1. Ako u ponod pada kiša, može li se očekivati da de nakon 72 sata vreme biti sunčano ?

Rešenje: Ne može, jer de posle 72 sata biti opet 12 sati nodu, a nodu sunce ne sija

2. Miš je udaljen od od svog skloništa 20 koraka. Mačka je udaljena od miša 5 skokova. Dok mačka jedanput skoči, miš načini 3 koraka, ali je jedan skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Da li de mačka uhvatiti miša? Rešenje: Miš de umadi mački za jedan korak

3. Za lonac s poklopcem pladeno je 1.200 dinara. Lonac je skuplji od poklopca 1.000 dinara. Koliko košta poklopac? Rešenje: Poklopac košta 100 dinara

4. Kada je biciklista prešao dve tredine puta, pukla mu je guma na točku. Preostali deo puta prešao je pešice utrošivši dvaput više vremena nego vozedi se biciklom. Kolki se puta brže kretao biciklom nego pešice? Rešenje: Biciklista je prešao pešice tredinu puta, tj. dvaput manje nego biciklom, a utrošio je dvaput više vremena. Prema tome , vozio je 4 puta brže nego što je išao pešice

5. Za svesku je pladeno 100 dinara i još tredinu cene sveske. Kolika je cena sveske? Rešenje: 150 dinara

6. Otac je stariji od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina ocu ako zbir njegovih i derkinih godina iznosi 50? Rešenje: 45 godina

7. Kada je učenik pročitao polovinu knjige i još 20 strana ostalo mu je da pročita još tredinu knjige. Kolko je imala strana imala knjiga? Rešenje: 120 strana

8. Na koliko se načina od 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke? Rešenje: 15 načina

Brat i sestra su pre 8 godina imali zajedno 8 godina. Kako je to mogude? Rešenje: Rođeni su kao trojke s još jednim bratom ili jednom sestrom. 11. 10. (60 36):3=8.9. sin je imao 8 godina.4) x 4 = 0 12. a 31 godinu kada je rodila sina . 11. u istom mestu. 13. Sin 8. Za koje de vreme bolesnik potrošiti pet tableta ? Rešenje: Za dva sata . 9. Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete svakih pola sata. 8. 6. 12 itd. Koji broj u tom zapisu stoji na stotom mestu? Rešenje: Na stotom mestu mestu je broj 5 u broju 551. Majka je imala 26 godina kada je rodila kderku. Kada sin bude imao 13 godina 15. Svi prirodni brojevi počevši od 1. Otac je stariji od sina 23 godine. sin treba imati 23 godine da bi otac bio dvaput stariji od njega. 3. 5. Koliko danas svako od njih ima godina ako svi zajedno imaju 60 godina. 7. Kada de otac biti tri puta stariji od sina? Rešenje: Razlika između godina i oca i sina ostaje stalna. napisani su uzastopno u redu jedan iza drugog : 1. Sinu je 9 godina . Ukupno kdi i majka su imale 36 godina. kdi 13 i majka 39 godina. 10. Koliko de godina imati zajedno posle 8 godina? Rešenje: I sestra i brat de posle 8 godina biti stariji za po 16 godina i imade ukupno 40 godina. Uroš i Marko rođeni su istog dana. 14. Kada je ocu bila 31 godina. Rešenje: (4 . . Koliko je sinu sada godina? Rešenje: 23 godine. iste godine i od istih roditelja. Prema tome. Napišite 0 pomodu 3 četvorke. a sad je otac dvaput stariji od sina. a ocu je 35. ali nisu blizanci. Rešenja: Kada se rodio sin kci je imala 5 godina. 2. Dva brata. 4.

treba izvaditi kuglica iz korpe da bi među njima bilo kuglica svih boja? Rešenje: 18 kuglica 9. Pomodu dve posude od 3 l i 5 l odmerite iz vodovodne slavine u lonac 4 l vode. ostaju 3 mesta prazna. Rešenje: Napunite posudu od 5l i njome napunte posudu od 3 l. 7. Koliko najmanje . Kada je putnik prešao 10 kilometara. Ne gledajudi . treba uzeti iz kutije nekoliko bombona tako da među uzetim budu bar dve bombone iste vrste. 15. U korpi se nalaze 10 belih . Brat i sestra imaju zajedno 23 godine. Treba uzeti tri bombone. 7 crvenih I 5 zelenih kuglica. 4. 5. Veda kruška i teg od 30 g su u ravnoteži sa manjom kruškom i tegom od 40 g.2. pa jedna petina puta iznosi 20 kilometara. 10. ostalo mu je još dve petine puta do sredine. onda bi on bio 2 puta stariji od sestre. onda i u drugoj polovini ima isto toliko. Da je brat 2 godine mlađi . 6. Kolika je dužina celog puta? Rešenje: Ako u jednoj polovini puta ima 10 kilometra i još dve petine puta . ostatak od 2 l sipajta u lonac . učenika 32. Ako sedne u klupe 5 učenika. ne gledajudi . Koji broj . Ponovite to još jednom i u loncu de biti četiri litra vode. Koliko grama je teška svaka kruška? Rešenje: Iz zadatka zaključujemo da je veda kruška za 10 grama teža od manje. Dve kruške imaju zajedno 100 g. 3. Koji najmanji broj bombona treba uzeti? Rešenje: Ako se uzmu samo 2 bombone tada one mogu biti različitih vrsta. za 7 učenika nema mesta. U kutiji se nalaze dve vrste bombona. Ako sedne u klupe 7 učenika. 1. 55 grama i 45 grama 3. Koliko je godina bratu . a koliko sestri? . Koliko je klupa i koliko učenika? Rešenje: Klupa 5. u redu brojeva 0. 21 … sledi posle broja 21? Rešenje: Broj 28 6. a ceo put 100 kilometara 8.

Vaga je u ravnoteži . 47. 67. a celi sapun 3 kilograma 11. 57. Na kraju im je ostalo zajedno 130 dinara. 3. 21 : 3 = 7. između 1. u godini je bilo još 52 petka. 13. Jovana 109 i Ivana 123 dinara. 72. januar bio četvrtak. Njihova razlika je 976320 – 203679 = 772641 14. U takvoj godini . U jednoj godini je bilo 53 petka. Ako je 1. april 92. Kolika je cena jedne bioskopske karte? Rešenje: Ako je cena karte x onda su zajedno potrošile na karte 3x dinara. tako da je ostalo 17 sedmica. a sestra 7 godina 10. koji dan je bio 1. Znači da knjiga ima 378 strana. aprila ima tačno 30 + 29 + 31 = 90 dana. april bio takođe . Koliko listova ima knjiga ako je za numerisanje njenih strana upotrebljeno tačno 77 sedmica Rešenje: Za numeraciju prvih 100 strana upotrebljeno je 20 sedmica. Slično za numeraciju narednih 200 strana upotrebljeno je jo 40 sedmica. odnosno 189 listova. 3x + ( 168 + 109 +123) + 130 = 980 3x = 980 – 530 3x = 450 x = 150 Cena jedne bioskopske karte je 150 dinara 12. i to za numeraciju slededih strana: 7. 76. 75. 17. april? Rešenje : Sem 2. januara i 1.Rešenje: Da je brat mlađi za dve godine. 79. 2. onda bi imali zajedno 21 godinu. tj. dan u godini. Brat ima 16 godina. 70. Na jednu stranu vage stavljen je komad sapuna. Rešenje: Najvedi takav broj je 976320. Prvo su išle u bioskop i svaka je platila svoju kartu. da je bila prestupna. a na drugu još ¾ sapuna. 777. što znači da je 1. sledi da je 1. Jovana i Ivana su zajedno imale 980 dinara. 7 i 9. Tri dugarice Milena. što znači da je ta godina imala 2 + 7 x 52 = 366 dana. 37. 27. 87 i 97. januara koji je bio petak. Odredi razliku najvedeg i najmanjeg šestocifrenog broja zapisanih pomodu cifara 0. 71.74. 78. a najmanji 203679. 6. 73. Kolika je težina sapuna? Rešenje: Četvrtina sapuna teška je tri četvrtine kilograma. Zatim su otišle u prodavnicu i potrošile Milena 168. tako da se svaka cifra pojavljuje u svakom od brojeva tačno jednom.

Zbir dva broja iznosi 330. ostalo muje da pređe još četvrtinu puta I 6 km. Za koje vreme bi obavili taj posao radedi zajedno? Rešenje: Za tri sata . Broj 12 izrazite sa četiri devetke. Koika je dužina stuba? Rešenje: 9 m 4.5 m. Rešenje: 9 + 99 : 9 5. polovina u vodi. Broj pedesetpet izrazi sa pet četvorki. Koliko je bilo sanduka I koliko jabuka? Rešenje: 7 sanduka I 50 kg jabuka. Koliko je dužina puta? Rešenje: 32 km 3. Koliko ima trocifrenih brojeva koji semogu podeliti sa 5? Rešenje: 90 7. ti brojevi postaju jednaki . onda bi 8 kg jabuka bilo više.četvrtak. Kada se vedem broju odbije s desne strane nula. a iznad vode viri 1. Koji su to brojevi? Rešenje: Broj 300 i broj 30 2. Kada je pešak prešao polovinu puta I još 2 km. Tredina stuba je u zemlji. Jedan radnik može završiti posao za 4 sata. a drugi za 12 sati. Ako bi se jabuke stavljale u sandke po 6 kg. 6. Rešenje: 44 + ( 44 :4 ) 8. 1. a ako bi stavljali po 8 kg. onda bi još moglo stati 6 kg jabuka.

Koliko se u ligi ukupno odigra u toku jedne godine? Rešenje: 306 utakmica 13. Fudbalska liga ima 18 klubova. Koliko papuča treba uzeti da bi se među njima našla bar dva para papuča? Rešenje: Treba uzeti 10 papuča 10. U tim stolovima je 25 – 7 = 18 fijoka. Ukupno u tim stolovima ima 25 fioka. Koliko je fazana I koliko zečeva? Rešenje: Ako bi u kavezu bili samo fazani . a Saša ne stanuje od škole dalje nego Toma. Stolova s jednom fijokom ima koliko i sa dve i tri fioke zajedno. 15. a s dve I tri fijoke ukupno takođe 7. Sa 3 fioke su 4 stola. U istoj ulici nalazi se škola u kojoj oni uče. Vlada i Saša žive u istoj ulici ali u različitim kudama. 11. njih je 12. Vlada ne stanuje bliže školi od Tome. Toma. za 4 manje nego što je u stvari. Odgovor. tj. Svaki klub igra sa svakim po dve utakmice: jednu na svom terenu . 14.9. Roba težine 125 kg razmerena je u 40 vreda od 5 kg I 2kg. U mračnom predsoblju nalazi se 8 pari papuča. a ne 94. Koliko je kojih vreda? Rešenje: 15 vreda po 5 kg i 25 vreda po 2 kg. Brojevi su 28 i 21. Ko od tih dečaka trba krenuti iz stana pre svih. a fazana 23 . Jedan broj je za 7 manji od drugog i iznosi tri njegove četvrtine. U kavezima se nalaze zečevi i fazani . Koji su to brojevi? Rešenje: Četvrtina vedeg broja je 7. zatim Toma i na kraju Saša. 12. onda bi broj nogu bio 70. Ove životinje imaju ukupno 35 glava I 94 noge. Kolkiko ima stolova sa tri fioke? Rešenje: Stolova s jednom fijokom ima7. drugu u gostima.. Prema tome višak od 24 noge pripada zečevima. sa 2 fijoke 3 stola i s jednom fijokom 7 stolova. ko od njih krede posle predhodnog I na kraju. U prodavnici nameštaja nalaze se 14 kancelarijskih stolova s jednom. ko od njih čeka predhodno da bi svi zajedno ušli u školu? Rešenje: Vlada treba krenuti ranije od svih. dve I tri fioke. tada bi ukupno bilo 14 fijoka.

15 itd. 50 + 51. pa je veći zbir neparnih brojeva za 45 x 1 = 45 10.. Koliko ima trocifrenih brojeva kod kojih je cifra stotina jednaka cifri jedinica? Rešenje: Za istu cifru desetica postoji u svakoj stotini 9 takvih brojeva. Rešenje: Možemo formirati zbirove: 1 + 100. 14. . Prema tome. jer se proizvod dva uzastopna prirodna broja završava jednom od cifara: 0. i 91 izabrati tri broja da im zbir bude 100? Rešenje: Ne. ukupno se upotrebi 189 + 966 = 1155 cifara 7. što ne odgovara uslovima zadatka. a ovaj broj se završava cifrom 8. Slova A i B su različite cifre. Za trocifrene brojeve se upotrebi se još (421 .(9 x1 + 90 x 2 ) = 1035 cifara. 11. pa je broj trocifrenih stranica 1035 : 3 = 345. a 100 je paran broj. Koliko se puta upotrebi svaka cifra za pisanje svih dvocifrenih brojeva? Rešenje: Nula se upotrebi na mestu jedinica po jednom u svakoj desetici: 9 x 1 = 9 puta. 6. Otkucala je ukupno 219 cifara. odnosno 1 + 9999 + 9999 = 19999 12. Takvih parova imamo 90 : 2 = 45 . 4 + 97. 83. Za koliko je veći zbir svih neparnih dvocifrenih brojeva od zbira svih parnih dvocifrenih brojeva? Rešenje: Za svaki par susednih brojeva: 10. a ukupan broj stanica je 99 + 345= 444. 12. Ti zbirovi se nalaze na 50 mesta. jer su svi neparni. Koliko treba upotrebiti cifara da bi se numerisala knjiga koja ima 421 stranicu? Rešenje: Za jednocifrene i dvocifrene brojeve upotrebi se 9 x 1 + 90 x 2 = 189 cifara. ukupno je potrebno 180 + 2700 = 2880 cifara. Tačno rešenje je B = 1 i A = 9.1. Daktilografkinja je otkucala jedan iza drugog prirodne brojeve bez razlomka: 12345678910111121214. pa je za njih potrebno 90 x 2 = 180 cifara. a 2 + 9999 + 9999 = 2000. Mogu li se među brojevima: 11. veći je neparan za 1.. Dešifrovati sledeće sabiranje : B + AAAA + AAAA = BAAAA . ukupno 9 + 10 = 19 puta. 17. a pošto je vrednost od njih 101. 2. Ako je B = 2... 5. 8. 3. onda bi moralo biti A = 9. Koliko je puta otkucala cifru 1? Rešenje: Otkucala je ( 219 . .189) : 3 =10 trocifrenih brojeva . Trocifrenih brojeva ima 900. Zbir 3 neparna broja je neparan broj. Može li broj 3478 biti proizvod dva uzastopna prirodna broja? Rešenje: Ne može. Rešenje: Cifra B je pri ovom sabiranju prenos i može biti 1 ili 2. Da bi se numerisale stranice neke knjige bilo je potrebno 1244 cifre.. pa je otkucala ukupno 11 + 19 + 1 = 31 jedinicu.. 13. Ostale se cifre upotrebe na mestu jedinica po jedanput u svakoj desetici i na mestu desetica koje počinju tom cifrom 10 puta. a za njih je upotrebila 11 jedinica. 67. Za dvocifrene brojeve joj je trebalo 19 jedinica i 1 jedinica za jednocifrene.. pri čemu su sve cifre A međusobno jednake i isto tako sve cifre B međusobno jednake. . 6. Dakle. 53.99) x 3 = 966 cifara. 2 + 99. to je ukupan njihov zbir 101 x 50 = 5050 11. Koliko stranica ima ta knjiga? Rešenje: Za numeraciju trocifrenih stranica upotrebljno je 1224 . Izračunaj zbir prvih 100 prirodnih brojeva. Kako se na mestu desetica može staviti 10 različitih cifara. 13. a na mestu druge zvezdice može se staviti isto toliko cifara. pa se može napisati 10 x 10 = 100 četvorocifrenih brojeva. 2. te će takvih biti 9 x 10 = 90 brojeva. 9. Koliko se upotrebi cifara za pisanje svih dvocifrenih brojeva i trocifrenih brojeva? Rešenje: Dvocifrenih brojeva ima 90. Koliko se može napisati različitih četvorocifrenih brojeva stavljajući umesto zvezdica cifre 3 * * 4? Rešenje: Na mestu prve zvezdice mogu se staviti svih 10 cifara. 4. a za njih treba 900 x 3 = 2700 cifara. 3 + 98. 41.

555. 46. 111. b) sedam cifara koje su različite od nule . 757. 551. 5. 2222. Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može napisati pomoću cifara 0 i 1 ? Rešenje : 8 četvorocifrenih brojeva : 1000 . v) 9 x 9 =81 2) Broj dvocifrenih brojeva koji se mogu napisati pomoću datog broja cifara jednak je proizvodu dva činioca. 999. 2112. v) 4 x 4 =16 4. b) Svega je 3 x 3 x 3 = 27 trocifrenih brojeva. a) Napiši sve trocifrene brojeve koristeći cifre 8 i 9. 511. 171. 755. koliko se svega petocifrenih brojeva može zapisati pomoću cifara 3 i 4. ne zapisujući brojeve. 751. 575. 177. 66. 4. 17. b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ovih cifara ? v) Koliko dvocifrenih brojeva možeš napisati pomoću četiri cifre koje su različite od nule ? Rešenje : a) 22. 1122. 557. 82. 989. 44. 37. b) Koliko ima ovih brojeva ? Rešenje : a) 1111. 11. 64 . 771. 33. b) četiri . b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ove dve cifre ? v) Ako su date dve cifre i nijedna od njih nije nula. 1011. v) devet cifara koje su različite od nule ? 2) Na osnovu rešavanja ovih primera koji zaključak možeš izvesti o broju dvocifrenih brojeva koji se mogu napisati pomoću datog broja cifara (koje su različite od nule) ? Rešenje : 1) a) svega je 5 x 5 = 25 dvocifrenih brojeva . 1) Odredi koliko se dvocifrenih brojeva može napisati pomoću : a) pet cifara koje su različite od nule . 68. a) Napiši sve trocifrene brojeve koristeći cifre 7. 115. 157. v) 3 x 3 =9 3. 175. 88. 577. Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može zapisati. 84. 6. 571. b) svega je 2 x 2 x 2 = 8 trocifrenih brojeva. koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću njih ? Rešenje : a) 77. 13 . 86 . b) dve cifre . b) 7 x 7 = 49 . 1. 1010. 117. 2111. 7. b) Svega je 8 x 1 x 2 = 16 četvorocifrenih brojeva. 2212.Logičko . b) devet . 988. 1212. 71. 73. a) Napiši sve cetvorocifrene brojeve koristeći cifre 1 i 2.kombinatorni zadaci 1. 10. 1121. 155. 711. 64. bez korišćenja cifre nula. 24. koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću tih cifara ? Rešenje : a) 44. . pomoću : a) jedne cifre . a) Zapiši sve dvocifrene brojeve pomoću cifara 2. b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ove tri cifre ? v) Ako su date tri cifre I nijedna od njih nije nula. 1222. 1110. 2221. Rešenje : Svega je 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 petocifrena broja. 3 i 1. 2121. 26. 1221 . 2122. 1001. 48. 1100. a) Zapiši sve dvocifrene brojeve koristeći cifre 7. 1112. v)2 x 2 = 4 2. 998 . 28. 899. 1211. 2211. 717. 31. b) Koliko ima ovih brojeva ? Rešenje : a) 777. 889. 515. a) Zapiši sve dvocifrene brojeve koristeći cifre 4 i 6.Odredi. 1111. b) Koliko je ovih brojeva ? Rešenje : a) 888. od kojih je svaki od njih jednak broju datih cifara. 46. 66. 8. 898. 9. b) 16 . 775. 42. 5. 6 i 8. 517. 62. 151. 1101.

551. 555. 24. 1011. 117. 1. g) 256 . 115. 48. 5. Koliko najmanje. 1100. 28. 1. Rešenje : 777. g) četiri cifre . Rešenje : 22. 517. 21 … sledi posle broja 21? Rešenje: Broj 28 *Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4m jedan od drugog.v) tri cifre . 111. 1001. b) 16 . *Zapiši sve dvocifrene brojeve pomodu cifara 2. a da se s njim ne obavljaju nikakve računske operacije? Rešenje: Treba okrenuti broj " naglavačke " . 1110. 84. 15. d) pet cifara . 1100. v) 81 . 62. 88. a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego brade. 511. 757. Ostale se . *Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete svakih pola sata. 775. đ) šest cifara ? Rešenje : a) 1 . 6. d) 626 . Kada se vedem broju odbije s desne strane nula. 6 i 8. ti brojevi postaju jednaki . po pravoj liniji. đ) 1296. 717. 46. 68. 1110. *Dečak ima isto toliko brade koliko i sestara. *Odredi razliku najvedeg i najmanjeg šestocifrenog broja zapisanih pomodu cifara 0. 66. 557. 515. 1010. 26. 1101. 2. 7 crvenih I 5 zelenih kuglica. 3. 4. 175. 157. 1011. *Koliko se puta upotrebi svaka cifra za pisanje svih dvocifrenih brojeva? Rešenje: Nula se upotrebi na mestu jedinica po jednom u svakoj desetici: 9 x 1 = 9 puta. Za koje de vreme bolesnik potrošiti pet tableta ? Rešenje: Za dva sata *Koji broj. 771. 10. treba izvaditi kuglica iz korpe da bi među njima bilo kuglica svih boja? Rešenje: 18 kuglica *Napiši sve trocifrene brojeve koristedi cifre 7. 1101. Rešenje: Najvedi takav broj je 976320. 755. 1111. 155. Njihova razlika je 976320 – 203679 = 772641 *U korpi se nalaze 10 belih . 86 . Kolika je dužina te ograde? Rešenje: 156 m *Zbir dva broja iznosi 330. 151. *Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može napisati pomodu cifara 0 i 1 ? Rešenje : 8 četvorocifrenih brojeva : 1000 . 711. ne gledajudi . 44. 82. 42. 177. 751. 1001. 571. u redu brojeva 0. tako da se svaka cifra pojavljuje u svakom od brojeva tačno jednom. 6. 64. 1111. 3. 171. a najmanji 203679. Koji su to brojevi? Rešenje: Broj 300 i broj 30 *Kako se broj 66 može povedati za svoju polovinu. 577. 575. Koliko u toj porodici ima brade i sestara ? Rešenje: 4 brata i 3 sestre *Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može napisati pomodu cifara 0 i 1 ? Rešenje : 8 četvorocifrenih brojeva : 1000 . 1010. 7 i 9.

Lonac je skuplji od poklopca 1. jer ce posle 72 sata biti opet 12 sati nodu. *Brat i sestra su pre 8 godina imali zajedno 8 godina. *Tredina stuba je u zemlji. a nodu sunce ne sija. a Saša nije bio stariji od Vlade.5 m. Kolika je cena sveske? Rešenje: 150 dinara *Na koliko se načina od 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke? Rešenje: 15 načina *Svaka od tri sestre ima brata. iste godine i od istih roditelja. u redu brojeva 0. učila su u razliičtim razredima jedne škole. Za koje vreme bi obavili taj posao radedi zajedno? Rešenje: Za tri sata *U kutiji se nalaze dve vrste bombona. Rešenje: Najstariji je Nikola a najmlađi Saša. Vlada. Koliko košta poklopac? Rešenje: Poklopac košta 100 dinara. Koliko u toj porodici ima dece ? Rešenje: četvoro dece *Napišite 0 pomodu 3 četvorke. Treba uzeti tri bombone. 21 … sledi posle broja 21? Rešenje: Broj 28. Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih. *Za svesku je pladeno 100 dinara i još trdeinu cene sveske. 10. Ne gledajudi . *Koji broj. Za koje de vreme bolesnik potrošiti pet tableta ? Rešenje: Za dva sata *Jedan radnik može završiti posao za 4 sata. Kako je to mogude? Rešenje: Rođeni su kao trojke s još jednim bratom ili jednom sestrom . ukupno 9 + 10 = 19 puta. 3. 1. *Za lonac s poklopcem pladeno je 1. polovina u vodi. a drugi za 12 sati. *Ako u ponod pada kiša. 6. Saša i Nikola. a iznad vode viri 1. u istom mestu. Koliko de godina imati zajedno posle 8 godina? Rešenje: I sestra i brat de posle 8 godina biti stariji za po 16 godina i imade ukupno 40 godina. može li se očekivati da de nakon 72 sata vreme biti sunčano ? Rešenje: Ne može. Uroš i Marko rođeni su istog dana.200 dinara.cifre upotrebe na mestu jedinica po jedanput u svakoj desetici i na mestu desetica koje počinju tom cifrom 10 puta. *Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete svakih pola sata. *Tri brata. Rešenje: (4 . 15.000 dinara.4) x 4 = 0 *Na koliko se načina od 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke? Rešenje: 15 načina *Dva brata. ali nisu blizanci. treba uzeti iz kutije nekoliko bombona tako da među uzetim budu bar dve bombone iste vrste. Kolika je dužina stuba? Rešenje: 9 m . Koji najmanji broj bombona treba uzeti? Rešenje: Ako se uzmu samo 2 bombone tada one mogu biti različitih vrsta. Vlada nije bio stariji od Nikole.

*Figuru na slici podijeli na 4 jednaka dijela tako da se u svakom dijelu nađu po dvije tačke i po jedan kvadrat. Rješenje problema je na slici: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful