You are on page 1of 9

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI

Self-Access Learning (SAL)

Konsep

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI (PAK)

Berpusatkan murid

: Kendiri

Terarah Tempo Penaksiran

Keperluan dan kemampuan Matlamat murid murid

Perancangan murid

PAK: pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berlaku atas daya usaha murid sendiri. Murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara sendiri. Murid memilih gaya belajar sendiri untuk mengakses sumber pembelajaran dan menaksir tugasan untuk memantau prestasi mereka.

Tujuan Program PAK

Memotivasikan murid ke arah murid berautonomi Menghasilkan individu bestari self-directed ; self-paced ; self-access ; self-assessed.

CIRI-CIRI PAK
Persekitaran pembelajaran fleksibel, selesa, tanpa tekanan Mudah akses kepada bahan pembelajaran dan bantuan fasilitator Pilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas Belajar secara bersendirian / kumpulan

Belajar mengikut kadar dan kemampuan individu


Kemudahan mentaksir pencapaian sendiri

Konsep am pusat PAK


Bilik Khas PAK
Simpan bahan pembelajaran sistematik Belajar tanpa selia Belajar : individu, berpasangan, kumpulan

Bentuk/Jenis Pusat PAK

Sudut PAK di PSS

Ruang legar, laluan, kantin sekolah, dll.

Pusat Mudah Alih


- troli, kotak

Bahan bercetak
Buku, majalah, akhbar, jurnal, peta, poster, lembaran kerja

Bahan bukan cetak


Bahan audio visual, permainan, perisian

Hasil kerja murid


Lukisan, esei, sajak, puisi, laporan, kraf tangan, kajian

BAHAN PAK
Boneka
Pentas, pelbagai jenis

Bahan multimedia
Alat perisian, jaring, laman web, cakera padat

Contoh Format Lembaran Kerja


Kod Warna Kod klasifikasi T1.5/2/02/30/04 Tajuk Objektif
Tujuan Arahan

Sistem Kod
T 1.5 2 02 30 04 bertutur kemahiran bertutur aras Latihan 01 belajar (maklumat) bilangan salinan nombor siri

Tugasan

Bahan Reka bentuk Ilustrasi


Reka Bentuk dan Ilustrasi

Kod Warna Biru Merah Hijau


Sumber Bahan

3 2 1

Cemerlang Sederhana Mudah

Jawapan Penyedia Bahan


Sumber Bahan

Kod Kandungan D Mendengar B T Bertutur TB P Penulisan KK

Membaca Tatabahasa Kosa kata

Orientasi
Suai kenal (ikut arahan, senarai semak) Kemahiran Belajar Cth. Kem. Merujuk: katalog, indeks,kamus, internet, ensiklopedia

Analisis keperluan
Tentukan keperluan (kekuatan, kelemahan murid) Tetapkan tempoh pencapaian yang realistik.

Ujian Penentu Aras


Tentukan tahap kemahiran Dijalankan sebelum dan semasa pembelajara n

Kontrak (Murid bert/jawab atas pembelajaran)


Tetapkan dan jelaskan pernyataan matlamat pembelajaran Sediakan rancangan pembelajaran nyatakan jenis tugasan dan tempoh menyediakannya.

Rekod kerja
Catat bil. aktiviti yang lengkap Murid dapat menaksir Guru boleh memantau kemajuan murid.

PERSEDIAAN DAN PERKEMBANGAN MURID

PEMBELAJARAN

AKSES

KENDIRI
BERAUTONOMI

Berpusatkan murid Amalan kemahiran belajar Tanpa tekanan

Tempat Bahan Bantuan fasilitator Stail Masa

Terarah kendiri Tempo kendiri Penaksiran kendiri Keperluan kendiri Matlamat kendiri Perancangan kendiri

You might also like