varianta_001

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 1 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Aburii usori a noptii ca fantasme se ridica Si, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despica. Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur Ce in raza diminetii misca solzii lui de aur. Eu ma duc in faptul zilei ma asez pe maiu-i verde Si privesc cum apa curge si la cotiri ea se perde, Cum se schimba-n valurele pe prundisul lunecos, Cum adoarme la bulboace, sapand malul nasipos. (VasileAlecsandri, Malul Siretului) A. Limba romana 1. Precizeaza felul sunetelor (vocale, consoane) din cuvantul ftraul". 4 puncte 2. Scrie doua sinonime pentru substantivul "fantasma" din text. 4 puncte 3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "aur". 4 puncte 4. Transcrie, din prima strofa, cuvintele aflate in cazul genitiv. 4 puncte 5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Eu ma duc in faptul zilei, ma asez pe malu-i verde" 4 puncte 6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "copac" sa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Ce in raza diminetii misca solzii lui de aur". 4 puncte 8. Transcrie, din text, o propozitie simpla. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva, avand ca regent verbul a adormi. 4 puncte B. intelegerea textului 10. Precizeaza rima versurilor din prima strofa. 2 puncte 11. Transcrie, din ultima strofa, un vers care sa contina o personificare. 2 puncte 12. Rescrie un vers din strofa a doua, care contine o imagine vizuala. 2 puncte 13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte 14. Explica semnificatia comparatiei din versul "Raul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur". 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis prin descrierea din fragmentul de pastel Malul Siretului, sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o schita. in redactarea compunerii, vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale schitei, ca specie literara; • exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese; • prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative;

• prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_002
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 2 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 1. in poiana verde am gasit un fluier 2. Astfel si poetul viu in tinereta Si i-am zis In treacat: "O! Fluier perdut, Gingas, cu iubire, dulce a cantat, Ai avut odata mult maestru suier Dar fra plecat fruntea trista batranete Care uimea lumea, s-acum esti tacut Si i s-a stins glasul sa ramas uitat". 3. Fluierul raspunse: "Frate, fratioare, A sosit amurgul, jalea ne-a cuprins, Dara noastra soarta e multamitoare; Am cantat o doina, si e de ajuns". (Vasile Alecsandri, Fluierul) A. Limba romana 1. Selecteaza, din text, doua cuvinte ce contin vocale in hiat. 4 puncte 2. Transcrie, din strofa a doua, o pereche de antonime (substantive). 4 puncte 3. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele "astfel' si "fratioare". 4 puncte 4. Mentioneaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Dar a noastra soarta e multamitoare". 4 puncte 5. Transcrie, din text, cate un verb la indicativ, imperfect, respectiv la perfectul simplu. 4 puncte 6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "doina"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sii s-a stins glasuls-a ramas uitat" 4 puncte 8. Transcrie, din prima strofa, propozitia subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa, avand ca regent verbul a canta, 4 puncte B. intelegerea textului 10. Precizeaza masura versului "A sosit amurgul, jalea tie-a cuprins". 2 puncte 11. Transcrie, din prima strofa, un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte 12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Gingas, cu iubire, dulce a cantat". 2 puncte 13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte 14. Explica semnificatia structurii din text "a sosit amurgul". 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 - 15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia sau despre mesajul continut de raspunsul "Am cantat o doina, s/ e de ajuns" (Vasile Alecsandri, Fluierul), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte

Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schita studiata de tine la scoala. in redactarea compunerii, vei avea in vedere: • precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare existente in schita aleasa; • numirea a patru trasaturi ale personajului principal; • ilustrarea acestor trasaturi, prin citate comentate sau prin referire la intamplari/ la situatii semnificative; • prezentarea relatiei dintre personajul principal si alte doua personaje ale schitei. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei - 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia • 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului In pagina, lizibilitatea - 2 p.). In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 - 30 de randuri scrise.

varianta_003
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 3 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Ziori de ziua se revarsa peste vesela natura, Prevestind un soare dulce cu lumina si caldura. in curand si el apare pe-orizonul aurit, Sorbind roua diminetii de pe campul inverzit El se-nalta de trei suliti pe cereasca mandra scara Si cu raze vii saruta june flori de primavara, Dedifeisi viorele, brebenei si topor asi Ce razbat prin frunzi uscate si s-arata dragalasi Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munca. Pasarelele-si dreg glasul prin huceagut* de sub lunca, in gradini, in campi, pe dealuri, prin poiene si prin vii Ard movili buruienoase, scotand fumuri cenusii. Caii zburda prin ceairuri*; turma zbeara la pasune; Mieii sprinteni pe colnice" fug gramada-n rapigiune*, Si o blanda copilita, torcand lana din fuior, Paste bobocei de aurlang-un limpede izvor. (Vasile Alecsandri, Dimineata) *huceag - padure mica, tanara si deasa; tufis, crang *ceair (pi. ceairun) - ioc de pasune (imprejmuit); campie nelucrata in apropierea unei ape 'colnic - colina (delusor); drum ingust, care trece peste un deal sau prin padure; Ioc mic, in padure, lipsit de arbori; luminis "rapigiune - repeziciune, iuteala "fuior - manunchi de canepa, de in, gata de tors A. Limba romana 1. Desparte in silabe urmatoarele cuvinte din text: "revarsa", "cereasca'] "cenusii", "mieii". 4 puncte 2. Transcrie, din ultima strofa, doua derivate cu sufixe diminutivale. 4 puncte 3. Mentioneaza cate un antonim pentru cuvintele subliniate: "Prevestind un soare dulce cu lumina si caldura". 4 puncte 4. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: "El se-nalta de trei suliti pe cereasca mandra scara". 4 puncte 5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Paste bobocei de aur lang-un limpede izvor". 4 puncte 6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gla$"$a aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Ard movili buruienoase, scotand fumuri cenusii". 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozitie principala. 4 puncte

• exprimarea unei opinii referitoare la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei.. un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva.. 2 puncte 13. de ortografie si de punctuatie. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. intelegerea textului 10. pe Aleea Florilor. lizibilitatea . intr-un tarziu batu din palme si navali in curte: . brebenei si toporasi". pe drumul iul soarele cel tanar. identificabile in pastelul Dimineata. incat abia incapeau. de-a dragul sa se plimbe. Norii grei si intunecati fura alungati spre miazanoapte de vantul de la miazazi si intr-o zi-doua cerul ramase curat ca lacrima.si incet-incet i se insenina toata fata. in redactarea compunerii.VIII "Nicolae lorga" si doresti sa te inscrii la cercul de cinematografie de la "Clubul Copiilor" din localitate. Transcrie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere.) in vederea acordarii punctajului pentru redactare..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 4 • Toate subiectele sunt obligatorii.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Se acorda 10 puncte din oficiu. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiez! caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului (citat integral) de la Partea I (Vasile Alecsarxiri. Selecteaza. punctuatia . stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii .2007. in lucrare. esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I .2 p. Redacteaza. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. cat parea ca o saruta soarele de deasupra.. si copila nu mai putu face niciun pas: privea intins covorul de banutei galbeni. pe foaia de examen.9. din ultima strofa. 2 puncte 12. o cerere de inscriere. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului diminetii. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.2 p. Mentioneaza figura de stil prezenta in versul "Dediteisi viorele. registrul de comunicare. doi termeni referitori la cadrul spatial al tabloului. Anicuta ramase incremenita cand deschise portita gradinii: vazu un covor nesfarsit de floricele galbene. 2 puncte 14. Explica semnificatia versului "Si cu raze vii saruta june flori de primavara". compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. vei avea in vedere: • precizarea genului literar caruia ii apartine textul citat. avand ca regent verbul a fugi. varianta_004 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . una intr-alta. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. asezarea corecta a textului in pagina. in cerere. la numarul 16. intr-o buna dimineata. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. • exemplificarea a doua trasaturi ale descrierii. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. ba parca de luminite . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. varsandu-si argintul peste lume. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). intrucat esti pasionat(a) de arta filmului. Nota! Respectarea. din a treia strofa. Dimineata). intarziata.3 p. se grabea acum si primavara sa castige ce a pierdut Dintr-o zi intr-alta inverzeau luncile si razoarele tot mai tare si. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de cauza.06. ' 4 puncte B. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii.3 p. Precizeaza felul rimei din textul dat. Zile de-a randul se purta razboi mare prin vazduh pana ce birui primavara. adresata directorului acestui club. ortografia . Floricelele parea ca i-au furat ochii. 2 puncte 11. pe o pagina distincta a foii de examen. Scrie. locuiesti in Botosani. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Cezar/ Cezara Ivanescu.

Scrie cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: . Pe papadie cum s-o cheme altfel? Anicuta nu fu multumita de raspuns. rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu. de cel mult zece cuvinte. 2 puncte 13. . 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. 4 puncte 2. tot cufundandu-si capul in puful acela galben. . Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste. -Da! A inflorit papadia. tot mai multe. floricelele astea. 4 puncte 6. de ortografie si de punctuatie. Nu stia! Anul trecut. 4 puncte 5. "inverzeau".. la vederea florilor de papadie.15 randuri. doua cuvinte ce contin vocale in hiat: "soarele". trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa. Mentioneaza felul verbului m fi"(predicativ. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "drum". copulativ sau auxiliar morfologic) in contextul "copila era bolnava in pat". asa te cheama. Anicuta fugi la el. cand inflorise papadia.2007. Dar vino odata! -Ce sa fac in gradina ? . precizandu-i felul. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Iulian/ luliana Oprea si locuiesti in satul de munte Izvoare. treceau pe alta. in 10 . intelegerea textului 10. Nu stiu cum i se parea ei ca albinele sunt cam suparate..Ce-i cu tine. dar isi uita in graba nemultumirea: incepu sa urmareasca cu privirea albinele cari.De ce le zice asa? Anicutei nu-i placu numele: niste flori asa de frunioasesa aiba un nume asa de urat! Copilul o vreme nu stia ce sa-i raspunda.Pai. aiba functia sintactica de complement direct.Ce-a inflorit? il intreba copila. apoi simti cum se incalzeste. . Nicu ramase si ei mut o vreme. ^ 2 puncte 12. Papadia) A. nu vezi? . 4 puncte 9.Haida! Haida repede! -Undesa viu? . Precizeaza numele personajelor care participa la dialogul din fragmentul citat. Redacteaza.Toate florile isi au numele lor. In redactarea rezumatului. caruia sa ii descrii frumusetea unei dimineti de vara. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: Joate florile i$i au numele lor". 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. "tarziu". o scrisoare de 20 . pe o pagina distincta a foii de examen. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata completiva indirecta. Razvan. din urmatoarea lista. avand ca regent verbul a deschide.Norii grei si intunecati fura alungati spre miazanoapte de vantul de la miazazi". Parca erau si mai dese floricelele galbene. "intarziata". Transcrie. 4 puncte 3.in gradina. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. nu se opreau mult pe-o floare. 2 puncte 11. adresata verisorului tau. il prinse de mana si incepu sa-l traga intins catre portita gradinii. referitor la starea sufleteasca a copilei. 2 puncte 14.. Se gandi si zise: . Explica semnificatia structurii "cerul ramase curat ca lacrima". "staruinta".06.Haida sa vezi! Nicu inalta din umeri ca un om mare care nu pricepe staruinta unui copil si iesi in curte.25 de randuri. 4 puncte B. il lua cu un fel de ameteala. Tu nu stiai? Anicuta clatina din cap. se grabea acum si primavara sa castige ce a pierdut". Copila deschise usa si intinse liber bratul. din Constanta. Limba romana 1. Anicuta ? Ce strigi asa? . Transcrie prima propozitie subordonata din text. 4 puncte 4. Mentioneaza o figura de stil prezenta in enuntul "intarziata.Anicutei nu-i placu numele". Papadia). . 4 puncte 8. treceau din floare in floare. copila era bolnava in pat . Transcrie un fragment de text. vei avea in vedere: . Unde-o fi frate-sau de nu o aude? Nicule! Usa tinzii se deschise incet si in crapatura se ivi Nicu. sopti el parca oftand usor.Papadia.Nicule! Nicute! Ni-cu-le! incepu sa strige tot mai ascutit si mai intaratata. "pierdut". 4 puncte 7.Ce-i aia papadia? .Asa le zice: papadii. (Ion Agarbiceanu. in scrisoare.

Locuia departe. pe care abia /-a pescuit dintr-un cotlon* alserparului". peacolo. fara dialog inserat si fara citate). Se plateste foarte bine.Vad ca toata lumea duce bani de aici.3 p.Nu astept! .). spre munte.Dumneata nu poti capata. registrul de comunicare.. in vremea asta de scumpete crancena. Dar de vorbit cu ei. Si. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). mosul a-nceput s-o duca greu de tot isi ispravise tot ce stransese peste varat si bucatele erau scumpe foc. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. varianta_005 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Razboiul bantuia* de-atata amar de vreme prin fundul Galitiei. se vedea limpede ca vorbele spuse de cei ce veneau acasa bolnavi ori in concediu nu-l multumeau. Toti mintesc. in ltalia[.3 p.Pan-acum nu. Poate astepti sa mai creasca preturile.N-am vandut-o! . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. dar prea-i era lui greu sa mai astepte. pe baza ideilor principale ale textului. batranul tot era silit. sa marturiseasca ce vrea si sa vorbeasca deslusit. . a succesiunii intamplarilor la care participa personajele.. N-ai pe nime in razboi. stilul si vocabularul adecvate continutului . in satul lui de la poalele muntitor.... mosule. numai sufletul din noi nu. • prezentarea concisa.[. Din felul cum i se lungea fata batrana. Va fi. femei batrane se tot duc pe la primarie si se-ntorc cu bani acasa.. oricat ar fi vrut sa-si ascunda adevaratul gand. si cel dintai satean care-i dadea binete soldatului ce se cobora era rnos Miron. lizibilitatea . Scrie. ii raspunse primarul. iacata-l in fata primarului. dar lipsa ii dete branci si. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. nu prea stiau ce vrea sa afle mosul de la ei. rau faci ca no vinzi. ca stiu lucruri pe care nimeni altul in lume nu le poate sti.. . Ai vandut otava"? Mosul isi incrunta sprancenele si privi in pamant. Avea o sfiala ciudata inaintea lor. Voi.] Mos Miron.2 p. mos Miroane. prin Polonia.] . Pana-acum am mai avut cate ceva.. punctuatia . cei mai multi. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului. din felul cum ii sclipeau ochii in cap. nepoti.Uite ce-i. pesamne. Se acorda 10 puncte din oficiu. intr-o zi. trebuia sa vorbeasca numaidecat De la o vreme era nelipsit de la gara. vrun ajutor pentru oamenii batrani si saraci ca mine. nepoate! Noi pe-aici nu mai stim ce sa credem. .Apoi vezi. ortografia .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 5 • Toate subiectele sunt obligatorii..2 p. Era in vara anului 1916. Cei pe care-i intampina nu-l prea intelegeau.2 p.. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. . Nadajduia si batranul «de la Dumnezeu». -Dar nici acasa! —Adevarat ca vei duce-o greu. I se parea lui ca-s vrednici de-o cinste deosebita. traba c-aflati mai iute vestile: Au intrat ai nostri4 in razboi sau n-au intrat? . mise pare ca tot ai dumneata ceva. A vazut el ca oameni batrani. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. intra greu in vorba cu cei care se-ntorceau de pe campul de lupta. relatarea obiectiva.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . de-acuml. pe foaia de examen. Da' nadajduim de la Dumnezeu. in urma.. pe la primarie n-a dat de zece ori in viata lui. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului . asezarea corecta a textului in pagina. in cateva saptamani si-a dat si cel din urma ban. in capatul satului. De cum a dat gura de primavara. Da stai. desi i-ar fi putut fi.

fara dialog inserat si fara citate). aici apare ca un dar simbolic al Iui mos Miron pentru caii celor dintai soldati romani care vor veni in satul lui din Transilvania *a obli . ♦ respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. precizand felul partii de propozitie rezultate din aceasta transformare: m -[.. oricat ar fi vrut sa-si ascunda adevaratul gand. Precizeaza furxitia sintactica a cuvintelor subliniate: J se parea luica-s vrednici de-o cinste deosebita" 4 puncte 8.a pustii. "trebuia". 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Precizeaza modul si timpul verbului subliniat: Jsiispravise tot ce stransese peste vara". prevazut cu buzunare "otava . Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului. Limba romana 1. un fragment in care se arata motivul pentru care este respinsa cererea lui mos Miron. "vreme". Precizeaza doua functii ale dialogului in textul dat. Darul lui mos Miron) *a bantui ..Ataf dumneata bani sa cumperi otava mea! Si s-a ridicat de pe scaun. 6 puncte ♦ sa expui clar si concis continutul solicitarii. asteptata sa intre in razboi contra Imperiului Austro-Ungar. prin care s-au format cuvintele subliniate: .15 randuri. In cerere.2 p. pe Strada Baladei. Transcrie.). registrul de comunicare. rezumatul textului citat la Partea I (Ion Agarbiceanu. "satean". 2 puncte 12.VIII "George Enescu" si doresti sa te inscrii la Biblioteca Municipala din localitate. 4 puncte B. Darul lui mos Miron). Alcatuieste un enunt in care adjectivul "ciudat" s& aiba functia sintactica de nume predicativ. trebuie: ♦ sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere. si-a oblit* trupul ingarbovit si-a iesit din primarie pasind apasat. sa marturiseasca ce vrea si sa vorbeasca deslusit". 2 puncte 11. in 10 . 4 puncte 5. Batranul il privi cu dusmanie. Mentioneaza genul literar caruia ii apartine textul citat. Explica semnificatia afirmatiei: ". vei avea in vedere: ♦ respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta. 4 puncte 6.brau lat de piele.iarba care creste in acelasi an dupa ce campul a fost cosit sau pasunat. punctuatia . batranul tot era silit. "sfiala') "ciudata". ♦ prezentarea concisa.. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. mi-o poti vinde chiar si mie. 4 puncte 3. loc ascuns. din urmatoarea fraza. 2 puncte 13. Contrage propozitia subordonata din urmatoarea fraza. a devasta "cotlon . Ia numarul 81. o cerere de inscriere. "deosebita". intrucat esti pasionat(a) de lectura. neumblat. stilul si vocabularul adecvate continutului -2p/t ortografia .formula prin care mos Miron numeste armata romana. pe o pagina distincta a foii de examen. ascunzatoare *serpar . patru cuvinte ce contin cate un diftong: "greu". propozitia subordonata circumstantiala concesiva: "Si. 2 puncte 14.Atunci. adresata directorului bibliotecii.. in redactarea rezumatului.a indrepta.. pe baza ideilor principale ale textului. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie. 4 puncte 2.06. a distruge.) astepU sa mai creasca preturile". (Ion Agarbiceanu. Transcrie. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Dar prea-i era luipreusa mai astepte".. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a la Scoala cu Clasele I .3 p. asezarea corecta a textului in pagina. din text.N-ai dumneata bani sa cumperi otava mea!" 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra Stanciu.3 p.2 p. a da corpului o pozitie dreapta *ai nostri . a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. locuiesti in Suceava. din urmatoarea lista. in urma. . 4 puncte 7. Transcrie. din care facea parte si Transilvania A.2007. Formuleaza ideea principala din alineatul al doilea.Nadajduia $i batranul «de la Dumnezeu»". de ortografie si de punctuatie. Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului .colt. "soldatului". relatarea obiectiva. De-atunci n-a mai dat pe-acolo. 8 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. 4 puncte 4. 4 puncte 9. ♦ desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului. . lizibilitatea . intelegerea textului 10. Redacteaza. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele subliniate: "Avea o sfiala ciudata inaintea tor.

. S-au tiparit cu litera cea sfanta. Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. Un om de sange ia din pisc noroi incet gandita.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . "jertfa". Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Un om de sange ia din pisc noroT. Pe cat e ghiersut* cartii de frumos. 4 puncte B. Redacteaza. esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I . gingas cumpanita. "(au) deschis". doua versuri care sa contina o imagine auditiva. Desparte in silabe cuvintele: "carte". Si zamisleste marea lui fantoma Esti ca o floare. locuiesti in lasi. Se acorda 10 puncte din oficiu.ornament. care te-au deschis. trebuie. pe o pagina distincta a foii de examen. din text. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. Si o pogoara vie printre noi. varianta_006 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .) . pe Strada Viilor. 4 puncte 9. Estica vioara. • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: "cumpanita". pe foaia de examen. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o opera lirica. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "carte".versul ***ex-Iibris (lat. "cumpanita". a bibliofilului sau o deviza.VIII "Gh. Si paginile tale. Mainilor mele. 4 puncte 3.Mihail Sadoveanu". 2.. Realizeaza expansiunea/ transformarea atributului subliniat in versul "S-au tiparit cu litera cea sfanta "in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 2 puncte 12. anume inflorita De reverie*. avand ca regent verbul a canta. adevar. Transcrie. care te-au deschis". la numarul 11. Limba romana 1. intrucat indragesti lectura si ai vrea sa citesti carti pe care nu le ai in biblioteca personala. Exprima-ti opinia in legatura cu ideea poetica sugerata de finalul textului citat. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Mainilor mele. Transcrie. Precizeaza tipul de rima din poezia citata. in cerere. 3. mentionand si motivul solicitarii. 4 puncte 6. 3 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii. 2 puncte 14. Tu nu raspunzi la nicio intrebare. (trad.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 6 • Toate subiectele sunt obligatorii. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de mod. 4 puncte 8. Dar jertfa Iui zadarnica se pare Iubirea toata pe un fir de par. Carte frumoasa. intelegerea textului 10. cate un verb de conjugarea a lll-a. umbra si aroma. desen aplicat pe o carte. din localitate. singura. o cerere adresata directorului bibliotecii. (Tudor Arghezi. 2 puncte 11. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 7. AsachP si soliciti inscrierea la Biblioteca Judeteana .in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. fara de folos. Scrie. 2 puncte 13. 1. ce canta 4. "reverie". cinste cui te-a scris. A. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Carte iubita. purtand numele unei biblioteci.) din cartile lui. respectiv de conjugarea a iV-a. 4 puncte 4. fara de folos/Tu nu raspunzi la nicio intrebare". din text. 4 puncte 5.visare **ghiersul . Exlibris?**) * reverie . 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra Pascu. 4 puncte . Carte iubita. 4 puncte 2.

ce aur curge-n trestii ce cad una peste alta.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 7 • Toate subiectele sunt obligatorii. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Adancit in visul dulce al reflexelor de luna. Transcrie doua fragmente/ structuri care contin marci lexico-gramaticale prin care .06. Se acorda 10 puncte din oficiu. insotita de exemple. pe foaia de examen.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . ' 4 puncte B. 4 puncte 7. precizandu-i felul. Desparte in silabe cuvintele: "trestie".) in vederea acordarii punctajului pentru redactare. un pronume personal si pronume relativ. 4 puncte 4. Lacul limpede se misca. si in ochii-mi se rasfrange. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . clara. balta". din text. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Rasfoirea lore trista Slin soapta lor te pierzi". intelegerea textului 10. lizibilitatea . Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.3 p.. nalta trestie rasuna. doua cuvinte derivate cu prefix. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al romanului. (Tudor Arghezi.2 pagini. grangur A.30 de randuri. 4 puncte 9. Limba romana 1. 4 puncte 3. 2 puncte 13. coerenta textului . El doineste. "adancit". avand ca regent verbul a pierde.. vei avea in vedere urmatoarele repere : • numirea a patru trasaturi morale ale personajului ales. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "alb".• sa respecti normele de exprimare. 2 puncte 11. Transcrie.2 p.)= pasare cantatoare migratoare. Oh.. din text. in elaborarea compunerii tale. de ortografie si de punctuatie. "(se) rasfrange". in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de tine la scoala. propozitia subordonata.. Peste tot placeri nespuse bat din aripile for. un vers care sa contina o imagine auditiva. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. • ilustrarea trasaturilor. punctuatia • 3 p. in lucrare. Transcrie. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa. Clara noapte) *cinffor (reg. Transcrie. registrul de comunicare. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . clara. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.4 p. Abia vantul serpuieste printre crengi de salcii verzi. Noaptea clara intr-un basmu de magie schimba balta. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din romanul ales/din fragmentele studiate.2007. • precizarea. Alcatuieste un enunt in care substantivul "luna"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte 2. din strofa a doua. varianta_007 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. stilul si vocabularul adecvate continutului ■ 3 p. "tainic". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versul "Noaptea dara intr-un basmu de magie schimba balta". Clara unda argintoasa reflecteaza alba luna. ortografia . Nota! Respectarea. asezarea corecta a textului in pagina. 3 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Scrie. Rasfoirea lor e trista si in soapta lor te pierzi Tainic canta-n ulmul falnic singuraticul cinflor*. si in ochii-mi se rasfrange. 2 puncte 12. balta. din a doua strofa. Transcrie. 4 puncte 5. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Eldoineste.. 4 puncte 8. 4 puncte 6.

. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "(a) luci". (Tudor Arghezi. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mire!/ Mirela Radulescu. ca vor sa zboare. 4 puncte 2.. Ie-a trecut de brau Un rand. 4 puncte 3. asa cum apare el in fragmentul de mai sus. stilul si vocabularul adecvate continutului . un pronume reflexiv si o locutiune adverbiala.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Talazele* in tremur ii ineaca isi taie drumul. Prin spicele cat tine tara mare 3.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 8 • Toate subiectele sunt obligatorii. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. o pereche de antonime (adjective). de ortografie si de punctuatie. la Scoala cu Clasele I • VIII "Nichita Stanescu". pe o pagina distincta a foii de examen. frageda. isi incovoaie sfoara calatoare. la numarul 17. inalti. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.se evidentiaza prezenta eului liric in text.Aripelor asemeni de cocoare. Transcrie.06. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere.3 p. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Prin undele de aur si de grau. din prima strofa. identificata in fragmentul din poezia Clara noapte.2 p. saraca. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . 4 puncte . Alcatuieste un enunt in care substantivul "floare"sa aiba functia sintactica de atribut. Albi in camesi. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . mentionand motivul pentru care soliciti transferul. Desparte in silabe cuvintele: "spicele". lucind. 2. Scrie. din strofa a doua. 4 puncte 6. registrul de comunicare. "coasele". Pitici. Transcrie. ortografia . din aceeasi scoala. • exemplificarea acestei caracteristici. lucind. 4 puncte 4. o cerere adresata directorului scolii. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. in lucrare. drept peste hotare. punctuatia . urmasi inaintasi. in redactarea compunerii. In amurg) *tataze . Pribeaga-n Mde. Limba romana 1. lizibilitatea . Coasele par. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. asezarea corecta a textului in pagina. pe baza textului citat.2 p.. pe foaia de examen.. 4 puncte 5. de cocoare. in cerere.talazuri (valuri) A. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii.. Explica semnificatia fragmentului de vers "ce aurcurge-n trestii". Nota! Respectarea./ Coasele par. Coasele lor deodata-au scaparat. Redacteaza. Clara noapte) apartine unei opere lirice/ genului liric. c| vor sa zboare". Om dupa om.). • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului noptii. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Si cate-o floare. si doresti sa te transferi la clasa a Vlll-a A. "murmur". de cosasi. varianta_008 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . de-a curmezisul. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a B. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. pe Bulevardul Primaverii. 2 puncte 14. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Tudor Arghezi. cu murmur departat. Cei mai dincoa. Se acorda 10 puncte din oficiu.2 p. "ineaca".2007. iar cei din zare 4. Aripelor asemeni. 1. locuiesti in Ploiesti.3 p.

ma. de cand esti.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 9 • Toate subiectele sunt obligatorii.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . in care sa motivezi faptul ca o opera literara studiata de tine la scoala este o comedie. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. in redactarea compunerii. spre gratia de care desigur. nerodule? Ai mai vazut tu. Explica semnificatia versului " Talazele in tremur ii ineaca". lizibilitatea . • prezentarea. isi plesnise capul. punctuatia . sta pe oua. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. Nota! Respectarea. care se refera la textul marcat cu chenar. n-am putut veni azi la scoala. avand ca regent verbul a trece.3 p.2 p.. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a.3 p. ultima propozitie subordonata. Biata pasare sta ghemuita pe fundul coliviei.).30 de randuri scrise. ortografia . 2 puncte 12.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. am inchis cartea pe care o citeam si am pornit spre parcul Carol.18 ani ducand intr-o colivie.2 pagini. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. ai lipsit motivat de la scoala.. 2 puncte 14. ca de 17 . precizandu-i felul..7.3 p. Scrie. 4 puncte 9. Andreea. l-am oprit: . pe scurt.4 p. trebuie: • sa respecti conventiile acestui mod de expunere. 2 puncte 11. in lucrare. de la noi din Jilava. care ar fi fost ingusta si pentru un sticlete. Ieri dimineata. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti George/ Georgiana Dinu. pe foaia de examen. Se acorda 10 puncte din oficiu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. am fost la un control medical.Dintr-o scorbura de salcie. pupaza tinuta in colivie? De unde ai luat-o? . stilul si vocabularul adecvate continutului .. nemaiindraznind sa se ridice in sus. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala de timp.. . 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . Pentru a afla informatii despre lectii. prin raportare la doua intamplari/ situatii semnificative din textul ales. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Prin undele de aur si de grau". • prezentarea unui personaj. Scrie o posibila continuare cu inca 8 -10 replici a convorbirii telefonice. din text. varianta_009 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . in transcrierea dialogului. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Aproape de parc intalnesc un galigan. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Buna! Stii. . 2 puncte 13.Patru poli. . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din structura "isi incovoaie sfoara calatoare".Cine o sa ti-o cumpere. • exemplificarea caracteristicilor pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate. de ortografie si de punctuatie. despre teme etc. amenintat de un inceput de migrena. registrul de comunicare. 4 puncte B.O vanz. intelegerea textului 10. asezarea corecta a textului in pagina. a subiectului operei selectate/ a fragmentelor studiate (referire la momente ale subiectului sau la scene/ la situatii semnificative din text). un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva.Cat ceri pe ea? . coerenta textului. Revoltat. al carei inceput a fost urmatorul: Atol Salut! Sunt George (Georgiana). 4 puncte 8. o pupaza. ca specie literara a genului dramatic. ii telefonezi colegei de banca. Transcrie. Transcrie. Precizeaza tipul de rima din poezia citata. de atatea ori pana atunci. vei avea in vedere: • prezentarea a doua caracteristici ale comediei. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. din text.Ce faci cu pasarea asta? . 2 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul comunicarii.

Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie. precizandu-i felul. din textul marcat. pe baza ideilor principale ale textului. cu titlul "Colegul meu\ in compunerea ta. zacea pasarea insangerata. 4 puncte 6. 4 puncte B. Monica. o structura care sa contina o comparatie. ultima propozitia subordonata. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. Acolo s-a oprit. i-am dat drumul. intorcandu-ma spre casa. care plangea amar. mangaind-o.] ma gandeam: oare o sti ea sa se-ntoarca la cuib? Si singur imi raspundeam: Cum sa nu stie? Ce e pana la Jilava? O palma de loc. rolul punctelor de suspensie din finalul fragmentului. infricosata de strigatele ei si de tipetele copilului.. 4 puncte 5.. fara dialog inserat. intelegerea textului 10. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Din tipuri de astea se recrutau desigur gialatii* de odinioara si se recruteaza astazi hingherii. 2 puncte 12. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta. de ortografie si de punctuatie. a zburat pana pe acoperisul unui pavilion dintr-o gradina din apropiere. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Victor. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate situatiei imaginate. • sa respecti conventiile specifice descrierii. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. Precizeaza modul de expunere predominant in fragmentul dat. trebuie.. calau A. dupa cateva batai. care peste mari si peste tari. din text a cuvintelor subliniate: "in apropierea chioscului.Ma uitam la el. pe urma.. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil". zacea pasarea insangerata". in redactarea rezumatului. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Jos. 2 puncte 11.. pe pietris. cu o frunte de un deget. • prezentarea esentializata. unde. cu sprancene groase si imbinate. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ ideii principale ale textului. 4 puncte 3. intr-o risipire de fulgi. Totul se petrecuse ca o fulgerare. catarandu-se si strecurandu-se hoteste. portret). doua substantive in cazul genitiv. Limba romana 1. o lasase acolo. 4 puncte 7. potrivindu-si penele. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor subliniate: "infricosata de strigatele ei si de tipetele copilului.. Cu grija si cu greutate am scos din colivie pasarea. s-a scuturat bine. Realizeaza expansiunea/ transformarea atributului "adormite"din enuntul "se aruncase asupra bietei pasari adormite". saltand-o in sus. din textul marcat. 2 puncte 14. 4 puncte 8. stand pe o banca... si-a sbarlit fulgii si sia lasat capul pe piept intr-o atitudine de odihna. m-am oprit.______ ______ (loan Alexandru Bratescu-Voinesti. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 . 2 puncte 13. catava vreme si-a intors capul in toate partile. relatarea obiectiva. l-am dat cincizeci de lei... care ma vazuse cand ii dasem drumul.25 de randuri (text descriptiv. se aruncase asupra bietei pasari adormite si o sfasiase in vazul ei. Maria. 4 puncte 4. Transcrie. stie sa se intoarca peste un an. vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. in dreptul gradinei unde lasasem pasarea. Transcrie. A doua scrisoare catre Mihail Sadoveanu) *giaiat (geaiat) . . o bona mangaia un copil. in 10 -15 randuri. Ce inseamna asta pentru o pasare calatoare. care plangea amar". sub care scanteiau ochii lui de idiot.]__________ Asa cugetam. Stangace si greoaie. avand ca regent verbul a da. 4 puncte 2. Motiveaza folosirea cratimei in structura "n>am (oprit)". strabatand mii de kilometri. a succesiunii intamplarilor Ia care participa personajele. q lasase acolo". Apoi. ii simteam in palma zvacniturile inimii si. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva indirecta. Explica. o bona mangaia un copil.. Ranjea prosteste. i-am netezit frumos penele. Mentioneaza o figura de stil identificata in structura "intr-o risipire de fulgi. Stabileste valoarea morfologica. rezumatul textului citat la Partea I (loan Alexandru Bratescu-Voinesti. doua cuvinte derivate. cautandu-si parca drumul. din textul marcat. Bona. Transcrie. Acum cateva clipe o pisica. fara interventii emotionai-subiective si fara citate). imi dadu lamuriri. ca mod principal de expunere. in I apropierea chioscului.persoana care executa condamnatii la moarte. zacea moarta.. pe scurt. 4 puncte 9. intorcandu-se cu fata spre soare.. A doua scrisoare catre Mihail Sadoveanu). Transcrie. iar eu mi-am vazut de drum. Emil. in locul in care a trait anul trecut? [. din textul marcat. care se zbatea cu pupila dilatata de spaima. gogeamite galiganul. [. felicitandu-ma c-am facut o fapta buna. stand pe o banca... Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.

raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . comuna Magureni. Si in adevar. cum ma auzi dumneata. nici bataia pentru plati de ispasa nu l-au putut vindeca. dar pisica sa faca din gat ca vrabia n-am auzit. nu stiu cum sa zic: dar sfios. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. e un baiat cu judecata. O sa te pomenesti odata cu unul: "Niculaita Minciuna". din textul marcat. si apoi sa pleci pe linia satului. Am auzit-o. Ca. Ceea ce era mai greu de rabdat era batjocura.boii pe care era trimes sa-i pazeasca intrau din miriste ori din islaz in vreo Irolda. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om".. nu stiu alte pisici. care. a luat tot premiul intai.______________________________________________________ Seara a povestit la poarta cele vazute si auzite. si intre voi feciorul vostru. ortografia . sa vezi pe domnul invatator ca-i pune peste perisorul lui negru cununa de merisor. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. vrabiile se dusesera dupa malai inspre dansa. eu sunt om de merg pe saptezeci si patru de ani. Transcrie.. in vazul consatenilor. feciorul lui neica Andrei Gropescu.. mama de o parte. I mama Salomieit si mos Grigore. si asa o sa ramai. care se refera la textul marcat cu chenar. Parca ar fi vrut sa le ademeneasca. s-auzi ca striga de colo: «Premiul intai cu cununa . alt vecin. o vazuse facand din gatlej ca vrabiile. dar a noastra face. De citeva ori a fost trezit de arsura unei nuiele. cum sta pe un scaunel. la patru-cinci pasi de ea. 4 puncte 2.. mangaindu-l. in scoala impodobita cu flori.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . deosebita de firea celorlalti. Ma.. 4 puncte . registrul de comunicare. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. punctuatia .] intr-o zi.. ciuguleau pe jos. Uitandu-se cu luare-aminte la pisica. Mos Grigore.3 p. de! nu e lucru putin.. pe domnul primar ca-i da un teanc de carti._______________________________________________________________________________ (loan Alexandru Bratescu-Vomesti. crestand un bat cu briceagul.2 p. pentru ca . insotita de o injuratura: "Ma. De cite ori nu l-a urecheat tat-su pentru ca-si pierduse o jumatate de zi. Niculaita Minciuna) A. in ziua de Simpietru. tatal de alta. ciripind. tu.3 p. uitanduse cum mancau ori cum isi faceau gogosile viermii de matase pe care-i crestea maica-sa? De mai multe ori a mancat bataie. urmate la scoala din Magureni. Se acorda 10 puncte din oficiu. lizibilitatea . harsti! odata s-a repezit si a prins una in gheare. la panda dupa un stol de vrabii. sa vie inspre locul unde era ea pitita. esti cu dusii de pe lume? Nu vezi ca ti-au intrat boii in porumbul meu?" Dar nici dojana aspra a parintilor.. ma Niculaita ? a intrebat mos Grigore zambind.Gropescu Niculae».. pe brinci. Scrie.. ori prin urmare sfios. o sa-ti scorneasca lumea o porecla. varianta_010 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Ca incet si treptat a ajuns de batjocura. astea insa Ie-a rabdat Niculaita fara mare suparare. vazuse in stratul de marar de langa dansul pisica lor. [. masurat la miscari si. in toate clasele primare. din catunul Manga. inca de pe cand era copil i-a jucat renghiuri. spre bucuria si magulirea parintilor.. uite. si cand a judecat ca sunt destul de aproape. O vazuse cum isi incorda picioarele..2 p. Explica rolul primelor doua virgule din textul marcat cu chenar. Cum le vezi si le auzi numai tu pe toate. care zic cu dragoste: «Sa va traiasca! Si la mai mare!» [.Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . blajin la vorba. Limba romana 1. Iaca..). asezarea corecta a textului in pagina. pe foaia de examen. Era de fata si Parvu Miu si fii-sa Salomia si lea Manda.in vremea cand el urmarea cate o ganganie .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 10 • Toate subiectele sunt obligatorii. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul de mai jos. stilul si vocabularul adecvate continutului 2 p. niste malai risipit. Niculaita Gropescu. 7 Dar amaraciunea lui Niculaita a izvorat si din firea lui iscoditoare. doua cuvinte compuse. 4 puncte 3.

o cerere adresata directorului acestui club.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . stilul si vocabularul adecvate continutului . In cerere. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . precizandu-i felul. in lucrare. 4 puncte 7.4. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "eu sunt om de merg pe saptezeci si patru de ani".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 11 • Toate subiectele sunt obligatorii. lizibilitatea .VIII "Petru Maior\ si doresti sa te inscrii la cercul de arta dramatica de la "Clubul Copiilor" din localitate. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Raman apoi cu discretie in urma..2 p. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Teodor/ Teodora Ardeleanu. de punctuatie. vei avea in vedere: • precizarea. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Transcrie. 4 puncte 9. asezarea corecta a textului in pagina. 4 puncte 5. locuiesti in Alba Mia.2 p.3 p. pe o pagina distincta a foii de examen. Nota! Respectarea. Redacteaza. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "seara" sa aiba functia sintactica de subiect. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice incadrarea textului in genul epic. punctuatia . Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa. din textul marcat. pe foaia de examen. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. 2 puncte 14. ultima propozitia subordonata. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. 4 puncte 8. Numeste personajele care participa la dialogul din fragmentul marcat. Parintii fac totul oricand pentru noi Ne nasc si ne cresc mai mari decat ei. din text. atitudinea ironica a personajului mos Grigore. Se acorda 10 puncte din oficiu. Scrie. 2 puncte 11. a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat. 4 puncte 6. avand ca regent verbul a ramane. mentionand motivul solicitarii. Precizeaza doua functii ale dialogului in textul dat. • prezentarea relatiei dintre personajul Niculaita si alt personaj din textul dat. 2 puncte 12..2 p.2007. Transcrie.\ registrul de comunicare. Formuleaza ideea principala a fragmentului marcat cu chenar. insotita de exemple. ortografia . prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. Stabileste valoarea morfologica. la Scoala cu Clasele I . Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului Niculaita. intelegerea textului 10. Nu ne deranjeaza de obicei . a cuvintelor subliniate: ". 2 puncte 13.3 p. pe scurt..) in vederea acordarii punctajului pentru redactare. din textul citat la Partea I (loan Alexandru Bratescu-Voinesti. la numarul 14. • ilustrarea trasaturilor. Niculaita Minciuna). Explica. patru verbe de conjugari diferite. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. varianta_011 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .06. din text.Mos Grigoret nu stiu alte pisici. in redactarea compunerii. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. dar a noastra face". esti elev/ eleva in clasa a VIll-a. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii. pe Strada Stejarului. • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. 4 puncte B.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . de ortografie. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.

2 p. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca poezia citata la Partea I (Ana Blandiana. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "rusine". intunecat) A. semnificatia din context a locutiunii adverbiale "de obicei". 4 puncte 2. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Parintii fac iotul oricand pentru noi".. pe scurt. Catxl raza-nglodata * de cer se subtie. lizibilitatea . propozitia subordonata circumstantiala de timp. din text. 2 puncte 12. avand ca regent verbul sji. 4 puncte 6. locuiesti in Sibiu. adresata directorului scolii. intrucat indeplinesti conditiile cerute pentru acordarea acesteia. semnificatia titlului poeziei. la numarul 27.2007. Si. In cerere. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. Nota! Respectarea. pe Strada Castanilor. in lucrare. Vinovati pentru timpul pierdut Ne privesc in tacere cuminti. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cand raza-nglodata de cer se subtie". o cerere de acordare a bursei. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii.VIII "Mihai Eminescu".. Apoi isi muta privirea in stea. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata predicativa. 4 puncte 5. Explica. Parintii} *inglodat = plin de noroi. obositi. din text. Redacteaza. pe scurt. la Scoala cu Clasele I .3 p.). compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.06.2 p. 2 puncte 13.. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor textului. varianta_012 . Precizeaza masura versului "Li-e rusine ca sunt prea batrani prea bolnavi". din text. registrul de comunicare. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele "(ne) deranjeaza"s\ "(nu) pregeta"6\n text. punctuatia 3 p. stilul si vocabularul adecvate continutului . Transcrie. 4 puncte 9. prea simpli parinti. temelie. 4 puncte B.. patru cuvinte continand diftongi. pe baza textului citat. Transcrie.Lhe rusine ca sunt prea batrani. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Stefan/ Stefan ia Marinescu. Cand raza-nglodata de cerse subtie". trebuie: • sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere. si doresti sa obtii o bursa de merit. 4 puncte 4. Prezinta. din text. in redactarea compunerii. pe o pagina distincta a foii de examen. identificata in poezia Parintii.. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. nu pregeta-o clipa Sa ni se-aseze-n pamant. un pronume personal si un adjectiv asezat inaintea substantivului. 4 puncte 3. Pentru noi prea modesti. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte 8. 2 puncte 14. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a. 2 puncte 11. de ortografie si de punctuatie. • exemplificarea acestei caracteristici. (Ana Blandiana. un vers care contine o imagine vizuala. Limba romana 1. Parintii) apartine unei opere lirice/ genului liric. 4 puncte 7. innamolit (aici. prea bolnavi. asezarea corecta a textului in pagina. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Transcrie. Alcatuieste un enunt in care substantivul "privirea"$a aiba functia sintactica de subiect. ortografia . intelegerea textului 10. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Transcrie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p.

Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "in varful fiecarui fir de parj imi creste cate o floare". Si. Precizeaza masura versului "Uneori.2 p. (sau poate numai mi se pare) Cum. 2 puncte 12. Transcrie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Dar nu-ndraznesc sa mise fruntea prea tare/ De teama sa nu se ofileasca". Minune. Transcrie versul prin care se sugereaza consecinta intristarii. Dar nu-ndraznesc sa misc fruntea prea tare. Se acorda 10 puncte din oficiu. Limba romana 1. cand sunt fericita intr-adevar. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva. intelegerea textului 10. 4 puncte 6. 4 puncte 4. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). asa cum apare ea in fragmentul de mai sus. De teama sa nu se ofileasca Si nici sa ma privesc in vreo oglinda. Minune) A. Transcrie propozitia subordonata din urmatoarele versuri. Uneori. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. e destul sa ma intristez numai un pic Ca sa nu mai ramana din toata frumusetea nimic.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . din text. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cupodoaba aceea imparateasca". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea ideii de frumusete. 4 puncte 2. ♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "frumoasa"$a aiba functia sintactica de atribut adjectival. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. . identificata in textul Anei Blandiana. in varful fiecarui fir de par. Nota! Respectarea. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . pe scurt. 2 puncte 14.. imi creste cate o floare. 2 puncte 11. 2 puncte 13. 4 puncte 5. Scrie. in care sa descrii o furtuna. 4 puncte 8. 4 puncte 3. de ortografie si de punctuatie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 12 • Toate subiectele sunt obligatorii. Simt. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. un adverb relativ si pronumele negativ. Eu credea puteti incerca si voi. Transcrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 . • exemplificarea acestei caracteristici. (Ana Blandiana. Minune) apartine unei opere lirice/ genului liric. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". in compunerea ta. binisor. pe foaia de examen. 4 puncte Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul citat la Partea I (Ana Blandiana. cand sunt fericita intr-adevar". in redactarea compunerii. in lucrare. precizandu-i felul: "Nu trebuie decat sa fitil Foarte fericiti1 4 puncte 9. De teama sa nu se desprinda. pe baza textului citat. din text. fenomen natural a carui imagine te-a impresionat. semnificatia titlului Minune. doua cuvinte monosilabice si doua cuvinte bisilabice. Transcrie. Explica. Si stiu ca sunt grozav de frumoasa Cu podoaba aceea imparateasca. Numeste starea sufleteasca exprimata in versul "Sistiu ca sunt grozav de frumoasa". din text. introdusa prin conjunctia subordonatoare "ca" 4 puncte B. 4 puncte 7.25 de randuri. E usor: Nu trebuie decat sa ftti Foarte fericiti. mai ales. doua cuvinte derivate cu sufix.

nu-mi dai? RICA: Ce? SPIRIDON: Ce mi-ai fagaduit RICA: Ba da.2 p. Scapa-ma. iti dau drumul pe dincolo pe scara.. scapa-ma.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA ....registrul de comunicare.. te omoara. ortografia . care se refera la textul marcat cu chenar.. (se cauta in toate buzunarele si completeaza suma din maruntele.greutate in respiratie. Dece-izice Iui"Titirca Inima-Rea"? RICA: Nu. 4 puncte . "odaita". pe foaia de examen. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. te chem in odaie.. SPIRIDON (cam rece): Ei! lasa. SPIRIDON: Trei sferturi de rubla: sase pachete de tutun! te scap.________________ RICA: Da. Limba romana 1... iti dau.. pe unde a intrat Spiridon) Pe aici. nu voi. asezarea corecta a textului in pagina.. te scap eu. varianta_013 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.. apoi Spiridon SPIRIDON: Domnule. un pronume de politete si o conjunctie subordonatoare. (ii taie drumul) Odaia d-acolo raspunde tot pe scara a mare._____________________________________________________________________________ I RICA: Ma omoara?. RICA: 'Ai? (sovaie) SPIRIDON: Ai sa vezi si dumneata al dracului ce e.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 13 • Toate subiectele sunt obligatorii. si cand or intra cu totii aici. 4 puncte 3.Scapa-ma.. Lasa ca te scap. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a vedea". inchidem usa la mijloc. cum i-oi vedea ca se urca sus.. Scapa-ma: iti dau bacsis trei sferturi de rubla. scoate-ma de aici".3 p. nu voi sa vaz. a fi avut de suferit de pe urma asprimii cuiva A.... deschiz usa care da in scara. daca na-i putea scapa. Pe unde sa ies? (pornind spre usa din dreapta. "dumneata". te cobori si iesi repede pe poarta. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. primejduit 'stenahorie . baiete. trebuie sa fugi! daca o pune mana pe dumneata. vrei sa te-ntalnesti cu ei piept in piept? RICA: Nu. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: . din textul marcat. naduf *a sti papara cuiva . Caragiale.. daca oi putea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. musiu. stilul si vocabularul adecvate continutului . hehei! lasa. O noapte furtunoasa) 'periclitata . Scena VIII Rica Venturiano. RICA: Cum?pe unde? spune-mi iute." Voi sa scap. Actul II. punctuatia . (solemn) tanarule! stii tu in ce pozitiune ma gasesc? stii tu ce pericol ma ameninta ? V SPIRIDON: Ba bine ca nu! Daca n-oi sti eu papara* lui jupanul!. 4 puncte 4. ca mi-e degraba. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor "odaia"s\ "(te) scap". fireste. L. lizibilitatea . Se acorda 10 puncte din oficiu. Desparte in silabe cuvintele: "baiete". Scrie.). scoate-ma de aici.3 p. imi vine stenahorie* SPIRIDON: Dumneata stai aici Eu ma duc colea in odaita (la dreapta). Alcatuieste un enunt in care substantivul "baiat"sa aiba functia sintactica de subiect.amenintat. n-ai grija.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte 2. 4 puncte 5. "dincolo".2 p.. tot aici esti? E foc mare. {I. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Transcrie. du-te degraba! SPIRIDON (cu siretenie): Apoi. baiete.. Spiridon o socoteste cu scumpatate) Baiete. dar atunci ce-i de facut! existenta mi-este periclitata. SPIRIDON: Nu se poate. 4 puncte 6.a cunoaste felul aspru de a fi al cuiva.

2 puncte 11. se poate caracteriza un personaj prezent in scena (formularea clara/ logica a opiniei. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. precizandu-i felul. in localitatea Predeal. punctuatia 3 p. 2 puncte 12. si ai participat la un concert in aer liber al formatiei tale favorite. O noapte furtunoasa) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic.. semnificatia replica lui Rica Venturiano: "Cum?pe unde? spune-mi iute. Prezinta tema discutiei celor doua personaje. 4 puncte B. L. iti petreci vacanta de vara la munte. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jesi repede pe poarta".062007.2 p. adresata fostei tale colege. careia sa ii descrii evenimentul la care ai participat. pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva. "Ritmuri noi" Redacteaza. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport Ja Partea I (I.25 randuri. 4 puncte 9. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Se acorda 10 puncte din oficiu. ca mi-e degraba. a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul dat. 4 puncte 8. asezarea corecta a textului in pagina. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Caragiale. pe baza dialogului (dramatic). intelegerea textului 10. varianta_014 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • exprimarea unei opinii despre felul in care. pe scurt. Explica rolul textului plasat intre paranteze si intercalat in replicile personajelor. ortografia . doua cuvinte cu rol de adresare. . Nota! Respectarea. Transcrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. in scrisoare.. stilul si vocabularul adecvate continutului . lizibilitatea . 2 puncte 14. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic.7. care marcheaza diferenta de varsta dintre cele doua personaje.2 p. imi vine stenahoria. registrul de comunicare. respectand conventiile descrierii ca mod de expunere. o scrisoare de 20 . • prezentarea. pe baza operei citate. Transcrie propozitia subordonata din fraza: " Vrei sa te-ntalnesti cu ei piept in piept". Comenteaza. pe scurt. de ortografie si de punctuatie.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. 4 puncte Subiectul al ll-lea (18 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaela Barbu. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. avand ca regent substantivul odaia. Scrie. ai absolvit clasa a Vlll-a.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 14 • Toate subiectele sunt obligatorii.). trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. • exemplificarea acestor caracteristici. 2 puncte 13. care se refera la textul marcat cu chenar. Transcrie replica din care sa reiasa faptul ca Spiridon e interesat de rasplata promisa. in redactarea compunerii. Ana.3 p. din textul marcat. in lucrare.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . pe foaia de examen.

Cand ies de dimineata din casa... s-a-ntepenit la Morala. Georgescu in persoana la profesor?.N-ar fi fost mai bine..] . La nevoie se arata amicitia: sa vedem cat ne esti de prietin! . carora sa le descrii locurile in care te afli. Despre partea lui Georgescu.. 2 puncte 14...]_________________________ I . ca tata. Georgescut om cu greutate." 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra Costin.5 randuri. 4 puncte 8. o trasura din trap mare intra pe strada mea. Desparte in silabe cuvintele: "cititorul". e in stare sa se prapadeasca. 4 puncte 3. Stiti. madam Georgescu.. . te rog!________________________________________________________________________ (I.) . 4 puncte 7. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei cu destinatarul si situatiei imaginate.. din textul marcat. Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: "numaidecat.. avand ca regent verbul a gasi... ce e drept. intr-o zona de campie..Cine? . fragmentul prin care se sugereaza situatia scolara a lui Ovidiu Georgescu. semnificatia replicii: ".stiu ca poti. 2 puncte 12. ti-ai gasit! Georgescu! Nu-I stii pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Daca ar fi fost dupa Georgescu. Suie-te. rnadam Georgescu. sa mergem la eh sa vorbesti pentru Ovidiu. Limba romana 1. "stie". Transcrie.... . nici Horatiu n-ar fi fost la facultate... Sa-I persecute pe baiat! sa-i zdrobeasca baiatului cariera!..Cu cea mai mare placere. zic eu. si.. intelegerea textului 10. adresata parintilor.. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. o constructie incidenta. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "duoa ce a biruit toate obectele§-a-ntepenit /§ Morala"... Transforma ultimele doua replici ale personajelor in vorbire indirecta..] I Cititorul trebuie sa stie ca madam Caliopi Georgescu are trei copii . "profesor".. din penultima replica a textului marcat cu chenar. apropiindu-ma.. [. 8 puncte .] . zic eu... Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil"..... (.. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .. profesorul de filosof ie.La dumneata veneam! raspunde cucoana emotionata. ziceu. in 3 . in localitatea Petresti.As.. ai absolvit clasa a Vlll-a si esti in tabara. 2 puncte 11. 4 puncte 6.. "trebuie". L.. om cu greutate.. in scrisoare. [". Caragiale.Poti!.stiu ca tj-e prietin! Sa nu zici ca nu ti-e prietin!. . de. madam Georgescu.Eir trebuie numaidecat sa te sui in birje cu mine.. dupa ce a biruit toate obiectele.... o buna prietina. . pe o pagina distincta a foii de examen. 2 puncte 13.La mine? . [. Transcrie un substantiv comun si un numeral cardinal.. 4 puncte 4. Transcrie..Da. Stiu ca-l cunosti! -Pe cine? . nu pot sa zic....] Ovidiu trece acuma examenul sumar de sapte clase liceale. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata completiva directa. Stiti.Ti-este prietin. ramaneau baietii fara bacaloriatL.Dumneata ii cunosti pe. madam Caliopi Georgescu. sa Ti mers d. Eu. pe cat spune cocoana Caliopi..Popescu. Bacalaureat) A. 4 puncte 2. Cum este el simtitor. altfel. in trasura. 4 puncte B. 4 puncte 5. catata.Cititorul trebuie sa stie ca madam Caliopi Georgescu are trei copii". madam Georgescu.. strain.. . 4 puncte 9.L. altfel. [.in sfarsit ce e? de ce e vorba? . . d. Mentioneaza modul in care intelege madam Georgescu sa rezolve conflictul ivit. o scrisoare de 20 ■ 25 de randuri..Georgescu. "cititor".. daca pot. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere.inchipuieste-ti zice mama emotionata. sa nu zici ca nu poti!.[. Alcatuieste un enunt in care substantivul "mama'sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de mod. Georgescu in persoana Ia profesor?..trebuie sa poti! .Suntem cunoscuti. nici Vergiliu.. Redacteaza.Virgiliu. dar chiar asa buni prietini. Te rog sa nu ma lasi! •» -Sa nu ma lasi! Trebuie sa-mi faci un mare serviciu amical. Explica.. Horatiu si Ovidiu Georgescu..N-ar fi fost mai bine.Sarut mana. safimersd..d. cu toata bravura lui.

a ordinii cerintelor nu este obligatorie. fara dialog inserat. tu parinti n-ai. Se acorda 10 puncte din oficiu... L.Fatul meu. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului. in 10 -15 randuri.] . ortografia . [. care era negustor cu dare de mana. s-au despartit cei doi buni camarazi.j. lizibilitatea . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste.2007. sa te afli la Ministerul de Interne: se tine concurs pentru trei posturi de copisti.___________________________________________________________________________ Nita a ajuns in capitala si s-a pus sa-si caute de lucru. cu vremea ai sa-naintezi. caci iata ca-ntr-o seara o cunostinta i-a spus: . Scrie.3 p. Se-ntelege ca Nita n-a lipsit a se infiinta la vreme. ca nu prea esti destept. pe foaia de examen.Nita Ghitescu si Ghita Nitescu.. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. in lucrare. Ghita s-a dus la tara pe langa tata-sau.06. Nota! Respectarea. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.* iar Nita. carte multa nu tie dat sa-nvetj. incat.. care se refera la textul marcat cu chenar. prin talentul lui la scris. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. adesea. Du-te la Bucuresti. Caragiale. stilul si vocabularul adecvate continutului. a apucat spre Capitala. cum te stiu ca n-ai purtari prea rele. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.. acolo ai sa intri copist* in vreo cantilene*si-ncet-incet. • prezentarea esentializata. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. varianta_015 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite.2 p. recomandandu-si talentul si capatand din toate partile complimente si dovezi de admiratiune. ba cu altul. scris de mana.] Asa.2 p.Maine dimineata la ceasurile unsprezece. rezumatul textului dat ca suport la Partea I (I. asezarea corecta a textului in pagina. registrul de comunicare. n-a reusit deocamdata sa capete nimic mai mult.).2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 15 • Toate subiectele sunt obligatorii. de punctuatie si de ortografie. Amandoi erau I potriviti la-nvatatura si la purtare. puse alaturi. pe cata vreme. ispravind clasele primare. Ghita scria nu se poate mai urat. relatarea obiectiva. si nu numai de Ghita.. Nita ajunsese sa scrie asa de frumos. Nita nu si-a pierdut speranta si bine a facut. Bacalaureat). in anul al patrulea de scoala primara. I Au fost odata-ntr-o scoala de provincie doi buni camarazi .. vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul fragmentului si continutul rezumatului scris de tine). sluga nu te poti face ca esti cam lenes. de care se minuna cu drept cuvant toata lumea. ca sa mearga fiecare dupa norocul lui. dar chiar de toti copiii ceilaiti.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .3 p. iar modelul de caligrafie. copil sarman*.2 p. punctuatia . Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului. Dar afara de acestea. Nita insa se deosebea. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. tie cu condeiul ti-e dat sa te hranesti. A facut cunostinta ba cu unui. fara interventii emotional-subiective si fara citate). caietul lui ai fi zis ca este modelul de caligrafie tiparit. desigur ai sa capeti unul.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Ti-a dat si tie Dumnezeu un dar: ai icoana la scris.. a succesiunii intamplarilor Ia care participa personajele. in redactarea compunerii.. ascultand de sfatul dascalului sau: .• sa respecti normele de exprimare. pe baza ideilor principale ale textului.

pe Strada Ciresilor.. *cantiterie -cancelarie. birou sau sectie a unei institutii (publice) destinata lucrarilor administrative A. din textul de la Partea I (I. din prima fraza a textului marcat. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. 4 puncte 7. doua cuvinte continand diftongi si doua cuvinte continand vocale in hiat. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. inainte de aparitia tiparului. • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. L. un numeral colectiv si un pronume personal. trebuie: • sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere.2 p. a zambit multumit de sine. Transcrie.2007. varianta_016 .care si-a pierdut ambii parinti sau numai unul dintre ei.. 4 puncte 3. din urmatoarea fraza. punctuatia . in ajunul concursului.. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . Triumful talentului). domnule! a zis Nita. Precizeaza motivele pentru care dascalul lui Nita afirma. intelegerea textului 10. introdusa prin conjunctia subordonatoare "sa" 4 puncte B. Limba romana 1. bogat "(copil) sarman .2 p. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice afirmatia ca textul apartie genului epic.3 p. Alcatuieste un enunt in care substantivul "caiefsa aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte 8.\ registrul de comunicare. Explica. pe o pagina distincta a foii de examen. esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I .Desi dictarea mersese cam prea iute. vei avea in vedere: • precizarea. asezarea corecta a textului in pagina. . ortografia .VIII "Lucian Blaga" si iti este necesara o adeverinta din care sa rezulte ca frecventezi cursurile clasei a Vlll-a. Transcrie. apoi a inminat-o cu mult respect unui domn niembru.. 2 puncte 13. stilul si vocabularul adecvate continutului .] N-a trecut o saptamana si iata ca s-a publicat concurs pentru un post de perfect caligraf la acel ultim minister. mahnit. in redactarea compunerii.. • ilustrarea trasaturilor. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.j Dar. L Caragiale..instarit. (in trecut) functionar inferior care (redacta si) copia acte. Peste doua zile s-a dat rezultatul concursului. 4 puncte 2.. propozitia subordonata.. Nota! Respectarea. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Triumful talentului) "(negustor) cu dare de mana . din fragmentul marcat. orfan "copist -1.2 p. Transcrie. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a invata". cum se-ntampla in orice poveste.j. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate. 2 puncte 12. Numele Nita Ghitescu nu figura intre cele trei numiri. "tie cu condeiul ti-e dat sa te hranesti". Caragiale. locuiesti in Oradea. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. sensul structurii "ai icoana fa scris". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Au fost odata-ntr-o scoala de provincie doi buni camarazi". o cerere adresata directiunii scolii tale. 2 puncte 11.] (I. in cerere. Transcrie enuntul din care reiese prin ce se deosebea Nita de toti colegii lui. in 3 . care a strans toate probele. lizibilitatea . Redacteaza. sa se-ntalneasca. 4 puncte 4. insotita de exemple. prin care soliciti eliberarea unei adeverinte de elev. Transcrie. (. a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Paul/ Paula lonescu. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva indirecta. pentru a te putea inscrie la un concurs judetean de arta fotografica. 2 puncte 14. cuvintele care se refera la spatiul actiunii. la numarul 29. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "frumos"si "multa". Nita s-a uitat lung pe foaia lui. de ortografie si de punctuatie.3 p. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului Nita Ghitescu.06. in lucrare. se-ntampla. cu Ghita Nitescu [. t9de care se minuna cu drept cuvant toata lumea" 4 puncte 6.. din textul marcat cu chenar. 4 puncte 5. copia un manuscris. cu bunul sau camarad de odinioara.. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii.).5 randuri.cu cine? Cu vechea lui cunostinta. persoana care.Si ce frumos scrisesem. cunostintasale. precizandu-i felul: "sluga nu te poti face ca esti cam lenes". • prezentarea relatiei dintre personajul Nita Ghitescu si alt personaj din textul dat. 2..

Explica. ca sufletul Printre lacuri de munte stam si privim. muntii lucrurile toate. cu un rest de oboseala in noi. o structura care sa contina o metafora. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul "soare^sa aiba functia sintactica de complement direct. intampinandu-ne la drumul . din text. Soarele a asfintit in argintul de vest Prin aerul de clestar" stancile. Se acorda 10 puncte din oficiu. de ortografie si de punctuatie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. avand ca regent verbul a se odihni. ca mod principal de expunere. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate momentului descris. asa cum apar ele in fragmentul de mai sus. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. in redactarea compunerii. careia ii vei da un titlu potrivit. . Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele "oboseala"si "clar". ultima propozitie.. din prima strofa. 4 puncte Partea a Ill-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul dat ca suport la Partea I (Lucian Blaga. Transcrie. 4 puncte 7. Precizeaza masura versului "stelele s-ar apropia". 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea impresiilor asupra peisajului. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din propozitia "Soarele a asfintit in arointul de vest". 2 puncte 12. 4 puncte 2. 4 puncte 3. "aerul". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.jumatate. 2 puncte 13. Limba romana 1. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. de 10 -15 randuri. identificata in poezia Printre lacurile de munte. 4 puncte 4. precizandu-i felul. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala de timp. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. stelele s-ar apropia. pe baza textului citat. semnificatia titlului Printre lacurile de munte. 4 puncte 8. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . Numeste starea sufleteasca sugerata in versul "Ce calm! Ce puritate!". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "drum". de complement indirect. 2 puncte 11. in care sa faci o descriere artistica a unei zile de vara. Desparte in silabe cuvintele: "iarba". 4 puncte 6. chiar cele mai departate. "sufletul". se contureaza mai clar. 4 puncte 9. 4 puncte B. Transcrie un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte 14. trebuie: • sa respecti conventiile specifice descrierii. intelegerea textului 10.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 16 • Toate subiectele sunt obligatorii. pe scurt. Ce calm! Ce puritate! Daca am vedea cu lacurile. Printre lacurile de munte) *clestar = (poetic) cristal A.Daca am vedea cu lacurile Jstelele s-ar apropia/intampinandu-ne la drumul . Transcrie. Scrie. Ne odihnim in iarba. Transcrie.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .jumatate". un pronume reflexiv si adjectivul provenit din verb la participiu. Printre lacurile de munte) apartine unei opere lirice/ genului liric. 4 puncte 5. brazii.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • exemplificarea acestei caracteristici. (Lucian Blaga. din text. Jacuri". pe foaia de examen. respectiv. In compunerea ta.

ramura uscata si desprinsa de pe copac A. spre uitare in albastru. 4 puncte 5. registrul de comunicare. 4 puncte B.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Se acorda 10 puncte din oficiu. intreprindere in care se executa operatiile de turnare a metalelor (loc in care este foarte cald) "vreasc. Precizeaza ritmul poeziei. Susur mare de lacuste sa ne duca fericirea si de gaze fara numar.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -2 p.• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. 2 puncte . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile: "Parc-ar sti ca de pe umar/ numai zborul mai inalta" 4 puncte 7. din prima strofa. Limba romana 1. Transcrie o propozitie simpla din versul "Misca? Sta sa-ncfiege ganduri?" 4 puncte 9. turnatorii = atelier. 4. 3. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul Jacusta^sa aiba functia sintactica de atribut substantival.f.] 5. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.astru.3 p. "mare". stilul si vocabularul adecvate continutului . numai zborul mai inalta. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. o structura care sa contina o metafora. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Realizeaza expansiunea/ transformarea partii de propozitie subliniate in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens.2 p.. vine din turnatoria verii.. vreascuri^ creanga. ortografia . precizandu-i felul: "Carabusul de arama /s-a oprit. intelegerea textului 10. "numai". punctuatia . 4 puncte 6. Misca ? Sta sa-nchege ganduri? Se destinde? Se descalta? 2. respectiv. varianta_017 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Transcrie.). 4 puncte 3. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 1. asezarea corecta a textului in pagina. Nota! Respectarea. 4 puncte 4. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Din belsugul de verdeata Carabusul de arama carabus ui de arama s-a oprit pe cafdu-ti umar. in lucrare. Transcrie. sa arate ca-i din lumea celor ce nu prea cuvanta. Precizeaza mijlocul de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: "turnatorie".. 4 puncte 8. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Carabusul de arama/s-a oprit pe caldu-ti umar. "turnatoria". Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: "a cuvanta". Carabusul de arama) ^turnatorie. (Lucian Blaga.2 p.3 p.. Sl o ia catre stapanul iulie\ cuptorul .". Scrie. Zgomotos ca o reptila Parc-arsti ca de pe umar printre vreascuri se avanta. substantivul in cazul nominativ si substantivul in cazul genitiv. 4 puncte 2. 2 puncte 11. pe foaia de examen.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . din prima strofa. sectie. "astru". de complement circumstantial de mod... sa-l luam in seama. Desparte in silabe cuvintele: "belsugul". compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. "ganduri". lizibilitatea ..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 17 • Toate subiectele sunt obligatorii.

) Pe dumnealui!. pe Strada Zorilor. din localitate. 2 puncte 13. Tabloul I Un petec de faleza* in apropierea Mangaliei..2007. care se refera la textul marcat cu chenar. asezarea corecta a textului in pagina. de ortografie.. intrucat indragesti lectura si ai vrea sa citesti carti pe care nu le ai in biblioteca personala.. Se acorda 10 puncte din oficiu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.___________________________________________________________________________ I ALAGREC: Daf dar acum ma uitamr cum vine seara pe ei (Cu un gest onest* si nefortat. Pictor robust* si talentat. Transcrie doua versuri in care apar marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric. la numarul 30. in lucrare.. "Zeiss. in redactarea compunerii. Alagrect un baietandru de 15 -16 ani [. Carabusul de arama).. Rembrand se afla in picioare. cuptorul . registrul de comunicare. asezat pe un bolovan alaturi. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.12. [.). aici. Si parca noaptea iese din culorile Iui. o astfel de cerere. pe foaia de examen. in cerere. la Scoala cu Clasele I . ortografia . stilul si vocabularul adecvate continutului . Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Lucian Blaga.06. REMBRAND: La ce? ALAGREC: La tabloul dvs.] La ridicarea cortinei. din culorile . REMBRAND: Dar nu te-ai uitat toata ziua la tablou? Nu te-ai miscat nici o clipa de langa mine tot timpul cat am lucrat. Scrie. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.2 p. Parca e de adevarat zauL..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 18 • Toate subiectele sunt obligatorii.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . punctuatia 3 p. varianta_018 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . fotograf..VIII "Aurel Vlaicu".astru".. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Mentioneaza un tip de imagine artistica identificat in versurile "Susur mare de lacuste/si de gaze fara numar". lizibilitatea . pe baza textului citat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p.. Explica..2 p. trebuie: • sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. tot asa cum iese.) REMBRAND: Ce faceai acolo? ALAGREC: Ma uitam. priveste pe Rembrand lucrand si canta la o muzicuta de gura un vals marinaresc (. identificata in fragmentul din poezia Carabusul de arama] • exemplificarea acestei caracteristici. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Redacteaza. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. si doresti sa obtii un permis de cititor la Biblioteca "Mihai Eminescu". pe o pagina distincta a foii de examen. Nota! Respectarea.3 p..] Actul I. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. pe scurt. semnificatia versurilor: "Sio ia catre stapanul/iulie. si termina de pictat drumul catre Mangalia [. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. 2 puncte 14. de punctuatie.. locuiesti in Arad. in fata sevaletului. tanar... adresata directorului bibliotecii. esti elev/ eleva in clasa a VllI-a.. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaela Andronache. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Rembrand..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .] Alagrec.

.Pictura ta are viata. maaa! Are lumina vietii in ea! Si pictura.. Transcrie.. in redactarea compunerii. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. da! ZEISS: Sunt absolut de aceeasi parere.saramura de guvizisi felul al treilea . ' ' 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.. pe o pagina distincta a foii de examen. o structura prin care se sugereaza spatiul intamplarilor. din textul marcat. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul oferit ca suport la Partea I (Tudor Musatescu. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pustiul a spus un lucru foarte important" 4 puncte 8. 4 puncte 9. 4 puncte 4. Cu arta adevarata. avand ca regent verbul a spune.. (Tudor Musatescu. Limba romana 1. cu un gest larg. adresata fostei tale colege. obtinand premiul al ll-lea.. imprejurul lui. din textul marcat cu chenar. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la mare. maestrul Alagrec.. viguros. considerat unul din cei mai mari pictori din istoria artei (Numele personajului din text .poate fi asociat cu cel al pictorului olandez) A. este o arta a luminii. 4 puncte 7. vanjos "faleza ..25 randuri. cum vine seara pe el". trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Geamandura) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic. Transcrie. unde ai participat la concursul "Cel mai bun pictor".) REMBRAND: Unde ai Citit tu ce Spui? ZEISS: Nicaieri! Ti-am tradus numai ce-a spus confratele tau. 2 puncte 11.2007. inainte de toate si dincolo de orice. . Scrie cate un antonim potrivit pentru cuvintele din text: "inutil".. Transcrie. meditativ "guvizi . Alcatuieste un enunt in care pronumele de politete "dumnealui"sa aiba functia sintactica de complement indirect.guvizi* rasol. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "dar acum ma uitam. 2 puncte 14. care traiesc in apele de munte "Rembrandt . din textul marcat.. identificate in fragmentul reprodus la Partea I..(. intelegerea textului 10... Transcrie... ma. E in legatura cu arta. respectand conventiile descrierii ca mod de expunere.. ZEISS: Dar compot de guvizi n-avem? Tu nu maistsisa pescuiesti altceva decat guvizi? REMBRAND: Credea in mare n-ai pretentia sa pescuiesc pastravi". o interjectie si un substantiv in cazul genitiv..ganditor.cinstit. pe baza fragmentului incadrat in chenar. 2 puncte 13. [. 4 puncte 5.06. Precizeaza rolul textului plasat intre paranteze. Redacteaza.. pe scurt.].. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic. Geamandura) "robust .) Foarte important! ZEISS: Care? REMBRAND: E inutil sa ti-l repet fiindca tu tot nu pricepi. Explica.Dar compot de guvizi n-avem?".Rembrand . Ce avem asta-seara la masa? ALAGREC (repede si recitativ): -Ave/??: Felul intai . in interiorul replicilor personajelor..pictor olandez din secolul al XVII-lea. latit si cu corpul subtiat spre coada "pastravi . careia sa ii comunici impresii de la concursul la care ai participat. in localitatea Mangalia. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de scop/ finala.. 4 puncte B..guvizi prajiti. Formuleaza o idee principala. ca iese din culorile pamantului? ALAGREC: Ea! Dumneatale razi de mine daca spun! Stiu eu!.. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Cristian/ Cristina Marcu. semnificatia replicii ".mal inalt si abrupt al unei mari sau al unui lac "onest . "intuneric". Felul al doilea .. 4 puncte 3. (Un timp mic. 2 puncte 12.. (Face un gest spre baietandru. 4 puncte 2.pesti mici. doua neologisme. dupa numele fiecaruia dintre personaje.) ZEISS (apare in usa cortului): Cine zici. REMBRAND (reflexiv*): Pustiul a spus un lucru foarte important. Precizeaza semnificatia din context a folosirii semnului de punctuatie doua puncte. din textul marcat. un cuvant in care exista diftong si unul in care exista vocale in hiat. Mariana. corect "reflexiv . 4 puncte 6. cu capul mare. In scrisoare. o scrisoare de 20 .pamantului. ZEISS: Ce? Chestia cu intunericul care iese din culoare?_________________________________________ REMBRAND (crezand ca vrea sa-I ironizeze): Da.pesti de apa dulce. Transcrie ultima subordonata din fraza "E inutil sa ti-1 repet fiindca tu tot nu pricepi". precizandu-i felul.) REMBRAND: Sunt convins ca are talent la pictura... de ortografie si de punctuatie.] ZEISS:. (Arata.voinic. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. ZEISS: Aaa! Scuzati! Nu stiam ca guvizii de azi i-ai pescuit tu!.[.

• prezentarea. un pronume reflexiv si o conjunctie subordonatoare.cearc-acuma sa se urce/pana-n ceruri. 4 puncte 2. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) .paianjen "matasa -matase A. avand ca regent verbul a fse) trezi.2 p. Scrie. "indraznetul". pe-o raza". a ordinii cerintelor nu este obligatorie. in lucrare. 2 puncte 13. pe scurt. Limba romana 1. o structura care sa contina o personificare.. Si ml-e teama c-o sa cada .. semnificatia versurilor: "Se tot zbate indraznetul/si s-azvarle". Alcatuieste un enunt in care substantivul "visatorul"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. un fragment care contine o imagine vizuala.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 19 • Toate subiectele sunt obligatorii. varianta_019 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de timp. ultima propozitie principala. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Spanzurat de aer printre ramuri/ se framanta in matasa-i/un paianjen. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. "urce"./Raza lunii/l-a trezit din somn". punctuatia 3 p. (Lucian Blaga. ortografia . Precizeaza masura versului "Simi-e teama".. Raza lunii i-a trezit din somn. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. Visatoruf) *cearc . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric.incearca "paianjen . pe foaia de examen. intelegerea textului 10. Transcrie.• exemplificarea acestor caracteristici.2 p. sus. din text.visatorul. Transcrie. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Spanzurat de aer printre ramuri se framanta in matasa*-i un paianjen*. 4 puncte 9. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor din versurile: . pe baza operei citate. 4 puncte 5. 2 puncte 14. pe baza unui mijloc de caracterizare evident in text Nota! Respectarea.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Se acorda 10 puncte din oficiu. a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul dat. susr pe-o raza. 4 puncte 6. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele "indraznetul"si "teama". • prezentarea unui personaj. 4 puncte 4. 4 puncte 8. 4 puncte 7. din text. Explica. 2 puncte 12. Transcrie. "(se) framanta". din text. Desparte in silabe cuvintele: "ramuri". Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Se tot zbate indraznetul si s-azvarle. lizibilitatea . din text.).Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . pe scurt. stilul si vocabularul adecvate continutului . Transcrie. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. 2 puncte 11. asezarea corecta a textului in pagina.. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "matase".3 p. Ce se zbate? A visat ca raza lunii-i fir de-al lui si cearc'-acuma sa se urce pana-n ceruri. registrul de comunicare. 4 puncte B. 4 puncte 3.

1 p....s-apoi isi facea el planurile. o casuta abia se deslusea.Si Anania se gandea.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . insotita de exemple.Bine. cu dintii de fier si cu maselele de otel. ia sa te vedem! . • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal. Visatorul). compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 .). varianta_020 Subiecte examen Teste Nationale 2007 ... [.Bine. Se acorda 10 puncte din oficiu.. prietine Anania? . el i-a gasit urma. Un latrat iute incepu sa sune dupa o usa: parca era cateaua din poveste.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei .3 p.. coerenta textului . padurarul statului. bine. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. ..] ofta si dadu din cap: ... 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. stilul si vocabularul adecvate continutului .] Mi s-a parut ca ajung tarziu la o cetate de piatra. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. raspunse padurarul stand cu spatele la soba.3 p. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. iar muntele creste! il suim tot mai greu. dincolo de manastirea Rasca. asezarea corecta a textului in pagina. I in ziua a patra de Craciun.. in compunerea ta. Nota! Respectarea. Luna era ascunsa dupa munti si.Aha! bine-ati venit!..... el l-a stiut. la si noi ne petrecem vremea noastra si scadem si imbatranim. lizibilitatea . in lucrare. unde-a trecut un cerb. prietine Anania? . pomii la munte cu Damian Puscasul si cu canii Adia aspru vant al miezului-noptii I si omatul inghetat crasca* ascutit (.15 randuri. Veneau boierii si-i spuneau asa: Mos Anania. pe foaia de examen. Ochii casutei se aprinsera si iesi in prag portarul cetatii. care se refera la textul marcat cu chenar. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. registrul de comunicare. ce sa faca ? Padurea-i tot tanara.. Latratul cel inviersunat tacu si cunoscui glasul prietenos al lui mos Anania. prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata).4 p. ca un gospodar bun: care cerb sa-l dam? oare sa stricam noi o caprioara de gustul boierilor? . era departe. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si un alt personaj al nuvelei.. punctuatia ..____________________________________________________________ ..Ehei! Anania acesta e om vechi de padure. de aceea cei mari nu l-au schimbat.. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din nuvela aleasa..2 p. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini.] . • ilustrarea trasaturilor. in redactarea compunerii. Aveam de mers pana la ceasul al doilea din noapte [. de ortografie si de punctuatie.] Puscasul [.) Casuta lui mos Ananla.30 de randuri scrise.Scrie o compunere de 10 . vei avea in vedere: • precizarea..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 20 • Toate subiectele sunt obligatorii. in lumina zapezii. -. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare distincta. Unde-a fost un urs. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. [. sub Batca Neagra.3 p.Ei? Ce mai fad.. Scrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Darpadurea ce mai face.. Bun padurar si mester vanator. ortografia . in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o nuvela studiata de tine la scoala. in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile sau despre mesajul textului liric citat la Partea I (Lucian Blaga.

asezarea corecta a textului in pagina.. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vanatorsa aiba functia sintactica de complement direct. De acolo.Cucoane. Transcrie. iarna-i cu neliniste. Transcrie. 4 puncte 3. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 4 puncte 7... [. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Florin... avand ca regent verbul a iesi. a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in textul dat. Magda. registrul de comunicare.... in redactarea compunerii.. in care sa continui descrierea cu titlul "Un apus de soare" si cu urmatorul inceput: Era vara. a trosni Vavicere. Formuleaza o idee principala pe baza fragmentului pus in chenar. Drum la mos Anania). [. Era mos Anania al nostru. "prietenos". din prima propozitie a textului marcat. Precizeaza cate un sinonim al cuvintelor subliniate in enuntul.. [. Ies noptile.(aici) a inverzi A.Mos Anania zambea raspunzand. 4 puncte 9. sub Batca Neagra" 4 puncte 6. Precizeaza cuvintele de baza de la care s-au format cuvintele: "portar". trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri. precizandu-i felul. da. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. in compunerea ta. in fiecare zi. un grup de cuvinte prin care se fixeaza timpul intamplarilor. Cristina. .. ortografia .] . 4 puncte 4. s-ascult. 2 puncte 13. laicere ... • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. si tacu.] care in toti anii ne facea un foc zdravan. era departe. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului... Eram cu prietenii intr-o tabara la munte.2 p.] . Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Casuta Iulmos Anania.. insotita de exemple.. Partea a Ill-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa qrezinti trasaturile personajului mos Anania din textul de la Partea I (Mihail Sadoveanu. Explica... a ordinii cerintelor nu este obligatorie.. Limba romana 1. "latrar.in lumina zapezii o casuta abia se deslusea".. lizibilitatea . padurarul statului. porneam catre cel mai inalt varf de langa cabana.. spre seara.. • prezentarea relatiei dintre personajul mos Anania si alt personaj din textul dat. Desparte in silabe cuvintele: "pomii". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Anania acesta e om vechi de padure". pe scurt.2 p. ascultand: [.putin *a se incheia . cu mare singuratate... punctuatia . 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri.3 p.. 4 puncte 5. 2 puncte 11. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si cerintei formulate. Ma petrecu in casa si-mi pofti somn usor. Transcrie. zambind cu maitnire: luna-i plina si padurea tace. • ilustrarea trasaturilor. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata circumstantiala conditionala. Obrazu-i era ras din poaspat si ochii aveau o lucire vie si neagra.] Deodata isi duse mana la ureche. semnificatia fragmentului "Ochii casutei se aprinsera si iesi in prag portarul cetatii". o structura care contine o imagine vizuala 2 puncte 12. Mustatile-i erau albe ca si pletele.. Transcrie subordonata din fraza "Mis-a parut ca ajung tarziu la o cetate de piatra".covoare taranesti de lana *oleaca . (Mihail Sadoveanu. sa iesim oleaca*pe afara. din textul marcat. vedeam. 4 puncte 2.3 p.). vei avea in vedere: • precizarea. din acelasi text. Dar deodata mos Anania paru a baga de sama ca nu-i singur. in lucrare. 4 puncte 8. Doru. Drum la mos Anania) *a crasca . intelegerea textului 10. un substantiv articulat si unul nearticulat. de ortografie si de punctuatie. ne intindea otava si lavicere\ si-si scula baba ca sa ne ospateze. "aspru". mie mi-i mila de salbaticiunile cele blande ca de niste frati.... Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.. 4 puncte B.] Priveam trupu-i nalt si spatos si pletele-i albe ca omatul. Avem si noi bucuriile noastre cand invie si se incheie* codrul.Putem sa intram. "manastirea". Iaca asa ies noptile s-ascult. Nota! Respectarea. stilul si vocabularul adecvate continutului . grai el intr-un tarziu.(despre zapada inghetata) a scartai. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. 2 puncte 14.2 p. [.

frumoasa punte S-a daramat . 4 puncte 7. pe foaia de examen. 2 puncte 14.in vederea acordarii punctajului pentru redactare. pe scurt. 4 puncte 8. din text.Asa-s poetii uneori. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Din casa mea pan-la a ta".. Limba romana 1. locuiesti in Timisoara. intelegerea textului 10. si doresti sa te inscrii la cursurile de dans . la Liceul Teoretic . esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a. Selecteaza doua verbe care sa evidentieze prezenta eului liric. avand ca regent verbul a lumina. Transcrie. visatorii! (Dimitrie Anghel. Cu fruntea de lumini brazdata Sa urc tariile ceresti Si cand nici nu te-asteptif deodata Sa-ti bat cu degetu-n feresti. S-un gand. 4 puncte 4. un gand nebun imi vine! . Selecteaza.. varianta_021 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Se acorda 10 puncte din oficiu. Ce schimbatoare e Ia munte Lumina. 4 puncte 2. 4 puncte 5.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 21 • Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de timp. la numarul 5. 4 puncte 6. din text» doua cuvinte derivate cu sufix.. Alcatuieste un enunt in care substantivul "curcubeul" sa aiba functia sintactica de complement direct. Transcrie. 4 puncte 9. Precizeaza rima versurilor din poezia data. Dar cand sa urc. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 2 puncte 13. Curcubeul) A. din text.Mihai Eminescu". un verb la modul conditional-optativ. Precizeaza masura ultimului vers din strofa a treia. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. precizandu-i felul. 4 puncte B.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 2 puncte 12.s-acuma norii/ Au tras perdeaua catre munte". Doamne. Transcrie prima propozitie din text.. Scrie." 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Daniel/ Daniela Marinescu. 2 puncte 11. pe Strada Trandafirilor.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "lumina". un vers/ un fragment care sa contina o imagine vizuala.s-acuma norii Au tras perdeaua catre munte: Nebuni sunt. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versurile: ". semnificatia versului: . cat ai scapara» Un curcubeu a-ntins o punte Din casa mea pan-la a ta.Asa-s poetii uneori Sa ma avant pana la tine Pe puntea asta de culori. 4 puncte 3. doua cuvinte care contin cate un diftong. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. Explica. din text.

din text.). de ortografie.(aici) firea.. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "icoana ei in mine a apus. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Nici din adancuri. Limba romana 1. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.3 p. de punctuatie. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! bata redactarii cererii este 18. din text. asezarea corecta a textului in pagina..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 22 • Toate subiectele sunt obligatorii. Nu din afara-i zvon ce ma framanta. identificata in fragmentul din poezia Curcubeul. punctuatia 3 p. Curcubeul). Scrie." 4 puncte .2007. ortografia . adresata directorului acestei institutii. in lucrare. prin care soliciti inscrierea la aceste cursuri. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte 5. Se acorda 10 puncte din oficiu. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. S-a desteptat in mine un izvor Ce nu-l mai pot cuprinde si incape. intrucat intentionezi sa iti dezvolti abilitatile necesare unui bun dansator/ unei bune dansatoare. organizate de "Clubul Copiilor" din localitate. sentimentele profunde A. Nota! Respectarea. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului poetic de la Partea I (Dimitrie Anghel. patru cuvinte monosilabice.. Redacteaza. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Cu cat e cerul mai fara de vant Cu-atat launtrurile* mele se-nfioara. in cerere. O umbra s-a desprins din slava. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele din text "slava"s\ "a apus".06. Izvorul} "launtrurile .2 p. Transcrie. pe foaia de examen. stilul si vocabularul adecvate continutului . compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Izvorului asemeni sunt si eu Cutremurat sub stelele de vara. pe o pagina distincta a foii de examen. lizibilitatea .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). un adjectiv la gradul comparativ de superioritate. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. varianta_022 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Icoana ei in mine a apus. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "izvor" 4 puncte 4. nici de sus. (loan Alexandru. pe baza textului citat. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. Transcrie. registrul de comunicare. o cerere de inscriere. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. Din ce in ce sunt cercuri mai adanci Si mai departe horele pe ape.2 p. 4 puncte 3. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p.. • exemplificarea acestei caracteristici. 4 puncte 2. in redactarea compunerii.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .modern.

Oceane si munti ii vad primavara plecand Si cerul nu-si mai afla multa vreme stapan. Transcrie prima propozitie din text.n 2 puncte 12. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. ortografia . 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Precizeaza masura ultimului vers din poezie. Peste paduri inverzite n-a stralucit nicicand Lumina Iui aiba. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice unei naratiuni.15 randuri. 4 puncte 8. Nicio corabie nu s-a intors vreodata Din marile sudului sau de la capricorn* Atat de pura si eleganta fregata * Cum se intoarce toamna Orion*.Nu din afara-i zvon ce ma framanta". Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Nici pe pajisti de fan. 4 puncte 9. pe scurt. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 23 • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii. punctuatia 3 p. 2 puncte 11. Vlad. Precizeaza doua marci lexico-gramaticale care sa evidentieze prezenta eului liric. pe foaia de examen. in lucrare. registrul de comunicare. intelegerea textului 10. Explica. 2 puncte 14. 4 puncte B. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (loan Alexandru.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . varianta_023 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Numeste figura de stil din versul "S-a desteptat in mine un izvor. precizandu-i felul. 2 puncte 13. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei.. o semnificatie a titlului poeziei. . raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Transcrie un vers care cuprinde o referire la anotimpul in care este contemplat izvorul. lizibilitatea . prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata).3 p. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. stilul si vocabularul adecvate continutului .. Mihai. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .2 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Scrie un enunt in care substantivul "izvorul"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. Scrie.). asezarea corecta a textului in pagina. in redactarea compunerii. de ortografie si de punctuatie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p. • exemplificarea acestei caracteristici. Nota! Respectarea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Andreea.2 p.6. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 . Carmen. avand ca regent substantivul izvorul. pe baza textului citat. cu titlul "Copiii de azi". identificata in fragmentul din poezia Izvorul. 4 puncte 7. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. fzvoruf)... in compunerea ta. in care sa povestesti o intamplare semnificativa pentru modul in care copiii au grija de mediul inconjurator.

Alcatuieste un enunt in care cuvantul "Orion" sa aiba functia sintactica de atribut substantival. locuiesti in Sighisoara. cu corpul mic si cu coada si aripile foarte mari care traiesc in regiunea marilor tropicale si se hranesc cu pesti "Orion -numele unei constelatii. ortografia . in lucrare... 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. 4 puncte 9. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textul citat la Partea I (Geo Bogza. Orion). a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte B. unul dintre semnele zodiacului (reprezentat printr-un tap) * fregata s. intrucat esti pasionat/ pasionata de universul cosmic.nord. 2 puncte 11. un substantiv in cazul genitiv. introdusa printr-o locutiune conjunctionala. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Adrian/ Adriana Mihaiescu.n. corabia de lumini Deasupra lumii uimite se clatina. un vers care cuprinde o imagine vizuala. prima propozitie. zvelte. Nici pe pajisti de fan". "strabate". precizandu-i felul. Transcrie. Stabileste cazul cuvintelor subliniate: "Si toata iarna. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. 4 puncte 3. pe scurt. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte".1. pe Strada Observatorului. Nota! Respectarea. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Octombrie urca din nou peste gradini/ inaltele-i catarge cu varfuri de platina". 2 puncte 14. intelegerea textului 10. 4 puncte 7. in opera lui Geo Bogza sugereaza trecerea de la toamna la iarna "septentrion s. si doresti sa te inscrii la cursurile de astronomie organizate de "Clubul Copiilor" din localitate.2007. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. 4 puncte 4.f. din text. corabia de lumina/ Deasupra lumii uimite se clatina. "varfuri". adresata directorului institutiei. Numeste o figura de stil identificata in versul "Deasupra lumii uimite se clatina". registrul de comunicare. . 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. gen de pasari marine. pe baza textului citat. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. esti elev/ eleva in clasa a VlII-a." 4 puncte 6. din text. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei.06.n. insotit de articol (posesiv) genitival. Precizeaza numele unuia dintre anotimpurile sugerate de imaginile din versurile: "Peste paduri inverzite n-a stralucit nicicand/ Lumina lui alba.numele unei constelatii zodiacale din emisfera australa.. 2 puncte 12. . Transcrie. o cerere de inscriere. (Geo Bogza. lizibilitatea . . in redactarea compunerii. 4 puncte 8. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. stilul si vocabularul adecvate continutului .Octombrie urca din nou peste gradini inaltele-i catarge cu varfuri de platina Si toata iarna. Precizeaza cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor "se clatina"s\ "eternitate". Transcrie. punctuatia 3 p.. Explica. identificata in poezia Orion. prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata). in vederea acordarii punctajului pentru redactare. in cerere. Redacteaza. Desparte in silabe cuvintele: "eleganta". Orion) "capricorn s. Precizeaza rima versurilor din poezie..2 p. Limba romana 1. 2 puncte 13. miazanoapte A. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala de mod. semnificatia metaforei "corabia de lumini". 4 puncte 2. asezarea corecta a textului in pagina. 2. de ortografie si de punctuatie.). din text. apoi.George Cosbuc". "toamna". 4 puncte 5. apoi. varianta_024 . la numarul 7. pe o pagina distincta a foii de examen. vas de razboi cu trei catarge (obisnuit in secolele trecute).2 p. Rege al constelatiilor din septentrion* Mereu lunecand peste lumi inghetate Asa strabate noaptea marele Oriont Corabie leagana in eternitate.3 p. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p. • exemplificarea acestei caracteristici. la Liceul Teoretic . dotat cu numeroase tunuri instalate pe ambele borduri si destinat serviciului de recunoastere si paza.

caci nu se stiu zilele omului! Si poate vreodata sa fie si el sprijin pentru istialafti______ Vazand eu ca nu-i chip de stat impotriva parintilor. cate un verb de conjugarea a lll-a si a iV-a. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. mai bine.facaletul "Socola .j in sfarsit. Se acorda 10 puncte din oficiu. rapezi-te pana la el de vezi. din textul marcat. daca raman acasa. Mentioneaza cazul substantivelor subliniate: "Cand m-ar bate numai atata grija. 4 puncte 6. toata noaptea cea dinainte de plecare. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri. unde se afla un seminar teologic (scoala pentru viitorii preoti) A. I . 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. nu cum vrea el. Transcrie propozitiile subordonate din fraza ". 4 puncte 4..} (Ion Creanga. precizandu-le felul. megiesul" nostrut va duce cu caruta cu doi cai ca niste zmei la. cu titlul "Cea mai frumoasa zi"% in care sa prezinti momente de neuitat pe care le-ai trait intr-o imprejurare anumita. 2 puncte 12. norocul sau. Precizeaza doua trasaturi ale dialogului. Alcatuieste un enunt in care substantivul "noroc" sa aiba functia sintactica de complement indirect. intelegerea textului 10. si tocmai cand eram hotarat a spune mamei acestea.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . cum as putea indupleca pe mama sa ma dea mai bine la manastire. Alcatuieste o fraza care sa cuprinda doua propozitii subordonate. mai femeie. aflate in raport de coordonare. care se refera la textul incadrat cu chenar. din textul marcat cu chenar. cu ajutorul Domnului. caci banii nu se culeg de la trunchi. pe foaia de examen...2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 24 • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizeaza cate un sinonim potrivit cu sensul din text al cuvintelor .. caci nu se stiu zilele omului!". Luca Mosneagu.Spune-i si d-ta baietului. ca doar nu-i de capul sau. raspunse mama cu nepasare! la mine nu se trec acestea..Nu ma duc.. Explica. ca sa-si ia nadejdea si sa-si caute de drum. 4 puncte 7. plecati . Transcrie. pana s-au revarsat zorile... macar sa ma omori! ziceam eu. "trebuie".Ioane.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . gata-i de drum? Ca maine des-dimineata. Amintiri din copilarie) "megiesul. Ai sa pleci unde zic eu. 4 puncte 8. incepui a ma gandi la pornire. sa ieu culeserur din ocnita si sa te dezmierd cat esti de mare! Apoi cheama pe tata si-i zice hotarator:_____________________________________________ I . 8 puncte . plangand cu zece randuri de lacrimi Mai traiesc ei oamenii si fara popie.posomorat" s\ "vreodata". 4 puncte 2. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Dar fiind el cel mai mare. din textul marcat. iaca si soarele rasare. doua cuvinte compuse. 2 puncte 13. ce se cuvine.Trebuie sa cautam a-l zburataci. cata sa nu dam cinstea pe rusine si pacea pe galceava!. m-am framantat cu gandul. asa cum rezulta din replica tatalui. "cautam". ia acus. fel si chip. nu ma duc la Socola*. Transforma in vorbire indirecta prima replica din textul marcat cu chenar. si Luca Mosneagu. ca sa nu-mi uit vorba. afara de dansul.vecinul *moarea -felul de a fi al unui om suparacios si manifestarile lui "culeserul .Mai ramane vorba despre asta? zise tata posomorat Are sa urmeze cum stim noi.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Si la isti vro sese. Sa nu ma faci. pe scurt. vestind o zi frumoasa. norocul sau". insuratel de-al doilea. 4 puncte B. 2 puncte 11. . semnificatia sintagmei "nu-i de capul sau".cartier al lasului.. ce mi-ar fi?". Precizeaza din cati membri este formata familia lui Nica. ca surcelele.Degeaba te mai sclifosesti Ioane. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. 2 puncte 14. mai femeie. 4 puncte 9. Paremise ca stii tu moarea* mea.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. trebuie sa cautam a-l zburataci. nu le mai trebuie nimica? Dar fiind el cel mai mare. . Si Zaharia lui Gatlan merge cu tine. se si aude strigand afara: "Gata sunteti? Haidem! ca eu va astept cu caii inhamati" [. Desparte in silabe cuvintele: "cheltuiala". a carui tanara nevasta avusese grija sa-l trezeasca la timp si sa-l pregateasca de pornire. mama.. omule. Transcrie. Limba romana 1. 4 puncte 3. Cand m-ar bate numai atata grija. care se regasesc in textul indicat. Selecteaza. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. zicand in sine-mi cu amaraciune: "Ce nacaz pe capul mieu!"[. 4 puncte 5.. "surcelele". fragmentul care sugereaza rolul pe care ar urma sa-l aiba Nica in familie. Scrie. in compunerea ta. ce mi-ar fi? Dar eu ma lupt cu gandul cum sa-i port de cheltuiala.

3 p. fuandu-mi ramas bun de la parinti. Si. cu Dumitru ai meut ia profesorul Nicolai Nanu de la scoala lui Balos. n-am ce zice! Si mai ales pentru noi. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. am purces cu bunicul spre Pipirig./ . mai Stefane si Smaranduca. Amintiri din copilarie) *rabus. Limba romana 1. registrul de comunicare. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Elena. Insa de cand mi-au venit baietii de ia invatatura. mare pomana si-a mai facut Alecu Balos cu scoala ceea a lui. in trecut. am $a ieu nepotul cu mine si am sa-l duc la Brosteni. maine luni si zi de targ. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. • prezentarea. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din textul citat la Partea I {Ion Creanga.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. cine vrea sa inteleaga! Si.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 25 • Toate subiectele sunt obligatorii.3 p. e greu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. "baiat". 4 puncte 2. este o mare facere de bine. nepoate. zisei. de ortografie si de punctuatie. Scrie cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor Jscusirsl "bland". A. ca eu m-am dusu-m-am. bunicule.". Transcrie diftongii din urmatoarele cuvinte: "vedea.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . in redactarea compunerii. pe scurt. ca bun suflet de om este. gata esti? . identificate in fragmentul din Amintiri din copilarie. stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii . "nepoate". prin crestaturi. /. nu va mai ingrijiti atata. Amintiri din copilarie) apartine unei opere epice/ genului epic. peste ce profesor intelept si iscusit a dat! Asa vorbeste de bland si primeste cu bunatate pe fiecare. Si era un pui de ger in dimineata aceea. Vasile si Gheorghe. Hai. Cristina. acum zic si eu ca poti duce vornicia pe viata. lizibilitatea . ca de ceilalti baieti ai mei. dar marti. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. de cand port vornicia in Pipirig. Se acorda 10 puncte din oficiu. . pe foaia de examen. necajindu-ma cu niste costite de porc afumate si cu niste carnati fripti. de ti-i mai mare dragul sa te duci la el! Ferice de parintii care l-au nascut.• sa respecti normele de exprimare. am dus-o cam anevoie numai cu rabusul*. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale genului epic. de crapau lemnele! (Ion Creanga. mai ramaneti cu sanatate.n. a subiectului (referire la momente/ la situatii semnificative din fragment). compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. raboj. . Mircea. asezarea corecta a textului in pagina. • prezentarea unui personaj..). Nota! Respectarea. se insemnau. Scrie. ortografia . de-om ajunge cu sanatate. ca azi e duminica. pe baza fragmentului citat.2 p. Doamne. imi tin socoteala ban cu ban si huzuresc de bine. am ramas tare multamit cat au invatat acolo.2 p.. daca nu stii a insemna macar catusi de cat. Zau. • exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic. fara sa te simti. De douazeci si mai bine de ani.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. taranii munteni. in lucrare. haidem. diferite calcule. s.. punctuatia . Ce folos ca citesc orice carte bisericeasca. varianta_025 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . "noi".bucata de lemn in forma cilindrica sau paralelipipedica pe care.. si-ti vedea voi ce-a scoate el din baiat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p.Ei. ce mi-i pusese mama dinainte.Las\ mai Stefane si Smaranduca.Gata.

Cu soarele azi galben ca fagurii de miere. 4 puncte 5. Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea.5 randuri. bunicule. 4 punete B. varianta_026 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.2 p. Din ram eu rup ca-n basme un rod de aur si Sub un butuc de vita raman culcat pe spate - . 4puncte 8. pe o pagina distincta a foii de examen... 2 puncte 12. din ultimul enunt al textului. valorificand textul dat.06. Explica. 4 puncte 4. Alcatuieste un enunt in care substantivul "Smaranda"sa aiba functia sintactica de complement indirect. avand ca termen regent structura . in lucrare. o interjectie si un verb la modul indicativ.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .3 p. intelegerea textului 10. Transcrie. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. • exprimarea unei opinii cu privire la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (enuntarea opiniei si motivarea corespunzatoare a acesteia). registrul de comunicare. adresata fostei tale colege de clasa.2007. Scrie. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaela Diaconu. Nota! Respectarea. imprejurarea in care personajul isi ia ramas bun de la parinti. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale doinei. Transcrie. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. careia sa ii faci un portret al acestui prieten.3 p. Redacteaza. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la prietenul tau. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Transcrie. castigator al premiului I la un concurs international de pictura. doua cuvinte care indica timpul. pe foaia de examen. Daniela.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. in localitatea Predeal. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. din text. o scrisoare de 15 . timpul viitor.3. 2 puncte 13.4 p. haidem. ca specie literara.). in jurul meu se-nchide un mar boltit de mere. semnificatia fragmentului "si-ti vedea voi ce-a scoate el din baiat".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 26 • Toate subiectele sunt obligatorii. locul.3 p. 4 puncte 7. • exemplificarea acestor caracteristici. in 4 . stilul si vocabularul adecvate continutului . ortografia . 4 puncte 9. Mentioneaza. asezarea corecta a textului in pagina. coerenta textului. in scrisoare. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere epice.. lizibilitatea . necajindu-ma cu niste costite de porc afumate".. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 6. Prin ramuri desfacute usor de mana mea. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. punctuatia . Numeste modul de expunere predominant in text 2 puncte 11. pe baza operei alese. 2 puncte 14. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Se acorda 10 puncte din oficiu.. Andrei. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "lemn". o propozitie subordonata consecutiva. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o doina. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. din primul enunt al textului. in redactarea compunerii. de ortografie si de punctuatie. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Gata. respectiv. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "amsaiau nepotul cu mine si am $a^ duela Brosteni".a //"(impersonal) + adverb de mod. • prezentarea ideilor textului si a mijloacelor artistice folosite pentru redarea acestora..20 de randuri. zisei.

pe o pagina distincta a foii de examen. 2 puncte 11. 2 puncte 14. Transcrie. doua cuvinte continand cate un diftong.2 pagini. 2 puncte • sa folosesti un stil si un continut adecvate situatiei imaginate. in lucrare.3 p. "desfacute". Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Prin ramuri desfacute usor de mana mea". Explica semnificatia versului "Privesc in gol la cerul cu ape neschimbate". din text. Brumarel*) "brumarel = (pop. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 .. o scrisoare de 15 . intr-o zona de deal. Ana.20 de randuri. Transcrie. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Transcrie. un adverb de timp si o interjectie. 4 puncte 6. lizibilitatea . ortografia . asezarea corecta a textului fn pagina. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Zaresc comoara viei si-odihna ei ma vrea".). in localitatea Pajistea. stilul si vocabularul adecvate continutului . coerenta textului. prin raportare la doua intamplari/ la doua situatii semnificative. • exemplificarea acestor caracteristici. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . un vers/ o structura care sa contina o imagine vizuala.. (prin extensie) sfarsitul lunii septembrie. 4 puncte 4. Nota! Respectarea. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "galben".30 de randuri scrise..O. 4 puncte 5. 4 puncte 3. "basme". 2 puncte 12.. ca specie literara. intelegerea textului 10. avand ca regent verbul a privi 4 puncte B. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice.2 p. 4 puncte 7. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici. 4 puncte 9. • prezentarea. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.2007. registrul de comunicare.06.) octombrie.3 p. in scrisoare. pe scurt. (Ion Pillat. din text. din text. pom vrajit de toamna. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Transcrie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. nu poti sa ma retii Privesc in goi la cerul cu ape neschimbate. in redactarea compunerii. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Emil/ Emilia Balan. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. pom vrajit de toamna.4 p. de ortografie si de punctuatie. Desparte in silabe cuvintele: "boltit'. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. pe baza operei alese. in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la clasa este o nuvela. adresata fostei tale colege de banca. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "O.3 p. Redacteaza. 2 puncte 13. luna octombrie si inceputul lunii noiembrie A. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale nuvelei. propozitia subordonata completiva directa. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. in care sa ii comunici impresiile din aceasta vacanta. a subiectului (prin referire la momentele subiectului sau la cel putin doua secvente reprezentative). punctuatia . 4 puncte 2. nu poti sa ma retii". din text. "odihna". varianta_027 . • prezentarea personajului principal. 4 puncte 8. Limba romana 1.. Alcatuieste un enunt in care substantivul "mar"sa aiba functia sintactica de complement indirect.

in scrisoare. Orasu-n vale-adanc sub mine. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici. 2 puncte 11. 2 puncte 14. Scrie. Transcrie. Alcatuieste un enunt in care substantivul . Desparte in silabe cuvintele: "drumuri') "zugravit". din text.2 pagini. 4 puncte 5. Nota! Respectarea. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte 12.4 p.. intr-o zona de munte. • exemplificarea acestor caracteristici. 4 puncte B. .Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . in redactarea compunerii. Tot spune ce din veci a spus Sipana-n vai. (George Cosbuc. 4 puncte 4. pe scurt. mai jos coline Si. Abia nestatatorul vant Venit de peste munti. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . Luminita. 4 puncte 2. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Dorin/ Dorina Florescu. precizandu-i felul. din text.20 de randuri. in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o fabula. o scrisoare de 15 . 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. de-aici de sus. semnificatia sintagmei "nestatatorul vant". pe care l-ai cunoscut in aceasta vacanta. propozitia subordonata.3 p.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Transcrie. adresata^ fostei tale colege. punctuatia . "doinind". in localitatea Piatra Fantanele. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. Vad drumuri albe-n zari senine.. registrul de comunicare. ca specie literara. un vers care sa contina o imagine auditiva.2007.. Pe Tampa) A.. coerenta textului . Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Se zbate-ncet doinind padurea. de-aici de sus/ Se zbate-ncet doinind padurea".munti"$a aiba functia sintactica de complement indirect.2 p. pe baza operei alese. Scrie doua sinonime pentru sensul din text al adjectivului "zugravit" 4 puncte 3. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata atributiva. La margini munti. ortografia . 4 puncte 7. • prezentarea subiectului. Explica. 4 puncte 6. Se zbate-ncet doinind padurea.). Limba romana 1." 2 puncte 13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Redacteaza. de-aiurea. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Epace-n cer $i pe pamant". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Transcrie. 4 puncte 9. pe o pagina distincta a foii de examen. avand ca termen regent substantivul drum. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 27 • Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidentierea situatiei in care se afla personajele. intelegerea textului 10. ca pe-o panza zugravit. de ortografie si de punctuatie.06. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "pamant". un pronume personal si un pronume relativ. lizibilitatea .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. Se acorda 10 puncte din oficiu. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei ■ 1 p. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale fabulei.3 p. din text. careia sa ii descrii un om neobisnuit. • prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora. "padurea". in lucrare. asezarea corecta a textului in pagina. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. pe foaia de examen. stilul si vocabularul adecvate continutului ■ 3 p. 4 puncte 8. E pace-n cer si pe pamant. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sipana-n vai.

] ma duc s-o pun la punct pe vanzatoare. Transcrie. "(a) propune".. a fost ceva ca-n filmele mute. o cumperi!" "Draga. ii dau doua palme si [. Nelu . timp pierdut. "albastra". Nevasta-mea nu putea trai fara sufragerie de nuc sculptata! COCA: Daca ar fi dupa tine. Desparte in silabe cuvintele: "intrebari". Din cauza unui borcan cu smantana am ajuns la sapa de lemn.In vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 puncte 5. n-ocumpar". un cuvant format prin schimbarea valorii gramaticale. deoarece au fost reciproce. (GELU si COCA rad de se prapadesc. NUTI: Asa si noi am putea sa spunem ca am facut reparatie capitala la masina. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25-30 de randuri scrise. 4 puncte 9. Limba romana 1. Dupa ce vanzatoarea i-o pune in borcan. NELU: Pai nu asta e adevarul? NUTI: Bineinteles ca asta e adevarul. Boul si viteii) A. Transcrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.. vanzatoarele au inceput sa arunce si ele cu ce nimereau. smantana asta e acra. Transcrie. Ei nu: ca eu singur jumatate si ei toti cealalta jumatate. "Draga. de sus pana jos.smantana asta e acra. Plus procesul care ne-a costat si pielea de pe noi COCA: Dar ce proces ati avut? NUTI: O stupizenie. nu fi obraznica". intr-un cuvant s-a ales praful de toata alimentara. Se acorda 10 puncte din oficiu. COCA (intra cu cafelele): Cum poti sa pui asemenea intrebari cand stii ce-am avut pe cap in ultimul timp? NELU: Ce-atiavut? V-au plans copiii de foame? GELU: Am dat doua mii de lei rata pe luna la sufrageria asta sculptata care m-a costat o avere si care acum a inceput sa crape.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Scrie. Alcatuieste un enunt in care substantivul "avocat"$a aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte 3. Pe urma a inceput procesul.40 de ani. (Ion Baiesu. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Sotia mea scumpa merge intr-o zi la alimentara sa cumpere niste smantana" 4 puncte 6.) GELU: Si tu erai plin de mustar? NELU: Da. avand ca regent . varianta_028 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . 4 puncte 2. "sculptata". "Draga esti dumneata cu barbat-tu.35 de ani. fratele lui Gelu.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 28 • Toate subiectele sunt obligatorii. n-o culpar". nu cu mine". • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. N-avea nimeni pretentie pentru insulta si lovire. putem primi musafirii in bucatarie si sa le servim branza cu ceapa sparta cu pumnul... din a treia replica. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva. din ultima replica. eu (. 4 puncte 8. Chestia era cine plateste daunele. i-a zis nevasta-mea. bani aruncati. din ultima replica. Coca . Gelu . 4 puncte 4. eu ii arunc cu o sticla de ulei de soia. pe foaia de examen. un verb de conjugarea a lll-a si unul de conjugarea a ll-a. Avocati. responsabilul e obraznic. Sufrageria era o ocazie si n-as fi renuntat la ea nici daca imi vindeam hainele de pe mine. ea baga un deget si gusta. el imi arunca cu un borcan de mustar in cap. din moment ce ti-ai infipt degetul in ea pana la cot. a zis vanzatoarea. Nuti . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "prost". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. sotia lui Gelu. o propozitie subordonata predicativa. Procesul dureaza de un an. Eu am propus sa platim toti participantii la scandal o cota egala.. sotia lui Nelu.]. NELU: Sotia mea scumpa. De aici a inceput tambalaul: nevasta-mea a urlat. "Poate sa fie si albastra. NUTI (incearca sa-l opreasca): 7a rog! NELU: Sotia mea scumpa merge intr-o zi la alimentara sa cumpere niste smantana.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . /-a zis ea vanzatoarei.45 de ani.40 de ani.

Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. unde se catar aset ca sa abata la vale o juninca*. Boul si viteii).. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. stilul si vocabularul adecvate continutului.25 de randuri. • exemplificarea acestor caracteristici.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . domnule. -Cu ce te indeletnicesti aici? . 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. din text. Scobora* de pe un tanc. a secventelor reprezentative/ a intamplarilor existente in fragmentul dat. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. adresata verisorului tau. Lam astegtat in poteca. ii zic: -^Noroc. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.2 p.2007.. apartine unei opere dramatice/ genului dramatic. Mentioneaza motivul pentru care procesul. dureaza de un an.verbul a renunta. pe scurt.2 p. identificate in fragmentul reprodus la Partea I. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 2 puncte 13. Se acorda 10 puncte din oficiu... Precizeaza un rol al dialogului in fragmentul citat. energici. intelegerea textului 10. asezarea corecta a textului in pagina. de la poalele Bucegilor. o scrisoare de 20 .] l-am vazut pe Ion. L-am gasit in Paraul Serpilor. 2 puncte 14. din Craiova. copil de unsprezece ani/.3 p.. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca textul de la Partea I (Ion Baiesu.. registrul de comunicare. caruia sa ii descrii frumusetea unei nopti de vara la munte. 4 puncte B. atintindu-ne cu ochii negri. pe foaia de examen. un scurt fragment continand o indicatie scenica. • prezentarea unui personaj. punctuatia 3 p. de ortografie si de punctuatie. lizibilitatea . Transforma in vorbire indirecta primele doua replici din textul de mai sus. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.] deasupra tocului unde paraul Salanelor se varsa in apa Frumoasei [. . pe o pagina distincta a foii de examen. feciorasule! imi raspunde: . Razvan. in redactarea compunerii..Cum te cheama? . ortografia . Numeste modul de expunere predominant in text..)./. evocat in fragmentul de mai sus. Scrie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 29 • Toate subiectele sunt obligatorii. varianta_029 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • prezentarea. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Nota! Respectarea.06. Redacteaza. in lucrare. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.. 2 puncte 12. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaela Oancea si locuiesti in satul Stejareni. pe baza operei citate. {. 2 puncte 11. Transcrie.ion GlTeorghiu. De la Sugag. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic. in scrisoare.Multam frumos. El a venit spre noi linistit.

se da jos. Altfel cum? . caci sunt si altii mai mici.Le porti bine? . Transcrie un scurt fragment in care apar motivele copilului pentru a munci atat de greu. cu opinci cu tot . ii zic eu: . si ai petrecut cu parintii cateva zile din vacanta de vara in Caciulata.20 de randuri. Rescrie adjectivul pronominal din prepozitia ". Alcatuieste o fraza in care propozitia "Ba venit spre noi linistit" sa fie regenta unei propozitii subordonate circumstantiale de cauza.Grea. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Maria/ Marian. 4 puncte 2. dar ce sa fac? Am nevoie de straie. 4 puncte 6. Maria/Marian". multe poze.Apoi.numaicat batranul dureaza. feciorule. Acestea pasc linistit si se aude picurand de la dansele sunet moaie de tatancuta. Motiveaza folosirea in text a unor termeni de adresare diferiti: "feciorasule". 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. pe o pagina distincta a foii de examen. nici n-oi pierde. pe culme. "domnule". pe scurt.locuitori ai satului Sugag A. . Bradu Stramb) apartine genului epic/ operei epice. Ursi or fi fiind fn alta parte a muntilor. ii trimite niste vorbe amestecate de amenintare si-o ia repejor in sus. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "deasupra tocului unde paraul Salanelor se varsa in apa Frumoasei" 4 puncte 5.Bine. . 4 puncte 4.N-ai pierdut niciuna? Ursi nu sunt pe aici? . intelegerea textului 10. Precizeaza o figura de stil din constructia "sunet moale de talancuta". 4 puncte 9. 4 puncte B. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei taie cu destinatarul si situatiei imaginate. 4 puncte 3. 2 puncte 12.vitea sub un an 'sugageni. de ortografie si de punctuatie. Explica.062007. . Desparte in silabe cuvintele "deasupra"si "paraul".N-am pierdut. in redactarea compunerii. Bradu Stramb. imi platesc sugagenii cate trei sute de lei pentru fiecare juninca. mi se pare cam grea". 2 puncte 14. mi se pare cam grea. in care sa le comunici mai pe larg informatiile din telegrama.Hm! N-ar fi mai bine Ia cai? -Ba da. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "-Le duc in fiecare seara la locul lot4 puncte 8. adresata bunicilor. Sarbatorim admitere liceu. precizandu-i felul. unde-s stanife. feciorule.Slujba ta. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vocea'sa aiba functia sintactica de nume predicativ.fragment) *a se scobori. Ar fi cum ar fi -dar bacita cea batrana e rea para si foc! Are numai doi colti in gura. il observ cum se catara. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "greu". redacteaza. Trebuie sa mai ajut pe mama. pastorul a $i aiuns la culme si c-o voce subtire iudeca oe iuninca: . vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale genului epic. o scrisoare de 15 . Transcrie propozitia subordonata din secventa subliniata in text. trimisa mai inainte. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din textul citat la Partea I (Mihail Sadoveanu. eu le pasc si le-adap si le duc in fiecare seara la locul tor.D-apoi cum de-mi faci tu mie asemenea suparare? (Mihail Sadoveanu. subliniind diftongul si vocalele aflate in hiat. Scrie doua enunturi cu sensuri diferite ale verbului "a purta". Ai trimis bunicilor o telegrama cu urmatorul continut: "Sosim poimaine. domnule. Valea Oltului minunata.Slujba ta. ma sui dupa dansa pana-n pisc s-o aduc fa vale. Precizeaza modul de expunere predominant in text. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. dar aicea ma aflu ferit. de-a dreptul printre bradui. facand semne in aer cu bata. 4 puncte 7. Daca vad vreo vita ca se duce departe. semnificatia in context a expresiei "e rea para si foc". Pregatiti album. Cand imi arunc ochii iarasi la deal. pe baza fragmentului citat. Limba romana 1. o clipa s-a oprit ca sa arunce strigat si catre vitele ramase la parau. 2 puncte 13. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. pan' ce-a muri el mai este! Deodata Ion Gheorghiu da un racnet A zarit o junca scapata tocmai sus. identificate in fragmentul din Bradu Stramb. precizandu-i felul. fiind admis la Liceul Teoretic "Octavian Goga" din Sibiu.. Gandindu-te ca nu au primit telegrama ta. dar socot c-ar putea sa ma roada de viu. 2 puncte 11. a cobori *'juninca . ai sustinut testarea nationala. Eu le port. am in paza treizeci si treijJe juninci ale sugagenilor*. • exemplificarea acestor caracteristici ale textului epic. in scrisoare.

aici cu sensul de carti "fosgaind. iar de gura si mai mare. s. mergand cu pas rar. Popa Duhu) "traftoloage.n. incet si ganditor. isi lua catinel drumul spre gazda. si de unde pana unde l-a si calugarit. ortografia . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "incet". afumati si imbracati cu rogojini. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.. rusesti si romanesti. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata} si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p. teancuri de traftoloage* grecesti.. icoane ale vietii omenesti. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.n. in lucrare. lizibilitatea . si pe ici ti-e drumul! [. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. si duh din duhul sau a dat scolarilor sai o bucata de vreme. se lovea cu pumnul peste cap. Dar purici multi nu facea el intr-un loc. unde-l astepta saracia cu masa intinsa. de vreme ce nu-si astampara gura catra mai-marii sai. cascand cu zgomot cand nu-si gasea omul cu care sa stea de vorba. Nota! Respectarea. cu cat n-avea. pe care le uda cate c-o lacrima fierbinte din ochii sai si apoi. nascut in satul Cogeasca-Veche din judetul lasi. pe care le numea el "republici intelepte".3 p. tresarind la cantecul paserelelor si oprindu-se cu mirare langa mosinoaiele de furnici. Desparte in silabe cuvintele: "(a) imbraca".nu se invrednicise de o viata mai buna".umbland in toate partile *cinuri. 4 puncte 5. Cine-a intalnit vrodata in calea sa un popa. imbracat cu straie saracute. raspunzand indesat "sluga dumitate" cui nu-l trecea cu vederea. ie-ti. Mare de inima. desagii si toiagul. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. caci era duh neastamparat si neimpacat chiar cu sine insusi. 4 puncte 3.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 30 • Toate subiectele sunt obligatorii. Limba romana 1. Iara el Isaia Teodorescu se iscalea. pe scurt. varianta_030 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .ordin preotesc. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. Transcrie. Doamne fereste. profesor a ajuns la Socola.• prezentarea. pline de paianjeni si aruncate in neregula prin cele unghere. "zgomot". Scrie. cand vedea ca nici dascalul nu putea sa-i talmaceasca bine cevaf si vai de scolarii care-l sminteau de la invatatura! Asa fiind el. isi punea degetele pe o peatra si le batea cu alta. vb. pozitie inalta A. dar se vede ca nici poftea el una asa. bulgaresti. multamit cu cat avea.2 p. s.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "unde-lastepta saracia cu masa intinsa': 4 puncte 6. Precizeaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate: "cu straie saracute".3 p. • prezentarea unui personaj.). scurt la stat. 4 puncte 4. smolit la fata. 4 puncte 2. asezarea corecta a textului in pagina. cica unul dintre calugarii Socofei a zis ca e bun de calugar. . stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii . cand te mieri ce nu-i venea la socoteala. (inv) . macar sa-l fi picat cu lumanarea. (Ion Creanga. unde-a invatat carte. numindu-l "Duh diavolesc". cuprins de foame si obosit de osteneala si gandire. aparie pe jos. nici de cinuri. .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Jierbinte". Acesta era parintele Isaia Duhu. Se acorda 10 puncte din oficiu. popo.2 p. a subiectului (referire la momente/ la situatii semnificative din fragment). frantuzesti.. gunoiu si gandaci fojgaind* in toate partile. parintele Duhu nu se invrednicise de o viata mai buna.]. . un lighean de lut cu ibric pentru spalatr in mijlocul odaiei. punctuatia . cu capul ptes. Patru pareti straini. in seminarul Socola. mai mult singur decat de la profesori. Nici lacom de avere. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. latinesti. pe foaia de examen. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"sa aiba functia sintactica de . cate cu o carte in mana. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Si din scolar. "publice". dezmerdand iarba si florile campului.. un pronume demonstrativ si o prepozitie simpla. De copil. si Duhu i-a ramas numele. de ciuda ca nu scrie frumos. o pane uscata pe masa si un motan ghemuit dupa soba era toata averea sfintiei-sale. registrul de comunicare. facand lungi popasuri prin alelele ascunse ale gradinilor publice din lasi. . din al doilea alineat al textului..

varianta_031 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Precizeaza modul de expunere predominant in textul citat. cu titlul "Amintirea". avand ca regent substantivul viata. Dan. pe baza textului citat. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Cine-a intalnit vrodata in cafea sa un popa". . Lucia.2 p. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. ortografia . Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintai. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 10 . intelegerea textului 10. Se acorda 10 puncte din oficiu. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri. in care sa descrii imaginea unui copac.3 p. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . Explica. Cu haina rupta. 2 puncte 14. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate. 2 puncte 12. un scurt fragment continand o enumeratie. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata atributiva. 4 puncte 8. Se-ntuneca. care sa inceapa cu urmatorul enunt: "imi amintesc cu drag de copacul de pe dealul din spatele casei bunicilor. Maria. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.atribut substantival genitival4 puncte 7.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Sergiu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: Ramai L. in lucrare. stilul si vocabularul adecvate continutului. pe scurt. invalmaseste palpairi albastre Cu umbre nestatornice si moi. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Popa Duhu) apartine unei opere epice/ genului epic. Nota! Respectarea... lizibilitatea.\ registrul de comunicare. pe foaia de examen. punctuatia . Scrie felul propozitiei subordonate din fragmentul "dar se vede ca nici poftea el una asa". prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Mentioneaza. Transcrie. Asculta . din primul alineat al textului. in compunere. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Se uita-afara florile din glastre. cu plete ude. 2 puncte 13..oare ce s-aude ?.. plina de noroi. 4 puncte 9.. In redactarea compunerii. semnificatia sintagmei "unde-l astepta saracia cu masa intinsa". 2 puncte 11.). identificate in fragmentul Popa Duhu. Cu gatu-ntins spre soarele absent... Si focul. imprejurarea in care personajul casca cu zgomot.2 p. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.2 p. Prin geamul aburit si transparent.3 p. de ortografie si de punctuatie. • exemplificarea acestor caracteristici.. • exprimarea unei opinii despre modalitatile de caracterizare a personajului din text (formularea clara/ logica a opiniei. pe scurt. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale operei epice. asezarea corecta a textului in pagina. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Ion Creanga. 4 puncte B. a subiectului (cu referire la momente sau la situatii semnificative din fragment).. Scrie. care stapaneste cu coroana-i mareata intreg satul". valorificand textul dat. • prezentarea. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere epice.15 randuri.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 31 • Toate subiectele sunt obligatorii. prin unghere.

4 puncte 7. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric.. ortografia • 3 p. Si nu mai trece nimenea pe strada. pe baza textului citat. Explica semnificatia titlului. din textul dat. un vers care contine o personificare. • exemplificarea acestei caracteristici. introdusa printr-o locutiune conjunctionala.. in care sa-i descrii imaginea unei furtuni neobisnuite la care ai asistat.. Transcrie.. din textul dat. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.. 4 puncte B. 2 puncte 12. in redactarea compunerii. din textul dat. prin raportare la continutul de idei al poeziei.). Afara ninge cu petale De crizanteme artificiale. Data redactarii scrisorii este 18... asa cum apare el in fragmentul de mai sus. l-e frig. 4 puncte 8.. Ramai!. 4 puncte 2. \\\\\\\\\\\\\\"oglind a\\\\\\\\\\\\\\". Redacteaza. 4 puncte 4. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. registrul de comunicare. 2 puncte 11. Nota! Respectarea.2 p.\\\\\\\\\\\\\\". 2 puncte 14. (Otilia Cazirnir. Numeste sentimentul exprimat in versurile: \\\\\\\\\\\\\\"Ramai!. o scrisoare adresata prietenului tau.\\\\\\\\\\\\\\". pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta. din judetul Buzau..2007. in scrisoare. Interio^ apartine unei opere lirice/ genului liric... din ultima strofa. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Transcrie. o propozitie subordonata completiva directa. Desparte in silabe urmatoarele cuvinte: \\\\\\\\\\\\\\"transparent\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\"invalmaseste\\\\\\\\\\\\\\".06.2 p. 4 puncte 3. stilul si vocabularul adecvate continutului .. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului primei ninsori. Mihai. 4 puncte 6. un cuvant folosit cu sens propriu si unul cu sens figurat.3 p. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. locuiesti in comuna Tudor Vladimirescu.. . din strofa a patra. lizibilitatea .. in lucrare. \\\\\\\\\\\\\\"afara\\\\\\\\\\\\\\". de ortografie si de punctuatie. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata concesiva. Rescrie... trebuie: • sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere. 2 puncte 13.2 p.. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Otilia Cazimir.. Alcatuieste o propozitie in care substativul \\\\\\\\\\\\\\"umbra\\\\\\\\\\\\\\"sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de loc. asezarea corecta a textului in pagina. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versul de mai jos: \\\\\\\\\\\\\\"Ca-n suflet am pastrat un colt de vara.. Si a simtit. Transcrie. Formeaza doua cuvinte derivate de la verbul \\\\\\\\\\\\\\"a cuprinde\\\\\\\\\\\\\\".\\\\\\\\\\\\\\". de-afaras Ca-n suflet am pastrat un colt de vara. 4 puncte 9. Limba romana 1. 6 puncte • sa redactezi continutul intr-o structura adecvata. Oglinda a cuprins odaia toata In apa-i plumburie si-nghetata. 4 puncte 5. un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile urmatoare: \\\\\\\\\\\\\\"Afara ninge cu petale/ De crizanteme artificialeJSi nu mai trece nimenea pe strada. Precizeaza masura ultimului vers al poeziei. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise./ Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintai. Interior) A.Se uita Toamna in odaie Si-mi bate-n geam cu degete de ploaie. din Lugoj. Transcrie. un vers care sa contina o imagine vizuala. intelegerea textului 10. punctuatia . identificata in fragmentul din poezia Interior. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Stefan/ Stefana Munteanu.

Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". Uitandu-te la carti si la caiete Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin". Aci. Limba romana 1. si esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a. Explica semnificatia sintagmei "echer plapand". 4 puncte 4. Transcrie. in care locuieste un calugar sau o calugarita. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cu ochii-aprinsi ca jarul de rubin". Fluture. pentru inscrierea la Biblioteca Judeteana Mhai Eminescu" din localitate. chilii. tu. "fereastra".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTARE NATIONALA . 2 puncte 14.n. pridvor. tu) "chilie.06-2007." 4 puncte 8. 4 puncte 9. te-ai si prins de parete. o cerere adresata directiunii scolii tale. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Scrie. 2 puncte 11.f. Frumosule de catifea solara ? Echer plapand. .) camera mica de locuit. Lovit in frunte poate sa si moara. Partea I ( 48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. avand ca regent verbul a aduce. propozitia subordonata. "deschideti". "rubin. 2 puncte 13. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 6. Transcrie. din text. s. (Tudor Arghezi. 2 puncte 12. Unde nici nimeni. care se gaseste in natura cristalizata sau se obtine sintetic. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Fluture. nici nimic nu moare. pe foaia de examen. din text. din strofa a doua. In foisorul* nostru din carare. Ai si tu o chemare? Ai si tu un destin? Deschideti-i fereastra dintre ramuri Sa nu-si loveasca fragezimea-n geamuri Puiul luminii cauta-ntr-afara.odaita din cuprinsul unei manastiri. Redacteaza. pe o pagina distincta a foii de examen. s. ' 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti loan / Ioana Geogescu. Transcrie. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. trebuie : • sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere. Transcrie. Decat pe inserate vreo stea sau cate-o floare. 4 puncte B. un cuvant compus si un cuvant derivat cu sufix. Desparte in silabe cuvintele: "fluture". din text. 4 puncte 2. 6 puncte • sa sa redactezi continutul intr-o structura adecvata.n .(adesea fig. camaruta.varianta_032 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . pe unde prin perdea Putusi intra-n chilia* mea? Ce stiri mi-aduci din primavara. pe bulevardul "Nicolae Balcescu". "plapand". la numarul 35. Alcatuieste un enunt in care substantivul "stea" sa aiba functia sintactica de complement indirect. de ortografie si de punctuatie. *foisort foisoare. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva. un vers care sa contina o imagine vizuala. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "DeschidetN fereastra dintre ramuri/ Sa nu-si loveasca fraaezimea-n QeamurL. (fam. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. A.) piatra semipretioasa. intelegerea textului 10. de culoare rosie.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . prin care soliciti eliberarea unei adeverinte de elev.terasa deschisa (ridicata mult deasupra pamantului) cu acoperisul sustinut de stalpi sau de coloane. Se acorda 10 puncte din oficiu. in cerere. locuiesti in lasi. pe unde prin perdea/ Putusi intra-n chilia mea". Precizeaza masura primului vers din textul dat. precizandu-i felul. 4 puncte 3. folosita ca piatra pretioasa.VIII "G. . Fluture. rubine s.Calinescu". cerdac.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 32 • Toate subiectele sunt obligatorii. . tu. un adverb de Ioc si o prepozitie simpla. la Scoala cu Clasele I . 4 puncte 5.

tu).gradina copilariei mele Avea odata straturi si alei Pe brazde negre infloreau pansele Si le stropeau pe inserat batranii mei C-o stropitoare verde.n. Limba romana 1. Pe vremea cand le masuram. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: Gradina mea . identificata in fragmentul din poezia Fluture.parfum". din textul dat.. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Cu pasi marunti si sovaielnici de copil t Era atat de nalt pe-atunci plafonul scund. in redactarea compunerii.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .2 p. Odaile pustii mi se-arata Atat de mari cum imi pareau odata. "se vaita".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 33 • Toate subiectele sunt obligatorii.odata *% . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Se acorda 10 puncte din oficiu. Alcatuieste o propozitie in care cuvantul subliniat din enuntul urmator sa aiba o alta valoare morfologica... Si usile erau atat de grele Cand incercam sa ma ascund. La usa ce se vaita prelung Ma-ntampina parfum inchis si greu. Scrie. pe baza textului citat.. Si-n pragul putred. * 4 puncte . tui • exemplificarea acestei caracteristici. Nota! Respectarea. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. lizibilitatea .. asezarea corecta a textului in pagina. (Otilia Cazimir. A. punctuatia 3 p. registrul de comunicare..Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Tudor Arghezi.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .).. tiptil. Fluture. stilul si vocabularul adecvate continutului . precizand-o: "La usa ce se vaita prelung". din trecut. doua cuvinte care contin vocale in hiat. care se foloseste in industria parfumurilor. 4 puncte 4. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. dupa ele. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei.2 p. in lucrare... Tinandu-mi rasuflarea. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p..3 p. "marunti". Transcrie. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versurile: "Pe brazde negre infloreau pansele/ Si le stropeau pe inserat batranii mei.substanta cu miros patrunzator si placut. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. m-ajung Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu. varianta_033 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Erau pe-aicea flori de margarita Si micsunele cu parfum de mosc*. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 2.. Partea I (48 de puncte): Citeste cu atentie textul dat. Pelerinaj sentimental) *moscT s. ortografia . pe foaia de concurs. in cosmetica si in medicina. smaltuita. Scrie cate un sinonim pentru urmatoarele cuvinte: . . 4 puncte 3.

ortografia . asezarea corecta a textului in pagina. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni.20 de randuri. identificata in fragmentul din poezia Pelerinaj sentimental.5. 2 puncte 11. varianta_034 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Monica. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate. Numeste o figura de stil identificata in versurile: "Shn pragul putred. Transcrie.). vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. din textul dat. 2 puncte 14. Pelerinaj sentimental). o propozitie principala. avand ca regent verbul a arata. m-ajung/ Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu".Limba si literatura romana . a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Otilia Cazimir. din text. 4 puncte 9. 2 puncte 12. Explica semnificatia versurilor urmatoare: "$/-r? pra^u/pu/retf. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata... Precizeaza masura ultimului vers. stilul si vocabularul adecvate continutului . 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 . Mihaela. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata completiva directa. un vers care sa contina o imagine vizuala. Transcrie. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric in textul citat. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. punctuatia 3 p.. Alcatuieste un enunt in care un pronume personal la feminin sa fie in cazul genitiv.. in care sa povestesti o intamplare traita de tine.. in lucrare. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).. " 4 puncte 8. registrul de comunicare.. Transcrie. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.Lausa ce se vaita prelung/ Ma-ntamoina parfum inchis si greu. 4 puncte Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Alexandru. un predicat verbal. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din versurile urmatoare: . pe baza textului citat... in compunere.. in redactarea compunerii. de ortografie si de punctuatie. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. 4 puncte 6." 2 puncte 13. m-ajung/ Vechi amintiri din ceea ce-am fost eu. lizibilitatea . cu titlul "O intalnire neasteptata".3 p. din textul dat. Nota! Respectarea. intelegerea textului 10. din trecut. avand ca inceput dat enuntul: Colindand potecile de munte m-am hotarat sa ma intorc. 4 puncte B. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. Paul. 4 puncte 7. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p.2 p.2 p. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. din trecut. • exemplificarea acestei caracteristici.

062007. pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte 4. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.De-un an o asteptase Septemvrie ca dar".. 4 puncte B. insotita de exemple. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. 4 puncte Partea a Ii-a (10 puncte) Te numesti Andrei/ Andreea Pascu. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "O foaie se desprinde din crang s/ calendar". intelegerea textului 10. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ar?"sa aiba functia sintactica de atribut substantival.) sfarsit al unei glorii A. avand ca regent verbul a (se) ridica. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Lumina e mai calda. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al operei. Maria. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 34 • Toate subiectele sunt obligatorii. adresata fostei tale colege. Tot ce legat fusese. careia sa ii descrii locul in care iti petreci aceasta vacanta. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. O pasare de aur e frunza cea mai mica. Se acorda 10 puncte din oficiu. vei avea in vedere: • precizarea. Transcrie ultima propozitie principala din text. De-un an o asteptase Septemvrie" ca dar. 2 puncte 11. desie mai racoare". 20 de randuri. Septemvrie) * Septemvrie • septembrie * declin -decadere. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. in localitatea Runcu. Lumina e mai calda. in scrisoare. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul contine o descriere artistica. in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine la scoala. • ilustrarea trasaturilor. de ortografie si de punctuatie. 4 puncte 8. intr-o zona deluroasa. Si tremurand in vantul ce-o smulge si-o ridica. Redacteaza. 4 puncte 2. 2 puncte 13. Partea a lil-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 9. O foaie se desprifKfe din crang si calendar: Culorile invie pe moartea frunzaturii. desi e mai racoare. Motiveaza scrierea cu majuscula a cuvantului "Septemvrie" in interiorul versului . Desparte in silabe cuvintele: "foaie". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "mic".TESTAREA NATIONALA . "Septemvrie".2 pagini. o scrisoare de 15. Limba romana 1. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Culorile invie pe moartea frunzaturii". Transcrie din text un pronume nehotarat si un verb la modul gerunziu. pe foaia de examen. (Ion Pillat. (fig. prin referire la scene/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. "(se) desprinde". ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara Ia bunici. Scrie. Explica semnificatia versului "O pasare de aur e frunza cea mai mica". 4 puncte 7. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat. in redactarea compunerii. 4 puncte 3. 2 puncte 14. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia aleasa/din fragmentele studiate. de-acuma o sa zboare. 2 puncte 12. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Dand farmecu-nfforirii declinului* naturii. Motiveaza scrierea cu ii a cuvantului "naturii". 4 puncte 6. . 4 puncte 5. "asteptase".

uraciunea oamenilor! Sai degraba si multameste cucoanei. sa tot traiesti. cu jumatate de gura. sa moara ca un cane. sa nu mai mori! Sa-si puie cineva obrazul pentru un trantor ca tine si sa te hraneasca ca pe-un trantor.. sarmanul. sa ierte cinstita fata dumneavoastra. ia asa. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. milostiva cucoana. pe foaia de concurs. coerenta textului.Ce sa zica. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 .. vazand in carul cel cu boi un om care samana a fi bolnav.. intr-un hambar cu posmagi..l-auzi. si-l ducem la spanzuratoare. intreba cu mila pe cei doi tarani. ca te-a scapat de la moarte si-ai dat peste belsug.30 de randuri scrise. Pe drum se intalnesc ei cu o trasura in care era o cucoana.Nota! Respectarea. varianta_035 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . a ordinii cerintelor nu este obligatorie. de lenes ce era. Hai. zise cucoana. ii umfla pe sus. pacat.). . Doamne fereste! A manca la posmagi si-a trai si el pe langa casa mea. iti da adapost si posmagi. zicand: . lizibilitatea . stilul si vocabularul adecvate continutului . cu bunatatea dumisale. sarmanul. hotari sa-t spanzure. ca n-are vreme de stat la vorba cu noi. fara sa se carneasca din loc. Se acorda 10 puncte din oficiu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: Cica era odata intr-un sat un om grozav de lenes. ca muieti-s posmagii? . Iaca peste ce noroc ai dat. ortografia . luandu-te sub aripa dumisale. si-l duceti la vreo doftoraie undeva sa se caute. ca pe un butuc nesimtitor. da raspuns cucoanei. -Ce-a zis? intreba cucoana pe sateni. Si asa. intreaba.Dar muietii-s posmagii? zise atunci lenesul. ce spune cucoana: ca te-a pune la cotet.Oameni buni! Se vede ca omul cel din car e bolnav. la. Da. il pun intr-un car cu boi. Cucoana. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. mare minune-i si asta! Dar tot de noroc sa se planga cineva. raspunde unul. Bine-a mai zis cine-a zis ca «Boii ara si caii mananca». raspunde unul dintre tarani. . ori asa. dar aista e un lenes care nu are pareche in lume. bata-te intunerecul sa te bata. ienesule. ca sa curatim satul de-un trandav. se aleg vreo doi oameni din sat si se duc la casa lenesului. . registrul de comunicare.3 p. punctuatia . suntem datori a ne ajuta unii pe altii. in lucrare. zise unul dintre sateni.3 p. faradelege! Mai bine duceti-l la mosie la mine. iacata curtea pe coasta ceea. mai. Noi gandeam sa-ti dam sopon si franghie. pentru a nu mai da pilda de lenevie si altora.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . . Scrie.. Partea I (48 de puncte): Citeste cu atentie textul dat. si hai cu dansul la locul de spanzuratoare! Asa era pe vremea aceea. Iar cucoana. Si satul. ca doar stiu ca nu m-a perde Dumnezeu pentr-o bucatica de pane. pentru imprejurari grele. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. ori asa..Alei! Oameni buni..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . vazand ca acest om nu se da la munca nici in ruptul capului.3 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 35 • Toate subiectele sunt obligatorii. . cucoana. infiorandu-se. asezarea corecta a textului in pagina. nici imbucatura din gura nu sio mesteca.2 p.4 p.Ba nu.

care reiese din enuntul: ..Doar lenea-i imparateasa mare. jitnita. posmagi. s. se ivi. 2 puncte 11. S-am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea asa. cereale. Transcrie propozitia subordonata din fraza urmatoare.20 de randuri. Ienesule. 4 puncte 5. hambare. . Cum chititi? Un sat intreg n-ar fi pus oare mana de la mana ca sa poata face dintr-insul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea-i imparateasa mare. avand ca termen regent verbul "a ramane".. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o opera epica. faceti dar cum v-a lumina Dumnezeu!" Iar satenii duc pe lenes la locul cuvenit si-i fac felul.. ce-ti bati capul! Cucoana atunci. in special.) paine uscata taiata felii. bucuros.. Limba romana 1. avand ca inceput dat urmatorul enunt: Dupa furtuna care parea ca uneste cerul cu marea. milostiva cucoana. cu toata bunavointa ce ave. enuntul care contine intriga naratiunii. "undeva".". sa-i luam naravul. Precizeaza o trasatura de caracter a cucoanei.(expr.) pesmet *a strica orzul pe gaste . Trageti mai bine tot inainte! Ce mai atata grija pentru asta pustie de gura! Atunci unul dintre sateni zice cucoanei: . soarele. suntem datori a ne ajuta unii pe altii". Vedeti bine ca nu-l ducem noi la spanzuratoare numai asa de flori de cuc.Oameni buni. Si iaca asa au scapat lenesul acela de sateni. 4 puncte 4. in compunerea ta. raspunse lenesul. din textul dat. se hameteste si de bineface si de tot.magazie in care se pastreaza diferite produse agricole.(expr. precizandu-i felul. mai Ienesule: te prinzi sa moi posmagii singur. cu titlul "Peisaj .. zicand: . ca mod de expunere. zise cucoana cu mirare. ori ba? . 4 puncte 8. ce spune cucoana: ca te-a pune la cotet".Ba. Transcrie predicatul primei propozitii din textul dat. "franghie". Transcrie.oameni"sa fie in cazul genitiv. Alcatuieste o propozitie in care substantivul . Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa. 4 puncte B. Desparte in silabe cuvintele: "bolnav".Auzi.. si satenii aceia de dansul. Mai pofteasca de-acum si alti lenesi in satul acela daca le da mana si-i tine cureaua. inca asta n-am auzit! Da' el nu poate sa si-i moaie ? . "posmag.n. intelegerea textului 10. Precizeaza procedeul prin care s-au format cuvintele urmatoare: "de la".Bunatatea dumneavoastra. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate din enuntul urmator: "Si iaca a$a au scapat lenesul acela de sateni. . 4 puncte 7. in care sa folosesti ca mod de expunere descrierea. Povestea unui om lenes) "hambar. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate situatiei imaginate. "bunatate".. "faceti. cu functie sintactica de nume predicativ. trebuie: • sa respecti conventiile specifice descrierii. (Ia sg. precizandu-i felul: "Se vede ca omul cel din car e bolnav". 2 puncte 14. 4 puncte 6..) a darui lucruri deosebite cuiva care nu stie sa le pretuiasca *(a umbla) de floride cuc. dar degeaba mai voiti a strica orzul pe gaste. (Ion Creanga. mai.Vai de mine si de mine. jioroc". "hotari"t "degeaba". Precizeaza modul de expunere dominant in textul dat. 8 puncte . Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul w.(reg. s. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie un text de 15 . 4 puncte 3. 2 puncte 13.) (a umbla) fara rost A.Da.l-auzi.m. 2 puncte 12. granar.". Explica intelesul enuntului: ". si satenii aceia de dansul". 4 puncte 9. Scrie cate un sinonim pentru fiecare din cuvintele: "sateni". 4 puncte 2.

de ortografie si de punctuatie.3 p. din text. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versul "Cum revarsa luna plina linistita ei splendoare!". precizarea. insotita de exemple. Scrie sinonimul potrivit al cuvantului "scanteiaza" s\ antonimul cuvantului "ascund". Transcrie. un verb de conjugarea a lll-a. in redactarea compunerii.2 p.3 p. (Mihai Eminescu. registrul de comunicare. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.2 p. Mii pustiuri scanteiaza sub lumina ta fecioara. Scrisoarea f) A. o propozitie subordonata circumstantiala de cauza. Nota! Respectarea. printre arbori ce se scutura de floare. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului. Caci in propria-ne lume ea deschide poarta-ntrarii Si ridica mii de umbre dupa stinsul lumanarii. prezentarea relatiei dintre personajul indicat si un alt personaj al naratiunii. Povestea unui om lenes). prin raportare la mijloacele de caracterizare enuntate mai sus. puncte 2. punctuatia .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA. "singuratate". a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in naratiune. Cand plutesti pe miscatoarea marilor singuratate. doua cuvinte care contin diftongi.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 36 • Toate subiectele sunt obligatorii. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. intre ziduri. Se acorda 10 puncte din oficiu.. asezarea corecta a textului in pagina..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . Limba romana 1. stilul si vocabularul adecvate continutului . Precizeaza felul rimei din fragmentul citat.• sa respecti normele de exprimare. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "ce" din primul vers. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. Scrie un enunt in care sa fie si un atribut pronominal in cazul genitiv. din text. 8. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. ortografia . Transcrie. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata completiva directa. avand ca element regent verbul a simti. lizibilitatea. intelegerea textului 10. 3.). B.. Scrie. 4.3 p. Transcrie. 5. pe foaia de examen. respectiv unul de conjugarea a IV-a. in lucrare. puncte 4 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 2 . din text. 9. vei avea in vedere : numirea a trei trasaturi de caracter ale personajului indicat. Cum revarsa luna plina linistita ei splendoare! Si din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate. 7. prin care s-au format cuvintele: tJcacr.. le simtim ca-n vis pe toate. 4 puncte Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa caracterizezi personajul omul lenes din opera citata la Partea I (Ion Creanga. sa aiba alta valoare morfologica decat cea din text. 6. ilustrarea trasaturilor personajului. Si cati codri-ascund in umbra stralucire de izvoara! Peste cate mii de valuri stapanirea ta strabate.. varianta_036 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Amortita li-i durerea.

in jos. Nota! Respectarea.).20 de randuri.4 p. Transcrie. asezarea corecta a textului in pagina. Maria ta.2 p. in redactarea compunerii. Craisorul?* ti-am vazut sub un gorun * Codrul tot vui din poale priponit de-o floare .3 p. vei avea in vedere: • precizarea. ai absolvit clasa a VlII-a si iti petreci vacanta de vara. "codrul". luna. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . pe foaia de examen. Transcrie. un raspuns ca doina dulce: Iarba scapara sub el .06. • ilustrarea trasaturilor. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Se acorda 10 puncte din oficiu. 4 puncte .calul.nume de arbori A. si o frunza intrebai: cand treceam spre Baia dealul. Desparte in silabe cuvintele: "treceam". Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o nuvela studiata de tine la scoala.intuneric. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 37 • Toate subiectele sunt obligatorii.2007. Balada cu lancu) * Craisorul Muntilor .. din textul dat. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Marin/ Marina Georgescu. Redacteaza.3 p. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. "priponit". prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. calul bland. departe.2 pagini. soro.. nebuna. stilul si vocabularul adecvate continutului . 2 puncte 14. spre vale si in ochii mari cat pruna sub un carpen. "scapara".30 de randuri scrise varianta_037 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. un vers care contine o imagine vizuala. .Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .nume popular dat conducatorului revolutiei de la 1848 din Transilvania. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 2 puncte 12. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. . se juca. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 .. Transcrie.lancule. punctuatia . 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. in lucrare.. Avram lancu "gorun.. registrul de comunicare.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . doua cuvinte continand vocale in hiat. lizibilitatea . un vers in care apare antiteza lumina . Limba romana 1.3 p. de ortografie si de punctuatie. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din nuvela aleasa. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unei opere lirice.. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal. (Mircea Micu.la. in localitatea Plaiul Mare. o scrisoare de 15 . ortografia . 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. s-o dus. pe o pagina distincta a foii de examen. insotita de exemple. nechezand catre padure. sa se culce. in scrisoare. Scrie. din text. intr-o zona de munte. adresata parintilor tai. si in scarile de-otel Era seara. carora sa le descrii imprejurimile localitatii in care iti petreci aceste zile de vacanta.11. carpen .Unde-!. invelit in neguri sure intrebai atunci o stea sta-nsauat si astepta ce-si ardea. dorul. coerenta textului. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul Xaci in propria-ne lume ea deschide poarta-ntrarii\ 2 puncte 13. 4 puncte 2.. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al nuvelei. din text.

. in scrisoare." 4 puncte 8. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. studiata de tine la scoala. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. in care sa prezinti un personaj dintr-o balada populara. locul natal al lui Ion Creanga. Redacteaza. ortografia . 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei taie cu destinatarul si situatiei imaginate. 2 puncte 13. 4 puncte 5..3 p. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca. Transcrie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.Unde-i. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. punctuatia . Explica semnificatia versului "se juca.. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. de ortografie si de punctuatie. departe. Craisorul?". • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al baladei. 4 puncte 9. Se acorda 10 puncte din oficiu. coerenta textului ..2007. soro. intelegerea textului 10. intr-o zona de munte. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 7. in localitatea Raul Alb. pentru a vizita Humulestiul.2 pagini. 2 puncte 12. 2 puncte 11. vei avea in vedere: • precizarea. stilul si vocabularul adecvate continutului .20 de randuri. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra Dinu. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jrunza"$a aiba functia sintactica de nume predicativ. desi in titlu apare termenul "Balada". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "padure".4 p. o scrisoare de 15 .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . varianta_038 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . in redactarea compunerii. textul apartine unei opere lirice.. nebuna.).3. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara. . Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "ce-si ardea. in lucrare. asezarea corecta a textului in pagina. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "un raspuns ca doina dulce". Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 .. Nota! Respectarea.Codrul tot vui din ocale/un raspuns. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Transcrie.. 4 puncte B. lizibilitatea • 2 p. avand ca regent verbul a (se) juca. 4 puncte 4. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. Transcrie din text un vers care sa contina o imagine vizuala. Miruna. insotita de exemple.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .06. propozitia subordonata circumstantiala de timp. Precizeaza masura versului ". luna". a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din balada aleasa. adresata fostei tale colege. careia sa ii dezvalui pjanurile de a organiza o excursie de o saptamana. • ilustrarea trasaturilor. din text. pe o pagina distincta a foii de examen. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.3 p.3 p. din text. dorul 1 4 puncte 6. o interjectie si un adverb relativ..2007 Proba de limba si literatura romana Subiect examen varianta 38 • Toate subiectele sunt obligatorii. registrul de comunicare. 2 puncte 14. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere.30 de randuri scrise.

din text. avand ca regent verbul a canta. doua cuvinte derivate. ca specie literara. 4 puncte 3. pe baza operei alese. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. doua substantive in cazul nominativ. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul contine o descriere/ un tablou.. Desparte in silabe cuvintele: "ziduri". curgator.. "cadentari".2007. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . 4 puncte 7. 4 puncte 9. • exemplificarea acestor caracteristici. 4 puncte 4. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei cu destinatarul si situatiei imaginate.. • prezentarea unui personaj. o scrisoare de 15 .• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. in familia unui prieten/ unei prietene. din text. Transcrie.(aici) insusirea de a fi mladios. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 4 puncte 6. Redacteaza. Limba romana 1. de ortografie si de punctuatie. doua versuri care contin o comparatie. intelegerea textului 10. Transcrie. Transcrie.". punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. 2 puncte 13. Scrie. Rapsodia padurii) * fluid (adj. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini. Partea I ( 48 de puncte): Citeste cu atentie textul dat. propozitia subordonata atributiva.) .20 de randuri. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o schita. din text. A. "cutie". 2 puncte 12. (Nicolae Labis. in redactarea compunerii. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. Alin/ Alina Parvu. prin referire ia momentele acestuia sau la trei secvente reprezentative. 4 puncte Partea a Ii-a (10 puncte) Te numesti Marin/ Maria Novac.. pe foaia de concurs. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Si-n cadentari neregulate-i canta/ Acestui dans salbatic si duios". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "vanat". Paraul unde vinete-si framanta Sub scoarta dantelata migalos Si-n cadentari neregulate-i canta Acestui dans salbatic si duios. 2 puncte 14. 2 puncte 11. in lucrare. 4 puncte 8. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Pe care-n ziduri codrii o inchid. La marginea poienii luminoase. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: Prin arborii de plumb isi cerne luna Lumina deasa-n aerul fluid*. ^ in scrisoare. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. flexibil. pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte 2. Explica semnificatia versurilor: "Prin arborii de plumb isi cerne luna/Lumina deasa-n aerul fluid". intreaga vale-n cant o Moara. Nota! Respectarea. • prezentarea subiectului. 4 puncte 5. din text. "paraul". a ordinii cerintelor nu este obligatorie.. Transcrie.06. prin care sa-i comunici detalii despre felul in care doresti sa-ti petreci aceste zile. adresata prietenului tau/ prietenei tale. 4 puncte B. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale schitei. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "deasa"sa aiba alta functie sintactica decat in textul citat. ai absolvit clasa a Vlll-a si intentionezi sa-ti petreci cateva zile din vacanta de vara la Constanta.Paraul unde vinetesiframanta. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Pe care-n ziduri codrii o inchid". Ca pe-o cutie-albastra de vioara.

Ce te legeni. 4 puncte 4. Transcrie subiectul si atributul adjectival din versurile: "Trec in stoluri randunele! Ducand gandurile mele". pe rand. 4 puncte 9. un vers care sa contina o imagine vizuala. "zarea". coerenta textului . 4 puncte 7.) A. 4 puncte 2.. 4 puncte B. Daca trece vremea mea! Si de ce sa nu ma plecr Daca pasarile trec! Peste varf de ramurele Trec in stoluri randunele. Limba romana 1. Precizeaza masura ultimului vers din textul dat. in vederea acordarii punctajului pentru redactare... Alcatuieste o propozitie in care substantivul colectiv "stoFsa fie in cazul dativ.Ce te legeni. ■ Si se duc ca clipele.3 p. precizandu-i felul. Vestejit si amortit Si cu dont-mi singurel.3 p. Transcrie o locutiune din textul dat. lizibilitatea . Precizeaza mijlocul de imbogatire al vocabularului folosit in alcatuirea cuvantului "ramurele". 4 puncte 6. Partea I ( 48 de puncte ): Citeste cu atentie textul dat.. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . introdusa prin conjunctia daca.. De ma-ngan numai cu el! (Mihai Eminescu. Se acorda 10 puncte din oficiu.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte 3. Scuturand aripele.30 de randuri scrise.4 p. punctuatia . raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: . Si ma lasa pustiit. din textul dat.3 p. din versul "Peste varf de ramurele". Zarea lumii-ntunecand. 4 puncte 5. registrul de comunicare. fara vant Cu crengile la pamant? . Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva.). Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in versurile: "Si se duc pe randr pe rand! Zarea lumii-ntunecand". stilul si vocabularul adecvate continutului . Scrie.2 p.. ortografia . Ducand gandurile mele Si norocul meu cu ele. "ploaie". codrule. "scuturand". Transcrie ultima propozitie principala din textul dat. Fara ploaie. 2 puncte .De ce nu m-as legana. varianta_039 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . pe foaia de examen.. Desparte in silabe cuvintele: "codrule". Si se duc pe rand. asezarea corecta a textului in pagina. intelegerea textului 10.. Scrie un sinonim al cuvantului "noroc"s\ un antonim al cuvantului "ducand".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 39 • Toate subiectele sunt obligatorii.1 p. 2 puncte 11. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 8. Transcrie.

..... Stelele-a cer Si tineretile Deasupra marilor Trec si se stang... 5.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate.15 randuri.. in elaborarea compunerii tale.....2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA ... • ilustrarea trasaturilor... prin raportare la contextul poeziei. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. Ard departarilor Pana ce pier.. vei avea in vedere urmatoarele repere : • numirea a patru trasaturi morale ale personajului principal. de ortografie si de punctuatie.. 2...Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. Nu e pacat .). ortografia ..12. in care sa caracterizezi personajul principal dintr-un roman studiat de tine Ia scoala. Si necuprinsele . Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. Orice noroc .. 4. Se acorda 10 puncte din oficiu.4 p. punctuatia .30 de randuri. Drumuri de nori. Ce te legeni. Ca sa se lepede 3.. asezarea corecta a textului in pagina.. Stol de cocori Gonit de clipele Apuca -atinsele Starii pe loc.. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 .... Numeste o figura de stil identificata in versul "Si se duc pe rand.3 p.3 p.. lizibilitatea .... 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 .. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si un alt personaj al romanului. in lucrare. pe rand"..... sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. pe foaia de concurs... 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 40 • Toate subiectele sunt obligatorii... raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: 1..) in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. varianta_040 Subiecte examen Teste Nationale 2007 ... Clipa cea repede Astfel vietile Ce ni s-a dat? . • precizarea.. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Scrie.2 p.. Nota! Respectarea. coerenta textului ... registrul de comunicare. 2 puncte 13............. Si-ntinde-aripele.. Partea I (48 de puncte): Citeste cu atentie textul dat. insotita de exemple.... Explica semnificatia versului "Daca trece vremea mea"..2 pagini..3 p.. in compunerea ta.. Floare de crang. in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia versurilor din finalul poeziei: "St cu doru-mi singurel/ De ma-ngan numai cu el!" (Mihai Eminescu... stilul si vocabularul adecvate continutului . a ordinii cerintelor nu este obligatorie... Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. 4 puncte 14..... a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din romanul ales/din fragmentele studiate...

06. Precizeaza felul propozitiei subordonate "Pana ce pier". Alcatuieste o propozitie in care un cuvant din versurile urmatoare sa aiba valoare morfologica de adverb: nCfipa cea repede/ Ce ni s-a dat". a subiectului (prin referire la cel putin doua momente ale subiectului sau la doua scene reprezentative). coerenta textului. Scrie doua locutiuni/ expresii care sa contina verbului "a apuca". in cerere. 4 puncte 5. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . un vers care contine o imagine vizuala. Stelele-n cet) A. 4 puncte 3. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. adresata directorului acestui club. pe o pagina distincta a foii de examen.2 pagini. in redactarea compunerii. • prezentarea. timpul perfectul compus. 4 puncte 4. pe Strada Morii. Limba romana 1. Alcatuieste un enunt in care sa introduci. locuiesti in Bucuresti. prin raportare la doua scene/ la doua situatii semnificative. Scrie un enunt in care substantivul "sfe/efe"sa aiba alta functie sintactica decat cea din text. stilul si vocabularul adecvate continutului .(Mihai Eminescu. mentinand aceeasi persoana. 4 puncte 7. un substantiv din versul "Drumuri de nori". in lucrare.. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a la Scoala cu Clasele l-VIII "Andrei Saguna" si doresti sa te inscrii la cercul de arta populara de la "Clubul Copiilor" din localitate. o cerere de inscriere. de ortografie si de punctuatie. 4 puncte 2. intelegerea textului 10. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.2007. 4 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine Ja clasa este o comedie. registrul de comunicare. un vers care contine un epitet. 4 puncte • sa respecti normele de exprimare. pe scurt. Redacteaza. Explica semnificatia sintagmei "drumuri de nori". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Stol de cocori / Apuca -atinsele 1 4 puncte 8. acelasi numar si aceeasi diateza: "Trec si se stang" 4 puncte 6. la numarul 87. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Marcel/ Marcela Panduru. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din versurile: "Deasupra marilor/ Ard departarilor". Transcrie. pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate. Transcrie. cu functie de complement circumstantial de cauza. Rescrie verbele din versul urmator la modul indicativ. din textul dat. 2 puncte 13.. din textul dat. intrucat vrei sa-ti aprofundezi cunostintele despre folclor. • prezentarea unui personaj. • exemplificarea acestor caracteristici. 4 puncte 9. 2 puncte 12. Motiveaza pronuntarea in hiat a grupului vocalic A& din substantivul prezent in versul: "Astfel vietile". 2 puncte 14. Nota! Respectarea.3 p. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale comediei. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. ca specie literara. Explica ideea cuprinsa in prima strofa a textului citat. 2 puncte 11. Transcrie cuvintele care contin diftongi din versurile: "Deasupra marilor/ Ard departarilor/ Pana ce pier". prin raportare la context. 4 puncte B.

ortografia . cu titlul "Padurea de atunci. din text.Si tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut ca sunt/ Carari ce duc spre raiuri si-aicea pe pamant.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Construieste doua enunturi prin care sa demonstrezi omonimia unui cuvant din versul "Ma-ntreb cateodata noi cum am fi putut".. un pronume relativ si un adverb relativ. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 2.. 2 puncte 12. Explica semnificatia versurilor: ". "o-ntreaoa viata". Ma-ntreb cateodata noi cum am fi putut Trai o-ntreaga viata de nu ne-am fi stiut ?. intelegerea textului 10. ca mod principal de expunere. 4 puncte 7.. in care sa descrii imaginea unei paduri.. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. in compunerea ta. din textul dat.. 2 puncte 13..30 de randuri scrise. Transcrie. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 puncte 6. "carari ce duc spre raiuri". 2 puncte 11. Sunt singura. Se acorda 10 puncte din oficiu. e seara si mi-i atat de jale Ca-mi vine sa plang insami de mila dragei tale. o propozitie subordonata atributiva. 2 puncte 14. 4 puncte B. Si tu ai fost intaiul ce s-a-ncrezut ca sunt Carari ce duc spre raiuri si-aicea pe pamant. 4 puncte 5. "sa plang insami".Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA ." 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 . "aicea pe pamant".. Stabileste rima si masura versurilor din prima strofa. un vers care contine o personificare. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate. Transcrie. (Elena Farago.).. varianta_041 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Dar doua vieti stinghere duceam spre doua zari. din text. "ai fost intaiul". Transcrie.2 p..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 41 • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte 3. 4 puncte 8.".. asezarea corecta a textului in pagina. Limba romana 1. Transcrie. 8 puncte . Alcatuieste un enunt in care substantivul "viata" $& indeplineasca functia sintactica de atribut substantival genitival. Transcrie. din text. din text. punctuatia . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "pamant". 4 puncte 4.4 p. avand ca regent verbul a (se) putea. trei cuvinte care contin diftongi si unul care contine un hiat. o constructie in care apare un indice temporal. "cte nu ne-am fi stiut".. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata subiectiva. De mult chema norocul la mijloc de carari.20 de randuri. trebuie: • sa respecti conventiile specifice descrierii. Scrie.3 p. Scrisoare) A. lizibilitatea . Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in enunturile: "doua vieti stinghere". compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "am fi putut trai"..3 p. pe care nu o poti uita.. pe foaia de examen.

Poveste nu-i mai jalnic povestita. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatorul vers: "A vremii noastre dreaota mucenita". Cununa ta de zile si de visuri Au impletit-o rele ursitoare. 4 puncte 4. Un cant pribeag imbratiseaza firea Si-un trandafir crescut in umbra moare Si soare nu-i sa-i planga risipirea.2 p.invatatoare A. Si mana nu-i atatea stiutoare /.femeie care sufera pentru o idee.. Elvira.• sa respecti normele de exprimare. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al operei epice pentru care ai optat. 4 puncte . Tu esti din leagan sora cu sfiala. balaie dascalita". din text. Pe buza ta n-a tremurat ispita. Ca stralucirea ochilor tai limpezi. • numirea. in redactarea compunerii. Eu plang atunci.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . compunerea trebuie sa aiba cel minimum 25 de randuri scrise. tremurandu-si jalea si sfiala. Alcatuieste un enunt in care substantivul "dascalita"sa indeplineasca functie sintactica de nume predicativ.. ortografia • 3 p. Transcrie.2 p. Dascalita) "mucenita (mucenica) . un verb la diateza activa si unul la diateza pasiva. • ilustrarea trasaturilor. vei avea in vedere: • precizarea. Limba romana 1..J (Octavian Goga. Ca fruntea ta nu-i frunte de zapada. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. registrul de comunicare. din text. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa caracterizezi personajul principal preferat dintr-o opera epica studiata la scoala. 4 puncte Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Marin. 4 puncte 2. punctuatia . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative din text. Precizeaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor "risipirea"si "sfielnica". Transcrie. insotita de exemple. 4 puncte 6. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.). caci tu-mi rasai in zare A vremii noastre dreapta mucenita. pe foaia de examen. lizibilitatea . a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal.2 p. Se acorda 10 puncte din oficiu. 4 puncte 3. varianta_042 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . a ordinii cerintelor nu este obligatorie. cuminte prea devreme Sfielnica. 4 puncte 5. de ortografie si de punctuatie. Cand. asezarea corecta a textului in pagina.. in compunere. Nota! Respectarea. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Partea I ( 48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Copil blajin.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 42 • Toate subiectele sunt obligatorii. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "copil". doua cuvinte care contin diftong si doua cuvinte care contin vocale in hiat. a cel putin trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal. in lucrare. stilul si vocabularul adecvate continutului . actiune "ursitoare .fiinta imaginara despre care se crede ca are darul de a hotari soarta omului de la nastere "dascalita . Scrie.3 p. Petre.. Paula.

cu titlul "O intamplare hazlie". in lucrare. Nota! Respectarea. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Transcrie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Precizeaza masura versurilor din prima strofa a poeziei citate. din text. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. Sarutul din urma care ne face asemenea zeilor.2 p. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Nicu. identificata in fragmentul din poezia Dascalita.. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. asezarea corecta a textului in pagina. Nu se aud Decat la mine in suflet — Zambiti. . din text. Transcrie propozitia principala din prima strofa a textului dat. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Realizeaza extensia functiei sintactice a cuvantului subliniat: JKu impletit-o rele ursitoare". al carei inceput va fi urmatorul: Dimineata anunta o zi superba de vara. Explica semnificatia versurilor: "Cununa ta de zile si de visuri/Au impletit-o rele ursitoare". 4 puncte 9..7. un vers care indica o trasatura fizica a personajului evocat.).2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 43 • Toate subiectele sunt obligatorii. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p. pe foaia de examen. lizibilitatea . vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Umbla usor peste case Lumina de aur a toamnei. de ortografie si de punctuatie. 2 puncte 13. Descheiati-va la gat.3 p. 2 puncte 12. 2 puncte 14. intelegerea textului 10. "Tu esti din leagan sora cu sfiala". 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 -15 de randuri. in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte 8. ortografia .. Potoliti-va setea de-albastru (. precizandu-i felul. Transcrie. Dascalita). • exemplificarea acestei caracteristici. Mentioneaza doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. In redactarea compunerii. 2 puncte 11. registrul de comunicare. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. Se acorda 10 puncte din oficiu. stilul si vocabularul adecvate continutului . a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Scrie. trecatori. Atinge copacii si scutura frunzele Si pasii ei nu se aud. punctuatia 3 p. varianta_043 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi: "Euplang atunci". Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentjezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textul citat la Partea I (Octavian Goga... raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. o structura ce contine un epitet si un fragment/ un vers care contine o comparatie.2 p. in casa bunicilor se raspandise mirosul placut al placmtelor abia scoase din cuptor. "Pe buzata n-a tremurat ispita". in compunerea ta. Gina. 4 puncte B. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata)..) E ultima imbratisare a toamnei. Milica. Dragos... pe baza textului citat.

in care sa-ti exprimi opinia despre o semnificatie sau despre mesajul transmis de textul citat la Partea I (Victor Felea. punctuatia . • prezentarea unui personaj. 4 puncte 3. in redactarea compunerii.3 p.. Se acorda 10 puncte din oficiu./ Sarutul din urma care ne face asemenea zeilor". Precizeaza masura primelor doua versuri. ortografia . pe foaia de examen.30 de randuri scrise.toamna" sa aiba alta valoare morfologica decat cea din text. 4 puncte 4.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 44 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. coerenta textului -3 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte 2. 4 puncte B. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . din text. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinte rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).. 4 puncte 6. o structura care sa contina o imagine vizuala. in lucrare.2 pagini. intelegerea textului 10. 2 puncte • sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si un stil adecvate cerintei date. "E ultima imbratisare". Transcrie.. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.3 p. registrul de comunicare.2 p. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. doua verbe ia modul imperativ. Numeste felul subiectului in propozitia "Descheiati-va la gat". in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine Ja scoala este basm popular.. in compunerea ta. asezarea corecta a textului in pagina. 2 puncte 14. lizibilitatea . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "frunza". Transcrie. doua cuvinte care contin cate un diftong si doua care contin cate un hiat. "nu se aud". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele fragmente: "Lumina de aur". o propozitie simpla. 4 puncte 5. stilul si vocabularul adecvate continutului . 2 puncte 11. Nota! Respectarea. de ortografie si de punctuatie. prin referire la cel putin trei secvente/ situatii reprezentative. Explica semnificatia versurilor: "E ultima imbratisare a toamnei. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale basmului popular. Lumina de aur a toamnei) A. 2 puncte 13. avand ca regent verbul a (se) auzi.1 p.). . 4 puncte 7. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri: "Umbla usor. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare.(Victor Felea. 4 puncte 8. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 .4 p. Scrie. Transcrie. Limba romana 1. Mentioneaza figura de stil identificata in versul "Lumina de aur a toamnei". Construieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata subiectiva. "pasii ei". Construieste un enunt in care cuvantul . • prezentarea subiectului. incadrarea in spatiul acordat. Transcrie. • exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei alese. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice apartenenta textului dat la genul liric... din text. 4 puncte 9. Partea I ( 48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. varianta_044 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Redacteaza o compunere de 10 -15 de randuri. 2 puncte 12. din textul dat. din text. "setea de-albastru". Lumina de aur a toamnei). ca specie literara.

"fierbe tainuita jale". Precizeaza masura primelor doua versuri. ca specie literara.. subliniind semnificatia comportamentului acestuia. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi: "Ce ne-a-nfratit pe veci necazul".cu buza arsa Iti sarutam unda carunta. 4 puncte 9. avand ca regent verbul a spune. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . incadrarea in spatiul acordai lizibilitatea. registrul de comunicare. 2 puncte ♦ sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. o propozitie subordonata atributiva.. in compunerea ta. Nota! Respectarea. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Transcrie. Selecteaza. un vers care noteaza o adresarea directa. 4 puncte B.fragment) A. o structura care contine o inversiune. din textul dat.. din text. 4 puncte 6. "in cetatuia ta de apa". in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tineja scoala este balada populara.3 p. de ortografie si de punctuatie. "tainuita') "sfaramate77.. in cetatuia ta de apa Dorm cantecele noastre toate Si fierbe tainuita jafe A visurilor sfaramate.30 de randuri scrise.Mult iscusita vremii slova Nu spune clipa milostiva Ce ne-a-nfratit pe veci necazul Si veselia deopotriva. • prezentarea unui personaj al baladei. Tu impletesti in curcubeie Comoara lacrimilor noastres Si cel mai scump nisip tu-l duce In vadul Dunarii albastre. 4 puncte 5. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). in redactarea compunerii.2 p.v/s"sa indeplineasca functie sintactica de complement indirect..3 p. stilul si vocabularul adecvate continutului . intelegerea textului 10. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 • 15 randuri. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri: "cantecele noastre toate". Transcrie. Batrane Olt! . 2 puncte 11. punctuatia . Transcrie. cu ajutorul exemplelor extrase din textul ales. un substantiv in cazul acuzativ si un adjectiv Ia gradul superlativ relativ. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. ortografia . .4 p.veselie"s\ "batran". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "milostiv(a)". 2 puncte 13. in lucrare.1 p.. 4 puncte 3. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata completiva directa. trebuie: ♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "in cetatuia ta de apa/ Dorm cantecele noastre toate". Alcatuieste un enunt in care substantivul . din text. • evidentierea secventelor narative ale operei epice alese. 4 puncte 4. 2 puncte 14. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinte rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . Desparte in silabe cuvintele: "milostiva". Explica semnificatia versurilor: "Marita fie dimineata/ Ce-a savarsit a noastra nunta". "necazul/§[ veselia deopotriva". in vederea acordarii punctajului pentru redactare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. "lacrimilor". 4 puncte 8. Marita fie dimineata Ce-a savarsit a noastra nunta. Oltul). • ilustrarea acestor caracteristici. in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia sau despre mesajul fragmentului citat la Partea I (Octavian Goga. Limba romana 1. asezarea corecta a textului in pagina. (Octavian Goga. 2 puncte 12. din text.). vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale baladei populare... 6 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. Oltul. coerenta textului .3 p. Scrie antonimele cuvintelor t. 4 puncte 2.2 pagini. 4 puncte 7.

" 4 puncte 8. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. Pe vremea cand facuse "primulpas"in afaceri..". 2 puncte 13. 2 puncte 14. tocmai pentru acest lucru. numai pentru a se bucura ca acum nu mai este." (Marin Preda. 4 puncte 2.Achim Moromete era un om caruia ii placea sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de la tara. mentionand si motivul solicitarii. Transcrie. director al magazinului. el isi dadea seama ca atata timp cat are sa ramana intr-un magazin oarecare. "candcineva aducea vorba. Mentioneaza doua obiecte care "ii fac placere" personajului. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Paraschiv.) Achim Moromete a facut dupa aceea alte afaceri. In cerere. a priceput mai bine si mai adanc decat fratii sai. viata orasului.fragment) A. Redacteaza. de atatia anir sa-i faca placere. pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte 3... Precizeaza un mod principal de expunere identificat in fragmentul citat. 2 puncte 11.06. (. 4 puncte • sa respecti normele de exprimare. din textul marcat. o cerere adresata directorului acestui club. la inceputurile ei. din localitate. de ortografie si de punctuatie. 4 puncte 5. Achim Moromete. cravata si chiar ciorapii. iar in celalalt an. la fel de incantat era si atunci cand cineva aducea vorba despre viata din Bucuresti. la numarul 73.felul de a vorbi. din textul dat.._______________________________________________________________________________ "Achim Moromete era un om caruia ii placea sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de ia tara. chiar si director. locuiesti in Braila. Transcrie. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul: "era un om caruia ii placea sa-si aminteasca totdeauna ca e si el de la tara". niciodata n-o sa poata face avere. Ceasul de la mana nu incetase. doua cuvinte compuse prin contopire. intelegerea textului 10. obiceiurile si felul de a vorbi. Scrie un enunt in care verbul a (-si) aminti are functia sintactica de complement direct. Explica semnificatia fragmentului: . sa curga una din alta.__________________________________________________________________ In al treilea an a ajuns vanzator.. "placea".. datorita carora a putut sa scape si de armata si de front. 4 puncte 6. mai ales acum. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . 4 puncte 7. Nu se oprise insa ca acesta la un "Consum". intrucat doresti sa practici inotul de performanta.varianta_045 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . numai pentru a se bucura ca acum nu mai este". Prezinta doua argumente care sa justifice apartenenta textului dat la genul epic. acolo de unde plecase. in redactarea compunerii. esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I .2 pagini. un fragment de cel mult cincisprezece cuvinte. lucru care-i uimise la culme nu numai pe frati. Transcrie. Transcrie. Alcatuieste un enunt in care verbul a (se) soune sa fie regent pentru o p/opozitie subordonata subiectiva.VIII . trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. vei avea in vedere: . Limba romana 1. Scrie. pe foaia de examen.. intelegea ca pentru asta nu ajunge sa faci azi o afacere si peste cinci luni alta : afacerile trebuie sa se tina lant. Partea I ( 48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.. Se acorda 10 puncte din oficiu. pe Strada Mieilor. in acest post a ramas pana astazi. din textul marcat cu chenar. 3 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Cu toate acestea.. De asemenea si hainele de pe el... dar viata omului s-a schimbat totusi neintrerupt. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine Ja scoala este un imn.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 45 • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizeaza numarul de sunete din urmatoarele cuvinte: "ceas". 4 puncte B. in scurta vreme. dar si pe aceia care il angajasera. din textul dat.. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor subliniate din structurile: "Moromete era unom. Povestea unei calatorii .. El n-a stat decat doi ani ca ucenic la un mare magazin de incaltaminte. Alcatuieste doua enunturi prin care sa demonstrezi omonimia cuvantului "mare". "chiar". "ciorapi".:\ "Ceasulde la mana. care sa ilustreze o conditie necesara pentru ca personajul sa depaseasca statutul "omului de la tara". Dupa ce intelesese ca trebuie sa-si lase cat mai curand. dupa razboi. Nu numai despre faptul ca nu mai este taran ii placea sa-si aminteasca.2007..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .Panait Istrati" si soliciti inscrierea la Clubul Sportiv Scolar "Dunarea". o propozitie simpla. 3 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii. 4 puncte 4. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra lonescu. 4 puncte 9. Am spus ca Achim se descurcase la fel de repede ca si fratele sau mai mare. un adjectiv si un adverb la gradul comparativ de egalitate. 2 puncte 12.". a trait cateva zile de chin.

losif. al carei inceput este urmatorul: Ma plimbam prin livada bunicilor plina de flori.. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Sl vantul geme prohodind departe!". Padurea noastra tace parasita: Ce trist rasuna gandurile mele Eu singur cant cu vocea obosita in linistea adanca din padure. Alcatuieste un enunt in care substantivul "padure"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. Explica semnificatia versului "Ah. cu titlul "Casute pentru pasari". 4 puncte 6. 2 puncte 13. altele decat cea din text. • sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice. asezarea corecta a textului in pagina.3 p.. Pierdut din stolul mandrei lor orcliestre. pe foaia de examen.. Ah./ Ce trist rasuna gandurile mele".. Alcatuieste enunturi pentru a ilustra doua valori morfologice ale cuvantului "ce".. (St. frunza pica irosita. intelegerea textului 10.. 4 puncte 3. Transcrie. Limba romana 1. Te uita. precizandu-i felul. 2 puncte 12. • exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales. Transcrie doua structuri care sa indice prezenta eului liric in textul dat. unde-i suierul mierlitei sure!" 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 20 .. Nota! Respectarea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. prea curand sositaL. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Scrie. Transcrie. Se acorda 10 puncte din oficiu. Si vantul geme prohodind* departe! S-au dus privigfietorile maiestre. in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. Stabileste rima si masura versurilor din prima strofa. 4 puncte B. doua cuvinte care contin diftongi. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . • exprimarea unei opinii despre semnificatiile/ despre mesajul textului. Si trec prin incaperile-i desarte. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele Jrosita"s\ "obosita".• precizarea a doua caracteristici ale speciei literare imn. Putina vreme inca ne desparte Pustiu e cuibul blandei turturele.1 p. Precizeaza cazul cuvintelor subliniate: "Pierdut din stolul mandrei for orchestre. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pustiu e cuibul blandei turturele.. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. in compunerea ta. 4 puncte 5.4 p..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 46 • Toate subiectele sunt obligatorii. varianta_046 Subiecte examen Teste Nationale 2007 ./ Ah. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "blanda". O.. din text. unde-i suierul mierlitei* sure! Ca un palat pustiu.. Rescrie ultima propozitie a textului. De iarna trista. registrul de comunicare. unde-isuierul mierlitei sure!" 4 puncte 8. Pe una dintre ramuri.. stilul si vocabularul adecvate continutului . coerenta textului . mentionand rezultatul obtinut. Realizeaza expansiunea functiei sintactice a cuvantului subliniat: "S-au dus oriviohetorile maiestre".3 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 2 puncte 11.3 p. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . ortografia . 4 puncte 4. 4 puncte 2.. un vers/ o structura care sa contina o imagine vizuala..2 p. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. lizibilitatea . punctuatia . Toamna) "aprohodi -a oficia o slujba de inmormantare ^mierlita -diminutiv al cuvantului mierla A.25 randuri. 4 puncte 7. in lucrare. 4 puncte 9. cu geamuri sparte.30 de randuri scrise. o pasare stinghera isi deschidea si inchidea aripile mici. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.. trebuie: . din text.). 2 puncte 14.

).fragment) A. asezarea corecta a textului in pagina. Copilaria mea . « Vreau s-ajung steaua de-acolo. 4 puncte 4. ortografia . Mi-i fraged sufletul. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.. • exemplificarea acestei caracteristici.2 p. asa cum apare el in fragmentul de mai sus. Marina. losif. le-am uitat lumina curata. leaganul putred. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Emil. leaganul putred". Nu le mai vad. Transcrie. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. stilul si vocabularul adecvate continutului .. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Nota! Respectarea. doua substantive articulate hotarat. de ortografie si de punctuatie. cuvintele care au functia sintactica de subiect. din text. Mi-i inima trista. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. cat de sus s-au suit dusmanoasele stele.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. Scrie patru locutiuni/ expresii care sa aiba in componenta cuvantul "inima". O. Mama mi-a scris c-au taiat pomii din fundul gradinii. Odata cu dansulfva fi cazut in buruieni copilaria mea-si o mananca furnicile. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. cat de sus s-au suit dusmanoasele stele. pe baza textului citat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (St. 4 puncte . Paula..\ registrul de comunicare. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "O..» strigam bunicului.. Transcrie. identificate in fragmentul din poezia Toamna. din ultima strofa.2 p.". un cuvant care contine un diftong. ♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. Mama mi-a scris c-au taiat/ pomii din fundul gradinii. pana pe buze mi-i fraged. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Cristian. O. Limba romana 1. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. varianta_047 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Motiveaza ortografierea urmatoarelor cuvinte: "mW"..3 p. Poate de iarba ce creste acum la noi. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "MI-I inima trista. Transcrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. lizibilitatea. respectiv un cuvant care contine triftong. in lucrare. 4 puncte 5. Se acorda 10 puncte din oficiu. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. in redactarea compunerii. (Magda isanos. 4 puncte 2.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 47 • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. 4 puncte 6.. Scrie.3 p. din text. punctuatia . cu bice de aur trec sub ferestre ploi stau singura si-mi aduc aminte de multe: Cand eram mica legasem un leagan de-o creanga. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului toamnei.• sa respecti conventiile specifice unei naratiuni..2 p.. 4 puncte 3. "gradinii". 4 puncte 7. Toamna) apartine unei opere lirice/ genului liric..

punctuatia 3 p. din text. mentionand si doua modificari aparute prin aceasta transformare. noapte muta. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Transcrie. Pentru ce e armonie o manie fara scop. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. in arcane de padure grozavie ce spaimanta. cat de sus s-au suit dusmanoasele stele".). in parte de propozitie corespunzatoare ca sens. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata). identificata in fragmentul din poezia Copilaria mea\ • exemplificarea acestei caracteristici.ntarziata nu s-arata sub frunzis..3 p. Realizeaza contragerea propozitiei subordonate atributive.Vreau s-ajung steaua de-acolo.loc ascuns.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 48 • Toate subiectele sunt obligatorii. din text.. 2 puncte 12. Trasnet rosu ce-nfasoara si surpare de potop. Noapte trista. de ortografie si de punctuatie.2 p.. in arcane* de padure intunerec ce spaimanta. Transcrie un vers/ un fragment de vers care sugereaza atitudinea maturului fata de copilarie.. in compunerea ta.fragment).".2 p. Nota! Respectarea. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Aseara.. al carei inceput va fi urmatorul: Hotarasem sa trec in jurnal cel mai frumos gest al fiecarei zile. 4 puncte 9. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. Precizeaza masura versului: "«Vreau s-ajung steaua de-acolo... • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. asezarea corecta a textului in pagina. cu titlul "Un gest frumos". • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. Transcrie. Explica semnificatia versului: ". Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "O. intelegerea textului 10. dar privighetoarea canta. Se acorda 10 puncte din oficiu. Aurora.. 2 puncte 11. Dar privighetoarea canta. tainic . o propozitie subordonata circumstantiala de timp.8. lizibilitatea . un vers/ o structura care sa contina o metafora. Scrie. Frunza tace langa frunza si copac langa copac.» strigam bunicului". registrul de comunicare. 4 puncte B. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. pe foaia de examen. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. dar privighetoarea canta. stilul si vocabularul adecvate continutului .. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. intunerecul in cale i $-a pus de-a curmezis Dar privighetoarea canta. in redactarea compunerii. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 . in arcane de padure vijelie ce spaimanta.. ortografia . noapte moarta.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . pe baza textului citat. varianta_048 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . dintre atatea gesturi facute de cei din jurul meu. 4 puncte Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Magda Isanos. 2 puncte 14. urma sa-l aleg pe cel ce merita sa fie consemnat. (Alexandru Macedonski. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate.15 randuri. in lucrare. Copilaria mea. din textul dat. 2 puncte 13. in arcane de padure) *arcane. cer opac Dar privighetoarea canta. dar privighetoarea canta.

2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei formulate.). Transcrie. 2 puncte 13. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. Nota! Respectarea. 4 puncte 3. asezarea corecta a textului in pagina. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere artistica. insotita de exemple.3 p. din text. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o semnificatie a textului citat (Alexandru Macedonski.3 p. lizibilitatea . Transcrie. Transcrie. in arcane de padure). Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . cand exista o lumina difuza in atmosfera. inainte de rasaritul soarelui.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 49 . Limba romana 1.'aurora .. 2 puncte 12. ♦ prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al basmului. o propozitie subordonata. 2 puncte 11. a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului principal din basmul ales.interval de timp. Alcatuieste cate un enunt in care sa folosesti adjectivul "rosu"cu functia sintactica de nume predicativ. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini. ortografia • 4 p. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte".. 4 puncte 2. un cuvant care contine diftong si un cuvant care contine vocale in hiat. dar privighetoarea canta". precizandu-i felul. 4 puncte 4. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 puncte 6. Precizeaza rima versurilor din textul dat. ♦ ilustrarea trasaturilor. "intunerecul".. Explica semnificatia versului "Dar privighetoarea canta. din text. 2 puncte 14. Transcrie. stilul si vocabularul adecvate continutului . compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 5. lumina rosie-portocalie a soarelui din acest interval de timp A. 4 puncte B. din prima strofa. 4 puncte 8. Rescrie. intelegerea textului 10.3 p. avand ca regent verbul a (se) arata.2 p.. varianta_049 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . ♦ numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal.Trasnet rosu ce-nfasoara si surpare ££ potop". registrul de comunicare. doua substantive in cazul nominativ. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "opac" si "intunerec". 4 puncte 7. de ortografie si de punctuatie. 4 puncte 9. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare distincta. din strofa a doua. din text. punctuatia . un vers/ o structura care sa contina o personificare. in lucrare.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. in redactarea compunerii. in care sa prezinti personajul principal dintr-un basm studiat de tine la scoala. Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor: "grozavie". vei avea in vedere: • precizarea.30 de randuri scrise. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. prezenta argumentului/ amotivarii care sa justifice opinia exprimata). in compunerea ta. doua cuvinte care indica fenomene ale naturii.. coerenta textului.

intelegerea textului 10. 4 puncte 3. din text. precizand-o. 4 puncte 5.• Toate subiectele sunt obligatorii. Mentioneaza doua motive ale folosirii cratimei in structura "se-nfioara". 2 puncte 11. speriata si fugara. Transcrie propozitia subordonata din strofa a Ill-a. "totimuschii se-nfioara'\ 9lo clipa ciuta oare. Dorea sa ne intalnim in aceasta vacanta. cu snurul unei vine. 4 puncte 9. 4 puncte 2. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. atente. pline de tresariri nervoase.". simbolica-ntrupare. cu narile pe dunga de vant tremuratoare. o piatra viu cioplita. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. atente. identificata in fragmentul din poezia Ciuta: . Se acorda 10 puncte din oficiu. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Andrei.. Alcatuieste cate un enunt in care cuvantul "gratie" sa aiba alta valoare morfologica decat cea din text. Limba romana 1.. "inspaimantata". subtiri. 2 puncte 14.o piatra viu cioolita./w. prietenul meu din copilarie. abia s-ating de stanca. Scrie. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in urmatoarele enunturi: . din prima strofa. "subpielea ei lucioasa". toti muschii se-nfioara. al carei inceput este urmatorul: Mama imi spuse ca a telefonat Radu.. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Din umbra si desisuri o ciuta nalta sare Ca-n basmul Genovevei. inspaimantata viata". Transcrie. viata. asa cum sade-n coasta padurii si vegheaza. in redactarea compunerii. Alcatuieste un enunt in care substantivul ciuta sa fie regent pentru o subordonata atributiva. Picioarele-i sunt nalte. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Ciuta) A. pe cer se profileaza atat de lamurita. Ileana. Ciuta). precizandu-i felul. (Magda isanos. Transcrie. de ortografie si de punctuatie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. pe foaia de examen. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Picioarele-isunt nalte. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Stabileste cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: "nemiscat". un vers/ structura care sa contina o imagine vizuala.. Rodica. subtiri.neincrezatoare-n oacea din iuru . c-o clipa ciuta pare.. Explica semnificatia structurii poetice: "si-n trupul nemiscat/ auzi cum bate parca. Numeste felul rimei versurilor citate. 2 puncte 12. se-nfioara. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 7. pline". cu titlul "O calatorie neasteptata". 4 puncte 4. 4 puncte 6. ca fumul si ca ceata. neincrezatoare-n pacea dinjuru-i. Atenta si-ncordata.\ 4 puncte 8. de-o gratie perfecta.. si-n trupul nemiscat auzi cum bate parca. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. tot mai zvacneste inca Sub pielea ei lucioasa cu par catifelat si sumbru ca-nnoptarea. inspaimantata. in compunerea ta. . Stefan. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate in urmatoarele structuri: "cu snurul unei vine". 4 puncte B. patru cuvinte derivate. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 10 -15 randuri. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vant"sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de cauza. Grumazu-ntors si neted. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere/ un portret. 2 puncte 13. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Magda Isanos.

Transcrie. ortografia . lizibilitatea . • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. cazand pe lanuri. Se acorda 10 puncte din oficiu. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 7. Limba romana 1. Transcrie.2 p. 4 puncte 6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Plutesc in aer glasuri fermecate. 4 puncte 3. O. Soare!".3 p.traiesc"si "seara". Ca ciocarlia ce-n vazduh s-avanta. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Mentioneaza cate doua sinonime contextuale pentru cuvintele: "scanteiaza"si "eterna". Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.a(se)inalta". Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. pe baza textului citat. intelegerea textului 10.. un substantiv in cazul vocativ si un substantiv in cazul genitiv. Transcrie. 4 puncte 2. Si vreau sa cant! Vreau sa ma-mbat de para Eterna a iubirii nesecate. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul " Vazduhul scanteiaza sub povara/ Margaritarelor din cer picate../ Vestindu-mi pretutindeni primavara!". 2 puncte 12. 4 puncte 8. Soare! Vreau sa traiesc din zori si pana seara. varianta_050 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Nota! Respectarea. Scrie. losif. 2 puncte 11. 4 puncte 9. un vers/ o structura care sa contina un epitet. 4 puncte B.• exemplificarea acestei caracteristici. o propozitie subordonata circumstantiala de timp. Reinviere) A.. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Asa-n pornirea sfintelor elanuri/ Se-nalta sufletu-mi spre tine..". Explica semnificatia versurilor: "Plutesc in aer glasuri fermecate/ . Transcrie diftongii din cuvintele f. 4 puncte 5. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p.. (St. Precizeaza masura versului ffCa ciocarlia ce-n vazduh s-avanta". Asa-n pornirea sfintelor elanuri Fugiti departe. Margaritarelor din cer picate.).. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).. punctuatia 3 p.. Vestindu-mi pretutindeni primavara! Si-acolo-n cer se leagana si canta Vazduhul scanteiaza sub povara Pan1 ce-ameteste iar. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. din text. avand ca regent verbul . stilul si vocabularul adecvate continutului . Plutesc in aer glasuri fermecate.2 p. pe foaia de examen.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 50 • Toate subiectele sunt obligatorii. din text. Mentioneaza patru termeni din familia lexicala a substantivului "suflet".Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 2 puncte 13.. din textul dat. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat apartine unei opere lirice. griji intunecate! Se-nalta sufletu-mi spre tine.. in lucrare. registrul de comunicare. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ciocarlie"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. Si cade iar din slavi ametitoare.. 2 puncte 14. 4 puncte 4. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. asezarea corecta a textului in pagina.

30 de randuri scrise..3 p. Stabileste valorile morfologice ale cuvantului .adu (*** Du-te. Tare dor m-ajunge Mai. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Putin secerai Si rau ma taiai.3 p. 4 puncte 5. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. de tine. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. coerenta textului . Transcrie. Voine. doua cuvinte care fac parte din masa vocabularului. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare distincta. .. varianta_051 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .put/n"din enunturile: "Putin secerai". din text. din text. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "munte".).. un pronume personal si un adverb relativ.2 p. In compunerea ta. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal. Desparte in silabe cuvintele: "oile". "furcuta". vei avea in vedere: • precizarea. Voine. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si celelalte personaje ale schitei.2 pagini. prin referire Ia intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Transcrie. Si-ti ada * aminte Unde m-ai lasat. 2 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate cerintei date.3 p. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 .Du-te. Nota! Respectarea. stilul si vocabularul adecvate continutului . Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . lizibilitatea . compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . pe foaia de examen. in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schita studiata de tine la scoala. De laturi de sat Cu furcuta-n brau. Voineo. 4 puncte 3. "laturi". de ortografie si de punctuatie.Vestindu-mi pretutindeni primavara!" 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. ortografia .2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 51 • Toate subiectele sunt obligatorii. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acorda 10 puncte din oficiu. insotita de exemple. losif. "taiai". Putin sange curge. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal din schita aleasa. Ca nu vii la mine. Limba romana 1.1 p. punctuatia . Scrie. in lucrare. "ada . 6 puncte • sa respecti normele de exprimare.. 4 puncte 4. asezarea corecta a textului in pagina. in redactarea compunerii. . in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul transmis sau despre o semnificatie a textului citat la Partea I (St. • ilustrarea trasaturilor.. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. du-te) A. Cu secera-n grau. 4 puncte 2.4 p. du-te Cu oile-n munte.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . O. registrul de comunicare. prezenta argumentului care sa justifice opinia exprimata). Reinviere).

30 de randuri scrise. pe baza operei alese. asezarea corecta a textului in pagina. registrul de comunicare. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine genului liric. • prezentarea unui personaj. prin raportare la doua intamplari/ la doua situatii semnificative. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale romanului. de ortografie si de punctuatie.2 p. cu titlul "inserarea". intelegerea textului 10. Pe vale si pe izvor Si pe gura tuturor. 2 pagini. pe foaia de examen. de 1 . trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri. • exemplificarea acestor caracteristici. Precizeaza specia literara careia ii apartine textul dat. punctuatia . Numeste o figura de stil identificata in versul "Si rau ma taiai". 2 puncte 14. In vederea acordarii punctajului pentru redactare. Alcatuieste un enunt in care substantivul "grau"$& aiba functia sintactica de complement direct. Scrie..Mai badita. Maria.. Transcrie. 4 puncte 7."Putin sange curge". coerenta textului . compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . din text. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din versul " Tare dor m-ajunge11. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata.. in redactarea compunerii. 4 puncte B.). in care sa descrii imaginea acestui moment al zilei. 2 puncte 12. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un roman. Nu-mi trimite-atata dor.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 52 • Toate subiectele sunt obligatorii. 3 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad. . Trimite-mi mai putinei .3 p. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . Transcrie. lizibilitatea . 2 puncte 11. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. stilul si vocabularul adecvate continutului . in compunerea ta. propozitia subordonata cauzala.. 4 puncte • sa respecti normele de exprimare. ortografia . 3 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. 4 puncte 6. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. in lucrare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. avand ca regent verbul a ajunge. • prezentarea subiectului. care te-a impresionat candva. 2 puncte 13./Cu secera-n grau". Nota! Respectarea. Explica semnificatia versurilor: "Cu furcuta-n brau. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa.3 p.. varianta_052 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.4 p. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 9. un vers care sa contina o imagine vizuala. prin referire la trei secvente reprezentative.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . ca specie literara.3 p. Se acorda 10 puncte din oficiu. din text. 4 puncte 8. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere.1 p. badisor.

Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. o propozitie subordonata. Precizeaza felul rimei primelor patru versuri.Si hai dumneata cu ei Ca io*-s fata tinerea. un adjectiv pronominal si un adverb relativ. 4 puncte 9. pe baza textului citat. in lucrare. 4 puncte 2. precizandu-i felul. se usuca A. • exprimarea unei opinii cu privire la semnificatiile textului sau la mesajul transmis (enuntarea opiniei si motivarea acesteia). Precizeaza masura versului al doilea din fragmentul citat.2 p. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa.2 p.. din text. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Transcrie. de ortografie si de punctuatie. varianta_053 .3 p.. Desparte in silabe cuvintele: "izvor".2 p. punctuatia . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "dor". 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Transcrie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului .). 4 puncte Atentie! In compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Marian. Nota! Respectarea.. • sublinierea unei idei a textului doinei Mai badita. Alcatuieste un enunt in care substantivul "iarba" $& aiba functia sintactica de atribut substantival. in redactarea compunerii.^ in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile doinei populare Mai badita. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 . in compunerea ta. badisor. Elena. Dorul tau nu-l pot tinea. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. 4 puncte 5." 4 puncte 8. 4 puncte 4. 2 puncte 11. 4 puncte B. lizibilitatea . din text. vei avea in vedere: • precizarea unei trasaturi a speciei literare doina. 4 puncte 3. intelegerea textului 10.25 de randuri. registrul de comunicare. 2 puncte 14. ortografia • 3 p. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 20 . din text. 2 puncte 12. 4 puncte 7. doua cuvinte derivate cu sufix diminutival. in care sa povestesti "O intamplare plina de invataminte".20 de randuri. avand ca regent verbul a alunge. "ajunge". Pe unde dorul m-ajunge." (*** Mai badita. • ilustrarea acestei trasaturi. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Pe unde dorul m-ajunge. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Limba romana 1. Traian. Viorica. "parjoleste". 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. Unde dorul ma loveste Si iarba se parjoleste *. 4 puncte 6. Explica semnificatia din context a versului "Si iarba se parjoleste". Transcrie. De-acolo nu ma pot duce. stilul si vocabularul adecvate continutului . badisor) "io-eu "separjoleste -se arde. Transcrie din text un vers/ o structura care sa contina o enumeratie. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Si hai dumneata cu eU Ca io^s fata tinerea". Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Ca io-s fata tinerea''. badisor. asezarea corecta a textului in pagina.. 2 puncte 13. "dumneata". compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.

din text. Cand ea si-o numara. 4 puncte 6. (•** Frunza verde de bujor) * sfadea = certa "atuncia = atunci A. adresata fostei tale colege. 2 puncte 11. Ma-ta-n casa te sfadea" Cate holde-ntr-un hotar. vei avea in vedere: • prezentarea a trei mijloace/ procedee de caracterizare existente in text. cu ajutorul textului ales/ al fragmentelor studiate.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 53 • Toate subiectele sunt obligatorii. pe baza fragmentelor studiate la clasa. Scrie. badita. badisor. Explica semnificatia din context a versurilor: "Cand ea si-o numara/ Cate frunze-ntr-un stejar. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Desparte in silabe cuvintele: "frunza" "aseara". Si atuncia* ne-om lasa."/ atunci n-ar fi a$a/ Pe cum zice muma-ta" 4 puncte 8. Alcatuieste un enunt in care substantivul "stejar"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. llie. • numirea a trei trasaturi ale personajului. Nici atunci n-ar fi asa Dar ca de s-ar macina. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici. 4 puncte 7. Mentioneaza sensul omonimului "coasta". "atunci". un pronume reflexiv si un adverb relativ. in localitatea Valea Lunga.am trecut ge coasta". Transcrie. Mai.. Frunza verde de bujor De ne-am fi dragi.2007. o scrisoare de 15 . Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate:" S\-aseara . pe o pagina distincta a foii de examen. Pe moara ca faina. intelegerea textului 10./ Cate Mde-ntr-un hotar". Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:. Elena. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marin/ Maria Radulescu. Limba romana 1. Transcrie. 2 puncte 13. in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman. intr-o zona de campie./. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. in redactarea compunerii. Mentioneaza o figura de stil prezenta in versurile: "Dar ca de s-ar macina/Pe moara ca faina". "voastra". doua cuvinte derivate cu sufix diminutival. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . 4 puncte 2. Pe cum zice muma-ta.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Si-aseara-arn trecut pe coasta. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Scrje o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. unde ai participat la onomastica varului tau. 2 puncte 12. careia sa ii descrii atmosfera acelui eveniment. . Transcrie. din text.20 de randuri. 4 puncte 4.. din text. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. Si de mine rau vorbea.06. pe foaia de examen. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. un vers care sugereaza comuniunea cu natura. 4 puncte 3. In scrisoare. 2 puncte 14. din text. Redacteaza. de ortografie si de punctuatie. avand ca regent expresia a-i fi drag 4 puncte B. Cate frunze-ntr-un stejar. ne-om lua. Transcrie. propozitia subordonata circumstantiala de timp. 4 puncte 5. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • ilustrarea celor trei trasaturi ale personajului. Se acorda 10 puncte din oficiu.2 pagini. 4 puncte 9. Pe din sus de casa voastra. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.

precizandu-i felul. gradina".3 p. in lucrare. din text. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului Jloare". lizibilitatea-2p.n-o uita A.. alte doua regionalisme {cuvinte/ constructii). din text. ortografia .. Cand o vad sara la stele Ca o cruce de margele.• evidentierea unor mijloace artistice folosite in caracterizare (procedee artistice. frumoasa esti". Transcrie. 4 puncte 3. prima propozitie subordonata.). 2 puncte 11. vai. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.trandafir *n-o zauita . Transcrie. frumoasa esti.. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. 4 puncte 9.3 p.). din text. din text. intelegerea textului 10.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. registrul de comunicare. Dar eu nu stiu a cui esti? Ca ce maica ai avutt Ce mai gura ti-o facut. Ca cine to-o saruta Multa vreme n-o zauita*. un vers care sa contina o imagine vizuala. decat cele explicate mai sus. Se acorda 10 puncte din oficiu. Cand o vad sara la luna Ca o floare cu cununa. Precizeaza masura celui de al doilea vers din fragmentul citat. Transcrie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. avand ca regent verbul aM4 puncte B.. 2 puncte . Desparte in silabe cuvintele: "mandruta". punctuatia . un pronume personal si un adverb de timp.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 54 • Toate subiectele sunt obligatorii. stilul si vocabularul adecvate continutului. Scrie un enunt in care substantivul ltmargele"sa aiba functia sintactica de complement direct.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Transcrie. Limba romana 1. 4 puncte 8. Mandra.30 de randuri scrise. ^poarta". Nota! Respectarea. 4 puncte 5. expresivitatea unor cuvinte sau structuri gramaticale etc. Ca si eu te-am sarutat Si-am zacut o luna-n pat ("* Cand vad mandruta la poarta) *ruja . Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: Mandra. varianta_054 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Cand o vad sara la cina Ca o ruja * din gradina. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte 7.3 p.2 p. asezarea corecta a textului in pagina. "margele". pe foaia de examen. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din enuntul: "Dragu-mi-i ulita toata". compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 4. vai. moduri de expunere. Scrie. Cand vad mandruta la poarta Dragu-mi-i ulita toata. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 2. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului. 4 puncte 6.

din text. doina. cantec dulce.. din text. 2 puncte 14. cat si indoiala. in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o schita. varianta_055 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 4 puncte 6.4 p. 4 puncte 5. Stabileste cazul cuvintelor subliniate: "Doina. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 ./. pe baza operei alese. Si tu mi-ai scurtat viata. Explica semnificatia sintagmei "Ca o floare cu cununa". Se acorda 10 puncte din oficiu.impozit. Limba romana 1.2 pagini. ortografia . • prezentarea subiectului. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "doina". 4 puncte 4. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul Xand o vad seara la stele/ Ca o cruce de margele".3 p. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie..blestemata A. De podveada'. • exemplificarea acestor caracteristici. Transcrie. stilul si vocabularul adecvate continutului . 4 puncte .3 p. Desparte in silabe cuvintele: "ajuns".12. *boieresc . lizibilitatea . Ca mj-ai secat inima ". prin referire la momentele acestuia sau la trei secvente reprezentative. Saracut de maica mea! Doina.. ' 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 . Scrie. 4 puncte 3.obligatia de a transporta cu caruta. 'podveada . • prezentarea unui personaj.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . "pardalnica". trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei.. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . din text. de belea. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.1 p. C"Doina stiu si doina zic) *bir .taxa. de ortografie si de punctuatie. "podveada". 4 puncte 2.2 p. ca specie literara. un substantiv insotit de un adjectiv pronominal posesiv. Alcatuieste un enunt in care substantivul "wafa'sa aiba functia sintactica de atribut substantival. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.15 randuri. Ca mi-ai secat inima Tot cu doinisoara mea. 'pardalnica . 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. 2 puncte 13. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Jnima". registrul de comunicare. Cin' te scoase-n calea meat Eu cu doina ma platesc Bata-te pardalnica * De bir si de boieresc*. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. cantec dulce.30 de randuri scrise. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. doina. pe foaia de examen.). Doina stiu si doina zic De la mine cand te-i duce? De cand am ajuns voinic. in lucrare. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale schitei. in care sa-ti exprimi opinia despre apartenenta textului Cand vad mandruta la poarta la specia literara doina.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 55 • Toate subiectele sunt obligatorii. punctuatia . in compunerea ta.3 p. Nota! Respectarea. Transcrie. in redactarea compunerii. nesiguranta. coerenta textului . asezarea corecta a textului fn pagina... Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare {unitatea compozitiei .. structura/ fragmentul care sugereaza atat admiratia. Transcrie. doua cuvinte derivate cu sufix.

punand in evidenta semnificatia evolutiei acestuia. 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. Ridicandu-se in noapte: vajnic taur. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. cantec dulce". • exemplificarea acestor caracteristici. in compunerea ta. Dealul care paste cer de stanjeneL . punctuatia . ortografia . numai soare. 4 puncte 8. prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative. un vers care sa contina o imagine auditiva.). prima propozitie subordonata. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Doina. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Cin* te scoase . din text. avand ca regent verbul a ajunge... 2 puncte 11.2 p.. 2 puncte 13. cu limpezimi de acuarele. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . stilul si vocabularul adecvate continutului . Vine seara cu-ale umbrelor nelinisti. Vanturati din mana-n mana pe tejghele Naltul cer primavaratic care mana Ar putea sa mi te cheme-n ochii mintii. in lucrare.3 p. doua structuri care exprima marturisirea directa a gandurilor si a sentimentelor.. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . pe baza operei alese.. Transcrie. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTARE NATIONALA . Transcrie. de ortografie si de punctuatie. Rau muntean. in redactarea compunerii. pe foaia de examen. Sus la munte. din textul dat. Nota! Respectarea. 4 puncte B.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . doina. 4 puncte 9. Jocul fraged: numai apa. in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatia versului de inceput al textului Doina stiu si doina zic. pe ulmet si pe arinisti. registrul de comunicare. lizibilitatea .7. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.n calea mea". 2 puncte 12. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 ■ 15 randuri. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere {formularea clara/ logica a opiniei. Se acorda 10 puncte din oficiu. • prezentarea unui personaj al nuvelei. Transcrie.3 p.3 p. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale nuvelei.30 de randuri scrise varianta_056 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Scrie. coerenta textului.2 pagini. 2 puncte 14. Explica semnificatia din context a versului: "Doina stiu si doina zic". precizandu-i felul. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. intelegerea textului 10. Nu cuvintele purtate ca argintii Si lumina: aur sprinten sub picioare. • prezentarea subiectului. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. Norii albi si le adapa turma pana Cum sa dau eu slove negre si tocite. ca specie literara. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Precizeaza masura penultimului vers din fragmentul citat.4 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 56 • Toate subiectele sunt obligatorii. din text. in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o nuvela. Si frunzisul: spuma verde pe rachite. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. asezarea corecta a textului in pagina.

registrul de comunicare. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Doru. in care sa continui expozitiunea urmatoare: In vacanta de vara a anului scolar trecut. Nota! Respectarea.2 p. Jurma" 4 puncte 3.tcer".). pentru ca acolo am multi prieteni si pentru ca peisajul este superb. 4 puncte 9. "acuarele". Desparte in silabe cuvintele: "cuvintele". un vers care sa contina o comparatie. Acuarela) A.2 p. de nume predicativ. Acuarela) apartine unei opere lirice/genului liric. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului "munte". 4 puncte • sa ai un stil si un continut adecvat cerintei date . prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). intelegerea textului 10. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Vlad. in lucrare. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptu[ ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Ion Pillat. un scurt fragment/ un vers care contine o imagine vizuala.. Selecteaza. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 . avand ca regent verbul "a veni". 4 puncte B.. punctuatia – 3 p. Limba romana 1. Precizeaza masura versului " Vine seara cu-ale umbrelor nelinisti". Transcrie. 10 puncte • sa respecti normele de ortografie. 4 puncte 5.. • exemplificarea acestei caracteristici. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . ca mod principal de expunere. 4 puncte 7. am fost la bunicii mei. Explica semnificatia din context a versului "Rau muntean. din text. identificate in fragmentul din poezia Acuarela. Magda. Alcatuieste cate un enunt in care substantivul "deaf'sa aiba functia sintactica de complement direct si.. din text. In compunerea ta. 4 puncte 2. 2 puncte 12. Gaseste cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: "numai". lizibilitatea . cu limpezimi de acuarele*. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Cand distractia era in toi. 4 puncte 4. respectiv. La dansii merg in fiecare vara . compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. din text. intr-o dimineata. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. stilul si vocabularul adecvate continutului. ne-am hotarat sa mergem toti la scaldat.. un pronume reflexiv si un pronume relativ.Ar putea sa mite cheme-n ochii mintii" 4 puncte 8. Cerasela. varianta_057 .. ortografia . asezarea corecta a textului in pagina. cu titlul "La scaldat". • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului. in comuna Hotarele. "sprinten') . 2 puncte 14. de punctuatie si de exprimare. Transcrie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice naratiunii. Ne-am luat cu noi alimente si am pornit spre raul de la marginea satului. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva..3 p. In redactarea compunerii. asa cum apare el in fragmentul dat.(Ion Pillat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p.20 de randuri. 2 puncte 11. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Transcrie din fragmentul dat o propozitie subordonata atributiva. "argintii". Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: -Cum sa dau eu stove negre si tocite" 4 puncte 6. "tejghele". 2 puncte 13. pe baza textului citat.

Octombrie-i rece sio mangaie Copila. 4 puncte 9. in redactarea compunerii. "adierile" 4 puncte 2. 2 puncte 12. adresata verisoarei tale. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. din text. in scrisoare. . Cand o privesc parca mi-e frica Cea mai suava dintre toate. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Sa-si ninga floarea pe pamant O simti ca n-are sa ramaie Melancolia bietei roze Pe ramuri prinsa zife-ntregi. careia sa ii descrii un peisaj care te-a impresionat. respectiv. avand ca regent substantivul roza. intr-o zona de munte. pe baza textului ales. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. in localitatea Valea Mare. Amor de iarna) A. propozitia subordonata circumstantiala de timp. din text. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva. un adjectiv si o prepozitie. Alcatuieste doua enunturi in care substantivul "f!oare"sa aiba functia sintactica de complement indirect. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a ninge". 4 puncte 4. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cu raze stinse si pribegi". un vers care sa contina o imagine vizuala. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 25 . E cea din urma si e. poate. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a opiniei.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . n-o privi! Sarmana Cu raze stinse si pribegi. E chiar iubirea mea tarzie. (Cincinat Pavelescu. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. • sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice. Se acorda 10 puncte din oficiu. prin comentarea unei figuri de stil/ imagini artistice existente in textul ales. "suava". din text. Adesea inima-mi sfasie.062007. Mentioneaza cate un sinonim pentru cuvintele "ramuri"si "vant". 4 puncte B. • exemplificarea acestei caracteristici. Transcrie. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Cand o privesc parca mi-e frica" 4 puncte 6. . "mangaie". Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric.20 de randuri. 4 pu n cte 8. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). de ortografie si de punctuatie. Transcrie. de atribut substantival. o scrisoare de 15 . intelegerea textului 10. Redacteaza. Desparte in silabe cuvintele: "desfrunzit". Transcrie. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a speciei literare imn. Scrie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 57 • Toate subiectele sunt obligatorii. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara. Limba romana 1. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Paula.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 2 puncte 13. 4 puncte 7.30 de randuri. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 2 puncte 14. 2 puncte 11. in trandafirul desfrunzit S-ar scutura la cea mai mica O roza palid a-nflorit Din adierile de vant. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un imn. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . pe o pagina distincta a foii de examen. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marian/ Maria Georgescu. Explica semnificatia versului "Sa-si ninga floarea pe pamant". 4 puncte 3.Melancolia bietei roze /Adesea inima-mi sfasie". pe foaia de examen. 4 puncte 5.

2 p. Transcrie. stilul si vocabularul adecvate continutului . precizandu-i felul. 2 puncte . prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). 2 puncte 12.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 58 • Toate subiectele sunt obligatorii.Nota! Respectarea.. 4 pu nete 8. din text. "manunchi". in adevar intr-un manunchi.15 randuri. avand ca regent verbul a iesi. din text. Amoru-n gand si florile in par! (Cincinat Pavelescu.. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. L-au prins din zbor si-acum. varianta_058 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 4 puncte 6. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei.2 p. in adevar". din text. punctuatia . Stabileste valoarea morfologica. 4 puncte 9. propozitia subordonata.". sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. Scrie cate un sinonim pentru cuvintele: "draga". Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "zbor". 4 puncte B. in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile sau despre mesajul poeziei Cantec de primavara. Desparte in silabe cuvintele: "ochii". intelegerea textului 10..3 p. Transcrie. un vers care sa contina o imagine auditiva. 2 puncte 11. in lucrare. Un stol de randunici galagioase Am aruncat. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Un stol de randunici galagioase/ L-au prins din zbor. albastre viorele Iti bat in geamuri.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. lizibilitatea. registrul de comunicare. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Un stol de randunici galagioase" 2 puncte 13. pe foaia de examen. Precizeaza masura primului vers din fragmentul citat. Se acorda 10 puncte din oficiu. Scrie. "viorele". 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 . Explica semnificatia sintagmei "Amoru-n gand si florile in par!". Cantec de primavara) A. spre casa ei trecand. asezarea corecta a textului in pagina. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte 3. ortografia . a cuvintelor subliniate: "L-au prins din zbor si-acum. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.3 p. 4 puncte 5.2 p. 2 puncte 14. 4 puncte 2. in compunerea ta. 4 puncte 4. Limba romana 1.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . "galagioase". de Cincinat Pavelescu. compunerea trebuie sa aiba cel minimum 25 de randuri scrise. un pronume personal si un verb la modul gerunziu. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. "turburator". Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.). 4 puncte 7. Visand la ochii dragei mele. Alcatuieste un enunt in care substantivul "casa"sa aiba functia sintactica de complement indirect.. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. vesele sa-ti lase Si dorul meu turburator de gand. din text. Transcrie.

30 de randuri scrise.). punctuatia . ca specie literara. intelegerea textului 10. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . Transcrie. Atat de alb venea. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) . • exemplificarea acestor caracteristici.. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "l-a nalucit acum ca porumbelul/ Ei alb batea din aripi langa ea". l-a nalucit acum ca porumbelul I s-a parut ca intra luna. "porumbelul". 4 puncte 3. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 4. 2 puncte 13.• sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date.2 pagini. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o comedie..3 p.. registrul de comunicare. din text. 4 puncte 8.. pe foaia de examen. 2 puncte 14. din text. 4 puncte 7. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. transcrie. Ei alb batea din aripi langa ea.4 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . care vesteste Sfintei Fecioare Maria faptul ca a fost aleasa pentru a fi Maica pruncului lisus A. stilul si vocabularul adecvate continutului . un vers care sa contina o imagine vizuala. coerenta textului. Explica semnificatia din context a constructiei t9umbre moi".simbolul al Duhului Sfant. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.2 p. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. un pronume personal si un pronume interogativ. • prezentarea subiectului. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. Si cum prin seara cadeau umbre moi. ortografia . 4 puncte 9. Nota! Respectarea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "a tese". Se acorda 10 puncte din oficiu. asezarea corecta a textului in pagina. Bunavestire) kMaria. o propozitie subordonata subiectiva. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. " talpi". 4 puncte B. Stabileste valoarea morfologica. "borangicul". lizibilitatea . • prezentarea unui personaj. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. 4 puncte 5. 2 puncte 12. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: " Tesea cuminte ca intotdeauna' Maria borangicul la razboi".3 p. Alcatuieste un enunt in care substantivul "luna"s& aiba functia sintactica de nume predicativ. Larg poarta ? Cand s-a ridicat sa vaza. 2 puncte 11. pe baza operei alese.. a cuvintelor subliniate: "Si cum prin seara cadeau umbre moi". 4 puncte 6. Desparte in silabe cuvintele: "intotdeauna".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 59 • Toate subiectele sunt obligatorii.Sfanta Fecioara Maria ^porumbel. Dar nicio raza Nu calca mai usor pe talpi de vis': (Ion PHIat. varianta_059 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. din text. Scrie. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata circumstantiala de Icc.3 p. din text. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale comediei. avand ca regent verbul a intra. Gaseste cate un sinonim pentru cuvintele "usor"s\ "seara". a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Limba romana 1. in redactarea compunerii. prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative. de ortografie si de punctuatie. Tesea cuminte ca intotdeauna Si $-a mirat ea: cine a deschis Maria borangicul Ia razboi. Transcrie. 4 puncte 2. in lucrare.

4 puncte 3.3 p.. Razand. daca includ diftongi sau vocale in hiat: "soare". Acelasi murmur necurmat De greieri adormiti raspunde. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al romanului. 6 puncte • sa respecti normele de ortografie... insotita de exemple. Neindemanatic si buimac.).. E cald. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Chemarea-i scurta peste lunca. Un mac isi scutura pe rand Petalele insangerate. cu capul dat pe spate. coerenta textului . o scrisoare de 15 -^20 de randuri. Transcrie. intr-o zona de munte. Se acorda 10 puncte din oficiu. in salcii vrabiile tac. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . adresata parintilor tai. 4 puncte 4.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 60 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.06. (Otilia Cazimir.30 de randuri scrise. asezarea corecta a textului in pagina. lizibilitatea 2p. registrul de comunicare. gradina-n jurul meu Surade. vei avea in vedere: • precizarea. ai absolvit clasa a Vill-a si iti petreci vacanta de vara la bunici.. in care sa caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat de tine la scoala. "prafuit".. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din romanul ales. de punctuatie si de exprimare corecta.4 p. 4 puncte 2. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Mentioneaza cate un antonim potrivit pentru cuvintele "tec"si "batran". Limba romana 1. punctuatia . 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate... prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate . Vara) A.3 p. 4 puncte . petrecuta pe aceste meleguri... doua cuvinte derivate cu prefixe.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . ortografia . Frunzisul prafuit si greu isi culca umbra calatoare Pe-al ierburilor camp plapand. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Cu flori usoare si rotunde. in scrisoare. "greu"7 "vrabiile".. varianta_060 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Nota! Respectarea. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. in lucrare. lenesa la soare. pe foaia de examen.2007. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales . din text. Doar cucul cel batran arunca.Te numesti Alexandru/ Alexandra lonescu. Si din trifoiul parfumat. • ilustrarea trasaturilor. Redacteaza. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. carora sa le descrii o seara de vara. in localitatea Poiana lui Horea. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. in redactarea compunerii. pe o pagina distincta a foii de examen. Scrie.3 p. Precizeaza felul articolelor subliniate: "al ierburilor. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 • 2 pagini. stilul si vocabularul adecvate continutului . Precizeaza pentru fiecare dintre urmatoarele cuvinte.

coerenta textului. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "1§i culca umbra calatoare/ Pe-al ierburilor camp plapand". 2 puncte 11. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva directa.30 de randuri scrise. Precizeaza raportul sintactic existent intre propozitiile din a treia strofa a textului citat. adresata directorului acestui club. stilul si vocabularul adecvate continutului ... in lucrare... ortografia .3 p. • prezentarea. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti llie/ llinca Poenaru. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a la Scoala Generala "Gheorghe Asachi" si doresti sa te inscrii la cercul de arta populara de la "Clubul Copiilor" din localitate. locuiesti in Calarasi. • prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora. in cerere. ca specie literara. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale fabulei. Nota! Respectarea. a subiectului (prin punerea in evidenta a situatiei semnificative in care se afla personajele). 4 puncte 9. • exemplificarea acestor caracteristici. pe Strada Dumbraveni. 4pun cte 8.2 p. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. Stabileste valoarea morfologica a cuvinteior subliniate: "Qu flori usoare sl rotunde". pe scurt. asezarea corecta a textului in pagina. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. in redactarea compunerii. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "Un mac isi scutura pe rand/ Petalele insangerate.2007. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. de ortografie si de punctuatie.. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca fragmentul de text este o descriere artistica. lizibilitatea . 2 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. avand ca regent verbul "a raspunde" 4 puncte B.3 p. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere.3 p. 4 puncte 7.. Transcrie din text un vers/ o structura care sa contina o imagine auditiva. intrucat vrei sa-ti aprofundez! cunostintele despre folclor.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 61 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. o cerere de inscriere. varianta_061 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . lenesa la soare". 2 puncte 12. pe baza operei alese. 2 puncte 14. "acelasi murmur". 4 puncte 6. "Chemarea^scurta".4 p.). Redacteaza." 2 puncte 13. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare.5..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Partea I (48 de puncte) .2 pagini. registrul de comunicare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine Ja clasa este o fabula.06. intelegerea textului 10. Explica semnificatia versurilor: "E cald. Ia numarul 89. Alcatuieste un enunt in care verbul "a arunca"$a se^afle la diateza pasiva. 9 f Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . punctuatia . pe o pagina distincta a foii de examen. gradina-n jurul meu/Surade. Precizeaza masura versului "Pe-al ierburilor camp plapand".

Mama) * malin . 4 puncte 9.2 pagini. locul. Scrie. vei avea in vedere: • precizarea. Caragiale.arbust decorativ. Redacteaza. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "veste". de a participa la aceasta premiera. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii invitatiei este 18. 4 puncte 7. 2 puncte 11. 10 puncte • respectarea normelor de exprimare. ca invitat de onoare.Citeste cu atentie textul dat. Limba romana 1. (Nicolae Labis. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei. Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnava. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. mirositoare si cu fructe mici. mamuca.Alt om mi-a sous c-ai stat la oat bolnava". Alcatuieste un enunt in care substantivul "sat "sa aiba functia sintactica de atribut substantivul. in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiata de tine la scoala. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata circumstantiala de cauza. L. • numirea a trei trasaturi( fizice si/ sau morale) ale personajului. 2 puncte 13. 4 puncte 8. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia aleasa/din fragmentele studiate. Invitatia trebuie sa cuprinda: • formulele introductive si de incheiere scrise intr-un registru stilistic adecvat relatiei cu destinatarul. de ortografie si de punctuatie. N-am mai trecut de mult prin sat si-mi spune Un om ce de pe-acasa a venit Cum c-a-nfiorit la noi malinul* Si c-ai albit. din text. Precizeaza sentimentul sugerat in versul "Eu nu stiu cum sa cred atatea vestr. 4 puncte • invitatia propriu-zisa. un pronume personal si un adverb de loc. precizandu-i felul. pe o pagina distincta. de I. din text. in 5 . o invitatie adresata profesorului Arnautu.6 randuri. Transcrie. 4 puncte 5. negre * ai albit . Precizeaza masura versului "Cum c-a-nflorit la noi malinul". Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . din text. data. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice afirmatia ca textul apartine genului liric. cu flori albe. in redactarea compunerii. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. pe foaia de examen. in care interpretezi unul dintre roluri si la care ai dori sa participe si dirigintele tau. 2 puncte 12.2007. Transcrie.. un vers care sa contina o repetitie. 4 puncte Partea II (18 de puncte) Te numesti Alexandru / Alexandra lonescu si faci parte din cercul dramatic al Scolii . Transcrie.Sincretarr. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . 2 puncte 14. avand ca regent verbul a veni. profesorul losif Arnautu. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "bolnavans\ "intineresti". . Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "N-am mai trecut de mult prin sat $i-mi spune/ Un om ce de pe-acasa a venit" 4 puncte 6. • prezentarea trasaturilor. 4 puncte 4. ai albit". intelegerea textului 10. Transcrie. 4 puncte 2. insotita de exemple. semnificatia ultimelor doua versuri. din text. semnatura. ora 17:00. 4 puncte B. in sala de festivitati a scolii va avea loc premiera spectacolului cu piesa Napasta. Pe data de 30 iunie 2007. Eu nu stiu cum sa cred atatea vesti. Explica. prima propozitie subordonata. Cand din scrisori eu vad precum matale Din zi in zi mereu intineresti. patru cuvinte continand diftongi.06. 4 puncte 3.(in text) ai incaruntit A.

3 p. pamantul intreg dedesubt era acoperit cu un strat bolovanos de gutui putrezite. "fructele". in mod ciudat. luminoase din crengi. fara sa se intrebe macar daca mai are cineva nevoie de fructele lui.2p. Pentru ca. din text.Desise scursesera abia primele ore ale diminetii. un scurt fragment care precizeaza timpul cand are loc vizitarea satului.. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. cu fructele inca neculese.. intr-un adevarat efort de a atinge campia.. cat putuse de jos. dar totul nu era desigur decat o parere. Alcatuieste o fraza in care substantivul dimineata sa fie regent pentru o subordonata atributiva.. 4 puncte 4. Mentioneaza o figura de stil identificata in imaginea "fructele inca neculese.. 2 puncte . registrul de comunicare.. 4 puncte 7. Desparte in silabe cuvintele: "vazduhul') "campia".2007 Proba scrisa de limba si literatura romana f Subiect examen varianta 62 * Toate subiectele sunt obligatorii. nu parea sa mai aiba nevoie cineva. lizibilitatea .2 p. luminoase.]. stilul si vocabularul adecvate continutului . Transcrie propozitia subordonata din fragmentul subliniat in text. precizand felul acesteia.. 4 puncte 3. luminoase. 4 puncte 2. 4 puncte 5. Alcatuieste un enunt in care pronumele nehotarat "cineva"sa fie atribut pronominal. decenii la rand.f. Transcrie. vazduhul era intunecat. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. intr-adevar. 4 puncte 9. Desi se scursesera abia primele ore ale diminetii. Alcatuieste doua enunturi in care verbul "a (se) cobori"sa aiba sensuri diferite. primul lucru care m-a frapat a fost gutuiul din fata casei.. pe foaia de examen. Limba romana 1.. calcand cu grija pardoseala de gutui (Ana Blandiana.3 p.pamantul intreg dedesubt era acoperit cu un strat bolovanos de gutui putrezite" 4 pu nete 8. intelegerea textului 10.. si cerul coborase jos.. 4 puncte B.Nota! Respectarea. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. impingand portita clampanitoare.}. Precizeaza conjugarea. asezarea corecta a textului in pagina. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . de vreme ce marginile ii erau rotunde: oriunde te-ai gasi. doua cuvinte formate prin derivare.. 2 puncte 11.J Oprisem inainte de intrarea in sat $L de unde eram satul se vedea mic $i cenusiu [.. Scrie. Era ceva induiosator si aproape necuviincios in constiinciozitatea acestui pom de a rodi asa. din ultimul alineat al textului. modul si timpul verbului "sa se mire". punctuatia . Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: . orizontul are grija sa te asigure ca esti in centrul universului. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. iar ea era iara sfarsit Soseaua parea so strabata chiar prin mijloc. Se acorda 10 puncte din oficiu. lasate in crengi ca niste lampioane uitate aprinse". La tara) A. lasate in crengi ca niste lampioane uitate aprinse [. nerabdator de amurg. Transcrie.. fara sa oboseasca. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:. in lucrare.] Am intrat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului ." 4 puncte 6.. diateza.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .[. ortografia .2 p.."]. "luminoase". Pe langa fructele vii.30 de randuri scrise varianta_062 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. fara sa se mire de ce se petrece in jur.

carora sa le descrii o dupa-amiaza de vara. V-am spus. asezarea corecta a textului in pagina. Se acorda 10 puncte din oficiu.3 p.).. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.") Porunci sa se stranga obsteasca adunare. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un pastel.3 p.. in scrisoare. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. • exprimarea unei opinii despre semnificatie textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. stilul si vocabularul adecvate continutului . 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Sorina/ Sorin Alexandrescu..20 pe randuri.Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate? Datoriile slujbei astfel le impliniti?[. registrul de comunicare..] Ganditi-va la suflet. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . intr-o zona de munte. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). adresata parintilor tai.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 63 • Toate subiectele sunt obligatorii. de nu iti fi uitat. 2 puncte 14. Explica semnificatia imaginii: "vazduhul era intunecat. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la matusa ta. 2 pagini.. pe foaia de examen.. Si-n putine cuvinte Sa le-aduca aminte Datoriile lor. Langa un copaci mare.* ortografia . in redactarea compunerii. si luati de la mine . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale pastelului. Ca lupul se-ntamplase s-ajunga imparat Dar fiindca v-am spus-o. voi inca sa va spui Ceea ce s-a urmat subt stapanirea Iul Auzind imparatul ca-n staturile sale Fac napastuiri multe parosii dregatori")[. ca specie literara.30 de randuri scrise varianta_063 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .2 p. Scrie. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Caci vrea pe unii-aftii sa ii cam dojeneasca. coerenta textului.4 p. Redacteaza. lizibilitatea . cum mi se pare. Toti se infatisara.12. punctuatia . de ortografie si de punctuatie. o scrisoare de 15 . Precizeaza doua argumente care sa justifice faptul ca textul este o descriere. petrecuta pe aceste meleguri. in localitatea Horezu. nerabdator de amurg". Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Nota! Respectarea. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . pe o pagina distincta a foii de examen.3 p.06. si-naltimea lupeasca incepu sa vorbeasca C-un glas dojenitor: . 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. Scrie un enunt in care verbul "a rodi" sa aiba sens figurat 2 puncte 13. pe baza operei alese. • exemplificarea acestor caracteristici. • evidentierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . in lucrare.2007.

pe o pagina distinctaa foii de examen. doua cuvinte care sa contina diftongi diferiti.. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. B. Transcrie. 4 puncte 5. prin care s-au format cuvintele "fiindca" s\ "parosii".06. necesare inscrierii la Clubul Folcloric "Baladele Marii". Precizeaza mijloacele interne de imbogatire a vocabularului. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "si-naltimea lupeasca/ incepu sa vorbeasca/ C-un glas dojenitor". o propozitie subordonata. prin care soliciti eliberarea unei adeverinte de elev. in redactarea compunerii. Explica semnificatia ultimelor doua versuri. de ortografie si de punctuatie. precizandu-i felul. Transcrie. Limba romana 1. Alcatuieste o fraza in care sa existe o propozitie subordonata predicativa. 2 puncte 14.] Pe multi din dregatori sa planga i-a-ndemnat . cuvintele/ sintagmele care numesc doua personaje participante la dialog. 4 puncte Partea II (18 de puncte) Te numesti Cristian / Cristiana Udrea. din text. 4 puncte 3. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o fabula. intelegerea textului 11. o sa schimbatipurtarea-va cea proasta? . 4 puncte 8. locuiesti in Constanta. [. 2 puncte 13. cum mi se pare. • exemplificarea acestor caracteristici. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . 4 puncte 7. Lupul moralist) "dregator -demnitar la curtea domneasca "amploiat . Precizeaza tipul uman reprezentat de lup. • prezentarea subiectului. in slujbe laudatNe poate fi iertat Sa va-ntrebam smerit. Redacteaza. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. jupani amploiati*? Oare-o sa va-ndreptati? ii intreba atunci inaltimea-mblanita. Atunci judecatorii fiti siguri ca despoaie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice acestui tip de compunere. Scrie doua argumente care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. (Grigore Alexandrescu. 4 puncte 10. 2 puncte 12. Transcrie. 4 puncte 4. avand ca regent verbul a parea. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Ce purta o manta de oaie jupuita".2 pagini. o locutiune verbala si o formula de adresare politicoasa. prin evidentierea situatiei in care se afla personajele.Pilda a face bine. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale fabulei. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "V-am spus. De unde-ati cumparat postavul de manta? Cand mantaua domneasca este de piei de oaie. de nu itifLuitat" 4 puncte 6.El ce ati liotarat. 2 puncte 15. din localitate. Transcrie. din text.functionar A. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jupur'sa aiba functia sintactica de nume predicativ. . la Scoala cu Clasele l-VIII "Mircea cel Batran*'. din text. 4 puncte 9.2007. ca specie literara. 6 puncte • sa redactezi continutul intr-o forma adecvata.. de vreti a ne-arata. pe Bulevardul Republicii.Sa traiti la multi ani. 4 puncte 2. Ce purta o manta de oaie jupuita Spuneti. In cerere. o cerere adresata directiunii scolii tale. la numarul 23 si esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a. din primele patru versuri. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "imparat". dobitocia-voastra Raspunse un vulpoi. pe baza operei alese.

2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 64 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. un vers care sa contina o imagine vizuala. Precizeaza masura versului "isiarunca-nfrigurata". 2 puncte 14. pe foaia de examen. registrul de comunicare. in lucrare. "toamna"./n zori) *mantie . 2 puncte 13. o structura care sa contina o metafora. 4 puncte 2. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului. avand ca regent verbul a (se) infiora. Pe covoare lungi de roua. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) .. 2 puncte 11.2 p.2 p. Alcatuieste un enunt in care numeralul colectiv "amandoua"sa aiba functia sintactica de complement direct 4 puncte 7. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala de timp. varianta_064 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Transforma atributul subliniat din versul "Bat cu crengi uscate-n geamuri" in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. pe scurt. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. (Otilia Cazirnir.Vantul noptii. 4 puncte 5. Explica. Scrie cate un antonim pentru cuvintele "uscate". 2 puncte 12. din text. Scrie. speriat/Navaleste printre ramuri.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . punctuatia . Vantul noptii. "mantie". 4 puncte B. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "gradina". stilul si vocabularul adecvate continutului . Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor din versul: " Toamna goala se-nfioara". asezarea corecta a textului in pagina. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 pu nete 6. Transcrie.3 p.. Trandafirii de pe strat Bat cu crengi uscate-n geamuri. Nota! Respectarea. Si cu mainile-amandoua Isi arunca-nfrigurata Peste trupul ei de spuma.30 de randuri scrise. 4 puncte 3.3 p. intelegerea textului 10. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . "lungi".. 4 puncte 4. Ratacita prin gradini. Transcrie.. din text. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul este o descriere literara.). Transcrie. Limba romana 1." 4 pu nete 8.. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Argintie si usoara Mantie de bruma.• prezentarea personajelor si a semnificatiei comportamentului acestora. un adjectiv in cazul acuzativ si o prepozitie. speriat Navaleste printre ramuri. semnificatia versurilor "isi arunca-nfrigurata/ Peste trupul ei de spuma/ Argintie si usoara/Mantie de bruma". purtata peste alte haine A. lizibilitatea-2p. 4 puncte 9. Desparte in silabe cuvintele: "noptii". din text. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. ortografia . Se acorda 10 puncte din oficiu. "spuma". Toamna goala se-nfioara.haina (de ceremonie) ca o pelerina larga si lunga.

2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 65 • Toate subiectele sunt obligatorii. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o fabula.06. scartaie zapada ca ieri sub pasul meu. cu ocazia festivitatii de terminare a gimnaziului. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.Esti absolvent/ absolventa a clasei a VIll-a.2006 Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 25 . Lumina.3 p. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. punctuatia . vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale fabulei. de punctuatie si de exprimare corecta. tarlia* si vremurile bune.2 p. te numesti Nicoleta/ Nicusor Dumitrescu si doresti sa adresezi. 8 puncte • sa respecti normele de ortografie.si-n umbra raman privind cu frica Trei picaturi de sange pe-o ramura de sorb*.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Si. • prezentarea subiectului. prin evidentierea situatiei in care se afla personajele.maracine *hanger-pumnal (cutit) mare cu lama incovoiata . Ion Popescu. • exemplificarea acestor caracteristici. atarnand marame4 subtiri de promoroaca De ramurile pase. o invitatie fostului diriginte. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. pentru ziua de 30. Vad dealul alb. asezarea corecta a textului in pagina.Alexandru Lahovary"... (Ion Pillat.beteala * marama . intaiul corb. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. pe branci se face mica. iarna) * tarlia . lizibilitatea . o invitatie adresata fostului tau diriginte. Si unde talpa-i roza atinge albul ger Fulgerator scanteie pe nea cate-o peteala * Crra.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .sanie taraneasca de dimensiuni mici *peteala . ca specie literara.. A stat din joc lumina. Crra. din Ramnicu Valcea. pe baza operei alese..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIOANALA . in lucrare. ora 10:30. pe sub soare vaslind.2 p.2007. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii invitatiei este 18.3 p. in sala de festivitati a scolii. in numele intregului colectiv din care ai facut parte. varianta_065 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. ortografia .. Ies. Si ma visez ia geamuri cu anii indarat.fasie lunga de voal fin *sorb . in soare codrul cu trunchiuri de carbune intinde umbre-albastre pe proaspatul omat. stilul si vocabularul adecvate continutului .. pe o pagina distincta a foii de examen. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. Nota! Respectarea. Redacteaza. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului -2 p.. Se acorda 10 puncte din oficiu. • prezentarea unui personaj si a semnificatiei comportamentului acestuia. Apoi isi da pe spate tot parul de beteala Si sare invartindu-si al razelor hanger*. Scrie. 6 puncte • sa precizezi cu exactitate amanuntele absolut necesare acestui tip de compunere. trece.. pe foaia de examen. in care vei avea in vedere. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. A nhis. in redactarea compunerii.06. stolu-ntreg . a Scolii cu Clasele l-VIII ..).30 de randuri. registrul de comunicare. lumina goala joaca Azi numai pentru mine si pentru Dumnezeu.

2 puncte 14. 4 puncte 8. Transcrie ultima propozitie principala din textul citat.20 de randuri.. punctuatia . semnificatia titlului. Maria. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie.. ortografia .. din text. 4 puncte 3. 4 puncte 4. vei avea in vedere. din a doua strofa. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. pe foaia de examen. • ilustrarea trasaturilor. Mentioneaza doua motive ale folosirii cratimei in structura "umbre-albastre" din text. Explica. Transcrie. 4 puncte 6.2 p. 4 puncte 2. 2 puncte 11. 4 puncte B. registrul de comunicare. Alcatuieste o propozitie in care substantivul r. lizibilitatea . Nota! Respectarea. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o comedie studiata de tine la scoala. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales. o compunere de 15 . asezarea corecta a textului in pagina. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia aleasa/din fragmentele studiate. Precizeaza rima versurilor din prima strofa a textului. .soare"sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de cauza. Se acorda 10 puncte din oficiu.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 66 • Toate subiectele sunt obligatorii..).A. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintelor formulate. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. de ortografie si de punctuatie.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Scrie doi termeni din familia lexicala a adjectivului "alb1.4 p. coerenta textului .. Transcrie. 4 puncte 9. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat este o opera lirica. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Si unde tafoa-i roza atinge albul gef\ 4 puncte 7. prin raportare la continut. m-am hotarat sa ma intorc . compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . varianta_066 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Victor. timpul prezent.. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. Limba romana 1.3 p. in compunerea ta. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . stilul si vocabularul adecvate continutului . 4 puncte 5. • precizarea. pe scurt. o structura care sa contina o imagine auditiva.30 de randuri scrise. Ana. 2 puncte 13.3 p. avand ca inceput dat enuntul Colindand potecile din padurea de peste rau. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "promoroaca"si "codrul".3 p. in care sa povestesti o intamplare traita de tine. in redactarea compunerii. un adjectiv si un verb la modul indicativ. o structura care contine un epitet. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: Apoi i$i da pe soate tot parul de beteala". Mihai. 2 puncte 12. precizandu-i felul. in lucrare.2 pagini. intelegerea textului 10. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei1 p. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. cu titlul "Poteca din padure". Selecteaza. din text. insotita de exemple.. Realizeaza extensia partii de propozitie "alb' din constructia "Vaddealulalb'\ in propozitia subordonata corespunzatoare.

Precizeaza mijloacele de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele "cuibar" s\ "Mircea cel Batran" 4 puncte 3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte 12. in compunerea ta. Stabileste valoarea morfologica. Limba romana 1. 4 puncte 5. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. Lis-aspus Eminescu. Rescrie. Trebuiau sa poarte un nume). 4 puncte 6. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Scrie. 4 puncte 9. mai ales. Precizeaza o tema a creatiei lui Mihai Eminescu pe care ti-o sugereaza textul poetic dat. "sau".. a cuvintelor: "numai". din prima strofa. La o margine de mare.. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva indirecta. Unde valurile fac noduri albe. Precizeaza masura ultimelor doua versuri din textul citat. 2 puncte 11.2 pagini. din text. au existat niste oameni simpli Pe care ii chema: Mircea cel Batran. Sau mai simplu: ciobani si plugari. Transcrie ultima propozitie subordonata din prima strofa. Transcrie. vei avea in vedere: . de ortografie si de punctuatie. un verb la indicativ prezent si unul Ia conjunctiv prezent. 4 puncte 8. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). 4 puncte B. Ca o barba nepieptanata de crai. din text. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate in text: "o tara". din text. intelegerea textului 10. in care sa-ti exprimi opinia despre o idee desprinsa din fragmentul citat la Partea I (Marin Sorescu. 2 puncte • sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. "de crai". Un singur nume. "isi". avand ca regent verbul a spune. Si niste ape ca niste copaci curgatori In care luna isi avea cuibar rotit Si. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Si niste ape ca niste copaci curgatori". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos: Eminescu n-a existat A existat numai o tara frumoasa. "niste". 4 puncte 2. 4 puncte 4. Stefan cel Mare. Trebuiau $a poarte un nume) A. Carora Ie placea sa spuna Seara in jurul focului poezii "Miorita" si "Luceafarul" si "Scrisoarea III" Si pentru ca toate acestea Trebuiau sa poarte un nume. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ctoban"$a aiba functia sintactica de complement indirect 4 puncte 7. 2 puncte 13. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. patru cuvinte care contin diftongi. "carora" "singur".• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine la scoala. Transcrie. Explica semnificatia structurii "niste ape . 2 puncte 14. in redactarea compunerii. precizandu-i felul. (Marin Sorescu.in care luna isi avea cuibar rotit". pe foaia de examen. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.

4 puncte 2. Alcatuieste un enunt in care substantivul "incapere"$a aiba functia sintactica de nume predicativ. Transcrie. o propozitie subordonata. Transcrie. 4 puncte 3. insotita de exemple.gard (de scanduri. in lucrare.). varianta_067 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . • prezentarea trasaturilor. din a doua strofa. Daca vii batand. 4 puncte . raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 7. Stabileste valoarea morfologica. cand primesc. cand se lasa O perdea de plumb peste-ochii treji. 4 puncte 6. Mentioneaza doua derivate formate de la substantivul "noapte". a ordinii cerintelor nu este obligatorie. "calme"..• precizarea.3 p. Indica. un substantiv nearticulat si un verb de conjugarea I. "ultima". Locuiesc la ultima rascruce..Vino.3 p. Ca un fur* ce vrea sa-mi intre-n casa. • numirea a patru trasaturif fizice si/ sau morale) ale personajului.ncet ca ora ce-mi aduce/ Sarutarea noptii pe obraz. pe zapiaz*. Dar s-a prins in curte printre vreji*. Limba romana 1. "aduce". Cheia-i langa poarta..4 p. Numai noaptea vino. Vino noaptea) *ursuz. Scrie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 67 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat..2 p.3 p. 4 puncte 5. batand din palme.. (Radu Stanca. punctuatia . precizandu-i felul. Se acorda 10 puncte din oficiu. necomunicativ *fur. 4 puncte 4. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore." 4 pu n cte 8. Vino-ncet ca ora ce-mi aduce Sarutarea noptii pe obraz. nici calme Cat aceste nopti ce ma-mpietresc. din a treia strofa. ortografia . a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia aleasa/din fragmentele studiate. Nu-s frumoase zilele. registrul de comunicare. pe foaia de examen. talhar 'vrej . in vederea acordarii punctajului pentru redactare.morocanos.tulpina a unor plante agatatoare sau taratoare *zaptaz.hot.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . stilul si vocabularul adecvate continutului .30 de randuri scrise. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. prin subliniere. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al comediei. Numai noaptea vino. din text. asezarea corecta a textului in pagina. cand tacerea Se loveste tainic In feresti Cand ma-nchid ursuz* in incaperea Unde stau si-astept sa te ivesti. Nota! Respectarea. coerenta textului. Numai noaptea vino. lizibilitatea . Scrie cate un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele "tainic"s\ "incapere". silaba accentuata in fiecare dintre cuvintele: "tacerea". de uluca) A. a cuvintelor subliniate: "Numai noaptea vino} cand tacerea/ Se loveste tainic in feresti"..

de ortografie si de punctuatie. stilul si vocabularul adecvate continutului . a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Scrie. Se acorda 10 puncte din oficiu. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata completiva directa. varianta_068 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .. intr-o statiune din apropierea localitatii. in localitatea Bradet. un vers care sa contina o imagine auditiva. introdusa prin adverbul relativ "cand". 2 puncte 14.25 de randuri. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.2 p. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara intr-o zona de munte.). Alina si George. adresata parintilor tai. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 2 puncte 13. in lucrare. cand se lasa/ O perdea de plumb peste-ochii trejr. in redactarea compunerii. Eu stau pe plaja-ntinsa taiata-n unghi perfect Si ii contemplu ca la o debarcare. de soare. din text. Vino noaptea). • exemplificarea acestei caracteristici. in scrisoare.3 p. Si astept . O flota infinita de yole. Transcrie. Precizeaza tipul de rima din text. • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului .3 p.. prezenta unui argument/a motivarii care sa justifice opinia exprimata). carora sa le povestesti o intamplare dintr-o calatorie de o zi. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. ortografia .Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Nota! Respectarea. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. pe baza textului citat. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. asezarea corecta a textului in pagina. de curenti. facuta impreuna cu verii tai. mai sprijinindu-se de-o raza teapana. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Cristian/ Cristina Leonte.2 p. lizibilitatea-2 p. 2 puncte 11. 4 puncte B. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.. Aceasta mare e acoperita de adolescenti care invata mersul pe valuri in picioare. mai rezemandu-se cu bratul. Redacteaza.9.\ registrul de comunicare. pe o pagina distincta a foii de examen. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Radu Stanca. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Precizeaza rolul persoanei I in textul citat.06. Explica semnificatia versurilor: "Numai noaptea vino. intelegerea textului 10. 2 puncte 12. punctuatia . pe foaia de examen. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 68 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.2007. o scrisoare de 20 . Transcrie un cuvant/ o structura care se repeta in text. identificata in fragmentul din poezia Vino noaptea.

2 puncte 12.. 4 puncte B. in redactarea compunerii. 4 puncte 7. cu o vela prinsa de un catarg. pe baza textului citat. la care ai participat in satul bunicilor. 2 puncte 11. de ortografie si de punctuatie. in scrisoare. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: t. • evidentierea rolului mijloacelor artistice si al elementelor de versificatie in textul dat. • exemplificarea acestei caracteristici. din text... din text. in satul Pietricica. Explica o semnificatie a primelor doua versuri din textul citat. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "O flota infinita de yole. lasand sa strabata lumina A. din text. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: "mersul". un adjectiv in cazul acuzativ si un verb la modul conjunctiv. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. 2 puncte 13. ortografia . 2 puncte 14. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).Un pas gresit sa vad sau o alunecare Macarpan' la genunciv in valul diafan* Sunand sub lenta lor inaintare.Aceasta mare e acoperita de adolescenti/care invata mersul pe valuri in picioare. . Si astept/ un pas gresit sa vad sau o alunecare". 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Precizeaza felul subordonatei "un pas gresit sa vad sau o alunecare". Limba romana 1." 4 puncte 8. asezarea corecta a textului in pagina. 4 puncte 6. introdusa prin pronumele relativ care. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Transcrie. adresata fratelui tau. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta la bunici. "inaintare".3 p. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa.3 p. din text..25 de randuri. doua cuvinte care contin vocale in hiat. Alcatuieste un enunt in care pronumele personal de persoana a lll-a plural "e/"sa aiba functia sintactica de atribut pronominal. (Nichita Stanescu. Redacteaza. sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.2006.2 p. doua cuvinte/ structuri continand marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric.06. Mihai. respectand conventiile specifice modurilor de expunere indicate. identificata in fragmentul din poezia Adolescenti pe mare.2 p. un vers care sa contina o imagine vizuala. o scrisoare de 20 . Transcrie. punctuatia . Transcrie. 4 puncte 2. registrul de comunicare. Dar ei sunt zvelti si calmi si simultan Au si deprins sa mearga pe valuri in picioare. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. folosind elemente descriptive si narative. Adolescenti pe mare) *yota . *diafan . caruia sa ii prezinti o sarbatoare. condusa de o singura persoana. 4 puncte 9.2 p. Transcrie.ambarcatiune sportiva ingusta si usoara. a cuvintelor subliniate: "Dar ei sunt zvelti si calmi si simultan/ au si deprins sa mearga. 6 puncte • sa prezinti sarbatoarea. lizibilitatea ..v. in lucrare. 4 puncte 5. Transcrie. foarte subtire. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mirel/ Mirela Olteanu. Nota! Respectarea. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata Ia Parlea I (Nichita Stan eseu.foarte putin dens. din text. Adolescenti pe mare) apartine unei opere lirice/ genului liric. 4 puncte 4. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . pe o pagina distincta a foii de examen. stilul si vocabularul adecvate continutului . doua neologisme. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. a ordinii cerintelor nu este obligatorie..). Stabileste valoarea morfologica. Precizeaza tipul de rima din text. intelegerea textului 10. 4 puncte 3. din text.

doua cuvinte compuse.in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Care merge la fel de bine pe apa. (Marin Sorescu. o interjectie si un adverb la gradul comparativ de egalitate. 4 puncte B. Tinandu-ne cu mana de piciorul scaunului. Noi care suntem ingrozitor de mari Simtim cateodata Ca ne lipsesc jucariile. Stabileste valoarea morfologica. intelegerea textului 10. din text. 2 puncte 12. Ca si pe uscat O. Transcrie. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare distincta. 4 puncte 9. "lipsesc". Transcrie. Transcrie. 2 puncte 14. 2 puncte 13. asa cum este ea sugerata in fragmentul citat la Partea I (Marin Sorescu. din text. Desparte in silabe cuvintele: "jucariile". cat ne lipsesc uneori jucariile! Dar nu putem nici macar sa fim tristi Din cauza asta Si sa plangem din tot sufletul. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. precizandu-le.Pentru ca noi suntem niste oameni foarte mari/Si nu mai e nimeni mai mare ca noi". 4 puncte 2. un grup de cuvinte care se repeta. avand ca regent verbul a plange. Alcatuieste doua enunturi in care sa utilizezi cuvantul polisemantic "a tine" cu doua sensuri diferite.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 69 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrie. 4 puncte 7. 4 puncte 6. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. Pentru ca noi suntem niste oameni foarte mari Si nu mai e nimeni mai mare ca noi Care sa ne mangaie. Jucarii) A. varianta_069 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . a cuvintelor subliniate: . Ne e dor de optimismul Inimii de vata a papusilor Si de corabia noastra Cu trei randuri de panze.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte 3. o sintagma/ un vers in care se exprima sentimentele omului matur. Transcrie. din text. 4 puncte 5. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Avemtotce ne trebuie J Dar ne lipsesc jucariile. . pe foaia de examen." 4 puncte 8. "corabia". din text. Alcatuieste un enunt in care substantivul "dor"s& aiba functia sintactica de atribut substantival. Jucarii). Transcrie. "scaunului". prima propozitie subordonata. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Dar ne lipsesc jucariile. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri. 4 puncte 4. Se acorda 10 puncte din oficiu. in care sa-ti exprimi opinia despre imaginea adolescentei. 2 puncte 11. Limba romana 1. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. /Dar ne lipsesc jucariile". raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. din text. precizandu-i felul. din text. Avem tot ce ne trebuie. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata circumstantiala cauzala. Explica semnificatia versurilor: "Avem tot ce ne trebuie.

in compunerea ta.. 4 puncte . lizibilitatea . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "gand". in lucrare. Nota! Respectarea. Fara sa spui nimic. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. Vreau sa ma simt ia tine ca acasa.3 p. Alcatuieste cate un enunt in care sa folosesti omonimele cuvintelor "genf si "care\ 4 puncte 3. punctuatia .. 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). prapad. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . Fereste-ma in preajma ta de vasta Urgie-a toamnei care bantuie* Si nu ma intreba in noaptea asta De ce ma inspaimanta frunzele. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Sa n-aud frunzele cum cad din ram. Sa n-aud frunzele cum zboara-n vant invaluita-n straie de culcare. de ortografie si de punctuatie. asezarea corecta a textului In pagina. Fa focul si preum^a-te prin casa..). Mai bine lasa-ma sa-nchid fereastra. (Radu Stanca. 4 puncte 2.) *urgie • dezlantuire violenta de forte ale naturii... stilul si vocabularul adecvate continutului . **a bantui . a devasta. • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al basmului popular. provocand pagube. vei avea in vedere. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . registrul de comunicare. • prezentarea trasaturilor. "frunzele". in redactarea compunerii. "invaluita". pe foaia de examen.2 p. "preajma". Limba romana 1.3 p. a pustii. Nu ma-ntreba nimic in noaptea asta Nici cat e ceasul.a lovi insistent si cu violenta. a face ravagii A.2 pagini. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei.30 de randuri scrise. a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului din basmul popular ales.te-alaturea c-un ghem Si deapana mereut fara-ncetare Sa n-aud frunzele sub pasi cum gem. in care sa prezinti personajul principal dintr-un basm popular studjat de tine la scoala. Scrie. varianta_070 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .. • precizarea. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. insotita de exemple. Nu ma-ntreba. Asaza-mi. ortografia . Se acorda 10 puncte din oficiu.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIOANLA . prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. Desparte in silabe cuvintele: "fereastra". nici ce ganduri am. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. coerenta textului ■ 3 p.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.4 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 70 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. niciun cuvant.

Transcrie.2 p. varianta_071 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . din strofa a treia.. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa evidentiezi^caracteristicile fundamentale si semnificatiile textului citat la Partea I (Radu Stanca. un adverb de loc si un pronume personal. evidentiindu-i trasaturile fizice si morale... Precizeaza o figura de stil identificata in versul "Sa n-aud frunzele sub pasi cum gem". lizibilitatea . raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Transcrie. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. precizandu-i felul. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. stilul si vocabularul adecvate continutului . avand ca regent verbul a intreba. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p.. in vederea acordarii punctajului pentru redactare..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte 7. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. in redactarea textului. din text.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 71 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. asezarea corecta a textului in pagina. Explica semnificatia titlului.. 4 puncte B. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.).. Alcatuieste un enunt in care adverbul "acasa"sa aiba functia sintactica de atribut adverbial. in lucrare. Mentioneaza doua marci lexicogramaticale prin care se evidentiaza prezenta eului liric. Nota! Respectarea.3 p. niciun cuvanr. prin raportare la continutul textuiui dat. Scrie. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Si nu ma intreba in noaptea asta/ De ce ma inspaimanta frunzele". punctuatia 3 p.). trebuie: • sa respecti conventiile specifice descrierii ca mod principal de expunere. Se acorda 10 puncte din oficiu. SCENA VI .te prin casa/ Fara sa spui nimic. in care sa descrii chipul unei bunici. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. in redactarea compunerii. Precizeaza masura versurilor din prima strofa.2007. 2 puncte 14. de ortografie si de punctuatie. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 2 puncte 12... Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Fa focul si preumbla. • exemplificarea acestei caracteristici. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. identificata in fragmentul din poezia Nu ma-ntreba. cu titlul "Bunica Maria". 4 puncte 8. registrul de comunicare. 2 puncte 13. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere de 15 . • sublinierea unei idei prezente in text si a mijloacelor artistice folosite in exprimarea acesteia. 4 punete 6. un vers care sa contina o imagine auditiva. 4 puncte 5.06. 4 puncte 9. Transcrie. intelegerea textului 10. • sustinerea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei. ortografia . pe baza textului citat.20 de randuri. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. prima propozitie subordonata. pe foaia de examen. din strofa a patra.2 p. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Nu ma-ntreba. 2 puncte 11.4. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si reperelor formulate.

(Vrea sa plece. ELEVA (o licarire de speranta): Sa vedeti. Transcrie. PROFESORUL (bland): Chiar pe peron? DOMNISOARA CUCU (zdrobitor): Chiar pe peron.. (Omeneste... O scrisoare. un pronume relativ si un verb la modul imperativ. PROFESORUL (intrand): S-a intamplat ceva? Ce s-a intamplat? DOMNISOARA CUCU: Ce s-a intamplat? Ma mai intrebi ce s-a intamplat? (Cu un calm zdrobitor): Adineaori a trecut" automotorul si am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: ttUÎplace sa te uiti cand trec trenurile". pentru a le determina pe eleve sa afle ca nu au voie sa mearga la gara. raspunde. Zamfirescu? ELEVA: Sa vedeti. da sa intre. Un colet. Steaua fara nume) "automotor -vehicul de cale ferata prevazut cu motor propriu si folosit pentru transportul rapid de calatori A..Domnisoara Cucu. Limba romana 1. poate ca n-a stiut..sa se plimbe la gara ziua sau seara . dar mai ales... Eleva.. 2 puncte 12. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de saptezeci si cinci de ori? Nu l-ati invatat pe dinafara in ora de educatie? (Schimbare de ton. itiplacesa te uiti cand trec trenurile. Desparte in silabe cuvintele: "educatie".... avand ca regent verbul a intra. ai absolvit clasa a VIll-a.) DOMNISOARA CUCU: Stai. Precizeaza mijloacele interne de imbogatire a vocabularului. Mentioneaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: "da sa intre". Adica o matusa a mea. "S-a intamplat ceva?" 4 puncte 7. Brusc. din text... "superior".» DOMNISOARA CUCU: Mai ales? ELEVA: «. 2 puncte 13. "automotorul". din ultima replica a textului. 2 puncte 11. Sa-ti spun eu de ce ai venit. PROFESORUL: Poate. 4 puncte 8. vreau sa spun tata. stai. Transforma in vorbire indirecta primele trei replici din fragmentul citat.. dar se opreste in prag): Pardon. un fragment format din cel mult doua enunturi. 2 puncte 14.» DOMNISOARA CUCU (crunta).. 4 puncte 6. Profesorul PROFESORUL (deschide usa.. iti petreci vacanta de vara la mare. Pentru ca-ti placesa viilagara. mai neconvins): Ei? DOMNISOARA CUCU: Ce cauti la gara. DOMNISOARA CUCU: Taci! PROFESORUL: Dac-o intrebi. PROFESORUL (ca sa tuna cap zbuciumului): Nu te mai osteni. Mentioneaza spatiul in care se desfasoara actiunea si numele elevei implicate in actiune. domsoara..» DOMNISOARA CUCU: Mai ales! ELEVA:«. Ce scrie in afis. Ei? PROFESORUL (mai slab. care sugereaza teama elevei. 4 puncte 3. Mentioneaza doua modalitati folosite la scoala de Domnisoara Cucu. simplu): Nu-iasa?" (Mihail Sebastian... Zamfirescu? ELEVA (ca o lectie): «E interzis elevelor din cursul inferior si mai ales din cursul superior. Stai sa vezi cu ochii dumitale. Transcrie. DOMNISOARA CUCU: Cesa raspunda?Ce sa raspunda? (Catre Eleva): Poftim.. domsoara. ELEVA (naucita): Ce sa raspund? DOMNISOARA CUCU: Ce cauti aici? De ce ai venit? ELEVA: Sa vedeti. Numeste modul de expunere folosit in textul dat. Poruncitor). 4 puncte 4. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala conditionala. 4 puncte B. intelegerea textului 10. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Andrei/ Andreea Stefanescu. las-o sa raspunda. "intamplat". . 4 puncte 9.. DOMNISOARA CUCU: Taci! (Catre Profesor): N-a stiut? Cum n-a stiut? (Catre Eleva): Cum n-ai stiut Zamfirescu? N-am pus afis la scoala. "poate ca n-a stiut". 4 puncte 2. un colet. "interzis".. Precizeaza felul propozitiei subordonate din fraza "Poate ca n-a stiut".. da. in localitatea Mangalia si ai participat la un concurs de cultura generala "Cine stie castiga". 4 puncte 5. domnule profesor.. prin care s-au format cuvintele: "zdrobitor".in orele cand trece automotorul... Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Stai sa vezi cu ochii dumitale".. domnu Miroiu. Scrie un enunt in care substantivul "scoala" $a aiba functia sintactica de atribut substantival. Mama .

6 puncte ♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. 4 puncte .. Cand toamna cu manastireasca-i cheie inchide-n umia-i boltite cu dropii". Limba romana 1. pe foaia de examen..2 p. viu colorata. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.. punctuatia . Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. adresata fostei tale colege. se poate caracteriza un personaj prezent in scena (formularea clara/ logica a opiniei. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. stilul si vocabularul adecvate continutului .3 p. pe scurt. respectand conventiile descrierii ca mod de expunere. cu ciocul lung si subtire A.. lizibilitatea . ♦ prezentarea. ♦ exprimarea unei opinii despre felul in care. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. varianta_072 Subiecte examen Teste Nationale 2007 ..2 p.25 randuri.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .] Se-natta flori prin bruma diminetii etern intarziate curcubeie si toamna-nchide boltile tristetii. plopii.pasare migratoare zvelta. in lucrare. a intamplarii/ a situatiilor existente in fragmentul dat. Chemati de cantec dulce de prigorii". o scrisoare de 20 . pe o pagina distincta a foii de examen. vei avea in vedere: ♦ precizarea a trei caracteristici ale genului dramatic identificate in fragmentul reprodus la Partea I. din strofa a doua a poeziei. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. pieptul si varful aripilor albe. asezarea corecta a textului in pagina. capul si gatul sur *helesteu . pe baza dialogului (dramatic).2007. careia sa ii comunici ceea ce te-a impresionat la acest concurs. cu fruntjle-oglindite-n helesteie* raman.06..3 p. compunerea trebuie sa alba minimum 20 de randuri scrise... cu vechea si manastireasca-i cheie. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Mariana. Scrie.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 72 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii..bazin cu apa sau iaz special amenajat pentru cresterea pestilor * prigorie (prigoare) . in redactarea compunerii. registrul de comunicare. in scrisoare.Redacteaza. [. ♦ exemplificarea acestor caracteristici. de ortografie si de punctuatie.2 p. doua cuvinte care contin vocale in hiat.. ortografia . 8 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. la asfintit s-au stins de mult paunii. prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Se acorda 10 puncte din oficiu. pe baza operei citate.. insingurati pe culme. Transcrie. Steaua fara nume) apartine unei opere dramatice/ genului dramatic. inceput de toamna) * dropie . (Gheorghe Tomozei. trebuie: ♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. paraul noptii curge prin podgorii si strugurii sunt lacrimile lunii. Nota! Respectarea.pasare mare de stepa cu penajul spatelui galben-ruginiu..). Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport la Partea I (Mihail Sebastian.

. pe baza textului indicat.2 p. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (Gheorghe Tomozei. 4 puncte 3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "floare". L-am zarit pe colegul meu. stilul si vocabularul adecvate continutului . in redactarea compunerii. asa cum apare el in textul dat.. avand ca regent substantivul "cantec". o structura care sa contina o personificare. Nota! Respectarea. care sa aiba urmatorul inceput: Era o dimineata racoroasa de iarna. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. din text. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.Paraul noptii curge prin podgorii." 2 puncte 13. in compunerea ta. ortografia . vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. Mergeam grabit spre scoala. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva. 4 puncte 4.. Transcrie. 2 puncte 12." 4 puncte 8.2 p. 2 puncte 11.3 p. Andrei. identificata in poezia inceput de toamna] • exemplificarea acestei caracteristici./ chele. varianta_073 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Numeste o figura de stil folosita in versul "cu vechea si manastireasca-i cheie. in lucrare. Transcrie prima propozitie principala din text. din textul dat. a cuvintelor subliniate: " Cand toamna cu manastireasca . 4 puncte 9.2. 4 puncte 5. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 20 . 4 puncte B. 4 puncte 7.. punctuatia .). de ortografie si de punctuatie. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "<fc/fce"sa aiba functia sintactica de nume predicativ. lizibilitatea-2 p. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului." 4 puncte 6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.3 p. Precizeaza tipul de rima folosit de poet. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia {formularea clara/ logica a opiniei. 2 puncte 14. registrul de comunicare.. care. asezarea corecta a textului in pagina. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului de toamna. din text. cu titlul "O fapta buna". trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. din prima strofa. Explica semnificatia versului "strugurii sunt lacrimile lunii". intelegerea textului 10.. Stabileste valoarea morfologica. Transcrie.. Precizeaza un sinonim si un antonim pentru sensul din text al cuvantului "etern". Rodica. un adjectiv provenit din verb la participiu si un verb de conjugarea a treia. Transcrie. un vers care sa contina o imagine auditiva. Paul. prezenta unui argument/ a unei motivari care sa justifice opinia exprimata). Olivia. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvat tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. inceput de toamna) apartine unei opere lirice/genului liric.25 de randuri. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Ion.Limba si literatura romana .

6 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. risipindu-se". 2 puncte ♦ sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. din text. din text. pe foaia de examen. marea. precizandu-i felul. din text. Precizeaza masura primului vers din fragmentul citat. in compunerea ta. prima propozitie. 4 puncte 6. sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 73 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Statuia celui ranit de solitudine*. Alcatuieste un enunt in care substantivul "poet"sa aiba functia sintactica de complement indirect. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. Limba romana 1.Luceafar".2 pagini. vei avea in vedere: . O statuie pentru Luceafar) "solitudine . 4 puncte 5. 4 puncte 4. singura." 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 . intelegerea textului 10. 4 puncte 3. in care sa prezinti personajul principal dintr-o balada populara studiata de tine la scoala. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte 9.15 randuri. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jdin) inima lui devastata cresc codrii. 2 puncte 13. Precizeaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "invingator"si "singur". cand totul armonios se amplifica. El ne apropie de inaltimi adaugandu-se el insusi. trebuie: ♦ sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere ( formularea clara/ logica a opiniei. 2 puncte 11. Transcrie. si noi ii intindem ca pe o matase frematatoare. un substantiv cu articol hotarat si unul cu articol nehotarat. din text. si din inima Iui devastata cresc codrii. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 .. Scrie. astrefor asupra carora isi naruie cantecul. din text. un cuvant care contine vocale in hiat si un cuvant care contine diftong. Realizeaza expansiunea partii de propozitie subliniate: " ca pe o matase frematatoare" indicand felul propozitiei obtinute. Transcrie. acum.singuratate. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). 2 puncte Motiveaza scrierea cu majuscula a substantivului j. Ne-a imbogatit. 4 puncte B. doua substantive cu sens figurat. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Învingator. Precizeaza felul pronumelor din versul "Ne-a imbogatit. Transcrie. Poetul vine spre noi. 4 puncte 8. nu trebuie sa fie nici ea. in care sa-ti exprimi opinia despre mesajul textului literar de la Partea I (Gheorghe Tomozei. de ortografie si de punctuatie. Se acorda 10 puncte din oficiu. Transcrie. 4 puncte 2. o structura care contine un epitet. risipindu-se. izolare A. O statuie pentru Luceafai)." 4 puncte 7.. in redactarea compunerii.TESTAREA NATIONALA . Explica semnificatia versului "Ne-a imbogatit. luceafar. Transcrie. 2 puncte 12. risipindu-se. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. (Gheorghe Tomozei.

padure mica. 4 puncte 9. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 8. din ultima strofa a textului. din text. registrul de comunicare. Alcatuieste un enunt in care substantivul "padure"sa aiba functia sintactica de complement indirect. Si singura ca mine..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 74 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 6. Precizeaza masura si rima versurilor. (GeorgeTopirceanu. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.).2 p. varianta_074 Subiecte examen Teste Nationale 2007 ... Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "frunza". • ilustrarea trasaturilor. Nota! Respectarea..30 de randuri scrise. Realizeaza expansiunea/ transformarea complementului "(ca) mine".. Alcatuieste o propozitie cu un omonim al cuvantului "mine". Cantec) *huceag . precizandu-i felul. insotita de exemple. ortografia . stilul si vocabularul adecvate continutului . punctuatia . 2 puncte . 4 puncte 4. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. ♦ numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal.3 p. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Frumoasa esti. tanara si deasa A.4 p. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alt personaj al baladei. 4 puncte 7.3 p.3 p. pe foaia de examen. doua cuvinte care contin diftongi. Iar eu strabat huceagul" des Cu gandurile mele. lizibilitatea .Jar eu strabat huceagul des". propozitia subordonata.. a patru mijloace/ procedee de portretizare a personajului principal din balada aleasa. Transcrie... padurea mea. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .♦ prezentarea. Cand stralucesc subt roua grea Carari de soare plinet Frumoasa esti. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . din text. padurea mea. padurea mea. Transcrie. asezarea corecta a textului in pagina. / Cand umbra-i inca rgra". in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens..1 p. 4 puncte B. 4 puncte 5. coerenta textului . Transcrie. Limba romana 1. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Frumoasa esti. 4 puncte 3.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . precizandu-i felul. intelegerea textului 10. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. Se acorda 10 puncte din oficiu. Cand umbra-i inca rara Si printre crengi adie-abia Un vant de primavara. o conjunctie coordonatoare si o prepozitie. Cand de subt frunze moarte ies in umbra viorele. Scrie. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. in lucrare.. 4 puncte 2.

care nu a lipsit de la scoala decat o singura data. Se acorda 10 puncte din oficiu. de ortografie si de punctuatie. trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei naratiuni.. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. stresinile* canta. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Petrisor. cu titlul "Prieteni buni". Un desface umbra si de crengi anina* Scanteieri albastre. Ploaia peste case cade tot mai rar Si-n gramezi de neguri apele se strang. punctuatia . 2 puncte 14. un vers care sa contina o imagine vizuala.. Magda. Scrie.. Iar acum din taina cerului deschis. boabe de lumina. cu larma potolita scade Cantecul acestui tremur de cascade.. 2 puncte 12. Victor. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul din poezia citata la Partea I (George Topirceanu. Cantec) apartine unei opere lirice/ genului liric. asezarea corecta a textului in pagina. Tot mai des in preajma umbre vii rasar. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Explica semnificatia versului "Cand umbra-i inca rara. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. in lucrare. • exemplificarea acestei caracteristici.2 p. Transcrie. lizibilitatea-2p. Numeste anotimpul a carui imagine apare in textul dat.. vei avea in vedere: • precizarea unei caracteristici a genului liric. pe foaia de examen..25 de randuri. in redactarea compunerii.. Andreea. .. varianta_075 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/ logica a opiniei. stresinile plang.3 p. prezenta unui argument/ a unei motivari care sa justifice opinia exprimata). Pana cand o raza de argint in zare.3 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 75 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii." 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie o compunere (text narativ) de 20 . 2 puncte 13.Sunt asa de ingrijorat! Alexandru lipseste de doua ore! El. din ultima strofa. care sa aiba urmatorul inceput: . 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate tipului de text si cerintelor/ reperelor formulate. identificata in poezia Cantec. Lamurind pe bolta straturi de ninsoare. registrul de comunicare.). padurea mea/Si singura ca mine".. pe baza textului indicat. in compunerea ta. stilul si vocabularul adecvate continutului. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Dar treptat. Mentioneaza o figura de stil identificata in versurile: "Frumoasa esti. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. Ploaia bate-n geamuri.. asa cum apare el in textul dat. Lumea-ntreaga doarme.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .2 p. Nota! Respectarea. • evidentierea rolului mijloacelor artistice in sugerarea tabloului padurii.11. ortografia .

in care sa-ti exprimi opinia despre felul in care este descrisa apropierea treptata a noptii. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 . in poezia citata la Partea I (George Topirceanu. 4 puncte 2. 2 puncte 11. 4 puncte B. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. Precizeaza conjugarile primelor patru verbe din textul dat.3 enunturi. intelegerea textului 10. 4 puncte 5. 2 puncte 14. avand ca regent verbul a canta.." 2 puncte 12. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. a subiectului operei selectate. din text.30 de randuri scrise.. care apara peretii de ploaie *a anina . pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate. stresinile tac. Noapte de toamna).4 p. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). ca specie literara. (George Topirceanu. i? Dar treptat r cu larma potolita scade" 4 puncte 7. • prezentarea unui personaj. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Peste firea muta cad lumini de vis". "cascade". "albastre". stresinile plang. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "argint. Limba romana 1. din text.2 p.3 p. semnificatia versurilor: "Iar acum din taina cerului deschis. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia.. • prezentarea. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ploaia" sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de cauza..a agata. / Peste firea muta cad lumini de vis". "neguri". Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p. Dar cand iese luna.. din text. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere ( formularea clara/ logica a opiniei. Transcrie. ortografia . asezarea corecta a textului in pagina. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un roman.prelungire a acoperisului unei constructii in afara zidurilor. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . 4 puncte 4. Explica. varianta_076 . Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine genului liric.3 p. 4 puncte 10. vei avea in vedere. Noapte de toamna) "streasina (p\ura\stresini) . 4 puncte 8. Stabileste rima versurilor citate. sustinuta printr-un argument/printr-o motivare corespunzatoare. Nota! Respectarea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. punctuatia . o structura care sa contina o imagine vizuala.15 randuri. doua propozitii principale aflate in raport de coordonare. stilul si vocabularul adecvate continutului . a atarna A. pe scurt. • exemplificarea acestor caracteristici. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul: "Lumea-ntreaga doarme. in compunerea ta.). in lucrare. 2 puncte 13. in 2 . Transcrie. a cuvintelor subliniate: 6. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte 3.. 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. registrul de comunicare. 4 puncte 9. Precizeaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "larma"si "bate". prin referire la momentele subiectului si/ sau la secvente/ situatii semnificative din text. lizibiiitatea . Stabileste valoarea morfologica. de ortografie si de punctuatie. Desparte In silabe cuvintele: "ploaia". • precizarea a patru caracteristici ale romanului. in redactarea compunerii. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 -2 pagini.Peste firea muta cad lumini de vis Si-n troiene albe norii se desfac. coerenta textului ■ 3 p..

. la o nuca-n mana [.Unde te duci. Ce-a mai fi si asta? Femeia omului.. femeie. bade. fa banii?!".Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .De unde vii. Da erau niste tigani cu satra acolo s-avea magar si omul s-o dus s-o cumparat s-a schimbat magarul. .. din fragmentul urmator. . Acu omul i-a dat si mai strasnic ospat si s-a sfatuit ca dac-or vede ce-a mai da si carja. deschide-ter. [. Acu s-a dus ia rasnita * cu dansele.Na-ti. Se acorda 10 puncte din oficiu. Transcrie.instalatie primitiva de macinat cereale compusa din doua pietre suprapuse dintre care cea de deasupra se invartesie cu ajutorul unui maner *sumuiag (somoiog) -manunchi de paie 'borta-gaura.] Ajunge iar pe Dumnezeu. nu l-o cunoscut. a-nnoptat s-a ajuns la un om si s-a rugat sa-l primeasca sa doarma acolo peste noapte..] Se-ntoarce el iar pe la omul acela. Borta vantului. pana s-a trezit. faina.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 76 • Toate subiectele sunt obligatorii. o carja.Omule. Da' ei strasnic s-o maniat..]. a ajuns pe Dumnezeu si Sf.Subiecte examen Teste Nationale 2007 . numa. noi hai cu carja-n zamnic* si sa-nchidem usa s-a sa zicem: "Carja. hei. groapa. scobitura. scorbura 'ocol -(reg. la ce m-o viclenit? ... ncarjeste-te". Da'oan-acasa sa nu zici "Nuca. da'sa nu zici pan-acasa "Carja. Se vara. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. -Na-ti. Dac-o zis.(aici) zdrobit. Acu era in vremea foametii si el a muncit vo saptamana pe un caus' de graunte. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.Mai. Ii schimba nuca omului. Na-ti o nuca. carja si nuca si s-o pornit spre casa. «Nu ma las eu asa cu una cu doua» si face un sumuiag* de paie si porneste. Pana omul era cu chef.Limba romana 1. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". folosit pentru a lua apa. Era un om sarac-sarac s-avea o multime de copii. de-a ajuns veste pan' la-mparatui (Mihai Eminescu.. ca mi-o luat faina din caus. .Ma duc sa astup borta' vantului. 4 puncte 3. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte .) curte. Petrea (erau pe pamant pe-atunci). o bogatie-ntreaga. bade? -S-astup borta vantului si sa ucid mosneagul.Ma duceam s-astup borta vantului s-am intalnit un nebun pe drum si mi-o dat o nuca si-a zis sa nu zic pan-acasa ... Carja unde-ncepe a bate s-a zdrobi.. nu te mai duce.de unde sa se deschida ?[. ma rog. ograda 'zamnic . graunte *rasnita . pe urma sa-l omoare [. scoate-ne! Acu omul i-o lasat de i-o batut si mai bine. omule? . ia magarul si se duce acasa si-i zice: "Magar.. un cuvant care contine un diftong si un cuvant cu vocale in hiat: "Acuerain vremea foametii si el a muncit vo saptamana pe un caus de graunte" 4 puncte 2.rNucaf deschide-te". deschide-te". Da' Dumnezeu [. Magarul. Nuca ... Asa s-a facut de bogat acu. Alcaiuieste un enunt in care sa folosesti verbul "a bate" cu alt inteles decat cel din text.Bade. deschide-te". ncarjeste-te". Se duce-a doua zi {omul sarac] acasa: "Nuca. sfaramat A. bade? l-intreaba omul acela. Omul [sarac] a doua zi se scoala.] acu' era altfel la fata. Dupa ce Ie-o rasnit. bade. atate vite ce-o iesit. ti-om da si magar si nuca. Scrie. pe foaia de examen. vine pe la omul acela. un magar. vizuina. de unde? Se porneste sa-ntalneasca pe mosneag si s-astupe borta vantului.]. intalneste pe Dumnezeu. vicleana. intorcandu-se el inapoi. a iesit afara cu causul cu Mina si s-a pornit o furtuna mare si i-a luat toata faina din caus. ei erau ucisi* ca merele. . oi..fragment) 'caus -vas de lemn in forma de cupa sau de lingura mare. Da1 omul cela-l ospateaza sH da vin sa beie si omul [. Daf Dumnezeu ho zis asa: . [. ~ Unde te duci. Si pe urma se duce-ntr-un ocol* si zice "Nuca. la carja..beci 'ucis . A luat magarul. Acu zice omul femeii: .] Mergand el toc departat.}a adormit.. cai.

4. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. 4 puncte 6.. Redacteaza. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului. Precizeaza de cate ori se intalneste omul sarac cu Dumnezeu..2 p. o cerere adresata directorului acestui club. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a.06. varianta_077 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . stilul si vocabularul adecvate continutului..2 p. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului. 4 puncte 5. Transcrie. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta. registrul de comunicare. fara dialog inserat si fara citate). pe o pagina distincta a foii de examen. mentionand si motivul solicitarii. esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I .intelegerea textului 10. relatarea obiectiva. in cerere. Borta vantului). pe baza ideilor principale ale textului. 2 puncte 11. din fragmentul subliniat. a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. Alcatuieste un enunt in care substantivul "vant"sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de cauza. Numeste cele doua moduri de expunere folosite in text. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Ma duceam s-astup borta vantuluis-am intalnit un nebun pe drum si mi-o dat o nuca.". Explica semnificatia fragmentului "Nu ma las eu asa cu una cu doua". 4 puncte 9. vine pe la omul acela". lizibilitatea . un substantiv in cazul vocativ si un verb la imperativ. din text. 4 puncte • sa respecti normele de exprimare. Transcrie. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise.VIII "George Enescu" si soliciti inscrierea la Clubul Sportiv Scolar "Alpinistul". 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Andrea Andreea Malureanu. intrucat doresti sa practici sportul de performanta. de ortografie si de punctuatie. • prezentarea concisa. pe Strada Apusului. locuiesti in Sinaia. Transcrie ultima propozitie subordonata din text.2 p. 4 puncte 7. 2 puncte 12. vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). din text. in 10 . Stabileste valoarea morfologica. la numarul 8. fragmentul care arata cat timp a muncit omul sarac pentru graunte. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. a cuvintelor subliniate: "la carja. asezarea corecta a textului in pagina. Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste. 4 puncte 8. in redactarea rezumatului. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa. 2 puncte 13..).2007.15 randuri. precizandu-i felul. 3 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.. din localitate. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. 4 puncte B..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . punctuatia • 3 p. rezumatul textului citat la Partea I (Mihai Eminescu.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana . avand ca regent verbul a ajunge. ortografia • 3 p. 3 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii. 2 puncte 14.

apoi intra din nou in casa. dumnealor de o parte si de alta. nimeni nu-i intr-insa?" 4 puncte 6. Asta e intampinarea ce mi-o faci cand ma intorc acasa ? Bine. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. 4 puncte 5. nimeni nu-i intr-insa? Se poate comedie ca asta? Striga boierul Furtuna. aruncand pretutindeni priviri grozave. Boierul Furtuna .fragment) "cottun . precizandu-i felul: .. ce vreti. Se acorda 10 puncte din oficiu. Toti intrara prin toate ungherele. Toata vremea nu scosese nimeni nicio vorba. rumen la fata. Transcrie.] trecea boierul Furtuna. ca doi licurici. care ia al treilea inconjur tranti cu pumnul in masa de zanganira" ferestrele: ..Pentru Dumnezeu! Casa mea-i pustie? Ma rog. coana Mandita vazuse ca nu-i lucru curat. Scrie..ciorap 'cerdac . boierul Furtuna purta barbison . Transcrie. frumos arcuite. "portita". a zurui A. propozitia subordonata. Alcatuieste un enunt in care substantivul "boierul"$a aiba functia sintactica de complement indirect. Si.Jsestrecura) usor" 4 puncte 3. Mentioneaza prin ce mijloc/ procedeu de imbogatire a vocabularului s-au format cuvintele: "batalios". de catre boierul Furtuna. nici de furtuna adevarata nu se temea coana Mandita ca de Furtuna al ei. din fragmentul urmator. supt fruntea larga ii straluceau. sprancenele albe. apoi in sufragerie. Transcrie.. mai striga [.Ma rog.] si trecu in sufragerie unde coana Mandita si Lenta il asteptau. pas cu pas. iar cand batea o data din picior. ce inseamna asta Mandito! Ma rog dumitale. Ajuns Ia portita. tinandu-si rasuflarea. in toate partile.. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . fara a-si ispravi spusa..Casa mea-i pustie? Ma rog. alta data cand oi veni. de aceea o luase binisor si se ascunsese in birou. dumneata fugi de mine? racni boierul. cu drept cuvant si-ar fi putut spune In gand: «Bre! Dar amarnic mai e pe ziua de azi boierul Furtuna!» Caci. [. Ca prin farmec. cari iesisera la usi si ascultau poruncile ca niste soldati.terasa cu balustrada si cu acoperisul sustinut de stalpi (uneori inchisa cu geamuri) situata in fata intrarii principale a unei case. in casa Iui nu canta gaina. Stabileste valorile morfologice ale verbului "a #"din fragmentul urmator: " . se strecura usor in casa de parca nici n-ar fi fost pe acolo. in odaia Lentei.. ce impletea la coltuni* pe scara de sus a cerdacului*. se strecura si dumneaei in ietac'.(despre obiecte de metal sau de sticla) a produce un zgomot specific la lovire. [. pridvor. boierul nostru isi indreptatea porecla data de cine stie care glumet norocos la spuse.pieptanat ascutit ca un varf de lance . urmarita.. de nu-i prindea nici glontul [. 4 puncte 2. Trecatorul care l-ar fi intalnit astfel. isi facura catesitrei cruce si se asezara jos: boierul Furtuna in capul mesei. a zdrangani. din prima propozitie a textului..mustati lungi si invartite la capete. sura. (. Pe ulita rau pietruita.} la vecini.camera mica de dormit.. Caci. intr-adevar azif mai mult ca oricand. Scurt. aruncand pretutindeni priviri grozave" 4 puncte 8. care o zarise. spalatorie . frumos arcuite. se intoarse.deasupra.. singurele pareau doua semne de pace pe chipul sau batalios': 4 puncte 4. Precizeaza cate un antonim al cuvintelor subliniate: . luminile verzi ale ochilor: deasupra. o izbi cu putere de se prinse singura in clanta. luptase din rasputeri pentru Unire si ramasese pana azi boier adevarat. scobori scara si se indrepta spre grajd. adjectivul pronominal nehotarat si pronumele negativ. Apoi incepu inspectia: grajd. veranda "ietac (iatac) .Pe ulita rau pietruita.. bucatarie. ce.. spatos. Limba romana 1. iar cand boierul era gata sa treaca pragul. ca acum cincizeci de ani in urma: isi tinea obiceiurile si credinta in care crescuse: isi pastrase banii si mosia. Coana Mandita incremeni in mijlocul ietacului cu ochii in pamant. apoi iar in birou. iar coana Mandita. Vari pe toti in sperieti. doua cuvinte care contin diftongi. (Emil Garleanu.. boierul o deschise sir dupa ce intra. 4 puncte 7. dormitor "a zangani (a zangani) . fiicei dumnealor. sprancenele albe. singurele pareau doua semne de pace pe chipul sau batalios. .] fugeau toti.toate trecura pe sub scanteierea de licurici a ochilor lui. [. a face "zang-zang".. Boierul Furtuna apucase vremurile tulburi ale Revolutiei..) trecea boierul Furtuna. a zornai. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. si tot asa inainte. imbraca un halat visiniu [.. ograda se pustii. "cincizeci". ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. . pe foaia de examen.Lenta spuse rugaciunea. din ultimul alineat al textului. J.Subiect examen varianta 77 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. la cadere sau la rostogolire.] Numai dupa izbitura portitei.

un fragment care ilustreaza comportamentul celorlalti. prin raportare la trei secvente/situatii din text sau prin citate comentate. vei avea in vedere urmatoarele repere: ♦ stabilirea tipului de personaj (principal. Numeste doua personaje individuale care apar in textul citat.". 2 puncte 11. Se acorda 10 puncte din oficiu.. punctuatia ■ 3 p. asezarea corecta a textului in pagina.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele Indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. careia sa ii descrii evenimentul la care ai participat. pe baza textului dat. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile boierului Furtuna. isi tinea obiceiurile si credinta in care crescuse".. 2 puncte 12. intelegerea textului 10.3 p. . adresata fostei tale colege.2 p. in momentul intoarcerii boierului acasa. Alcatuieste o fraza In care sa existe si o subordonata circumstantiala de cauza. registrul de comunicare. ca doi licurici. avand ca regent verbul ainceoe. din text.) si a doua mijloace/ procedee de caracterizare a boierului Furtuna. secundar etc. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Alexandru/ Alexandra Stefanescu. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. stilul si vocabularul adecvate continutului . ortografia . Redacteaza. ♦ prezentarea relatiilor dintre personajul indicat in cerinta si un alt personaj din text.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 78 • Toate subiectele sunt obligatorii. Nota! Respectarea.".15 randuri. trebuie: ♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Boierul Furtuna -fragment). 4 puncte B.2007.06. compunerea trebuie sa alba minimum 25 de randuri scrise. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Explica semnificatia enuntului "Caci. pe o pagina distincta a foii de examen.. in localitatea Neptun.).2 p.. unde ai participat la un concert al formatiei tale favorite. luminile verzi ale ochilor". personajul din textul de la Partea I (Emil Garleanu.2 p. in redactarea compunerii. 2 puncte 14.. respectand conventiile descrierii ca mod de expunere. in scrisoare. ♦ ilustrarea trasaturilor.. Ioana. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. varianta_078 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 4 puncte 9. ce vreti. 6 puncte ♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. nici de furtuna adevarata nu se temea coana Mandita ca de Furtuna al ei. Numeste o figura de stil existenta in fragmentul "supt fruntea larga ii straluceau. "Adolescentii". de ortografie si de punctuatie. Scrie. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la mare. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.. ♦ evidentierea. o scrisoare de 10 . ' ' 8 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. in lucrare. a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului. lizibilitatea .. pe foaia de examen. 2 puncte 13. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Transcrie.

A fost odata ca niciodata, daca n-ar ii, nici ca s-ar povesti; cand sa potcovea purecele cu noua sute nouazeci si noua oca de fier, si tot da cu spatele de cer; lingurita scurta pe gura cui n-asculta. A fost odata trei frati olteni, dintre care unul era nazdravan. intr-o zi isi ascutira coasele si plecara la campie. Dupa ce mersera si iar mersera, dedera peste o livede cu fan mare. Ei se oprira in loc si o privira; dar fratele cel mai mare zise: - Stiti voi una, ma? -Stim, daca ne vei spune, raspunsera ceilalti doi frati -Ai, ma, sa ne-ncercam coasele pan ast fan verde! - Bine zici tu, ma, raspunse cel de-al doilea frate, si indata incepura amandoi sa coseasca la fan; dar napucara sa sfarseasca vorba bine si zarira pe zmeul Stan Ghinda barbaiop, calare p-o jumatate de iepure schiop. Atunci lor, de frica, le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise: -Nu va temeti mare, fasati-ma pe mine, ca-i vin eu de hac. Zmeul din ce in ce s-apropia, iar cand fu aproape de dansii invarti buzduganul de trei ori si zise: - Cine sunteti vot) bre, da mi-ati turburat izvoarele simi-ati incurcat livezile? -Suntem niste oameni saracisi nemernici Maria ta, sa nu-ti faci pacat cu noi - Ai, sculati-va, ca va iert, zise zmeul cu siretlic, dar fiindca ati inceput livedea, cositi-o toata si diseara sa veniti acasa sa va platesc. Cate trei fratii se pusera pe cosit si cosira zi de vara pana seara; dar cand innopta, veni zmeul sH lua cu dansul acasa, ca sa le plateasca. Ajungand acasa, zmeul fluiera de trei ori si numaidecat sari buzduganul din cui si puse o masa imparateasca, cu douasprezece feluri de bucate, pe care le otravise zmeul inadins, ca sa omoare pe olteni dar o paine, o strachina * cu apa, o paine si o plosca * cu vin nu putu sa le otraveasca. Zmeul atunci chema pe olteni la masa; dar Roman Nazdravan ii zice: - Sa traiesti, Maria ta! Noi suntem oameni saraci invatati sa mancam cum om putea si sa bem ce-om putea. Da-ne painea aia de acolo, strachina cu apa, lingura si plosca si ne va fi de ajuns. Zmeul pricepu viclenia lui Roman Nazdravan si tacu; dar dupa ce se ridica masa, chema pe vataful* de curte sh porunci sa-iduca intr-un beci, cu gand ca sa vie peste noapte, sa le taie capetele. Roman Nazdravan simti siretenia zmeului, dar se facu ca nu pricepe nimic si, ca sa-l insele si mai bine pe zmeu, lua plosca si se duse in beci impreuna cu fratii lui [.. JL (Nicolae Filimon, Roman Nazdravan - fragment) "strachina -vas (de lut, de metal etc.) adancit; "plosca -vas de lemn, de lut ars, de metal sau de piele, cu capacitate mica, rotund si turtit, cu gatul scurt si stramt, in care se tine bautura si care se poarta atarnat de o curea; "vataf-[\n Evul Mediu, in Tara Romaneasca si Moldova) supraveghetor al slugilor de la curtea unui boier sau de la o manastire. A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: "niciodata", "daca", "dintre", "nazdravan". 4 puncte 2. Transcrie, din primul alineat al textului, un cuvant compus si un cuvant derivat. 4 puncte 3. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: "Roman Nazdravan simti siretenia zmeului dar se facu ca nu pricepe nimic" 4 puncte 4. Transcrie pronumele personale din urmatorul fragment: "Nu va temeti, mare, lasati-rna pe mine, ca-i vin eu de hac." 4 puncte 5. Mentioneaza valorile morfologice ale cuvintelor subliniate in enuntul: "- Bine zici tu, ma. raspunse cel de-al doilea frate, si indata incepura amandoi sa coseasca la fan; dar n-apucara sa sfarseasca vorba bine si zarira pe zmeul Stan Ghinda...". 4 puncte 6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: .Atunci lor, de frica. le cazura coasele din mana, dar Roman Nazdravan le zise". 4 puncte 7. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti substantivul "zmeu* cu functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte 8. Transcrie, din fragmentul urmator, propozitiile principale aflate in raport de coordonare adversativa: "Roman Nazdravan simti siretenia zmeului darsefacuca nu pricepe nimic st) ca sa-l insele si mai bine pe zmeu, lua plosca si se duse in beci, impreuna cu fratii lui /., j." 4 puncte 9. Transforma atributul subliniat in enuntul ".. ./ratele cel mai mare zise",

intr-o propozitie subordonata corespunzatoare ca sens. 4 puncte B.intelegerea textului 10. Numeste cele doua moduri de expunere folosite in text. 2 puncte 11. Transcrie fragmentul care arata ce doreste zmeul sa le faca celor trei frati, dupa ce acestia vor fi inchisi in beci. 2 puncte 12. Precizeaza care dintre frati ii indeamna pe ceilalti sa se apuce de cosit in livada cu fan mare. 2 puncte 13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unui basm. 2 puncte 14. Explica semnificatia titlului, prin raportare la continutul textului. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Alin/ Alina lonescu, locuiesti in Boraolt, pe Strada Mestecanisului, la numarul 14, esti elev/ eleva la Scoala cu Clasele I - VIII Nr. 23 si soliciti inscrierea la Clubul Scolar "Viitorul", din localitate, intrucat te consideri potrivit pentru a deveni un atlet/ o atleta de performanta. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere adresata directorului acestui club, mentionand si motivul solicitarii. in cerere, trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere; 3 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii; 4 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 3 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele Indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007. Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste, in 10 - 15 randuri, rezumatul textului citat la Partea I (Nicolae Filimon, Roman Nazdravan fragment). in redactarea rezumatului, vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine); • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului; • prezentarea concisa, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii intamplarilor la care participa personajele; • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea Ia persoana a lll-a, utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, relatarea obiectiva, fara dialog inserat si fara citate). Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare [coerenta textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia • 3 p.; punctuatia ■ 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise.

varianta_079
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 79 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Boierul Axentie era cam tuciuriu la fata, zbarcit si cu parul carunt, dar inima fi era inca tanara. [...] intr-o zi se raspandi vestea In Focsani ca a venit de Ia Bucuresti fata serdarului* Stoica, si ca sade Ia o matusa a ei, cocoana Stavrica, femeie bogata si data dracului: de spaima ei fugeau ciorile.

Cand auzi boier Axentie de fata serdarului, i se opri inima in loc, de parca l-ar ft sosit mireasa multasteptata. N-o vazuse niciodata pe duduia* Randunel, fata cu nume de baiat si renume de Cosanzeana. Dar numai la gandul ca zidurile Focsanilor adapostesc o femeie tanara si frumoasa cum nu e alta, boier Axentie se simti inviorat si sprinten. [.. J Randunel avea niste ochi negri, sireti, pe cari ii invartea toata ziua in cap, cu neastampar; avea gropite in obraz si-o gura mica rosie - cuibul celor mai strengaresti surasuri. Abia implinise saptesprezece ani si tinea fruntea sus, ca o domnita care n-asteapta decat petitorii in loc sa-si plece privirile in pamant, ca orice fata de seama ei, in loc sa roseasca sfios, de cate ori se uita cineva mai lung la ea, suradea si facea gropite in obraz. - Apai nu, tata. ii zise intr-o buna zi serdarul. La mine nu se trece cu de-astea.., Mai ai patru ani pana la maritis ca mie nu-mi arde de socrie acum. Fa bine $i mi te du la Focsani, la matu$a-ta Stavrica... Aici nu e de tine... Hai, taica, hai! Si iat-o pe biata Randunel in pustietatea Focsanilor, langa matusa ei batrana, trista si rece ca moartea. Cine o sa se mai uite la ea de-acum? Cine o sa-l mai azvarle in gradina ravase cu stihuri si cofeturi' dulci ca stihurile din ravase?! S-a ispravit cu ele, puiule!...Stai si tu acum la impletit ciorapi, cum face matusa-ta, ca nu mai e chip de primavaratece nebunii!...Zadarnic mai astepti pe ulita cantari de dragoste si de dor, pe care le stiai ca sunt pentru tine! N-or mai veni sa moara sub fereastra ta aleanurile" lungi ale lautarilor. Strunele cobzei* plesnira, iar naiul a plecat aiurea sa-si picure margaritarele! Bun ramas, puiule, zi-le bun ramas tuturor visarilor tale, ca vremea maritisului ti-o veni, e-hei, tocmai colo, peste patru ani. Boier Axentie veghea. Vazuse si el minunea de fata a serdarului, podoaba Focsanilor, si-l prinse focul. Inima ii naparlea * sufletul i se schimba ca pielea sarpelui. Axentie era indragostit cat sapte flacai la un loc. [.. J (Victor Eftimiu, O cantare a Iu' Barbu Lautaru - fragment) *serdar - 1) (in Evul Mediu) comandant de oaste si, mai ales, de calarime. 2) (in sec. XVIII-XIX) boier de rang mijlociu; "duduie - domnisoara; "cofeturi-diverse sortimente de bomboane, de zaharicale etc; "alean - 1) Suferinta, durere sufleteasca; amar; durere. 2) Sentiment de melancolie produs de dorinta de a revedea pe cineva sau ceva drag; nostalgie; 'cobza - instrument muzical cu coarde, asemanator cu chitara 'a naparli- (despre animale) a-si schimba parul, penele sau pielea; (despre par, pene, piele) a cadea de pe corp in cursul naparlirii; (aici) fig. a se transforma in mod radical; A. Limba romana 1. Precizeaza cate sunete si cate litere exista in fiecare dintre cuvintele "Axentie" s\ "tuciuriu". 4 puncte 2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "om". 4 puncte 3. Precizeaza cate un antonim al cuvintelor subliniate: "Siiat-o pe biata Randunel in pustietatea Focsanilor, langa matusa ei batrana, trista si rece ca moartea.* 4 puncte 4. Transcrie, din fragmentul subliniat, un adverb de timp si un adverb de loc. 4 puncte 5. Stabileste modurile verbelor din fragmentul: "Stai si tu acum la impletit ciorapi, cum face rnatusa-ta, ca nu mai e chip de primavaratece nebunii!" 4 puncte 6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "boierul" sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica si cazul cuvintelor subliniate: "N-or mai veni sa moara sub fereastra ta aleanurile lungi ale lautarilor.". 4 puncte 8. Transcrie, din fragmentul urmator, propozitia subordonata, precizandu-i felul: "...Randunel avea niste ochi negri, sireti, pe cari ii invartea toata ziua in cap, cu neastampar.."'. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata circumstantiala concesiva, avand ca regent verbul "a veni" 4 puncte B. intelegerea textului 10. Transcrie, din al doilea alineat al textului, cuvintele prin care se fixeaza timpul si spatiul actiunii. 2 puncte

in lucrare. asezarea corecta a textului in pagina.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 80 • Toate subiectele sunt obligatorii.. varianta_080 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .77// S-a dus! Bine ca scaparam.. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.25 de randuri.). vei avea in vedere: ♦ precizarea.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Cand au dat de el satenii.11. compunerea trebuie sa aiba cei putin o pagina sau echivalentul a 25 . • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. din text. . Precizeaza cine o trimite pe duduia Randunel Ia Focsani. sufletul i se schimba ca pielea sarpelui" 4 puncte Partea a Il-a (18 puncte) Imagineaza-ti ca ai fost plecat intr-o excursie de doua zile la munte. ortografia . nu puteau dormi tihniti. ♦ numirea a trei trasaturi( fizice si/ sau morale) ale personajului. prin care este caracterizata cucoana Stavrica. rupt de drum. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. ♦ prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al schitei. p-un crivat . pe foaia de examen. in care sa caracterizezi un personaj preferat dintr-o schita studiata de tine la scoala. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului . Te-a impresionat peisajul si. in localitatea Paraul Doamnei. intr-un sat se asezase. Scrie.2 pagini.2 p. 6 puncte ♦ sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. registrul de comunicare. de ortografie si de punctuatie.hoti cu totii.3 p. Se acorda 10 puncte din oficiu. se-ncrucira: . 8 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. lizibilitatea-2p. trebuie: ♦ sa respecti conventiile specifice unei descrieri. Nota! Respectarea. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. Dete gerul si Pacala.3 p. un rau ce curgea in apropierea cabanei in care locuiai. in care sa descrii acel rau. de neodihna. spre faradelegi pomfti C-un asa om printre dansii. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din schita aleasa. punctuatia . in compunere. stiti prin minte ce-i trasni? "Ma voi face mort!" isi zise.ce prin oase te taia Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa. 2 puncte 13. stilul si vocabularul adecvate continutului . Scrie o compunere de 20 . iarna s-o petreaca-n tihna * Ci satenii . ♦ prezentarea trasaturilor. 2 puncte 12. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.. "Asta are sa le placa! Vreau sa vad. Transcrie un fragment. 2 puncte 14. in redactarea compunerii. cand mort zacea-voh ce vor spune? Ce-au sa faca 7" Si iesind din sat. Explica semnificatia enuntului "Inima ii naparlea. invarteau deci la suruburi: doar din sat II vor urni!'"' Cand vazu asa Pacala. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. insotita de exemple. mai ales. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . frate! Slava tatalui de sus! Un sicriu de brad pe urma grabnic hau infiripat*. matusa fetei.2 p.30 de randuri scrise.

4 puncte 2. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 puncte 8. "printre". asezarea corecta a textului in pagina. ortografia . 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Transcrie. stilul si vocabularul adecvate continutului . Construieste un enunt in care cuvantul "a trasni"sa fie folosit cu alt inteles decat cel din text.). avand ca regent verbul a se aseza 4 puncte B. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Sl iesind din sat p-un crivat . din text.. 2 puncte 13. 4 puncte 3.. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un imn. A. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata subiectiva. cativa oameni l-au culcat. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . sustinuta printr-un argument/printr-o motivare corespunzatoare. 4 puncte 7. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. din primele patru versuri. in lucrare. Nota! Respectarea. se-ncrucira:-]]}! S-a dus! 4 puncte 6. "faradelegi". cate un verb apartinand fiecarei conjugari. 2 puncte 11. Stabileste valoarea morfologica. 4 puncte 5.Si-n sicriu. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) intr-o compunere de 10 -15 randuri.2 pagini.. 2 puncte 12. compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. repaus *a urni . un substantiv si un verb. punctuatia . din text. o propozitie subordonata circumstantiala de timp. exprima-ti opinia despre comportamentul lui Pacala. • exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales. Transcrie versul care sugereaza bucuria satenilor. prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata).4 p. a cuvintelor subliniate: . in redactarea compunerii.Limba si literatura romana . Explica semnificatia fragmentului "un crivat -ce prin oase te taia".2 p. Selecteaza. 4 puncte 4. a improviza. lizibilitatea .. Ispravile lui Pacala) 'tihna-liniste.a alcatui din elemente putine. de ortografie si de punctuatie. (Petre Dulfu.ce prin oase i§ taia -/ Pe zapada-n drum se-ntinse si-a ramas lungit asa. "suruburi". ♦ exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a opiniei. convinsi ca au scapat de Pacala. coerenta textului • 3 p. 4 puncte 9. varianta_081 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 2 puncte 14.. registrul de comunicare. prezenta unui argument / a motivarii care sa justifice opinia exprimata). prin comentarea a cel putin patru figuri de stil/ imagini artistice existente in textul ales. intelegerea textului 10.. Mentioneaza modul de expunere folosit in fragmentul citat. Alcatuieste un enunt in care substantivul "ger"sa aiba functia sintactica de atribut substantival. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. derivate cu prefixe.Cand au dat de el satenii. • sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice.a misca din loc. din text. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. Transcrie. Limba romana 1.3 p. Formuleaza ideea principala din expozitiune. a clinti *a infiripa .1 p. odihna. 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. Desparte in silabe cuvintele: "porniti". in compunerea ta. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei .3 p. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale speciei literare imn. cam pe-nserate.

un verb la diateza reflexiva si un articol posesiv. care sfa pe ganduri de mai multe zile. o compunere de 20 . ca un om care s-ar tranti cu fata la pamant si n-ar mai voi nici sa se scoale. tot din obisnuinta: . Un urias! intins. si. 4 puncte 9. Transcrie. El o face. timp de-o luna.ea aduce foc in plisc. 4 puncte 6. aflate in raport de coordonare. Transcrie. Muscalul isi cam rupe dintii in el. intelenit *cojan . peste toate tarinile pe care le arde soarele. intinsele campii telinoase* ale Munteniei dunarene se pun sa traiasca. cat tine primavara si vara. ori te crezi aici pe Baragan?. existenta lor milenara.. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "isi tinteste ochiu . intre duioasa Ialomita si Dunarea ursuza. in lupta vicleana cu omul harnic pe care nu-l iubeste si caruia ii refuza orice bunastare. in care sa descrii animalul tau preferat in compunerea ta. matura cu suflarea lui de gheata.. gonind cainele [. 4 puncte 2. mai intai. nici sa moara. Caci Baraganul e singuratic. ma: ce.o dezmiarda in raspar". Muscalul isi cam rupe dintii in el". precizandu-i felul. pana a pierdut-o din vedere.la vedeti. cum pamantul arde inca. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.la asculta. 4 puncte 5.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 81 • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.TESTAREA NATIONALA . Baraganul ia comanda". de cand lumea. infierbantat ca un cuptor. (Panait Istrati. Alcatuieste o fraza in care sa existe doua propozitii subordonate. necultivat. Baraganul se afla. caci ei nu-i place Muscalul. N-are a face! Barza. din al doilea alineat. tuseste usor. pe care noi ii numim Muscalul sau Crivatul. isi tinteste ocfiiu-i rosu asupra aceluia ce-o dezmiarda in raspar. 2 puncte 11. din textul dat. "(sa) traiasca". Formuleaza prima idee principala a fragmentului dat. si iat-o plecata spre tinuturile calde.. Cand soseste toamna. Transcrie.. fenjeia si copiii tusesc si se infioara la randul lor. 2 puncte 12.. pe foaia de examen. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: . din obisnuinta. daca-i strici cuibul plecare asteptata.. pandita de ialomttean sau braitean. Atunci. Limba romana 1. pune capat stapanirii omului asupra gliei Domnului Dupa ce a urmarit pe barza in zborul ei. infierbantat ca un cuptor. 2 puncte 14. putin cam temuta la tara . intelegerea textului 10.Au plecat berzele? -Plecat. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. doua cuvinte derivate cu prefix.i rosu asupra aceluia ce. Explica semnificatia fragmentului "Atunci.. intra in casa: .taran din satele de la ses (in Muntenia) A. baietii aia sa ificeapa s-adune uscaturi! La aceste cuvinte. prima propozitie subordonata. pe foaia de examen. 2 puncte 13. Aceasta incepe chiar in ziua de sfantul Pantelimon. lasandu-se greu. "vicleana". Baraganul ia comanda.25 de randuri. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "pamant". Scrie. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.(despre pamant): nelucrat. Plecarea acestei pasari respectate. cunoscuta in toate tarile locuite de romani si care se adreseaza aceluia ce-si ingaduie prea multe libertati in public: . "existenta". 4 puncte 8. din primul alineat. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Scrie. urmarile imediate ale plecarii berzelor spre tarile calde. Transcrie. nesfarsitele intinderi. enuntul care prezinta. Ciulinii Baraganului) *telinos . 4 puncte 7. Scrie un enunt in care substantivul "urias"$a aiba functia sintactica de atribut substantival. in ziua aceea vantul dinspre Rusia. dar.Muscalul i§i cam ruge dintii in el". din text. trebuie: . 4 puncte 4. Mentioneaza doua figuri de stil din enuntul "cum pamantul arde inca. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. De acolo vine si vorba. Desparte in silabe cuvintele: "Munteniei". Se acorda 10 puncte din oficiu. 4 puncte 3.}. cojanul ** isi indeasa caciula pe urechi. afara doar de aceea de-a hoinari si de-a urla in toafa voia. in mod expresiv.

cu amandoua mainile ei mici inclestate pe baieraA de dinainte a gentei. Cand intoarseram capul. acum numai cu tulpanul ei undelemniu zarindu-i-se pe deasupra: ai fi zis ca se lupta cu inecul impotriva unor valuri. Si cel mult daca o raza ratacita din apusul inflacarat mai arunca un strop de lumina peste luciul ei cuprins de umbra.. rezumatul textului citat la Partea I (Panait Istrati. punctuatia . • prezentarea esentializata. lizibilitatea . Si cine stie. registrul de comunicare. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta. Neagra luneca pe langa noi cu undele-i grabite si etern murmuratoare. a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. Bosumflatu. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. pe nota domoala si adanca a unei orgi colosale. tragand pe pamant o nesfarsita si capritbasa linie de umbra franta. si se pierdea in departarile albastre un murmur tainic si neintales.2 p. Scrie. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. pe foaia de examen. cadenta lenesa a mersului nostru.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 82 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. aceeasi suflare sapa unde fugatoare si inflorite. asezarea corecta a textului in pagina. Se acorda 10 puncte din oficiu. pe baza ideilor principale ale textului. vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). iar umbrele noastre. fara interventii emotional-subiective si fara citate).. 6 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. Un suierat puternic si ascutit sfasie aerul in urma noastra. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Negrut/ Negruta. varianta_082 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . ca peste o mare cu valuri incremenite.).[. Punctajul pentru redactare se acorda numai daca vei scrie compunerea in limita de spatiu precizata. Peste inaltimile aeriene din dreapta noastra.] Soarele scapata spre apus si umbrele lungi ale muntilor din stanga noastra inaintau incet pe cale inspre muntii dimpotriva.. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste. miscarile ei iuti se domolisera.. daca insasi sufletele noastre nu se molipsisera de o simtire mai cucernica. privirile ei neastamparate lunecau larg pe imprejurimi. stilul si vocabularul adecvate continutului 2 p. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Cel putin Axinia isi stransese basmaua in geanta. se intindea feeric si fara sfarsit o retea imensa si fin tesuta din flacarile rosietice ale apusului. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. 4 puncte Atentie! in compunere poti folosi si urmatoarele nume proprii: Albus. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului .3 p. care se trudeau s-o inghita. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ ideii principale ale textului.. ortografia . Un vant usor legana molatec coamele despletite si plangatoare ale mesteacanilor blonzi cu trunchiuri de argint in iarba inalta si de un verde gingas..3 p. cu pasul ei marunt si . framantate de vai adanci. Pe calea-i lunga si fara sfarsit. de ortografie si de punctuatie.. tivita cu lumina.. in vazduhuri. relatarea obiectiva.. Ciulinii Baraganului). si. insotindu-ne pe dreapta.. inganau.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. in 10 ■ 15 randuri. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. in redactarea rezumatului. cu pasi de uriesi. Mergeam tacuti..• sa respecti conventiile specifice unei descrieri. vazuram pe Axinia scoborand iute si sarind ca o tarca * peste bolovanisul dealului sfaramat rasarind intreaga din indoiturile lui adanci. se ridica de pretutindeni. Ochita. fara dialog inserat.2 p.

compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.. Transcrie. din text. si o interjectie. doua propozitii principale.3 p. pe o pagina distincta a foii de examen. Limba romana 1. 2 puncte 11. • exemplifcarea caracteristicilor pe baza textului ales. Nota! Respectarea. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si descrierii/ tabloului imaginat. . de ortografie si de punctuatie. vei avea in vedere: • precizarea a doua caracteristici ale speciei literare doina. pana-n Sar cu 'mnealor. semnificatia urmatorului fragment: "Pe calea-i lunga si fara sfarsit. 4 puncte 6. Elena... din ultimele replici. "mesteacanilor. se conforma. da-ncotro ? -la.3 p. Transcrie. Scrie forma literara a cuvintelor.). 2 puncte 13. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.. Stabileste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "suflare"s\ "iuti". in care sa descrii un peisaj nocturn. Da'lelea Catrina a hi acasa ? -Apoi acasa.fin. un verb la modul indicativ. in lucrare. in redactarea compunerii. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei . Selecteaza. locuind in Piatra-Neamt. o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri.06. Precizeaza cazul celor doua cuvinte subliniate: "Multamim dumitale. Precizeaza o figura de stil existenta in enuntul ". Transcrie doua formule de adresare folosite de personaje."... in mod inconstient. 4 puncte B. un cuvant format prin conversiune si unul prin derivare din primul alineat. punctuatia . sfoara. jupaneasa Axinie. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte 3.(aici) a schimba *a/?/-ofi (regional) A. coerenta textului .. jupaneasa Axinie".3 p. • sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice in textul ales.fragment) "tarca -cotofana *baiera . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor din enuntul: ".curea. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Contrage propozitia subordonata: "Cand intoarseram capuHn partea de prepozitie corespunzatoare ca sens. Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . stilul si vocabularul adecvate continutului . in scrisoare..2 p.. -Da' 'ncotro. care te-a impresionat foarte mult in timpul excursiei. bade Gheorghe.aceeasi suflare sapa unde. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. "insasi". Amintiri dintr-o calatorie .pe nota domoala si adanca a unei orgi colosale". 2 puncte 12. timpul perferct simplu. 2 puncte 14. ata prinsa de un obiect spre a putea fi transportat "desert -gol "a preface . Neagra luneca pe langa noi cu undefe-i grabite si etern murmuratoare. care tocmai trecea pe langa noi. o auziram noi strigand deodata catre un roman. 4 puncte 8.1 p. 4 puncte 7. ortografia . registrul de comunicare. asezarea corecta a textului in pagina. ca n-am mai luat-o. 4 puncte 9. doua cuvinte/ grupuri de cuvinte care denumesc elemente ale cadrului natural. din al patrulea alineat.. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile sau despre mesajul textului (formularea clara/ logica a opiniei. din text." 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Te numesti Andrei/ Andreea lonescu si te afli de doua zile intr-o excursie in Muntii Neamtului. 4 puncte 2. in cel mult cinci raoduri. Transcrie. -Multamim dumitale. 4 puncte 4. intelegerea textului 10.. adresata prietenei tale... -Cale buna. (Calistrat Hogas..2 pagini. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare.2007. "gentei". bade Gheorgfie ? -la. Alcatuieste un enunt in care substantivul "soarele"$a aiba functia sintactica de complement circumstantial de cauza. prezenta unui argument / a motivarii care sa justifice opinia exprimata). "uriesi". precizand felul acesteia. aflate in raport de coordonare. pana-n iarmaroc sa prefac" isti bouleni. in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este o doina (populara). dupa mersul meditativ al cailor nostri. Explica.4 p. 4 puncte 5. Redacteaza.. atentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat apartine unei opere epice. lizibilitatea . manand boii din carul desert*.

desigur. Scrie. pe care. de felinare si de case. cu nasul vanat si murdar. Putin timp dupa venirea lui in oras. toti omuletii isi lasau jocul si-l inconjurau. Tinea sa fie prieten cu fiecare. pana a nu-i sti numele. i se repezeau deodata in brate. din prima fraza a textului.asa ceva n-avea cum sa se intample. de sa te strambi de ras. Limba romana 1. sa fim prieteni". iata.varianta_083 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . cea mai mare parte a vietii sale omul cel ciudat si-o petrecea acolo. el avea o casa mare de piatra. marea lui avere (caci era foarte avut) si-o cheltuia pentru un singur lucru. dupa ce te privea o clipa batjocoritor. Un om din cale afara de ciudat locuia in orasul acesta. Pana aici. avea niste ochi foarte stralucitori si un suras din cele mai placute din cate mi-a fost dat sa vad. cam gros si schiopata de-a binelea de un picior. nu. Poate ca-n celelalte orase vor fi existand copii care sa nu creada in existenta zanelor si a lui Mos Craciun. Se acorda 10 puncte din oficiu. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. un cuvant care contine un triftong si unul care contine vocale in hiat. cei mai fericiti copii. parea ca tine cu tot dinadinsul sa se deosebeasca prin purtarea lui de ei. Privea cateva clipe. cand el trecea prin gradina publica. Nu-si poate cineva inchipui ce dragi ii erau. 4 puncte 3. nimic ciudat Dar omul nostru. Toto rasarea ca din pamant langa el. in orasul acela traiau. se schimba de pe un picior pe celalalt si dupa ce tusea de cateva ori. dus pe ganduri. Si. pe foaia de examen. facea un "Hm". lumea ii zicea "Toto". Asa. care parea ca vine din burta lui rotunjita si pleca schiopatand mai departe. sa aiba alta valoare morfologica decat in text. 4 puncte . nu-i asa. ingrijind cu o neistovita dragoste fiece firisor de iarba si totusi nimeni nu vazuse pe dinauntru acest mic paradis. sarguinta.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 83 • Toate subiectele sunt obligatorii. copiii n-aveau frica de el. Alcatuieste o propozitie in care cuvantul "celalalt". Doamne fereste! Dimpotriva. ca pentru a-si stapani o mare emotie. dar una oricat de scumpa. in jurul casei era o imensa gradina unde nu cred sa fi lipsit vreun soi de planta. Scrie doua cuvinte derivate cu sufixe diminutivale de la cuvantul de baza "copil". Daca vreun micut zdrentaros. datorita lui Toto. ca sa faca bucurie copiilor. si Toto lasa imediat cartea si incepea cine stie ce poveste caraghioasa. cu nenumarate feresti inguste si boltite pe care insa nu le descliidea niciodata. si totusi nu era rau. Din pricina ca nu vorbea decat cu copiii si din pricina ca fiecaruia. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 4 puncte 4. ciudat.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Transcrie. ardoare A. iar daca ii vorbeai. de-o pilda. statea vrajit langa vitrina magazinului cu jucarii. i se agatau de haine uneori patandu-i-ie si rupandu-i-le din prea mare zer. in oraselul nostru insa. va plati-o ei imediat. (Magda Isanos. la inceput se adresa copilului cam in felul acesta: " Toto. 4 puncte 2. adica vom vedea numaidecat ca aproape nimeni Cand mergea pe strada. oricat ar fi fost de mici si speriosi. Cele ce vreau sa povestesc s-au petrecut de asemenea intr-un mic oras. vitrina. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. omul acesta era nu prea inalt. cu toate ca arata ca toti oamenii. din prima fraza. el avea totdeauna o carte in mana. un oras cu strazi prost pietruite si cu multi pomi. Gaseste un sinonim si un antonim pentru substantivul "paradis". unde fiecare stie totul despre celalalt intr-atat sunt de putini si de plictisiti oamenii acolo. ii spunea Toto.ravna. Toto) "zel. ia vino la mosul. il ruga pe copii sa-i faca placerea de a-si alege o jucarie. Toto cunostea toti copiii si era cunoscut de toti. din care citea mergand si se lovea mereu de oameni.

Nota! Respectarea. pe o pagina distincta a foii de examen. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului principal din textul dat la Partea I (Magda Isanos. Scrie. Transcrie propozitia principala din fraza "Dar omul nostru. a cel putin trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului principal. parea ca tine cu tot dinadinsul sa se deosebeasca prin purtarea lui de ei". 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.Eu. in lucrare. punctuatia . pe foaia de examen.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 84 • Toate subiectele sunt obligatorii. vei avea in vedere: • precizarea. intelegerea textului 10. 4 puncte 8. varianta_084 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .). raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. in care sa prezinti primele tale impresii despre vacanta petrecuta in Margineni. despre motivul pentru care "in orasul acela traiau cei mai fericiti copii". compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise. adresata parintilor. din text.. in localitatea Margineni.. Transcrie.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . asezarea corecta a textului in pagina. in 3 . Trei colegi de clasa .2 p. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Toto). