Pier Paolo Pasolini1 - Scrieri corsare o culegere de articole-editorial publicate în Il Corriere della Sera între 1973 şi 1975

.
Textul lui Pasolini, nu trebuie să îl judecăm ad litteram, cu toate că autorul nu poate fi înţeles decât în acest mod, ci luând în considerare contextul social şi politic al Italiei anilor de după război, când ţara a fost supusă unui proces de industrializare galopantă cu consecinţe dramatice asupra vieţii sociale. Este însă important să cunoaştem felul în care Pasolini artistul îl reflectă pe Pasolini gânditorul. Şi cum creaţia lui artistică de film exemplifică exact ceea ce el critică sau deplânge. De remarcat actualitatea şi aplicabilitatea cazuistică în realitatea contemporană a problemelor polemizate de Pasolini.

Sfida ai dirigenti della televisione - Provocarea conducătorilor televiziunii
"Mulţi deplâng (în aceste vremuri de austerity) neajunsurile cauzate de lipsa unei vieţi sociale şi culturale organizate în afara Centrului rău, în periferiile bune (văzute drept cartiere-dormitor fără verdeaţă, fără servicii, fără autonomie, fără raporturi umane autentice). Lamentaţie retorică. Dacă la periferii ar exista, într-adevăr aceasta activitate a cărei absenţă este atât de deplânsă, oricum ea ar fi organizată de către Centru. Acelaşi Centru care, în numai câţiva ani, a distrus toate culturile periferice ce - pâna acum câţiva ani, tocmai - aveau asigurată o viaţă proprie, în esentă liberă, chiar şi la periferiile cele mai sărace şi de-a dreptul mizerabile. (a se vedea viaţa mahalalei bucureştene interbelice) Nici o formă de centralizare fascistă nu a reuşit să facă ceea ce a făcut centralizarea operată de civilizaţia de consum. Fascismul propunea un model reacţionar şi monumental, ce ramânea însă la stadiul de literă moartă. Diferitele culturi alternative (ţărăneşti, lumpenproletare, muncitoreşti) continuau să se supună imperturbabile vechilor lor modele: represiunea se limita să obţină adeziunea lor în cuvinte." (Putem asocia fascismului, comunismul din România cu deosebirea că acesta din urmă a obţinut dincolo de adeziune o ştergere totală a valorilor intelectual-culturale autentice înlocuind-o cu o cultură de masă dictată de Partid) "Astăzi, dimpotrivă adeziunea la modelele impuse de Centru este totală şi necondiţionată. Modelele culturale reale sunt renegate. Abjurarea s-a produs. De aceea, se poate afirma că "toleranţa" ideologiei hedoniste dorită de noua putere este cea mai rea dintre represiunile din istoria omenirii. Cum oare, a fost posibil să se exercite o atare represiune? Cu ajutorul a doua revoluţionări, făcute din interiorul burgheziei: cea a infrastructurilor şi cea a sistemului de informaţii. Străzile, motorizarea ş.a.m.d. au unit strâns periferia de Centru, abolind orice distanţă materială. Dar revoluţionarea sistemului de informaţii a fost cu atât mai radicală şi mai decisivă. Prin intermediul televiziunii, Centrul şi-a asimilat întreaga ţară, care în trecut era atât de bine diferenţiată şi de bogată în culturi originale. A început astfel o opera de omologare, distrugătoare a oricărei forme de autenticitate şi de concreteţe. A impus practic - după cum spuneam - modelele sale, şi anume pe cele dorite de noua industrializare, ce nu se mai mulţumeşte cu un "om care consumă", ci pretinde ca sunt de neconceput alte ideologii în afară de cea a consumului. Un hedonism
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini

încât devin victime ale modelului amintit.. economic de tip corporatist sau zona politică) In Italia evoluau însă şi organizaţiile mafiote care numărau în rândurile lor elemente provenite din aceeaşi zonă de sub-clasă. tocmai lumpenproletarii sunt cei capabili de revoluţie pentru că nu sunt incluşi într-o clasă socială. îl percepe natural -. L-au acceptat. Dacă lumpenproletarii s-au îmburghezit. l-au pierdut complet). tânărul mic-burghez. Acum. pâna acum câţiva ani. ajungând să adopte doar o caricatură a acestuia. cerşetori.. http://en. l-a violat. lumpenproletarii2 respectau cultura şi nu se ruşinau de propria ignoranţă. Sau îl aplică doar parţial. dar l-a sfâşiat. îl împiedică să se dezvolte pe vechiul "om" ce încă trăieşte înăuntrul lor. devine în mod bizar grosolan şi nefericit. Ei sunt doua persoane ce preţuiesc viaţa numai prin Bunurile de consum pe care ea le oferă (şi.. ci ca instrument al puterii înseşi.. În toată această stare de fapt. sau nu reuşesc să-l pună în practică decât într-o măsură atât de redusă. prostituate sau mici borfaşi.îşi şterg din buletin numele propriei meserii. atentate cu bombă. Este locul unde se concretizează o mentalitate care.pe care." apar modelele ".. peşti.Tânărului Bărbat şi al Tinerei Femei propuse şi impuse de către televiziune. însă în posesia misterului realităţii.wikipedia.prin intermediul noilor mijloace de comunicare şi informare (în special televizorul) sufletul poporului nu a fost doar rănit.. Îi priveau cu un fel de dispreţ îndrăzneţ pe "copiii lui tata".. au început să dispreţuiască şi cultura (caracteristică a micii burghezii pe care au preluat-o imediat prin mimesis)..umiliţi .. fără să fie neapărat. dimpotrivă. iar noul model pe care încearcă să-l imite nu prevede analfabetismul şi grosolănia. (răpiri. adecvându-se la modelul "televiziv" . responsabilitatea televiziunii este enormă... Prin spiritul televiziunii se manifestă concret spiritul noii puteri. . Dimpotrivă erau chiar mândri de propriul model popular de analfabeţi.neolaic.. încă se mai duc la slujba de duminică dar cu maşina). În acelaşi timp. nu ca mijloc tehnic. Desigur. ci un centru care elaborează mesaje. Ea nu este numai un loc prin care trec mesajele. pentru a-l înlocui cu calificarea de "student". Fără îndoială (ne-o arată rezultatele) că televiziunea este autoritară şi represivă ca nici un alt mijloc de informare din lume. termenul de lumpenproletariat nu se referă strict la definiţia dată de Marx. În gândirea anarhistă. altfel... De exemplu. din clipa în care au inceput să se ruşineze de propia ignoranţa.org/wiki/Lumpenproletariat ci mai degrabă defineşte o clasă de jos. Desigur. de salvare din mizerie). Italienii au acceptat cu entuziasm acest nou model pe care televiziunea îl impune conform normelor Producţiei creatoare de bunăstare (sau. Frustrarea sau chiar freamătul nevrotic sunt de acum stări de spirit colective. fiind creat şi promovat de însăşi clasa din care el face parte. Tinerii lumpenproletari . se înţelege. l-a urâţit pentru totdeauna" La Pasolini. spargeri.. ei încep să se ruşineze de propria ignoranţă: au abjurat de la propriul model cultural (cei mai tineri nici macar nu şi-l mai amintesc. mai bine zis. pe micii burghezi. Să nu uităm că în anii 60-70 în Europa au fost ample mişcări sociale şi activităţi ale organizaţiilor declarate de extremă-stângă care aveau un caracter mai degrabă anarhist. Cultura pe care ei o produc având un caracter tehnologic şi strict pragmatic. burghezii s-au lumpenproletarizat... n-ar şti unde să se localizeze. dar sunt cu adevărat în stare să îl aplice? Nu. indiferent orbeşte faţă de orice valoare umanistă şi care s-a înstrăinat orbeşte de ştiinţele umane. formată din muncitori şi ţărani pauperizaţi (sărăciţi) care şi-au pierdut identitatea de clasă şi evoluează la marginea societăţii. de care se disociau chiar şi atunci când erau constrânşi să-i servească. 2 . acţiuni care vizau sistemul bancar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful