KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT

TAJUK : MOBILITI SOSIAL
AHLI KUMPULAN: NOR LELA MOHD BASRI NORHAYATI MOHD IDRIS MASNIZA MOHD YUSOFF NURAHANIAH MOHD NURUL AJMAL HARUN L20092004 L20092004386 L20092004426 L20092004433 L20092004440

Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada tahap yang rendah ke aras yang lebih baik Menurut pandangan fungsionalisme. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. Horton mentakrifkan mobiliti sosial sebagai gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain Kimball Young dan Raymond W.PENGENALAN  Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hieraki stratifikasi sosial masyarakat. pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Mack pula lebih kepada struktur sosial yang melihat wujudnya pola-pola yang mengatur kelompok sosial berkenaan     . Paul B.

TERBAHAGI KEPADA 2 IAITU: 1) Mobiliti Menegak 2) Mobiliti Mendatar .

sehingga status sosialnya naik. di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya . misalnya dengan mengangkat diri menjadi ketua organisasi.  . . Kerana memenuhi persyaratan maka dia dilantik menjadi pengetua. 2) Membentuk kelompok baru Pembentukan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya.Contoh: A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA.MOBILITI MENEGAK  pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang sama mempunyai dua bentuk yang utama iaitu : 1) Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi Individu-individu yang mempunyai kedudukan yang rendah masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi.Contoh: Pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua dari organisasi baru tersebut.

MOBILITI MENDATAR  Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang berbeza Terbahagi kepada dua iaitu : 1) Mobiliti intergenerational contohnya seorang anak mempunyai kedudukan baik (doktor) berbanding dengan ibubapanya (guru) 2) Mobiliti intragenerational contohnya : seorang guru naik pangkat menjadi guru besar dan setelah beberapa tahun bertukar pekerjaan menjadi seorang (pensyarah).  .

Ia menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu. Contohnya : seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana menikah dengan lelaki dari keluarga kaya dalam masyarakatnya. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi lebih banyak pilihan pekerjaan serta pendapatan yang lebih tinggi.Berdasarkan pangkat dan kedudukan di dalam sesuatu pekerjaan Contohnya : doktor lebih tinggi kedudukan berbanding jururawat.FAKTOR MEMPENGARUHI MOBILITI SOSIAL  Pekerjaan . Perkahwinan – Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkahwinan. perkahwinan ini dapat menaikkan status wanita tersebut   . Maka. Pendidikan .

peluang ini mendorong seseorang itu untuk bersaing. dan bekerja keras agar dapat beralih ke strata atas. 2. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju kerana adanya peluang untuk berpindah strata. Selain itu.KESAN POSITIF 1. Contoh: Penggunaan alat tradisional kepada teknologi . Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan gigih agar dapat kekayaan pada masa depan. Mobiliti sosial mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

. kekuasaan. Contoh: demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha 2. terdapat lapisan-lapisan sosial kerana ukuran-ukuran seperti kekayaan.  Apabila terjadi perbezaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobiliti sosial maka akan berlaku konflik antara kelas. maka timbul konflik  Contoh: permusuhan antara kampung. profesion. Konflik antara kelompok sosial  Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam  Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi. Kelompok dalam lapisanlapisan tadi disebut kelas sosial.KESAN NEGATIF 1. agama dan suku  Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan. dan pendidikan. Konflik antara kelas  Dalam masyarakat.

Penyesuaian sekali  Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Contoh: Pergaulan bebas yang pada masa ini banyak dilakukan generasi muda sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh generasi terdahulu. 4. . maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali dan saling menghargai antara satu sama lain.3. Konflik antara generasi  Konflik antara generasi terjadi apabila generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda ingin membuat perubahan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyedari bahawa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya.

MOBILITI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN  Sebelum kemerdekaan Selepas Kemerdekaan  .

Ini kerana Dasar Pecah Perintah Inggeris telah mengekalkan struktur masyarakat di mana anak-anak meneruskan pekerjaan ibubapa mereka. Peruntukan Inggeris kepada Sekolah Melayu amat kurang berbanding sekolah Inggers – menyebabkan ramai anak Melayu tidak bersekolah.SEBELUM KEMERDEKAAN    Peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial menegak adalah amat terhad. .

24 orang mendapat pekerjaan menjadi pembantu rumah atau pejabat.hanya seramai 2900 menamatkan sekolah mereka. 1 orang menjadi polis dan kerani.    Pada tahun 1901 – hanya seramai 8000 orang daripada 40000 orang kanak-kanak lelaki melayu bersekolah Namun. . pada tahun 1903. Daripada jumlah itu. mereka menjdi petani dan nelayan seperti ibubapa mereka. Selebihnya. 10 orang menjadi guru sekolah Melayu.

Oleh itu.anak mereka yang menamatkan persekolahan hanya berpeluang bekerja di buruh di jabatan–jabatan kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya. keseluruhannya mobiliti mendatar lebih banyak berlaku. bagi mereka yang bersekolah cina mobiliti sosial terhad dalam Komuniti Cina sahaja kerana tiada peluang untuk bekerja dalam Kerajaan British. anak. .    Bagi Kaum India. Selebihnya meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka di ladang – ladang. Begitu juga kaum Cina.

mahir & separuh mahir . eksekutif.SELEPAS KEMERDEKAAN      Malaysia telah mengalami pembangunan ekonomi yang pesat Banyak peluang pekerjaan disediakan Rakyat tempatan mengambil alih peranan– peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris Jawatan di Sektor Awam telah dipenuhi oleh rakyat Malaysia sendiri Di Sektor swasta. memerlukan pekerja-pekerja profesional. perkeranian.

  Sektor perladangan & perniagaan telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat samada menjadi pemborong. .peniaga dan sebagainya Kesimpulannya.pendidikan menjadi asas dalam mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana kerjaya yang baik selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi.

SEKIAN. TERIMA KASIH .