200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

cod 310389 Tel. 87. C-tin Brâncuºi nr. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S./Fax: 0257 .C.251626 e-mail: mmi@rdslink.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. Arad.L.R. Str. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .

Partea I 5 .

Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. ºi totodatã pot da un gust plãcut. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. alune.numele modelului KB .puterea de încãlzire 700w . intrarea apei la motor. sau combinaþii ale acestora. dupã dorinþã. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. puneþi întregul set în picioare vertical. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru.603s . orez negru. umplând vasul cu apã. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare).A.puterea motorului 250w . 2 pahare. Acoperiþi aparatul. spargeri din cauza ºocurilor. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. ulei canola ºi conservanþi.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. Când auziþi 6 .volumul de apã 1100-1300 ml . BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare .(2 pahare) . ovãz. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. cocos. Vezi carnetul de garanþie. orz. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.capacitatea de boabe de soia uscate . Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã).100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. ºi fructe scorþoase migdal. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. exploatare. Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. nãut. nuci. fãrã ingrediente adãugate.capacitatea de boabe înmuiate 150g . folosinþe industriale.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .

• Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. apãsaþi butonul “dry bean”. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. senzorul). • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. unitatea centralã începe sã lucreze. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. electrozii. • Laptele poate fi consumat imediat. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. dupã care clãtiþi cu apã. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. Motorul începe imediat sã macine boabele. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi.) de boabe de soia uscate. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. apoi þineþi sub jet de apã.beep-ul.

Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. ºi spumarea apei. temperaturã. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui.iarna. Voltajul este prea slab 2. electricitate ºi tipul de boabe de soia. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1.

Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. prin anii 1700. Curãþaþi bine filtrul 3. În aceastã zonã a lumii soia. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. dar care este utilizatã de puþin timp. sau carnea pãmântului. împreunã cu orezul. În concluzie. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. În China anticã. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. orz ºi mei). Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. Verificaþi sursa de alimentare B.Soluþii: 1. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. în grãdinile botanice mai importante din Europa. grâu. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Limba japonezã. fiind privitã ca o curiozitate. 9 . Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. La sfârºitul secolului al XX-lea. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. la începutul secolului XVIII. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob.

este una genericã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Argentina ºi Japonia. cu un procentaj de 65% din producþia globului. glucide 33%. mãruntã. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. neagrã. coaja seminþei de soia. energia solarã. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. China. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. grãsimi 25%. roºie. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. fiind urmatã de Brazilia. maro. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. în mod benefic. ajungând la înãlþimea de doi metri. mare. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. minerale 2. Boabele. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. condiþii meteorologice. sunt în pãstãi. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. ovalã. SUA este cel mai mare producãtor de soia. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. Denumirea de „soia”. ea fiind uºor de prelucrat. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . Datoritã conþinutului mare de proteine. rotundã. Este galbenã. anotimp. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. Soia este o plantã care poate folosi. verde.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. Este o plantã de varã. cât dezvoltarea boabelor de soia.1%. Floarea este de culoare alb liliachiu. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. soia este consideratã un aliment de bazã. scundã sau înaltã. specia având aproximativ 1500 de soiuri. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. asemenea celor ale fasolei. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. Aceasta se constatã privind. Unele soiuri cresc. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). aparþinând familiei leguminoaselor.

ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. în ultimii ani. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. industria hârtiei ºi industria textilã. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. etc. ªi mai ales în perioadele de post. a materiei de ferment . tot mai mult prezentã în magazine. erau o adevãratã delicatesã. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. Soia este o plantã cu totul deosebitã. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. cu multe zarzavaturi. prelucrate în forme foarte diversificate. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. fãina de soia. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate.20% iar cel de apã de 8-9%. Din fericire. 11 . când din resturi de carne. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. La noi în þarã. uleiul de soia. produsele de panificaþie. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. fructe ºi cereale. produsele cu soia. stopului de spumã. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. pãsatul de soia.1% la boabele fierte ºi uscate. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi.drojdia. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. la fabricarea vinului. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. supele din conserve. vopselelor. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. linoleumului. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. lecitina. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

alb. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Existã Miºo roºu. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. familia sa era foarte sãracã. pentru a-i potoli foamea. brânza de soia are.n. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Conþine: 20% proteine. China. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen.n. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . morþi de obosealã. în China. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. Thailanda. Vã redãm douã dintre acestea.). Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. Mai târziu. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. denumitã ºi tofu. De exemplu. perioada de reacþie este de 2-3 ani. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. Vietnam) reþete milenare. negru. Dupã 15 . el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. în cazul lui Miºo alb.n.265 e.). Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. o istorie de peste 2100 de ani.

brânza de soia este nelipsitã. probleme cardiologice.). Deci. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. alãturi de budism. amestecându-se cu sare. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Este saturabilã. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. în funcþie de localitate. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). care a condus revoluþia din 1911. A ajuns în Japonia ducând cu el.trei zile. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. este foarte uºor de digerat. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . Jianzheng a pornit din Yangzhou. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud.) Aroma e neutrã. 16 . deoarece ea constituie carnea vegetalã. arteriale. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. arhitecturã. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. nu are un gust propriu. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. de reþete cu specific diferit. Este recomandatã de medici în diete. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. copiii o pot folosi cu încredere. dar neconþinând toxinele din carne. cât ºi pe cea americanã sau europeanã.100 g conþin 85 calorii. traversând oceanul. bãtrânii. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. praz tãiat mãrunt. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. (vezi reþeta de preparat Tofu. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. Doctorul Sun Yatsen. bolnavii. având funcþiile cãrnii.n. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. existã sute. Cea de sud se poate mânca crudã. marele discipol al lui Sajiamuni. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. chiar mii. sos de soia. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã.

iar acele produse care sunt sãþioase. care mãresc imunitatea. soia are în plus niºte substanþe speciale.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. accidentul vascular etc. însemnând „mult stimatã coajã”. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug.. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. adepþilor alimentaþiei naturiste. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. regenerarea pielii ºi creºtere. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. în mare mãsurã. Numele provine din japonezã. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. ateroscleroza. Astfel. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. C. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. sportivilor. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. Pornind de la aceste date. numite izoflavone. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. vegetarienilor. senilitatea. sau din carnea de pasãre. pentru a vedea care este secretul acestei plante.. îmbogãþesc 17 . celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. precum lizina. ce conferã o anumitã protecþie.

un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. uter. pentru diabetici. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. existã alte studii epidemiologice care susþin. Noile studii au arãtat cã. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. Mai mult. 18 . “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. colon. În urmã cu 20-30 de ani. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. datele înclinã înspre efectele favorabile. De fapt. spre proprietãþile protectoare. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. ºi a unor compuºi înrudiþi. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. deºi nu conþine zaharuri. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. fier ºi seleniu. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). de asemenea previn bolile de inimã. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. numiþi izoflavonoizi. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. magneziu. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. aceste produse au un aport moderat de zinc. În privinþa consumului de soia ca aliment.

mare consumatoare de soia. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase.Mai mult decât atât. Acestea. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase.adicã al intestinului gros. hipermenoree . Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. reduc [riscul de] cancerul de colon . Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. În dereglãri ale ciclului menstrual. ajutã la buna funcþionare. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. la vârste înaintate. Soia are o acþiune estrogenã. demenþa senilã. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. În schimb conþine hidrat de carbon. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. pentru cã are foarte puþin amidon. mai ales laptele ºi fãina. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. transpiraþii nocturne). la populaþia baºtinaºã . Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari).se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. De exemplu. 19 . adicã produse cu soia. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. Produsele de soia. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia.

c) Adepþii acestei leguminoase. faþã de 42% în Marea Britanie. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . Un studiu recent al World Cancer Research Fund. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung.• Cercetãri: a) În Statele Unite. iaurtul de soia ºi tofu. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. În þãrile asiatice. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. Asia. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. Femeile din Japonia ºi din China. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. În Japonia. contra cancerului la colon. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. decât în cazul finlandezilor. unde soia se consumã din belºug. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. a celui la sân ºi uterin. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. unde consumul de soia este cel mai mare. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut.

Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea.cunoscute. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. previne apariþia diverselor eczeme. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. etc. care ºi-au pierdut apetitul. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. necunoscându-se efecte secundare. împiedicând depunerea acestora în ficat. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Atât inozitolul. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. 21 . suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. persoanelor expuse stresului. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. apatice. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice.

alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. îngheþatã. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. piatrã de rinichi. kefir. 22 . • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. salam. fripturã. iaurt. prãjiturã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. mici. chiftele. • Pentru diete cu restricþii de sare. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. sarmale. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. budincã. pateu. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. (Creme de fructe. probleme arteriale. aºa cum susþin anumite grupãri. tensiune. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. pâine. riscuri. diverse creme. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. colesterol redus. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. piftele ºi multe altele. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. sosuri. ciocolatã. probleme de rinichi. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. maionezã. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. Existã însã ºi soia modificatã genetic. etc. acid uric. drob. a culorii. supã. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. reumatism. a coacerii. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate.

dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. dar nu semnificative în ce priveºte. lapte. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. (IMPORTANT) 23 . corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. carne. respiraþie dificilã. etc. tempeh. de exemplu. miso.3 gr. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari.Glucide: 1. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. laptele de soia. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. colitã. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. De fapt.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. . Existã riscuri reale. .81 gr.75 g . mâncãrimi. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. febrã. conform piramidei alimentaþiei. c) Se recomandã un consum moderat de soia. diaree.91 gr. conjunctivitã.Grãsimi (lipide): 1. fructe.Fibre alimentare: 1. În acest caz. hipotensiune. dermatitã atipicã. stãri de vomã. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. eczeme. Din acest motiv. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi.Proteine: 2. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse.

Potasiu: (Kaliu): 141 mg ..17 mg 1 Microgram de Vitamina D.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.17 mg .Mangan: 0.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0. vit B1 ºi B2 sunt similare.13 mg B2 = 0.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.5 mg B1 = 0.Fier: 0.Zinc: 0.1% la boabele uscate fierte./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.16 mg Vitamina B2: 0.3%). Reziduuri minerale la cel mult la 2.87 mg/100 g Fier: 15. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9. ºi la 3% la boabele uscate crude.58 mg .03 mg B2 = 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.5% /100g.23 mg .7 mg/100 g 24 .

2.0 (1900) 10.(700liber (8 ore) 6.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.3 1500) 6.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.1 980) 4.3 12.(700.2 (2200) 10.2 (1000) 5.11.4.3 1500) Consum ener.1 980) 8.3 (800) 1.(5804.3 (7001500) 16.3 (2700) gie în general 3.3.0.3.0 (2400) 2. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.0. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.4.4.8 (1400) 8.4.(5804.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).0-6.1 980) 12. de asemenea.4 (2000) 9.5 (3000) 25 . sau lipsa vitaminelor necesare.(580.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.5 (1800) 1.(580.6 (700.8 (420) 1.5 (3000) 14.2.9 (1400) 7.06.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.1 (500) 2.9 (2600) 2.8 (420) 1. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.1 980) 4.1 (500) 2.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.

3 1.2 10.5 52.0 73.3 10.2 77.5 54.0 92.2 0.8 1.8 26.4 15.0 10.8 0.0 5.6 3.0 67.1 12.6 76.0 170 82.0 13.0 14.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .1 55.0 14.1 8.0 1.5 9.5 41.4 15.0 3.8 6.1 0.0 9.0 0.8 1.0 9.3 47.4 10.3 73.0 1.0 13.4 40.8 8.8 64.8 1.0 0.1 1.0 9.1 45.0 141 121 26 .5 73.0 93.6 8.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.9 0.6 54.0 53.0 10.8 0.4 70.4 70.3 53.

5 2.5 16.5 3.0 40.8 2.1 0. kefir .2 9. 35.4 0.2 0.5 3.5 0.7 19.3 21.0 22.6 4.8 0.2 16.0 80.0 29.2 0.0 99.5 1.6 13.4 0.3 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.5 75.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.4 26.8 5.5 50. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.4 3.3 0.1 4.8 4.7 84.5 20.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.4 21.5 0.2 0.1 20. lapte bãtut.6 3.5 0.8 99.4 1.5 21.0 3.5 20.0 6.0 0.8 14.4 0.3 27 . gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.3 0.8 0.4 0.5 1.0 12.9 37.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.1 Grãsimi Slãninã crudã.0 99.5 20.0 16.4 0.6 4.9 0.7 4.

6 5.1 0.6 0.1 0.2 1.9 3.1 4.5 51. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.6 4.1 0.2 2.2 1.4 0.1 0.9 20.1 26.2 28 . pãstãioase.0 7.0 0.6 20.4 1.9 5.4 0.2 0.1 2.7 0.3 7.9 0.4 0.4 2.5 0.0 24.9 1.2 10.6 0.8 14.9 0.2 0.0 3.8 3.9 26.6 7.3 5.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.0 6.1 1.0 6.1 1.4 2.0 5.0 5.7 8.1 0.1 53.0 41.7 23.8 8.2 0.0 24. fructe.0 1.0 1.5 0. ciuperci.4 1.2 0.3 0.2 0.9 2. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.6 1.1 0.5 1.9 9.2 21.3 0.3 0.1 1.2 4.7 1.2 Zarzavaturi.0 1.4 0.2 0.3 1.4 1.1 6.3 1.5 1.0 1.7 14.0 54.3 6.4 0.2 1.3 0.2 0.

4 1.0 9.5 52.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.5 6.9 8.0 11.4 0.2 63.6 29 .0 9.1 0.6 26.8 27.7 57.7 3.8 23.0 12.5 15.4 13.7 4.6 0.1 18.3 0.5 18.8 3.5 0.6 6.0 47.8 8.7 1.2 1.5 14.8 0.6 20.3 6.0 8.5 51.5 9.5 5.8 0.2 0.4 0.5 0.9 0.2 0.6 1.5 0.7 0.6 2.8 0.7 32.3 0.7 0.7 14.2 38.6 33.7 0.0 65.0 11.3 0.

100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . alune. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 . arahide. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

deoarece acel preparat este condimentat. are aditivi. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. îndulcitori ºi arome.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. 3 Reþetele de faþã. sunt vegetariene. în marea lor majoritate. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. 32 .

aproximativ 1 sãptãmânã. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. De asemenea. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. adicã cele netratate cu chimicale. ¼ un sfert etc. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. 3 La cantitãþile date. (ex. laptele de soia. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. 3 Pentru a avea un gust plãcut. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. la toate reþetele de gãtit. 100 gr.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. ar fi ½ pahar. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. dacã e cu putinþã. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. nu mai este la fel de fragedã 33 . spanac. pireu de cartofi. 200 gr. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. la fripturi sau chifteluþe.

Soia granule .au în compoziþie lapte. . cu sare sau cu alte condimente (mãrar.Pateu vegetal . zahãr ºi caramel.picant. chiftele.Salam vegetal .se prezintã în mai multe sortimente: natur.Ulei pur vegetal din soia . cu ciuperci sau alte arome.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.Soia cuburi .Crochete vegetale dulci . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. ulei ºi fãinã de soia. . .este un fel de tocãniþã la conservã. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne.Crochete vegetale în sos tomat . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. musaca.Tofu (brânza de soia) . chimen).Lapte de soia . . .este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. .Carne vegetalã în sos tomat .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. 34 .sunt preparate din brânzã de soia.ºi gustoasã.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . . . . drob.

PÂINE. ALUATURI. PIZZA 35 . SANDVICIURI.

1 linguriþã salvie. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. uleiul. 36 . 1 praf de copt.fãinã cu tãrâþe. 1 lingurã drojdie. 3. 1½ linguriþã sare. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. ½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. Pentru întindere . ½ linguriþã sare. 1 ou. 3 linguri ulei de mãsline. 20-30 minute). Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. baza de soia ºi oul. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. 1½ canã apã. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. Se coace la 150o C. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. pentru ungerea platoului . tofu. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 2 cepe. fãinã integralã. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. de 2-3 mm. cu excepþia fãinii. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. 2 ceºti piure de tomate. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. în blender ºi se macinã mãrunt. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. 1 lingurã sos sau bazã de soia. 2. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. 100 gr. 4 ceºti apã. se taie fâºii de 1 cm lãþime.1.margarinã sau ulei.

Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. usturoi (pisat) . fulgi de ovãz (fierþi) . la 180o C.4 cãþei. suc de roºii . nucã (mãcinatã) . Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. þelinã . Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. Pentru umpluturã: 300 gr. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. în forme de napolitane.1 canã. 10 37 .1 linguriþã. 2 ciorchini de usturoi. 6. 1½ ceºti fulgi de ovãz.Rezultã 4-6 porþii. boia dulce . Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.½ canã. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . sare vrac . 1 praf de copt. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. lapte de soia . vegeta naturalã . 121. 2 cepe mari. tofu. iar pentru ungerea platoului . ceapã (tocatã mãrunt) . Se amestecã toate ingredientele.2 linguri. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin.1 ½ canã. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. 4 linguri ulei. 4. 1 ou. 2 linguri bazã de soia.1 canã. 100 gr. tofu. 125.1 lingurã.3 linguri.margarinã sau ulei.½ canã.2 cãni. 1 ceaºcã pulpã de soia.1 linguriþã. 3 linguri ulei de mãsline. orez (fiert) . 5. fãinã integralã. Se bagã în cuptor circa 12 minute. ½ linguriþã sare. 10 boabe de mãsline uscate. 126).

mai întâi la 115° C. 7. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. pânã se înmoaie. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. sare. Se serveºte cu salatã proaspãtã. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. 1 lingurã sare. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 2 roºii. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. fiartã.frunze de busuioc proaspete sau uscate. verdeaþã. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Se coace câte 5 minute. linte. apoi la 105° C. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Deasupra se macinã puþinã boia. crenguþe de 38 . baza de soia ºi oul. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. 2 cepe. uleiul. maionezã de tofu. 1 ceaºcã susan mãcinat. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. 1 vârf de cuþit piper. 500 gr. 8. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. roºii. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. dupã care se adaugã tofu. Se adaugã lintea. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã.

sos de soia. mãsline. morcovi. pulpã de soia (okara). mãrar. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr.pãtrunjel. apã . 11. 2 linguriþe sare.1 linguriþã. mãsline. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. fãinã integralã de grâu . Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. Se lasã la uscat o orã.½ canã. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. Se ruleazã cât de subþire se poate. 2 linguri seminþe de chimen. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. 1 linguriþã (micã) delikat. Se taie în fâºii subþiri. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. ceapã. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. dovlecei. roºii. caº de vacã rãzãluit 39 . ½ canã ulei. 2 linguri gluten (fãinã de soia). ceapã ºi morcovi. Se pun felii subþiri de roºii. germeni de lucernã. o felie de roºie. Se obþine o pastã finã. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. 300 gr.1 canã. castravete. ceapã. sare . castravete. 10. frunze de pãtrunjel. 100 gr. avocado. fãinã integralã. o felie subþire de tofu. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider.1½ canã. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. 9. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. pe o masã sau un platou. dovlecei. avocado. Sandvici cu avocado.

