Prof.

Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Definiţie
Mişcarea circulară uniformă –
este mişcarea punctului material pe un
cerc, iar viteza lui este constantă în
modul, adică punctul material descrie
arce egale în intervale de timp egale.
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Perioada(T) – timpul în care punctul material
parcurge cicumferinţa cercului
Mărimi caracteristice
Raza vectoare( r ) – vectorul de
poziţie al punctului material dus din
centrul cercului
C
A
r
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Mărimi caracteristice
Frecvenţa(v) – numărul de rotaţii complete efectuate de punctul
material în unitatea de timp
T
1
= v
| |
|
.
|

\
|
=
s
rot
s
SI
1
v
Viteza liniară( v ) – viteza punctului
material pe traiectorie, având modulul egal cu
lungimea arcului de cerc parcurs în unitatea
de timp
t
AB
v
A
=
B
A
C
v
v
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Mărimi caracteristice
Viteza unghiulară(ω) – unghiul la centru
descris de raza vectoare în unitatea de timp
A
B
Δθ
t A
A
=
u
e | |
s
rad
SI
= e
O
C
Acceleraţia normală(centripetă) – variaţa vitezei punctului
material în unitatea de timp
B
v
B

v
A

Δv
t
v
a
A
A
=
r
r
v
a
2
2
e = =
C A
r
r a
2
e ÷ =
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Legea mişcării circulare uniforme: ( )
0 0
t t ÷ + = e u u
Legătura dintre viteza unghiulară
(ω), perioada (T), frecvenţa (v):
tv
t
e 2
2
= =
T
Legătura dintre viteza liniară(v) şi viteza unghiulară(ω):
r v e =
r v × = e
C
r
v
ω
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Forţa centripetă
- Este forţa care aplicată punctului material determină
mişcarea circulară uniformă
r
v
m r m F
2
2
= = e
m
r
v
C
F
cp

r m F
2
e ÷ =
Forţa centripetă poate fi:
* Forţa de atracţie exercitată asupra
Pământului de către Soare, sau forţa
exercitată asupra Lunii de către
Pământ
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
F
f

* Forţa de frecare aplicată pneurilor
de către pista circulară
* Forţa electrică exercitată de
nucleul atomului asupra electronilor
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
C
v
F
q
v
F
B
q
+
* Forţa exercitată de câmpul magnetic
asupra unei sarcini electrice aflată în
mişcare în câmp (forţa Lorentz)
* Forţa de tensiune elastică
dintr-un fir legat de un corp
F
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Forţa centrifugă
- Forţă centrifugă ca reacţie a forţei centripete şi apare în sisteme de
referinţă inerţiale
Exemplu:
forţa centripetă – forţa exercitată de Soare asupra Pământului
forţa centrifugă – forţa exercitată de Pământ asupra Soarelui
- Forţă centrifugă de inerţie ce apare în sisteme de referinţă neinerţiale
Exemplu: la curbe corpurile aflate în mişcare accelerată au
tendinţa de a se deplasa spre exteriorul curbei
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Efectele şi aplicaţiile forţei
centrifuge
Maşină de spălat cu centrifugă
Centrifugă pentru scoaterea
mierii de albine
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
La viraje, bicicliştii şi motocicliştii se înclină spre centrul
curbei pentru a nu cădea
gR
v
tg
2
= o
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
La curbe, şina exterioară este
supraînălţată pentru a evita
solicitarea inegală a şinelor,
respectiv răsturnarea
vagoanelor
Pentru a evita deraparea
automobilelor şoseaua este
înclinată faţă de orizontală
gR
v
tg
2
= o
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Separator centrifugal
Ventilator centrifugal
Regulator centrifugal
Prof.Elena Răducanu,Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Efectul forţei centrifuge este turtirea Pămâtului la poli

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful