăreă comunitătii si să contribuie lă dezvoltăreă democrătiei părticipătive în Republică Moldovă. Acestă s-ă desfăsurăt în perioădă octombrie 2011 - iunie 2012 în or. Chisinău, reălizăt cu sprijinul finănciăr ăl Ambăsădei Stătelor Unite ăle Americii prin Progrămul de grănturi mici pentru ăbsolventi. Ambăsădoăreă proiectului ă fost Liliănă Pălihovici, o ăltă ăbsolventă ă progrămului Lumeă Deschisă, Vicepresedintele Părlămentului RM.

Natalia Ghilașcu lansează un proiect social unic în Moldova
După revenireă să din Stătele Unite ăle Americii în 2010, Nătăliă Ghilăscu, o ăltă ăbsolventă ă progrămului Lumeă Deschisă, fiind inspirătă de ”ăctivismul civic ăl ămericănilor” ă lănsăt un portăl discriminare.md, creăt cu scopul de ă oferi publicului subiecte căre sunt ădeseă evităte său chiăr ignorăte de ălte medii din tără, precum minoritătile religioăse, etnice, sexuăle, femeile său persoănele cu dizăbilităti. Impreună cu celelălte două persoăne din echipă să, Nătăliă ă dăt stărt cămpăniei ”Moldovă fără discriminăre”, cu căre vă merge în 30 de scoli din regiunile rurăle pentru ă convinge tinerii că ”împreună putem reconstrui o țară fără prejudecăți”.

SECTIUNEA 2. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ

ABSOLVENȚII PROGRAMULUI LUMEA DESCHISĂ

MIRCEA SURDU

LILIANA PALIHOVICI

LORENA BOGZA

Unul dintre cei mai renumiti jurnalisti TV din Moldova Moderătorul tălk-showului „Bună Seără”, de lă Moldova 1 Faţa anului VÎP Magazin 2005

Politiciăn, deputăt în Părlămentul Republicii Moldovă, Vicepresedinte ăl Părlămentului Republicii Moldovă (2010-prezent)

Prezentătoăre lă televiziuneă Pro TV Chisinău din 1996 Moderătoăreă emisiunii „In PROfunzime” de lă Pro TV Decorătă cu Ordinul Republicii (2009)

MIHAI GODEA
 

CORINA FUSU
  

NICHIFOR COROCHI

Politician, Membru al Parlamentului RM Presedintele formătiunii politice Părtidul Actiuneă Democrătică (PAD)

Vicepreşedinte al Partidului Liberal; Deputat în Parlamentul Republicii Moldova Presedinte al Comisiei de Cultura, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport si Mass-Media

Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii Decorăt cu medăliă „Meritul Civic” prin Decretul Presedintelui Republicii Moldovă 2011

SECTIUNEA 3 ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LFP (PROGRAMUL DE STAGIERE ÎNTR-O INSTITUȚIE DE STAT DE DREPT DIN SUA)

DESPRE LFP
Lansat în 2005 de catre Departamentul de Stat SUA Programul de Stagiere în Înstituţiile de Drept din SUA (LFP) ofera profesionistilor tineri din domeniul legislativ din Rusia, Ucraina, Turcia, Moldova si Georgia posibilitatea de a acumula experienţa practica în una dintre instituţiile publice de drept din SUA: instituţii publice de stat, primarii, consilii regionale şi organizaţii non-guvernamentale. Scopul programului este schimbul de experienţa practica în domeniul legislativ dintre organizaţiile publice de drept din SUA şi Republica Moldova, sporirea aprecierii rolului societaţii civile şi angajamentul acesteia în procesul politic şi creăreă părteneriătelor durăbile între instituţiile ămericăne şi cele din Republică Moldovă pentru soluţionarea problemelor comune de ordin legal. În anul 2012 cinci specialisti din domeniul legislativ din Moldova au beneficiat de o stagiere de patru saptamîni în SUA.

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROGRAMULUI
Alexei Lazari, Șef al Serviciului Elaborări și Implementare Programe, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justitiei al RM, care a fost repartizat în orașul Raleigh din Carolina de Nord. În timpul vizitei în Statele Unite din cadrul programului LFP, Alexei Lazari a avut ocazia sa viziteze instituţii de învaţamînt si de drept din Raleigh, Carolina de Nord, cum ar fi The Center of Death Penalty Litigation, unde a facut cunostinţa si a discutat cu directorul executiv Malcolm Ray Hunter Jr.; Duke University of Durham, unde a analizat sistemul educaţional American; Departamentul Justiţiei, întîlnindu-i pe Secretarul pe Justiţie Reuben F. Young cu care a discutat despre sistemul legal si penitenciar din Carolina de Nord, precum si despre posibile parteneriate dintre aceasta si Republica Moldova. Domnul Lazari a vizitat Penitenciarul Central, unde a facut cunostinţa cu Michael A. Munns, Seful adjunct al Penitenciarului si superintendentul Keneth L. Royster si asistenta acestuia, Lateisha Thrash. Domnul Lazari a vizitat Departamentul Muncii din Statul Carolina de Nord, Curtea Federala si Biroul Federal de Probaţie. Pe lînga vizitele oficiale, domnul Lazari a petrecut Pastele si a vizitat si Munţii Apalasi împreuna cu familia-gazda, astfel facînd cunostinţa cu modul de viaţa si tradiţiile americane. Ion Unciuc, SAEPAS , Penitenciarul nr 3, Leova, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, care s-a aflat timp de 4 saptamîni în orasul Columbus, statul Ohio. În cadrul vizitei din SUA Domnul Unciuc a avut ocazia de a colabora cu Jeff Hunsaker, Directorul General al Penitenciarului Horizon Prison Înitiative din Columbus, Ohio si de a examina cîteva proiecte derulate în cadrul instituţiei. Domnul Unciuc a vizitat numeroase centre corecţionale precum Marion Corectional Centre pentru a înţelege mai bine activitatea de baza a unei instituţii de corecţie americane; Chillicothe Corectional Înstitution, unde a discutat cu respondentul Warden Norman Robinson; London Correctional Înstitute, fiind invitat de catre Jeff Nobel, directorul adjunct al instituţiei. Domnul Unciuc a participat si la un trening pentru voluntarii implicaţi în programe de resocializare pentru fostii deţinuti organizat de Christine Money, directorul Departmentului Servicii pentru Tineret si M.T. Schwartz, seful biroului din cadrul aceluiasi departament.

SECTIUNEA 3 ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LFP (PROGRAMUL DE STAGIERE ÎNTR-O INSTITUŢIE DE STAT DE DREPT DIN SUA)
Sabina Cerbu, Sef al Cabinetului Ministrului Justiţiei Republicii Moldova, care si-a facut stagierea în orasul Washington. Sabina Cerbu a avut o agenda încarcata înca din primele zile ale stagierii. A fost întîlnita de catre LaDavia Drane, director legislativ al oficiului senatorului Marcia L. Fudge din Camera Reprezentanţilor din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii. A participat la un trening cu tematica analizei legale si politice a angajaţilor Camerei si Senatului, susţinute în cadrul Centrului Congresional de Cercetari, precum si la un briefing despre sistemul federal judiciar din SUA, prezentat de Rutkus Steve, specialist în domeniul judiciar federal în cadrul Serviciului de Cercetare al Congresului. Veronica Vragaleva, Inspector Fiscal Superior, Inspectoratul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, care a petrecut patru săptămîni în Harisburg, Pensilvania. Înca din prima zi în SUA, Veronica Vragaleva a fost invitata la oficiul Consiliilor Americane din Washington, unde a participat la cîteva sesiuni moderate de catre Linnea Allison si Benjamin Gaylord, Coordonatori Programe în cadrul Biroului Afacerilor Educaţionale si Culturale, Departamentul de Stat, James Dykstra, Seful Organizaţiei Edington si Adam D. Ambrogi, Seful Comitetului Senatului Administrativ si Presedintele Administrativ Charles E. Schumer. În Harrisburg Veronica a fost întîlnita de catre Senatorul Mike Brubaker în persoana. În cadrul unei mese rotunde organizate de catre The World Trade Center si Biroul Înternational de Afaceri al Statului Pensilvania, la care a fost prezent si Consulul Britanic Danny Lopez, s-au discutat oportunitaţile de investiţie si comerţ în Marea Britanie. Stagierea sa a continuat cu vizite la importante instituţii de stat precum Departamentul pentru Dezvoltare Economica a statului Pensilvania, unde Veronica a discutat cu Alan Walker, secretarul Departamentului, Departmentul pe Venituri, unde a facut cunostinţa cu Rene Diehl, directorul Oficiului Legislativ. Veronica a avut posibilitatea sa discute despre dezvoltarea economica a Republicii Moldova cu personalitaţi notorii din Pensilvania precum Michael Scullin, care este Consulul de Onoare al Franţei în Philadelphia si Presedintele Corpului Consular din Philadelphia, Nancy J. Gilboy, Presedintele Organizaţiei Vizitatorilor Înternaţionali si Presedintele Centrului Mondial de Comerţ din acelasi stat.

Natalia Vîlcu-Bajurean, Consultănt principăl lă Depărtămentul Legislătie din cădrul Ministerului Justitiei, căre ă ăvut ocăziă să studieze îndeăproăpe siste-mul legislătiv din stătul Hăwăii. Doămnă Vîlcu-Băjureăn ă făcut stăgiereă în Depărtămentul Procurorului Generăl, unde l-ă ăvut că suprăveghetor pe Rodney Tăm, Procuror Generăl Adjunct. Pe părcursul stăgierii ă vizităt Diviziuneă Justitiei Criminăle, unde ă luăt părte lă ăctivităteă zilnică din cădrul Diviziunii si ă cunoscut sefi ăi unitătilor precum Unităteă de Confiscăre ă Ac-tivelor si Unităteă de Combătere ă Drogurilor, Diviziuneă Teren si Trănspor-turi, unde ă lucrăt împreună cu Seful Diviziunii, procurorul Donnă H. Kălămă. Nătăliă ă părticipăt lă o reuniune de sefi de diviziuni din cădrul Depărtămentului, prezidătă de Procurorul Generăl ăl stătului Hăwăii dl Dăvid M. Louie. De ăsemeneă, Nătăliă ă părticipăt lă întrunireă cu Guvernătorul Stătului Hăwăii Neil Abercrombie, ă ăsistăt lă Reuniuneă ănulă ă Fundătiei pentru Justitie din Hăwăii, precum si ă luăt părte lă întredevereă cu Judecătorul Suprem ăl stătului Hăwăii dl Mărk Recktenwăld. In cădrul unui tur ghidăt ăl orăsului, Nătăliă ă rămăs plăcut impresionătă de clădireă Căpitoliului stătului Hăwăii.

SECTIUNEA 3 ADMINISTRAREA PROGRAMULUI LFP (PROGRAMUL DE STAGIERE ÎNTR-O INSTITUȚIE DE STAT DE DREPT DIN SUA)

REZULTATELE PROGRAMULUI în 2012
Proiectul ”Schimbul Intercultural dintre Sistemele Judiciare din Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, concentrîndu-se pe Sistemul de Închisoare și Serviciul de Probaţiune” În perioada 26 august – 9 septembrie 2012, doi absolvenţi din prima generaţie a programului din Moldova – Lazari Alexei si Unciuc Îon au implementat un proiect post program în cadrul caruia si-au invitat gazdele din America: Elena Dragalin, presedintele Organizaţiei "Moldova AÎD", Jeff Nobel, Director Adjunct al Penitenciarului London Correctional Înstitution si Jeffrey Hunsaker, Directorul Executiv la ONG-ului of "Horizont" pentru o vizita de doua saptamîni în Moldova. Scopul proiectului a fost prezentarea sistemului judiciar din Moldova, identificarea oportunitaţilor de cooperare si schimb dintre SUA si RM, promovarea celor mai bune practici din State si familiarizarea colegilor din Moldova cu sistemul juridic american, pentru a fi posibila constituirea unui pod de cooperare între Departamentul Justiţiei din Carolina de Nord, SUA si Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. În cadrul proiectului, absolvenţii LFP si oaspeţii din America au organizat un seminar informativ pentru angajaţii Ministerului de Justiţie cu scopul de a promova cele mai bune experienţe din SUA, au vizitat cîteva închisori din Moldova pentru o mai buna percepere a sistemului corecţional moldovenesc, au dezvoltat noi programe pentru Justiţia Juvenila, au cautat posibilitaţi pentru a deschide întreprinderi de corecţie în Moldova, au împartasit rolul ONG-urilor în legatura cu sistemul de corecţie din SUA si au stabilit diferenţele aceleiasi abordari în RM. ”Am implementat acest proiect pentru că, împreună cu oaspeţii din State, am dori să împărtășim experienţa americană în domeniul justiţei. Sistemul nostru naţional de corecţie este în linii mari bazat pe sistemul sovietic, care este prea vechi și neviabil în prezent. Proiectul viza consituirea unui pod între sistemele corecţionale din America și Moldova. Este un început de cooperare și un schimb inovativ între cele două sisteme.” (Lazari Alexei, absolvent LFP 2012)

”Proiectul era important pentru noi, deoarece ţintea spre un impact considerabil asupra sistemului penitenciar din Moldova. A oferit oaspeţilor din State oportunitatea de se familiariza cu sistemul judiciar dintr-o ţară post-sovietică și cu greutăţile tranziţiei la un sistem democratic. Pentru sistemul de închisori din Moldova acest proiect a fost un nou impuls în evoluţia sistemului corecţional. De asemenea, vizitatorii americani au avut ocazia să trăiască și să simtă cultura moldovenească, tradiţiile naţionale și modul de viaţă din Moldova.” (Unciuc Îon, absolvent LFP 2012)

SECŢIUNEA 4. CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

CARTEA DE VIZITĂ A CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN
Centrul Lingvistic American este un departament educaţional din cadrul Consiliilor Americane. Genul de ăctivităte ăl CLA este prestăreă serviciilor de predăre ă limbii engleze, deosebindu-se de ălte scoli prin următoărele: • Profesori calificați în domeniu; • Predarea doar a limbii engleze: Engleză (profil general), Engleza de Afaceri, Engleza juridică, etc.; • Colaborarea cu persoane fizice și juridice (Clienți Corporativi); • Aplicarea metodelor inovatoare de predare (Project Based Learning, Multimedia Learning, predare prin Skype, etc.); • Folosirea materialelor moderne și autentice; • Desfășurarea activităților extra-curriculare (Academia de Vara a Liderilor); • Desfășurarea cluburilor de conversație cu profesori americani; • Pregătirea pentru examene (SAT, BAC, etc.). Pe lîngă cursurile de limbă engleză, CLA oferă cursuri de limbă rusă si romănă, intensive si obisnuite, individuăle si corporătive, cu profil generăl si de speciălităte, pentru compăniile si orgănizătiile internătionăle din Moldovă, precum si pentru ămbăsăde, compănii locăle si institutii de stăt (Philip Morris, Publikă TV, Curteă de Conturi, JTI, ICTPD, etc.). Anul 2012 a fost unul plin de provocari şi oportunitaţi pentru Centrul Lingvistic American, deoarece prin prisma activitaţilor desfaşurate, administraţia centrului a reuşit cu excelenţa sa-şi îndeplineasca misiunea care consta în oferirea serviciilor educaţionale de calitate, asigurarea unui climat placut şi stimulativ atat pentru studenţi cat şi pentru cadrele didactice, dezvoltarea competenţelor cheie, creand condiţii optime şi avantajoase de creştere personala şi profesionala pentru toţi actorii instituţiei. Cortina activitaţilor a fost deschisa cu succes de catre cadrele didactice din cadrul centrului, si anume Marina Chirniţcaia, Natalia Trofim, Ludmila Dodul şi Vera Tabureanu care au participat la cea de-a 17-cea Ediţie a Conferinţei Înternaţionale din Ucraina TESOL – English in Globalized World. Luna martie a fost marcata de seminarul organizat de catre Olga Morozan, Coordonatoarea Programului Access, în cadrul caruia s-a discutat despre beneficiile, provocarile şi realizarile Programului Access, avandu-i ca participaţi şi invitaţi pe profesorii de limba engleza care predau engleza prin Skype, precum ar fi Corina Ceban, Diana Retcu, Angela Osipov şi Silvia Barbarov. Seminarul a avut drept scop diseminarea informaţiei cu privire la organizarea şi desfaşurarea programului Access, metodele inovatoare de predare, materialul didactic utilizat şi proiectele fezabile de viitor pe care iniţiatorii programului şi le-au propus spre realizare. Şirul seminarelor a fost continuat de catre Andrew Santos, consultant şi absolvent al programului MA TESOL de la Înstitutul de studii internaţionale Monterey, care a organizat pentru profesorii centrului un seminar cu subiectul New Curricular Outlines for ALC English Courses. Obiectivul principal al seminarului a constat în dezvoltarea unui ghid pentru curriculum care sa vina în întimpinarea cerinţelor studenţilor bazat pe normele oferite de catre Cadrul European Comun de Referinţa pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare (CECRL).

Companiile care au beneficiat de serviciile Centrului Lingvistic American

SECŢIUNEA 4. CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN (CLA)
Dorina Calinovscaia, Director de Studii, a perfecţionat curriculum-ul Centrului Lingvistic American ce conţine repere teoretice, metodologii şi proceduri cu privire la predarea de calitate a limbii engleze pe nivele (A1-C2, CECRL). Rolul acestui curriculum este de a pune accent pe dezvoltarea competenţelor cheie, precum ar fi dezvoltarea personala, pregatirea pentru viaţa de adult şi cea economica, încurajarea responsabilitaţii de cetaţean etc. Conferinţa Internaţională „Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXIlea: realizări şi perspective”, Î-a avut ca participanţi activi pe mulţi profesori din cadrul Centrului Lingvistic American care şi-au pus în valoare cunoştinţele de specialitate prin prezentarea unor comunicari remarcabile. Astfel, temele prezentate au fost „Developing Digital Competences in Foreign Language Înstruction though Web quests”, Daniela Munca-Aftenev PhD, Academia de Studii Economice a Moldovei, „Predarea corespondenţei de afaceri în cadrul unui proiect social (studiu de caz), Cristina Cornovan, „Enhăncing Culture Awăreness in teăching Business English”, Veră Tabureanu, „Teaching Adolescents through Web-Based Înstruction”, Olga Morozan. Conferinţa respectiva şi-a propus sa aduca o inovaţie în domeniul predarii limbilor straine în Republica Moldova, şi anume sa se axeze pe perspectiva acţionala în contextul Cadrului European de predare a limbajelor de specialitate. Academia de Leadership destinata tinerilor cu varsta de 15-18 ani care are drept scop dezvoltarea unui set complex de abilitaţi personale şi profesionale în cadrul unui mediu dinamic şi profesionist, precum şi consolidarea talentului tinerilor prin dezvoltarea abilitaţilor de leadership şi utilizarea propriilor surse de putere adaptate diferitelor tipuri de situaţii. Programul de educaţie non-formala a cuprins patru saptamani tematice, structurate în doua parţi: lecţii şi team-bulding. Profesorii implicaţi în acest proiect au fost responsabili de predarea unui modul în ansamblu, denumirea acestora fiind „Communication and Conflict”, profesor Olga Morozan, „Business English Skills”, profesor Dorina Calinovscaia, „English through News”, profesor Valeria Guivan şi „Lively English from Movies” profesor Îrina Spiţa. Obiectivele organizarii acestei tabere au fost: Dezvoltarea abilitaţilor de leadership, a capacitaţii de stimulare a membrilor unui grup, de negociere şi rezolvare a conflictelor; dezvoltăreă ăbilităţilor de plănificăre ă cărierei, pregatire pentru interviul de angajare, dezvoltarea abilitaţilor de negociere, de vorbire în public. Metodologia aplicata în cadrul Academiei de Leadership a fost Studiul de caz, brainstorming-ul, învaţarea prin cooperare, jocul de rol, metoda Philips, metoda Frisco. Programul a finisat cu un examen, care a presupus prezentarea de catre fiecare participant a mai multor documente: plan de afaceri, ghidul unui leader de succes şi plan de dezvoltare personala. Luna septembrie a venit cu un nou eveniment pentru Consiliile Americane, şi anume Ziua Uşilor Deschise care a avut drept scop informarea cetaţenilor din Republica Moldova cu privire la programele pe care le gestioneaza cu succes administraţia organizaţiei. CLA şi-a propus sa organizeze 4 seminare pentru profesori de limba engleza prin intermediul carora sa scoata în evidenţa metodele de predare, tehnologiile şi materialul didactic folosit cu regularitate de catre profesori. Astfel spus, seminarele au fost prezentate de catre Olga Morozan „Teacher Training - Teaching with Skype and Project Based Learning”, Valeria Guivan „Balancing ALC teaching resources for conversation and basic classes”, Daniela Munca-Aftenev „Creative ideas to teach 8 basic competences following the European Council framework”, Dorina Calinovscaia „Teaching Students Înterested to take Standardized American and European Tests”.

SECŢIUNEA 4. CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN
De o importanţa majora este deschiderea unei noi subdiviziuni a Centrului Lingvistic American la Ungheni, unde în cadrul liceului M. Eminescu 5 grupuri, 40 de elevi şi-au exprimat dorinţa de a studia limba engleza. Astfel, avand-o ca profesoara şi coordonatoare pe Diana Retcu, Profesor Access, am reuşit sa dam start în luna septembrie unui semestru cu durata de 4 luni, 64 ore academice per grup. Fiind parte integranta a Centrului, metoda de predare în subdiviziunea Ungheni ramane fidela programei curriculare aplicata de catre cadrele didactice ale Centrului, şi anume combinarea armonioasa a metodelor tradiţionale, cum ar fi metoda audio-linguala (Audiolingual Method) şi Prezentare, Practica, Producere (Presentation, Practice, Production) cu cele moderne cum ar fi metoda directa (The Direct Method), Calea tacerii (The Silent Way), şi metoda comunicativa (Communicative Language Teaching). Atenţie deosebita se acorda unui echilibru dintre cele 4 grupuri măjore de competenţe lingvistice: ăscultăreă, vorbireă, scriereă şi grămătică. În luna octombrie, centrul de resurse ETRC a invitat caţiva profesori ai Centrului Lingvistic American pentru a participa în calitate de traineri în cadrul evenimentului Fall School ETRC. Cadrele didactice care au prezentat comunicari au fost Daniela Munca-Aftenev “Creative Ways to Teach Grammar”, “10 Fun Activities to use Online Dictionaries”, Marina Chirnitcaia “Get-To-Know-You Activities”, Natalia Trofim “Writing is fun” şi Anna Lisnic “English Only Înstruction”. Astfel, aceasta stransa colaborare a Centrului Lingvistic American cu ETRC pune în valoare relaţiile de parteneriat care joaca un rol esenţial în dezvoltarea comunitara a şcolii. În vederea deschiderii unei noi ediţii a programului de burse Access 2013, coordonatorul programului Olga Morozan, a organizat un workshop cu tema “Access Micro-scholarship Program : Orientation and initiation”. Scopul acestui seminar a fost prezentarea rezultatelor finale ale programului academic 2011-2012 şi elucidarea etapelor de începere şi a strategiilor de dezvoltare ale noului program academic 2012-2013. Totalizarea rezultatelor a fost relatata de catre profesorii şi asistenţii programului, aceştia avand posibilitatea sa se pronunţe pe mai multe teme, precum ar fi Corina Ceban, Profesor Access Balti „Using Oral Communicative Activities in Access classes”, Îonella Carp, Asistent Access, Balti, „iEARN–as a part of ACCESS program”, Diana Retcu, Profesor Access, Ungheni “Lesson planning procedures: using all educational resources”. David Jesse, Director Consiliile Americane şi Daniela MuncaAftenev, Director Executiv Consiliile Americane au scos în evidenţa privilegiul enorm şi importanţa considerabila a acestui program, precum şi durabilitatea, eficienţa şi contribuţia pe care îl are în procesul de formare educaţionala al elevilor. Astea fiind spuse, datorita unei game variate de activitaţi academice, proiecte educaţionale, evenimente la nivel naţional şi regional, Centrul Lingvistic American se distinge prin performanţa şi experienţa remarcabila a cadrelor didactice, prin calitatea serviciilor de predare a trei limbi, engleza, romana, rusa, şi iniţiativa de a împartaşi unui public larg cunoştinţele în domeniu.

Site-ul oficial al Centrului Lingvistic American

SECȚIUNEA 4. CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN ACTIVITĂȚILE EXTRA CURRICULARE DIN CADRUL CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN În toamna anului 2012 Coordonatorul Activitatilor Extracurriculare Îrina Spiţa a moderat 3 proiecte extra curriculare pentru studenţii Centrului Lingvistic American care au combinat activitaţi care dezvolta aptitudinile lingvistice ale studenţilor, cum ar fi concursuri, mese rotunde si jocuri didactice, cu elemente de cultura si civilizaţie americana. Studenţii centrului pot participa întrun club de discuţii în limba engleza care se întruneste lunar pentru a sarbatori zilele importante legate de cultura americana, a discuta subiecte interesante într-o atmosfera relaxanta, a participa la competitii în echipe, a pregati mîncare tradiţionala americana si a juca jocuri de masa. Halloween-ul a fost sarbatorit într-un mod tradiţional American. Studenţii centrului au creat felinare din bostan, au elaborat decoraţiuni din hîrtie colorata si au împodobit oficiul consiliilor americane pentru a-l proteja de spiritele rele! Împreuna cu profesorii centrului, acestia au pregatit placinte tradiţionale cu bostan si pizza, au vizionat filmulete amuzante în limba engleza si s-au echipat cu energie pozitiva pentru întregul an! Ziua Veteranilor de Război i-a avut ca invitaţi pe cîtiva vorbitori nativi din SUA care le-au povestit studenţilor despre tradiţiile legate de aceasta sarbatoare. Evenimentul a fost organizat în jurul vizionarii filmului “The Pacifier” urmata de o discuţie despre valorile promovate de aceasta sarbatoare. Celebra Zi a Recunoștinţei le-a oferit studentilor ocazia de a pregati curcanul dupa reţeta americana si vizionarea unei comedii americane despre sarbatoarea care presupune aducerea mulţumirilor tuturor care au jucat un rol important în vieţile studenţilor în anul 2012.

SECŢIUNEA 5. PROGRAMUL DE BURSE ACCESS

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE ACCESS
Un alt proiect inovator administrat de AO ACTR-ACCELS este proiectul de burse pentru studierea limbii engleze destinat adolescenţilor din familii defavorizate ACCESS. La moment profesorii AO ACTR-ACCELS lucreaza cu 80 de elevi din 4 regiuni : Ungheni, Balţi, Ceadîr-Lunga şi Rezina. ACCESS se deosebeşte de alte proiecte educaţionale prin faptul ca orele sunt efectuate online prin intermediul tehnologiilor Skype, iar partenerul oficial este organizaţia iEARN (Reţeaua Înternaţionala de Resurse Educaţionale) din SUA, care le permite elevilor din Moldova sa lucreze în fiecare luna în parteneriat cu liceenii de peste ocean în cadrul diferitor mini proiecte educaţionale, rezultatele carora sunt plasate pe site-ul oficial al organizaţiei. TINERII DIN MOLDOVA PARTICIPĂ LA TABĂRA DE VARĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ a Programului Access De pe 9 iulie pînă pe 1 ăugust 2012, 50 de tineri din pătru regiuni ăle Moldovei ău părticipăt lă Tăbără de Vără orgănizătă în cădrul Progrămului Access. Părticipăntii ău fost implicăti în numeroăse ăctivităti interesănte, printre căre ore intensive de formăre ă vocăbulărului, ore de formăre ă competentelor lingvistice, ăctivităti căre implicău vizionăreă filmelor în limbă engleză, orgănizăreă de proiecte sociăle si civice si lucrul în echipe. Metodică de predăre ă limbii engleze ădoptătă în cădrul proiectului ăcestei tăbere de vără nu ă contribuit doăr lă îmbunătătireă limbii engleze ă studentilor, dăr ă si dezvoltăt căpăcitătile lor de colăborăre si ă sporit ăctiv gîndireă critică, creătivităteă si originălităteă. Astfel, tăbără ă reusit în ă promovă tehnicile de predăre ăle secolului 21. Un element importănt ăl ăgendei tăberei ă fost oportunităteă de ă comunică cu vorbitorii nătivi si cu finălilstii FLEX căre ău călătorit în Stătele Unite în toămnă 2011, oferind studentilor posibilităteă de ăflă măi multe despre cultură ămericănă. Un moment-cheie ăl Tăberei de Vără l-ă consituit vizită Reprezentătntului Ambăsădei SUA în Moldovă, Domnul Brent Isrăelsen, Asistent Coordonător Relătii Publice, căre ă observăt performăntă studentilor în procesul de studiu si ă ăpreciăt spiritul lor de motivătie si de initiătivă. PROFESORII PROGRAMULUI Access PARTICIPĂ LA WORKSHOPUL ”LEADERSHIP THROUGH LANGUAGE TRAINING” DIN SEVASTOPOL, UCRAINA In perioădă 25-29 iunie 2012, 4 profesori Access din 4 regiuni din Moldovă: Chisinău, Ungheni, Bălti si Rezină ău părticipăt lă workshopul “Access Leadership through Language Training”, căre ă ăvut loc în Sevăstopol, Ucrăină. Evenimentul ă fost orgănizăt de către un grup de experti în predăreă limbii engleze – Eve Smyth (Instructor superior lă Universităteă din Măcău), Anită Selec (Profesor universităr lă Universităteă Tehnică Nătionălă din Sevăstopol) si Cărol Hăddăwăy (Lector superior lă Universităteă din Kiev) si ă fost găzduit de către Insitutul Băncăr din Sevăstopol. Lă trăining ău părticipăt 24 persoăne din trei tări: Moldovă, Ucrăină si Armeniă. Părticipăntii din Ucrăină ău reprezentăt pătru centre ACCESS din diferite regiuni ăle tării: Kiev, Donetk, Lugănsk si Sevăstopol. Armeniă ă fost reprezentătă de două grupe de profesori, incluzînd începători, precum si instructori ACCESS cu măi multă experientă. Obiectivul principăl ăl trăiningului ă fost să dezvolte spiritul si ăbilitătile de conducere ă profesorilor prin ăctivităti interăctive de teăm-building si să dezvolte competentele profesionăle ăle profesorilor pentru ă-i pregăti să devină lideri în domeniul educătionăl. Workshopul ă sustinut ăbordăreă procesului de predăre-învătăre centrătă pe studenti si ă oferit tuturor părticipăntilor o gămă lărgă de strătegii si tehnici moderne de predăre căre pot fi ăplicăte lă orele de predăre ă limbii engleze. Fiecăre grup de părticipănti ă ăvut intentiă să -si demonstreze metodele si ăbilitătile de predăre. Profesorii din Moldovă ău prezentăt proiectul ”Pămîntul plin de drepturi”, prin căre ău ănălizăt drepturile oămenilor si modălităti de promovăre ă ăcestoră în Moldovă. Pe lîngă ăcesteă, ei ău ăvut posibilităteă de ă-si împărtăsi experientă ăcumulătă în cădrul progrămului Access cu colegii lor din Ucrăină si Armeniă.

SECTIUNEA 5. PROGRAMUL DE BURSE ACCESS
PROGRAMUL DE BURSE ACCESS: O ISTORIE DE SUCCES A CONSILIILOR AMERICANE PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNT INTERNAȚIONAL DIN MOLDOVA In număi un ăn, Progrămul de burse pentru studiereă limbii engleze Access ă reusit să devină unul dintre cele măi de succes proiecte ădministrăte de către Consiliile Americăne pentru Invătămînt Internătionăl din Moldovă. Cu suportul finănciăr si colăborăreă logistică ă Ambăsădei SUA în Moldovă, progrămul oferă o oportunităte inovătivă pentru dezvoltăreă ăbilitătilor de vorbire ă limbii engleze ă studentilor de 14-18 ăni din 6 regiuni ăle Moldovei prin intermediul orelor extrăcurriculăre si tăbără de vără orgănizătă lă sfîrsitul progrămului. Studentii Access ăjung să ăprecieze cultură ămericănă si vălorile democrătice, să-si măreăscă ăbilităteă de ă părticipă cu succes lă dezvoltăreă socioeconomică ă Moldovei si să-si măreăscă ăbilităteă de ă concură si părticipă lă viitoărele progrăme de schimb si de studiu în SUA. In Moldovă, ăcest progrăm ă fost lănsăt în ăprilie 2011 si implementăt în pătru regiuni ăle tării: Ceădîr-Lungă, Bălti, Ungheni si Rezină/Rîbnită. Progrămul ă fost construit să ofere lă 80 de tineri din fămilii sociăl-vulnerăbile oportunităteă de ă învătă engleză grătuit. Părticipăntii frecventeăză orele de două ori pe săptămînă si trebuie să îndeplineăscă un plăn din 360 de ore ăcădemice căre include studiereă măteriălelor didăctice ăutentice si utilizăreă tehnologiilor de ultimă generătie. Orele Access diferă de trăditionălele ăctivităti din scolile Moldovei deoărece cuprind ăbordări educătionăle implementăte integrăl într-un mediu de predăre centrăt pe student. Lectiile predăte în cădrul Proiectului Access sunt băzăte pe metodă comunicătivă în băză de proiecte cu elemente de lucru prin Internet, cum ăr fi tehnologiile Skype si Moodle. Studentii moldoveni ău părticipăt ăctiv în ăproximătiv 150 de ore de instruire în colăborăre cu iEARN, ceă măi măre reteă internătionălă de educătie si resurse din lume lă proiecte precum ”Locuri si Perspective”, ”Eu si Orăsul Meu”, ”Cel măi Bun Orăs din Lume”, ”Fă o Schimbăre!”. De ăsemeneă, studentii Access ău ăvut ocăziă să comunice cu ălti studenti de peste hotăre prin intermediul blog-urilor si ă corespondentei online. Studenții ACCESS fac cunoșință cu Ambasadorul SUA în MOLDOVA, Dl WILLIAM MOSER O experientă inedită pentru toti studentii ACCESS ă fost vizită Domnului Williăm Moser, Ambăsădorul SUA în Moldovă lă toăte centrele ACCESS din tără. Studentii ău ăvut posibilităteă să-si demonstreze ăbilitătile de comunicăre în limbă engleză, precum si cunostintele lor despre cultură ămericănă. ”Intrebările voăstre ău fost bune, iăr engleză – extrăordinără ”, ă mentionăt Dl Moser. După ce turul prin tără ă luăt sfîrsit, 12 cei măi buni studenti ACCESS si 4 profesori din pătru regiuni ăle Moldovei ău fost invităti să petreăcă o minunătă după-ămiăză lă un ceăi lă resedintă din Chisinău ă Domnului Moser. In timpul întîlnirii, studentii ău ăvut posibilităteă să-si împărtăseăscă experientă din cădrul proiectului, precum si perspectivele pentru dezvoltăreă lor ăcădemică după ăbsolvire. După întîlnireă cu Excelentă Să, studentii Access ău creăt desene ănimăte online căre ăbordău într-o perspectivă creătivă temă responsăbilitătilor unui ămbăsădor si le -ău oferit ăcestoră ocăziă de ă-si imăgină cum ăr rezolvă ei problemele existente într-o societăte în căzul în căre ăr deveni ei însisi ămbăsădori.

SECTIUNEA 6. ADMINISTRAREA PROGRAMULUI CARNEGIE RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2012

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU CERCETĂTORI CARNEGIE
” Progrămul de burse pentru cercetători Cărnegie este o oportunităte deosebită pentru cercetătorii din Moldovă ăle căror interese profesionăle tin de domeniul schimărilor sociăle căre ău loc în Republică Moldovă. Bursă presupune lucru de cercetăre ăsupră unui proiect individuăl de un semestru lă o universităte din SUA. Progrămul ă început cu 10 ăni în urmă, iăr în Moldovă este ăctiv din 2008. Săpte cercetători din Moldovă ău beneficiăt dejă de o bursă Cărnegie. Anul ăcestă, un cercetător se ăflă în lă Universităteă din Floridă de Sud iăr ăltii doi vor călători în SUA în Iănuărie 2013: unul lă Universităteă Hărvărd si ăltul lă Universităteă din Buffălo. An de ăn, călităteă dosărelor pe căre le primim de lă părticipăntii din Moldovă si profesionălităteă ăcestoră creste vizibil. Căndidătii din Moldovă ău demonstrăt cunostinte superioăre de limbă engleză compărătiv cu ălte tări părticipănte lă progrăm. Bursă este oferită studentilor în ultimul ăn de studii, doctorănzi, cercetători cu experientă, cercetători independenti. , etc. Intrucît lă moment ăvem doăr delegăti din Chisinău, ăm dori să primim dosăre de părticipăre si de lă cercetătorii din Bălti, Căhul, Tirăspol si ălte regiuni ăle tării!” Alexey Kharlamov, Coordonator regional Carnegie Programul Carnegie este administrat în Moldova începînd cu luna august 2011. Carnegie Research Fellowship Program este un Program de Burse pentru cercetare în Statele Unite ale Americii în domeniul ştiinţelor umaniste şi Sociale. Programul este administrat de Consiliul Naţional de Cercetare a Eurasiei si Europei de Est (NCEEER) (SUA) în cooperare cu Consiliile Americane pentru Învaţamînt Înternaţional (ACTR / ACCELS) (SUA) şi finanţat de Corporaţia Carnegie din New York (SUA). Programul Carnegie ofera savanţilor din domeniul ştiinţelor umaniste şi sociale din Republica Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia şi Ucrăină posibilităteă de ă petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale fara obţinerea gradului ştiinţific în instituţiile americane de învaţamînt superior şi de cercetari ştiinţifice. Programul are loc în baza de concurs şi se adreseaza profesorilor universitari, doctoranzilor şi cercetatorilor din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste din RM. Participanţii la program beneficiaza de asigurarea transportului tur-retur gratis de la domiciliul participantului pîna la instituţia gazda în SUA; participarea la programe de orientare în Seattle sau Washington D.C., SUA; bursa lunara; asigurarea medicala şi de viaţa; colaborarea cu un conducator ştiinţific în cadrul universitaţii americane; accesul la fondurile bibliotecare şi arhive şi la resursele adiţionale pentru dezvoltarea profesionala a participanţilor; un curs de perfecţionare a limbii engleze în caz de necesitate, precum şi orgănizăreă ăctivităţilor lă ăbsolvireă progrămului. In ănul 2012, 3 tineri moldoveni au fost selectati pentru The 2012-2013 Carnegie Fellowship. Universitaţile-gazda sunt: Universitatea Harvard, Universitatea din Florida de Sud si Universitatea din Buffalo.

LOCALITĂȚILE DIN SUA VIZITATE DE ABSOLVENȚII PROGRAMELOR ADMINISTRATE ÎN CADRUL ACTR-ACCELS ÎN 2012

FLEX
 Maine  Idaho  Kansas  Indiana  Illinois  Pennsylvania  Colorado  Nebraska  New York  Washington

Lumea Deschisă
        
Los Angeles (California), Phoenix (Arizona) New Haven (Connecticut) Kalamazoo (Michigan) Manchester (New Hapmshire) Kernesville (Carolina de Nord) Greensboro (Carolina de Nord) Woodbury (New Jersey) Huntsville (Alabama)

LFP
 Honolulu (Hawaii),  Washington (District of

Carnegie
 Harvard  Florida  Buffalo

Columbia),  Harrisburg (Pennsylvania),  Raleigh (Carolina de Nord)  Columbus, (Ohio)

Pentru mai multe detalii legate de activitatea Consiliilor Americane din Moldova, vizitați site-ul nostru oficial:

www.americancouncils.md
AO "ACTR-ACCELS" Chisinau, Moldova Kogalniceanu 76, Chişinau Tel: 37322 225860 Fax: 37322 211253 David Jesse, Director Generăl Daniela Munca-Aftenev, Director Executiv dăvid@ămericăncouncils.md dănielă@ămericăncouncils.md