You are on page 1of 13

PEMBELAJARAN MASTERI

Penyampai

Hajah Sabura bt Mohd Daud Marican Maktab Perguruan Kota Bharu

MODEL PM
Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian
Ya

Tidak

Tindakan Susulan Pengayaan Pengukuhan Pengembangan


Ya

Sudahkah murid menguasai?


Teruskan

Tindakan Susulan Pemulihan

Unit Pembelajaran 2

PENILAIAN

PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN


BERPUSATKAN GURU
Penerangan Penjelasan Huraian

BERPUSATKAN MURID
Bercerita Latih tubi Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Inkuiri penemuan Soal jawab Main peranan Demonstrasi Penyelesaian masalah Sumbang saran Projek Pembelajaran koperatif Amali

Memberi nota
Syarahan Demonstrasi

CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN


Memberi latihan yang lebih mencabar Memberi latihan dalam pelbagai bentuk Membuat projek Membuat kajian

CONTOH AKTIVITI PEMULIHAN


Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza Memperbetulkan perlakuan yang salah Menggunakan bahan visual Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas

CIRI-CIRI PM
HP perlu ditentukan dan disusun mengikut hirarki Strategi P & P pelbagai
Penilaian berasaskan ujian rujukan kriteria

Murid menguasai 80% aras masteri

Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan

PRINSIP ASAS PM

Murid Normal

Unit Pembelajaran

Masa Mencukupi

P&P Berkualiti

DEFINISI

UNIT PEMBELAJARAN 6

HP
ARAS 1

PENILAIAN
TIDAK YA

PEMULIHAN

PENGAYAAN
MASTERI 80 %

ARAS 2

UNIT PEMBELAJARAN 6

HP
ARAS 2

PENILAIAN
TIDAK YA

PEMULIHAN

PENGAYAAN
MASTERI 80 %

ARAS 3

UNIT PEMBELAJARAN 6

HP
ARAS 3

PENILAIAN
TIDAK YA

PEMULIHAN

PENGAYAAN
MASTERI 80 %

UNIT PEMBELAJARAN 7

Terima kasih