Spirala

Se prãbuºeºte scara - cochilie de merc strivitã sub talpa de bocanc a beznei ºi trepte noi din sînge închegate zidim din nou din noi spre bolta de heruvi pãzitã cu sãbii de arhangel - parã ce arde cu iubire nesfîrºitã o nouã scarã: spiralã iar în sine prãbuºitã.

Octavian Brânzei Duminicã - 16 iulie - 1995 - ora 2:40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful