P. 1
Teaching Guide-ikatlong yunit araling panlipunan II

Teaching Guide-ikatlong yunit araling panlipunan II

|Views: 5,746|Likes:
Published by Athan Caritan
secondary education curriculum
secondary education curriculum

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Athan Caritan on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

Secondary Education Curriculum

Antas 3

Ikatlong Yunit Araling Panlipunan II

Inihanda nina:

Bb. Mary Grace G. Caritan
Dr. Felipe De Jesus National High School

Gng. Bernadette M. Dela Cruz
Felizardo C. Lipana National High School Sa Pamamatnubay ni: Gng. Silay E. Cruz EPS 1- Araling Panlipunan (Sekondarya)

IKATLONG MARKAHAN

PAKSA: Pagtugon sa mga Hamon ng Transpormasyon Antas 1

Bilang ng araw/sesyon: 40 araw

Pamantayang Pangnilalaman

Pamantayang Pagganap

Naipamamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtaguyod ng kasarinlan. Mga Kakailanganing Pag-unawa:

Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng hoegrapiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan. Mahahalagang Tanong:

Iba-iba ang naging antas ng kalagayan ng mga bansa sa Asya dahil sa magkakaibang tugon sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan. Nauunawaan ng mag-aaral ang:

Paano tumugon ang mga bansa sa Asya sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan?

Ang mag-aaral ay:

Ang Asya sa iba’t-ibang panahon

Nakapagsusuri ng mga dahilan at paraan sa dalawang yugto ng imperyalismo sa Asya;

• o Una at Ikalawang Yugto ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin; o Pagtugon ng mga bansa sa Asya sa hamon ng heograpiya at paglaganap g kapangyarihan ng kanluranin; •

Nakapagtataya ng mga hakbang ng mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga Kanluranin; Nakapagtatalakay ng mga naging tugon ng mga Asyano sa mga hamon ng heograpiya at ang karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan;

o Ang mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga taga-Kanluran; o Pag-usbong ng nasyonalismong Asyano.

Nakapaghihinuha ng mga implkasyon ng imperyalismo at Kolonyalismo sa Asya;

Nakapagpapahalaga sa iba’t-ibang paraan ng pagtugon Nasyonalismong Asyano laban sa Imperyalismong Kanluranin;

Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga ng Nasyonalismong Asyanong laban sa Imperyalismong Kanluranin;

Nakapagsusuri ng mga dahilan sa pagusbong at paglinang ng nasyonalismo sa mga Asyano laban sa Imperyalismong Kanluranin.

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtaguyod ng kasarinlan. Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang naging tugon ng mga bansa sa Asya sa hamon ng heograpiya ay naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan.   Kalidad ng Impormasyon Suportang Datos Pagtataya sa kritikal na pagsusuri batay sa sumusunod na kraytirya: Sa Antas ng Pagganap;

Mga Kraytirya:

Nagpapakita ng katibayan. Mga Kraytirya: Kaangkupan. naglalahad ng mga ebidensya . imparsyal (fair) Paglalapat Kilalanin at makibahagi sa mga gawain tungo sa pagtataguyod ng kasarinlan sa gitna ng iba’t-ibang hamon. makatotohanan. malalim Interpretasyon Bigyang-puna ang naging tugon ng mga bansa sa Asya sa hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtataguyod ng kasarinlan. Mga Kraytirya: Kaangkupan. kalidad ng impormasyon.

kalidad ng impormasyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng Iba Ilagay ng sarili sa katayuan ng mga Asyano at pahalagahan ang kanilang pagpupunyagi sa kasarinlan upang matugunan ag iba’t-ibang hamon. may katapatan . makatotohanan.Perspektibo Bigyang-katwiran ang iba’tibang tugon ng mga Asyano upang maitaguyod ang kasarinlan sa gitna ng iba’tibang hamon. Mga Kraytiya: Imparsyal (fair). Mga Kraytirya: Makatotohanan.

Kraytirya: May katapatan.Antas 3 Gabay sa Pagtuturo_Pagkatuto ng Aralin Pagkilala sa Sarili Magnilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng iba’t-bang tugon ng mga bansa sa Asya na makamtan ang kasarinlan mula sa iba’t-ibang hamon. naglalahad ng kahinaan at kalakasan ( 8 araw) .

Korapsyon sa pamahalaan d. Dahil sa masiglang turismo c. Racial Discrimination 4. Pang-aabuso sa mga kababaihan c. Nagtatatag ng mga Kilusang kakalabang sa pamahalaang Kastila. Dahil sa pagkakaroon ng saganang likas na yaman ng mga bansa sa Asya na maaaring pagkunan ng hilaw na sangkap b. Dahil sa paninirahan ng ibang kalahi nila sa Asya 2. Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino bilang isang Asyanong bansa na nasakop ng Kastila? a. Nagkaroon ng mga masiglang pagdiriwang bilang pagkikilala sa Kastila bilang panauhin c. Ano ang nagsisilbing pinakamagaling na kasangkapan upang isulong ang nasyonalismo sa . Bakit nag-alsa ang mga Indian laban sa mga mananakop na Ingles? a. Nagkaroon hukbong sandatahan ang Pilipinas 3. Malugod na tinanggap ang mga dayuhan b.Sa bahaging ito magkakaroon ng paunang pagtataya bilang panimula upang mabatid ang mga dati nang kaalaman/karanasan at kasanayang dapat linangin ng mga mag-aaral sa markahan o yunit na ito tulad ng critical analysis. d. Dahil sa pananakop ng ibang lupain sa mga kontinenteng malapit sa Asya d. Mga Mungkahing Gawain 1. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng interes ang mga Kanluranin na sakupin ang mga bansa sa Asya? a. Ginamit ng mga Ingles ang kanilang likas na yaman b. 1. Paunang Pagtataya Proseso  Piliin ang pinakamalapit na sagot.

mayaman sa ginto ang kontinente b. kultura d. a. Madaling nakapanakop ang mga Kanluranin sa Asya dahil sa a. Ang mga sumusunod ay pangunahing dahilan ng pag-uunahan ng mga Europeo sa paglalayag sa Asya. ang mga rekadong matatagpuan sa Asya d. pamayanan c. Anong pangunahing produkto ang dahilan ng paglalayag ng mga Kanluranin sa Asya? a. 10. ginamit ang relihiyon sa pananakop b. Pinatunayan niya na ang mundo ay bilog sa pamamagitan ng dalawang yugto ng paglalayag. Ang samahang pansibikong ito ay kinabibilangan nina Jose Rizal. Lumaban sila hanggang kamatayan b. pagpapalaganap ng paniniwalang Kristiyanismo c. Christopher Columbus b. Nilisan nila ang Korea at nagtatag ng ibang kolonya d. malawak ang sakop ng kontinente c. dahil dito magandang magsimula ng bagong buhay 9. Martin de Goiti c. Ferdinand Magellan d. edukasyon 5. Isinara ang kanilang kaharian sa impluwensiya ng dayuhan c. Andres Bonifacio. Nagbigay sila ng ginto bilang kapalit ng kanilang kalayaan 6. Artemio Ricarte at ibang ilustrados. relihiyon b. mas madali silang nakapaglalakbay dahil sa kanilang mga malalaking barko. matagumpay ang pananakot sa katutubo kaya madali silang nasakop c.bansa? a. mas matalino ang mga Kanluranin kaysa sa mga Katutubo d. pagkontrol sa kayamanan ng kontinente d. dito matatagpuan ang lahat ng uri ng mga produkto 8. Propaganda Movement . a. Paano napanatili ng mga Koreano ang kanilang kasarinlan? a. a. pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan b. Sebastian del Cano 7.

Isang uri ng pananakop na kung saan ang isang rehiyon o bahagi ng bansang sinakop ay mayroong ekslusibong investment o karapatan sa kalakalan ang bansang mananakop. Kilala siya bilang “Enlightened Emperor” a. naging pamilihan ng mga hilaw na materyal c. Colony d. Ang mga sumusunod ay mga digmaang kinasasangkutan ng bansang hapon maliban sa: b. a. disiplinadong mamamayan d. Coup d’ etat c. Sepoy Rebellion d. Protectorate c. Ahimsya Rebellion 11. Civilizing Mission b. Reporma d.b. pagapahalaga sa kalinisan at kapayapaan 17. Matsukuhito d. Hirohito c. Ang kasunduan na nagbigay-daan sa tuwirang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Naruhito 14. Pamamaraan ng pang-aagaw ng military ng pagkasalukuyang kapangyarihan ng pamahalaan c. Mutsuhito b. Rebolusyon b. Kasunduan sa Venice 13. Kasunduan sa Ghent d. Ang mga estado ng China ay itunuturing ng mga Europeo na modelong estado dahil sa a. a. Kolonisasyon 16. Nasyonalistikong pinuno ng Vietnam na nasalamin ang pagkakamit ng kalayaan sa pamamagitan ng pamamaraang komunismo. pagpapatayo ng mga paaralan b. Kasunduan sa Vienna b. may mga epektibong lokal na pinuno b. pagsasarili d. a. pagkakaroon ng serbisyong kagalingan c. Mao Zedong d. pagtatatag ng mga organisasyon ukol sa paglaban sa mga mananakop 18. a. Tai Ping Rebellion c. Sun Yat Sen c. Ho Chi Minh upang magtatag ng panibago. Den Xiao Ping 15. Napakalaki ng naging epekto ng kolonisasyon sa Asya maliban sa a. Sphere of Influence 12. Kasunduan sa Paris .

pantay na karapatan sa pagboto at pakikibahagi sa pang-ekonomiyang kabuhayan c.a. karapatan sa paninirahan at makapaglakbay 20.   Halimbawa ng mga tanong. Filipino-Japanese d. Sino-Japanese a. Ihanay ang mga miyembro ng bawat pangkat na nakapila at magtakda ng marka para sa finish line. Bawat tamang sagot ay katumbas ng isang hakbang patungo sa finish line. Kuwait at United Arab Emirates d. karapatan sa edukasyon at relihiyon c. Mag-uunahan ang mga mag-aaral na makarating sa finish line sa pamamagitan ng pagsagot ng tama sa mga katanungan na ibibigay ng mga guro. Japan at Vietnam c. Dutch-Japanese 19. Ang bansang Spain ba ang nanguna sa pananakop? (yes or no) . 1. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi pa nabigyan ng karapatang bumoto ang mga babae? a. India at China b. Pilipinas at Thailand 2. Ang mauunang makarating na grupo sa finish line ang panalo. Step YES! Step NO! Proseo  Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa apat na pangkat na kakatawan sa mga bansang Kanluranin na pumasok at nanakop sa mga bansa sa Asya. Russo-Japanese b. Ano ang dalawang anyo ng pakikibaka ng kababaihan sa Asya? b. karapatan sa pagpupulong at pagsapi sa mga organisasyon d.

Anu-ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kolonyalismo at imperyalismo? .2. Victoria ba ang pangalan ng barkong sinakyan ng pangkat nila Magellan? (yes or no) 3. Paano ipinakita ng mga manlalaro ang pagnanais na maunang makarating sa finish line? c. Silangan ba ang rutang ginamit ng mga manlalayag? (yes or no) 4. Mga gabay na tanong:    Ibigay ang Kahulugan ng imperyalismo at kolonyalismo. Ating Paghambingin! Proseso   Magsasagawa ng Venn Diagram Maaring hatiin ang mga mag-aaral sa limang pangkat at itala sa manila paper ang magiging kasagutan ng mga miyembro ng bawat grupo. Pumili ng tig-dalawang kinatawan upang maging tagapagsalita ng bawat grupo. Ang Thailand ba ay nanatiling malaya at di nasakop ng mga Kanluranin? (yes or no) 5. itanong ang mga ss. Paano mo maihahambing ang ginanap na laro sa unang bugso ng kolonyalismo at imperyalismo sa Asya?  3. a. Ang paghahanap ba ng mga hilaw na sangkap ang layunin ng paggagalugad ng mga Europeo? (yes or no) Pagkatapos na maisagawa ng laro. Ano ang layunin ng naglaro? b.

Halimbawa ng mga Lider Asyano: .    Mag-uunahan silang ipares ang mga pangalan ng bansa sa bawat larawan ng mga kilalang personalidad sa Asya na may mahalagang ambag sa pagsibol ng nasyonalismo ng kanikanilang bansa. Magpaskil sa pisara ng mga larawan ng mga kilalang personalidad at pangalan ng mga bansa sa Asya.Venn Diagram Mga Kakailanganing Gamit:  Manila Paper o kartolina at pentel pen 4. Maglaro Tayo ng PARES-PARES! Proseso Ang klase ay hahatiin sa dalawang pangkat.

mga larawan ng mga kilalang personalidad sa Asya . • • • Sinu-sino ang mga nasa larawan? Anu-ano ang kanilang nagawa para payabungin ang nasyonalismo ng mga mamamayan sa kani-kanilang bansa? Sa inyong palagay nag-iwan ba sila ng mahalagang impluwensiya sa Asyano upang labanan ang kolonyalismo? Patunayan.Mahatma Gandhi India Ho-Chi Minh Vietnam Jose Rizal Pilipinas Kamal Ataturk Turkey Sun Yat Sen China Achmed Sukarno Indonesia Pagkatapos ng laro ay maaaring itanung ang mga ss. Mga Kakailanganing Gamit:  pangalan ng mga bansa.

Sinu-sino Sila? Proseso Pagsasagawa ng Map Reading   Gamit ang mapa ng daigdig ay tutuntunin ang ginamit na ruta nila Bartholomeu Dias. Mga Panauhin sa Asya. Ferdinand Magellan. Christopher Colombus.5. Gumamit ng mga sinulid na may iba’t-ibang kulay na kakatawan para sa apat na manlalayag na Europeo at tuntunin ang mga sumusunod na ruta:  . Vasco da Gama.

ang bawat pangkat ay magkakaroon ng sariling interpretasyon ng pagdating ng mga Kanluranin sa Asya sa pamamagitan Statue Game/Tableau. Opinyon Mo.  Unang Pangkat: Kung ikaw ay nabuhay noon (KAHAPON). sinulid na may iba’t-ibang kulay 6. 2. kung sakali na may mananakop na dumating sa bansa. ano ang iyong magiging reaksyon?  Ikatlong Pangkat: Kung sa hinaharap (BUKAS) ay may darating na mananakop. Christopher Colombus. Ngayon at Bukas) sa pamamagitan ng Tableau. Bartholomeu Diaz. 4. Ferdinand Magellan.mula Portugal paikot sa Cape of Good Hope hanggang India.  Pangkatin ang klase sa tatlo.1. Vasco da Gama.mula Spain dumaan sa Strait sa dulo ng South America patungong Pacific Ocean hanggang Pilipinas. 3. paano mo ito haharapin?  . Show Mo! Proseso Pagsasagawa ng Larawang KNB (Kahapon. Mga Kakailanganing Gamit:  mapa ng daigdig.mula Spain hanggang sa mga pulo ng Carribean.  Isasalarawan nila ang kanilang mga sagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-arte na parang mga rebulto na hindi gagamitan ng pagkilos at pananalita.mula Portugal patungong dulong Timog ng Africa.Paano mo ipapakita ang sariling reaksyon sa pagdating ng mga mananakop?  Ikalawang Pangkat: Sa kasalukuyang panahon (NGAYON). Mga Tanong.

Notes: (18 araw) .

Salik sa Pagdating ng mga Kanluranin. ipapabasa/ipapanood/ipaparinig ang iba’t-ibang mga kondisyon at pangyayari na naging daan sa Kolonisasyon ng bansa at Kristiyanisasyon ng maraming Pilipino gayundin ang Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino upang masuri at mataya kung ang mga nabuong kakailanganing pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging pagtuklas ay tama at katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di pagtanggap sa mga mali/di katanggaptanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Mga Mungkahing Gawain 1. . Ating Suriin Proseso  Pagsusuri ng mga salik na nagbigay-daan sa pagdating ng mga Kanluranin sa Asya  Maaaring pangkatin ang mga mag-aaral at itala sa manila paper ang magiging kasagutan ng mga bawat miyembro.Sa bahaging ito.

Paano naimpluwensiyahan ng unang yugto ng imperyalismo ang mga bansa sa Asya at Europa? . Ilahad Mo Proseso Pagsasagawa ng Matrix Chart Mga Manlalakbay Mga Lugar na Nasakop Taon kung Kailan Nasakop  Mga Bansang Nanakop  Mga Gabay na Tanong. Wastong Info. Mahalaga ba ang unang yugto ng imperyalismo ng mga Kanluranin sa Asya? Makatarungan ba ang naging dahilan ng mga Kanluranin na sakupin ang mga bansa sa Asya? 2. Mga Kakailanganing Gamit:  manila paper o kartolina at pentel pen 2.  Anu. Gabay na tanong. 1.ano ang mga salik na nagbigay-daan upang magkainteres ang mga Kanluranin na magtungo sa Asya? Ipaliwanag ang bawat isa. Pipili ng kinatawan ang bawat grupo upang ipaliwanag ang kanilang mga naging sagot.

3.   Paghambingin ang kabutihang dulot at masamang epekto ng merkantilismo.  Ipasuri sa mga mag-aaral kung mabuti ba o hindi ang epekto ng pagpapatupad ng sistemang merkantilismo sa isang bansa. MGA BUNGA NG MERKANTILISMO MABUTI DI-MABUTI  Mga Kakailanganing Gamit:  manila paper o kartolina at pentel pen 4. Ulat na Kagulat-gulat! . Pagkatapos ay itala sa manila paper ang mabuti at masamang epekto nito at iulat sa klase ang napag-usapan ng pangkat. Lika Uzzap Tayo Proseso Hatiin sa 3 pangkat ang klase at magsagawa ng buzz session hinggil sa kahulugan at katuturan ng merkantilismo.

role playing. Bansa 1. Singapore at Malaysia 4.  Ang bawat pangkat ay maaaring papipiliin ng kani-kaniyang istilo ng gagawing paraan ng pag-uulat sa klase tulad ng newscasting. . India 2.Proseso (Unang Araw)  Hatiin ang klase sa limang pangkat upang iulat ang mahahalagang pangyayari sa Asya sa panahon ng Ikalawang Yugto ng imperyalismo at kolonisasyon. Myanmar 3. Mga Paksa     Pangkat 1: Rebelyong Sepoy Pangkat 2: Digmaang Anglo-Burmese Pangkat 3: Unang Digmaang Opyo Pangkat4: Ikalawang Digmaang Opyo Batay sa mga impormasyong ibinahagi ng bawat grupo sa unang gawain. China 5.  Maaaring gumamit ng iba’t-ibang props. Japan 5. talkshow. Ulat ng Pangkat Proseso Mga Kaganapan Paliwanag (Ikalawang araw)   Hatiin ang klase sa pitong pangkat. jingle-making at interview. punan ang data retrieval chart ng mga pangyayari na nagbigay-daan upang magtagumpay ang imperyalismo sa iba’t-ibang bahagi ng Asya. costume o kagamitang kakailanganin sa kanilang presentasyon.

 Unang Yugto Epekto ng Pananakop ng. Portuguese Pangkat 2 B. Dutch Ikalawang Yugto Epekto ng Pananakop ng. Bigyan ang bawat pangkat ng paksang tatalakayin na may kinalaman sa yugto ng kolonyalismo at imperyalismo na naganap sa Asya. Bigyan ng sapat na minuto upang mapag-usapan ng bawat pangkat at pumili ng kinatawan na magiging tagapag-salita sa klase. Pangkat 4 D. Pangkat 1 A. Chinese Pangkat 6 F. Espanyol Pangkat 3 C. Mga Europeo sa Kanlurang Asya 6. Ipaglaban Mo! Proseso . Kung may Katwiran Ka. English Pangkat 5 E. Imperyalismo sa Timog Silangang Asya Pangkat 7 G.

  Sagutin ang tanong ng OO o HINDI. Kung ang sagot naman ay hindi. Pagkatapos ay maaaring lagumin ang sagot ng mga mag-aaral sa bawat panig. May Bilog. May Bilog. isulat ang suporta sa sagot sa ilalim ng OO. Maaring ipaskil ang katanungan sa gitna ng pisara at sa magkabilang panig ay nakasulat ang salitang OO at HINDI. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ipaliwanag at panindigan ang kanilang mga naging sagot. isulat ang suporta sa sagot sa ilalim ng HINDI. Kung ang sagot ay oo. Isulat sa Bilog! Proseso .    OO May kabutihan bang naidulot ang kolonisasyon ng mga Kanluranin sa Asya? HINDI 7.

Isulat sa mga bilog ang mga epekto ng kolonyalismo sa Asya.

Gabay na tanong;

1. Anu-ano ang epekto ng Kolonyalismo sa Asya? 2. Paano naapektuhan ng pananakop ang ugnayan at sistema ng pamumuhay ng mga bansa sa Asya?

8. Kalayaang Pinaglaban Ating Pag-usapan Proseso

Ang klase ay hahatiin sa apat, tigdalawang pangkat ang magsasagawa ng mga sumusunod na gawain; Para sa una at ikalawang pangkat magtalaga ng tagapaglagom ng mapag-uusapan ng bawat kasapi at pumili ng dalawang kinatawan upang ibigay ang buod ng napag-usapan ng grupo. Ang ikatlo at ikaapat na pangkat naman ay maghahanda upan itanghal ang kanilang nabuong presentasyon hinggil sa paksa.

Pangkat 1 at 2: Round table discussion tungkol sa Thailand sa gitna ng ekspansyon ng English at French. Pangkat 3 at 4: Dula-dulaan hinggil sa Korea bilang Hermit Kingdom.

9. Paghambingin Natin Proseso  Bumuo ng limang pangkat. Bigyan ng pagkakataon makapag-usap ang bawat pangkat upang makapagpalitan ng ideya.  Paghambingin ang dalawang bansa sa kanilang ginawang pagpupunyagi upang mapanatili ang kalayaan at katatagang pulitikal.  Iulat sa klase ang napag-usapan ng bawat pangkat sa pamamagitan ng news reporting

Gabay na tanong; 1. Sa anong mga aspeto nagkatulad ang mga bansang Korea at Thailand? 2. Saan naman sila may malaking pagkakaiba?

10. Konsepto ng Nasyonalismo, Tukuyin Mo! Proseso Alamin ang kahulugan ng nasyonalismo para sa mga kabataan ngayon sa pamamagitan ng Semantic Web.  Itanong: Ano para sa iyo ang kahulugan ng nasyonalismo?

11. Maaaring ibuod ang mga naging sagot ng mga mag-aaral at buuin ang konsepto ng nasyonalismo mula sa kanilang pakahulugan. 1. Datos na Ayos! Proseso Magsagawa ng Data Retrieval Chart Mga Rehiyon Timog-Silangang Asya Silangang Asya Timog Asya Kanlurang Asya Hilagang Asya Gabay na Tanong. Anu-ano ang mga anyo ng nasyonalismo sa mga bansa sa bawat rehiyon ng Asya ? 2. Sinu-sino ang nagpamalas ng kanilang damdaming pagkamakabayan laban sa kapangyarihan ng mga dayuhan? 3. Isa-isahin ang mga kaganapan na nagpapakita ng nasyonalismo? Personalidad na Nagtaguyod ng Nasyonalismo Pangyayari na Nagpakita ng Nasyonalismo Epekto sa mga Bansa sa Kasalukuyan  .

     . isaayos ang mga naka-bold na letra upang mabuo ang wastong mga salita. UDENIT FTRNO ___________________ Clue: pagsantabi sa away at pagkakaisa ng mga komunista at nasyonalistang Tsino laban sa mga Hapones. PNGAAPROAD _________________ Clue: kilusang inilunsad ng mga ilustradong Pilipino na naglalayong humiling ng pagbabago mula sa pamahalaang Espanyol para sa ikabubuti ng lipunang Pilipino. Isulat sa patlang ang sagot.  Hatiin sa 6 na pangkat ang mga mag-aaral at pumili ng tigdalawang kinatawan upang magdagdag ng impormasyon hinggil sa mga naging reaksyon ng mga Asyano sa kolonisasyon. 12. at kultura na taglay ng mga Kanluranin. Pangkat 6: BROXE RLNLIEOBE________________________ Clue: grupo ng mga gymnasts na naglalayong palayasin ang mapanghimasok at mapagsamantalang Kanluranin. Halu. teknolohiya. Pangkat 5: WRSNEATOITENIZ ______________________ Clue: pagyakap ng Japan sa anumang magandang kaisipan. Pangkat 2. KANTPUANI __________________ Clue: kilusang pinamunuan ni Andres Bonifacio na naglalayong makamit ang kalayaan para sa Pilipinas. Pangkat 3. Pangkat 4. AHSAIM ___________________ Clue: mapayapang paraan ng pakikibaka ng mga Indian laban sa mga dayuhan.4.  Pangkat 1.halong Titik Proseso  Sa tulong ng mga clue sa ibaba. relihiyon. Paano nakaapekto sa kalagayan ng mga bansa sa kasalukuyan ang mga pangyayari noong panahon ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin.

pumili ng apat na pares na kakatawan sa grupo upang itapat ang watawat ng bansang napili. Anong Watawat Dapat Itapat? Proseso  Hatiin ang klase sa apat. Mga Watawat DIGMAANG PANDAIGDIG I Mahahalagang Pangyayari • Sumali sa digmaan upang makilala ng mga Kanluranin at makawala sa pasakit ng mga dayuhan • • • • Pinilit ang China na ibigay ang 21 Demands Sinakop ang teritoryo ng Germany sa China at Pacific Ocean Pumanig sa mga Allies Natatag ang Guardia Nacional para ipakita na handa na ang bansa sa kasarinlan • Nabiktima ang kanilang mga mamamayan nang pasabugin ng Germany ang barko ng France • Lumakas ang mga kilusang pangkalayaan ng mga Hindu at Muslim   .13. Bigyan ng watawat ang bawat pares ng mga sumusunod na bansa. Suriin ang bawat pangyayari sa Asya noong Digmaang Padaigdig I na nasa loob ng kahon at itapat ang watawat ng bansang napili at ipaliliwanag ang naging ugnayan ng bansa sa mga pangyayaring nakasulat sa kahon.

Sagutin ang sumusunod na tanong sa ibaba. Ito’y naganap upang • • tapusing pormal ang Digmaang Pandaigdig I pag-usapan ang kaparusahan ng mga talunang bansa Resulta: • Napasakamay ng Japan ang probinsiya ng Shantung • Nailipat sa Japan ang kapangyarihang mamuno (mandato) sa mga pulo sa Pacific Ocean • bawiin ng China ang mga teritoryong nawala sa kaniya .Mga Kakailanganing Gamit:  larawan ng mga watawat. Dayagram Suriin ang Tanong ay Sagutin Proseso (Unang Araw)  Suriin ang dayagram tungkol sa pangyayari matapos ang Digmaang Pandaigdig I sa Asya. kartolina at pentel pen 14. Pangyayari: Ginanap ang kumperensiya sa Versailles France.

Anu-ano ang dahilan sa pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? 2. bigo ang China? b. Matapos ang kumperensiya sa Versailles.  Mga Gabay na Tanong. matagumpay ang Japan? (Ikalawang Araw) Magsagawa ng graphic organizer hinggil sa mga dahilan. Anu-ano ang naging epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? . Isa-isahin ang mga mahahalagang kaganapan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Anu-anong bansa ang sangkot sa digmaan? Ilan ang nagmula sa Asya? 3.Resulta • nawala sa China ang Shantung • hindi lumagda sa Kasunduang Versailles • malawakang kilos protesta laban sa mga dayuhan sa China • lumakas ang Kilusang Bagong Kultura laban sa Confucianismo Mga Tanong. 1. 4. kaganapan at epekto ng Ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya. bakit masasabing: a. 1.

Pics Mo. Pick Mo! Proseso Magpakita ng larawan na may kaugnayan sa naging epekto ng Digmaang Pandaigdig II tulad ng mga sumusunod.15.  Kamatayan at Kahirapan Pagtutol sa mananakop Kalayaan .

nagustuhan mo? Bakit? b. di mo nagustuhan? Bakit?  Paghiwalayin ang mga larawan na kanilang nagustuhan at di nagustuhan pagkatapos ay ibuod ang mga naging sagot ng mga mag-aaral mula rito ay pabuuin ng konklusyon ang mga mag-aaral hinggil sa epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa mga bansa sa Asya. Babae.  Magbahagi ng talambuhay ng ilan sa mga kababaihang ito. 16.  Halimbawa: Hatshepsut Nefertiti Sammuramat Tzu-Hsi .Pagkakaisa ng mga Asyano   Ipasuri ang mga larawan at batay dito ay sagutin ang mga sumusunod na tanong Alin sa mga resulta ng Digmaang Pandaigdig II ang. a. Dakila Ka! Proseso Magpakita ng mga larawan ng mga kinilalang babae sa daigdig dahil sa kanilang mahalagang papel na ginampanan sa iba’t-ibang aspeto ng buhay.

Hamon sa kasalukuyan sa mga kababaihan  . Pagpupunyagi ng mga babaing Asyano b. relihiyon at iba pang aspeto ng buhay.Indira Gandhi Mother Theresa Corazon Aquino  Mula sa mga ipinakitang larawan at ibinahaging talambuhay ay pabuuin ng konklusyon ang mga mag-aaral tungkol sa kakayahan ng mga babae. ang bawat pangkat ay magsasagawa ng socio-drama hinggil sa mga sumusunod na paksa. Kilusang Suffragist sa Pilipinas at Japan c. ekonomiya. a. kasaysayan. Mahalagang bigyang-pansin ang mga kakayahan ng kababaihan at ang kanilang natamong tagumpay at kung paano sila nakaimpluwensiya sa pagbabago sa iba’t-ibang larangan: pulitika. Pagkakataong Pangkabuhayan na ibinibigay sa kababaihan d.  17. Girl Ka! Da Best Ka! Proseso Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

Notes: .

muling mag-isip at magbago kung kinakailangan. muling balikan ang muling natutunan na. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Inaasahang tugunan ng guro ang pagkakaiba. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kanyang natutunan sa pagsasagawa ng inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.  Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong: o Ano ang nangyari? o Bakit ito nangyari? o Ano ang kinahihinatnan ng pangyayari? .(14 na araw) Sa bahaging ito ay pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pangunawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mapaghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Ipaliwanag Mo! Proseso  Sa pamamagitan ng “Tri. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasagawa ng mga gawain na nagpapakita ng malalim at kongkretong pagkaunawa sa paksa. Mga Mungkahing Gawain: 1. Ipapakita Ko.Question Approach”. Bigyan din ang pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang natutunan at kakayahan. bigyang paliwanag o ipanahihiwatig ng editorial cartoon sa ibaba.

Editorial Cartoon Mga Kakailanganing Gamit:  mga larawan na maaaring magpakita ng simbolismo ng pananakop .

Isuot Mo! (Pagmamaskara) Proseso  Papangkatin sa lima ang mag-aaral upang magtangahal at mag-isip ng simbolong gagamitin upang kumatawan sa mga bansang sumakop Bumunot sa kahon na inihanda ng guro na naglalaman ng mga iba’t ibang uri ng maskara para sa klase. Kunin Mo.  Halimbawa: Unang Pangkat – Espanya (Lobo) Pangalawang Pangkat – Amerika (Agila) Pangatlong Pangkat – Britanya (Leon) Pang-apat na Pangkat – Pransya (Unggoy) .2.

Papiliin ang bawat pangkat ng mga rehiyon sa Asya. .Pang-limang Pangkat – Japan (Ahas  Ipaliwanag kung bakit napili ang naturang simbolo na kumakatawan sa mga bansang nanakop batay sa naging tugon ng mga bansa sa Asya. HAGDAN-HAGDANG KASAYSAYAN (Step Ladder) Proseso  Hatiin ang mga mag-aaral sa (5) pangkat. Mga Kakailanganing Gamit:  kahon na lalagyanan ng maskara ng iba’t-ibang hayop 3.

mula sa ika-15 hanggang ika-28 ng siglo. Tuntunin ang kasaysayan sa pagtugon sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtaguyod ng kasarinlan sa Asya BANSANG KANLURANIN Dahilan Japan Pamam araan Epekt o Reaks yon Germany America Great Britain Netherland France Spain Portug al MGA GABAY NA TANONG:    Suriin ang mga pangyayaring naganap sa Asya. Anu-ano ang mga naging dahilan sa mga pananakop ng mga Kanluranin? Paano nagkaiba ang pamamaraan sa pananakop at pamamahala sa mga bansa sa Asya? .

Ekonomikal  b. Kaya Namin Ito. Maghintay Kayo! Proseso  Papangkatin ang mga magaaral sa (5). Maaring ipakita at transpormasyon sa iba’t ibang aspeto. Sasayawin Ko! Proseso  Hatiin ang klase sa apat na pangkat . . Kultural GABAY NA TANONG: • Anu-ano ang mga naging manipestasyon o nakitang naidulot sa mga pananakop ng mga Kanluranin sa bansang Asyano at Paano naipakita ng mga Asyano ang kanilang naging karanasan sa pagtaguyod ng kasarinlan? 5. gaya ng mga sumusunod: a. Bigyan ang bawat pangkat ng mga rehiyon sa Asya na kanilang ilalarawan sa pamamagitan ng (dayorama) na nagpapakita ng sariling pananaw sa naging transpormasyon o pagbabago ng mga Asyano. mula sa kanilang ginawang pagtugon sa mga hamon ng heograpiya at naging karanasan sa pagtaguyod ng kasarinlan. Pulitikal d. Heograpikal c. Kantahin Mo.4.

Unang Araw . Inang Bayan (Abdul Candao) 2. Magkaisa 4. Ano ang inyong naramdaman sa pagsasagawa ng “kilos-awit”? 2. Bumunot sa fish bowl na inihanda ng guro na naglalaman ng mga awitin na aangkop sa paksa. Halimbawa ng mga mungkahing awitin: 1. Angkop pa ba sa kasalukuyan ang naipahayag dito? Mga Kakailanganing Gamit:  fish bowl o kahon. Inang Bayan (Lampara Band) 3. Anong bahagi ng awit ang sa tingin mo ay nalapatan ng tamang pagkilos at mensahe na ipinahahatid? 3. Magkaroon ng talakayan ukol sa mga sumusunod na tanong na inihanda ng guro. cassette tape/cd/dvd ng mga mungkahing awitin. MGA GABAY NA TANONG: 1. Pilipinas. Isulat Mo. Para Sa’yo (Manny Pacquaio)   Ipatanghal sa mga mag-aaral ang hinandang “kilos-awit”. at cassette tape/cd/dvd player 6. Isasabuhay Ko! Proseso I.

Ho-Chi-Minh – Vietnam 3. Jose Rizal – Pilipinas 4. sa pamamagitan ng “PAGSASATAO” maipapakita ang pagpupunyagi ng mga Asyano upang magkaroon ang paglaganap ng kapangyarihan Kanluranin. Mahatma Gandhi – India 2. Pagkatapos magawa ang pagsasaliksik ay ibabahagi ito sa klase at pipili ang guro na maaring magamit sa susunod na gawain. Kamal Ataturk – Turkey (Mustafa Kemal) 5. May Alam Ako! Proseso  Ang mga mag-aaral ay pagagawain ng isang “LIHAM PAGHANGA” sa pamahalaan ng . Sun Yat Sen – China 7. Pangalawang Araw  Gamit pa rin ang mga nasaliksik ng mga bata. Magsaliksik sa silid-aklatan o internet tungkol sa buhay at pagpupunyagi ng mga pambansang lider ng mga Asyano na nagpaunlad ng nasyonalismo sa kani-kanilang bansa.   II. Bigyang panahon ang mga mag-aaral na mapaghandaan ang gawaing ito. Halimbawa ng mga Lider Asyano: 1.

Ana and the King  Pagkatapos manuod. Tora-Tora. Anu-ano ang mga naging tugon ng mga Asyano sa ginawang pananakop ng mga Kanluranin? . Nood Tayo! Proseso  Magpapanuod sa mga mag-aaral ng mga pelikula o dokumentaryo na naglalaman ng ginawang pagtugon ng mga Asyano sa paglaganap ng kapangyarihan ng mga Kanluranin at iba pang pwersa sa Asya. Gamitin ang mga gabay na tanong. dumako sa pagtalakay ng nilalaman ng napanuod.Thailand partikular sa Pangkasaysayan Komisyon ng Thailand dahil sa kabila ng pagiging Asyano. mga mamamayan. *Mga mungkahing pelikula o dokumentaryo: Ipman. 8. kultura at lokasyon nito sa pagiging malayang bansa sa panhon ng pagsakop ng mga Kanluranin sa mga bansa sa Asya. napanatili nila ang pagiging malaya sa panahon ng pananakop ng mga Kanluranin. MGA GABAY NA TANONG:  Anu-ano ang mga sinagawang pamamaraan ng bansang Thailand upang mapanatili na naging Malaya ang naturang bansa. Ano ang paksa ng pelikula o dokumentaryo? b. a.  Paano nakatulong ang mga naging lider. Halika.

Ibahagi Mo! Proseso • Papangkatin sa anim ang mga mag-aaral upang makagawa ng hinuha at reaksyon batay sa mga katotohanan at opinion/konklusyon na inihanda ng guro bilang pagpapayabong sa nasyonalismong Pilipino bilang myembro ng lahing Asyano. Ito ay batay sa pagninilaynilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng pagpupunyagi ng mga Pilipino at lahat ng mga Asyano na wakasan ang kolonyalismo at imperyalismo at mabuo bilang isang bansa. Anong konklusyon. Bakit nagpalaganap ng kapangyarihan ang mga Kanluranin? d. prediksyon. A. Unang Gawain: Sikreto Mo. Paano naapektuhan ng mga Kanluranin ang pamumuhay ng mga nasakop na bansa sa Asya? Mga Kakailanganing Gamit:  cd/dvd ng mga mungkahing pelikula. cassette tape/cd/dvd player 9-A. kaisipan o implikasyon ang mahihinuha mo sa mga sumusunod na katotohanan? Mga Katotohanan Hinuha • UNANG PANGKAT Pinasusulong ng pasibong nasyonalismo ang mga proyektong mangangalaga sa interes at pag-unlad ng isang bansa.c. gaya ng paggamit ng mga local na produkto at pag-iwas sa pagbili at pag-gamit ng mga produktong .

• IKALAWANG PANGKAT Ang aktibong pamamaraan ay ginamit noong panahon ng Kastila at Amerikano sapagkat kailangan noong makihamok upang makamit ang kalayaan ng bansa. Kapani-paniwala o katanggap-tanggap ba ang mga sumusunod na opinion o konklusyon? Opinyon/Konklusyon Reaksyon • IKATLONG PANGKAT malaki ang maitutulong ng Lubhang nasyonalismo sa pagsulong ng isang bansa.dayuhan. pagbibigay ng pinakamataas na halaga sa • IKALIMANG PANGKAT Huwag na natin ibalik ang panahong iilan . B. • Dapat IKA-APAT NA PANGKAT natin Ipakita ang malabis na at ang pagmamahal sa Inang Bayan kapakanan nito.

Sa palagay mo. Naniniwala ka ba? Bakit o bakit hindi? 3. kawalan ng nasyonalismo ang isang malaking dahilan ng di pag-unlad ng bansa.lamang ang makapag-isip-isip na kailangan panatilihin ang mga sariling tradisyon. Tinatanggap mo ba ito? Ipaliwanag. 4. paano malilinang ang nasyonalismo sa kabataan? Mga Kakailanganing Gamit: . Paano maipakikita ng isang mamamayan na taglay niya ang ispiritu ng nasyonalismo? 2. Maraming nagsasabing kulang na kulang sa nasyonalismo ang mga kabataan ngayon. kaugalian at institusyon sa harap ng paglaganap ng impluwensya dayuhan. Nasyonalismo ang tawag sa kagustuhang matamo ang kalayaang politikal ng sariling bansa. ng mga • IKA-ANIM NA PANGKAT Ang mahalaga dapat tayong magkaisa sa pataguyod ng kagalingan ng ating bansa. 9-B. Nasyonalismo rin ang katapatan. Ayon kay James Fallows. debosyon. 1. Panagalawang Gawain: Magpakatotoo Ka! Proseso  Sagutin ang mga sumusunod na tanong na magsisilbing gabay sa pag-gawa ng isang pangako o commitment sa pagpapayabong sa nasyonalismong Pilipino bilang myembro ng lahing Pilipino na maisusulat sa “diary notebook”. o pagmamahal sa bansa.

mag-isip at mangatwiran ay inaasahan. Ipaliwanag ang mga tuntunin at kriterya sa pagtatalo. Japan. Isunod ang ganting katwiran ng bawat pangkat. at Isunod ang malayang talakayan upang bigyang – pansin ang mahahalagang ideyang nakuha sa pagkatalo gayundin ang mga puntos na nakaligtaan. notebook. Ipasuri sa kritiko ang kahinaan ng katwiran ng bawat pangkat. Gawing halinhinan ang tagapagsalita. SUMMATIVE TEST (UNIT 3) . Halimbawa: Pagpapasasyahan: Nakatutulong ba ang pagkamit ng karapatang pulitikal at pagtatrabaho ng mga kababaihan sa mga bansang Pilipinas. mga clippings ng iba’t-ibang larawan o artikulo na may kinalaman sa nasyonalismo 10. lipunan at pamilya?  Hatiin ang klase sa dalawang pangkat .        Ang mahusay na pagtanggap ng pagkatalo (sportsmanship) at ang paglinang ng kakayahang magsalita. Bawat pangkat ay maghaharap ng mga pangangatwiran ukol sa paksang ipinaglalaban. Maghanda ng mga (facilitator) ng mga argumento. India at iba pang panig ng Asya sa pag pagpapaunlad ng kanilang pangkabuhayan. Piliin ang kasapi ng team at lider. Papiliin ang klase ng nanalong pangkat batay sa panuntunan. Isulat sa pisara. FACE TO FACE Proseso  Piliin ang usapin na pagtatalunan.Sang-ayon at Hindi Sang-ayon sa usapin. Simulan ang pagtatalo.

Anong K ang tumutukoy sa pagtatamo ng lupain upang matugunan ang layuning komersyal at panrelihiyon? __________2. Anong P ang unang bansang nagtatag ng imperyong kolonyal sa ibayong dagat? __________ 3. Anong S ang sinakop ng mga Cossak sa Ural Mountains? . Anong P ang tanging lupain ang naging kolonya ng Espanya sa Asya? __________ 5.Sinimulan Ko. Anong P ang pook kung saan itinatag ang pinaglabanang himpilang pangkalakalan ng mga French at British? __________ 9.Anong N ang kasunduang nagtalaga ng hangganan sa pagitan ng Russia at Tsina? __________ 8. na higit nakilala bilang Apostle of the Indies? __________ 6. Sinong F ang nagpakilala ng Kristyanismo sa Japan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sinong SYS ang nagsulong ng demokrasya at republika sa Tsina __________ 7. Anong O ang taguri ng mga Tsino sa mga dayuhan? __________ 11. Sinong MG ang nagpatuloy ng mapayapang pakikibaka para sa kalayaan ng India? __________ 10. __________1. Sinong GK ang napagisa ang mga kaharian sa Mongol upang magkaroon ng katatagan. __________ 12. Isulat ang sagot sa patlang. Sinong JR ang sumulat ng mga nobela upang gisingin ang natutulog na nasyonalismo ng mga Pilipino? __________ 4. Tatapusin Mo! A.

palitan ang salitang may salungguhit para maitama ang pangungusap ___________1. Anong M ang kahuli-hulihang kolonya sa Asya na nagtamo ng kalayaan.__________ 13. Nabibilang sa Straits Settlements sa Malaya ang Penang. ____________4. ____________ 7. Naging madali at maginhawa ang paghahanap ng mgas bagong ruta patungong Asya dulot ng mga pagbabago sa paglalayag. Ang tunggalian ng mga Kanluranin sa isa’t isa ay naging hamon sa ibayong paghahanap ng bagong pagkukunan ng mga hilaw na sangkap. Sa pag-usbong ng nasyonalismo. Sinagapore. ___________ 3. ___________ 5. Natatandaan Mo Ba? B. __________ 2. ____________ 8. Ang mga Krusada ay serye ng mga kampanya ng mga Kristiyanong kabalyero na ang layunin ay bawiin ang Jordan mula sa mga Muslim. . hinarap ng mga Asyano ang mga Silanganin pamamagitan ng kilos-protesta na nauwi sa rebolusyon at digmaan sa ilang bansa. Anong B ang pook kung saan itinatag ang unang himpilan pangkalakalan ng mga Dutch sa Asya? __________ 14. Ang France at ang England ay naging magkaagaw sa kapangyarihan sa Pilipinas. Sinong RC ang kilalang nagtatag ng unang imperyo ng England sa Asya? __________ 15. Kung mali. at Indonesia. Ang mga Sepoy at ang mga sundalong Indian sa hukbong kolonyal ng England sa India. Pinangunahan ni Prinsipe Henry ng Spain ang paggalugad ng mga baybayin ng Africa. ____________ 6. Isulat sa guhit bago ang bilang ang TAMA kung ang pangungusap ay tama.

Magaling sa diplomasya ang mga hari ng Thailand kaya napanatili nila ang maayos na pakikipag-ugnayan sa mga bansang Kanluranin. ____________ 12. ____________ 20. Dahil sa lakas ng mga kilusang nasyonalista. ____________ 18. Natatag ang People’s Republic of China sa Peking noong October 1. Isulat Mo. maraming bansa sa Asya ang nakamit ang kasarinlan pagkatapos ng digmaan. Si Sun Yat Sen ang pangunahing nagsulong ng demokrasya at republikanismo sa Korea. ____________ 11. Ang mga Dutch ay umiwas sa direktang pamamahala sa West Indies hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo. ____________ 16. Maraming katutubo sa Pilipinas ang yumakap sa Kristyanismo. ____________ 14. ____________ 13. ____________ 17. 1949 sa pamumuno ni Mao Zedong. pumayag ang Cambodia na magbukas ng 11 karagdagang daungan para sa kalakalan ng mga Kanluranin. Naging mahigpit ang pamahalaang Muslim ng Thailand sa mga mangangalakal na Kanluranin na dumagsa sa Canton noong ika-19 na siglo. Ang nasyonalismo ay nangangahulugang pagmamahal sa bayan. ___________ 10. Ang pagdating nga mga Español sa Pilipinas ay nagbigay daan sa pagtatag ng sentralisadong pamahalaan. Ideya Mo! . Ang Silangang Asya ay pinakahuling rehiyon na bumagsak sa kamay ng mga Europeo. ____________ 19. Sa ilalim ng Kasunduaan Tianjin. Ang pakikibaka ni Mohandas Gandhi para sa kalayaan ng Malaysia ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan.____________ 9. ____________ 15.

Notes: . Sumulat ng isang sanaysay na hindi kukulangin sa 100 salita tungkol sa paksang “Nasyonalismong Asyano”: Tugon sa Imperyalismong Kanluranin.C.

Bawat grupo ay maaaring hatiin pa ang ang kasapi upang makapagsaliksik at mangalap ng datus tungkol sa tanong na mabubunot ng bawat pangkat. Saan-saang bayan sa Asya nakarating ang kapangyarihan ng Europeo? a. Pagpapalawak ng Holland b. Pagpapalawak ng Spain d. Muli. Pagpapalawak ng Portugal c. Pagpapalawak ng Great Britain . Ipakita/ipadama sa mga mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng inaasahang pag ganap sa kanilang sarili/sariling lugar bilang isang Malaya at katangi-tanging Pilipino. Susi ng Daan sa Kalayaan Mga susi na tutunton sa tamang daan na kinapapalooban ng mga katanungan sa pamamagitan ng pangkatang pag-uulat. 1. Sasagutin Ko! Proseso  Hatiin ang klase sa (5) grupo. Mga Mungkahing Gawain: I. Itanong Mo. balikan ang mga kriteria sa pagtataya ng nasabing gawain.(10 araw) Aktwal na isasagawa ng mga mag-aaral sa bahaging ito ang inaasahang Pagganap kritikal na pagsuri sa pagtugon ng mga Asyano sa hamon ng heograpiya at naging hamon sa pagtataguyod ng kasarinlan bilang patunay na maunawaan nila ang aralin. Anu-ano ang mga pangyayaring nagbibigay-daan sa pananakop ng mga Kanluranin sa Asya? 2.

• Isunod ang malayang talakayan upang malaman kung tama ang mga sagot o konsepto sa tanong na nabanggit. Ano ang naging epekto ng kolonyalismo ng mga Kanluranin sa larangan ng pamamahala. Suriin Nyo! (Level Up) Proseso  Gamit ang nakaraang pagpapangkat. II. Bumuo ng plano sa gagawing proyekto. ang tanong na kanilang nabunot ay magiging gabay sa paggawa ng “Installation Arts” na may temang “Nasyonalismo Asyano: Tugon sa Imperyalismong Kanluranin” Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maisagawa ang gawain. Isaalang-alang ang sumusunod na mga hakbang sa pagbuo ng “Installation Arts”. lipunan at kultura? 4. Paano hinarap ng mga Asyano ang mga pagbabagong naganap sa rehiyon sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? • Bigyan ng sapat na panahon ang bawat grupo upang masagutan ang tanong. maaaring makatulong sa pagbabalik     . Siguraduhing ang lahat ng kasapi ay nakapagbibigay ng sariling ideya gamit ang gabay na tanong sa gagawing proyekto. Pagpapalawak ng Russia 3. Gawin ito sa mga karton o nagamit na illustration board gamit ang kahit na anong uri ng pangkulay o gamit sa pagpipinta at anumang kagamitan o kasangkapang nagamit na. Pagsama-samahin ang lahat ng ideya upang makabuo ng isang magandang plano. Paano tinugon o tinanggap ng mga Asyano ang kolonyalismo ng ma Kanluranin? 5. edukasyon. ekonomiya. Simulan ang paggawa ng “Installation Arts”. Gawa Namin.e.

alaala sa lumipas upang madaling maunawaan ang gagawing proyekto sa paglinang ng “sense of history” sa mag-aaral. India b. III.  Ibahagi ang inyong ginawang “Installation Arts” sa pamamagitan ng MINI EXHIBIT. Papiliin sa Pamamagitan ng palabunutan ng bansang kanilang gagawin ng pahayagan.A Ipahayag Natin. Paano Pauunlarin? Proseso  Hatiin ang klase sa (4) na pangkat. a. Maging bukas ang bawat isa sa komento at katanungan ng iba pang pangkat Pagkatpos ng presentasyon ay dumako sa malayang talakayan ang buong klase.  Mga Gabay na Tanong:   Ano ang napuna mo sa nagawang “Installation Arts” ng Pangkat 1-5? Paano ipinakita sa “Installation Arts” ang pagtugon ng mga Asyano sa impluwensya at patuloy na paglaganap (kapangyarihan)? ng kapangyarihang Kanluranin at iba pang pwersa Mga Kakailanganing Gamit:  karton o nagamit na illustration board gamit ang kahit na anong uri ng pangkulay o gamit sa pagpipinta at anumang kagamitan o kasangkapang nagamit na. Ang pahayagan ay naglalaman ng sumusunod na pahina:  . Maaaring gamitin sa talakayan ang mga gabay na tanong. Pilipinas d.  Muling balikan ang ginawa at suriin kung naipakita sa proyekto ang orihinal na plano ng grupo. Turkey  Ang bawat pangkat ay maghahanda ng isang apat na pahinang pahayagan na may sukat na kasing laki ng bond paper. Vietnam c.

Jose Rizal.Editoryal tugkol sa pambansang lider ng mga Asyano na nagpaunlad ng nasyonalismo sa kani-kanilang bansa. Pahina 4.Mga pangunahing balita noong panahon na iyon na may kinalaman sa nasyonalismo. b.   .Vietnam d. Ang pinakamaraming positibong komento ay siyang mananalo sa paglisan sa paggawa ng reaksyon. Ho Chi Minh. Pahina 2.Pilipinas noong mga panahon na iyon.India c. lapis. Kemal Ataturk(Mastafa Kemal)-Turkey Pahina 3. Level Up! Proseso  Gamit pa rin ang nakaraang pangkat ang huling pahina ng pahayagan. pangkulay. pandikit. Paano Pauunlarin?” Siguraduhin na ang bawat pangkat ay mayroong mag-aaral na mahusay gumamit ng computer upang kumatawan sa grupo. gunting. Hingan ang mga mag-aaral na magbibigay ng komento sa pamamagitan ng mga Comment Box.B Pahayag Natin.Mahatma Gandhi.Pahina 1 .Katipunan ng mga larawan na nagpapakita ng nasyonalismo sa Asya Mga Kakailanganing Gamit:  bond paper. a. sa pamamagitan ng paggawa ng Blog o simpleng website o anumang social networking na may temang “Nasyonaliismo. ay kinakailanganang maglahad ng mga reaksyon ng bawat kasapi hinggil sa nasyonalismong namayani sa Asya ng mga panahong ito.Mga pananaw ng bawat kasapi ng pangkat sa nasyonalismo noong panahon na iyon. ruler at mga larawan o clippings tungkol sa nasyonalismo III.

.

Kagalingan sa pagpapaliwanag 4. Indicator 1. markahan ang sagot ng mga bata. Maayos na pagpapaliwanag 2. Pagiging malikhain 6. Naiintindihang pananalita 5. Malalim ang mga kasagutan 4. Kraytirya 1. Kagalingan sa pagtukoy ng mga bansa 5. Kalidad ng impormasyon 2. Kagalingan sa paghanap sa mapa 2. Kaayusan at kalinisan ng gawa Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor . Mahusay na paghahambing 3. Kagalingan sa pagtalunton ng ruta 3.Mga Mungkahing Paraan ng Pagbibigay ng Marka o Puntos Venn Diagram 3 KRAYTIRYA 1 KAINAM AN 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKAG ALING 5 SUPERYO R 1. Wasto ang pangungusap Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor Map Reading Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. markahan ang sagot ng mga bata. Nagsaad ng halimbawa Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Malinaw na paghahambing 4. Mayroong halimbawa 3.

Ebidensya ng pag-kaunawa sa paksa 2. Kagalingan sa pagpapaliwanag 3. Makahulugan 3. Kaangkupan sa paksa 2. Buhay na buhay at makulay ang presentasyon Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor . Indicator 1. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 2. Kagalingan sa paghahambing 4. Kooperasyon 4. Kagalingan sa pag-uugnay ng ibang isyu 5. Indicator 1. Maayos at naiintindihan na sulat 4. Kaayusan ng presentasyon 5. markahan ang sagot ng mga bata. Paglalahad ng wastong impormasyon 3.Tableau 3 KRAYTIRYA 1 KAINAM AN 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKAG ALING 5 SUPERYO R 1. markahan ang sagot ng mga bata. Epekto sa Audience Matrix Chart Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Malinis Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor Buzz Session Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa.

Indicator 1. Kaayusan ng pagpapaliwanag 3. magandang tindig o posture OO o HINDI (pangangatwiran sa panig na napili) Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Malinis Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor Iskor Iskor Indicator 1. Paglalahad ng wastong impormasyon 3. markahan ang sagot ng mga bata. Ebidensya ng pag-kaunawa sa paksa 2.Pangkatang Pag-uulat Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Indicator 1. May maayos na pananamit. Nasasagot at naipapaliwanag ang mga tanong sa klase 4. . May magandang posture 5. markahan ang sagot ng mga bata. Malinaw na pagsagot sa mga tanong 4. Maayos at naiintindihan na sulat 4. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 2. Kaangkupan ng presentasyon sa paksang aralin 2. Mainaw at malakas na boses 5. markahan ang sagot ng mga bata. Kagalingan sa pagganap sa papel ng mga tauhan 3. Epekto sa audience Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Data Retrieval Chart Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa.

markahan ang sagot ng mga bata.Indicator 1. May paninindigan Iskala 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 Kabuuan Iskor Round Table Discussion 1 Mahina 4 Napakagaling 2 Magaling 5 Superyor 3 Magaling-galing ________ Lohikal ang presentasyon ________May ebidensya ng pagkaunawa ________Wasto ang mga pangungusap ________Malinaw at malakas ang tinig ________Epekto sa audience Dula-dulaan 1 Mahina 4 Napakagaling 2 Magaling 5 Superyor 3 Magaling-galing _______Ebidensya ng kaalaman sa paksang isinadula _______Expressive ang mukha at maganda ang tindig at posture _______Malakas at malinaw ang tindig _______Epekto sa audience Socio-drama Sa iskalang 1-5 kung saan 5 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa. Kagalingan sa pag-uugnay ng ibang isyu 5. Kagalingan sa pagpapaliwanag 3. Kagalingan sa paghahambing 4. 1 Mahina 4 Napakagaling 2 Magaling 5 Superyor 3 Magaling-galing _______Ebidensya ng kaalaman sa paksang isinadula _______Expressive ang mukha at maganda ang tindig at posture _______Malakas at malinaw ang boses _______Epekto sa audience Tri-Question Approach . Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 2.

Kagalingan sa pagsasalarawan ng papel na ginampanan. 2. Kalidad ng imposrmasyon 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKA GALING 5 SUPERY OR . Kagalingan sa pagbubuod ISKALA 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 KABUUAN ISKOR Pagmamaskara 2 KRITERIA 1 MAHINA 1. Napapaloob ang kalagahan ng nais na ipaabot ng aralin sa mga mag-aaral 3. Kagalingan sa pagsagot sa mga tanong 4. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 2. Kagalingansa paguugnay sa ibang isyu 6. Epekto ng audience MAGALI NGGALING 3 MAGALI NG 4 MAS MAGALI NG 5 PINAKA MAGALI NG Step Ladder 3 KRITERIA 1 MAHINA 1.KRITERIA 1. Kalidad ng imposrmasyon 4. Kagalingan sa pagbuo ng tatlong lohikal na tanong 3. Kagalingan sa interpretasyon ng mga datus 5.

Kaangkupan sa paksa 3. Organisasyon . Orihinalidad 2. Kalinisan sa pag gawa 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKA GALING 5 SUPERY OR Kilos-awit KRITERIA 1. Makatotohanan 3.2. Malalim ang mga kasagutan 4. Orihinaidad 4. Organisasyon Dayorama 3 KRITERIA 1 MAHINA 1. Malikhain/Masining 2. Kaangkupan sa Awit 3.

Expressive ang mukha at maganda ang tindig o posture 3. Epekto sa audience 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKA GALING 5 SUPERY OR .4. Lohikal ang presentasyon at nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga ideya 2. Malinaw at malakas ang boses 4. Ibedensya ng kaalaman sa pagsasatao 2. May ibedensya ng pangunahin mga konsepto pagkaunawa sa 2 MAGALI NG MAGALI NGGALING 4 NAPAKA GALING 5 SUPERY OR 3. Wasto ang mga pangungusap at maayos ang pagkakasulat 4. Epekto sa nagwawasto Pagsasatao 3 KRITERIA 1 MAHINA 1. Epekto sa audience Pagsasaliksik 3 KRITERIA 1 MAHINA 1.

Liham-Paghanga .

5 .KRITERIA PINAKAMALINAW NA IDEYA MALINAW NA IDEYA 3 May 2-3 ideya na di-angkop sa paksa 4 KAANGKU PAN NG TEMA Ang mga ideya ay nababatay sa paksa.5 DI maayos ang pgkakasulat ng liham Di gaanong maayos ang pagkakasulat 10% 10 7.5 7.5 Di maayos nanaisulat ang ideya ukol sa paksa 15 Kulang ang kaalaman sa paksa 30 30% 22.5 30% NILALAMA N NG LIHAM Napakalawak ng paksang tinatalakay Malawak ang ideyang isinulat 15 7. DI GAANONG MALINAW ANG IDEYA 2 PAUNLARIN 1 May 4-6 na Hindi angkop ang ideya ang dimga ideya sa paksa.5 Malinis at maayos ang pagkasulat ng liham 15 7.5 5 2.5 WASTONG GAMIT NG MGA SALITA Napakahusay ng paggamit ng mga salita Mahsuay ang pagkagamit ng gma salita Hinid gaanong mahusay ang pagkakagamit ng mga salita Di maayos ang pagkakabuo ng mga salita 30 30% KAAYUSA N NG PAGKAKAS ULAT Napakaayos na pagkakasulat ng liham 22. angkop sa paksa 30 22.

Pagsulat ng Diary Notebook (Organisasyon) Lohikal ang presentasyon at magkakaugnay ang mga konsepto 1 2 3 4 5 ___ (Nilalaman) Napapanahon at angkop sa konsepto 1 2 3 4 5 ___ (Presentasyon) Wasto ang mga pangungusap at malinis ang pagkakasulat 1 2 3 4 5 ___ (Kabuuang Epekto) Epekto sa nagwawasto 1 2 3 4 5 ___ Kabuuang Iskor 20 Debate KRITERIA LUBHANG KASIYASIYA KASIYASIYA 3 HINDI KASIYASIYA 2 NANGANGAILA NGAN NG PAGUNLAD 1 4 .

Hindi detelyado.5 30% PAGPAPALIWANAG 7. May dalawang hindi naipaliwanag. 10 Walang naging interesadong makinig at makibahagi. 20 ¼ lang ang nakinig at nakibahagi 30 22. May 3-5 detalye ang hindi naipaliwanag. 20 20% 15 10 5 .5 15 Naipaliwanag ang lahat ng mga detalye.NILALAMAN NG PINAG-USAPANG ISYU Lahat ng detalye na may kinalaman sa isyung pinagusapan ay naipaliwanag May 1-2 larawan ang hindi angkop May 3-5 larawan ang hindi angkop Di – angkop sa tema ang mga larawang ginamit 40 40% RAPPORT NG AUDIENCE Lahat ng awdyens ay masusing nakinig at nakibahagi sa talakayan 30 Kalahati lamang ang nakinig at nakibahagi.

Nagpapamalas ng mataas na antas ng organisasyon 3.5 Installation Arts KRITERIA 1. Ebidensya ng kakahayang maglapat ng kaalaman sa proyekto 2. Lumagpas/kinulang ng 10 minuto sa itinakdang oras. Epekto sa audience ISKALA 1-5 1-5 1-5 1-5 KABUUAN ISKOR Paggawa ng Blog o Account sa mga Social Networking Sites KRITERIA 1. Magaling ang organisasyon ng paksa na napapaloob sa editorial 3.PAMAMAHALA SA ORAS Nakatapos sa takdang oras. Malikhain at may malakas na pang-akit 4.5 10% 10 5 2. Kaakit-akit ang presentasyon ng mga larawan na nagpapakita ng nasyonalismo ISKALA 1-5 1-5 1-5 ISKOR . 7. Hindi handa at hindi tapos. Lumagpas/ kinulang ng dalawang minuto sa oras. Malinaw ang balita sa daloy ng aralin batay sa paksa 2.

Pagbabalita (News Reporting) Pamantayan Pinakamahusay 4 Kaangkupan sa Paksa 35 % Lahat ng pinaksa ay naaangkop sa konsepto 35 Mahusay 3 May isang ideya na hindi angkop sa paksa. Malawak ang kabuuang pananaw Mahusay ang paggamit ng kakayahan at kagamitan. Lumagpas ng 10 minuto sa takdang oras. Magaling ang na natalakay ang mga konsepto. 26. Katamtaman lamang ang paggamit ng kakayahan at kagamitan. ideya. Nakikita ang kaugnayan sa paksa. 2 Katamtaman. Malaki ang kaugnayan sa paksa. 8.4. Walang kaugnayan sa paksa. Lumagpas ng 5 minuto sa takdang oras. Buhay na buhay at makulay ang presentasyon 1-5 1-5 KABUUAN Poster Making Criteria Performance 4 Kaugnayan sa Paksa 30% Pinakamahusay.75 .25 Katanggaptanggap 2 May kaugnayan ngunit walang suporta at kaunti lamang ang datos Nangangailangan ng Pagbabago 1 Hindi angkop ang ipinakikita sa paksa. Lumagpas sa takdang oras. Hindi gaanong mahusay ang paggamit ng kakayahan at kagamitan. Napakalaki ang kaugnayan sa paksa. Napakalawak ang kabuuang pananaw 3 Mahusay. 1 Paunlarin. at opinion na nilalaman ng aralin 5. Pamamahala ng Oras 15% Nakatapos sa takdang oras. Kulang ang pananaw. May ipinapakitang pananaw. Pagkamalikhain 30% Paggamit ng mga Napakahusay Kakayahan at ang paggamit ng Kagamitan 25% kakayahan at kagamitan.

5 Pagtutulungan ng mga miyembro 20 % Lahat ng kasapi May isang kasapi ay nakikiisa at na hindi nakikipagtulungan nakipagtulungan. 12. 15 Isang paraan lamang ang ginamit ng grupo sa pagbabalita.25 Editorial Cartooning Kraytirya Nilalaman/Konsepto 40 % 4 Napakalinaw ng ipinakitang paglalarawan at maayos 40 Presentasyon Napakaayos. 20 15 May mahigit sa isa sa miyembro ay di nakikiisa sa grupo.75 Mayroong higit sa isa sa miyembro ay di angkop ang boses sa pagbabalita.5 Boses 25 % Maliwanag ag pagkakabigkas ng lahat ng miyembro 25 May isang kasapi na ang boses ay di angkop sa pagbabalita 18. Malinis subalit 3 May linaw sa nakikita sa inilalarawan 30 2 May kaunting kaayusan at linaw sa paglalarawan ng konsepto 20 Hindi gaanong Walang 1 Malabo ang konsepto 10 . 10 Walang pagkakaisa ang mga miyembro ng grupo 5 Ang lahat ng miyembro ng grupo ay nangangailangan ng pagsasanay. 6. 10 Tuwirang pagbabasa lamang ang ginawa ng grupo sa pagbabalita. 10 Pagkamalikhain 20% Ang grupo ay gumamit ng iba’tibang paraan sa pagbabalita. 20 Mahigit sa isang paraan lamang ang ginamit ng grupo sa pagbabalita.17.

5 Di-gaanong malinaw na Ideya 2 Ang ilang ideya ay may mababaw lamang 15 Hindi nababagay ang mga ideyang isinulat 7.5 Di-gaanong naisulat ang ideya ukol sa paksa 15 Wastong paggamit ng mga Napakahusay ang paggamit ng Mahusay na nagamit ang mga Hindi gaanong mahusay ang Di-maayos ang pagkakabuo ng Kulang ang kaalaman ukol sa paksa 7.5 Malinaw na Ideya 3 May ilang ideya na di-angkop sa paksa 22.20% malinis at makatarungan ang paglalarawan 20 hindi gaanong maayos ang paglalarawan 15 Napapanahon ngunit hindi gaanong naisalarawan 15 maayos ang presentasyon 10 kaayusan 5 Kaangkupan ng Paksa sa Panahon 20% Napapanahon ang isyung inilalarawan 20 Hindi gaanong napapanahon 10 Wala sa panahon ang paksa 5 Dating sa Tao 20% Makatawagpansin sa lahat ng tao 20 Nakatatawagpansin ngunit may kulang 15 Kaunti lang ang nakapansin 10 Kulang sa pangganyak sa tao 5 Pagsulat ng Sanaysay Kraytirya Pinakamalinaw na Ideya 4 Kaangkupan ng tema 30 % Ang mga ideyang hinihingi ay nababatay sa paksa 30 Nilalaman ng sanaysay 30 % Napakalawak ng ideyang isinulat 30 Malawak ang ideyang isinulat 22.5 Paunlarin 1 .

al. Quezon City . Ph.5 Malinis at maayos ang pagkakasulat ng sanaysay 7. Vibal Publishing House Inc... Vibal Publishing House Inc. Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan (Manwal ng Guro sa Araling Panlipunan Ikalawang Taon). Ph. Grace Estela C.. Quezon City Mateo.. Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan (Batayang Aklat sa Araling Panlipunan Ikalawang Taon).5 ginamit na mga salita 15 Di-naisulat ng maayos ang sanaysay 5 mga salita 7.al. D. et. et. D. Grace Estela C.salita 30 % Kaayusan ng pagkakasulat 10% mga salita 30 Napakaayos ng pagkakasulat ng sanaysay 10 salita 22.5 Mga Sanggunian Mateo.5 May mga bura at di mabasa ng maayos ang isinulat 2.

DEPED Complex. Gabay sa Pag-aaral ng mga Bansang Asyano. 2005. Modyul 7 Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula. 2004.. Quezon City Group Output Of Teachers in Araling Panlipunan from the Seminar Workshop on Rubrics and Portfolio Assessment of Authentic Learning For School-Based INSET Trainors. Bulacan Center for Continuing Education and Educational Leadership (Developing Rubricks). Meralco Avenue Pasig City Bilasano Jose B. Meralco Avenue Pasig City Project EASE Araling Panlipunan II.Pasco. Peralta Publications. Modyul 6 Kolonyalismo Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya. Meralco Avenue Pasig City Project EASE Araling Panlipunan II.al. Bureau of Secondary Education Department of Eduation. Bureau of Secondary Education Department of Eduation. Exjur J. Philippine Normal University www. et. Bureau of Secondary Education Department of Eduation. Gabay sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan. Modyul 8 Ang Pagsibol at Pagsilang ng Nasyonalismo sa Asya.com . Pasay City Project EASE Araling Panlipunan II.google. DEPED Complex. Pagbabago at Pag-unlad Batikan.. Meralco Avenue Pasig City Project EASE Araling Panlipunan II. Modyul 9 Larawan ng Nasyonalismong Asyano. Asher R. DEPED Complex. Bureau of Secondary Education Department of Eduation. United Eferza Academic Publications Co. Educational Resources Corporation. Batangas Peralta. DEPED Complex..

youtube. Dela Cruz Felizardo C. Felipe De Jesus National High School Bernadette M.com Inihanda nina: Mary Grace G. Lipana National High School . Caritan Dr.www.com www.yahoo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->