You are on page 1of 1

PRANEIMAS INIASKLADAI 2012 m. gruodio13 d.

Druskininkai Laisvieji veikjai msi brutalaus politikavimo Grupel iniciatori, save vardijusi laisvaisiais menininkais ir neabejingais pilieiais, parod gding ir precedento neturint pavyzd. Pavyzd, kaip galima pasiekti savo politini ir asmenini tiksl, sukirinti bendruomen ir, apsimetus patriotais, tyiotis i Lietuvos Atgimimo laikotarpio, klaidinant mones tikrovs neatitinkania informacija. iomis dienomis platinamu vieu laiku ragindami paskirtj alies Premjer Algird Butkevii ir Druskinink savivaldybs mer Riard Malinausk atsiprayti vieno vietos dailininko fontano ir skulptros konstrukcijos krjo Antano Balks u tai, kad Druskinink savivaldyb teistai rengin demontavo, veikjai elgiasi cinikai ir brutaliai. Keletas kreipimosi iniciatori, pateikdami tikrovs neatitinkani informacij, klaidina ir visus kitus garbingus pilieius, inicijuodami j para rinkim. Druskinink savivaldybs mero Riardo Malinausko teigimu, toki Druskinink gelbtoj kartas nuo karto vis atsiranda, ir tai jam nieko nauja: kritikuoti dirbanius ir kurianius, patiems nieko neveikiant, visada lengviausia. Atsakingai pareikiu, kad manipuliuoti monmis dangstantis Atgimimo laikotarpiu ir garsaus Lietuvos krjo M. K. iurlionio vardu yra gda, o tokie i iniciatori poelgiai tik parodo j mentaliteto lyg. Nepataikausime politinms ir asmeninms ambicijoms. Jokie politizuoti ultimatumai neprivers ms stabdyti miesto pltros darbus. Tik apmaudu, kad pateikiama melaginga informacija. Ir galimas dalykas, kad dauguma vie raginim pasiraiusi moni ir patys yra suklaidinti menkos grupels iniciatori. Savivaldybs pozicij ir druskininkiei interesus gyniau ir ginsiu. T noriu padaryti ir dabar, nes paskleista informacija neatitinka tikrovs. Netinkamos bkls fontanas su skulptra ne nugriautas, o dl pagrst prieasi demontuotas. Dabar i Druskinink savivaldybs nuosavyb deramai saugoma. Skulptra su fontanu ir baseinu niekada nebuvo ir nra traukta Kultros paveldo vertybi registr. Skulptra buvo fontano dalis, o 1989 metais pastatytas fontanas veik vos vienerius metus ir vliau du deimtmeius visiems bad akis kaip neinia kokios paskirties objektas. Pradjus rengti gatvi rekonstrukcijos projekt, pradiniame variante buvo numatyta rekonstruoti fontan. Taiau i met pavasar, pradjus skvero tarp Taikos ir v. Jokbo gatvi rekonstravimo darbus, nustatyta, kad fontano inineriniai tinklai, vandens padavimo-ileidimo sistema visikai susidvjusi, daugyb kit trkum oficialiai ufiksuoti 2012 m. gegus 30 d. Technins bkls patikrinimo akte, kur pareng atsaking u projekto vykdym savivaldybs specialist ir rekonstravimo darb rangov komisija. i komisija nustat, kad investuoti las tokios bkls fontano, kurio veikimo principas pagrstas geriamojo vandens nutekinimu nuotek vamzdynus, atnaujinim, pareikalausiant keli imt tkstani lit mokesi moktoj pinig, yra netikslinga ir rekomendavo j demontuoti. Liepos pradioje tai ir buvo padaryta, teig meras R. Malinauskas. Iniciatoriai pasisteng, kad savivaldybs veiksm teistum demontuojant rengin itirt ir specialiosios tarnybos. Iki iol jos savivaldybei joki pretenzij nepareik. Pretenzij savivaldybei dl to, kad es negali pamatyti demontuotos skulptros, jau nebeturi ir A. Balk. A. Balkei gruodio 6 dien buvo sudarytos slygos apirti demontuotas fontano ir skulptros dalis, saugomas staigos Druskinink savivaldybs paslaug kis patalpose. Igird, kad asmenins naudos siekiantys veikjai kelia sumait nepagrstai kaltindami savivaldyb neteistais sprendimais, druskininkieiai, pritariantys savivaldybs iniciatyvoms, paragino vietos bendruomen ireikti savivaldybei palaikym. Lapkriio pabaigoje mer R. Malinausk pasiek daugiau nei 600 druskininkiei, pritariani savivaldybs veiklai, palaikymo laikai. Matome, kad kurortas tvarkomas, siekiant ilgalaiki tiksl, o ne pigaus pavirutiniko efekto. iuolaikiniai Druskininkai turi bti patraukls ne tik mums patiems, bet ir sveiams, kurie domisi ms miestu ir alimi. Pritardami savivaldybs iniciatyvoms, praome tsti pradtus darbus, nes norime, kad Druskininkai ir toliau mums bt jaukiais ir graiai sutvarkytais namais, teigiama druskininkiei laikuose. Mero R. Malinausko teigimu, savivaldybei, siekianiai, kad Druskininkai bt patraukls gyventi ir ilstis, rpjo ir nuolat rpi isaugoti miesto istorin ir kultrin paveld, kurorto veido savitum. Ne kart esu saks, kad svarbu ne tik miesto pltra, bet ir objekt, kurie buvo kurortui vertingi anksiau, atnaujinimas ir sugrinimas. To siekiame visi, iandien dirbantys prie vairiausi projekt. Prisiimame atsakomyb u savo sprendimus ir neleisime, kad suklaidintieji trukdyt gyvendinti svarbius kurorto gerovei projektus, teig R. Malinauskas. Druskinink savivaldybs informacija

You might also like