You are on page 1of 5

Karty Magii: Tradycja Zarazy SPIS TRECI:

TRADYCJA ZARAZY 2

by

PEPE

&

QC

2012

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

1-2. HYC-HYC

7+

3. PIZMO ODWAGI

7+

Diakon Zarazy przyzywa strzpy Dhar, ktrymi oplata ciaa sojusznikw przenoszc ich Spaczkorytarzami wprost za plecy wrogw.

Diakon Zarazy moe rzuci zaklcie na siebie lub dowolny sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Zaklcie mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Udane rzucenie czaru oznacza, e model znika w chmurze cuchncego siark zielonego dymu by pojawi si w dowolnym miejscu na stole w odlegoci do 16. Jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Model moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.

Skaveski Diakon Zarazy intonuje faszywy zapiew, sowa Mrocznej Mowy zmieszane z pimem maga wzmacniaj odwag tchrzliwych sojusznikw.

Zaklcie mona rzuci na dowolny, sprzymierzony i uciekajcy model na stole. Udane rzucenie czaru sprawia, e posta natychmiast mobilizuje si.

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

4. ZASLONA Z MUCH

8+, PWG

OPIEJA JACE 5. ROPIEJACE RANY

9+

Zorzeczc wrogom i mcc ramionami, Diakon Zarazy przywouje chmur gzw i kliwych much. Owady roj si wok niego, gryzc i ksajc jego wrogw.

Diakon Zarazy moe rzuci to zaklcie na siebie lub te na dowolnego, sprzymierzonego bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Czar moe zosta rzucony na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze' wrogie modele prbujce zaatakowa w fazie walki wrcz objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj modyfikator -1 do testu trafienia.

Wypowiadajc bluniercze inkantacje Diakon Zarazy przeklina swych wrogw. Plugawe strzpy energii Dhar znacz ciaa przeciwnikw ropiejcymi ranami, wrzodami i strupami.

Czar Ropiejce rany mona rzuci na dowolny, widoczny dla Diakona Zarazy model w odlegoci do 18 (nawet bohatera dosiadajcego potwora lub walczcego w rydwanie). Ofiara zaklcia musi wykona udany test WT lub otrzymana trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

6. ROJ SZKODNIKOW

9+, 9+, PWG

7. KLATWA NIEMOCY

9+

Piskliwy zapiew Diakona Zarazy, wzmocniony energi Spaczenua przyzywa rj szczurw, ktre piszczc gromadz si wok maga atakujc jego wrogw.

W fazie magii w ktrej rzucono zaklcie rj szkodnikw gromadzi si wok czarnoksinika atakujc wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki stykaj si z podstawk Diakona Zarazy. Modele otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Jeli zaklcie nie zostao rozproszone to na pocztku nastpnej tury naley uy 3 okrgego wzornika, ktry bdzie reprezentowa rj szkodnikw. Rj szkodnikw porusza si o 2K6 w fazie ruchw przymusowych w kierunku wyznaczonym przez Diakona Zarazy, po czym czarnoksinik traci kontrol nad rojem. W nastpnych turach gracza Skavenw, gryzonie bd porusza si w fazie ruchw przymusowych w losowo okrelonym kierunku. Rj szkodnikw nie moe zosta zwizany walk wrcz a wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktre znajd si na drodze roju otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

Diakon Zarazy przyzywa bluniercze moce Dhar i oplata nimi nieszczsnych wrogw, ktrych dosiga plugawe przeklestwo Rogatego Szczura.

Moc zaklcia oddziauje na wszystkie wrogie modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Diakona Zarazy, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Do koca tury gracza Szczuroludzi przeciwnik musi przerzuci wszystkie udane testy trafienia i zranienia.

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

ZARAZY 8. TCHNIENIE ZARAZY

10+

9. ZABOJCZA FURIA

10+, PWG

Po zakoczeniu blunierczej inkantacji Diakon Zarazy wypuszcza z pyska trujcy wiatr Dhar, ktry przenika ciaa wrogw czynic ich sabymi jak dzieci.

Naley uy wzornika pomienia umieszczajc jego szeroki koniec nad wyznaczonym celem, a wski przyoy do gowy modelu Diakona Zarazy. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza i musz wykona test WT. Niepowodzenie oznacza, e do koca potyczki otrzymuj modyfikator -1 do wspczynnika SIA. Diakon Zarazy jest odporny na wasne Tchnienie zarazy.

Strzpy plugawej energii Upiorytu wypeniaj ciao i umys nieszcznika, zmieniajc ofiar w poddan instynktom maszyn do zabijania.

Diakon Zarazy moe rzuci to zaklcie na siebie lub te na dowolnego, sprzymierzonego bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Czar moe zosta rzucony na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze', model zyskuje umiejtno SZA.

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

10. PIZMO GROZY

11+, PWG

11. KWASNY DESZCZ

13+

Diakon Zarazy intonujc faszywy zapiew miesza sowa Mrocznej Mowy ze swoim pimem szerzc wrd wrogw terror i groz.

Diakon Rogatego Szczura splata ze strzpw Dhar trujc chmur, ktra zsya na wrogw potok kwanego deszczu.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test GROZY.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar na stole w polu widzenia Diakona Zarazy. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test WT. Niepowodzenie oznacza, e modele zostaj Powalone na ziemi!.

TRADYCJA ZARAZY

TRADYCJA ZARAZY

12. ZARAZA

14+

1-2. HYC-HYC

7+

Recytujc upiorne wersety prastarej inkantacji, Diakon Zarazy manipuluje strzpami energii Dhar, plugawic powietrze, ziemi i wod. Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test WT. Nieudany test oznacza, e model traci 1 punkt W bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Po rozpatrzeniu efektw zaklcia naley wykona rzut K6. Wynik 1-2 oznacza, e zaraza obraca si przeciwko Szczuroludziom, przeciwnik moe umieci wzornik na dowolnym obszarze w odlegoci do 18, naley natychmiast rozpatrzy efekty dziaania zaklcia, po czym czar dobiega koca; 3-4 oznacza, e zaklcia niezwocznie dobiega koca; wynik 5-6 oznacza, e Diakon Zarazy utrzyma kontrol nad zaklciem. Gracz Szczuroludzi moe przesun i umieci wzornik na dowolnym obszarze w odlegoci do 18 i w polu widzenia Diakona Zarazy. Naley rozpatrzy ewentualne nastpstwa dziaania zaklcia, po czym czar dobiega koca. Naley zauway, e modele ktre wykonay udany test WT do koca potyczki staj si odporne na dziaanie zaklcia Zaraza. Ponadto, kady model moe by poddany dziaaniu Zarazy tylko raz w czasie trwania udanego rzucenia tego czaru.

Diakon Zarazy przyzywa strzpy Dhar, ktrymi oplata ciaa sojusznikw przenoszc ich Spaczkorytarzami wprost za plecy wrogw.

Diakon Zarazy moe rzuci zaklcie na siebie lub dowolny sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Zaklcie mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Udane rzucenie czaru oznacza, e model znika w chmurze cuchncego siark zielonego dymu by pojawi si w dowolnym miejscu na stole w odlegoci do 16. Jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Model moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.