Codul penal francez

Partea Generală - Partea Legislativă CARTEA I; Dispoziţii generale TITLUL I; Despre legea penală CAPITOLUL I; Principii generale CAPITOLUL II; Aplicarea legii penale în timp CAPITOLUL III; Aplicarea legii penale în spaţiu Secţiunea 1 ; Infracţiuni Comise Sau Reputate Comise Pe Teritoriul Republicii Secţiunea 2 ; Infracţiuni comise în afara teritoriului republicii TITLUL II; Despre responsabilitatea penală CAPITOLUL I; Dispoziţii generale CAPITOLUL II; Cauze de iresponsabilitate sau de diminuare a responsabilităţii TITLUL III; Pedepse CAPITOLUL I; Despre natura pedepselor Secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile persoanelor fizice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse corecţionale Sub-secţiunea 3 ; Pedepse complementare date pentru anumite crime sau delicte Sub-secţiunea 4 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 5 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Sub-secţiunea 6 ; Despre consecinţa socio-iudiciară Secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile persoanelor juridice Sub-secţiunea 1 ; Pedepse criminale şi corecţionale Sub-secţiunea 2 ; Pedepse contravenţionale Sub-secţiunea 3 ; Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare pedepse CAPITOLUL II; Despre regimul pedepselor Secţiunea 1 ; Dispoziţii generale Sub-secţiunea 1 ; Pedepse aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Sub-secţiunea 2 ; Pedepse aplicabile în caz de recidivă Sub-secţiunea 3 ; Despre pronunţarea pedepselor Sub-secţiunea 4 ; Despre perioada de cauţiune Secţiunea 2 ; Moduri de personalizare a pedepselor Sub-secţiunea 1 ; Despre semi-libertate Sub-secţiunea 2 ; Despre fracţionarea pedepselor Sub-secţiunea 3 ; Despre simpla amânare Sub-secţiunea 4 ; Despre amânarea cu punerea la încercare Sub-secţiunea 5 ; Despre amânarea armonizată cu obligaţia de îndeplinire a unei munci de interes general Sub-secţiunea 6 ; Despre scutirea pedepsei şi amânare Secţiunea 3 ; Despre definirea anumitor circumstanţe ce duc la agravarea pedepselor CAPITOLUL III; Despre stingerea pedepselor şi despre ştergerea condamnărilor Secţiunea 1 ; Despre prescripţie Secţiunea 2 ; Despre graţiere Secţiunea 3 ; Despre amnistie Secţiunea 4 ; Despre reabilitare CARTEA II; Crime şi delicte contra persoanelor

1

TITLUL I; Crime contra umanităţii CAPITOLUL I: Despre genocid CAPITOLUL II; Alte crime contra umanităţii CAPITOLUL III; Dispoziţii comune TITLUL II; Atingeri aduse persoanei umane CAPITOLUL I ;Atingeri aduse vieţii unei persoanei Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse vieţii Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse vieţii Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL II; Atingeri aduse integrităţii fizice sau psihice ale unei persoane Secţiunea 1 ; Atingeri voluntare aduse integrităţii unei persoane Paragraful 1 ; Torturi şi acte de barbarie Paragraful 2 ; Violenţe Paragraful 3 ; Ameninţări Secţiunea 2 ; Atingeri involuntare aduse integrităţii unei persoane Secţiunea 3 ; Agresiuni sexuale Paragraful 1 ; Despre viol Paragraful 2 ; Despre alte agresiuni sexuale Paragraful 3 ; Despre hărţuirea sexuală Secţiunea 4 ; Despre traficul de stupefiante Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre punerea în pericol a persoanei Secţiunea 1 ; Despre riscurile cauzate aproapelui Secţiunea 2 ; Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Secţiunea 3 ; Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor Secţiunea 4 ; Despre experimentarea pe persoana umană Secţiunea 5 ; Despre întreruperea ilegală a sarcinii Secţiunea 6 ; Despre provocarea sinuciderii Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse libertăţilor persoanei Secţiunea 1 ; Despre ridicarea sechestrului Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de aeronave, vase sau a oricărui mijloc de transport Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse demnităţii unei persoane Secţiunea 1 ; Discriminări Secţiunea 2 ; Despre proxenetism şi infracţiuni asimilate Secţiunea 3 ; Condiţii de muncă şi de găzduire contrare demnităţii unei persoane Secţiunea 3 bis ; Despre, farsele făcute noilor veniţi Secţiunea 4 ; Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Secţiunea 5 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Secţiunea 6 ; Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice CAPITOLUL VI; Atingeri aduse personalităţii

2

Secţiunea 1 ; Despre atingerea adusă vieţii private Secţiunea 2 ; Despre atingerea adusă reprezentării unei persoane Secţiunea 3 ; Despre denunţarea calomnioasă Secţiunea 4 ; Despre atingerea adusă secretului Paragraful 1 ; Despre atingerea adusă secretului profesional Paragraful 2 ; Despre atingerea adusă secretului corespondenţelor Secţiunea 5 ; Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Secţiunea 6 ; Atingeri aduse unei persoane rezultate din studiul genetic al caracteristicelor sale sau din identificarea cu ajutorul amprentelor sale genetice Secţiunea 7 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CAPITOLUL VII; Atingeri aduse minorilor şi familiei Secţiunea 1 ; Despre abandonul minorului Secţiunea 2 ; Despre abandonul familiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse exercitării autorităţii părinteşti Secţiunea 4 ; Atingeri aduse filiaţiei Secţiunea 5 ; Despre punerea în pericol a minorilor Secţiunea 6 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice CARTEA III; Crime şi delicte contra bunurilor TITLUL I; Atribuiri frauduloase CAPITOLUL I; Despre furt Secţiunea 1 ; Despre furtul simplu şi furturile agravate Secţiunea 2 ; Dispoziţii generale Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre extorcare Secţiunea 1 ; Despre extorcare Secţiunea 2 ; Despre şantaj Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre escrocherie şi infracţiuni înrudite Secţiunea 1 ; Despre escrocherie Secţiunea 2 ; Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Despre deturnări Secţiunea 1 ; Despre abuzul de încredere Secţiunea 2 ; Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Secţiunea 3 ; Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Despre alte atingeri aduse bunurilor CAPITOLUL I; Despre dosire şi despre infracţiuni asimilate sau înrudite Secţiunea 1 ; Despre dosire Secţiunea 2 ; Despre infracţiuni asimilate cu dosirea sau înrudite cu aceasta Secţiunea 3 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL II; Despre distrugeri, degradări şi deteriorări Secţiunea 1 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările ce nu prezintă pericol pentru persoane

3

Secţiunea 2 ; Despre distrugerile, degradările şi deteriorările periculoase pentru persoane Secţiunea 3 ; Despre ameninţări cu distrugere, degradare sau deteriorare şi false alerte Secţiunea 4 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice si responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL III; Despre atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor CAPITOLUL IV ; Despre spălarea banilor Secţiunea 1 ; Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Secţiunea 2 ; Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice CARTEA IV ; Crime şi delicte contra naţiunii. Statului şi ordinii publice TITLUL I; Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii CAPITOLUL I; Despre trădare si despre spionaj Secţiunea 1 ; Despre predarea întregului teritoriu naţional sau numai a unei părţi din acesta, a forţelor armate sau material unei puteri străine Secţiunea 2 ; Des aptitudinile cu o putere străină Secţiunea 3 ; Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Secţiunea 4 ; Despre sabotai Secţiunea 5 ; Despre furnizarea de informaţii false Secţiunea 6 ; Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol CAPITOLUL II ; Despre alte atingeri aduse instituţiilor Republicii sau integrităţii teritoriului naţional Secţiunea 1 ; Despre atentat şi despre complot Secţiunea 2 ; Despre insurecţie Secţiunea 3 ; Despre încălcarea ordinului, despre ridicarea forţelor armate şi despre provocarea la înarmare ilegală CAPITOLUL III; Despre alte atingeri aduse apărării naţionale Secţiunea 1 ; Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate privind apărarea naţională Secţiunea 2 ; Atingeri aduse secretului apărării naţionale CAPITOLUL IV ; Dispoziţii particulare TITLUL II; Despre terorism CAPITOLUL I; Acte de terorism CAPITOLUL II; Dispoziţii speciale TITLUL III; Atingeri aduse autorităţii Statului CAPITOLUL I; Atingeri aduse ordinii publice Secţiunea 1 ; Piedici pentru exercitarea libertăţilor de exprimare, muncii, asocierii, reuniunii sau manifestării Secţiunea 2 ; Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Secţiunea 3 ; Manifestări ilicite şi participarea delicventă la o manifestaţie sau la o reuniune publică Secţiunea 4 ; Grupuri de luptă şi mişcări desfiinţate CAPITOLUL II ; Atingeri aduse administraţiei publice comise de persoane ce exercită o funcţie publică Secţiunea 1 ; Abuzurile de autoritate îndreptate contra administraţiei Secţiunea 2 ; Abuzurile de autoritatea comise contra particularilor Paragraful 1 ; Atingeri aduse libertăţii individuale Paragraful 2 ; Discriminări Paragraful 3 ; Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Paragraful 4 ; Atingeri aduse secretului corespondenţelor

4

Secţiunea 3 ; încălcările datoriei de probitate Paragraful 1 ; Despre delapidare Paragraful 2 ; Despre coaipţia pasivă şi despre traficul de influenţă comis de persoane ce exercită o funcţie publică Paragraful 3 ; Despre luarea ilegală de foloase Paragraful 4 ; Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile de serviciu public Paragraful 5 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri Secţiunea 4 ; Pedepse complementare CAPITOLUL III; Atingeri aduse administraţiei publice comise de particulari Secţiunea 1 ; Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari Secţiunea 2 ; Ameninţări şi acte de intimidare comise contra persoanelor ce exercită o funcţie publică Secţiunea 3 ; Despre sustragerea şi deturnarea de bunuri dintr-un depozit public Secţiunea 4 Despre insultă Secţiunea 5 Despre rebeliune Secţiunea 6 Despre opunerea la executarea de munci publice Secţiunea 7 Despre uzurparea funcţiilor Secţiunea 8 Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Secţiunea 9 Despre uzurparea titlurilor Secţiunea 10 ; Despre utilizarea neregulată a calităţii Secţiunea 11 ; Atingeri aduse stării civile a persoanelor Secţiunea 12 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL IV ; Atingeri aduse acţiunii în justiţie Secţiunea 1 ; Despre piedicile puse sesizării justiţiei Secţiunea 2 ; Despre piedicile puse exercitării justiţiei Secţiunea 3 ; Atingeri aduse autorităţii justiţiei Paragraful 1 ; Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Paragraful 2 ; Despre evadare Paragraful 3 ; Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Secţiunea 4 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice CAPITOLUL V ; Atingeri aduse administraţiei publice a Comunităţilor europene. Statelor membre ale Uniunii europene, altor State străine şi organizaţiilor internaţionale publice Secţiunea 1 ; Despre corupţia pasivă Secţiunea 2 ; Despre corupţia activă Sub-secţiunea 1 ; Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene, a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene, a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Sub-secţiunea 2 ; Despre corupţia activă a persoanelor aparţinând Statelor străine altele decât Statele membre ale Uniunii europene şi ale organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Secţiunea 3 ; Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor morale TITLUL IV ; Atingeri aduse încrederii publice CAPITOLUL I; Despre falsuri CAPITOLUL II; Despre moneda falsă CAPITOLUL III ; Despre falsificarea titlurilor sau altor valori fiduciare emise de autoritatea publică

5

CAPITOLUL IV ; Despre falsificarea mărcilor autorităţii TITLUL V ; Despre participarea la o asociere de răufăcători CARTEA V ; Despre celelalte crime şi delicte TITLUL I; Infracţiuni în materie de sănătate publică CAPITOLUL Ier ; Infracţiuni în materie de etică biomedicală Secţiunea 1 ; Despre protecţia speciei umane Secţiunea 2 ; Despre protecţia corpului uman Secţiunea 3 ; Despre protecţia embrionului uman Secţiunea 4 ; Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice TITLUL II; Alte dispoziţii CAPITOLUL unic ; Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale CARTEA VII ; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare şi în colectivitatea teritorială Mayotte TITLUL I; Dispoziţii aplicabile în teritoriile de peste mare Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse TITLUL II; Dispoziţii aplicabile în colectivitatea teritorială Mayotte Capitolul I; Dispoziţii generale Capitolul II; Adaptarea cărţii I Capitolul III; Adaptarea cărţii II Capitolul IV ; Adaptarea cărţii III Capitolul V ; Adaptarea cărţii IV Capitolul VI; Adaptarea cărţii V Capitolul VII; Dispoziţii diverse Traducere din limba franceză CARTEA I Dispoziţii generale TITLUL I Despre legea penală

CAPITOLUL I: Principii generale

Articolul 11.1-1

Infracţiunile penale sunt clasificate, în funcţie de gravitatea lor, în crime, delicte şi contravenţii.

Articolul 111-2

6

Legea stabileşte crimele şi delictele şi fixează pedepsele aplicabile autorilor lor. Regulamentul determină contravenţiile şi fixează, în limitele şi după distincţiile stabilite prin lege, pedepsele aplicabile contravenienţilor.

Articolul 111-3

Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o infracţiune sau pentru un delict ale cărui elemente nu sunt definite prin lege, sau pentru o contravenţie ale cărei elemente nu sunt definite prin regulament. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o pedeapsă care nu este prevăzută prin lege, dacă infracţiunea este o crimă sau un delict, sau prin regulament, dacă infracţiunea este o contravenţie.

Legea penală este de interpretare strictă.

Articolul 111-5

Instanţele penale sunt competente să interpreteze actele administrative, de reglementare sau individuale şi să aprecieze legalitatea lor atunci când de această examinare depinde soluţionarea procesului penal care este supus atenţiei lor.

CAPITOLUL II: Despre aplicarea legii penale în timp

Articolul 112-1

Se pedepsesc numai faptele constitutive ale unei infracţiuni la data la care au fost comise.

Pot fi pronunţate numai pedepsele aplicabile din punct de vedere legal la aceeaşi dată.

Totuşi, dispoziţiile noi se aplică la infracţiunile comise înainte de intrarea lor în vigoare şi fără să fi avut loc o condamnare definitivă atunci când sunt mai puţin severe decât vechile dispoziţii.

Articolul 112-2

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 72 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Sunt aplicabile imediat la pedepsirea infracţiunilor comise înainte de intrarea lor în vigoare:

7

3. Atunci când prescripţiile nu sunt admise. Totuşi. în temeiul unei legi posterioare judecăţii. pedeapsa încetează să fie executată când a fost pronunţată pentru o faptă care. aceste legi. legile referitoare la prescripţia acţiunii publice şi la prescripţia pedepselor. Legile ce ţin de competenţa şi organizarea judiciară. 2. 4. totuşi. Articolul 112-3 Legile referitoare la natura şi la cazurile de deschidere a căilor de recurs precum şi la termenele în care trebuie exercitate şi la calitatea persoanelor cărora li se permite acest lucru. Recursurile sunt supuse regulilor de formă în vigoare în ziua în care sunt exercitate. Secţiunea î : Despre infracţiunile comise sau considerate comise pe teritoriul republicii Articolul 113-2 8 . sunt aplicabile la recursurile depuse împotriva hotărârilor pronunţate după intrarea lor în vigoare. nu mai are caracterul unei infracţiuni penale. CAPITOLUL III: Despre aplicarea legii penale în spaţiu Articolul 113-1 Pentru aplicarea prezentului capitol. Legile care stabilesc modalităţile urmărilor şi formelor procedurii. Legile referitoare la regimul de executate şi de aplicare a pedepselor. atunci când ar avea drept rezultat să facă mai severe pedepsele pronunţate de hotărârea de condamnare. nu sunt aplicabile decât condamnărilor pronunţate pentru fapte comise după intrarea lor în vigoare. dacă o sentinţă în fond nu a fost pronunţată în primă instanţă.1. teritoriul republicii include spaţiile maritim şi aerian care sunt legate de el. Articolul 112-4 Aplicarea imediată a legii noi este fără efect asupra valabilităţii actelor îndeplinite conform legii vechi.

sau împotriva acestor aeronave. ca complice. sau împotriva acestor nave. Articolul 113-3 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor sub pavilion francez. Articolul 113-5 Legea penală franceză este aplicabilă oricui s-a dovedit a fi vinovat pe teritoriul republicii. indiferent unde se găsesc. Ea este aplicabilă la delictele comise de francezi în afara teritoriului republicii dacă faptele sunt pedepsite de legislaţia ţării unde au fost comise. comis de un francez sau de un străin în afara teritoriului republicii atunci când victima este de naţionalitate franceză în momentul infracţiunii. Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor militare franceze. de o crimă sau de un delict comis în străinătate dacă crima sau delictul este pedepsit în acelaşi timp de legea franceză şi de legea străină şi dacă a fost constatat printr-o sentinţă definitivă a instanţei străine. Articolul 113-7 Legea penală franceză este aplicabilă la orice crimă. Articolul 111-4 9 . Ea este singura aplicabilă la infracţiunile comise la bordul navelor marinei naţionale. Infracţiunea este considerată comisă pe teritoriul republicii imediat ce una din faptele sale constitutive a avut loc pe acest teritoriu.Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise pe teritoriul republicii. indiferent unde se găsesc. Articolul 113-4 Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise la bordul aeronavelor înmatriculate în Franţa. indiferent unde se găsesc. Capitolul 2 : Despre infracţiunile comise în afara teritoriului republicii Legea penală franceză este aplicabilă oricărei crime comise de un francez în afara teritoriului republicii. sau împotriva acestor aeronave. sau împotriva acestor nave. indiferent unde se găsesc. Se aplică prezentul articol chiar şi atunci când infractorul a obţinut naţionalitatea franceză după fapta ce îi este atribuită. precum şi la orice delict pedepsit cu închisoarea.

legea penală franceză este de asemenea aplicabilă oricărei crime sau oricărui delict pedepsit cu cel puţin cinci ani de închisoare comis în afara teritoriului republicii de un străin a cărui extrădate a fost refuzată statului solicitant de autorităţile franceze pe motiv că fie fapta din cauza căreia extrădarea a fost cerută este pedepsită printr-o pedeapsă sau o măsură de siguranţă contrară ordinii publice franceze. Articolul 113-9 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7. Articolul 113-10 10 . nici-o urmărire nu poate fi efectuată împotriva unei persoane care justifică faptul că a fost judecată definitiv în străinătate pentru aceleaşi fapte şi. urmărirea delictelor nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. fie fapta reţinută îmbracă forma infracţiunii politice. că pedeapsa a fost ispăşită sau prescrisă. în caz de condamnare. fie persoana cerută ar fi fost judecată în acel stat de un tribunal fără să se asigure garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare. Ea trebuie să fie precedată de o denunţare oficială transmisă de ministrul justiţiei al autorităţii ţării unde fapta a fost comisă şi care a primit extrădarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Ea trebuie să fie precedată de o plângere a victimei sau a celor îndreptăţiţi sau de o denunţare oficială a autorităţii ţării unde fapta a fost comisă. Articolul 113-8-1 (inclus de Legea nr.Articolul 113-8 în cazurile prevăzute de articolele 113-6 şi 113-7. Urmărirea infracţiunilor menţionate la alineatul întâi nu poate fi efectuată decât la cererea ministerului public. 19 Monitorul Oficial din 10 martie Sub rezerva aplicării articolelor de la 113-6 la 113-8.

comis în afara teritoriului republicii. naţionalitatea autorului sau a victimei infracţiunii este apreciată conform articolelor 113-6. Atunci când autoail sau victima este de naţionalitate franceză. 340 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 113-9. în lipsă. Articolul 113-11 (inclus de Legea nr. 442-15. 2001-l 168 din 11 decembrie 2001 art. 9 Monitorul Oficial din 27 februarie Legea penală franceză este aplicabilă la infracţiunile comise dincolo de marea teritorială. Articolul 113-12 (inclus de Legea nr. Articolul 111-4 11 . şi 113-7. 442-2. 2. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie Legea penală franceză se aplică la crimele şi delictele agravate de atingere a intereselor fundamentale ale naţiunii şi pedepsite de titlu I al cărţii IV. a monezilor. 443-1 şi 444-1 şi la orice crimă sau delict împotriva agenţilor sau sediilor diplomatice sau consulare franceze. Atunci când aeronava a fost închiriată fără echipaj unei persoane care are sediul principal al afacerii sale sau. 3. reşedinţa sa permanentă pe teritoriul republicii. In cazul prevăzut de punctul 1. CAPITOLUL I: Dispoziţii generate Articolul 121-1 Nimeni nu este responsabil penal decât pentru propria faptă. Atunci când aparatul aterizează în Franţa după crimă sau delict. la falsificarea şi la contrafacerea sigiliului de stat. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. din momentul în care convenţiile internaţionale şi legea o prevăd. ultimul alineat. 96-151 din 26 februarie 1996 art.(Legea nr. legea penală franceză este aplicabilă la crimele şi delictele comise la bordul sau împotriva aeronavelor neînmatriculate în Franţa: 1. a biletelor de bancă sau a titlurilor publice pedepsite de articolele 442-1. 442-5.

NOTĂ : Legea 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 121-3 (Legea nr. sunt responsabili penal dacă s-a stabilit că fie au încălcat în mod clar deliberat o obligaţie 12 . 96-393 din 13 mai 1996 art. atunci când legea prevede. colectivităţile teritoriale şi grupările lor nu sunt responsabile penal decât pentru infracţiunile comise în exercitarea activităţilor susceptibile să facă obiectul convenţiilor de delegare a serviciului public. dacă se stabileşte că autorul faptelor nu a făcut demersurile normale ţinând cont. la nevoie. persoanele fizice care nu au provocat direct paguba. Răspunderea penală a persoanelor juridice nu o exclude pe cea a persoanelor fizice autori sau complici ale aceloraşi fapte. sub rezerva dispoziţiilor celui de-al patrulea alineat al articolului 121-3. de competenţele sale precum şi de puterea şi mijloacele de care dispunea. de natura misiunilor sau funcţiilor sale. 8 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Legea nr. Există de asemenea un delict. Toruşi.Articolul 121-2 (Legei nr. cu excepţia statului. de neglijenţă sau de nerespectare a unei obligaţii de prudenţă sau de securitate prevăzută de la lege sau de regulament. dar care au creat sau au contribuit la crearea situaţiei care a permis realizarea pagubei sau care nu au luat măsurile care permit să o evite. pentru infracţiunile comise. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. 207 IV : Termenii "şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament" sunt eliminate începând din 31 decembrie 2005. atunci când legea o prevede. în cazul unei greşeli de imprudenţă. sunt responsabile din punct de vedere penal. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 54 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice. prin organele sau reprezentanţii lor. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr. în cazul prevăzut de alineatul precedent. în profitul lor. Totuşi. există un delict în caz de punere în pericol deliberată a unei alte persoane. 1 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) Nu există crimă sau delict fără intenţia de a-1 comite. conform distincţiilor articolelor de la 121-4 la 121-7 şi în cazurile prevăzute de lege sau regulament.

ordin. Articolul 121. Este de asemenea complice persoana care prin cadou. Comite faptele incriminate. ameninţare. CAPITOLUL II: Destre cauzele de iresponsabilitate sau de atenuare a responsabilităţii Articolul 122-1 Nu este responsabilă penal persoana care suferea. încearcă să comită o crimă sau. nu a fost suspendadă sau nu şi-a pierdut efectul decît datorită circumstanţelor independente de voinţa autorului său. prin ajutor sau asistenţă. Articolul 111-4 13 . promisiune. Articolul 121-4 Este autor al infracţiunii persoana care: 1. manifestată de un început al executării. un delict.specială de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament. fie au comis o greşeală caracteristică şi care au expus pe altcineva la un risc de o gravitate deosebită pe care nu-1 puteau ignora. în cazurile prevăzute de lege. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor sale. a facilitat pregătirea sau consumarea sa.-7 Este complice al unei crime sau al unui delict persoana care în mod conştient. Articolul 121-6 Va fi pedepsit drept autor complicele infracţiunii. Nu există contravenţie în caz de forţă majoră. 2. în sensul articolului 121-7. în momentul faptelor. Tentativa este constituită din momentul în care. abuz de autoritate sau de putere a provocat o infracţiune sau a dat instrucţiuni pentru a o comite.

Nu este responsabilă penal persoana care a acţionat sub imperiul unei forţe sau unei constrângeri căreia nu i-a putut rezista. Se consideră că a acţionat în legitimă apărare cel care a îndeplinit acţiunea: 1. pentru a întrerupe executarea unei crime sau a unui delict împotriva unui bun. exceptând disproporţia dintre mijloacele de apărare folosite şi gravitatea loviturii. intrarea prin efracţie. dintr-o eroare asupra dreptului pe care nu era în măsură să-1 evite. de o tulburare fizică sau neuropsihică ce i-au afectat discernământul sau controlul asupra acţiunilor rămâne pedepsibilă. Articolul 122-3 Nu este responsabilă penal persoana care demonstrează că a crezut. exceptând cazul în care această acţiune este clar ilegală. Nu este responsabilă penal persoana care. Pentru a respinge. violenţă sau şiretenie într-un loc locuit. o acţiune ordonată de nevoia de legitimă apărare a ei sau a altcuiva. că poate comite acţiunea în mod legitim. Articolul 122-2 14 . în momentul faptelor. pe timp de noapte. în acelaşi timp. îndeplineşte. Nu este responsabilă penal persoana care îndeplineşte o acţiune comandată de autoritatea legitimă.Articolul 121-5 Persoana care suferea. totuşi. atunci când această acţiune este strict necesară în scopul urmărit din moment ce mijloacele folosite sunt proporţionale cu gravitatea infracţiunii. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă atunci când stabileşte pedeapsa şi fixează regimul ei. Articolul 122-5 Nu este responsabilă penal persoana care. în faţa unei lovituri nejustificate împotriva ei sau altcuiva. alta decât o omucidere voluntară. Articolul 122-4 Nu este responsabilă penal persoana care a îndeplint o acţiune ordonată sau autorizată de dispoziţiile legislative sau regulamentare. îndeplineşte o acţiune de apărare.

cu excepţia disproporţiei existente între mijloacele folosite şi gravitatea ameninţării. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 4. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 15 ani. Articolul 131-2 Articolul 122-2 15 . 2. îndeplineşte o acţiune necesară salvării persoanei sau bunului. Articolul 122-7 Nu este responsabilă penal persoana care. 11 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Minorii capabili de discernământ sunt responsabili penal pentru crimele. Pentm a se apăra împotriva autorilor furturilor sau jafurilor executate cu violenţă. Articolul 122-8 (Legea nr. 3 închisoare penală sau detenţie penală de maxim 20 de ani. ţinând cont de atenuarea răspunderii de care beneficiază din cauza vârstei lor. Durata închisorii penale sau a detenţiei penale pe timp limitat este de minim 10 ani. de asistenţă. închisoare penală sau detenţie penală de maxim 30 de ani. delictele sau contravenţiile de care au fost recunoscuţi vinovaţi. pe altcineva sau un bun. de supraveghere şi de educaţie al căror obiect îl pot constitui. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale Pedepsele penale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: închisoare penală sau detenţie penală pe viaţă.Articolul 121-5 2. în faţa unui pericol actual sau iminent care o ameninţă pe ea însăşi. Această lege stabileşte de asemenea sancţiunile educative care pot fi pronunţate împotriva minorilor de la 10 la 18 ani precum şi pedepsele la care pot fi condamnaţi minorii de la 13 la 18 ani. în condiţii stabilite de o lege deosebită care prevede măsurile de protecţie.

3. Maxim trei ani. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Maxim 10 ani. 48 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Seria pedepselor cu închisoarea este următoarea: 1. Maxim un an. Pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10. Maxim şase luni. Articolul 131-4 (Legea nr. 5. Stagiul de civism. Subcapitolul 2 : Despre pedepsele corecţionale Articolul 131-3 (Legea nr. 16 . Ziua-amendă. Maxim doi ani. 7. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 . 8. 4.Pedepsele cu închisoarea penală sau cu detenţia penală nu sunt exclusive faţă de o pedeapsă cu amenda şi una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-10. Amenda. 2. 44 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele corecţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. Munca în folosul comunităţii. Maxim şapte ani. Maxim cinci ani. 4. închisoarea. 6. 2. 7. 5. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Maxim două luni. 6. 3.

341 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. Această pedeapsă nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care o refuză sau nu este prezent la audiere. Articolul 131-5-1 (inclus de Legea nr. şi care are drept obiect să-i amintească valorile republicane de toleranţă şi de respect a demnităţii umane pe care se bazează societatea. în locul închisorii. 5 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. să dispună ca condamnatul să îndeplinească un stagiu de civism. Suma fiecărei zile-amendă este stabilită ţinând cont de resursele şi de sarcinile infractorului. instanţa poate.Articolul 131-5 (Ordonanţa nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. ale cărei modalităţi. nu poate depăşi 360. durată şi conţinut sunt stabilite prin decret în Consiliul de stat. instanţa poate pronunţa o pedeapsă de zile-amendă constând pentru condamnat în plata la trezorerie a unei sume a cărei cifre globale rezultă din stabilirea de către judecător a unei contribuţii zilnice timp de un anumit număr de zile. Instanţa precizează dacă acest stagiu. 44II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 173 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. al cărui cost nu-1 poate depăşi pe acela al amenzilor contravenţionale din clasa a treia. nu poate depăşi 1 000 euro. Numărul de zile-amendă este stabilit ţinând cont de împrejurările infracţiunii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. trebuie să fie făcut pe cheltuiala condamnatului. Articolul 131-6 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 44 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în 17 .

Totuşi. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. Confiscarea unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. 18 . Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. Suspendarea. 6. 10. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. 7. Blocarea. timp de maxim un an. Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. această suspendare putând fi limitată. o armă supusă autorizării. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 2. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. de care este pasibil cu titlu de pedeapsă complementară. conform modalităţilor stabilite prin decret în Consiliul de stat. 5. pe o durată de maxim cinci ani. 3. instanţa poate pronunţa. conform modalităţilor stabilite prin decret în consiliul de stat. 4. Interdicţia de a deţine sau de a purta. Interdicţia de a conduce anumite vehicule timp de maxim cinci ani. una sau mai multe pedepse privative sau restrictive de libertate următoare: 1. pe o durată de maxim cinci ani. permisului de conducere. la conducerea în afara activităţii profesionale. această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. în locul încarcerării. 9.vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. această restricţie nu este totuşi posibilă în caz de delict pentru care suspendarea permisului de conducere. 8.

în special autorii sau complicii infracţiunii. în locul încarcerării. 14. 12. Preşedintele tribunalului. 44 VII. de a vizita anumiţi condamnaţi desemnaţi special de instanţă. în special victima infracţiunii. că condamnatul va îndeplini. înainte de pronunţarea sentinţei. 174 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când un delict este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea. 13. informează infractorul asupra dreptului său de a refuza îndeplinirea unei munci în folosul comunităţii şi primeşte răspunsul său. Această interdicţie nu este totuşi aplicabilă exercitării unui mandat electiv sau a răspunderilor sindicale. timp de maxim trei ani. (Legea nr. Pedeapsa cu munca în folosul comunităţii nu poate fi pronunţată împotriva infractorului care refuză sau care nu este prezent la şedinţă.11. art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a practica o activitate profesională sau socială imediat ce facilităţile pe care le obţine această activitate au fost folosite în mod conştient pentru a pregăti sau a comite infracţiunea. Articolul . Interdicţia. timp de maxim trei ani. o muncă în folosul comunităţii neplătită în avantajul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. pe o durată de de la 40 la 210 (1) ore. Interdicţia. Interdicţia.131-7 (Legea nr. pentru delictele care sunt pedepsite numai cu o pedeapsă cu amenda. Ea nu este aplicabilă nici în materie de delict de presă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 44 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Pedepsele privative sau restrictive a drepturilor enumerate la articolul 131-6 pot de asemenea să fie pronunţate. timp de maxim trei ani. de a compărea în anumite locuri sau categorii de locuri stabilite de instanţă şi în care infracţiunea a fost comisă. de a intra în legătură cu anumite persoane desemnate special de instanţă. Articolul 131-8 19 . în locul amenzii. instanţa poate dispune.

Atunci când pronunţă una sau mai multe din pedepsele prevăzute de articolele 131-5-1. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe pedepse complementare care. Subcapitolul 3: Despre pedepsele complementare aplicate pentru anumite crime sau delicte Articolul 131-10 (Legea nr. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. instanţa poate fixa durata maximă a încarcerării sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. 5 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 44 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) încarcerarea nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-6 nici cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea prevede. 207 I: referirile la articolul L. 207 II: Modificările aduse de articolul 174 al legii 2004-204. 98-468 din 17 iunie 1998 art. . "210" în loc de "240". Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu 18 pot depăşi pedepsele de care este pasibil pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. Articolul 131-9 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Pedeapsa de zile-amendă nu poate fi pronunţată cumulativ cu pedeapsa amenzii. afectând persoanele fizice.NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. până la 1 ianuarie 2005. vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2005. dacă condamnatul nu respectă obligaţiile sau interdicţiile rezultate din pedeapsa sau pedepsele pronunţate. 1316 sau 131-8. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt. NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii.

ordinul de supraveghere sau obligaţia de a face. închiderea unei afaceri sau afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie prin presa scrisă. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-14. Subcapitolul 4: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-12 Pedepsele contravenţionale de care sunt pasibile persoanele fizice sunt: 1. nici pe cele prevăzute de articolul 434-41 al prezentului cod. Pedeapsa cu închisoarea sau amenda pe care o fixează instanţa nu pot depăşi pedepsele aplicate pentru delictul pentru care condamnarea este pronunţată. 2004-204 din 9 martie 2004 art. înlocuite de o referire la articolul 722 al codului de procedură penală. NOTĂ : Legea 2004-204 2004-03-09 art. 2. imobilizarea sau confiscarea unui obiect. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate cu titlu de pedeapsă principală. Atunci când se face aplicarea dispoziţiilor prezentului alineat. fie prin orice mijloc de comunicare cu publicul pe calea electronică. incapacitatea sau retragerea unui drept. 207 I: referirile la articolul L. dispoziţiile articolului 434-41 nu mai sunt atunci aplicabile. . Preşedintele instanţei avertizează condamnatul asupra acestui lucru după pronunţarea hotărârii. în caz de încălcare de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor rezultate din pedepsele pronunţate cu aplicarea dispoziţiilor prezentului articol. până la 1 ianuarie 2005. în condiţiile prevăzute de articolul 712-6 al codului de procedură penală.implică interdicţia. Amenda. Instanţa poate fixa atunci durata maximă de încarcerare sau suma maximă a amenzii a cărei punere în aplicare în întregime sau parţial va putea fi ordonată de judecătorul desemnat cu aplicarea pedepselor. 712-6 al codului de procedură penală figurând în prezentul articol sunt. 44 X I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Atunci când un delict este pedepsit cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. decăderea. Articolul 131-11 (Legea nr.

maxim 1500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă. . Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. maxim 450 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 3-a clasă . Suma amenzii este următoarea: 1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-ae clasă. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 2005-47 din 26 ianuarie 2005 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Aceste pedepse nu sunt exclusive uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute de articolele 131-16 şi 131-17. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. maxim 750 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 4-a clasă . 3. 5. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Suma amenzii este următoarea: 1. 4 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 3. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă. în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. 4. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. 2. 4. maxim 150 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 2-a clasă . Articolul 131-13 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă. 2. 911 Monitorul Oficial din 27 ianuarie 2005 în vigoare de la 1 aprilie 2005) Constituie contravenţii infracţiunile pe care legea le pedepseşte cu o amendă care nu depăşeşte 3 000 euro. maxim 38 euro pentru contravenţiile de la prima clasă.

această confiscare nu poate fi pronunţată în materie de delict de presă. Totuşi. Totuşi. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. una sau mai multe din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor următoare pot fi pronunţate: 1.5. cauzele asupra cărora tribunalul sau instanţa din apropiere sunt cu regularitate sesizate la această dată rămân în competenţa acestor instanţe. 5 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Pentru toate contravenţiile celei de-a 5-a clase. Blocarea. Articolul 131-14 (Legea nr. 2005-47. 2. 3. 6. Interdicţia timp de maxim cinci ani de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate şi de a folosi cârdurile de plată. 4. aplicată cu titlu de pedeapsă complementară. 5. a unuia sau mai multor vehicule aparţinând condamnatului. în afara cazurilor în care legea prevede că recidiva contravenţiei constituie un delict. sumă care poate ajunge la 3000 euro în caz de recidivă atunci când regulamentul o prevede. Suspendarea. maxim 1 500 euro pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. această limitare nu este totuşi posibilă în caz de contravenţie pentru care suspendarea permisului de conducere. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim cinci ani. a permisului de conducere. nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Articolul 131-15 . NOTĂ: Legea nr. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. articolul 11: Aceste dispoziţii intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după publicarea sa. timp de maxim un an. pe o durată de maxim un an. 2003-495 din 12 iunie 2003 art.

Interdicţia de a deţine sau de a purta. 5 III. a permisului de conducere. 7. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este cerut. pe o durată de maxim trei ani. pe o durată de maxim trei ani. Interdicţia de a conduce anumite vehicule terestre cu motor. Confiscarea bunului care a servit sau a fost destinat să comită infracţiunea sau bunului care este produsul său. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la acest articol pot fi pronunţate cumulativ. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Obligaţia de a îndeplini. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale cu excepţia cazului când regulamentul exclude în mod expres această restricţie. 2004-204 din 9 martie 2004 art.Pedeapsa cu amenda nu poate fi pronunţată cumulativ cu una din pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor enumerate la articolul 131-14. 44 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea. 8. 6. 6 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 4. 3. pe cheltuiala sa. atunci când vinovatul este o persoană fizică. Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de maxim trei ani. Obligaţia de a îndeplini. Articolul 131-16 (Legea nr. Suspendarea. Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau de care dispune liber. Articolul 131-17 24 . 5. art. la nevoie pe cheltuiala sa. un stagiu de civism. una sau mai multe din pedepsele complementare următoare: 1. un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. pe o durată de maxim trei ani. 2. o armă supusă autorizării.

Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complimentară pentru o crimă sau un delict.Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate între altele să prevadă pedeapsa complementară de interdicţie. Regulamentul care pedepseşte o contravenţie de clasa a 5-a poate de asemenea să prevadă. cu titlu de pedeapsă complementară. să emită alte cecuri decât cele care permit retragerea de fonduri de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate. Subcapitolul 5: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse Articolul . Articolul 131-20 Interdicţia de a folosi de cârdurile de plată implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. pedeapsa muncii în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 120 ore. ea nu poate depăşi o durată de cinci ani. Atunci când această interdicţie este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict. Articolul 131-18 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare menţionate la articolele 131-16 şi 131-17. nu poate depăşi o durată de cinci ani. pe o durată de maximum trei ani. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate.131-19 Interdicţia de a emite cecuri implică pentru condamnat obligaţia de a restitui bancarului care i le-a eliberat actele aflate în posesia sa şi a împuterniciţilor săi. 25 .

Confiscarea are loc asupra bunului care a servit sau era destinat să se comită infracţiunea sau asupra bunului care este produsul rezultat din ea. Bunul care face obiectul infracţiunii este asimilat lucrului care a servit la comiterea infracţiunii sau care este produsul ei în sensul celui de-al doilea alineat. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. datorat statului. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea în întregime a muncii în folosul comunităţii. 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Instanţa care pronunţă pedeapsa cu muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul cămia munca de interes general trebuie să fie îndeplinită în limita celor 18 luni. 343 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. condamnatul trebuie. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa confiscării este obligatorie pentru obiectele calificate. dispoziţiile referitoare la constrângerea judiciară sunt aplicabile. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Atunci când lucrai confiscat nu a fost sechestrat sau nu poate fi reprezentat. confiscarea este ordonată asupra valorii. dar rămâne grevat. cu excepţia obiectelor ce pot fi înapoiate. 6II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. între altele. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Lucrai confiscat este. Pentru acoperirea sumei reprezentative a valorii lucrului confiscat. poate fi Articolul 131-17 26 . ea poate avea loc asupra oricărui obiect mobiliar definit de legea sau regulamentul care pedepseşte infracţiunea.Articolul 131-21 (Legea nr. 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. de lege sau regulament. să predea acest vehicul serviciului sau organismului însărcinat cu distrugerea sa ori cu înstrăinarea sa. până la concurenţa valorii sale. de drepturile reale constituite în mod licit în avantajul terţilor. Articolul 131-22 (Legea nr. la ordinul care îi este dat de procuror. art. drept periculoase sau dăunătoare. Atunci când lucrul confiscat este un vehicul care nu a fost sechestrat sau depozitat în cursul procedurii. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. cu excepţia unei dispoziţii speciale care să prevadă distrugerea sau atribuirea sa. 342. 60II.

2003-495 din 12 iunie 2003 art. 27 . 344 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile serviciului naţional. dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau. profesional sau social. profesional sau social. 174 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Sentinţa care pronunţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii fixează termenul în timpul căruia munca în folosul comunităţii trebuie să fie îndeplinită în limita a 12 luni. familial. poate fi suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă. Ea poate fixa de asemenea pedeapsa cu închisoarea şi amenda de care este pasibil condamnatul în caz de neexecutare a pedepsei. Articolul 131-22 (Legea nr. Modalităţile de executare a obligaţiei de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii şi suspendarea termenului prevăzut de alineatul precedent sunt decise de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor competent pe teritoriul unde condamnatul îşi are reşedinţa obişnuită sau. în cursul termenului prevăzut de prezentul articol.suspendat provizoriu dintr-un motiv grav de ordin medical. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. dacă nu are în Franţa reşedinţa sa obişnuită. 222-19-1. ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidente rutiere. Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. Termenul se încheie odată cu îndeplinirea întregii munci în folosul comunităţii. familial. 5 I V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. Acest termen este suspendat în perioada în care condamnatul este închis sau în perioada în care îndeplineşte obligaţiile militare. 222-20-1 şi 434-10. de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor al tribunalului care a hotărât în primă instanţă.

în cursul termenului prevăzut de prezentul articol. civile şi ale familiei are efect asupra: Articolul 131-17 28 . la securitate precum şi la munca femeilor şi a tinerilor lucrători. Munca în folosul comunităţii se poate cumula cu practicarea activităţii profesionale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Se procedează ca în materie de constrângere judiciară. Lipsa totală sau parţială a plăţii acestei sume duce la întemniţarea condamnatului pe o durată corespunzătoare numărului de zile-amendă neplătite. Articofui 131-24 Statul răspunde de dauna sau de partea de daună care a fost provocată altuia de un condamnat şi care reiese direct din aplicarea unei hotărâri privind obligaţia de a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. ea execută de preferinţă pedeapsa de muncă în folosul comunităţii în una din instituţiile specializate în primirea răniţilor din accidentele rutiere. la igienă. Detenţia suferită astfel este supusă la regimul pedepselor cu închisoarea. Articolul 131-26 Interdicţia drepturilor civice. Statul se substituie de drept drepturilor victimei. 222-19-1. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control stabilite de articolul 132-55. Acţiunea asupra răspunderii şi acţiunea în recurs sunt aduse în faţa tribunalelor de ordin judiciar.Atunci când persoana a fost condamnată pentru un delict prevăzut de codul rutier sau pe baza articolelor 221-6-1. Articolul 131-25 (Legea nr. 173 2 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în caz de condamnare la o pedeapsă de zile-amendă. Articolul 131-23 Munca în folosul comunităţii este supusă prevederilor legislative şi regulamentare referitoare la munca pe timp de noapte. 222-20-1 şi 434-10. suma totală este exigibilă la expirarea termenului corespunzător numărului de zile-amendă pronunţate.

1. Dreptului la vot;

2. Eligibilităţii;

3. Dreptului de a ocupa o funcţie jurisdicţională sau de a fi expert la o instanţă, de a reprezenta sau de a asista o parte în faţa justiţiei;

4. Dreptul de a depune mărturie în justiţie altfel decât pentru a da simple declaraţii;

5. Dreptul de a fi tutore sau curator; această interdicţie nu exclude dreptul, după avizul conform al judecătorului delegat cu tutela, după consultarea consiliului de familie, de a fi tutore sau curator al propriilor copii.

Interdicţia drepturilor civice, civile şi ale familiei nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

Instanţa poate pronunţa interdicţia tuturor sau unei părţi a acestor drepturi.

Interdicţia dreptului la vot sau neeligibilitate pronunţate cu aplicarea prezentului articol implică interdicţia sau incapacitatea de a deţine o funcţie publică.

Articolul 131-27

Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară pentru o crimă sau un delict, interdicţia de a deţine o funcţie publică sau de a practica o activitate profesională sau socială este fie definitivă, fie temporară; în acest din urmă caz, nu poate depăşi o durată de cinci ani.

Această interdicţie nu este aplicabilă la exercitarea unui mandat electiv sau a responsabilităţilor sindicale. Ea nu este de asemenea aplicabilă în materie de delict de presă.

Articolul 131-28

29

Interdicţia de a practica o activitate profesională sau socială se poate referi fie asupra activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă, fie asupra unei alte activităţi profesionale sau sociale definită de legea care pedepseşte infracţiunea.

Articolul 131-29

Atunci când interdicţia de a exercita în întregime sau parţial drepturile enumerate la articolul 131-26, sau interdicţia de a îndeplini o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială, însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică imediat de la începutul acestei pedepse şi executarea continuă, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. (Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. 97-396 din 24 aprilie 1997 art. 16 Monitorul Oficial din 25 aprilie 1997) (Legea nr. 98-349 din 11 mai 1998 art. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78 I Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Atunci când este prevăzută de lege, pedeapsa interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez poate fi pronunţată, cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim zece ani, împotriva oricărui străin vinovat de o crimă sau de un delict.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriu antrenează de drept reconducerea condamnatului la frontieră, la nevoie, la terminarea pedepsei cu încarcerarea sau cu detenţia.

Atunci când interdicţia de a rămâne pe teritoriu însoţeşte o pedeapsa privativă de libertate fără suspendare, aplicarea sa este suspendată în timpul termenului de executare a pedepsei. Ea se reia, pe durata fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez pronunţată în acelaşi timp cu pedeapsa cu închisoarea nu împiedică această pedeapsă să facă obiectul, în scopul pregătirii unei cereri de reabilitare, măsurilor de semi-libertate, de plasare în afara instituţiei, de plasare sub supraveghere electronică sau de permisiune de a ieşi.

Articolul 131-30-i

(inclus de Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27

30

noiembrie 2003)

în materie corecţională, tribunalul nu poate pronunţa interdicţia de a rămâne pe teritoriul francez decât printr-o hotărâre special motivată în privinţa gravităţii infracţiunii şi situaţiei personale şi familiale a străinului atunci când este vorba despre:

1. Un străin, netrâind în stare de poligamie, care este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să stabilească contribuţia efectivă la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

2. Un străin căsătorit de cel puţin doi ani cu un soţ de naţionalitate franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor ce au dus la condamnarea sa, ca convieţuirea să nu fi încetat şi ca soţul să-şi fi păstrat naţionalitatea franceză;

3. Un străin care justifică prin orice mijloace că are reşedinţa obişnută în Franţa de peste 15 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani, exceptând cazul când a fost, în timpul acestei perioade, titular al unui permis de şedere temporară având menţiunea "student";

5. Un străin titular al unui venit pentru accident de muncă ou boală profesională oferit de un organism francez şi al cărui procent de incapacitate permanentă este egal sau mai mare de 20%.

Articolul 131-30-2

(inclus prin Legea nr. 2003-1119 clin 26 noiembrie 2003 art. 78II Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez nu poate fi pronunţată atunci când este vorba despre:

1. Un străin care justifică prin toate mijloacele că are reşedinţa obişnuită în Franţa de când a împlinit vârsta maximă de 13 ani;

Articolul 131-30 31

2. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 20 de ani;

3. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este căsătorit de cel puţin trei ani cu un cetăţean francez care şi-a păstrat naţionalitatea franceză, cu condiţia ca această căsătorie să fie anterioară faptelor care au condus la condamnarea sa şi convieţuirea să nu fi încetat sau, în aceleaşi condiţii, cu un cetăţean străin prevăzut la punctul 1;

4. Un străin care are reşedinţa legală în Franţa de peste 10 ani şi care, netrăind în stare de poligamie, este tatăl sau mama unui copil francez minor rezident în Franţa, cu condiţia să contribuie efectiv la întreţinerea şi educarea copilului în condiţiile prevăzute de articolul 371-2 al codului civil de la naşterea acestuia sau de cel puţin un an;

5. Un străin care are reşedinţa în Franţa sub acoperirea titlului de şedere prevăzut de punctul 11 al articolului 12 bis al ordonanţei nr. 45-2658 din 2 noiembrie 1945 referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor în Franţa.

Dispoziţiile prevăzute de punctele 3 şi 4 nu sunt totuşi aplicabile atunci când faptele aflate la originea condamnării au fost comise împotriva soţului sau copiilor străinului.

Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile la atingerea intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de capitolele I, II şi IV ale titlului I al cărţii IV şi de articolele de la 413-1 la 413-4, 413-10 şi 413-11, nici la actele de terorism prevăzute de titlul II al cărţii IV, nici la infracţiunile în materie de grupări de luptă şi de mişcări suprimate prevăzute de articolele de la 431-14 la 431-17, nici la infracţiunile în materie de falsificare de monezi prevăzute de articolele de la 442-1 la 442-4.

Articolul .131-31

Pedeapsa de interdicţie de şedere implică interdicţia de a apărea în anumite locuri stabilite de instanţă. Ea implică, între altele, măsuri de supraveghere şi de asistenţă. Lista locurilor interzise precum şi măsurile de supraveghere şi de asistenţă pot fi modificate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor, în condiţiile stabilite de codul de procedură penală.

Interdicţia de şedere nu poate depăşi o durată de zece ani în caz de condamnare pentru crimă şi o durată de cinci ani în caz de condamnare pentru delict.

32

Articolul 131-32

Atunci când interdicţia de şedere însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare, ea se aplică de la începutul acestei pedepse şi executarea sa continuă, pe perioada fixată prin hotărârea de condamnare, începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit.

Orice detenţie intervenită în cursul interdicţiei de şedere este calculată la durata acesteia. Sub rezerva aplicării articolului 763 al codului de procedură penală, interdicţia de şedere încetează de drept atunci când condamnatul împlineşte vârsta de 65 de ani.

Articolul 131-33

Pedeapsa de închidere a unei afaceri implică interdicţia de a exercita activitatea cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă. Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică interdicţia de a participa, direct sau indirect, la orice contract încheiat de stat şi de instituţiile sale publice, colectivităţile teritoriale, grupările lor şi instituţiile lor publice, precum şi de întreprinderile concesionate sau controlate de stat sau de colectivităţile teritoriale sau grupările lor.

Articolul 131-35 (Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Pedeapsa de afişare a hotărârii pronunţate sau de difuzare a acesteia îi revine condamnatului. Cheltuielile de afişare sau de difuzare percepute împotriva acestuia din urmă, nu pot totuşi să depăşească maximum amenzii de care este pasibil.

Instanţa poate ordona afişarea sau difuzarea în întregime sau a unei părţi din hotărâre, sau a unui comunicat care informează publicul asupra motivelor şi dispozitivului acesteia. Ea stabileşte, la nevoie, extrasele din hotărâre şi termenele comunicatului care vor trebui să fie afişate sau difuzate.

Afişarea sau difuzarea hotărârii sau comunicatului nu poate conţine identitatea victimei decât cu acordul său sau al reprezentantului său legal sau al celor îndreptăţiţi.

Pedeapsa de afişare este executată în locurile şi pe perioada indicate de instanţă; cu excepţia dispoziţiei contrare a legii care pedepseşte infracţiunea, afişarea nu poate depăşi două luni. în caz de distrugere,

33

ascundere sau rupere a afişelor aplicate, se procedează din nou la afişare pe cheltuiala persoanei recunoscute vinovată pentru aceste fapte.

Difuzarea hotărârii este făcută de Monitorul Oficial al Republicii franceze, prin una sau mai multe publicaţii de presă, sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare către public pe calea electronică. Publicaţiile sau serviciile de comunicare publicului pe calea electronică însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de instanţă. Nu se pot opune acestei difuzări.

Articolul 131-35-1

(inclus prin Legea nr. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 6 III Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Atunci când este aplicată cu titlu de pedeapsă complementară, obligaţia de a îndeplini un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere este executată pe cheltuiala condamnatului, în termen de şase luni începând de la data la care condamnarea este definitivă.

îndeplinirea stagiului permite predarea către condamnat a unui atestat pe care acesta îl adresează procurorului republicii.

Articolul 131-36

Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor prezentului subcapitol.

Acest decret stabileşte de asemenea condiţiile în care se va executa activitatea condamnaţilor la pedeapsa cu munca în folosul comunităţii precum şi felul muncilor propuse.

El stabileşte între altele condiţiile în care:

1. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor stabileşte, după obţinerea avizului procurorului şi consultarea oricărui organism public competent în materie de prevenire a delincventei, lista lucrărilor în folosul comunităţii ce pot fi îndeplinite în zona sa de competenţă; 2. Munca în folosul comunităţii poate, pentru condamnaţii salariaţi, să se cumuleze cu durata legală a muncii;

3. Sunt abilitate asociaţiile menţionate la alineatul unu al articolului 131-8.

34

Subcapitolul 6: Despre controlul socio-judiciar

Articolul 131-36-1

(Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 46 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege, instanţa de judecată poate ordona un control socio-judiciar. Controlul socio-judiciar implică, pentru condamnat, obligaţia de a se supune, sub controlul judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor şi pe o durată stabilită de instanţa de judecată, la măsuri de supraveghere şi de asistenţă destinate prevenirii recidivei. Durata controlului socio-judiciar nu poate depăşi 10 ani în caz de condamnare pentru un delict ou 20 de ani în caz de condamnare pentru crimă. Totuşi, în materie corecţională, această perioadă poate ajunge la 20 de ani prin hotărâre special justificată a instanţei de judecată; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu 30 de ani de închisoare, această durată este de 30 de ani; atunci când este vorba despre o crimă pedepsită cu închisoare pe viaţă, curtea cu juri poate decide că controlul socio-judiciar se va aplica fără limită de timp, sub rezerva posibilităţii pentru tribunal de aplicare a pedepselor de a pune capăt măsurii la sfârşitul unui termen de 30 de ani, conform modalităţilor prevăzute de articolul 712-7 al codului de procedură penală.

Hotărârea de condamnare stabileşte de asemenea durata maximă a încarcerării aplicată condamnatului în caz de nerespectare a obligaţiilor ce îi sunt impuse. Această încarcerare nu poate depăşi trei ani în caz de condamnare pentru delict şi şapte ani în caz de condamnare pentru crimă. Condiţiile în care judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate ordona, în întregime sau parţial, executarea încarcerării sunt stabilite de codul de procedură penală.

Preşedintele instanţei, după pronunţarea hotărârii, avertizează condamnatul asupra obligaţiilor care decurg din ea şi asupra consecinţelor pe care le implică nerespectarea lor.

Articolul 131-36-2

(inclus prin Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de supraveghere aplicabile persoanei condamnate la un control socio-judiciar sunt cele prevăzute de articolul 132-44.

35

Această expertiză este realizată de doi experţi în cazul urmărilor pentru omor sau asasinat al unui minor precedat sau însoţit de un viol. preşedintele informează condamnatul că va avea posibilitatea să înceapă un tratament în timpul executării acestei pedepse. şi în special locurile care primesc de obicei minori. Să evite să frecventeze sau să intre în raport cu anumite persoane sau anumite categorii de persoane. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar poate cuprinde un ordin de acordare a îngrijirilor. pedeapsa cu închisoarea pronunţată în aplicarea celui de-al treilea alineat al articolului 131-36-1 va putea fi pusă în aplicare. că persoana urmărită ar putea face obiectul unui tratament. de torturi sau acte de barbarie. celor desemnaţi de instanţă. Preşedintele avertizează atunci condamnatul că nici-un tratament nu va putea fi făcut fără consimţământul său. 2. şi în special minori. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Să nu practice o activitate profesională sau benevolă care implică un contact obişnuit cu minori. Articolul 131-36-5 36 . Acest ordin poate fi pronunţat de instanţa de judecată dacă s-a stabilit după o expertiză medicală. Să evite să apară în orice loc sau orice categorie de locuri special desemnate. El poate de asemenea să fie supus uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1. Articolul 131-36-3 (inclus prin Legea nr. Atunci când instanţa de judecată pronunţă un ordin de acordare a îngrijirilor şi persoana a fost de asemenea condamnată la o pedeapsă privativă de libertate neînsoţită de suspendare. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Măsurile de asistenţă la care este supusă persoana condamnată la un control socio-judiciar au drept obiect asistarea eforturilor sale în vederea reintegrării sale sociale. dar că. 3. comandată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. (inclus de Legea nr. cu excepţia.Condamnatul poate de asemenea fi supus prin hotărârea de condamnare sau de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor la obligaţiile prevăzute de articolul 132-45. la nevoie. dacă refuză îngrijirile ce îi vor fi propuse. 98-468 din 17 iunie 1998 art.

37 . Articolul 131-36-6 (inclus de Legea nr. pedepsele enumerate la articolul 131-39. în cazurile prevăzute de lege. încarcerarea ordonată din cauza nerespectării obligaţiilor rezultate din controlul socio-judiciar se cumulează. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) în materie corecţională. 98-468 din 17 iunie 1998 art. începând din ziua în care privarea de libertate a luat sfârşit. fără posibilitatea de confuziune. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Atunci când controlul socio-judiciar însoţeşte o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare. Articolul 1. în întregime sau în parte. controlul socio-judiciar poate fi ordonat ca pedeapsă principală. Controlul socio-judiciar este suspendat pe toată durata detenţiei intervenite în cursul executării sale. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Subcapitolul 1: Despre pedepsele penale şi corecţionale Articolul 131-37 Pedepsele penale sau corecţionale suferite de persoanele judiciare sunt: 1.31-36-8 (inclus de Legea nr. 2. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Modalităţile de executare a controlului socio-judiciar sunt fixate de titlul VII bis al cărţii V a codului de procedură penală. 98-468 din 17 iunie 1998 art. de suspendare cu supunerea la probă. pe durata fixată prin sentinţa de condamnare. cu pedepsele privative de libertate pronunţate pentru infracţiuni comise în timpul executării măsurii. Amenda. Articolul 131-36-7 (inclus de Legea nr.(inclus de Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. însoţit. se aplică. 1 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Controlul socio-judiciar nu poate fi ordonat în acelaşi timp cu o pedeapsă cu închisoarea.

atunci când persoana juridică a fost constituită sau. Pedeapsa definită la punctul 1 nu este aplicabilă la instituţiile reprezentative ale personalului. Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. 6. o crimă sau un delict poate fi sancţionat cu una sau mai multe din pedepsele următoare: 1. închiderea definitivă sau pe o perioadă de maxim cinci ani a stabilimentului sau a unuia sau mai multor stabilimente ale întreprinderii care a servit la comiterea faptelor incriminate. Plasarea. Afişarea hotărârii pronunţate sau difuzarea acesteia fie de către presa scrisă fie prin orice mijloc de comunicare publicului pe calea electronică. Interdicţia. pe o durată de maxim cinci ani. Articolul 131-39 (Legea nr. 5 5 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea carepedepseşte infracţiunea. 9. Dizolvarea. 38 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. Atunci când este vorba despre o crimă pentru care nu este prevăzută nici-o pedeapsă cu amenda împotriva persoanelor fizice. 2 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când legea o prevede împotriva unei persoane juridice.(Legea nr. cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. 5. 14 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. deviată de la obiectul ei pentru a comite faptele incriminate. Excluderea din contractele de antrepriză cu titlu definitiv sau pe o perioadă de maxim cinci ani. 8. Pedepsele definite la punctele 1 şi 3 de mai sus nu sunt aplicabile persoanelor juridice de drept public a căror responsabilitate penală este susceptibilă să fie angajată. amenda suportată de persoanele juridice este de 1 000 000 Euro. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. Interdicţia. 3. Interdicţia. de a se folosi de banul public. pe o perioadă de maxim cinci ani. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 7. Ele nu mai sunt aplicabile la partide sau grupări politice nici la sindicatele profesionale. de a exercita direct sau indirect una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale. 4. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată. cu titlu definitiv sau pe o durată de maxim cinci ani. sub supraveghere judiciară. 2. atunci când este vorba despre o crimă sau un delict pedepsit în ceea ce priveşte persoanele fizice cu o pedeapsă cu închisoarea mai mare sau egală cu trei ani.

să prevadă pedeapsa complementară menţionată la primul alineat al articolului 131-17. Pentru contravenţiile de la clasa a 5-a.Subcapitolul 2: Despre pedepsele contravenţionale Articolul 131-40 Pedepsele contravenţionale aplicate persoanelor juridice sunt: 1. Interdicţia. Articolul 131-43 Regulamentul care pedepseşte o contravenţie poate prevedea. atunci când vinovatul este o persoană juridică. instanţa poate să nu pronunţe decât pedeapsa complementară sau una sau mai multe din pedepsele complementare aplicate. Amenda. regulamentul poate. Confiscarea bunului care a servit sau era destinat să comită infracţiunea sau a bunului care este produsul său. Procentul maxim al amenzii aplicabile persoanelor juridice este egal cu de cinci ori cel prevăzut pentru persoanele fizice de legea care pedepseşte infracţiunea. 2. Articolul 131-42 Pentru toate contravenţiile clasei a cincea. Articolul 131-44 Atunci când o contravenţie este pedepsită cu una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43. pedeapsa complementară menţionată la punctul 5 al articolului 131-16. Pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor prevăzute de articolul 131-42. între altele. pedeapsa cu amenda poate fi înlocuită de una sau mai multe pedepse privative sau restrictive ale drepturilor următoare: 1. pe o perioadă de maxim un an. Aceste pedepse nu exclud una sau mai multe din pedepsele complementare prevăzute de articolul 131-43. Subcapitolul 3: Despre conţinutul şi modalităţile de aplicare a anumitor pedepse 39 . 2. de a emite alte cecuri decât cele care permit retragerea fondurilor de către trăgător la tras sau cele care sunt confirmate sau de a folosi cârduri de plată.

Articolul 131-45 Hotărârea care pronunţă dizolvarea persoanei juridice implică trimirea acesteia în faţa tribunalului competent pentru a proceda la lichidare. 345. Pedeapsa de interdicţie de a exercita una sau mai multe activităţi profesionale sau sociale implică consecinţele prevăzute la articolul 131-28. fie să scutească persoana juridică de măsura de plasare. Pedeapsa de închidere a unuia sau mai multor stabilimente implică consecinţele prevăzute la articolul 131-33. împuternicitul informează judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor asupra îndeplinirii misiunii sale. Din şase în şase luni. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. cel puţin. 40 . de a recurge atât la instituţiile de credit. Această misiune nu se poatereferi decât la activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. pentru plasarea de titluri indiferent de care ar fi. Articolul 131-47 Interdicţia de a se folosi de banul public implică interdicţia. Articolul 131-46 (Legea nr. După vederea acestei dări de seamă. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate sesiza instanţa care a pronunţat plasarea sub supravegherea judiciară. Acesta poate atunci fie să pronunţe o nouă pedeapsă. Pedeapsa de excludere din contractele de antrepriză implică consecinţele prevăzute la articolul 131-34. la instituţiile financiare sau societăţile de bursă cât şi la orice fel de procedee de publicitate. Pedeapsa de interdicţie de a emite cecuri implică consecinţele prevăzute la alineatul unu al articolului 131-19. 346 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decizia de plasare sub supraveghere judiciară a persoanei juridice implică desemnarea unui împuternicit a cărui jurisdicţie îi precizează misiunea.

la cumularea totală sau parţială a pedepselor de acelaşi gen poate fi ordonată fie de ultima instanţă chemată să decidă. 41 . pedepsele pronunţate se execută cumulativ în limita maximului legal cel mai ridicat. Articolul 132-4 Atunci când. Totuşi. persoana urmărită a fost recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs. regimul pedepselor care pot fi pronunţate respectă. fiecare din pedepsele aplicate poate fi pronunţată. atunci când mai multe pedepse de acelaşi fel sunt aplicate. Pedeapsa afişării hotărârii sau difuzării acesteia este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.Pedeapsa confiscării bunului este pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-21. fie în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. Fiecare pedeapsă pronunţată este considerată comună infracţiunilor în concurs în limita maximului legal aplicabil fiecăreia din ele. CAPITOLUL II: Despre regimul pedepselor Articolul 132-1 Atunci când legea sau regulamentul pedepseşte o infracţiune. Totuşi. regulile prezentului capitol. Articolul 132-3 Atunci când. Articolul 131-49 Un decret în Consiliul de stat stabileşte modalităţile de aplicare a dispoziţiilor articolelor de la 131-45 la 131-47 şi stabileşte condiţiile în care reprezentanţii personalului sunt avizaţi asupra datei şedinţei. cu excepţia dispoziţiilor legislative contrare. cu ocazia aceleaşi proceduri. persoana urmărită este recunoscută vinovată de mai multe infracţiuni în concurs. nu se poate pronunţa decât o singură pedeapsă de acest gen în limita maximului legal cel mai ridicat. cu ocazia procedurilor separate. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de concurs de infracţiuni Articolul 132-2 Există concurs de infracţiuni atunci când o infracţiune este comisă de o persoană înainte ca aceasta să fi fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune.

Reabilitarea apărută după cumulare se aplică la pedeapsa rezultată din cumulare. Subcapitolul: Despre pedepsele aplicabile în caz de recidivă Articolul 132-8 42 . de starea de recidivă. pedepsele cu amenda pentru contravenţii se cumulează între ele şi cu cele aplicate sau pronunţate pentru crime sau delicte în concurs.Articolul 132-5 (Legea nr. la nevoie. aplicată pentru una sau mai multe din infracţiunile în concurs. 348 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Atunci când o pedeapsă a făcut obiectul unei graţieri sau al unei reabilitări. Se ţine cont. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. la nevoie. după cumulare. pentru aplicarea de la cumulării. Durata reducerii pedepsei se aplică asupra celei a pedepsei de suferit. pedepsele privative de libertate sunt de acelaşi gen şi orice pedeapsă privativă de libertate este cumulată cu o pedeapsă pe viaţă. se ţine cont. maximul legal este fixat la 30 de ani de închisoare. 347 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Pentru aplicarea articolelor 132-3 şi 132-4. Maximul legal al cifrei şi duratei pedepsei de zile-amendă şi al celui al pedepsei cu munca în folosul comuniăţii sunt fixate de articolele 131-5 şi respectiv 131-8. de pedeapsa rezultată din măsură sau decizie. Beneficiul amânării în întregime sau parţiale a uneia din pedepsele pronunţate pentru infracţiunile în concurs nu împiedică executarea pedepselor de acelaşi gen neînsoţite de suspendare. Articolul 132-6 (Legea nr. Articolul 132-7 Prin derogare de la dispoziţiile anterioare. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Atunci când închisoarea pe viaţă. nu a fost pronunţată.

Maximul pedepsei ajunge la 30 de ani de închisoare sau de detenţie dacă închisoarea penală sau detenţia penală dacă crima este pedepsită cu 15 ani. în termen de 10 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. (Ordonanţa nr.Atunci când o persoană fizică. recidiva este constituită dacă faptele sunt comise în termen de trei ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. maximul pedepsei cu amenda aplicată ajunge la 3000 euro. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu zece ani de închisoare de lege. comite. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. Articolul 132-9 Atunci când o persoană fizică. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. comite o crimă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau acelaşi delict care este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei. aceeaşi contravenţie. Atunci când o persoană fizică. atunci când o persoană fizică. Articolul 132-10 Atunci când o persoană fizică. condamnată deja definitiv pentru un delict comite. în cazul în care legea prevede că recidiva unei contravenţii din clasa a 5-a constituie un delict. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. comite. condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la a 5-a clasă. 4 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în cazurile în care regulamentul o prevede. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. maximul pedepsei cu închisoarea sau cu detenţia este pe viaţă dacă maximul stabilit de lege pentru această crimă este de 20 sau 30 de ani. în termen de un an începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit cu 10 ani de închisoare de lege. comite. maximul pedepselor cu închisoarea şi amenda aplicate este dublat. un delict pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea cu o durată mai mare de un an şi mai mică de 10 ani. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau de la prescrierea pedepsei precedente. 43 .

fie printr-un delict care îi este asimilat acestuia în privinţa regulilor recidivei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. de pedepsele menţionate la articolul 131-39. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict în ceea ce priveşte persoanele fizice. printr-un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice. sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. condamnată deja definitiv pentru un delict. 2001-504 din 13 iunie 2001 art.Articolul 132-12 (Ordonanţa nr. angajează răspunderea sa penală. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict. angajează răspunderea sa penală printr-o crimă. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. Atunci când o persoană juridică. angajează răspunderea sa penală. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte acest delict. de pedepsele menţionate la articolul 131 -39. fie prin acelaşi delict. între altele. cu o amendă mai mare de 15000 euro. între altele. angajează răspunderea sa penală. persoana juridică este pasibilă. printr-un delict pedepsit cu aceeaşi pedeapsă. în termen de cinci ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. în termen de 5 ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 15 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. Articolul 132-14 Atunci când o persoană juridică. persoana juridică este pasibilă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) Atunci când o persoană juridică. în acest caz. (Legea nr. în termen de zece ani începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. condamnată deja definitiv pentru o crimă sau pentru un delict pedepsit de lege în ceea ce priveşte persoanele fizice cu 100000 euro amendă. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de legea care pedepseşte această crimă. în cazurile prevăzute de cele două alineate precedente. 44 . sub rezerva dispoziţiilor ultimului alineat al acestui articol.

Articolul 132-16-2 (inclus de Legea nr. 221-2. în privinţa recidivei. în privinţa recidivei. procentul maxim al amenzii aplicabile este egal cu de zece ori cel care este prevăzut de regulamentul care pedepseşte această contravenţie în ceea ce priveşte persoanele fizice. 235-1 şi L. drept aceeaşi infracţiune. 4 III Monitorul Oficial din 13 iunie Delictele de omucidere involuntară sau de atingere involuntară a integrităţii persoanei comis cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor prevăzute de articoolele 221-6-1. Sunt de asemenea asimilate delictelor menţionate la alineatul precedent atunci când constituie al doilea termen al recidivei. şantajul. angajează răspunderea sa penală. Articolul 132-16-1 (inclus de Legea nr. drept aceeaşi infracţiune. Subcapitolul: Despre pronunţarea pedepselor Articolul 132-17 Nici-o pedeapsă nu poate fi aplicată dacă instanţa nu a pronunţat-o în mod expres. Articolul 132-16 Furtul. Delictele prevăzute de articolele L. L. drept aceeaşi infracţiune. escrocheria şi abuzul de încredere sunt considerate. prin aceeaşi contravenţie. condamnată deja definitiv pentru o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă. Instanţa poate să nu pronunţe decât una din pedepsele aplicate pentru infracţiunea asupra căreia este sesizată.Articolul 132-15 în cazurile în care regulamentul o prevede. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 45 . 10 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Delictele de agresiuni sexuale şi de abuzuri sexuale sunt considerate. în termen de un an începând de la expirarea sau prescrierea pedepsei precedente. 222-19-1 şi 222-20-1 sunt considerate. drept aceeaşi infracţiune. atunci când persoana juridică. 98-468 din 17 iunie 1998 art. extorcarea. 413-1 ale codului rutier sunt considerate. în privinţa recidivei. L. în privinţa recidivei. 234-1.

de la orice administraţie. In materie corecţională. Articolul 132-20 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu amendă. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia penală pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată. în ciuda oricărei dispoziţii contrare. instanţa poate pronunţa o amendă cu o sumă mai mică decât cea care este aplicată. inclusiv în ceea ce priveşte durata acestei interdicţii. judecătorul de instrucţie sau tribunalul sesizat pot obţine de la părţi. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de 2 ani. decăderi sau incapacităţi. Articolul 132-22 Procurorul republicii. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu o pedeapsă cu închisoarea. poate. să fie relevată în întregime sau parţial. Articolul 132-21 Interdicţia tuturor sau unei părţi din drepturile civice. Orice persoană lovită de o interdicţie. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. în condiţiile stabilite de codul de procedură penală. să reiasă de drept dintr-o condamnare penală. civile şi ale familiei menţionate la articolul 131-26 nu poate. sau o pedeapsă cu închisoarea care nu poate fi mai mică de un an. 46 .Articolul 132-18 Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie pe viaţă. instanţa poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă mai mică decât cea care este aplicată. Atunci când o infracţiune este pedepsită cu închisoare sau detenţie penală pe timp limitat. decădere sau incapacitate oarecare care reiese de drept. cu aplicarea dispoziţiilor speciale. instanţa nu poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea fără suspendare decât după ce a motivat special alegerea acestei pedepse. sau de la orice persoană care deţine fonduri ale infractorului. prin sentinţa de condamnare sau prin sentinţa ulterioară. dintr-o condamnare penală. de la orice instituţie financiară.

Subcapitolul 4: Despre perioada de siguranţă Articolul 132-23 In caz de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate. Durata acestei perioade de siguranţă nu poate depăşi cele două treimi ale pedepsei pronunţate sau 22 de ani în caz de condamnare la închisoare pe viaţă. fără a putea fi invocată obligaţia de păstrare a secretului. până la 22 de ani. permisiunile de a ieşi. în timpul unei perioade de siguranţă. dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. instanţa poate fixa o perioadă de siguranţă în timpul căreia condamnatul nu poate beneficia de nici-una din modalităţile de execuţie a pedepsei menţionate la primul alineat. semi-libertatea şi eliberarea condiţionată. dacă este vorba despre o condamnare la închisoare pe viaţă. Capitolul 2: Despre modurile de personalizare a pedepselor Articolul 132-24 în limitele fixate de lege. instanţa pronunţă pedepsele şi fixează regimul lor în funcţie de circumstanţele infracţiunii şi de personalitatea autorului său. atunci când pronunţă o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de cinci ani. de 18 ani. fie să decidă să reducă aceste durate. în celelalte cazuri. prin hotărâre specială. neînsoţită de suspendare. fie să ducă aceste durate până la două treimi din pedeapsă sau. pronunţată pentru infracţiunile special prevăzute de lege. ea stabileşte suma ţinând cont de asemenea de resursele şi sarcinile autorului infracţiunii. condamnatul nu poate beneficia. de dispoziţiile privind suspendarea sau fracţionarea pedepsei. plasarea în afară. Reducerile pedepselor acordate în timpul perioadei de siguranţă nu vor fi aplicate decât asupra părţii din pedeapsă care depăşeşte această durată. despre plasarea în exterior şi despre plasarea sub 47 . a cărei durată este egală sau mai mare de 10 ani. neînsoţită de suspendare neînsoţită de suspendare. Curtea cu juri sau tribunalul poate totuşi. Subcapitolul 1: Despre semi-lîbertate. Durata perioadei de siguranţă este de jumătate din pedeapsă sau. Atunci când instanţa pronunţă o pedeapsă cu amenda.comunicarea informaţiilor utile de natură financiară sau fiscală.

2004-204 din 9 martie 2004 art. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. III. Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 din codul de procedură penală. Articolul 132-26 (Legea nr. în cazurile prevăzute de alineatul precedent. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale. V Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Condamnatul care beneficiază de semi-libertate este constrâns să se întoarcă în clădirea penitenciarului conform modalităţilor stabilite de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în funcţie de timpul necesar activităţii. Instanţa de judecată poate de asemenea să supună condamnatul care beneficiază de semi-libertate sau de plasare în exterior la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică. 185 II. instanţa care face aplicarea prezentului articol poate ordona executarea provizorie a semi-liberteţii sau a plasamentului în exterior. III. 48 . Condamnatul care beneficiază de plasarea în exterior este angajat în afara unei clădiri a penitenciarului la lucrări controlate de administraţie. 185II. învăţării. pregătirii profesionale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Este obligat să rămână în clădire în zilele în care. IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul de semi-libertate. obligaţiile sale exterioare sunt întrerupte. fie practicarea unei activităţi profesionale.supraveghere electronică Articolul 132-25 (Legea nr. indiferent din ce motiv. instanţa poate decide de asemenea că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării în exterior. participării la viaţa de familie sau la tratament în vederea căruia i s-a permis regimul de semi-libertate. stagiului. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale.

efectuează un stagiu sau ocupă un serviciu temporar în vederea integrării sale sociale. pentru condamnat. fie participarea sa esenţială la viaţa familiei sale. Perioadele şi locurile sunt fixate ţinând cont: de practicarea unei activităţi profesionale de către condamnat. Decizia de plasare sub supraveghere electronică nu poate fi luată decât cu acordul infractorului informat în prealabil că poate cere să fie asistat de avocatul său. 49 . Dacă este vorba despre un minor neeliberat. această decizie nu poate fi luată decât cu acordul titularilor exercitării autorităţii părinteşti. ea poate decide în privinţa condamnatului care justifică fie practicarea unei activităţi profesionale. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Atunci când instanţa de judecată pronunţă o pedeapsă egală sau mai mică de un an de închisoare. 2004-204 din 9 martie 2004 art. de prescrierea unui tratament medical. de faptul că urmează o formă de învăţământ sau o pregătire. instanţa de judecată care face aplicarea alineatului precedent poate ordona executarea provizorie a plasării sub supraveghere electronică. Plasarea sub supraveghere electronică implică de asemenea pentru condamnat obligaţia de a răspunde convocărilor oricărei autorităţi publice desemnate de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor. înainte de a-şi da acordul. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 132-26-2 (inclus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. interdicţia de a lipsi de la domiciliul său sau din orice alt loc desemnat de judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor în afara perioadelor fixate de acesta. fie înscrierea la o formă de învăţământ sau o pregătire profesională sau un stagiu sau o muncă temporară în vederea integrării sale sociale. (inclus de Legea nr. fie necesitatea de a suferi un tratament medical. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa de judecată poate de asemenea supune condamnatul care beneficiază de plasare sub supraveghere electronică la măsurile prevăzute de articolele de la 132-43 la 132-46. la nevoie desemnat din oficiu de avocat la cererea sa. că pedeapsa cu închisoarea va fi executată sub regimul plasării sub supraveghere electronică. 185 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Plasarea sub supraveghere electronică implică. de participarea sa la viaţa de familie.Articolul 132-26-1 (inclus de Legea nr. Atunci când a fost ordonată plasarea sau menţinerea în detenţie a condamnatului cu aplicarea articolului 397-4 al codului de procedură penală.

suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a 50 . Articolul 132-30 (Ordonanţa nr. după pronunţarea pedepsei însoţite de suspendarea simplă. va fi executată pe fracţiuni. instanţa poate. Subcapitolul 3: Despre suspendarea simplă Articolul 132-29 Instanţa care pronunţă o pedeapsă poate. 5 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) în materie corecţională sau contravenţională. asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune care va fi comisă în termenele prevăzute de articolele 132-35 şi 132-37. dintr-un motiv grav de ordin medical. nici-una din ele neputând fi mai mică de două zile. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. avertizează condamnatul.Subcapitolul 2: Despre fracţionarea pedepselor Articolul 132-27 In materie corecţională. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. familial. Articolul 132-28 (Legea nr. dintr-un motiv grav de ordin medical. să decidă că pedeapsa cu amenda. atunci când este prezent. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) în materie penală sau corecţională. să ordone suspendarea executării sale. în timpul unei perioade care nu depăşeşte trei ani. profesional sau social. La fel se procedează pentru persoanele fizice condamnate la pedeapsa de zile-amendă sau la pedeapsa de suspendare a permisului de conducere. profesional sau social. în timpul unei perioade care să nu depăşească trei ani. Preşedintele instanţei. să decidă că încarcerarea pronunţată pe o durată de maxim un an. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute mai jos. instanţa poate. va fi executată pe fracţiuni. familial. fracţionarea pedepsei de suspendare a permisului de conducere nu este totuşi posibilă în caz de delicte sau de contravenţii pentru care legea sau regulamentul prevede că această pedeapsă nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale.

pentru o crimă sau un delict de drept comun. în acelaşi termen. 349 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Suspendarea simplă este aplicabilă. şi la pedepsele complementare menţionate la articolul 131-10. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. cu excepţia confiscării. în ceea ce priveşte persoanele fizice. la condamnările la amendă şi la pedepsele menţionate la punctele 2. Articolul 132-33 (Ordonanţa nr. în cursul celor cinci ani care precedă faptele. la condamnările cu închisoare pronunţate pentru o durată de maxim cinci ani. la o amendă de o cifră mai mare de 60000 euro. 51 . la o pedeapsă cu închisoarea sau cu detenţia. Articolul 1.32-31 Suspendarea simplă este aplicabilă. în ceea ce priveşte persoanele juridice. Articolul 132-32 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare de la 1 ianuarie 2002) In materie contravenţională. la amenda sau pedeapsa cu zileamendă. închiderii afacerii şi afişării. pentru crimă sau delict de drept comun. 5. la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea. în cursul celor cinci ani ce precedă faptele. pentru o crimă sau un delict de drept comun.fost condamnat. la pedepsele privative sau restrictive ale drepturilor menţionate la articolul 131-6. Instanţa poate decide că suspendarea nu se va aplica la executarea închisorii decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte în limita a cinci ani. 6 şi 7 ale articolului 131-39. suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane fizice decât atunci când infractorul nu a fost condamnat. Suspendarea nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. Suspendarea simplă nu poate fi ordonată decât pentru încarcerare atunci când infractorul a fost condamnat în termenul prevăzut la articolul 132-30 la o altă pedeapsă decât închisoarea sau detenţia. cu excepţia confiscării.

2 şi 4 ale articolului 131-16 precum şi la pedeapsa complementară prevăzută de primul alineat al articolului 131-17. Articolul . alta decât detenţia sau închisoarea. Articolul 132-35 Condamnarea pentru crimă sau delict însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu s-a produs dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis. cu excepţia confiscării. la condamnările la pedepse privative sau restrictive a drepturilor menţionate la articolul 131-14. în termen de doi ani începând de la aceasta o crimă sau un 52 .132-34 Suspendarea simplă este aplicabilă. suspendarea simplă este aplicabilă la pedeapsa interdicţiei de a emite cecuri sau de a folosi cârduri de plată prevăzute de articolele 131-42 şi 131-43. Orice nouă condamnare a unei persoane fizice sau juridice la o altă pedeapsă decât detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior care însoţeşte o pedeapsă oarecare. în termen de cinci ani începând de la aceasta. pentru crimă sau delict de drept comun. Articolul 132-36 Orice nouă condamnare la o pedeapsă cu detenţia sau închisoarea revocă suspendarea acordată anterior. indiferent care ar fi pedeapsa pe care o însoţeşte. în ceea ce priveşte persoanele juridice. Articolul 132-37 Condamnarea pentru contravenţie însoţită de suspendarea simplă este considerată că nu a avut loc dacă condamnatul care beneficiază de ea nu a comis.Suspendarea simplă nu poate fi ordonată în privinţa unei persoane juridice decât atunci când aceasta nu a fost condamnată. Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă. o crimă sau un delict de drept comun urmat de o nouă condamnare fără suspendare care implică revocarea. la o amendă cu o cifră mai mare de 15000 euro. în acelaşi termen. în ceea ce priveşte persoanele fizice. la pedepsele complementare prevăzute de punctele 1. Este de asemenea aplicabilă la amenda pronunţată pentru contravenţiile de la cea de-a 5-a clasă.

persoana fizică condamnată fiind plasată sub regimul supunerii la probă. preşedintele instanţei comunică condamnatului. prin hotărâre specială şi motivată. a suspendării acordată anterior. 1751 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa care pronunţă o pedeapsă cu închisoarea poate. atunci când este prezent. Articolul 132-39 Atunci când beneficiul suspendării simple nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. Ea poate de asemenea să limiteze efectele scutirii de revocare la una sau mai multe din suspendările acordate anterior. să ordone să fie suspendată executarea sa. 791Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) (Legea nr. în condiţiile prevăzute mai jos. prima pedeapsă este executată fără a se putea cumula cu a doua. Totuşi instanţa poate. Subcapitolul 4: Despre suspendarea cu supunerea la probă Articolul 132-40 (Legea nr. pedeapsa cu zile-amendă sau amenda sau partea din amendă neînsoţită de suspendarea care este datorată. După pronunţarea pedepsei cu închisoarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă. pentru o perioadă pe care o stabileşte. obligaţiile de respectat în timpul suspendării cu supunere la probă şi îl avertizează asupra consecinţelor pe care le-ar implica o condamnare pentru o nouă infracţiune comisă în cursul termenului de probă sau o absenţă la măsurile de control şi neîndeplinire a 53 .delict de drept comun sau o contravenţie de la cea de-a 5-a clasă urmată de o nouă condamnare fără suspendare implicând revocarea în condiţiile definite de articolul 132-36. condamnarea este considerată că nu a avut loc în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost acordată. Articolul 132-38 în caz de revocare a suspendării simple. să spună că condamnarea pe care o pronunţă nu antrenează revocarea suspendării acordată anterior sau nu antrenează decât o revocare parţială.

cu titlu de pedeapsă complementară. între altele. 54 . condamnatul poate beneficia de măsurile de ajutor destinate favorizării reintegrării sale sociale. El îl informează asupra posibilităţii pe care o va avea de a se declara condamnarea nulă dacă observă o conduită satisfăcătoare. 2004-204 din 9 martie 2004 art. condamnatul trebuie să respecte măsurile de control care sunt prevăzute de articolul 132-44 şi obligaţiile deosebite prevăzute de articolul 132-45 care îi sunt impuse special. Atunci când instanţa pronunţă. pedeapsa de interdicţie de a rămâne pe teritoriul francez pe o perioadă de maxim zece ani. din cauza unei crime sau unui delict de drept comun. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte. Articolul 132-41 Suspendarea cu supunerea la probă este aplicabilă la condamnările la închisoare pronunţate pe o durată de maxim cinci ani.obligaţiilor deosebite ce îi sunt impuse. 175II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 31 decembrie 2006) Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 12 luni nici mai mare de 3 ani. Articolul 132-43 în cursul termenului de probă. supunerea la probă nu este aplicabilă decât începând din ziua în care condamnarea devine executorie conform dispoziţiilor celui de-al doilea alineat al articolului 708 al codului de procedură penală. este suspendată executarea sa în timpul supunerii la probă prevăzută de alineatul întâi. Ea poate decide că suspendarea nu se va aplica executării pedepsei cu închisoarea decât pentru o parte a cărei durată o stabileşte. De fiecare dată când instanţa nu a pronunţat executarea provizorie. Articolul 132-42 (Legea nr. Articolul 132-42 Instanţa penală fixează termenul de probă care nu poate fi mai mic de 18 luni nici mai mare de 3 ani.

atunci când este de natură să împiedice executarea obligaţiilor sale. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) Măsurile de control la care condamnatul trebuie să se supună sunt următoarele: 1. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Să prevină asistentul social asupra schimbărilor locurilor sale de muncă. 4. 6IVMonitorul Oficial din 13 iunie 2003) (Legea nr. art. 2. 176 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 octombrie 2004) Instanţa de condamnare sau judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate impune special condamnatului respectarea uneia sau mai multora din obligaţiile următoare: 1. Să practice o activitate profesională sau să urmeze o formă de învăţământ sau de pregătire profesională. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Să-şi stabilească reşedinţa într-un anumit loc. Articolul 132-45 (Legea nr. 55 . 2. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare în străinătate şi. pentru orice schimbare a locului de muncă sau a reşedinţei. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. 5. Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau ale asistentului social desemnat. Să prevină asistentul social asupra schimbărilor sale de reşedinţă sau oricărei deplasări a cărei durată ar depăşi 15 zile şi să informeze asupra întoarcerii sale. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice informaţiile sau documentele de natură să permită controlul mijloacelor sale de existenţă şi al executării obligaţiilor sale.Aceste măsuri şi obligaţii deosebite încetează să se aplice şi termenul de probă este suspendat în perioada în care condamnatul este închis. Termenul de probă este de asemenea suspendat în timpul perioadei în care condamnatul îşi îndeplineşte obligaţiile serviciului militar. Articolul 132-44 (Legea nr. 3. 44 IV.

Să justifice că contribuie la cheltuielile familiale sau plăteşte cu regularitate pensiile alimentare al căror debitor este. Să nu viziteze anumiţi condamnaţi. 7. Să se supună măsurilor de examinare medicală. de tratament sau îngrijire. 6.3. 13. 10. Să nu practice activitatea profesională în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea. daunele provocate prin infracţiune. 16. 15. Să repare în întregime sau parţial. un stagiu de înţelegere a siguranţei rutiere. 8. chiar şi în lipsa unei decizii asupra acţiunii civile. de agresiuni sexuale sau de abuzuri sexuale. pe cheltuiala sa. în special în organismele de pariuri mutuale. Să justifice că achită în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. în special autorii sau complicii infracţiunii. 9. în funcţie de posibilităţile sale de a contribui. 5. în întregime sau parţial. dispoziţiile prezentului alineat nu sunt aplicabile decât în caz de condamnare pentru crime sau delicte de atacuri voluntare asupra vieţii. în caz de infracţiune comisă cu ocazia conducerii unui vehicul terestru cu motor. Să nu frecventeze barurile. Să se abţină să apară în orice loc special desemnat. chiar sub regim de spitalizare. să efectueze. la infracţiunea comisă şi să evite orice intervenţie publică referitoare la această infracţiune. Să se abţină să conducă anumite vehicule stabilite prin categoriile permisului prevăzute de codul rutier. Să nu deţină sau să poarte o armă. în special victima infracţiunii. Să evite să intre în contact cu anumite persoane. Să evite să difuzeze orice lucrare sau operă audio-vizuală al cărei autor sau coautor ar fi şi care s-ar referi. 12. 11. (1) 56 . Să nu facă pariuri. sumele datorate Trezoreriei publice în urma condamnării. 4. 14.

17. Să îndeplinească un stagiu de civism. la nevoie. NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Articolul 132-46 Măsurile de ajutor au drept obiect sprijinirea eforturilor condamnatului în vederea reintegrării sale sociale. la nevoie. a tuturor organismelor publice şi private. sunt aplicate de serviciul de suspendare condiţionată cu participarea. 57 . (1) 18. Să-şi predea copiii în mâinile celor cărora le-au fost încredinţaţi pentru întreţinere prin hotărâre a justiţiei. Aceste măsuri. a unui ajutor material. care se exercită sub forma unui ajutor cu caracter social şi. 207 II: punctele 16 şi 17 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2005.

2003-1119 din 26 novembre 2003 art. 58 . o crimă sau un delict de drept comun urmat de o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate fără suspendare. 351 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. conform modalităţilor prevăzute de codul de procedură penală. 79II Monitorul Oficial din 27 novembre 2003) Dacă condamnatul comite. 182. art. să ordone revocarea în întregime sau parţial a suspendării sau suspendărilor acordate anterior. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Orice nerespectare a acestor măsuri şi obligaţii comisă după ce supunerea la probe a devenit executorie poate justifica revocarea suspendării. Se poate face de asemenea revocarea de către judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor.(Legea nr. Dacă această revocare este ordonată atunci când condamnarea încă nu a căpătat caracter definitiv. după obţinerea avizului judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor. revocarea nu poate fi ordonată mai înainte ca condamnarea să fi căpătat caracter definitiv. 350 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. 183 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Suspendarea cu supunerea la probă poate fi revocată de instanţa de judecată în condiţiile prevăzute de articolul 132-48. instanţa de judecată poate. Articolul 132-48 (Legea nr. 69 Această revocare nu poate fi ordonată pentru infracţiunile comise înainte ca condamnarea însoţită de suspendare să fi căpătat caracter definitiv. Măsura interdicţiei de a rămâne pe teritoriul francez este executorie de drept în caz de revocare totală a suspendării cu supunerea la probă în condiţiile prevăzute de prezentul articol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. ea devine caducă în cazul în care această condamnare ar fi ulterior infirmată sau anulată. atunci când condamnatul nu a respectat măsurile de control şi obligaţiile speciale ce i-au fost impuse. în cursul termenului de probă. Totuşi.

Articolul 132-47 Articolul 132-49 Revocarea parţială a suspendării nu poate fi ordonată decât o dată. Articolul 132-50 Dacă instanţa ordonă executarea ântregii pedepse cu închisoarea şi dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu. Atunci când beneficiul suspendării cu supunerea la probă nu a fost acordat decât pentru o parte din pedeapsa cu închisoarea. Articolul 132-52 Condamnarea însoţită de suspendare cu supunerea la probă este considerată nulă atunci când condamnatul nu a făcut obiectul unei decizii care ordonă executarea întregii pedepse cu închisoarea. Decizia care ordonă revocarea parţială a suspendării nu pune capăt regimului supunerii la probă şi nu adaugă la condamnare efectele unei condamnări fără suspendare. prin decizie specială şi justificată. Articolul 132-53 (Legea nr 2004-204 din 9 martie 2004 art. prima pedeapsă este mai întâi executată exceptând cazul în care. executorie prin suspendare condiţionată. 183 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) . să închidă condamnatul. nu scuteşte condamnatul de toată sau o parte din executarea ei. prin decizie specială şi motivată. ea poate. Articolul 132-51 Atunci când instanţa ordonă revocarea suspendării în întregime sau parţial. condamnarea este considerată nulă în toate elementele sale dacă revocarea suspendării nu a fost pronunţată în condiţiile prevăzute de alineatul precedent.

Modalităţile de aplicare a obligaţiei de a executa o muncă în folosul comunităţii sunt reglementate de dispoziţiile articolelor de la 131-22 la 131-24. Instanţa poate decide că obligaţiile impuse condamnatului vor continua dincolo de îndeplinirea muncii în folosul comunităţii.32-55 60 . această primă condamnare este considerată nulă dacă a doua este declarată sau considerată nulă în condiţiile şi termenele prevăzute de primul alineat al articolului 132-52 de mai sus sau de articolul 744 al codului de procedură penală. într-un termen ce nu poate depăşi 12 luni (1). Articolul 1. 178 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) Instanţa poate. NOTĂ: (1) : Legea 2004-204 2004-03-09 art. Subcapitolul 5: Despre suspendarea însoţită de obligaţia de a munci în folosul comunităţii Articolul 132-54 (Legea nr. prevedea că condamnatul va îndeplini. în condiţiile şi conform modalităţilor prevăzute de articolele 132-40 şi 132-41. Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii nu poate fi ordonată atunci când infractorul refuză sau nu este prezent la şedinţă. pe o perioadă de la 40 la 210 ore. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 1771. condamnarea este considerată drept nulă doar dacă nu s-a făcut aplicarea dispoziţiilor prevăzute de ultimul alineat al articolului 132-55. o muncă în folosul unei persoane juridice de drept public sau al unei asociaţii abilitate să pună în practică lucrări de interes general. După îndeplinirea întregii munci în folosul counităţii. 207 VI: prezentul alineat va intra în vigoare la 31 decembrie 2006. art.Dacă suspendarea cu supunerea la probă a fost acordată după o primă condamnare deja pronunţată sub acelaşi beneficiu.

Să răspundă convocărilor judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor sau asistentului social desemnat. 3. 2. 2004-204 din 9 martie 2004 art. cu excepţia celor care sunt conţinute la al doilea alineat al articolului 132-42 şi la al doilea alineat al articolului 132-52. 177II Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) în cursul termenului fixat de instanţă pentru a îndeplini o muncă în folosul comunităţii. obligaţia de a executa o muncă . 4. Să primească vizitele asistentului social şi să-i comunice toate documentele sau informaţiile referitoare la executarea pedepsei. să respecte măsurile de control următoare: 1. Să se supună examenului medical prealabil executării pedepsei care are drept scop descoperirea dacă a fost atins de o afecţiune periculoasă pentru ceilalţi lucrători şi să se asigure că este apt din punct de vedere medical pentru munca pe care trebuie să o execute. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. în afara obligaţiei de a îndeplini munca impusă. Să obţină autorizaţia prealabilă a judecătorului delegat cu aplicarea pedepselor pentru orice deplasare care ar împiedica executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite.Articolul 132-47 (Legea nr. Articolul 132-56 Suspendarea însoţită de obligaţia de a efectua o muncă în folosul comunităţii urmează aceleaşi reguli ca cele care sunt prevăzute pentru suspendarea cu supunerea la probă. Să justifice motivele schimbărilor locului său de muncă sau de reşedinţă care împiedică executarea muncii în folosul comunităţii conform modalităţilor stabilite. 5. condamnatul trebuie. 124 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000) (Legea nr. El trebuie de asemenea să respecte acele obligaţii deosebite prevăzute de articolul 132-45 pe care instanţa i le-a impus special şi a căror durată a fost precizată de aceasta ca nedepăşind 12 luni.

352 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) (Legea nr. asupra confiscării obiectelor periculoase sau dăunătoare. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. în acelaşi timp când se pronunţă asupra vinovăţiei infractorului. 2004-204 din 9 martie 2004 art. exceptând cazurile prevăzute de articolele de la 132-63 la 132-65. 1791 Monitorul Oficial du 10 martie 2004 în vigoare de la I ianuarie 2005) Atunci când o condamnare pentru un delict de drept comun ce implică o pedeapsă fermă cu închisoarea de maxim şase luni a fost pronunţată. Articolul 132-57 (Legea nr. Executarea obligaţiei de a presta o muncă în folosul comunităţii este supusă prevederilor celui de-al treilea alineat al articolului 132-54 şi ale articolelor 132-55 şi 132-56. al unei instituţii publice sau al unei asociaţii. după ce a declarat infractorul vinovat şi a hotărât. asupra acţiunii civile. atunci când această condamnare nu mai este susceptibilă să facă obiectul unei căi de recurs din partea condamnatului. fie să amâne pronunţarea acesteia în cazurile şi condiţiile prevăzute de articolele de mai jos. fie să scutească infractorul de orice altă pedeapsă. în folosul unei colectivităţi publice. Judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate de asemenea decide ca condamnatul să ispăşească o pedeapsă de zile-amendă. o muncă de interes general neretribuită cu o durată care nu va putea fi mai ică de 40 de ore nici mai mare de 210 ore. eventual. 62 . 95-125 din 8 februarie 1995 art. 45 Monitorul Oficial din 9 februarie 1995) (Legea nr. Subcapitolul 6: Despre scutirea de pedeapsă şi despre amânare Articolul 132-58 In materie corecţională sau. instanţa hotărăşte. în materie contravenţională. judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor 73 poate.în folosul comunităţii este asimilată unei obligaţii deosebite de suspendare cu supunere la probă şi termenul prevăzut de articolul 131-22 este asimilat termenului de probă. eventual. instanţa poate. să ordone să fie suspendat de la executarea acestei pedepse şi condamnatul să îndeplinească. conform dispoziţiilor articolelor 131-5 şi 131-25.

Articolul 132-63 Atunci când infractorul. Articolul 1.32-62 Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare. în acest caz. că paguba produsă este pe cale să fie reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii va înceta. Articolul 132-60 Instanţa poate amâna pronunţarea pedepsei atunci când reiese că reintegrarea vinovatului este în curs să fie admisă. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-60. instanţa poate amâna pronunţrea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile definite la articolul 132-60 punând interesatul sub regimul supunerii la probă pe o durată care nu poate depăşi un an. . Scutirea de pedeapsă nu se extinde la plata cheltuielilor procesuale. este prezent la şedinţă. că paguba provocată este reparată şi că tulburarea rezultată în urma infracţiunii a încetat. Decizia sa este executorie în mod provizoriu. Instanţa care pronunţă o scutire de pedeapsă poate decide ca hotărârea sa să nu fie menţionată în cazierul judiciar. instanţa poate fie să scutească infractorul de pedeapsă. Amânarea nu poate fi dispusă decât dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice acuzate este prezent la şedinţă. ea fixează în decizia sa data la care se va decide asupra pedepsei. Articolul 132-61 La şedinţa de amânare.Articolul 132-59 Scutirea de pedeapsă poate fi acordată atunci când rezultă că reintegrarea vinovatului este admisă. persoană fizică. fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege.

judecătorul delegat cu aplicarea pedepselor poate. ţinând cont de conduita vinovatului în cursul perioadei de probă. fie să amâne încă o dată pronunţarea pedepsei în condiţiile şi după modalităţile prevăzute de articolul 132-63. Amenda încetează să curgă din ziua în care dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate. Decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după prima decizie de amânare. instanţa poate. 180 Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare de la 1 ianuarie 2005) La şedinţa de amânare. instanţa care amână pronunţarea pedepsei poate ordona persoanei fizice sau persoanei juridice declarate vinovată să se conformeze uneia sau multora din dispoziţiile prevăzute de aceste legi sau regulamente. 2004-204 din 9 martie 2004 art. în acest caz. procentul amenzii şi durata maximă în timpul căreia aceasta va fi aplicabilă. ea fixează. 64 . fie să pronunţe pedeapsa prevăzută de lege. Articolul 132-68 Amânarea prin ordin nu se poate face decât o dată. Instanţa poate însoţi ordinul cu o amendă atunci când aceasta este prevăzută de lege sau de regulament. este aplicabilă la amânarea cu supunere la probă. Articolul 132-65 (Legea nr. la sfârşitul unei dezbateri contradictorii ţinute conform dispoziţiilor articolului 712-6 al codului de procedură penală. să pronunţe el însuşi scutirea de pedeapsă. cu 30 de zile înainte de şedinţa de amânare. fie să-1 scutească de pedeapsă. în limitele prevăzute de lege sau de regulament. Articolul 132-66 în cazurile prevăzute de legile sau regulamentele care pedepsesc nerespectarea obligaţiilor stabilite.Articolul 132-64 Regimul supunerii la probă. aşa cum rezultă din articolele de la 132-43 la 132-46. Instanţa acordă un termen pentru executarea acestor dispoziţii. Cu acordul procurorului Republicii. se poate ordona chiar dacă persoana fizică acuzată sau reprezentantul persoanei juridice nu este prezent.

diminuarea sau scutirea pedepselor Articolul 132-71 (Legea nr.32-69 La şedinţa de amânare. aşa cum a fost fixat prin decizia de amânare. Pentru lichidarea amenzii. caracterizată prin unul sau mai multe fapte materiale. eventual. 2004-204 din 10 martie 2004 art. fie să scutească vinovatul de pedeapsă. instanţa poate. Articolul 132-70 (Legea nr. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Procentul amenzii. fie să pronunţe pedepsele prevăzute de lege sau regulament. Articolul 1. Amenda nu dă curs constrângerii judiciare. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Atunci când dispoziţiile au fost executate cu întârziere. Atunci când nu se execută dispoziţiile. atunci când dispoziţiile enumerate de ordin au fost executate ân termenul stabilit. instanţa apreciază neexecutarea sau întârzierea în executarea dispoziţiilor ţinând cont. instanţa lihidează eventual amenda şi pronunţă pedepsele prevăzute de lege sau regulament. de survenirea de evenimente care nu sunt imputabile vinovatului. instanţa lichidează eventual amenda.în toate cazurile hotărârea poate fi însoţită de executarea provizorie. decizia asupra pedepsei se ia cel târziu la un an după decizis de amânare. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie o bandă organizată în sensul legii orice grupare formată sau orice înţelegere stabilită în vederea pregătirii. în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de lege sau regulament. Capitolul 3: Despre definirea anumitor circumstanţe care antrenează agravarea. pronunţă pedepsele şi poate între altele. Cu excepţia dispoziţiilor contraire. prin una sau mai multe infracţiuni. . să ordone ca executarea acestor dispoziţii să fie continuată din oficiu pe cheltuiala condamnatului. nu poate fi modificat.

Este asimilat unei arme orice obiect care. (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. tribunalul poate decide să predea animalul pentru o acţiune de protecţie a animalelor recunoscută a fi de utilitate publică sau declarată. fie pe deasupra unui element de închidere. degradarea sau distrugerea oricărui dispozitiv de închidere sau a oricărei gen de îngrădire. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a răni sau a ameninţa este asimilată folosirii unei arme. Articolul 132-75 (Legea nr. 12 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Premeditarea este planul făcut înainte acţiunii de a comite o anumită crimă sau un anumit delict. 19 Monitorul Oficial din 23 juillet 1996) (Legea nr. este folosit pentru a ameninţa cu uciderea sau rănirea sau este destinat. Articolul 132-74 (Legea nr.Articolul 132-72 (Legea nr. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Furtul prin escaladare este fapta de a pătrunde într-un loc oarecare. în caz de condamnare a proprietarului animalului sau dacă proprietarul este necunoscut. de cel care-1 poartă . Orice alt obiect ce poate reprezenta un pericol pentru persoane este asimilat unei arme de îndată ce este folosit pentru a ucide. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Armă este orice obiect conceput pentru a omorî sau a răni. prezentând cu arma definită la primul alineat o asemănare menită să creeze confuzie. de cel care îl poartă. să rănească sau să ameninţe. a răni sau a ameninţa sau care este destinat. 66 . 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Efracţia constă în forţarea. să ameninţe cu uciderea sau rănirea Folosirea unui animal pentru a omorî. de chei obţinute pe nedrept sau a oricărui instrument care ar putea fi folosit fraudulos pentru a acţiona un dispozitiv de închidere fără a-1 forţa sau a-1 degrada. Este asimilată efracţiei folosirea de chei false. 96-647 din 22 juillet 1996 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. care va putea dispune liber de el. fie prin orice deschizătură care nu este destinată să servească drept intrare. să ucidă.

rasă sau religie. Articolul 132-77 (Legea nr. însoţită sau urmată de discuţii. înscrisuri. 2004-204 din 9 martie 2004 art. naţiune. naţiune. 471Monitorul Oficial dinl9 martie 2003) (Legea nr. a victimei la o anumită etnie. înscrisuri. rasă sau religie. însoţită sau urmată de discuţii. 2004-204 din 9 martie 2004 art.Articolul 132-76 (Legea nr. reale sau presupuse. pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza orientării sexuale a victimei. 38 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege. 2004-204 din 9 martie 2004 art. reale sau presupuse. 1 Monitorul Oficial din 4fevrier 2003) (Legea nr. pedepsele aplicate pentru o crimă sau un delict sunt agravate atunci când infracţiunea este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. folosiri de imagini sau obiecte sau 80 acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza orientării sexuale reale sau presupuse. 12 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de lege. a victimei la o anumită etnie. Articolul 132-78 (inclus prin Legea nr. 12 11 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) . Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Circumstanţa agravantă definită la primul alineat este constituită atunci când infracţiunea este precedată. art. imagini. obiecte sau acte de orice natură ce aduc atingere onoarei sau respectului victimei sau unui grup de persoane din care face parte victima din cauza apartenenţei sau neapartenenţei lor. 12 I. 2003-88 din 3 fevrier 2003 art.

după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. Nici-o condamnare nu poate fi pronunţată numai pe baza declaraţiilor făcute de persoane care au făcut obiectul dispoziţiilor prezentului articol. 6. 2. în cazurile prevăzute de lege. 37 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Atunci când un mijloc de criptologie în sensul articolului 29 al legii nr. a permis să se evite realizarea infracţiunii şi. Ajunge la 20 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 15 de ani de închisoare. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. maximul pedepsei privative de libertate aplicat este ridicat după cum urmează: 1. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia numerică a fost folosit pentru a pregăti sau a comite o crimă sau un delict. . Dispoziţiile de la alineatul precedent sunt de asemenea aplicabile atunci când persoana a permis fie să se evite realizarea unei infracţiuni conexe de acelaşi gen ca crima sau delictul pentru care era urmărită. 4. a permis încetarea infracţiunii. evitarea ca infracţiunea să provoace o pagubă sau identificarea altor autori sau complici. să evite ca aceasta să provoace o pagubă sau să se identifice autorii sau complicii lor. durata pedepsei privative de libertate de care este pasibilă o persoană care a comis o crimă sau un delict este redusă dacă. Ajunge la închisoare penală pe viaţă atunci când infracţiunea este pedepsită cu 30 de ani de închisoare. la nevoie. după ce a avertizat autoritatea administrativă sau judiciară. Ajunge la 10 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 7 ani de închisoare. 5. Articolul 132-79 (inclus der Legea nr. scutit de pedeapsă dacă. în cazurile prevăzute de lege. fie să facă să înceteze o asemenea infracţiune. sau pentru a facilita pregătirea sau comiterea ei. Ajunge la 15 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 10 ani de închisoare. Ajunge la 30 de ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 20 de ani de închisoare. 3.Persoana care a încercat să comită o crimă sau un delict este. Ajunge la 7 ani de închisoare penală atunci când infracţiunea este pedepsită cu 5 ani de închisoare. să identifice ceilalţi autori sau complici.

Prescripţia pedepsei împiedică executarea acesteia. cu excepţia cazurilor în care dizolvarea este pronunţată de instanţa penală.7. Totuşi. 2002-1576 din 30 decembrie 2002 art. se poate poate proceda la plata amenzii şi a cheltuielilor de judecată precum şi la executarea confiscării după decesul condamnatului sau după dizolvarea persoanei juridice până la încheierea operaţiunilor de lichidare. Reabilitarea anulează condamnarea. 353 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare de la 1 martie 1994) Decesul condamnatului sau dizolvarea persoanei juridice. Articolul 133-4 (Legea nr. la cererea autorităţilor judiciaire sau administrative. Dispoziţiile prezentului articol nu sunt totuşi aplicabile autorului sau complicelui infracţiunii care. 81 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2002) . graţia şi amnistia. Articolul 133-3 Pedepsele pronunţate pentru un delict se prescriu la împlinirea a 5 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. CAPITOLUL III: Despre încetarea pedepselor şi despre anularea condamnărilor Articolul 133-1 (Legea nr. Capitolul: Despre prescripţie Articolul 133-2 Sub rezerva dispoziţiilor articolului 213-5. le-a predat versiunea explicită a mesajelor cifrate precum şi codurile secrete necesare descifrării. Este dublată atunci când infracţiunea este pedepsită cu maxim 3 ani de închisoare. pedepsele pronunţate pentru o crimă se prescriu la împlinirea a 20 de ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. împiedică sau opresc executarea pedepsei. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art.

Este interzis oricărei persoane care. Ea implică. are cunoştinţă despre condamnările penale. NOTĂ: (Art. Capitolul 3: Despre amnistie Articolul 133-9 Amnistia anulează condamnările pronunţate. Articolul 133-6 Obligaţiile de natură civilă rezultate dintr-o hotărâre penală devenită definitivă se prescriu conform regulilor codului civil. Amnistia nu prejudiciază terţii. fără a să permită restabilirea. decăderi şi incapacităţi .Pedepsele pronuneate pentru o contravenţie se prescriu la împlinirea a 3 ani începând de la data la care hotărârea de condamnare a devenit definitivă. despre sancţiunile disciplinare sau profesionale sau despre interdicţii. Condamnaţilor în contumacie sau prin neprezentare a căror pedeapsă este prescrisă nu li se permite anularea contumaciei sau prezentarea contestaţiei. Capitolul 2: Despre graţiere Articolul 133-7 Graţia implică numai scutirea de a executa pedeapsa. 2002-1576 din 31 decembrie 2002: Aceste dispoziţii se aplică la condamnările pronunţate începând de la 1 ianuarie 2003). Ea rastabileşte autorul sau complicele infracţiunii în beneficiul suspendării care ar fi putut fi acordată cu prilejul unei condamnări anterioare. Articolul 133-8 Graţia nu împiedică dreptul victimei de a obţine despăgubirea prejudiciului provocat de infracţiune. în exercitarea funcţiilor sale. 81 II al legii nr. absolvirea tuturor pedepselor.

3. fie de o reabilitare de drept în condiţiile prevăzute în prezentul capitol. 198 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Reabilitarea este permisă de drept persoanei fizice condamnate care. Pentru condamnarea la amendă sau la pedeapsa cu zile-amendă după un termen de trei ani începând din ziua plăţii amenzii sau sumei totale a zilelor-amendă. Pentru condamnarea unică la o pedeapsă cu închisoarea care nu depăşeşte zece ani sau pentru condamnările multiple la pedeapsa cu închisoarea. Capitolul 4: Despre reabilitare Articolul 133-12 Orice persoană afectată de o pedeapsă penală. de la expirarea amendei judiciaire sau de la termenul de încarcerare prevăzut de articolul 131-25 sau de la îndeplinirea prescripţiei. Intre altele amnistia nu împiedică executarea publicării ordonate cu titlu de despăgubire. al căror total nu depăşeşte cinci ani. 2004-204 din 10 martie 2004 art. fie la o altă pedeapsă decât închisoarea. Pentru condamnarea unică fie la pedeapsa cu închisoarea care nu depăşeşte un an. Totuşi. corecţională sau contravenţională poate beneficia. sentinţelor. minutele hotărârilor. să amintească existenţa lor sub orice formă sau să lasă să rămână o menţiune asupra lor într-un document oarecare. încarcerarea. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. Articolul 133-14 . fie de la îndeplinirea prescripţiei. fie de o reabilitare judiciară acordată în condiţiile prevăzute de codul de procedură penală. 2. în termenele mai jos stabilite. Articolul 133-13 (Legea nr. fie de la îndeplinirea prescripţiei. detenţia penală. amenda sau ziua-amendă. după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei.anulate prin amnistie. după un termen de zece ani începând fie de la expirarea pedepsei suferite. şi deciziilor nu se supun acestei interdicţii.

reducerea prin graţiere a unei pedepse echivalează cu executarea ei. nu a suferit nici-o condamnare nouă la o pedeapsă penală sau corecţională: 1. 72 . Ea anulează toate incapacităţile şi decăderile care reies din condamnare. atunci când persoana a fost condamnată la urmărirea socio-judiciaire prevăzută de articolul 131-36-1 sau la pedeapsa interdicţiei de a practica o activitate profesională sau benevolă ce implică un contact obişnuit cu minorii. reabilitarea nu-şi produce efectele decât la sfârşitul măsurii. Pentru condamnarea la o altă pedeapsă decât amenda sau dizolvarea. Pentru condamnarea la amendă. 98-468 din 17 iunie 1998 art. după un termen de cinci ani începând fie de la executarea pedepsei. Articolul 133-16 (Legea nr. fie de la îndeplinirea prescripţiei. Articolul 133-15 Pedepsele a căror cumulare a fost acordată sunt considerate că constituie o pedeapsă unică pentru aplicarea dispoziţiilor articolelor 133-13 şi 133-14. Totuşi. Articolul 133-17 Pentru aplicarea regulilor asupra reabilitării. după un termen de cinci ani începând din ziua plăţii amenzii sau îndeplinirii prescripţiei. în termenele mai jos stabilite. 41 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Reabilitarea produce aceleaşi efecte ca cele care sunt prevăzute de articolele 133-10 şi 133-11. 2.Reabilitarea este permisă de drept persoanei juridice condamnate care.

Genocidul este pedepsit cu închisoare penală pe viaţă.Articolul 212-2 CAPITOLUL I: Despre genocid Articolul 211-1 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 212-3 (Legea nr. transfer forţat de copii. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 73 . Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. sau a unui grop determinat plecând de la orice alt criteriu arbitrar. 2004-800 din 6 august 2004 art. măsuri vizând să împiedice naşterile. împotriva membrilor acestui grup. CAPITOLUL II: Alte crime contra umanităţii Articolul 212-1 (Legea nr. inspirate din motive politice. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deportarea. unul din următoarele acte: atingerea voluntară adusă vieţii. etnic. 2004-800 din 6 august 2004 art. de tortură sau de acte inumane. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Având în vedere că sunt comise pe timp de război în executarea unui plan pus la cale împotriva celor care combat sistemul ideologic în numele căruia se comit crime contra umanităţii. atingerea gravă a integrităţii fizice sau psihice. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituie un genocid faptul. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. filozofice. rasial sau religios. (Legea nr. supunerea la condiţii de existenţă capabile să ducă la distrugerea totală sau parţială a grupului. de răpiri de persoane urmate de dispariţia lor. în execuţia unui plan pus la cale ce are drept scop distrugerea totală sau parţială a unui grup naţional. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică crimelor prevăzute de acest articol. de a comite sau de a cere să se comită. actele vizate la articolul 212-1 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă. rasiale sau religioase şi organizate în execuţia unui plan pus la cale împotriva unui grop de populaţie civilă se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă. reducerea la sclavie sau practica masivă şi sistematică de executări rapide. 2004-800 din 6 august 2004 art.

4° Confiscarea tuturor bunurilor sau numai a unei părţi din acestea. Articolul 213-3 (Legea nr. 2003-1119 din 26 novembre 2003 art. CAPITOLUL III: Dispoziţii comune Articolul 213-1 (Legea nr. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . 3° Interdicţia sejurului.Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 93-1027 din 24 august 1993 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) (Legea nr. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. fie cu titlu definitiv. se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. Articolul 213-2 (Legea nr. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. 2004-800 din 6 august 2004 art. 98-349 din 11 mai 1998 art. uneia din crimele definite de articolele 211-1. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. fie pentru o durata de cel mult zece ani. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. 2004-800 din 6 august 2004 art. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. 212-1 şi 212-2 Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute în acest articol. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 74 . civile şi de familie. 2004-800 din 6 august 2004 art.

Articolul 214-3 (introdus de Legea nr. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Autorul sau complicele unei crime vizat de acest sub-titlu nu poate fi exonerat de responsabilitatea sa a singurului fapt că a îndeplinit un act prescris sau autorizat de dispoziţiile legislative sau reglementare sau un act comandat de autoritatea legitimă. 2004-800 din 6 august 2004 art.Articolul 212-2 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de crime contra umanităţii în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. jurisdicţia ţine cont de această circumstanţă când stabileşte pedeapsa şi suma totală. 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 213-4 (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea. Articolul 213-5 (Legea nr. sunt imprescriptibile. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Infracţiunile prevăzute de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepsesc cu închisoare penală pe viaţă şi amenda de 7 500 000 Euro când sunt comise în bandă organizată. Totuşi. cu 75 . Articolul 214-2 (introdus de Legea nr. 281 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) începerea unei intervenţii care are scopul naşterea unui copil genetic identic cu o persoană în viaţă sau decedată se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. şi de asemenea pedepsele pronunţate. CAPITOLUL I: Crimele de eugenie şi clonaj reproductiv Articolul 214-1 (introdus de Legea nr. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a unei practici eugenice tinzând la organizarea selectării persoanelor se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7 500 000 Euro. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 .

76 .Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

5° Confiscarea materialului care a servit la comiterea infracţiunii. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal pentru infracţiunile definite în acest sub-titlu. Articolul 215-3 (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 77 . (introdus de Legea nr. CAPITOLUL II: Dispoziţii comune Articolul 215-1 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2004-800 din 6 august 2004 art.Articolul 214-4 (introdus de Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3° Interdicţia sejurului. fie cu titlu definitiv. uneia din crimele definite de articolele 214-1 şi 214-2 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7 500 000 Euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . 2004-800 din 6 august 2004 art. civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. în funcţie de modalităţile prevăzute în articolul 131-26 . 4° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau numai o parte din acestea. mobile sau imobile. Dispoziţiile ultimelor şapte aliniate din articolul 131-30 nu se aplică. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile prevăzute în acest sub-titlu. 2004-800 din 6 august 2004 art. divizate sau nu. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de acest sub-titlu primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2° Interdicţia exercitării unei funcţii publice. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

Articolul 215-4 (introduse de Legea nr. 6 Monitorul Oficial din 2 februariel994 în vigoare la 1 martie 1994) Omorul comis cu premeditare constituie un asasinat. pentru crima clonajului reproductiv prevăzut de articolul 214-2. din vreme de clonajul a condus la naşterea unui copil. Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. Totuşi. 2004-800 din 6 august 2004 art. mobile sau imobile. să decidă că nici o măsură din cele enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa 78 . prin decizie specială. fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. 94-89 din 1 februarie 1994 art. divizate sau nu. 28 I Monitorul Oficial din 7 august 2004) Acţiunea publică privind crimele prevăzute de acest sub-titlu şi de asemenea pedepsele pronunţate se prescriu prin treizeci de ani. Omorul care are ca obiect fie pregătirea sau facilitarea unui delict. fie favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unui delict se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. însoţeşte sau urmează unei alte crime se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă. întârzierea prescrierii acţiunii publice nu începe să se scurgă. dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă. din vreme ce victima este un minor de cincisprezece ani şi asasinatul este precedat sau însoţit de un viol. de torturi sau de acte de barbarie.3° Confiscarea tuturor bunurilor lor sau a unei părţi din acestea. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. curtea cu juri poate. fie. Articolul 221-2 Omorul care prevede. Secţiunea 1 : Atingeri voluntare aduse vieţii Omorul voluntar al aproapelui constituie o crimă. în plus. Articolul 221-3 (Legea nr. Primele două aliniate ale articolului 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. decât de la majoratul acestui copil. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă.

4° bis Asupra soţului/soţiei. datorită unei boli. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 99-505 din 18 iunie 1999 art. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. 2° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra taţilor sau mamelor adoptive. 60 I. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003 Rectificativ MORF din 5 iunie 2003) (Legea nr. un militar al jandarmeriei naţionale. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 ÎI. în exercitarea funcţiilor. datorită vârstei. 2 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. 3° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială.Articolul 221-1 condamnatului. Articolul 221-4 79 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. funcţionar public sau ministerial. este evidentă sau cunoscută de autor. de la vamă. 94-89 din 1 februarie 1994 art. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. avocat. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. un funcţionar al poliţiei naţionale. în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 6 1 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Omorul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comis: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. 6 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. jurat. în caz de comutare a pedepsei. art. infirmităţi. în exercitarea funcţiilor sale. având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane. 4° Asupra unui magistrat.

plângerii sale sau depoziţiei sale. 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. o rasă sau o religie determinată. perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. cu zece ani închisoare şi cu o amendă de 150 000 Euro. Se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă când este comisă într-una din circumstanţele prevăzute la articolele 221-2. şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. o naţiune. adevărată sau bănuită. curtea cu juri poate. 6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. 7° Din cauza orientării sexuale a victimei. fie. dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă. Articolul 221-4 80 . fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele. fie în vederea denunţării sale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a victimei la o etnie. 6II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Facerea de oferte sau promisiuni unei persoane sau propunerea de daruri. Otrăvirea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului . fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani. să facă plângeri sau să facă depoziţii. dacă această crimă nu a fost comisă nici încercată. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. cadouri sau tot felul de avantaje pentru a comite un asasinat sau o otrăvire se pedepseşte. Primele două alinate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. în caz de comutare a pedepsei. 221-3 şi 221-4. de torturi sau de acte de barbarie. Articolul 221-5 Atentarea la viaţa aproapelui prin utilizarea sau administrarea de substanţe capabile să ducă la moarte constituie o otrăvire. unei victime sau unei părţi civile.Articolul 221-1 5° Asupra unui martor. prin decizie specială. Totuşi. dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol. (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 4 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 221-5-3 (introdus de Legea nr. neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau Articolul 221-4 81 . şi identificarea.Articolul 221-1 Articolul 221-5-2 (introdus de Legea nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. imprudenţă. neatenţie. a permis evitarea morţii victimei dacă este cazul. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. 6 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. dacă este cazul. a celorlalţi autori sau complici. 12 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele de asasinat sau otrăvire este scutită de pedeapsă dacă. prin stângăcie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse vieţii Articolul 221-6 (Legea nr. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 4 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. a celorlalţi autori sau complici. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. pedepsele date sunt până la cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 euro. morţii aproapelui constituie un omor involuntar pedepsit cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 1 Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Când stângăcia. imprudenţa. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. Articolul 221-7 Articolul 221-4 82 . suspendat sau reţinut. Pedepsele sunt până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos. 6° Conducătorul. Articolul 221-6-1 (introdus de Legea nr. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzute de articolul 221-6 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. declarat nul.Articolul 221-1 regulament. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi o amendă de 150 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol. 2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. neatenţia. omorul involuntar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu o amendă de 75 000 Euro. 2003-495 din 12 iunie 2003 art.

menţionate Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. de infracţiunea definită la articolul 221-6. 5 VI. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 221-4 83 . pentru o durată de cinci ani sau mai mult. art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. în cazurile vizate la cel de-al doilea aliniat al articolului 221-6. 3°. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. 6 V Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. 2° 131-39. chiar şi parţial. este dată în plus pedeapsa menţionată la 4° la articolul 131 -39. a permisului de conducere. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2°. 3° Suspendarea. timp de cinci ani sau mai mult. durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 221-8 (Legea nr.Articolul 221-1 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 6° Retragerea permisului de vânătoare cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. prevăzute 8° şi 9° de la articolul articolul 131-38. o armă autorizată. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.

conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. 4° Interdicţia sejurului. pentru u durată de cel mult cinci ani. 10° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. civile şi de familie. Articolul 221-9-1 (introdus de Legea nr. Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . imobilizarea. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în caz de recidivă. Articolul 221-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 1 din acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. pe cheltuiala sa. 3° Confiscarea prevăzută de articolul 131-21 .Articolul 221-1 7° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. 2 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele fizice vinovate de un omor sau de un asasinat precedat sau însoţit de un viol. prin decizie special motivată. timp de cel mult un an de zile. poate să prevadă că această interdicţie este definitivă. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. 9° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. dacă el este proprietarul. de torturi sau de acte de Articolul 221-4 84 . 8° în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. durata interdicţiei este până la zece ani şi tribunalul. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. dacă el este proprietarul. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. obligaţia de atingere. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii.

Articolul 221-10 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. fie cu titlu definitiv. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunea I din acest capitol.Articolul 221-1 barbarie suportă şi consecinţa socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8. fie pentru o durată de cel mult zece ani. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Articolul 221-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 222-2 Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă precede. Paragraful 1 : Torturi şi acte de barbarie Articolul 222-1 Supunerea unei persoane la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală. însoţeşte sau urmează unei crime alta decât omorul sau violul. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Articolul 221-4 85 .

Articolul 221-1

Articolul 222-3 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 III, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorată vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, est evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, din vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al imobilelor sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unui proprietar care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţia de locuinţe în aplicare articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea sau în funcţiile sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei la domiciliul lor, având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane; 4° ter Asupra unui agent al unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau al oricărei alte persoane însărcinată cu o misiunea din serviciul public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor, în vreme calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, unei victime sau unei părţi civile, fie pentru a-i împiedica să denunţe faptele, să facă plângeri sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării sale, plângerii sale sau depoziţiei sale; Articolul 221-4

86

Articolul 221-1

6° Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărată sau bănuită, a victimei la o etnie, o naţiune, o rasă sau o religie determinată; 7° Din cauza orientării sexuale a victimei ; 8° de către mai multe persoane ce acţionează în bandă organizată. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Totuşi, dacă victima este un minor de cincisprezece ani şi dacă omorul este precedat sau însoţit de un viol, de torturi sau de acte de barbarie, curtea cu juri poate, prin decizie specială, fie să prelungească perioada de cauţiune până la treizeci de ani, fie, dacă pronunţă închisoarea penală pe viaţă, să decidă că nici una din măsurile enumerate la articolul 132-23 nu va putea să fie luată în privinţa condamnatului ; în caz de comutare a pedepsei, şi fără dacă decizia de graţiere dispune altceva, perioada de cauţiune este atunci egală cu durata pedepsei ce rezultă din măsura de graţiere. 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Infracţiunea definită la articolul 222-1 se pedepseşte şi ea cu douăzeci de ani de închisoare penală este însoţită de agresiuni sexuale altele decât violul. dacă

Articolul 221-4

87

Articolul 221-1

Pedeapsa dată este de treizeci ani de închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-1 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzut de acest articol.

Articolul 222-4 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în bandă organizată sau în mod obişnuit asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-5 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la mutilare sau la o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6 Infracţiunea definită în articolul 222-1 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă a dus la moartea victimei fără intenţie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 222-6-1 Articolul 221-4

88

Articolul 221-1

(introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 5 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001)

Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 pentru infracţiunile definite în acest paragraf. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38; 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Articolul 221-4

89

(introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de acest paragraf este scutit de pedeapsă si, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. şi

Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui uneia din crimele prevăzute în acest paragraf este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis încetarea infracţiunii sau evitarea faptului ca infracţiunea să ducă la moarte unui individ sau la o infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală e viaţă, aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală.

Paragraful 2 : Despre violenţe

Articolul 222-7 Violenţele ce au provocat moartea fără intenţie se pedepsesc cu cincisprezece ani de închisoare penală.

Articolul 222-8 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 99-505 din

18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art.

4 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

90

Articolul 222-6-2

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47IV, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003)

Infracţiunea definită la articolul 222-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 4° bis Asupra soţului/soţiei, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor, în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane ; 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii, în exercitarea funcţiilor sale, dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor; 5° Asupra unui martor, victimă sau parte civilă, fie pentru a o împiedica să denunţe faptele, să facă plângere sau să facă depoziţii, fie în vederea denunţării, plângerii sau depoziţiei sale; 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, adevărate sau bănuite, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată; 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei ; 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei; 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale; 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice ;

9° Cu premeditare; 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme.

91

Pedeapsa dată este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-7 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 222-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Violenţele ce duc la o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepsesc cu zece ani de închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Articolul 222-10 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996)

(Legea nr. 99-505 din 18 iunie 1999 art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999)

(Legea nr. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 5 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003)

(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 47 V, art. 601, II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-9 se pedepseşte cu cincisprezece ani de închisoare penală dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani; 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei, unei boli, infirmităţi, deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive; 4° Asupra unui magistrat, jurat, avocat, funcţionar public sau ministerial, un militar al jandarmeriei naţionale, un funcţionar al poliţiei naţionale, de la vamă, din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice, un săpător-pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor, în exercitarea funcţiilor sale, în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor;

92

4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. 93 . plângerii sau depoziţiei sale. 9° Cu premeditare. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . Pedeapsa dată este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea definită la articolul 222-9 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. a victimei la o etnie. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei.Articolul 222-6-2 4° bis Asupra soţului/soţiei. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. victimă sau parte civilă. Primele două aliniate ale articolului 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. să facă plângere sau să facă depoziţii. 5° Asupra unui martor. natural sau adoptiv sau de către orice persoană cu autoritate asupra minorului. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. în exercitarea funcţiilor sale. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. rasă sau religie determinată. Articolul 222-11 (Ordonanţa nr. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei . fie în vederea denunţării. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . adevărate sau bănuite. naţiune.

601. II. jurat. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din 94 . 14 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 781.Articolul 222-12 (Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. unei boli. art. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. 6 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 99-505 din 18 iunie 1999 art. în exercitarea funcţiilor sale. ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. funcţionar public sau ministerial. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-11 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă este comisă: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. un funcţionar al poliţiei naţionale. art. 96-647 din 22 iulie 1996 art. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 47 VI. este evidentă sau cunoscută de autor. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 13. de la vamă. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. un militar al jandarmeriei naţionale. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 4° Asupra unui magistrat. 4° bis Asupra soţului/soţiei. art. infirmităţi. datorită vârstei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. avocat.

cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amendate de 100000 euro dacă această infracţiune este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. Articolul 222-13 (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. naţiune. şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. sau. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 99-505 din 18 iunie 1999 art. 9° Cu premeditare. 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. a victimei la o etnie.domeniul sănătăţii. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. rasă sau religie determinată. 6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . adevărate sau bănuite. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. în exercitarea funcţiilor sale. fie în vederea denunţării. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de aliniatul precedent. să facă plângere sau să facă depoziţii. 5° Asupra unui martor. în vecinătatea unei asemenea unităţi. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. art. 14 Monitorul Oficial din 19 iunie 1999) 95 . victimă sau parte civilă. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. 15 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. Pedepsele date sunt de zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă infracţiunea definită la articolul 222-11 este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. plângerii sau depoziţiei sale. 13.

ascendenţilor şi descendenţilor în linie directe a persoanelor menţionate la 4° sau asupra oricărei alte persoane de locuieşte de obicei la domiciliul lor. datorită vârstei. plângerii sau depoziţiei sale. 5° Asupra unui martor. în având în vedere funcţiile exercitate de aceste persoane . 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art.(Ordonanţa nr. fie pentru a o împiedica să denunţe faptele. în exercitarea funcţiilor sale. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. unei boli. un săpător-pompier profesionist sau voluntar. art. este evidentă sau cunoscută de autor. art. funcţionar public sau ministerial. 7 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. să facă plângere sau să facă depoziţii. 2° Asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 601. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. II. în exercitarea funcţiilor sale. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. un funcţionar al poliţiei naţionale. 25 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. un militar al jandarmeriei naţionale. jurat. avocat. a victimei la o etnie. 4° ter Asupra unui agent a unui exploatator al reţelei de transport public de călători sau asupra oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din cadrul serviciului public şi de asemenea asupra unui profesionist din domeniul sănătăţii. 4° bis Asupra soţului/soţiei. 4° Asupra unui magistrat. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. victimă sau parte civilă. 96 . 781. rasă sau religie determinată. 5° ter Din cauza orientării sexuale a victimei. 3° Asupra unui ascendent legitim sau natural sau asupra tatălui sau mamei adoptive. din administraţia penitenciară sau orice altă persoană depozitară a autorităţii publice. infirmităţi. 47 VII. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. de la vamă. fie în vederea denunţării. 5° bis Din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. naţiune. II Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violenţele ducând ca o incapacitate de muncă egală cu opt zile sau neducând la nici o incapacitate de muncă se pedepsesc cu trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă sunt comise: 1° Asupra unui minor de cincisprezece ani. adevărate sau bănuite.

în vecinătatea unei asemenea unităţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Violenţele obişnuite asupra unui minor de cincisprezece ani sau asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 9° Cu premeditare. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă această infracţiune. 2° Cu douăzeci de ani închisoare penală dacă au provocat o mutilare sau infirmitate permanentă .6° De către soţul/soţia sau concubinul/concubina victimei . unei boli. ducând la o incapacitate totală de muncă mai mică sau egală cu opt zile . sau. este comisă în două din circumstanţele prevăzute la 1° şi următoarele din acest articol. 11° Dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. cu ocazia venirilor ieşirilor elevilor din şcoală. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică cazurilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este comisă în trei din aceste circumstanţe. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra minorului. 4° Cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă nu au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 8° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 7° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale sau a misiunii sale. Pedepsele date sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă infracţiunea definită în primul aliniat este comisă asupra unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim. 10° Cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. 97 . infirmităţi. Articolul 222-14 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Cu zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă au provocat o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. datorită vârstei sale. şi 12° De către o persoană majoră ce acţionează cu ajutorul sau asistenţa unui minor. este evidentă sau cunoscută de autor se pedepsesc: 1° Cu treizeci de ani închisoare penală dacă au provocat moartea victimei . 13° într-un mijloc de transport în comun de călători sau într-un loc destinat accesului unui mijloc de transport în comun de călători. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini.

Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni în aceleaşi cazuri ca cele prevăzute de aceste articole.Articolul 222-15 Administrarea de substanţe nocive ce au adus atingere integrităţii fizice sau psihice aproapelui se pedepseşte cu pedepsele menţionate la articolele 222-7 până la 222-14 ce urmează distincţiilor prevăzute de aceste articole. 98 .

2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Articolul 222-16-1 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Paragraful 3 : Despre ameninţări Articolul 222-17 (Ordonanţa nr. se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 6 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor a căror 99 .Articolul 222-16 (Ordonanţa nr. 49 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Apelurile telefonice răuvoitoare reiterate sau agresiunile sonore pentru tulburarea liniştii aproapelui.

iar cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie. Pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. Pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu moartea. fie materializată în scris. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. 7 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. Articolul 222-18 (Ordonanţa nr. prin orice fel de mijloc. cele prevăzute în cel de-al doilea aliniat şi în primul aliniat al articolului 222-18 se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a victimei la o etnie. rasă sau religie determinată. ameninţările prevăzute în primul alinat al articolului 222-17 se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. adevărată sau bănită. fie reiterată. se pedepseşte cui trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. Articolul 222-18-2 (introdus de Legea nr. 391 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 100 . Aceleaşi pedepse sunt dacă aceste ameninţări sunt proferate din cauza orientării sexuale adevărată sau bănuită a victimei. naţiune. 39II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă sunt comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. 2004-204 din 9 martie 2004 art. cu comiterea unei crime sau a unui delict împotriva persoanelor.tentativă se pedepseşte primeşte o pedeapsă de şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro dacă este. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 222-18-1 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. o imagine sau orice alt obiect. 2001-504 din 12 iunie 2001 art.

Secţiunea 2 : Atingeri involuntare aduse integrităţii persoanei Articolul 222-19 (Legea nr. neatenţie. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă: 1° Conducătorul a comis o încălcare voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau de regulament alta decât cele menţionate mai jos. imprudenţa. imprudenţă. neglijenţă sau încălcarea unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament.Articolul 222-16 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest paragraf. pedepsele date sunt până de trei ani închisoare şi o amendă de 45000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 101 . Articolul 222-19-1 (introdus de Legea nr. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. prin stângăcie. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei ce a dus la o incapacitate totală de muncă mai mult de trei luni se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. 5 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. menţionate 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolele 222-17 (al doilea aliniat). Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementară de cauţiune sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. 222-18 şi 222-18-1. în condiţiile şi în funcţie de distincţiile prevăzute la articolul 121-3. 2 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. o incapacitate totală de muncă timp de trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. neatenţia. 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. 131-39.

2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerul expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. prin încălcarea deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament. 2 II Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Dacă stângăcia. 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. declarat nul. atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei provocând o incapacitate totală de muncă de o durată mai mică sau egală cu trei luni se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii legislative sau reglementare de securitate sau de prudenţă prevăzută de articolul 222-19 este comisă de conducătorul unui automobil terestru cu motor. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. Articolul 222-20-1 (introdus de Legea nr. ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. 6° Conducătorul. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi o amendă de 100 000 Euro dacă omorul involuntar a fost comis cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la l°şi următoarele din acest articol. neatenţia. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . suspendat sau reţinut. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cauzarea aproapelui. imprudenţa. 6 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă: 102 . stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. 2000-647 din 10 iulie 2000 art. o incapacitate totală de muncă mai puţin sau chiar trei luni de zile se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 222-20 (Legea nr.

Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.Articolul 222-16 1° Conducătorul a comis încălcare voită a unei obligaţii speciale de prudenţă sau de securitate prevăzută de lege sau regulament alta decât cele menţionate mai jos. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de acest cod şi destinate pentru determinarea existenţei unei stări alcoolice. 2° Conducătorul se afla în stare de ebrietate clară sau era în stare alcoolică caracterizată de o concentraţie de alcool în sânge sau în aerai expirat egal sau mai mare cu procentele stabilite de către dispoziţiile legislative sau reglementare din codul traficului rutier. 6° Conducătorul. 5° Conducătorul a comis o depăşire a vitezei maxime autorizată egală sau mai mare de 50 km/h . ştiind că tocmai a făcut sau provocat un accident. declarat nul. 2° Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de în articolul articolul 131-38. în cazurile vizate în cel de-al doilea liniat din articolul 222-19 se dă pedeapsa menţionată la 4° din articolul 131-39. sau a refuzat să se supună verificărilor prevăzute de codul traficului rutier menite să acesta conducea după ce a utilizat stupefiante. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi o amendă de 75000 Euro dacă atingerea involuntară adusă integrităţii persoanei a fost comisă cu două sau mai multe circumstanţe menţionate la 1° şi următoarele din acest articol. nu a oprit şi a încercat astfel să scape de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. suspendat sau reţinut. stabilească dacă 4° Conducătorul nu avea permis de conducere cerut de lege sau regulament sau permisul i-a fost anulat. 3° Rezultă din analiza sanguină că conducătorul folosise substanţe sau plante clasate drept stupefiante. menţionate Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 3 : Agresiunile sexuale 103 . Articolul 222-21 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest în articolele 222-19 şi 222-20. 131-39.

Constituie agresiune sexuală orice atingere sexuală comisă cu violenţă. Paragraful 1: Despre viol Articolul 222-23 Orice act de penetrare sexuală. legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile celei de-a doua frază din articolul 113-8 nu se aplică. ameninţare sau surprindere constituie un viol. constrângere. 2° Dacă este comis asupra unui minor de cincisprezece ani . 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. Violul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. constrângere. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 222-24 (Legea nr. de orice natură ar fi. 47 VIII Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Violul se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală: 1° Dacă a provocat o mutilare sau infirmitate permanentă . comis asupra persoanei aproapelui prin violenţă. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Dacă agresiunile sexuale sunt comise în străinătate împotriva unui minor de către francez sau de către o persoană cu domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. ameninţare sau surprindere. 104 .

Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. a unei reţele de telecomunicaţii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 5° Dacă este comis de o persoană care abuzează de autoritatea pe care i-o conferă funcţiile sale. 8° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. natural sau adoptiv. 7° Dacă este comis cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 9° Dacă a fost comis din cauza orientării sexuale a victimei. 6° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . 4° Dacă este comis de către un ascendent legitim. Paragraful 2 : Alte agresiuni sexuale Articolul 222-27 (Ordonanţa nr. infirmităţi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 105 . datorită vârstei.Articolul 222-22 (Legea nr. însoţit sau urmat de torturi sau de acte de barbarie. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 222-26 Violul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedat. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. Articolul 222-25 Violul se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a provocat moartea victimei. unei boli. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. este evidentă sau cunoscută de autor. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 3° Dacă este comis asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială.

Articolul 222-28 (Legea nr. este evidentă sau cunoscută de autor. 4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Agresiunile sexuale altele decât violul se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă sunt impuse: 1° Unui minor de cincisprezece ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 106 . 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. Articolul 222-29 (Ordonanţa nr. natural sau adoptiv. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2° Unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 222-27 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. datorită vârstei. Articolul 222-30 (Ordonanţa nr. 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. infirmităţi. 6° Dacă victima a fost pusă în legătură cu autorul faptelor datorită utilizării. 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei reţele de telecomunicaţii. deficienţe fizice sau psihice sau datorită unei sarcini. datorită unei boli.

179 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) 107 . Paragraful 3 : Despre hărţuirea sexuală Articolul 222-33 (Legea nr. sau de orice altă persoană ce are autoritate asupra victimei . 3° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care i le conferă funcţiile sale. 5° Dacă este comisă cu utilizarea sau ameninţarea unei arme . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. natural sau adoptiv.Articolul 222-22 (Legea nr. 4° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în capacitate de autor sau complice . 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 47IX Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea definită la articolul 222-29 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă a provocat vreo vătămare sau leziune. Articolul 222-32 (Ordonanţa nr. 2° Dacă este comisă de un ascendent legitim. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea sexuală impusă la vederea aproapelui într-un loc accesibil privirilor publicului se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 11 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998 rectificativ MORF 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. 6° Dacă a fost comisă din cauza orientării sexuale a victimei Articolul 222-31 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-27 până la 222-30 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

8 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 222-22 până la 222-31. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 170 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) Hărţuirea aproapelui prin uneltiri repetate având ca obiect sau efect o degradare a condiţiilor de muncă susceptibile că ar aduce atingeri drepturilor şi demnităţii sale. Articolul 222-33-1 (introdus de Legea nr. Secţiunea 3 bis : Despre hărţuirea morală Articolul 222-33-2 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. să-i altereze sănătatea fizică sau mintală sau să-i compromită viitorul profesional.Hărţuirea aproapelui în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Secţiunea 4 : Despre traficul de stupefiante 108 . se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. exportarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Producerea sau fabricarea de stupefiante ilicite se pedepsesc cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. fabricarea. transportul. cesiunea. 109 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Conducerea sau organizarea unei grupări având ca scop producerea.Articolul 222-34 (Legea nr. importarea. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată. achiziţia sau folosirea de stupefiante ilicite se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 7500000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Importarea sau exportarea ilicită de stupefiante se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. (Ordonanţa nr. Aceste fapte se pedepsesc cu treizeci ani închisoare penală şi cu amenda de 7500000 euro dacă sunt comise în bandă organizată. deţinerea. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. oferirea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Articolul 222-35 (Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 222-34 (Legea nr. eliberarea de stupefiante prin ordonanţe fictive sau de complezenţă. sau eliberarea de stupefiante la prezentarea acestor ordonanţe cunoscându-le caracterul fictiv sau complezent. utilizarea ilicită de stupefiante. Pedeapsa cu amenda poate fi ridicată până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor ce au privit operaţiile de spălare a banilor. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. prin orice mijloc. a justificării mincinoase a originii bunurilor sau veniturilor autorului uneia din infracţiunile menţionate în articolele 222-34 până la 222-37 sau sprijinirea unei operaţii de plasare. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cesiunea. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. achiziţia sau utilizarea de stupefiante se pedepsesc ci zece ani închisoare şi cu amenda de 7500000 euro. 110 . Se pedepseşte de asemenea facilitarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Transportul. prin orice mijloc. 2 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 96-392 din 13 mai 1996 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro facilitarea. Dacă infracţiunea a privit bunurile sau fondurile provenite din una din crimele menţionate la articolele 222-34. 222-35 şi 222-36. Articolul 222-37 (Legea nr. (Legea nr. al doilea aliniat. oferirea. deţinerea. disimulare sau conversie a produsului uneia din aceste infracţiuni. autorul său este pedepsit cu pedepsele prevăzute pentru crimele de care a avut cunoştinţă.

92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 222-34 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 111 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Cesiunea sau oferirea ilicit[ de stupefiante unei persoane în vederea consumării personale se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 354 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Articolul 222-39 (Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. minorilor sau în centre de învăţământ sau educaţie sau în locurile administraţiei. Articolul 222-40 Tentativa delictelor prevăzute de articolele 222-36 (primul aliniat) până la 222-39 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoarea la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă stupefiantele sunt oferite cedaţilor. 17 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Ordonanţa nr. în condiţiile definite în aliniatul precedent. de infracţiunile definite la articolele 222-34 până la 222-39. 5132-7 din codul sănătăţii publice. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce se consacră uneia din activităţile reprimate de această secţiune. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de aliniatul anterior. sau cu mai multe persoane ce se consacră utilizării de stupefiante. Articolul 222-42 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Articolul 222-39-1 (Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 privind perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în aliniatul anterior. Constituie stupefiante în sensul dispoziţiilor acestei secţiuni substanţele sau plantele clasate ca stupefiante în aplicarea articolului L. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: Articolul 222-41 112 . se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Pedeapsa cu închisoarea este de zece ani dacă una sau mai multe persoane vizate în alinatul precedent sunt minore.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării cărei a fost comisă infracţiunea. 5 VII. Articolul 222-41 113 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. o armă autorizată. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 12 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită exempte de pedeapsă dacă. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Articolul 222-43-1 (introdus de Legea nr. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. dacă este cazul. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea. 6 VI Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia.1° Amenda. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. a celorlalţi autori sau complici. timp de cinci ani sau mai mult. art. pedeapsa cu închisoarea penală pe viaţă este de douăzeci de ani închisoare penală. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 222-44 (Legea nr. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . dacă este cazul. în cazul prevăzut la articolul 222-34. 12 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 222-35 până la 222-39 se reduce cu jumătate dacă. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 222-43 (Legea nr. a celorlalţi vinovaţi.

12 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. în cazurile prevăzute de articolul 221-6-1. în cazurile prevăzute de 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 221-6-1. şi nu poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 3 şi 4 primesc şi următoarele pedepse: Articolul 222-41 114 . 10° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 9° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. pentru o durată de cinci ani sau mai mult. chiar şi parţial. durata acestei suspendări este de cel mult zece ani. 44 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoarea la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1. 356 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 92-]336 din 16 decembrie 1992 art. Articolul 222-45 (Legea nr. 5° Confiscarea uneia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. obligaţia de atingere. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. imobilizarea. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. dacă el este proprietarul.3° Suspendarea. pe cheltuiala sa. 7° Confiscarea lucrului care a servit sau era destinată pentru comiterea infracţiunii sau lucrului al cărei produs este: 8° în cazurile prevăzute de articolul 222-19-1 şi 222-20-1. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. Orice condamnare pentru delictele prevăzute la 1° până la 6° şi ultimul aliniat din articolul 222-19-1 face loc de drept anulării permisului de conducere cu interdicţia de a solicita un nou permis pentru cel mult zece ani. a permisului de conducere. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. timp de cel mult un an de zile. 98-468 din 17 iunie 1998 art. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 6° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. pentru o durată de cel mult cinci ani.

în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. 78111 Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. la 1° şi 2° din articolul 222-14. 98-349 din 11 mai 1998 art. fie cu titlu definitiv. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. la articolele 222-23 până la 222-26. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. Articolul 222-46 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 2 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35.1° Interdicţia drepturilor civice. Articolul 222-48 (Legea nr. 4° Obligaţia de a îndeplini un stagiu de cetăţenie. pentru o durată de cel mult cinci ani plus. civile şi de familie. poate fi pronunţată cu titlu de pedeapsă complementară interdicţia sejurului. 3° Interdicţia de a exercita. 222-30. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. 93-1027 din 24 august 1993 art. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 222-23 până la 222-30 şi 222-34 până la 222-40. fie pentru o durată de cel mult zece ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . poate fi pronunţată şi interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 222-1 până la 222-8 şi 222-10. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică. Articolul 222-47 în cazurile prevăzute de articolele 222-1 până la 222-15.fie pentru o durată de cel mult zece ani. de a părăsi teritoriul Republicii. 222-34 până la 222-39 şi de asemenea la articolul 222-15 în cazurile vizate la cel de-al doilea alinat din acest articol. o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii. Articolul 222-41 115 .

în cazurile prevăzute de articolele 222-34. poate fi pronunţată şi confiscarea tuturor bunurilor sau a unei părţi din bunurile condamnatului. 357 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. oricărei persoane ar aparţine şi în orice loc s-ar afla. materialelor şi a oricărui bun ce a servit. 6 LV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) în cazurile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40. direct sau indirect. mobile sau imobile. divizate sau nu. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 222-36. şi de asemenea orice produs ce provine din aceasta. trebuie pronunţată confiscarea instalaţiilor. Articolul 222-50 (Legea nr. de orice natură ar fi ele. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. ca urmare proprietarul lor nu putea să le ignore originea sau utilizarea frauduloasă. la comiterea infracţiunii. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 358 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) 116 . 3 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate de infracţiunile definite la articolele 222-23 până la 222-32 pot fi de asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciară în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8. 222-35. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 222-38 şi 222-39-1.Articolul 222-48-1 (introdus de Legea nr. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune pentru persoanele fizice şi persoanele juridice Articolul 222-49 (Legea nr.

Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 222-34 până la 222-40 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Termenul de preempţiune ala cesteia este suspendat în timpul închiderii. infracţiunile definite de aceste articole. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 223-2 117 . 2° Pedepsele menţionate la 2°. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Expunerea directă a aproapelui la un risc imediat de moarte sau de vătămări capabile să provoace o mutilare sau infirmitate permanentă prin încălcarea voită a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau de regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Articolul 222-51 închiderea temporară prevăzută de articolul 222-50 duce la suspendarea licenţei de vânzare de băuturi sau a licenţei restaurantului pentru aceeaşi durată. Secţiunea 1 : Riscuri cauzate aproapelui Articolul 223-1 (Ordonanţa nr. a oricărei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public în care au fost comise. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 8° şi 9° din articolul 131-39. de infracţiunea definită la articolul 223-1. de către exploatator sau cu complicitatea acestuia. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. închiderea definitivă prevăzută de articolul 222-50 duce la retragerea definitivă a licenţei de vânzare a băuturilor sau a licenţei restaurantului. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3°. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° închiderea.

o crimă. Va fi pedepsită cu aceleaşi pedepse orice persoană care se abţine voluntar să aducă unei persoane aflate în pericol asistenţa pe care. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se abţine voluntar de la asta este pedepsită cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau a stării sale fizice sau psihice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro. în oricare loc. Articolul 223-4 Delăsarea ca a provocat o mutilare sau o infirmitate permanentă se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. Articolul 223-6 (Ordonanţa nr. Secţiunea 3 : Despre împiedicarea măsurilor de asistenţă şi a omiterii de a sări în ajutor (Ordonanţa nr.Secţiunea 2 : Despre delăsarea unei persoane în afara stării de apărare Articolul 223-3 (Ordonanţa nr. sau un delict împotriva integrităţii corporale a persoanei. Articolul 223-7 Articolul 223-2 118 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Delăsare. fie acordând ajutor. putând să împiedice prin acţiunea sa imediată. Delăsarea care a provocat moartea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea voluntară a sosirii ajutorului destinat pentru a scăpa o persoană dintr-un pericol iminent sau pentru a combate o nenorocire ce prezintă un pericol pentru siguranţa persoanelor se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. putea s-o acorde fie prin acţiunea sa personală. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţe persoane.

(introdus de Legea nr. 3° menţionate Pedeapsa menţionată la 1° din articolul 131-39 pentru infracţiunile prevăzute la articolele 223-5 şi 223-6. în cazurile prevăzute de dispoziţiile din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.(Ordonanţa nr. Secţiunea 4 : Despre experimentarea asupra persoanei umane Articolul 223-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-806 din 9 august 2004 art. 9 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. Aceleaşi pedepse se aplică dacă cercetarea biomedicală este practică când consimţământul a fost retras. 2004-800 din 6 august 2004 art. 5IV Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. Articolul 223-9 Articolul 223-2 119 . Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2° 131-39. Dispoziţiile acestui articol nu se aplică la examinarea caracteristicilor genetice ale unei persoane sau la identificarea sa cu amprentele genetice efectuate în scopul cercetării ştiinţifice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice persoană care se abţine voluntar să ia sau să provoace măsurile care permit. al titularilor autorităţii părinteşti sau al tutorelui sau al altor persoane. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele în funcţie de la modalităţile 2° până prevăzute la 9° de din articolul articolul 131-38. 94 Monitorul Oficial din 11 august 2004) Practicarea sau punerea unei persoane să practice asupra unei alte persoane o cercetare biomedicală fără să fi primit consimţământul liber. autorităţi sau organe desemnate pentru consimţirea cercetării sau pentru autorizarea sa. fără vreun risc pentru sine sau pentru terţi. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. combaterea unei nenorociri capabilă să creeze un pericol pentru securitatea persoanelor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. clar şi expres al celui interesat.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Secţiunea 6 : Despre provocarea sinuciderii Articolul 223-13 (Ordonanţa nr. 2° Pedepsele menţionate 1 articolul 131-39.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea sinuciderii aproapelui se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă provocarea a fost urmată de sinucidere sau de o tentativă de sinucidere. Articolul 223-14 Articolul 223-2 120 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro dacă victima infracţiunii definită în alinatul precedent este un minor de cincisprezece ani. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreruperea sarcinii fără consimţământul celui interesat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amendă de 75000 euro. de infracţiunea definită la articolul 223-8. Secţiunea 5 : Despre întreruperea ilegală a sarcinii Articolul 223-10 (Ordonanţa nr.

20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 223-2 121 . obiectelor sau metodelor preconizate ca mijloace de sinucidere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 223-15-1 (introdus de Legea nr. 10 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Propaganda sau publicitatea. de infracţiunile definite în această secţiune. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2° Pedepsele menţionate la 2° şi 9° din articolul 131-39. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. dispoziţiile speciale ale legilor care determină aceste materii se aplică în privinţa determinării persoanelor responsabile. în favoarea produselor. Secţiunea 6 bis : Despre abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau de slăbiciune Articolul 223-15-2 (Legea nr. Articolul 223-15 Dacă delictele prevăzute de articolele 223-13 şi 223-14 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală. oricare ar fi modul.(Ordonanţa nr.

cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . pentru a conduce acest minor sau această persoană la un act sau o abţinere care îi aduc grave prejudicii. (introdus de Legea nr. 2° Interdicţia. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. civile şi de familie. datorită vârstei. Dacă infracţiunea este comisă de conducătorul de fapt sau de drept al unui grup care realizează activităţi ce au ca scop sau ca efect crearea. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. Articolul 223-2 122 .Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro abuzul fraudulos al stării de ignoranţă sau al situaţiei de slăbiciune fie a unui minor. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. menţinerea sau exploatarea supunerii psihologice sau fizice a persoanelor care participă la aceste activităţi. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. pentru o durată de cel mult cinci ani. 3° închiderea. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. a unităţilor sau a uneia sau mai multe unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. pentru o durată de cel mult cinci ani. fie a unei persoane al cărei vulnerabilitate specială. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 6° Interdicţia. infirmităţi. 5° Interdicţia sejurului. pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 750000 euro. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunea definită în această secţiune. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -27. unei boli. fie a unei persoane în stare de supunere psihologică sau fizică ce rezultă din exercitarea de presiuni grave sau reiterate sau de tehnici pentru alterarea judecăţii sale. Articolul 223-15-4 (introdus de Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 20 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut în această secţiune primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. este evidentă şi cunoscută de autor. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi.

Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 223-16 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-3 până la 223-8. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. 223-8. poate fi pronunţată şi excluderea pieţelor publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. de a exercita o activitate profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 223-17 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 223-3. 223-10 până la 223-14 primesc şi interdicţia drepturilor civice. 223-10 până la 223-14 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. vizuale sau sonore ce au servit la realizarea infracţiunii.Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. a mai multor sau a ansamblului de unităţi ai întreprinderii ce a servit la comiterea infracţiunea. jurisdicţia poate să ordone în plus distragerea. 3° închiderea definitivă sau pentru o durată de cel mult cinci ani a uneia. pot fi luate sau confiscate documentele scrise. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 pentru o durată de cel mult cinci ani. Interdicţia menţionată la 2° în articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. civile şi de familie. 223-4. totală sau parţială. a acestor documente . în cazurile prevăzute la articolele 223-13 şi 223-14. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. 2° Confiscarea definită la articolul 131-21 . în cazurile prevăzute de articolul 223-8. Articolul 223-2 123 .

dacă el este proprietarul. obligaţia de atingere. pe cheltuiala lor. 3° Suspendarea. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. imobilizarea. 6 VII Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 223-1 primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia. nici chiar parţial. şi poate fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. inclusiv cele pentru conducerea cărora permisul de conducere nu este necesar. dacă delictul a fost comis cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. a permisului de conducere. art. a automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. suspendarea nu poate fi asimilată cu amânarea. 5 VIII. pentru o durată de cel mult cinci ani. 5° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. 6° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. pentru o durată de cel mult cinci ani. de e exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. a unui stagiu de sensibilizare a securităţii rutiere. pentru o durată de cel mult un an. 4° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 124 .(Legea nr. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. 7° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor.

deţinerea sau sechestrarea unei persoane. confiscarea automobilului de care s-a servit condamnatul pentru comiterea infracţiunii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Arestarea. Articolul 223-20 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-1 şi 223-8 primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35. Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este precedată sau însoţită de torturi sau acte de barbarie sau dacă este urmată de moartea victimei. de a exercita o activitate de matură medicală sau paramedicală. în afară de pedepsele menţionate de aceste articole. 125 . Secţiunea 1 : Despre răpire şi sechestrare Articolul 224-1 (Ordonanţa nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. dacă el este proprietarul. interdicţia.Articolul 223-18 8° Dacă infracţiunea a fost comisă cu ocazia conducerii unui automobil terestru cu motor. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. luarea. fără ordin de la autorităţile constituite şi în afara cazurilor prevăzute de lege. cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 224-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie dintr-o privare de alimente sau de îngrijiri. Articolul 223-19 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 223-10 şi 223-11 primesc. pentru o durată de cel mult cinci ani. Totuşi. dacă persoana deţinută sau sechestrată este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după ziua perceperii sale. Articolul 224-2 Infracţiunea prevăzută la articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă victima a suferit o mutilare sau o infirmitate permanentă provocată voluntar sau rezultând fie din condiţiile de detenţie. pedeapsa este de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro.

fie pentru favorizarea fugii sau pentru asigurarea impunităţii autorului sau complicelui unei crime sau unui delict. se pedepseşte cu Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute de acest articol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. Articolul 224-3 (Legea nr. pedeapsa este de zece ani închisoare. în special plata unei răscumpărări. luată. se pedepseşte cu Articolul 224-5 Dacă victima unei crime din cele prevăzute în articolele 224-1 până la 224-4 este un minor de cincisprezece ani. pedeapsa este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea douăzeci de ani închisoare penală. infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 treizeci de ani închisoare penală.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. 12 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 126 . Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. dacă persoana deţinută sau sechestrată sau toate persoanele deţinute sau sechestrate sunt eliberate voluntar în termenul prevăzut de cel de-al treilea aliniat din articolul 224-1. fie pentru a obţine execuţia unui ordin sau a unei condiţii. fără ca ordinul sau condiţia să fi fost executat. Totuşi. deţinută sau sechestrată a fost ostatic fie pentru pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. Articolul 224-5-1 (introdus de Legea nr. 6 V Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea prevăzută de articolul 224-1 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă este comisă în ceea ce priveşte mai multe persoane. cu excepţia cazului dacă victima sau una don victime a suferit una din atingerile aduse integrităţii sale fizice menţionate în articolul 224-2. 2004-204 din 9 martie 2004 art. pedeapsa este de zece ani închisoare dacă persoana prinsă ca ostatic în condiţiile definite în primul aliniat este eliberată voluntar înainte de a şaptea zi după cea a perceperii sale. Dacă persoana arestată. Cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul 224-2.

2004-204 din 9 martie 2004 art. vase sau a oricărui mijloc de transport Articolul 224-6 Luarea în stăpânire sau control prin violenţă sau ameninţare a unei aeronave. Articolul 224-8 127 . 6 VI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dacă infracţiunile prevăzute de primul aliniat al articolului 224-1 şi de articolele 224-2 până la 224-5 sunt comise în bandă organizată. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. dacă este cazul. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică în cazurile prevăzute la 1° şi 2°. se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de aeronave. Articolul 224-5-2 (introdus de Legea nr. a celorlalţi autori sau complici. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă. 2° închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. şi a unei platforme fixe situate pe platoul continental. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică acestei infracţiuni. dacă este cazul. Infracţiunea definită la articolul 224-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este însoţită de torturi sau de acte de barbarie dacă duce la moartea uneia sau mai multor persoane. pedepsele sunt amenda de 1 000 000 Euro şi: 1° Treizeci ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci ani închisoare penală.Articolul 223-18 Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. Primele două aliniate din articolul 132-23 se aplică acestei infracţiuni. a permis evitarea morţii victimei identificarea. a celorlalţi autori sau complici. a unui vas sau orice mijloc de transport la bordul cărora persoanele au luat loc.

a permis evitarea morţii victimei identificarea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. a celorlalţi autori sau complici. 2004-204 din 9 martie 2004 art. civile şi de familie . dacă este cazul. Articolul 224-8-1 (introdus de Legea nr. 3° Interdicţia. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2° Interdicţia. şi Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei crime din cele prevăzute în această secţiune este redusă la jumătate dacă. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. a drepturilor civice. a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să provoace moartea unui om sau infirmitate permanentă şi identificarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. a celorlalţi autori sau complici. de a deţine sau a purta o armă autorizată. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 224-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 128 . aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă.(Legea nr. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. pentru o durată de cel mult cinci ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta oricărei persoane de a comunica o informaţie falsă. 12 IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită crimele prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. de a compromite cu bună ştiinţă securitatea unei aeronave în zbor sau a unui vas se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă este cazul. 359 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.

1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Legea nr. activităţilor lor sindicale. situaţiei familiale. numelui de familie. orientării sexuale. moravurilor. sancţionării sau licenţierii unei persoane . reală sau bănuită. opiniilor politice. comisă cu privire la o persoană fizică sau juridică. 2° împiedicarea exercitării normale a unei activităţi economice. naţiune. aspectului lor fizic. Articolul 225-2 (Legea nr. 3° Refuzarea angajării. rasă sau religie determinată. moravurilor. reală sau bănuită. activităţilor sindicale. Constituie de asemenea o discriminare orice distincţie făcută între persoanele juridice din cauza originii. vârstei. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro dacă înseamnă: 1° Refuzarea furnizării unui bun sau unui serviciu . 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Constituie o discriminare orice distincţie făcută între persoanele fizice din cauza originii lor. handicapului. handicapului. Articolul 224-7 129 . rasă sau religie determinată a membrilor sau a anumitor membri ai acestor persoane juridice. 1 Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. sexului. vârstei. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. 2001-1066 din 16 noiembrie 2001 art. la o etnie. la o etnie. sănătăţii. apartenenţei sau neapartenenţei. naţiune. opiniilor lor politice. apartenenţei sau neapartenenţei lor. aspectului fizic. 2002-303 din 4 martie 2002 art. orientării lor sexuale. caracteristicilor genetice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 411 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. sexului. caracteristicilor genetice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 4° Subordonarea furnizării unui bun sau serviciu Ia o condiţie temeinică asupra unui din elementele vizate la articolul 225-1 .Secţiunea 1: Discriminări Articolul 225-1 (Legea nr. sănătăţii de. situaţiei familiale. 2004-204 din 9 martie 2004 art. numelui de familie.

Articolul 225-4 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau o concediere bazată pe inaptitudinea constatată medical fie în cadrul titlului IV din cartea II din codul muncii. în domeniul angajării. conform dispoziţiilor din codul muncii sau legilor cu dispoziţii statutare privind funcţia publică. 2° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. 3°. pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro. 8° şi 9° din articolul 131-39. 6° Refuzarea acceptării unei persoane într-unui din stagiile vizate la 2° din articolul L. 2002-303 din 4 martie 2002 art. dacă constau din operaţii ce au ca obiect prevenirea şi acoperirea riscului deces. Dacă refuzul discriminatoriu prevăzut la l°este comis într-un loc public primitor sau în scopul de a interzice accesul. pe sex dacă apartenenţa sau neapartenenţa la unul din sexe constituie. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. riscurilor ce aduc atingere integrităţii fizice a persoanei sau riscurilor de incapacitate de muncă sau invaliditatea. 4°.5° Subordonarea unei oferte de angajare. 2° Pedepsele menţionate la 2°. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 225-3 (Legea nr. 3° Discriminărilor bazate. fie în cadrul legilor ce au dispoziţii statutare cu privire la funcţia publică. unei cereri de stagiu sau a unei perioade de formare la o condiţie temeinică asupra unuia din elementele vizate la articolul 225-1 . Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 130 . 4 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Dispoziţiile articolului anterior nu se aplică: 1° Discriminărilor bazate pe starea sănătăţii. Totuşi. 5°. aceste discriminări nu se pedepsesc cu pedepsele prevăzute în articolul anterior dacă se bazează se luarea în consideraţie a testelor genetice predictive ce au ca obiect o boală care nu est încă declarată sau o predispoziţie genetică la o boală. 412-8 din codul securităţii sociale. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite la articolul 225-2.

Articolul 224-7 131 . agresiune sau atingeri sexuale. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Traficul cu fiinţe umane este. Articolul 225-4-2 (introdus de Legea nr. Traficul de fiinţe umane se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. fie pentru a constrânge această persoană să comită orice crimă sau delict. pentru a o pune la dispoziţia unui terţ. 6° în circumstanţele care expun direct persoana în privinţa căreia infracţiunea este comisă la un risc imediat de moarte sau vătămare care poate să provoace o mutilare sau o infirmitate permanentă . 5° Dacă persoana a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. condiţii de muncă sau de cazare contrare demnităţii sale. deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. unei boli. a unei reţele de telecomunicaţii. constrângeri. infirmităţi. violenţe sau manevre ce vizează pe cel interesat. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. chiar şi neidentificat. transferarea. familia sa sau persoană fiind în legătură obişnuită cu acesta. transportarea. 3° în privinţa mai multor persoane. recrutarea unei persoane. 4° în privinţa unei persoane care se afla pe teritoriul Republicii sau la sosirea pe teritoriul Republicii. este evidentă sau cunoscută de autor. fie pentru a permite comiterea împotriva acestei persoane infracţiuni de proxenetism. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 7° Prin folosirea de ameninţări. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută în articolul 225-4-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă : 1° In privinţa unui minor. cazarea sau primirea. de exploatare a cerşetoriei. în schimbul unei remuneraţii sau a oricărui alt fel de avantaj sau promisiunea unei remuneraţii sau avantaj. datorită vârstei.Secţiunea 1 bis : Despre traficul cu fiinţe umane Articolul 225-4-1 (introdus de Legea nr. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat.

32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3 000 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată. prin funcţiile sale. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 132 . natural sau adoptiv al persoanei victimei infracţiunii prevăzute la articolul 225-4-1 sau de către o persoană care are autoritate asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale io conferă. la lupta contra traficului sau menţinerii ordinii publice. 9° De către o persoană numită să participe. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Dacă crima sau delictul care a fost comis sau care trebuia să fie comis împotriva persoanei victimei infracţiunii de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 225-4-1 până la 225-4-3. de pedepse ataşate singurelor circumstanţe agravante de care a luat cunoştinţă. Articolul 225-4-5 (introdus de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 225-4-4 (introdus de Legea nr.8° De către un ascendent legitim. dacă această crimă sau delict este însoţită de circumstanţe agravante. Articolul 225-4-6 (introdu de Legea nr. Articolul 225-4-3 (introdus de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. infracţiunea de trafic de fiinţe umane se pedepseşte cu pedepse ataşate la crimele sau delictele de care autorul a luat cunoştinţă şi. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunea prevăzută la articolul 225-4-1 comisă recurgând la torturi sau la acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4 500 000 Euro.

fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane victime sau autori ai infracţiunilor prevăzute la articolele 225-4-1 până la 225-4-6. 2003-239 din 18 martie 2003 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 12 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană ca a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. de infracţiunile prevăzute în această secţiune. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa justificării resurselor corespunzând modului său de viaţă. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. 32 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Articolul 225-4-8 (introdus de Legea nr. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. a celorlalţi autori sau complici. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. a celorlalţi autori sau complici. dacă este cazul. Articolul 225-4-7 (introdus de Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. aceasta este de douăzeci de ani. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39. Articolul 225-4-9 (introdu de Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 224-7 133 . avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda ed 750 000 Euro. dacă este cazul.

2003-239 din 18 martie 2003 art. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Este asimilată cu proxenetismul şi pedepsită cu pedepsele prevăzute de articolul 225-5 oricare din faptele de mai jos realizate de orice persoană în orice mod: 1° Intermedierea între două persoane din care una practică prostituţia şi cealaltă exploatează sau recompensează prostituţia aproapelui. Proxenetismul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea prostituţiei sau exercitarea asupra acesteia a unei presiuni pentru a se prostitua sau a continua să se prostitueze. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Facilitatea pentru un proxenet a justificării resurselor fictive . 4° împiedicarea acţiunii de prevenire. împărţirea produselor sau primirea subvenţiilor unei persoane care obişnuieşte să practice prostituţia. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2° Obţinerea de profit din prostituţia aproapelui. 134 . asistarea sau apărarea prostituţiei aproapelui. control.Secţiunea 2 : Despre proxenetism şi infracţiunile rezultante Articolul 225-5 (Legea nr. 3° Angajarea. 60 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. 3° Neputinţa justificării a resurselor ce corespund modului său de viaţă trăind cu o persoană care practică de obicei prostituţia sau fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce practică prostituţia. asistenţă sau reeducare realizată de organismele calificate în privinţa persoanelor aflate în pericol de prostituţie sau care practică prostituţia. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 225-6 (Legea nr. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Ajutarea.

unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Articolul 224-7 135 . 13 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. a unei reţele de telecomunicaţii. la protecţia sănătăţii sau la păstrarea ordinei publice. 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice prostituţia fie în afara teritoriului Republicii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. violenţelor sau manevrelor. unei boli. datorită vârstei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 225-7-1 (Legea nr. 10° Graţie utilizării. 7° De către o persoană care poartă o armă asupra sa. 2003-239 din 18 martie 2003 art. natural sau adoptiv al persoanei care se prostituează sau de către o persoană care are autoritate asuprea acesteia sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. fie la sosirea pe teritoriul Republicii. 2002-305 din 4 martie 2002 art. la lupta contra prostituţiei. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1500000 euro dacă este comis : 1° în privinţa unui minor . infirmităţi. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 9° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. 3° în privinţa mai multor persoane . 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială.Articolul 225-7 (Legea nr. 5° De către un ascendent legitim. 6° De către o persoană chemată să participe. 8° Prin utilizarea constrângerii. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. este evidentă sau cunoscută de autor. prin funcţiile sale. fără să constituie o bandă organizată.

realizate de orice persoană. (Ordonanţa nr. art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi de prostituţie . administrarea. Articolul 225-9 136 . 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul comis recurgând la torturi sau acte de barbarie se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 4500000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. 50 1°. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. punerea în funcţiune. dirijarea. 51 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro una din următoarele fapte. acţionând direct sau de o persoană interpusă: 1° Deţinerea. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în privinţa unui minor de cincisprezece ani. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Proxenetismul prevăzute în articolul 225-7 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 3000000 euro dacă este comis în bandă organizată. exploatarea. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 225-8 (Ordonanţa nr. Articolul 225-10 (Ordonanţa nr.

închirierea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane. administrarea. de a racola public aproapele în vederea incitării relaţiilor sexuale în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie se pedepseşte cu două luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. Articolul 225-10-1 (introdus de Legea nr. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. aceasta este de douăzeci ani. 12 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Orice persoană care a încercat să comită infracţiunile prevăzute de această secţiune este scutită de pedeapsă dacă. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3° Vinderea sau punerea la dispoziţia uneia sau mai multor persoane a locurilor sau plasamentelor neutilizate de public. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. ştiind că acestea vor practica prostituţia . în orice fel.2° Deţinerea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. dirijarea. prin orice fel de mijloc. a celorlalţi autori sau complici. finanţarea sau contribuirea la finanţarea unei unităţi deschisă publicului sau utilizată de public. dacă este cazul. a permis evitarea morţii victimei şi identificarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la 1° şi 2° din acest articol. acceptarea sau tolerarea în mod obişnuit a faptului ca una sau mai multe persoane practică prostituţia în interiorul unităţii sau a anexelor sale sau căutând clienţi în vederea prostituţiei. a celorlalţi autori sau complici. exploatarea. Articolul 225-11 (Legea nr. Pedeapsa privativă de libertate primită de autorul sau complicele unei otrăviri se raportează la douăzeci de ani de închisoare penală dacă. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 4° Vinderea. a unor automobile de orice natură ştiind că acestea vor practica prostituţia. punerea în funcţiune. 137 . dacă este cazul. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 50 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Acţiunea. inclusiv printr-o atitudine chiar pasivă. Articolul 225-11-1 (introdus de Legea nr. Dacă pedeapsa dată este închisoare penală pe viaţă.

Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse solicitarea. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie. 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Solicitarea. a relaţiilor de natură sexuală din partea unui minor care practică prostituţia. de infracţiunile definite la articolele 225-5 până la 225-10. în schimbul unei remuneraţii sau a unei promisiuni de remuneraţie. infirmităţi. a relaţiilor sexuale din partea unei persoane care practică prostituţia. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. acceptarea sau obţinerea. 2002-305 din 4 martie 2002 art. evidentă sau cunoscută de autor. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 50 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 225-12-2 (Legea nr. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr.(Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Secţiunea 2 bis : Despre recurgerea la prostituţie a minorilor sau persoanelor foarte vulnerabile Articolul 225-12-1 (Legea nr. 138 . dacă această persoane prezintă o vulnerabilitate specială. 50 3°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 50 3°. 5° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro: 1° Dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit sau în privinţa mai multor persoane . 2003-239 din 18 martie 2003 art. inclusiv în mod ocazional. datorită unei boli. 2002-305 din 4 martie 2002 art. acceptarea sau obţinerea. inclusiv în mod ocazional.

3° Dacă faptele sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. 50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 8° şi 9° din articolul 131-39. legea franceză se aplică prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică. a unei reţele de comunicaţie. Articolul 225-12-3 (Legea nr. 3°. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. obişnuit pe teritoriul francez. 50 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) în cazul în care delictele prevăzute de articolele 225-12-1 şi 225-12-2 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliu. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2° Pedepsele menţionate la 2°. Pedepsele sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani. 2002-305 din 4 martie 2002 art.Articolul 225-12 2° Dacă persoane a fost pusă în legătură cu autorul faptelor graţie utilizării. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2002-305 din 4 martie 2002 art. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 4°. de infracţiunile definite în această secţiune. 139 . Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 5°. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. Articolul 225-12-4 (Legea nr.

deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 3° Angajarea. permanentă sau nu. antrenarea sau deturnarea unei persoane în vederea practicării cerşetoriei. 2° în privinţa unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. Articolul 225-12-6 (introdus de Legea nr. infirmităţi. Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu trei ani închisoare şi au amenda de 45 000 Euro. antrenarea sau deturnarea în scopul îmbogăţirii personale a unei persoane în vederea practicării unui serviciu printr-un dar pe vale publică. sau exercitarea asupra ei a unei presiuni pentru ca ea să cerşească sau să continue cerşetoria. 3° în privinţa mai multor persoane. unei boli. este evidentă sau cunoscută de autor. 140 . împărţirea beneficiilor sau primirea câştigurilor unei persoane care practică de obicei cerşetoria. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei este una din următoarele fapte realizate de orice persoană în orice mod: 1° Organizarea cerşetoriei aproapelui în vederea câştigării de profit. 4° Angajarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. asupra uneia sau mai multor persoane ce practică cerşetoria sau fiind în relaţie obişnuită ci aceasta sau cu acestea din urmă. datorită vârstei. 2003-239 din 18 martie 2003 art.Secţiunea 2 ter : Despre exploatarea cerşetoriei Articolul 225-12-5 (introdus de Legea nr. Este asimilată cu exploatarea cerşetoriei fapta de a nu putea justifica resursele corespunzătoare modului său de viaţă exercitând o influenţă. 2° Câştigarea de profit din cerşetoria aproapelui. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro dacă este comisă : 1° în privinţa unui minor.

fie la sosirea pe teritoriul Republicii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. a cărei vulnerabilitate sau stare de dependinţă sunt evidente sau cunoscute de autor. furnizarea de servicii neretribuite sau în schimbul unei retribuţii fără legătură cu importanţa muncii realizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. asupra familiei sale sau asupra unei persoane care este de obicei în relaţie cu aceasta. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Secţiunea 3 : Despre condiţiile de muncă şi cazare contrare demnităţii persoanei Articolul 225-13 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. natural sau adoptiv al persoanei care cerşeşte sau de către o persoană care are autoritatea asupra ei sau abuzează de autoritatea pe care funcţiile sale i-o conferă. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 33 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Obţinerea de la o persoană. 5° De către un ascendent legitim. 34 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) 141 . fără ca acestea să constituie o bandă organizată.Articolul 225-12 4° în privinţa unei persoane care a fost incitată să practice cerşetoria fie în afara teritoriului Republicii. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. violenţelor sau manevrelor asupra persoanei care practică cerşetoria. 6° Cu utilizarea constrângerii. Articolul 225-14 (Ordonanţa nr. 64 11° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Exploatarea cerşetoriei aproapelui se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 1 500 000 Euro dacă este comisă în bandă organizată. 7° De către mai multe persoane ce acţionează în calitate de autori sau de complici. (introdus de Legea nr.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 225-15 (Ordonanţa nr. 2003-239 din 18 martie 2003 art. a cărei vulnerabilitate sau stare de dependenţă sunt evidente sau cunoscute de autor. Articolul 225-15-1 (introdus de Legea nr. 98-657 din 29 iulie 1998 art. se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200 000 Euro.Supunerea unei persoane. minorii sau persoanele care au fost victime ale faptelor descrise de aceste articole la sosirea lor pe teritoriul francez sunt considerate ca persoane vulnerabile sau în situaţia de dependinţă. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 35 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Infracţiunile definite la articolele 225-13 şi 225-14 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 200000 euro dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. la condiţii de muncă sau cazare incompatibile cu demnitate umană se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) 142 . Articolul 225-16 (Legea nr. 36 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pentru aplicarea articolelor 225-13 şi 225-14. Dacă sunt comise în privinţa unui minor. Dacă sunt comise în privinţa mai multor persoane printre care figurează unul sau mai mulţi minori.

unei boli. să suporte sau să comită acte umilitoare sau degradante la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ se pedepseşte puni cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 3° Confiscarea fondurilor de comerţ destinat cazării persoanelor şi servind comiterii infracţiunii prevăzute la articolul 225-14. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. este evidentă sau cunoscută de autor. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. datorită vârstei. infirmităţi. ameninţări sau atingeri sexuale. Secţiunea 3 bis : Despre farsele făcute noilor veniţi Articolul 225-16-1 (Legea nr. împotriva voinţei sale sau nu. de infracţiunile definite la articolele 225-13 până la 225-15. 143 . Articolul 225-16-2 (Legea nr.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal de infracţiunile definite în acest subtitlu. punerea de către o persoană a aproapelui. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 225-16-1 se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este comisă asupra unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 2° Pedepsele menţionate în articolul 131 -39 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In afară de cazurile de violenţe. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Articolul 225-18 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă infracţiunile definite în articolul precedent au fost comise din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. Pedeapsa este de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro dacă infracţiunile definite în aliniatul precedent au fost însoţite de atingerea adusă integrităţii cadavrului. rasă sau religie determinată. mormintelor sau monumentelor ridicate în memoria celor decedaţi se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 14 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Violarea sau profanarea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 98-468 din 17 iunie 1998 art. a persoanelor decedate la o etnie. prin orice fel de mijloc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice atingere adusă integrităţii cadavrului. reale sau bănuite. pedepsele sunt de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro pentru infracţiunile definite în primele două aliniate din 144 . prin orice fel de mijloc. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a cavourilor.Articolul 225-16-3 (introdus de Legea nr. Secţiunea 4 : Atingeri aduse respectului datorat celor decedaţi Articolul 225-17 (Ordonanţa nr. naţiune. de infracţiunile comise la manifestaţiile sau reuniunile restrânse în mediul şcolar şi socio-educativ prevăzute de articolele 225-16-1 şi 225-16-2.

98-657 din 29 iulie 1998 art. 44 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 şi 3 din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor prevăzute la 2° şi 3° din articolul 131-26 pentru o durată de cel mult cinci ani. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 145 . 2° Pedepsele menţionate la 1° până la 9° din articolul 131-39. 2004-204 din 9 martie 2004 art. a unuia sau mai multor sau a unui ansamblu de unităţi aparţinând persoanei condamnate. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 124 Monitorul Oficial din 31 iulie 1998) (Legea nr. Secţiunea 5 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 225-19 (Legea nr. Articolul 225-18-1 (introdus de Legea nr. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 .articolul 225-17 şi de cinci ani închisoare şi amenda până la 75000 euro pentru cea definită în ultimul aliniat din acest articol. 3° Pedeapsa menţionată la 1° la articolul 131-39 pentru infracţiunile definite de articolul 225-18. 3° închiderea. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. pentru o durată de cel mult cinci ani sau cu titlu definitiv. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 11 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în articolele 225-17 şi 225-18.

64 L 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3° Interdicţia sejurului. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . pentru o durată de cel mult cinci ani. direct sau indirect. 4° Interdicţia de a exploata. 2" Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunile 1 bis. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2. Articolul 225-20 146 . unităţile deschise publicului sau utilizate de public enumerate în decizia de condamnare. Secţiunea 6 : Dispoziţii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolul 225-10 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. de a părăsii teritoriul Republicii. (Legea nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la secţiunile 1 bis.4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. de a fi angajat cu orice fel de titlu şi de a lua sau păstra o oarecare contribuţie financiară. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. civile şi de familie. 2003-239 din 18 martie 2003 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. de a deţine sau de a purta o armă autorizată. 641. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) (Legea nr. 6° Interdicţia. 5° Confiscarea fondurilor de comerţ destinate cazării persoanelor şi servind la comiterea infracţiunii prevăzute de articolul 225-14 . 5° Interdicţia. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 225-21 (Legea nr. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie. fie cu titlu definitiv. 2 bis şi 2 ter din acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2 şi 2 ter din acest capitol.

Termenul de preempţiune al acesteia este suspendat în timpul închiderii. de orice natură ar fi ele. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2° Rambursarea cheltuielilor de repatriere a victimei sau victimelor. 3° Confiscarea fondului de comerţ. (Legea nr. 35 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la secţiunile 1 bis şi 2 din acest capitol. 37 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. Articolul 225-23 închiderea temporară prevăzută de al treilea aliniat (2°) din articolul 225-22 duce la suspendarea licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant pentru aceeaşi durată. mobile sau imobile. divizate sau nu. Secţiunea 1 : Despre atingerea adusă vieţii private Articolul 226-1 (Ordonanţa nr. a întregii unităţi sau a unor părţi din unitate utilizate în vederea prostituţiei . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 147 . Articolul 225-24 Persoanele fizice sau juridice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de articolele 225-5 până la 225-10 primesc şi următoarele: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare ce au servit direct sau indirect la comiterea infracţiunii cât şi produsele infracţiunii deţinute de o persoană alta decât persoana ce practică prostituţia. primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor lor sau numai a unei părţi din acestea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. închiderea definitivă prevăzută la articolul 225-22 duce la retragerea definitivă a licenţei pentru vânzarea de băuturi sau pentru restaurant. cu excepţia aceleia prevăzută de articolul 225-10-1.2° închiderea. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani.

de aparate concepute pentru realizarea operaţiilor ce pot constitui infracţiunea prevăzută de cel de-al doilea aliniat din articolul 226-15 sau care. Articolul 226-3 Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea. prin orice fel de procedeu. permit realizarea infracţiunii prevăzute la articolul 226-1 şi care figurează pe listă întocmită în condiţiile stabilite de acelaşi decret. Articolul 225-20 148 . ameninţări. localizarea sau vânzarea. constrângere. importarea. când erau în măsură să o facă. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. fără consimţământul autorului lor. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. a cuvintelor pronunţate cu titlu privat sau confidenţial. a imaginii unei persoane care se află într-un loc privat. 2° Realizarea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea unei publicităţi în favoarea unui aparat capabil să permită comiterea infracţiunilor prevăzute în articolul 226-1 şi în al doilea aliniat din articolul 226-15 dacă această publicitate constituie o incitare la comiterea acestei infracţiuni. oferta. fără consimţământul acesteia. Dacă delictul prevăzut de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. înregistrarea sau transmiterea. în afara cazurilor în care legea o permite. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro atingerea voluntară. Articolul 226-4 (Ordonanţa nr. înregistrarea sau transmiterea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea. în absenţa autorizaţiei ministeriale ale căror condiţii de concesiune sunt stabilite prin decretul Consiliului de State. expoziţia. consimţământul acestora este presupus. Dacă actele menţionate în acest articol au fost îndeplinite la vedere şi cu ştiinţa celor interesaţi fără ca aceştia să se opună. deţinerea. adusă intimităţii vieţii private aproapelui: 1° Captarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Introducerea sau deţinerea în domiciliul aproapelui cu ajutorul unor manevre. concepute pentru detectarea de la distanţă a conversaţiilor. aducerea sau încuviinţarea aducerii la cunoştinţa publicului sau a unui terţ sau utilizarea în orice mod a vreunei înregistrări sau document obţinut cu ajutorul unuia din actele prevăzute de articolul 226-1.

2° Interdicţia. Secţiunea 2 : Despre atingerea adusă reprezentării persoanei Articolul 226-8 (Ordonanţa nr. de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 226-7 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. dacă nu este evident că este vorba de un montaj sau dacă nu sunt menţionate acestea în mod expres. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. acţiunea publică nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. de infracţiunile definite în această secţiune. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . montajul realizat cu cuvintele sau imaginea unei persoane fără consimţământul său. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 149 . sau a reprezentantului său. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro publicarea. prin orice mod. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 226-6 în cazurile prevăzute de articolele 226-1 şi 226-2. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35.Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

a unei fapte care poate să ducă la sancţiuni judiciare. administrative sau disciplinare şi pe care o ştim inexactă în totalitate sau parţial. Articolul 226-11 150 . tribunalul anunţat de urmăririle contra denunţătorului apreciază pertinenţa acuzaţiilor aduse de acesta. efectuată prin orice mijloc şi îndreptată contra unei persoane determinate. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în orice alt caz. dacă este adresată fie unui funcţionar din justiţie sau din poliţia administrativă sau judiciară. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. Dacă fapta denunţată a făcut loc la urmăriri penale. Articolul 226-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. devenită definitivă. a achitare. nu se poate lua o hotărâre în privinţa urmăririlor exercitate împotriva autorului denunţării decât după decizia ce pune capăt definitiv procedurii cu privire la fapta denunţată. Falsitatea faptei denunţate rezultă în mod necesar din decizia. Secţiunea 3 : Despre denunţarea calomnioasă Articolul 226-10 (Ordonanţa nr. Articolul 226-9 Articolele 226-5 şi 226-7 se aplică acestei secţiuni. fie superiorilor ierarhici sau angajatorului persoanei denunţate. fie unei autorităţi ce are autoritatea să-i de urmare sau să anunţe autoritatea competentă. care declară că realitatea faptei nu este stabilită sau că aceasta nu este imputabilă persoanei denunţate. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. sau de punere în libertate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Denunţarea. de infracţiunile definite în articolul 226-10.Dacă delictul prevăzute de aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

2° Interdicţia. nu se aplică: 1° Celui care informează autorităţile judiciare. 3° Profesioniştilor din domeniul sănătăţii sau din acţiunea socială care informează prefectul şi. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. prefectul poliţiei despre caracterul periculos pentru ei sau pentru aproapele persoanelor care le consultă şi de care ştiu că deţin o armă sau că şi-au manifestat intenţia de a deţine una. 2003-239 din 18 martie 2003 art. sexuale sau psihice de orice natură. cu titlu definitiv sau pentru o durată de cel mult cinci ani. fie din cauza unei funcţii sau a unei misiuni temporare. Dacă victima este minoră. 2004-1 din 2 ianuarie 2004 art. (Legea nr. în plus. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Paragraful 1: Despre atingerea adusă secretului profesional Articolul 226-13 (Ordonanţa nr. inclusiv dacă este vorba de atingeri sexuale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Destăinuirea unei informaţii cu caracter secret de către o persoană care este depozitara sa fie prin starea socială sau profesie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 11 Monitorul Oficial din 3 ianuarie 2004) Articolul 226-13 nu se aplică în cazurile în care legea impune sau autorizează destăinuirea secretului. 89 Monitorul Oficial din 18 ianuarie 2002) (Legea nr. medicale sau administrative despre privaţiuni sau maltratări. 85 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) (Legea nr. Semnalarea autorităţilor competente efectuată în condiţiile prevăzute în acest articol nu poate face obiectul nici unei sancţiuni disciplinare. pe plan fizic sau psihic. 2002-73 din 17 ianuarie 2002 art. Articolul 226-11 151 . se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2° Medicului care. la Paris. aduce la cunoştinţa procurorului Republicii maltratările sau privaţiunile pe care le-a constatat. acordul său nu este necesar. în exercitarea profesiunii sale şi care îi permit să bănuiască că au fost comise unele violenţe fizice. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. de a exercita direct sau indirect activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de care a avut cunoştinţă şi care au fost aplicate unui minor sau unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei sau incapacităţii sale fizice sau psihice. cu acordul victimei. 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr.

în Polynesia franceză şi în insulele Wallis şi Futuna. Paragraful 2 : Despre atingerea adusă secretul corespondenţelor Articolul 226-11 152 .NOTĂ : Legea 2004-1 din 3 ianuarie 2004 art. 226-14 din codul penal se aplică în Noua Caledonie. 16: Dispoziţiile articolului L.

comisă cu rea voinţă. 360 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. 2004-801 din 6 august 2004 art. a corespondenţelor emise.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr. sau luarea frauduloasă la cunoştinţă despre ele. suprimarea. chiar şi prin neglijenţă. 153 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. a unei prelucrări care a făcut obiectul uneia din măsurile prevăzute la 2° din I din articolul 45 din legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. întârzierea sau deturnarea. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. inclusiv din neglijenţă. la fişiere şi libertăţi. Secţiunea 5 : Atingeri aduse drepturilor unei persoane rezultate din fişiere sau prelucrări informatice Articolul 226-16 (Legea nr. comisă cu rea voinţă. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro. utilizarea sau divulgarea. a corespondenţelor sosite sau nu la destinaţie şi adresate terţilor. chiar prin neglijenţă. a normelor simplificate sau de exonerare stabilite în acest scop de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. deturnarea. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dacă a realizat sau a pus să se realizeze o prelucrare de date cu caracter personal în condiţiile prevăzute de I sau II din articolul 24 din legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse interceptarea. nerespectarea. a prelucrărilor de date cu caracter personal fără să fie respectate formalităţile prealabile punerii lor în operă prevăzute de lege se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea. (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-801 din 6 august 2004 art. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. transmise sau primite prin telecomunicaţii sau instalarea aparatelor concepute pentru realizarea acestor interceptări. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deschiderea. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea.

154 . 2004-801 din 6 august 2004 art. a unei prelucrări de date cu caracter personal incluzând printre datele pe care poartă numărul de înscriere a persoanelor în repertoriul naţional de identificare a persoanelor fizice. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze a unei prelucrări de date cu caracter personal fără Articolul 226-18 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 226-17 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-16-1 (introdus de Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 art.Articolul 226-15 (Ordonanţa nr. 4 Monitorul Oficial din 2 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Colectarea de date cu caracter personal printr-un mijloc fraudulos. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea sau punerea să se realizeze. 2004-801 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-548 din 1 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. neloial sau ilicit se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro amendă. în afară de cazurile în care prelucrarea a fost autorizată în condiţiile prevăzute de legea nr.

2004-801 din 6 august 2004 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 155 . în special comercială. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 226-19 (Ordonanţa nr. 2004-801 din 6 august 2004 art. 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Realizarea unei prelucrări de date cu caracter personal cu privire la o persoană fizică în ciuda opunerii acestei persoane. dacă această prelucrare răspunde în scopul prospecţiunii.punerea în operă a măsurilor prescrise la articolul 34 din legea nr. Articolul 226-18-1 (introdus de Legea nr. sau dacă această opunere se bazează pe motive legitime.

se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. sau apartenenţele sindicale ale persoanelor. 2004-801 din 6 august 2004 art. în afara cazurilor prevăzute de lege. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Stocarea datelor cu caracter personal dincolo de durata prevăzută de lege sau regulament. 5 Monitorul Oficial din 13 aprilie 2000) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. sau de declaraţia prealabilă adresată Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. statistice sau ştiinţifice în condiţiile prevăzute de lege. 2004-801 din 6 august 2004 art. 156 . 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în caz de prelucrare de date cu caracter personal având ca scop cercetarea în domeniul sănătăţii. prelucrarea în alte scopuri decât istorice. sau dacă este vorba de o persoană decedată.în afara cazurilor prevăzute de lege. punerea sau stocarea în memorie informatică. de cererea de autorizare sau avizare. sau care sunt legate de sănătatea sau orientarea sexuală a acestora. statistice sau ştiinţifice a datelor cu caracter personal stocate dincolo de durata menţionată în primul aliniat. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro realizarea unei prelucrări: 1° Fără să fi informat individual în prealabil persoanele în contul cărora datele cu caracter personal sunt culese sau transmise despre dreptul lor de acces. numai dacă această stocare se efectuează în scopuri istorice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în ciuda refuzului exprimat de aceasta în timpul vieţii. fac să apară originile rasiale sau etnice. direct sau indirect. de natura datelor transmise şi a destinatarilor acestora. 2° în ciuda opunerii persoanei respective sau. 2000-321 din 12 aprilie 2000 art. Articolul 226-20 (Legea nr. condamnări sau măsuri de cauţiune. opiniile politice. dacă legea o prevede. în absenţa consimţământului clar şi expres al persoanei. rectificare şi opunere. Articolul 226-19-1 (introdus de Legea nr. filozofice sau religioase. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. fără consimţământul expres al celui interesat. punerea sau stocarea în memorie informatică a datelor cu caracter personal cu privire la infracţiuni. a datelor cu caracter personal care. în afară de cazurile prevăzute de lege.

clasării. de a aduce aceste date. în cazurile prevăzute în cele două aliniate precedente. urmărirea nu poate fi exercitată decât la plângerea victimei. realizată de orice persoană ce deţine date cu caracter personal cu ocazia înregistrării. 2004-801 din 6 august 2004 art. 34 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Ordonanţa nr. transmisiei lor sau a oricărei forme de prelucrare. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. de deturnare a acestor informaţii din finalitatea aşa cum este definită de dispoziţia legislativă. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. la cunoştinţa unui terţ care nu a re capacitatea de a le primi se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. 2004-801 din 6 august 2004 art. transmisiunii lor sau a unei alte forme de prelucrare. clasării. realizată de orice persoană care a adunat. actul reglementar sau decizia Comisie naţionale a informaticii şi libertăţilor ce autorizează prelucrarea automată sau prin declaraţii prealabile punerii în operă a acestei prelucrări. 2004-801 din 6 august 2004 art. fără autorizaţia celui interesat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Articolul 226-21 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau a reprezentantului său legal. Divulgarea prevăzută în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro dacă a fost comisă din imprudenţă sau neglijenţă. 95-116 din 4 februarie 1995 art. Articolul 226-22-1 (introdus de Legea nr. a datelor cu caracter personal a cărei divulgare ar avea ca efect atingerea adusă consideraţiei celui interesat sau intimităţii vieţii sale. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) 157 . cu ocazia înregistrării. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta. (Legea nr.

2° Pedepsele menţionate la 2°. 4°. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 5°.(Ordonanţa nr. Membrii şi agenţii Comisiei naţionale a informaticii şi libertăţilor sunt abilitaţi să constate ştergerea acestor date. Articolul 226-23 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta. 3°. 7°. ştergerea tuturor datelor cu caracter personal sau a unei părţi din acestea ce fac obiectul prelucrării dând locul infracţiunii poate fi ordonată. Articolul 226-24 (Legea nr. Articolul 226-22-2 (introdus de Legea nr. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Dispoziţiile articolului 226-19 se aplică prelucrărilor neautomate de date cu caracter personal a căror punere în operă nu se limitează la exercitarea activităţilor exclusiv personale. 2004-801 din 6 august 2004 art. de a transfera sau a pune să se transfere date cu caractere personal ce fac obiectul sau sunt destinate să facă obiectul unei prelucrări către un Stat ce nu aparţine Comunităţii europene în încălcarea măsurilor luate de Comisia Comunităţilor europene sau de Comisia naţională a informaticii şi libertăţilor menţionate la articolul 70 din legea nr. 14II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. 2004-801 din 6 august 2004 art. 8° şi 9° din articolul 131-39. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 158 . Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 78-17 din 6 ianuarie 1978 citată mai sus se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 300 000 Euro. în afara cazurilor prevăzute de lege. 2004-801 din 6 august 2004 art. 14 Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazurile prevăzute de articolele 226-16 până la 226-22-1.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 6 : Atingeri aduse persoanei ce rezultă din examinarea caracteristicilor sale genetice sau din identificarea prin amprentele sale genetice 159 .(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Examinarea caracteristicelor genetice ale unei persoane în alte scopuri decât cele medicale sau de cercetare ştiinţifică. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. fără să-i fi cerut în prealabil consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-10 din codul civil. sau în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică. 4 III. Articolul 226-26 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 5 V Monitorul Oficial din 7 august Articolul 226-27 160 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Deturnarea din finalităţile lor medicale sau din cercetarea ştiinţifică a informaţiilor culese cu privire la o persoană prin examinarea caracteristicilor sale genetice se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. (Ordonanţa nr. 361 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art.Articolul 226-25 (Legea nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 161 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fie titularul agrementului prevăzut la articolul L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. Articolul 226-28 (Legea nr. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţiuni condusă de forţele armate sau formaţiunile corelate. Cercetarea identificări cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 . 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 2004) Identificarea unei persoane prin amprentele sale genetice în scopuri medicale sau de cercetare ştiinţifică fără să-i fi obţinut consimţământul în condiţiile prevăzute de articolul 16-11 din codul civil se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 145-16 din codul sănătăţii publice. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetă sau de instrucţie luată printr-o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare Articolul 226-28 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa infracţiunilor la articolele 226-25. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2004-800 din 6 august 2004 art. 226-26. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 7°. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite în această secţiune. 2004-800 din 6 august 2004 art. 5°. Articolul 226-30 (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 4°. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) (Legea nr. 3°. 2004-800 din 6 august 2004 art. 93 IIMonitorul Oficial din 26 martie 2005 în vigoare la 1 iulie 2005) Articolul 226-29 (Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 8° şi 9° din articolul 131-39. 2005-270 din 24 martie 2005 art. 226-27 şi 226-28 se pedepseşte c aceleaşi pedepse.(Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131 -38 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 4 III Monitorul Oficial din 7 august 2004) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Secţiunea 7 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice Articolul 226-31 (introdus de Legea nr. 8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 162 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2° Pedepseşte menţionate la 2°.

8 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) 1° Interdicţia drepturilor civice. Confiscarea aparatelor vizate de articolul 226-3 este obligatorie. Articolul 227-2 Abandonul unui minor de cincisprezece ani care a dus la o mutilare sau o infirmitate permanentă a acestuia se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Abandonul unui minor de cincisprezece ani într-un loc oarecare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . de a deţine sau purta o armă autorizată. 5° în cazul prevăzut de articolele 226-1 până la 226-3. Abandonul unui minor de cincisprezece ani urmat de moartea acestuia se pedepseşte cu treizeci ani închisoare penală. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. Secţiunea 1 : Despre abandonul minorului Articolul 227-1 (Ordonanţa nr. 3° Interdicţia. 226-15 şi 226-28. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate.(Legea nr. Secţiunea 2 : Despre abandonul familiei 163 . 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2° Interdicţia de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. cu condiţia ca circumstanţele abandonului să fi permis asigurarea sănătăţii şi securităţii acestuia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. 226-8. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolul 226-28 şi de tentativa acestor infracţiuni ce au calitatea de expert judiciar sunt de asemenea şterse de pe lista pe care sunt înscrise. civile şi de familie.

2001-504 din 12 iunie 2001 art. 164 . al unui descendent. 12 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neexecutarea. de către o persoană. rămânând mai mult de două luni fără să se achite integral de această obligaţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 227-4 (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 15000 euro. natural sau adoptiv. o contribuţie. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. o contribuţie. Infracţiunile prevăzute de primul aliniat din acest articol sunt asimilate cu abandonurile familiei pentru aplicarea lui 3° din articolul 373 din codul civil. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. VII şi VIII din cartea I din codul civil.Articolul 227-3 (Ordonanţa nr. Articolul 227-4-1 (introdus de Legea nr. VI. este obligată să plătească o pensie. subvenţii sau prestaţii de orice natură. legitim. subvenţii sau prestaţii de orice natură datorate din cauza uneia din obligaţiile familiale prevăzute de titlurile V. nu îşi anunţă creditorul de schimbarea domiciliului într-un termen de o lună de la această schimbare. al unui ascendent sau al soţului/soţiei o pensie. a unei decizii judiciare sau a unei convenţii judiciar omologată ce îi impune să plătească în favoarea unui copil minor. în condiţiile prevăzute la articolul 227-3.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană care îşi schimbă domiciliul în altă parte. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 227-6 (Legea nr. Secţiunea 3 : Despre atingerile aduse exercitării autorităţii părinteşti Articolul 227-5 (Ordonanţa nr. copiii săi locuind împreună cu aceasta.Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 27 Monitorul Oficial din 6 iulie 1996) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 165 . nu îşi anunţă schimbarea domiciliului. 2° Pedepseşte menţionate la 2° până la 9° din articolul 131-39. celor care pot exercita în privinţa copiilor un drept de vizită sau de găzduire în virtutea unei sentinţe sau a unei convenţii judiciar omologată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 96-604 din 5 iulie 1996 art. într-un termen de o lună de la această schimbare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Refuzul pe nedrept de a arăta un copil minor unei persoane care are dreptul să-1 reclame se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

2002-305 din 4 martie 2002 art. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 166 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2° Dacă copilul minor este reţinut pe nedrept în afara teritoriului Republicii. natural sau adoptiv.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană alta decât cele menţionate la articolul 227-7 de a sustrage. Articolul 227-9 (Ordonanţa nr. 16 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro: 1° Dacă copilul minor este reţinut mai mult de cinci zile fără cei care au drept să reclame că le-a fost arătat să ştie unde se află. sustrage un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Articolul 227-11 Tentativa infracţiunilor prevăzute la articolele 227-7 şi 227-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice ascendent legitim. un copil minor din mâinile celor care îşi exercită autoritatea părintească sau cărora acesta a fost încredinţat sau la care acesta îşi are domiciliul obişnuit. Dacă persoana vinovată de faptele definite de articolele 227-5 şi 227-7 a fost decăzută din autoritatea părintească. aceste fapte se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 227-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără fraudă sau violenţă.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 227-7 (Ordonanţa nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 4 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. promisiune. a părinţilor sau a unui dintre ei ca să abandoneze un copil născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. într-un scop lucrativ. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 4 : Atingeri aduse filiaţiei Articolul 227-12 (Legea nr. ameninţare sau abuz de autoritate. Intervenirea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie prin dar. între o persoană care doreşte să adopte un copil şi un părinte care doreşte să-şi abandoneze copilul născut sau care urmează să se nască se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea fie în scop lucrativ. 167 .

7°. Secţiunea 5 : Despre punerea în pericol a minorilor Articolul 227-15 168 . 2° Pedepseşte menţionate la 2°. 5°. Tentativa infracţiunilor prevăzute de al doilea şi al treilea aliniat din acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 3°.Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la al doilea aliniat intervenirea între o persoană sau un cuplu ce doreşte să primească un copil sau o femeie care acceptă să poarte sarcina acestui copil în vederea abandonării. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 227-13 COrdonanţa nr. simularea sau disimularea care a dus la o atingere a stării civile unui copil se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. pedepsele sunt dublate. 4°. Articolul 227-14 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. Dacă aceste fapte au fost comise cu titlu obişnuit sau într-un scop lucrativ. 8° şi 9° din articolul 131-39. de infracţiunile definite în această secţiune. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) înlocuirea voluntară.

securităţii. Articolul 227-16 Infracţiunea definită la articolul precedent se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală dacă a dus la moartea victimei. de la obligaţiile sale legale până la compromiterea sănătăţii. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Ordonanţa nr. naturală sau adoptivă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. moralităţii sau educaţiei copilului său minor se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Articolul 227-17 (Ordonanţa nr. în scopul solicitării generozităţii trecătorilor. 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care părinţii unui copil sau orice persoană care îşi exercită autoritatea părintească în privinţa acestuia sau o autoritate de fapt în mod continuu. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. nu îl înscrie într-o unitate de învăţământ. fără o scuză 169 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. natural sau adoptiv sau orice altă persoană ce îşi exercită în privinţa acestuia autoritatea părintească sau care are autoritate asupra unui minor de cincisprezece ani. Articolul 227-17-1 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fără motiv legitim. 27 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Fapta prin care tatăl sau mama legitimă. îl privează pe acesta de alimente sau de îngrijiri până la compromiterea sănătăţii sale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Constituie în special o privare de îngrijiri ţinerea unui copil mai mic de şase ani pe drumul public sau într-un spaţiu afectat transportului colectiv de călători. se sustrage. 44 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care un ascendent legitim.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu ocazia intrării sau ieşirilor elevilor. 96-392 din 13 mai 1996 art. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Articolul 227-18-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) valabilă. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 18 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 170 . 98-1165 din 18 decembrie 1998 art. Fapta prin care directorul unei unităţi de învăţământ private fără contrat. Articolul 227-17-2 (Legea nr. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .(Ordonanţa nr. cum ar fi cel care este definit de articolul L. 13 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. tribunalul poate dispune împotriva acestuia interdicţia de a conduce sau a preda şi de asemenea închiderea unităţii. în plus. şi nu a închis aceste clase se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 5 Monitorul Oficial din 22 decembrie 1998) (Legea nr. de infracţiunile definite în articolele 227-15 până la 227-17-1. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 131-10 din codul educaţiei. (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a folosi ilicit stupefiante se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în ciuda unei primi a inspectorului academiei. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în ciuda primirii de către inspectorul academiei nu a luat dispoziţiile necesare pentru ca educaţia din acea unitate să fie conformă cu obiectul instrucţiei obligatorii.

oferi sau ceda stupefiante se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Articolul 227-21 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 227-18 (Legea nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. deţine. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 98-468 din 17 iunie 1998 art. în vecinătatea Articolul 227-19 (Legea nr. 28 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) 171 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor pentru a consuma de obicei şi în exces băuturi alcoolice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. în vecinătatea unei asemenea unităţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă a unui minor de a transporta. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau.2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr.

dacă minorul este provocat să comită de obicei crime sau delicte sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau 172 . Dacă este vorba de un minor de cincisprezece ani.2° Pedepseşte menţionate la articolul 131-39. Articolul 227-18 Provocarea directă a unui minor pentru a comite o crimă sau un delict se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

comisă de o persoană majoră. a unei reţele de telecomunicaţii sau dacă faptele sunt comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative sau. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 173 . 98-468 din 17 iunie 1998 art. în vecinătatea unei asemenea unităţi. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. în vecinătatea unei asemenea unităţi. Tentativa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. Articolul 227-23 (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. infracţiunea definită de acest articol se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Articolul 227-22 (Legea nr. 13. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de 1 000 000 Euro dacă faptele au fost comise în bandă organizată. 6 VIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) (Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 16 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. Aceste pedepse sunt de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro dacă minorul este mai mic de cincisprezece ani sau dacă minorul a fost pus în contact cu autorul faptelor datorită utilizării. 98-468 din 17 iunie 1998 art. de a organiza reuniuni cu expuneri sau relaţii sexuale la care asistă sau participă un minor. 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) educative sau. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. art. Aceleaşi pedepse se aplică în special faptei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. se înregistrează sau se transmite imaginea sau reprezentarea unui minor dacă această imagine sau această reprezentare are un caracter pornografic se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 6 VII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Favorizarea sau încercarea de a favoriza corupţia unui minor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. în vederea difuzării. 44 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Fapta prin care.(Legea nr. cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. 17 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se realizează.

al treilea şi al patrulea aliniat se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 500 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Dispoziţiile acestui articol se aplică şi ele imaginilor pornografice ale unei persoane al cărei aspect fizic cel al unui minor. o reţea de telecomunicaţii. 18 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. pentru difuzarea imaginii sau reprezentării minorului cu destinaţia unui public nedeterminat. importarea sau exportarea ei. Dacă infracţiunile prevăzute de acest articol sunt prezentate în presa scrisă sau audiovizuală. difuzarea prin orice mijloc şi pe orice fel de suport a unui mesaj cu caracter violent sau pornografic sau în stare să aducă atingere demnităţii umane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 174 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fabricarea. Infracţiunile prevăzute la al doilea. sau comercializarea unui asemenea mesaj. Articolul 227-24 (Ordonanţa nr.Oferirea sau difuzarea unei asemenea imagini sau reprezentări. transportarea. Deţinerea unei asemenea imagini sau reprezentări se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedepsele sunt de cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă a fost utilizată. Articolul 227-25 (Legea nr. dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. fără să se fi stabilit dacă această persoană avea optsprezece ani în ziua realizării sau înregistrării imaginii. se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. cererea importării sau exportării ei. prin orice fel de mijloc. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă acest mesaj este susceptibil de a fi văzut sau descoperit de un minor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2° Dacă este comisă de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale. 94-89 din 1 februarie 1994 art. 19 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Ordonanţa nr. pentru difuzarea mesajelor cu destinaţia unui public nedeterminat. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 227-26 (Legea nr. ameninţare sau surpriză asupra unui minor mai mare de cincisprezece ani şi neemancipat prin căsătorie se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro: 175 . 3° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice . 15 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 227-25 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă de către un ascendent legitim. natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei . 95-116 din 4 februarie 1995 art. constrângere. 121 Monitorul Oficial din 5 februarie 1995) (Legea nr. art. constrângere.(Legea nr. 4° Dacă minoail a fost pus în contact cu autorul faptelor graţie utilizării. a unei reţele de telecomunicaţii. 14 Monitorul Oficial din 5 martie 2002) Fapta prin care o persoană majoră exercită fără violenţă. ameninţare sau surpriză o atingere sexuală asupra persoanei unui minor de cincisprezece ani se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 227-27 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Atingerile sexuale fără violenţă. 13. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

1° Dacă sunt comise de către un ascendent legitim, natural sau adoptiv sau de către orice altă persoane cu autoritate asupra victimei; 2° Dacă sunt comise de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale;

în cazul în care infracţiunile prevăzute de articolele 227-22, 227-23 sau 227-25 până la 227-27 sunt comise în străinătate de către un francez sau de către o persoană ce îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez, legea franceză se aplică prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile din cea de-a doua frază a articolului 113-8 nu se aplică.

Articolul 227-28 Dacă delictele prevăzute de articolele 227-18 până la 227-21 şi 227-23 sunt comise prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Articolul 227-28-1 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 20 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

(Legea nr. 2002-305 din 4 martie 2002 art. 13 Monitorul Oficial din 5 martie 2002)

Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal, în condiţiile prevăzute de articolul 121-2, de infracţiunile definite în articolele 227-18 până la 227-26. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda, în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 ; 2° Pedepseşte menţionate la 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° şi 9° din articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Secţiunea 6 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice

176

Articolul 227-29 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 21 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998)

Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice, civile şi de familie, în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 ; 2° Suspendarea, pentru o durată de cel mult cinci ani, a permisului de conducere, această suspendare putând fi limitată conducerii în afara activităţii profesionale; 3° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita emiterea unui nou permis timp de cel mult cinci ani; 4° Interdicţia, pentru o durată de cel mult cinci ani, de a părăsi teritoriul Republicii; 5° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia, cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire; 6° Interdicţia, fie cu titlu definitiv, fie pentru o durată de zece ani sau mai mult, de a exercita o activitate profesională sau benevolă implicând un contact obişnuit cu minorii.

Articolul 227-30 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de secţiunea 4 din acest capitol primesc şi pedeapsa complementară de afişare sau de difuzare a deciziei prevăzute de articolul 131-35.

Articolul 227-31 (Legea nr. 98-468 din 17 iunie 1998 art. 4 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele vinovate

de infracţiunile definite la articolele 227-22 până la 227-27 pot fi de

Secţiunea 1 : Despre furtul simplu şi furturile agravate

Articolul 311-1

177

asemenea condamnate la o consecinţă socio-judiciar în funcţie de modalităţile prevăzute de articolele 131-36-1 până la 131-36-8.

Furtul este sustragerea frauduloasă a bunului aproapelui.

Articolul 311-2 Sustragerea frauduloasă de energie în prejudiciul aproapelui este asimilată cu furtul.

Articolul 311-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 311-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

(Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 401 Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Furtul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro:

178

1° Dacă este comis de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice, fără ca acestea să constituie o bandă organizată; 2° Dacă este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public, în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale; 3° Dacă este comis de o persoană care îşi iau pe nedrept calitatea unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ; 4° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui fără să ducă la o incapacitate totală de muncă; 5° Dacă este facilitat de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială, datorită vârstei sale, unei boli, infirmităţi, unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini, este evidentă sau cunoscută de autor; 6° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri, valori, mărfuri sau materiale, penetrând în locuri prin şiretenie, efracţie sau escaladă ; 7° Dacă este comis într-un automobil destinat transportului de călători în comun sau într-un loc destinat accesului la un mijloc de transport de călători în comun; 8° Dacă este precedat, însoţit sau urmat de un act de distrugere, degradare sau deteriorare; 9° Dacă este comis din cauza apartenenţei sau neapartenenţei, reală sau bănuită, a victimei la o etnie, naţiune, rasă sau religie determinată, sau din cauza orientării sale sexuale, reale sau bănuită. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă furtul este comis în două din circumstanţele prevăzute de acest articol. Acestea sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă furtul este comis în trei din aceste circumstanţe. septembrie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este comis de o persoană majoră cu ajutorul unuia sau mai multor minori, acţionând ca autori sau complici. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de 150000 euro dacă persoana majoră este ajutată de unul sau mai mulţi minori mai mici de treisprezece ani.

Articolul 311-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui, ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile.

Articolul 311-4-1

179

Articolul 311-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Furtul se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană ce poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Articolul 311-4-1

180

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Furtul în bandă organizată se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro. Se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat de violenţe asupra aproapelui.

181

Se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comis fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme, fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol.

Articolul 311-9-1 (introdus de Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 12 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004)

Orice persoane care a încercat să comită un furt în bandă organizată prevăzut de articolul 311-9 este scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui furt în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis de încetarea infracţiunii în curs sau evitarea ca infracţiunea să nu ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi autori sau complici.

Articolul 311-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002)

Furtul se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedat, însoţit sau urmat fie de violenţe ducând la moarte, fie de torturi sau de aceste de barbarie. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. Constituie, în sensul articolelor 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 şi 311-10, un furt urmat de violenţe furtul în urma căruia violenţele au fost comise pentru favorizarea fugii sau ou asigurarea impunităţii unui autor sau complice.

Secţiunea 2 : Dispoziţii generale

Articolul 311-12

182

cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2° în prejudiciul soţului său. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. civile şi de familie. cu excepţia cazului când soţii sunt separaţi sau autorizaţi să locuiască separat. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 311-3 â 311-5 . 44 XII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 5° Interdicţia sejurului. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia.Articolul 311-11 Nu poate avea urmări penale furtul comis de o persoană : 1° în prejudiciul ascendentului sau descendentului său. 6° Obligaţia de a atinge un stagiu de cetăţenie. Articolul 311-15 183 . în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 . Articolul 311-13 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. pentru o durată de cel mult cinci ani. 2° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 311-14 (Legea nr. a unei arme autorizate. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă.

ameninţare cu violenţe sau constrângere fie a unei semnături. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3° Pedeapsa menţionată la 8° din articolul 131-39. Secţiunea 1 : Despre extorcare Articolul 312-1 (Ordonanţa nr. 40II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) 184 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de infracţiunile definite în acest articol. fie pentru o durată de cel mult zece ani. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 311-6 până la 311-10. Extorcarea se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. fie predarea de fonduri. fie revelarea unui secret. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea este obţinerea prin violenţă. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. de valori sau a unui bun oarecare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 312-2 (Ordonanţa nr. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. angajament sau renunţări.Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 311-16 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie cu titlu definitiv. 2000-9J6 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu definitiv sau provizoriu în cazurile prevăzute de articolele 311-6 până la 311-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 311-3 până la 311-5 . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

Articolul 312-4 (Ordonanţa nr. 185 . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. a victimei la o etnie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. datorită vârstei. sau din cauza orientării sale sexuale. reale sau bănuite. Articolul 312-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. infirmităţi. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. reale sau bănuite. 2° Dacă este comisă în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei.Articolul 311-11 Extorcarea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este precedată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. naţiune. rasă sau religie determinată. este evidentă sau cunoscută de autor. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. unei boli.

Orice persoană care a încercat să comită o extorcare în bandă organizată prevăzută de articolul 312-6 este scutită de pedeapsă dacă. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea în bandă organizată se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro. fie de către o persoană care poartă o armă autorizată sau al cărei port este interzis. Ea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea. Articolul 312-7 Articolul 312-6-1 186 . Articolul 312-6 (Ordonanţa nr. însoţită sau urmată de violenţe asupra aproapelui ducând la o mutilare sau o infirmitate permanentă. a celorlalţi autori sau complici. a celorlalţi autori sau complici.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unei extorcări în bandă organizată este redusă pe jumătate dacă. dacă este cazul. a permis încetarea infracţiunii sau evitarea ca infracţiunea să ducă la moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. dacă este cazul. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. Ea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă dacă este comisă fie cu utilizarea sau ameninţarea unei arme. aceasta este de douăzeci de ani.

312-4.Articolul 312-5 (Ordonanţa nr. însoţită sau urmată de violenţe ducând la moarte. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune. Articolul 312-9 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. sau de torturi sau de acte de barbarie. 6IX Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Neputinţa de a justifica resursele corespunzând felului său de viaţă fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane ce au comis infracţiunile prevăzute la articolele 312-6 şi 312-7 Articolul 312-8 Constituie. 312-6 şi 312-7. în sensul articolelor 312-2. o extorcare urmată de violenţe extorcarea în urma căreia au fost comise violenţe pentru favorizarea fugii sau asigurarea impunităţii unui autor sau a unui complice. Articolul 312-6-1 187 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. Articolul 312-7-1 (introdus de Legea nr. 312-3. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Extorcarea se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă este precedată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

în reuniune şi în mod agresiv.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Articolul 312-12 Tentativa delictelor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. sau sub ameninţarea unui animal periculos. de valori sa a unui bun oarecare. Articolul 312-11 188 . Şantajul se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Secţiunea 2 bis : Despre cererea de fonduri sub constrângere Articolul 312-12-1 (introdus de Legea nr. pe drumul public. fie dezvăluirea unui secret. fie unei semnături. predarea de fonduri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedeapsa este de şapte ani închisoare şi amenda de 100000 euro. de valori sau a unui bun se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. se solicită. fie predarea de fonduri. Secţiunea 2 : Despre şantaj Articolul 312-10 (Ordonanţa nr. angajament sau renunţare. 65 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Fapta prin care. Dacă autorul şantajului şi-a pus ameninţarea în execuţie. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică infracţiunilor prevăzute de această secţiune. ameninţând cu dezvăluirea sau imputarea faptelor capabile să aducă atingere onoarei sau consideraţiei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şantajul este obţinerea.

2004-204 din 9 martie 2004 art. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. Articolul 312-14 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. civile şi de familie. 3° Interdicţia de a deţine sau a purta. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-5-1. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 312-13 (Legea nr. fie cu titlu definitiv. pentru o durată de cel mult cinci ani. această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute la articolele 312-3 până la 312-7 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 312-1. 5° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . o armă autorizată. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 312-2 şi 312-10 .sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 312-2 până la 312-7. Articolul 312-11 189 . fie pentru o durată de cel mult zece ani. 6° Obligaţia de atingere a unui stagiu de cetăţenie. 44 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2° Interdicţia. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 6 X Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 312-11 190 . Secţiunea 1: Despre escrocherie Articolul 313-1 (Ordonanţa nr. prin care se înşeală o persoană fizică sau juridică şi prin care este determinată astfel. în prejudiciul său sau în prejudiciul unui terţ. 3 Monitorul Oficial du 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 313-2 (Ordonanţa nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Escrocheria se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. să predea fondurile. de infracţiunile definite în acest capitol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pedepseşte menţionate la 2° din articolul 131-39. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie prin abuzul unei calităţi reale.sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Articolul 312-15 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. fie prin utilizarea unui nume fals sau a unei calităţi false. valorile sau un bun oarecare. fie prin utilizarea de manevre frauduloase. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Escrocheria este fapta. să furnizeze un serviciu sau să consimtă un act producând o obligaţie sau descărcare.

sau facilitarea justificării resurselor fictive pentru aceleaşi persoane se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Şterpelirea este fapta prin care o persoană care se ştie că este în imposibilitatea absolută de plată sau care este determinată sa nu plătească: 1° Serveşte băuturi sau alimente într-o unitate care vinde băuturi sau alimente . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de escrocherie. Articolul 313-3 Tentativa infracţiunilor prevăzute de această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile înrudite cu escrocheria Articolul 313-5 (Ordonanţa nr. unei boli. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă escrocheria este realizată: 2° De către o persoană care îşi ia pe nedrept calitate unei persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public . datorită vârstei. infirmităţi. Pedepsele sunt de zece ani închisoare şi amenda de până la 1 000 000 Euro dacă escrocheria este comisă în bandă organizată. Articolul 312-11 191 . este evidentă sau cunoscută de autor. 3° De către o persoană care face apel la public în vederea emiterii de titluri sau în vederea colectării de fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială.

prin cadouri. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. 4° Merge cu taxi sau cu maşina. promisiuni. înţelegeri sau orice alt mijloc fraudulos. într-o adjudecare publică. se împiedică sau se tulbură libertatea licitaţiilor sau prezentărilor. un bun imobiliar ce aparţine aproapelui. se dispersează un licitant sau se limitează licitaţiile sau prezentările. Fapta prin care se pune la dispoziţia unui terţ. în vederea stabilirii locuinţei sale prin vărsarea unei contribuţii sau furnizarea vreunui avantaj în natură. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. 3° Serveşte carburanţi sau lubrifianţi cu care îşi alimentează toate rezervoarele sau o parte din rezervoarele unui automobil de la profesionişti de distribuţie. 2° Fapta prin care se începe sau se participă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. la o scoatere la licitaţie fără sprijinul funcţionarului ministerial competent sau al unei societăţi de vânzări voluntare de mobilă la licitaţiile publice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care se acceptă asemenea daruri sau promisiuni. Articolul 313-6 (Legea nr. Şterpelirea se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse: 1° Fapta prin care. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. Tentativa infracţiunilor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. într-o adjudecare publică. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 22500 euro. 192 . prin violenţe sau ameninţări. 16 Monitorul Oficial din 11 iulie 2000) (Ordonanţa nr.1° De către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. fără să poată justifica autorizarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă al acestui bun. după o adjudecare publică. 2000-642 din 10 iulie 2000 art.

313-6 şi 313-6-1 primesc de asemenea excluderea din pieţele publice pentru o durată de cel mult cinci ani. civile şi de familie. 4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 2003-239 din 18 martie 2003 art. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 3° închiderea. Articolul 313-8 (Legea nr. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 193 . 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. pentru o durată de cel mult cinci ani. 5° Interdicţia sejurului. 2° Interdicţia. 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 313-7 (Legea nr. 57 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 313-1.(introdus de Legea nr. 313-2. 2003-239 din 18 martie 2003 art. 313-2. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 57 3° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 313-1. 313-6 şi 313-6-1 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice.

Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 2003-239 din 18 martie 2003 art. să le Abuzul de încredere se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. fonduri. Secţiunea 1 : Despre abuzul de încredere Abuzul de încredere este fapta prin care o persoană deturnează. 2001-504 din 12 iunie 2001 art.(introdus de Legea nr. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 57 4° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 2004-204 din 9 martie 2004 art. de infracţiunile definite la articolele 313-1 până la 313-3 şi la articolul 313-6-1. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie ca conducător sau presupus de drept sau de fapt al unei întreprinderi industriale sau comerciale . valori sau un bun oarecare care i-au fost încredinţate şi pe care a acceptat în schimb să reprezinte sau se le folosească într-un anumit scop. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 314-2 (Ordonanţa nr. 57 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Articolul 313-9 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 194 . în prejudiciul aproapelui. 21 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Legea nr. 51 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 750000 euro dacă abuzul de încredere este realizat: 1° De către o persoană care face apel la public pentru a obţine restituirea de fonduri sau de valori fie pentru sine. le restituie.

3° în prejudiciul unei asociaţii care face apel la public în vederea colectării fonduri în scopuri de într-ajutorare umanitară sau socială . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° De către orice altă persoană care. un împrumutător sau un terţ donator de gaj.Articolul 314-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 314-6 (Ordonanţa nr. chiar şi cu titlu accesoriu. la operaţiunile ce privesc bunurile terţilor în contul cărora aceasta îşi acoperă fonduri sau valori. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 4° în prejudiciul unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. infirmităţi. datorită vârstei sale. este evidentă sau cunoscută de autor. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 1500000 euro dacă abuzul de încredere este realizat de un mandatare de justiţie sau de un funcţionar public sau ministerial fie în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale. Secţiunea 2 : Despre deturnarea de gaj sau obiect sechestrat Articolul 314-5 (Ordonanţa nr. fie din cauza calităţii sale. Tentativa infracţiunii prevăzute de acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care debitor. distruge sau deturnează obiectul pus ca gaj se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. în mod obişnuit. se consacră sau îşi oferă sprijinul. unei boli. Articolul 314-4 Dispoziţiile articolului 311-12 se aplică delictului de abuz de încredere. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel sechestrat distruge sau deturnează un obiect sechestrat între mâinile sale 195 .

cvasi-delictuală sau de alimente. tribunalul poate decide ca pedeapsa pe care el o pronunţă să nu se confunde cu cea care a fost pronunţată anterior. Articolul 314-9 196 . se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 314-8 Jurisdicţia poate decide ca persoana condamnată drept complice la infracţiunea definită la articolul 314-7 să fie obligată solidar. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în vederea sustragerii de la execuţia unei condamnări de natură patrimonială pronunţată de o jurisdicţie represivă sau. delictuală sau cvasi-delictuală. fie disimulând câteva din bunurile sale. în materie delictuală. Secţiunea 3 : Despre organizarea frauduloasă a insolvabilităţii Articolul 314-7 (Ordonanţa nr. în limita fondurilor sau a valorii venale a bunurilor primite cu titlu gratuit sau oneros. la datoriile pecuniare ce rezultă din condamnarea de la execuţia căreia autorul infracţiunii a vrut să se sustragă. fie diminuând sau disimulând toate sau o parte din veniturile sale. ea nu curge decât de la ultima uneltire ce a avut ca obiect organizarea sau agravarea insolvabilităţii debitorului dacă ultima uneltire are loc după această condamnare. Dacă condamnarea de natură patrimonială a fost pronunţată de o jurisdicţie represivă. totuşi. chiar înainte de decizia judiciară de constatare a datoriei sale. Prescrierea acţiunii publice nu curge decât la condamnarea de la execuţia căreia debitorul a vrut să se sustragă. Comite aceleaşi delict conducătorul de drept sau de fapt al unei persoane juridice care organizează sau agravează insolvabilitatea acesteia în condiţiile definite în aliniatul precedent în vederea sustragerii de la obligaţiile pecuniare ce rezultă dintr-o condamnare pronunţată în materie penală. organizează sau îi agravează insolvabilitatea fie mărind pasivele sau diminuând activele din patrimoniul său. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un debitor.în garanţia drepturilor unui creditor şi încredinţat în grija sa sau a unui terţ se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. Tentativa infracţiunii prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. pronunţată de o jurisdicţie civilă.

a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate. pentru o durată de cel mult cinci ani. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . deciziile judiciare şi convenţiile omologate judiciar privind obligaţia de a-şi vărsa prestaţiile. 314-6 şi 314-7 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 3° închiderea. subvenţiile sau contribuţiile în contul căsătoriei sunt asimilate cu condamnările la plata de alimente. 5° Interdicţia. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. Articolul 314-12 197 . pentru o durată de cel mult cinic ani. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Articolul 314-11 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 314-5. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de persoane care sunt autorizate. 314-2 şi 314-3 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice.Pentru aplicarea articolului 314-7. civile şi de familie. 2° Interdicţia. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 314-10 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute în articolele 314-1. 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. pentru o durată de cel mult cinci ani. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă.

în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale. 2° Dacă este comisă în bandă organizată. de produsului unei crime sau al unui delict. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. sau de a face pe intermediarul pentru a-1 transmite. ştiind că acel lucru provine dintr-o crimă sau un delict. de infracţiunile definite la articolele 314-5. prin orice mijloc. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 314-6 şi 314-7. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal.Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 198 . 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. se deţine sau se transmite un lucru. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea este fapta prin care se disimulează. în cunoştinţă de cauză. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pedepseşte menţionate în articolul 131-39. Constituie de asemenea dosire fapta prin care. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. se beneficiază. Dosirea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. Articolul 321-2 (Ordonanţa nr. Secţiunea 1 : Despre dosire Articolul 321-1 (Ordonanţa nr. de infracţiunile definite la articolele 314-1 şi 314-2.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană cu autoritate asupra unui minor care trăieşte cu ea şi comite de 199 .Articolul 321-3 (Ordonanţa nr. primeşte pedepsele ataşate singurelor circumstanţe de care a avut cunoştinţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu infracţiunea din care provine bunul dosit. Articolul 321-5 Dosirea este asimilată. dositorul primeşte pedepsele ataşata infracţiunii de care a avut cunoştinţă şi. Secţiunea 2 : Despre infracţiunile asimilate sau înrudite cu dosirea Articolul 321-6 (Ordonanţa nr. în privinţa recidivei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pedepsele cu amenda prevăzute de articolele 321-1 şi 321-2 pot fi mărite peste 375000 euro până la jumătate din valoarea bunurilor dosite. Articolul 321-4 Dacă infracţiunea din care provine bunul dosit se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată mai mare decât cea a închisorii dată în aplicarea articolelor 321-1 sau 321-2.

Articolul 321-7 (Legea nr. să ţină zilnic. inclusiv din neglijenţă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană. Dacă activitatea profesională definită la primul aliniat este exercitată de o persoane juridică. sau dacă organizatorul manifestării prevăzute în al doilea aliniat este o persoană juridică. o manifestare în vederea vânzării sau schimbului de obiecte menţionate în aliniatul precedent. cu excepţia funcţionarilor publici sau ministeriali. omite. 362 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. inclusiv din neglijenţă. să ţină zilnic. care organizează. un registru care să permită identificarea vânzătorilor. omite. un registru care să cuprindă o descriere a obiectelor achiziţionate sau deţinute în vedrea vânzării sau schimbului şi care să permită identificarea acestor obiecte cât şi cea a persoanelor care i le-au vândut sau adus în schimb. Articolul 321-8 200 . în condiţiile prevăzute de decret în Consiliul de Stat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. obligaţia de a ţine registrul îi revine conducătorilor acestei persoane juridice. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Amenda poate fi mărită peste 375000 euro până la jumătatea valorii bunurilor dosite. într-un loc public sau deschis publicului.obicei infracţiuni sau delicte împotriva bunurilor aproapelui nu poate să justifice resursele ce corespund modului său de viaţă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană a cărei activitate profesională înseamnă vânzarea de obiecte mobiliare folosite sau achiziţionate de la alte persoane decât cele care le fabrică sau le comercializează. în condiţiile prevăzute prin decret în Consiliul de Stat.

de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care această persoană refuză să prezinte acest registru autorităţii competente. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 321-6. 321-7 şi 321-8 . 321-7 şi 321-8 . 3° închiderea unităţilor sau uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate.(Ordonanţa nr. 7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este cel condamnat sau la dispoziţia căruia se află acesta. 201 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană menţionată în aliniatul precedent trece în registrul prevăzut de acest articol menţiuni inexacte. în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4 . 8° Interdicţia de sejur. civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 2° Interdicţia. 321-6. 321-7 şi 321-8 . 4° Excluderea de pe pieţele publice cu titlu definitiv sau temporar în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 321-1. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1. 321-6. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 6° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. Secţiunea 3 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 321-9 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. această închidere fiind definitivă sau temporară în cazurile prevăzute de articolele 321-2 şi 321-4 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 321-1.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 9° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 7°. 6°. Articolul 321-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 5°. degradările şi deteriorările care nu prezintă nici un pericol pentru persoane Articolul 322-1 202 . 8° şi 9° din articolul 131-39. 4°. pedepsele menţionate la 2°. fie cu titlu definitiv. Articolul 321-10 In cazurile prevăzute la articolele 321-1 până la 321-4. 3° în cazurile prevăzute de articolele 321-7 şi 321-8. Articolul 321-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Secţiunea 1 : Despre distrugerile. Interdicţia menţionată la 1° din articolul 131-37 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. pot fi de asemenea pronunţate celelalte pedepse complementare date pentru crimele sau delictele din care provine bunul dosit. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolul 321-2. fie pentru o durată de cel mult zece ani. de infracţiunile definite în articolele 321-1 până la 321-4. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 321-7 şi 321-8.

2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. 2° Un registru. 26 Monitorul Oficial din 4 august 1995) (Ordonanţa nr. semne sau desene. organizată de către o persoană publică. Trasarea de inscripţii. un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. dacă nu a rezultat decât o daună uşoară. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. pe faţade. 95-877 din 3 august 1995 art. 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 203 . dacă bunul distrus. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. automobile. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. fără autorizaţie prealabilă. 8 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro şi cea definită la al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 7500 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. 4° Un obiect prezentat la o expoziţie cu caracter istoric. Articolul 322-2 (Legea nr. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . cultural sau ştiinţific. o minută sau un act original al autorităţii publice . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Distragerea. degradat sau deteriorat este : 1° Destinat utilităţii sau decorării publice şi aparţine unei persoane publice sau însărcinate cu o misiune din serviciul public . o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. (Ordonanţa nr. dramuri publice sau pe mobilier urban se pedepseşte cu amenda de 3750 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general dacă nu a rezultat decât o daună uşoară.

datorită vârstei sale. infirmităţi. infracţiunea este de asemenea constituită dacă autorul său este proprietarul bunului distrus. a persoanei proprietare sau utilizatore a acestui bun la o etnie. naţiune. (Legea nr. plângerea sau depoziţia. 5° Dacă este comis într-o locuinţă sau într-un loc utilizat sau destinat pentru antrepozitul de fonduri. unei boli. 4° Dacă este comisă în prejudiciul unui martor. penetrând în locuri prin şiretenie. 204 . degradat sau deteriorat. pedepsele date sunt de asemenea de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro. fie pentru împiedicarea denunţării faptei. în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor sau misiunii. avocat. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. funcţionar public sau ministerial. 2° Dacă este facilitată de starea unei persoane a cărei vulnerabilitate specială. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. din administraţia penitenciară sau de către orice altă persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.2° în cazurile prevăzute de articolele 321-1 până la 321-4. în cazul prevăzut la 3° din acest articol. efracţie sau escaladă . fie având în vedere denunţarea. de la vamă. 3° Dacă este comisă în prejudiciul unui magistrat. plângerii sau dării în judecată. 9 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) Infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro şi cea definită la cel de-al doilea aliniat din acelaşi articol cu amenda de 15000 euro şi cu o pedeapsă de muncă de interes general : 1° Dacă este comisă de mai multe persoane ce acţionează în calitate de autor sau de complice. mărfuri sau materiale. 24 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) (Legea nr. reale sau bănuite. este evidentă sau cunoscută de autor. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 13 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. a unui jurat. valori. rasă sau religie determinată. a unui funcţionar al poliţiei naţionale. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei. a unui militar din jandarmerie. unei deficienţe fizice sau psihice sau unei sarcini. 96-647 din 22 iulie 1996 art. a unei victime sau a unei părţi civile.

degradări şi deteriorări periculoase pentru persoane Articolul 322-5 205 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. chiar şi temporară. Dacă instalarea se face cu ajutorul automobilelor. se poate trece la sechestrarea lor. se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 3 750 Euro. 53 1° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Instalarea în reuniune. educative sau de timp liber sau a unui automobil ce transportă copii. Articolul 322-4 Tentativa infracţiunilor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-614 din 5 iulie 2000 cu privire la primirea şi locuirea oamenilor din călătorie sau care nu este înscrisă în această schemă. cu excepţia automobilelor destinate locuinţei. pe un teren ce aparţine fie unei comune care s-a conformat obligaţiilor ce îi incumbă în virtutea schemei judeţene prevăzute de articolul 2 din legea nr. Secţiunea 2 : Despre distrugeri. fără să fie în măsură să-şi justifice autorizarea sau cea a titularului dreptului de utilizare a terenului. fie unui alt proprietar altul decât o comună. în vederea confiscării lor de jurisdicţia penală. unei unităţi şcolare. Articolul 322-4-1 (introdus de Legea nr. în vederea stabilirii unei locuinţe.Articolul 322-3 Dacă infracţiunea definită la primul aliniat din articolul 322-1 este comisă împotriva unui loc de cult. pedepsele date sunt de asemenea de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro.

desişuri. a unui incendiu sau a oricărui alt mijloc în stare să creeze un pericol pentru persoane se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 7 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Articolul 322-6 206 . 32 I Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. 31 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Distrugerea. pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 150 000 Euro.(Ordonanţa nr. şi de zece ani închisoare şi amenda de 150 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. şi de trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. (Legea nr. Dacă a provocat moartea uneia sau mai multor persoane. pedepsele sunt de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. Dacă acest incendiu a apărut în condiţiile în stare că expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. stepe. Dacă este vorba de incendierea de păduri. degradarea sau deteriorarea unui bun ce aparţine aproapelui prin efectul unei substanţe explozive. pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de primul aliniat. degradarea sau deteriorarea involuntară a unui bun ce aparţine aproapelui printr-o explozie sau un incendiu provocat din lipa unei obligaţii de securitate sau de prudenţă impusă de lege sau regulament se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. şi până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui în condiţii în stare să expună persoanele la o vătămare corporală sau să creeze o daună ireversibilă mediului. în caz de încălcare deliberată a unei obligaţii speciale de securitate sau de prudenţă prevăzută de lege sau regulament. stepe. şi la şapte ani închisoare şi amenda de 100 000 Euro în cazul prevăzut de al doilea aliniat. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 322-6-1 (introdus de Legea nr. Dacă este vorba de incendierea unor păduri. Dacă incendiul a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedepsele date sunt de doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro.

biologice sau chimice. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. desişuri. pentru difuzarea procedeelor. Dacă este vorba de incendiu de păduri. din materii nucleare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă timp de cel mult opt zile. 32 III Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro: 1° Dacă este comisă în bandă organizată. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda de 45 000 Euro dacă s-a folosit.(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Difuzarea prin orice mijloc. Articolul 322-7 (Ordonanţa nr. sau din orice alt produs destinat utilizării domestice. 2° Dacă a provocat aproapelui o incapacitate totală de muncă mai mult de opt zile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a procedeelor ce permit fabricarea de motoare de distrugere făcute din praf sau dintr-o substanţă explozivă. Articolul 322-8 (Ordonanţa nr. industriale sau agricole. stepe. 10 Monitorul Oficial din 4 februarie 2003) (Legea nr. pedepsele sunt de până la douăzeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-88 din 3 februarie 2003 art. cu excepţia destinaţiei profesioniştilor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. o reţea de telecomunicaţii cu destinaţia unui public nedeterminat. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro. Articolul 322-6 207 .

naţiune. Dacă este vorba de incendierea de păduri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Dacă este comisă din cauza apartenenţei sau neapartenenţei.(Ordonanţa nr. reale sau bănuite. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. stepe. desişuri. pedepsele sunt de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 200 000 Euro. Articolul 322-6 208 . a persoanei proprietare sau utilizatoare a bunului la o etnice etnie. rasă sau o religie determinată.

desişuri. 32 IV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat aproapelui o mutilare sau o infirmitate permanentă. Articolul 322-10 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea definită la articolul 322-6 se pedepseşte cu închisoare penală pe viaţă şi cu amenda de 150000 euro dacă a provocat moartea aproapelui. Articolul 322-9 (Ordonanţa nr.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. plantaţii sau reîmpăduriri ale aproapelui. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. stepe. 209 . pedepsele sunt de închisoare penală pe viaţă şi amenda de până la 200 000 Euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute de acest articol. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Dacă este vorba de incendierea de păduri.

Articolul 322-14 (Ordonanţa nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. fie materializată printr-un document. degradări sau deteriorări periculoase pentru persoane se pedepseşte cu zece luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro dacă este fie reiterată. degradare sau deteriorare şi false alerte Articolul 322-12 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 210 . 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 septembrie 1993) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea cu comiterea unei distrugeri. 363 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr.Articolul 322-11 Tentativa delictului prevăzut de articolul 322-6 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. degradări sau deteriorări se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă este făcută cu ordinul de a îndeplini o condiţie. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. cu comiterea unei distrugeri. Articolul 322-13 (Legea nr. o imagine sau orice alt obiect. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Ameninţarea. prin orice fel de mijloc. Secţiunea 3 : Ameninţări de distrugere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

cu Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse comunicarea sau divulgarea unei informaţii false care face să se creadă că o nenorocire ester în stare că provoace intervenţia inutilă a ajutoarelor. o degradare sau o deteriorare periculoasă pentru persoane va fi sau a fost comisă se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 322-3.Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro dacă este vorba de o ameninţare cu o distrugere. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 322-2. 211 . 44 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. Comunicarea sau divulgarea unei informaţii false în scopul de determina să se creadă că o distrugere. Secţiunea 4 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 322-15 (Legea nr. degradare sau deteriorare periculoase pentru persoane. civile şi de familie. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. 322-13 şi 322-14 . această interdicţie fiind definitivă sau provizorie în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10 şi pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute la articolele 322-1. 322-5v 322-12. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2° Interdicţia.

Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. a permisului de conducere . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. fie cu titlu definitiv. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 322-7 până la 322-10. 212 . în cazurile prevăzute de articolele 322-7 până la 322-10 . 322-13 şi 322-14 şi fără limitare de durată în cazurile prevăzute de articolele 322-6 până la 322-10. CAPITOLUL III: Atingeri aduse sistemelor de prelucrare automată a datelor 1° Amenda. 53 2° Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolul 322-4-1 primesc următoarele pedepse complementare: 1° Suspendarea. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 322-17 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol.3° Interdicţia de a deţine sau a purta. pentru o durată de cel mult cinci ani în cazurile prevăzute de articolele 322-1. Articolul 322-15-1 (introdus de Legea nr. 322-5. Articolul 322-16 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2° Confiscarea automobilului sau automobilelor utilizate pentru comiterea infracţiunii. 4° Interdicţia de sejur. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 322-12. cu excepţia automobilelor destinate locuirii. pentru o durată de cel mult trei ani. pentru o durată de cel mult cinci ani. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 322-3. o armă autorizată.

1° Amenda. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pedeapsa este de trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. fie o alterare a funcţionării acestui sistem. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Dacă rezultă fie suspendarea sau modificarea datelor incluse în sistem. 451 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Accesul sau păstrarea în mod fraudulos într-un sistem întreg sau parţial de prelucrare automată de date se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 323-1 (Ordonanţa nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 45II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) împiedicarea sau deformarea funcţionării unui sistem de prelucrare automată de date se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 213 . Articolul 323-2 (Ordonanţa nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . pentru o durată de cel mult cinci ani. o armă autorizată.3° Interdicţia de a deţine sau a purta.

a uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. pentru o durată de cel mult cinci ani. 214 . Articolul 323-3-1 (introdus de Legea nr. 1° Interdicţia.Articolul 323-3 (Ordonanţa nr. 45 III Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Introducerea frauduloasă a datelor într-un sistem de prelucrare automată sau suprimarea sau modificarea frauduloasă a datelor pe care conţine se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. fără vreun anumit motiv. punerea la dispoziţie. 2° Interdicţia. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. cedarea. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. oferirea. caracterizată de unul sau mai multe fapte materiale. pentru o durată de cel mult cinci ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. deţinerea. a drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 461 Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Importarea. civile şi de familie. 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. instrument. 2004-575 din 21 iunie 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. program informatic sau a vreunei date concepute sau special adaptate pentru comiterea uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute respectiv pentru această infracţiune sau pentru infracţiunea cel mai grav reprimată. Articolul 323-4 (Legea nr. a unui echipament. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

96-392 din 13 mai 1996 art. 2004-575 din 21 iunie 2004 art.Articolul 323-3 (Ordonanţa nr. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea fondurilor de către cei ce sunt autorizaţi. a unităţilor sau a uneia sau mai multor unităţi ale întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 46II Monitorul Oficial din 22 iunie 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 323-1 până la 323-3-1 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 7° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Articolul 323-7 (Legea nr. 5° Excluderea. 6° Interdicţia. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 4° închiderea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. pentru o durată de cel mult cinci ani. pentru o durată de cel mult cinci ani. de pe pieţele publice . conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . pentru o durată de cel mult cinci ani. Secţiunea 1 : Despre spălarea simplă şi spălarea agravată a banilor Articolul 324-1 (Legea nr. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 215 . Articolul 323-6 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda.

(Ordonanţa nr. 96-392 din 13 mai 1996 art. spălarea banilor se pedepseşte cu pedepsele (Legea nr. Articolul 324-3 (introdus de Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 art. Articolul 324-4 (introdus de Legea nr. prin orice mijloc. 2° Dacă este comisă în bandă organizată. Spălarea banilor se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 375000 euro. Articolul 324-2 Spălarea banilor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 750000 euro: 1° Dacă este comisă în mod obişnuit sau utilizând facilităţile pe care le procură exercitarea unei activităţi profesionale . Constituie de asemenea spălare de bani fapta prin care se oferă sprijinul la o operaţie de plasament. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 216 .Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Pedepsele cu amenda menţionate la articolele 324-1 şi 324-2 pot fi mărite până la jumătate din valoarea bunurilor sau fondurilor asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Spălarea banilor este fapta prin care se facilitează. de disimulare sau de conversie a produsului direct sau indirect al unei crime sau al unui delict. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Dacă crima sau delictul din care provin bunurile şi fondurile asupra cărora au fost efectuate operaţiunile de spălare de bani se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate de o durată superioară celei cu închisoarea pusă în aplicare de articolele 324-1 sau 324-2. justificarea mincinoasă a originii bunurilor sau a veniturilor autorului unei crime sau al unui delict ce i-au adus acestuia un profit direct sau indirect. 96-392 din 13 mai 1996 art.

96-392 din 13 mai 1996 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) 217 . Articolul 324-5 (Legea nr. cu pedepsele ataşate la singurele circumstanţe de care a avut cunoştinţă.Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. dacă această infracţiune este însoţită de circumstanţe agravante. ataşate infracţiunii al cărei autor a avut cunoştinţă şi.

o armă autorizată. a permisului de conducere. această suspendare putând fi limitată la conducerea în afara activităţii profesionale. 2° Interdicţia de a deţine sau să poarte. în privinţa recidivei. 2001-420 din 15 mai 2001 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) (Legea nr. timp de cinci ani sau mai mult. Secţiunea 2 : Pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea penală a persoanelor juridice Articolul 324-7 (Legea nr. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 5° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care este liber să se folosească. Articolul 324-6 (introdus de Legea nr. infracţiunii cu ocazia căreia au fost comise operaţiunile de spălare de bani. 3° Interdicţia. 218 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de către cei autorizaţi să folosească cărţile de credit.Spălarea banilor este asimilată. 5° Anularea permisului de conducere cu interdicţia de a solicita eliberarea unui nou permis timp de cel mult cinci ani. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Tentativa delictelor prevăzute în această secţiune se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 6° Confiscarea unuia sau mai multor automobile ce aparţin condamnatului. 4° Suspendarea. această interdicţie fiind definitivă sau temporară în cazul prevăzut de articolul 324-2 şi de o durată de cel mult cinci ani în cazul prevăzut de articolul 324-1 . pentru o durată de cinci ani sau mai mult. 96-392 din 13 mai 1996 art. 96-392 din 13 mai 1996 art. 47 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute la articolele 324-1 şi 324-2 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia. pentru o durată de cel mult cinci ani.

12° Confiscarea tuturor bunurilor sau doar a unei părţi din acestea din posesia condamnatului. civile şi de familie . de orice natură. 9° Interdicţia. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 8° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . a drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26. pentru o durată de cel mult cinci ani. 11° Interdicţia. de a părăsi teritoriul Republicii. Articolul 324-8 (introdus de Legea nr.7° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi după buna dispoziţie. 10° Interdicţia sejurului în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . mobile sau imobile. 219 . divizate sau nu. 96-392 din 13 mai 1996 art.

Articolul 324-9 (Introdus de Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. CAPITOLUL I: Despre trădare şi spionaj Secţiunea 1 : Despre predarea întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional. de a forţelor armate sau a materialului cu o putere străină Articolul 411-2 (Ordonanţa nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 220 . mijloacele sale de apărare şi cu diplomaţia. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1 Monitorul Oficial din 14 mai 1996) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. integritatea teritoriului său.. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 .fie cu titlu definitiv. cu echilibrul mediului natural. forma republicană a instituţiilor sale. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2. a mediului înconjurător şi a elementelor esenţiale din potenţialul său ştiinţific şi economic şi din patrimoniul cultural. TITLUL I: Atingeri aduse intereselor fundamentale ale naţiunii Articolul 410-1 Interesele fundamentale ale naţiunii sunt de acord în sensul acestui titlu cu independenţa sa. fie pentru o durată de cel mult zece ani. securitatea sa. protecţia şi populaţia sa din Franţa şi din străinătate.

o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor fie a trupelor ce aparţin forţelor armate franceze. construcţiilor. echipamentelor. aparatelor destinate apărării naţionale se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. 221 . Predarea către o putere străină. instalaţiilor.fie cu titlu definitiv. către o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a materialelor. fie a întregului sau a unei părţi din teritoriul naţional se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro. Articolul 411-3 (Ordonanţa nr. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Predarea către o putere străină. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 324-1 şi 324-2.

Articolul 411-5 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 222 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Ordonanţa nr. o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor a mijloacelor de întreprindere a ostilităţilor sau de îndeplinire a actelor de agresiune împotriva Franţei. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau agenţilor lor a informaţiilor. în vederea suscitării ostilităţilor sau actelor de agresiune împotriva Franţei. dacă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii.Secţiunea 2 : Despre relaţiile cu o putere străină Articolul 411-4 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea către o putere străină. Secţiunea 3 : Despre furnizarea de informaţii unei puteri străine Articolul 411-6 Furnizarea sau punerea la dispoziţia unei puteri străine. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu cincisprezece amenda de 225000 euro. obiectelor. datelor informatizate sau fişierelor a căror exploatare. se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. documentelor. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) întreţinerea relaţiilor cu o putere străină. procedeelor. cu o întreprindere sau o organizaţie străină sau sub control străin sau cu agenţii lor. ani detenţie penală şi cu Articolul 4X1-7 (Ordonanţa nr.

date informatizate sau fişiere a căror exploatare. informaţii. documente. date informatizate sau fişiere a căror exploatare.Colectarea sau adunarea. în vederea predării către o putere străină. Secţiunea 4 : Despre sabotaj (Ordonanţa nr. procedee. a unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin sau al agenţilor lor. o întreprindere sau organizaţie străină sau sub control străin sau către agenţii lor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în contul unei puteri străine. obiecte. a unei activităţi care are ca scop obţinerea sau predarea de dispozitive. procedee. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. divulgare sau colectare este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Exercitarea. Articolul 411-8 (Ordonanţa nr. de informaţii. documente. obiecte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 223 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Dacă este comisă în scopul servirii intereselor unei puteri străine. autorităţilor civile sau militare din Franţa a de informaţii false în stare să inducă în eroare şi să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prin promisiuni. deteriorarea sau deturnarea oricărui document. echipament. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. construcţie. Secţiunea 5 : Despre furnizarea de informaţii false Articolul 411-10 (Ordonanţa nr. Secţiunea 1 : Despre atentat şi complot Articolul 412-1 Articolul 411-11 224 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. material. ameninţări sau acte de violenţă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Furnizarea. se pedepseşte cu cincisprezece ani de detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro. oferte. dispozitiv tehnic sau sistem de prelucrare automată a informaţiilor sau aducerea de stricăciuni la acestea. în vederea servirii intereselor unei puteri străine. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin. ale unei întreprinderi sau organizaţii străine sau sub control străin.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. aceeaşi faptă se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro. Secţiunea 6 : Despre provocarea la crimele prevăzute în acest capitol Fapta. dacă provocarea nu este urmată de vreun efect din cauza circumstanţelor independente de voinţa autorului. dacă această faptă este în stare să aducă atingere intereselor fundamentale ale naţiunii. aparat. instalaţie. prin care se provoacă direct la comiterea uneia din crimele prevăzute în aceste capitol. prestări.

Complotul se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. Atentatul se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunii prevăzute în acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 364 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de detenţie penală pe viaţă şi amenda de până la 750000 euro dacă atentatul este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice.Articolul 411-9 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un atentat comiterea unui sau m ai multor acte de violenţă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii sau să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional. Secţiunea 2 : Despre insurecţie Articolul 412-3 Articolul 411-11 225 . Pedepsele sunt de până la douăzeci de ani detenţie penală şi amenda de până la 300000 euro dacă infracţiunea este comisă de către o persoană depozitară a autorităţii publice. Articolul 412-2 Constituie un complot decizia oprită între mai multe persoane de a comite un atentat dacă această decizie este concretizată într-unui sau mai multe acte materiale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

Constituie o insurecţie orice violenţă colectivă în stare să pună în pericol instituţiile Republicii să aducă atingere integrităţii teritoriului naţional.

sau

Articolul 412-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cincisprezece ani detenţie penală şi cu amenda de 225000 euro participarea la o insurecţie: 1° Ridicând baricade, fortificaţii sau efectuarea de munci ce au ca scop împiedicarea sau tulburarea acţiunii forţei publice; 2° Ocuparea cu forţa, prin viclenie sau distrugând orice edificiu sau instalaţie; 3° Asigurarea transportului, subzistenţei sau comunicaţiilor răsculaţilor; 4° Provocând la strângerea de răsculaţi, prin orice mijloc; 5° Fiind, el însuşi, purtător al unei arme ;

6° Substituindu-se unei autorităţi legale. 226

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu douăzeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 300000 euro participarea la o insurecţie: 1° Acapararea de arme, muniţii, substanţe explozive sau periculoase sau de materiale de orice fel fie cu ajutorul violenţelor sau ameninţărilor, fie prin jaf, fie dezarmând forţa publică ; 2° Procurând răsculaţilor arme, muniţii sau substanţe explozive sau periculoase.

Articolul 412-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Conducerea sau organizarea unei insurecţii se pedepseşte cu detenţie penală pe viaţă şi cu amenda de 750000 euro.

Secţiunea 3 : Despre uzurparea comandamentului, ridicarea forţelor armate şi provocarea la armare ilegală

Articolul 412-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro fapta: 1° Fără drept sau fără autorizare, prin care se prinde un oarecare comandament militar sau să îl reţină împotriva ordinului autorităţilor legale ; Articolul 412-8 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Provocarea la armare împotriva autorităţii Statului sau împotriva unei părţi din populaţie se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

227

Articolul 412-5 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Dacă provocarea este urmată de efect, pedepsele sunt până la treizeci de ani de detenţie penală şi cu amenda de până la 450000 euro.

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste materii se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.

Secţiunea 1 : Atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor protejate interesând apărarea naţională

Articolul 413-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă militarii ce aparţin forţelor armate să treacă în serviciul unei puteri străine se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a materialului militar se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică mişcarea de personal sau de material militar.

Articolul 413-3 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

228

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la nesupunerea prin orice mijloc a militarilor sau supuşilor destinaţi oricărei forme din serviciul naţional se pedepseşte cu ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cinci

Dacă provocarea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile.

Articolul 413-4 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Participarea la o întreprindere de demoralizare a armatei în vederea dăunării apărării naţionale se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală, dispoziţiile speciale ale legilor care guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile. Fapta prin care, fără autorizarea autorităţilor competente, se pătrunde în mod fraudulos pe un teren, într-o construcţie sau într-un motor sau aparat oarecare destinat autorităţii militare sau plasat sun controlul său se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.

Articolul 413-6 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se împiedică funcţionarea normală a serviciilor, unităţilor sau întreprinderilor, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. cu

Articolul 413-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care, în servicii, unităţi sau întreprinderi, publice sau private, interesând apărarea naţională, se pătrunde, fără autorizaţie, în locurile sau

229

(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

terenurile închise în care libera circulaţie este interzisă şi care sunt delimitate pentru asigurarea protecţiei instalaţiilor, materialului sau secretului cercetărilor, studiilor sau fabricaţiilor. O decizie a Consiliului de Stat stabileşte, de o parte, condiţiile în care se trece la delimitarea locurilor şi terenurilor prevăzute în aliniatul anterior şi, de cealaltă parte, condiţiile în care pot fi emise autorizaţiile de acces.

Secţiunea 2 : Atingeri aduse secretului apărării naţionale

Articolul 413-9 (Legea nr. 94-89 din 1 februarie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 2 februarie 1994 în vigoare la 1 martie 1994)

Au un caracter de secret al apărării naţionale în sensul acestei secţiuni informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele interesând apărarea naţională care au făcut obiectul măsurilor de protecţie destinate restrângerii difuzării lor. Pot face obiectul acestor măsuri informaţiile, procedeele, obiectele, documentele, datele informatizate sau fişierele a căror divulgare este în stare să dăuneze apărării naţionale sau ar putea descoperirea unui secret din apărarea naţională. conduce la

Nivelurile de clasificare ale informaţiilor, procedeelor, obiectelor, documentelor, datelor informatizate sau fişierelor ce au un caracter de secret din apărarea naţională şi autorităţile însărcinate cu definirea modalităţilor în funcţie de care este organizată protecţia lor se stabilesc prin decizie în Consiliul de Stat.

Articolul 413-10 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro fapta prin care orice persoană depozitară, fie prin starea sau profesia sa, fie datorită unei funcţii sau misiuni temporare sau permanente, a unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată

230

sau fişier care are un caracter de secret al apărării naţionale, le distruge, deturnează, sustrage sau reproduce, fie le aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificată. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană depozitară a lăsat să se distrugă, deturneze, sustragă, reproducă sau divulgă informaţia, procedeul, obiectul, documentul, sau fişierul menţionat în aliniatul anterior. cu data informatizată

Dacă persoane depozitară a acţionat din imprudenţă sau neglijenţă, infracţiunea se pedepseşte trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro.

Articolul 413-11 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care orice persoană ce nu a fost menţionată la articolul 413-10: 1° îşi asigură posesia unei informaţii, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau care prezintă caracterul unui secret al apărării naţionale ; 2° Distruge, sustrage sau reproduce, în orice mod, o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier; 3° Aduce la cunoştinţa publicului sau a unei persoane necalificate o asemenea informaţie, procedeu, obiect, document, dată informatizată sau fişier.

Articolul 413-12 Tentativa delictelor prevăzute în primul aliniat din articolul 413-10 şi în articolul 413-11 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse.

CAPITOLUL IV : Dispoziţii speciale

231

Articolul 414-1 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002)

In caz de stare de asediu sau urgenţă declarată, sau în caz de mobilizare generală sau de punere în gardă decisă de Guvern, infracţiunile prevăzute de articolele 413-1 până la 413-3 se pedepsesc cu treizeci de ani detenţie penală şi cu amenda de 450000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. In cazurile menţionate la aliniatul anterior, fapta prin care, în vederea dăunării apărării naţionale, se provoacă la comiterea infracţiunilor prevăzute de articolul 413-2 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro şi infracţiunea prevăzută de articolul 413-6 cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

Articolul 414-2 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute de articolele 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 şi 412-1 va fi scutită de pedeapsă dacă, avertizând autoritatea administrativă sau judiciară, a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea, dacă este cazul, a celorlalţi vinovaţi.

Articolul 414-3 Orice persoană care a participat la complotul definit de articolul 412-2 va fi scutită de pedeapsă dacă, înainte de orice urmărire, a destăinuit complotul autorităţilor competente şi a permis identificarea celorlalţi participanţi.

Articolul 414-4

232

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 93-1027 din 24 august 1993 art. 98-349 din 11 mai 1998 art.Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 411-4. împotriva oricărui străin vinovate de una din infracţiunile definite la capitolele I. Articolul 414-7 233 . a permis să se încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să provoace moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 4° Interdicţia sejurului. 411-8 şi 412-6 este redusă cu jumătate dacă. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. civile şi de familie. 2° Interdicţia. a celorlalţi vinovaţi. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . II şi IV din acest titlu şi la articolele 413-1 până la 413-4. 411-5. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau ocazia exercitării căreia infracţiunea a fost comisă. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. Dacă pedeapsa dată este detenţia penală pe viaţă. 411-7. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . fie pentru o durată de cel mult zece ani. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat pentru comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. Articolul 414-6 (Legea nr. aceasta este de până la douăzeci de ani detenţie penală. 413-10 şi 413-11. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) (Legea nr. fie cu titlu definitiv. Articolul 414-5 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest titlu primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. dacă este cazul.

1 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. următoarele infracţiuni: Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 234 . 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 414-9 CAPITOLUL I: Acte de terorism Articolul 421-1 (Legea nr. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie acte de terorism. 98-467 din 17 iunie 1998 art.(Legea nr. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest titlu. Articolul 414-8 Dispoziţiile articolelor 411-1 până la 411-11 şi 413-1 până la 413-12 se aplică actelor prevăzute de aceste dispoziţii care ar fi comise în prejudiciul puterilor semnatare ale tratatului din Atlantica de Nord. dacă sunt în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare. 96-647 din 22 iulie 1996 art. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 84 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) (Legea nr. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art.

465-1 din codul monetar şi financiar. 7° Delictele de iniţiat prevăzute de articolul L. achiziţionarea. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. 2339-8 şi L. 2342-62 din codul apărării. deţinerea. 4° Fabricarea sau deţinerea de maşini. 2339-9 din codul menţionat mai sus. 2339-5. 2° Furturile. Articolul 421-2 (Legea nr.(Legea nr. 6° Infracţiunile de spălare de bani prevăzute la capitolul IV din titlul II din cartea III din acest cod. degradările şi deteriorările. 2341-4 din codul apărării. 2342-57 până la L. portul şi transportul de arme şi muniţii din prima şi a patra categorie. 8 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Dispoziţiile articolelor 411-6 până la 411-8 şi 413-10 până la 413-12 se aplică informaţiilor ce fac obiectul acordului de securitate cu privire la anumite4 schimburi de informaţii cu 235 . L. infracţiunile prevăzute de articolele L. distrugerile. definite la articolul L. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 5° Dosirea produsului uneia din infracţiunile prevăzute la 1° şi 4° de mai sus. răpirea şi sechestrarea şi de asemenea deturnarea unei aeronave. L. şi de asemenea infracţiunile în materie informatică definite de cartea III din acest cod . definite în articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război. 2 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. 2339-2. vas sau a oricărui alt mijloc de transport. definite la articolele L. 96-647 din 22 iulie 1996 art. deţinerea. motoare ucigătoare sau explozive. 2341-1 şi L. infracţiunile definite la articolele L. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-numitelor substanţe. extorcările. atingerile voluntare integrităţii persoanei. 2353-13 din codul apărării. 3° Infracţiunile în materie de grupuri de combat şi mişcări suprimate definite de articolele 431-13 până la 431-17 şi infracţiunile definite de articolele 434-6 şi 441-2 până la 441-5 . 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Atingerile voluntare aduse vieţii. definite de cartea II din acest cod .

în pericol sănătatea omului sau animalelor Articolul 421-2-1 Constituie de asemenea un act de terorism participarea la o grupare formată sau la o înţelegere stabilită în vederea pregătirii. 2353-8 din codul apărării. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Constituie de asemenea un act de terorism finanţarea unei întreprinderi teroriste prin furnizarea. valori sau bunuri oarecare sau prin sfătuiri în acest scop. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. dacă este în mod intenţionat în legătură cu o întreprindere individuală sau colectivă ce are ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare sau teroare.producerea. inclusiv cele din marea teritorială. importarea sau exportarea de substanţe explozive. introducerea în atmosferă. Articolele 421-2-2 (introdus de Legea nr. fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează unul sau mai multe din actele prevăzute la articolele 421-1 până la 421-2-2. cu intenţia de a vedea aceste fonduri. definite la articolele L. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 2003-239 din 18 martie 2003 art. a unuia din actele de terorism menţionate la articolele precedente. a unei substanţe în stare să pună sau a mediului natural. Articolul 421-3 Maximul de pedeapsă privativă de libertate dată pentru infracţiunile menţionate la articolul 421-1 est relevată după cum urmează dacă aceste infracţiuni constituie acte de terorism: (introdus de Legea nr. toate sau doar o partea din ele. 2353-1. 45 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. în vederea comiterii unui oarecare act de terorism din cele prevăzute în acest capitol. valori sau bunuri utilizate sau ştiind că sunt destinate pentru a fi utilizate. vânzarea. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. în subsol. Articolul 421-2-3 (introdus de Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 236 . Constituie de asemenea un act de terorism. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. în alimente sau în compuşii alimentari sau ape. pe sol. 2353-5 până la L. L. reunirea sau administrarea unor fonduri. independent de survenirea eventuală a unui asemenea act.

importarea sau exportarea de substanţe explozive. 3° Este de douăzeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală. 2353-1. 46 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Actul de terorism definit la articolul 421-2 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 350000 euro. Articolul 421-4 (Ordonanţa nr. 1° Este de închisoare penală pe viaţă dacă infracţiunea se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală. 6° Este de şapte ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare. 4° Este de cincisprezece ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu zece ani închisoare. definite la articolele L. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. vânzarea. prevăzute de acest articol.producerea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimelor şi de asemenea delictelor pedepsite cu zece ani închisoare. 2353-5 până la L. (introdus de Legea nr. 2353-8 din codul apărării. 3 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 237 . 2° Este de treizeci de ani închisoare penală dacă infracţiunea se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală. 96-647 din 22 iulie 1996 art. 7° Este dublu dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de cel mult trei ani. L. 5° Este de zece ani închisoare dacă infracţiunea se pedepseşte cu şapte ani închisoare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

5 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Legea nr. Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui unui act de terorism se reduce cu jumătate dacă. a permis evitarea realizării infracţiunii şi identificarea.Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică crimei prevăzute de acest articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. a celorlalţi vinovaţi. 6 XI Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Actele de terorism definite la articolele 421-2-1 şi 421-2-2 se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 225000 euro. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 96-647 din 22 iulie 1996 art. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. a permis încetarea uneltirilor incriminate sau evitarea ca infracţiunea să producă moarte de om sau infirmitate permanentă şi identificarea. CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale Articolul 422-1 Orice persoană care a încercat să comită un act de terorism este scutită de pedeapsă dacă. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. Dirijarea sau organizarea grupării sau înţelegerii definite la articolul 421-2-1 se pedepseşte cu douăzeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 500 000 Euro. dacă este cazul. Tentativa delictului definit la articolul 421-2-2 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. dacă este 238 . Articolul 421-5 (Legea nr.

Articolul 422-5 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de actele de terorism definite în acest titlu. 2° Interdicţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 239 . maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de zece ani în caz de delict. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: (Legea nr. civile şi de familie. Articolul 422-4 (Legea nr. Dacă pedeapsa dată este închisoarea penală pe viaţă. maximul duratei interdicţiei este de până la cincisprezece ani în caz de crimă şi de până la zece ani în caz de delict. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 3° Interdicţia sejurului. fie cu titlu definitiv. aceasta este de douăzeci de ani închisoare penală.Articolul 422-2 cazul. Totuşi. maximul duratei interdicţiei este de până la zece ani. 2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. Totuşi. a celorlalţi autori sau complici. 96-647 din 22 iulie 1996 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31. 93-1027 din 24 august 1993 art. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 6 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute de acest titlu primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Articolul 422-3 (Legea nr. Totuşi.

Articolul 422-2 1° Amenda. (Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 240 . Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Persoanele fizice sau juridice recunoscute vinovate de acte de terorism primesc şi pedeapsa complementară de confiscare a tuturor sau a unei părţi din bunurile lor de orice natură. Articolul 422-6 (introdus de Legea nr. 93-1027 din 24 august 1993 art. divizate sau nu. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . mobile sau imobile.

actelor de violenţă. de reuniune sau de manifestare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Secţiunea 1 : Piedici puse exercitării libertăţilor de exprimare. de muncă. 33 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) Produsul sancţiunilor financiare sau patrimoniale pronunţate împotriva persoanelor recunoscute vinovate de acte de terorism este destinat fondurilor garanţie ale victimelor actelor de terorism şi ale altor infracţiuni. într-un mod pregătit şi cu ajutorai loviturilor. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art.Articolul 422-7 (introdus de Legea nr. distrugerilor sau degradărilor în sensul acestui cod. asocierii. a exercitării libertăţii de exprimare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) împiedicarea. a exercitării uneia din libertăţile menţionate în aliniatul precedent se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. împiedicarea. muncii. într-un mod pregătit şi cu ajutorai ameninţărilor. de asociere. Articolul 431-2 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în articolul 431-1 primesc următoarele pedepse complementare: 241 . reuniunii sau manifestării Articolul 431-1 (Ordonanţa nr. violenţelor.

A trecut la aceste somaţii în funcţie de modalităţile proprii pentru informarea persoanelor ce participă la îmbulzeala de oameni despre obligaţia de a se dispersa imediat. de a deţine sau a purta o armă autorizată. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. primar sau unul din adjuncţii săi. civile şi de familie. Secţiunea 2 : Despre participarea delicventă la o îmbulzeală de oameni Articolul 431-3 Este considerată o îmbulzeală de oameni orice grupare de persoane pe drumul public sau într-un loc public susceptibil de tulburarea ordinii publice. 3° Interdicţia.1° Interdicţia drepturilor civice. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Articolul 431-5 (Ordonanţa nr. Fapta prin care cel care nu poartă o armă continuă voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. orice funcţionar al poliţiei judiciare responsabil de siguranţa publică. purtători de insigne cu funcţia lor. care stabileşte şi insignele pe care trebuie să le poarte persoanele menţionate la aliniatul precedent. 2° Interdicţia. sau orice alt funcţionar din poliţia judiciară. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . aceste modalităţi sunt specificate de decret în Consiliul de Stat. subprefect. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 431-4 242 . adresate de către prefect. reprezentanţii forţei publice chemaţi în vederea disipării unei îmbulzeli de oameni pot face uz direct de forţă dacă au fost exercitate acte de violenţă împotriva lor sau dacă nu pot apăra altfel terenul pe care îl ocupă. O îmbulzeală de oameni poate fi disipată de către forţa publică după două somaţii de a se dispersa rămase fără efect. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Totuşi. pentru o durată de cel mult cinci ani.

civile şi de familie. pedeapsa este de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. se pedepseşte cu un an închisoare şi amenda de 15000 euro. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la l ianuarie 2002) Provocarea directă la o îmbulzeală de oameni înarmaţi. civile şi de familie. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro.1° Interdicţia drepturilor civice. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. 4° Interdicţia sejurului. Participarea la o îmbulzeală de oameni purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. pentru o durată de cel mult cinci ani. Dacă persoana înarmată a continuat în mod voluntar să participe la o îmbulzeală de oameni după somaţii. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. 1° Interdicţia drepturilor civice. cuvântului sau imaginii. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. Articolul 431-6 (Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. Dacă provocarea este urmată de efect. o armă autorizată. Articolul 431-8 Articolul 431-4 243 .

Articolul 431-11 Persoanele fizice vinovate de infracţiunea prevăzută la articolele 431-10 de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la articolele 431-5 şi 431-6. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie cu titlu definitiv. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro: 2° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce a fost interzisă în condiţiile stabilite de lege. 244 . 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. Articolul 431-10 (Ordonanţa nr. 3° Stabilirea unei declaraţii incomplete sau inexacte în stare să înşele cu privire la obiectul sau condiţiile manifestării plănuite. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la o manifestare sau la o reuniune publică purtând o armă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. fie pentru o durată de cel mult zece ani.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Secţiunea 3 : Despre manifestările ilicite şi participarea delicventă la o manifestare sau o reuniune publică Articolul 431-9 (Ordonanţa nr. civile şi de familie.

împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolul 431 -10. pentru o durată de cel mult cinci ani. orice grupare de persoane care deţine sau are acces la arme. fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 431-14 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. fie cu titlu definitiv. dotată cu o organizare ierarhizată şi susceptibilă de tulburare a ordinii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 2° Interdicţia de a deţine sau a purta. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31. în afara cazurilor prevăzute de lege. Secţiunea 4 : Despre grupurile de combat şi mişcările suprimate Articolul 431-13 Constituie un grup de combat. > Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 4° Interdicţia sejurului. 245 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Participarea la un grup de combat se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3° Confiscarea uneia sau mai multor arme al căror proprietar este condamnatul sau pe care le poate folosi la discreţie. Articolul 431-15 (Ordonanţa nr. o armă autorizată.

2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. Dacă asocierea sau gruparea menţinută sau reconstituită este un grup de combat în sensul s articolului 431-14. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. deschisă sau deghizată. deschisă sau deghizată. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . Articolul 431-17 (Ordonanţa nr. a unui grup de combat suprimat în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 menţionată mai sus se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea menţinerii sau reconstituirii. civile şi de familie. a unei asocieri sau a unei grupări suprimate în aplicarea legii din 10 ianuarie 1936 cu privire la grupurile de combat şi la miliţiile private se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până al Articolul 431-16 (Ordonanţa nr.Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolele 431-5 şi 431-6 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: Participarea la menţinerea sau reconstituirea. Articolul 431-18 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau unui comunicat care informează publicul despre motivele şi dispozitivul acesteia. în condiţiile prevăzute de articolul 221-10 . 246 . 78 III Monitorul Oficial din 27 noiembrie 2003) 1° Organizarea unei manifestări pe drumul public ce nu a făcut obiectul vreunei declaraţii prealabile în condiţiile stabilite de lege. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Organizarea unui grup de combat se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. (Legea nr.

conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-38 . insignelor. 2° Confiscarea uniformelor. una din Articolul 431-20 Persoanele juridice pot fi declarate penal responsabile în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în această secţiune. conform modalităţilor prevăzute de articolul 131-31.75000 euro. armelor şi tuturor materialelor utilizate Secţiunea 1 : Despre abuzurile de autoritate orientate împotriva administraţiei Articolul 432-1 (Ordonanţa nr. 2° Pedepsele menţionate la 2° din articolul 131-39. fie pentru o durată de cel mult zece ani. împotriva oricărui străin vinovat de infracţiunile definite în această secţiune. Articolul 431-21 Persoanele fizice sau juridice vinovate de infracţiunile prevăzute de această secţiune primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Confiscarea bunurilor mobiliare şi imobiliare ce aparţin sau sunt utilizate de grupul de combat de asocierea sau gruparea menţinută sau sau reconstituită. emblemelor. fie cu titlu definitiv. 247 . Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 3° Interdicţia sejurului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

ia măsuri destinate împiedicării execuţiei legii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 432-3 (Ordonanţa nr.sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. fiind informată 248 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 1 : Atingeri aduse libertăţii individuale Articolul 432-4 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. cu şapte ani Dacă actul atentator constă dintr-o detenţie sau o reţinere de o durată mai mare de şapte zile. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Infracţiunea prevăzută la articolul 432-1 se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro dacă a fost urmată de efect. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. pedeapsa este de până la treizeci de ani închisoare penală şi amenda de până la 450000 euro. ordonă sau îndeplineşte în mod arbitrar un acte ce atentează la libertatea individuală se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 100000 euro. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. Articolul 432-2 (Ordonanţa nr.

în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. fie. primeşte sau reţine o persoană fără mandat. să provoace intervenţia unei autorităţi competente. se Articolul 432-6 (Ordonanţa nr. în caz contrar. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Paragraful 2 : Despre discriminări Articolul 432-7 (Ordonanţa nr. decizie sau ordin de arestare stabilit conform legii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. să transmită reclamaţie către o autoritate competentă. sau prelungeşte pe nedrept durata unei detenţii. de o privare de libertate ilegală. trei ani închisoare şi Fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent având cunoştinţă. se abţine voluntar fie să treacă la verificările necesare dacă are puterea.sau destinate pentru utilizarea de către grupul de combat sau de către asocierea sau gruparea menţinută ori reconstituită. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un agent al administraţiei penitenciare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie. Articolul 432-5 (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu cu amenda de 45000 euro. lipseşte se abţine fie să pună capăt dacă are puterea. fiind informată 249 . în caz contrar. a unei privări de libertate a cărei ilegalitate este invocată. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public având cunoştinţă.

2004-669 din 9 iulie 2004 art. cu trei ani închisoare Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. în afara cazurilor prevăzute de lege. în afara cazurilor prevăzute de lege. se continuă. se pedepseşte şi cu amenda de 45000 euro. 250 . transmise sau primite prin telecomunicaţii. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. 2004-204 din 9 martie 2004 art. comite sau facilitează. acţionând în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii sale. comisă în privinţa unei persoane fizice sau juridice de către o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 121 Monitorul Oficial din 10 iulie 2004) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiilor sale misiunii sale. 41 II Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Discriminarea definită la articolul 225-1. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. recunoscută ilegală. comite sau facilitează. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. Paragraful 4 : Atingeri aduse secretului corespondenţelor Articolul 432-9 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° împiedicarea exercitării normala a unei activităţi economice. deturnarea. (Legea nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro dacă constă din: 1° Refuzul beneficiului unui drept acordat prin lege. Paragraful 3 : Atingeri aduse inviolabilităţii domiciliului Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. intră sau încearcă sa intre în domiciliul aproapelui împotriva voinţei acestuia în afara cazurilor prevăzute de lege se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. ordonă. suprimarea sau deschiderea de corespondenţe sau dezvăluirea conţinutului acestor corespondenţe. ordonă.

închisoare şi cu amenda de 75000 euro. cu diverse oferte. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care aceleaşi persoane. cadouri sau avantaje: 1° Fie pentru a îndeplini sau pentru a se abţine de la îndeplinirea unui act din funcţia. promisiuni. recunoscută ilegală. cere sau ordonă perceperea cu titlu de drepturi sau contribuţii. în orice moment. o sumă de care nu ştie că este datorată. sau depăşeşte ceea ce se datorează. Paragraful 2 : Despre corupţia pasivă şi traficul de influenţă comise de persoane care exercită o funcţie publică Articolul 432-11 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. se continuă. impozite sau taxe publice.pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro dacă privarea de libertate. 2° Fie pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de către o 251 . primeşte. impozite sau taxe publice în încălcarea textelor legale sau reglementare. direct sau indirect. Paragraful 1 : Despre delapidare Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. contribuţii. I Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. solicită sau este de acord. se pedepseşte cu cinci ani Tentativa delictelor prevăzute în acest articol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. acordă sub o formă oarecare şi din orice motiv o exonerare sau o scutire de drepturi. însărcinată cu o misiune din serviciul public. din misiunea sau din mandatul său sau facilitat de funcţia. sau învestită cu un mandat electiv public. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. misiunea sau mandatul său. fără nici un drept.

în aceste comune. a fost însărcinată total sau parţial. Preţul nu poate fi inferior evaluării serviciului domeniilor. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. primeşte sau păstrează.autoritate sau administraţie publică de distincţii. In plus. primarii. lichidare sau plată. un oarecare folos dintr-o întreprindere sau dintr-o operaţiune cu a cărei supraveghere. Aceste acte trebuie autorizate. direct sau indirect. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat de încheierea sau aprobarea contractului. după estimarea bunurilor respective de către serviciul domeniilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. în comunele care au cel mult 3 500 locuitori. 3 şi 4 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau prin care o persoană învestită cu un mandat electiv public. indiferent de valoarea bunurilor respective. în plus. Paragraful 3 : Despre luarea ilegală de foloase Articolul 432-12 (Ordonanţa nr. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare. locuri de muncă. primarii. Totuşi. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot achiziţiona o parcelă dintr-o împărţire în loturi comunală pentru a-şi ridica locuinţa personală sau pot încheia contracte de închiriere cu comuna pentru propria lor locuinţă. în momentul actului. printr-o deliberare motivată din consiliul municipal. adjuncţii sau consilierii municipali delegaţi sau care acţionează în substituirea primarului pot trata fiecare cu comuna în care au fost aleşi pentru transferul bunurilor mobiliare sau imobiliare sau furnizarea de servicii în limita unei sume anuale fixată la 16000 euro. administrare. aceiaşi aleşi pot achiziţiona un bun ce aparţine comunei pentru crearea sau dezvoltarea activităţii lor profesionale. Actul trebuie să fie autorizat. în aceste comune. prin derogarea de 252 . ia. printr-o deliberare motivată a consiliului municipal.

Articolul 432-13 (Ordonanţa nr. fie asigură supravegherea sau controlul unei întreprinderi private. într-o întreprindere privată care posedă cel puţin 30 p. administrator sau agent al Statului. ia sau primeşte o participare prin muncă. în calitate de funcţionar public sau agent sau prepus al unei administraţii publice.la cel de-al doilea aliniat L. Infracţiunea nu este constituită în caz de participare la capital a societăţilor cotate la bursă sau dacă capitalurile sunt primite prin devoluţie succesorală. 253 . sfat sau capitaluri într-una din aceste întreprinderi înainte de expirarea unui termen de cinci ani în urma încetării acestei funcţii. Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. sfat sau capitaluri. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice participare prin muncă. întreprinderilor naţionalizate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la Ier ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public sau care exercită funcţiile de reprezentant. fie încheie contracte de orice natură cu o întreprindere privată. chiar datorită funcţiei sale. 100 din capital şi exploatatorii publici prevăzuţi de legea nr. este asimilată unei întreprinderi private orice întreprindere publică ce îşi exercită activitatea într-un sector concurenţial şi conform regulilor de drept privat. ale colectivităţilor teritoriale. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. Paragraful 4 : Atingeri aduse libertăţii de acces şi egalităţii candidaţilor pe pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană care a fost însărcinată. societăţilor de economie mixtă de interes naţional însărcinate cu o misiune din serviciul public şi a societăţilor de economie mixtă locale sau de către orice persoană care acţionează în contul uneia din cele menţionat mai sus procură sau încearcă să procure pentru aproapele său un avantaj nejustificat printr-un act contrar dispoziţiilor legislative sau reglementatoare având ca obiect garantarea libertăţii de acces şi egalitatea candidaţilor în pieţele publice şi delegaţiile din serviciul public. 100 de capital comun sau a încheiat un contract ce are o exclusivitate de drept sau de fapt cu una din întreprinderile menţionate la alinatul anterior. unităţilor publice. fie îşi exprimă opinia cu privire la operaţiile efectuate de o întreprindere privată. societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 90-568 din 2 iulie 1990 cu pricire la organizarea serviciului public a poştei şi telecomunicaţiilor. în sensul acestui articol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

pot fi pronunţate. un contabil public. piese sau titluri ce ţin locul. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu misiune din serviciul public. sau valori. următoarele pedepse: 254 . un depozitar public sau unul din subordonaţii săi. distruge. deturnează sau sustrage un act sau un titlu. sau fonduri publice sau private. Dacă distrugerea.la cel de-al doilea aliniat L. Secţiunea 4 : Pedepse complementare Articolul 432-17 (Legea nr. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. cu titlu complementar. sau orice alt obiect ce i-a fost returnat având în vedere funcţiile sau misiunea sa. deturnarea sau sustragerea de către un terţ a bunurilor prevăzute la articolul 432-15 rezultă din neglijenţa unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. aceasta se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. a unui contabil public sau a unui depozitar public. Paragraful 5 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor Articolul 432-15 (Ordonanţa nr. 365 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) în cazurile prevăzute de acest capitol.

misiunea sau mandatul său . locuri de muncă. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public care solicită. Secţiunea 1 : Despre corupţia activă şi traficul de influenţă comise de particulari (Ordonanţa nr. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. promisiuni. 2° Interdicţia. daruri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 255 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea. afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Articolul 433-2 (Ordonanţa nr. direct sau indirect. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-21. oferte. de oferte. însărcinată cu o misiune din serviciul public sau învestită cu un mandat electiv public : 1° Fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 4° în cazul prevăzut de articolul 432-7. 2° Fie că abuzează de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. fără drept. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de la o persoană depozitară a autorităţii publice. daruri.(Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. civile şi de familie. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane depozitare a autorităţii publice. fără drept şi în orice moment. promisiuni. a sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. direct sau indirect. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Interdicţia drepturilor civice. cadouri sau avantaje oarecare pentru a îndeplini sau pentru a se abţine să îndeplinească un act menţionat la 1° sau pentru a abuza de influenţa sa în condiţiile prevăzute la 2°. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. şi în orice moment. 3° Confiscarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. promisiuni. pieţe sau orice altă decizie 256 . cu oferte. direct sau indirect. cadouri sau avantaje oarecare pentru a abuza de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii. locuri de muncă. daruri. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro fapta prin care oricine solicită sau este de acord.(Ordonanţa nr.

96-647 din 22 iulie 1996 art. misiunea sau mandatul 257 . în exercitarea funcţiilor sale. daruri. un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unei persoane care dă cu chirie în funcţiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinaţie de locuinţe în aplicarea articolului L. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. ascendenţilor şi descendenţilor în linie dreaptă a acestei persoane sau a oricărei alte persoane ce locuieşte de obicei în domiciliul său. funcţionar public sau ministerial. din administraţia penitenciară sau a oricărei alte persoane depozitare a autorităţii publice. jurat. Secţiunea 2 : Despre ameninţări şi acte de intimidare comis împotriva persoanelor ce exercită o funcţie publică Articolul 433-3 (Legea nr. de oferte. direct sau indirect. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro dacă este vorba de o ameninţarea cu moartea sau de o ameninţarea cu atingerea bunurilor periculoase pentru persoane. dacă calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. Aceste dispoziţii se aplică de asemenea în caz de ameninţare proferată împotriva şi din cauza aceloraşi funcţii. avocat. 59 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unei persoane învestite cu un mandat electiv public. militar din jandarmeria naţională. 16 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro utilizarea de ameninţări. promisiuni. a soţului. funcţionar din poliţia naţională. 2003-239 din 18 martie 2003 art. fără drept. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu violenţe sau cu comiterea oricărui alt act de intimidare pentru a obţine de la o persoană menţionată la primul şi al doilea aliniat fie că îndeplineşte sau se abţine să îndeplinească un act din funcţia. în exercitarea funcţiilor sale. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană de influenţa sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la autoritate sau administraţie publică de distincţii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. a unui săpător-pompier profesionist sau voluntar. locuri de muncă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea solicitanţilor prevăzuţi la aliniatul precedent. 127-1 din codul construcţiilor şi locuinţelor. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse ameninţarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unui agent al unui exploatator de reţea de transport public de călători sau a oricărei alte persoane însărcinată cu o misiune din serviciul public cât şi a unui profesionist din domeniul sănătăţii.favorabilă. a unui magistrat. sau propunerea. de la vamă. în vreme ce calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor.

ce au fost returnate. misiunea sau mandatul său. fie că abuzează de autoritatea sa reală sau bănuită în vederea obţinerii de la o autoritate sau administraţie publică de distincţii. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. şi în stare să aducă atingere demnităţii sale sau respectului datorat funcţiei cu care este învestită.său. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 3 : Despre sustragerea şi deturnarea bunurilor dintr-un depozit public Articolul 433-4 (Ordonanţa nr. Secţiunea 4 : Despre insultă Articolul 433-5 (Legea nr. 17 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) (Ordonanţa nr. sau a valorilor. 96-647 din 22 iulie 1996 art. gesturile sau ameninţările. se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Dacă este adresată unei persoane depozitară a autorităţii publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. locuri de muncă. pieţe sau orice altă decizie favorabilă. sau a fondurilor publice sau private. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 258 . înscrisurile sau imaginile de orice natură nefăcute publice sau trimiterea de obiecte oarecare adresate unei persoane însărcinate cu o misiune din serviciul public. Tentativa delictului prevăzut la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. sau facilitat de funcţia. unui contabil public. în exercitarea sau cu ocazia exercitării misiunii sale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distrugerea. unui depozitar public sau unuia din subordonaţii săi. având în vedere funcţiile sale. deturnarea sau sustragerea unui acte sau titlu. pieselor sau titlurilor ce ţin locul sau a oricărui alt obiect. unei persoane depozitare a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public. insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 45 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Constituie o insultă pedepsită cu amenda de 7500 euro cuvintele.

insulta prevăzută la primul aliniat se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. se insultă public imnul naţional sau drapelul tricolor se pedepseşte cu amenda de 7 500 euro. în cursul unei manifestări organizate sau reglementate de către autorităţile publice. Dacă este comisă în reuniune. Secţiunea 5 : Despre rebeliune Articolul 433-6 Constituie rebeliune opunerea unei rezistenţe violente faţă de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public acţionând. ordinelor autorităţii publice. Articolul 433-8 259 . insulta se pedepseşte cu şase luni închisoare şi amenda de 7500 euro. şi insulta prevăzută la aliniatul al doilea se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. pentru executarea legilor. Articolul 433-7 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. această insultă se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7 500 euro. în vecinătatea unei asemenea unităţi. deciziilor sau mandatelor de justiţie. 2003) Fapta prin care. sau cu ocazia intrărilor sau ieşirilor elevilor. Rebeliunea comisă în reuniune se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Rebeliunea ser pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. în exercitarea funcţiilor sale.Dacă este adresată unei persoane însărcinată cu o misiune din serviciu] public şi dacă faptele au fost comise în interiorul unei unităţi şcolare sau educative. Dacă este comisă în reuniune.

dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte stabilirea persoanelor responsabile. a cuvântului se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Provocarea directă la rebeliune. fie prin înscrisuri afişate sau distribuite. 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 433-10 (Ordonanţa nr. sau imaginii. 113 Monitorul Oficial din 19 martie Rebeliunea înarmată se pedepseşte cu trei ani închisoare şi Cu amenda de 45000 euro. (Ordonanţa nr. fie prin orice alt mijloc de transmisie a înscrisului. manifestată fie prin strigăte sau discursuri publice. cu cele pe care le ispăşea cel inc cauză sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. prin acte de violenţă. Dacă delictul prevăzut la aliniatul precedent este comis prin presa scrisă sau audiovizuală. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 260 . Secţiunea 6 : Despre opunerea la executarea de munci publice Opunerea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. la executarea de munci publice sau de utilitate publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. prin derogare de la articolele 132-2 până la 132-5. Rebeliunea înarmată comisă în reuniune se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. pedepsele pronunţate pentru delictul rebeliunii se cumulează. Articolul 433-9 Dacă autorul rebeliunii este deţinut. fără posibilitatea de confuzie.(introdus de Legea nr.

261 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. o asemănare care este în stare să provoace o confuzie în spiritul publicului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană: 1° Exercită o activitate în condiţiile care sunt în stare să creeze în spiritul publicului o confuzie cu exercitarea unei funcţii publice sau a unei activităţi rezervate funcţionarilor publici sau ministeriali .(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 7 : Despre uzurparea funcţiilor Articolul 433-12 (Ordonanţa nr. o uniformă sau o decoraţie reglementate de autoritatea publică. Articolul 433-13 (Ordonanţa nr. cu actele judiciare sau extrajudiciare sau cu documentele administrative. Secţiunea 8 : Despre uzurparea semnelor rezervate autorităţii publice Articolul 433-14 (Ordonanţa nr. 2° Se serveşte de documente sau înscrisuri ce prezintă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană acţionând fără titlu. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. se amestecă în exercitarea unei funcţii publice îndeplinind unul din actele rezervate titularului acestei funcţii. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care orice persoană. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în mod public şi fără drept: 1° Poartă un costum.

în mod public. utilizează un automobil. fără drept. a unui titlu ataşat unei profesii reglementată de autoritatea publică sau a unei diplome oficiale sau a unei calităţi ale cărei condiţii de atribuire sunt stabilite autoritatea publică se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. poartă un costum sau o uniformă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care orice persoană. insignele sau documentele distinctive rezervate funcţionarilor poliţiei naţionale sau militarilor. sau se serveşte de o insignă sau un document ce prezintă împreună cu costumele. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Se serveşte de un document justificativ cu o calitate profesională sau de o insignă reglementate de autoritatea publică. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3° Utilizează un automobil ale cărui semne exterioare sunt identice cu cele utilizate de funcţionarii poliţiei naţionale sau de militari. uniformele. 262 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Folosirea. automobilele.(Ordonanţa nr. o asemănare în stare să cauzeze o confuzie în spiritul publicului. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-16 Infracţiunile definite de articolele 433-14 şi 433-15 se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro dacă au ca obiect pregătirea sau facilitarea comiterii unei crime sau a unui delict. Secţiunea 9 : Despre uzurparea titlurilor Articolul 433-17 (Ordonanţa nr. Articolul 433-15 (Ordonanţa nr.

a Consiliului superior al magistraturii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. a Institutului Franţei.(Ordonanţa nr. Parlamentului. într-o publicitate realizată în interesul întreprinderii pe care şi-a propus să o fondeze sau să o conducă: 1° Numele. a Curţii de casaţie. Secţiunea 11 : Atingeri aduse stării civile a persoanelor Articolul 433-19 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Secţiunea 10 : Despre utilizarea neregulată a calităţii Articolul 433-18 (Ordonanţa nr. Parlamentului european. a consiliului de administrare al Băncii Franţei sau a unui organism colegial învestit prin lege cu o misiune de control sau de sfat. a Consiliului constituţional. a unui membru sau a unui fost membru al Guvernului. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta prin care fondatorul sau conducătorul de drept sau de fapt a unei întreprinderi care are un scop lucrativ. cu menţiunea funcţiei sale. a unui magistrat sau a unui fost magistrat. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro fapta. a Consiliului de Stat. cu menţiunea calităţii sale. a Consiliului economic şi social. a Curţii de Conturi. 3° Numele unei persoane cu menţiunea decoraţiei reglementate de autoritatea publică ce i-a fost decernată. 2° Numele. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care un bancher sau un afacerist se serveşte de publicitatea menţionată la aliniatul precedent. a unei adunări deliberante a unei colectivităţi teritoriale. cere să reprezinte sau lasă să reprezinte. într-un act public sau autentic sau într-un document administrativ destinat autorităţii publice şi în afara cazurilor în care reglementarea în vigoare autorizează subscrierea acestor acte sau documente sub o stare civilă de împrumut: 263 . a unui funcţionar sau a unui fost funcţionar sau a unui funcţionar public sau ministerial .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 1° Prin care se ia un nume sau un accesoriu din nume altul decât cel acordat prin stare civilă. se alterează sau se modifică numele sau accesoriul numelui acordat prin starea civilă. 2° Prin care se schimbă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 264 . 92-1336 dini6 decembrie 1992 art. 366 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Ordonanţa nr. ceremoniile religioase de căsătorie fără să i se fi justificat actul de căsătorie primit în prealabil de către funcţionarii de stare civile va fi pedepsit cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-20 Fapta prin care o persoană angajată în legăturile căsătoriei încheie o altă căsătorie înainte de dizolvarea celei anterioare se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 45000 euro.(Ordonanţa nr. în mod obişnuit. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse funcţionarul public ce a celebrat această căsătorie cunoscând existenţa celei anterioare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 433-21 (Ordonanţa nr. Articolul 433-21-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ministru al unui cult care va efectua.

va fi pedepsită cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. Articolul 433-22 265 . 2° Confiscarea armelor al căror proprietar este condamnatul sau de care se foloseşte la buna dispoziţie. 5°. Articolul 433-24 Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute la articolul 433-8 primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia de a deţine sau purta. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 4°. o armă autorizată. pentru o durată de cel mult cinci ani. 433-2 şi 433-4. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . pedepsele menţionate la 2°. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. civile şi de familie. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. voinţe sau decizie de care a avut cunoştinţă. Secţiunea 12 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice 1° Interdicţia drepturilor civice. pentru o durată de cel mult cinci ani. Articolul 433-25 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani.Orice persoană care dă funeraliilor un caracter contrar voinţei celui decedat sau contrar unei decizii judiciare. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea sumelor sau obiectelor primite în mod neregulat de autorul infracţiunii. 6° şi 7° din articolul 131-39 . 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . Articolul 433-23 în cazurile prevăzute la articolele 433-1. 3°. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. 2° Interdicţia.

nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 434-2 (Ordonanţa nr. sau ai cărei autori sunt susceptibili de comiterea altor noi crime ce ar putea fi împiedicate. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care oricine. care are cunoştinţă de o crimă pe care mai poate încă să o prevină sau să-i limiteze efectele.1° Amenda. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dacă crima menţionată la primul aliniat din articolul 434-1 constituie o atingere adusă intereselor fundamentale ale naţiunii prevăzute de titlul I din această carte sau un act de terorism prevăzut de titlul II din această carte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 1 : Despre piedicile puse sesizării justiţiei Articolul 434-1 (Ordonanţa nr. cu excepţia crimelor comise asupra minorilor de cincisprezece ani: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor. ai autorului sau ai complicelui crimei . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 15 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) 266 . Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 98-468 din 17 iunie 1998 art. Articolul 434-3 (Legea nr. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile care preced. 2° Soţul autorului sau complicelui crimei.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie prin aportul. 267 . pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro. Articolul 434-5 (Ordonanţa nr. deficienţe fizice sau psihice sau a unei sarcini. cu trei ani închisoare şi cu Cu excepţia cazului când legea dispune altceva. falsificarea sau ştergerea urmelor sau indiciilor. doseşte sau alterează un document public sau privat sau un obiect în stare să faciliteze descoperirea unei crime sau a unui delict. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. sustrage. este chemată să concureze la manifestarea adevărului. în vederea împiedicării manifestării adevărului: 1° Se modifică starea locurilor unei crime sau ale unui delict fie prin alterarea. comis în vederea determinării victimei unei crime sau delict să nu facă plângere sau să se dezică. a unei boli. cercetarea probelor sau condamnarea vinovaţilor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.1° Amenda. de tratamente proaste sau de atingeri sexuale asupra unui minor de cincisprezece ani sau a unei persoane care nu este în măsură să se apere din cauza vârstei. infirmităţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care are cunoştinţă de anumite privaţiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice alt act de intimidare cu privire la orice persoană. 2° Se distruge. Dacă faptele prevăzute în acest articol sunt comise de către o persoană care. nu informează autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte amenda de 45000 euro. prin funcţiile sale. sunt exceptate de la dispoziţiile precedente persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. deplasarea sau suprimarea unor obiecte. Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care. (Ordonanţa nr.

2° Soţul autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism. 96-647 din 22 iulie 1996 art. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile precedente: 1° Părinţii în linie dreaptă şi soţii lor.(Ordonanţa nr. sau persoane care locuieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. a unei locuinţe. ai autorului sau complicelui crimei sau actului de terorism . Pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă infracţiunea este comisă în mod obişnuit. mijloace de existenţă sau orice alt mijloc de sustragere de la cercetări sau de la arest se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-6 Furnizarea persoanei autorului sau complicelui unei crime sau al unui act de terorism pedepsit cu cel puţin zece ani închisoare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Dosirea sau ascunderea cadavrului unei persoane victime a unui omor sau decedată în urma violenţelor se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. şi de asemenea fraţii şi surorile şi soţii lor. 7 Monitorul Oficial din 23 iulie 1996) 268 . Articolul 434-7 (Ordonanţa nr. un loc de retragere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. subvenţii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Secţiunea 2 : Despre piedicile puse exercitării justiţiei Articolul 434-7-1 (Legea nr.

se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională sau orice altă autoritate administrativă. datorită funcţiilor sale. în aplicarea dispoziţiilor codului de procedură penală. 13 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Fără prejudiciul drepturilor apărării. direct sau indirect. un interpret. un arbitru. promisiunile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fapta prin care orice persoană care. dezvăluie. un arbitru sau un expert numit fie de către o jurisdicţie. un jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. Articolul 434-7-2 (introdus de Legea nr. dacă această dezvăluire este în stare să împiedice derularea investigaţiilor sau manifestării adevărului. cu ofertele. şi în orice moment. se pedepseşte cu trei ani (Ordonanţa nr. un expert sau avocatul unei părţi în vederea influenţării comportamentului său în exercitarea funcţiilor închisoare şi cu amenda de 45000 euro. solicită sau este de acord. fie de către părţi. cadourile sau avantajele pentru îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. darurile. sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau de mediere. neagă împărţirea dreptăţii după ce i s-a impus prin lege şi perseverează în negaţia sa după avertismentul sau injoncţiunea superiorilor săi se pedepseşte cu amenda de 7500 euro şi interdicţia de a exercita funcţii publice pentru o durată de cinci până la douăzeci de ani. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat.(Ordonanţa nr. complici sau dositori. are cunoştinţă. Articolul 434-8 (Ordonanţa nr. fără drept. 269 . 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un magistrat. jurat sau orice altă persoană care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională. direct sau indirect. în comiterea acestor infracţiuni. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. coautori. aceste informaţii unor persoane susceptibile că ar fi implicate. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Orice ameninţare sau orice act de intimidare comis asupra unui magistrat. despre informaţiile emise dintr-o anchetă sau dintr-o instrucţie în curs cu privire la o crimă sau un delict. ca autori.

3 III : Dispoziţiile din al doilea aliniat al articolului 434-10 din codul penal în redactarea anterioară intrării în vigoare a acestei legi. dar spontan. este scutit de pedeapsă cel care va depune mărturie tardiv. Articolul 434-10 (Ordonanţa nr. rămânând infracţiunilor comise înainte de această intrare în vigoare. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Totuşi. NOTĂ : Legea 2003-495 din 12 iunie 2003 art. Dacă infracţiunea definită la primul aliniat este comisă de un magistrat în beneficiul sau în detrimentul unei persoane care face obiectul unor urmăriri penale. fluvial sau maritim. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se cedează. se abţine în mod voluntar să depună imediat mărturie la autorităţile judiciare sau administrative se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. solicitărilor unei persoane menţionate în alinatul precedent. în orice moment. sau se propune oferte. cadouri sau avantaje pentru obţinerea de către una din aceste persoane îndeplinirea sau abţinerea unui act din funcţia sa se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. pedeapsa este de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de 225000 euro. Sunt exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat: 270 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. promisiuni. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. ştiind că tocmai a cauzat sau a ocazionat un accident. nu opreşte şi încearcă de asemenea să fugă de responsabilitatea penală sau civilă pe care o poate avea. 3 I Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Fapta prin care orice conducător al unui automobil sau motor terestra.(Ordonanţa nr. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice persoană care cunoaşte dovada nevinovăţiei unei persoane deţinute provizoriu sau judecată pentru crimă sau delict. aplicabile Articolul 434-11 (Ordonanţa nr.

2° Soţul autorului sau complicelui infracţiunii care motiva urmărirea. sau persoane care trăieşte în mod notoriu în situaţie maritală cu el. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 271 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă făcută sub jurământ în faţa oricărei jurisdicţii sau în faţa unui funcţionai' din poliţia judiciară ce acţionează în executarea unei comisii rogatorii se pedepseşte închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. părinţii săi în linie dreaptă şi soţii lor. Articolul 434-12 Fapta prin care orice persoană. refuză să răspundă întrebărilor care îi sunt puse în această privinţă de către un judecător se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. Sunt de asemenea exceptaţi de la dispoziţiile din primul aliniat persoanele constrânse în secret în condiţiile prevăzute de articolul 226-13. pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. şi de asemenea fraţii. martorul fals est scutit de pedeapsă dacă şi-a retras spontan mărturia înaintea deciziei ce pune capăt procedurii realizate de jurisdicţia de instrucţie sau de jurisdicţia de judecată. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Dacă cel împotriva căruia sau în favoarea căruia a fost comisă mărturia mincinoasă este pasibil de o pedeapsă penală. care a declarat public că îi cunoaşte pe autorii unei crime sau ai unui delict. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro: 1° Dacă este provocată de încredinţarea unui dar sau a unei recompense oarecare.Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1° Autorul sau complicele infracţiunii care motiva urmărirea. cu cinci ani Totuşi. 222-19-1 şi 222-20-1. Articolul 434-14 (Ordonanţa nr. Articolul 434-13 f Ordonanţa nr. surorile şi soţii lor.

în faţa judecătorului de instrucţie sau în faţa unui funcţionar din poliţia judiciară ce acţionează asupra comisiei rogatorii de către o persoană care a fost citată de aceasta pentru audiere ca martor se pedepseşte cu amenda de 3750 euro. presiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222-19-1 şi 222-20-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. o declaraţie sau o atestare. ameninţări. Articolul 434-15-2 (introdus de Legea nr. chiar dacă subordonarea nu este urmată de efect. 2000-1354 din 30 decembrie 2000 art. 32 Monitorul Oficial din 16 iunie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2001) (Legea nr. pedepsele prevăzute de aceste articole sunt dublate în afara cazurilor prevăzute de articolele 221-6-1. 31 Monitorul Oficial din 16 noiembrie 2001) (Ordonanţa nr. 2002-1138 din 9 septembrie 2002 art. cadouri. nedepunerea de jurământ sau de depoziţie. acte de violenţă. fără scuză sau justificare. Articolul 434-15 Folosirea de promisiuni. manevre sau artificii de-a lungul unei proceduri sau în vederea unei cereri sau apărări în justiţie pentru a determina aproapele fie să facă sau să dea o depoziţie. 2000-516 din 15 iunie 2000 art. 2001-1062 din 15 noiembrie 2001 art. Articolul 434-15-1 (Legea nr. fie să se abţină să facă sau să dea o depoziţie.Dacă este loc pentru aplicarea articolelor 221-6 şi 222-19. 11 Monitorul Oficial din 31 decembrie 2000) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 272 . oferte. se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. o declaraţie sau o atestare mincinoasă. 39 Monitorul Oficial din 10 septembrie 2002) Neprezentarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

înainte de intervenţia deciziei jurisdicţionale definitive. care are cunoştinţă de convenţia secretă de descifrare a unui mijloc de criptologie susceptibilă că a utilizat pentru pregătirea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul jurământ în materie civilă se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. Articolul 434-18 273 . facilitarea sau comiterea unei crime sau delict. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. la cererile acestor autorităţi emise în aplicarea titlurilor II şi III din cartea I din codul de procedură penală.persoană. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-16 (Ordonanţa nr. Dacă refuzul este opus când încredinţarea sau punerea în aplicare a convenţiei ar fi permis evitarea comiterii unei crime sau delict sau limitarea efectelor sale. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Publicarea. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală. de comentarii care tind să exercite presiuni în vederea influenţării declaraţiilor martorilor sau decizia jurisdicţiilor de instrucţie sau de judecată se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. refuză să încredinţeze aşa-zisa convenţie autorităţilor judiciare sau să o pună în aplicare. Articolul 434-17 (Ordonanţa nr.

(Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse orice deturnare de obiect plasat sub sigilii sau sub mâna justiţiei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 274 . conform distincţiilor din articolele 434-13 şi 434-14. denaturează substanţa cuvintelor sau documentelor traduse se pedepseşte. Articolul 434-20 (Ordonanţa nr. conform distincţiilor articolelor 434-13 şi 434-14. în orice problemă. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Articolul 434-21 Subordonarea expertului este reprimată în condiţiile prevăzute de articolul 434-15. în orice problemă. Articolul 434-19 Subordonarea interpretului este reprimată în condiţiile prevăzute la articolul 434-15. Articolul 434-22 Ruperea sigiliilor aplicate de autoritatea publică se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Tentativa ruperii sigiliilor se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un expert. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care un interpret. datele sau rezultatele expertizei se pedepseşte.COrdonanţa nr. în rapoartele sale scrise sau în expunerile sale orale. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro sau cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. falsifică.

care a determinat sau ar fi putut determina urmăriri penale împotriva unui terţ. înscrisuri sau imagini de orice natură. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care se caută să se discrediteze. în mod public prin acte. gesturi sau ameninţări. în circumstanţele care au determinat sau ar fi putut determina împotriva acestuia urmăriri penale.Articolul 434-23 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. un act sau o decizie jurisdicţională. pedepsele pronunţate pentru acest delict se cumulează. Articolul 434-25 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Paragraful 1: Atingeri aduse respectului datorat justiţiei Articolul 434-24 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Insulta prin cuvinte. prin înscrisuri sau imagini de orice natură nefăcute publice sau prin trimiterea de obiecte oarecare adresate unui magistrat. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de primul aliniat declaraţia falsă cu privire la starea civilă a unei persoane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Luarea numelui unui terţ. cu cele care ar fi fost pronunţate pentru infracţiunea cu ocazia căreia a fost comisă uzurparea. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. în condiţiile care sunt în stare să aducă atingere autorităţii justiţiei sau independenţei sale se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. jurat sau oricărei persoane care ocupă un loc într-o formaţiune jurisdicţională în exercitarea funcţiilor sale sau cu ocazia acestei exercitări şi care tinde să aducă atingere demnităţii sale sau Dacă insulta are loc la audierea unei curţi. pedeapsa este de până la doi ani închisoare şi amenda de până la 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5. tribunal sau a unei formaţiuni jurisdicţionale. cuvinte. fără posibilitatea confuziei. 275 .

cuvinte. dacă în acest interval nu a fost făcut nici un act de instrucţie sau de urmărire. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Paragraful 2 : Despre evadare Articolul 434-27 COrdonanţa nr. 3° Care s-a văzut notificând un mandat de depunere sau un mandat de arest continuând să producă efect. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-26 (Ordonanţa nr. este considerată deţinut orice persoană : 1° Care este păzită la vedere. 276 . pedepsele sunt de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75 000 Euro. Dacă infracţiunea este comisă prin presa scrisă sau audiovizuală. dispoziţiile speciale ale legilor ce guvernează aceste probleme se aplică în ceea ce priveşte determinarea persoanelor responsabile.Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică comentariilor tehnice nici altor acte. înscrisuri sau imagini de orice natură care tind la reformarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1941 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Constituie evadare ce se pedepseşte fapta prin care un deţinut se sustrage gărzii care îl păzeşte. casaţia sau revizuirea unei decizii. începând din ziua în care a fost comisă infracţiunea definită în acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 2° Care se află în instanţă sau în curs de prezentarea la autoritatea judiciară la încheierea pazei la vedere sau în execuţia unui mandat de arestare. efracţie sau corupţie. Articolul 434-28 Pentru aplicarea acestui paragraf. chiar şi când acestea ar fi fost comise. de către un terţ. Dacă evadarea este realizată prin violenţă. Evadarea se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. de acord cu deţinutul. Acţiunea publică se prescrie în trei luni împlinite.

3° Prin care orice condamnat nu revine la unitatea penitenciară la încheierea unei măsuri de suspendare sau de fracţionare a închisorii. (Ordonanţa nr. fie de plasarea sub supravegherea electronică sau de beneficierea de regimul semi-libertăţii sau de permisiunea de ieşire. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. 1 Monitorul Oficial din 31 decembrie 1997) Constituie de asemenea evadare pedepsită cu aceleaşi pedepse fapta: 1° Prin care un deţinut plasat într-o unitate sanitară sau spital. Articolul 434-29 (Legea nr. 97-1273 din 29 decembrie 1997 art. 4° Prin care orice condamnat pus sub supraveghere electronică. 2° Prin care orice condamnat se sustrage controlului la care a fost supus când a făcut obiectul unei decizii fie de scoaterea dintr-o unitate penitenciară. 368 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) (Legea nr. 5° Care este plasată în închisoare de extrădare. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 277 . de scoatere. Articolul 434-30 2004) Infracţiunile prevăzute la articolul 434-27 şi la 1° din articolul 434-29 se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro dacă au fost comise sub ameninţarea unei arme sau a unei substanţe explozive. de semi-libertate sau de permisiunea de ieşire. neutralizează prin orice mijloc procedeul ce permite detectarea de la distanţă a prezenţei sau absenţei sale în locul desemnat de judecătorul aplicării pedepselor. incendiară sau toxică.4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. se sustrage supravegherii la care a fost supus.

Articolul 434-32 f Ordonanţa nr. pedepsele pronunţate pentru delictul evadării se cumulează. cu cele pe care evadatul le ispăşea sau cele pronunţate pentru infracţiunea din cauza căreia era deţinut. infracţiunea se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. incendiară sau toxică sau dacă faptele sunt comise în bandă organizată. Pedepsele sunt de până la zece ani închisoare şi amenda de până la 150000 euro dacă s-a folosit o armă sau o substanţă explozivă. fără posibilitatea confuziei. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro fapta prin care orice persoană procură unui deţinut orice mijloc de a se sustrage gărzii la care a fost supus. chiar dacă membrii acestei bande sunt sau nu deţinuţi. efracţie sau corupţie. Dacă contribuţia astfel adusă se însoţeşte de violenţă. Articolul 434-31 în ciuda dispoziţiilor articolelor 132-2 până la 132-5.4° Care execută o pedeapsă privativă de libertate sau care a fost arestată pentru executarea acestei pedepse. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 278 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr.

Aceste dispoziţii se aplică de asemenea oricărei persoane abilitată prin funcţiile sale să pătrundă într-o unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. în cazurile prevăzute de acest articol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 731 Monitorul Oficial din 19 martie 2003) Pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de până la 45000 euro dacă vinovatul este însărcinat cu supravegherea deţinuţilor sau dacă este abilitat prin funcţiile sale să pătrundă unitate penitenciară sau să apropie deţinuţi. infracţiunea se pedepseşte cu cincisprezece ani închisoare penală şi cu amenda de 225000 euro.. facilitează sau pregăteşte. evadarea unui deţinut.Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. incendiare sau toxice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care orice persoană însărcinată cu supravegherea sa. Articolul 434-35 (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. chiar prin abţinere voluntară. în orice loc. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. cu orice titlu. 73 II Monitorul Oficial din 19 martie Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care. cu orice titlu. 2003-239 din 18 martie 2003 art. într-o Articolul 434-35-1 (introdus de Legea nr. dacă contribuţia adusă constă din furnizarea sau folosirea unei arme sau a unei substanţe explozive. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 279 . 2003-239 din 18 martie 2003 art. Articolul 434-34 Persoanele menţionate la articolele 434-32 şi 434-33 pot fi condamnate solidar la daune-interese pe care victima ar avea dreptul să se obţină de la deţinut prin exercitarea acţiunii civile din cauza infracţiunii care motiva detenţia acestuia. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

Articolul 434-37 Orice persoană care a încercat să comită. a permis evitarea ca evadarea să nu se realizeze.Articolul 434-33 (Ordonanţa nr. care are interdicţie de sejur. Paragraful 3 : Alte atingeri aduse autorităţii justiţiei penale Articolul 434-38 Fapta prin care o persoană. una din infracţiunile prevăzute în acest paragraf. Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta prin care. va fi scutită de pedeapsă dacă. avertizând autoritatea judiciară sau administraţia penitenciară. apare într-un loc interzis se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în calitate de autor sau de complice. se încredinţează sau îi parvine unui deţinut. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2003) Se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15 000 Euro pătrunderea de către o persoană într-o unitate penitenciară sau escaladarea incintei fără să fie abilitată în virtutea dispoziţiilor legislative sau reglementare sau fără să fi fost autorizat de autorităţile competente. sau se primesc de la el şi se transmit sume de 280 . în orice loc. Articolul 434-36 Tentativa delictelor prevăzute în acest paragraf se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care interdicţie de sejur se sustrage măsurilor de supraveghere prescrise de judecător.

44 XV. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In cazul în care o sentinţă a dispus. afişarea deciziei de condamnare. de retragere a permisului de vânătoare. de închidere a unităţii sau de excludere de pe pieţele publice pronunţate în aplicarea articolelor 131-5-1. de interdicţia de a pătrunde în anumite locuri sau de a întâlni anumite persoane. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 281 . de interdicţia de a conduce anumite automobile terestre cu motor. suprimarea. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse distrugerea. 131-10. Articolul 434-41 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. deturnarea sau încercarea de a distruge sau deturna un automobil imobilizat sau un vehicul. Articolul 434-40 (Ordonanţa nr. XVI Monitorul Oficial din 10 martie 2004 în vigoare la 1 octombrie 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro încălcarea de către condamnat a obligaţiilor sau interdicţiilor ce rezultă din pedepsele de suspendare sau de anulare a permisului de conducere. de interdicţia de a emite cecuri sau de a folosi cărţi de credit. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-39 (Ordonanţa nr. interdicţia exercitării unei activităţi profesionale sau sociale prevăzute de articolele 131-27 până Ia 131-29. o armă sau orice alt obiect confiscate în aplicarea articolelor 131-6. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu de pedeapsă. 131-14 sau 131-16. 131-14. de interdicţia de a deţine sau a purta o armă. cu titlu de pedeapsă. de obligare la îndeplinirea unui stagiu.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. orice încălcare a acestei interdicţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. Sentinţa va dispune o nouă execuţie a afişării pe cheltuiala condamnatului. 131-16 sau 131-17. 131-6. disimularea sau ruperea totală sau parţială a afişelor aplicate se pedepseşte cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro. (Ordonanţa nr. 131-10. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată.

retragerea permisului de vânătoare sau confiscarea unui automobil.(Ordonanţa nr. Articolul 434-43 (Legea nr. 92-1336 din 16 decembrie 1992 art. Secţiunea 4 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Când a fost pronunţată împotriva unei persoane juridice una din pedepsele prevăzute la acest articol 131-39. Fapta prin care orice persoană fizică participă la menţinerea sau la reconstituirea. 369 şi 373 Monitorul Oficial din 23 decembrie 1992 în vigoare la 1 martie 1994) încălcarea de către condamnat a obligaţiilor ce rezultă din pedeapsa de muncă de interes general pronunţată cu titlu de pedeapsă principală sau de pedeapsă complementară se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. a unei arme sau a oricărui alt obiect. suspendarea sau anularea permisului de conducere. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Când dizolvarea a fost pronunţată pentru o infracţiune comisă în recidivă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 434-42 (Legea nr. încălcarea de către o persoană fizică a obligaţiilor care decurg de pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de 75000 euro. sau pentru infracţiunea prevăzută în aliniatul precedent. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 282 . în aplicarea articolelor menţionate mai sus. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. refuză să încredinţeze permisul suspendat. a unei persoane morale a cărei dizolvare a fost pronunţată în aplicarea dispoziţiilor de la 1° din articolul 131-39 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. deschisă sau deghizată. 17 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană care primeşte notificarea unei decizii ce se pronunţă în privinţa sa. anulat sau retras sau obiectul confiscat agentului autorităţii însărcinate cu executarea acestei decizii.

la ultimul aliniat din articolul 434-32 şi la articolul 434-33. 434-36 şi 434-40 până la 434-43 primesc de asemenea interdicţia drepturilor civice. 434-33. civile şi de familie. Articolul 434-45 (Legea nr. poate fi de asemenea pronunţată interdicţia. 434-35. 5IX Monitorul Oficial din 13 iunie 2003) Persoanele fizice vinovate de delictul prevăzut de articolul 434-10 primesc de asemenea suspendarea. se mai dă în plus confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii. 434-13 până la 434-15. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. 434-H. Articolul 434-47 (Legea nr. 434-17 până la 434-23. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 434-32. pentru o durată de cel mult cinci ani. 18 Monitorul Oficial din 13 iunie 2001) Pedepsele date persoanelor juridice sunt: (Ordonanţa nr. această suspendare limitată conducerii în afara activităţii profesionale. 434-29. a permisului de conducere. fie cu titlu definitiv. 2001-504 din 12 iunie 2001 art. 2003-495 din 12 iunie 2003 art. în cazurile prevăzute de articolul 434-33 şi în cel de-al doilea aliniat din articolul 434-35. fie pentru o durată de cel mult zece ani. 434-27. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. neputând să fie Articolul 434-46 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 434-44 Persoanele fizice vinovate de unul din delictele prevăzute la articolele 434-4 până la 434-8. de a exercita o funcţie publică sau activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite la cel de-al doilea aliniat din articolul 434-9. în toate cazurile prevăzute în acest capitol. la articolul 434-30. 434-30. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 283 .

Sub-secţiunea 1 : Despre corupţia activă a funcţionarilor Comunităţilor europene. al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene solicită sau este de acord. 5°. fără drept. a membrilor instituţiilor Comunităţilor europene Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 5° Pentru infracţiunile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat al articolului 434-43. direct sau indirect. pot fi de asemenea dispuse afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. 3° Confiscarea prevăzută la articolul 131-21 . 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. 6° şi 7° din articolul 131-39 . misiunea sau mandatul său. 3°. pedepsele menţionate la 2°. al Parlamentului european. cu oferte. a funcţionarilor Statelor membre ale Uniunii europene. 4°. promisiuni. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite la articolele 434-39 şi 434-43. 1° Amenda.în cazurile prevăzute la articolele 434-16 şi 434-25. 284 . se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro fapta prin care un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional dintr-un alt Stat membru al Uniunii europene sau prin care un membru al Comisiei Comunităţilor europene. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. Secţiunea 1: Despre corupţia pasivă Articolul 435-1 (Legea nr. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani. şi în orice moment. pedeapsa dizolvării menţionată la 1° din articolul 131-39. 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . daruri. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .

sau un membru al Comisiei Comunităţilor europene.Articolul 435-2 (Legea nr. Sub-secţiunea 2 : Despre corupţia activă a persoanelor relevante a Statelor străine altele decât Statele membre ale uniunii europene şi organizaţiilor internaţionale publice altele decât instituţiile Comunităţilor europene Articolul 435-3 285 . şi în orice moment. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. daruri. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui acte prevăzut Ia aliniatul menţionat. fără drept. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept şi în orice moment. de oferte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei ce implică funcţionari ai Comunităţilor europene sau funcţionari ai Statelor membre ale Uniunii europene întocmită la Bruxelles la 26 mai 1997. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un funcţionar comunitar sau un funcţionar naţional al unui alt Stat membru al Uniunii europene. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. al Curţii de justiţie şi al Curţii de conturi ale Comunităţilor europene să îndeplinească sau să abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. direct sau indirect. promisiuni. de oferte. al Parlamentului european. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. daruri. promisiuni. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. misiunea sau mandatul său. direct sau indirect.

promisiuni. promisiuni. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut la alinatul menţionat. însărcinată cu o misiune din serviciul public. în vederea obţinerii sau conservării unei pieţe sau a unui alt avantaj nepotrivit comerţului internaţional. daruri. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. Articolul 435-4 (Legea nr. daruri. oferte. direct sau indirect. misiunea sau mandat său.(Legea nr. promisiuni. misiunea sau mandatul său sau facilitat de funcţia. şi în orice moment. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. şi în orice moment. fără drept. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană depozitară a autorităţii publice. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionată la aliniatul precedent care solicită. sau învestită cu un mandat electiv public într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro propunerea fără drept. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. direct sau indirect. daruri. de oferte. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Pentru aplicarea convenţiei cu privire la combaterea corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale semnate la Paris la 17 decembrie 1997. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca un 286 . şi în orice moment. să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. Cercetarea delictelor menţionate în acest articol nu poate fi executată decât la cererea ministerului public. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) (Ordonanţa nr. direct sau indirect. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de oferte.

în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21.magistrat. a obiectului care a 287 . un arbitru sau un expert numit fie de o jurisdicţie. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act din funcţia. promisiuni. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele fizice vinovate de una din infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea unei persoane menţionate la aliniatul precedent care solicită. fără drept. Secţiunea 3 : Pedepse complementare şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 435-5 (introdus de Legea nr. oferte. 4° Confiscarea. Cercetarea delictelor prevăzute în acest articol nu poate fi exercitată decât la cererea ministerului public. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. într-un Stat străin sau în sânul unei organizaţii internaţionale publice. cadouri sau avantaje oarecare pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act prevăzut în aliniatul de mai sus. daruri. jurat sau orice altă persoană care are o funcţie jurisdicţională. sau facilitat de funcţia. civile şi de familie. pentru o durată de cel mult cinci ani. misiunea sau mandatul său. misiunea sau mandatul său. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . în vederea obţinerii sau păstrării unei pieţe sau a unui alt avantaj contrar din comerţul internaţional. sau o persoană însărcinată de autoritatea judiciară cu o misiune de conciliere sau mediere. 2° Interdicţia. direct sau indirect. fie de către părţi. şi în orice moment. 3° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 .

CAPITOLUL VI: Despre participarea la o activitate mercenară Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro fapta: 1° Prin care orice persoană. plasarea sub supraveghere judiciară. 2 Monitorul Oficial din 1 iulie 2000) Persoanele juridice pot fi declarate responsabil penal. interdicţia de a emite cecuri altele decât cele care permit retragerea de fonduri de către cel interesat sau de cei care sunt autorizaţi să utilizeze cărţi de credit.servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau obiectului care este produsul acesteia. interdicţia de a face apel public la economii. 288 . 4° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate în condiţiile prevăzute de articolul 131-35. fie pentru o durata de cel mult zece ani. special recrutată pentru a se lupta într-un conflict armat şi care nu este nici cetăţean al unui Stat parte la aşa-zisul conflict armat. 435-3 şi 435-4. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-38 . împotriva oricărui străin care s-a făcut vinovat de una din infracţiunile definite la primul aliniat. 2° Pentru o durată de cel mult cinci ani: interdicţia exercitării direct sau indirect a activităţii profesionale sau sociale în care sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. excluderea pieţelor publice . Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în plus în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. fie cu titlu definitiv. de infracţiunile definite de articolele 435-2. 2000-595 din 30 iunie 2000 art. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-21. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire . Articolul 435-6 (introdus de Legea nr. ia sau încearcă să ia parte directă la ostilităţi în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii net superioară celei care se plăteşte sau promite luptătorilor cu un rang şi funcţiilor analoage din forţele armate ale părţii pentru care trebuie să se lupte. nici nu a fost trimisă în misiune de către un Stat altul decât unul din cele care sunt părţi la conflict în calitate de membru al forţelor armate din acel Stat. închiderea unităţilor sau a uneia din unităţile întreprinderii ce a servit la comiterea faptelor incriminate . ni membru al forţelor armate din acel Stat. obiectului care a servit sau era destinat la comiterea infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 3° Confiscarea.

ia sau încearcă să ia parte la un asemenea act în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remuneraţii importante. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Articolul 436-4 (introdus de Legea nr. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. Articolul 436-3 289 . 2° Difuzarea integrală sau parţială a deciziei sau a unui comunicat ce informează publicul despre motivele şi despre dispozitivul acesteia în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . nici nu a fost trimisă în misiune de vreun Stat. remunerarea. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Conducerea sau organizarea unei grupări ce are ca obiect recrutarea. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) 2° Prin care orice persoană. Articolul 436-2 (introdus de Legea nr. 3° Interdicţia sejurului. echiparea sau instrucţia militară a unei persoane definite la articolul 436-1 se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. civile şi de familie. Dacă faptele menţionate în acest capitol sunt comise în străinătate de un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez. nici membru al forţelor armate al acelui Stat. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor civice. special recrutată pentru a lua parte la un act pregătit de violenţă care vizează răsturnarea instituţiilor sau atingerea integrităţii teritoriale a unui Stat şi care nu este nici cetăţean al Statului împotriva căruia acest act este realizat. legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat al articolului 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art.Articolul 436-1 (introdus de Legea nr. utilizarea.

de infracţiunea definită la articolul 436-2. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Articolul 436-5 (introdus de Legea nr. 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. Articolul 436-3 290 . 2003-340 din 14 aprilie 2003 art. 1 Monitorul Oficial din 15 aprilie 2003) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.Articolul 436-1 (introdus de Legea nr.

2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. CAPITOLUL I: Despre falsuri Articolul 441-1 (Ordonanţa nr.1° Amenda. Articolul 441-2 (Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie un fals orice alterare frauduloasă a adevărului. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. a unei identităţi sau calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. Falsul şi uzul de fals se pedepsesc cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-un document emis de o administraţie publică în scopul constării unui drept. în stare să cauzeze un prejudiciu şi să îndeplinească prin orice mijloc. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Uzul de fals menţionat la aliniatul precedent se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 291 . într-un înscris sau orice alt suport de exprimare a gândirii care are ca obiect sau care poate avea ca efect stabilirea dovezii unui drept sau a unui fapt ce are consecinţe juridice.

Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro în caz de deţinere frauduloasă a mai multor documente false. Uzul de fals menţionat la aliniatul anterior se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 441-3 (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Deţinerea frauduloasă al unuia din documentele false definite la articolul 441-2 se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Fie în mod obişnuit. Articolul 441-4 (Ordonanţa nr. 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. Pedepsele sunt de până la cincisprezece ani închisoare penală şi amenda de până la 225000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sau misiunii sale.Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă falsul sau uzul de fals este comis : 1° Fie de către o persoane depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. 292 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Falsul comis într-o scriere publică sau autentică sau într-o înregistrare ordonată de autoritatea publică se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 293 . prin orice mijloc fraudulos. 3° Fie cu intenţia de a facilita comiterea unei crime sau procurarea impunităţii pentru autor. 2° Fie în mod obişnuit. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 441-6 (Ordonanţa nr. Pedepsele sunt de până la şapte ani închisoare şi amenda de până la 100000 euro dacă infracţiunea este comisă : 1 ° Fie de o persoană depozitară a autorităţii publice sau însărcinată cu o misiune din serviciul public ce acţionează în exercitarea funcţiilor sale. plăţi sau avantaj nedrept. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse furnizarea unei declaraţii mincinoase în vederea obţinerii de la o administraţie publică sau de la un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public a unei alocaţii. unei identităţi sau unei calităţi sau acordarea unei autorizaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fapta: l°Prin care se stabileşte o atestaţie sau un certificat care face caz de faptele inexacte din punct de vedere material.Articolul 441-5 (Ordonanţa nr. unei identităţi sau unei calităţi sau în scopul acordării unei autorizaţii se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. a unui document destinat constatării unui drept. Independent de cazurile prevăzute în acest capitol. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Emiterea în mod nedrept de către o administraţie publică sau de către un organism însărcinat cu o misiune din serviciul public. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Procurarea frauduloasă pentru aproapele său a unui document emise de către o administraţie publică în scopul constatării unui drept.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Prin care se falsifică o atestaţie sau un certificat sincer originar. 441-2 şi 441-4 până la 441-8 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. daruri. 3° Prin care se face uz de o atestaţie sau un certificat inexact sau falsificat. promisiuni. anumite oferte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro fapta prin care o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale. direct sau indirect. daruri. Pedepsele sunt de până la trei ani închisoare şi amenda până la 45000 euro dacă infracţiunea este comisă în vederea prejudicierii Tezaurului public sau patrimoniului aproapelui. de oferte. cadouri sau avantaje oarecare pentru ca o persoană ce acţionează în exercitarea profesiei sale să stabilească o atestaţie sau un certificat ce face caz de faptele inexacte. Articolul 441-10 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele din acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131 -26 . Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse cedarea la solicitările prevăzute la alinatul precedent sau utilizarea actelor de violenţă sau ameninţărilor sau propunerea. cadouri sau avantaje oarecare pentru stabilirea unei atestaţii sau a unui certificat ce face caz de faptele inexacte din punct de vedere material. solicită sau agreează. direct sau indirect. Articolul 441-8 (Ordonanţa nr. Articolul 441-9 Tentativa delictelor prevăzute la articolele 441-1. promisiuni.Articolul 441-7 (Ordonanţa nr. Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 294 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. civile şi de familie.

2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39. Interdicţia menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. împotriva oricăaii străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest titlu. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 3° Excluderea de pe pieţele publice 4° Confiscarea obiectului care a servit sau care era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. Articolul 441-11 Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30. CAPITOLUL II: Despre moneda falsă Articolul 442-1 Pedeapsa este de până la cinci ani închisoare şi amenda de până la 75000 euro dacă persoana menţionată în primele două aliniate exercită o profesie medicală sau din domeniul sănătăţii şi dacă atestaţia ce face caz de faptele inexacte disimulează sau certifică în mod fals 295 . fie pentru o durata de cel mult zece ani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27. fie cu titlu definitiv. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 .Articolul 441-7 (Ordonanţa nr.

2004-204 din 9 martie 2004 art.Articolul 441-12 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. 6 XIV Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Transportul. 296 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fabricarea monezilor şi bancnotelor menţionate la aliniatul anterior realizată cu ajutorul instalaţiilor sau materialelor autorizate destinate acestui scop. (Ordonanţa nr. Infracţiunile prevăzute la aliniatul precedent se pedepsesc cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450 000 Euro dacă sunt comise în bandă organizată. (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-204 din 9 martie 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea monedelor sau bancnotelor franceze sau străine care nu au curs legal sau nu sunt autorizate se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. punerea în circulaţie sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie a semnelor monetare contrafăcute sau falsificate menţionate la primul aliniat din articolul 442-1 sau a semnelor monetare fabricate în mod menţionate la cel de-al doilea aliniat din acest articol se pedepsesc cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro. Articolul 442-4 Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute de acest articol. de infracţiunile definite în acest capitol. Primele două aliniate din articolul 132-23 cu privire la perioada de cauţiune se aplică infracţiunilor prevăzute la al doilea aliniat din acest articol. Articolul 442-3 (Ordonanţa nr. 6 XIII Monitorul Oficial din 10 martie 2004) Contrafacerea sau falsificarea monezilor sau bancnotelor cu curs legal în Franţa sau emise de către instituţiile străine sau internaţionale abilitate în acest scop se pedepseşte cu treizeci de ani închisoare penală şi cu amenda de 450000 euro. dacă este efectuată în încălcarea condiţiilor fixate de către instituţiile abilitate să emită aceste semne monetare şi fără acordul acestor instituţii. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2.

Articolul 442-5 (Legea nr. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. utilizarea sau deţinerea fără autorizaţie a materialelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. Articolul 442-6 (Ordonanţa nr. programelor informatice sau orice alt element destinate în mod special fabricării sau protecţiei împotriva contrafacerii sau falsificării bancnotelor sau monedelor se pedepsesc cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Punerea în circula oricărui semn monetar neautorizat având ca obiect înlocuirea monedelor sau bancnotelor ce au curs legal în Franţa se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. instrumentelor. distribuţia tuturor obiectelor. Articolul 442-7 (Ordonanţa nr. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Fabricarea. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care cel care a primit semnele monetare contrafăcute sau falsificate menţionate în 297 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. imprimate sau formule care prezintă cu semnele monetare menţionate la articolul 442-1 o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. vânzarea.

Articolul 442-8 Tentativa delictelor prevăzute la primul aliniat din articolul 442-2 la articolele 442-3 până la 442-7 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 442-10 Pedeapsa privativă de libertate dată autorului sau complicelui infracţiunilor prevăzute de articolele 442-1 până la 442-4 se reduce cu jumătate dacă. 33 Monitorul Oficial din 29 august 1993) 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . Articolul 442-9 Orice persoană care a încercat să comită una din infracţiunile prevăzute în acest capitol va fi scutită de pedeapsă dacă. a celorlalţi vinovaţi. a permis încetarea uneltirilor incriminate şi identificarea. 298 . Articolul 442-11 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute la articolele 442-1 până la 442-6 primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. dacă este cazul. 93-1027 din 24 august 1993 art. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . avertizând autoritatea administrativă sau judiciară. Articolul 442-12 (Legea nr.articolul 442-1 luându-le drepte cele bune. civile şi de familie. dacă este cazul. pe repune în circulaţie după ce le-a descoperit viciile se pedepseşte cu amenda de 7500 euro. avertizând autorităţile administrative sau judiciare. a celorlalţi vinovaţi. a permis evitarea ca infracţiunea să nu se realizeze şi identificarea.

2003-1119 din 26 noiembrie 2003 art. Le mai sunt încredinţate de asemenea. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. 37 Monitorul Oficial din 12 mai 1998) (Legea nr. cu Confiscarea monedelor şi bancnotelor contrafăcute sau falsificate şi de asemenea a materialelor instrumentelor destinate fabricării lor este obligatorie. în scopul distrugerii eventuale. fie pentru o durata de cel mult zece ani. Provoacă încredinţarea obiectului confiscat administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei. 98-349 din 11 mai 1998 art. (Legea nr. poate fi de asemenea pronunţată confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul excepţia obiectelor susceptibile de restituire. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. fie cu titlu definitiv. Articolul 442-13 In toate cazurile prevăzute în acest capitol. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . în funcţie de distincţia prevăzută la alinatul precedent. şi acesteia. în acelaşi scop. 3° Confiscarea. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 442-13. Articolul 442-15 299 . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 442-1 până la 442-4. în scopul distrugerii eventuale.3° Interdicţia sejurului. 78 III Monitorul Oficial du 27 noiembrie 2003) Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. Confiscarea obiectelor. După cum contrafacerea sau falsificarea a fost efectuată la monede sau bancnote. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . imprimate sau formule menţionate la articolul 442-6 este de asemenea obligatorie. cele ale materialelor şi instrumentelor confiscate pe care le desemnează. semnele monetare contrafăcute sau falsificate sunt încredinţate administraţiei monedelor şi medaliilor sau Băncii Franţei.

în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 .3° Interdicţia sejurului. şi de asemenea utilizarea sau transportul acestor efecte contrafăcute sau falsificate se pedepsesc cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. Articolul 443-2 (Ordonanţa nr. (introdus de Legea nr. 2001-1168 din 11 decembrie 2001 art. 442-2 şi 442-5 până la 442-14 se aplică dacă sun în cauză bancnotele şi monedele care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. CAPITOLUL III: Despre falsificarea titlurilor sau a altor valori fiduciare emise de autoritatea publică Articolul 443-1 Contrafacerea sau falsificarea efectelor emise de Tezaurul public cu timbrul sau cu marca sa sau a efectelor emise de Statele străine cu timbrul sau marca lor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale sau a altor valori fiduciare poştale. 17 Monitorul Oficial din 12 decembrie 2001) Dispoziţiile articolelor 442-1. nu au fost încă emise de către instituţiile abilitate în acest scop şi nu au încă curs legal. chiar dacă sunt destinate punerii în circulaţie. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 300 . Articolul 443-3 (Ordonanţa nr. şi de asemenea a timbrelor emise de către administraţia finanţelor. transportul. vânzarea. distribuirea sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. imprimate sau formule în Se pedepsesc cu şase luni închisoare şi cu amenda de 7500 euro contrafacerea sau falsificarea timbrelor poştale străine sau a altor valori poştale emise de serviciul poştelor dintr-o ţară străină. vânzarea. 3° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate de natură profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-27 . civile şi de familie în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . transportul. Ea provoacă încredinţarea la administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. distribuţia sau utilizarea acestor timbre sau valori contrafăcute sau falsificate. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. colectivităţile locale. Articolul 443-7 Articolul 443-4 301 . în toate cazurile. Articolul 443-6 Persoanele fizice vinovate de delictele prevăzute în acest capitol primesc şi următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice.2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. Articolul 443-5 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. şi de asemenea vânzarea. unităţile publice sau exploatatorii publici prevăzute de legea nr. imprimate sau formule care prezintă. confiscarea du corpului delictului este obligatorie. locul valorilor imitate. 90-568 din 2 iulie 1990 cu privire la organizarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor.

fie pentru o durata de cel mult zece ani. 302 . împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în articolele 443-1 şi 443-2. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 443-6. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. Articolul 443-8 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. contrafăcute sau falsificate. fie cu titlu definitiv. 3° Confiscarea. se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro. timbre sau mărci. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 .Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131-30. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. fie a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. sau utilizarea acestor sigilii. de infracţiunile definite în acest capitol. argint sau de platină. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. CAPITOLUL IV : Despre falsificarea mărcilor autorităţii Articolul 444-1 (Ordonanţa nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Contrafacerea sau falsificarea fie a sigiliului Statului. fie a timbrelor naţionale.

argint sau platină se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. vânzarea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. administraţii publice sau jurisdicţii.Articolul 444-2 (Ordonanţa nr. Articolul 444-3 (Legea nr. contrafăcute sau falsificate. 99-574 din 9 iulie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro: 1° Contrafacerea sau falsificarea sigiliilor. timbrelor sau mărcilor unei autorităţi publice. sau utilizarea acestor sigilii. timbre sau mărci. 99-574 din 9 iulie 1999 art. a timbrelor naţionale sau a mărcilor ce servesc la marcarea materiilor din aur. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 444-4 (Legea nr. 3° Contrafacerea sau falsificarea de ştampile sau mărci care să ateste intervenţia serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară a Franţei sau ale unei ţări străine. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 303 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Utilizarea frauduloasă a sigiliilor Statului. distribuirea şi de asemenea utilizarea acestor hârtii sau imprimate astfel contrafăcute sau falsificate. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 101 Monitorul Oficial din 10 iulie 1999) (Ordonanţa nr. 2° Contrafacerea sau falsificarea hârtiilor de la antet sau imprimate oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie.

în stare să Articolul 444-6 Tentativa delictelor prevăzute în acest capitol se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. Articolul 444-7 Persoanele fizice vinovate de crimele şi delictele prevăzute în acest capitol primesc de asemenea următoarele pedepse: 1° Interdicţia drepturilor civice. 304 . în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . Ea provoacă încredinţarea către administraţie a obiectului confiscat în scopul distrugerii eventuale. imprimatelor sau ştampilelor şi a mărcilor care aresta intervenirea serviciilor de inspecţie sau de supraveghere sanitară menţionate la articolul 444-3 se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. confiscarea corpului delictului este obligatorie. 2° Interdicţia de a exercita o funcţie publică sau o activitate profesională sau socială în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27 . In toate cazurile. mărcilor. distribuirea sau utilizarea imprimatelor care prezintă cu hârtiile pentru antet sau imprimatele oficiale utilizate în adunările instituite de Constituţie. administraţii publice sau jurisdicţii o asemănare cauzeze o confuzie în spiritul publicului. timbrelor.Utilizarea frauduloasă a sigiliilor. Articolul 444-8 3° Excluderea de pe pieţele publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. vânzarea. civile şi de familie. hârtiilor. Articolul 444-5 (Ordonanţa nr.

Dacă infracţiunile pregătite sunt crime sau delicte pedepsite cu zece ani închisoare. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . fie pentru o durata de cel mult zece ani. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. înainte de orice urmărire. Articolul 450-2 Orice persoană care a participat la gruparea sau înţelegerea definite la articolul 450-1 este scutită de pedeapsă dacă. Articolul 444-9 Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. participarea la o asociere de răufăcători se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150000 euro.4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. fie cu titlu definitiv. cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. de una sau mai multe crime sau de unul sau mai multe delicte de cel puţin cinci închisoare. 3° Confiscarea. de infracţiunile definite în acest capitol. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . Articolul 450-1 competente 305 . TITLUL V : Despre participarea Ia o asociere de răufăcători (Ordonanţa nr. împotriva oricărui străin vinovat de una din infracţiunile definite în acest capitol. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Constituie o asociere de răufăcători orice grupare formată sau convenită stabilită în vederea pregătirii. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. caracterizată de una sau mai multe fapte materiale. Dacă infracţiunile pregătite sunt delicte pedepsite cu cel puţin cinci ani închisoare. Interdicţia teritoriului francez poate fi pronunţată în condiţiile prevăzute de articolul 131 -30. a dezvăluit gruparea sau înţelegerea autorităţilor şi a permis identificarea celorlalţi participanţi.

fiind în relaţii obişnuite cu una sau mai multe persoane care realizează activităţile prevăzute la articolul 450-1. 2° Pedepsele menţionate în articolul 131-39 . se pedepseşte cu cinci 1° Interdicţia drepturilor civice. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 22 Monitorul Oficial din 18 iunie 1998) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-31 . cu excepţia obiectelor susceptibile de restituire. 98-468 din 17 iunie 1998 art. de a exercita o funcţie publică sau de a exercita activitatea profesională sau socială în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. de infracţiunile definite în articolul 450-1. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2° Interdicţia. Articolul 450-1 306 . Pot fi de asemenea pronunţate împotriva acestor persoane celelalte pedepse complementare date pentru crimele şi delictele pe care aveau de gând să le pregătească gruparea sau înţelegerea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Neputinţa de a justifica resursele ce corespund modului său de viaţă. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-27. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 450-4 (introdus de Legea nr. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-26 . civile şi de familie.4° Confiscarea obiectului care a servit sau era destinat comiterii infracţiunii sau a obiectului care este produsul acesteia. 2001-420 din 15 mai 2001 art. 3° Interdicţia sejurului. 46 Monitorul Oficial din 16 mai 2001) (Ordonanţa nr. Pedepsele primite de persoanele juridice sunt: 1° Amenda. Articolul 450-2-1 (Legea nr. ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro.

94-653 din 29 iulie 1994 art. de orice natură. Articolul 450-5 307 . Articolul 511-1-1 (introdus de Legea nr. Persoanele fizice şi juridice recunoscute vinovate de infracţiunile prevăzute la al doilea aliniat din articolul 450-1 şi la articolul 450-2-1 primesc de asemenea pedeapsa complementară de confiscare a tuturor bunurilor sau a unei părţi din acestea. Secţiunea 1 : Despre protecţia speciei umane Articolul 511-1 (Legea nr. pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană. legea franceză se aplică prin derogare de la al doilea aliniat din articolul 113-6 şi dispoziţiile frazei a doua din articolul 113-8 nu se aplică. vie sau decedată . 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu zece ani închisoare şi cu amenda de 150 000 Euro pretarea la o prelevare de celule sau de gârneţi. mobile sau imobile. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr.Articolul 450-3 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute de articolul 450-1 primesc de asemenea următoarele pedepse complementare: 3° Confiscarea. divizate sau nu. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 444-7. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) în cazul în care delictul prevăzut la aliniatul 511-1 este comis în străinătate de către un francez sau de către o persoană care îşi are domiciliul obişnuit pe teritoriul francez.

a unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs în vederea dăruirii unei persoane vii minore sau unei persoane vii majore care face obiectul Articolul 511-3 308 . 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro provocarea. promisiune. 1231-1 din codul sănătăţii publice sau fără ca autorizaţia prevăzută la al doilea şi al cincilea aliniat din acelaşi articol să fi fost emisă se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. în favoarea eugeniei sau clonajului reproductiv. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. sau cedarea cu titlu oneros a unui asemene organ din corpul aproapelui. 2004-800 din 6 august 2004 art. pentru a da viaţă unui copil identic din punct de vedere genetic cu o altă persoană vie sau decedată. prin dar. 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore. ordin.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse propaganda sau publicitatea. indiferent de modul în care se face. se pedepseşte cu şape ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. indiferent de formă. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organ. Aceleaşi pedepse se aplică în cazul în care organul obţinut în condiţiile prevăzute la primul aliniat provine dintr-o ţară străină. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. abuz de autoritate sau de putere. Secţiunea 2 : Despre protecţia corpului uman Articolul 511-2 (Legea nr. a aproapelui să se preteze la prelevarea de celule sau de gameţi. 2004-800 din 6 august 2004 art. ameninţare. fără ca consimţământul acesteia să fi fost obţinut în condiţiile prevăzute la al treilea aliniat din articolul L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a unuia sau mai multor organe în schimbul unei sume de bani. inclusiv într-o finalitate terapeutică. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii unui organ în schimbul unei sume de bani.

1241-4 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro . se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. indiferent de formă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1241-3 şi L. Articolul 511-5-1 Articolul 511-3 309 . (Ordonanţa nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. celule sau produse umane contra unei plăţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 1241-1 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. după caz. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de la o persoană a prelevării de ţesuturi. celule sau produse din corpul său contra unei plăţi. în afara cazurilor prevăzute la articolele din codul sănătăţii publice. indiferent de formă. 1241-3 sau L. 29 Monitorul Oficial din 7 august 2004) unei măsuri de protecţie legală. L. celulelor sau produselor din corpul aproapelui. Prelevarea asupra unei persoane vie minoră sau a unei persoane vie majoră care face obiectul unei măsuri de protecţie legală a celulelor hematopoietice emise de măduva osoasă fără să se fi respectat condiţiile prevăzute. sau cedarea cu titlu oneros a ţesuturilor. 1241-4 Articolul 511-4 (Legea nr. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de ţesuturi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.Articolul 511-1-2 (introdus de Legea nr. la articolele L. 15 Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea unui ţesut sau a celulelor sau colectarea unui produs de la o persoană vie majoră fără ca această sa-şi fi exprimat consimţământul în condiţiile prevăzute la al doilea şi al treilea aliniat L.

94-653 din 29 iulie 1994 art. a componentelor şi produselor derivate: celulelor sau 1° Fără să se fi făcut declaraţia prealabilă prevăzută la articolul L. 94-653 din 29 iulie 1994 art. a organelor.Articolul 511-5 (Legea nr. componentelor şi produselor sale derivate. 1243-3 din codul sănătăţii publică. a organelor. inclusiv în scopuri cercetării genetice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1243-3 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este suspendată sau retrasă.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi amenda de 75 000 Euro păstrarea şi transformarea în scopuri ştiinţifice.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse păstrarea şi transformarea. celulelor sau sângelui. în vederea cedării lor pentru o utilizare ştiinţifică. . ţesuturilor. I. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse punerea în operă a unui protocol suspendat sau interzis de către ministrul însărcinat cu cercetarea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii fără consimţământul său scris se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. fără să fi obţinut în prealabil autorizaţia prevăzută la articolul L. inclusiv în scopuri de cercetare genetică. II . 2° Când ministrul însărcinat cu cercetarea s-a opus exercitării acestor activităţi sau le-a suspendat sau interzis. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (introdus de Legea nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 1232-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro . sângelui. ţesuturilor. Articolul 511-7 Articolul 511-5-2 310 . 15 3° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevările în scopuri ştiinţifice asupra unei decedate fără să fi transmis protocolul prevăzut la articolul L. Articolul 511-6 (Legea nr.

1233-1. 98-535 din 1 iulie 1998 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. sau grefe de ţesuturi sau administrările pregătirilor de terapie celulară. 2004-800 din 6 august 2004 art. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 98-535 din 1 iulie 1998 art. păstrarea sau transformarea de ţesuturi sau pregătiri de terapie celulară într-o unitate ce nu a obţinut autorizaţia prevăzută la articolele L. 15 6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 311 . 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. produse celulare cu finalitate terapeutică sau de produse umane în vederea unui dar fără să fi fost respectate regulile de securitate sanitară cerate în aplicarea dispoziţiilor articolului L. L. sau după retragerea sau suspendarea acestei autorizaţii. ţesuturi. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. L. 15 4° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Fapta prin care se fac prevalări de organe sau a grefelor de organe. L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 1243-2 sau L. 1243-6 din codul sănătăţii publice. 1211-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Ordonanţa nr. 96-452 din 28 mai 1996 art.(Ordonanţa nr. 15 5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Distribuirea sau cedarea de organe. 1242-1. prelevări de ţesuturi sau de celule. se pedepseşte 30 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 511-8-1 (Legea nr. cu doi ani închisoare şi cu amenda de (Legea nr. 1234-2. 10 Monitorul Oficial din 29 mai 1996) (Legea nr.

1235-1 şi L. 1243-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de gârneţi în schimbul unei sume de bani. se pedepseşte ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 1245-5 din codul sănătăţii publice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu excepţia plăţii prestaţiilor asigurate de unităţile ce efectuează pregătirea şi păstrarea acestor gârneţi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 511-9 (Legea nr. Articolul 511-10 (Legea nr. cu titlu oneros a gârneţilor ce provin din daruri. celulelor şi produselor celulare cu finalitate terapeutică. se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75 000 Euro. cu cinci Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de gârneţi în schimbul unor bani. ţesuturilor. 94-653 din 29 iulie 1994 art. sau încredinţarea către terţi.(Ordonanţa nr. Articolul 511-11 312 . 15 7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Importarea sau exportarea organelor. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Distribuirea sau cedarea în vederea unei utilizări terapeutice de ţesuturi sau de pregătiri de terapie celulară în încălcarea dispoziţiilor articolului L. indiferent de formă. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Divulgarea unei informaţii ce permite în acelaşi timp identificarea unei persoane sau a unui cuplu care a oferit gârneţi şi cuplul care le-a primit se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. indiferente de formă. cu (Ordonanţa nr. în încălcarea dispoziţiilor luate pentru aplicarea articolelor L.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 98-535 din 1 iulie 1998 art. Articolul 511-14 (Legea nr.(Legea nr. Articolul 511-12 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Inseminarea artificială cu spermă sau amestec de spermă ce provine din donaţii în încălcarea articolului L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 673-3 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Articolul 511-13 Subordonarea beneficiului unui dar de gameţi desemnării de către cuplul primitor al unei persoane care a acceptat voluntar să facă acest dar în favoarea unui terţ cuplu în încălcarea articolului L. 665-15 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie (Ordonanţa nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vie în vederea unei asistenţei medicale la procrearea fără teste de depistare a bolilor transmisibile cerute în aplicarea articolului L. 673-7 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 19 Monitorul Oficial din 2 iulie 1998) (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 313 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

tratament. se pedepseşte cu şapte ani închisoarea şi cu amenda de 100000 euro.(Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Obţinerea de embrioni umani în schimbul unor bani. 94-653 din 29 iulie 1994 art. conservare şi cedare de gameţi ce provin din daruri fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzută la articolul L. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Realizarea activităţilor de culegere. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. indiferent de formă. 314 . Secţiunea 3 : Despre protecţia embrionului uman Articolul 511-15 (Legea nr. 673-5 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.

2141-5 şi L. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Obţinerea de embrioni umani fără respectarea condiţiilor prevăzute la articolele L. sau încredinţarea unor terţi. 28II Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri industriale sau comerciale se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 2004-800 din 6 august 2004 art.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse mijlocirea pentru favorizarea obţinerii de embrioni umani în schimbul unor bani. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. cu titlu oneros. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale. 2141-6 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Articolul 511-17 (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 315 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. indiferent de formă. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Articolul 511-16 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. de embrioni umani. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.

2004-800 din 6 august 2004 art. 28II7° Monitorul Oficial din 7 august 2004) I. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 28II5° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Conceperea în vitro sau constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri de cercetare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 1000 000 euro. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. Articolul 511-19 (Legea nr. 28II6° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Constituirea prin clonaj de embrioni umani în scopuri terapeutice se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. . 2004-800 din 6 august 2004 art. Articolul 511-18-1 (introdus de Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr.Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a embrionului uman: 316 .Articolul 511-18 (Legea nr.

Realizarea unui studiu sau a unei cercetări a celulelor cu provenienţă embrionară: TFără să se fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. Articolul 511-19-1 (introdus de Legea nr. 2151-5 din codul sănătăţii publice. suspendată. a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale în condiţiile neconforme celor prevăzute de primul. conservarea sau utilizarea. 1241-5 din codul sănătăţii publice sau pentru alte finalităţi decât diagnostice. . terapeutice sau ştiinţifice se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. II. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie. Articolul 511-19-2 317 . la întreruperea unei sarcini. al doilea şi al patrulea aliniat din articolul L. 2151-5 din codul sănătăţii publice. 28II8° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Prelevarea. Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. sau dacă consimţământul este revocat.1° Fără să fi obţinut în prealabil consimţământul scris şi autorizaţia menţionată la articolul L. sau dacă această autorizaţie este retrasă. 2004-800 din 6 august 2004 art. sau dacă această autorizaţie este retrasă. suspendată sau dacă consimţământul este revocat. 2° Fără conformarea la prescripţiile legislative şi reglementare sau la cele stabilite de această autorizaţie.

menţionată Articolul 511-20 (Legea nr. 28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro: 1° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se fi obţinut autorizaţia menţionată la articolul L. 162-16 din 318 . 28II10° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro importarea sau exportarea. 4° Cedarea celulelor de origine embrionară fără să se fi informat în prealabil Agenţia biomedicinii. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2151-7 din acelaşi cod .(introdus de Legea nr. 2131-4 şi L. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 (Legea nr. 3° Cedarea celulelor de origine embrionară unor organisme netitulare ale autorizaţiei emise în aplicarea articolului L. 2° Conservarea celulelor cu origine embrionară fără să se conformeze regulilor menţionate la al doilea aliniat din articolul L. 2151-7 din codul sănătăţii publice sau dacă această autorizaţie este retrasă sau suspendată. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2131-4-1 cu privire la diagnosticul de pre-implantator se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 2151-6 din codul sănătăţii publice. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2151-7 din acelaşi cod. 2151-5 sau a articolului L. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. în scopuri de cercetare. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Articolul 511-19-3 (introdus de Legea nr. 28II11° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Nerespectarea dispoziţiilor articolelor L. a ţesuturilor sau celulelor embrionare sau fetale fără să se fi obţinut autorizaţia la articolul L. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. 94-653 din 29 iulie 1994 art.

28II9° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Articolul 511-22 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Diagnosticarea prenatală fără să se fi primit autorizaţia menţionată la articolul L. 2142-1 din codul sănătăţii publice sau fără să se conformeze prescripţiilor acesteia din urmă se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 28II13° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Introducerea de embrioni umani pe teritoriul în care se aplică codul sănătăţii publice sau scoaterea lor din acest teritoriu fără autorizaţie prevăzută la articolul L. Articolul 511-24 (Legea nr. (Ordonanţa nr.(introdus de Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2141-9 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45 000 Euro. 162-16 din 319 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2004-800 din 6 august 2004 art. 28II12° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Punerea în operă a activităţilor de asistenţă medicală procreării fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzute la aliniatul al treilea din articolul L. 2004-800 din 6 august 2004 art. 2004-800 din 6 august 2004 art.

511-4. 2004-800 din 6 august 2004 art. 511-9. 511-3.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea unei informaţii nominative care permite identificarea cuplului care a renunţat la embrion şi de asemenea a cuplului care 1-a primit. Articolul 511-25 (Legea nr.(Legea nr. 511-16 şi 511-19 se pedepseşte cu aceleaşi pedepse. 2° Sau fără luarea la cunoştinţă a rezultatelor testelor de depistare a bolilor infecţioase cerute la aliniatul şase din acelaşi articol. Secţiunea 4 : Alte dispoziţii şi pedepse complementare aplicabile persoanelor fizice şi responsabilitatea persoanelor juridice Articolul 511-26 (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Ordonanţa nr. II. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 152-2 din codul sănătăţii publice se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro. 3° Sau în afara unei unităţi autorizate conform dispoziţiilor din al şaptelea aliniat din acelaşi articol. 2004-800 din 6 august 2004 art. 511-5. 94-653 din 29 iulie 1994 art. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30 000 Euro. 511-6. (Legea nr. 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 320 . 511-5-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) I. . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 511-5-2. 2141-6 din codul sănătăţii publice: 1° Fără asigurarea în prealabil că a fost obţinută autorizaţia judiciară prevăzută la al doilea aliniat din articolul menţionat.Exercitarea activităţilor necesare primirii unui embrion uman în condiţiile stabilite la articolul L. 28 II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) Tentativa delictelor prevăzute de articolele 511-2. 94-653 din 29 iulie 1994 art. 511-15. . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procrearea în alte scopuri decât cele definite la articolul L.

99-5 din 6 ianuarie 1999 art. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal în condiţiile prevăzute de articolul 121-2 de infracţiunile definite în acest capitol. în funcţie de modalităţile prevăzute de articolul 131-38 . Articolul 511-28 (introdus de Legea nr. 2° Pedepsele menţionate la articolul 131-39 . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. a exercitării activităţii profesionale sau sociale în exercitarea căreia sau cu ocazia căreia a fost comisă infracţiunea. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 28II14° Monitorul Oficial din 7 august 2004) 321 . 22 Monitorul Oficial din 7 ianuarie 1999) (Ordonanţa nr. CAPITOL unic : Acte de violenţă sau acte de cruzime faţă de animale Articolul 521-1 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.(Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Articolul 511-27 Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest capitol primesc de asemenea pedeapsa complementară de interdicţie pentru o durată de cel mult zece ani. 2004-800 din 6 august 2004 art. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. 94-653 din 29 iulie 1994 art. Interdicţia menţionată la 2° din articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea.

Se pedepseşte de asemenea cu aceleaşi pedepse abandonarea unui animal domestic. tribunalul poate interzise detenţia unui animal. sau ţinut în captivitate. destinate Fapta. 2004-204 din 9 martie 2004 art. Se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la primul aliniat orice creare a unui nou galodrom. sau de natură sexuală. pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. repopulării. sau dresat. cu titlu definitiv sau nu. publică sau nu. 50 Monitorul Oficial din 10 martie 2004) prin care se comite un act de cruzime asupra unui animal domestic. Nu se mai aplică luptelor de cocoşi din localităţile în care o tradiţie neîntreruptă poate fi stabilită. sau 322 . se Cu titlu de pedeapsă complementară.(Legea nr. prin care se exercită acte de violenţă grave. dresat sau cu excepţia animalelor ţinut în captivitate. Dispoziţiile din acest articol nu se aplică curselor de tauri dacă o tradiţie locală neîntreruptă poate fi invocată.

şi cărţile II până la V din acest cod se aplică în Noua Caledonie şi pe teritoriile Polynesiei franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Cărţile I până la V din acest cod se aplică pe teritoriile australe şi antarctice franceze. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Sub rezerva adaptărilor prevăzute în acest titlu. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea al prescripţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 511-1. 99-209 din 19 martie 1999 art. Articolul 711-4 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 711-1 (Legea nr. 94-653 din 29 iulie 1994 art. sancţiunile pecuniare date în virtutea acestui cod se pronunţă în monedă locală. 16 Monitorul Oficicd din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In Noua Caledonie. pe teritoriile Polynesie franceze şi insulele Wallis-et-Futuna. ţinând cont de contravaloarea acestei monede în euro. cu excluderea articolului 132-70-1. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 323 . cartea I. 99-209 din 19 martie 1999 art.Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Articolul 711-3 (Ordonanţa nr. Articolul 711-2 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

Publicaţiile sau serviciile de comunicare audiovizuală însărcinate cu această difuzare sunt desemnate de jurisdicţie. 94-653 din 29 iulie 1994 art. « . 99-209 din 19 martie 1999 art. Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 712-1 Ultimul aliniat din articolul 131-35 este de asemenea redactat: « Difuzarea deciziei se face prin Monitorul oficial al Republicii franceze. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Acestea nu se pot opune acestei difuzări ».Articolul 521-2 (introdus de Lege nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod pe teritoriile menţionate la articolul 711-1. 99-209 din 19 martie 1999 art. "referinţele la dispoziţiile neaplicabile în aceste teritorii " sunt înlocuite cu "referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local". prin una sau mai multe publicaţii de presă."prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Statului în teritoriu". Articolul 712-2 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. sau prin unul sau mai multe servicii de comunicare audiovizuală. « . termenii enumeraţi mai jos sunt înlocuiţi după urmează: « . 9 Monitorul Oficial din 30 iulie 1994) (Legea nr."tribunal de mare instanţă " cu "tribunal de primă instanţă " . « De asemenea. prin Monitorul oficial din teritoriu. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 324 ."judeţ" cu "teritoriu" .

» Articolul 713-4 (Legea nr. în domeniul angajării în muncă. « 3° La discriminările bazate. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. pe sex dacă apartenenţa la un sex sau altul constituie. » Articolul 713-3 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează : « 2° La discriminările bazate pe starea sănătăţii sau pe handicap. clar şi expres al celui interesat. 99-209 din 19 martie 1999 art.(Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor cu privire la medicina muncii sau Ia funcţia publică aplicabile local. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 325 . » Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 713-1 Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează :« Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul dreptului muncii sau dreptului funcţiei publice. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. (Legea nr. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 326 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 226-25. .Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. » Articolul 713-5 (Legea nr. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale.Realizarea studiului caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să se fi primit în prealabil consimţământul acesteia în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 226-27. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează : « Art.(Legea nr. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 99-209 din 19 martie 1999 art.Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-28 este redactat după cum urmează : « Art. un teren ce cuprinde vestigii arheologice sau un obiect conservat sau depozitat în muzee. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » 327 . 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează : « 3° Un imobil sau un obiect mobiliar clasat sau înscris sau protejat în virtutea reglementării aplicabile local. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate. » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. o descoperire arheologică făcută în cursul săpăturilor sau la întâmplare. » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 714-1 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro.Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 226-28. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. 2° Sau dacă cu titlu excepţional. .

ordonă. deţinerea.deţinerea. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică.infracţiunile definite la articolele L. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 328 . transmise sau primite prin telecomunicaţii. în afara cazurilor prevăzute de lege. importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. « . transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorul aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. » Articolul 715-2 « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană prevăzută la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelei de telecomunicaţii autorizat în virtutea reglementării aplicabile local în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. acţionând în exercitarea funcţiilor sale. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. » Capitolul V : Adaptarea cărţii IV Articolul 715-1 (Legea nr. » Articolul 715-3 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.achiziţia. comite sau facilitează. vânzarea. 2341-1 şi L.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. « . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor. 99-209 din 19 martie 1999 art. « . 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează : « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2341-4 din codul apărării.producerea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr. motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « .

consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. » Articolul 715-4 (Legea nr. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: « Pentru aplicarea celor trei aliniate precedente. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. prin derogare de la cel de-al doilea aliniat din articolul L. 99-209 din 19 martie 1999 art.biblioteci sau arhive ce aparţin unei persoane publice. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 122-12 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local şi primarul. » (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 121-15 din codul comunelor aşa cum a fost făcut aplicabil local. în plus. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea liniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: (Legea nr. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină de la participarea la deliberarea consiliului municipal cu privire la concluzia sau aprobarea contractului. însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 329 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art.

imprimate sau formule care au cu titlurile sau cu alte valori fiduciare emise de Stat. 443-3. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: «Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 716-1 (Legea nr. unităţile publice sau exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 330 . imprimate sau formule în locul valorilor imitate.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.. 100 din capital şi a exploatatorilor publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. societăţilor de economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p.«Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. vânzarea. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. întreprinderilor naţionalizate. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. colectivităţile locale. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. » Articolul 715-5 (Legea nr.

o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în caz de urgenţă.(Ordonanţa nr. realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. » în Noua Caledonie. Articolul 716-1-1 (introdus de Ordonanţa nr. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii. Totuşi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-3 este redactat astfel: Art. Ele pot fi revocate fără formă oricând. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane vii minore sau a unei persoane vii majore care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare. 98-773 din 2 septembrie 1998 art. 1 Monitorul Oficial din 4 septembrie 1998) (Legea nr. 511-3. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. .Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului. 331 . dacă aceste este apt. 99-209 din 19 martie 1999 art.

2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.(Ordonanţa nr. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 99-209 din 19 martie 1999 art. 332 . prelevările sau grefele de ţesuturi. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-3 (Legea nr. 4 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr.Distribuirea sau cedarea de organe.Prelevările de organe sau transplanturile de organe. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 511-8 este redactat astfel: « Art. » Articolul 716-5 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. . 3 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. realizarea unei prelevări de măduvă osoasă în vederea unei donaţii se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. » Articolul 716-4 (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 511-8. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) în Noua Caledonie. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-7. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. de ţesuturi. . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel : « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.

511-12. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. . . 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-11. 99-209 din 19 martie 1999 art.(Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel : « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 716-6 Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 333 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. . » (Legea nr. » Articolul 716-7 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 511-13.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 716-8 (Legea nr.(Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) 334 . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511 -24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască.Realizarea activităţilor de culegere. . . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. dacă unul din membrii cuplului este decedat. 5 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « . 335 . al membrului supravieţuitor. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art. 511-14.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art. 511-16.» Articolul 716-10 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. « . 511-19. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.» (Legea nr. tratament. .Articolul 511-14 este redactat astfel: « Art. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional.Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului.

511-21. (Legea nr. probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. 6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 336 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel: « Art. 511-20. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. . cu titlu excepţional.» Articolul 716-12 (Legea nr. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. constituite în condiţiile Articolul 716-11 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local». 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20.Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris.

99-209 din 19 martie 1999 art. 96-1240 din 31 decembrie 1996 art. prevenirea şi tratarea. 99-209 din 19 martie 1999 art. 6 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 337 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 716-13 (Legea nr.Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.(Legea nr. « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 511-22. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. » Articolul 716-14 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) «Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 7 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. .

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 521 -2 este redactat astfel: « Art. » Articolul 716-15 (Legea nr. 511 -24.Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 521-2. 8 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) 338 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. la vârsta procreării.Practicarea experienţelor sau cercetărilor ştiinţifice sau experimentale asupra animalelor fără conformarea la prescripţiile aplicabile local se pedepseşte cu pedepsele prevăzute la articolul 521-1. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 511-25. «Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. . » Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 717-1 (Legea nr.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă. . căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială.Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. . » Articolul 716-16 (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. oferte sau promisiuni. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. sau utilizând orice alt mijloc fraudulos. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. cadouri. direct sau indirect. cu titlu de pedeapsă complementară. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. 99-209 din 19 martie 1999 art. interdicţia drepturilor civice. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. daruri. Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. în cazurile prevăzute în acest articol.(Ordonanţa nr. tribunalul mia poate pronunţa. pentru o durată de cel mult cinci ani. 339 . Articolul 717-2 (Legea nr. sconturi sau prime pentru îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 .

prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. Pedepsele în funcţie la de 2°. 99-209 din 19 martie 1999 art. modalităţile 3°.(Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Articolul 721-2 (Legea nr. de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Pentru aplicarea acestui cod în Mayotte. Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda. "curte cu juri" cu "curte penală" . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. "judeţ" cu "colectivitate" . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. termenele enumerate mai jos se înlocuiesc după cum urmează: "tribunal de mare instanţă" cu "tribunal de primă instanţă" . în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. 340 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. De asemenea. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 717-3 (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001 -616 din 11 iulie 2001 art. Capitolul I: Dispoziţii generale Articolul 721-1 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 4°. 5°. 2° 131-39. referinţele la dispoziţiile neaplicabile din colectivitate se înlocuiesc cu referinţele la dispoziţiile cu acelaşi obiect aplicabile local. 99-209 din 19 martie 1999 art. "prefect" şi "subprefect" cu "reprezentant al Guvernului". 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.(Ordonanţa nr. 99-209 din 21 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul II: Adaptarea cărţii I Articolul 722-1 (Legea nr. 7° din articolul 132-45 este de asemenea redactat: « 7° Abţinerea de la conducerea anumitor automobile terestre pentru conducerea cărora este necesar un permis. » 341 . 9 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art.

75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.Nr. numai dacă este practicată pentru un scop terapeutic. » II.Nr. » Articolul 723-2 (Legea nr. 3° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 3° într-un alt loc decât o unitate de spitalizare publică sau decât o unitate de spitalizare privată satisfăcând condiţiile prevăzute de reglementarea aplicabilă local. clar şi expres al celui interesat. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de la titularii autorităţii părinteşti sau de la tutore se pedepseşte cu trei ani închisoare şi cu amenda de 45000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Primul aliniat din articolul 223-8 este redactat după cum urmează: « Practicarea sau cererea practicării asupra unei persoane a unei cercetări biomedicale fără să se fi obţinut consimţământul liber. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2° şi 3° din articolul 225-3 sunt redactate după cum urmează: 342 . . 1° din articolul 223-11 este redactat după cum urmează: « 1 ° După sfârşitul celei de-a 10-a săptămâni de sarcină. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » (Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) I. 99-209 din 19 martie 1999 art.Capitolul III: Adaptarea cărţii II Articolul 723-1 (Legea nr.

343 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-27 este redactat după cum urmează: « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.Articolul 723-3 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 226-25. 226-27. « Dispoziţiile aliniatului precedent nu se aplică: « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 723-4 (Legea nr. pe sex dacă apartenenţa la un sex la altul constituie. conform dispoziţiilor aplicabile local în domeniul muncii sau dreptului funcţiei publice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 226-25 este redactat după cum urmează: « Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. dacă constau dintr-un refuz de angajare sau concediere pe baza inaptitudinii constatate medical în cadrul dispoziţiilor privind medicina muncii sau funcţiei publice aplicabile local. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 2° Discriminărilor bazate pe starea de sănătate sau pe handicap. « 3° Discriminărilor bazate.Realizarea unui studiu al caracteristicilor genetice ale unei persoane în scopuri medicale fără să-i fi obţinut în prealabil consimţământul în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro.Cercetarea identificării unei persoane cu ajutorai amprentelor genetice în scopuri medicale fără să se fi obţinut în prealabil consimţământul său în scris se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. « Dispoziţiile de Ia aliniatul precedent nu se aplică: Articolul 723-5 (Legea nr. în domeniul angajării în muncă. cu condiţia determinantă a exercitării unei slujbe sau a unei activităţi profesionale. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. .

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrai unei proceduri judiciare . consimţământul acesteia nu a fost obţinut. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 344 . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « 1° Dacă studiul este realizat în cadrul unei proceduri judiciare .Articolul 723-3 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 723-6 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. în interesul persoanei şi respectul încrederii sale. «2° Sau dacă cu titlu excepţional. 99-209 din 19 martie 1999 art.

deţinerea. în scopuri care nu ar fi nici medicale nici ştiinţifice sau în afara unei măsuri de anchetare sau instrucţie dirijată de o procedură judiciară se pedepseşte cu un an închisoare şi cu amenda de 1500 euro. Capitolul V : Adaptarea cărţii IV (Legea nr. » « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse divulgarea informaţiilor cu privire la identificarea unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice sau încercarea identificării unei persoane cu ajutorul amprentelor sale genetice fără să fi făcut obiectul unui acord emis în condiţiile stabilite prin decret în Consiliul de Stat. . « . motoare ucigaşe sau explozive definite la articolul 3 din legea din 19 iunie 1871 care abrogă decretul din 4 septembrie 1870 cu privire la fabricarea armelor de război: « . însărcinată cu un serviciu public sau recunoscută de utilitate publică .Cercetarea identificării cu ajutorul amprentelor genetice ale unei persoane. importarea sau exportarea de substanţe explozive în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.achiziţia. 226-28. 99-209 din 19 martie 1999 art. vânzarea. o descoperire arheologică făcută au ]n cursul săpăturilor arheologice sau întâmplător. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Nr.Articolul 226-28 este redactat după cum urmează: « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. » Capitolul IV : Adaptarea cărţii III Articolul 724-1 (Legea nr. transportul sau portul ilegal de substanţe explozive sau de motoare fabricate cu ajutorai aşa-ziselor substanţe în infracţiune la reglementarea aplicabilă local. bibliotecile sau arhivele ce aparţin unei persoane publice. 3° din articolul 322-2 este redactat după cum urmează: « 3° Un imobil sau un obiect mobilier clasat sau înscris. un teren conţinând vestigii arheologice sau un obiect păstrat sau depozitat într-un muzeu din Franţa sau în muzeele.producerea. 3° din articolul 421-1 este redactat după cum urmează: « 3° Fabricarea sau deţinerea de maşini. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. Articolul 725-1 345 . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. dacă nu este vorba de un militar decedat cu ocazia unei operaţii conduse de forţele armate sau formaţiunile corelate.

în afara cazurilor prevăzute de lege. Articolul 725-1 346 . 2341-1 şi L. « . acţionând în exercitarea funcţiilor sale. interceptarea sau deturnarea corespondenţelor emise.deţinerea. ordonă. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 432-9 este redactat după cum urmează: « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care o persoană menţionată la aliniatul precedent sau un agent al unui exploatator al reţelelor deschise publicului de comunicaţii electronice sau al unui furnizor de servicii de telecomunicaţii. comite sau facilitează. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2341-4 din codul apărării. 99-209 din 19 martie 1999 art. portul sau transportul de arme şi de muniţii în infracţiune la reglementarea aplicabilă local.« . transmise sau primite prin telecomunicaţii. » Articolul 725-2 (Legea nr. utilizarea sau divulgarea conţinutului lor.infracţiunile definite la articolele L.

222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.» Articolul 725-5 Dispoziţiile articolelor 433-20 şi 433-21 nu se aplică decât persoanelor care au statutul civil de drept comun. adjunctul sau consilierul municipal interesat trebuie să se abţină sa participe la deliberarea consiliului municipal legat.» Articolul 725-4 (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. comuna este reprezentată în condiţiile prevăzute de articolul L. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 100 din capital şi exploatatorii publici ce intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Ultimul aliniat din articolul 432-12 este redactat după cum urmează: «Pentru aplicarea celor trei aliniate anterioare. 2121-18 din codul general al colectivităţilor teritoriale. Articolul 725-6 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. întreprinderilor naţionalizate. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 347 . societăţilor economie mixtă în care Statul sau colectivităţile publice deţin direct sau indirect mai mult de 50 p.Articolul 725-3 (Legea nr. 2122-26 din codul general al colectivităţilor teritoriale şi primarul. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al patrulea aliniat din articolul 432-13 este redactat după cum urmează: «Aceste dispoziţii se aplică agenţilor unităţilor publice. In plus. consiliul municipal nu poate decide să se reunească cu uşile închise. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.de încheierea sau aprobarea contractului. prin derogarea de la cel de-al doilea aliniat L. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

. Totuşi. (Legea nr. o prelevare de măduvă osoasă asupra unui minor în favoarea fratelui sau surorii lui poate fi autorizată de către un comitet medical format în condiţiile stabilite de reglementarea aplicabilă local. 443-3. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui organe asupra unui donator viu minor sau asupra unui donator viu major care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. Consimţămintele prevăzute la aliniatele precedente sunt exprimate în faţa preşedintelui tribunalului de primă instanţă sau a magistratului desemnat de acesta. cu titlurile sau alte valori fiduciare emise de Stat. o asemănare în stare să faciliteze acceptarea aşa-ziselor obiecte. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art.Prelevarea unui organ asupra unei persoane vii majore fără să se fi obţinut consimţământul acesteia sau fără să o fi lămurit în prealabil despre riscurile şi consecinţele actului se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100 000 Euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) 348 . sub rezerva consimţământului fiecăruia din titularii autorităţii părinteşti sau a reprezentantului legal al minorului.» Capitolul VI: Adaptarea cărţii V Articolul 726-1 Articolul 511-3 este redactat astfel: « Art.Articolul 725-3 (Legea nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 443-3 este redactat după cum urmează: « Art. transportul sau distribuirea tuturor obiectelor. imprimate sau formule care prezintă. 99-209 din 19 martie 1999 art. Ele pot fi revocate fără formă oricând. vânzarea. imprimate sau formule în locul valorilor imitate. . colectivităţile locale. 511-3. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. unităţile publice sau exploatatorii publici care intervin în funcţionarea serviciului public al poştei şi telecomunicaţiilor.Se pedepsesc cu un an închisoare şi cu amenda de 15000 euro fabricarea.

Comitetul medical se asigură că minorul a fost informat despre prelevarea plănuită în vederea exprimării voinţei sale. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.» Articolul 726-2 (Legea nr. dacă aceste este apt. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Al doilea aliniat din articolul 511-5 este redactat astfel: 349 .(Ordonanţa nr. consimţământul este obţinut prin orice mijloc de către procurorul Republicii. Refuzul minorului este un obstacol pentru prelevare. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) In caz de urgenţă. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

» Articolul 726-5 (Legea nr. 10 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 96-1240 din 30 decembrie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art.Prelevările de organe sau transplanturile de organe.Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse prelevarea unui ţesut sau a unor celule sau colectarea unui produs asupra unei persoane minore în viaţă sau a unei persoane majore în viaţă care face obiectul unei măsuri de protecţie legală. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.« Art. » Articolul 726-4 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. . 2001-616 din 11 iulie 2001 art. de ţesuturi. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 12 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Ordonanţa nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 511-5. 99-209 din 19 martie 1999 art. 11 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 511-8. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. de celule şi produse umane în vederea unei donaţii fără să se fi respectat regulile de securitate sanitară impuse dispoziţiile aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 350 . 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-7 este redactat astfel: « Art. 96-124 din 30 decembrie 1996 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-7. prelevările sau grefele de ţesuturi. » Articolul 726-3 (Legea nr. . .Distribuirea sau cedarea de organe. conservarea sau transformarea de ţesuturi sau grefa e celule în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-13 este redactat astfel: (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art.(Legea nr. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.Culegerea sau prelevarea gârneţilor asupra unei persoane vii în vederea unei asistenţe medicale la procrearea fără realizarea testelor de depistare a bolilor transmisibile impuse în vederea reglementării aplicabile local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-11 este redactat astfel: « Art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) « Art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) 351 . 511-12. » Articolul 726-7 (Legea nr. . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. » Articolul 726-6 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 511-11.Realizarea unei inseminări artificiale cu spermă sau cu amestec de spermă ce provine din donaţii se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.

. 511-13. 99-209 din 19 martie 1999 art. » Articolul 726-8 (Legea nr. dacă unul din membrii cuplului este decedat.Obţinerea de embrioni umani fără autorizaţia prealabilă a autorităţii judiciare se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. tratament. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-16 este redactat astfel: «Art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. Autoritatea judiciară nu poate emite o asemenea autorizaţie decât cu titlu excepţional. » Articolul 726-9 (Legea nr. 511-16. (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. .Articolul 511-12 este redactat astfel: « Art. . al membrului supravieţuitor. 511-14. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 352 .Realizarea activităţilor de culegere. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Art. la vederea consimţământului scris al cuplului de la originea concepţiei sau. şi după ce s-a verificat că actul nu cade sub prevederile articolului 511-24 şi ca cuplul primitor oferă garanţii de primire satisfăcătoare pentru copilul ce urmează să se nască. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. conservare şi de cedare de gârneţi ce provin din donaţii în afara unei unităţi sau organism cu scop nelucrativ autorizat pentru asta se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.Subordonarea beneficiului unei donaţii de gameţi la desemnarea de către cuplul primitor a unei persoane care a acceptat voluntar să facă o asemenea donaţie în favoarea unui terţ cuplu anonim se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.

cu titlu excepţional. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Articolul 511-12 este redactat astfel: « Se pedepseşte de asemenea cu o pedeapsă de şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro obţinerea unui embrion uman: « . 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-19. după avizul conforme al unei comisii stabilite de reglementarea aplicabilă local». 2001-616 din 11 iulie 2001 art.sau dacă cuplul ce primeşte embrionul nu se află într-o situaţie în care asistenţa medicală la procrearea fără recurgerea la un terţ donator nu poate avea loc. constituite în condiţiile Articolul 726-11 (Legea nr.dacă nu se respectă anonimatul între cuplul ce primeşte embrionul şi cel car a renunţat la el.Se pedepseşte cu şapte ani închisoare şi cu amenda de 100000 euro realizarea unui studiu sau ou a unui experiment asupra embrionului. « . . 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-14 este redactat astfel: 353 . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-19 este redactat astfel: «Art. în scopuri medicale cu condiţia ca acesta să nu aducă atingere embrionului şi să privească un embrion conceput de un cuplu ce şi-a dat consimţământul în scris. « Aliniatul precedent nu se aplică unui studiu realizat. » (Legea nr.

prevenirea şi tratarea. . 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-20 este redactat astfel: «Art. probabilitatea mare pentru ca cuplul să dea naştere unui copil atins de o boală genetică de o gravitate specială recunoscută ca incurabilă în momentul diagnosticării. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-21 este redactat astfel : « Art. » (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 99-209 din 19 martie 1999 art. 511-21. 511-20. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr.Diagnosticarea pre-implantatoare fără să fi fost autorizat de către un medic care îşi exercită activitatea într-o unitate menţionată la articolul 511-20. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. « 3° Sau în afara unei unităţi autorizate în acest scop. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Legea nr. « 2° Sau în alte scopuri decât cercetarea afecţiunii. « Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse diagnosticarea pre-implantatoare : « 1° Fără să se fi obţinut în scris consimţământul celor doi membri din cuplu. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. .Diagnosticarea prenatală în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 13 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. » Articolul 726-13 354 .

3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-24 este redactat astfel: « Art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 511-25. 511-24.(Ordonanţa nr. . căsătoriţi sau în măsură să-şi dovedească viaţa în comun de cel puţin doi ani de zile şi care au consimţit în prealabil la transferul embrionilor sau la inseminarea artificială. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 15 Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1997) (Legea nr. la vârsta procreării.Realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în afara unei unităţi autorizate în acest scop se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 96-1240 din 30 decembrie 1996 art. 511-22. «Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare în vederea unui alt obiectiv decât remedierea unei infertilităţi al cărei caracter patologic a fost diagnosticat medical sau în vederea evitării transmisiei unui copil a unei boli de o gravitate specială. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511-25 este redactat astfel: « Art.Se pedepseşte cu cinci ani închisoare şi cu amenda de 75000 euro realizarea activităţilor de asistenţă medicală la procreare dacă acestea nu răspund cererii părinteşti a unui cuplu sau dacă cuplul beneficiar nu este format dintr-un bărbat şi o femeie în viaţă. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Articolul 511 -22 este redactat astfel: « Art. » Articolul 726-15 355 . 99-209 din 19 martie 1999 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. . 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.Realizarea transferului unui embrion fără să se cunoască rezultatele testelor de depistare cu boli infecţioase impuse în aplicarea dispoziţiilor în vigoare local se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. » Articolul 726-14 (Legea nr. . » (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr.

2001-616 din 11 iulie 2001 art. în cazurile prevăzute în acest articol. aruncând pe piaţă oferte destinate să tulbure cursurile sau supraoferte făcute la preţul cerut de vânzători. difuzând prin orice mijloc informaţii mincinoase sau calomnioase. 99-209 din 19 martie 1999 art. civile şi de familie prevăzută de articolul 131-26. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care. daruri. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art.(Ordonanţa nr. pentru o durată de cel mult cinci ani. oferte sau promisiuni. tribunalul mia poate pronunţa. Se pedepseşte cu aceleaşi pedepse fapta prin care oricine cedează la solicitările definite la aliniatul precedent sau ia iniţiativa. Articolul 727-2 (Legea nr. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. sau utilizând orice alt mijloc fraudulos. se realizează sau se încearcă să se realizeze ridicarea sau scăderea artificială a preţului Articolul 726-15 356 . cadouri. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. interdicţia drepturilor civice. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Capitolul VII: Dispoziţii diverse Articolul 727-1 (Legea nr. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. 99-209 din 19 martie 1999 art. fără ştirea şi fără autorizaţia angajatorului său. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) Fapta prin care orice director sau salariat solicită sau agreează. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) (Ordonanţa nr. direct sau indirect. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. cu titlu de pedeapsă complementară. sconturi sau prime pentm îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea unui act din funcţia sa sau facilitat de funcţia sa se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro.

Pedepsele date persoanelor juridice sunt: 1° Amenda.(Ordonanţa nr. Persoanele fizice vinovate de infracţiunile prevăzute în acest articol primesc şi următoarele pedepse complementare: 1° Interdicţia drepturilor des civice. 2000-916 din 19 septembrie 2000 art. 75 Monitorul Oficial din 13 iulie 2001) Persoanele juridice pot fi declarate responsabile penal. prevăzute 6° şi 9° de la articolul articolul 131-38. 4°. 3 Monitorul Oficial din 22 septembrie 2000 în vigoare la 1 ianuarie 2002) bunurilor sau a serviciilor sau a efectelor publice sau private se pedepseşte cu doi ani închisoare şi cu amenda de 30000 euro. 222 Monitorul Oficial din 21 martie 1999) (Legea nr. civile şi de familie. 2001-616 din 11 iulie 2001 art. 2° 131-39. (Legea nr. pedeapsa este de până la trei ani închisoare şi amenda de 45000 euro. 5°. Pedepsele în funcţie la de 2°. în condiţiile prevăzute de articolul 131-35 . 2° Afişarea sau difuzarea deciziei pronunţate. Dacă ridicarea sau scăderea artificială a preţurilor privesc produsele alimentare. modalităţile 3°. în funcţie de modalităţile prevăzute la articolul 131-26 . Articolul 726-15 357 . Interdicţia menţionate menţionată la 2° la articolul 131-39 priveşte activitatea în exercitarea sau cu ocazia exercitării căreia a fost comisă infracţiunea. 99-209 din 19 martie 1999 art. în condiţiile prevăzute de articolul 121-2. de infracţiunile definite la primele două aliniate din articolul precedent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful