Català Caturla, Carme Grup de treball format per Nayomi, Sandra i Natasha.

PILA AMB LLIMES

RESUM Basant-nos en els experiments d’Alessandro Volta, volem fabricar la nostra bateria casolana. Es tracta de fer funcionar un LED amb tres llimes (quatre en aquest cas) caragols i monedes. Per tant, fabricarem una bateria, encara que el seu voltatge serà molt xicotet. Podem utilitzar qualsevol fruita o vegetal que tingui àcid o un altre electrolític (com una creïlla). BASE TEÒRICA La pila està formada per l’ànode, el càtode i l’electròlit. En el nostre projecte utilitzarem un caragol, que esta recobert de zinc, per que faça la funció d’ànode; i la moneda de 0,05€, que és de coure, per tal d’aconseguir el càtode. Així, i mitjançant els processos que faran el coure i el zinc al entrar en contacte amb l’electròlit (l’àcid de la llima) aconseguirem la bateria.

Per encendre el LED necessitem un voltatge major al que ens proporciona una sola llima, per tant la connectarem en sèrie per tal de poder augmentar-lo. MATERIALS · · · · · · 4 llimes 4 monedes de 0,05€ 4 caragols 1 LED Cables 10 cocodrils

FERRAMENTS · Tisores · Cúter PROCEDIMENTS Primer preparem els cables amb els cocodrils, que ens permetran connectar les monedes i els caragols als cables més fàcilment.

Tot seguit, hem de xafar un poc la llima per obtenir més suc en el seu interior. Després introduïm el caragol en la llima i la moneda. En el cas de la moneda ens ajudem de el cúter per fer un trau (intentar fer-lo més xicotet que la moneda per millorar la col·locació d’aquesta)

Finalment, connectarem en sèrie aquestes bateries, connectant cada moneda (part positiva de la bateria) amb un caragol (part negativa) i també al LED per la part corresponent.

RESULTATS No han sigut uns resultats molt bons, ja que el LED no feia molta llum, i no hem sabut la solució al nostre problema. No ha sigut una experiència no massa complicada.

PROBLEMES I SOLUCIONS Els problemes més importants, a part de l’anterior, ha sigut la col·locació dels cocodrils als cables, que amb un poc de paciència hem pogut solucionar. Respecte a la col·locació dels caragols i les monedes no ha hagut cap complicació i hem aconseguit que el LED produïsca llum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful