P. 1
E-valg, PROSA-høringssvar, dec. 2012

E-valg, PROSA-høringssvar, dec. 2012

|Views: 9,376|Likes:
Published by Version2dk

More info:

Published by: Version2dk on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

Forbundet af It-professionelle Association of IT Professionals • prosa.

dk
Forbund og A-kasse • Vester Farimagsgade 37A • 1606 København V • Tlf.: 3336 4141 • Fax 3391 9044 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

København, d. 14. december 2012

Høringssvar angående digital stemmeafgivning og stemmeoptælling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et udkast til forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) i høring.

PROSA er i den anledning blevet inviteret til at afgive høringssvar, og PROSA har nedenstående bemærkninger til udkastet. Digitale afstemninger har PROSAs store interesse, og emnet har flere gange været drøftet, da PROSA har været aktivt involveret i den arbejdsgruppe, som Teknologirådet nedsatte om e-valg, og de holdninger, PROSA har til emnet, ligger tæt på de generelle anbefalinger, arbejdsgruppen fremkom med. Lovforslaget om digital stemmeafgivning og stemmeoptælling skal give kommunerne adgang til at anvende ’stemmemaskiner’ på afstemningsstedet – eventuelt også ved brevafstemning. I Teknologirådets arbejdsgruppe vurderede vi dette som den form for e-valg, som gav de mindste sikkerhedsrisici. Det må antages, at det er muligt at indrette systemer og afstemningssteder, så valget kan gennemføres uden fejl. Samtidig vil lokal optælling på afstemningsstedet hindre, at fejl får mere generelle konsekvenser. Man følger i lovforslaget også anbefalingerne om, at der ved hver stemme skal dannes en papirstemmeseddel, som kan anvendes ved kontrol og erstatning af den digitale afstemning. Udkastet til lovforslaget viser et set-up, der er valgt med stor forsigtighed. Det forekommer fornuftigt, da det gælder om, at sikre den højeste grad af sikkerhed i forbindelse med gennemførelsen af den elektroniske valghandling. Men det bør dog nævnes, at der er negative europæiske erfaringer med lignende e-valg i Tyskland, Holland og Irland, som det også blev nævnt på e-valgskonferencen, som Rådet for Større It-sikkerhed holdt på Christiansborg den 17. juni 2010. Det er en helt afgørende faktor for, om valget kan foregå i overensstemmelse med principper og regler for afvikling af valget, at det system, som anskaffes, lever op til de højeste standarder og er meget omhyggeligt testet. Det er derfor positivt, at det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, som forestår udvælgelsen af det e-valgssystem, som kommunerne kan anvende, idet anskaffelsesprocessen jo reelt afgør, hvilken sikkerhed der er i e-valgssystemet. Det bør sikres, at udvælgelsen sker gennem en åben proces, hvor offentligheden

______________________________________________________________________________________________________ Lokalkontor • Møllegade 9-13 8000 • Aarhus C Lokalkontor • Overgade 54 • 5000 Odense C

kan følge med i, hvilke krav der stilles til e-valgssystemet, og der bør sikres en uafhængig test, foretaget af en gruppe med særlig ekspertise inden for e-valg og sikkerhed. PROSA skal understrege, at denne form for e-valg kan have store omkostninger. Der skal anskaffes meget udstyr, og det må forventes, at udstyret ikke holder til ret mange valg. Der er derfor en betydelig udgift ved hvert valg, såfremt det bliver en generel valgform på alle valgsteder. Der er i lovforslagets bemærkninger ingen samlede økonomiske analyser – disse undgås så at sige ved, at det er den enkelte kommune, som skal afholde udgifterne ved anskaffelse og drift af e-valgssystemet. PROSA anbefaler, at de samlede økonomiske konsekvenser ved forslaget belyses tydeligere. Samtidig må det konstateres, at der ikke er meget forandringsperspektiv og ikke væsentlige fordele ved den digitale stemmeafgivning og stemmeoptælling på det enkelte valgsted. Hvis der gennemføres forsøg med fremmøde e-valg, er det vigtigt at få opsamlet erfaringer, og at dette bør ske ved en uafhængig undersøgelse, som bredt vurderer e-valget teknisk, kulturelt og økonomisk. Et meget kritisk spørgsmål, som må undersøges, er oplevelsen af kontrollen med valget. Ved overgang til e-valg kan valgstyrere og borgerne i al almindelighed ikke på samme måde kontrollere, at valget forløber korrekt. Evalueringen kan derfor ikke blot foretages ved, at den enkelte kommune indsender en rapport med deres egne vurderinger.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen Formand

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->