CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU

GENERALITĂŢI Cercetarea cauzelor de incendii trebuie înţeleasa ca un ansamblu de masuri si acţiuni organizatorice, tehnice si operative care include metode, procedee si mijloace specifice în vederea stabilirii precise a împrejurărilor, surselor, mijloacelor de aprindere si, după caz, a autorilor care au generat producerea incendiului sau evenimentului urmat de incendiu. Activitatea de cercetare are ca cerinţe de baza: operativitatea, autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor si eficienta masurilor tehnice sau organizatorice luate pentru prevenirea altor evenimente de aceeaşi natura, si include: tactica stabilirii împrejurărilor si cauzelor de incendiu – sistem de reguli prin care se asigura efectuarea organizata, operativa si oportuna a activităţii de cercetare la fata locului, stabilirea competentelor, elaborarea si verificarea ipotezelor, modul de cooperare cu specialişti si alte organe abilitate prin lege; metodica de cercetare – care stabileşte particularităţile cercetării diferitelor situaţii; tehnica de cercetare – care reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice si metodelor ştiinţifice utilizate în scopul descoperirii, examinării si interpretării examinării amprentei incendiului, urmelor si altor mijloace de proba, precum si efectuarea expertizelor tehnico-ştiinţifice de specialitate.

-

Amprenta incendiului – imaginea macroscopica a ansamblului modificarilor survenite la locul incendiului ca urmare a efectelor incendiului asupra spatiului incendiat si a bunurilor aflate în acesta. Urma – este orice modificare produsa în mediul în care a izbucnit incendiul sau în alte locuri ce au legatura cu acesta, ca urmare a interactiunii dintre fenomenele tehnice, naturale, infractionale sau de alta natura, mijloacele si caile de actiune ale acestora si elementele componente ale spatiului incendiat.

a. fenomenul. utilajul. . . . precum si efectuarea expertizelor tehnico – stiintifice de specialitate. examinarii si interpretarii examinarii amprentei incendiului. .sprijinirea organelor de cercetare penala în elucidarea cauzelor.reprezinta sursa care poseda energia minima necesara pentru aprinderea combustibilului.descoperirea împrejurarilor si cauzelor reale care au generat incendiile. stabilirea cauzei de incendiu si intocmirea raportului de cercetare.prevenirea în viitor a incendiilor datorate cauzelor si împrejurarilor similare sau asemanatoare celor cercetate. elaborarea si verificarea ipotezelor. . . s.Tehnica de cercetare – totalitatea mijloacelor tehnice si metodelor stiintifice utilizate în scopul descoperirii.formularea concluziilor si învatamintelor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor desfasurata si luarea masurilor pentru perfectionarea acesteia în viitor.Scopurile activitatii de cercetare a incendiilor sunt: .Împrejurarea determinanta – se refera la conditiile favorizante care fac posibila punerea în contact a sursei de aprindere cu masa combustibila. . .Mijlocul care a produs aprinderea – reprezinta sistemul. .Metodologia stabilirii împrejurarilor si cauzelor de incendiu – reprezinta sistemul de reguli prin care se asigura efectuarea organizata si operativa a activitatii de cercetare la fata locului. aparatul.Sursa de aprindere . în identificara si în administrarea probelor în vederea aflarii adevarului pentru luarea masurilor ce se impun. modul de cooperare cu specialisti si alte organe abilitate prin lege. urmelor si altor mijloace de proba. ce pot fi generatoare ale surselor de aprindere.

a normelor si normativelor specifice. .a. - studierea rezultatelor unor analize si expertize de laborator. procesului tehnologic. . planul de depozitare a materialelor periculoase.i.i.ACTIVITATEA DE CERCETARE A CAUZELOR DE INCENDIU PRESUPUNE: Documentarea: • studierea documentatiei tehnice (piese scrise si desenate) a constructiei. planul de interventie. a activitatii depuse de serviciul de pompieri civili.. instructiunile de aparare împotriva incendiilor. pentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor si substantelor implicate in eveniment. DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE A CAUZELOR DE INCENDIU - Cercetarea la fata locului reprezinta ansamblul de urme.s.s. a documentelor de control tehnic de prevenire. astfel : - studierea documentelor principale de organizare a apararii împotriva incendiilor: avizul si autorizatia de p. scenariile de siguranta la foc. instalatiilor tehnologice sau de utilitati si a respectarii tuturor prevederilor legale pe linia prevenirii si stingeriiincendiilor. obiecte si materiale prezente în zona incendiata.studierea reglementarilor tehnice. atât între ele. - studierea fiselor cu atributiunile salariatilor din zona implicata.. solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru obtinerea unor date si informatii necesare elucidarii cazului. cât si cu spatiul si mediul înconjurator. în interactiunea lor. dispoziţiilor generale p.. permise de lucru cu foc s. • studierea cazuisticii unor evenimente similare produse în tara sau strainatate.

- .Cercetarea la fata locului presupune anumite reguli: • Deplasarea în cel mai scurt timp la fata locului.). a duratei cercetarii incendiului la fata locului (se impune însa operativitate maxima. pentru a permite reluarea activitatii în obiectivul incendiat si evitarea în acest fel a unor pagube suplimentare). precum si pentru prevenirea sustragerilor. vâlvataie). proprietati). • Consemnarea. lent. materialele si substantele care au ars sau au fost degradate pe timpul incendiului (natura. amplasare. aparaturii si tehnicii adecvate în raport de natura si particularităţile locului faptei. caracteristicile incendiului. mirosul. în timp. • Nelimitarea anticipata. informaţiilor si elementelor în legătura cu cauza. procedeelor. cantitati. • Aflarea. • Utilizarea metodelor. suprafata incendiata etc. • Executarea organizata a sarcinilor. datelor. • Luarea masurilor pentru prevenirea si înlaturarea eventualelor pericole iminente (propagarea incendiului la alte constructii si instalatii. culoarea flacarilor. în cursul cercetării. • Efectuarea cercetarii complete si minutioase la fata locului. independent de orice ipoteza preconceputa sau de alte anticipari. alte explozii. cu limbi de flacari. notarea si fixarea pe timpul stingerii incendiului si a cercetarii acestuia a datelor referitoare la: locul izbucnirii incendiului sau a producerii exploziei urmata de incendiu. • Observarea comportamentului potentialilor faptuitori prezenti la fata locului. a tuturor constatărilor. de exemplu: modul de dezvoltare (rapid. numarul si locul arderilor intense (focarelor). prabusiri etc.

• cunoasterea specificului obiectivului. a întregului pachet de ipoteze si versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile posibile sa genereze incendiul sau explozia. în reparatii. cercetarea. în strânsa interactiune.• identificarea persoanelor care pot da relatii despre eveniment. în timpul sau în afara programului de lucru etc. diagrame. poziţia obiectelor.). • • • . permisul de lucru cu foc. culegerea de date si informatii despre incendiu de la persoane aflate la fata locului sau de la cele care detin date despre acesta. ridicarea si examinarea acestora de catre organele împuternicite prin lege. când si cum a observat si anuntat incendiul. empirism sau intuitie. • stabilirea. precipitatii). descrierea. cine. planul de aparare împotriva incendiului. a fazei în care se afla obiectivul incendiat (în exploatare.). cercetarea evenimentului ca fenomene. a procesului tehnologic. protejarea. registre. conservarea si examinarea elementelor care pot furniza date si informatii despre eveniment (statii de comanda. fixarea si pastrarea neschimbata (pe cât posibil) a urmelor si corpurilor delicte. de la început.verificarea. renuntând la idei preconcepute. - - • conditiile atmosferice (vânt. cum si cu ce s-a actionat initial asupra incendiului. ridicarea. situatii si masuri succesive în timp. conservarea si cercetarea probelor materiale ce pot cocura la stabilirea cauzelor de incendiu. regulamente sau instructiuni de fabricatie etc. în probe tehnologice. temperatura. cine. intervievarea lor într-o atmosfera de bunavointa si notarea datelor si informatiilor furnizate de acestia. materialelor si substanţelor aflate în zona incendiata si eventualele modificări survenite pe timpul stingerii incendiului. când. aparatura de masura si control.

existenta unor usi sau ferestre deschise sparte sau a unor goluri tehnologice care sa favorizeze un aflux suplimentar necesar arderii. eventualele posibilitati de iniţiere a incendiului de la surse de aprindere din exterior eventuale urme ale patrunderii în spatiul examinat a unor persoane. . directia si intensitatea vântului sau alte fenomene meteo limitele exterioare ale propagarii incendiului. pâna se ajunge la stabilirea univoca a adevarului. daca instalatiile tehnologice si utilitare sunt sau nu în functiune intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere sau de evacuare a fumului. înălţimea si culoarea flacarilor. culoarea si mirosul fumului. pe baza efectelor asupra materialelor existente. în functie de natura lor. prăbuşirea sau cedarea unor elemente de construcţie. efectele asupra vecinatatilor. - Analiza amprentei incendiului determinarea densitatii arderii în diferite zone.epurarea si clasificarea tuturor ipotezelor si versiunilor pe baza informatiilor si datelor culese. Activitati desfăşurate de investigator Se vor stabilii si nota date despre: dimensiunea incendiului existenta mai multor focare distincte.

. eticheta si sigila.se vizualizeaza zona incendiata pentru identificarea elementelor ce pot duce la stabilirea pozitiei focarului. aparatelor din zona afectata de incendiu capabile sa initieze aprinderea materialelor combustibile din jur identificarea de urme de scurgeri de lichide combustibile sau de mirosuri neobisnuite.). transvazarea. pungi de plastic. folosind solubilizarea în apa sau alcool. petelor. batiste. penseta. se vor marca.desen. ridicarea crustelor.- inventarierea utilajelor. seringa. aspiratorul. precum si a unor corpuri sau obiecte care prezinta urme de degradari termice - Prelevarea de probe Ridicarea urmelor sau a imaginilor acestora se face prin procedee si tehnici criminalistice specifice de catre persoane abilitate prin lege: • • ridicarea obiectului care poarta sau conţine urme (sticle. electricitatea statica. STABILIREA POZIŢIEI FOCARULUI sI A CAUZEI INCENDIULUI Pentru stabilirea poziţiei focarului se vor desfăşura următoarele activitati: . mulaj. filmare. spatula. pulberilor etc. Urmele sau purtatorii de urme se vor ambala separat. • • ridicarea prin fotografiere. magnetul etc. depunerilor.. ridicarea prin transferare folosind folii adezive. lopăţica. cutii conserve etc. instalatiilor. pipeta. bidoane.

sensul curentilor de aer formati în cladire.analiza întregului pachet de ipoteze si versiuni. concluziile rezultate din studierea fiecarui focar sunt evaluate în corelatie cu amprenta generala si cu modul de evolutie a incendiului în faza dezvoltata. prin stabilirea directiei predominante a arderii si a suprafetelor de ardere ce puteau fi aprinse din acest punct. - - Stabilirea cauzei de incendiu .- se analizeaza fiecare punct de ardere incepand de jos sub aspectul modului de transmitere a arderii de la acesta. pentru a forma un incendiu mic.stabilirea întregului pachet de ipoteze posibile si versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile care au generat producerea unui incendiu. tehnic si stiintific) ca posibile în situatia reala data . pentru a se realiza modelul dupa care se considera ca incendiul a evoluat ulterior . . efectul de cos) pentru determinarea modului de dezvoltare a incendiului . dupa analizarea tuturor focarelor de ardere. se ia în considerare si actiunea unor factori exteriori (directia vântului. eliminarea succesiva a celor care nu pot fi fundamentate (logic. se studiaza amprenta generala a incendiului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful