Sales document 7497 7497 7497 7497 7497 7497 7497

SO Line

Sales document 7497 7497 7497

Vertical 9 9 9 9 9 9 9 Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

Plants # # # # # # # Not assigned Not assigned Not assigned Not assigned Not assigned Not assigned Not assigned

40 50

7497 7497 7497

70

7497

7497 10 7497 20 7497 30 7497 40 7497 50 7497 60 7497 70

Backlog Value $ 89.24 EA $ 285.04 EA $ 137.20 EA $ 73.59 EA $ 368.96 EA $ 28.64 EA $ 28.64 EA

Backlog Qty 1 EA 4 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 1 EA

Backlog Days X X X X X X X

1 4 1 1 2 1 1

$89.24 $285.04 $137.20 $73.59 $368.96 $28.64 $28.64

-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

Sales document Vertical 38 334 409 420 444 505 660 674 763 855 947 1001 1018 1063 1107 1199 1236 1370 1492 1536 1570 1641 1673 1743 1751 1801 1837 1884 1920 1965 2002 2006 2013 2069 2112 2118 2124 2128 2254 2370 2381 2469 2478 2490 2562 2579 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 2 2 2 Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process

Plants 1104 1102 1104 1102 1104 1103 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1103 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1102 1103 1103 1102 1104 1104 1103 1102 1103 1102 1104 1103 1104 1104 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 West Little York Reno West Little York Reno West Little York Pelham West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Pelham West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Reno Pelham Pelham Reno West Little York West Little York Pelham Reno Pelham Reno West Little York Pelham West Little York West Little York Reno West Little York Reno Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno

Backlog Value $ 0.00 EA $ 523,024.04 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2.01 EA $ 0.46 '' $ 14.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 68.07 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA -$ 718.59 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 682,977.04 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 26,888.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 42.30 EA $ 5,114.00 EA $ 0.00 EA $ 433.64 EA $ 0.00 FT $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.01 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 8.70 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

2602 2623 2646 2727 2735 2762 2780 2787 2791 2794 2796 2809 2816 2817 2821 2825 2827 2832 2837 2839 2852 2854 2859 2861 2862 2870 2871 2889 2907 2908 2927 2928 2930 2932 2933 2935 2939 2944 2949 2956 2959 2961 2963 2965 2972 2974 2975

9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 2 2 4 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9 9 2

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process

1103 1104 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1102 1102 1103 1102 1104 1104 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104 1102 1102 1104 1103 1103 1104 1102 1104 1102

Pelham West Little York West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Reno Reno Pelham Reno West Little York West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York Reno Reno West Little York Pelham Pelham West Little York Reno West Little York Reno

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 48,799.41 EA $ 0.00 EA $ 8,648.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 107,674.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 67,107.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA -$ 41.65 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 14,247.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

2978 2981 2982 2984 2985 2986 2989 2990 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031

9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9

Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company

1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1104 1103 1103 1104 1103 1104 1103 1104 1102 1104 1104 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1102 1102 1103 1102 1102 1103 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1103 1103 1104

Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York West Little York Pelham Pelham West Little York Pelham West Little York Pelham West Little York Reno West Little York West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno Reno Reno Pelham Reno Reno Pelham West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Pelham Pelham West Little York

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,506.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 100.00 EA $ 34,486.32 EA $ 19,047.28 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,450,568.49 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,070.00 EA $ 0.00 EA $ 9,336.14 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 28,980.00 EA $ 1,851.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 530.32 EA $ 375.82 EA $ 1,546.00 EA $ 0.00 EA $ 438,126.99 EA $ 1,236.24 EA $ 28,667.66 EA $ 3,967.20 EA $ 50,553.21 EA $ 50,553.21 EA $ 450.00 EA

3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080

9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1104 1103 1102 1102 1104 1103 1104 1103 1104 1103 1102 1103 1102 1102 1102 1104 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104

Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Reno West Little York Pelham Reno Reno West Little York Pelham West Little York Pelham West Little York Pelham Reno Pelham Reno Reno Reno West Little York Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 425.00 EA $ 0.00 EA $ 21,770.01 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 343,374.22 EA $ 8,241.75 EA $ 8,785.36 EA $ 0.00 EA $ 25,344.90 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 FT $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 363.12 EA $ 24,610.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,940.68 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130

9 9 2 9 9 9 9 9 4 2 9 9 9 9 4 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1104 1103 1103 1103 1103 1104 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1102 1103 1103 1103 1102 1102 1103 1102 1104 1102 1102 1102 1103 1104 1102 1104 1104 1104 1104 1104 1103 1102 1103 1103 1104 1104 1104 1103 1104 1103 1103 1102 1104 1104 1104

West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno Reno Pelham Pelham Pelham Reno Reno Pelham Reno West Little York Reno Reno Reno Pelham West Little York Reno West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Pelham Reno Pelham Pelham West Little York West Little York West Little York Pelham West Little York Pelham Pelham Reno West Little York West Little York West Little York

$ 2,866.50 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,226.22 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 13,963.09 EA $ 0.00 EA $ 414,340.56 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 275,941.05 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,027.50 EA $ 0.00 EA $ 111,892.00 EA $ 12,354,408.50 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 22,236.78 EA $ 21,110.00 EA $ 5,092.00 EA $ 0.00 EA $ 3,082.68 EA $ 0.00 EA $ 6,550.50 EA $ 0.00 EA $ 11,496,332.40 EA $ 50.10 EA $ 89,280.00 EA

3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3182 3183

9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1104 1104 1104 1103 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1103 1103 1103 1104 1103 1103 1103 1104 1104 1104 1103 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1102 1104 1102 1104

West Little York West Little York West Little York Pelham Pelham Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York Pelham Pelham Pelham West Little York Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York West Little York Pelham Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Reno West Little York Reno West Little York

$ 0.00 EA $ 163.97 EA $ 0.00 EA $ 7,137.60 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 727.80 EA $ 144.59 EA $ 0.00 EA $ 69,427.27 EA $ 13,476.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 52,669.54 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 379,501.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 85,499.51 EA $ 723.12 EA $ 3.22 EA $ 12,057.50 EA

3184 3185 3186 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3213 3214 3215 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3225 3226 3227 3228 3229 3231 3232 3233 3234 3235

9 9 9 2 9 9 9 9 4 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 2 9 2 2

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process

1104 1104 1104 1103 1102 1103 1103 1104 1103 1102 1103 1103 1102 1103 1102 1102 1103 1104 1102 1103 1104 1102 1102 1102 1104 1104 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1103 1103 1104 1103 1102 1104 1104 1102 1103 1102 1102

West Little York West Little York West Little York Pelham Reno Pelham Pelham West Little York Pelham Reno Pelham Pelham Reno Pelham Reno Reno Pelham West Little York Reno Pelham West Little York Reno Reno Reno West Little York West Little York Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York Pelham Pelham West Little York Pelham Reno West Little York West Little York Reno Pelham Reno Reno

$ 0.00 EA $ 161,984.00 EA $ 39,656.76 EA $ 0.00 EA $ 4,916,026.85 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 139,156.68 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,011.58 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,508.48 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 300,606.08 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 6,342.40 EA $ 6,342.40 EA $ 688.39 EA $ 3,508.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,398.53 EA $ 71,908.24 EA $ 0.00 EA $ 252.28 EA $ 1,260.38 EA $ 0.00 EA $ 27,616.64 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3286

2 9 9 9 2 2 2 9 2 2 9 2 2 9 9 9 2 9 9 2 2 2 9 9 9 2 9 2 9 2 9 9 2 2 9 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9

Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company

1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1102 1104 1104 1102 1102 1102 1104 1103 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102

Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York Reno West Little York West Little York Reno Reno Reno West Little York Pelham Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno

$ 0.00 EA $ 1,797.70 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 25,789.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,264.32 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 7,813.00 EA $ 32,955.12 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,802.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 798.18 EA $ 7,216.96 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 796.16 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,045,597.44 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 2 9 9 9 2 2 9 9 2 9 9 2 2 2 2 4 9 2 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102

Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno

$ 25,327.12 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,086.00 EA $ 94,575.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 17,235.26 EA $ 447,351.30 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 18,763.84 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,745,633.66 EA $ 0.00 EA $ 5,078.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 19,019.85 EA $ 655.79 EA $ 0.00 EA $ 60,438.32 EA

3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3349 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3361 3362 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3376 3377 3378 3379 3380 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 2 2 9 9 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 4 2 9 9 2 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1103 1103 1102 1104 1103 1102 1103 1103 1103 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104 1104 1103

West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York Pelham Pelham Reno West Little York Pelham Reno Pelham Pelham Pelham West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York West Little York Pelham

$ 1,041.42 EA $ 3,240.00 EA $ 0.00 EA $ 91.16 EA $ 0.00 EA $ 1,720.40 EA $ 1,113.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 29,057.04 EA $ 43,277.04 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 526.00 EA $ 0.00 EA $ 35,622.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 665,690.35 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,990.60 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,654.00 EA $ 0.00 EA $ 1,520.00 EA $ 0.00 EA $ 1,851.82 EA

3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3440 3442 3443 3444

9 9 9 4 9 9 2 2 2 9 9 9 2 9 9 9 9 2 9 2 2 4 9 4 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1104 1104 1104 1103 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1103

West Little York West Little York West Little York Pelham West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham

$ 3,728.90 EA $ 332.17 EA $ 647.00 EA $ 2,224.00 EA $ 250.76 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,876.00 EA $ 9,990.00 EA $ 1,280.57 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 38,973.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA -$ 312,873.70 EA $ 5,289.40 EA $ 26,168.75 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,551.00 EA

3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3476 3477 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494

9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 2 2 2 9 9 9 9 2 9 9 2 2 9 2 2 4 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 9

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1103 1103 1102 1104 1104 1104 1104 1104 1102 1104 1103 1104 1103 1102 1102 1103 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1102 1102 1104 1104 1104 1102 1104 1103 1103 1103 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1104

Pelham Pelham Reno West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Reno West Little York Pelham West Little York Pelham Reno Reno Pelham Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Reno Reno West Little York West Little York West Little York Reno West Little York Pelham Pelham Pelham Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno West Little York

$ 12,130.80 EA $ 4,468.24 EA $ 0.02 EA $ 3,971.40 EA $ 10,587.18 EA $ 0.00 EA $ 675,512.24 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,029.99 EA $ 116,850.86 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 577.98 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 227,323.25 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 48,195.84 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 23,195.70 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 62,212.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA * $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 59,298.00 EA $ 6,168.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,929.28 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 28,974.66 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 53,315.58 EA

3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3520 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3540 3541 3542 3544 3545 3546 3547

9 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1103 1103 1103 1104 1104 1104 1103 1104 1103 1103 1103 1103 1104 1104 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York West Little York Pelham West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York West Little York Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,814.88 EA $ 455.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 647,685.00 EA $ 30,637.09 EA $ 5,408.03 EA $ 0.00 EA $ 27,176.32 EA $ 0.00 EA $ 3,826.62 EA $ 47,388.74 EA $ 0.00 EA $ 1,173.07 EA $ 1,001.55 EA $ 860,807.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 20,178.00 EA $ 0.00 EA $ 9,751,364.16 EA $ 7,208.82 EA $ 0.00 EA $ 23,729.34 EA $ 25,770.00 EA $ 50,150.40 EA $ 634.00 EA $ 1,522.50 EA $ 49,347.00 EA $ 3,105.75 EA $ 0.00 EA $ 126,894.60 EA $ 53,460.00 EA $ 123,102.00 EA $ 4,526.40 EA $ 2,604,675.60 EA $ 1,618.46 EA $ 1,771.89 EA $ 3,905.28 EA $ 0.00 EA $ 10,366.59 ERR $ 982.40 EA

3548 3549 3550 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 4 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 567,028.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,750.60 EA $ 4,608.00 EA $ 8,787.51 EA $ 1,992.20 EA $ 1,348.36 EA $ 7,436.88 EA $ 3,758.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,813.66 EA $ 1,789.00 EA $ 28,004.72 EA $ 1,763.87 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 28,022.08 EA $ 716,380.92 EA $ 2,461.75 EA $ 2,448.00 EA $ 311,607.00 EA $ 4,502.98 EA $ 272,965.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 27,847.84 EA $ 2,929.60 EA $ 19,014,218.52 EA $ 10,558.21 EA $ 22,801.82 EA $ 112,232.00 ERR $ 0.00 EA $ 8,135.00 EA $ 10,856.15 EA $ 1,237,935.00 EA $ 7,895.28 EA $ 2,530.45 EA $ 112,598.10 EA $ 2,880.00 EA $ 12,466.93 EA $ 53,993.36 EA $ 52,751.00 EA

3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644

9 9 2 2 4 9 9 9 4 2 2 9 9 9 2 9 9 4 9 4 9 9 9 9 2 2 9 9 4 9 9 9 9 4 9 9 2 2 9 9 9 4 9 4 2 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 5,589.60 EA $ 0.00 EA $ 6,774.80 EA $ 0.00 EA $ 18,629,095.00 EA $ 2,851.03 EA $ 2,878.12 EA $ 0.00 EA $ 17,411.74 EA $ 6,185.60 EA $ 0.00 EA $ 44,820.00 EA $ 69,585.54 EA $ 12,623.76 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 142,223.65 ERR $ 41,552.50 EA $ 41,105.00 EA $ 51,894.00 EA $ 787.78 EA $ 787.78 EA $ 2,514.02 EA $ 14,785.30 EA $ 8,156.00 EA $ 66,540.00 EA $ 46,305.92 EA $ 49,455.93 EA $ 686,960.00 EA $ 615,235.00 EA $ 17,967.50 EA $ 669.10 EA $ 8,104.00 EA $ 2,913.80 EA $ 0.00 EA $ 1,232.84 EA $ 0.00 $ 175,477.92 EA $ 13,182.00 EA $ 11,898.04 EA $ 777,712.05 EA $ 154,195.23 EA $ 5,027.93 EA $ 62,136.00 EA $ 3,683.50 EA $ 1,002.81 EA $ 3,150.00 EA

3645 3646 3647 3648 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3679 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3693 3694 3695

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 2 9 9 2 9 9 2 9 2 4 9 9 2 2 2 4 9 9 9 2 9 9 2 9 9 2 2 2 4

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Oil & Gas

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 10,602.81 EA $ 787.78 EA $ 1,011.55 EA $ 21,176.40 EA $ 1,396.20 EA $ 787.78 EA $ 44,068.00 EA $ 5,715.99 EA $ 697.26 EA $ 875,981.52 EA $ 43,392.00 EA $ 2,773.90 EA $ 3,613,242.85 EA $ 131,932.30 EA $ 100,632.00 EA $ 523.49 EA $ 1,647,398.00 EA $ 787.78 EA $ 6,514.20 EA $ 40,575.00 EA $ 9,224.13 EA $ 229,127.40 EA $ 36,105.28 EA $ 2,710,292.20 EA $ 7,466.00 EA $ 8,574.00 EA $ 7,285.76 EA $ 7,401.00 EA $ 111,305.60 EA $ 10,499.57 EA $ 7,857.40 EA $ 10,591.60 EA $ 5,984.00 EA * $ 15,969.00 EA $ 1,483.68 ERR $ 38,405.88 EA $ 1,970.00 EA $ 1,173.00 EA $ 11,661.68 EA $ 0.00 EA $ 9,255.62 EA $ 18,000.03 EA $ 0.00 $ 125,170.38 ERR $ 2,355.00 EA $ 48,494.00 EA

3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3740 3741 3742 3743 3744

9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2

Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,173.00 EA $ 3,836.78 EA $ 7,868.00 EA $ 4,152.23 EA $ 11,702.40 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 302,912.00 EA $ 304,257.44 EA $ 302,912.00 EA $ 78,363.87 EA $ 25,390.00 EA $ 47,465.10 EA $ 13,751.94 EA $ 132,910.82 EA $ 257,668.47 EA $ 14,028.84 EA $ 31,668.00 EA $ 2,922.00 EA $ 38,515.28 EA $ 231,344.91 EA $ 117,593.08 EA $ 0.00 EA $ 8,051.00 EA $ 867,216.00 EA $ 41,583.00 EA $ 102,254,072.89 EA $ 12,534.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 35,898.86 EA $ 49,964.00 EA $ 2,163,733.00 ERR $ 0.00 ERR $ 18,489.24 EA

3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3783 3785 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794

2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 4 9 2 2 9 2 9 9 9 4 9 9 9 9

Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 3,143.12 EA $ 31,938.00 EA $ 800,800.00 EA $ 7,319.52 EA $ 33,320.00 EA $ 5,804.82 EA $ 32,678.00 EA $ 530,980.00 EA $ 262,777.76 EA $ 9,092.45 EA $ 90,835.85 EA $ 18,639.00 EA $ 11,990.32 EA $ 888.44 EA $ 10,912.00 EA $ 27,712.50 EA $ 50,042.56 EA $ 7,491.15 EA $ 3,950.00 EA $ 18,567.52 EA $ 4,571.03 EA $ 0.00 EA $ 20,837.00 EA $ 44,859.06 EA * $ 350,647.68 EA $ 94,345.00 EA $ 22,205.50 EA $ 113,965.00 EA $ 0.00 EA $ 21,390.08 EA $ 17,310,040.00 EA $ 0.00 EA $ 12,920,095.89 EA $ 87,391.50 EA $ 16,876,812.00 EA $ 0.00 EA $ 1,057.00 EA $ 0.00 EA $ 196,081.32 ERR $ 947.43 EA $ 0.00 EA $ 25,376.00 EA $ 1,173.00 EA $ 986.34 EA $ 5,262.84 EA

3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3805 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3828 3829 3830 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3848 3849

9 9 2 9 9 9 4 9 2 2 9 9 4 9 9 2 9 9 9 2 4 4 9 2 4 2 9 2 4 9 4 9 9 9 4 9 4 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Oil & Gas Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 7,842.12 EA $ 0.00 EA $ 1,081.80 EA $ 2,649,762.00 EA $ 9,211,018.32 EA $ 0.00 EA $ 6,673.26 EA $ 7,560.00 EA $ 11,077.20 EA $ 2,682.00 EA $ 1,577.77 EA $ 20,400.00 EA $ 0.00 EA $ 6,291.12 EA $ 0.00 EA $ 17,381.00 EA $ 0.00 EA $ 70,800.00 EA $ 12,899.24 EA $ 0.00 EA * $ 65,687.20 EA $ 2,169.20 EA $ 121,671.00 EA $ 2,473.08 EA $ 13,312.20 EA $ 21,861.84 EA $ 8,956.00 EA $ 0.00 EA $ 51,894.00 EA $ 142,908.16 EA $ 4,010.72 EA $ 635,766.08 EA $ 13,542.00 EA $ 38,775,344.84 EA $ 3,312,636.00 EA $ 935,927.35 EA $ 0.00 EA $ 733,915.52 EA $ 26,299,272.00 EA $ 0.00 EA $ 23,224.00 EA $ 2,249.52 EA $ 31,212.42 EA $ 3,535.80 EA $ 2,152.00 EA

3850 3851 3852 3853 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3862 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3900 3901

2 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9

Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 6,002.00 EA $ 33,552.00 EA $ 19,767.00 EA $ 0.00 EA $ 542.52 EA $ 0.00 EA $ 6,752,659.47 EA $ 251,101.60 EA $ 18,967.00 EA $ 8,351.00 EA $ 24,640.00 EA $ 3,030.90 EA $ 1,097,319.06 EA $ 12,308.00 EA $ 9,302.91 EA $ 2,938.00 EA $ 9,000.60 EA $ 5,103,360.00 EA $ 5,061.92 EA $ 16,537.90 EA $ 88,893.00 EA $ 2,915.58 EA $ 590,954.00 EA $ 63,689.90 EA $ 4,668.00 EA $ 4,306.94 EA $ 0.00 EA $ 6,559.28 EA $ 1,830,471.26 EA $ 18,636.00 EA $ 18,509.40 EA $ 212.82 EA $ 1,634,588.10 EA $ 0.00 EA $ 8,540.90 EA $ 2,367.05 EA $ 3,679,392.24 EA $ 2,081.52 EA $ 19,086.24 EA $ 295,721.99 EA $ 23,328.60 EA $ 399,570.96 EA $ 17,194.00 EA $ 3,383.00 EA $ 11,977.06 EA $ 63,370.56 ERR $ 0.00 EA

3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3915 3916 3917 3918 3919 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952

9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 9 2 9 2 2 9 9 2 9 2 4 4 9 2 2 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 9 2 9 2 4 9 9 2 2 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 1,173.00 EA $ 11,730.00 EA $ 1,173.00 EA $ 109,251.22 EA $ 1,173.00 EA $ 910.15 EA $ 0.00 EA $ 2,473.08 EA $ 2,473.08 EA $ 0.00 EA $ 17,876.72 EA $ 0.00 EA $ 41,382.20 EA $ 10,075.50 EA $ 1,617,660.00 EA $ 1,025.44 EA $ 6,201.94 EA $ 21,720.00 EA $ 7,801.56 EA $ 0.00 EA $ 376,431.00 EA $ 5,283.00 EA * $ 0.00 EA $ 10,874.22 EA $ 0.00 $ 3,579.60 EA * $ 398.52 EA $ 3,578.00 EA $ 11,857.00 EA $ 20,950.80 EA $ 0.00 EA $ 268.00 EA $ 0.00 EA $ 937.86 EA $ 318,640.00 EA $ 24.63 EA $ 7,064.00 EA $ 4,542.00 EA $ 22,131.12 EA $ 657.02 EA $ 15,416.94 EA $ 19,732.00 EA $ 6,045.14 EA $ 17,121.60 EA $ 960,785.66 EA

3953 3954 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3979 3980 3981 3982 3983 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3998 3999 4000 4001 4002 4004

9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 2 2 2 9 2 2 9 9 9 9 9 2 9 2 9 2 9 9 2 4 2 2 4 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 32,356.35 EA $ 1,860.65 EA $ 7,620.36 EA $ 435,943.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,125.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 18,205.38 EA $ 2,662,800.00 EA $ 4,868.44 EA $ 10,200.00 EA $ 284,326.00 EA $ 11,051.00 EA $ 159,535.00 EA $ 3,349.59 EA $ 19,193.30 EA $ 0.00 EA $ 1,053.72 EA $ 1,082.06 EA $ 725.48 ERR $ 0.00 EA $ 1,156.44 EA $ 804.87 EA $ 9,568.80 EA $ 260,325.27 EA $ 8,996.91 EA $ 29,481.92 EA $ 0.00 EA $ 16,833,870.00 EA $ 16,099.68 EA $ 1,117.47 ERR $ 10,548.96 EA $ 4,288.00 EA $ 482.64 EA $ 1,095.93 EA $ 1,186.60 EA $ 35,108.00 EA $ 260,160.00 EA $ 4,191.79 ERR $ 47,871.60 EA $ 4,102,523.11 EA

4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053

9 2 2 2 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 4 9 2 9 2 2 2 2 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Process Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 32,618.00 EA $ 39,630.00 EA $ 4,575.00 EA $ 446.00 EA $ 94,416.00 EA $ 3,035.00 EA $ 12,403.88 EA * $ 0.00 EA $ 21,284.10 EA $ 12,753.48 EA $ 2,144.84 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,870.40 EA $ 7,188,849.36 EA $ 5,429.84 EA $ 0.00 EA $ 183,980.43 EA $ 460.94 EA $ 617.72 EA $ 21,964.90 EA $ 0.00 EA $ 973.83 EA $ 5,609.72 EA $ 18,045.36 EA $ 1,037,677.20 EA $ 23,542.55 EA $ 0.00 EA $ 978.18 EA $ 7,243.72 EA $ 4,388.55 EA $ 885.60 EA $ 0.00 EA $ 3,664.98 EA $ 23,014.80 EA $ 0.00 EA $ 787.38 EA $ 875.49 EA $ 2,227.26 EA $ 6,861.99 EA $ 739.54 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 306,767.25 EA $ 6,067.40 EA $ 6,793.20 EA

4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4091 4092 4093 4094 4095 4097 4098 4099 4101 4102 4103

9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 2 2 4 2 9 2 2 9 2 9 2 2 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Oil & Gas Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 62,260.68 EA $ 10,574.50 EA $ 27,316.00 EA $ 288,852.80 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 208.88 ERR $ 953.79 EA $ 276,994.56 EA $ 1,231.96 EA $ 673.38 EA $ 957.18 EA $ 0.00 EA $ 2,610.80 EA $ 0.00 EA $ 57,620.52 EA $ 5,515.20 EA $ 568.82 EA $ 11,253.60 EA $ 6,997.32 EA $ 411,279.00 EA $ 49,287.52 EA $ 7,986.04 EA $ 1,711.60 EA $ 5,180.91 EA $ 908.00 EA $ 2,355.00 EA $ 1,432.08 EA $ 2,143.74 EA $ 0.00 EA $ 9,212.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,752.00 EA $ 1,614.00 EA $ 6,644.00 EA $ 2,477.14 EA $ 1,356.18 EA $ 14,682.00 EA $ 764.20 EA * $ 317.02 EA $ 848.80 EA $ 0.00 EA $ 76,409.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4147 4148 4149 4150 4151 4152

9 2 2 9 9 4 2 2 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 9 9 9 2 9 2 9 2 2 9 9 9 2 9 2 9 2 2 9 4 9 9 9 2 9 2 4 2

Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 11,764.06 EA $ 0.00 EA $ 20,710.20 EA $ 0.00 EA $ 2,611.20 EA $ 33,404.80 EA $ 25,615.00 EA $ 86,310.40 EA $ 877.94 EA $ 0.00 EA $ 35,737.38 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 14,674.40 EA $ 0.00 EA $ 887.10 EA $ 32,029.65 EA $ 14,390.18 EA $ 4,076.00 EA $ 2,063.80 EA $ 21,229.60 EA $ 2,377,137.00 EA $ 20,613.72 ERR $ 0.00 EA $ 13,073.00 EA $ 54,178.25 EA $ 58,086.96 EA $ 19,998.16 EA $ 13,281.60 EA $ 3,065.34 EA $ 3,056.26 EA $ 0.00 EA $ 3,056.26 EA $ 4,417.87 EA $ 6,586.40 EA $ 133,516.15 EA $ 1,492.00 EA $ 787.78 EA $ 44,743.32 EA $ 787.78 EA $ 787.78 EA $ 0.00 EA $ 89,635.92 EA $ 2,459.72 EA $ 7,123.55 EA $ 2,134.00 EA $ 0.00 EA

4153 4154 4155 4156 4157 4158 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4184 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205

9 2 9 9 2 2 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 2 9 9 2 9 9

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 1,378,507.00 EA $ 49,683.00 EA $ 973.50 EA $ 2,034.06 EA $ 0.00 EA $ 4,800.18 EA $ 999.44 EA $ 83.25 EA $ 0.00 EA $ 10,829.76 EA $ 3,421.40 ERR $ 2,941.68 EA $ 919.59 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 840.63 EA $ 78,051.00 EA $ 2,252,541.44 ERR $ 24,963.04 EA $ 6,373,966.74 ERR $ 1,547,728.00 EA $ 53,005.05 EA $ 197,196.26 EA $ 0.00 EA $ 1,221,948.00 EA $ 5,940.72 EA $ 9,767.95 EA $ 18,148.52 EA $ 7,199.00 EA $ 109,527.00 EA $ 15,760.00 EA $ 4,036,392.00 EA $ 0.00 EA $ 20,427.00 EA $ 53,144.00 EA $ 19,518.72 EA $ 210,679.20 EA $ 787.78 EA $ 0.00 EA $ 14,153.78 EA $ 107,008.88 EA $ 35,081.00 EA $ 590.57 EA $ 2,972.40 EA $ 0.00 EA $ 4,807.10 EA

4206 4207 4209 4210 4211 4213 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258

9 9 2 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 9 9 9 4 9 9 9 4 2 9 9 4 2 9 9 9 9 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 7,524.79 ERR $ 2,813.58 EA $ 59,622.08 EA $ 2,379,969.75 EA $ 0.00 EA $ 20,304.00 EA $ 0.00 EA $ 5,651.14 EA $ 3,053.64 EA $ 19,073.01 EA $ 0.00 EA $ 2,784.00 EA * $ 1,777.89 EA $ 5,270.60 EA $ 1,740.44 EA $ 70,792.00 EA $ 3,065.36 EA $ 61,010.50 EA $ 2,721,712.00 EA $ 7,508.16 EA $ 0.00 EA $ 9,411.32 EA $ 228.54 EA $ 0.00 EA $ 7,967.04 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 367,582.74 EA $ 6,085.58 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,583.25 EA $ 0.00 EA $ 17,168.64 EA $ 120,165.36 EA $ 484.84 EA $ 290,628.80 EA $ 590.33 EA $ 12,317.40 EA $ 12,231.84 EA $ 12,231.84 EA $ 12,231.84 EA $ 12,231.84 EA $ 12,231.84 EA

4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4285 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307

9 2 9 2 9 2 2 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 4 9 2 2 9 2 2 9 2 9 2 2 2 2 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 9

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Process Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 12,231.84 EA $ 0.00 EA $ 12,231.84 EA $ 8,906.64 EA $ 12,231.84 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,378.10 EA $ 3,573.51 EA $ 0.00 EA $ 5,880.80 EA $ 748.06 ERR $ 2,236.90 EA $ 2,236.39 EA $ 117,377.44 EA $ 4,240.80 EA $ 2,257.18 ERR $ 1,247.19 EA $ 1,392.00 EA $ 0.00 EA $ 1,869.09 EA $ 5,514.00 EA $ 0.00 EA $ 37,992.00 EA $ 108,316.00 EA $ 138,715.20 EA $ 268.00 EA $ 0.00 EA $ 3,644.80 EA $ 4,969.10 EA $ 2,822.72 EA $ 2,084.00 EA $ 1,100.40 EA $ 460,582.20 EA * $ 25,071.60 EA $ 780,987.36 EA * $ 1,687.92 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 10,408.32 EA $ 29,734.20 EA * $ 7,286.63 EA

4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4352 4353 4354 4355

9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 2 9 9 2 2 2 2 2 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 7,241.40 EA $ 4,294.11 EA $ 0.00 EA $ 97.20 EA $ 5,494.50 EA $ 1,016.00 EA $ 63,782.46 EA $ 8,237.86 EA $ 214,864.43 EA $ 14,432.00 EA $ 15,983.16 EA $ 669.12 ERR $ 607.00 EA $ 2,727.31 EA $ 2,071.88 EA $ 0.00 EA $ 2,074.02 EA $ 13,670.88 EA $ 20,257.92 EA $ 3,828.66 EA $ 1,000.13 EA $ 42,815.60 EA $ 13,549.29 EA $ 132,241.44 EA $ 43,278.40 EA $ 10,568.04 EA $ 56,005.20 EA $ 8,807.84 EA $ 41,156.84 EA $ 104,487.48 EA $ 70,129.02 EA $ 1,159.66 EA $ 0.00 EA $ 48,794.28 EA $ 0.00 EA $ 5,644.50 EA $ 0.00 EA $ 17,355.36 EA $ 13,672.80 EA $ 4,475.03 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,289.96 EA $ 0.00 EA $ 6,549.20 EA $ 873.60 EA $ 8,302.12 EA

4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403

9 2 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 4 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 4 4 2 4 9 4 2

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Oil & Gas Process Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 13,454.85 EA $ 1,221.20 EA $ 25,979.20 EA $ 7,071.46 EA $ 30,917.92 EA $ 11,443.86 EA $ 0.00 EA $ 23,568.16 EA $ 4,095.80 EA $ 13,462.00 EA $ 0.00 EA $ 247,410.72 EA $ 89,964.71 EA $ 3,535.00 EA $ 6,226.77 EA $ 5,693.46 EA $ 18,908.30 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,145.86 EA $ 0.00 $ 0.00 EA $ 17,833.40 EA $ 103,797.00 EA $ 39,553.60 EA $ 0.00 EA $ 17,600.80 EA $ 229.68 EA $ 4,014.18 EA $ 8,739.36 EA $ 1,214.76 EA $ 4,000.53 EA $ 222,795.96 EA $ 4,764.00 EA $ 0.00 EA $ 126,013.12 EA $ 9,001.05 EA $ 0.00 EA $ 17,200.80 EA $ 0.00 EA $ 4,355.20 EA $ 1,088.80 EA $ 5,400.00 EA $ 0.00 EA $ 21,080.00 EA $ 4,355.20 EA $ 0.00 EA

4405 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4428 4429 4430 4431 4432 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4448 4449 4450 4451 4452 4454 4455 4456 4458

9 2 2 2 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 4 9 2 2 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 9 9 2 2 9 9 2 2

Inter/Intra Company Process Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 3,659.28 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,286.80 EA $ 0.00 $ 1,509.75 EA $ 781.20 EA $ 0.00 EA $ 24,527.44 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 986,865.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,124.78 EA $ 243.76 ERR * $ 31,487.52 EA $ 74,962.81 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 814.83 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 243.76 EA $ 0.00 EA $ 48,533.28 EA $ 1,780.00 EA $ 3,679.20 EA $ 3,304.95 EA $ 2,697.06 EA $ 5,233.28 EA $ 480.00 EA $ 0.00 EA $ 16,973.88 EA $ 13,516.74 EA $ 13,361.32 EA $ 783.28 EA $ 0.00 EA $ 12,550.80 EA $ 5,554.58 EA $ 0.00 EA $ 1,689.38 EA

4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507

9 2 9 9 9 4 2 2 9 2 2 9 9 2 2 2 9 2 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 9 9 9

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 1,604.20 EA $ 1,323.96 EA $ 0.00 EA $ 3,907,366.15 EA $ 1,163.62 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 19,898.25 EA $ 63,426.32 EA $ 0.00 EA $ 971.98 EA $ 9,600.41 EA $ 839.02 EA $ 3,305.60 EA $ 0.00 EA $ 44,400.78 EA $ 3,125.40 EA $ 143,802.59 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 8,750.80 EA $ 8,516.40 EA $ 6,030.45 EA $ 714.00 EA $ 64,062.63 EA $ 5,455.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 179,544.78 EA $ 5,905.53 EA $ 12,113.10 EA $ 19,110.00 EA $ 5,226.21 EA $ 6,736.60 EA $ 0.00 EA $ 68,767.50 EA $ 927.02 EA $ 0.00 EA $ 3,069.86 EA $ 1,946.16 EA * $ 28,799.68 EA $ 15,358.91 ERR $ 5,664.60 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA

4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4524 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4536 4537 4538 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4556 4557 4558 4559

9 9 9 2 2 9 9 9 9 2 9 2 2 2 9 2 9 9 2 2 9 9 2 9 9 2 2 9 2 9 9 2 2 9 9 2 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 4,305.69 EA $ 4,138.65 EA $ 249,350.69 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 6,199.20 EA $ 1,784.82 EA $ 10,222.24 EA $ 9,081.66 EA $ 3,512.70 EA $ 0.00 EA $ 8,086.38 EA $ 4,659.70 EA $ 4,258.50 EA $ 865.38 EA $ 10,490.00 EA $ 89,470.32 EA $ 159,966.45 EA $ 0.00 EA $ 5,002.00 EA $ 595.40 ERR $ 3,171.60 EA $ 11,790.18 ERR $ 5,010.00 EA $ 3,676.50 EA $ 5,069.55 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,239.02 EA $ 4,323.44 ERR $ 2,923.12 EA $ 35,328.15 ERR $ 18,693.92 ERR $ 0.00 EA $ 11,315.11 EA $ 878,864.00 EA $ 2,161.80 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,841.94 EA $ 57,658.55 EA $ 33,203.01 EA $ 1,014.10 EA $ 0.00 EA $ 31,200.52 EA $ 8,289.48 EA

4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606

9 9 2 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 980.31 EA $ 0.00 EA $ 871,381.41 EA $ 1,853.02 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,506.48 EA $ 2,966.16 EA $ 280.39 EA $ 1,285,180.24 EA $ 639.35 EA $ 325.51 ERR $ 4,765.44 EA $ 125,253.60 EA $ 24,645.00 EA $ 31,464.65 EA $ 1,473,630.12 EA $ 3,740.50 EA $ 6,694.00 EA $ 45,401.60 EA $ 2,069.20 EA $ 22,028.94 EA $ 50,478.54 EA $ 9,857.48 EA $ 8,647.24 EA $ 22,753.88 EA $ 18,613.68 EA $ 0.00 EA $ 16,166.40 EA $ 6,032.54 EA $ 15,511.05 EA $ 4,031.10 EA $ 290,635.40 EA $ 5,027.93 EA $ 1,253.98 EA $ 3,271.50 ERR $ 14,327.20 ERR $ 840,989.50 ERR $ 4,508.40 ERR $ 1,636.77 ERR $ 114,353.15 ERR $ 787.78 ERR $ 4,897.77 ERR * $ 787.78 ERR $ 21,750.96 ERR $ 787.78 ERR

4607 4608 4609 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658

2 9 2 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 2 2 9 2 2 9

Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 4,531.61 ERR $ 36,265.30 ERR $ 2,497.20 ERR $ 4,680.95 ERR $ 9,628.76 ERR $ 4,452.10 ERR $ 11,793.00 ERR $ 4,080.01 ERR $ 0.00 EA $ 11,879.20 ERR $ 982.41 ERR * $ 23,327.88 ERR $ 0.00 EA $ 11,203.20 ERR $ 8,804.00 EA $ 148,509.42 ERR $ 1,894.13 EA $ 19,708.56 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 35,052.80 ERR * $ 54,956.64 ERR $ 2,930.20 ERR $ 123,045.66 ERR $ 291.55 ERR $ 0.00 EA $ 1,193.40 ERR * $ 216.78 ERR $ 56,855.25 ERR $ 814.09 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,483.20 ERR $ 2,978.04 ERR $ 39,037.32 ERR $ 0.00 EA $ 1,305.24 ERR $ 28,235.50 ERR $ 31,862.05 ERR $ 5,411.92 ERR $ 0.00 EA $ 4,214.40 ERR $ 8,032.50 ERR

4659 4660 4661 4662 4663 4664 4669 4670 4671 4672 4673 4675 4676 4677 4678 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711

9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 2 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 2 9 2 2 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 41,858.00 EA $ 55,047.60 EA $ 4,389.46 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 47,360.55 ERR $ 0.00 $ 2,811.47 ERR $ 3,944.16 ERR $ 0.00 EA $ 2,071.46 ERR $ 45,110.31 EA $ 0.00 EA $ 1,645.44 ERR $ 8,721.12 ERR $ 787.78 ERR $ 114,125.20 ERR $ 787.78 ERR * $ 36,612.28 ERR $ 20,721.00 ERR $ 13,473.00 ERR $ 0.00 EA $ 86,175.30 ERR * $ 8,022.60 ERR $ 3,935.20 ERR $ 787.78 ERR $ 15,768.00 ERR $ 1,965,084.57 ERR $ 440.89 ERR $ 63,472.32 ERR $ 1,742.64 ERR $ 4,520.88 ERR $ 3,706.80 ERR $ 12,252.60 ERR $ 421.59 ERR $ 1,766.40 ERR $ 1,494.32 ERR $ 0.00 EA * $ 1,320.28 ERR $ 203.46 ERR $ 4,863.72 ERR

4712 4713 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4752 4753 4754 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765

9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 9 4 9 9 2 2 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 4,337.24 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 14,022.00 ERR $ 2,962.00 ERR $ 1,541.56 ERR $ 15,419.01 ERR $ 1,011.55 ERR $ 3,899.12 ERR $ 44,528.00 ERR $ 23,227.44 ERR * $ 42,880.00 ERR $ 28,214.68 EA $ 0.00 EA $ 238.00 ERR $ 280.28 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 11,755.00 ERR $ 6,357.00 ERR $ 7,514.80 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 18,284.80 ERR $ 3,431.84 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 $ 51,748.68 ERR $ 209.12 ERR $ 9,943.01 ERR $ 39,506.94 ERR $ 2,522.80 ERR $ 29,269.45 EA $ 0.00 EA $ 1,494.32 ERR $ 41,196.08 ERR * $ 9,734.44 ERR $ 11,150.20 ERR $ 8,845.60 ERR * $ 5,769.81 ERR

4766 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815

2 9 9 9 9 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 2 9 9 2

Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 58,550.94 ERR $ 2,829.24 ERR $ 21,546.00 ERR * $ 0.00 EA $ 74,674.56 ERR * $ 0.00 EA $ 2,241.72 ERR $ 4,923.84 ERR $ 1,122.66 ERR $ 3,100.00 ERR $ 1,133.22 ERR $ 3,565.21 ERR $ 4,408.65 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 58,249.32 EA $ 19,639.17 ERR $ 0.00 EA $ 3,873.51 ERR $ 169.62 ERR $ 13,885.20 ERR $ 0.00 EA $ 4,938.40 ERR $ 388.66 ERR $ 568.28 ERR $ 12,349.82 ERR $ 752.75 ERR $ 3,011.00 ERR $ 1,532.47 ERR $ 854,806.92 ERR $ 24,516.00 ERR $ 1,720.28 ERR $ 1,259.28 ERR $ 91,245.60 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 61,534.46 ERR $ 4,794.40 ERR $ 1,079.63 ERR $ 398.52 ERR $ 1,801.44 ERR $ 0.00 EA $ 3,713.82 ERR $ 14,402.52 ERR

4816 4818 4819 4820 4821 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865

9 2 2 9 2 9 9 9 9 9 9 2 9 2 2 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 9 9

Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 0.00 EA $ 1,782.03 ERR $ 2,636.00 ERR $ 23,251.98 ERR $ 240,596.93 ERR $ 0.00 EA $ 3,537.54 ERR $ 364.18 ERR $ 374,216.50 EA $ 5,173.16 ERR $ 0.00 EA $ 8,089.14 EA $ 21,213.50 ERR $ 0.00 EA $ 17,233.92 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,490.34 EA $ 373.58 ERR $ 14,747.04 ERR * $ 8,051.00 EA $ 5,395.08 ERR $ 5,988.28 ERR $ 55,736.20 ERR $ 46,010.16 ERR $ 3,458.92 EA $ 909,090.00 ERR $ 30,096.00 ERR $ 52,962.40 ERR $ 3,542.85 ERR $ 6,345.58 ERR * $ 3,581.11 EA $ 128,436.00 ERR $ 19,098.00 ERR $ 33,280.80 ERR $ 509.82 ERR $ 205,285.92 ERR $ 4,654.84 ERR $ 184,286.30 ERR $ 2,158.47 ERR $ 546.55 ERR $ 6,213.90 ERR $ 643.03 ERR $ 10,410.69 ERR $ 11,643.33 ERR

4866 4867 4868 4869 4870 4871 4873 4874 4875 4877 4878 4879 4880 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917

9 2 4 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 9 2 4 2

Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Oil & Gas Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 1,487.10 ERR $ 1,930.41 EA $ 4,702.80 ERR $ 809.16 ERR * $ 828.42 EA $ 13,770.94 ERR $ 1,401.38 ERR $ 0.00 EA $ 1,799,441.55 ERR $ 170,162.00 ERR $ 25,594.20 ERR $ 497,579.60 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,508.08 ERR $ 16,928.00 ERR $ 1,379.73 ERR $ 0.00 EA $ 9,145.00 ERR $ 4,434.90 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 18,478.32 ERR $ 1,996.18 ERR $ 5,067.36 ERR $ 10,226.68 ERR $ 0.00 EA $ 2,643.16 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,594.40 ERR $ 0.00 EA $ 13,312.20 ERR $ 13,312.20 ERR $ 9,332.34 ERR $ 29,088.30 ERR $ 38,784.40 ERR $ 107,401.92 ERR $ 9,399.16 ERR $ 1,492.00 ERR $ 57,526.00 ERR $ 6,592.60 ERR $ 6,111.52 ERR $ 426.00 ERR $ 0.00 EA $ 14,696.88 ERR

4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965

9 9 2 9 9 2 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 3,570.53 ERR $ 4,313.84 ERR $ 37,929.06 ERR $ 0.00 EA $ 177,096.00 ERR $ 2,781.90 ERR $ 20,608.50 ERR $ 10,261.20 ERR $ 9,478.44 EA $ 10,328.80 ERR $ 7,084.77 ERR $ 2,340.93 EA $ 24,665.40 ERR $ 7,168.30 ERR $ 2,064.96 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,253.98 ERR $ 0.00 EA $ 2,021.25 ERR $ 2,603.30 EA $ 54,128.13 ERR $ 212,466.00 ERR $ 55,621.50 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,798.08 ERR $ 0.00 EA $ 9,935.34 EA $ 3,858.07 ERR $ 4,196.96 ERR $ 8,870.00 ERR $ 313,605.00 EA $ 0.00 EA $ 787.78 ERR $ 4,031.10 ERR $ 787.78 ERR $ 20,030.10 ERR $ 77,204.85 ERR $ 2,422.65 ERR $ 59,067.60 ERR

4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4981 4982 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015

9 9 9 9 2 9 9 9 4 2 2 9 9 2 9 2 9 2 9 2 2 9 9 2 2 2 9 4 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 5,136.76 ERR $ 0.00 EA $ 3,852.46 EA $ 2,106.64 ERR $ 0.00 EA $ 13,695.00 ERR $ 2,040.22 ERR $ 35,122.00 ERR $ 2,488.00 ERR $ 25,920.00 EA $ 2,350.00 ERR $ 0.00 EA $ 9,303.84 ERR $ 0.00 EA $ 4,685.40 ERR $ 0.00 EA $ 9,840.10 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 8,202.90 ERR $ 58,228.00 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 338,552.64 ERR $ 0.00 $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,980.18 ERR $ 191.10 ERR $ 9,750.40 ERR $ 2,698.80 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 869.24 ERR $ 594.54 ERR $ 4,692.55 ERR $ 1,608.06 ERR $ 4,304.48 ERR $ 10,461.20 ERR $ 7,249.20 ERR $ 11,580.00 ERR $ 1,220.50 ERR $ 13,144.30 ERR $ 2,253.98 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 61,547.25 ERR

5016 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5057 5058 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066

9 2 2 9 9 9 2 2 9 9 9 9 4 2 2 4 9 9 2 9 2 2 2 9 2 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 4 9 9 9 2 2 2 9 2 9 2 2

Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 2,185.32 ERR $ 3,811.36 ERR $ 0.00 EA * $ 0.00 EA $ 4,135.44 EA $ 17,785.00 ERR $ 0.00 EA $ 1,214.76 ERR $ 0.00 EA $ 18,063.42 EA $ 15,938.08 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,630.70 ERR $ 7,457.84 ERR $ 22,502.84 ERR $ 0.00 EA $ 5,985.60 ERR $ 6,219.84 ERR $ 0.00 EA $ 2,935.90 ERR $ 0.00 EA $ 3,566.64 ERR $ 190.67 ERR $ 0.00 EA $ 23,715.90 ERR $ 59,133.90 ERR $ 0.00 EA $ 5,477.40 ERR $ 729.82 ERR $ 0.00 EA $ 37,202.12 ERR $ 483.44 ERR $ 5,477.41 ERR $ 0.00 EA $ 50,039.12 ERR $ 0.00 EA $ 70,843.08 ERR $ 5,130.60 ERR $ 1,613.37 EA $ 22,455.36 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,483.20 ERR $ 47,132.00 ERR

5067 5068 5070 5072 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5103 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5114 5115 5116 5117 5119 5120 5121

9 9 2 2 9 9 9 2 9 9 2 9 2 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 4 9 9 4 4 4 9 9 4 2 9 2 9 4 4 2 2 2 2 2 2

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Oil & Gas Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Oil & Gas Oil & Gas Process Process Process Process Process Process

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford

$ 682.93 ERR $ 1,172.95 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,273.41 ERR $ 0.00 EA $ 120,923.88 ERR $ 5,897.73 ERR $ 4,079.00 ERR $ 4,540.83 EA $ 0.00 EA $ 18,076.56 ERR $ 39,654.95 ERR $ 0.00 EA * $ 5,316.84 ERR $ 0.00 EA $ 161,754.32 ERR $ 1,522.34 ERR $ 9,924.00 ERR $ 4,722,080.10 ERR $ 16,133.40 EA * $ 820,145.20 EA $ 53,190.30 EA $ 787.78 ERR $ 16,651.50 ERR $ 25,750.90 ERR $ 7,588.80 ERR $ 516,154.00 ERR $ 42,063.00 ERR $ 72,108.00 EA $ 1,357.96 ERR $ 4,519.42 ERR $ 543,193.20 ERR $ 6,854.85 ERR $ 13,493.60 ERR $ 0.00 EA $ 2,937.05 ERR $ 0.00 EA * $ 2,424.21 ERR $ 1,467.96 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 28,145.60 ERR $ 0.00 EA

5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5140 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5158 5159 5160 5161 5164 5165 5166 5168 5169 5170 5171 5172 5174 5175

2 9 2 2 2 4 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 4 9 9 4 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9

Process Inter/Intra Company Process Process Process Oil & Gas Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1104 1104 1104 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1103 1102 1104 1103 1103 1103 1104 1103 1103 1102 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102

Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford Stafford West Little York West Little York West Little York Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Pelham Reno West Little York Pelham Pelham Pelham West Little York Pelham Pelham Reno Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 6,276.36 ERR $ 3,456.00 ERR $ 751.40 ERR $ 950.30 ERR $ 2,167.44 ERR $ 1,375.20 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,975.72 ERR $ 4,556.62 ERR $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 6,940.10 EA $ 3,421.00 EA $ 0.00 EA $ 1,972.29 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,189.98 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 8,316.00 EA $ 0.00 EA $ 75.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 17,563.00 EA $ 6,987.84 EA $ 415,787.67 EA $ 18,389.70 EA $ 312,474.52 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 9,498.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,000.00 EA $ 3,000.00 EA

5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5200 5201 5202 5204 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226

9 9 9 9 9 9 2 9 9 2 2 2 4 9 9 9 9 2 9 9 9 2 2 9 9 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 2 2 9 2 9 9 2 2 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1102 1104 1104 1104 1104 1104 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1103 1103 1104 1103 1103 1102 1103 1103 1104 1104 1102

Reno West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York Pelham Pelham West Little York Pelham Pelham Reno Pelham Pelham West Little York West Little York Reno

$ 160,255.44 EA $ 938.10 EA $ 1,610.56 EA $ 0.00 EA $ 7,024.00 EA $ 9,430.02 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 3,705.90 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,477.20 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 558.94 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,180.24 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 1,392.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 4,800.60 EA $ 0.00 EA $ 7,134,885.00 EA $ 18,613.56 EA $ 0.00 EA $ 7,347,938.00 EA $ 258,887.22 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,473.38 EA $ 0.00 EA $ 2,980.90 EA $ 772.35 EA $ 0.00 EA

5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5246 5247 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277

9 2 9 9 9 9 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Process Process Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1102 1102 1102 1102 1103 1102 1102 1103 1103 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1104 1101 1103 1101 1104 1104 1102 1104 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1102 1102 1104 1102 1102 1102 1103 1103 1102 1102 1103 1103 1103 1102

Reno Reno Reno Reno Pelham Reno Reno Pelham Pelham Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York West Little York Stafford Pelham Stafford West Little York West Little York Reno West Little York West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Reno Reno West Little York Reno Reno Reno Pelham Pelham Reno Reno Pelham Pelham Pelham Reno

$ 6,415.00 EA $ 0.00 EA $ 19,823.20 EA $ 0.00 EA $ 2,226.22 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 11,416.62 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 460.00 EA $ 0.00 EA $ 41,271.00 EA $ 8,615,574.22 EA * $ 18,882.50 EA $ 329,872.08 EA $ 1,500.00 EA $ 545,280.24 EA $ 4,600.00 EA $ 25,469.40 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 103,744.75 EA $ 1,810.00 EA $ 0.00 EA $ 418,963.87 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 6,165.60 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 5,078.00 EA $ 3,936.00 EA $ 27,828.00 EA $ 0.00 EA

5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5327

9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 2 2 9 2 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Oil & Gas Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Process Process Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

1103 1102 1102 1102 1103 1103 1103 1101 1101 1102 1102 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1103 1102 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1103 1103 1104 1103 1104 1103 1102 1102

Pelham Reno Reno Reno Pelham Pelham Pelham Stafford Stafford Reno Reno Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham Pelham West Little York Pelham Reno West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Pelham Pelham West Little York Pelham West Little York Pelham Reno Reno

$ 16,049.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 56,346.00 ERR * $ 0.00 EA $ 326,681.25 EA $ 8,334.00 EA $ 0.00 EA $ 40,324.00 EA $ 0.00 EA $ 18,016.00 EA $ 0.00 EA $ 2,886.00 EA $ 0.00 EA $ 62,522.48 EA $ 1,054.17 EA $ 0.00 EA $ 485,265.00 EA $ 0.00 EA $ 14,609.70 EA $ 68,046.00 EA $ 6,593.76 EA $ 0.00 EA -$ 312.56 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 10,816.06 EA * $ 0.00 EA $ 1,505,568.00 EA $ 352,197.12 EA $ 0.00 EA $ 0.01 EA $ 0.00 EA

5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5338 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 50000009 50000010 50000011 50000012 50000013 60000040 60000046 60000047 60000049 60000050 60000054 60000056 60000057 60000059 70000002 Overall Result

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 # 9 9 9 9 9 9 9 # # # 9

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Not assigned Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Not assigned Not assigned Not assigned Inter/Intra Company

1102 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1104 1103 1103 1102 1102 1102 1104 1104 1102 1104 1104 1102 1102 1102 1102

Reno West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno Reno West Little York Pelham Pelham Reno Reno Reno West Little York West Little York Reno West Little York West Little York Reno Reno Reno Reno

$ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 2,149.18 EA $ 146.74 EA $ 3,631.80 EA $ 0.00 EA $ 93.24 EA $ 1,598.52 EA $ 9,117.31 EA $ 1,596.36 EA $ 1,944.00 EA $ 157,838.52 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA -$ 0.01 EA -$ 0.03 EA $ 0.00 EA -$ 0.18 EA -$ 755.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA $ 0.00 EA *

Backlog Qty 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA -2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 46 '' 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA -1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 2 EA 0 EA 1 EA 0 FT 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA

Backlog Days X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

-2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 8 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 5 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA -1 EA 0 EA -1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 9 EA 0 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 8 EA 14 EA 0 EA 0 EA 133 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 9 EA 3 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 8 EA 1 EA 2 EA 0 EA 21 EA 2 EA 29 EA 15 EA 3 EA 3 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 57 EA 0 EA 0 EA 0 EA 14 EA 1 EA 2 EA 0 EA 18 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 FT 0 EA 0 EA 8 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 18 EA 0 EA 0 EA 0 EA 33 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 22 EA 175 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 3 EA 5 EA 4 EA 0 EA 12 EA 0 EA 5 EA 0 EA 168 EA 3 EA 180 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 1 EA 0 EA 3 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 1 EA 0 EA 11 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 22 EA 0 EA 0 EA 15 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 2 EA 7 EA 91 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 8 EA 22 EA 0 EA 85 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 52 EA 0 EA 0 EA 6 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 16 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 1 EA 1 EA 1 EA 0 EA 0 EA 17 EA 8 EA 0 EA 2 EA 2 EA 0 EA 16 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 5 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 13 EA 24 EA 0 EA 0 EA 0 EA 6 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 3 EA 19 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 102 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 15 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 110 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 134 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 5 EA 1 EA 0 EA 8 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 10 EA 0 EA 1 EA 0 EA 11 EA 8 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 1 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 9 EA 0 EA 0 EA 205 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 5 EA 0 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 EA 1 EA 5 EA 2 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 3 EA 3 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA -10 EA 10 EA 25 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 7 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 2 EA 2 EA 6 EA 38 EA 0 EA 101 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 58 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 343 EA 0 EA 0 EA 14 EA 0 EA 0 EA 0 EA 9 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA * 0 EA 0 EA 0 EA 300 EA 3 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 11 EA 0 EA 0 EA 0 EA 246 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 0 EA 8 EA 7 EA 0 EA 0 EA 37 EA 11 EA 1 EA 0 EA 4 EA 0 EA 7 EA 23 EA 0 EA 1 EA 3 EA 25 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 48 EA 2 EA 0 EA 2 EA 8 EA 8 EA 1 EA 1 EA 9 EA 1 EA 0 EA 4 EA 15 EA 3 EA 1 EA 60 EA 2 EA 3 EA 2 EA 0 EA 3 ERR 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 56 EA 0 EA 0 EA 1 EA 2 EA 3 EA 1 EA 4 EA 4 EA 2 EA 0 EA 0 EA 1 EA 1 EA 4 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 8 EA 18 EA 1 EA 1 EA 9 EA 2 EA 7 EA 0 EA 0 EA 2 EA 2 EA 66 EA 1 EA 1 EA 5 ERR 0 EA 1 EA 5 EA 15 EA 2 EA 1 EA 27 EA 4 EA 1 EA 2 EA 5 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 EA 0 EA 1 EA 0 EA 103 EA 1 EA 2 EA 0 EA 2 EA 2 EA 0 EA 9 EA 3 EA 2 EA 0 EA 0 EA 71 ERR 5 EA 5 EA 2 EA 1 EA 1 EA 1 EA 2 EA 4 EA 6 EA 32 EA 3 EA 4 EA 25 EA 5 EA 1 EA 1 EA 1 EA 0 EA 2 EA 0 16 EA 6 EA 2 EA 15 EA 7 EA 1 EA 3 EA 1 EA 3 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 1 EA 1 EA 6 EA 2 EA 1 EA 4 EA 1 EA 1 EA 24 EA 16 EA 2 EA 35 EA 5 EA 6 EA 1 EA 23 EA 1 EA 4 EA 3 EA 3 EA 12 EA 4 EA 77 EA 2 EA 3 EA 1 EA 3 EA 8 EA 1 EA 1 EA 1 EA 4 EA * 1 EA 4 ERR 6 EA 2 EA 1 EA 2 EA 0 EA 1 EA 3 EA 0 174 ERR 2 EA 2 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 1 EA 1 EA 4 EA 1 EA 2 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 16 EA 13 EA 5 EA 6 EA 3 EA 7 EA 9 EA 1 EA 4 EA 2 EA 4 EA 9 EA 22 EA 0 EA 1 EA 12 EA 1 EA 257 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 4 EA 11 ERR -1 ERR 3 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 EA 2 EA 2 EA 26 EA 2 EA 8 EA 3 EA 4 EA 10 EA 16 EA 1 EA 7 EA 5 EA 4 EA 1 EA 4 EA 3 EA 4 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 0 EA 1 EA 9 EA * 12 EA 5 EA 5 EA 5 EA 0 EA 2 EA 88 EA 0 EA 39 EA 7 EA 86 EA 0 EA 1 EA 0 EA 12 ERR 1 EA 0 EA 2 EA 1 EA 1 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 3 EA 0 EA 2 EA 18 EA 84 EA 0 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 1 EA 6 EA 0 EA 1 EA 0 EA 1 EA 0 EA 6 EA 2 EA 0 EA * 10 EA 1 EA 11 EA 1 EA 2 EA 3 EA 4 EA 0 EA 2 EA 8 EA 2 EA 16 EA 6 EA 106 EA 41 EA 17 EA 0 EA 16 EA 51 EA 0 EA 2 EA 1 EA 3 EA 1 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 EA 8 EA 1 EA 0 EA 1 EA 0 EA 37 EA 16 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 18 EA 2 EA 3 EA 1 EA 6 EA 24 EA 1 EA 10 EA 7 EA 2 EA 26 EA 1 EA 1 EA 1 EA 0 EA 2 EA 17 EA 6 EA 2 EA 1 EA 27 EA 0 EA 1 EA 1 EA 24 EA 1 EA 4 EA 29 EA 3 EA 71 EA 1 EA 1 EA 2 EA 33 ERR 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 5 EA 1 EA 13 EA 1 EA 1 EA 0 EA 1 EA 1 EA 0 EA 1 EA 0 EA 5 EA 1 EA 36 EA 1 EA 2 EA 40 EA 9 EA 0 EA 11 EA 3 EA * 0 EA 6 EA 0 24 EA * 2 EA 1 EA 1 EA 8 EA 0 EA 1 EA 0 EA 3 EA 16 EA 1 EA 2 EA 2 EA 4 EA 1 EA 21 EA 2 EA 1 EA 4 EA 29 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 5 EA 1 EA 4 EA 42 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 18 EA 30 EA 4 EA 1 EA 14 EA 1 EA 25 EA 3 EA 2 EA 0 EA 1 EA 2 EA 1 ERR 0 EA 4 EA 1 EA 1 EA 19 EA 1 EA 8 EA 0 EA 90 EA 1 EA 1 ERR 2 EA 8 EA 1 EA 1 EA 1 EA 20 EA 12 EA 1 ERR 14 EA 59 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 EA 2 EA 3 EA 1 EA 6 EA 1 EA 4 EA * 0 EA 5 EA 6 EA 2 EA 0 EA 0 EA 1 EA 63 EA 4 EA 0 EA 27 EA 1 EA 1 EA 5 EA 0 EA 1 EA 4 EA 2 EA 21 EA 5 EA 0 EA 1 EA 2 EA 1 EA 1 EA 0 EA 2 EA 2 EA 0 EA 1 EA 1 EA 3 EA 3 EA 2 EA 0 EA 0 EA 15 EA 2 EA 6 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12 EA 10 EA 5 EA 32 EA 0 EA 0 EA 1 ERR 1 EA 96 EA 4 EA 1 EA 1 EA 0 EA 1 EA 0 EA 3 EA 2 EA 1 EA 10 EA 3 EA 11 EA 38 EA 2 EA 1 EA 1 EA 2 EA 2 EA 3 EA 1 EA 0 EA 28 EA 0 EA 0 EA 4 EA 1 EA 11 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA * 2 EA 2 EA 0 EA 20 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 EA 0 EA 10 EA 0 EA 2 EA 26 EA 20 EA 11 EA 2 EA 0 EA 14 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 3 EA 5 EA 1 EA 2 EA 1 EA 2 EA 14 EA 4 ERR 0 EA 1 EA 5 EA 6 EA 2 EA 1 EA 2 EA 2 EA 0 EA 2 EA 1 EA 2 EA 5 EA 1 EA 1 EA 6 EA 1 EA 1 EA 0 EA 2 EA 2 EA 5 EA 1 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

25 EA 3 EA 1 EA 3 EA 0 EA 2 EA 4 EA 1 EA 0 EA 4 EA 20 ERR 2 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 3 EA 32 ERR 8 EA 51 ERR 14 EA 7 EA 17 EA 0 EA 14 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 3 EA 4 EA 18 EA 0 EA 4 EA 4 EA 3 EA 12 EA 1 EA 0 EA 2 EA 11 EA 2 EA 1 EA 3 EA 0 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 ERR 9 EA 7 EA 25 EA 0 EA 8 EA 0 EA 1 EA 3 EA 3 EA 0 EA 4 EA * 1 EA 1 EA 2 EA 4 EA 2 EA 5 EA 19 EA 4 EA 0 EA 2 EA 1 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 73 EA 1 EA 0 EA 0 EA 5 EA 0 EA 6 EA 12 EA 2 EA 28 EA 1 EA 2 EA 3 EA 3 EA 3 EA 3 EA 3 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 0 EA 3 EA 4 EA 3 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 3 EA 0 EA 1 EA 2 ERR 1 EA 1 EA 19 EA 2 EA 1 ERR 3 EA 2 EA 0 EA 1 EA 4 EA 0 EA 6 EA 4 EA 12 EA 1 EA 0 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 1 EA 18 EA * 6 EA 24 EA * 3 EA 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 5 EA * 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 1 EA 0 EA 4 EA 1 EA 1 EA 9 EA 1 EA 11 EA 10 EA 4 EA 1 ERR 1 EA 1 EA 1 EA 0 EA 2 EA 3 EA 4 EA 3 EA 1 EA 5 EA 1 EA 4 EA 4 EA 2 EA 2 EA 1 EA 4 EA 3 EA 3 EA 1 EA 0 EA 6 EA 0 EA 1 EA 0 EA 12 EA 3 EA 1 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 20 EA 2 EA 2 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 1 EA 8 EA 2 EA 4 EA 6 EA 0 EA 2 EA 1 EA 2 EA 0 EA 6 EA 11 EA 1 EA 1 EA 1 EA 10 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 0 EA 2 EA 10 EA 4 EA 0 EA 7 EA 1 EA 3 EA 7 EA 1 EA 1 EA 12 EA 10 EA 0 EA 29 EA 3 EA 0 EA 6 EA 0 EA 2 EA 1 EA 1 EA 0 EA 10 EA 2 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 0 EA 0 EA 5 EA 0 1 EA 6 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 20 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 1 ERR * 8 EA 13 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 3 ERR 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 2 EA 1 EA 1 EA 1 EA 1 EA 2 EA 1 EA 0 EA 6 EA 27 EA 2 EA 1 EA 0 EA 5 EA 1 EA 0 EA 1 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 2 EA 0 EA 235 EA 1 EA 0 EA 0 EA 3 EA 4 EA 0 EA 1 EA 1 EA 1 EA 1 EA 0 EA 9 EA 2 EA 29 EA 0 EA 0 EA 1 EA 5 EA 5 EA 3 EA 17 EA 5 EA 0 EA 0 EA 0 EA 18 EA 3 EA 10 EA 6 EA 1 EA 5 EA 0 EA 5 EA 1 EA 0 EA 1 EA 3 EA * 32 EA 7 ERR 2 EA 0 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 5 EA 53 EA 0 EA 0 EA 3 EA 1 EA 2 EA 2 EA 3 EA 0 EA 2 EA 1 EA 1 EA 1 EA 1 EA 4 EA 15 EA 0 EA 2 EA 2 ERR 2 EA 6 ERR 2 EA 1 EA 3 EA 0 EA 0 EA 2 EA 8 ERR 1 EA 39 ERR 28 ERR 0 EA 1 EA 14 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 3 EA 5 EA 3 EA 1 EA 0 EA 4 EA 6 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 EA 0 EA 17 EA 2 EA 0 EA 0 EA 4 EA 2 EA 1 EA 29 EA 1 EA 1 ERR 1 EA 6 EA 1 EA 7 EA 18 EA 2 EA 1 EA 2 EA 1 EA 3 EA 7 EA 2 EA 1 EA 1 EA 3 EA 0 EA 2 EA 2 EA 3 EA 1 EA 20 EA 1 EA 1 EA 1 ERR 1 ERR 50 ERR 2 ERR 1 ERR 5 ERR 1 ERR 1 ERR * 1 ERR 4 ERR 1 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 ERR 2 ERR 1 ERR 1 ERR 2 ERR 5 ERR 3 ERR 1 ERR 0 EA 1 ERR 1 ERR * 2 ERR 0 EA 1 ERR 1 EA 6 ERR 1 EA 36 EA 0 EA 0 EA 4 ERR * 8 ERR 7 ERR 9 ERR 1 ERR 0 EA 3 ERR * 1 ERR 27 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 1 ERR 3 ERR 18 ERR 0 EA 2 ERR 50 ERR 19 ERR 2 ERR 0 EA 6 ERR 3 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 20 EA 15 EA 1 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 15 ERR 0 1 ERR 9 ERR 0 EA 2 ERR 7 EA 0 EA 1 ERR 8 ERR 1 ERR 14 ERR 1 ERR * 4 ERR 3 ERR 10 ERR 0 EA 15 ERR * 1 ERR 1 ERR 1 ERR 6 ERR 17 ERR 1 ERR 24 ERR 2 ERR 1 ERR 2 ERR 12 ERR 3 ERR 4 ERR 4 ERR 0 EA * 4 ERR 1 ERR 12 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 ERR 0 EA 0 EA 3 ERR 2 ERR 1 ERR 3 ERR 1 ERR 4 ERR 4 ERR 6 ERR * 5 ERR 26 EA 0 EA 2 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 2 ERR 1 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 ERR 4 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 0 6 ERR 1 ERR 11 ERR 3 ERR 1 ERR 7 EA 0 EA 4 ERR 8 ERR * 4 ERR 20 ERR 1 ERR * 1 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14 ERR 3 ERR 5 ERR * 0 EA 12 ERR * 0 EA 3 ERR 2 ERR 6 ERR 1 ERR 2 ERR 1 ERR 3 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 3 ERR 0 EA 1 ERR 1 ERR 9 ERR 0 EA 1 ERR 2 ERR 1 ERR 1 ERR 1 ERR 4 ERR 1 ERR 68 ERR 6 ERR 2 ERR 2 ERR 6 ERR 0 EA 0 EA 26 ERR 10 ERR 1 ERR 2 ERR 2 ERR 0 EA 3 ERR 3 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 1 ERR 2 ERR 3 ERR 7 ERR 0 EA 1 ERR 1 ERR 25 EA 1 ERR 0 EA 1 EA 25 ERR 0 EA 8 ERR 0 EA 0 EA 1 EA 1 ERR 6 ERR * 1 EA 2 ERR 2 ERR 10 ERR 3 ERR 4 EA 65 ERR 8 ERR 5 ERR 1 ERR 1 ERR * 1 EA 3 ERR 2 ERR 12 ERR 2 ERR 12 ERR 4 ERR 11 ERR 3 ERR 1 ERR 2 ERR 1 ERR 3 ERR 1 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 ERR 1 EA 1 ERR 1 ERR * 2 EA 2 ERR 1 ERR 0 EA 95 ERR 4 ERR 9 ERR 14 ERR 0 EA 0 EA 1 ERR 2 ERR 3 ERR 0 EA 1 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 12 ERR 2 ERR 23 ERR 4 ERR 0 EA 2 ERR 0 EA 0 EA 1 ERR 0 EA 2 ERR 2 ERR 2 ERR 3 ERR 4 ERR 6 ERR 2 ERR 1 ERR 4 ERR 1 ERR 4 ERR 2 ERR 0 EA 2 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 ERR 1 ERR 6 ERR 0 EA 24 ERR 1 ERR 1 ERR 6 ERR 1 EA 2 ERR 3 ERR 1 EA 5 ERR 2 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 9 ERR 0 EA 1 ERR 2 EA 7 ERR 5 ERR 5 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 ERR 0 EA 3 EA 1 ERR 2 ERR 10 ERR 25 EA 0 EA 1 ERR 1 ERR 1 ERR 5 ERR 3 ERR 5 ERR 3 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 ERR 0 EA 2 EA 1 ERR 0 EA 1 ERR 7 ERR 17 ERR 1 ERR 3 EA 1 ERR 0 EA 13 ERR 0 EA 1 ERR 0 EA 2 ERR 0 EA 0 EA 3 ERR 5 ERR 0 EA 0 EA 32 ERR 0 0 EA 0 EA 6 ERR 5 ERR 1 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 4 ERR 2 ERR 5 ERR 2 ERR 16 ERR 1 ERR 3 ERR 2 ERR 1 ERR 5 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 5 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 ERR 8 ERR 0 EA * 0 EA 2 EA 10 ERR 0 EA 1 ERR 0 EA 2 EA 4 ERR 0 EA 0 EA 0 EA 1 ERR 1 ERR 38 ERR 0 EA 1 ERR 2 ERR 0 EA 2 ERR 0 EA 2 ERR 1 ERR 0 EA 3 ERR 7 ERR 0 EA 1 ERR 1 ERR 0 EA 2 ERR 2 ERR 1 ERR 0 EA 8 ERR 0 EA 41 ERR 1 ERR 1 EA 3 EA 0 EA 0 EA 1 ERR 5 ERR

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 1 ERR 0 EA 14 ERR 1 ERR 1 ERR 1 EA 0 EA 8 ERR 5 ERR 0 EA * 1 ERR 0 EA 14 ERR 2 ERR 2 ERR 347 ERR 6 EA * 14 EA 10 EA 1 ERR 2 ERR 14 ERR 2 ERR 19 ERR 7 ERR 9 EA 1 ERR 2 ERR 66 ERR 1 ERR 2 ERR 0 EA 1 ERR 0 EA * 1 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 14 ERR 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 2 ERR 5 ERR 1 ERR 2 ERR 2 ERR 1 ERR 0 EA 0 EA 1 ERR 2 ERR 0 EA 0 EA 10 EA 11 EA 0 EA 3 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 11 EA 0 EA 0 EA 0 EA 9 EA 0 EA 75 EA 0 EA 0 EA 7 EA 8 EA 9 EA 3 EA 4 EA 0 EA 0 EA 20 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 2 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 EA 3 EA 14 EA 0 EA 16 EA 2 EA 0 EA 0 EA 3 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 0 EA 17 EA 0 EA 2 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 81 EA 12 EA 0 EA 82 EA 34 EA 0 EA 0 EA 1 EA 0 EA 10 EA 5 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 EA 0 EA 10 EA 0 EA 1 EA 0 EA 0 EA 6 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 4 EA 0 EA 15 EA 67 EA * 14 EA 12 EA 1 EA 114 EA 100 EA 102 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 5 EA 1 EA 0 EA 377 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA 3 EA 6 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 ERR * 0 EA 15 EA 2 EA 0 EA 4 EA 0 EA 4 EA 0 EA 3 EA 0 EA 4 EA 1 EA 0 EA 85 EA 0 EA 3 EA 11 EA 4 EA 0 EA -2 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 2 EA * 0 EA 48 EA 121 EA 0 EA 1 EA 0 EA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 EA 0 EA 11 EA 2 EA 15 EA 0 EA 1 EA 4 EA 29 EA 3 EA 18 EA 41 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA -3 EA -1 EA -3 EA 0 EA -6 EA -5 EA 0 EA 0 EA 0 EA 0 EA *

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fiscal Year/Period Sales Geography Legal Entity Vertical Plant Horizontal Sold-to

[0FISCPER].[T02012006] US Tyco Valves & Controls LP Inter/Intra Company;Oil & Gas;Process Not assigned All Horizontal All Sold-to Description

Global Product Family Product Group Global Product Type Product Model Product Brand Intercompany Trade Indicator MRO Project Booking Indicator

Sales Order Number

Sales Order Line Order Type Number ZORD ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE

Sales Office

Promised Date

Created On

Plant

Vertical Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

2176 10 7495 10 7497 10 7497 20 7497 30 7497 40 7497 50 7497 60 7497 70 7498 10 7498 100 7498 110 7498 20 7498 30 7498 40 7498 50 7498 60 7498 70 7498 80 7498 90 7499 10 7499 100 7499 110 7499 120 7499 20 7499 30 7499 40 7499 50 7499 60 7499 70 7499 80 7499 90 7501 10 7501 100

W Little York12/31/2014 05/01/2012 Not assigned Mfg Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned

7501 110 7501 120 7501 130 7501 140 7501 150 7501 160 7501 170 7501 180 7501 190 7501 20 7501 200 7501 210 7501 220 7501 230 7501 240 7501 250 7501 260 7501 270 7501 280 7501 290 7501 30 7501 300 7501 310 7501 320 7501 330 7501 340 7501 350 7501 360 7501 370 7501 380 7501 390 7501 40 7501 400 7501 410 7501 420 7501 430 7501 440 7501 450 7501 460 7501 470 7501 480 7501 490 7501 50 7501 500 7501 510 7501 520 7501 530

ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE

Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

7501 540 7501 550 7501 560 7501 570 7501 580 7501 60 7501 70 7501 80 7501 90 8713 40 10117 10 10118 10 10118 20 10118 30 10118 40 10118 50 10118 60 10118 70 10118 80 10118 90 10119 10 10119 20

ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORD ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE ZORE

Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 07/09/2012 Not assigned Reno Mfg 08/15/2012 08/16/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned07/27/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 08/08/2012 Not assigned Not assigned08/17/2012 08/08/2012 Not assigned

Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company Inter/Intra Company

All Global Product Family All Product Group All Global Product Type All Product Model All Product BrandTrade All Intercompany Indicator All MRO Project Booking Indicator

Product ID 11036427 10010803 10131038 10010831 10032105 10041933 10041948 10002057 10002057 10084245 10131915 10131852 10088942 10084679 10084772 10084287 10165076 10131876 10131832 10163810 10004010 10042004 10042017 10042019 10004032 10006024 10130901 10010820 10131111 10131112 10029507 10031747 10047135 10063903

Product Description

Product Hierarchy Text

Global Product Family

Global Product Group

Global Product Type

Global Product Model

Product Brand

BVRS KEY 8000L3C77G0A10 BFVRESNIC80L Butterfly Valves Resilient Seated Niche

Series 8000 Lug GRI

SFG SOFT GOODS KIT 81-4 TEFLONPressure Management High Performance Por Soft Goods & KEL-F/T Direct Spring PRV PMPDSOHPP80P 80 Series AG SFG SOFT GOODS KIT-SERIES 400 DIAPHRAGMHigh Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT 81P-4&8 BUNA TEFLON/B PMPDSOHPP80P Pressure Management High Performance Por Soft Goods Direct Spring PRV 80 Series AG SFG SOFT GOODS KIT-SERIES 800 PILOT 1481 High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT- TYPE XX3 MV, 1&1.5X2 High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT- TYPE XX3 MV, 4X6 API High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SPR SPRING- 250.0 #/IN PMPDSOHPP61P SST A313-631 S177 Management High Performance Por Pressure Direct Spring PRV 61/63B PartsAG SPR SPRING- 250.0 #/IN PMPDSOHPP61P SST A313-631 S177 Management High Performance Por Pressure Direct Spring PRV 61/63B PartsAG LAV 1.5 G 2.5 JOS-E -35-PMPDSO526LAV -J Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 0.75 1 961111MA PHM 0.75 1 965101MA PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO

LAV 1.5 G 3 JOS-E -55- -J PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 1 D 2 JOS-E -25-S-J PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 3 J 4 JOS-E -55- -J PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 6 Q 8 JOS-E -15- -J PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 8 T 10 JOS-E -35- -J PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 LAV 0.75 1 951101MD LAV 0.5 1 951200MA LAV 0.75 1 961101MD PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO

SPR SPRING- 787.0 #/IN, SHORT/MED BODY S Direct SpringHigh Performance Por PMPDSOHPP8PA Pressure Management PRV 81/83/86/81P Parts AG SFG SOFT GOODS KIT- TYPE ()23/()33/()43/ Management HPP Parts and Kits PMPHPPHPSHPS Pressure High Pressure Pilot High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT- TYPE XX3 MV, 2X3 API High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS- TYPE XX3 MV, 4X6 API 3X4 High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SPR SPRING-3960.0 #/IN STL 1060-1075/ALU Management High Performance Por PMPDSOHPP8PA Pressure Direct Spring PRV 81/83/86/81P Parts AG SPR SPRING- 183.0 #/IN, SERIES 200 PILOT Management HPP Parts and Kits PMPHPPHPSPAR Pressure High Pressure Pilot High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT-200 PILOT BUNA PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT 83-6 VITON Pressure Management High Performance Por Soft Goods PMPDSOHPP80P Direct Spring PRV 80 Series AG SFG SOFT GOODS KIT-6 X 8 TYPE 526 TFE TE High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SFG SOFT GOODS KIT-8 X 10 TYPE 526 TFE T High Pressure Pilot PMPHPPHPSHPS Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG SPR SPRING- 38.3 #/IN SST A313-316 S3160 Management High Performance Por PMPDSOHPP8PA Pressure Direct Spring PRV 81/83/86/81P Parts AG SFG SOFT GOODS -400 PMPHPPHPSHPS PISTON PILOT 100-148 High Pressure Pilot Pressure Management HPP Parts and Kits High Pressure Pilot AG O-RING AS 568-113 90 DURO PMPDSO526JSP Pressure Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Direct Spring PRV 526 & E CRO HLD DISC HOLDER-D/E ORF JLT-JOS-E-5()-7(Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO

10063930 10065430 10065434 10068889 10068891 10068892 10068899 10068901 10068904 10052384 10068911 10074578 10102860 10134598 10134599 10134624 10104751 10104770 10113186 10113863 10052387 10113961 10113968 10113972 10113999 10114045 10114047 10114059 10114066 10114085 10115217 10052389 10115234 10115243 10115247 10115251 10115286 10115305 10115339 10115385 10115411 10115532 10052765 10115669 10115726 10115879 10115881

CAP CAP KIT STL AISI 1215 G12150 Pressure Management Portable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Direct Spring PRV Series CRO HLD DISC HOLDER 2 J 3PMPDSO526JSP SA Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts JLT-JOS/JBS SST Management Pressure PRV 526 & E CRO HLD DISC HOLDER 3 L 4PMPDSO526JSP & 4 L 6 JLT-JOS/JB Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP JOS/JBS D/E 1()-4() Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP JOS/JBS D/E 5()-7() Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP JOS/JBS F/G 1()-4() Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP JOS/JBS J 55,56-6() Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP JOS/JBS K Pressure Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts 55,56-6() Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP SSManagement Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts JOS/JBS L 5()-6() Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GUI GUIDE Q ORF JOS/JBS SST A297-HE J934 Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Management PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP SSManagement Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts JOS/JBS T 1()-4() Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO KIT CVRSN KIT JOS-E D PMPDSO526JSP 1()-4() ELASTOMER Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO SPD SPINDLE ASSY Q 4(), R 1()-4() TYPE C Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO KIT CAP CNV KIT D GR 2 PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 KIT CAP CNV KIT C GR 3 P-4()THRU Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E T-4() PMPDSO526LAV O Direct Spring PRV 526 & E 526 KIT CAP CNV KIT C GR.2 PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 BEL BELLOWS & TAILPIECE ASSY "K" JBS1()-Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO BEL BELLOWS & TAILPIECE ASSY QPressure Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts ORIF.JBS- Direct Spring PRV PMPDSO526JSP 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 INC Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 INCManagement Portable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Direct Spring PRV Series CRO GUI GUIDE R ORF JOS/JBS SST A297-HE J934 Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 2.00 IDMIN 0.78 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 2.00 IDMIN 0.78 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 2.00 IDMIN 0.78 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 2.00 IDMIN 0.78 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.56 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO GUI GUIDE T ORF JOS/JBS SST A297-HE J934 Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.62 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 4.00 ODMAX 2.23 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 4.50 ODMAX 2.23 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 4.50 ODMAX 2.23 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 6.50 ODMAX 3.30 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO DIS DISC INSERT 1 D/E 2 JOS/JBS SST SA47 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 8.00 ODMAX 4.23 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 8.00 ODMAX 4.23 CORDirect SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 13.00 ODMAX 7.07 CO Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 13.00 ODMAX 7.07 CO Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO

10115908 10115951 10065707 10066668 10066732 10053697 10059781 10060079 10062958 11017861 10114069 10068895 10068897 10134624 10104748 10104751 10113992 10114085 10066664 10066668 10131926 10131832

SPR SPRING-FREE LGTH 13.00 ODMAX 7.07 CO Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 20.00 ODMAX 9.50 CO Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Springs PMPDSO526SPR Pressure Management PRV 526 & E CRO #N/A RETAINING LOCKCLIP JOS/JBS/JLT ORF Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Management PRV 526 & E CRO GSK GASKET OD= 2.245/ 2.219 ID= 1.687/ 1 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET OD= 5.245/ 5.219 ID= 4.312/ 4 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO NUT NUT ADJUSTING BOLT - JOS/JBS - 1.625Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO DIS DISC INSERT OMNI 9511 SST SA479-316 Management Portable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Direct Spring PRV Series CRO DIS DISC INSERT OMNI 9611 & 9651 Pressure Management Portable / Thermal 800/900/BP Pa SST PMPDSOPTHBPPSA4 Direct Spring PRV Series CRO DIS DISC INSERT H ORFPMPDSO526JSP JOS/JBS ENHANCED S Direct SpringFlanged (APIJOS/JBS/JLT Parts Pressure Management PRV 526 & E CRO BKT PXM MAC M18 X1-6H S20-02-12 Other Products MaterialRaw MaterialRaw Material# 304 CRU Raw OTHRAWRAWRAW SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 IDMIN 1.00 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP 4 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts JOS/JBS H Pressure 1()-3(), Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET PACK SSTPMPDSO526JSP SS Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts JOS/JBS J 1()-2() Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO KIT CAP CNV KIT C GR.2 PMPDSO526LAV Pressure Management Flanged (APIFlanged (APICRO & E Direct Spring PRV 526 & E 526 BEL BELLOWS & TAILPIECE ASSY 2 Pressure Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts H3 PMPDSO526JSPJLT-J Direct Spring PRV 526 & E CRO BEL BELLOWS & TAILPIECE ASSY "K" JBS1()-Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO SPR SPRING-FREE LGTH 2.00 IDMIN 0.78 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO SPR SPRING-FREE LGTH 3.00 ODMAX 1.56 SST Direct SpringPortable / Thermal 800/900/BP Pa PMPDSOPTHBPP Pressure Management PRV Series CRO GSK GASKET OD= 1.495/ 1.469 ID= 1.187/ 1 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO GSK GASKET OD= 2.245/ 2.219 ID= 1.687/ 1 Management Flanged (APIJOS/JBS/JLT Parts PMPDSO526JSP Pressure Direct Spring PRV 526 & E CRO LAV 0.75 1 9611011A LAV 0.5 1 951200MA PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO PMPDSOPTHLAV Pressure Management Portable / Thermal Direct Spring PRV Portable / Thermal L CRO

Customer 11052 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048

Customer Name

Rejection Reason Code

MRO Project Booking Indicator

Intercompa ny / Trade indicator

Ship-To

Ship-To Name

Ship-To ZIP

Ship-To City

TYCO V&C LP (US SALES GROUP) Inter-Company Not assignedZMRO 51043 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51057 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059

TYCO V&C LP (SSD CORONA) 92879 CORONA TYCO V&C CANADA (BURLINGTON DISTR/S L7L 0A1 BURLINGTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON

11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048

TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059

TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON

11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11052 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048 11048

TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51059 TYCO V&C LP (US SALES GROUP) Inter-Company Not assignedZMRO 1100194 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51057 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060 TYCO V&C CANADA (CALGARY HO & SERV) Not assignedZMRO Inter-Company 51060

TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON TYCO V&C CANADA (EDMONTON DISTR/SER T6B 2Z1 EDMONTON GALLO WINES 95334 LIVINGSTON TYCO V&C CANADA (BURLINGTON DISTR/S L7L 0A1 BURLINGTON TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES TYCO V&C CANADA (VARENNES DISTR/SER J3X 1P7 VARENNES

Ship-To State US/CA CA/ON CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB

Destination Country US CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Booking Quantity

Booking Value

Backlog Quantity 5 15 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 15 1 2 1 1 1 5 2

Backlog Value $841.00 $529.50 $89.24 $285.04 $137.20 $73.59 $368.96 $28.64 $28.64 $1,751.04 $683.60 $0.00 $2,100.04 $1,710.89 $3,600.00 $6,439.76 $8,578.69 $188.37 $922.74 $196.01 $17.98 $516.82 $301.70 $216.45 $115.22 $59.27 $649.35 $27.31 $849.16 $662.67 $11.65 $364.97 $38.45 $335.06

Backlog Days 856 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

4 3 1 27 2 24 5 3 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 15 1 2 1 3 1 1 2 1 5 2 1 2 5 1 5 4 3 6 2 1 1 1 1

$233.92 $908.70 $435.71 $1,138.59 $111.38 $1,118.40 $361.15 $225.09 $261.42 $865.83 $528.44 $651.94 $262.36 $351.56 $264.86 $168.30 $813.64 $1,517.30 $0.00 $0.00 $1,029.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,439.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $135.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB CA/AB US/CA CA/ON CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC CA/QC

CA CA CA CA CA CA CA CA CA US CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

1 1 1 1 1 1 10 5 1 16 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7

$0.00 $0.00 $3.49 $49.40 $20.97 $59.41 $244.70 $142.15 $83.18 $0.00 $0.00 $101.60 $109.04 $168.30 $741.87 $813.64 $0.00 $0.00 $16.78 $49.40 $380.80 $1,076.74

-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -12 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -10 -10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful