Regrete Tristete Fugă Teamă Groază Exaltare Antipatie Veselie Îngrijorare Speranţă Dragoste Regrete Tristete Fugă Teamă

Groază Exaltare Antipatie Veselie Îngrijorare Speranţă Dragoste

Satisfacţie Repulsie Invidie Amărăciune Mândrie Plăcere Fericire Încântare Mânie Simpatie Entuziasm Satisfacţie Repulsie Invidie Amărăciune Mândrie Plăcere Fericire Încântare Mânie Simpatie Entuziasm

Dezgust Ruşine Gelozie Pudoare Elan Calm Nefericire Grijă Duioşie Modestie Compasiune Dezgust Ruşine Gelozie Pudoare Elan Calm Nefericire Grijă Duioşie Modestie Compasiune

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful