PELUANG & CABARAN DALAM TEKNOLOGI MAKLUMAT

_________________________________________________________

SKMM KE ARAH PEMBANGUNAN ICT
disampaikan oleh:

Karmilla Amirkhan
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia _Pejabat Wilayah Sabah_
1

Agenda • Pengenalan kepada SKMM • Usaha / Aktiviti / Program pembangunan • Cabaran • Halatuju
2

PENGENALAN

3

Perkembangan Industri di Malaysia
High-tech manufacturing & Services

Knowledgebased
Knowledge & technology driven

Medium-tech manufacturing & Services Productivity-driven

Assembly-type manufacturing
Primary commodities Labor-driven Labor-driven

Investment-driven

1960

1970

1980

1995

2000 & Beyond 4

Ke Arah Era Pencantuman (“Convergence”)
1 Nov 98
Klasifikasi fungsi Kementerian dan penubuhan SKMM
Kementerian Tenaga, Telekomunikasi & Pos

1 Apr 99

1 Nov 01

Komunikasi & Multimedia Akta Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia 1998 berkuatkuasa dan SKMM ditubuhkan

* Kementerian Tenaga,

Akta-akta yang diambil alih

Akta Telekomunikasi 1950

Akta Penyiaran 1988
Akta Perkhidmatan Pos 1991 Akta Tandatangan Digital 1997

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

Percantuman badan kawalselia

TDM(JTM) Kementerian Penerangan (Bhgn Perlesenan) Jabatan Pos
5

Pengenalan SKMM
• Definisi Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 secara ringkas:

“penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mempunyai kuasa untuk menyelia dan mengawal aktiviti-aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia, dan menguatkuasakan undang-undang komunikasi dan multimedia Malaysia, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan”

6

SKMM dan Pembangunan Industri Komunikasi dan Multimedia Peranan utama: - melaksana dan mempromosikan dasar matlamat kebangsaan negara bagi sektor komunikasi dan multimedia Misi SKMM: - memastikan rakyat Malaysia mendapat capaian ataupun akses kepada perkhidmatan-perkhidmatan komunikasi dan multimedia pada mutu perkhidmatan yang tinggi dan pada kadar yang berpatutan.
7

Industri di bawah Akta-akta
• Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysian 1998 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
– Telekomunikasi, penyiaran dan multimedia.

• Akta Perkhidmatan Pos 1991
– Industri Pos – Industri Perkhidmatan kurier

• Akta Tandatangan Digital 1997
– Pengeluaran Lesen kepada Pihak Berkuasa Pemerakuan
8

Polisi Objektif di bawah Akta Komunikasi & Multimedia 1998
1. Mewujudkan pusat kegiatan yang global 2. Membina masyarakat sivil 3. Memelihara kandungan dan budaya tempatan 4. Memastikan kebaikan jangka panjang kepada pengguna 5. Memeliharan keyakinan pengguna 6. Mempromosikan akses dan ekuiti

7. Membina persekitaran aplikasi yang mantap 8. Memudahkan peruntukan sumber yang efisyen 9. Memajukan kemampuan industri

10. Mempromosikan sistem rangkaian yang selamat
9

Pembentukan Undang-undang kedua AKM98 • • • • • • • • • Technical Standards Regulations 2000 Spectrum Regulations 2000 Licensing Regulations 2000 Compounding of Offences Regulations 2001 USP Regulations 2002 Rate Rules 2002 Class Assignments 2000 Spectrum Exemption Order 2000 Licensing Exemption Order 2000
10

Peranan Pemain Utama Industri
PENGGUNA Kuasa/hak untuk memilih perkhidmatan dan pemberi perkhidmatan Mengenakan tertib pemasaran INDUSTRI Bertanggungjawab penyampaian dan perlaksanaan perkhidmatan Panduan untuk polisi umum dan prosidur Memantau & menguatkuasa pematuhan kepada undang-undang dan keperluan pelesenan, mempromosikan industri ke arah ‘self-regulation’, memperuntukkan sumber-sumber awam SURUHANJAYA Perlaksanaan polisi dalam Undang-undang dan halatuju Kementerian

Mengeluarkan lesen, mengenakan syarat-syarat pelesenan dan penganugerahan hak-hak pengawalseliaan

MENTERI Menetapkan polisi dan keutamaan Undang-undang, dan isu-isu Berkenaan dengan undang-undang

Penasihat polisi

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN

11

Lesen-lesen

12

Aktiviti-aktiviti yang dilesenkan di bawah AKM 98
INDIVIDU CASP Penyiaran satelit Langganan TV “Free to air” TV Penyiaran Radio KELAS DIKECUALI Kandungan Internet

-

ASP

PSTN “Public cellular” Telefon melalui IP Telefon awam “Public switched data”

Audiotext hosting Direktori Akses Internet Pesanan(Messagi ng)

Urusniaga Elektronik Urusniaga Interaktif Papan pengiklanan berangkai dan cineplex Web hosting or client server
13

INDIVIDU NSP Bandwidth services Pengagihan Penyiaran Telefon selular Applikasi Akses Fixed links & cables Radio comm. transmitters & links Satellite hubs & control station Public payphone Submarine cable landing centre Switching centre Communications towers, poles, ducts

KELAS Niche customer access Niche connection Niche or limited purpose network facilities

PENGECUALIAN Incidental & private network LAN & Router internetworking Broadcasting & production studios Incidental network facilities Private network facilities

NFP

14

Lesen yang dikeluarkan
Komunikasi & Multimedia
Jenis NFP NSP ASP CASP Jumlah Individu 28 30 72 19 149 Kelas 24 24 96 144 Jumlah 52 54 168 19 293 Contoh TMB Maxis Celcom TV/Radio

Perkhidmatan Pos
KATEGORI No. LESEN

Perkhidmatan Pos Awam

1 - cth: Pos Malaysia Berhad

Perkhidmatan Kurier

110 cth. Nationwide

Tandatangan Digital
JENIS Pihak Berkuasa Berlesen Pensijilan (Agensi Pensijilan) Agensi Pensijilan Terhad “Recognised Repository” PEMEGANG LESEN 1. Digicert Sdn Bhd 2. MSC Trustgate.com Sdn Bhd Bank Negara Malaysia 1. Digicert Sdn Bhd 2. MSC Trustgate.com Sdn Bhd 3. Bank Negara Malaysia

Perkhidmatan “Date-Time Stamp”

MSC Trustgate.com Sdn Bhd

15

Merentasi Jurang Digital

16

Pengurangan Jurang Digital
Inisiatif mengurangkan jurang digital melalui konsep “smart partnership” membawa kepada perkembangan dan transformasi Malaysia ke arah “k-economy”.

17

Kadar Penembusan Industri Komunikasi & Multimedia
60.0
Per 100 Penduduk

56.5 43.9 36.9 30.8 19.0 11.4 0.9 `1997 19.7 9.7 1.8 `1998 19.5 12.0 2.9 `1999 21.8 19.7 7.1 `2000 19.6 8.8 `2001 18.8 10.5 `2002 18.1 11.4 `2003 17.2 13.2

50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

`2004

Tahun
Talian Tetap Telefon Selular Internet (Dial-up)
18

Merentasi Jurang Digital

Ada

Pelan Jalurlebar Kebangsaan

PPS

Tiada

Perkongsian Infrastuktur Perayauan Tempatan Membina Kapasiti

19

Pemberian Perkhidmatan Sejagat (Universal Service Provision)

20

Pemberian Perkhidmatan Sejagat
• Matlamat – menyediakan perkhidmatan komunikasi kepada kawasan yang kurang liputan perkhidmatan iaitu kawasan yang berada 20% di bawah kadar penembusan nasional

• Keutamaan – capaian kolektif kepada telefon asas dan perkhidmatan internet (underserved area) – capaian individu kepada telefon asas dan perkhidmatan internet (underserved group)
• Dibiayai oleh kumpulan wang PPS (6% daripada weighted avenue)
21

Kepentingan PPS(USP)
 Membekalkan kemudahan asas komunikasi seperti telefon berbayar dan akses kepada Internet  Meningkatkan prasarana komunikasi luar bandar  Membolehkan lebih ramai rakyat menikmati kemudahan komunikasi.  Sumbangan;  pemangkin terhadap aktiviti ekonomi/perdagangan  menyumbang kepada pembangunan ekonomi tempatan  Meningkatkan keupayaan menghadapi kecemasan, malapetaka (banjir dan lain-lain)
22

PPS(USP) satu mekanisma mengurangkan jurang digital
% kada penembusan talian tetap

Persaingan syarikat pemberi perkhidmatan

Syarikat pemberi perkhidmatan Sejagat

Tabung PPS

KDNK per kapita

23

Perlaksanaan 2004 – 89 Daerah
NO NEGERI BIL. DAERAH %

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Johor
Melaka N.Sembilan Kedah Perak Kelantan Pahang Terengganu Selangor Sabah Sarawak

3
2 1 6 2 9 8 6 4 22 26

3%
2% 1% 7% 2% 10% 9% 7% 4% 25% 30%
24

JUMLAH

89

Sasaran PPS 2004 - Sabah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 BEAUFORT BELURAN KENINGAU KINABATANGAN KOTA BELUD KOTA MARUDU KUALA PENYU KUDAT KUNAK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PAPAR PITAS RANAU SANDAKAN SEMPORNA SIPITANG TAMBUNAN TAWAU TENOM

10 LAHAD DATU
11 NABAWAN

21
22

TONGOD
TUARAN
25

USP di Sabah
• • Bagi 22 daerah di Sabah  RM96 juta Bagi setiap daerah  500 talian telefon individu  30 telefon berbayar

Lahad Datu:  7 lokasi telefon berbayar dan talian tetap rumah(Pemberi Perkhidmatan: Time dotCom Sdn Bhd)  Minimum 2 buah telefon berbayar setiap lokasi  Lokasi telefon berbayar : 1. Kg Ulu Tamburi 2. Sekolah Kebangsaan Ulu Tungku 3. Kg S. Tanjung Labian/Tanjung Batu 4. Kg Sungai Bilis 5. Kg Ulu Teburi/Kuala Teburi 6. Kg Sri Darun 7. Kg Nala 26

Projek USP di Sabah– Kg Paris 1, Kinabatangan

• Projek komuniti melalui pembelajaran • 4 buah PC menggunakan perkhidmatan jalur lebar • Pusat komuniti bertempat di Pejabat Mukim Paris 1 • Dibuka 24 jam! • Akan datang: Projek pendidikan dengan kerjasama pihak UMS
27

Projek Time 2

28

Program Peningkatan Liputan Perkhidmatan Selular Seluruh Malaysia
Objektif: Meningkatkan liputan perkhidmatan telefon selular di seluruh negara terutama sekali – Pusat bandar – Kawasan tumpuan pelancong – Kawasan perindustrian – Lebuhraya
Program terbahagi kepada dua: (a) TIME 1 (b) TIME 2 TIME 1 – meningkatkan liputan seluruh WP KL, WP Putrajaya dan MSC di Cyberjaya sebelum akhir tahun 2004 TIME 2 – Sejumlah 1650 bilangan menara baru akan dibina seluruh negara (i) TIME 2A – sebelum akhir tahun 2005 (Sabah – 67 kawasan) (ii) TIME 2B – sebelum akhir tahun 2006 (Sabah – 107 kawasan)
29

• • •

TIME 2A di Lahad Datu
• Kg Paris 3 – Celcom DiGi • Dewata - Celcom • Simpang Jeroco – Celcom & DiGi • Dumpas – Maxis & DiGi

Lebuhraya

•Maliaubasin - Celcom •Lembah Danum – Celcom
• Luasong - Celcom

Pelancongan
Perindustrian
30

Konsumerisme

31

Peranan Pemain Utama Industri
PENGGUNA Kuasa/hak untuk memilih perkhidmatan dan pemberi perkhidmatan Mengenakan tertib pemasaran INDUSTRI Bertanggungjawab penyampaian dan perlaksanaan perkhidmatan Panduan untuk polisi umum dan prosidur Memantau & menguatkuasa pematuhan kepada undang-undang dan keperluan pelesenan, mempromosikan industri ke arah ‘self-regulation’, memperuntukkan sumber-sumber awam SURUHANJAYA Perlaksanaan polisi dalam Undang-undang dan halatuju Kementerian

Mengeluarkan lesen, mengenakan syarat-syarat pelesenan dan penganugerahan hak-hak pengawalseliaan

MENTERI Menetapkan polisi dan keutamaan Undang-undang, dan isu-isu Berkenaan dengan undang-undang

Penasihat polisi

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN

32

Pengguna dan pembekal perkhidmatan menyumbang ke arah “self-regulation” melalui forum-forum industri
Pengguna dan pembekal

Pengguna dan Pembekal
Form

Untuk kepentingan para pengguna

Sebagai petunjuk kepada industri

Forum industri
Melahirkan

Akses Pengguna Kandungan Teknikal

Kod-kod industri

33

Perkhidmatan Berkualiti (QoS)

• SKMM mengawalselia mutu perkhidmatan semua pemegang lesen Application Service Providers (ASP) melalui standard perkhidmatan berkualiti (QoS Standards)
• Tujuan QoS:
– Hak-hak pengguna dijaga – Pengukuran kriteria QoS yang khusus dan nyata – Negara berdaya saing secara global melalui industri komunikasi dan multimedia yang mantap

34

Pengurusan Aduan Pengguna
• Seksyen 195, Bab 3, AKM98 menyatakan SKMM boleh menggunakan manamana kuasa di bawah AKM bagi menyelesaikan aduan yang diterima daripada pengguna yang berkenaan dengan perkhidmatan pengguna dan perlindungan pengguna termasuk, kegagalan pemegang lesen untuk mematuhi kod-kod pengguna yang disediakan. • SKMM berperanan daam memastikan pengguna: – Menikmati pilihan dan tahap kepuasan pada kadar yang berpatutan – Memperolehi kebaikan/keuntungan melalui usaha-usaha menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu – Aduan ditangani dengan adil dan berkesan

35

Pengurusan Aduan Pengguna

Sumber-sumber aduan:
– – – – – KPDNHEP KTAK Jabatan Perdana Menteri (Biro Aduan Awam) Persatuan-persatuan pengguna Orang awam

36

Jenis-jenis Aduan
Kadar/Tarif Gangguan spektrum Perkhidmatan tidak memuaskan Pengendalian infrastruktur/peralatan tanpa lesen/haram Masalah bil

Operator tanpa lesen

Pengurusan berat sebelah Kemudahan rangkaian/akses

Kandungan/ Iklan

38

Jumlah Aduan Diterima SKMM (Sabah) - 2005
16 14 12
Aduan (no.)

10 8 6 4 2 0 Aduan diterima Selesai Lag Jan 5 5 2 Feb 2 2 1 Mar 2 2 1 Apr 3 3 6 May 3 3 4 Jun 3 3 4 Bulan Jul 2 0 0 Aug 3 0 14 Sep 0 0 0 Oct 0 0 0 Nov 0 0 0 Dec 0 0 0
39

Jenis-jenis Aduan yang Diterima SKMM (Sabah-2005)
Lain-lain, 2 Operator tanpa lesen, 0 Perkhidmatan rangkaian/akses, 0 Masalah bil, 7 Gangguan frekuensi, 1 Perkhidmatan tidak memuaskan, 6 Penggunaan satelit/infrastruktur/peral atan tanpa lesen, 0 Kadar/tarif, 0 Kandungan/Iklan, 3 Pengurusan berat sebelah, 4
40

Cabaran-cabaran

41

Cabaran-cabaran
TEKNOLOGI EKONOMI

SOSIAL

POLITIK
42

Cabaran-cabaran - TEKNOLOGI
1. Keadaan geografi Sabah melambatkan penambahan infrastruktur 2. Roll-out berperingkat – teknologi hanya sampai di suatu kawasan mengikut permintaan 3. Penyelidikan dan perlaksanaan projek memakan kos yang tinggi 4. Pembangunan kandungan Internet
43

Cabaran-cabaran - TEKNOLOGI

Pemansuhan teknologi analog kepada digital

44

Cabaran-cabaran - SOSIAL
1. Kurang keyakinan dalam penggunaan teknologi 2. Kurang pendedahan kepada aktaakta/undang-undang berkenaan 3. Isu radiasi daripada stesen pemancar/telefon bimbit – isu kesihatan 4. Isu keselamatan – spam e-mel, pembelian online, dll.
45

Kenapa orang ramai bimbang dengan isu radiasi?
• • • • • Tidak kelihatan Kurangnya pengetahuan Cerita-cerita khabar angin Menokok tambah kesan negatif Risiko-risiko yang dipercayai

“… keseluruhan bukti yang didapati tidak menunjukkan bahawa penggunaan telefon mudah alih memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia. Namun, penyelidikan selanjutnya amat diperlukan”
Sumber: U.K. National Radiological Protection Board (NRPB) 1999 (Lembaga Perlidungan Radiologi Kebangsaan U.K) 46

Had Dedahan (HD) Awam Bagi Telefon Bimbit yang Dikeluarkan Oleh SKMM

• 900 MHz

- 48.5 V/m 600 mikroWatt/cm2 • 1800 MHz - 62 V/m 1000 mikroWatt/cm2

• Dedahan dibawah had ini dianggap selamat berdasarkan kajian sehingga kini
47

Sifat-sifat Radiasi
KEKUATAN RADIASI 900 uW/cm2 100 uW/cm2 36 uW/cm2

Menurut kajian daripada komuniti saintifik antarabangsa: “…kuasa daripada antena stesen pangkalan telefon mudah alih ini adalah terlalu rendah untuk menghasilkan risiko kesihatan selagi orang awam tidak dibenarkan bersentuhan secara langsung dengan antena”

1M

3M

5M

JARAK
48

RADIASI MENURUN MENGIKUT JARAK DARI PUNCA

Tahap Pendedahan Minimum Daripada Sistem Pemancar Selular
Frekuensi (MHz)
925.100 to 925.300

Kuasa Kepadatan (W/m2)
f/150

Tahap Pendedahan (mW/cm2)
0.617

Isyarat yang dikesan (dBm)
-70

Isyarat yang dikesan (mW/cm2)
0.0001

938.100 to 938.300
942.100 to 942.300 947.500

f/150
f/150 f/150

0.625
0.628 0.632

-70
-70 -52

0.0001
0.0001 0.000631

949.400

f/150

0.633

-44

0.003981

Tahap pendedahan maksimum yang dikeluarkan oleh sistem pemancar tidak boleh melebihi 0.633mW/cm2 pada frekuensi 949.400Mhz.

49

Garispanduan Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) 2002
Secara umum pihak Celco perlu mematuhi garispanduan jarak pembinaan menara infrastruktur seperti berikut :

Jarak Minimum Menara dari bangunan terdekat (meter) Jenis Bangunan Ketinggian Menara bawah daripada 45 meter 20 m 10 m 5m Ketinggian Menara 45 meter dan lebih 30 m 15 m 10 m
50

1. Kediaman 2. Komersial 3. Industri

Cabaran-cabaran -EKONOMI
1. Tahap kemampuan – masih dikategori sebagai barangan mewah 2. Perkhidmatan mengikut permintaan 3. Penerimaan teknologi baru di kalangan masyarakat memakan masa untuk “break-even”

51

Cabaran-cabaran - POLITIK
1. Kelulusan lambat daripada pihak PBT 2. Percantuman badan kawalselia yang mempunyai rangka kerja yang serupa

52

Halatuju

53

Rangka Kerja Pembangunan Industri Framework for Industry Development (FID) 2002-2006
1. Naik taraf kemampuan rangkaian 2. Memperbaiki kualiti perkhidmatan dan kepelbagaian perkhidmatan 3. Pembangunan kapasiti 4. Pentadbiran efisyen sumber-sumber 5. Keberkesanan mengawalselia

54

Program pembangunan & pendidikan SKMM
Program pembangunan dan pendidikan
a) Seminar Pensijilan Peralatan Telekomunikasi (26/09/05) b) Seminar Undang-undang Siber (29 Nov 2005) c) Kempen Kesedaran Teknologi Maklumat & Telefon Mudah Alih Peringkat Negeri (18-20 Nov 2005) d) Seminar Radiasi Radio Frekuensi dan Kesihatan Awam (10-11 Ogos 2005) e) Bengkel AKM98 & Kod Pengguna (24 Januari 2005) f) USP / Time 2 / Pemutihan
55

Informasi tambahan
• Kertas kerja ini boleh didapati di laman web di bawah: http://www.kkipc.com/events/Seminar%20Lahad%20Datu/semin ar.htm • Aduan ke SKMM http://www.mcmc.gov.my/mcmc/consumer/complaint.asp • Aduan ke forum pengguna (CfM) http://www.cfm.org.my/client/client_add0.jsp?isDirectLink=true • Aduan ke forum kandungan (CMCF) http://www.cmcf.org.my/HTML/cmcf_complaints_bureau.asp • Informasi isu radiasi http://www.who.int/pehemf/project/mapnatreps/malaysia_mobphone_basestations_a nd_health_malayversion.pdf
56

TERIMA KASIH
Pejabat Wilayah Sabah: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tingkat 8, Wisma BSN, Jalan Kemajuan, Karamunsing, 88000 Kota Kinabalu Sabah Tel : +6088 268 978 Faks: +6088 253 205 http://www.mcmc.gov.my E-mel: karmilla.amirkhan@cmc.gov.my
57

Kesemua kertas kerja yang telah dibentangkan boleh didapati di laman web di bawah: http://www.kkipc.com/events/Seminar% 20Lahad%20Datu/seminar.htm

58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful