You are on page 1of 5

ORDIN nr.

3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor msuri tranzitorii n sistemul na ional de nv mnt
EMITENT: MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 februarie 2011 n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, ministrul educa iei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin. ART. 1 Pn la elaborarea metodologiilor pentru punerea n aplicare a Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, n nv mntul preuniversitar se aplic dispozi iile privind organizarea, func ionarea sistemului de nv mnt i desfurarea procesului de nv mnt aflate sau intrate n vigoare la nceputul i pe parcursul anului colar 2010 - 2011. ART. 2 Pn la elaborarea metodologiilor pentru punerea n aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfurare a examenelor na ionale, calendarul de desfurare a admiterii n clasa a IX-a i graficul examenelor de certificare a competen elor profesionale se aprob anual, prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului. ART. 3 Pn la elaborarea metodologiilor pentru punerea n aplicare a Legii nr. 1/2011, n nv mntul superior se aplic dispozi iile privind organizarea, desfurarea i func ionarea sistemului de nv mnt aflate sau intrate n vigoare la nceputul i pe parcursul anului universitar 2010 - 2011. ART. 4 Ministrul educa iei, cercetrii, tineretului i sportului emite instruc iuni pentru buna desfurare a procesului instructiv-educativ. ART. 5 Se aprob msurile tranzitorii privind nv mntul preuniversitar prevzute n anexa nr. 1, care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 6 Se aprob msurile tranzitorii privind nv mntul superior prevzute n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 7 Direc iile generale, direc iile de specialitate din cadrul Ministerului Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratele colare jude ene/al municipiului Bucureti, unit ile de nv mnt i institu iile de nv mnt superior duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 8 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul educa iei, cercetrii, tineretului i sportului, Daniel Petru Funeriu Bucureti, 9 februarie 2011. Nr. 3.753. ANEXA 1 Msuri tranzitorii privind nv mntul preuniversitar ART. 1 Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului asigur fondurile necesare pentru acordarea bursei colare "Guvernul Romniei" pn la finalizarea ciclului gimnazial de ctre elevii crora li s-a acordat bursa pn la data intrrii n vigoare a Legii educa iei na ionale nr. 1/2011. ART. 2 Planurile-cadru i programele colare pentru nv mntul preuniversitar aprobate pn la nceputul i pe parcursul anului colar 2010 - 2011 rmn valabile pn la modificarea curriculumului na ional. Calendarul de intrare n vigoare a noului curriculum se stabilete prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului. ART. 3 n sistemul na ional de nv mnt, unit ile de nv mnt de stat dobndesc personalitate juridic n condi iile prevzute la art. 19 i art. 45 alin. (5) i (6) din Legea nr. 1/2011, ncepnd cu anul colar 2011 - 2012. ART. 4 Pn la intrarea n vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor n nv mntul liceal poate fi, dup caz, de 4 ani sau de 5 ani i este stabilit de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. ART. 5 Evaluarea prevzut la art. 74 alin. (2) - (4) din Legea nr. 1/2011 se realizeaz ncepnd cu anul colar 2011 - 2012. ART. 6 Evaluarea prevzut la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizeaz ncepnd cu genera ia de elevi care ncepe clasa a V-a n anul colar 2011 - 2012. ART. 7 Pn la finalizarea stagiului practic de ctre prima serie de absolven i ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condi iile de ocupare a func iilor didactice sunt cele prevzute de dispozi iile aflate n vigoare la nceputul anului colar 2010 - 2011. ART. 8 Pn la finalizarea stagiului practic de ctre prima serie de absolven i ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare n nv mntul preuniversitar se realizeaz conform dispozi iilor aflate n vigoare la nceputul anului colar 2010 - 2011. ART. 9 Pn la formarea corpului na ional de exper i, ocuparea func iilor de conducere, ndrumare i control se poate realiza prin detaare n interesul nv mntului, cu respectarea dispozi iilor aflate sau intrate n vigoare la nceputul i pe parcursul anului colar 2010 - 2011.

ART. 10 (1) Departamentele pentru pregtirea personalului didactic i continu activitatea pn la sfritul anului universitar 2011 - 2012. (2) Modulul 1 al departamentului pentru pregtirea personalului didactic intr n lichidare ncepnd cu anul universitar 2011 - 2012. (3) nmatricularea la modulul 2 se face i n anul universitar 2011 - 2012, acesta intrnd n lichidare ncepnd cu anul universitar 2012 - 2013. ART. 11 (1) Personalul didactic de predare, de conducere, ndrumare i control din nv mntul preuniversitar care ndeplinete vrsta de pensionare pe parcursul anului colar 2010 - 2011 se pensioneaz la data ncheierii anului colar. (2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, ndrumare i control din nv mntul preuniversitar se poate face i n timpul anului colar, cu aprobarea consiliului de administra ie al unit ii de nv mnt, respectiv a inspectoratului colar. ART. 12 Directorii i directorii adjunc i din unit ile de nv mnt preuniversitar care ocup func ii de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, jude ean sau na ional trebuie s opteze, n termen de 15 zile de la data intrrii n vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru func ia de conducere, ndrumare i control din nv mntul preuniversitar sau pentru func ia politic. ART. 13 Personalul didactic de predare i de instruire practic cu o vechime n nv mnt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaz de reducerea normei didactice cu dou ore sptmnal pn la sfritul anului colar 2010 - 2011. ART. 14 Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2011, absolven ilor liceelor pedagogice, ai colilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor coli echivalente, ncadra i n nv mntul precolar i primar. ART. 15 Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplic n conformitate cu instruc iunile pentru punerea n aplicare a acestuia emise de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. ANEXA 2 Msuri tranzitorii privind nv mntul superior ART. 1 Structura, organizarea i func ionarea institu iilor de nv mnt superior se men in aa cum au fost aprobate la nceputul anului universitar 2010 - 2011, pn la intrarea n vigoare a noilor carte universitare i aprobarea structurii universit ilor pe facult i prin hotrre a Guvernului. ART. 2 Programele de studii universitare de master, organizate n condi iile legii i aflate n derulare la forma de nv mnt la distan , intr n lichidare i nu se mai organizeaz admitere ncepnd cu anul universitar 2011 - 2012. ART. 3

Obliga ia universit ilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practic necesare, dintre care cel pu in 50% n afara universit ilor, prevzut la art. 150 alin. (4) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, se aplic ncepnd cu anul universitar 2011 - 2012. ART. 4 Senatul universitar poate nfiin a duble specializri n conformitate cu art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai dup evaluarea de ctre Agen ia Romn de Asigurare a Calit ii n nv mntul Superior (ARACIS) i autorizarea respectivelor programe. ART. 5 Institu iile de nv mnt superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011 - 2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului, n urma evalurii ARACIS, pn la data organizrii admiterii, dar nu mai trziu de 1 septembrie 2011. ART. 6 Programele de studii universitare de master intrate n procedur de evaluare anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 1/2011 urmeaz s fie evaluate n conformitate cu prevederile legale n vigoare la data nceperii evalurii. ART. 7 Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate n derulare la data intrrii n vigoare a Legii nr. 1/2011 se desfoar i se finalizeaz n condi iile legale sau contractuale aplicabile la data aprobrii acestora. ART. 8 (1) Studiile postuniversitare organizate, n condi iile legii, pn la intrarea n vigoare a Legii nr. 1/2011 i aflate n derulare intr n lichidare i nu se mai organizeaz admitere. (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu se vor organiza ncepnd cu anul universitar 2011 - 2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011. ART. 9 Prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplic ncepnd cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010 - 2011, cu excep ia contractelor la cumul ncheiate nainte de intrarea n vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulndu-se pn la finalizarea lor, dar nu mai trziu de sfritul anului universitar 2010 - 2011. ART. 10 Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplic ncepnd cu anul universitar 2011 2012. ART. 11 Func ia didactic de preparator universitar prevzut de statele de func ii corespunztoare anului universitar 2010 - 2011 se men ine pn la ndeplinirea condi iilor prevzute de art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai trziu de termenul prevzut de art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. ART. 12 Cadrele didactice din nv mntul superior care se pensioneaz, n conformitate cu art. 289 alin. (1), naintea finalizrii anului universitar 2010 - 2011 i pot continua activitatea aferent anului universitar 2010 - 2011 dup pensionare, fr aprobarea senatului universitar prevzut la art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, pn la finalizarea anului universitar 2010 - 2011. ART. 13

n cazurile prevzute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt pltite fie n regim de plat cu ora, fie prin contractele la cumul ncheiate nainte de intrarea n vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicndu-se art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9. ---------------