You are on page 1of 5

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH

PKS

KONSEP PKS
Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Menilai perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek JERI Bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan murid dari satu peringkat ke satu peringkat

TUJUAN PKS

Mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru Melalui PKS guru dapat : *mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. *mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa * mengetahui keberkesanan pengajarannya * merancang dan mengubah suai pengajarannya *Menjalankan tindakan susulan

MERANCANG
MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN

MEMBINA INSTRUMEN
MEMBUAT JADUAL PENENTU MEMBINA SOALAN/INSTRUMEN

MELAKSANAKAN PENILAIAN
PEMERHATIAN / LISAN / PENULISAN

MEREKOD

MENGANALISIS MAKLUMAT MELAPOR


(JIKA PERLU)

YA
TINDAKAN SUSULAN PENGUKUHAN PENGAYAAN

TIDAK
PENGUASAAN PERKARA YANG DIAJAR TINDAKAN SUSULAN PEMULIHAN

YA
TERUSKAN PELAJARAN BARU

TAMAT