You are on page 1of 2

Məmmədli Şəmxan (Qrup 142) Sərbəst № 9 Heyətin toplanması,seçilməsi və insan resurslarının inkişafı

Müəssisələrdə işə alınacaq heyətin işin tələb etdiyi xüsusiyyət və qabiliyyətlərə sahib olub olmadıqlarının etibarlı bir şəkildə müəyyən olunması məhsuldarlıq və fəaliyyət kimi iki əhəmiyyətli rəhbərlik anlayışı ilə yaxından əlaqəlidir. İşçi seçmə və qiymətləndirmə prosesinin məqsədi iş və adam arasındakı uyğunluğu ortaya çıxarmaqdır. Müəssisə işə götürmə proseslərini effektiv bir şəkildə tətbiq üçün personal planlamasına prioritet verməlidir. Heyət planlaşdırılması şirkətlərdə tətbiq olunan iş analizləri istiqamətində baş verir. İdarəçi səviyyələrindəki açıq mövqeləri təyin əməliyyatlarını çox firma təşkilati ehtiyatlama adı altında icra etməkdədir. Nə vəziyyətdə olursa olsun heyət planlaması bir firmanın strateji İnsan Resursları planlaşdırılması prosesləri üçün əhəmiyyətlidir. Personal planlaşdırılması nəticəsində müəssisə işçi seçmə və qiymətləndirmə prosesində qərar verməlidir. Işçi seçimi üçün şirkətlərdə müxtəlif üsullar tətbiq olunmaqdadır, bu texnikalarını 4 ana başlıq altında yığa bilərik:

1. Psixoloji testlər 2. Ənənəvi seçki texnikaları 3. Müasir seçki texnikaları 4. Digər seçki texnikaları

Psixoloji testlər, namizədlər haqqında məlumat təmin etmək üçün istifadə edilən standart, sistematik və obyektiv vasitədir. Testləri əvvəl fərdi və

qrup testləri olmaq üzrə iki qrupa ayıra bilərik. Daha sonra alətli testlər, kağızqələm testləri deyə ikinci bir qruplaşdırmaq edilə bilər. Ən əhəmiyyətli qruplaşdırıldırma növlərindən biri də qabiliyyət testləri, zəka testləri, mühərrik testlər, fiziki testlər və şəxsiyyət testləri ilə maraq / tutum testlərinin. Işçi seçmə müddətində testlər fəaliyyətlərini artırmaq baxımından müsahibələr və lazımlı araşdırmalar tamamlandıqdan sonra namizədlərə tətbiq olunmalıdır. Testlər işə götürmə prosesində əhəmiyyətli bir yer tutsa da müəssisə mühitində fərqli səbəblərdən ötəri də istifadə edilə bilər. İşçiləri peşəyə yönəltmək, işçilərin iş rotasiyalarını təmin etmək, işçiləri qalxma etdirmək, təhsil proqramlarının fəaliyyətini artırmaq, təhsil üçün lazımlı ehtiyacları təyin etmək və işçilər üçün tövsiyələr olmaq üçün müəssisələrdə zaman zaman testlər istifadə olunmaqdadır. Ədəbiyyat:
1.Patricia M. Albrecht, Roger C. Albrecht. Fundamentals of Human Resourcers, AMA, USA, 2005