13. 1 linguriþã miere. Ingrediente: 200 gr. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 150 gr. 300 gr. ½ linguriþã sare. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. ceapã/ praz. 5 ouã. 2 linguri unt. 1 lingurã bazã de soia. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. brânzã de vacã. Pentru ornament . 1 canã smântânã. 1½ ceaºcã mãlai. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. 1 linguriþã vegeta. pulpã de soia. 2-3 roºii.ºi felii de roºii pentru ornamentat. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. În afarã de ulei ºi de ceapã.12 jumãtãþi miez de nucã. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 40 . fãinã integralã (cu tãrâþe). Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. 1 linguriþã praf de copt. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. sau cu felii de roºii ºi caº.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 12. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. 1 lingurã unt/margarinã. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. 50 gr. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. morcovi. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. 1 cutie de porumb fiert. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. Se taie ca tortul. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. apoi se toarnã coca în mod uniform. 100 gr.

vanilia. apoi se toarnã din compoziþie. Se unge grãtarul pentru vafe. miezul de nucã. 3 ceºti apã. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. Se amestecã toate ingredientele.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. ½ ceaºcã miez de nucã. o ceaºcã pulpã de soia. 5 curmale. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 41 . ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Dacã compoziþia este prea groasã. porumb fiert. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Se servesc fierbinþi. 2 linguriþe vanilie. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. 14. curmalele. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. fãinã integralã de grâu. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. sare. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. sare. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. fãinã de porumb sau de mei. 1 linguriþã sare. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã.

42 .

CREME DULCI 43 . UMPLUTURI SÃRATE.MAIONEZE. PATEURI. CREME SÃRATE.

tofu. Ardeii se spalã bine. Se potriveºte de sare. 2 linguri fãinã de mei. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. ardeiul tocat cubuleþe mici. 500 gr. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. 2 cãni pulpã de soia. 400 g orez. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. 16. dupã plãcerea fiecãruia. maionezã. aprox. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. 2 cepe. Orezul se spalã ºi se scurge. mãrar verde. ciuperci. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. 2 morcovi. 1 kg ardei. mãrarul tocat fin. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). ½ linguriþã boia de ardei dulce. Se mai poate adãuga. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. se taie în douã (pe lungime). Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. ºi alte legume. Mod de preparare: 1. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. vegeta naturalã. sare. 17. ceapa tocatã mãrunt. ardei tocat. bulion. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. 1 þelinã. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã.5 kg de cartofi se curãþã. 1 canã pulpã de soia. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). o ceapã micã. 0. boia de ardei dulce.15. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi.

castraveþi muraþi. 1 mãr acriºor. se amestecã bine cu ulei. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. Amestecãm toate ingredientele la un loc. 1 lingurã ulei. ciuperci tãiate mãrunt. 19. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 45 . Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. 1 lingurã ulei. se toarnã peste cartofi. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Dupã ce a fiert. 250 gr. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. 1 lingurã oþet de mere. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. 50 gr. tofu. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. smântânã din lapte de vacã sau de soia. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. La frigider poate sta ºi 5 zile.sare. o ceapã. ½ linguriþã boia de ardei. 100 gr. ½ linguriþã sare de mare. 18. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. cu atât soia va fi mai gustoasã). Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. Dacã pasta este foarte moale. soia se scoate cu spumiera. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. tofu. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. ¼ linguriþã chimen. se adaugã 250 gr.

Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. Rezultã 3-4 porþii. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. o ceapã micã. 46 . 1 lingurã pãtrunjel tocat. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. 3 linguri suc de lãmâie. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. lzeamã de lãmâie. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 1 porþie. 150 ml ulei de floarea soarelui. 2 linguri miere. 22. sarea (aproximativ ½ linguriþã. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. 23. 21. usturoiul ºi seminþele de susan. 6-8 curmale. sare (dacã e nevoie). 15 minute. amestecându-se continuu. 1 cãþel de usturoi (opþional). Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. 1 vârf de cuþit sare. ½ linguriþã vanilie. sare dupã gust. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. 1 ceaºcã apã. 2 linguri amidon. Se lasã sã se solidifice puþin. ½ canã seminþe de susan.20. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. (opþional). dacã nãutul este nesãrat). Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. Rezultã 4 porþii. 2 cãni lapte de soia. ½ linguriþã sare.

Se lasã apoi sã se rãceascã.30 ml. Se mixeazã bine. sare dupã gust. suc de lãmâie . toate deodatã. 26. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. Maioneza rezultatã.Dupã ce s-a rãcit. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. usturoi .1 canã.1 linguriþã. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. ½ lingurã suc de lãmâie. ulei . ceapã tocatã fin ½ buc. se ia din compoziþie o canã sau mai mult.7 cãþei. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. 4 linguri griº. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. Când se terminã uleiul. amestecându-se continuu. sare .1½ canã. aproximativ 1 l. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. se adaugã zeama de lãmâie. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. 47 . folosind mixerul. 25. 2 avocado. lapte de soia . 24. Rezultã 5 porþii.1 canã. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. apoi se lasã la rãcit. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. Se amestecã cu celelalte ingrediente.

se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. ulei de mãsline . Mod de preparare: Se curãþã þelina. 48 . în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. 1/3 canã fãinã albã. suc de roºii ¼ canã.½ kilogram. sare vrac . ¼ linguriþã praf de usturoi. boiaua. Se adaugã tofu ras.½ canã. 28. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) .1 litru.7 bucãþi. pulpã de soia fiartã . O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. 1¾ canã apã. apã .1 linguriþã.27. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . 200 g smântânã de soia. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. 2 linguri suc de lãmâie. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. 1½ canã lapte de soia. 100 g ceapã. 1 linguriþã boia dulce. ceapa tãiatã mãrunt. smântâna. 150 g tofu. vegeta. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. ½ linguriþã sare. 1 linguriþã de miere. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. la foc mic. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. Se serveºte ca pastã pe pâine. 29. Rezultã 8 porþii. usturoi 2 cãþei. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. Se serveºte ca aperitiv. amestecând bine. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni.4 linguri. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. vegeta. Mod de preparare: Se curãþã. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Puneþi ºi ingredientele rãmase.

Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte.30. 2 castraveþi muraþi. maionezã de pufuleþi. ardeiul capia. ½ linguriþã pudrã de ceapã. Se amestecã cu pulpã de linte. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. sare. 50-60 gr. cimbru. 1 lingurã muºtar. ardei capia roºu. Se amestecã cu pulpa de linte. 300 ml ulei. 400 g cartofi. sare ºi usturoi pisat. Mod de preparare: Se dau nucile. sare. 1 ceapã. 34. 1 gogoºar (opþional). usturoi. ½ linguriþã sare. apoi se zdrobesc. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. maionezã de pufuleþi. apoi se zdrobesc. 2 linguriþe suc de lãmâie. 400 g cartofi. busuioc. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. sarea ºi usturoiul pisat. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. 33. apa. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. apoi se zdrobesc. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. pudra de usturoi. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 31. maionezã. 400 g cartofi. apoi se adaugã sucul de lãmâie. maionezã de pufuleþi. maioneza. maioneza. sarea. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. 1 ceaºcã apã. Se amestecã cu pulpa de nãut. sarea ºi usturoiul pisat. amestecându-se mereu. usturoi. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. 32. usturoi. 1 lingurã zeamã de lãmâie. 1 linguriþã delikat. cimbru. sare. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 1 morcov. sare. 49 .

1 linguriþã. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). Rezultã 5 porþii.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. 4-5 cãþei de usturoi. muºtarul ºi zeama de lãmâie. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). 100 ml smântânã. apã . 50 gr. dupã rãcire se vor mixa.5 cãþei. mãrar verde. pãtrunjel verde .2 bucãþi. sare dupã gust. Se serveºte ca pastã pe pâine. sare vrac . Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. 3 cartofi. tofu. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. apoi se amestecã cu tofu ras fin. usturoi . Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. (5 porþii) 38. Uleiul se adaugã treptat. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare.1 canã. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. o ceapã. dupã gust. maionezã de soia . 150 gr. cartofi (fierti în coajã) . 36.1 litru. 35. 150 ml ma- 50 . se opãreºte în apã cu puþinã sare. 100 ml maionezã de soia.½ canã. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). 37. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Dupã ce s-a scurs bine se toacã. apoi aromele.1 legãturã. sare. smântânã ºi sare. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. tofu.

sare. Când sunt fierte. 2-3 cãþei de usturoi. 41. 1 legãturã pãtrunjel. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 2 linguri de susan uºor prãjit. 40. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. 1 ceapã. 39. Rezultã 6 porþii. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. ½ linguriþã mãghiran. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. 1 linguriþã sare. ceapa crudã tocatã fin. suc de lãmâie dupã gust. sarea ºi uleiul. Se amestecã nãutul cu cartofii. pentru un gust mai bun. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. 1 ceapã tãiatã mãrunt. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. ½ linguriþã busuioc. ½ canã zeamã/lapte de nãut. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. ceapa ºi restul ingredientelor. 10 ml suc de lãmâie. 1 canã tofu moale. ½ linguriþã boia de ardei dulce. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Mod de preparare: Se fierb legumele. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . în afarã de ceapã. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã.ionezã de soia. 1 linguriþã condiment Plafar. facultativ 4-6 mãsline. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 linguriþã sare. 42. dupã gust. 1 þelinã micã. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 1 morcov.

se lasã 2-3 minute la mixat 52 . fulgi de cartofi 30 gr. mãrar. cu 2-3 linguri de orez nefiert. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. orez fiert. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. ulei. (cca. la foc mic. 43. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. cu 2 cepe tocate mãrunt. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. 500 ml ulei (aproximativ). dupã care se adaugã celelalte ingrediente. ceapã. pulpã de alune neprãjite. cu mãrar ºi pãtrunjel. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. usturoi. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. suc de lãmâie. 6 linguri) sau un cartof ras. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. sare. 100 gr. 1 canã apã. 1 pa-chet de soia granule. 250 ml lapte de soia. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã.Ingrediente: 500 gr. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. piper. 45. delikat. 1 canã pulpã de soia. 2-3 linguri de orez. 2 cepe. sare. vegeta dupã gust. pãtrunjel. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). 44. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert.

1½ ceaºcã apã.1 canã.1 canã.5 cãþei. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). sare vrac . puþinã sare. 3-4 linguri fãinã de cartofi. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. pânã când pasta se îngroaºã. 53 . În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. CREME 48.1 linguriþã. ¼ linguriþã boia de ardei.dupã care se adaugã uleiul.1 linguriþã. doar cã vom pune ulei mai mult. Se pãstreazã în caserole sau borcane. adãugând ulei în picãturi. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. Rezultã untul de soia. apa ºi condimentele. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . cu mixerul. busuioc . maghiran . ¼ canã tapioca. Rezultã o pastã untoasã. Dacã dorim sã facem maionezã. procedãm la fel. Rezistã în frigider 3-5 zile.1 linguriþã. 47. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. la frigider. ulei de floarea soarelui . condimente dupã gust. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. usturoi .1 canã. 1-2 linguri miere.½ linguriþã. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. 46. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. ¼ linguriþã praf de usturoi. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. cimbru . apã 1½ canã. treptat. lapte de soia .

fructe de sezon. 49. 100 gr. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. 2 linguriþe cacao. la care se adaugã sare. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. vanilia. Rezultã 4-5 porþii. 1 lingurã suc de lãmâie. (reþeta 28). Se amestecã bine. scorþiºoara. amestecând din când în când. 1 linguriþã suc de lãmâie. 1canã pulpã de soia. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. 100 gr. 1 vârf de cuþit sare. Pasta obþinutã. pulpã din orz. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. miere. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. cacaua. 50.vanilie (opþional). Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. se pune 54 . Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. 1 l lapte de soia. 3 linguri bazã sau pastã de soia. 51. sarea. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). 200 ml ulei. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. Se fierbe 5 minute.

¼ canã. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. puþinã sare. afine . etc. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. esenþã de vanilie . amestecându-se pânã la omogenizare.½ canã. ½ linguriþã vanilie. iar la urmã sucul de lãmâie.2 linguriþe. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. Când s-a rãcit.2 cãni.½ canã. Se lasã la rece.1 linguriþã. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. 1 ceaºcã de apã. Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. ulei . 55 . miere . laptele de soia. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. lapte de soia . se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. zeama de la 1 lãmâie. clãtite.1 canã.½ canã.1 canã. miere 4 linguri. sare ¼ linguriþã. Când este gata.2 cãni. stafide . cocos .2 linguri. 52. orez fiert . 8 curmale. Mod de preparare: Pulpa de soia. 53.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. 54. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . deoarece se prinde foarte repede. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . vanilie (esenþã naturalã) .

Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. 2 linguri curmale tãiate. 2 curmale. puþinã vanilie. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. 57. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). ½ ceaºcã suc de ananas. 1 vârf de cuþit sare. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. 58. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Se spalã bine prunele. câteva picãturi suc de lãmâie. ½ ceaºcã apã. ¼ linguriþã vanilie. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 56. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Dupã aceasta. Se adaugã celelalte ingrediente. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. 56 . Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece.55. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. 3 banane congelate.

apoi se mixeazã din nou. Se pãstreazã la frigider. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. 60. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. 1 ceaºcã stafide. Pastã de stafide. în borcane de sticlã. 57 . Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. 3 cãni lapte de soia. 61. Se taie nucile fin. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele.59. amestecânduse bine. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. apoi se fac pireu. 1 ceaºcã suc de portocale. ½ linguriþã miere. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. 1 ceaºcã pulpã de migdale. ½ linguriþã coriandru. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã).

58 .

SALATE 59 .

4-5 linguriþe de cafea muºtar. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. foaia de dafin ºi ceapa.m. 1 foaie de dafin. busuiocul. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. 1 linguriþã chimen. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. praful pentru supã sau delikatul. 64. 2 linguri ulei. 63. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. ½ l apã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 2 banane. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile.a. apoi se pune umplutura º. Se amestecã soia cu ceapa. banana se decojeºte ºi se taie felii. 200 gr. 1 canã pulpã de soia. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. 1 lingurã pãtrunjel. 3 linguri fãinã. Se adaugã toatã apa. apoi se scoate ºi se scurge. Se serveºte cu mujdei de usturoi. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. 2 cepe. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. smântânã. 1 canã lapte de soia. 500 ml bulion. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. sare de mare. în orice combinaþie: 60 .62. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). Totul se fierbe 20 minute.d. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. condimentele. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 2 linguri busuioc mãrunþit. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. 4 cepe. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. pulpã de soia.

Pulpa se lasã la rãcit. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. soia. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 100 gr. 4 linguri de ulei presat la rece. ¼ linguriþã de cafea vegeta. 100 gr.). 1 frunzã de mentã. 1 lingurã muºtar boabe. Poate fi servitã fie ca aperitiv. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. 1 vârf de cuþit tarhon. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. 2 linguri muºtar. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. se adaugã sare numai dacã este nevoie. 50 gr. se lasã sã stea puþin. Se adaugã oþetul. salata fiind deosebit de aspectuoasã. ½ suc de lãmâie. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. fie ca bazã de mâncare. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. 2 roºii medii tãiate cubuleþe.linte. spanac proaspãt. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã.2 cãni.1 lingurã zahãr. pânã capãtã o culoare maronie). tofu. fasole. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. 65. 50 ml ulei de mãsline. 1 ceapã mare (aprox. Uleiul. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 1 linguriþã de cafea sare. 61 . zahãrul. salvie. nãut. 66. Dupã ce se amestecã totul. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. 1 lingurã bazã de soia. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). de preferat nesãrate ºi neprãjite. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr.

200 gr. tofu ºi sarea. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. o ceapã.100 gr. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. 1 ceapã. special pentru vinete. 62 . Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. sare. 67. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. La sfârºit. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). verdeaþa ºi zeama de lãmâie. se amestecã varza. apoi smântâna de soia. verdeaþã. mãrar ºi pãtrunjel. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. zeama de la ½ lãmâie.tãiatã cubuleþe. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . 200 gr. ulei. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). se curãþã când sunt încã fierbinþi. 69. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). o varzã micã (cam de un kg). maionezã din soia (reþeta 25). tofu. condimente.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. varza . cimbru. o capãþânã de usturoi. zeamã de lãmâie. sare dupã gust. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. 70. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. Se sãreazã dupã gust. apoi se pun la scurs 15 minute. tofu.mãrunt. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. 68. sare dupã gust. Mod de preparare: Vinetele se coc. morcovi. ciupercile . o conservã de ciuperci.fin. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã.

cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. roºii. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. 200 gr.jumãtate de roºie. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. 63 . Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. ochii ºi gura .jumãtate de avocado. e un aperitiv. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. 1 ceapã roºie. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. maionezã din tofu (reþeta 25). 72. ½ roºie. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. tãiat pe lungime. de regulã. cu partea bombatã în sus. braþele .mãsline înfipte în roºie. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . seminþe de lucernã germinate. 71. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. mãsline negre.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. pãrul . corpul . ¼ ceaºcã tofu (sãrat).Mod de preparare: Se rade tofu.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. tofu. 1 frunzã de salatã. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. Aceastã salatã. 1 lingurã ulei. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa.

64 .

DROBURI 65 . CHIFTELE.ªNIÞELE.

c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Se adaugã celelalte ingrediente. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. ca sã se dizolve. se folosesc 3 linguri de morcov ras. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). 100 gr. 3 linguri fulgi de drojdie. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. dizolvat în 1/4 canã apã. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. 74. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. 2-3 linguri suc de lãmâie*.73. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . tofu (brânzã).firma SC Hapax Company SRL). chimen. În loc de ardei roºu capia. fiind un element natural). 2 linguriþe pudrã de ceapã. 1½ linguriþã sare. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. Se rãceºte câteva minute. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. mãrar sau altele 66 . Dupã ce s-a întãrit la frigider. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 1-2 linguri condimente – ardei. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). vegeta. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare.

vegeta. tãrâþe cernute . întreþinerea tenului. cârnaþi). Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº).¼ canã. 26 . La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . morcov ras .busuioc. ciuperci. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . proaspãt preparat. cayenne ºi frunze pãtrunjel. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. fãinã integralã de grâu . 75. Apã curatã . vegeta. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). ulei .½ canã (opþional). Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Mod de preparare: În laptele fierbinte. spãlat pe pãr. 76. 250 gr. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se adaugã condimentele. 2 linguri fãinã. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã.2 pahare. Tocãniþa se preparã din 500 gr. coriandru (arome pt. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. tofu. cayenne ºi frunze de pãtrunjel. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. 67 .¼ canã. varzã tocatã . condimente . ciuperci. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. Se dã tava la cuptor 20 minute. cimbru. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. tofu ras ºi cartofii rãmaºi.dupã preferinþe. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. Rezultã 6 porþii.1 canã. ca aliment pentru animale.¾ canã.½ canã sau fãinã albã . 250 gr.1-2 linguri. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. 500 gr.vezi tabelul pag. vegeta. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi.

“Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . apoi se amestecã. 2 linguri vegeta. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. 79. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 1 lingurã vegeta. 77. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 1¾ canã lapte de soia. 1 lingurã praf pentru supã. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. 1 linguriþã sare.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. piper negru dupã gust. tofu.opþional. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 2 cãþei de usturoi. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. Se amestecã împreunã bine. 500 gr. în cuptor. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). 1 lingurã ulei. apoi tofu mãrunþit cuburi. Rezultã 13 burgeri. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. ½ linguriþã pudrã de ceapã . mazãre. 1 linguriþã busuioc. ¼ l apã. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. 1 ceapã. 300 gr. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. 78. 1 canã miez de nucã. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. ¼ canã apã. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. ¼ linguriþã maghiran. ½ linguriþã cimbru. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte.

4 bucãþi cartofi. ceapã. (cca. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. 2 linguri ovãz. fulgi. fulgi de cartofi . ½ cãni (250 ml) apã. 6 linguri) sau cartof ras. piper. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. 1 ceapã. în cuptorul cu microunde*. tofu foarte ferm. dupã gust. 81. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine.30 gr. Se 69 . dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. sare dupã gust. mãrar. În urmãtoarea zi. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. ¼ linguriþe piper negru. 1 lingurã seminþe de susan. pãtrunjel frunze. sare. 80. ½ cãni (250 ml) pesmet. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. 1 ou. sare. 12 linguriþe praf de usturoi. Dupã ce s-a dezgheþat bine.1 canã. apoi daþi prin pesmetul condimentat. 7 cãþei usturoi. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. usturoi. vegeta dupã gust. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã.Ingrediente: 400 gr. 2 ouã.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. foi de dafin. 500 gr. 1 linguriþã sare. 91. roºii. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. smântânã. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. Se consumã cu pilaf de orez. roºiile ºi sarea. 2 ciorchini de usturoi. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. dacã doriþi. Totul se fierbe încã 15 minute. Se dã gust gust cu sos de soia. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. 1 canã apã. 4 linguri ulei. Se poate consuma cu pâine de porumb. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. 2 linguri pastã soia. 2 ceºti lapte de soia. sau paste fierte. 89. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 2 cepe. ulei. 3 ceºti cremã de porumb. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. sare. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. pulpã de nãut. 100 gr. Când se înmoaie se adaugã porumbul. coriandru. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. verdeaþã pentru presãrat. 1 roºie. 2 cepe. La servire se poate adãuga lapte de soia. vegeta naturalã. 1 ceaºcã apã. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 90. 1 lingurã chimen. 1 lingurã oregano. 73 . La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 1 ceaºcã roºii tocate.

dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele.2 cãni. 2 dl lapte de soia. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. Se formeazã mici prin presare. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale .¼ canã. Apoi. 1 borcan. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. Deasupra se poate presãra puþinã boia. usturoi . pentru mai multe ore.92.1 linguriþã. pânã când seminþele ger- 74 . chimen . cu gura în jos. ¼ l apã.3-4 cãþei.½ lingurã.1 bucatã. pentru rumenire. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. condimente pentru cârnaþi . Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. vreme de 5-7 zile. nuci mãcinate . Se þine 10 minute pe foc. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. apã. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. ¼ linguriþã sare. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. sare . respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna.1 linguriþã. laptele ºi sarea. astfel încât sã putem sã îl umplem. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. ceapã . Se obþin germeni de soia fãrã procesare. 2 cãni pulpã de soia.¼ canã. pesmet . 94. boia de ardei dulce pentru culoare . Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. se frãmântã tofu cu o furculiþã. se presarã meiul ºi pulpa. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. în afarã de boia. dupã care se scurge apa.1 linguriþã. 93. Mod de preparare: Când fierbe apa.

Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. Are un rol important în digestie.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. precum ºi ale boabelor de soia. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. Consumat în stare crudã nu este gustos. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. pastã de roºii. ovãz. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. condimente. orez 75 .ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. De regulã. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). astfel încât sã fie mereu umede. vezi prima parte a cãrþii. la care se adaugã puþin ulei. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. o ceapã. suc de lãmâie. dar sã nu stea în apã. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. 1 porþie pulpã de soia. Pulpã de soia sau okara . în general. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. un rând de soia ºi pastã de roºii. Se preparã sub formã de salatã. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã.mineazã. 96. 95. sare. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi.

1 linguriþã sare. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi.brun) sau fructe (nuci. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. sau vezi reþeta 10). ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. 1 ceaºcã apã fierbinte. 98. 2 linguri fãina. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. într-o formã pentru pâine. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. se presarã peste carne ºi sos 76 . 1 linguriþã maghiran. un strat de tofu ºi un strat de sos. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. la foc potrivit. sos de soia (din comerþ. Pastele se servesc calde. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. migdal. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. 1 ceaºcã pesmet condimentat. ulei pentru prãjit. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Rezultã o compoziþie vâscoasã. Dupã ce s-a marinat. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 99. 2 cãni sos de tomate. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. alune. timp de 45-60 de minute. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 126). 97. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. sau vezi reþeta 123. acoperite. Se taie migdalele. ½ canã mãsline tãiate. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. 2 cãni tofu.

2 ouã (opþional). Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). 250gr. Se serveºte cu orez fiert. pateu de soia (vezi reþeta 47). mãrar.2 cãni de 200 gr. 1 linguriþã vegeta. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 1 ciorchine de usturoi. se þin în prosop pentru a se menþine moi. verdeaþã (cimbru. 10 grame drojdie proaspãtã. 250gr. la foc mic. cartof crud ras . fãinã cât cuprinde. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. 102. Se rãceºte. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. sare. ulei . varzã dulce sau acrã. pãtrunjel) sare. 2/3 canã apã (250 ml). cepe . ¼ linguriþã de cafea. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. sarea. orez . care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. boia de ardei. 2 cepe.100 gr.3-4 bucãþi. 20-25 de minute. drojdie ºi fãinã. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. Se coace în cuptor. Se lasã de 30 minute la rece. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . Se taie dupã rãcire. 1 linguriþã boia dulce. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. ¼ linguriþã chimen. Dupã ce se coc ambele foi. 1 bucatã ceapã micã. caºcaval afumat. tãiatã mãrunt. caºcaval (de vacã). 101. 100. bulion .. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. 3 foi de dafin.1 bucatã. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 1 vârf de cuþit sare. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã.4-6 linguri. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. verdeaþa.3-5 linguri.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. Se adaugã pulpa. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. apã. boia ºi sare.

foi dafin. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. se scurg bine. 103. apoi se amestecã cu sosul alb. 200 ml smântânã (reþeta 45). 104. sare. 150 gr. cimbru. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Se obþin 5 porþii. ciuperci. chimen. iar deasupra se rade tofu. o lingurã ulei. se trec sub un jet de apã rece. apã. busuioc. Rezultã 3 porþii. arome (ardei. mãrar. 100 gr. Din ciuperci. ciuperci fierte. 5 linguri smântânã de soia. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare.foi de varzã dulce sau acrã. spaghete. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). vegeta. Lãsaþi 2 minute. 250 ml bulion. preparat cu blenderul Soia-lakt. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 105. piper. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. o lingurã porumb boabe. fierbinte. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. tofu. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. apã. diferite condimente). adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. Adãugaþi arome dupã preferinþe. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . brânzã tofu. fierbinte. 50 gr. Se dã la cuptor 20 de minute. 1 lingurã miere. oregano. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. porumb. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi.

Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. 2 linguriþe ulei de susan. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. accesorii la aparat). 107. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. 2 cãþei de usturoi tocaþi. ceea ce îi oferã un gust deosebit. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. Mod de preparare: În reþeta de faþã. 200 gr. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. roºii. Se serveºte alãturi de salatã. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. Când sunt coapte. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). 1 lingurã vegeta. 1 canã de pesmet. tofu. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. felii de ceapã. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. un strat de vinete. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. bine scurs de apã. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Se obþin 4 porþii. 106. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. se scot din cuptor. sau alte sosuri). apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Nu se pune în congelator. 126. întorcându-le o datã sau de douã ori. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. tofu. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. un strat 79 . Se toarnã peste feliile de tofu. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. boia de ardei pentru gust.dacã presa este pãtratã. Se pun feliile de tofu. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. 1½ canã de apã caldã.

fãina. puþin ulei. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. 2 linguriþe vegeta. tofu. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. 1 ou. 2 cepe. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. 108. 1 linguriþã sare. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. 4 linguri fãinã cu tãrâþe.de tofu. pânã sunt puse toate ingredientele. pãstârnac. morcovi. Se continuã aºa. morcov. 100 gr. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 80 . sarea ºi oul. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate.

SOSURI. TOCÃNIÞE 81 .

Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. smântânã de soia (vezi reþeta 45). 200 gr. Rezultã 3 porþii. Se sãreazã dupã gust. tofu. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. la foc încet. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. 200 ml lapte de soia. 110.109. sub capac. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. tofu. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). 82 . mazãre dulce. 1 ceapã. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 1 ceapã. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. 400 gr. 2 linguri pãtrunjel. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. 300 gr. 300 gr. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. 1 lingurã ulei. 111. ½ linguriþã sare. l lingurã mãrar mãrunþit. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. sare dupã gust. praz. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. 2 linguri fãinã. mazãre proaspãtã. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. ½ linguriþã vegeta. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. 1 legãturã mãrar. 1 linguriþã sare. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. 2 linguri unt. castraveþi pentru salatã. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry.

o linguriþã de ulei. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. delikatul. pulpã opãritã. 114. 50 gr. ½ kg ciuperci (champignon). Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. cu drojdia. Se condimenteazã cu piper. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. fãinã integralã. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). spanac proaspãt. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. tofu. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 750 gr. 4 ouã. 2 vârfuri de cuþit piper. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. o linguriþã de pãtrunjel verde. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. 2 cãþei de usturoi. Se potriveºte cu salate. 1 lingurã delikat. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. smântâna. cu praful pentru supã. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. sare dupã gust. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). o ceapã. puþin unt. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. mazãre. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Când a scãzut 83 .112. pânã scade. 250 gr. 115. 113. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. ½ canã smântânã sau ulei.

pânã se îngroaºã. 150 gr. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 117. Rezultã 2 porþii. Se adaugã usturoiul pisat. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. miere sau zahãr brun. ciuperci ºi 500 gr. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. iar în final uleiul. uleiul ºi ceapa. 1 lingurã vegeta. 2 linguri de ulei. viºine. mere. 84 . 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). frunzele de pãtrunjel. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 500 gr. 118. cãpºuni. nuci sau migdale. fasole. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. friºcã. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. 50 gr. 100 gr. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. zmeurã. prune). Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). pere. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 116. 4 ouã. 2 cãni apã fiartã. amestecându-se continuu. Fasolea se fierbe. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. fructe (pot fi agriºe. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. 100 gr. alune mãcinate.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. pulpã din blenderul Soia-lakt. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. 2½ cãni apã rece. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa.

apoi se condimenteazã cu ceapã. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Se serveºte ca ºi omleta. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã boia de ardei. 2 linguri pulpã de soia. 2 cãni tofu. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. sau 1 plic zahãr vanilat. Acestea se fierb pânã se înmoaie. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. Se poate adãuga usturoi. 122. cu pâine prajitã. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. 120. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). ½ linguriþã vegeta. cireºe. dacã doriþi. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. se amestecã pânã se omogenizeazã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 .119. în afarã de cireºe. ½ linguriþã sare. coaja rasã de la ½ lãmâie. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. 2 linguri miere. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ½ linguriþã sare dacã este nevoie. Mod de preparare: Ingredientele. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. 121. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. 1½ dl apã.

124. 225 gr. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã.4 bucãþi. 1 linguriþã busuioc. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. brânzã rasã. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. sos de roºii. suc de lãmâie .1 ceaºcã. tofu sfãrâmat cu furculiþa.2 linguri. morcov (rãzuit) . pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. ardei gras. ºi se dau într-un clocot. miez de anghinare. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). La fel se preparã ºi sosul de zmeurã.2 linguri. conopidã (mãrunþitã) . 250 gr. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. ciuperci .¼ ceaºcã. 1 linguriþã sare. ceapã . 1 lingurã pastã de curmale. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii .1 lingurã.1 lingurã. 86 . þelinã (rãzuitã) . dovlecei. ºi sucul lui. mere.1 lingurã. sare vrac . Se coace la 200o C timp de 10 minute. 125.1 linguriþã. compot fructe (cubuleþe) . Se pune tofu dulce ºi acru. bucãþi de ananas neîndulciþi . se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ciuperci. amidon de porumb . viºine.¼ linguriþã. suc de roºii .½ canã.o canã. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. sare . Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe.1 ceaºcã. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. 123. zahãr brun . Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral.poziþiei de mai sus. cu excepþia amidonului.2 linguri.1 linguriþã. 1 linguriþã oregano.

2 foi de dafin. sare vrac .1 lingurã. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) .½ canã (sau nuci mãcinate). vanilie . Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. apã .4 cãni. 4 cãþei de usturoi tocat. sare vrac . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii.2 cãni. 128. 87 .½ lingurã. 126.2 linguri. 1 linguriþã cimbru. nucã mãcinatã . Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu .1 plic. 1 minut. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia.½ linguriþã. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.apã .2 linguriþe. 2 linguriþe pãtrunjel verde.2 bucãþi. se lasã sã se rãceascã. sare dupã gust. apoi se adaugã celelalte ingrediente. roºii decojite . Se ia de pe foc. pulpã de soia .1 canã. suc de lãmâie .½ canã. morcov ras . apoi se dau la blender 2 minute. 1 linguriþã miere (opþional).4 cãni. miere . Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare.2 linguri. apã . Se serveºte în stare proaspãtã. 2 cãni pulpã de soia. 2 linguri de ulei. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. 127.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. 1 ceaºcã de caise uscate. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). puþinã sare. orez sau fulgi de ovãz. 1 linguriþã vanilie. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. 2 ceºti stafide. 94 . 1 pacheþel drojdie. ¾ ceaºcã nuci. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. 2 ceºti fulgi de ovãz. Se lasã sã se rãceascã complet. 2½ ceºti apã fierbinte. 1 linguriþã coajã de portocalã. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. cremã de nuci etc. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. afine. cereale. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. 3 banane. timp de 20 minute. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate.). ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 linguriþã sare. Se rãceºte compoziþia. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 1 ceaºcã stafide. 138. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. 6 linguri cocos ras. Se coc la 170° C. 1½ ceaºcã miez de nucã.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. ½ ceaºcã fãinã de orz. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert.136. 1 ceaºcã curmale bucãþi.

1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. Se amestecã toate ingredientele. 200 ml ulei. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. 1 ceaºcã stafide. 3 plicuri zahãr vanilat. apoi se frãmântã cu apã mineralã. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 300 ml ulei. dupã întindere. Se lasã la dospit. timp de 20-25 minute. miere. zahãr brun. 50 g drojdie.139. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. 200 gr. 95 . sarea ºi maiaua. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. 141. câte o foaie de 0. coaja de la o lãmâie. 4 plicuri vanilie. Din fiecare parte se obþine. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. ½ linguriþã de drojdie uscatã. 2 linguriþe vanilie. se adaugã restul ingredientelor. un vârf cuþit de sare. 140. 1 ceaºcã pulpã de nuci. apã mineralã. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. tofu. apã cãlduþã. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. 1 linguriþã sare. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. ½ ceaºcã de curmale. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. 50 gr. stafide. ½ linguriþã sare. 200 gr. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. coaja de la 2 lãmâi. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. Se coace la temperatura de 170° C.

Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele.pânã devin o cremã. fulgi de ovãz . 142. ½ linguriþã sare. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. Se acoperã cu o foaie de plastic.2 ceºti. 144. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. 900 ml lapte de soia.2 ceºti. Se pune în boluri ºi se orneazã. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). 10-12 curmale. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. pulpã de nucã. 96 . 300 ml apã caldã. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. orez. 1 linguriþã cereale.l lingurã. 50 gr. 1 linguriþã vanilie.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). 50 gr. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. 1½ linguriþã sare. se îndulceºte adãugându-se mierea. 120 gr. Se adaugã mãlaiul. mãlai .¼ ceaºcã. stafide.2 ceºti. 143.în afarã de mãlai . miere. 5 linguri amidon de porumb. miere sau pastã de curmale . 20 gr. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi).Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se lasã la rãcit. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. apã .

ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. 1½ . 2 ceºti apã. Se formeazã gãluºti. ½ linguriþã sare. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele.2 linguri tapioca (sau amidon). Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos.145.). 1 ceaºcã banane tãiate felii. dupã care se curãþã de coajã. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. 1½ canã miez de nucã. 1 vârf de cuþit de sare. ardei etc. 97 . Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. ½ ceaºcã apã. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. 1 ceapã potrivitã. fierbinþi. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. castraveþi. puþinã salvie mãcinatã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. 147. 45 de minute. 3 linguri granule de drojdie. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. Se rãceºte ºi se serveºte. 146. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. ½ ceaºcã susan mãcinat. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. cald. roºii.

½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. nucã de caju sau alte nuci. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. fãinã integralã de grâu . Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz .1½ lingurã. 98 . susan . seminþe de floarea soarelui . Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu. miere . puþinã vanilie. Se servesc cu legume.1 vârf de cuþit.1 lingurã.1 lingurã.1 canã. ceapã tocatã . lapte de soia . gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã.½ ceaºcã.1 bucatã. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã.½ ceaºcã. bananã . ketchup. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm.2 linguri. 150.1½ ceaºcã. tocate fin. 151. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale.2 linguri. ½ linguriþã sare. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). 2 ceºti orez brun fiert. Se rumenesc pe ambele pãrþi.1 linguriþã.148. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. 149. sare de mare . Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon.2/3 canã. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . zahãr brun . Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare .1 ceaºcã. sare . 2 cepe verzi. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. în tigaie de teflon. spanac sau varzã cãlitã. fãinã integralã . apoi se amestecã cu celelalte ingrediente.1 linguriþã. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere. pulpã de soia . Se coc la 190o C timp de ½ de orã.

1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. Untul se adaugã la sfârºit urmã. 250 gr. apoi rulãm din nou. Aluatul se împarte în douã. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. 1 linguriþã suc de lãmâie.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. amidon alimentar (sau praf de budincã). 120 gr. apã mineralã. unt de cocos. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. de fãinã se amestecã cu sarea. 99 . Crema: 2. unt. 1 canã lapte de soia.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. 152. 250 gr. gem sau nucã de miere. Mod de preparare: Foile: 250 gr. ½ ceaºcã miez de nucã. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. sare. Se ung uniform foile de piºcot. miere sau zahãr brun. 1 linguriþã suc de lãmâie. 4 plicuri vanilie. 1 lãmâie stoarsã. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. Aluatul se întinde cu sucitorul. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. 200 gr. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. fãinã. se rãceºte ºi se serveºte. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. miere. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. ½ linguriþã sare.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. 1 coajã de lãmâie rasã. ¼ ceaºcã de curmale. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. Se întinde ºi restul de pastã. Se face un aluat potrivit de tare. 154. 153.

Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 100 . coajã de portocale. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. ¼ linguriþã sare. ¼ linguriþã de cafea. 155. viºine. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 1 foietaj. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. scorþiºoarã. fructe proaspete rãzuite (mere. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. fructe preparate termic (gem).) 1 foietaj. 4 dl friºcã. Se ia de pe foc. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. pere. unt de cocos. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. 100 gr. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. apoi mierea ºi coaja de portocale. etc. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 1 lingurã vegeta. 1-2 cepe.coaja de la 2 lãmâi. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. prune. 1 canã cartofi rãzuiþi. 300 gr. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. tofu. bazã de soia. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 2 linguri miere. 100 gr. se pune mierea ºi untul de cocos. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. 100 gr. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 157. 156. 2-3 linguri fãinã integralã. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. 2 vârfuri de cuþit piper. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia.

Se obþin 4 litri. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. apoi se toarnã zeama de lãmâie. miere .1 lingurã. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. 101 . 159.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian).2 bucãþi. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare.1 ceaºcã. banane . Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. zdrobit fin în lapte de soia. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. curmale tãiate mãrunt . spuma devine ºi mai tare. 1 vârf de cuþit sare. suc de la ½ de lãmâie. Se þine o orã la frigider. 1 linguriþã vanilie. 4 banane mari. nuci de caju sau alte nuci .2 ceºti. dupã care se adaugã laptele de soia. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. apã . se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Se mai bate 2 minute. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute.12 buc. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. 160. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci.158.½ ceaºcã. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea.1 lingurã. Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. îngheþare . Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. lapte de soia . Se poate consuma cu fructe sau simplã.

Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . coaja de la o lãmâie. mierea ºi sucul de lãmâie. nuci. pânã se omogenizeazã. 150 gr. 163.2 cãni.1 linguriþã. mãmãligã .1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). ½ l apã. sare vrac . Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. Se serveºte cu diverse sosuri. pesmet .½ canã. susan .2 cãni. fructe uscate 200-300 gr. boia dulce . Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). ceapã (tocatã mãrunt) . Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr.2 cãni.1 canã.161. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. cu excepþia susanului. alune sau cocos mãcinat. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. cât o nucã mai mare.1 linguriþã. miere. Se întinde pe fiecare foaie. fulgi de ovãz (fierþi) . 162. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. se adaugã griºul.3 bucãþi medii. fãinã cât cuprinde. la 180o C. miere. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. 20 linguri lapte de soia. ½ linguriþã de drojdie uscatã. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. cartofi (pireu) . 4 plicuri vanilie. sau pe aburi. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. 7 linguri griº. vegeta naturalã . 2 plicuri vanilie. pãtrunjel verde (tocat) . La acest sos de soia se 102 .1 lingurã. care se trece prin seminþele de susan.1 canã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare.½ canã. 1 lãmâie (coaja ºi scul). suc de roºii . 200 gr.

înainte de coacere. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte.½ linguriþã. coajã de portocale ºi lãmâie). Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. timp de o orã. amidon de porumb .1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã.dovleac pastã. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. praf de usturoi . Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun .2 linguriþe. foietaj sau foaie de plãcintã. 165. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã .2 linguriþe. sare . Rezultã 8 porþii. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere. piersici. 166. La umpluturã se pot adãuga. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. 1 linguriþã vanilie. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. ½ linguriþã sare. suc de lãmâie .. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer.1 lingurã.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. busuioc . 1¼ ceºti apã. 164. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine..1 ceaºcã.2 linguriþe. tofu scurs de zãr 450 gr. nuci .(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. stafide. acoperitã cu o folie de aluminiu. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C.vor adãuga câte 100 gr. 450gr.opþional). ½ ceaºcã de curmale. ºi se coace 170o C.½ ceaºcã.

½ linguriþã.1 linguriþã. sare . lãsând ºi bucãþele întregi.½ canã. pânã se rumeneºte. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. etc. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. Dupã ce se rãceºte. sare . Dacã nu încap toate odatã. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. Oetker. 168. miere . Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. suc de lãmâie .1 foaie. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere.½ linguriþã .2 linguri. coriandru . La jeleu se folosesc ºi fructe mixate.4 cãni. se împart în douã.). morz. zeamã de lãmâie .1 lingurã. suc de ananas ¼ -½ canã. (de soia. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 . Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. 3 linguri zahãr brun. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine.1 linguriþã.½ canã. 1 plic budincã dr. 167. tofu . 2/3 canã miere sau zahãr brun. coriandru 1½ linguriþã. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.2/3 canã. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial.5 l lapte din cereale. ovãz.4 cãni. cãpºuni sau ananas. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine. seminþe de floarea soarelui . vanilie . ulei .Ingrediente: Tofu .1 lingurã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. esenþã de vanilie .) 169.

1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). sau 2 plicuri zahãr vanilat. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. ½ linguriþã sare. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. ½ canã miere. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. sau 2 banane. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. tofu. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. 1 canã miez de cocos. 2 portocale. 4 piersici. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. doar atât cât sã lege soia. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. 2 linguri miere. ¼ canã apã. 105 . Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena.Ingrediente: 200 gr. Se consumã cald. Mod de preparare: Untul. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. 2 linguri ulei. 170. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt.

106 .

RÃCORITOARE 107 . SUCURI.BÃUTURI. LAPTE.

PREPARATE VARIATE 188. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte din arahide etc. Lapte de nucã Cashew 183. 1 bananã coaptã. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de migdale 179. Lapte de hriºcã 175. ½ linguriþã de 108 . Lapte de orez brun 176. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de cocos 180. Nu existã efecte secundare negative. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp.RÃCORITOARE . 6-9) 172. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Lapte de nuci 181. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte din seminþe de dovleac 187. hrãnitoare.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte de porumb 177. uºor digerabile. Lapte de mei 178. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de ovãz 173. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE.

Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. ¼ linguriþã vanilie. 190. mai puþinã apã = mai cremos). ¼ linguriþã sare. 109 . în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. Înainte de folosire. se adaugã 1-2 ceºti apã. 2 ceaºcã lapte de cocos. se amestecã bine. 189. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. ¼ linguriþã sare. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ.vanilie. 191. un praf de sare. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. se acoperã ºi se pune la frigider. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. numai dacã doriþi laptele îndulcit). nucã de caju). ¼ linguriþã vanilie. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. 2-4 linguri fãinã de carob.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. Acest lapte nu este o bãuturã. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. urmãtoarele ingrediente: 1½ . Se poate strecura dupã dorinþã. 2 linguri miere sau zahãr brun. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale.

195. 194. Se serveºte rece sau cald.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. ananas proaspãt.) 196. 193. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). ½ l lapte de soia. 5 linguri fulgi de ovãz. Se poate încerca ºi cu alte fructe. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. 5 ouã. 4 linguri bazã de soia. ½ suc de grapefruit. sau în cuptor. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. 2 linguriþe de miere. 6-8). îngheþarea .55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. o ceaºcã lapte de soia. Rezultã 4 porþii mici. sau pe plita sobei. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. dar sunt gustoase. arome de îndulcire dupã gust. 110 . 4 linguri miere. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. 2 linguriþe miere. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere.

Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm.) 111 . 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. dar seminþele. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. ideal pentru desert dulce. 199. 1 vârf de cuþit sare. 1 plic vanilie. 1 pachet la max. Din albuº se bate o spumã tare. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. acid lactic 95%. 198. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte.C. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare .L. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni.. Mixaþi 1-2 minute. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender.). 1-4 banane.. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. dupã care se scot. Cotorul trebuie înlãturat.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. 197. borcan. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. cutie din amporã. Hapax Company S. termometru. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz.R.) cremos ºi fin.

Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. viºine coapte. 112 . sucul de la o ½ de lãmâie. 1/2 bananã. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. 1 linguriþã sirop de migdal. 200. portocale. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. 50 gr. ¼ l apã. ºi închideþi borcanul. tofu. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. 100 gr. 1 linguriþã glucozã. cireºe. sau lapte de soia. piersici sau combinaþii). Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. 1 lingurã miere.

„REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . 1990. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 4. 1991. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. Nicolescu. 3. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. 7. 8.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . 113 .BIBLIOGRAFIE 1. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. 10. 9. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 6.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 5. Mureº. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. Doru Laza 2004 Fãgãraº. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. 2. 1991. Mureº.

114 .

................... PIZZA ............................................... 36 Franzelã din pulpã de soia ............. 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ................................................................. 17.................................. SANDVICIURI........................... 46 15............................... 13......................................... 32 1. UMPLUTURI SÃRATE............... 19... 44 Ardei umpluþi cu tofu .................................................................................................................. 11............. ALUATURI...................................... 17 Partea a II-a ................................................ Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ...... 12........................ 40 Turte de mãlai cu lapte de soia .......... 20..................... 36 Hamburger de Tofu . 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi .................................... 37 Napolitanã cu pulpã de soia ...... 16............. 22.....31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............ 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ............... 39 Tort din pulpã de soia .................................................................. 38 Sandvici cu avocado............ CREME DULCI .................... 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ....................... 5............................................ 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ........................... PATEURI.................... 10............................................................................. 23....... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ........................................ 18......... PÂINE................. 41 MAIONEZE............................................... 3..Cuprins Partea 1 .............. 9....................................................... 6..........5 A ....... 21.... Blenderul Soia-Lakt ........ 46 Gajar cu lapte de soia ........................................................................................ 37 Pizza cu tofu ........... 46 Icre de soia cu pulpã de soia . CREME SÃRATE...................... Despre planta leguminoasã soia ...... 45 Cremã din pulpã de migdale .................... 9 C.......... 7.................. 6 B................ 38 Sandvici cu maionezã de tofu ................................. 39 Tãiþei din pulpã de soia .................................................. 14................................................ cu tofu ºi sos de soia . 8................ 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ................. 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ................. 35 Batoane cu tofu ....... 4...... 115 .......................... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ................................ 2.............................................

.............. 38......................24........ 53 Cremã de ciocolatã din soia ..................................... 56.......................................... 55................................ 45.... 57.................................................. 41... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ....................................... 25............................. 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ................................ 48.......... Icre vegetariene cu smântânã de soia ............................... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ...................... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia .............. 48 Pastã de soia din pulpã de soia ................. 53...................... 54................ 26.................................................... 58...... 29............................. 32.................................. 48 Pastã de þelinã cu tofu ................................. miez de nucã ºi pulpã migdale ........... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ..................................... 57 116 ................................................. 49 Pateu de linte din pulpã de linte ....... 59................... 50 Pateu de spanac cu tofu ........ 35.................. 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ......................... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ..... 37.......................... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat .............................................. 51 Pateu din pulpã de nãut ... 60......... 51...... 34...... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ..... 48 Pastã din miez de nucã ..................................................................................................................... 49................................... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci .......... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia .................................... 56 Pastã din pulpã de alune .............. 39..................................... 28....................... 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi .............. 56 Pastã de stafide............... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ............ 52............................... 56 Pastã de prune cu miez de nucã .......... 44. 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia........................................................... 50 Pateu de þelinã cu tofu .......................... 27..................................... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ........ 55 Cremã din miez de nucã ºi banane .......................... 54 Cremã de soia din pulpã de soia ........ 47...... pulpã de soia ................. 40............................................................................... 36.... 54 Cremã de mere cu miez de nucã .......... 52 Smântânã de soia din lapte de soia ..... 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ........................ 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ....... 43........... 30.. 50............ 33.............. 61...................... 46....................... 42.......................................................................... 31...... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert .. 52 Unt din pulpã de migdale .............................................. 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci .......................... 49 Pateu din pulpã de nãut . 55 Cremã din miez de nucã ......

...... 60 Salatã de germeni cu tofu ............................................................................................... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia .............. 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia .................. 87.......................... 93. 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ............. 72...............................62....... 65 Brânzã americanã din miez de nucã . 70................ 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia ........................ 71........................................... 65. 61 Salatã de spanac cu tofu . 96............................................................................................... 66....................... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ........................... 78....................................... 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia .............. 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ... 72 Grãtar de tofu cu citrice ....... 75 Pulpã de soia sau okara ................................. 74..................... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ..... 69............ 84.................. 72 Iahnie-sos de nãut ................................................................................. 73................... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ................. 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ........... 68.......... DROBURI ........................ 63.......... 76........................... 95........................................................................ 89............ 64.......................................... 74 Mici din tofu ................................................. 86................................................................................................ 68 Cartofi cu tofu la tigaie ................................................... 82....... 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ............................................................... 85................. 63 ªNIÞELE............ 79........ 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ................................... 75............................................ 77......... 80............................. 75 117 ................. 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ........... 62 Salatã picantã cu tofu ......................................................... 67.................... 73 Mãruntai picant cu tofu ...........ingredient de bazã ...................................................... CHIFTELE................................................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia .................................................. 94................ 90......................... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ... 83............. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) .......................... 67 Burger din pulpã de soia ................... 73 Mei fiert cu pulpã de soia ............................. 88. 68 “Chicken Nuggets” tofu .................... 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia .. 71 Fripturã mexicanã de tofu ........................................................ 92...... 74 Muguri de soia fãrã procesare .............................................. 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia .............. 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu .. 91..... 81. 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ....... SALATE .....

.................................................. 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia .................................. Supã-cremã de soia din pulpã de soia ................................................................. 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ......................... 121. Pârjoale cu pulpã de migdale .......... 111......................... 113.......... 77 Salam de soia cu pulpã de soia .. 103.... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ............................. 90 130. 89 129................................................................... TOCÃNIÞE ........................................... 86 Sos natural din brânzã tofu ............................................ 123....................... 101...... Supã-cremã de soia ........... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ... 116.................. 124.. 100....................... 90 118 ... 83 Omletã din pulpã de soia ........................................... 114................... 126................................................................................... CIORBE ....................................................97...................................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia .. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ........ 112.................tofu .. 118........... 78 Tofu la grille .... 125.................. 98... 99......................... 84 Omletã de tofu ............................... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ... 115.... 90 131................................... 80 Castraveþi cu tofu .................... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ........................................ 83 Omletã de ciuperci cu tofu ....................... 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia .......... 107.................................................................................... 119............ 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ............. 79 SOSURI............ 109....... 122................................................. 87 SUPE.............. 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ................ 110................................................... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ........ 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ............................................... 128................................. 117................... 105........................ 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia .................................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ................................................ 106.... 85 Sos de tofu pentru pizza .................................... 127............................ 104.................................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe... 82 Mazãre cu tofu ... 108........... 76 Ruladã cu pateu de soia ................................................ 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ....................... 81 Zarzavaturi cu tofu .................................................... 120............................................................................................................... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ...... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ........................... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia .................

............. 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu ..... 91 Zãr de tofu ................................... 102 Nuci din pulpã de soia ........ 95 Brioºe cu porumb ºi soia ............... 139............................132................................. 148........ 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie .................................................................................................................................... 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ....................................................................................... 98 Ciocolatã din lapte de soia .................................................................... 95 Brânzoaice cu tofu .................................................................................. 161......... 137.......................... 162.................................................. 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ....................................................... 160.................. 100 Fructe cu tofu .................... 134......... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ............................................... 97 Chifteluþe din tofu .................... 150................. 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ............................. DULCIURI ...................................... 158........ 95 Biscuiþi din pulpã de nuci .............................. 163................................................... 149..... 96 Budincã din pulpã de cocos .............. 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ................ 157..... 159.......................... 152......................... 140.. 135................. 104 119 ......................... 141... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ............................. 103 Budincã din lapte de cereale .................................................... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia .. 102 Nuci de tofu ºi cereale ........................................................... 166. 142......... 153........ 146........ Supã-cremã de cartofi cu tofu .... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ..... 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ............................ 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia .................. 164... 167................................................... 91 DESERTURI................................. 151..................... 155........................ 97 Castane false din miez de nucã ............................ 165................................................................ 147....................................... 100 Îngheþatã “tutti-frutti” . 144................. 143......... 145................................................... 138...... 90 Supã egipteanã . 154............ 136.................................................... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ... 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ....... 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ....................... 133.......................................... 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ....... 156...................... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ............ 99 Cremeº cu lapte de soia .......... 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) . 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ............... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ...........................................

.. 190.... 105 171............................... 191.................... 108 Lapte de soia cu banane ... 184.. 108 Lapte de nucã Cashew ................... 108 Lapte de nucã de Brazilia ...................................... 108 Lapte din seminþe de dovleac ... 173........................................ 6-9) ..................................................... 175................................................................................ 199..................................... 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ................ 200............ 198........... 108 Lapte de ovãz ..................................................................... 186......................... 108 Lapte de nuci................................................ 108 Lapte de alune de pãdure ................................................................................................ ....................................................................... 188..................................................... 180...... 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia .................................................... 179..................................... 108 Lapte de porumb ....................... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ........... 110 Lapte de pasãre .................. 108 Lapte din arahide etc.... 181............................................................... 111 Shake de fructe cu tofu ............................................................ 178...... Tartã cu tofu .... 108 Lapte din grâu încolþit ............. 185...................... 109 Lapte de cocos ºi migdale .................... 108 Lapte de orez brun . 110 Lapte de soia cu banane ........ Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos .. 174............. 108 Lapte de nucã ....... Tofu cu miere ............................... 193. 104 170................................................ 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag............................................................... 187................. 109 Cacao de soia ........................................................... 108 Lapte de hriºcã .................................................................................. 119 120 .............................. 110 Lapte de ananas.................................... 195.......................................... 108 Lapte de migdale............................... 108 Lapte de cocos .................. 183.. 189...................... 176.............. BÃUTURI.. 196........ 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia .............................................................................................................168.............. 182...... 108 Lapte de seminþe de susan ..................................... 104 169....................................... 192.. 172.......................................................................................................... 194..... 108 Lapte de mei .................... 197.......................................... 177..................... 109 Lapte de cereale .......................... SUCURI........... LAPTE ........................................................................................................................ 112 Bibliografie ......... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ............

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful