Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Departamentul Învăţământ la Distanţă Facultatea de Horticultură

MARIA CANTOR

Cluj-Napoca

2009
CUPRINS 1. INTRODUCERE ÎN FLORICULTURĂ............................… 1.1. Definiţia, obiectul de studiu.......................................….… 1.2. Importanţa floriculturii...............................……………… 1.3. Istoricul floriculturii.................................................…….. 1.4. Caracteristicile producţiei floricole.................................... 1.5. Obiective în cultura florilor................................................ 1.6. Orientări şi tendinţe pe plan mondial................................. 1.7. Situaţia actuală a culturii florilor........................................ 2. CLASIFICAREA PLANTELOR FLORICOLE…………… 2.1. Clasificarea botanică şi denumirea plantelor..............…… 2.2. Clasificarea după durata ciclului biologic...................…... 2.3. Clasificarea după locul de origine......................………… 2.4. Clasificarea după locul de cultură……………………….. 2.5. Clasificarea după însuşirile decorative şi modul de folosire 3. PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ŞI BIOLOGICE ALE SPECIILOR FLORICOLE...............………………….. 3.1. Organele vegetative..................................................…….. 3.1.1. Rădăcina...................................................………… 3.1.2. Tulpina....................…………………………….… 3.1.3. Frunza…………………………………………….. 3.2. Organe de reproducere....................................................… 3.2.1. Floarea………………………………………….…. 3.2.2. Fructul şi sămânţa………………………………… 4. RELAŢIILE PLANTELOR FLORICOLE CU FACTORII ECOLOGICI...............……………………………………….. 4.1. Lumina............................................................................… 4.2. Temperatura.……………………………………………... 4.3. Apa..................................................……………………… 4.4. Aerul....................................................…………………... 4.5. Substratul de cultură......................................…………. 4.5.1. Componente utilizate în pregătirea substraturilor 4.5.2. Reacţia substratului.......................................……. 4.5.3. Conţinutul solului în elemente nutritive..........… 4.5.4. Îngrăşăminte folosite în floricultură..........……… 4.5.5. Fertilizarea în floricultură..........………………… 4.5.5.1. Fertilizarea culturilor floricole în câmp… 4.5.5.2. Fertilizarea culturilor floricole în spaţii protejate… 5. SPAŢII PENTRU CULTURA PROTEJATĂ A PLANTELOR FLORICOLE...............................………….. 5.1. Serele........................................................................…… 5.2. Răsadniţele.............................................................……... 5.3. Solariile........................................................................…. 6. ÎNMULŢIREA SPECIILOR FLORICOLE....................… 6.1. Înmulţirea sexuată (prin seminţe).................................… 6.1.1. Caracteristicile tehnice şi biologice ale seminţelor..
2

4 4 5 7 9 10 12 12 15 15 17 21 23 24 26 26 26 28 32 34 34 36 38 39 41 43 45 46 46 49 50 50 51 51 52 55 55 58 60 62 62 62

6.1.2. Germinaţia seminţelor de flori...........................… 6.1.3. Pregătirea seminţelor de flori în vederea semănatului……… 6.1.4. Influenţa factorilor de mediu asupra germinaţiei seminţelor de flori……………………………….. 6.1.5. Semănatul în floricultură………………………... 6.2. Înmulţirea asexuată (vegetativă)……………….....…….. 6.2.1. Înmulţirea prin butaşi………………………….. 6.2.2. Înmulţirea prin divizarea tufei…………………. 6.2.3. Înmulţirea prin stoloni…………………………. 6.2.4. Înmulţirea prin drajoni…………………………. 6.2.5. Înmulţirea prin rizomi………………………….. 6.2.6. Înmulţirea prin marcotaj……………………….. 6.2.7. Înmulţirea prin rădăcini tuberizate…………….. 6.2.8. Înmulţirea prin bulbi…………………………… 6.2.9. Înmulţirea prin tuberculi……………………….. 6.2.10. Înmulţirea prin tuberobulbi…………………….. 6.2.11. Înmulţirea prin muguri adventivi………………. 6.2.12. Înmulţirea prin altoire………………………….. 6.2.13. Înmulţirea in vitro……………………………… 7. ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE ŞI LUCRĂRILE GENERALE ŞI SPECIALE DE ÎNTREŢINERE…….. 7.1. Lucrări de înfiinţare şi întreţinere a culturilor floricole în câmp…… 7.2. Lucrări de înfiinţare şi întreţinere a culturilor floricole în spaţii protejate…………………………………………... 7.2.1. Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor floricole la sol……………... 7.2.2. Înfiinţarea şi întreţinerea speciilor floricole cultivate în vase de vegetaţie…….……………… 8. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA, PĂSTRAREA ŞI VALORIFICAREA FLORILOR ŞI PLANTELOR DECORATIVE........ 8.1. Recoltarea......................................................................... 8.2. Sortarea.....……………………………………………… 8.3. Calibrarea...........................................………………….. 8.4. Păstrarea florilor tăiate..........................................……… 8.5. Ambalarea şi valorificarea florilor tăiate...........………... 8.6. Valorificarea plantelor floricole cultivate la ghivece....... B I B L I O G R A F I E..........................................................

63 64 65 66 69 70 73 74 74 75 75 77 77 77 78 78 78 80 83 83 86 86 89 93 93 94 95 96 98 99 105

3

). Palmieri etc. Ficus. specii de arbuşti ornamentali care se pretează la cultura forţată (Syringa. metodele de înmulţire şi particularităţile producerii materialului săditor. frunze. metodele de înmulţire. pentru descrierea şi recunoaşterea plantelor floricole se face apel la noţiunile dobândite la Botanică. Coleus. studiază plantele ornamentale. Floricultura specială care studiază particularităţile morfologice şi biologice ale fiecărei specii.1. fructe sau port. aparţinând următoarelor categorii:  specii erbacee decorative prin flori. clasificarea lor. Zinnia. Floricultura ca disciplină de studiu prezintă două părţi distincte: Floricultura generală care studiază morfologia şi ecologia plantelor floricole. tehnologiile de cultivare şi modalităţile de recoltare. dirijarea nutriţiei şi combaterea bolilor şi dăunătorilor se face pe baza însuşirii temeinice a disciplinelor de Pedologie. Alegerea solurilor potrivite culturii plantelor decorative. Îmbunătăţiri funciare. păstrare şi valorificare a florilor. Agrochimie. 4 . La baza cultivării speciilor floricole stau o serie de cunoştinţe de la alte discipline fundamentale. Lathyrus.  Camelia. lucrările de întreţinere a lor. Definiţia. sau în spaţii protejate (Salvia. Culturi irigate. Cyclamen. cu referire la metodele specifice de cultură a acestora. tehnologiile de cultivare şi modul de utilizare a speciilor floricole. Astfel.CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN FLORICULTURĂ 1. cultivate afară specii lemnoase arbustive cu frunzişul persistent cultivate în sere (Azaleea. având ca obiect de studiu particularităţile morfologice şi biologice. obiectul de studiu Floricultura este una din ramurile de bază a horticulturii. Înţelegerea corectă a comportării plantelor floricole sub influenţa factorilor de mediu se bazează pe cunoştinţele de la Fiziologia vegetală. Ca ştiinţă Floricultura. Protecţia plantelor.). cerinţele faţă de factorii de mediu. Dracena. Agrotehnică.  Forsythia. Rosa etc. Gerbera etc.).

La rândul ei. legende şi cântece populare. Floricultura se bazează aproape în totalitate pe tehnici şi metode foarte moderne. Datorită calităţii lor estetice.se întâlnesc în balade. "Dama cu camelii". Alecsandri şi alţii). în cele mai variate şi impresionante ipostaze. putem afirma că Floricultura este o ştiinţă de sine de sine stătătoare. Florile au constituit izvoare de inspiraţie pentru artiştii tuturor timpurilor. Genetică. cu un specific aparte în ceea ce priveşte metodele de studiu. independentă. . .Pentru diversificarea sortimentului floricole.fac obiectul unor picturi celebre: „Anemonele" a lui Luchian. pe lângă capul de bour. Floricultura rămâne ştiinţa şi arta realizării frumosului cu ajutorul lumii vegetale. iar din 1986 trandafirul a devenit simbolul SUA. Sub acest aspect. Minulescu.însoţesc omul de la naştere până la moarte. Astăzi. florile influenţează starea psihică a omului.sunt subiectul unor poezii (Eminescu. un crin şi un trandafir. Tonitza. Micropropagare. . ştergare.Japonia. Ţuculescu.satisfacerea nevoii de frumos. covoare. Poussin („Regatul zeiţei Flora”) etc. „Irişi”). crinul a reprezentat regalitatea în Franţa. Biotehnologii. Topârceanu. laleaua – Olanda. sportivi sau oameni de cultură. . Van Gogh („Floarea soarelui”. Acţionând asupra psihicului florile pot stimula emoţii stenice (bucurie. producerea de seminţe şi material săditor selecţionat sunt necesare cunoştinţe de Biologie. 1. Din punct de vedere estetic. Omul a îndrăgit-o pentru frumuseţea ei. Floricultura furnizează elemente şi noţiuni utilizate în arta amenajării spaţiilor verzi. de aceea. . devenind pe drept cuvânt bunuri de larg consum. însăşi existenţa omului a fost şi este legată de floare. voiciune) care tonifică şi 5 .sunt reprezentate pe ii. Importanţa floriculturii Floarea şi omul şi-au împletit existenţa de-a lungul mileniilor. de care se ocupă Arhitectura peisageră. .încununau învingătorii fie că erau regi.reprezintă simbolul unor naţiuni: crizantema . florile contribuie la: . Dacă ne gândim bine. orhideele se întâlnesc pe stemele multor ţări din America latină. Ameliorarea plantelor horticole. romane: "Laleaua neagră". pentru parfumul pe care-l emană dar şi pentru leacurile ce i le oferea. . "Paharul cu zambile roz" a lui Andreescu. stema Moldovei avea.2. Florile sunt nelipsite la majoritatea evenimentelor din viaţa noastră.

Lavandula.dafin . petale trandafiri .flori: Bellis. constituind o sursă considerabilă de venituri datorită caracterului contribuie la decorarea spaţiilor interioare şi exterioare din oraşe. Reseda.). benzen.vanilia (păstăi de Orhidee) . Calendula . formaldehidă.condimente: . Cocos . Importanţa economică: Floricultura este foarte importantă şi din punct de vedere economic. a devenit un mijloc frecvent pentru relaxarea sa spirituală. menţin o umiditate atmosferică ridicată. Matthiola. îngrijorare etc.alimentaţia omului: . Pe plan internaţional au fost iniţiate programe ample de cercetare pentru a studia plantele decorative ca mijloace de purificare a aerului locuinţelor. oxizi azotici etc. 6 . Lilium. Polyanthes .şofran (stigmate de Crocus) . Ele reţin praful din atmosferă.rizomi: Iris.onsum.fortifică activitatea organismului sau pot reduce sau îndepărta stările astenice (tristeţe. Rudbeckia) .fructe: Opuntia.coloranţi (Calendula. .uleiuri şi esenţe pentru industria produselor cosmetice: Rosa. Florile sunt deosebit de importante şi pentru faptul că alături de alte plante ornamentale contribuie la combaterea poluării aerului. • staţiuni • au şi alte întrebuinţări: . constatându-se efectul pozitiv în absorbţia unor gaze toxice (monoxidul de carbon.efect insecticid: flori de pyretrum (crizanteme).prepararea unor băuturi: Agave .flori.).lăstari folosiţi în salate: crizanteme . supărare. sate.plante medicinale: . curmale. rizomi: Colocasia (taro) . Sunt utilizate în cromo şi aromoterapie alături de muzică şi surâs. Astăzi. Convallaria . contribuind astfel la îmbunătăţirea mediului in centrele populate.frunze: Digitalis. activitatea fizică pe care omul o face în preajma florilor.

după Hristos) care. De asemenea. Deşi săraci în documente scrise. Babilon. Cert este că omul le-a cultivat de milenii pe lângă casă. Palestina. India. producţiilor mari obţinute. Încercările de a stabili în timp şi spaţiu. precum grâul şi viţa de vie. Persia. tenuifolia ne aparţin din totdeauna. înfrumuseţând viaţa popoarelor de-a lungul timpului. Este cunoscut faptul că popoarele antice cultivau nu numai plante alimentare ci şi diverse specii floricole. în lucrarea sa „Despre mijloacele de vindecare”. Egipt. Poate cea mai veche dovadă este o medalie descoperită într-un mormânt din Altai. roiniţa. calomfir. fiind cunoscute 7 . Exportul şi importul se realizează în şi din ţările dezvoltate. Paeonica romanica şi P. Istoricul floriculturii Începutul cultivării florilor este greu de precizat în timp. despre originea floriculturii în ţara noastră vorbeşte originea latină şi greacă a multor flori de la noi. posibilităţii obţinerii unor culturi succesive şi valorificarea florilor la preţuri avantajoase. Grecia. albăstreaua. trandafir. 2008). eşalonarea producţiei în funcţie de disponibilităţile de transport în ţările importatoare şi diversificarea sortimentului floricole exportat. Cea mai veche atestare documentară a cunoaşterii şi culturii florilor în spaţiul carpato–danubiano–pontic aparţine medicului şi botanistului grec Pedonios Dioscoride (secolul I. adoptarea planificării producţiei la cererile externe.intensiv al culturii. liliac” (F. conduce fără echivoc la o imposibilitate. cimbru. În comerţul internaţional floricol se urmăreşte găsirea unor pieţe de lungă durată. datată de circa 7000 ani. flora spontană autohtonă îmbogăţeşte sortimentul floricol constituind totodată dovada existenţei lor pe teritoriul ţării. şi care pe una din feţe avea un trandafiri în relief. Narcisus poeticus este considerată monument al naturii de o inestimabilă valoare decorativă. Toma. Aşa sunt: cimbrul. mentă. afirma că „în Dacia erau bine cunoscute cultura speciilor floricole şi lemnoase deosebit de decorative ca: busuioc. Încă din antichitate documentele vorbesc de o floricultură dezvoltată în China. ţările în curs de dezvoltare şi alte ţări ale lumii. când şi unde omul a cultivat pentru prima oară florile. crin. 1. calonfirul etc. bujor.3. Japonia.

Persia.e. cârciumăresele. după 1860 flora Australiei. narcise.plantele floricole ca: albăstreaua.e. grădinăritul în ghivece compensa pe cel din spaţiul limitat al grădinilor din oraşe. Confucius. crinul. trandafirul. Zeităţile şi alte personaje ale Greciei Antice se regăsesc în numele multor flori cum ar fi: Iris. iar o lege din 1280 î. zambile. măslinul). Caucaz.XV. În Europa s-au cultivat flori din cele mai vechi timpuri. numeşte crizantema "floarea de aur". 8 . prevedea pedeapsa pentru cei care furau flori. flora din America.descoperirile geografice din sec. au determinat apariţia în Europa a numeroase specii floricole. petuniile. În India erau cultivaţi trandafirul. macul. Expansiunea romană în Iberia. garoafe. constituind răsplata oferită celor mai buni în sport. lalele. . camelia. în învăţătură etc. Romanii. rozmarinul. Cultura florilor a luat o astfel de dezvoltare încât Horaţiu arăta că "plantele de ornament. În Japonia s-a creat arta creşterii arborilor pitici "Bonsai" şi arta aranjării florilor "Ikebana" începând cu secolul VI. crin. Adonis. În China şi Japonia din cele mai vechi timpuri se cultivau azaleea. Narcissus. în lupte. cu 500 ani î. Nemessis etc. Dacia. măghiranul etc). trandafirii şi micsandrele au luat locul altor plante mai folositoare (viţa de vie. trandafiri. lotusul. verbenele etc. lalelele. crizantemele. a contribuit la răspândirea multor specii printre care şi flori (busuiocul. Cucerirea Constantinopolului de către turci şi apoi expansiunea acestora în Europa au dus şi la răspândirea unor specii şi soiuri de trandafir. În Grecia antică florile se bucurau de o atenţie deosebită. trandafir. Utilizarea în anul 1269 a adăposturilor şi serelor şi în 1599 la Leyda au permis cultivarea unor specii din zonele tropicale şi subtropicale. Grădinile din Grecia antică erau bogate în flori de: bujor. Odată cu migraţia popoarelor şi a cruciadelor se realizează transferul de plante floricole dintro regiune în alta. Mai târziu. Cea mai mare contribuţie a romanilor a fost dezvoltarea mijloacelor artificiale de cultivare a plantelor în afara sezonului normal. La romani. omagul. omag. crizantemele etc.n. în aşa numitele "viridarii" cultivau crini. zambile provenite din Asia Mică.n. În America îşi au originea cerceluşii. primule. după 1900 flora din Noua Zeelandă. bujorul.

în special suprafeţele cu flori cultivate în seră. În ultimele decenii Israelul. Kenya. De exemplu. Kenya. Italia.1547).diversitatea produselor. poate fi suficientă o suprafaţă de 3. Suedia (Uppsala – 1643). suprafeţele cultivate cu flori au scăzut.000-4. Thailanda. .000 m2. Israel. au devenit mari exportatoare de flori tăiate (după Olanda).Un rol deosebit în dezvoltarea floriculturii l-au avut grădinile particulare sau cele aparţinând mănăstirilor. cu mici excepţii. formate din sute de specii floricole şi mii de soiuri si hibrizi. XV-XVI) în grădinile botanice care se organizează pe lângă universităţile din Italia (Pisa . 1. După 1990 deşi cererea de flori a crescut. lumină şi hrană necesare pentru dezvoltarea florilor.1657). Turcia. 9 . Această scădere are două cauze majore: prima se referă la preţurile energetice foarte mari care se regăsesc în costuri de producţie ridicate iar cea de a doua la invazia pieţei interne cu flori din Olanda. flori importate la un preţ mult mai scăzut decât preţul produselor autohtone. dar mai ales prin crearea de varietăţi şi soiuri noi. Cu privire la specificul producţiei floricole este foarte important să se ştie că practicarea floriculturii oferă eficienţă apreciabilă în condiţiile unei activităţi de tip familial şi că suprafaţa de pământ necesară nu trebuie să fie prea mare. Anglia (Oxford 1632). o diminuare continuă a suprafeţelor şi a producţiei floricole interne iar exportul de flori este aproape inexistent azi Sortimentul floricol cunoaşte o continuă diversificare ca rezultat al activităţii de selecţie şi ameliorare a formelor existente sau introduse din flora spontană. iar mai târziu (sec. Columbia. Lipsa unei legislaţii adecvate de protecţie a producţiei autohtone în faţa invaziei ofertei de flori din import a determinat.4. astăzi sortimentul floricol cunoaşte sute de mii de soiuri de flori care prin forma lor variată. Caracteristicile producţiei floricole . pentru un întreprinzător profilat pe producerea de flori tăiate. temperatură. graţie climatului lor excepţional. culoare şi parfum reuşesc să satisfacă cele mai exigente gusturi ale iubitorilor de frumos. Rezultat al acestor acţiuni desfăşurate de-a lungul veacurilor.modalităţi foarte diversificate de cultură şi a condiţiilor de sol. Franţa (Versailles .

au înregistrat rezultate meritorii.exemple de specii şi soiuri noi: Lisianthus. Bacopa. Begonia). . Stau mărturie în acest sens soiurile de Chrysanthemum. garoafe. terase. muncitori specializaţi.modul de cultură . ameliorarea şi crearea de soiuri şi hibrizi mai bine adaptate la condiţiile de cultură din ţara noastră. balcoane. semitimpurii. sistem radicular diferit. • Diversificarea sortimentului. rezistente la boli şi dăunători. Hortensia . cultivarea intensă a terenului. plante pendente (Antirrhinum. indeosebi a cercetatorilor. 10 .culturi industriale mici. instituţii. balcoane. 1. • Eşalonarea producţiei prin cultivarea de specii şi soiuri diferite cu: .locul de cultură: . .dirijate: Poinsettia. .număr mare de genuri. Strelitzia.. . mijlocii şi mari. flori tăiate. trandafiri. .utilizări foarte multiple: apartamente.tehnicitate înaltă. . Azalee.seră .originea diferită.în cadrul speciei: soiuri timpurii. gladiole. introducerea de noi specii şi soiuri cu caracteristici superioare. gura leului. Cyclamen • Obţinerea de soiuri noi În paralel cu acţiunile de îmbogăţire a sortimentului trebuie consemnat faptul că selecţia. spaţii verzi. Crearea de soiuri noi este un obiectiv permanent al celor care se ocupă de cultura florilor. număr foarte mare de boli şi dăunători. Bidens.caracterul intensiv al culturilor atât cele din seră cât şi cele din spaţii neadăpostite. dar şi grădini particulare sau apartamente. târzii. Obiective în cultura florilor • Specializarea pe tip de cultură şi produs este determinată de caracteristicile producţiei floricole.obişnuite .câmp . personal cu studii superioare. Crizanteme .5. Tulipa. .continui: Garoafe.exemple de specii şi soiuri rezistente la boli: Zinnia la Oidium.forţate: Zambile. au perioadă de vegetaţie diferită. Lalele. Tamaya. .

forţate. port compact.valoare decorativă. • Obţinerea de producţii de flori. . . menţinerea valorii estetice. de seminţe şi material săditor care să răspundă exigenţelor producătorilor de material săditor. se aplică tratamente termice la materialul săditor. producătorilor de flori. Producătorii de flori . mutageneza indusă au rol preponderent în crearea de soiuri.flori care să evolueze lent la frig şi în timpul păstrării şi să se deschidă normal (pentru flori tăiate).metodele tradiţionale de ameliorare.potenţial mare de multiplicare. hibridarea intra si inter-specifica. medalie de aur în anul 1999-Fleuroselect. .potenţial bun de creştere. 11 .transformarea genotipurilor.Culturi fără sol. consumatorilor.sortimentul de plante floricole se reînnoieşte la 4-5 ani. publicitate şi educarea consumatorilor. pe o perioadă cât mai lungă de timp.Nemesia "Sundrops".hibrizi interspecifici – Orhidee. Vânzătorii en gros şi en detail . orientarea gustului consumatorului şi chiar convingerea lui..regenerarea clonelor fără virusuri.se cultivă soiuri adaptate la nivele termice reduse. producţie bună de flori de calitate. . . înfloreşte până în octombrie.soiuri noi la specii mult cultivate . continui. nu se degarniseşte.Culturi dirijate.pendente la Antirrhinum.embriogeneza somatică . . .microînmulţire.Biotehnologii . produsul să fie la modă. Consumatorii .seminţe artificiale.se cultivă în zonele cele mai favorabile. • Perfecţionarea şi promovarea tehnologiilor moderne de cultură . Producătorii de material săditor . • Distribuţie modernă. • Producţia de flori cu consum minim de energie şi preţ de cost redus . Gladiole pitice: . se utilizează soiuri timpurii. păstrare bună pentru material săditor. . transport şi ambalare corespunzătoare. . vânzătorilor en gros şi en detail.soiuri noi la specii mai puţin cultivate .conservarea in vitro prin crioconservare. .

Situaţia actuală a culturii florilor • Principalele ţări cultivatoare de flori din Europa Producătorul de flori nr. . patrimoniul floricol romanesc. . suspensii florale. păstrare şi apariţiei soiurilor rezistente. . 1. compoziţii florale pentru grădini particulare. dar şi de aplicare a tehnologiilor noi: aclimatizator de plante produse "in vitro".Evoluţia meseriilor determinată de specializare (producere de răsad. butaşi). jardiniere. 1noiembrie şi producerea de plante mici .1.7. Principalele culturi: trandafirul ocupă în Olanda 800 ha. departe de oraşe (care s-au extins foarte mult) şi este posibilă datorită progreselor din transport. .Tendinţa de a vinde compoziţii florale sau tot ce trebuie pentru realizarea acestora.6. alpine. stilist floral. cuprinde sute şi mii de specii. varietăţi şi soiuri cultivate de profesionişti şi amatori sau existente numai în colecţiile grădinilor botanice şi ale celor aparţinând şcolilor şi institutelor de învăţământ horticol. plante. butaşi.Producerea de plante pentru epoci bine precizate: Anul Nou. 1 martie. Orientări şi tendinţe pe plan mondial . balcoane.Floricultura se practică în zone favorabile.Nivel ridicat în munca de ameliorare. ziduri înflorite.20 mil.Obţinerea la cel mai scăzut cost de preţ în urma cunoaşterii perfecte a condiţiilor de cultură. compoziţii florale pentru terase. .250 ha. anual se creează mii de soiuri. alcătuit din flori autohtone şi cele adunate de pretutindeni. Pelargonium .) Creştere spectaculoasă a suprafeţei ocupate cu sere 4700 ha. Astăzi. răsad.unei singure culturi: Hortensia. Gerbera . bazine de apă etc. 1 în Europa este Olanda care exportă 60 % din producţia sa şi este primul producător mondial de bulbi (pentru 1988 cifra de afaceri 15 miliarde F.seminţe. crizantemele . 12 . .F. 1900 ha în câmp şi 16500 ha cu "bulbi". acoperişuri înflorite.miniplante.600 ha. Kalanchoe .Specializarea pentru producerea . aranjamente florale de interior (Ikebana).

3400 ha sere şi adăposturi şi 4000 ha în câmp. plante Saintpaulia. plante în masiv .Cyclamen: 25 mil. .460 ha.3000 ha. 450 ha Franţa. 300 ha Olanda. plante Germania. 500 ha Spania.Saintpaulia: 25 mil. trandafir .Orhidee: 170 ha Olanda. 400 ha Germania. de la 176 ha în 1950 la 3400 ha în 1988. 600 ha Columbia. Producătorul nr.1000 ha. 460 ha Italia. plante la ghiveci. plante Olanda.5 miliarde. . Franţa . .Producătorul nr. . . 400 ha Maroc.producătorul nr. . Principalele culturi: 450 ha trandafir.plante Poinsettia. plante Begonia.Crizanteme: 600 ha Olanda. . 80 ha Olanda. 30 ha Franţa. din care 40% este destinată "florilor tăiate" şi 4000 ha în câmp + 300 ha cu bulbi (pentru a acoperi necesarul mai importă 25% din necesar Franţa). 120 ha Italia. 70 ha Germania. 7 mil. 500 ha bulbi.1. 400 ha crizanteme. .Trandafirul: 800 ha Olanda.Hortensii: Franţa . Italia.2000 ha sere faţă de 700 ha în 1964 şi 1000 ha în 1972.Strelitzia: 40 ha Olanda. Principalele culturi: 230 ha trandafir. bulbi . 3. 260 ha Franţa. plante Olanda. valoarea producţiei . . 25 mil. Principalele culturi: garoafe . 15 mil. 50 % din suprafaţa pentru "flori tăiate". 100 ha Franţa. Culturi în câmp 5000 ha (flori tăiate . plante Germania. 200 ha Anglia.800 ha). 4. gerbera 120 ha .plante Cyclamen. • Principalele culturi pentru flori tăiate sunt: . 2. Creşterea rapidă a suprafeţei de sere de la 650 ha în 1950 la 2500 ha în 1989. 21 mil.. Producătorul nr.880 ha. 25 mil. Germania cu o valoare a producţiei de 6 miliarde F. 15 mil. 100 ha crizanteme.producătorul nr.Garoafe: 1000 ha Italia.1. 260 ha garoafe. Italia . .F. • Principalele culturi la ghivece . 13 din Olanda. aceeaşi creştere rapidă a suprafeţei cultivate în seră. 12 mil.Gerbera: 250 ha Olanda. 230 ha Germania. 20 mil. 60 ha Franţa. 300 ha Israel.Gypsophila: 300 ha Israel.Azalee: Belgia .plante Franţa.

Care sunt caracteristicile producţiei floricole? 6.Crizanteme: 7 milioane de plante Franţa. .Poinsettia: 20 mil. tuberhybrida): 17 mil. . 2. Care sunt principalele ţări cultivatoare de flori din Europa şi principalele culturi floricole? Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 14 . plante Olanda. 5. Enumeraţi momentele importante din istoria floriculturii. plante Germania. Chestionar de autoevaluare 1. socotrana x B. plante Olanda. Care este obiectul de studiu al floriculturii şi legătura cu alte discipline? 3. pl. Care este importanţa şi utilizarea florilor? 4. Care sunt obiectivele floriculturii şi tendinţele actuale pe plan mondial? 7.. Definiţia floriculturii. Germania.Begonii (B.Kalanchoe: 20 mil. . 12 mil.

nume propriu: Hosta.aestivalis. A. impune gruparea acestora după anumite caracteristici comune. Centaurea cyanus.particularităţi: Gypsophilla .CAPITOLUL 2 CLASIFICAREA PLANTELOR FLORICOLE Numărul foarte mare de specii şi soiuri care fac obiectul disciplinei de Floricultură. pentru a putea fi mai uşor studiate. după locul de cultură. Convolvulus arvensis. fenologice: Adonis vernalis.bracteatum (Helichrysum bracteatum). Clasificarea botanică şi denumirea plantelor În Sistematică unitatea de bază este specia care reprezintă unul din nivelele de organizare a materiei vii care ocupă un anumit areal şi are un număr de indivizi autoreglabili.Nume ştiinţific: Se compune din două cuvinte (nomenclatură binară) şi a fost introdus de Linné în 1753: • nume gen. coloristice: Digitalis purpurea. Althaea rosea. Eringium campestre.. Denumirea ştiinţifică este reglementata prin Codul Internaţional de se scrie Nomenclatură Botanică (ICBN) şi Nomenclatură a Plantelor Cultivate (ICNCP). etc. după elementul decorativ şi modul de utilizare. Begonia . Ageratum mexicanum. după ciclul biologic. ecologice: Dianthus alpinus. se scrie cu majuscule: . Această grupare se poate face după anumite caracteristici cum sunt: sistematica botanică. 2. după locul de origine. frunze: Gladiolus. . Canna • nume specie – se scrie cu litera mica Denumirile speciei reprezintă adjective latinizate şi se referă la unele caractere:  morfologice: . 15     .formă flori. lanceolata (Plantago lanceolata). glabra. geografice: Dianthus chinensis.1. (Malva glabra).substantiv .

E. rectificare. de acţiune biologică: Papaver orientalis. The Bird sau Anemone coronaria L.). "Hawai". ex. În cazul schimbării numelui sau precizării poziţiei sistematice ulterioare. Engl.Br. şi Crocosmia pottsii (Baker) N. Mai mult. care se indică prin semnul "x" între numele genului şi speciei: Crocosmia x crocosmiifolia (Lem.E. D. în unele cazuri. În nomenclatura botanică se completează. exemplu: Anemone coronaria L. Numele cultivarului sau soiului este într-o limbă de circulaţie internaţională sau în latină. (Desfontaines). (Miller). difenbachia. filodendron etc.   • după numele speciei se trece autorul care a descris specia prima dată (cu numele prescurtat) de exemplu: L. are prioritate numele actual. Desf. poartă în al doilea rând. sau se pune în ghilimele. (Engler). (Gilibert). (De Candolle). var. Majoritatea plantelor de interior. citologic) semnificativ şi a căror înmulţire generativă sau vegetativă menţine caracterul respectiv. (Lamarck). ia officinalis. varietatea descrisă de Jordan ca specie proprie şi a fost încadrată de Backer în rândul varietăţilor. sau în cazul taxonilor descrişi independent de mai mulţi autori. Lam. albus (Jord) Back (romanus Hort. de cult: Ocinum basilicum. un nume popular sau comun care poate să difere de la o ţară la alta şi chiar de la o regiune la alta în cadrul aceleaşi ţări. Mill. Hook) Planch. obţinuţi prin încrucişarea a două specii. ciclamen. Moren). fiziologic. numele genului şi speciei cu varietatea. Regn vegetal 16 . după denumirea speciei cu menţiunea cv. Numeroase plante cultivate sunt hibrizi. de exemplu: Digitalis purpurea L. este un hibrid între Crocosmia aurea (Poppe ex. utilitare: Primula officinalis. Dacă unei plante nu i s-a găsit un nume popular atunci se preia numele genului ca la: dipladenia.C. taxonii au sinonime care se trec în paranteză.. În cazul Hyacinthus orientalis L. Salv. ficus. aceeaşi denumire populară poate să fie dată plantelor aparţinând genurilor diferite. Calendula officinalis. Cordyline indivisa). (Linné). dacă este vorba de o modificare. având prioritate cel mai vechi sau. În practica agricolă sau horticolă după ICNP s-a introdus termenul de cultivar (cv) care desemnează un ansamblu de plante cultivate care se disting printr-un caracter (morfologic. Ehr. alba. cv. specia a fost descrisă de Linné. numele celelalte fiind trecute în paranteză: Cordyline australis (syn. var. (Ehrart).Br. N. "The Bird" sau Tagetes erecta L. se scrie cu literă mare. Gilib.

fam. gen.fam.Pteridophyta . Specii floricole anuale. Unele dintre ele furnizează florile tăiate pentru comercializarea pe piaţă (Antirrhinum majus. Nicotiana affinis. Sphagnum (muşchi) . Cactaceae .2. Aceste plante germinează. Petunia hybrida. cu desfăşurarea normală a tuturor fenofazelor Plantele anuale decorează prin flori sau inflorescenţe şi frunze. Liliaceae Dicotiledonate . înfloresc. Astfel de plante sunt: Gypsophilla elegans.fam.Spermatophita . produc seminţe şi dispar la sfârşitul perioadei de vegetaţie care este în acelaşi an calendaristic cu perioada când au germinat. Compositae .Bryophyta .Monocotiledonate . Verbena hybrida etc. plantele decorative se împart în specii floricole: anuale. Aceste plante dacă sunt protejate de temperaturile scăzute din perioada de iarnă. 17 .fam. Adiantum ..Orchidaceae . Palmae -fam.Angiosperme . Cycadaceae: Cycas .fam. 2.fam. În această grupă intră acele specii care îşi desfăşoară durata de viaţă pe parcursul unui singur an (de la 4 până la 8-10 luni). se dezvoltă.fam. Centaurea cyanus. Salvia splendens. bianuale şi perene. În categoria plantelor anuale intră şi unele specii floricole care în zonele de origine se comportă ca bienale sau perene şi care la noi în ţară din cauza condiţiilor de mediu (în principal temperatură) se comportă ca plante anuale: Begonia semperflorens.Gymnosperme . Pinaceae: Araucaria .Archaegoniate (ferigi) .fam. Cosmos bipinatus. Calendula officinalis.gen. Clasificarea după durata ciclului biologic După durata ciclului biologic. Polypodiaceae. Dianthus chinensis. Begoniaceae etc. pot să-şi reia primăvara ciclul vegetativ.

. pentru că răsadurile lor nu suportă mutarea.Calendula officinalis. Coleus blumei. agăţătoare sunt utilizate la decorarea jardinierelor. care vor fi folosite la infiinţarea culturii. de spaţiul şi sursa de încălzire de care dispunem. altoire etc. iar timpul de germinare este de 4 până la 25 de zile.). Matthiola incana. în prima parte a primăverii. platbande. Unele asigură decorul grădinilor şi spaţiilor verzi.). Limonium sp. Centaurea moschata. solarii. rabate.). răsadniţe calde.). Majoritatea plantelor anuale se pot semăna direct. teraselor. În scopul devansării înfloririi semănatul se face adesea în spaţii încălzite. Când plantele au 2-3 frunze adevărate se repică pentru a asigura plantelor un spaţiu mai bun de creştere şi dezvoltare. Altele care prezintă tulpini pendule. 18 . Ipomoea sp. flexibile. marcotaj. Semănatul direct se face în funcţie de exigenţele lor faţă de căldura începând cu luna aprilie-mai. în grădină sau câmp. grupuri izolate (Begonia semperflorens. Plantele floricole nemuritoare ale căror flori îşi păstrează calităţile decorative şi după uscarea lor sunt utilizate în aranjamentele de iarnă (Ammobium alatum. Gypsophilla elegans. Reuşita culturii depinde. Tagetes patula etc. Unele specii floricole anuale se seamănă numai direct în teren sau în ghivece. gardurilor. etc. stâlpilor. camere unde se obţin răsaduri.). fiind excelente pentru rondouri. Timpul optim de semănare a speciilor anuale se stabileşte în funcţie de specia la care vrem să producem răsaduri. în mare măsură. la loc definitiv. Tropaeolum majus etc. Perioada în care se seamănă florile anuale pentru producerea de răsaduri începe cu lunile decembrie-ianuarie şi se sfârşeşte în lunile martie–aprilie. Callistephus chinensis. chioşcurilor şi alte tipuri de amenajări ale faţadelor clădirilor (Cobaea scadens. mai întâi de calitatea seminţelor şi apoi de cea a răsadurilor. Gazania splendens. Zinnia elegans etc. de data când se doreşte vânzarea sau plantarea afară. respectiv sere. Majoritatea plantele floricole anuale au nevoie pentru germinare de temperaturi cuprinse între 14-22°C. Înmulţirea este una din etapele cele mai importante ale culturilor floricole. iar pentru a creşte bine necesită o vreme mai răcoroasă şi zile ceva mai scurte (Delphinium ajacis.). Lathyrus odoratus etc. Particularităţi tehnologice. Lobelia erinus. Helichrysum bractetum. Florile anuale se înmulţesc prin seminţe şi mai rar prin alte metode (butăşire.

Înainte de plantare la loc definitiv cu 10-12 zile. Pregătirea locului în care se va semăna constă în mărunţirea pământului pe adâncimea de 10-12 cm. Dianthus barbatus. Marcarea rândurilor se face cel mai adesea la 10 cm distanţă. În general. Înmulţirea se face în general prin seminţe. perpendicular pe lungimea brazdei. Cultura speciilor floricole bienale este relativ uşoară.).Plantarea răsadului la loc definitiv se face într-un teren pregătit din timp. mobilizat etc. Plantarea se efectuează folosind linguri de plantat. combaterea bolilor şi dăunătorilor. Este foarte important ca plantele tinere ale speciilor bienale să beneficieze de 19 . iar primăvara următoare înfloresc. dar cu un potenţial de înflorire mai redus (Cheiranthus cheiri.). începând cu speciile mai puţin pretenţioase la căldură şi continuând în luna mai cu cele mai pretenţioase la căldură. Ţinând cont de condiţiile climatice ale ţării noastre. de îndată ce condiţiile de mediu sunt favorabile (martie). răsadurile se călesc obligatoriu. în substrat uşor bine mărunţit sau direct în teren. îngrăşat. iernează în această formă. grădinilor etc. distrugerea buruienilor şi asigurarea unei umidităţi moderate şi constante în sol. Campanula medium. nivelat. produc seminţe şi apoi pier (Althaea rosea. Dintre acestea unele sunt capabile să înflorească şi în anii 3 şi 4. plantatoare sau săpăligi. decorarea spaţiilor verzi. Specii floricole bienale. plantatul poate fi efectuat de la sfârşitul lunii aprilie. corespunzător (dezinfectat. Plantarea la loc definitiv se face toamna. Semănatul are loc primăvara şi vara (mai-iulie). în răsadniţe reci sau spaţii protejate. Digitalis purpurea). în septembrie-octombrie. pe brazde amenajate special. prin expunerea treptată la condiţiile naturale. Viola witrockiana. ghivece sau cuburi nutritive. Myosotis alpestris. Lucrările de îngrijire în această perioadă urmăresc afânarea solului. Formează în prima parte a vegetaţiei o rozetă de frunze. astfel încât plantele să se înrădăcineze bine până la venirea frigurilor. Lucrarea poate fi executată şi primăvara devreme. Dianthus barbatus). Repicatul plantelor are loc când apar primele frunze adevărate şi se face în substrat. Răsadurile cu rădăcini nude se vor ciupi şi mocirli înainte de plantare în câmp. ele iernează bine sub protecţia zăpezii din timpul iernii. Modelarea se face în funcţie de destinaţia culturii (flori tăiate. În această categorie sunt grupate şi o serie de plante perene care au parţial caractere de plante bienale. Acestea se caracterizează prin desfăşurarea ciclului de vegetaţie pe parcursul a doi ani. dar a căror tehnologie de cultură este identică cu a celor din această categorie: Bellis perenis.

Se înmulţesc în principal prin seminţe. după care se tasează uşor şi se udă. Delphinium pyramidalis. înfloresc şi fructifică în fiecare an. În acest scop plantele mamă sunt fragmentate.temperaturile scăzute din timpul iernii. Viola). Sunt acele plante care trăiesc mai mulţi ani. Plantarea se face imediat după divizarea plantelor la adâncimea la care au fost plantele mamă. mai-iunie (Dianthus barbatus.). Myosotis. martie-iunie (Bellis. dar se pot înmulţi şi vegetativ. Cultura. într-un substrat format din pământ de frunze. Specii floricole perene. după care se fasonează rădăcinile şi se mocirlesc înainte de plantare. în ghivece. determinată fie de temperaturile scăzute din perioada de iarnă. Plantele bianuale sunt utilizate pentru decorul de primăvară al spaţiilor verzi. platbande. fie de căldurile excesive din timpul verii. Semănatul se face în rânduri. în rondouri.  specii perene hemicriptofite cuprind plante perene ierboase care se refac din mugurii de pe rădăcină sau colet şi care iarna sunt protejaţi de resturile vegetale moarte ale plantei respective (Chrysanthemum leucanthemum. în funcţie de organele care la asigură perpetuarea de la un an la altul (muguri. Plantele perene se împart în două categorii. Digitalis) şi iunie-septembrie (Althaea). nisip de râu sau perlit. prin despărţirea plantelor sau prin butaşi de tulpină şi rădăcină. Campanula. 20 . Despărţirea plantelor se execută în perioada de repaus şi după al patrulea an de cultură. Toate speciile fructifică bine şi produc uşor seminţe. Plantele se repică când au formate 2-3 frunze adevărate. Cele mai bune rezultate se obţin dacă despărţirea se face înainte de pornirea în vegetaţie (martie-aprilie) sau toamna (octombrie). în cuburi nutritive sau în strat. folosind la acoperire acelaşi amestec de pământ. Perioadele de maximă înflorire sunt: martie-aprilie Cheiranthus cheiri). turbă mărunţită. tuberobulbi etc). Semănatul se face în răsadniţe reci sau în pepiniere din luna aprilie până în iunie. rabate. Supunerea lor la acest termoperiodism sezonier (diferenţe de temperatură) constituie o condiţie esenţială pentru iniţierea şi formarea mugurilor florali în primăvara care urmează. grupuri sau ca flori tăiate. Această perioadă de repaus influenţează înflorirea. rizomi. Anual trec printr-o perioadă de repaus. etc.

zona subtropicală (arbori şi arbuşti cu frunze caduce sau persistente) şi zona tropicală (ce vegetaţie semipervirescentă). Chrysanthemum. crizantema). Paeonia. 21 . Înfiinţarea culturilor de flori perene hemicriptofite se face toamna şi primăvara devreme.Butăşirea se aplică la speciile cu tije subţiri şi numeroase (garoafe. de unde îşi au originea speciile Callistephus. b) zone cu climat maritim: California. Butaşii se fac la începutul verii.  specii perene geofite cuprind acea categorie de plante care prezintă în pământ organe subterane (rizomi. Se disting două climate: a) zona cu climat temperat continental care are ca centre de origine:  nordul Chinei şi Japoniei. Paeonia. Escholtzia. Convallaria). de unde provin Campanula. Lilium. în aprilie-mai (Gladiolus. Plante originare din zonele temperate în care perioada de vegetaţie este cuprinsă între 4-7 luni. combaterea buruienilor. iar altele sunt păstrate în depozite ferite de temperaturi negative. Plantele noi obţinute prin divizarea tufelor sau butăşire sunt crescute cel puţin un an în pepiniere şi numai după aceea se folosesc la plantările definitive. de unde provin: Astilbe. plantele mai sensibile la temperaturile scăzute se protejează cu resturi vegetale.  Clarkia. la 15-20 cm. la fel combaterea bolilor şi dăunătorilor. după înflorire şi se pun să înrădăcineze în spaţii protejate. tuberculi. Godetia. Papaver.3. Narcisus. tuberobulbi) prin care în perioada de repaus îşi continuă viaţa. Excepţie fac câteva dintre ele (căldăruşa. Siberia. 2. Hyacinthus. fertilizarea fazială de 2-3 ori în mai-iunie şi la 2-3 ani se administrează îngrăşăminte organice (4-6 kg/m2). Clasificarea după locul de origine Din punct de vedere al floriculturii prezintă importanţă următoarele trei zone: zona temperată (cu vegetaţie predominantă de conifere şi arbori cu frunze caduce). Primăvara se recomandă o afânare profundă a solului. Canna). Dintre acestea unele rezistă peste iarnă în câmp fiind considerate rustice (Tulipa. Myosotis. bujorul) la care momentul optim de plantare corespunde cu partea a doua a verii. răsadniţe sau chiar afară pe brazde. bulbi. udarea se face ori de câte ori este nevoie. În timpul iernii. Lucrările de îngrijire a plantelor perene constau în menţinerea solului din jurul lor afânat. Acestea sunt semirustice. urmând a fi plantate în câmp primăvara. Lilium.

Rosa. Phylocactus. Cyclamen. 22 Gazania. Clivia. Anemone coronaria. Stapelia. Zonele tropicale se caracterizează prin climat umed şi cald. Streptocarpus. Gerbera. Hyacinthus.. Araucaria etc. din estul Africii: Begonia socrotana. de unde provin: Achimenes. Cocos weddeliana. Principalele regiuni de vegetaţie sunt: a) Păduri permanent umede. Cobea. Musa paradisica. Sansevieria. Cordyline stricta. cu temperatura medie de 25-30°C. Clivia. . metalica. Gladiolus. Dracaena.   dealbata. Platycerium alcicorne. Plante originare din zonele tropicale. ► din partea estică a Americii de Sud (Brazilia) provin specii de orhidee. ferigi. Au mai multe centre de origine printre care: ► pădurile tropicale din America Centrală. din zona subtropicală australă (sud-vestul Australiei) provin Mimosa din sudul Africii provin speciile: Amaryllis.Plante originare din zonele subtropicale au în cultură mulţi reprezentanţi. ► din partea nordică a Australiei provin: Ficus australis. Iran) îşi au originea Tulipa. cu condiţii variabile de climă şi sol şi reprezintă sursa de unde provin majoritatea plantelor decorative de apartament. Begonia rex şi B. Anthurium scherzerianum. Strelitzia. Impatiens sultanii. precipitaţii 4000-5000 mm. unde îşi au originea specii de palmieri. ► pădurile umede din sudul Indiei. Colocasia. Campanula. Dimorphoteca. Aloe.  Agapanthus. ► din nordul şi nord-estul Americii de Sud îşi au originea: Peperomia. orhidee. Ripsalis. b) Regiuni periodic uscate au o vegetaţie întreruptă de o perioadă de repaus care coincide cu lipsa de precipitaţii. nordul Africii) îşi au originea: Allysum. Sanchezia. Cycas. Centre mai importante sunt:  zona subtropicală (sudul Europei. de unde provin: Ficus elastica. Tradescantia. 70% din plantele decorative.  Saintpaulia etc. Phoenix roebelini. în partea orientală (Turcia. Freesia. etc. Zantedeschia. Centre de origine mai importante:  sudul Africii de unde provin: Asparagus plumosus. Pelargonium. Fuchsia fulgens. palmieri. Philodendron. Begonia. ► pădurile din sud-estul Africii.

Lilium. urmată de secetă. Pelargonium etc. Narcisus. la sol se cultivă câteva specii care se valorifică ca flori tăiate (Alstroemeria. pretenţioase la căldură. Petunia.) sau ca plante la ghivece. Helycrisysum etc. După organele decorative plantele floricole se împart în: Plante decorative prin flori. citricele. tuberculi etc. Clasificarea după însuşirile decorative şi modul de utilizare A. Mathiola. bienale (Viola. Hyacinthus) şi care în sezonul rece îşi încheie ciclul de vegetaţie sau iernează în câmp sau depozite. Se mai cultivă în câmp şi specii perene din zonele subtropicale (Canna. Tagetes etc. 2. Aucuba. din zonele calde şi uscate ale Australiei provin Ammobium. Hosta. Calceolaria. Se cultivă în spaţii protejate plantele provenite din regiunile tropicale sau subtropicale. Fuchsia. Gerbera. Lathyrus sau plante perene: Tulipa.5. În seră. Dahlia) la care organele subterane se scot din pământ toamna şi se plantează primăvara. Salvia. Strelitzia. 2. Fuchsia etc. rizomi. Hypeastrum. Bellis. Specii cultivate în spaţii protejate. Provin de aici cactuşii şi plantele suculente. Myosotis etc. cum sunt: Gerbera. Plantele care se cultivă doar temporar în sere.4. care decorează prin flori sau frunze (Cyclamen. Nerium. perioadă în care plantele rezistă prin bulbi. care în condiţiile de la noi nu pot vegeta în câmp. Antirrhinum. Zantedeschia etc. Aparţin acestei grupe majoritatea speciilor floricole. Clasificarea după locul de cultură Plantele decorative se cultivă în câmp sau spaţii protejate. nu se consideră ca făcând parte acestei grupe. Se cultivă în câmp plantele anuale (Ageratum. c) Zona de stepă cuprinde ţinuturi cu o oarecare umiditate. Dinathus barbatus.).). Vara se scot în spaţii neadăpostite şi alte specii din zonele subtropicale. Din acest punct de vedere speciile decorative se clasifică în: Specii cultivate în câmp. Dintre plantele cultivate în câmp se remarcă speciile: 23 . cum sunt: Aster. Paeonia etc. Narcissus.) şi speciile perene originare din zona temperată. fie pentru producerea răsadului (plantele anuale) sau în cultură forţată (plantele anuale: Antirrhinum. Calendula. Chrysanthemum.

Spathiphyllum. Ficus. Dracaena. Tulipa. Narcissus. La Clivia fructele au mărimea unor cireşe şi sunt de culoare portocalie. Anthurium. decorează şi prin bacele de culoare roşie. Tagetes. Dianthus. Acestei grupe îi aparţin un număr mai redus de specii. Viola. Rudbeckia. Plante decorative prin frunze. Chrysanthemum. aranjamente. rabate. ferigi. jardinierelor. exemplare izolate sau grupuri pe peluze: Gypsophilla. Echeveria. Althaea. iar A. Hippeastrum. Ipomea. Dintre speciile cultivate în spaţii protejate amintim: Dianthus. Helianthus. Zinnia. Gladiolus. Monstera. borduri. Strelitzia. Diffenbachia. Lunaria biennis decorează prin silicve mătăsoase. Digitalis. Gladiolus. . Palmierii. Primula. Antirrhinum. Codiaeum.   anuale: Dianthus. Hydrangea. Phlox. Cineraria maritima. Marantha. Gaillardia. c) decorul balcoanelor. de coloritul frunzelor. Sanchezia. Cyclamen. Cineraria maritima. Plante decorative prin fructe. iar Solanum annua prin bace roşii şi mov. Rosa. forma. Agapanthus. Gerbera. Coleus. Zinnia. Azalea cultivate la ghivece. perene: Chrysanthemum. Primula. Lathyrus. speciile floricole se cultivă pentru: a) flori tăiate (buchete. ca plante cultivate în ghivece (containere): Azaleea. mozaicuri sau arabescuri: 24   Alternanthera. Cordyline. Dintre plantele cultivate în câmp decorative prin frunze amintim: Alternanthera. Aucuba. b) decorul apartamentelor. Callistephus. Gnaphalium. Begonia. platbande: Ageratum. Petunia. Efectul ornamental al acestor plante este dat de mărimea. bienale: Myosotis. Begonia semperflorens. B. Bellis. Althaea. Tulipa. Dianthus. d) pentru decorul spaţiilor verzi:  ronduri. Ferigile. teraselor: Pelargonium. iar dintre plantele cultivate în seră: Aucuba. Dianthus. Cyclamen. Calceolaria. Dahlia. Aster. Cobaea. Tradescantia. Thunbergia. Verbena. Salvia. Se remarcă prin frumuseţea florilor şi speciile perene din categoria "geophitelor": Convallaria. Dianthus barbatus. Myosotis. Dahlia. Hosta. Codiaeum. bace de culoare violetă. După modul de utilizare. coroane): Freesia. Polyanthes. Asparagus sprengerii pe lângă cladodii. poziţia şi în multe cazuri. Achyranthes. plumosus. cultivate în sol şi Calceolaria. Digitalis. palmieri. Coleus.

pergolelor: Ipomoea. Clasificarea botanică a plantelor floricole. Sagittaria. 6. Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii   25 . Clasificarea după însuşirile decorative. 3. 7. Humulus. Aster alpina. Lathyrus. Iris pseudocorus. Nymphaea. Chestionar de autoevaluare 1. decorarea zidurilor. Clasificarea după ciclul biologic. Cobaea. Dolichos. Clasificarea după modul de cultură. alpinării (stâncării): Cerastium. Clasificarea după locul de cultură. Cucurbita etc. lacurilor: Acorus. 4. Calla palustris. Clasificarea după locul de origine al plantelor decorative. Clasificarea după modul de utilizare. 2. Portulaca. Allysum. 8. Primula. decorarea bazinelor.

CAPITOLUL 3

PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ŞI BIOLOGICE ALE SPECIILOR FLORICOLE Din punct de vedere funcţional organele plantelor se împart în organe vegetative (rădăcina, tulpina şi frunza) şi organe de reproducere (floarea, fructul şi sămânţa). 3.1. Organele vegetative 3.1.1. Rădăcina Rădăcina se dezvoltă de obicei în partea bazală a tulpini şi este organul cu ajutorul căruia planta absoarbe apa din sol, în care sunt dizolvate sărurile minerale necesare nutriţiei, servind totodată la fixarea plantei. Pe lângă funcţiile amintite, rădăcinile plantelor floricole îndeplinesc şi unele funcţii secundare: depozitarea unor substanţe de rezervă, înmulţirea şi regenerarea plantelor. După originea, dezvoltarea, forma şi funcţiile lor se disting următoarele tipuri de rădăcini: normale, adventive şi metamorfozate.

Rădăcinile normale provin din radicula embrionului şi se întâlnesc la

plantele floricole obţinute din seminţe. În funcţie de raportul dintre rădăcina principală şi cele secundare se deosebesc trei tipuri: pivotante, fasciculate şi rămuroase. Dimensiunile rădăcinilor, modul de ramificare, adâncimea la care pătrund variază de la o specie la alta şi depind şi de alţi factori (tipul de sol, gradul de aprovizionare cu apă şi substanţe nutritive etc).

Rădăcinile adventive apar după germinaţia seminţei, pe alte organe

vegetative decât rădăcina (tulpini, ramuri, frunze). În condiţii favorabile de umiditate, pe tulpinile aeriene de Monstera sau pe ramuri la Ficus rubiginosa, se formează numeroase rădăcini adventive. Pe tulpinile aeriene rădăcinile adventive se formează câte una la fiecare frunză, cum este la Philodendron sau mai multe la un nod, la Tradescantia. Rădăcini adventive sunt şi la cele care apar de pe tulpinile subterane (rizomi, tuberculi, tuberobulbi). Rădăcinile adventive care apar pe tulpinile aeriene îndeplinesc la unele plante floricole rolul de fixare pe suportul pe care cresc şi se înalţă continuu (Hedera, Vanilla). La unele specii de Ficus şi Monstera, rădăcinile
26

adventive ajung în sol, se îngroaşă şi ramifică, formând un sistem radicular foarte puternic, al cărui rol secundar este de proptire.
• Rădăcinile

metamorfozate şi-au modificat structura şi forma adaptându-

se la îndeplinirea unor funcţii speciale. Principalele tipuri de rădăcini metamorfozate sunt: - Rădăcini tuberizate. Funcţia lor principală este de depozitare a unor substanţe de rezervă (zaharuri, amidon, inulină etc.) şi pot fi întâlnite la unele plante bienale sau perene din zonele temperate. Astfel la Dahlia variabilis rădăcinile se îngroaşă mult şi capătă aspectul unor tuberculi de cartofi, cu deosebire că mugurii sunt plasaţi numai în zona coletului.. - Rădăcini asimilatoare sunt o adaptare rară, întâlnită la unele orhidee. Aceste rădăcini sunt foliacee, conţin cloroplaste şi îndeplinesc funcţia de asimilare. Ele nu au stomate, schimburile de gaze făcându-se la nivelul unor pneumatopode de tip special. Ele se întâlnesc şi la unele plante acvatice şi îndeplinesc atât funcţia de fixare şi absorbţie, cât şi pe cea de asimilaţie. - Rădăcini cu pneumatofori se întâlnesc la unele plante din regiunile tropicale sau mlăştinoase, la care de pe rădăcinile normale se ridică nişte radicele de o formă specifică, numiţi - pneumatofori. Aceştia asigură aerul rădăcinilor din sol, împiedicând asfixierea (realizează schimbul de gaze cu exteriorul). - Rădăcini înmagazinatoare de apă, constituie o caracteristică a rădăcinilor la Orchidaceae, Bromeliaceae din pădurile tropicale. Ele absorb şi acumulează vaporii de apă din atmosferă prin intermediul unui ţesut de consistenţă spongioasă, numit velamen radicum servind plantei în momentele critice. - Rădăcini simbionte, întâlnite la unele plante a căror rădăcini sunt lipsite de peri abosrbanţi, funcţia lor fiind îndeplinită de către ciuperci = micorize Astfel între rădăcinile multor plante floricole aparţinând familiei Orchidaceae şi Ericaceae, micoriza (simbioza între rădăcină şi ciupercă) este obligatorie şi condiţionează dezvoltarea plantei. Ciuperca furnizează plantei apa, sărurile minerale şi primeşte hidraţii de carbon. - Rădăcini cu muguri sau drajonate. Rădăcinile unor plante floricole au însuşirea de a forma muguri adventivi din care se dezvoltă lăstari numiţi drajoni şi care pot fi folosiţi pentru înmulţirea plantelor (Chrysanthemum, Aloe, Aralia). - Plante floricole lipsite de rădăcini. Lipsa rădăcinilor este o adaptare la mediu şi se întâlneşte în mediul acvatic. Absorbţia apei se face prin întreaga
27

suprafaţă a plantei (Ceratophyllum, Salvinia), prin rizom la unele orhidee şi prin tulpină la unele bromeliacee (Tillandsia usneoides). 3.1.2. Tulpina Sistemul aerian, cu părţile sale componente contribuie la întregirea aspectului estetic al plantelor. Tulpina îndeplineşte funcţia de susţinere a organelor de asimilaţie şi de reproducere şi conduce substanţele nutritive. Caracteristic pentru tulpină este prezenţa la noduri a mugurilor, organe ce dau naştere la noi creşteri. După poziţia de pe tulpină, mugurii sunt: terminali şi axilari, iar după organele la care dau naştere: vegetativi şi floriferi. Mugurii care pornesc în vegetaţie numai în cazuri speciale se numesc muguri dorminzi, iar cei care apar pe alte organe decât tulpina (pe rădăcină - Aralia; pe frunză Bryophyllum) se numesc adventivi. Tulpina este de regulă dreaptă, având o formă cilindrică sau cilindro-conică, ramificată (Cleome, Zinnia) sau neramificată (Palmieri). După modul în care trăiesc, tulpinile se împart în: supraterane (aeriene), subterane şi acvatice. A. TULPINI articulate. Tulpinile nearticulate sunt:

SUPRATERANE

(AERIENE) sunt cele mai răspândite, la plantele

decorative se întâlnesc aproape toate tipurile. Aceste tulpini pot fi nearticulate şi

caudexul - tulpină scurtă, cărnoasă, neramificată, plurienală, care se termină cu o axă floriferă articulată (Agave, Sepervirum); stipul - tulpină columnară, plurienală care are în vârf un buchet de frunze (palmieri, ferigi arborescente, Cycas);

Tulpini articulate, caracterizate prin internoduri lungi:
► ►

culmul sau paiul, caracteristic gramineelor decorative; calamusul, spre deosebire de primul, este plin cu măduvă spongioasă caulis, majoritatea tulpinilor verzi, puţin sclerificate, caracteristic pentru scapul, prezintă un singur internod complet lipsit de frunze (Tulipa,

(Cyperus);

plantele anuale sau bienale (Compositae, Labiatae, Umbeliferae);

Galanthus).
28

2). La orhidee (Cymbidium. În ei se depozitează substanţe de rezervă şi reprezintă singura parte vivace a plantei. În tulpina unor palmieri se depozitează de asemenea cantităţi considerabile de substanţe de rezervă. Asclepiadaceae). TULPINI se întâlnesc la unele plante floricole ierboase perene.1). pot produce noi indivizi (Lilium tigrium şi L. SUBTERANE Aceste tulpini sunt metamorfozate. adaptate la depozitarea substanţelor de rezervă. d) Tulpini cu rol de apărare. adaptându-se condiţiilor de mediu. la înmulţirea negativă şi la rezistenţa la condiţiile nefavorabile ale mediului. cele interne sunt cărnoase şi conţin substanţe de rezervă. uneori asemănătoare cu ale rădăcinilor. au suferit modificări ce le conferă posibilitatea îndeplinirii unor funcţii nespecifice. care după caz dau naştere la tulpini florale sau la bulbi de înlocuire. Dendrobium) tuberizarea se produce la nivelul unuia sau mai multor internoduri de la baza tulpinii. În bulb se deosebeşte un mugure terminal şi mai mulţi muguri axilari. Acestea sunt: Bulbii sunt microblaste cu frunze cărnoase în care se adună materiile nutritive de rezervă şi apă (fig. Spre deosebire de rădăcini prezintă muguri la subsuoara unor frunze rudimentare (scvame) şi nu au niciodată piloriză. Frunzele externe sunt uscate şi au rol de apărare. care au luat naştere prin modificarea unor ramuri scurte sau frunze (Asparagus. Cleome. c) Tulpini cu rol de înmulţire. Frunzele sunt în general solziforme sau transformate în ţepi (Cactaceae. Această funcţie este posibilă la acele tulpini care îşi dezvoltă foarte mult parenchimurile tuberizându-se. Pe rizomi se formează rădăcini adventive şi frunze rudimentare (fig. Peireskia). Euphorbiaceae. Aceste tulpini produc muguri axilari (tubercule sau bulbile). După forma frunzelor bulbii sunt tunicaţi şi solzoşi. b) Tulpini cu rol de depozitare. Sunt acele tulpini care au spini de diferite mărimi şi forme. Au forme şi mărimi diferite. care desprinşi de pe planta mamă.Tulpinile supraterane ale unor plante floricole. bulbiferum). Acestea sunt: a) Tulpini cu funcţii de asimilare se întâlnesc la plantele suculente la care sistemul foliar este mult sau mai puţin redus. funcţia asimilatoare fiind îndeplinită de tulpină. B. La un bulb se deosebeşte axa bulbului şi frunzele. Rizomii sunt tulpini formate din internoduri scurte (microblaste). 29 .

Cyclamen (fig. Alstroemeria (3). Tunicile externe sunt uscate. Bulbii solzoşi sunt caracterizaţi prin frunze mai mici care se acoperă parţial unele pe altele (Lilium candidum).). 2. Forma bulbilor la Hippeastrum (1). Narcissus (4) Bulbii tunicaţi sunt caracterizaţi prin frunze mari care se acoperă unele pe altele. Tulipa (2). Zantedeschia (2).Fig. la care frunzele sunt reduse la solzi mai mult sau mai puţin evidenţi. membranoase.3). Sansevieria (4). Rizomi de: Canna (1). Fig. 30 . Aspidistra (5) Tuberculii sunt microblaste groase. cele interne groase. bogate în substanţe de rezervă. cu substanţe de rezervă (Tulipa gesneriana. Polyanthes (3). Hyacinthus etc. 1.

majoritatea perene şi pot fi submerse. Acesta se poate forma la subsioara unei frunze (Colchichum sp.4. 31 . 3.Tuberobulbul este o tulpină metamorfozată asemănătoare tuberculului. Tuberobulbi de: gladiole (1). crocus (2) fresia (3) C. iar mai târziu un nou tuberobulb. Particularitatea acestor specii este prezenţa pe tulpini a unui ţesut cortical străbătut de canale sau lacune aerifere. învelită la exterior cu frunze uscate (fig. Fig. TULPINI ACVATICE se întâlnesc la plantele acvatice. Din aceste organe iau naştere tulpini florifere. Tuberculi de Cyclamen (1) şi Begonia tuberhybrida (2) Fig.).).) sau la vârful tuberobulblului mamă (Crocus sp. 4. nutante şi amfibice. La Gladiolus şi Fresia la nivelul tuberobulblului se diferenţiază rădăcini adventive contractile.

hastată. glabră. Suprafaţa limbului poate fi netedă. 7. păroasă.romboidală.reniformă.biparipenată. de înmulţire. absorbţie. 11. Frunza Frunza este un organ vegetativ. 2. metabolism.oblongă.eliptică.obovată. înmagazinare de apă şi substanţe de rezervă. 6. Consistenţa limbului poate fi: erbacee. 5. 9. Fig. pieloasă. 4. Pentru numeroase specii floricole frunza reprezintă un element decorativ important decorând prin formă.lineară.cordată.5 şi 6). Forme de frunze compuse 1. coriacee.imparipenată. 8. 5. lucitoare.trifoliată.1. Forme de frunze simple: 1. glaucă. iar cele metamorfozate sunt adaptate şi la alte funcţii secundare: de protecţie. La o frunză deosebim: limbul sau lamina. 6. Forma frunzei poate fi simplă sau compusă (fig. 7. 10. consistenţă şi culoare.spatulată. bogat în cloroplaste care ia naştere din tulpină şi îndeplineşte funcţiile de fotosinteză.ensiformă Fig. transpiraţie. mărime.lanceolată. membranoasă şi cărnoasă. 3. respiraţie. scabră (aspră).3. 6. peţiolul sau codiţa şi baza frunzei. 5.palmat-compusă 32 .3. 2-4 paripenate.

palmat-fidată. Se întâlnesc la cactuşi. obtuz. dilatat şi este prins la baza limbului. 6. Marginea frunzei 1. 3. Peţiolul sau codiţa poate avea diferite forme: cilindric. 9.Frunzele plantelor floricole pot avea baza limbului rotundă. Fig.palmat-sectată.frunzele s-au transformat total sau parţial în spini.cuspidată. 2.7). rotund. 7. iar cele mai mici la Tradescantia. sagitată. la Pelargonium spinossum. nuferi. Tot cu rol protector sunt bracteele florilor şi solzii mugurilor. mai rar pe faţa inferioară a lui. 5. sinuată) sau mai mari (penată sau palmată) (fig. Monstera.penat-partită. asimetrică vârfului limbului acut. Frunzele s-au adaptat la unele condiţii de mediu. cuneată. Colocasia. emarginat.bipenat-fidată Dimensiunile frunzelor diferă de la o specie la alta. crenată.lirată. hastată. 7.cranelată. Pelargonium peltatum).palmat-lobată. reniformă. 4. iar marginea limbului întreagă sau cu inciziuni mai mici (dinţată. Ţinând cont de aceste adaptări frunzele pot fi: a) cu rol protector . mucronat. acuminat. 33 . 8. serată. Peperomia. comprimat. caz în care frunza este peltată (Tropaeolum. Dintre speciile decorative frunzele cele mai mari se întâlnesc la palmieri. Dispoziţia frunzelor pe tulpină poate fi: alternă (la fiecare nod o frunză).dinţată. verticilată (la fiecare nod trei sau mai multe frunze) sau opusă (la acelaşi nod se inseră două frunze).

iar componentele tepalele se întâlnesc la: Tulipa. Agave).b) cu rol de agăţare . o parte din ele îşi au originea în primordii suplimentare formate pe receptacul. Anemone. în general verzi. androceu şi gineceu. Corola este formată din petale.nişe: Platycerium grande) în care se acumulează humus sau apă sau se îngroaşă foarte mult ca urmare a depozitării substanţelor de rezervă (Aloe. la Canna indica staminele sunt transformate în organe petaloide (staminodii).1.frunzele s-au transformat în cârcei. independent de primordiile staminelor. Petalele au forme foarte diferite: lanceolată. Corola. care pot fi libere (dialipetală) sau concrescute (gamopetală).2. obţinându-se florile involte. Este formată din peduncul. primul înveliş al florii este format din frunze modificate. caliciul dialisepal (Ranunculus). cu proprietatea de a se înfăşura în jurul unui suport pentru a susţine planta (Lathyrus. Lilium. Pisum. 3.2. Învelişul floral nediferenţiat în caliciu şi corolă se numeşte perigon. Paeonia. Astfel. La florile involte sau bătute nu toate petalele provin din transformarea staminelor. format din sepale care pot fi complet libere. concrescute. lineară. Orhidee. al doilea înveliş al florii. numite sepale. lobată sau pot fi transformate în cornete nectarifere (Aconitum) sau pinten nectarifer (Viola). Narcissus. la altele fiind provocat: Hyacinthus. Rosa. Ranunculus.frunzele prezintă forme (urne . axa florală (receptacol). Floarea Floarea se caracterizează printr-o specializare mai mare decât celelalte organe şi prezintă cel mai viu interes din punct de vedere estetic. Acest proces s-a produs la unele specii accidental. Caliciul. La unele specii floricole se constată metamorfoza unor organe florale interne. periant (caliciu şi corolă). este format din frunze modificate. 34 . c) cu rol nutritiv . Organele de reproducere 3. caliciul gamosepal (Primula). Clematis). în general colorate. numite petale. Învelişul exterior al florii este caliciul.

Majoritatea plantelor au florile grupate în inflorescenţe care. pleiochasiul (Euphorbia. diferită ca formă şi culoare. Salvia). spadixul (Anthurium. Inflorescenţele se împart după tipul de ramificaţie al axului în inflorescenţe simple (monopodiale sau simpodiale) şi inflorescenţe compuse. Astfel. Aristolochiaceae) şi perii secretori (Mentha. Gaillardia. Lavandula). din care două laterale identice ca mărime şi culoare şi una inferioară numită labelum. capitulul (Gomphrena. Originea succesiunii înfloririi este din centru la periferie. Dieffenbachia. racemul pentru Cruciferae. Convallaria. Monstera. Culoarea florilor are un efect deosebit de favorabil asupra psihicului uman. Myosotis). Verbena). Orchidaceae. Zantedeschia). dat de substanţele volatile (uleiuri esenţiale). la Hibiscus trianum înflorirea durează cca. la Hemerocallis fulva 24 ore. umbela (Pelargonium. Digitalis. calatidiul (antodiul) (Callistephus. depăşind axa principală. Primula). Inflorescenţele simpodiale. 35 . Fac parte următoarele tipuri: spicul (Althaea. Iris. 3 ore.La orhidee floarea este alcătuită din trei sepale colorate şi inegale ca mărime şi trei petale. iar pentru plantele cu polenizare entomofilă constituie un mijloc de atracţie a insectelor. Inflorescenţele monopodiale. Anemone nemorosa. sunt caracteristice pentru unele familii: umbela pentru Umbeliferae. Canna. Viola). Scabiosa). Axa principală îşi încetează creşterea şi poartă de obicei o floare. Hyacinthus. corimbul (Hydrangea. Printre acestea sunt: papile secretoare (Rosa. la Portulaca grandiflora circa 10 ore. Gerbera). Gypsophilla). Un element important în stabilirea valorii florilor îl constituie parfumul. racemul (Convallaria. O floare este solitară în cazul în care o tulpină sau o ramură se termină cu o singură floare (Tulipa. Dianthus. osmoforele (Araceae. monochasiul sau cima unipară (Gladiolus. La unele specii înflorirea are loc în timp relativ scurt în timp ce la altele durează mai multe zile. Viola). Galanthus) sau când este situată câte una la subsuoara frunzelor de pe tulpina floriferă (Vinca minor. Phlox). calatidiu (antodiu) pentru Compositae. la Papaver somniferum 2 zile. la Lilium candidum 6 zile. Fac parte următoarele tipuri: dichasiul sau cima bipară (Dianthus. la orhidee 15-20 zile etc. Un aspect important în viaţa unei flori îl constituie deschiderea corolei (înflorirea). Sedum). Centaurea. cima dihazială pentru Caryophillaceae etc. au axa principală cu creştere nedefinită şi mai dezvoltată decât axele secundare. Acele secundare îşi continuă creşterea.

3. Acestea sunt: spicul compus.ovoidă: Alyssum. de exemplu: corimb cu calatidii la Senecio cruentus şi Ageratum. folicula (Paeonia. La exterior sămânţa prezintă hilul (locul de prindere a seminţei de folicul) şi micr opilul (locul prin care străbate radicela în timpul germinaţiei). Albumenul sau endospermul secundar este partea seminţei care ia naştere din sacul embrionar şi constituie un ţesut de rezervă ce va hrăni embrionul. mezocarpul şi endocarpul care variază foarte mult în funcţie de tipul de fruct. Tagetes . Inflorescenţele mixte reunesc două tipuri de inflorescenţe. Petunia. lobelia) la seminţe foarte mari (unii palmieri).) şi mărimi foarte diferite. Delphinium).2. unul sau două cotiledoane şi epicotil.sferică: Lathyrus. reniforme. Digitalis . umbela compusă. baca (Asparagus). abia observabile cu ochiul liber (orhidee. Se deosebesc de inflorescenţele simple prin gradul mai mare de ramificare. Principalele tipuri de fructe cunoscute la plantele decorative sunt: achena (Tagetes). sistemul lor de ramificare se repetă. Cheiranthus.2. de la foarte mici. embrion şi albumen sau endosperm secundar. silicva (Mattiola). Seminţele pot avea forme variate (sferice. Viola. păstaie (Lathyrus odoratus).fusiformă: Ageratum. • Însuşirile fizice ale seminţelor sunt: forma.cordiformă: Celosia 36 Forma . nucula (Tropaeolum). la care participă într-o oarecare măsură şi celelalte elemente florale.L .neregulată: Calendula . . Fructul şi sămânţa Fructul este gineceul transformat în urma procesului de dublă fecundaţie. mărimea.ovală: Antirrhinum.l . begonia. Portulaca . Embrionul este format din hipocotil.raport . ovoidale etc. culoarea. O excepţie în acest sens o prezintă sămânţa de orhidee care nu are endosperm secundar.Inflorescenţele compuse. Centaurea. Cosmos. Begonia. Myosotis . La un fruct deosebim trei părţi: epicarpul.grosime . capsula (Papaver). care reprezintă primordiile viitoarei plante. Sămânţa se dezvoltă din ovulul fecundat şi este formată din tegument. muchiate.

9.foarte mari: Phoenix. 7. Godetia .foarte mici şi mici. 6.brun roşcată: Alyssum . Zinnia Luciu: . Antirrhinum.cenuşie: Centaurea.tipuri de inflorescenţe simple şi mixte. Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 37 . sub 1. Frunza. Petunia .brună: Gazania.5-3 mm: Gypsophilla. alcătuire şi clasificare funcţională. Cosmos.neagră: Ageratum.mijlocii -1.5 mm: Begonia. Antirrhinum.pronunţat: Celosia.peste 3 mm: Tagetes. Zinnia . Lupinus. Lobelia. Phlox. Element decorativ şi frunze metamorfozate.cafenie: Gaillardia . Tulpini metamorfozate de plante decorative. Tulpina plantelor decorative: funcţii şi alcătuire. Lobelia ..reniformă: Gypsophilla. culoare. Tagetes . 8. structură. Funcţii. Portulaca Arhitectura tegumentului Chestionar de autoevaluare 1. simetrie. Mărimea: .alcătuire. Papaver . Floarea .mat: Phlox. 3. Floarea .roşcată: Begonia . forma. Celosia . 4.cilindrică: Verbena .galben brun: Calendula . Rădăcina la plantele decorative: funcţii şi clasificare 2. Fructul şi sămânţa plantelor decorative. etc.şters: Centaurea .mari .brun cenuşiu: Salvia. Culoarea tegumentului la maturitatea fiziologică: . Frunza.

reducerea. gen (chiar soi) şi faza de creştere şi dezvoltare . minim şi maxim. considerat ca valoare optimă şi care se află între două praguri de toleranţă. 38 . aerul şi substratul de cultură. Factorii de mediu . iar valorile în afara acestui interval determină moartea plantelor.absenţa.dirijarea lor în spaţii protejate în conformitate cu cerinţele plantelor. lumina. Factorii ecologici care constituie cadrul de viaţă al plantelor sunt: temperatura. apa.plantele au cerinţe diferite în funcţie de origine. excesul unuia din factori duce la dezechilibre .acţionează în complex şi într-o strânsă interdependenţă .CAPITO LU L 4 RELAŢIILE PLANTELOR FLORICOLE CU FACTORII ECOLOGICI Plantele se dezvoltă normal dacă fiecare factor este asigurat la un anumit nivel cantitativ.

decolorate şi sensibile la boli şi dăunători.0. În general plantele au nevoie de lumină încă de la răsărire. Gazania. Petunia).1.000-50. Verbena. Lumina Lumina influenţează direct creşterea şi dezvoltarea plantelor fiind izvorul de energie pentru procesul de fotosinteză şi indirect acţionează asupra altor procese precum absorbţia apei.19% reflectată .  iubitoare de semiumbră şi umbră (schiofile).000-20.31% traversează frunza . a substanţelor nutritive. Kalanchoe.lungimea de undă. Aspidistra.lipsa produce . când încep să se hrănească singure. Phlox.etiolarea.4. durata de iluminare . Excesul de lumină la unele plante poate duce la decolorarea frunzelor (Saintpaulia.clorozare (Saintpaulia). Salvia. ferigi.excesul produce .66% fotosinteză .48% transpiraţie . Saintpaulia.000 lucşi). orhidee. arsuri pe frunze În funcţie de pretenţiile faţă de intensitatea luminoasă speciile floricole se împart în:  iubitoare de lumină (heliofile) care solicită între 30. florile rămân mici. Marantha. Begonia) sau la avortarea bobocilor (Gloxinia). În faza de repaus lumina se reduce parţial sau total în funcţie de profunzimea repausului. Cultura acestora se dirijează astfel ca înflorirea să aibă loc vara. de formare a bobocilor şi înflorire solicită lumină multă. Dacă nu se asigură lumină suficientă planta formează lăstari subţiri. Nu suportă acţiunea directă a soarelui şi sunt puţine la număr (Fittonia. stagnarea vegetaţiei şi a înfloririi . Nevoia plantelor faţă de intensitatea luminoasă variază în raport cu faza de vegetaţie şi lucrările agrotehnice aplicate asupra plantelor. Energia radiată este folosită . În cultura plantelor floricole. Acestea se dezvoltă şi înfloresc la o intensitate luminoasă redusă (10. a schimbului de gaze. factorul lumină interesează sub aspectul: intensităţii (care se măsoară în lucşi). La 39 . când intensitatea luminoasă atinge valori maxime. apoi în fază de răsad. crinul de toamnă). Gladiolus.000 lucşi şi care se dezvoltă foarte bine la lumină solară directă (palmieri.

Cineraria hybrida. La această grupă aparţin majoritatea plantelor anuale. bienale. Sinningia hybrida). are următoarele influenţe asupra plantelor: 40 . Această durată condiţionează şi alte procese fiziologice cum sunt: repausul mugurilor. butăşire. Tabelul 1 Plante sensibile la fotoperiodism (BOSSARD. solicită o perioadă de iluminare de până la 12 ore şi provin din zonele tropicale şi subtropicale (Chrysanthemum. Reacţia plantelor faţă de durata zilelor şi nopţilor se numeşte fotoperiodism. după care înfloresc indiferent de durata de iluminare. 1960) Plante de zi lungă Aster amelus Aechmea fasciata Begonia tuberhyrida Calceolaria hybrida Calendula officinalis Callistephus chinensis Gladiolus gandavensis Lathyrus odoratus Lilium longiflorum Matthiola annua Scabiosa purpurea Sinningia hybrida Plante de zi scurtă Begonia Gloire de Lorraine Catuşii Chrysanthemum indicum Cosmos bipinatus Crassula coccinea Euphorbia fulgens Kalanchoe blossfeldiana Euphorbia pulcherrima Freesia hybrida - Lumina acţionează asupra plantelor în mod diferit şi în funcţie de lungimea de undă care se exprimă în nanometri (nm = 10–9m).fel se va reduce lumina câteva zile după repicare. căderea frunzelor. Durata de iluminare prezintă deosebită importanţă în dezvoltarea plantelor floricole. Dianthus).SONIA. perene şi unele specii cultivate în seră (Cyclamen. formarea bulbilor. mărimea celulelor. GUSTAV SCHOSER (citat de V. plantarea la ghivece şi transplantare. Poinsetia. Kalanchoe. 1971) arată că lumina în funcţie de lungimea de undă. Freesia) (tabelul 1)  plante intermediare şi plante indiferente care au nevoie de o perioadă de 8 ore de iluminare zilnică.  plante de zi scurtă. După criteriul reacţiei fotoperiodice plantele floricole se pot grupa în trei categorii:  plante de zi lungă care solicită o durată de iluminare de 13-14 ore şi chiar mai mult pentru a înflori (Begonia tuberhybrida.

reducerea fotoclorofiliană. Toate aceste procese au loc la anumite nivele de temperatură. germinaţia seminţelor. cuprinse între 0°C şi 40°C. 400-450 nm . cerinţelor plantelor. Sursa naturală de energie este radiaţia solară. 4.sinteza clorofilei.nu mai există acţiune formativă asupra plantelor Pentru corectarea luminii naturale cultivatorul poate interveni conform creşterea vegetativă prin mărirea celulelor (întindere şi divizare). sinteza clorofilei. fotoperiodismul. antocianului. fructificarea).• • • etiolarea. sinteza peste 800 nm . superioare. însă. după mai multe procedee:  alegerea timpului optim pentru producerea materialului săditor  aplicarea luminii artificiale. 41 . Scurtarea zilei se face cu 2-3 ore înainte de sosirea nopţii şi prelungirea nopţii cu 1-3 ore în perioada dimineţii. Temperatura Temperatura influenţează direct desfăşurarea proceselor fiziologice (fotosinteză. Pentru ca plantele de zi lungă să înflorească în condiţii de zi scurtă se poate interveni astfel: prelungirea zilei până la necesarul optim al plantei cu o sursă de iluminat menţinerea plantei la lumina zilei şi întreruperea nopţii prin iluminat artificial. se procedează la scurtarea zilelor lungi din cursul verii prin întunecarea culturilor (acoperirea cu pânză neagră. 350-400 nm . creşterea vegetativă. cultivate în condiţii de zi lungă.reducerea fotosintezei şi fotomorfozei. 600-700 nm . înflorirea. 700-800 nm . respiraţie. are loc creşterea vegetativă.favorizează fotoperiodismele. fotoperiodism. împiedică 500-600 nm .2. absorbţia apei şi substanţelor minerale) cât şi parcurgerea diferitelor fenofaze (germinarea. care. fotosinteza. • • • • sub 350 nm .distrugerea acizilor nucleici.suspendă germinaţia. transpiraţie. material plastic opacizat). nu trebuie să fie prea intensă. timp de 2-5 ore La plantele de zi scurtă.

majoritatea plantelor din climatul temperat (Callistephus. Astfel. unele specii de cactuşi pentru a înflori. Hemerocallis). c) Anotimp. datorită luminii. funcţiile plantei sunt mai active.  plante cu cerinţe mici. Iarna. având în vedere că în timpul zilei. Plantele floricole. originare din zonele tropicale şi subtropicale (Coleus. pentru desfăşurarea normală a ciclului biologic. unele orhidee. în funcţie de care plantele se grupează astfel:  plante cu cerinţe mari faţă de temperatură. d) Fenofaza. iar cele subtropicale la 8-10°C. datorită luminozităţii reduse. 42 . nevoia de căldură este mică. Diferenţa temperaturii dintre zi şi noapte se recomandă să fie de 2-5°C. au nevoie de diferenţe între zi şi noapte de 15-35°C. mugurii floriferi la hortensia se formează la 16-18°C.  plante cu cerinţe medii. în funcţie de specie poate fi cuprinsă între 1000-4000°C. Locul de origine determină anumite cerinţe faţă de temperatură. Astfel. au nevoie de o sumă globală de temperatură anuală care. Cerinţele plantelor floricole faţă de temperatură diferă în funcţie şi de fenofază. Temperatura va fi mai mică cu 2-3°C în zilele cu cerul acoperit. deci nevoia de temperatură mai mare. Temperatura ca factor de viaţă al plantelor are o mare importanţă şi la nivelul sistemului radicular (în sol). iar cei de azaleea la 6-8°C. b) Variaţia diurnă şi gradul de nebulozitate. bromelii). faţă de zilele cu cer senin. Pragul de toleranţă şi valoarea optimă diferă în cadrul speciei de la fenofază la fenofază.Cerinţele plantelor floricole faţă de temperatură diferă în funcţie de: a) Specie. dar maturarea şi dezvoltarea lor în continuare necesită o temperatură de 2-4°C timp de 25-30 zile. de aceea plantele tropicale de seră sau apartament pot ierna la 16-18°C. Această variaţie sezonieră are mare importanţă în diferenţierea mugurilor floriferi şi evoluţia lor în continuare până la înflorire. primordiile florale din bulbii de lalele se formează la 23-28°C în timp de 45-60 zile. Dieffenbachia. Diferenţele de temperatură diurnă reprezintă pentru unele specii floricole condiţia esenţială a înfloririi. repartizată în sume de grade de temperatură pentru fiecare fenofază. ferigi. care îşi au originea în zonele alpine.

protejarea cu frunze. Aceste plante au frunzele mari.e) Temperatura solului are o mare importanţă pentru reuşita unor culturi. atât pentru absorbţia din sol şi transportul substanţelor nutritive. Speciile din zonele periodic secetoase sunt adaptate acestor perioade prin organe subterane (bulbi. aspersiune. care variază de la 20% pentru sol nisipos până la 1100% pentru turbă. 4. În spaţiile adăpostite căldura se asigură cu ajutorul instalaţiilor de încălzire.3. Pentru micşorarea efectului temperaturilor scăzute se poate interveni prin: protejarea cu folie de polietilenă. Apa Apa este un factor indispensabil vieţii plantelor. unde trebuie să fie un conţinut optim în funcţie de cerinţele fiecărei plante. Colocasia. Micşorarea efectului temperaturilor prea ridicate se face prin umbrire cu humă sau plase de rafie. Gerbera. temperatura solului trebuie să fie de 20°C. rizomi). coriaceu. pentru Primula obconica 18°C. care trăiesc în stare naturală în regim cu umiditate mare în sol şi atmosferă. iar pentru Primula malacoides 15°C. Cantitatea de apă reţinută în sol diferă în funcţie de capacitatea de câmp. Anthurium. fumigaţie. de la 8-12% (în seminţe) la 85-95% (în fructe sau rădăcini). 43 . Conţinutul în apă al organelor vegetale este diferit. pentru Fuchsia 19°C. iar cantităţile de apă sunt diferite în funcţie de faza de creştere şi dezvoltare. aerisirea. cu limbul neted. cât şi pentru o serie de reacţii chimice complexe legate de metabolism. plantele floricole şi-l asigură din sol sau atmosferă. pentru Anthurium. amplasarea culturilor în expoziţie nordică sau vestică. Plante ca Monstera. Cantitatea de apă necesară plantelor floricole este determinată de o serie de factorii: Specia şi originea. solicită apă multă şi în condiţiile de cultură de la noi. tocuri de răsadniţă. folosind ca agent termic apa fierbinte. Astfel. paie. Codiaeum. pulverizarea apei pe plante. lucios. Necesarul de apă pentru o bună desfăşurare a ciclului biologic. pe sol. Mijloace de corectare a temperaturii. Zantedeschia.

Necesarul de apă pentru o plantă este foarte diferit în funcţie de fenofază. datorită proceselor intense de transpiraţie se va mări cantitatea de apă.Speciile din zonele secetoase au pretenţii foarte reduse faţă de cantitatea de apă. Administrarea raţională a apei în cultura plantelor floricole presupune cunoaşterea şi respectarea unor reguli şi anume: Stabilirea cantităţii optime de apă pentru fiecare plantă se face ţinând cont de toţi factori de mediu. în special transpiraţia. Astfel. pentru germinare apa necesară îmbibării seminţelor variază de la 30% la peste 100%. Umiditatea atmosferică trebuie corelată cu cerinţele plantelor care. Temperatura mediului şi intensitatea luminii. Starea sănătăţii constituie condiţia necesară pentru consumul specific al plantei faţă de apă. necesită udări mai dese. Sistemul de cultură. Acest lucru se explică prin intensificarea tuturor proceselor fiziologice. evoluţia condiţiilor de mediu. 44 . 85% UR. apa se administrează în cantitate mică. ca să scadă în timpul înfloritului. Se are în vedere că excesul şi deficitul de apă sunt la fel de dăunători. consum ce se diminuează la plantele bolnave. Majoritatea plantelor de apartament pretind 75% UR. Cerinţele se menţin mari şi în faza de răsad şi plante tinere. decât pe solurile grele unde se udă mai rar şi cu cantităţi mai mici. Solurile uşoare a căror permeabilitate este mai mare. Plantele cultivate la ghiveci necesită mai multă apă decât plantele cultivate în câmp. în timp ce pentru cactuşi şi plante suculente. Frecvenţa administrării apei se face în funcţie de specie. plantele epifite au nevoie de o atmosferă mai umedă. modul de cultură. Sistemul radicular şi aerian influenţează cantitatea de apă necesară pentru o plantă. puţine. cărnoase sau pubescente sau chiar dispariţia frunzelor la unele dintre ele (cactuşi). unde apa poate fi suplinită de apa care urcă prin capilaritate din straturile mai adânci ale solului sau din stratul freatic. au pretenţii diferite. cu atât cantitatea de apă necesară plantelor este mai mare şi invers. Faza de creştere şi dezvoltare. în funcţie de origine. pe când vara. anotimp. care este mai bine asigurat de un sistem radicular proporţional dezvoltat şi invers. în sensul că un sistem aerian voluminos este corelat cu un consum mai mare de apă. În condiţii de lumină scăzută şi temperatură redusă (iarna). stadiul de dezvoltare al plantei. Tipul de sol. Cu cât aceşti factorii au valori mai mari. valorile de 50-55% sunt normale. ele prezentând: frunze mici.

Într-un sol bine structurat. Atunci când procentul scade. Foarte sensibile la udatul cu apă rece sunt Camelia. 21% oxigen. poate determina putrezirea rădăcinilor sau căderea florilor. îmbogăţirea CO2 are drept consecinţe: dezvoltarea randamentului. îmbunătăţirea calităţii. intensitatea fotosintetică poate fi mărită de 2 sau 3 ori când conţinutul de CO2 ajunge până la 0. Prezenţa lui în sol este indispensabilă vieţii rădăcinilor şi dezvoltării în ansamblu al plantelor şi este determinată de porozitatea substratului. dezvoltarea substanţei uscate a plantei. Aerul prin componentele de bază este foarte necesar şi la nivelul sistemului radicular al plantelor. materii organice. compacte. Modul de administrare se face în funcţie de locul de cultură. Gloxinia.01%.4. furtunul. creşterea este încetinită sau chiar se opreşte dacă atinge pragul de 0. nisip. pentru a asigura o bună dezvoltare a rădăcinilor şi o activitate corespunzătoare a microorganismelor. dăunătoare. iar din punct de vedere practic. Folosirea apei prea calde este. aerul care circulă are o compoziţie asemănătoare celui din atmosferă. iar pentru cele din câmp dimineaţa şi seara. prin aspersiune. respectarea proporţiei în care diferitele componente sunt recomandate 45 . Perioada de udare în cadrul unei zile: pentru culturile de seră udatul se recomandă a se face înainte de masă. mraniţă sau turbă pentru îmbunătăţirea structurii solului. pentru oxigen şi azot. În general. cu picătura. de asemenea. 0. 4. creşterea conţinutului în CO2 se reflectă la majoritatea speciilor în: creşterea suprafeţei foliare. Gerbera. precocitatea înfloririi.Calitatea apei de udat se exprimă prin conţinutul de săruri şi temperatură.15%. aerul trebuie să ocupe 32-34% din volumul acestuia. Conţinutul normal în CO2 al aerului este de 0. adăugarea de nisip. Udarea cu apă prea caldă provoacă o creştere rapidă a plantelor dar în defavoarea înfloritului.03%. în special dacă se foloseşte în perioadele reci. iar în cazul culturilor la ghivece.03% CO2 şi alte gaze în concentraţie foarte mică. În substratul de cultură. Aerul Aerul atmosferic acţionează asupra plantelor prin gazele pe care le conţine: 78% azot. dar este mai bogat în dioxid de carbon rezultat din descompunerea substanţelor organice. De aceea se recomandă. Dimpotrivă. Apa rece întârzie creşterea. în cazul solurilor grele. Saintpaulia. faza de vegetaţie şi se execută cu stropitoarea. specie.

substratul de cultură se identifică cu solul natural. Alături de aceste măsuri. Pământul de frunze provine din descompunerea frunzelor adunate toamna şi aşezate în platformă sau groapă. arţar. În serele mari. Aceste plante găsesc din punct de vedere al substratului de cultură. evitându-se formarea de curenţi. amestecul mai multor componente. alun dau un pământ de calitate superioară. adaus de mraniţă. cât şi cele chimice. relativ bogat în substanţe nutritive. condiţii optime. 4.5. ca substrat de cultură. 4. se folosesc ventilatoarele instalate frontal sau lateral. Speciile floricole cultivate în spaţii protejate necesită în marea majoritate a lor. trifoi). Împrospătarea aerului din sere se asigură prin deschiderea ferestrelor din pereţii laterali şi acoperiş. la nivelul sistemului radicular. primăvara în timp ce vara ferestrele rămân deschise permanent. de preferat cu plante furajere perene (lucernă. 46 . După 8-12 luni se va obţine pământul de ţelină. plop nu se recomandă.5. nuc. după care se aşează în platformă stropindu-se cu must de bălegar pentru îmbogăţirea în elemente nutritive.pentru fiecare specie în parte. pH-ul 6. moderne. bălegar etc.5-8. de culoare brună-cafenie. curăţirea ghivecelor de muşchi sau licheni. lucrări ca: afânarea permanentă a solului şi substratului. Componente utilizate în pregătirea substraturilor Pământurile horticole: Ţelina se obţine de pe terenurile înţelenite natural. iarna. nisip.1. în ceea ce privesc atât însuşirile fizice. Aerisirile se fac des şi de scurtă durată toamna. Pentru plantele floricole care în condiţiile ţări noastre se cultivă în câmp liber. Substratul de cultură Suportul material în care plantele floricole îşi fixează sistemul radicular şi unde găsesc substanţele nutritive este cunoscut în practica floricolă ca substrat de cultură. Frunzele de fag. În situaţii de excepţie se poate interveni pentru îmbunătăţirea acestor însuşiri prin amendamente. tei. contribuie la asigurarea unei oxigenări corespunzătoare. pe când frunzele de stejar. Brazdele înierbate se scot la adâncimea de circa 1015 cm.

Are slabă capacitate de reţinere a apei. Cea care provine din substratul bazal se află într-un stadiu mai avansat de descompunere cunoscută sub numele de turbă neagră (joasă). Vaccinium. afânat. Deasupra acesteia. Nu se va folosi pământul de pe terenurile erbicidate. Turba se formează prin descompunerea anaerobă a vegetaţiei acvatice şi a nămolului.). pH-ul acid (3-5) şi o capacitate de absorbţie a apei de circa 8-10 ori greutatea sa. sulfat de potasiu etc. Pământul de ericaceae. pH uşor alcalin. de culoare brună-negricioasă.5-6. cu o capacitate de reţinere a apei de 2-4 ori greutatea sa. Compostul se obţine din descompunerea aerobă timp de 2-3 ani a resturilor menajere şi de altă natură din gospodărie. Înainte de folosire obligatoriu se va cerne şi se va dezinfecta. 47 . Se obţine un pământ uşor. pHul acid (4. Scoarţa de copaci se utilizează mai ales la culturile de seră.  naturale): Substraturi organice naturale (pământuri Pământul de grădină.5 kg/m3 frunze) şi must de bălegar pentru a-i îmbogăţi fertilitatea. Mraniţa rezultă din descompunerea gunoiului de grajd pregătit în acest sens în platforme care se întorc cu furca de 1-2 ori pe an. permeabil cu aspect untos.). Descompunerea durează cel puţin 1 an până la 2-3 ani şi se obţine un pământ uşor. sărac în elemente nutritive. prin descompunerea speciilor de Sphagnum se formează turba roşie (înaltă). Polypodium sp. pH acid (sub 5). fie cu turbă şi se adaugă îngrăşăminte minerale (fosfat de amoniu.5). Azalee etc. de culoare brună-negricioasă şi pH-ul acid 3-4. flori) folosindu-se substratul de la suprafaţă (10-15 cm).5..Platformele se pregătesc prin adăugarea de var (0. Pământul de ferigi provine prin descompunerea resturilor vegetale a ferigilor care cresc în condiţii naturale în locuri umede. permeabil. Este vorba de pământul luat de pe terenurile cultivate (legume. bogat în elemente nutritive. În vederea utilizării ca substrat de cultură se compostează fie singură. etc. Se formează prin descompunerea în mod natural a resturilor vegetale căzute de la speciile Erica. După 2-3 ani se obţine un pământ de culoare închisă. umbroase (Aspidium sp. de culoare mai deschisă. Această turbă are culoare închisă şi pH slab acid până la alcalin.

se foloseşte pentru asigurarea drenajului sau în hidroculturi. În comerţ este cunoscută sub denumirile comerciale: GRODAN . Germania. prin polimerizare. rezultă prin tratarea termică la 1200-1800°C a rocilor vulcanice calcinate şi expandate şi măcinarea lor. Provine din râuri sau cariere şi are o granulometrie de 5-15 mm diametru. Are o structură foarte poroasă. se obţine în procesul de sinteză a ureei. pH-ul neutru şi o capacitate de reţinere a apei foarte redusă. pH neutru. Făgăraş. incinerate la 1000°C. se obţine din materiale plastice expandate. fulgi (4-12 mm).  Substraturi minerale tratate Perlitul. Are o bună capacitate de reţinere a apei.  Substraturi minerale naturale Nisipul cel mai bun este cel de râu. este un produs industrial pe bază de roci vulcanice (60%).  Substraturi organice de sinteză Hygromul (spuma de uree). Vermiculitul. iar pH-ul este variabil şi trebuie corectat în funcţie de cerinţele plantei. cu porozitate mare. 48 . Vatra Dornei. cele mai mici prezintă inconvenientul că se tasează foarte tare şi dăunează nivelului de aerisire. Are porozitate bună. calcaroase (20%) şi cocs (20%) obţinut prin tratarea termică la peste 1600°C. pH-ul 3 şi o bună capacitate de reţinere a apei (100% din greutatea sa). Are o bună capacitate de reţinere a apei (de 4 ori greutatea proprie). Pietrişul. porozitate mare. lipsit de materii organice. pH-ul 7-9.2 mm. CUTILENE şi se vinde sub formă de module protejate cu folie din plastic sau sub formă de cuburi. Se prezintă sub forma unor granule.7 mm şi grosime de 0. Biolastonul. este uşor şi nu conţine elemente nutritive. spongioasă.5-8 mm. Vata minerală. Pe plan mondial cele mai importante zăcăminte de turbă sunt în Rusia.5 şi capacitate de reţinere a apei de 70-80%. Se utilizează pentru a mări permeabilitatea substratului de cultură şi gradul de afânare şi ca substrat de înrădăcinare a butaşilor. late de 0. Suedia. se obţine din măcinarea rocilor pe bază de silicaţi de aluminiu şi magneziu. Dimensiunea granulelor de perlit este de 1. Styrommull (polistiren expandat). foarte uşoare.La noi în ţară sunt cunoscute turbăriile de la Huedin. Călăţele. grosier. fără calcar şi nămol. are la bază policlorura de vinil şi are forma unor ace de pin lungi de 4 cm. Canada şi SUA.

pământul de frunze.şi microelemente specifice şi după caz. mraniţă. La formarea amestecurilor se va avea în vedere cerinţele plantei faţă de masa volumetrică a acestuia şi care diferă de la specie la specie. dar sunt şi specii care preferă soluri acide: Hydrangea. Prin tratarea termică a argilei la 1100°C se obţine o granulometrie de 2-16 mm care se spală înainte de folosire pentru a înlătura sărurile solubile pe care le conţine.Argila expandată. Astăzi se folosesc substraturi de cultură universale numite substraturi standard. cultura se numeşte hidroponică. în proporţie de 2:2:1:1. Majoritatea plantelor decorative cresc şi se dezvoltă bine în soluri neutre. pământ de frunze şi nisip. substratul de cultură este format din unul sau mai multe componente a căror proporţie este variabilă cu specia. În cultura florilor în spaţii protejate. Atunci când substratul este de origine minerală sau sintetic se practică folosirea termenului de cultură fără sol. Corectarea unui pH alcalin înspre acid se poate face prin adăugare de turbă înaltă (acidă) în proporţie de 1/3 până la 2/3 sau cu floare de sulf 45-60 g/m2. Acestea sunt formate din argilă granulată (50-70%). În cazul că plantele solicită un amestec greu. Erica sau soluri alcaline: cactuşii.5. se face prin administrarea de calciu.5. microfloră bacteriană. turbă (20-25%) şi nisip (5-10%). Hyacinthus. cretă. Prezintă o porozitate bună şi o capacitate de reţinere a apei de 15-16%.5 şi 8. se fertilizează ritmic cu soluţii nutritive care conţin macro. dolomită. acesta se poate face din pământ de ţelină. Pentru asigurarea plantelor cu substanţele necesare unei creşteri şi dezvoltări normale. iar raportat la suprafaţă 150-200 g/m2. Azaleea. Substraturile folosite în floricultură au pH-ul cuprins între 3.2. O atenţie deosebită se acordă verificării pH-ului la culturile în ghivece. Ridicarea pH-ului pentru obţinerea reacţiei neutre sau uneori slab alcaline. 4. iar când substratul este apa. În acest sens se adaugă carbonat de calciu sau cretă între 1-3 kg/m3. a cărui valoare indică concentraţia de ioni de H în stare liberă în soluţia solului. nisipul. unde acidifierea substratului se produce adesea datorită udărilor repetate. Reacţia substratului Reacţia substratului este exprimată prin pH. în proporţie de 3:2:2:1 sau în cazul unui substrat uşor se folosesc: muşchii. turba. 49 .

cuprul. se împart după starea fizică astfel: solide (cristalizate. iar după modul de acţiune: radiculare şi extraradiculare (foliare). Factorii de mediu prezentaţi se află într-o permanentă interacţiune între ei cât şi cu plantele floricole. Pentru o creştere şi dezvoltare normală. uneori de soi şi de fenofază. Efectul lor nu poate fi apreciat decât în contextul acestor interacţiuni şi în nici un caz separat. avem îngrăşăminte organice proaspete. zincul. În situaţia când unul din elementele necesare unei hrăniri echilibrate lipseşte sau se află în cantitate prea mică. atât cele simple cât şi cele complexe. litiul). calciul. În cazul în care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc.5. borul.5. plantele trebuie să găsească elementele minerale în substratul de cultură într-o anumită cantitate şi proporţie. 50 . fermentate şi mraniţă. Şi într-un caz şi în altul trebuie să se intervină pentru restabilirea echilibrului. Îngrăşămintele chimice. Efecte negative se constată şi când elementele nutritive se află în cantităţi mult mai mari decât cele optime. pleavă. în caz contrar planta este în pericol să moară.3. granulate) şi lichide. fosforul. dar şi o serie de microelemente (aluminiul. manganul. în funcţie de specie. semifermentate. paie. magneziul). frunze). avem posibilitatea de a-l completa sau corecta prin administrarea de îngrăşăminte.4.4. Cerinţele plantelor floricole faţă de elementele nutritive sunt foarte diferite. În funcţie de cât timp au stat la fermentat. fierul. Îngrăşăminte folosite în floricultură Plantele floricole îşi iau elementele nutritive din substratul de cultură atunci când acesta este solul natural sau un amestec din componente naturale. 4. Conţinutul solului în elemente nutritive Elementele de bază care constituie hrana plantelor sunt macroelementele (azotul. siliciul. potasiul. Îngrăşămintele sunt substanţe chimice (simple şi complexe) sau organice care conţin unul sau mai multe din elementele necesare hrănirii plantelor. Îngrăşămintele organice se obţin în urma fermentării în platforme a dejecţiilor animale amestecate cu diferite resturi vegetale (coceni. planta suferă şi se manifestă carenţa respectivă.

5.5.. Îngrăşămintele complexe. prin caracterul lor intensiv. se face pe baza datelor de laborator care stabilesc nivelul de substanţe nutritive existente în sol la acel moment. iar la cele perene 60-80 kg/ha s. conţin mai multe elemente în cantităţi diferite în funcţie de formula fiecărui îngrăşământ. Lucrarea constă în administrarea unei cantităţi de gunoi de grajd de 40-50 t/ha.Îngrăşămintele simple dau posibilitatea de a administra separat fiecare element în funcţie de necesităţi. P. La administrare aceste îngrăşăminte se diluează cu 5-10 părţi de apă. Culturile floricole. 51 . în anumite cantităţi considerate optime.a.5.1. la care se adaugă îngrăşăminte chimice dizolvate anterior. Îngrăşămintele foliare includ îngrăşămintele lichide destinate pentru aplicarea foliară. Fertilizarea de bază a culturilor floricole în câmp se aplică înaintea ciclului de producţie. au un consum ridicat de substanţe nutritive. odată cu lucrările de pregătire a terenului. Dintre îngrăşămintele chimice se administrează cele cu fosfor şi potasiu. K şi un număr mare de microelemente. astfel că fertilizările urmăresc satisfacerea necesarului de substanţe nutritive pentru plante. 4. Fertilizarea culturilor floricole în câmp Cantităţile de îngrăşăminte ce urmează a se aplica solurile unde se înfiinţează culturi floricole. care sunt mai puţin solubile şi sunt mai puţin levigate.a. Această cantitate se poate reduce cu o treime până la jumătate în cazul în care se administrează şi îngrăşăminte chimice. Îngrăşămintele organo-minerale se obţin prin strângerea în bazine a mustului de grajd sau cel rezultat de la platformele de compostare a gunoiului. 4. Administrarea îngrăşămintelor cu fosfor la plantele floricole anuale se face în doze anuale de 40-60 kg/ha s. pentru a creşte şi a se dezvolta normal au nevoie de o serie de elemente minerale. Acest lucru se realizează prin fertilizarea de bază şi fertilizarea din timpul perioadei de vegetaţie (fazială).5. Fertilizarea în floricultură Plantele floricole. Sunt compuse din amestecuri de săruri minerale perfect solubile ale macroelementelor N. cât şi menţinerea unui raport optim între elemente.

gerbera). 52 . 4.2. Administrarea îngrăşămintelor se poate face în stare solidă sau lichidă. iar după administrare se face o nouă udare. gerbera). Fertilizarea fazială a culturilor floricole de câmp se face după ce în prealabil solul a fost bine umectat. Cantitatea de soluţie administrată depinde de mărimea plantelor şi frecvenţa îngrăşărilor. concentraţia este mai mică 0. primula. iar pentru cele perene 150-200 kg/ha. frezia. cineraria).05-1% numărul de fertilizări fiind mai mare. plantele floricole se cultivă direct la sol (garoafe. crizanteme.5. la intervale de 1015 zile a unor soluţii cu concentraţia de 0. Fertilizarea culturilor floricole în spaţii protejate În spaţiile protejate. în funcţie de cerinţele fiecărei fenofaze şi de cerinţele speciei.5. în diverse vase de cultură (ciclamen. Îngrăşămintele solide se administrează prin împrăştiere pe toată suprafaţa sau pe rigole deschise în apropierea rândurilor.1-0.05% pentru microelemente. Pentru plantele care se cultivă la sol în spaţii protejate se administrează între 120-150 t/ha gunoi de grajd bine descompus şi 100-120 t/ha turbă.5% în cantitate de 2-3 litri la metru liniar. În cazul aplicării îngrăşămintelor în apa de irigat. în substraturi pe mese (asparagus. Sunt necesare în felul acesta 250-1000 litri soluţie la un hectar cultură. Administrarea îngrăşămintelor chimice se face prin împrăştiere şi încorporare în sol odată cu mobilizarea acestuia. Fertilizarea se execută în mai multe etape. Pentru completarea deficitului de macroelemente se folosesc îngrăşăminte chimice simple. 7 g superfosfat şi 3 g sare potasică Îngrăşămintele se pot aplica şi sub formă de soluţie. La 1m2 se administrează 10 g azotat de amoniu.Potasiul se recomandă în doze de 120-140 kg/ha pentru speciile anuale. În acest caz concentraţia este de 0.3% (1-3 g/l) pentru macroelemente şi de 0. De mare efect în cultura plantelor floricole sunt fertilizările extraradiculare. Fertilizarea de bază a substratului se aplică în momentul când se face pregătirea acestuia şi se are în vedere conţinutul în elemente nutritive stabilit prin analize de laborator. Se recomandă aplicarea din faza de 5-6 frunze.2-0.

Fertilizarea de bază a substratului pentru cultura plantelor floricole cultivate în diverse vase se face în momentul pregătirii acestor amestecuri. În cazul când fertilizarea nu se face ţinând cont de analizele de laborator. Amestecul se omogenizează şi se păstrează 10-14 zile în locuri ferite de precipitaţii şi îngheţuri. permeabilitatea). În cazul aplicării îngrăşămintelor în apa de irigat.3% (1-3 g/l) pentru macroelemente şi de 0. la intervale de 1015 zile a unor soluţii cu concentraţia de 0.5% în cantitate de 2-3 litri la metru liniar.05-1% numărul de fertilizări fiind mai mare.2-0. Fertilizarea fazială a culturilor floricole de câmp se face după ce în prealabil solul a fost bine umectat.05% pentru microelemente. concentraţia este mai mică 0. Cantitatea de soluţie administrată depinde de mărimea plantelor şi frecvenţa îngrăşărilor. De mare efect în cultura plantelor floricole sunt fertilizările extraradiculare. Se recomandă aplicarea din faza de 5-6 frunze. 250-250 kg sulfat de potasiu şi 150 kg sulfat de magneziu. Fertilizarea se execută în mai multe etape. capacitatea de câmp. Îngrăşămintele solide se administrează prin împrăştiere pe toată suprafaţa sau pe rigole deschise în apropierea rândurilor. Administrarea îngrăşămintelor se poate face în stare solidă sau lichidă. se aplică la un hectar de seră între 600-800 kg superfosfat. făcându-se în caz de nevoie intervenţiile de corecţie. iar după administrare se face o nouă udare. Valorile obţinute se compară cu cerinţele plantei ce urmează a se cultiva în acest amestec. urmând a fi introduse în stratul de 10-15 cm de la suprafaţă prin lucrarea făcută cu freza. Simptome ale carenţei în nutriţie 53 .Acestea se administrează prin împrăştiere după dezinfecţia aplicată solului. Administrarea îngrăşământului se face prin împrăştiere în timp ce substratul se amestecă. La 1m2 se administrează 10 g azotat de amoniu. În acest caz concentraţia este de 0.1-0. în funcţie de cerinţele fiecărei fenofaze şi de cerinţele speciei. Când substratul se consideră bine omogenizat se recoltează probe şi se fac determinările pentru elementele nutritive esenţiale. Sunt necesare în felul acesta 250-1000 litri soluţie la un hectar cultură. 7 g superfosfat şi 3 g sare potasică Îngrăşămintele se pot aplica şi sub formă de soluţie. Proporţia de participare a componentelor la formarea amestecului de pământ va avea în vedere în primul rând realizarea însuşirilor fizice (masa volumetrică.

4. Rolul temperaturii şi cerinţele plantelor decorative faţă de ea. Durata luminii şi rolul ei în viaţa plantelor floricole. care pot crea confuzii. Corectarea umidităţii atmosferice şi din sol. Ce este solul şi substratul de cultură în viaţa plantelor decorative? 12. 2. Fertilizarea de bază şi fazială la plantele floricole cultivate în câmp 17. Aceasta se manifestă prin modificări în creştere. excesul unui element sau un raport neconvenabil între două sau mai multe elemente pot să dea simptome identice. Cu toate acestea. 7. Reguli pentru administrarea apei la plantele decorative. parazitară sau fizică. Intensitatea luminii . Însuşirile fizice şi chimice ale substratului. 13. Rolul oxigenului şi dioxidului de carbon din atmosferă în viaţa plantelor. Fertilizarea de bază şi fazială a plantelor floricole cultivate în spatii protejate. ce îngreunează diagnosticarea. Substraturi de cultură pentru plantele decorative 15. Factorii de care depinde necesarul de apă al plantelor decorative. Îngrăşăminte utilizate în floricultura 16. Care sunt componentele substratului? 14. Prin ce măsuri practice se dirijează nivelul de temperatură. Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 54 . greutate şi aspectul plantei. Măsuri practice de corectare a nivelului de lumină. 9. 5.Insuficienţa unui element în mediul nutritiv afectează dezvoltarea şi chiar viaţa plantei. 8. Mai mult. 11. anumite semne vizuale caracteristice deficienţelor de nutriţie stau la baza corectării substratului de cultură. Simptomele exterioare stau la baza diagnosticării sării de nutriţie şi mai ales a unor dezechilibre ce se pot produce. 10. Din păcate acestea se pot confunda uneori cu o serie de simptome de natură patologică.rol şi necesarul plantelor decorative. Chestionar de autoevaluare 1. 6. ceea ce demonstrează o alterare a metabolismului.

100 m2. sere de mari dimensiuni (1-6 ha) în care se cultivă simultan sau succesiv mai multe specii. Serele folosite în floricultură se clasifică astfel: a) După tipul constructiv:  sere individuale.  demontabile.1. Acestea au dimensiuni mici. palmieri.CAPITO LU L 5 SPAŢII PENTRU CULTURA PROTEJATĂ A PLANTELOR FLORICOLE 5. la care geamurile sunt nu pot fi demontate.  sere bloc. care sunt destinate unei singure culturi (trandafiri. formate din schelet fix. 55 . cca. b) După gradul de mobilitate:  sere fixe. crizanteme) sau pentru un grup de plante cu cerinţe asemănătoare (cactuşi. cu elementele scheletului care fac corp comun cu geamurile şi sere demontabile. Serele Serele sunt construcţii cu acoperişul şi pereţii din sticlă sau combinaţii din sticlă cu alte materiale transparente. în care se creează un climat artificial care oferă plantelor condiţii optime de creştere şi dezvoltare pe durata întregului an . garoafe. bromeliaceae).

este un tip aparte de seră. În aceste sere se asigură o umiditate atmosferică mare şi se cultivă orhidee. cu desfăşurarea spaţiului de cultură pentru a lăsa pe timpul verii culturile descoperite. Materialele plastice au căpătat o mare extindere chiar dacă sunt mai puţin bune decât sticla datorită transparenţei optime. pentru repausul unor specii: Azaleea. sera turn. Cactaceae). rezistenţei la tracţiune şi manipulării cu uşurinţă.  minerală. d) După substratul de cultură:  cu sol.  sere semicalde. Sticla este practic opacă radiaţiilor infraroşii care au o lungime de undă de peste 3 microni şi sunt emise de sol sau plante. Anthurium. Primula malacoides. Prezintă însă dezavantajul degradării lor datorită acţiunii conjugate a unui complex de factori climatici fizici şi mecanici. Bromeliaceae. pentru serele înmulţitor şi speciile tropicale.  sere reci. acesta este tipul clasic de sere în care cultura se efectuează în fără sol.  în plan vertical. În aceste sere se cultivă majoritatea speciilor cultivate pentru flori tăiate şi plante la ghivece decorative prin flori. care se pot deplasa dintr-un loc în altul pe şine. Polietilena lasă să treacă numai 75% din radiaţia vizibilă şi pierde cca. sere mobile sau rulante. Poliesterul şi PVC rigid au o transparenţă de numai 50-60% dar ca şi sticla sunt opace la radiaţiile infraroşii scurte. perlit. în care se realizează o temperatură de 12-18°C şi sunt prevăzute cu sisteme de umbrire şi aerisire. 5585% din radiaţia infraroşie emisă de plante şi sol iar căldura acumulată ziua se pierde noaptea. Pelargonium. Transparenţa ei la radiaţia vizibilă este mare. vermiculit). Materialele utilizate la acoperirea lor: Sticla. cu o temperatură medie de 18-20°C sau 25-30°C. cu temperatura medie de 6-10°C şi sunt destinate unor specii puţin pretenţioase la căldură (Senecio. pentru iernarea plantelor mamă de crizanteme. c) După regimul termic:  sere calde. Ferigi. sere în care cultura se efectuează pe un substrat artificial (vată solul serei. de 90% asigurând cel mai bun efect de seră. 56 . Se recomandă utilizarea sticlei de 3-4 mm grosime şi netedă . Gesneriaceae.

Aerisirea se face prin deschiderea geamurilor din acoperişul serei şi pe timpul verii şi a celor din pereţii laterali. mecanic sau automat. iar pe aceste conducte. sunt montate duze pentru dispersia apei. aerul cald. Aceste instalaţii sunt: Instalaţia de încălzire este destinată asigurării unei temperaturi corespunzătoare speciei cultivate. Pentru udatul prin aspersiune sunt montate conducte în lungul tronsoanelor.În construcţia serelor se folosesc următoarele elemente constructive:    fundaţia. fixează coama pe apei din ploi şi la susţinerea sproţurilor. jgheabul. pe acestea se fixează geamul. Serele asigură condiţii de cultură diferitelor plante floricole şi oferă posibilitatea unor culturi speciale datorită faptului că sunt echipate cu o serie de instalaţii. este acţionată manual. pisă de legătură între stâlpi. confecţionat din tablă zincată de 4 mm. Răsadniţele 57 . Dacă udatul se face prin picurare. Instalaţia de aerisire. Ca element termic utilizat pentru încălzirea aerului din sere se folosesc apa fierbinte sau sub formă de vapori. executată din beton armat. sunt fixate prin îmbinare de ferma. foloseşte la colectarea coama. element de susţinere. instalaţia prevede conducte şi picurători în funcţie de specia cultivată. asigură echilibrul şi rigiditatea distanţierul. asigură prinderea geamului în partea sproţurile.  superioară a acoperişului. din loc în loc. Pentru udatul cu furtunul se află robineţi la care se poate monta foarte simplu furtunul.  forma metalică cu ajutorul unei îmbinări simple sau înşurubări. confecţionat din tablă zincată de 3 mm.  scheletului. Instalaţia de udare diferă în funcţie de sistemul de administrare a apei. 5. confecţionate din metal sau lemn. din profil în formă de T. stâlpii de susţinere. confecţionaţi din oţel de forma unui dublu T. rezistenţe electrice.  coamă şi jgheab.2.

5 x 1 m şi se confecţionează din rigle cu secţiunea de 5. patul cald. îngropate. lungimea clasică de 4 m.5 x 4 m. reci semiîngropate.  după poziţia faţă de suprafaţa solului: răsadniţe la suprafaţă.Sunt construcţii simple care permit delimitarea unei anumite suprafeţe de teren şi a unui volum variabil de aer. precum şi de aportul caloric al radiaţiei solare. după gradul de mobilitate: mobile. curent electric. dale prefabricate. lăţimea este de 1.      (8-12°C). Răsadniţe semiîngropate cu încălzire biologică se deosebesc de primele prin dimensiuni şi construcţie: lăţimea 3 m. aer cald. Răsadniţele se clasifică astfel:  după sursa de încălzire sunt: răsadniţe cu încălzire biologică (gunoi de grajd). Tocul se confecţio-nează din scândură de 3-4 cm grosime şi cu o lăţime de 25-30 cm. care dispun de o sursă proprie de energie. după nivelul temperaturii: calde (20-25°C). după numărul pantelor: cu o pantă. Cele mai importante răsadniţe sunt: Răsadniţa cu o pantă cu încălzire biologică care este alcătuită din: toc. semicalde (15-20°C). cu material plastic. răsadniţe cu încălzire tehnică (abur. apă caldă. din prefabricate. Răsadniţe reci se înfiinţează prin aşezarea tocurilor direct pe sol şi nu beneficiază decât de radiaţia calorică solară. cu două pante. substratul de cultură. Pe şproţuri se fixează sticla tăiată în foi de 21 cm lăţime şi 22-38 cm lungime. lungimea 20 m. cărămidă etc. urmând a se instala de fiecare dată când se intenţionează folosirea lor. 58 . În mod obişnuit răsadniţele calde sau semicalde înfiinţate iarna. după materialele de construcţii: din lemn. semimobile şi fixe. după epuizarea unei prime culturi. se exploatează mai departe ca răsadniţe reci. ferestre. după materialele de acoperire: cu sticlă. apă termală). Tocul răsadniţei se poate confecţiona din lemn. Răsadniţele sunt construcţii care se folosesc numai o perioadă scurtă din an.5 m. În mod obişnuit răsadniţele cu o pantă se instalează pe patul cald aşternut la suprafaţa solului. Ferestrele sau ramele au dimensiunea de 1.

1986). alcătuite dintr-un schelet din diferite materiale şi acoperite cu sticlă sau materiale plastice. Aşezarea patului cald se face pentru răsadniţele calde începând cu luna ianuarie-februarie. la cele înfiinţate mai târziu de 30-40 cm. iar la cele cu două pante.  Introducerea gunoiului în răsadniţe se face după fixarea tocurilor.La instalarea răsadniţelor cu biocombustibil sunt parcurse următoarele etape:  Asigurarea şi pregătirea biocombustibilului.  Pregătirea amestecurilor de pământ se face prin aşezarea în straturi succesive a componentelor substratului (mraniţă.  Orientarea tocurilor: la răsadniţele de suprafaţă cu o pantă tocurile se face pe direcţia E-V. turbă. de obicei fără încălzire. Pregătirea biocombustibilului pentru înfiinţarea răsadniţelor se face prin reactivarea sa. la cele semicalde de 50-65 cm.  Introducerea amestecului de pământ se realizează în funcţie de desfăşurarea fermentaţiei patului cald. pământ de ţelină) în proporţii corespunzătoare destinaţiei. Aceasta se realizează prin eliminarea apei sau aerului şi aşezarea în platforme de 2.0 m lăţime. După declanşarea proceselor fermentative se urmăreşte dinamica temperaturii care în 4-5 zile ajunge la 40-50°C. asigurându-se umiditatea şi aerarea necesară (INDREA.5 m lăţime şi 1. Omogenizarea se realizează prin lopătare sau prin malaxare în cazul unor cantităţi mai mari.8-2. Asigurarea bio- combustibilului se face prin colectarea gunoiului de grajd pe o perioadă de timp şi conservarea lui astfel încât să-şi păstreze capacitatea energetică. în momentul când se realizează temperatura de 35-40°C. pe direcţia N-S.  Acoperirea răsadniţelor cu ferestre se face imediat după fixarea tocurilor şi după introducerea gunoiului.  Confecţionarea patului cald.3. Solariile se clasifică astfel: 59 . 5. Solariile Solariile sunt construcţii speciale. Ele asigură condiţii favorabile pentru realizarea de culturi timpurii sau târzii de flori. când grosimea stratului de biocombustibil poate fi de 70-80 cm.

Au lăţimea de 70-80 cm. Folia trebuie să fie de 0.a) după tipul constructiv: solarii individuale. după regimul de căldură (neîncălzite. cu încălzire tehnică) etc. Solarii bloc sau multiple. solarii înalte (propriu-zise) de 2. cu panouri demontabile. Are lăţimea de 3-4 m. Solarii. tip Işalniţa. Instalaţii utilizate în sere. Răsadniţe. tipuri. Au lăţimea unui tronson de 3 m. Adăposturi simple sau tunele simple au un caracter temporar şi se folosesc la culturile timpurii. Sunt mai multe tipuri de solar bloc: cu arcuri din fier beton. solarii duble. elemente constructive 2. solarii multiple. înălţimea la coamă de 2 m. dar nu mai lungi de 10-15 m. iar lungimea poate fi de 25-30 m. Susţinerea foliei se face cu ajutorul sârmelor galvanizate întinse pe lungime la intervale de 35-40 cm una de alta şi înfăşurate după arc. înălţimea de 40 cm şi lungimea după necesităţi. tipuri 3. materiale plastice). Sunt acoperite cu folie de polietilenă cu grosimea de 0. Arcurile din fier beton au diametrul de 6 mm şi se instalează la 130 cm.20 mm grosime. b) după înălţimea totală: solarii joase (40-80 cm înălţime). cu încălzire biologică. sau de dimensiuni mai mari. La capete folia se ancorează de un ţăruş. Sere. tipuri 4.0-2. sticlă). tip ICLF Vidra. Chestionar de autoevaluare 1. tip Buzău etc. Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 60 . Solar tunel din arcuri din fier sau ţeavă de oţel.1 mm şi lăţimea de 150 m. după materialul folosit la acoperire (mase plastice. metal. Se mai pot clasifica după materialul folosit la schelet (lemn.5 m. beton.07-0.

Înmulţirea sexuată (prin seminţe) 61 . 6.1.CAPITOLUL 6 ÎNMULŢIREA SPECIILOR FLORICOLE Plantele floricole se pot obţine atât pe cale sexuată (prin semănare direct în grădină sau prin realizarea mai întâi a răsadurilor) cât şi asexuată (vegetativă).

Tagetes). Caracteristicile tehnice şi biologice ale seminţelor de flori În practica floricolă prin termenul de sămânţă se înţeleg atât seminţele propriu-zise.coeficient ridicat de înmulţire (Begonia semperflorens cca. heterozis (F1) . etc. abateri faţă de genitori) .laboratoare de specialitate .mărimea (mică.1. Dianthus. Calitatea seminţelor . La majoritatea speciilor corespunde cu momentul când fructele au ajuns la maturitate şi sunt bine coapte (Bellis. cât şi fructele indehiscente( achenă.arhitectură tegument .000 buc/g). mijlocie. dar există şi specii (Viola wittrockiana.timp mai lung de obţinere a plantelor mature (Strelitzia 1-2. Pentru a obţine seminţe cu valoare biologică ridicată.urmaşi heterozigoţi la speciile cu polenizare alogamă (descendenţi.spaţiu mic de depozitare (1000 seminţe/1 g) . Păstrarea seminţelor de flori.forma diferită . pregătirea pentru semănat a seminţelor şi semănatul. condiţionarea. .posibilităţi reduse de transmitere a bolilor Dezavantaje: . păstrarea. 3-4 ani) Obţinerea pe cale sexuată a materialului săditor presupune respectarea unor verigi tehnologice: recoltarea seminţelor. sănătoase.însuşiri fizice . Pentru păstrare seminţele se ambalează şi se etichetează. 6. 50. mare) .culoarea 62 . nuculă.1.degenerarea sem.Avantaje: . se face în depozite sau încăperi destinate acestui scop unde se va asigura o temperatură de 8-10°C şi o umiditate relativă de 40-45%. Impatiens balsamina) la care recoltarea fructelor se face în faza de pârgă.). caracteristice speciei şi soiului şi care au beneficiat de o îngrijire corespunzătoare în perioada de vegetaţie. Recoltarea seminţelor. recoltarea lor se face de pe plante mamă.păstrarea facultăţii germinative câţiva ani .

dacă lipseşte unul din principalii factori externi (apă.stare sanitară .facultate germinativă . fenomen cunoscut sub denumirea de stratificare.greutate .indici fiziologici .autenticitate . Repausul hormonal este datorat prezenţei inhibitorilor germinaţiei. impermeabil pentru apă şi greu permeabil pentru oxigen. Seminţele unor specii. Germinaţia seminţelor de flori Plantele floricole în dezvoltarea lor trec prin perioade de activitate metabolică intensă şi de repaus. deşi pot germina imediat după recoltare.umiditate . deci pentru ca embrionul să iasă din repaus. aldehide.luciu . heterozide cianogene. trebuie să treacă printr-o depresiune termică.puritate biologică . substanţe care împiedică activitatea enzimelor cu rol în mobilizarea substanţelor de rezervă. alcaloizi.puritate fizică . Inhibiţia tegumentară se poate elimina prin coroziunea fizică sau chimică a tegumentului seminal.valoare culturală 6.. căldură) intră în starea de repaus. Repausul secundar sau indus este determinat de condiţiile externe nefavorabile.2.energie germinativă .1. embrionară şi hormonală (substanţe inhibitoare sau stimulatoare pentru germinaţie). lactone. Repausul de origine embrionară se întâlneşte la speciile la care seminţele pentru a germina. creşterea nu mai are loc. După natura lor chimică aceşti inhibitori pot fi: acizi organici. Acest repaus profund se realizează sub influenţa unor factori interni care pot fi de natură tegumentară. care are ca rezultate facilitarea pătrunderii apei şi oxigenului. Repausul de origine tegumentară se întâlneşte la seminţele care au un tegument dur.viabilitate . 63 . În timpul perioadei de repaus intensitatea proceselor metabolice scade foarte mult.indici tehnologici . deci în declanşarea germinaţiei. ceea ce conduce la declanşarea proceselor enzimatice ale germinaţiei.

folosind nisip. prin scufundarea seminţelor în apă călduţă (20-30°C) cu diferite substanţe chimice. Preîncolţirea seminţelor este o metodă mult utilizată de cultivatorii de flori şi constă în introducerea seminţelor înainte de semănat în apă curată la o temperatură de 25-30°C. Dezinfecţia seminţelor se poate face pe cale:  chimică (uscată sau umedă) cu: oxid de zinc (150 g la un kg sămânţă). Clivia etc. sau cu formalină 0.1% timp de 15-20 minute .  termică. după care se usucă. seminţelor cu tegumentul dur pentru distrugerea lui mai rapidă.1. Tratarea cu substanţe chimice. Tratamentele mecanice. şanţuri. auxinei.Creşterea celulelor este reluată după apariţia condiţiilor favorabile pentru procesele fiziologice. Tratamentul se repetă de 2-3 ori. Canna). la o temperatură cuprinsă între 1-10°C şi umiditate 30-40% timp de până la 3-5 luni. se aşează în cutii. sulfat de cupru (0. În momentul în care tegumentul crapă se seamănă în substrat umed la temperatura optimă indicată pentru specia respectivă. răsadniţe reci. se aplică seminţelor cu tegumentul dur (palmieri.. Se utilizează soluţii de acid clorhidric sau sulfuric 2-3% sau azotat de potasiu 0. la 20-25 cm adâncime.2%. Althaea. acidului indolil acetic etc. de asemenea. Dintre metodele de stimulare a germinaţiei seminţelor menţionăm: Stratificarea se aplică la speciile care au seminţe cu tegumentul dur (Dicentra. Tratarea hidrotermică se face la seminţele cu tegumentul tare (Canna. Pregătirea seminţelor de flori în vederea semănatului În vederea semănatului seminţele unor specii floricole vor fi supuse unor tratamente de dezinfecţie pentru a evita transmiterea unor agenţi patogeni şi de stimulare a germinaţiei. Tratarea cu hormoni. 6. recipiente şi se păstrează în pivniţe. substanţe care influenţează favorabil energia germinativă.5% timp de 10-20 minute). timp de 2-3 ore şi apoi în apă rece. se aplică. se bazează pe acţiunea stimulatoare a giberelinei. hârtie abrazivă pentru frecarea sau pilirea lor. Gentiana).) şi constă în introducerea acestora în apă caldă timp de 2-3 minute şi apoi 2-3 minute în apă rece.3. 64 . Seminţele se amestecă cu nisip.

deci ele prezintă o fotosensibilitate negativă (Delphinium. Plantele originare din zonele nordice au nevoie de o temperatură de germinaţie mai scăzută decât cele din regiunile sudice. radiaţiile Gamma. radiaţiile electromagnetice. Un număr mic de specii au seminţe care germinează indiferent de condiţiile de lumină lipsite de fotosensibilitate (Campanula. temperatura. lumina. Temperatura. Tagetes). Lumina. decât seminţele în care predomină hidraţii de carbon. Callistephus. Pentru seminţele mici şi foarte mici se recomandă un substrat uşor cu permeabilitate mare 65 . 6. Oxigenul necesar variază cu natura substanţelor de rezervă pe care le conţin seminţele. Digitalis. Petunia). Oxigenul joacă un rol important în germinaţia seminţelor. Absorbţia apei se face diferit pe suprafaţa tegumentului şi de către diferitele părţi de seminţe. La alte seminţe de flori lumina inhibă germinaţia lor. ca substanţă de rezervă. Seminţele cu repaus fotolabil germinează la lumină şi deci prezintă o fotosensibilitate pozitivă (Bellis.4. ultrasunetele. Influenţa factorilor de mediu asupra germinaţiei seminţelor de flori Factorii de mediu (apa. Substratul de germinaţie influenţează în mare măsură desfăşurarea procesului de germinaţie şi de creştere a viitoarelor plantule. nevoia de oxigen creşte pe măsura intensităţii metabolismului specific germinaţiei. plantele floricole au nevoie pentru germinare de temperaturi între 15-25°C.1. Absorbţia apei de către sămânţă se face prin inhibiţie şi este urmată de creşterea greutăţii şi volumului seminţei. izotopii radioactivi în doze mici. În general. oxigenul) condiţionează germinaţia seminţelor de flori. Freesia). Pentru declanşarea germinaţiei este necesar ca mediul ambiant şi substratul germinativ să aibă o anumită temperatură optimă la care germinarea decurge cel mai rapid. Germinaţia unor seminţe este influenţată de lumină. Aceste seminţe sunt fotosensibile. Substratul în care se însămânţează trebuie să fie dezinfectat prin mijloace fizice sau chimice. Seminţele oleaginoase consumă mai mult oxigen. Apa.Razele Röntgen. Pentru declanşarea germinaţiei este necesară o anumită temperatură care influenţează intensitatea proceselor metabolice. iar timpul de germinare este cuprins între 5-21 zile.

Eschscholtzia. sere sau afară. Pentru seminţele mijlocii şi mari substratul trebuie să fie mai greu şi mai fertil. de data când se doreşte plantarea. 6. Epoca a IV-a: iulie-septembrie. În seră se seamănă speciile care decorează prin flori. cultivate la ghivece: Primula malacoides.1. de spaţiul şi sursa de încălzire folosită. Papaver. Callistephus. În seră se seamănă: Cyclamen. În câmp se pot semăna speciile care nu suportă transplantatul şi sunt mai puţin pretenţioase la temperatură: Delphinium. Epoca a II-a: martie-aprilie. în funcţie de timpul când se seamănă şi de pretenţiile speciei faţă de temperatură.5. etc. Matthiola. Semănatul în floricultură Semănarea la aceste specii se realizează în răsadniţe. Cyclamen. sau specii anuale pentru cultura forţată: Lathyrus. cu perioadă lungă de vegetaţie. Se seamănă direct în câmp specii rezistente la ger. în sere. pe brazde amenajate special. răsadniţe. Tropaeolum. Epoca a V-a: octombrie-noiembrie. Dianthus. destinate spaţiilor verzi sau pentru flori tăiate: Antirrhinum. Senecio cruentus sau specii anuale pentru cultura forţată: Antirrhinum etc. Godetia.pentru apă şi aer. Digitalis purpurea. Iberis. Salvia splendes. Se seamănă în câmp plante floricole anuale cu o perioadă de vegetaţie de 40-70 zile: Dimorphoteca. plante floricole cu perioadă de vegetaţie de 70-100 zile. Se seamănă. Epoca I-a: decembrie-februarie. solarii. În această perioadă se seamănă speciile destinate decorului în spaţiile verzi cât şi cele pentru flori tăiate: Begonia semperflorens. în vederea obţinerii răsadului. Myosotis. anuale (Calendula) sau perene (Delphinium grandiflorum etc. Lobelia erinus. care decorează prin flori sau frunze: palmieri. cât şi specii cultivate în seră. Se seamănă în sere sau răsadniţe calde speciile floricole pretenţioase la temperatură. EPOCA DE SEMĂNAT se stabileşte în funcţie de specie.). Calceolaria. Epoca a III-a: mai-iunie. speciile bienale Bellis perennis. Dianthus barbatus sau unele specii perene. Nigella. Se seamănă în răsadniţe sau câmp specii bienale: Viola. 66 . de 100-170 zile..

perlit. Pentru seminţele cu fotosensibilitate negativă se acoperă semănăturile cu geam apoi cu hârtie care se îndepărtează la apariţia plantelor. LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE APLICATE SEMĂNĂTURILOR . Pentru a favoriza grăbirea germinaţiei se recomandă o tasare uşoară a semănăturii după care se udă bine. răsadniţe sau câmp. Până la răsărire se recomandă menţinerea unei temperaturi constante. Dianthus. cenuşă sau praf de cretă. se seamănă în lădiţe. Ipomea etc. METODE DE SEMĂNAT. Primula obconica. Pentru seminţele mijlocii. cu dimensiuni între 1.0 mm (Callistephus. De obicei. în rânduri sau în cuiburi. la un nivel caracteristic fiecărei 67 . În cazul în care semănatul se face direct în câmp.) se seamănă 15-20 g/m2 sau circa 5 g pentru obţinerea a 1000 plante. Cantitatea de sămânţă necesară pentru unitatea de suprafaţă (m2) sau pentru obţinerea a 1000 plante depinde în principal de valoarea culturală a seminţelor. a) Semănatul prin împrăştiere se practică pentru seminţele foarte mici şi mici: Begonia semperflorens. Dolichos. Seminţele de flori se seamănă în funcţie de mărimea lor prin: împrăştiere. dar se poate semăna şi pe straturi în câmp. Lobelia) se seamănă 3-5 g/m2 sau 1/8-1/2 g pentru 1000 plante.5-3. cu diametrul sub 1. cantitatea de sămânţă necesară pentru unitatea de suprafaţă se măreşte cu 25-30%. b) Semănatul în rânduri se foloseşte la seminţele de mărime mijlocie şi se poate face în seră. udatul se repetă de câte ori este nevoie. Pentru seminţele mari (Tagetes.5 mm (Begonia. ghivece. când se distribuie în fiecare cuib câte 2-4 seminţe.NORMA DE SEMĂNAT. Zinnia) sunt necesare 30-40 g/m2 sau 10-20 g pentru obţinerea a 1000 plante. După semănat se acoperă cu pământ şi se tasează uşor. Semănatul se poate face la ghivece pentru speciile care nu suportă transplantatul (Lathyrus. în funcţie de mărimea seminţei. când vrem să obţinem răsad pentru ronduri şi borduri. Semănatul în cuiburi se poate face şi în câmp. Distanţa pe rând şi adâncimea este stabilită.). Lupinus. Lobelia erinus. la loc definitiv. Phlox etc. În cazul seminţelor foarte mici şi mici. Gazania. Petunia hybrida. c) Semănatul în cuiburi se practică la seminţele mari (Tropaeolum. Papaver) sau pentru unele plante de apartament. Pentru seminţe foarte mici şi mici. se recomandă ca acestea să se amestece în proporţie de 1/5-1/8 cu nisip.

specii. După răsărire se recomandă ca temperatura să scadă cu 2-3°C, lumina în primele zile să fie difuză, apoi trebuie să crească în intensitate pentru a evita etiolarea răsadurilor. După răsărirea majorităţii seminţelor se îndepărtează geamul sau hârtia de pe recipientele cu semănături, care se expun în locuri luminoase, aerisite, ferite de curenţii de aer. O lucrare specifică semănăturilor în câmp este răritul, care se execută în două etape. Primul rărit se face când plantulele au 1-2 frunze, lăsându-se între plante pe rând 4-5 cm, iar al doilea rărit se execută după circa o lună, când între plante pe rând se lasă distanţa necesară unei vegetaţii normale. REPICATUL
PLANTELOR .

În cazul producerii de răsaduri este necesară lucrarea

de repicare. Repicarea este operaţia prin care plantulele sunt trecute de pe substratul de germinare pe un substrat nou, unde vor vegeta până la o nouă repicare sau până la plantarea definitivă. Pentru mai multe specii anuale răsadurile se repică o dată, apoi se plantează în câmp. În funcţie de ritmul de creştere şi perioada de dezvoltare, operaţia se poate repeta de 2-3 ori, în special la plantele cultivate la ghiveci (Begonia, Cyclamen). Răsadurile se repică în lădiţe, ghivece (fig. 8), cuburi nutritive, Jiffy-pots, folosind un substrat bogat în substanţe nutritive. Astfel repicate, răsadurile pot fi aşezate în seră, răsadniţe sau câmp.

Fig. 8. Repicatul răsadurilor a. în lădiţe; b. în ghivece Răsadurile când sunt suficient dezvoltate (au 5-7 frunze) se acomodează cu condiţiile mediului extern (se călesc), după care se plantează sau se valorifică prin vânzare.

68

6.2. Înmulţirea asexuată (vegetativă) Însuşirea unor părţi sau fragmente de plante de a reface întreaga plantă şi a reproduce caracterele ereditare ale plantei mamă, dacă sunt puse în condiţii optime de înrădăcinare. Avantaje: - urmaşi homozigoţi; - obţinerea în timp scurt a plantelor stadial dezvoltate; - posibilitatea înmulţirii unor specii din zone tropicale şi subtropicale (nu formează seminţe la noi sau nu se maturează). Dezavantaje: - coeficient mic de înmulţire (afară de meristeme) - posibilitate mare de transmitere de boli, viroze - degenerare în timp (se evită prin alternarea între înmulţirea prin seminţe, vegetativă sau „vitro”). Înmulţirea vegetativă cunoaşte în practică mai multe metode: butăşirea, divizarea plantelor, înmulţirea prin drajoni, rizomi, stoloni, marcotaj, altoire, muguri adventivi şi prin organe vegetative modificate (bulbi, tuberculi, tuberobulbi). 6.2.1. Înmulţirea prin butaşi Butaşii sunt părţi sau fragmente de plantă fasonate într-un fel anume, care puse la înrădăcinat refac organele lipsă ale noi plante. Organele folosite pentru obţinerea de butaşi, pot fi: lăstari, tulpini, frunze, muguri, rădăcini. Plantele mamă alese pentru recoltarea butaşilor trebuie să fie tipice speciei (soiului) şi perfect sănătoase. Plantele care sunt aproape de înflorire sau care au înflorit de curând nu se recomandă pentru recoltarea butaşilor. Recoltarea butaşilor se face în orele de după-amiază când în plante se acumulează mai multe substanţe nutritive. TIPURI DE BUTAŞI. Butaşii de lăstari se confecţionează din vârfurile vegetative cuprinzând zona apicală şi 1-4 noduri. Lungimea internodiilor este de 5-12 cm. După recoltare se fasonează cu un briceag printr-o tăietură transversală la 1-2 cm sub nodul bazal şi se elimină frunzele bazale pe o porţiune de 2-3 cm (fig. 9).

69

Ficus

Dracaena Fig. 9. Butaşi de lăstari

Euphorbia

La unele specii (Chrysanthemum, Hydrangea) pentru a diminua transpiraţia se reduce treimea superioară a frunzelor. În acelaşi scop frunzele pieloase (Ficus) se rulează în cornete şi se leagă. La speciile care conţin latex (Euphorbia, Ficus) butaşii se fasonează imediat după recoltare şi se ţin în apă călduţă, la 30°C, timp de 30 minute, pe când la speciile suculente (Sedum, Crassula, Echeveria etc.) se vor ţine la aer câteva ore sau zile pentru a reduce apa pe care o conţin. Butaşii de tulpină, reprezintă fragmente din tulpina principală care conţin 1-3 muguri sau minim un nod, însoţit sau nu de frunze. Se practică la speciile: Ficus, Monstera, Dracaena, Colocasia, Dieffenbachia, Yucca. Fragmentarea tulpinilor se face cu un briceag bine ascuţit, în porţiuni de 510 cm sau minim un nod (fig.10).. Aceste rondele (butaşi) se plantează în substratul de înrădăcinare, fie în poziţie verticală, fie în poziţie orizontală.

Fig. 10. Butaşi de tulpină la Yucca Butaşii de frunze (fragmente de frunză) se practică la unele specii floricole la care frunzele sunt capabile să înrădăcineze şi să emită muguri, formând noi plante. Butaşii se confecţionează fie din frunze întregi, cu peţiolul întreg sau parţial (Saintpaulia, Peperomia), fie prin fragmente de frunze care să cuprindă o porţiune cu nervură bine dezvoltată (Begonia rex, Streptocarpus, Peperomia), fie prin
70

permeabil pentru aer şi apă. de asemenea. Umiditatea trebuie menţinută cu un tunel de plastic.). nisip-turbă. fie practicând pulverizarea de picături fine de apă la intervale regulate (30 minute) prin sistemul de ceaţă artificială. un rol 71 . temperatura substratului va fi menţinută la 20-25°C. Butaşi de frunză Butaşii de rădăcină.efectuarea unor incizii a frunzelor (Begonia rex) (fig.) se pot înmulţi prin secţionarea rădăcinilor în butaşi de 8-10 cm lungime. 11). Rizopon etc. La Cyperus (fig.11) sub punctele de ramificare a nervurii principale. Unele plante care prezintă rădăcini cărnoase şi care sunt predispuse la formarea mugurilor pe rădăcini (Phlox. separate sau în amestec (1:1). Înrădăcinarea butaşilor se face în spaţii controlate. iar temperatura din atmosferă va fi cu 4-5°C mai joasă decât cea a aerului. Dicentra. Astfel. Plantarea butaşilor pentru înrădăcinare se face în poziţie verticală sau uşor oblică. Astfel. Pentru a stimula rizogeneza se folosesc stimulatori cum ar fi: Radistim. Plantarea butaşilor în vederea înrădăcinării. Îngrijirea butaşilor pe perioada înrădăcinării. În tabelul 2 sunt prezentate principalele tipuri de butaşi şi perioada optimă de înrădăcinare la unele specii floricole cultivate în seră şi câmp. Condiţiile mediului de înrădăcinare vor fi controlate cu mare atenţie. vermiculit-turbă. Intensitatea şi calitatea luminii are. Calux. astfel încât lamina să nu atingă solul pentru că putrezeşte. butaşii se fac din rozete de frunze care se separă cu o porţiune de tijă (3-5 cm). Verbascum etc. La unele specii (Pelargonium) înrădăcinarea se poate face în substrat de cultură sau nisip (Cactaceae). Aralia. într-un substrat afânat. 11. se poate utiliza frecvent perlitul şi turba. Saintpaulia Begonia rex Cyperus Fig. după care se pun să plutească în vase cu apă.

se recomandă folosirea luminii artificiale în lunile de iarnă. Cultivate în seră butaşi de lăstari (7-11 cm) butaşi de tulpină butaşi de lăstari (5-9 cm) butaşi de frunză sau fragmente de frunză butaşi de tulpină butaşi de lăstari butaşi de lăstari butaşi de frunze butaşi de lăstari (7-12 cm) butaşi de vârf sau de tulpină butaşi de vârf sau de tulpină butaşi de vârf butaşi de vârf butaşi de vârf butaşi de vârf sau de tulpină butaşi de vârf sau rondele de tulpină butaşi de vârf (10-12 cm) butaşi de frunze butaşi de vârf sau de tulpină butaşi de frunze butaşi de frunze sau porţiuni de frunze butaşi de frunze sau porţiuni de frunze butaşi de vârf (4-6 cm) butaşi de vârf (3-4 cm) butaşi de vârf butaşi de vârf (4-8 cm) butaşi de lăstari butaşi de rădăcină butaşi de vârf (7-12 cm) butaşi de vârf sau de tulpină (5-10 cm) 72 Perioada optimă Aucuba japonica Azaleea indica Begonia rex Colocasia aesculenta Cordyline sp. Crassula arborescens Dianthus caryophyllus Dieffenbachia sp. Cultivate în câmp Ageratum mexicanum Alternanthera amoena Chrysanthemum sp. Coleus blumei Dahlia variabilis Dicentra spectabilis Gnaphalium lanatum Iresine sp. Tabelul 2 Înmulţirea prin butaşi a plantelor floricole Gen. Saintpaulia jonantha Sansevieria trifasciata Sinningia speciosa B. III-IV VIII-IX II-III sau VIIIIX II-V II-III XII-I V-VI II-V II-III II-III V-VI I-III II-III sau IX-X I-V I-III II-IV sau VIII-IX III-V II-VI tot anul tot anul II-III I-IV II-IV III-IV II-IV III-IV X II-IV II-IV . Fuchsia hybrida Hydrangea hortensis Monstera deliciosa Pelargonium zonale Peperomia sp. Philodendron sp. Astfel. Dracaena deremensis Euphorbia pulcherima Ficus sp.important în înrădăcinarea plantelor. specie Caracteristicile butaşilor A.

Nephrolepis. Saxifraga sarmentosa. se plantează într-un substrat pentru înrădăcinare. Aster. Strelitzia). Paeonia.3. plantarea la loc definitiv făcându-se după înrădăcinare. Acest tip de înmulţire este întâlnit la specii perene cultivate în câmp cum sunt: Viola odorata. În cazul când rozetele nu au rădăcini. se fragmentează. această metodă de înmulţire se practică cu bune rezultate şi la unele specii cultivate la sol în spaţii protejate (Gerbera.2. De asemenea. Divizarea tufelor se poate executa anual la plantele floricole cu creştere intensivă (Aster.4. la 2-3 ani (Delphinium) şi la 5-6 ani la cele cu creştere lentă sau sensibile la separare (Paeonia). Plantele care urmează să fie divizate se scot din pământ cu o cazma. Perioada optimă de executare a lucrării este perioada de repaus a plantelor mamă. Înmulţirea prin drajoni 73 . cu mâna sau cazmaua. cultivate în spaţii adăpostite. 6. Saxifraga.) sau frunze (Gerbera. Delphinium etc.2.2.Petunia hybrida Santolina chamae butaşi de lăstari butaşi de vârf (5-7 cm) II-IV II-IV 6. cum sunt: Clorophytum.2. Înmulţirea prin divizarea tufei Este modul de înmulţire a speciilor care cresc sub formă de tufă. Metoda se aplică şi la plantele cultivate în ghivece cum sunt: Asparagus. În acest caz plantele se scot din vase. sau la plante decorative prin frunze. Chrysanthemum). Înmulţirea prin stoloni Stolonii sunt ramificaţii subţiri ce apar pe tulpini cu internodii lungi. 6. astfel încât fiecare dintre ele să posede lăstari sau frunze cu rădăcini proprii. după care se despart în mai multe părţi. Înmulţirea constă în separarea rozetelor când au 4-5 frunze şi plantarea în ghivece. a căror parte aeriană este alcătuită din lăstari (Chrysanthemum leucanthemum. Peperomia). Aspidistra. care din loc în loc sau numai în vârf formează plantule sub formă de rozetă.

Secţionarea şi detaşarea ramurilor înrădăcinate se face la limita inferioară a zonei cu rădăcini. Astfel se pot înmulţi plantele perene cultivate în câmp (Phlox. Cordyline. Acest gen de marcotaj 74 . după pornirea plantelor în vegetaţie (crizanteme şi tufănele). Marcotaj simplu se aplică la unele specii floricole anuale sau perene. atunci când vin în contact cu solul. Dracaena. Înmulţirea prin rizomi Rizomii sunt tulpini subterane îngroşate şi alungite. Înmulţirea prin marcotaj Marcotajul are la bază proprietatea unor specii de a forma plante noi din tulpinile şi ramificaţiile laterale. Momentul optim de detaşare este primăvara. Aspidistra etc. flori) şi subterane (rădăcini).Speciile care emit lăstari (drajoni) din mugurii adventivi aflaţi pe rădăcini se pot înmulţi prin separarea drajonilor de pe planta mamă şi replantarea lor la loc definitiv.Prin această metodă se pot înmulţi specii perene cultivate în câmp. Pentru înmulţire. iar cel terestru poate fi simplu. Prin rizomi se înmulţesc şi unele plante floricole cultivate în sere: Alstroemeria. 6. Marcotajul poate fi terestru sau aerian. La speciile fără repaus biologic (Aspidistra. Sansevieria. Zantedeschia.5. cum sunt: Papaver. apărute ca urmare a marcotajului se numeşte marcotă. Cordyline). Hydrangea. Cobaea scadens. Sansevieria) se poate face în tot timpul anului. care iau prezintă muguri din care iau naştere părţile aeriene (frunze.2. 6. atunci când lăstarii sunt dezvoltaţi şi au suficiente rădăcini . Philodendron. dar şi cele cultivate în spaţii protejate (Ficus.6. şerpuit sau chinezesc.2. Secţionarea rizomilor se poate face în perioada de repaus. Gypsophila). Chrysanthemum sau în seră: Aralia. rizomii se scot din pământ şi se fragmentează în segmente de 5-12 cm (2-3 muguri) după care se replantează în teren. . cum sunt: Phlox subulata. Porţiunea de ramură sau lăstar cu rădăcini. Thumbergia alata. Dicentra.

14). Anthurium. Fig. a unor incizii circulare sau în formă de fantă.13). Ficus elastica (fig. Marcotaj şerpuit. Hoya carnosa. Marcotaj aerian se aplică la specii cu ramuri groase şi rigide care nu se pot curba ca să fie aduse la nivelul solului. Nerium oleander. care se leagă strâns sus şi jos. Fatsia japonica. Acest tip de înmulţire se aplică la specii cum sunt: Hydrangea. Metoda constă în efectuarea în zona aleasă sub ultimele frunze. Marcotaj şerpuit . 13. peste care se aplică un manşon de muşchi sau turbă umezite. Aşa sunt: Dracaena. pe lungimea de câţiva cm. care se fixează cu folie din material plastic de culoare închisă. se practică la speciile care au tulpini lungi şi flexibile care se pot ondula de mai multe ori. se fixează cu cârlige de lemn sau metale. Marcotaj simplu 75 Fig. Acest tip de înmulţire se aplică în cazul unor exemplare degarnisite la bază. După câteva săptămâni sau luni lăstarii înrădăcinează. În zona acoperită apar rădăcini obţinându-se în felul acesta mai multe marcote (fig. 12. Se foloseşte la înmulţirea unor specii ca: Philodendron scandens. vârful se poate tutora (fig. În majorita tea cazurilor înrădăcinarea se realizează în 4-5 săptămâni. Passiflora. Porţiunile care vin în contact cu pământul se incizează şi se tratează cu stimulatori rizogeni. Pandanus. 12). O altă metodă constă în muşuroirea plantelor la bază pe o înălţime de 20-30 cm. se detaşează de planta mamă şi se plantează la locul definitiv. îmbătrânite sau în cazul unor exemplare valoroase. După înrădăcinare se separă fiecare porţiune şi se plantează în ghivece. Înrădăcinarea marcotelor aeriene se poate stimula prin reducerea udării plantelor mamă.constă în îndoirea tulpinilor sau a lăstarilor şi acoperirea într-un punct cu pământ. apoi se acoperă cu pământ.

când temperatura scade la 5-9°C şi se menţine la această valoare până la plantare. La unele specii. recoltarea se face începând cu luna iunie. Bulbii de lalele se păstrează la 18-20°C până la sfârşitul lunii august. 14. fără muguri pe suprafaţa lor. mugurii se află în zona coletului şi de aceea pentru înmulţire se va folosi ansamblul "tulpină-rădăcini tuberizate" (Dahlia. rezistente la frig şi uscăciune. când 70-80% din frunze s-au uscat.2. Plantele floricole cu bulbi care înfloresc primăvara sunt: Tulipa. iar la cei cu bulbi pereni doar la 3-4 ani). în straturi de 5-6 cm grosime. Lucrarea de fracţionare a rădăcinilor şi tulpinilor se execută la sfârşitul perioadei de repaus biologic. Marcotaj aerian 6.2. În vederea înmulţirii la speciile cu bulbi anuali. 76 . în şoproane sau magazii bine ventilate. După recoltare bulbii se ţin 7-8 zile pentru zvântare. La acestea organele subterane se găsesc în repaus relativ în cursul verii.Fig. Înmulţirea prin bulbi Bulbii sunt organe subterane tuberizate. cu frunze cărnoase. Narcissus. Înmulţirea prin rădăcini tuberizate Rădăcinile tuberizate sunt rădăcini mult îngroşate deoarece conţin substanţe de rezervă.8. odată cu înfiinţarea culturilor sau ceva mai devreme. 6. Hyacinthus. scoaterea acestora din sol se face în fiecare an. apoi se curăţă de pământ şi de resturile vegetale.7. Canna indica. Alstroemeria).

Înmulţirea prin tuberobulbi se practică şi la unele specii floricole cultivate în câmp (Anemone coronaria. Begonia tuberhybrida. Eranthis hiemalis).10.9. frezia are 4-6 bucăţi. Înmulţirea plantelor cu tuberobulbi constă în scoaterea lor din pământ. Numărul lor variază în funcţie de specie. Astfel. din care se formează organe aeriene ale plantelor (frunze. Crocus. bogat în substanţe nutritive. La nivelul fiecărui nod există muguri axilari. flori) şi muguri axilari din care se formează tuberculii de înlocuire. La baza tuberobulbilor apar nişte stoloni scurţi. uscarea şi depozitarea în condiţii specifice de temperatură şi umiditate pentru fiecare specie (gladiole 5-8°C. La aceste specii.6. cel matern resorbindu-se. 6. Înmulţirea prin tuberculi Tuberculii sunt tulpini subterane tuberizate. Plantele floricole care formează tuberculi sunt: Gloriosa. Pe tuberculi sunt muguri principali în zona apicală. Montbretia. iar gladiolele pot să prezinte de la 20 până la peste 350 tuberobulbili (în funcţie de soi). iar cei bazali rămân dorminizi.5-6. frezia 25-30°C). Au tuberobulbi gladiolele. Sinningia. devin floriferi. prevăzut la exterior cu noduri aparente de care rămân prinse frunzele uscate în număr de 2-3 şi care au rol protector.2. Colchicum.2. înmulţirea vegetativă se face prin secţionarea longitudinală a tuberculilor în două sau mai multe porţiuni care trebuie să conţină mai mulţi muguri. Forma şi mărimea tuberobulbilor este diferită. Cyclamen.11. Înmulţirea prin tuberobulbi Tuberobulbii sunt tulpini subterane formate dintr-un ţesut parenchimatic. de 6-8 cm diametru. la capătul cărora se formează tuberobulbilii.0 cm diametru. Înmulţirea prin muguri adventivi 77 .2 cm diametru. 6. astfel la gladiole tuberobulbii maturi sunt discoidali.2. cei superiori fiind cei mai dezvoltaţi. la care lipsesc tunicile sau solzii de protecţie.3-1. ale căror dimensiuni sunt de 0. freziile. tulpini. de 2. în timp ce la frezii sunt piriformi.

Ajunşi la un anumit grad de dezvoltare. Altoirea la cactuşi Ca metode de altoire. iar dacă ajung pe un substrat de cultură. aceşti muguri se desprind şi cad.12. se practică următoarele tipuri: 78 . în floricultură. Paeonia şi destul de frecvent la cactuşi (fig. 15. pe o suprafaţă formată din ţesuturi vii. cum sunt: Azaleea.La unele plante floricole apar pe nervura mediană a frunzei (Asplenius viviparum). Camelia.15). 6. care constituie altoiul. contact care duce la concreşterea celor doi parteneri. Înmulţirea prin altoire La plantele floricole altoirea se aplică la acele specii la care metodele prezentate anterior dau rezultate mai slabe sau la unele plante la care dorim obţinerea unor exemplare cu aspect decorativ mai deosebit. cu o plantă care are rădăcini şi care se numeşte portaltoi. Fig.2. Altoirea sau grefarea este metoda prin care se pun în contact intim. înrădăcinează foarte repede şi din ei se dezvoltă plante identice cu cele mamă. pe peduncul inflorescenţei (Bryophyllum proliferum) sau pe marginea limbului (Bryophyllum daigremontianum) muguri adventivi. un butaş sau un mugure. Se practică altoirea la speciile semiarbustive.

glucide. în ochi crescând (Citrus limon). b) Înmulţirea soiurilor şi hibrizilor noi. Epoca de altoire depinde de specie.2. la citrice primăvara după ce plantele pornesc în vegetaţie. datorită producerii la scară industrială de material săditor şi asocierii culturilor de ţesuturi cu alte mijloace de terapie a virusurilor. Syringa). c) Înmulţirea mutantelor valoroase care apar în procesele de înmulţire clasică sau prin culturi de ţesuturi in vitro. e) Hibridarea somatică şi încrucişarea interspecifică . Cultura in vitro este posibilă pentru că celula vegetală prezintă potenţialul de a reproduce indivizi identici cu planta-mamă de la care s-a făcut prelevarea. la cactuşi în iulie-august. la azaleea în iulie. hormon de creştere. vitamine. Knoop. Asocierea culturilor de ţesuturi cu alte mijloace de terapie a virusurilor ca termoterapia şi chimioterapia prezintă unele avantaje cum sunt: a) Producerea în cantitate nelimitată a materialului săditor la majoritatea speciilor floricole. Înmulţirea in vitro Înmulţirea plantelor floricole prin metoda in vitro se practică la tot mai multe specii floricole. Pelargonium). micro-elemente. d) Producerea culturilor de embrioni in vitro. Dahlia). în seră. 79 . Murashige. la bujorul lemnos în august. la trandafiri. ca de exemplu Heller. 6. complexe organice (lapte de cocos) şi agar-agar. Skoog. în ochi dormind (Rosa. în triangulaţie (Paeonia.• în despicătură (Azaleea. Clematis. Mediul de cultură este format din macroelemente. fără de care mediile sunt rapid invadate de bacterii şi ciuperci şi de existenţa unui mediu nutritiv favorabil a cărui compoziţie să permită celulelor explantului să intre în activitate mitotică ca apoi să evolueze spre organogeneză. în ianuarie. Soluţiile nutritive poartă numele creatorilor. prin alipire (cactuşi).13. Reuşita culturilor in vitro este condiţionată de asepsia totală. Fuchsia. creaţi prin procesul de ameliorare.

polen şi celulă izolată fie mecanic. când plantele dispun de condiţii externe şi de factori endogeni la un nivel mai favorabil. cu pH-ul 6. Testarea se realizează individual pe plante de Chenopodium. ovul. floare (petală sau capitul). segment de tijă. cu care au fost umplute vasele până la jumătate. mugure. Închiderea se realizează cu căpăcele de polietilenă. care lasă să treacă lumina şi aerul. Sucul foliar de la fiecare plantă de garoafă se inoculează pe câte o plantă test. Explantul poate fi structurat ca apex. în perlit sau într-un amestec de perlit cu turbă în părţi egale. După circa 2 săptămâni apar simptomele infecţiei virotice (pete roşietice. Meristemul este ţesut situat la vârful rădăcinii. Plantele sănătoase sunt folosite la înfiinţarea plantaţiei-mamă. Vasele cu explante se instalează în camere climatice la o temperatură de 2025°C. 16 ore lumină la 3000-4000 lx şi higroscopicitate ridicată. anteră. Meristemele sau alte explante se aşează pe rondele de hârtie de filtru care se introduc în eprubete sau vase largi de sticlă sau plastic. Primii butaşi se pot recolta de pe aceste plante după circa 2 luni. Chestionar de autoevaluare 80 . Celulele meristemului sunt în continuă divizare şi dau naştere ţesuturilor acestor organe. nod. se dezinfectează organele respective (de ex. de frunză. la extremitatea tijei şi în muguri. Frunzele inoculate au ca semn de recunoaştere un orificiu. etc. stimulare.1-1 mm şi cuprind domul meristematic împreună cu prima pereche de primordii foliale. cu alcool etilic 96%. repicare se execută cu extractorul flambat după fiecare utilizare. Explantele de orice fel se prelevează după ce mai întâi. segment de rădăcină. până la contactul cu soluţia nutritivă. Tween 20 2%) şi apoi se spală de câteva ori cu apă sterilă.7 şi sterilizat. iar când au 12-14 cm înălţime se face testarea de viroze. Cele mai bune rezultate se obţin primăvara. Toate operaţiile de extragere din eprubetă. dar împiedică să iasă vaporii de apă. Prelevarea meristemelor se face sub binocular la dimensiunile de 0. Pentru aclimatizare explantele se tratează cu Radistim pudră şi se repică în caserole din plastic. embrion. Pe măsură ce plantele cresc se aclimatizează şi se transplantează în ghivece de 6-8 cm în diametru.Explantul este definit ca un fragment de plantă (organ sau ţesut) prelevat pentru înmulţire in vitro. pete de decolorare în funcţie de felul virusulului şi planta test). hipoclorit de sodiu 1%. fie pe cale enzimatică.

Specii. 18. specii. 19. 7. Înmulţirea prin butaşi. 17. Înmulţirea prin despărţirea tufei. 14. specii. Dirijarea factorilor de mediu la înrădăcinarea butaşilor. Metodele şi normele de semănat ale plantelor floricole. Înmulţirea in vitro a plantelor decorative. Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 81 . Specii. Rolul factorilor ecologici în germinaţia seminţelor de flori. Ce plante floricole se înmulţesc prin seminţe? Care sunt avantajele şi dezavantajele înmulţirii prin seminţe? 2. Înmulţirea prin rizomi a plantelor decorative. 21. Epocile de semănat ale plantelor floricole. Loc. Ce lucrări de îngrijire se aplică semănăturilor? 8. tipuri de butaşi. Înmulţirea prin drajoni. 3. epoci. stoloni şi muguri adventivi. Înmulţirea prin tuberobulbi a plantelor decorative. fiziologice şi tehnologice ale seminţelor de flori. Ce metode de înmulţire vegetativă se aplică la plantele decorative? 10. 22. 23. tipuri. Înrădăcinarea butaşilor. Înmulţirea prin altoire a plantelor decorative. Înmulţirea prin rădăcini tuberizate a plantelor decorative. Înmulţirea prin tuberculi a plantelor decorative. 11. interval. 5. 12. substrat. Enumeraţi caracteristicile fizice. Tipuri. Înmulţirea prin organe modificate. 20.1. Înmulţirea prin bulbi a plantelor decorative. epoci. Ce tratamente se pot aplica seminţelor pentru stimularea germinaţiei? 4. Ce plante decorative se înmulţesc vegetativ? Care sunt avantajele şi dezavantajele înmulţirii vegetative? 9. 13. 6. Înmulţirea prin marcotaj. 16. 15.

Lucrări de înfiinţare şi întreţinere a culturilor floricole în câmp Culturile plantelor floricole anuale. Tot acum se administrează şi îngrăşămintele greu solubile.CA P I T O L U L 7 ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE ŞI LUCRĂRILE GENERALE ŞI SPECIALE DE ÎNTREŢINERE În câmp se înfiinţează culturile plantelor anuale. bienale sau perene reuşesc bine pe terenuri plane. frunze sau fructe. se aplică o nivelare de întreţinere care pe suprafeţe mari. în cantitate de 3060 t/ha. Fertilizarea de bază este o lucrare obligatorie şi se execută înainte de mobilizarea solului. În cazul când terenul rămâne denivelat.1. ferite de curenţi de aer rece. permeabile şi bine drenate. 82 . Pregătirea acestor terenuri în vederea înfiinţării culturilor începe cu desfiinţarea culturilor precedente. cu sapa. 7. iar pe suprafeţe mici. prin administrarea de îngrăşăminte organice. iar în spaţii protejate plantele de origine subtropicală sau tropicală. fertile. manual. expuse la soare. cu textura nisipolutoasă. decorative prin flori. strângerea resturilor vegetale rezultate. bienale şi perene. transportul acestora şi compostarea lor în locuri dinainte stabilite. se execută mecanizat.

turbă în strat de 2-3 cm sau folie de polietilenă neagră. la plantare solul se strânge uşor în jurul rădăcinilor.2 sau combinatorul. • Combaterea buruienilor se face odată cu lucrarea de prăşit dar se poate Mulcitul este operaţia prin care se acoperă tot terenul dintre plante cu realiza şi prin mulcire sau aplicarea de metode chimice. bulbi. Se repetă ori de câte ori este nevoie. În câmp se plantează răsadurile plantelor floricole. fragmente de plante rezultate din despărţire şi care se folosesc la înmulţirea florilor perene. Pe suprafeţe mari se execută mecanizat iar pe suprafeţe mici. În lipsa utilajelor pentru suprafeţe mici.Mărunţirea se face cu GD-3. rizomi. se execută manual şi în mai mică măsură să foloseşte plantarea mecanică. Indiferent de perioada de plantare se respectă următoarele reguli: în zilele însorite se plantează dimineaţa sau după-masa. În funcţie de specie şi de destinaţia culturii se face modelarea şi marcarea terenului. Modelarea se face în mod obligatoriu în straturi sau brazde. plantele se udă bine înainte de a fi scoase pentru plantare şi imediat după plantare. Plantatul. Lucrarea se execută după praşilă şi are rolul de a proteja pământul contra uscării. iar mulcirea cu materiale organice constituie şi o fertilizare suplimentară.Aratul se face cu scopul afânării solului şi se execută la adâncimea de 2530 cm.1. 83 . frunze. Marcarea se face cu ajutorul sforilor sau sârmelor fixate la capetele parcelelor. Lucrarea se execută cu sapa între plante pe rând şi cu motocultorul între rânduri. adâncimea la care se mobilizează solul este de 40-60 cm. Plantatul. în funcţie de condiţiile de climă şi sol ale regiunii. • mraniţă. tractate de U-650 pe suprafeţe mari sau cu freza pe suprafeţe mici. de regulă. împiedică tasarea acestuia. manual. cu cazmaua. rădăcinile se fasonează şi se mocirlesc. pe care se stabilesc distanţele de plantare în funcţie de specie.5. Semănatul în câmp se execută în funcţie de epoca de semănat cerută de specia respectivă şi după metodele amintite la capitolul 6. Dintre lucrările de îngrijire cu caracter general aplicate solului amintim: • Prăşitul constă în spargerea crustei şi mobilizarea stratului superficial al solului. mărunţitul se poate face cu sapa şi grebla. rădăcinile tuberizate. Dacă terenul care se pregăteşte este ocupat cu o plantă perenă. tuberobulbi. .

resturi textile sau se execută o protejare în grup a plantelor cu ajutorul foliei de polietilenă sau alte materiale asemănătoare. prin aplicarea erbicidelor fie înainte de înfiinţarea culturilor fie după. Primul rărit se execută când plantele sunt foarte mici şi urmăreşte lăsarea plantelor în buchete la distanţe aproximativ egale cu distanţele recomandate pentru cultura plantelor. sau îngrăşăminte foliare în diferite concentraţii. • Combaterea bolilor şi dăunătorilor se face prin aplicarea de tratamente. iar vara în zilele călduroase.Buruienile pot fi combătute şi chimic. prin acoperirea cu hârtie. • Protejarea plantelor contra brumelor. Lucrarea se impune numai în culturile înfiinţate prin răsad. specifice agenţilor patogeni. • Dintre lucrările cu caracter general care se aplică în perioada de vegetaţie a plantelor se poate enumera şi fertilizarea fazială. după-masa spre seară sau chiar noaptea. fiecare plantă separat. prin intermediul căreia se reface echilibrul nutritiv cerut de plante. Prin fertilizările faziale se administrează îngrăşăminte organice sub forma mustului de bălegar diluat 1:3-5 volume apă sau de păsări 1:15-20 volume apă. devine uneori necesară primăvara târziu şi toamna devreme.  Completarea golurilor se execută la 7-10 zile de la plantare. lăsând pe cea mai bine dezvoltată. stropitoare. 84 . fenofaza şi condiţiile climatice. iar efectul negativ al îngheţurilor este diminuat de stropirea plantelor cu apă (aspersiune) după răsăritul soarelui. frunze. Pentru completarea golurilor se foloseşte răsad de aceeaşi vârstă şi din acelaşi soi. rogojini. irigare). Se protejează după caz. Frecvenţa udărilor şi cantitatea de apă administrată depind de textura solului. Căderea brumelor este împiedicată de existenţa unor perdele de fum sau de curenţi de aer în mişcare. În cazul apariţiei de boli sau dăunători se aplică tratamente curative folosind produse specifice combaterii acestor boli sau dăunători. vârsta plantelor. Al doilea rărit elimină plantele slab dezvoltate din fiecare buchet. Dintre lucrările cu caracter special se execută în culturile de câmp următoarele:  Răritul plantelor se execută doar în culturile înfiinţate prin semănat direct şi se face în două sau trei etape. Udatul se face dimineaţa. • Udatul se execută ori de câte ori este nevoie prin sistemele obişnuite (furtun.

copilitul constă în înlăturarea lăstarilor care apar la subsuoara frunzelor. se repetă în perioada de vegetaţie. Tutorarea se aplică plantelor care nu se susţin singure. metalice. garoafe) sau se rezervă butonul central (Paeonia. când au consistenţa erbacee şi se rup uşor cu mâna. crizanteme cu inflorescenţe involte. Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor floricole la sol 85 . Chrysanthemum.  Tăierile. chiar grilaje de diferite forme. Cineraria maritima) prin care se uniformizează înălţimea plantelor.bobocitul se aplică speciilor care formează la vârful tulpinii sau ramificaţiilor mai multe flori şi care lăsate ar fi de dimensiuni mici. dar şi după aceea. înainte de plantare la loc definitiv sau după. la unele specii de 2-3 ori . se înlătură butonul floral central pentru a lăsa 3-5 butoni laterali (crizanteme. Lucrarea se execută cu foarfeca de tăiat gard viu şi are caracter radical aplicându-se tuturor lăstarilor care se scurtează la aceeaşi înălţime. Chrysanthemum) sau pentru susţinerea plantelor volubile. Lucrările de înfiinţare şi întreţinere a culturilor floricole în spaţii protejate Culturile floricole în spaţiile protejate se înfiinţează la sol şi în recipiente 7. copilitul. Lucrarea se execută deasupra a 3-6 frunze. Se aplică la plantele la care se urmăreşte obţinerea unei singure tulpini (Dahlia. Iresine). 7.tunsul este o lucrare specifică plantelor de mozaic (Coleus.  Lucrările de tăiere includ: tunsul. Se execută la începutul perioadei de vegetaţie. ciupitul. pentru menţinerea lor la o anumită formă şi înălţime sau pentru dirijarea înfloritului. bobocitul. . . Se execută în vederea dirijării creşterii plantelor. garoafe Chabaud.2.2. Dahlia) pentru obţinerea unei flori mari şi se elimină cei laterali.ciupitul constă în îndepărtarea vârfului de creştere a tulpinii sau a lăstarilor tineri (Gnaphalium. pentru menţinerea sau obţinerea tijelor drepte (Dahlia.1. Se folosesc tije de lemn. Iresine) şi bordură (Santolina. În floricultură prin acest termen se înţelege operaţia de scurtare a ramurilor şi se aplică unor specii floricole erbacee sau semiarbustive. În faza de boboc abia format. Tutorarea-palisarea. . Dianthus).

Mărunţirea şi marcarea. Gerbera). Etapa a doua are loc după dezinfecţia solului. Adâncimea de plantare este în funcţie de specificul culturii. Dintre lucrările cu caracter general care se aplică în timpul vegetaţiei amintim:  completarea golurilor. Anthurium. Marcarea în sere şi solarii se face în funcţie de specificul culturii. Lucrarea se execută mecanizat cu sapa rotativă. Se execută manual cu ajutorul uneltelor Wolf. respectând distanţele dintre rânduri şi plante pe rând.4) sau cu motofreza pentru lucrările în sere şi solarii. Se foloseşte sârmă galvanizată de 1. cu pluguri speciale sau manual cu hârleţul. anotimp.În vederea pregătirii terenului se desfiinţează cultura precedentă. textură.5-2. Mărunţirea solului se face cu freza (F-1. folosind lingura de plantat sau plantatorul. La plantare. caracteristice fiecărei culturi. evitarea tasării şi eventual distrugerea buruienilor. se execută la fel ca şi la cultura în câmp. Plantarea se face manual. fenofază. Plantarea se face în rânduri. 86 . În prima etapă se administrează gunoi de grajd bine descompus. fixându-se la capetele straturilor. Odată cu mărunţirea se introduc în sol pe adâncimea de 12-15 cm şi îngrăşămintele chimice şi turba (100-120 t/ha). Dezinfecţia solului este o lucrare obligatorie în cultura plantelor floricole din spaţiile protejate şi se execută în general după mobilizarea solului. se strâng în grămezi resturile vegetale care au rezultat prin desfiinţarea culturii.  udatul se face ori de câte ori este nevoie în funcţie de cerinţele plantei. Se poate face chimic sau termică.  fertilizarea fazială în spaţiile protejate se aplică prin soluţii nutritive de concentraţii şi raport (NPK) specifice plantei aflate în cultură.0 mm grosime. urmăreşte aerisirea solului. evitându-se aspersiunea pentru a nu culca plantele pe sol. Fertilizarea de bază se face în două etape. Se aplică 2-3 lucrări (crizanteme. se tasează bine solul în jurul materialului plantat şi se udă. când se administrează îngrăşămintele chimice. folosind ca agent termic vaporii de apă (120°C). administrate după dezinfecţie.  afânarea solului. care se întinde în lungul rândurilor. Mobilizarea solului se face pe adâncimea de 20-30 cm. garoafe) după plantare şi 3-4 pe an la culturile de lungă durată (Strelitzia. temperatură. în cantitate de 90-120 t/ha.

 Dintre lucrările cu caracter special amintim:  susţinerea plantelor. referindu-se doar la lumină. decât cantitatea existentă în mod natural. În vederea reducerii intensităţii luminoase dispunem de posibilităţi mult mai mari prin:  cretizarea geamurilor (stropirea). folosind tuburi de neon sau becuri fluorescente. ceilalţi factori: sol. ape 87 . Datorită slabei rezistenţe a ţesuturilor mecanice. Lumina Pentru îmbunătăţirea regimului de lumină în perioadele cu nebulozitate accentuată (noiembrie-februarie) se vor menţine geamurile curate. Dependent de înălţimea plantelor din cultură. temperatura poate fi dirijată în orice anotimp. la unele plante floricole se realizează un sistem de susţinere adecvat speciei. apă. cu pretenţii mai mari faţă de lumină. iar plantele se vor plasa în poziţii corespunzătoare sub aspectul distanţei faţă de geam şi al unghiului de incidenţă a luminii. limite corelate cu cerinţele plantelor şi nivelul celorlalţi factori (lumina. copilitul. folosind o emulsie de humă. se va suplimenta iluminarea artificial.  utilizarea de plase din material textil sau plastic montate în interiorul serei.). Din punct de vedere teoretic. iar cele fără flori se spală cu jet de apă puternic pentru a nu rămâne pătate. Plantele cu flori se protejează cu folie de polietilenă. Temperatura. Pentru speciile decorative prin flori. se execută un spalier cu două etaje pentru freesia sau unul cu 4-5 etaje pentru garoafe şi crizanteme. elemente nutritive fiind analizaţi anterior. Distanţa dintre etaje este de 12-17 cm pentru primele două nivele şi de 17-20 cm pentru următoarele. Stropirea se face pe partea interioară a geamurilor într-o zi senină când sticla este încălzită. umiditatea etc. Dirijarea temperaturii în perioadele reci se realizează prin suplimentarea căldurii de la sursele termice (centrale termice. acţionate manual sau mecanic. în limitele dorite. Lucrări cu caracter special în cultura plantelor de seră se consideră şi cele de dirijare a factorilor de mediu. În spaţiile protejate condiţiile prielnice apariţiei multor boli şi dăunători obligă la executarea permanentă a lucrărilor de combatere. bobocitul. combaterea bolilor şi dăunătorilor. Pentru realizarea de producţii mari şi de calitate superioară asupra plantelor se execută lucrări ca: ciupitul. căldură şi aer. Modul de executare şi efectul acestor lucrări sunt identice cu cele de la speciile floricole din câmp. argilă etc.

când geamurile se menţin deschise tot timpul.5 cm. iar vara prin realizarea de curenţi de aer. acoperind cu un ciob orificiul ghiveciului. Fertilizarea de bază se realizează în momentul formării amestecului. Înfiinţarea şi întreţinerea speciilor floricole cultivate în vase de vegetaţie Lucrările care vizează înfiinţarea culturilor floricole în ghivece se referă la pregătirea amestecurilor de pământ. schimbarea ghivecelor. Pregătirea vaselor constă în spălarea şi dezinfecţia celor care au fost folosite.reziduale încălzite. din pământ ars. plantarea. în spaţiile protejate se impune o vehiculare periodică a aerului. În perioadele reci. 88 . Nevoia mai mare de aerisire se înregistrează în perioadele calde. peste care se aşterne un strat de nisip grosier sau pietriş în grosime de 1. pământului de răsadniţă. ape termale etc. Pregătirea ghiveciului constă în asigurarea drenajului. se introduc în apă cel puţin 12 ore înainte de folosire. Volumul de aer fiind limitat. precum şi la omogenizarea acestora se respectă recomandările de la capitolul cu privire la substratul de cultură. 30% din suprafaţă) sau în pereţii laterali. Dacă la analiza de laborator elementele de bază (NPK) sunt sub valoarea optimă. Ghivecele noi. formalină 40% sau termic. prin participarea mraniţei.2.2. 7. lucrări agrotehnice etc. Aerisirea. pentru înlocuirea celui viciat cu altul proaspăt. atât de necesar în procesul de respiraţie al plantelor.). Lucrarea se realizează prin acţionarea ferestrelor montate în acoperiş (cca.0-1. La pregătirea amestecurilor. în anumite părţi. se modifică conţinutul prin adăugarea de îngrăşăminte chimice simple sau complexe. a turbei etc. Plantarea constituie lucrarea de înfiinţare a culturii şi constă în pregătirea pentru plantare a ghiveciului şi plantarea propriu-zisă a materialului. pregătirea vaselor. Dezinfecţia se poate face cu soluţie de CuSO4 1%. umbrirea serelor sau folosirea de ventilatoare şi instalaţii frigorifice. aerisirea se face cu grijă pentru a nu răci prea tare interiorul serei.

Vasul de cultură (ghiveciul) nu trebuie să fie cu mult mai mare decât volumul sistemului radicular. Lucrarea se execută cu ajutorul unui plantatoare şi se face pe o adâncime de 710 cm şi urmăreşte afânarea şi mărunţirea solului de la suprafaţa ghiveciului. cu stropitoarea. Motivele care impun schimbarea vasului de cultură sunt multiple:  creşterea necorespunzător. Cantităţile de îngrăşăminte se stabilesc prin calcul. prin aspersiune. picurare. După executarea lucrării. în urma analizelor de laborator. volumului sistemului radicular. Foliar Feed sau îngrăşăminte lichide de tip "F". În jurul rădăcinilor se completează cu pământ care se tasează. Frecvenţa udărilor care la acest gen de cultură este mai mare decât la culturile la sol. Dacă rădăcinile plantei sunt nude. raportat la cultura în volum limitat al substratului. astfel încât planta să fie cu coletul sau cu bolul de pământ la nivelul ghiveciului. Afânarea solului este lucrarea care se face mai rar în cultura plantelor la ghiveci. în cazul când o parte din pământul de la suprafaţa ghiveciului s-a pierdut.În vederea plantării se completează ghiveciul cu pământ în volum potrivit. Fertilizatul fazial este. ceea ce favorizează degradarea mai rapidă a echilibrului nutritiv decât în cazul culturilor la sol. obţinute în ţara noastră. dar este obligatorie pentru plantele ce vegetează mai mulţi ani în acelaşi vas.  epuizarea prin consum sau spălări cu apa de udat a elementelor nutritive din ghiveci. ghiveciul devenind 89 . planta fiind supusă carenţelor. Această lucrare nu este necesară la plantele cu ciclu de vegetaţie scurt (712 luni). imersie. O lucrare importantă în cultura plantelor la ghivece este schimbarea periodică a acestora. Udatul se face cu furtunul. după care se udă. ceea ce determină condiţii necorespunzătoare de cultură. se fasonează şi înainte de plantare se mocirlesc. se va completa cu amestec proaspăt.0 cm. depăşirea fiind de 1.  acidifierea şi înrăutăţirea structurii solului ca urmare a frecventelor udări. Rezultate bune se obţin prin fertilizarea extraradiculară folosind Foliar Spray. Administrarea acestora se face odată cu apa de udat. de asemenea.5-2.

După aşezarea plantei în ghiveci. dacă este cazul se spală rădăcinile în jet de apă şi se tratează cu soluţii dezinfectante pentru activarea sistemului radicular. Pregătirea acestuia se face identic ca la plantare. plantele ajung să se deranjeze reciproc. îngălbenesc.) se transvazează o dată în primul an şi de două ori în următorii ani. transvazare sau transplantare. în funcţie de ritmul de creştere. etc. 90 . Transvazarea este lucrarea prin care planta. plantelor perene care rămân în aceleaşi vase mai mulţi ani. Cordyline. În asemenea situaţii. iar aspectul plantelor lasă de dorit (frunzele rămân mici. Cineraria. urmărind menţinerea intactă a sistemului radicular şi a bolului de pământ. drenaj necorespunzător cu stagnarea apei. pământul de pe rădăcinile plantei. Transplantarea este lucrarea prin care se îmbunătăţesc condiţiile de mediu ale plantei fără a exista obligativitatea schimbării ghiveciului (recipientului). Cu ajutorul unui plantator se îndepărtează parţial sau total. Acest ultim aspect nu exclude însă posibilitatea utilizării altui ghiveci. Ficus. În acest caz plantele se scot din vase şi se stabileşte cauza care a determinat modificarea aspectului plantei. Schimbarea ghiveciului în practica floricolă este cunoscută sub denumirea de transvazare şi transplantare. Dracaena. aflată în activitate fiziologică este schimbată întotdeauna dintr-un ghiveci mai mic în altul mai mare. se completează cu amestec de pământ golul rămas până la peretele vasului. Rărirea ghivecelor. Schimbarea se face într-un ghiveci cu diametrul mai mare cu 2-4 cm decât precedentul. mai mare sau chiar mai mică. se recomandă mărirea distanţelor dintre plante. Plantele cultivate în ghivece şi au caracter de perenitate cu ritmuri de creştere mai lente (Dieffenbachia. rădăcinile fiind în pericol de asfixiere. Momentul executării lucrării este determinat de stagnarea din creştere o perioadă mai lungă de timp. cad). Odată trecute la ghivece prin plantare. asigurându-se condiţii mai bune de lumină şi aerisire. se toaletează sistemul radicular prin îndepărtarea părţilor îmbătrânite şi bolnave. cum sunt: Primula. deşi condiţiile de mediu la nivelul rădăcinilor sunt corespunzătoare. Lucrarea se aplică în general. Calceolaria. acesta având aceeaşi mărime ca şi precedentul. Transvazarea se execută o dată până la trei ori la plantele ce îşi desăvârşesc ciclul biologic într-o perioadă de 6-14 luni. Cyclamen. În felul acesta. plantele cresc mărindu-şi volumul părţilor aeriene.

bolnave. Plantele decorative prin frunze (Cordyline. Care sunt lucrările speciale de întreţinere aplicate culturilor floricole în câmp? 5. plantele se spală cu apă curată. Înfiinţarea culturilor floricole în câmp. 9. Se folosesc spalieri în formă de cercuri sau scări. În condiţii de cultură unde nu se poate aplica spălarea. Lucrări speciale de întreţinere a culturilor floricole la ghivece Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii 91 . se recomandă ştergerea frunzelor cu cârpe umede. cherestea). confecţionaţi din elemente estetice (materiale plastice. 8. Care sunt lucrările generale de întreţinere aplicate culturilor floricole în câmp? 4. rupte. 2. Odată cu această lucrare. Pentru realizarea acestui aspect. Înfiinţarea culturilor floricole la ghivece. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole în câmp. Dirijarea factorilor de mediu urmăreşte crearea de condiţii optime desfăşurării proceselor fiziologice în vederea unei creşteri şi dezvoltări normale a plantelor. Ficus) trebuie să aibă tot timpul frunzişul curat şi sănătos. Dracaena. 3. Chestionar de autoevaluare 1.Menţinerea frunzelor curate. Philodendron). Palisarea plantelor cultivate în ghivece se execută în cazul când plantele dezvoltă tulpini volubile (Passiflora. Dieffenbachia. se îndepărtează frunzele îmbătrânite. 11. 10. În ce constă pregătirea pentru înfiinţarea culturilor floricole în spaţii protejate? 7. Aceşti factori vor fi corelaţi în funcţie de interdependenţa existentă între ei şi cerinţele plantei. Lucrări speciale de întreţinere a culturilor floricole la solul serei. Lucrări generale de întreţinere a culturilor floricole din spaţii protejate. Înfiinţarea culturilor floricole la solul serei. periodic.

Recoltarea Florile speciilor care au însuşirea de a-şi desăvârşi sau păstra aspectul decorativ o perioadă mai lungă de timp. cu respectarea tehnologiilor moderne. 8. calitatea florilor este influenţată de caracteristicile speciei. boboc colorat. Stadiul de dezvoltare al florilor în momentul când este tăiată are influenţă asupra longevităţii ei şi depinde de specie. de factorii tehnici şi de modul în care se face recoltarea şi pregătirea plantelor pentru valorificare. Executând fiecare lucrare la momentul optim.1. boboc închis. Florile se pot recolta în faze diferite: boboc semideschis. cât şi calitatea florilor. se va influenţa pozitiv atât durata de decor în vază. după detaşarea lor de pe planta mamă. Astfel: crizantemele se recoltează la deschiderea aproape completă a inflorescenţei. şi în funcţie de modul cum acestea evoluează după ruperea de pe plantă. floare deschisă etc. De asemenea.CAPITOLUL 8 RECOLTAREA. cele standard pot fi într-o fază mai puţin deschisă 92 (când . CONDIŢIONAREA. într-un timp cât mai scurt. PĂSTRAREA ŞI VALORIFICAREA FLORILOR ŞI A PLANTELOR DECORATIVE Obiectivul principal al cultivatorilor de flori este de a aduce plantele floricole în faza în care elementul decorativ este aproape sau în totalitate caracteristic speciei (soiului).

Florile recoltate şi aşezate în navete sunt transportate la locul de condiţionare. iar dacă florile sunt lăsate prea mult pe plantă vor avea durata de decor scurtă. forma bobocului. amenajate corespunzător pe grupe de specii apropiate. Culoarea reprezintă un alt indice fizic deosebit de important. Caracteristicile fizice constau în dimensiunile bobocului sau ale florii. 93 . Caracteristicile tehnologice redau însuşirile florilor. condiţiile pedoclimatice şi momentul la care s-a făcut recoltarea.2. Caracteristicile senzoriale se referă la prospeţime. calibrarea şi legarea florilor în buchete.inflorescenţa are 5-10 cm diametru). Dacă florile se recoltează prea repede se vor ofili în 2-3 zile. la gerbera – când 1-3 rânduri de stamine sunt bine dezvoltate. Caracteristicile fitosanitare se referă la starea de sănătate a florilor şi tijelor. când florile au tijele turgescente şi se execută prin tăiere. Odată cu recoltatul. Perioada cea mai potrivită pentru recoltare rămâne dimineaţa. parfumul. precum şi la prezenţa unor urme de substanţe folosite pentru tratamente. smulgere sau rupere. o caracteristică de soi şi participă la stabilirea calităţii florilor tăiate. a tijelor şi a internodiilor. Ele sunt caracteristici de soi. pământ. piaţa internă pentru consum imediat sau pentru păstrare. unde temperatura şi umiditatea sunt menţinute constant la valori corespunzătoare unui climat propice atât muncitorilor cât şi pentru evitarea deprecierilor calitative ale florilor. din momentul detaşării de pe planta mamă şi până la valorificare. integritatea florilor. fiind. integritatea florilor. cerute de o anumită destinaţie: export. de asemenea. dar variază în funcţie de tehnologia culturii. Condiţionarea constă în sortarea. fitosanitare şi tehnologice specifice acestora la un moment dat. Sortarea Gruparea florilor pe calităţi are în vedere însuşirile esenţiale date de totalitatea caracteristicilor fizice senzorice. precum şi greutatea acestora. elasticitatea sau rigiditatea tijei. 8. în săli speciale. frezia – când prima floare din inflorescenţă este întredeschisă. elasticitatea sau rigiditatea se referă la prospeţime. a florii şi a frunzelor. uniformitatea şi modul de prezentare. praf. preocuparea permanentă este de a reduce timpul de staţionare al florilor.

Calibrarea Constă în aducerea florilor la dimensiunile corespunzătoare categoriei de calitate. unde necesităţile tehnice cer scurtarea tijelor florale.0 cm pentru florile clasate în codurile 20 până la 50. garnisite cu frunze sănătoase (dacă este cazul). la care trebuie să răspundă florile tăiate are conformaţia următoare: 0. dar prezintă următoarele neajunsuri:  uşoare deprecieri cauzate de boli. 10. fără ramuri auxiliare. într-o unitate de prezentare. iar părţile florilor sunt fără deprecieri. 60. 50. I-a şi a II-a. cu referiri speciale pentru tijele florale care depăşesc codul de lungime.  tijele mai puţin rigide şi mai puţin rezistente.. Calitatea a II-a cuprinde florile şi bobocii care corespund condiţiilor generale de calitate.  5. rigide şi suficient de rezistente pentru a purta floarea. 80. inclusiv. Scara de mărimi. 40.3. Sortarea şi calibrarea florilor se face de către persoane instruite în acest sens. Tijele trebuie să fie în funcţie de specie şi soi. Acestea se vor recepţiona la condiţiile de calitate ale florilor mai puţin lungimea tijei florale. De obicei se utilizează trei categorii de calitate şi anume: Extra. Calitatea Extra şi I-a cuprind florile şi bobocii care prezintă caracteristicile soiului şi speciei.). 100.0 cm pentru florile clasate în codurile 60 până la 120 şi peste. 120. Diferenţele mai mari decât cele menţionate sunt admise numai în situaţia aranjamentelor florale. greutate etc.  uşoare vătămări. garnisite însă cu frunze. exprimată în cm. 5. nu trebuie să depăşească următoarele valori:  2.5 cm pentru florile clasate în codurile 0 până la 15. 94 . 20. în săli utilate adecvat.  10. 8. Deosebirea dintre calitatea Extra şi I-a se realizează prin diferenţa valorică a caracterelor (mărime. paraziţi sau produsele folosite pentru tratamente etc. Florile nesortate se aşează pe masa înclinată în dreapta sortatorului care ia cu mâna dreaptă fiecare floare şi o trece în mâna stângă. Diferenţa între lungimea maximă şi minimă. Aceste lungimi cuprind şi floarea. inclusiv.În baza acestor caracteristici florile sunt sortate pe categorii de calitate prevăzute de standardele în vigoare.

trecând-o cu mâna stângă în compartimentul corespunzător de pe masa în evantai. 95 . Fixează apoi tija florală la gradaţia 0 şi stabileşte lungimea florii. Prerăcirea se consideră încheiată când temperatura rămâne constantă la valoarea specifică şi care oscilează în funcţie de specie de la 4°C (trandafiri) la 10-12°C (plantele de câmp). în vederea încetinirii proceselor metabolice şi prelungirii duratei de menţinere a calităţii. necesitatea stocării mărfii etc. Păstrarea florilor tăiate Păstrarea florilor permite o serie de flexibilităţi în ceea ce priveşte excedentul producţiei de flori şi punerea lor în vânzare în perioadele cu cerinţe maxime. buchetele se trec în găleţi cu apă.4. presărarea de gheaţă mărunţită sau sub formă de fulgi şi prerăcirea în vid. această activitate constituie o etapă obligatorie în fluxul valorificării. bazată pe principiul evaporării apei din ţesuturile florilor la presiune scăzută. Astfel pregătite. 8. durata de păstrare variind de la câteva zile până la câteva luni. Prin prerăcire se îndepărtează căldura florilor.) se vor păstra în depozitele frigorifice. Frunzele. Păstrarea de lungă durată se referă în general la florile de seră şi la cele de câmp şi se poate realiza prin menţinerea florilor în apă sau soluţii conservante sau prin păstrarea uscată fără apă. lăstarii şi bobocii rezultaţi de la fasonarea florilor sunt transportaţi în afara zonei de lucru e o bandă transportoare existentă în dreapta muncitorului sortator. fiind legate în cel puţin două puncte. care cu ajutorul cărucioarelor sunt duse în camere frigorifice pentru prerăcire. când se impune înainte de valorificare “întărirea” timp de 24 ore în soluţii conservante.îndepărtând cu dreapta lăstarii laterali şi eventual frunzele de la bază. Florile sortate sunt luate de muncitorii manipulanţi şi duse la mesele de calibrare unde se buchetează. Pentru ţările cu producţii mari de flori. Florile prerăcite vor fi ambalate şi expediate magazinelor de desfacere sau dacă situaţia o impune (vârfuri de producţie. Prerăcirea poate să se realizeze prin circulaţia printre flori a aerului rece. Buchetele conţin acelaşi număr de flori. precum şi căldura de respiraţie.

Scoaterea de la stocare se face cu 1-4 zile înainte de vânzare.Factorii cu influenţă directă asupra calităţii florilor păstrate timp îndelungat sunt: temperatura. Pentru stocarea fără apă se utilizează camere frigorifice în care temperatura se menţine la 0-2°C şi umiditatea relativă la 90-95%. Pentru circulaţia aerului cutiile se închid ermetic. Compoziţia atmosferică influenţează pozitiv durata de păstrare. Lathyrus. în favoarea ultimului. se pun în apă caldă (37-38°C) pentru rehidratare după care se sortează din nou. se face păstrarea florilor la presiune scăzută.evitarea aplecării vârfului tulpinilor şi florilor: Gerbera. gladiole 96 . iar la capete au câte o fantă. în celula de păstrare este o temperatură omogenă optimă pentru păstrare. după care se pune capacul. Lumina favorizează procesul de fotosinteză şi sinteza glucidelor în cazul păstrării florilor în soluţii conservante sau apă prelungind în felul acesta durata de păstrare. . etc. Antirrhinum. dacă se modifică raportul existent în mod obişnuit în aer între oxigen şi dioxid de carbon. circulaţia şi presiunea aerului. compoziţia atmosferică şi lumina. tiosulfat de Ag . fără capac. Când diferenţa între aerul introdus şi cel scos este de 2°C. pentru puţin timp. aerul rece introdus.evitarea căderii florilor: Orhidee. În vederea stocării florile se pun în cutii de carton căptuşite cu polietilenă. tratamente cu soluţii diluate . antrenând-o spre exterior. Ea nu are efect în cazul păstrării la uscat şi când păstrarea se face în ambalaje închise. indolil acetic. Se împrospătează tăietura.înlăturarea latexului: Euphorbia. se pun în apă la lumină şi temperatură de 18-20°C. Cutiile pline se pun la prerăcire. Procedee de prelungire a duratei de păstrare şi menţinerea calităţii florilor tăiate 1. umiditatea relativă a aerului. Circuitul aerului are o mare importanţă în sensul că. participând la uniformizarea temperaturii şi aducerea florilor la temperatura optimă de păstrare. Tratamente aplicate pentru prelungirea duratei de păstrare . Pe baza acestui principiu biologic. preia căldura de câmp şi de respiraţie.de acid naftil acetic.

substanţe antimicrobiene: citrat de 8 hidroxichinoleină .de lungă durată. Prin această metodă se prelungeşte durata de păstrare cu 2 săptămâni (Rosa) până la 8 săptămâni (Tulipa) sau 4 luni (Dianthus) • Păstrarea în AC (atmosferă controlată) 8.4 săptămâni (Lilium) .vase curate.de scurtă durată ("păstrarea umedă") la temperatura recomandată pentru specie (între 1-100C) şi timp în funcţie de specie. Al.împrospătarea bazei tijei.păstrarea florilor Soluţiile conservante au la bază: Apa în care se adaugă diferite componente: .schimbarea zilnică a apei.5. când se introduc în soluţii cu concentraţii ridicate de glucoză. Cu . 3 zile (Anthurium) . la temperatura de 10C. . Reguli de respectat în păstrarea florilor tăiate .regulatori de creştere: citochinine . benzoic .glucide (glucoză şi fructoză) .2. fără apă o perioadă de timp de la 2 săptămâni la 4-5 luni.fortificarea florilor .impulsionarea bobocilor .inhibitori: CCC 3.inhibitori ai etilenei: acid aminoacetic . Păstrarea la temperaturi scăzute • Păstrarea la frig .îndepărtat frunze de pe treimea inferioară. Ambalarea şi valorificarea florilor tăiate Ambalarea este o lucrare foarte importantă.acizi organici: citric. Folosirea soluţiilor conservante în vederea: . 4. .săruri minerale: săruri de Ag. influenţând calitatea florilor şi durata vieţii la consumator. . Apoi florile se trec treptat la 40C 24 ore şi la temperatura camerei. Se execută în camere unde temperatura aerului este de 97 .

Păstrarea florilor la aceste temperaturi obligă executarea unor lucrări de îngrijire speciale. frunze. se va schimba apa din vase şi se vor îndepărta frunzele care ajung în apă. vasele în care se păstrează florile trebuie să fie curate şi dezinfectate pentru evitarea infectării apei şi a tijelor florale cu microorganisme patogene care determină blocarea vaselor conducătoare şi putrezirea tijelor. precum şi expunerea florilor direct razelor solare. formei şi aspectului estetic. stabilind mărimea ghiveciul. în momentul valorificării. 98 . se vor evita temperaturile mai ridicate de 20°C. Transportul florilor la distanţe mici se poate face cu mijloace auto. Pentru prelungirea duratei de păstrare în vază. se va împrospăta zilnic secţiunea de la baza tijei. cu diametre corespunzătoare.6. Valorificarea plantelor floricole cultivate la ghivece Plantele cultivate în ghiveci pot decora prin flori. astfel încât volumul de pământ să asigure o nutriţie corespunzătoare şi stabilitate pe toată durata cât se prevede a rămâne în acest ghiveci. Pentru realizarea acestor aspecte se impune a se efectua unele lucrări speciale încă din perioada premergătoare valorificării şi unele în momentul valorificării. În primul rând. lăzi etc. ghivecele vor fi mai adânci sau mai plate. Pentru transportul la distanţe mari se folosesc mijloace auto-frigorifice cu posibilităţi de menţinere a temperaturii dorite pe toată durata transportului. izoterme care nu sunt prevăzute cu sursă pentru producerea frigului. De asemenea. pe buchete sau prin aşezarea florilor în cutii. În perioada premergătoare valorificării.10-12°C şi umiditatea relativă 85-90% şi se poate face individual. În funcţie de caracteristicile sistemului radicular. plantele vor fi trecute la ghiveciul corespunzător ca mărime şi formă. În acest sens se va analiza mărimea părţii aeriene şi a sistemului radicular. să constituie un tot unitar. fructe sau port. Aceste mijloace de transport asigură menţinerea temperaturii florilor la 7-10°C timp de maxim o zi. armonic constituit din punct de vedere al mărimii. Florile ajunse la magazinele de desfacere sunt despachetate şi trecute în încăperi unde temperatura are valori cuprinse între 18-22°C. Oricare ar fi elementul decorativ. 8. se va avea în vedere ca planta şi ghiveciul.

conţinut în elemente nutritive etc. Chestionar de autoevaluare 99 . fructele veştede. fără urme de tratamente. unde urmează ambalarea şi expedierea la locul de desfacere. fertilizanţi sau săruri provenite din apa cu care s-a udat.Amestecul de pământ folosit va răspunde la toate cerinţele plantei (pH. De preferat ca aceste lucrări să se execute cu puţin timp înainte de valorificare. udate şi ţinute până la vânzarea lor la lumină şi temperaturi corespunzătoare. de flori. diametrul coroanei etc. Nu este de preferat executarea acestora în preajma valorificării (1-2 zile înainte). plantele într-o situaţie corespunzătoare continuării vegetaţiei în acelaşi ritm ca şi înainte. plantele vor fi duse în săli sau compartimente. plantele vor fi livrate într-un ambalaj estetic. iar efectul cumulat al şocurilor provocate de aceste modificări. Dacă temperatura de afară are valori sub optimul de creştere al plantelor. În funcţie de condiţiile de afară şi preferinţele cumpărătorului. când plantele sunt bine dezvoltate. se va folosi peria de sârmă şi cârpa umedă. boboci. fără a deranja frunzele sau florile. iar în cazul că nu se curăţă suficient. plantele nu reuşesc să se adapteze noilor condiţii. având elementul decorativ în faza de decor. vor fi alese şi grupate pe categorii conform prevederilor STAS (nr. masa volumetrică. pentru ca plantele să ajungă la cumpărător. Se vor ambala numai plantele verificate. deoarece. frunze. care serveşte şi la transportul lor până la domiciliu. florile trecute. asigurându-se eliminarea excesului de umiditate. Ghiveciul se şterge cu cârpa umedă. îmbătrânite. Ajunse la magazinul de desfacere. de multe ori sunt cauza opririi plantelor din vegetaţie sau chiar moartea lor. cărora li s-au îndepărtat frunzele bolnave.) şi se va realiza un drenaj bun. În momentul valorificării. Plantele decorative prin frunze trebuie să aibă aceste organe curate. ghivecele trebuie scoase din ambalaj.). se impune ambalarea în hârtie. fiecare plantă individual. După sortare. pentru fiecare specie în parte.

Factorii care influenţează durata de menţinere a calităţii florilor tăiate.1. 3. În ce constă sortarea. condiţionarea. 2. prerăcirea şi ambalarea florilor? 4. Care sunt procedeele de prelungire a duratei de păstrare a florilor? Spatiu destinat adnotarilor si observatiile proprii Chestionar intrebari Floricultura generala DISCIPLINA: FLORICULTURĂ 100 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ . Recoltarea florilor.

b. cu creştere continuă dezvoltată ca axele secundare 8. b. perlit şi mraniţă b. aceeaşi cu a mediului ambiant mediului ambiant mediului ambiant 10. perlitul ţelina. prezenta spinilor b. Temperatura apei de udare trebuie să fie: a. compostul. butaşi de tulpină 5. mraniţa. Freesia. Myosotis b. turba. Convalaria. În vederea stratificării seminţele se amestecă cu: a. fizică. Althernantera. diferenţa de temperatură dintre zi şi noapte sau între sezoane 9. Cruciferae 13. nu redau caracterele plantei mamă mamă plantei mamă 19. specia 2. Muscari. Crocus c. Gladiolus b. Plantele obţinute prin înmulţirea vegetativă redau: a. Însuşirile fizice ale seminţelor sunt: a. pământul de ferigi. genul b. în două etape materialului săditor înainte şi după dezinfecţia solului 12. 2-3 ani 20. mărimea. Care specii floricole decorează prin frunze? a. Inflorescenţele monopodiale prezintă axa principală: a. Iris. Chinodoxa. facultatea germinativă. forma. cu creştere definită şi poartă de obicei o floare c. Fertilizarea de bază la culturile din spaţii protejate la sol se face: a. mai mică cu 5oC decât a c. Aucuba. nisip c. perioada când plantele îşi încep ciclul biologic c. Cymbidium. 4-6 cm 17. Iresine b. Care componente utilizate în pregătirea substraturilor aparţin pământurilor horticole a. prezenţa unor frunze transformate 6. cultivarul c. radicula embrionului b. cu creştere nedefinită şi mai b. prezenţei inhibatorilor c. greutatea viabilitatea. Umbeliferae c. Bellis 3. parţial caracterele ereditare ale b. butaşi de frunze c. luciul. Canna c. 5-6 ani b. Care specii se pot înmulţi prin drajoni: 101 . Cheiranthus. 1-2 cm c. Matthiola. când plantele au 10 cm înălţime b. Asparagus. Care specii floricole prezintă tuberobulbi? a. anual c. Care este unitatea de bază în sistematica? a. Repausul hormonal al seminţelor se datorează: a. pământul de frunze 11. Calendula. arhitectura tegumentului puritatea autenticitatea. perioada din zi când temperatura este cea mai ridicată b. Prin ce se deosebeşte tulpina subterană de rădăcină a. valoarea culturală. Care este adâncimea de semănat la seminţele mijlocii: a. Dahlia. Care specii floricole sunt anuale? a. pământ de ericacee. Rădăcinile normale la plantele floricole provin din: a. c. mai mare cu 10oC decât a b. Care familie de plante au florile grupate în inflorescenţe numite calatidiu: a. Divizarea tufei la plantele cu creştere lentă se poate face după: a. Digitalis. culoarea. la apariţia a 2-3 frunze adevărate 18. scoarţa de c. Crocus. Dicentra. Thunbergia c. Compositate b. temperaturii prea perioada de păstrare germinativi scăzute în perioada de păstrare 15. 5-8 cm b. Momentul optim de repicare este: a. temperaturi prea ridicate din b. gunoi de grajd 16. Callistephus. odată cu semănarea seminţelor b. prezenţa mugurilor pe tulpină c. Sinningia 7. când apar primii lăstari c. starea fitosanitară 14. Campanula. Althaea 4.1. odată cu plantarea c. rumeguşul copaci. Ce este termoperiodismul: a. identic caracterele plantei c.

apa de robinet b. Sinningia b. Reducerea plantelor si mutarea b. Ciupitul constă în: a. Transvazarea constă în: a. crt. Tulipa. Peperomia.a. apa de ploaie Nr. Care este epoca optimă de altoire la citrice: a. Care specii prezintă tuberobulbi: a. Alstroemeria. Dianthus. Schimbarea plantelor din lor ghiveci mic în mai mare 25. Coleus c. Crocus c. Chrysanthemum c. Diffenbachia b. Dicentra. apa din staţiile de epurare 21. Sinningia. Gladiolus. îndepărtarea florilor a tulpinii şi lăstarilor 24. ianuarie c. Care apa se recomandă pentru udatul plantelor floricole: a. Nerium 22. Hydrangea. primăvara b. al întrebării din chestionar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 102 Răspuns corect B b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . Cyclamen. Begonia. îndepărtarea vârfului de creştere b. Trecerea plantei din ghiveci în substrat de cultură c. toamna 23. Dahlia. îndepărtarea lăstarilor laterali c. Freesia.

23 24 25 Notă – Încercuiţi varianta considerată corectă a a a b b b C C C 103 .

104 . MARIA. 6 .. Fiziologia plantelor. M. A.. ADELINA DUMITRAŞ. 2009. Ed. Floricultură specială-Baza de date. Todesco Cluj-Napoca 5 CANARACHE. Bucureşti. MARIA.MATEESCU. 1 CANTOR. Crizanteme. ELENA. şi colab. . 1 ŞELARU. MARIA. 1 ŞELARU. 7 CANTOR. E. 2 ANTON. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1 AMĂRIUŢEI. EDP. Todesco Cluj-Napoca 1 . Floricultură.. Bahá’I. 8 CANTOR. 1998. 1991. Ed. ELENA MUCESCU. Ed. Flori cultivate în grădină. 2002. Floricultură generală şi specială. 1 PETERFI.. Floricultură generală.. Floricultură. 7 . ELENA. 6 CANTOR. 1972. Bucureşti. Floricultură-Indrumator de lucrari practice. Bucureşti. . păstrarea tuberobulbilor de gladiole. Ed. 1 MAREŞ. 2003. 5 . Ed. MARIA. Horticultura. Păstrarea florilor tăiate. Universitatea deschisă 8 Fermierul. Plante ornamentale de interior. 1 ŞELARU. Ed. Metode moderne de înmulţirea plantelor floricole şi asigurarea 2 materialului săditor. 1987. Bucureşti. 1998. 1 PREDA. IOANA POP. 4 BUTA ERSZEBET. Ceres. . Ceres. 2008. MARIA. ELENA. Cluj-Napoca. 1968. 9 . Floricultură generală. 1988. Rev. . ALEXANDRINA. CANTOR. Ed. 1 NEAGU. Timişoara. Ed. Univ. VIORICA.ZAHARIA. 1995. D. Floricultură. Ed. MARIA. Craiova. 1976. Bucureşti. Rev. nr. 1979. Ceres. Bucureşti. Daliile. Floricultură.Mirton. ŞT. Ameliorarea plantelor decorative. . 1976. Cluj-Napoca 9 CANTOR. 1998. DOINA. AcademicPres. Ed. Grand. . Agrosilvică. Ceres. . Agricultura. Todesco 0 Cluj-Napoca . 1998. Recoltarea şi . Culturi de seră pentru flori tăiate.SĂLĂGEANU. M. Ed. D. 4 . MARIA. 2008. 1 CANTOR. Ceres. 3 BĂLA. Bucureşti. Cluj-Napoca. . 1 ŞELARU. . Ed. 1999. Ed. ELENA.ZAHARIA. Bucureşti. Ed.3. curs universitar. Risoprint Cluj-Napoca . curs litografiat. MARIA. M. 3 .

Ed. Mică enciclopedie de horticultură. 2 ŢEPORDEI.html 6 . III. . Ed. 4 . ediţia a II-a revizuită şi 0 adăugită. RODICA. Ştiinţelor Agricole.com/ 8 . Bucureşti. M. 2001. şi colab. 2 TĂMAŞ.hort. 2 ŞONEA. Iuliu Haţieganu. 1 . V. ANA MARIN. 2 ŞTEFAN.com/ 7 . 1999. vol.wikipedia. 1979.bissettnursery. Ed. 1983. 1967. 2 SONEA. 2 http://www. . Bucureşti.S. Bucureşti. Floricultură... Îndrumătorul 3 floricultorului. 105 .A.mobot.I. EDP. Bucureşti. Ştiinţifică şi 2 Enciclopedică. Floricultură. . Agrosilvică. Ed.com/ 9 . 2001. Ed.. V.. 2 http://www. LIVIA. M. 2 http://www.uconn. Botanică farmaceutică. 2 http://www.edu/plants/a/a.2 ŞELARU ELENA. şi colab. Bucureşti. Flori cultivate în grădină. 5 . VIORICA CANARACHE. Cluj-Napoca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful