You are on page 1of 1

Druskinink savivaldybs tarybai Druskinink savivaldybs merui R.

Malinauskui

KREIPIMASIS Gerbiamas mere, gerbiami savivaldybs tarybos nariai Mes, druskininkieiai, matome, kad kurortas tvarkomas, siekiant ilgalaiki tiksl, o ne pigaus pavirutiniko efekto. Diaugiams renovuotais pastatais, atnaujintomis miesto vieosiomis erdvmis ir naujais objektais. Taiau iuolaikiniai Druskininkai turi bti patraukls ne tik mums patiems, bet ir sveiams, kurie domisi ms miestu ir alimi. Todl labai gerai, kad mieste atsiras dar vienas traukos centras, lankytina vieta Lietuvos skydo skulptra, kuri amins ikiliausi lietuvi atminim. Nors kai kurie meno inovai save vadinantys autoriai leidia sau menkinti i grai pilietin iniciatyv, mes pritariame, kad ant Nemuno kranto bt pastatyta Druskininko kratovaizd papuoianti skulptra. Tai bus simbolin Druskinink, o kartu ir ms vis inia pasauliui apie lietuvi vienyb, apie susitelkim nepriklausomos Lietuvos valstybei isaugoti ir sustiprinti. Gyvendami Druskininkuose, kiek galime, prisidedame prie savo miesto klestjimo. Pritardami savivaldybs iniciatyvoms, praome tsti pradtus darbus, nes norime, kad Druskininkai ir toliau mums bt jaukiais ir graiai sutvarkytais namais.

You might also like