Energie regenerabilă

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în general (a se vedea teoria academicianului român Ludovic Mrazec de formare anorganică a ţiţeiului şi a gazelor naturale) ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

energia eoliană  energia solară  energia apei o energia hidraulică o energia mareelor  energia geotermică energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz

Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.

10. urmează să aiba un nivel de circa 11%. astfel încât. este conturată strategia " Campaniei de demarare a investitiilor ".  5 milioane tone bio-combustibili lichizi. . din 27 septembrie 2001. Pentru anul 2007 investiţiile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari. iar în anul 2015 de 11.000 MW in instalaţii energetice cu producere de biogaz. în 2020. se stabile şte obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile în consumul total de resurse energetice primare. statele membre trebuie să amestece treptat combustibilul tradiţional utilizat în transport cu biocombustibil.  1.2%. în anul 2010. pe piaţa unica de energie". 100 comunităţi umane izolate (aşezări locale) al căror necesar de energie se asigură din surse regenerabile.  1 milion unitati energetice de tip fotovoltaic.  10. până în 2010.75% din motorina de pe piaţă. care trebuie sa fie de 12%. In " Campania de demarare a investiţiilor " se urmăreşte realizarea.Investiţiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006.  accesul garantat şi prioritar la reţelele de transport şi distribuţie de energie. In "Directiva 2001/77/EC".  stabilirea unei cote -ţintă pentru fiecare ţara privind consumul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. privind "Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile. biodieselul să reprezinte 5.[1] Conform unei directive a Uniunii Europene. ponderea să crească la 20%. urmând ca. în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune " Energie pentru viitor: sursele regenerabile ". a unor obiective principale.  adoptarea de proceduri adecvate pentru asigurarea finanţării investiţiilor în domeniul surselor regenerabile de energie. în anul 2010. până în anul 2003. ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de resurse primare.000 MWt instalaţii energetice de cogenerare cu combusibil pe baza de biomasă.000 MW in aerogeneratoare cu turbine eoliene. Totodată. elaborată în anul 1997 în cadrul Uniunii Europene. astfel:   15 milioane m2 colectoare solare pentru producerea de apă caldă. Principalele direcţii de actiune înscrise în "Directiva 2001/77/EC" constau în:  creşterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie în nivelul producţiei de energie electrică şi termică.  1 milion gospodării individuale cu încălzire asigurată din resurse energetice pe baza de biomasă.[2] In Romania.

ICPE.  simplificarea şi adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de exploatare a surselor regenerabile. INL. ENERO Procesul de valorificare a superioară a surselor regenerabile de energie din România contribuie la siguranţa aprovizionării cu energie. reducerea dependenţei de importul de resurse energetice primare şi dezvoltarea durabilă pe termen lung. cu îndeplinirea condiţiilor de protecţia mediului şi incadrarea în reglementarile în domeniu ale Uniunii Europene. . garantarea originii energiei produse pe baza de surse regenerabile de energie. Potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din România Sursa Energie solară: termică fotovoltaică Energie eoliana Energie hidro Biomasa (termica) Energie geotermala Potenţial anual Ridicat Mediu Ridicat Mediu Ridicat Mediu Aplicaţie Energie termica Energie electrica Energie electrica Energie electrica Energie termica Energie electrica Energie termica Sursa: Studii ICEMENERG. ISPH.

. până la puternice uragane. mult mai perfecte. Tehnica secolului XX a deschis noi perspective pentru energetica eoliana. ce aduce răcoarea mult dorită în arşiţa verii. Rezervele de energie eoliană întrec de 100 ori rezervele hidroenergetice a tuturor râurilor de pe Pământ. Jucovschii a elaborat teoria motorului eolian.Energia eoliană Turbine eoliene Energia maselor de aer de este enormă. Oceanul de aer în care trăim se află în perturbaţie continuă. capabile de a obţine energie de la cel mai slab vânt. Vânturile. Au apărut o mulţime de proiecte de agregate eoliene.E. La începutul secolului XX N. In proiectele noi se folosesc cele mai moderne date din multe domenii ale ştiinţei. ce folosesc vântul. ce suflă pe teritoriul ţării noastre. accesibilă şi curată se utilizează atât de puţin? In zilele noastre motoarele. In zilele noastre pentru crearea rotii eoliene – inima oricărei instalaţii eoliene de producere a energiei – activează specialisti – constructori de avioane. acoperă doar a mia parte din necesităţile energetice mondiale. care aduc pierderi şi distrugeri colosale. pe baza căreia ar fi putut fi create instalaţii înalt productive. pot satisface necesităţile electroenergetice ale ei! De ce o aşa sursa bogată. decât morele de vânt. Pe Globul Pământesc permanent suflă vântul – de la o adiere slabă. o altă problemă este obţinerea energiei electrice.

şi chiar dacă aceasta sursa aderă la cele ce pot fi renovate. Una din cele mai serioase piedici este intesitatea joasă a radiaţiei solare. care sunt capabile de a genera electricitate. fapt care creează diferite mişcări ale aerului.să strângă” pe an. e puţin probabil ca aceste resurse potenţiale enorme să fie utilizate în proporţii mari. iar folosirea 0. Singurul dezavantaj al energiei eoliene este ca necesita service datorita uzurii. şi să-l studieze în ţeava aerodinamică. Unele turbine eoliene sunt capabile de a produce până la 5 MW de energie electrică. Să accentuam. Cu părere de rău. Cu eforturile savanţilor şi inginerilor sunt create cele mai diverse tipuri de instalaţii eoliene moderne. Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene. duce la cheltuieli materiale enorme. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeţei Pământului de către energia radiată de Soare care ajunge la suprafaţa planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor de aer produce zone de aer de densităţi diferite. deşi vânturi mai puternice se pot găsi la altitudine mai mare şi în zonele oceanice. Energia cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor. energia necesară pentru satisfacerea necesităţilor omenirii ei trebuiesc amplasaţi pe o suprafaţă de 130000 km²! Necesitatea folosirii colectorilor de marimi mari. De aceea. sau 20 kilometri pe oră.care pot alege cel mai adecvat tip al paletei.0125 % din această cantitate posibilă ar fi destul pentru a asigura necesităţile energeticii mondiale moderne.5 m/s. Energia solară In ultimul timp a crescut interesul pentru problema folosirii energiei solare. că folosirea doar a 0. deşi acestea necesită o viteză constantă a vântului de aproximativ 5. Posibilităţile potenţiale ale energeticii bazate pe folosirea radiaţiei solare. sunt destul de mari.5 % ar asigura pe deplin necesităţile în perspectivă. Chiar şi la cele mai bune condiţii atmosferice (latitudini sudice.. În puţine zone ale Pământului există vânturi având viteze constante de această valoare. densitatea fluxului radiaţiei solare este de 250 W/m². ne face să privim posibilitatile sale aparte. Cel mai simplu colector de radiaţie . atentia care i se acordă. pentru ca colectorii de radiaţie solară . cer senin).

când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. vor rezolva nu numai problemele tehnice. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. care ei le efectuează la instalaţii şi centrale experimentale. Energetica solară este foarte costisitoare deoarece necesită cheltuieli materiale foarte mari. obţinută din razele solare. este folosit nemijlocit. dar şi cele economice. problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ.17*10^9 tone. Din cele scrise este clar.. Calculele arată că.strânsă” energie solară pe un teritoriu de la 10^6 pâna la 3*10^6 km². este mai scumpă. In acelaşi timp suprafaţa totala a pamânturilor arabile în lume constituie 13*10^6 km². colectoarelor şi altor utilaje cât şi transportarea lor. că există diferiţi factori. Utilizarea în proportii mari a energiei solare duce la necesităţi gigantice de materiale şi ca urmare de forţe de muncă pentru extragerea materiei prime. care limitează puterea energeticii solare. Până acum. 1 MW*an de energie electrică obţinută cu ajutorul energeticii solare necesită de la 10000 până la 40000 om*ore. In cadrul acestui model se poate aprecia. Presupunem. S-a demonstrat că în prezent rezervele mondiale de acest metal sunt apreciate la 1. In energetica tradiţională acest indice este de 200-500 om*ore. Se va schimba situaţia în acest caz? Reieşind din faptul că la o anumită fază de dezvoltare a energeticii (dupa 2100) toate necesităţile mondiale în energie vor fi satisfăcute de energia solară. fabricarea heliostatelor. . înăuntrul căruia se găsesc ţevi prin care circulă lichid. că în viitor pentru confecţionarea colectorilor vom putea folosi şi alte metale. strânsă de colector. În plus. şi deci a alternanţei zi-noapte.solară prezintă o foaie de metal (de obicei de aluminiu) înnegrită. că în acest caz va trebui . lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. nu numai aluminiul. decât cea primită prin metodele tradiţionale. Conform calculelor. obţinerea materialelor. pentru fabricarea colectorilor de radiaţie solară pentru 1 km². Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs. Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin transferul energiei luminoase radiată de Soare. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilele noroase. este necesar 10000 tone de aluminiu. Lichidul încălzit de energia solară. energia electrică. datorită rotaţiei Pământului în jurul axei sale. Savanţii speră. că experimentele. limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibilă.

diferenţiate în funcţie de nivelul fluxului energetic înregistrat. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. .000 kWh/m2 -an. O casă care are la dispoziţie ambele instalaţii solare (cu panouri fotovoltaice şi termice în vid) este considerată "FARA FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în reţea). In România s-au identificat cinci zone geografice. Potenţialul solar din România este reprezentat de densitatea medie de energie aferentă radiaţiei solare incidente. iar regimul distribuţiei geografice a potenţialului energetic solar arată ca mai mult de jumătate din suprafaţa României beneficiază de un flux mediu anual de 1. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de 75% pe an. în plan orizontal. iarna ziua are 9 ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea.000 kWh/m2 -an. care depăşeşte 1.Nu există nici un dezavantaj deoarece instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. De asemenea sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri). Instalaţiile solare funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat. Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim.

150 kWh/m2 -an .1.950 kWh/m2 -an sub 950 kWh/m2 -an .250 kWh/m2 -an 1.050 kWh/m2 -an .050 kWh/m2 -an 1.1.250 kWh/m2 -an .Distribuţia potenţialului energetic solar din România Zona 0 I II III IV Potenţial energetic solar peste 1.150 kWh/m2 -an 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful