Malaysian

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Pepper

Board

Buletin
Bil. 4/2011

L emBaga

La d a

m a Lay s i a

Pelancaran
Oleh: samziah man

sempena “IMPIAN” MICCOS 2011

Pada majlis tersebut y.a.B. Timbalan Perdana menteri melancarkan produk aman ekspo Pertanian malaysia inovasi mPB dengan memberi nama (maePs) serdang sekali lagi “imPiaN” sebagai penjenamaannya. meriah dengan kehadiran minyak wangi tersebut akan dikeluarkan pengunjung dan agensi-agensi kerajaan secara rasminya dan dipasarkan pada awal tahun 2012 dengan harapan produk inovasi yang berkampung selama 3 hari di tapak ekspo bagi menjayakan Pameran dan tersebut mendapat sambutan yang hangat Persidangan antarabangsa Komoditi di pasaran. malaysia (malaysia international seramai 20,000 pengunjung dari Commodities Conference and showcase luar dan dalam negara telah melawat miCCOs) pada 28 hingga 30 Oktober pavilion mPB. maklumbalas sangat 2011. memberangsangkan diperolehi majlis perasmian disempurnakan oleh daripada pengunjung yang berminat y.a.B. Tan sri dato’ Haji muhyiddin b. Haji untuk mengusahakan tanaman lada Encik Grunsim Ayom, Ketua Pengarah MPB (kanan) memberi mohd yassin, Timbalan Perdana menteri terutama sekali pekebun-pekebun kecil penerangan mengenai produk inovasi kepada Y.A.B. Timbalan malaysia pada 29 Oktober 2011. memandangkan komoditi ini mempunyai Perdana Menteri (kiri). miCCOs 2011 dianjurkan sebagai potensi untuk berkembang dan mendapat wadah untuk mempamerkan permintaan yang tinggi dalam dunia. pelbagai produk sektor perladangan seramai 40 orang pekebun kecil lada yang diiringi pegawai mPB, encik gura Langgong telah mengikuti lawatan sambil belajar ke pameran dan komoditi negara meliputi minyak sawit, kayu kayan, miCCOs 2011 bagi meningkatkan kefahaman dan pendedahan mereka getah, koko, lada, tembakau mengenai inovasi sektor lada. Lawatan ini sekaligus membolehkan mereka dan kenaf yang akan untuk mengaplikasi idea yang diperolehi sebagai platform untuk melakukan menyediakan pelbagai peluang transformasi. aktiviti sepanjang pameran miCCOs 2011 adalah demonstrasi perniagaan yang boleh dimanfaatkan oleh semua masakan, ujirasa sampel makanan, produk berasaskan lada, kuiz dan selaras dengan tema miCCOs pemberian keratan lada segar kepada para pengunjung. aktiviti ini 2011 iaitu “menjana Kekayaan mendedahkan pengunjung kepada keistimewaan lada dalam kehidupan melalui inovasi”. seharian.

T

Suasana pavilion MPB.

kandungan utama
majlis perasmian Loji Rawatan stim, mPB sibu m2 Pembangunan Pekebun Lada
m3

ekspo PeCiPTa 2011 malaysia gotong Royong Perdana Penanaman lada diperluas ke Kota marudu, sabah dan Voices

m5 m6

majlis Jasamu dikenang mPB Kuching dan sarikei m9 Jerayawara HRmis
m10 m11

B

istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa bersempena sambutan Hari Jadi Ke-90 Tuan yang Terutama yang di-Pertua Negeri sarawak Tahun 2011 Persidangan iPC ke-39, 22 - 26 November 2011 m4

m7

Lundu..O.. Lundu

X-maya4 dan Ceramah Panduan mengenai Kerosakan Kenderaan m8

Kali ke-2 Program derma darah KesUda Cerpen (Fakrul) dan Quote m12

SALAM SEJAHTERA,
Walaupun pada era ini, anjakan pembaca ke arah pembacaan blog telah mengikis sikap mereka untuk menatap buletin ini, namun kesetiaan dan tanggungjawab pengarang tetap menjadi agenda utama. Barisan pengarang yang berpotensi untuk menyampaikan maklumat terkini dan semasa melalui Buletin mPB. sidang pengarang akan sentiasa melakukan pengisian yang menarik dengan mempelbagaikan intisari buletin yang akan dijanakan oleh barisan pengarang. sidang pengarang juga amat mengalu-alukan sumbangan berbentuk picisan, cerita humor, cerita rakyat, coretan kartun dan sebagainya, yang barangkali nanti akan dianugerah dengan penghargaan daripada sidang pengarang.

Majlis perasmian Loji Rawatan Stim,

MPB Sibu

YB. Menteri merasmikan Loji Rawatan Stim, cawangan Sibu.

Oleh: augustine Hacks abol

L

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Sidang Redaksi
Penaung : grunsin ayom Ketua Pengarah Penasihat : Philip gaweng Ketua Editor : doris melia Ranggau Editor : Roland Le Ketua Sub-Editor : Jong Chian Lai Pengarang : Nurasyikin abd Rahman : gura Langgong : Valarie Loly : garai entinggie : alisa Jastina mohd Bakire : angela Lisus : augustine Hacks abol : samziah man : Laura marida : george Nichol : Rawlin Ringgit Grafik : drahman Jaie Fotografi : Hubert sidok manan • Buletin ini adalah hakmilik sepenuhnya Lembaga Lada malaysia. sebarang cetakan semula atau membuat salinan fotokopi semula adalah dilarang sama sekali. Fotokopi atau cetakan semula untuk maksud edaran kepada orang ramai hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari mPB. Buletin mPB ini hanya untuk edaran dalaman.

Jurutera MPB menyampaikan penerangan kepada YB. Menteri tentang fungsi loji tersebut.

YB. Menteri melawat loji tersebut.

oji Rawatan stim mPB, Cawangan sibu telah rasmi disempurnakan oleh yB. Tan sri Bernard giluk dompok, menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) malaysia pada 8 November 2011. majlis perasmian itu telah dihadiri oleh seramai lebih 500 orang para hadirin yang terdiri daripada yB. datuk mong dagang, menteri muda Pemodenan Pertanian sarawak, yB. datuk Billy abit Joo, ahli Parlimen P216 Hulu Rajang merangkap Pengerusi ‘malaysian Rubber export Promotion Council’, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat, para penggiat industri lada dan para pekebun kecil lada. majlis Perasmian tersebut dimulai dengan ucapan alualuan oleh yB. datuk alexander Nanta Linggi, Pengerusi mPB dan diikuti dengan ucapan perasmian oleh yB. Tan sri Bernard dompok, menteri KPPK. Beliau menyeru agar para pekebun di negeri ini berusaha dan meluaskan lagi tanaman sedia ada memandangkan komoditi lada dapat memberi pulangan yang lebih baik pada masa kini di samping berpotensi di pasaran tempatan dan antarabangsa. Loji Rawatan stim ini merupakan loji kedua milik mPB dan ianya merupakan salah satu loji yang moden di rantau asia Tenggara. Loji ini berupaya menghasilkan keluaran lada yang bersih dan selamat untuk digunakan. ia juga berkapasiti untuk memproses kira-kira sebanyak 2000 kg lada sejam. Pemasangan loji ini adalah rancangan strategik mPB ke arah menghasilkan produk akhir lada berkualiti tinggi yang mana ia secara langsung mampu untuk meningkatkan permintaan dan mengukuhkan kedudukan Lada sarawak agar menjadi lebih kompetitif di arena global. setelah merasmikan majlis tersebut, yB. menteri telah melawat ke Loji Rawatan stim di mana beliau telah menandatangani plak perasmian dan menampal pelekat pada beg/guni lada yang telah dirawat. Beliau kemudiannya telah menghadiri sidang media di Bilik mesyuarat mPB, Cawangan sibu.

Dewan perasmian dipenuhi orang ramai yang menghadiri majlis perasmian tersebut.

B ulet in

2

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Peserta dialog yang mengutarakan persoalan semasa sesi tersebut. Penyerahan alat bantuan oleh YB. Menteri kepada pekebun selepas sesi dialog.

Oleh: gura Langgong

P
Pembangunan

Pekebun Lada

ada 7-8 November 2011, Lembaga Lada malaysia (mPB) telah menganjurkan satu seminar dan sesi dialog pembangunan pekebun lada yang dihadiri seramai 323 pekebun di sebuah hotel di Bandar sibu. seminar dan dialog yang dianjurkan telah dihadiri oleh pekebun lada dari pelbagai kawasan di daerah Bintulu, sibu, Julau, Pakan, Kanowit, sarikei dan Kapit. Penganjuran seminar dan dialog merupakan salah satu usaha memantapkan pembangunan modal insan di kalangan pekebun mengenai perkembangan industri lada semasa melalui aktiviti latihan dan pengembangan Pusat Latihan dan Pengembangan Lada (PeNLada). antara kertas kerja yang dibentangkan semasa seminar ialah; f f f f Ciri-Ciri Pekebun yang Berjaya Program Pembangunan industri Lada Pengeluaran Pelbagai gred Lada Kemudahan Pra-eksport

Pada petang 8 November 2011, para peserta seminar menghadiri sesi dialog bersama yB.Tan sri datuk Bernard dompok, menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi yang turut disertai yB. datuk alexander Nanta Linggi selaku Pengerusi mPB, pegawai kanan Kementerian dan Ketua Pengarah Lembaga Lada malaysia. Beberapa isu telah diutarakan kepada panel dialog yang kebanyakannya mendapat respon langsung daripada yB. menteri dan Pengerusi Lembaga Lada. Berakhir sesi dialog telah disusuli dengan acara simbolik penyerahan bantuan peralatan kebun kepada para peserta yang terpilih. Rata-rata para peserta meluahkan rasa gembira dengan dasar pembangunan industri lada yang dimaklumkan oleh yB menteri semasa dialog tersebut.

Peserta-peserta dialog begitu tekun mendengar maklumat tentang Pembangunan Pekebun Lada.

B ul eti n
MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

3

Oleh: Bayang Ringkat

i
barisan Istiadat Per aksasa dan Rapat R a bersempen sambutan e-90 Hari Jadi K Tuan Yang Terutama tua Yang Di-Per k wa Negeri Sara Tahun 2011

stiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa merupakan salah satu upacara rasmi bersempena dengan sambutan Hari Jadi Tuan yang Terutama yang di-Pertua Negeri sarawak. sehubungan itu, istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa bersempana Hari Jadi Ke-90 TyT yang di-Pertua Negeri sarawak telah diadakan pada 24 september 2011 bertempat di Padang merdeka Kuching. seramai 90 kontijen yang menyertai istiadat Perbarisan tersebut, iaitu genap dengan umur TyT ke-90. Oleh itu, Lembaga Lada malaysia telah menghantar seramai 40

orang peserta yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan untuk menyertai istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa tersebut. istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa bersempena dengan sambutan Hari Jadi Tuan yang Terutama yang di-Pertua Negeri sarawak turut diserikan lagi dengan pelbagai persembahan seperti persembahan kebudayaan etnik suku kaum di sarawak iaitu melayu, iban, melanau, Cina, Bidayuh dan orang Ulu dan termasuk juga persembahan pancaragam serta persembahan 1malaysia (gabungan etnik). manakala upacara perbarisan dan rapat raksasa tersebut berakhir jam 12.00 tengahari.

Kontingen MPB berbaris penuh segak dan teratur.

Persidangan IPC ke-39, 22 - 26 November 2011
Oleh: angela Tida Henry ganie

B

ersempena dengan persidangan iPC yang ke-39 yang diadakan di mataram, Pulau Lombok, indonesia, enam orang pegawai mPB, dua orang pegawai dari KPPK dan Jabatan Pertanian sarawak, bersama dengan Ketua Pengarah mPB telah menyertai mesyuarat tersebut sebagai delegasi yang mewakili malaysia. Tujuan persidangan iPC diadakan setiap tahun adalah untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan industri lada secara global. sesi-sesi mesyuarat telah berlangsung dari 22 hingga 26 November 2011 di Hotel sheraton senggigi Beach Resort. Persidangan iPC kali ini dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan indonesia dan isu-isu berkaitan dengan dagangan, bekalan lada serta kualiti lada dunia adalah fokus utama perbincangan sesi-sesi mesyuarat iPC tahunan ini. Tema tahun ini adalah “global strategy and innovation for sustainable Pepper Production, Prices and Quality" dan ia telah dirasmikan oleh

encik gusmardi Bustami, Ketua Pengarah dari Kementerian Perdagangan indonesia. Para delegasi adalah terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan, para saintis dan para pengeksport lada serta rempah yang lain dari negara-negara ahli iPC seperti indonesia, malaysia, india, Brazil, sri Lanka dan Vietnam. selain itu, delegasi dari negara-negara pengimport lada juga turut hadir. selain penemuanpenemuan dari projek penyelidikan dan pembangunan oleh negara-negara iPC, masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam lada juga turut dibentangkan semasa sesi persidangan ini berlangsung. sepanjang tempoh lima hari persidangan ini berlangsung, sebanyak 9 sesi mesyuarat telah diadakan dan diakhiri dengan sesi lawatan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. secara keseluruhannya, persidangan iPC kali ini dapat menjalinkan hubungan rapat di antara pakar – pakar di dalam penyelidikan, perdagangan dan pengeluaran lada, di samping memberi tinjauan terkini di dalam industri lada global.

Para delegasi dari Malaysia, Indonesia dan Sri Lanka. (Delegasi MPB diwakili oleh Ketua Pengarah, En. Grunsin Ayom, En. Larry Sait Muling, En. Vincent Sawat, En. Zehnder Jarroop, En. Augustine Joseph Bunchol, En. Lau Ee Tiing dan Cik Angela Tida).

B ulet in

4

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Ekspo
Oleh: Nurasyikin abdul Rahman

PECIPTA 2011 Malaysia
Booth MPB

Technology and engineering. mPB yang diwakili oleh dua orang pegawai dari bahagian R&d telah kspo PeCiPTa mempromosikan produk daripada sisa lada 2011 merupakan iaitu “eco-Friendly magical Pepper Crsytal” aktiviti yang julung atau mPC iaitu dalam kategori produk kali disertai oleh mPB. baru. Keporosan yang tinggi hasil daripada tindakbalas kimia telah menjadikan ekspo yang bertemakan ‘invigorating innovation mPC berpotensi untuk menyerap warna in the New economic terutama dalam industri tekstil dan juga model” telah diadakan di boleh diaplikasikan sebagai penggalak Suasana semasa Ekspo Pecipta 2011. Pusat Konvensyen Kuala pertumbuhan tanaman dalam bidang Lumpur (KLCC) pada 13-15 pertanian. selain poster, demostrasi september 2011. ekspo yang mengenai prosedur penghasilan mPC dianjurkan oleh Universiti telah diadakan untuk membuktikan Teknologi mara(UiTm) dan keberkesanan mPC sebagai penyerap Kementerian Pengajian warna melalui pertunjukan power point. Tinggi malaysia telah dalam pertandingan ini, inovasi yang berjaya menghimpunkan bertajuk “Modified Double Weight (MDW) seramai lebih 100 orang Code For OCdma FTTH Network Using ahli akademik dan pencetus FPga Based” hasil penyelidikan Prof. dr. inovasi daripada seluruh syed alwee al Junid syed Junid telah institut pendidikan di malaysia terpilih sebagai Produk Baru Terbaik. ia untuk mempamerkan produk merupakan salah satu inovasi daripada inovasi masing-masing. Pusat Kejuruteraan Komputer dan selain itu, produk inovasi Perhubungan, UnimaP. Puan Norashikin Irdawaty Abd. Rahman dan Cik Nurasyikin turut diperkenalkan kepada Untuk tahun 2011, pihak penganjur telah Abd. Rahman mewakili MPB dalam ekspo pecipta. orang ramai bagi perkongsian memperkenalkan pertandingan inventor pengetahuan di samping kategori junior yang terbuka kepada memberikan inspirasi berguna kepada masyarakat luar. semua kolej dan sekolah di malaysia bertujuan untuk membina sebanyak 453 produk telah dipertandingkan dengan 161 aspek pemikiran baharu di kalangan pelajar kerana wujudnya orang juri professional telah dilantik bagi mengenalpasti inovasi kepercayaan bahawa penciptaan itu harus bermula daripada terbaik untuk tahun 2011. antara bidang yang diberi tumpuan usia yang muda. adalah seperti advanced Computing and Communication, Pertandingan seumpama ini amat baik disertai oleh semua applied science, art and applied art, Brain and Neuroscience, warga kerja kerana dapat berkongsi ilmu pengetahuan, Clinical and Health sciences, defense and security, design meluaskan jaringan dalam pelbagai bidang serta mendapat and Creativity, drug discovery and Health, Forensic sciences, pendedahan mengenai teknologi terkini yang boleh Frontier materials and industry application, green Technology diaplikasikan dalam pekerjaan seharian. ini sejajar dengan and sustainable development, Humanities and Quality of Life, laungan kerajaan bagi mencapai tahap global melalui Natural sciences and National Heritage, social sciences dan transformasi, inovasi dan perkongsian.

e
P E C I P T A

B ul eti n
MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

5

B ulet in

6

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Penanaman lada diperluas ke
Kota Marudu, Sabah

Oleh: asmah morshidi

P

Para pekebun sedang tekun mendengar taklimat yang disampaikan oleh penceramah

ada 18 Ogos 2011 bertempat di dewan Komuniti Kota marudu, sabah telah diadakan majlis Taklimat Penanaman getah, Koko dan Lada. majlis tersebut telah dirasmikan oleh yB. datuk seri dr. maximus Johnity Ongkili, menteri sains Teknologi dan inovasi malaysia (mOsTi) merangkap ahli dewan Parlimen P.168 Kota marudu. majlis anjuran bersama Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komiditi (KPPK) dan Pejabat Perhubungan ahli Parlimen Kota marudu ini telah dihadiri seramai 300 pekebun dari kawasan sekitar Kota marudu. YB.Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili menyampaikan majlis taklimat tersebut telah berjalan ucapan perasmian dengan lancar dan mendapat sambutan hangat daripada para pekebun kerana kebanyakan mereka menggunakan peluang tersebut untuk bertanya pelbagai soalan dan menyuarakan pendapat serta cadangan kepada agensi berkaitan. Wakil pihak mPB yang telah menyampaikan ceramah pada majlis tersebut adalah Cik asmah morshidi (Bahagian Pembangunan Pengeluaran dan Usahawan Tani) dan encik gura Langgong (Pusat Latihan dan Pengembangan Lada). selain daripada menyampaikan taklimat, agensi yang hadir turut mengadakan sesi pameran bagi mempromosikan tanaman dan produk masing-masing. majlis selesai sekitar pukul 3.00 petang dan pihak penganjur telah bermurah hati menyumbangkan cenderahati kepada agensi yang turut menjayakan majlis taklimat tersebut.

VOICES
Oleh: emily Tan Poi Wan
Ruang pamera n JPLH tahun 80 an.

joined Pepper marketing Board as a cashier clerk in 1975. Later as a Lab assistant in 1982. The office was established with only 5 to 6 staff in a shophouse at the industrial area in sarikei. slowly number of staff expanded and moved in to the present office on 9 th January 1978. In this office I worked for more than 36 years. i should consider myself to be lucky to work under all the good and understanding bosses. They were all easy to communicate, all the colleagues were also co-operative and helpful. during my tenure, i had experienced a lot of changes. From the economic downturn to the booming of commodity era. PmB had emerged as the main playar in malaysian’s agriculture industry. i am proud that i had grown together with PmB and mPB for 36 years. I recalled in 80’s, Sarikei PMB office had become a multiracial office whereby different races had joined us as comrade. I am glad that the multiracial environment in the office had boost the spirit of unity in my heart. i wish to express my sincere thank to all PmB da now known as mPB colleagues for all your co-operation’s and support to enable me to achieve a few awards in 1998, 2003, 2006 and 2008. moreover i would like to share also the achievement of akreditasi makmal Wilayah (isO17025) in 11 Julai 2006. more but not least, after retirement i will continue to my plan to do some charity or community work. so pray for my anis m Kenangan an. health and meaningful retirement live. and wishing all mPB ance” 90 “Berries D staff all the best. Thank you. B ul eti n
MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

i

7

Oleh: drahman Jaie

P

ada 15 November 2011, majlis Keselamatan Negara (mKN) dengan kerjasama malaysia siber security dan Kementerian sains Teknologi & inovasi yang juga ditaja oleh Tm dan Jaring telah mengadakan satu Latih amal Krisis siber malaysia X-maya4 2011 disertai semua kritikal agensi di seluruh Negara. X-maya4 yang julung kalinya disertai oleh Lembaga Lada malaysia serta agensi di bawah Kementerian Perladangan, Perusahaan & Komoditi bertujuan memberi pendedahan kepada agensi mengenai tatacara tindakan apabila berlakunya serangan-serangan siber yang semakin berbahaya kepada keselamatan negara. dua jenis serangan yang telah dibuat pada hari tersebut iaitu ddos (denial-of-service attack) kepada dummy Laman Web mPB dan malware attack. ddos attack yang berupa serangan anynomous terhadap laman web agensi kerajaan bertujuan memberi pendedahan untuk menangkis serangan penggodam. manakala malware attack pula, merupakan serangan terhadap PC atau komputer di pejabat. Program yang berlangsung sehari itu berakhir jam 5.30 petang.

Kakitangan unit ICT menjalani latih amal krisis siber.

Ceramah Panduan Mengenai

Kerosakan Kenderaan

Oleh: seja Bajon

P
Seja sedang menerang sesuatu tentang enjin kereta.

ada 12 disember 2011, telah berlangsung ceramah Panduan mengenai kerosakan Kenderaan bertempat di Pusat Latihan dan Pengembangan Lada (PeNLada). seramai 26 pegawai dan kakitangan telah menghadiri ceramah tersebut. Ceramah mengandungi dua sesi iaitu teori dan praktikal. dalam sesi teori peserta didedahkan dengan pelbagai panduan mengenai kerosakan kenderaan seperti kerosakan steering, brek, enjin dan tayar. Peserta juga diberi panduan untuk mengetahui umur tayar kenderaan melalui tarikh tayar tersebut dikilangkan. Tarikh tayar dikilangkan mempunyai kod empat (4) digit yang terdapat pada tayar. Contoh kod: ‘4009’ – bermaksud tayar dikilangkan pada minggu ke 40 tahun 2009. Tayar yang berusia melebihi lima (5) tahun akan menjadi keras dan tidak berapa selamat untuk digunakan. Contoh-contoh kerosakan yang biasa berlaku; Bil. 1. 2. 3 Masalah steering tiba-tiba menarik ke kiri/kanan steering menarik ke kiri/kanan apabila kelajuan melebihi 60 km/jam steering bergegar apabila kelajuan melebihi 60 km/jam Kemungkinan kerosakan i) Tayar bocor ii) Bearing roda pecah i) alignment tidak betul ii) sudut camber tidak betul i) Balancing tayar tidak betul ii) Tayar kembang

dalam sesi praktikal, peserta didedahkan dengan bahagian-bahagian pada kenderaan yang sering mengalami kerosakan dan juga cara-cara membuat pemeriksaan pada kenderaan. Ceramah bermula jam 9.00 am dan berakhir jam 11.00 am.

Aktiviti praktikal tentang tayar, brek kenderaan.

Di antara pegawai yang menghadiri ceramah.

B ulet in

8

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Jasamu Dikenang
Hjh. Ros menyampaikan ucapannya. En. Halim En. Dicken En. Nyabong Rayang Puan Emily Tan

Oleh: Peter Jawa dan Chan mei yin bu Pejabat, Lembaga Lada malaysia telah mengadakan majlis Jasamu dikenang kepada empat kakitangan yang telah bersara dan bakal bersara pada 18 November 2011 di sebuah hotel. Kakitangan yang diraikan ialah en. Thimoti@dicken Randiq, en. abd. Halim Jikem dan Pn. Hjh. Ros seruji turut hadir untuk menyerikan majlis tersebut. en. Lee Choon Lip tidak dapat menghadiri majlis tersebut atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. majlis tersebut telah dihadiri oleh Ketua Pengarah, Pengarah kanan, PengarahPengarah serta seramai 140 pegawai dan kakitangan mPB. majlis tersebut disempurnakan dengan penyampaian sijil dan cek gCR oleh Ketua Pengarah. majlis yang sama juga diadakan oleh pejabat cawangan sarikei bagi menghargai jasa sempena persaraan en. madhie Taba, en. Nyabong Rayang dan Pn. emily Tan Poi Wan pada 18 Oktober 2011 (selasa) @ jam 7:00 malam. majlis tersebut telah dihadiri oleh Ketua Pengarah mPB, en. grunsin ayom. Pengarah Kanan en. Philip gaweng, PWU en. makup Kelon, KPC sarikei, en. apoi Wan, KPC sibu Cik Catherine Umbit, PC Bintangor, en. Bahrom Narawi, aJK mBJ dan semua kakitangan tetap mPB sarikei. majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada KPC sarikei, en. apoi Wan dan diikuti oleh ucapan Ketua Pengarah. Pesara-pesara juga telah dijemput untuk menyampaikan ucapan. majlis diteruskan dengan acara penyampaian cenderahati beserta sijil penghargaan yang disampaikan oleh Ketua Pengarah kepada pesara. Cenderahati dari KesUda kepada pesara pula disampaikan oleh en. Philip gaweng. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Thimoti@dicken Randiq en. madhie Taba Nyabong Rayang Lee Choon Lip abd. Halim Jikem Pn. emily Tan Poi Wan Hjh Ros seruji Pejabat Kuching sarikei sarikei Kuching Kuching sarikei Kuching Tarikh Bersara 19/06/2011 21/06/2011 11/07/2011 14/09/2011 22/12/2011 26/12/2011 01/04/2012

i

Tahniah
YBHG. ENCIK GRUNSIN AYOM KETUA PENGARAH KE ATAS PENGURNIAAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG (EMAS) (PPC) SEMPENA HARI JADI KE-90 TUAN YANG TERUTAMA DI-PERTUA NEGERI SARAWAK PADA 3 FEBRUARI 2012

Umur Bersara 58 58 58 56 58 58 Bersara Pilihan
En. Mahdie Taba menyampaikan ucapan.

B ul eti n
MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

9

Taklimat di PENLada, Kuching

Taklimat di MPB Sibu dan Miri

Taklimat di cawangan Sarikei

Jerayawara
Oleh: erni Leanne Lirai

HRMIS

bjektif HRmis adalah untuk membantu membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia, menyumbang ke arah pewujudan persekitaran tanpa kertas dan menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi. mPB telah menganjurkan jerayawara ke semua cawangan secara berperingkat mulai 1 November 2011 sehingga 6 disember 2011 yang lalu. Jerayawara ini lebih kepada Taklimat dan sesi Pembelajaran submodul Pengurusan Cuti dan Pengisytiharan Harta yang mana ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kakitangan tentang tatacara, fungsi dan tujuan penggunaan aplikasi HRmis. Bagi memastikan penggunaan sepenuhnya permohonan cuti secara talian dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2012, taklimat dan sesi pembelajaran submodul pengurusan cuti secara live dijalankan. Kakitangan diajar tatacara memohon cuti, menyokong, meluluskan cuti, menyemak cuti (disokong dan dilulus) serta menyemak baki cuti semasa. Pada masa yang sama, kakitangan juga diberi panduan untuk menggunakan submodul tersebut untuk menyimpan gCR pada masa yang akan datang. Taklimat submodul Harta dijalankan secara serentak dan dengan kesempatan tersebut kakitangan diberi peluang untuk membuat pengisytiharan harta. Pengisytiharan ini perlu dilakukan dengan segera selari dengan kehendak Kementerian untuk mencapai 100% statistik penggunaan submodul dan salah satu KPi Kementerian. setakat 31 disember 2011 yang lalu, peratusan Laporan Pengisytiharan Harta mPB ialah 93.08% telah dicapai. seramai enam orang kakitangan terlibat sepanjang tempoh roadshow dijalankan.

O

B ulet in

10

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Ketua Pengarah bergambar bersama Pegawai MPB dan MPC serta peserta kursus.

Kumpulan Smart 3 yang menjadi juara keseluruhan.

Oleh: mandau ason

Lundu..O.. Lundu
di mana semua peserta memberikan komitmen yang tinggi. Penilaian setiap kerja atau tugas sama ada di kelas atau di luar adalah berpandukan kerja berpasukan. selain itu setiap peserta diberi dua biji telor ayam sebagai simbolik memikul amanah serta tanggungjawab dan akan diperiksa oleh pihak urus setia kursus pada bila-bila masa. aktiviti lasak telah diadakan sebagai pengisian sepanjang kursus dan di antaranya adalah Wayar elektrik, Blind man Tango, magic Torch, Rope scape, Project eggs, Hula Hoop, electric shock, Human spider Web, acid Pond, The Puzzle game, desert survival dan ‘Cerita Pasir Putih’. Kursus ini telah berjaya mencapai objektif untuk memupuk budaya kerja berpasukan di samping memupuk perasaan saling mempercayai dan menghormati sesama ahli pasukan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara kolektif. aktiviti lasak telah dimenangi oleh pasukan yang bertanding seperti berikut: Juara Naib Juara Ketiga Keempat Kumpulan smart 3 Kumpulan 1 Hati 1 Budaya Kumpulan 1 malaysia Kumpulan Telor emas

NiON yes Retreat & Training Centre, Lundu telah dijadikan pusat untuk Kursus Budaya Kerja Berpasukan pada 14 hingga 16 disember 2011. Kursus anjuran mPB dengan kerjasama mPC menekankan betapa pentingnya Budaya Kerja Berpasukan dalam sesebuah organisasi. seramai 35 orang peserta terdiri daripada kakitangan gred 1-16 yang telah berkhidmat di antara dua sehingga melebihi 20 tahun menghadiri kursus tersebut. Perkongsian pengalaman, maklumat, pengetahuan di antara yang baru dan yang telah lama berkhidmat menjadi fokus utama semasa kursus. sesi pengenalan dan “ice-breaking’ dikendalikan Human Spider Web oleh encik manoa mandau ason dan majlis Penyampaian sijil dan Penutupan disempurnakan oleh Ketua Pengarah, Lembaga Lada malaysia, encik grunsin ayom. dibahagi kepada empat kumpulan, semangat kerja berpasukan yang berjaya dipupuk di kalangan peserta telah mencapai matlamat kursus

U

Wayar Elektrik

Blind Man Tango

Project Eggs

B ul eti n
MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

11

Oleh: Jeffery Bunyau

Fakrul

asih terngiang-ngiang di kepala Fakrul kata-kata yang diucapkan oleh Cikgu andeng ketika mula-mula menjejakkan kaki ke sekolah itu. “saya harap cikgu tak menghampakan harapan ibu bapa kampung ini. diharap cikgu juga dapat menyesuaikan diri dan menerima apa yang kurang di sekolah ini”. “Untuk pengetahuan cikgu, sekolah ini ada generator yang hanya akan dihidupkan dari pukul 6.00 petang dan akan dipadamkan pada pukul 10.00 malam. Tapi buat masa ini, ianya tidak dapat dihidupkan kerana ada sedikit masalah. Kita telah memaklumkan kepada pihak atasan berkenaan dengan kerosakannya, kalau tidak ada aral melintang, minggu depan bolehlah ia digunakan agaknya.” Hampir melopong Fakrul mendengar ulasan daripada guru Besar itu. alangkah menyesalnya dia ditempatkan di sekolah itu. Hati mudanya mula rimas. Namun apa yang mampu Fakrul buat pada masa itu hanyalah tersenyum setiap kali Cikgu andeng menerangkan setiap kemudahan yang ada di sekolah itu. Cikgu andeng merupakan seorang guru yang amat penyabar dan berdedikasi. manakan tidak, sudah 20 tahun beliau berkhidmat di sekolah itu. sekolah yang amat daif dan serba kekurangan. sekolah itu hanya boleh dihubungi dengan jalan air. satu-satunya pengangkutan yang digunakan bagi menghantar makanan ke sekolah itu ialah bot panjang. “di belakang rumah cikgu itu, ada tangki air. Bolehlah cikgu gunakan untuk menakung air hujan.” Fakrul hanya memandang lesu almari yang terdapat di dalam biliknya itu. Terdapat tilam dan juga sepasang kelambu yang agak usang digulungkan di kepala katil. Fakrul terpandang ke arah sekeping cermin muka bulat yang tergantung di pintu almari pakaiannya itu lalu dicapainya perlahan-lahan. api lilin yang digunakan bagi menerangi kegelapan malam itu, melintuk-liuk ditiup angin. Fakrul merenung ke dalamnya. Fakrul tidak perasan sudah agak lama dia termenung di situ. Fikiran Fakrul mula melayang-layang. seperti piring hitam yang dimainkan, lantas memaparkan setiap peristiwa yang terkandung di dalamnya. Tanpa disedari, setitik air jernih jatuh ke atas lembaran itu, sekaligus mencatatkan jalan ceritanya. Fakrul sebak apabila mengenangkan kisah silam yang menimpa keluarganya 15 tahun yang lampau. Ketika itu, dia baru berumur 12 tahun. Peristiwa itu berlaku ketika musim cuti sekolah. ayahnya terlibat di dalam kejadian bot karam ketika balik bercuti dari salah sebuah sekolah di pedalaman sarawak. ayahnya mati lemas ketika ingin menyelamatkan seorang pelajar yang juga dalam perahu yang mereka tumpangi itu. arwah ayahnya pernah berpesan kepadanya suatu ketika dahulu. arwah meminta agar Fakrul akan mengikuti jejaknya suatu ketika nanti. apabila mengenangkan wasiat ayahnya itu, Fakrul menjadi tidak keruan. apa yang Fakrul inginkan tika ini adalah dia mahukan jasad ayah menerpa di depannya dan menyaksi sendiri bahawa dia telah memakbulkan niat ayah menjadi seorang pendidik yang cekal. dia berjanji pada dirinya bahawa akan mengotakan janji ayahnya dan menjadikan setiap halangan dan kekurangan itu sebagai suatu penguat semangat baginya untuk terus berjaya dalam hidup. suara azan yang berkumandang pagi itu membuatkan Fakrul tersentak. Rupa-rupanya semalaman dia tidak melelapkan mata. di subuh yang dingin itu, Fakrul terus ke bilik air untuk berwuduk dan dalam dingin pagi itu Fakrul menghadiahkan al-Fatihah buat arwah ayahnya dan berharap jasad ayahnya akan ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang soleh.

m

Kali Ke-2 Program Derma Darah

KESUDA
"There are power onside of you, which, if you could discover and use, would make of you everything you ever dreamed or imagined you could become." By Orison Swett Marden. "The most omportant thing is what you believe about yourself and not what other say about you. If every one of us listened to what people said about him/her, he/she would live a mad life." By Wael Majzoub.

Oleh: Wan Ahmad Rafiq Wan Julihi

K
Drahman & Kevin kali pertama derma darah.

esUda telah menganjurkan Kempen derma darah kali kedua pada 21 Oktober 2011. seramai 8 orang aJK dan ahli KesUda telah menyertai program yang bertempat di Unit Tabung darah Hospital Umum sarawak. Program bermula pada jam 9 pagi di mana kesemua peserta berkumpul di lobi Kaunter Unit Tabung darah. Para peserta kemudian dikehendaki untuk mengisi borang soalselidik yang disediakan. daripada 8 orang, tersebut, hanya 6 orang yang berjaya melepasi ujian saringan seterusnya melayakkan mereka untuk menderma darah. Para peserta yang layak kemudiannya dikehendaki untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan temuduga sebagai prosedur terakhir sebelum ke Wad derma darah. Prosedur pendermaan darah bagi kesemua peserta tersebut berjalan lancar tanpa sebarang masalah. setelah itu, semua peserta dijemput untuk menikmati hidangan ringan yang disediakan di bilik rehat. Program tersebut berakhir pada jam 10.30 pagi dan peserta sekali lagi dijemput untuk makan tengahari di sebuah restoran terkemuka di bandaraya ini sebagai tanda penghargaan dari KesUda.

B ulet in

12

MPB
LEMBAGA LADA MALAYSIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful