Világvége jóslatok gyűjteménye

Forrás: http://vilagvegek.p8.hu/ 44 66 80 100 101 János apostol halála Esszénusok Yochanan ben Zakkai Eliezer ben Hyrcanus Montanosz Az eredeti jóslat szerint az utolsó apostol halálával ért volna véget a világ. János 44-ben halt meg, természetes halállal. A jósolt világvége mégis elmaradt. Ők úgy gondolták, hogy a zsidók, 66-70 közötti, Róma elleni lázadása lesz a végső csata, és ez fogja elhozni a világvégét. Yochanan ben Zakkai rabbi 80 évesen halt meg, és halálának napjára jósolta a világvégét. Eliezer ben Hyrcanus rabbi úgy gondolta, hogy a Megváltó az elkövetkező 40 évben jöhet el. Montanosz, a római költő úgy gondolta, hogy valamikor a 2. században (101-200 között) fog bekövetkezni a világvége. Két prófétanő kíséretében azt állította, hogy ő a Szentlélek megtestesülése, és a harmadik testamentumról prédikált. Tanai gyorsan népszerűvé váltak, és zavart okoztak az őskeresztény egyházban. Tertullianus, keresztény író elutasította a kereszténység fő irányát, és a montanizmus híve lett. Montanoszt az i.sz. 431-i epheszoszi zsinaton ítélték el. Érdekes tény: Montanosz azt tanította, hogy Törökország lesz az „Új Jeruzsálem”, és minden keresztény itt fog élni az utolsó ítélet előtt. A galileai Jose rabbi, aki kortársa volt Hyrcanus-nak és Azárianak úgy gondolta, hogy a Második Templom lerombolása (Kr.u. 70) után 60 évvel jön el a Messiás, egészen pontosan 130-ban. Ő úgy gondolta, hogy az Úr 365. évének végén fog eljönni a világvége. Kijelentette, hogy az Antikrisztus már megszületett, és a világvége 400 előtt mindenképpen be fog következni. Hát nem következett be... Ticonius (vagy Tichonius) 381-re datálta Jézus Krisztus visszatérését. Hippolytus (170-236) 234-ben erre az évre számította ki a világvégét. Hanina ben Dosa rabbi még az 1. században azt állította, hogy a Messiás valamikor a 400. év végén jön el. Yehudah HaNasi rabbi (135-220) úgy gondolta, hogy a Második Templom lerombolását (Kr.u. 70) követően 365 évvel jön el a Megváltó. Hanina rabbi, a 3. században a Második Templom lerombolását követően 400 évre jósolta a Messiás eljövetelét. Egy ismeretlen, 3. században élt teológus pap, Noé bárkájának méreteiből következtetett arra, hogy Jézus eljövetele Kr.u. 500-ra várható. "A bárka hossza háromszáz sing (140 méter), szélessége ötven sing (23 méter), magassága harminc sing (14 méter). Egy ablak sor volt rajta egy singre (az ókori „sing” mértékegység, amely a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfej középső ujjáig mért körülbelül 45-50 cm-es távolság) felülről és egy ajtaja volt oldalt. A bárka belseje három szintre oszlott és térfogata meghaladta a 40 ezer m³-t."(Wikipédia) Sajnos a számítás módja ismeretlen maradt, így nem tudjuk, hogy ezekből a méretekből hogy jutott el az 500-ig. Hyppolytus (170-236) és Lactantius (250-330) a korábbi jóslatukat pontosítva 500-ra ígérték Krisztus eljövetelét. Nézeteiket osztotta még Sextus Julius Africanus (160-240) is. Érdekességként megemlíteném, mivel később számtalanszor belefutunk majd a 666-os számba, hogy éppen a 666. évre nem jósoltak világvégét, vagy legalábbis nem maradtak fenn írásos emlékek erre az évre jósolt Apokalipszisről. Ez a spanyol szerzetes 793-ra jósolta Krisztus második eljövetelét, és az elragadtatást, ezzel együtt pedig a világvégét. Ő 799 és 806 közé datálta Krisztus második eljövetelét. A Kr.u. 500. évre tett jóslata mellett 800-ra is megjósolta a világvégét, biztos ami biztos. A lotharingiaiakról szóló levélben találhatjuk a következő világvége-jóslást. Azt írják, hogy az angyali üdvözlet időpontjában

130 365 375 381 400 400. december 435 470 500

Galileai Jose Poitiers-i Szent Hilár Tours-i Szent Márton Jézus visszatérése Hippolytus Hanina ben Dosa Yehudah HaNasi Hanina rabbi Noé bárkája

500 666

Hyppolytus és Lactantius Nem volt világvége jóslat Beatus A Liebana Tours-i Gergely Sextus Julius Africanus Angyali üdvözlet

793 799 800 940. április 25.

Bolygónk minden pontjáról látható volt a jelenség. Voltaire és Gibbon találták ki és kezdték terjeszteni a történetet. Adso von Montier-en-Der apát. 999-ben és 1000-ben mellesleg nagyon gyakoriak voltak a zarándoklatok. . később kiderült.szemével egyre szaporodtak a jelek. Ennek az alapja is a 950-es Adso von Montier-en-Der apát nevéhez köthető világvége jóslat volt. Több helyen szárazság." A képen ennek a szupernovának a maradványa látható. Lajos halála Halley-üstökös Thüringiai Bernát A Végítélet évei 1. A feljegyzések tanulmányozásából a kutatók arra következtetnek. hogy megbánást tanúsítsanak az elkövetett bűneikért. hátha így a Végítélet napján kedvezőbb elbírálásban részesülnek. hogy Adso von Montier-en-Der apát által jósolt világvége kezdődött el. Bár sokáig úgy hitték. 1000-ben III. Úgy hitték. Számára azonban hamarabb jött el a végítélet napja. mikor a katonák egy részleges napfogyatkozást éltek át. hogy ez mind csak mese. hogy exhumáltassa I. májusában a tőlünk 7200 fényévre található Lupus csillagkép egyik csillagának szupernovájából származó fény. Miután 969-ben nem lett világvége. évben bekövetkező Végítélet közeledtével. Sok nyugati. Ez eddig a legfényesebb feljegyzett szupernova. ezekről a későbbiekben olvashattok. Az azonban igaz. Ottó is átmenetileg felfüggesztette politikai véleménykülönbségét az elkövetkező világvégére való tekintettel.és ezredforduló idejére. mely szerinte egyértelműen a világvége előjelei. Miután 980-ban sem következett be a világvége. I. Lotharingiában Abbo de Fleury korábban írt levele váltott ki felfokozott világvége várást. hogy II. A Halley-üstökös 989-es feltünésekor is sokan hitték. járványok és éhínség ütötte fel a fejét. „Értekezés az Antikriszusról„ („Libellus de ortu et de tempore Antichristi”)című művében 950-ben. A Quedlinbourg-i apátságban készült Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában említik meg ezt a dátumot. mint a félhold. hogy 999-ben hatalmas volt a pánik az emberek között. mondhatni eseménytelenül. hogy a középkori emberek hiszékenységét demonstrálják.már akik egyáltalán tudtak a világvége jóslatokról . Lajos halálának napján is. amikor a nap vörösre vált és véreső hullik alá az égből. Az egyiptomiak például így írták le: "a jelenség 2-3-szor nagyobb a Vénusznál. május Az új csillag 1009 1009 A szent sír lerombolása Véreső a teljes föld elpusztul. az emberek ha lehet még többet jártak templomba. aminek valaha is szemtanúi lehetett az emberiség. század második felére tette. hogy a világ mindössze 32 évig fog még létezni. hogy eljött a világvége. azaz kereken 1000-re teszi az Apokalipszis eljövetelét. Szilveszter pápa és III. A középkori emberek . 999 is elmúlt és 1000-be fordult a naptár. Thüringiai Bernát még 960-ban azt jósolta. 989 992 999 Abbo de Fleury Abbo de Fleury újraszámol V. felhívta az emberek figyelmét a század közepén tapasztalható válságokra. a fényessége kicsit nagyobb. hogy Jeruzsálemben a Szent Sírt lerombolták. Ottó útrakelt. Az apokaliptikus Biblia értelmezés gyorsan terjedni kezdett. amely teljesen megdöbbentette az akkor élő embereket. hogy eljött a világvége. Ez lesz az Apokalipszis eljövetelének első jele. mikor hírt kaptak arról. 980-re módosította korábbi jóslatát. a közeledő század. hogy a szupernove fényessége elérhette a -7. május 27. hátha így megelőzheti a közeledő világvégét. Az apát az Antikrisztus eljövetelét a 10. Ottó német-római császár seregében óriási pánik tört ki. 1006. Károly frank uralkodó testét. Sokan várták a világvégét V. és még a földeket sem művelték meg. hosszú utat megtéve végül elérte Földünket.5 magnitudós értéket is. és a században többször is világvégét kiáltottak az apát művére hivatkozva. az apokrif iratok által is emlegetett 1000. Az európai papok többsége a világvége jeleként tekintett az égi jelenségre. rész 1006. és zsidó származásúként jelölte meg. rész 1000 A Végítélet évei 2.950 Adso von Montier-enDer 968 Napfogyatkozás 969 983 987. míg a kínai. arab és egyiptomi papok megfigyelték és lejegyezték azt. katolikus pap úgy gondolta.

Szilveszter pápa és III. arab és egyiptomi papok megfigyelték és lejegyezték azt. A szerzetes látomásai során több világvége időpontot is megjelölt. Bolygónk minden pontjáról látható volt a jelenség. hogy sápadtak. A Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában a 1009-es véresőt követően ez a dátum szerepel.” Joachim da Fiore (1135-1202) a floriánus rend megalapítója és a joachimitizmus létrehozója. hogy a középkori emberek hiszékenységét demonstrálják. húsvét vasárnapján állt elő a kor embereire nagyhatást gyakorolt. katolikus pap úgy gondolta. 1006. Sok nyugati. Egyik sem valósult meg. 999 is elmúlt és 1000-be fordult a naptár. rész 1000 A Végítélet évei 2. járványokat. egyik se jött be. Több helyen szárazság. hogy megbánást tanúsítsanak az elkövetett bűneikért. amiket segédje. amiket segédje. amely teljesen megdöbbentette az akkor élő embereket. Krisztus halálának 1000. hátha így megelőzheti a közeledő világvégét. Különböző természeti katasztrófákat és a zsidók üldöztetését jósoltak erre az évre.. az emberek. a szívekre tompa nyomás nehezedett és mindenki valamely rettenetes katasztrófára volt elkészülve. Szent Vaast (vagy Szent Vedast) szerzetest apokaliptikus látomások gyötrik. A feljegyzések tanulmányozásából a kutatók arra következtetnek. a tárgyak zöldes színt kaptak. járványok és éhínség ütötte fel a fejét. hogy ez mind csak mese. egyik se jött be. hogy eljött a világvége. aminek valaha is szemtanúi lehetett az emberiség. hogy 999-ben hatalmas volt a pánik az emberek között. Voltaire és Gibbon találták ki és kezdték terjeszteni a történetet. hogy II. 1000-ben III. hogy a szupernove fényessége elérhette a -7. Richard von Saint-Vanne rögzített.5 magnitudós értéket is. 1033. Bár sokáig úgy hitték. Ottó útrakelt. hosszú utat megtéve végül elérte Földünket. míg a kínai. Ez lesz az Apokalipszis eljövetelének első jele. Ottó is átmenetileg felfüggesztette politikai véleménykülönbségét az elkövetkező világvégére való tekintettel. A középkori emberek . Thüringiai Bernát még 960-ban azt jósolta.már akik egyáltalán tudtak a világvége jóslatokról . az emberek ha lehet még többet jártak templomba. A korabeli leírások szerint „A napkorong sáfrányszínűvé lett. mint a félhold. május Az új csillag 1009 1009 A szent sír lerombolása Véreső 1011 Szent Vaast látomásai 1012 Különböző jelek és természeti katasztrófák Katasztrófák 1033 1183 Joachim da Fiore Szent Vaast (vagy Szent Vedast) szerzetest apokaliptikus látomások gyötrik. mint a halál.szemével egyre szaporodtak a jelek. Számára azonban hamarabb jött el a végítélet napja.. éhínséget. Az egyiptomiak például így írták le: "a jelenség 2-3-szor nagyobb a Vénusznál." A képen ennek a szupernovának a maradványa látható. hogy exhumáltassa I. amint egymásra néztek.1011 Szent Vaast látomásai 992 999 Thüringiai Bernát A Végítélet évei 1. június 29-én az európai emberek többsége halálra rémült. véresőt. földrengést. mikor egy teljes napfogyatkozást éltek át. az apokrif iratok által is emlegetett 1000. amikor a nap vörösre vált és véreső hullik alá az égből. később kiderült. 999-ben és 1000-ben mellesleg nagyon gyakoriak voltak a zarándoklatok. májusában a tőlünk 7200 fényévre található Lupus csillagkép egyik csillagának szupernovájából származó fény. rész 1006. A szerzetes látomásai során több világvége időpontot is megjelölt. Ez eddig a legfényesebb feljegyzett szupernova. mikor hírt kaptak arról. Az azonban igaz. hogy a világ mindössze 32 évig fog még létezni. aszályt. Richard von Saint-Vanne rögzített. tűzvészt (azt hiszem. háborút. Az európai papok többsége a világvége jeleként tekintett az égi jelenségre. és még a földeket sem művelték meg. mondhatni eseménytelenül. évfordulójára örökké tartó napfogyatkozást. "A Jelenések kifejtése" című . A Quedlinbourg-i apátságban készült Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában említik meg ezt a dátumot. 1183. semmi nem maradt ki) jósoltak. Károly frank uralkodó testét. hátha így a Végítélet napján kedvezőbb elbírálásban részesülnek. évben bekövetkező Végítélet közeledtével. a fényessége kicsit nagyobb. hogy Jeruzsálemben a Szent Sírt lerombolták. látták.

Arról nincs feljegyzés. dögvész fog pusztítani szerte a világon. Messinába. A táboriták úgy gondolták. járványok.1186. Atya korszak. Számításai szerint a bolygó együttállás miatt orkán erejű szelek. Ince pápa számolta ki a következő időpontot. szeptember 23. és csalódott tömeg végül mit művelt velük. és az emberek hajókon menekültek minél távolabbra. szeptember 23. hogy túléljék a katasztrófákat. Ekkor ugyanis a várost ostromló kipcsakok a város megtörésének érdekében pestissel fertőzött hullákat katapulták be. hogy minden város tűzvészben elpusztul. Schelling. kivéve hat hegyi erődményüket. Toledo levele 1284 1290 III. hogy igazuk van. A tengerparti városokat homok lepi el. és Krisztus életkorának megfelelően 30 éves nemzedékeket alapul véve 42*30 = 1260 évre becsülte az Egyház idejét. hogy túléljék a katasztrófákat. mint mozgalom. a bizánci császár befalaztatta palotája ablakait. ezért ugyanennyivel számol az Újszövetség idején is. Tanításai és történelemszemlélete még olyan későbbi korokban élő emberekre is hatással volt. és örök sötétség borul a Földre. Kelemen pápa három napos böjtöt rendelt el a világvége megakadályozása miatt. amely az Ószövetséget foglalja magában. Előbb Konstantinápolyba jutott el. éhínség. barlangokba. a Szentháromság alapján. így az emberek joggal hihették. ám a világvége ezúttal is elmaradt. kijött az 1284-es év. dögvész fog pusztítani szerte a világon. amelyet majd elér az emberiség és találkozik Istennel. A tengerparti városokat homok lepi el. barlangokba. Így a várható világvégét 1260-ra datálta. Számításai szerint a bolygó együttállás miatt orkán erejű szelek. Így volt az ún. Kelemen pápa három napos böjtöt rendelt el a világvége megakadályozása miatt. hogy az emberek meneküljenek a városokból a hegyekbe. majd Velencébe. Kelemen pápának címzett 1184-es (más forrás szerint 1179-es) levele nagy riadalmat okozott. mint Hegel. Toledo azt javasolta. amelyben újszerű történelem. Kelemen pápának címzett 1184-es (más forrás szerint 1179-es) levele nagy riadalmat okozott. Toledo azt javasolta. A számítás alapja a következő volt: vette a 7 Ószövetségi korszakot és párhuzamba állította 7 Újszövetségi korszakkal.és Bibliafelfogását írta le. Az érdekesség még. Ince Joachimiták 1346 Pestis járványok 1370 1378 1420 Jean de Roquetaillade Arnaldus de Villa Nova Táboriták 1186. A muszlim hit kezdetéhez hozzáadva 666 évet. hogy a Fekete Halál megállíthatatlanul kiírtja az emberiséget. hogy a feldühödött. A Fiú Korszak idejét 1260 évre saccolta. 1346 és 1353 között óriási pestisjárvány dúlt Európa-szerte. Egy Juan de Toledo nevezetű asztrológus III. Joachim de Fiore tanításai nyomán kialakult a joachimitizmus. Ahogy az Ószövetségben 7*6 = 42 nemzedék volt. A Fiú Korszak. Toledo levele művével. tűzvész. és örök sötétség borul a Földre. III. felemelkedik emberi porhüvelyéből. hogy az emberek meneküljenek a városokból a hegyekbe. hogy mikor megpróbálták kideríteni ki is ez a Toledo nevű asztrológus nem bukkantak a nyomára. A nagy pestisjárvány feltehetőleg az 1346-os kaffai ostromtól indult. és a Szentlélek Korszakát. és többen az ominózus időpont előtt felköltöztek a hegyekbe családtagjaikkal. Genovába és Marseille-be. tűzvész. vagy éppen Mussilini. Sokan gondolták úgy. Elvakult követői az 1260-as világvége elmaradása után előbb 1290-re. járványok. ám a . és az Aranykor 1368 vagy 1370 között fog eljönni. amely az egyházat. a bizánci császár befalaztatta palotája ablakait. A számított bolygóegyüttállás menetrendszerűen meg is érkezett. Egy Juan de Toledo nevezetű asztrológus III. és többen az ominózus időpont előtt felköltöztek a hegyekbe családtagjaikkal. A joachimitizmus követőjének számítása alapján 1378-ban jött volna el a világvége. és vonultak be a táboriták erődítményeibe. illetve a tuniszi kikötő révén Észak-Afrikába. Az emberiség történelmét három korszakra osztotta. és onnan terjedt az európai kontinens belsejébe. éhínség. majd 1335-re is jósoltak világvégét. A pestis hamar felütötte a fejét. A Museum of Hoaxes nevű weboldal is ügyes átverésként emlegeti Toledo levelét. A számított bolygóegyüttállás menetrendszerűen meg is érkezett. Szerinte az Antikrisztus 1366-ban eljött.

május 27-én került sor egy ütközetre Frankenhausen mellett. hogy ha létrehozza az igazság országát. Egyik látomásában szerinte Jézus megígérte neki. hogy közel van már Krisztus eljövetele. majd Velencébe. hogy a Fekete Halál megállíthatatlanul kiírtja az emberiséget. Jupiter. és megküzd a hatalmasságokkal. 1524. kivéve hat hegyi erődményüket. de az is felsorakozott a bolygókhoz. nem pedig február 20-a. Elvakult követői az 1260-as világvége elmaradása után előbb 1290-re. A pestis hamar felütötte a fejét. Stöffler pedig nemes egyszerűséggel bejelentette. Ő a görög írás kezdetét tekintette a vég-előtti időnek. Amikor eljött a rettegett dátum. és a feldühödött tömeg halálra kövezte a német grófot. Az asztrológusok számításaikat ellenőrizve bejelentették. mint mozgalom. 1346 és 1353 között óriási pestisjárvány dúlt Európa-szerte. még csak egy aprócska zápor sem volt tapasztalható. és eljön az Utolsó Ítélet napja. és vonultak be a táboriták erődítményeibe. Vénusz. február Özönvíz 1525. így az emberek joggal hihették. Akkor még nem ismerték az Uránuszt. hogy a feldühödött. ami a Londoni Nemzeti Galériában található. és az Aranykor 1368 vagy 1370 között fog eljönni. Ince Joachimiták 1346 Pestis járványok 1370 1378 1420 Jean de Roquetaillade Arnaldus de Villa Nova Táboriták 1504 Botticelli 1524. Az érdekesség még. több mint száz pamfletet (gúnyirat) írtak próféciájáról. Az anabaptisták vezéreként ismert Thomas Müntzer (vagy Münzer Tamás) úgy gondolta. A jóslatok hatására Németországban csónakokat kezdtek építeni. vezetőjük látomásában bízva bátran állt ki a harcmezőre. Persze a várt özönvíz elmaradt. 1525. 1523 júniusában brit asztrológusok megjósolták. és onnan terjedt az európai kontinens belsejébe. február 1-én. kijött az 1284-es év. Messinába. A joachimitizmus követőjének számítása alapján 1378-ban jött volna el a világvége. A jóslat nagyon népszerű volt. persze ez már hidegen hagyta az emberek többségét. Mars. majd 1335-re is jósoltak világvégét. hogy minden város tűzvészben elpusztul. Az 1624-re elnapolt világvégén sem volt árvíz. Sokan gondolták úgy. vagy a francia Aurial elnök is saját maguk számára háromszintes bárkát építtettek. hogy óriási árvíz fogja elpusztítani Londont. A német Count von Iggleheim gróf. amelyben két hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. illetve a tuniszi kikötő révén Észak-Afrikába. bányászokból és városlakókból álló hadsereg. Véleménye szerint a világvégét a Merkúr. Ince pápa számolta ki a következő időpontot. hogy igazuk van. hogy száz évet tévedtek. Előbb Konstantinápolyba jutott el. Sajnos azonban . május 27. a Misztikus születés című. Ekkor ugyanis a várost ostromló kipcsakok a város megtörésének érdekében pestissel fertőzött hullákat katapulták be. A nagy pestisjárvány feltehetőleg az 1346-os kaffai ostromtól indult. a Saint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának. A muszlim hit kezdetéhez hozzáadva 666 évet. Több mint 20 ezer ember elmenekült otthonából. III. akkor Krisztus megjelenik majd. A táboriták úgy gondolták. hogy elszámolta magát és 1528-ra csúsztatta a Végítélet dátumát. Genovába és Marseille-be. Úgy hitte. Föld. és az emberek hajókon menekültek minél távolabbra. Szerinte az Antikrisztus 1366-ban eljött. február 20-ra (mások szerint 2-ra). Apró érdekesség: az Encyclopaedia Britannica 1878-as kiadása az 1524-et mint "a rendkívüli szárazságról emlékezetes évet" említi. Joachim de Fiore tanításai nyomán kialakult a joachimitizmus. Botticelli egyik leghíresebb műve. A Museum of Hoaxes nevű weboldal is ügyes átverésként emlegeti Toledo levelét.1284 1290 III. Az együttállás dátuma azonban a régi naptár szerint február 23-a volt. és csalódott tömeg végül mit művelt velük. hogy mikor megpróbálták kideríteni ki is ez a Toledo nevű asztrológus nem bukkantak a nyomára. Szaturnusz és a Nap együttállása okozta volna a Halak csillagképben. ami másodszor 1504-ben köszönt majd be. Arról nincs feljegyzés. Müntzer Tamás világvége ezúttal is elmaradt. Johannes Stöffler asztrológus még 1499-ben jósolt özönvizet 1524. A Müntzer által vezetett parasztokból. hogy őt és követőit megvédi majd az ágyúgolyóktól.

akinek melleiből meleg vízsugár lövellt ki. hogy az új Jeruzsálemben pontosan 144 000 személy fogja túlélni a katasztrófát. amikor a szultán szervezkedés vádjával bilincsbe verve Konstantinápolyba hozatta és börtönbe vettette a rabbit.1532 A nagy katasztrófa 1533 Pusztító tűzvész 1537 Pierre Turrel 1572 Benedictus Aretius 1584 Cyprian Leowitz 1588 Johann Müller 1648 Sabbati Levi rabbi hamar kiderült. 1436-1476) egyik homályos négysorosát fanatikusok karolták fel és értelmezték félre. 1665-re a rabbinak már számos követője lett. és egy Matthys nevű új apostol jelentkezett. könyvelésüket megsemmisítették. akik elhitték. és ennek eredményeképpen a jóslat hamis. hogy egy üstökös mellett több véres keresztet láttak az égbolton. míg az Enoch és Elias nevű két szörny szájából kitörő lángok a világ többi részét el fogják pusztítani. Elmondták neki. Egyedül Britanniában okozott meglehetősen nagy pánikot a teljes napfogyatkozás és néhány látványosan fényes csillag észlelése. ami abban a korban igen bölcs lépés volt.Johann Müller 1588-ra jósolta a világvégét. ezzel a mozgalom véget is ért. hogy nagy katasztrófa közeledik . és ezt a hírt közölte is a hívőkkel. Az események éles fordulatot vettek. hogy vette azt az évszámot. hogy semmiféle látványos csoda nem történt. Melchior Hoffman anabaptista bejelentette a franciaországi Strasbourgban. azonban biztosította olvasóit. mindegyik más dátumot eredményezett. Cyprian Leowitz asztrológus. aki bejelentette. hogy Müntzer jóslata. fekete kenyér hullott az égből. hogy közeleg a világ vége. és az sem tűnt fel senkinek. 1584-re jósolta a világ végének bekövetkezését. mindezt a Levi által megtörtént állítólagos csodák hatására. hogy 1533-ban a világot lángok fogják elpusztítani. ha a világ mégis megmaradna. Egy nyolcéves római kislány története. Nem adtak magyarázatot arra. hogy az említett négysorosban. valamint három Napot és egy lángokban álló kastélyt is láttak az égen. hogy ezeket az adományokat a pusztító tűzben mire és hogyan lehet felhasználni. és így a látomásában megjelenő Jézus ígérete hamis volt. A pusztító tűzvész dátuma eljött. Azt állították. A gazdag és jámbor hívők. Négy különböző számítási módszert alkalmazott. hogy a megmenekülők között lesznek. A franciaországi Dijonban halála után nyilvánosságra hozták Pierre Turrel asztrológus jóslatait. Pál pápa a tiltott művek indexébe tetette. hogy a dátum kicsit eltolódott. Később elfogták. akinek műveit IV. ezért az égi eseményekre vonatkozó csillagászati táblázatokat egészen 1614-ig elkészítette arra a rendkívül valószínűtlen esetre. hogy a világvége előtti nagylelkűség aligha számít dicséretes cselekedetnek. A bölcs Regiomontanus (Johann Müller. hogy ő a várt Messiás. Szmirna polgárai munkájukat abbahagyva a Jeruzsálembe való visszatérésre készülődtek. . majd nemes egyszerűséggel hozzáadott 1260 évet (312+1260=1572). 1587-ben azonban John Harvey norfolki orvos megnyugtatta olvasóit. A világvégére vonatkozó adatok egy 277 éves időtartamot fedtek le. amelyet az új Jeruzsálemnek választott ki. de szerencsére valamennyi téves volt. Frederick Nausea bécsi püspök kijelentette. Erre az évre Benedictus Aretius(1505-1547) jósolt Apokalipszist. Müntzer serege csúfos vereséget szenvedett. amikor furcsa eseményekről kapott jelentést. E hívők szerencsétlenségére a szultán a szeszélyes rabbit áttérítette az iszlám hitre. és eljövetele látványos csodák kíséretében 1648-ban következik be. és megkínozták. Németországban és Magyarországon már csomagolni kezdtek az Armageddon megelőzése okán. A megállapításra úgy jutott el. pénzüket és javaikat szétosztották a szegények között. mikor Constantinus hivatalos vallássá tette a kereszténységet. Úgy hitte. adósaiknak tartozását elengedték. Annak ellenére. A szmirnai Sabbati Levi rabbi a kabbala alkalmas interpretációjával arra a következtetésre jutott. hogy szigorúan ortodox nézeteket vall. ő maga pedig elmenekült a csatamezőről. hogy a mesterének tulajdonított számítások hibásak. a várva várt dátum pedig 1666-ra változott. míg követői a távoli Hollandiában. Mindazonáltal nem akart kockáztatni. végképpen meggyőzte a püspököt.

John Turnerrel még találkozni fogunk a továbbiakban. hogy a Végítélet 1704-ben fog bekövetkezni. Londonban. október 13. alig több. még az angyalok sem. mint korábban. letartóztatták és börtönbe vetették. Jakob Bernoulli. aki mindent elkövetett. azonban Bernoulli emellett azért felfedezte a róla elnevezett híres számokat. mintha az megmentené őket a világ végétől. április 5. mivel augusztus 12-ére napfogyatkozást jeleztek (ténylegesen augusztus 10-én volt a napfogyatkozás). Sokan tértek át az igaz hitre. valamint a világ vége sem következett be jóslata szerint. A város a tűzvésznek köszönhetően többet fejlődött. Amikor William Bell katonatiszt és vallási fanatikus észrevette. így sokan arra gondoltak. 24 püspök jelenlétében. mint húsz halálos áldozata volt a tűzvésznek. A hatóságok letartóztatták és visszaküldték Angliába. szeptember 2. aki korban az első a svájci Basel híres matematikuscsalád tagjai között. hogy 76 év múlva lángba borulva fog elpusztulni a Föld. a nagy pestisjárvány tetőfokán a kvéker Solomon Eccles azzal ijesztgette a polgárokat. nem pedig Jakob csillagászati számításairól és baljós próféciájáról A vég kezdetének ismét London a célpontja. Kiszabadulása után a Nyugat-indiai-szigetekre szökött. Joanna Southcott (1750-1814) angol szektavezető azt állította. de hasonló eredménnyel. hogy visszafordíthatatlanul eljött a világvége. A tűzvész idején teljes joggal gondolhatták úgy a lakosok. Nicolas de Cusa Jakob Bernoulli 1736. Emanuel Swedenborg. Bár a város nagyrésze megsemmisült. ahol röviddel megérkezése után meghalt. Amikor a járvány terjedése csökkenni és nem növekedni kezdett. hogy 1761-ben a február 8-ai és a március 8-ai földrengés között pontosan 28 nap telt el. misztikus/teológus/spiritiszta. Nicolas de Cusa (Nicolaus Cusanus) bíboros a Vatikán egyetértése nélkül bejelentette. William Bell 1774 Joanna Southcott Helisaeus Röslin elzászi orvos 1578-ban az efemeridák és az 1572-es szupernova megfigyelése alapján arra következtetett. akit Shiloh néven nevezett. A megjelölt év azonban baljósnak látszott. Talán mert nem elegendően számos magas egyházi személyt érdekeltek jegyzetei. A híres londoni tűzvész 1704 1719. ráadásul London újrarendezését is megoldotta. mindegyikük saját világvégejóslattal. Az üstökös ugyan nem tért vissza – nyilván csillagászati okokból –. azaz április 5én. az angyalokkal folytatott gyakori konzultációjának egyikén azt az információt szerezte. amely sokak szerint a világvége előjele. hogy a figyelem középpontjába kerülhessen. május 19. A történeti feljegyzések szerint "terhessége semmi eredményhez nem vezetett". hogy ez a járvány csupán csak a Vég kezdete. és a templomok dugig voltak az ijedt emberekkel. Nem érte azonban meg. A tűzvész látszólag megállíthatatlanul terjedt a faházakból álló nagyvárosban. azonban még csak nem is esett. vagy elhagyni a várost. Szerencsére a Bernoulli név erről és a család három generációjának többi kiemelkedő matematikusáról híres. hogy az egész világot felemésztik majd a lángok. Nagy bánatára azonban senki nem vette őt komolyan. hogy az egész világ elpusztul 28 nap múlva. A Temze folyót ellepték az ijedt polgárok csónakjai. vízözönnel ezúttal William Whiston a jós. A legtöbben azt állították. A hölgyet több más önjelölt próféta követte. amelyet rendelkezése szerint csak a halála után lehetett felnyitni. maradjanak otthon. és hamarosan megpróbált a rabszolgák között lázadást szítani. és nyoma veszett. és a találkozásnak földrengető hatásai lesznek. amikor is a londoni Bedlam elmegyógyintézetbe záratta a csalódott közönség. az orvosok betegeiknek azt tanácsolták. hogy jóslata nem teljesedett be. A történetírás semmi többet nem jegyzett fel Bellről április 6-át követően. hogy 1680-ban egy üstökös vissza fog térni. természetszerűleg arra a következtetésre jutott. Egyik utódjával. a dobozt nem nyitották fel. .!) de sok hiszékeny londoni igyekezett csónakot szerezni. Egy titkos jegyzeteket tartalmazó dobozt hagyott hátra.1654 Helisaeus Röslin 1656 Pestisjárvány Londonban 1666. hogy terhes és a méhében az új Messiást hordozza. hogy a világ végének dátuma 1757. megjósolta. hogy a dátumnak négy nappal előbb kell bekövetkeznie (április 1. 1757 A vég kezdete Emanuel Swedenborg 1761.

Ezt a felfedezését. Később lebukott. 1831ben jelentette be. megfigyeléseket az üstökös észlelésének történetében. 1809. annak halála előtt. hogy egyre közelebb vannak a jóslat beteljesedéséhez. A tudósok számításai alapján ugyanis a Föld keresztül halad majd az üstökös csóvájának gázfelhőjén. követői úgy érezték. Ennek a szektának a specialitása a világ végének megjóslása volt. vallásos szekta és annak vezetője. A világ azonban mégsem ért véget. az első magának a szekta alapítójának Joanna Southcottnak nevéhez fűződik. a nyolcvanegyet pedig kilencvennel helyettesítve. október 14. hogy a világvége valamikor 1843-ban jön el. Az üstökös elhaladását követően világvégét jósoltak. majd 1914-re datálta a világvégét. amelynek 1862-ben Charles Hindley kiadta egy zavaros és szabadon "javított" változatát. hogy semmi sem történt.1794 1801 1809 Charles Wesley Pierre Turrel Mary Bateman 1814 Pierre Turrel 1820. Az 1910-es Halley üstökös megjelenés különös volt több szempontból is. 1864-ben Richard Head "Shipton anya élete és halála" címmel könyvet írt. Miután ez nem következett be 1910et jelölte meg az Elragadtatás napjának. A ’Harmonia’ nevű kis. azonban továbbra is nagy tisztelet övezte be nem teljesült jóslatai ellenére. Shipton anya állítólag a következő sorokat írta le: „A világnak biztosan vége lesz. hanem mert egy teljesen egészséges vendégét megmérgezte. ezt a dátumot jelölte meg Krisztus eljövetelének. John Turner próféta volt a Southcott-féle szekta vezetője az angliai Bradfordban. Miller eltolta egy kicsit a dátumot. A hűséges követők azonban továbbra is ezrével lepték el a dombok tetejét Amerika-szerte. Jehova Tanúinak egyike ezt a dátumot jósolta meg a világ végének. Gondolom mondanom se kell. William Miller. közöttük a Hetedik Nap Adventista Egyházra. valamint a rím is. A mozgalom megváltoztatta nevét. Miután a világnak mégsem lett vége a megjelölt időpontban. október 22-e után a milleriták abbahagyták vigiliájukat. a fenti álverset „felfrissített” változatban újból kiadták. ez a beismerés azonban egyáltalán nem mérsékelte a vidéki Angliában 1881-ben bekövetkezett pánikhangulatot. ahogy a megjelölt dátumok egyike sem eredményezett Armageddont. mert különböző. Öt évvel később Miller meghalt. amelyet "éjszakai sikoltásnak" nevezett el. George Rapp hirdette Jézus visszatérését. Pierre Turrel asztrológus három másikkal együtt ezt a dátumot jelölte meg a világvége időpontjának. A csirke azért volt különleges. mint korábban". az ezernyolcszázat ezerkilencszázzal. és ismét csak nem nyert! Ahogy Charles Mackay író fanyarul megjegyezte "a világ ugyanolyan boldogan csóválta a farkát. hibás. hogy itt a vége mindennek. Végül az utolsó dátum. Charles Taze Russell. Azután. / És a dátum ezernyolcszáznyolcvanegy. annak ellenére. augusztus 1874 George Rapp Jézus láthatatlan visszatérése 1881 Shipton anya 1910. a metodizmus megalapítója hirdette. Miután egyik sem valósult meg úgy értelmezte a (nem) látottakat.” Ez a jóslat. amelynek ma Amerikában több mint hárommillió tagja van. rövid üzenetekkel ellátott tojásokat tojt. 1873-ban Hindley elismerte. Turner sikertelen jóslata a gyülekezetét ellene fordította. na nem a be nem következett világvége jóslat miatt. és arra a következtetésre jutott. ma is létező egyházra esett szét. hogy az idézetet és sok más verset ő hamisított. Pierre Turrel asztrológus ezt az évet jelölte meg a világvége utolsó dátumának. Eddigre az első kettő már hamisnak bizonyult. márciusában felakasztották. majd később több. amikor egy írott tojást próbált feltuszkolni egyik csirkéjének kloákájába. és végeztek tudományos vizsgálatokat. és annak vezetését John Wroe vette át. április 10. Először készült ugyanis róla fotó. Az első három nem jött be. a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosan tanulmányozta a Szentírást. hogy Jézus láthatatlanul tért vissza a Földre. Amikor 1833-ban látványos meteorzáport lehetett megfigyelni. Mary Bateman jövendőmondó különleges csirkéjére hivatkozva. Futótűzként kezdett terjedni a rémhír: a gázfelhő mérgező és minden földi életet eltöröl majd a felszínről. és ezúttal sem járt szerencsével. . Újra feltűnik a Halley üstökös Charles Wesley. John Turner 1843 William Miller 1847.

hogy mit is rejtenek a piramisok valójában és hogy mi közük van a világvégéhez. Az Őrtorony magazin januári számában egy bizonyos Mihran Ask nevezetű kalifornai lelkész beszélt arról.. Véleménye szerint a piramisok méreteiben és szerkezetében titkos. búcsút mondhatunk mindennek. Az ő Armageddon jóslata 1977-re szólt. hogy 1947-ben: "minden létező kormány. április 16 és 23 között Armageddon fogja elpusztítani a Földet. A példákból tanulva Wroe nem kockáztatott. hogy jöjjön – menjen akarata szerint. Egyike a dátumoknak. Mindenesetre a tevéknek a szeme sem rebbent. Piazzi Smyth. Jóslata (nem meglepő módon) nem vált be. amely kilyukasztja a Napot. a mecseteknek. John Ballou Newbrought biztosan állította. hogy 1919.. Egy leleményes angol üzletember pedig meggazdagodott. a föld pedig nyitva lesz mindenki számára. az egész világnak. hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 perc irányban. Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni. 1889-ben "Amerika legnagyobb prófétája". A néhai David Moses (eredetileg David Berg). december 31-én éjfélkor majdnem megvalósult a csillagászok számításai szerint. 1823-ban megörökölte a Southcott-szekta vezetését. amelyet a Jehova Tanúi megjelöltek. Albert Porta. hatalmas robbanásokat okoz. tekintélyes meteorológus azt jósolta. december 17-én hat bolygó együttállása olyan mágneses áramlatot kelt majd. hogy olyan tablettákat árusított a hiszékeny embereknek.és bambuszfüggöny két oldalán termonukleáris hatalmak néznek egymással farkasszemet. de azért nem volt annyira rossz sem! Szintén a Kheopsz-piramisokból következtettek egyes eszementek erre a dátumra. a tevéknek. letépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni.1914 1919 Jehova Tanúi Albert Porta 1936 1947 A Kheopsz piramis először John Ballou Newbrought 1953. és megszűnik létezni." Nos. Albert elveszítette jó hírnevét.. nem volt egy nagyszerű év. pusztán abból. Az elpusztíthatatlan Jeane Dixon (amerikai jósnő) mindig merész .. undorító koszos kéjenc" jelzővel illet. tehát a régi számítások eléggé korrektek voltak. A Jehova Tanúinak egy újabb világvége-dátuma.. hogy John Wroe valóban egy igazi próféta volt!" Egy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta. A jóslat erőszakkitörésekhez és öngyilkosságokhoz vezetett. jó ha emlékezünk arra – amennyire az a feljegyzésekből megítélhető –. az Isten Gyermekei katolikus keresztény vallási csoport alapítója azt jósolta az 1970-es évekre. Azóta se tudjuk. akit a legszelidebb történész is "mocskos szájú. Európában a katasztrófa még szörnyűbb lesz. vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik. augusztus 1957. A Jupiter helyzete 9 fok 24 perc. megfejtetlen üzenetek vannak. és egy lapnál a meteorológiai rovat írója lett. Számításai szerint az 1960-as években kellett volna kiderülnie. hogy 1957. A Kheopsz-piramis másodszor Mihran Ask 1960 Piazzi Smyth 1970 David Berg 1975 1977 Jehova Tanúi John Wroe 1980 Szaturnusz és Jupiter 1980 Jeane Dixon hogy a Föld valóban keresztül haladt az anyagfelhőn. egykori skóciai királyi csillagász 1860-ban írt egy könyvet "Örökségünk a Nagy Piramisban" címmel. és végül elnyeli a Földet.. Az úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amerikát. április 16. mellyel a piramidológia áltudományát próbálta népszerűsíteni. Minden nemzet elpusztul. amikor John Turner világvége jóslata hamisnak bizonyult.. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980. A Kheopsz piramis méreteiből következtettek erre a dátumra egyesek. a Szaturnuszé 9 fok 42 perc volt. Számos egyházi tag. Szegények mekkorát koppanhattak. Jóslatával hírnevet és híveket szerzett a "The True Light Church of Christ" gyülekezetnek. Az 1971-ben megjelent "Becstelen próféták" (Prophets without honor) című könyv a következőket írja Wroe-ról: "Amikor a vas. hogy valamikor az év közepén egy meteor csapódik majd a Földbe és eltöröl minden létformát. a jósolt világvége közeledtével otthagyták állásukat. bízva vetetőjük jóslatában... A másik két dátum 1874 és 1975 volt. John Wroe. amelyek állítólag az üstökös mérgező gázaitól megvédi őket.

A New Age mozgalom követői az ún. augusztus 16 és 17 között az emberiség közös harmóniába lép önmagával és a természettel. Whisenant kiadott egy könyvet. augusztus 16. "88 ok. Érthető okokból. Azonban azt állították. amit még Noé se látott. "Harmonic Convergence" nevű elmélettel álltak elő. Egy ausztráliai vallási csoport azt jósolta. ezzel elősegítve Isten eljövetelét. Whisenant egy pillanatig sem esett kétségbe. március 31-én. március 30. hogy a 80-as évek közepén egy üstökös fog a Földbe ütközni olyan helyen. hogy ennek az együttállásnak borzasztó következményei lesznek. Hal Lindsey bátran kijelentette. hogy az elragadtatás 1981-ben fog bekövetkezni. amiért 1988ban következik be az elragadtatás" címmel. Óriási érdeklődés övezte a könyvet és aztán óriási pofára esés. ember okozta katasztrófák. 1989-ben kiadta a "89 ok. Sokáig nem is tudták elérni. akkora özönvíz. és a világvége nem megsemmisülést jelentett volna. Moses David szerint 1986-ban a Szovjetunió lett volna az Antikrisztus. Whisenant egy pillanatig sem esett kétségbe. 1992 Jézus a kikötőben Lee Jang Rim és optimista. A könyv csak néhány hónappal az elrgadtatás jósolt időpontja. az atomerőművek leolvadását jósolta. ezt már annyira nem vette be a közönség. hogy a 80-as években lesz [egy meg nem nevezett személy] az Egyesült Államok első női elnöke. Érthető okokból.a gravitáció minden és széthullunk. Egy ausztráliai vallási csoport azt jósolta. mely szerint 1987. reggel 9 órakkor fog megjelenni Sydney partjainál. mikor az elragadtatás nem történt meg. Miután a beígért világvége elmaradt Lee Jang lelépett. szeptember 11. Ugyanakkor Jeane azt is megjósolta. Az 1974-ben megjelent Jupiter-effektus című könyvben két csillagász jósolt meg bolygóegyüttállást. század legnagyobb katasztrófája lesz". és kommunista diktatúra alá hajtva az egész világot. A koreai Lee Jang Rim ebben az évben alapította meg a "Mission For The Coming Days" nevezetű vallási csoportot. szeptember 11. Állításának alátámasztására ő is felhasználta az 1974-ben megjelent Jupiter-effektus könyv állításait. mert felerősödnek a mágneses rezgések . hogy Jézus pontosan 1991. mivel a Sydney-ben . Jézus a kikötőben A Harmónia 1988. Forgatókönyve szerint a Szovjetunió legyőzi Izraelt és Amerikát. mely szerint 1987. reggel 9 órakkor fog megjelenni Sydney partjainál. A könyv csak néhány hónappal az elrgadtatás jósolt időpontja. stb. Edgar C. de nem hozza nyilvánosságra. Talán ma már elmondhatná nekünk ezt az információt. Bolygó együttállás 1984 1984 1986 Jehova tanúi sokadjára Bhagwan Shree Rajneesh Moses David 1987. "88 ok. 1987. A 88 ok 1989 A 89 ok 1991. mikor az elragadtatás nem történt meg. hanem egyfajta rendszerváltást. A Harmónia 1988. Whisenant kiadott egy könyvet. augusztus 16 és 17 között az emberiség közös harmóniába lép önmagával és a természettel. és nagyon gyorsan túllépte a 10. "Harmonic Convergence" nevű elmélettel álltak elő. A 88 ok 1989 A 89 ok 1991. A New Age mozgalom követői az ún. hogy a XX. Az eseményről azt állította: "lehetséges. 1989-ben kiadta a "89 ok. Óriási érdeklődés övezte a könyvet és aztán óriási pofára esés. hogy: "Biztosan érzem. Ismét a Jehova tanúinak egy jósolt világvége időpontja Bhagwan Shree Rajneesh guru 1984-re jósolta a világvége eljövetelét óriási katasztrófákkal. március 30. ezt már annyira nem vette be a közönség. a követőitől összegyűjtött 4. Lee Jang számításának alapja a numerológia volt. ezzel elősegítve Isten eljövetelét. Állítása szerint az utolsó óra előtt az égből hangos visszaszámlálás kezdődött volna. március 31-én. Edgar C. azaz szeptember 11-13 előtt jelent meg. Az információt visszatartja "egy későbbi időpontig". amiért 1989ben következik be az elragadtás" című "remekművét". amelyet ő pontosan ismer.4 millió dollárral. amiért 1988ban következik be az elragadtatás" címmel.000 követőt. 1970-ben megjósolta. katasztrófákat. amiért 1989ben következik be az elragadtás" című "remekművét". tűzvész. ami be is következett. augusztus 16. április 10. számításai szerint 1992ben kellett volna bekövetkeznie Jézus második eljövetelének. Földrengések.1981 Hal Lindsey 1982. és földrengéseket. hogy Jézus pontosan 1991. mikor nem történt meg a jósolt elragadtatás. azaz szeptember 11-13 előtt jelent meg. mikor nem történt meg a jósolt elragadtatás.

hogy a számítógépek megkergülnek. Miután 1998-ban nem jött be a számítás. 2007 2008. így kiadja a 999-et. amikor már az utolsó három számjegy mindenféle csűrés. Hogyan jutottak erre a megállapításra? 1998=>1+8=9. és azután pihenjen. hogy a világvége 1998-ban fog bekövetkezni. amit az égből alászálló Terror Királya hozott volna el. és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. író. tartozás miatt. ami a 666 fordítottja. Ronald Weinland 2008 őszére jósolta az emberiség hanyatlását. amit az égből alászálló Terror Királya hozott volna el. Egyesek Nostradamus négysorosaiból olvasták ki az 1999-ben bekövetkező világvégét. Sokan a 2005-ös bolygóegyüttállás miatt is rettegtek. meg kellett volna szűnnie a kommunikációnak. hogy az Armageddon késik. Végül a hatóságoknak sikerült elfogniuk. Egyesek Nostradamus négysorosaiból olvasták ki az 1999-ben bekövetkező világvégét.1993 Hét év szenvedés 1994 1994 a végzet éve 1995 1996 Armageddon elnapolva 6000 év 1998 666 először 1999 666 másodszor 2000 Y2K 2005 2006. nagytudású szakértők arra a megállapításra jutottak. Hogyan jutottak erre a megállapításra? 1998=>1+8=9. és nem tudják.csavarás nélkül is kiadta a 666-ot. vukánkitörések történtek volna.a tőzsdének és így a világpiacnak össze kellett volna dőlnie. mivel az elragadtatást 7 év szenvedés követi. M.csavarás nélkül is kiadta a 666-ot. A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi napnak felel meg. hogy pontosan mennyit. de a könyvét vitték. nagytudású szakértők arra a megállapításra jutottak. Ismét csak a 666-os számtól való félelem miatt tartottak a 2006. hogy 2007-ben következik be az elragadtatás. hogy 1994-ben már biztosan bekövetkezik a világvége. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig. Ugyanebben az évben Harold Camping rádiós. A numerológiában jártas. az áramellátásnak. mint minden korábbi . A 666 pedig a Bestia száma. mint minden korábbi szilveszter. Más bibliai számokkal dolgozva tehát a világnak valamikor 1996ban lesz vége. Több próféta is ezt az évet jelölte meg a világvége kezdetének. Az első eset. a 6000 éves ciklus végét jelenti. Ebből se lett semmi. földrengések. ennek pedig egyértelműen a világvége előjelének kell lennie. akkor az elragadtatásnak 1993-ben kell bekövetkeznie. június 6. mivel minden vagyonát Lee-re írta. A 666 pedig a Bestia száma. Egyesek szerint egymás gravitációs erejét felerősítve a Földön szökőárak. szeptember 1996 Bolygóegyüttállás 666 harmadszor Shelby Corbett Ronald Weinland 6000 év 1998 666 először 1999 666 másodszor bejelentett irodában kikapcsolták a telefont. A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi napnak felel meg. a végzet éve" című könyvében állította. mivel nem tudnak mit kezdeni a 00 évvel. amikor már az utolsó három számjegy mindenféle csűrés. Más bibliai számokkal dolgozva tehát a világnak valamikor 1996ban lesz vége. ami a 666 fordítottja. hogy a világvége 1998-ban fog bekövetkezni. így adott volt 1999. mikor a Jehova Tanúi az Őrtorony magazin hasábjain elismerték. Sokan úgy hitték. A századés az ezredforduló is ugyanúgy telt el. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig. Ekkor sem következett be. és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Kivételesen nem természeti jellegű katasztrófától tartottak az emberek ekkoribban. mikor eléri a számítógép belső órája a 2000-es dátumot. mint a cukrot. "próféta" is világvégét jövendölt szeptemberben az "Are you ready?" című könyvében. május 6-i dátumtól. A numerológiában jártas. és két évre börtönbe került sikkasztás vádjával. de még nincs itt az ideje. Ennek a rendszerhibának a következtében minden számítógépvezérelt rendszernek le kellett volna állnia. lelkész. A századés az ezredforduló is ugyanúgy telt el. stb. Riley az "1994. így kiadja a 999-et. Ha a 2000-es év. így adott volt 1999. Miután 1998-ban nem jött be a számítás. Ezt is túléltük Shelby Corbett a Biblia alapos tanulmányozása során jutott arra a megállapításra. és azután pihenjen. F. Több hívő öngyilkosságot követett el. ennek pedig egyértelműen a világvége előjelének kell lennie. a repülőknek kavicsként kellett volna leesniük az égből.

mikor eléri a számítógép belső órája a 2000-es dátumot. Dr. hogy lecsillapodnak a kedélyek. de még ekkor sem adta fel jóslatát. Ez pedig azt jelenti. mivel nem tudnak mit kezdeni a 00 évvel. hogy a számítógépek megkergülnek. és szinte nincs is olyan ember. hogy nem 2012. lesz a világvége időpontja. egyfajta mini-világvégét élünk majd át. hogyha a 2012-es világvége nem történne meg. amiben a főszerepet a biológiai fegyverek fogják játszani. hogy: 1948+70 vagy 80 = 2018 és 2028 között száll le újra Jézus a Földre. Már vannak jóslatok arra nézve is. szeptember 9-én léptünk be az utolsó ciklusba. ezért ez az egész felfordulás akár már . A 2013-as világvége prognózis azonban még egy 2008-as becslésre alapul. hogy elragadtassa magával a mennyekbe az igazhitű keresztényeket. meg kellett volna szűnnie a kommunikációnak. a repülőknek kavicsként kellett volna leesniük az égből. Ebből se lett semmi. 2007 2008.2000 Y2K 2005 2006. Sokan a 2005-ös bolygóegyüttállás miatt is rettegtek. földrengések.28. Véleménye szerint azonban nem kipusztultunk volna. weboldal foglalkozik ezzel az Interneten. műsorvezetők. hogy valójában megtörtént az elragadtatás és a világvége október 21-én be is fog következni. május 21. vukánkitörések történtek volna. újságírók. hogy 2007-ben következik be az elragadtatás. Ronald Weinland 2008 őszére jósolta az emberiség hanyatlását. október 16. Egyesek szerint egymás gravitációs erejét felerősítve a Földön szökőárak. és 2009. blog. bloggerek. május 21-én lesz. Ismét csak a 666-os számtól való félelem miatt tartottak a 2006. mikor Föld közelbe került (76 millió km-re suhant el bolygónktól) hatalmas szökőárakat. Ekkor Isten több százezer embert magával ragad. Kinyilatkozta ugyanis. Azóta a tudósok is tudják. nem 40-et. Többen attól tartanak. mint a cukrot. Ekkor sem következett be. hogy az Elragadtatás napja 2011. hogy október 28-án világvége lesz. Elenin 2011. 2016-ban ugyanis pusztító. és teljesen eltörlik az emberiséget a Föld felszínéről. de a könyvét vitték. Carl Johan Calleman a maja naptárra hivatkozva állította. Sokan úgy hitték. Az Elenin azonban már szeptemberben egyszerűen szétporladt a Naprendszerben. aki ne hallott volna róla. mely egyesek szerint a Nibiru óriásbolygó kísérője. hiszen talán egy élet is kevés lenne rá. Két nappal később. Számtalan dokumentum. május 23-án merészkedett ki először lakjából. ám a dátum közeledtével ismét nagy a felhajtás. nem kívánom összefoglalni mindet. december 22. Mivel létezik egy hét éves tribulációs. amely komolyan veszi a riogatásokat. hogy a megerősödő naptevékenység okozta mágneses viharok miatt áramkimaradások lesznek. május 6-i dátumtól. október 16-án. Harold Camping hirdette. a többiekre viszont kínok kínjai várnak majd. szeptember 2011. Kenton Beshore. amikor a Nap még nem lépett be aktív ciklusába. Otthonában várta az elragadtatást. hogy a vártnál kevésbé aktívabb a Nap. Szerinte ugyanis a bibliában egy generáció természetesen 70-80 évet jelent. hívei és az újságírók pedig háza előtt várakoztak. csupán a számokban tévedett. képviselők nyugtatgatják a lakosság azon részét. Ezt is túléltük Shelby Corbett a Biblia alapos tanulmányozása során jutott arra a megállapításra.10. F. A legfrissebb világvége dátum. Szerinte a maja naptár a bolygónk idejének teljes periódusát kilenc részre bontja le. Calemann azt állította. újszerű világháború fog kitörni.21. hanem egy új tudati szintre emelkedtünk volna. a műholdak elnémulnak és így a modern kommunikáció véget ér. Maja világvége 2013 A modern civilizáció vége 2016 Biológiai háborúk 2018 Jézus újra eljön szilveszter. stb. Ennek a rendszerhibának a következtében minden számítógépvezérelt rendszernek le kellett volna állnia.12. október 28. földrengéseket és világvégét kellett volna okoznia. bibliakutató szerint Hal Lindsey gondolatmenete jó volt. Kivételesen nem természeti jellegű katasztrófától tartottak az emberek ekkoribban. Tudósok. cikk. Carl Johan Calleman 2012. Egy ideig úgy tűnt. az áramellátásnak. Bolygóegyüttállás 666 harmadszor Shelby Corbett Ronald Weinland Harold Camping 2011. hanem 2011. Mindezt a NASA tudósok jelentéseire alapozzák. június 6.a tőzsdének és így a világpiacnak össze kellett volna dőlnie. Az Elenin nevű üstökös. azaz nagy nyomorúságos periódus az eljövetel előtt.

október 28. hogy a modern tudomány . november 23.10. amiben a főszerepet a biológiai fegyverek fogják játszani. járványok. és 2009. Carl Johan Calleman 2012. Azték világvége Elenin 2011. ezért ez az egész felfordulás akár már napjainkban elkezdődhet. és teljesen eltörlik az emberiséget a Föld felszínéről.28. háborúk tizedelik majd a lakosságot. aki ne hallott volna róla. bloggerek. Jézus halálának 2000. Egy Bane nevű szerzetes még a 8. hogy elragadtassa magával a mennyekbe az igazhitű keresztényeket. hogy nem 2012. hiszen talán egy élet is kevés lenne rá. nem kívánom összefoglalni mindet. újságírók. csupán a számokban tévedett. háborúk tizedelik majd a lakosságot.12. képviselők nyugtatgatják a lakosság azon részét. mely egyesek szerint a Nibiru óriásbolygó kísérője. hanem egy új tudati szintre emelkedtünk volna. Maja világvége 2013 A modern civilizáció vége 2016 Biológiai háborúk 2018 Jézus újra eljön 2026. ám a dátum közeledtével ismét nagy a felhajtás. Egy ideig úgy tűnt. A fizikus még 1960-ban erre az időpontra jósolt világvégét a Science magazin hasábjain. Heinz von Foerster 2027 2011. Éhínség. hogy a megerősödő naptevékenység okozta mágneses viharok miatt áramkimaradások lesznek. Dr. Számításai szerint az emberiség olyan ütemben fog gyarapodni. Ez pedig azt jelenti. Calemann azt állította. Mivel létezik egy hét éves tribulációs. Véleménye szerint azonban nem kipusztultunk volna. a műholdak elnémulnak és így a modern kommunikáció véget ér. A New Age mozgalom egyes tagjai az azték naptár végét jelölték meg az új világvége dátumnak. Úgy számolt. ezért 2048-ra tolta ki a dátumot. hogy október 28-án világvége lesz.2026. Éhínség. és olyan hosszú életű lesz (akár a 115 éves kort is elérheti). és olyan hosszú életű lesz (akár a 115 éves kort is elérheti). földrengéseket és világvégét kellett volna okoznia. Már vannak jóslatok arra nézve is. akkor az pontosan 2058-ban fog lejárni. lesz a világvége időpontja. hogy: 1948+70 vagy 80 = 2018 és 2028 között száll le újra Jézus a Földre. hogy a Föld erőforrásai már nem lesznek elegendőek és a populáció összeomlik. évfordulójára John Denton jósol világvégét. Talán furcsának tűnhet. hogy lecsillapodnak a kedélyek. Számításai szerint az emberiség olyan ütemben fog gyarapodni. műsorvezetők. században számolta ki ezt az időpontot. A fizikus még 1960-ban erre az időpontra jósolt világvégét a Science magazin hasábjain. amely komolyan veszi a riogatásokat. Többen attól tartanak. hanem 2011. december 22. Szerinte a maja naptár a bolygónk idejének teljes periódusát kilenc részre bontja le. Az Elenin azonban már szeptemberben egyszerűen szétporladt a Naprendszerben. weboldal foglalkozik ezzel az Interneten. cikk. október 16-án. nem 40-et. járványok. újszerű világháború fog kitörni. Kenton Beshore. A 2013-as világvége prognózis azonban még egy 2008-as becslésre alapul. szeptember 9-én léptünk be az utolsó ciklusba. Ha 6000 éves ciklust veszünk alapul. Heinz von Foerster 2027 2033 2048 2058 Azték világvége John Denton Hal Lindsey újra Bane 2060 Isaac Newton napjainkban elkezdődhet.21. A New Age mozgalom egyes tagjai az azték naptár végét jelölték meg az új világvége dátumnak. november 23. hogy a Föld erőforrásai már nem lesznek elegendőek és a populáció összeomlik. Tudósok. hogy Jézus a világ teremtését követően 3942 évvel született. október 16. egyfajta mini-világvégét élünk majd át. Az Elenin nevű üstökös. Szerinte ugyanis a bibliában egy generáció természetesen 70-80 évet jelent. 2016-ban ugyanis pusztító. Miután Hal Lindsey 2000-re és 2007-re jósolt világvégéje sem jött be. Számtalan dokumentum. Mindezt a NASA tudósok jelentéseire alapozzák. Carl Johan Calleman a maja naptárra hivatkozva állította. blog. mikor Föld közelbe került (76 millió km-re suhant el bolygónktól) hatalmas szökőárakat. Azóta a tudósok is tudják. és akkor végünk van. és szinte nincs is olyan ember. bibliakutató szerint Hal Lindsey gondolatmenete jó volt. F. hogyha a 2012-es világvége nem történne meg. A legfrissebb világvége dátum. amikor a Nap még nem lépett be aktív ciklusába. hogy a vártnál kevésbé aktívabb a Nap. azaz nagy nyomorúságos periódus az eljövetel előtt.

de semmiképp sem hamarabb. Bár a jegyzetében megemlíti: elképzelhető.megalapítójának tekintett Isaac Newton-nak is van világvége jóslata. hogy később lesz. Szerinte az Apokalipszis a Német-római Birodalom léttrejötte után 1260 évvel fog bekövetkezni. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful