Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de chimie şi inginerie chimică

Modelarea si Simularea Proceselor Chimice Tema 1
Profesor îndrumător: Cormoş Ana-Maria Întocmit de: Someşan Adrian Sîngeorzan Vlad Căpătan Marta Cluj Napoca 2012

Tema Proiectului

Fie un sistem chimic format dintr-un vas tampon, un reactor cu amestecare perfectă și un schimbător de căldură (ordinea utilajelor se alege în funcție de necesitățile procesului). În reactor are loc reacția A+B  C+D endotermă. Reactorul e prevăzut cu manta prin care circulă un agent termic de încălzire.

Se cere:
Scrierea ecuației modelului matematic pentru fiecare utilaj în parte (+ ipoteze simplificatoare)  Rezolvarea modelului în Matlab Simulink. Determinarea valorilor staționare.  Evidențierea răspunsului dinamic al sistemului la o modificare a debitului de alimentare sau a concentrației sub formă de semnal treaptă (+20%)  Pe baza rezultatelor simularilor sistemului in domeniu (exemplu -20%* concentrația nominal….+20%*concentrația nominală) să se determine parametrii unui model statistic (de regresie).

1. Vasul Tampon
Ipoteze simplificatoare  Parametrul densitate este constant în toată masa de reacție  Nu există vapori

Mărimi de intrare / ieșire  Intrări: Fi  Ieșiri: Fe

Variația volumului unui vas tampon va avea loc astfel: 𝒅𝑽 = 𝑭𝒊 − 𝑭𝒆 𝒅𝒕

2. Reactor cu amestecare perfectă și manta de încălzire
 

Ipoteze simplificatoare

Nu există gradienți de concetrație  Reacția chimică se întâmplă numai în reactor  Reactanții și produșii de reacție sunt perfect miscibili  Densitatea de vapori deasupra lichidului se neglijează

Densitatea și Caldura specifică sunt constante în toată masa reacției  Nu există pierderi de caldură cu mediul exterior

Mărimi de intrare/ieșire

Intrări: FiA, FiB CA, CB, Cp, Ti ,ρ, Fag, Cpag, Tiag, ρag Ieșiri: F, CC, CD, Cp, T ρ, Fag, Cpag, Tag, ρag

Ecuații de bilanț

Bilanț de masă total: F=FiA+FiB Bilanț de masă pe componente:
= = 𝐶𝐴𝑖
∙𝐹𝑖𝐴 𝑉 𝐶𝐵𝑖 ∙𝐹𝑖𝐵 𝑉

 𝑑𝐶𝐴

 𝑑𝑡 𝑑𝐶𝐵  𝑑𝑡

− − 𝐶𝐴

∙𝐹 𝑉 𝐶𝐵 ∙𝐹 𝑉

− 𝑘 ∙ 𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝐵 − 𝑘 ∙ 𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝐵 𝑑𝐶𝐶

 𝑑𝑡 𝑑𝐶𝐶  𝑑𝑡

=

= 𝐶𝐶

∙𝐹 − 𝑉 𝐶𝐶 ∙𝐹 − 𝑉

+ 𝑘 ∙ 𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝐵

+ 𝑘 ∙ 𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝐵
− 𝐹
∙𝑇 𝑉 𝑑𝑇

𝐹𝑖𝐴 ∙𝑇𝑖 𝐹𝑖𝐵 ∙𝑇𝑖  = + 𝑑𝑡 𝑉 𝑉 𝐾𝑡 𝐴𝑡 ∙(𝑇𝑎𝑔 −𝑇) 𝜌∙𝐶𝑝 ∙𝑉

− 𝑘

∙𝐶𝐴 ∙𝐶𝐵∙ ∆𝐻 𝜌∙𝐶𝑝

− 𝑑𝑇

 𝑑𝑡

= 𝐹𝑎𝑔

∙𝑇𝑎𝑔𝑖 𝑉𝑎𝑔

− 𝐹𝑎𝑔

∙𝑇𝑎𝑔 𝑉𝑎𝑔

− 𝐾𝑡

𝐴𝑡 ∙(𝑇𝑎𝑔 −𝑇) 𝜌𝑎𝑔 ∙𝐶𝑝𝑎𝑔 ∙𝑉𝑎𝑔

3. Schimbător de căldură
 

Ipoteze simplificatoare

În intreg volumul V al schimbătorului de căldură temperatura este uniformă.  Caldura degajată în exterior este nesimnificativă, datorită bunei izolații pe care o are schimbătorul de căldură.  În schimbătorul de căldură nu au loc reacții chimice

F,T,Cc,CD,CA,CB,

F,T2,Cc,CD,CA,CB,

Fag2, Tag2

 𝑑𝑇𝑎𝑔

2 𝑑𝑡

= 𝐹𝑎𝑔

2 ∙𝑇𝑎𝑔𝑖2 𝑉

− 𝐹𝑎𝑔

2 ∙𝑇𝑎𝑔2 𝑉

− 𝐾𝑇

1 ∙𝐴𝑇1 ∙(𝑇𝑎𝑔2 −𝑇𝑎𝑔𝑖2 ) 𝜌∙𝐶𝑝 ∙𝑉 𝑑𝑇

2  𝑑𝑡

= 𝐹

∙𝑇 𝑉

− 𝐹

∙𝑇2 𝑉

− 𝐾𝑇𝑎𝑔

2 ∙𝐴𝑇𝑎𝑔2 ∙(𝑇2 −𝑇𝑎𝑔2) 𝜌∙𝐶𝑝∙𝑉

Modul de așezare al celor 3 componente ale instalației.

După scrierea ecuațiilor de bilanț a modelului a rezultat că sistemul are 9 necunoscute:

Concentrația de reactanți rămasă la ieșirea din reactor:CA, CB  Concentrația de produși rezultată la finalul reacției:CC, CD  Temperatura la ieșirea din reactor: T  Temperatura agentului la ieșirea din manta: Tag  Temperatura agentului la ieșirea din schimbătorul de căldură Tag2  Temperatura produșilor de reacție la ieșirea din schimbătorul de căldură T2.  Înălțimea din vasul tampon. H

Regresia liniară simplă
Fa[m^3/h] Ca[Kmol] Cb[Kmol] Cc[Kmol] T[K]

2 2.4

0.3161 0.3345

0.1412 0.1286

0.0215 292.8182 0.0185 292.8423

2.45
2.5 2.55 2.6

0.3370
0.3394 0.3418 0.3441

0.1268
0.1251 0.1235 0.1219

0.0181 292.8454
0.0177 292.8484 0.0174 292.8513 0.0170 292.8542

Parametri și valori

4. Concluzii

După simulările făcute putem observa că la variația debitului de intrare a unuia dintre componenți, apar modificări în comportamentul concentrațiilor reactanților și produsilor de reacție, precum și mici variații ale temperaturilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful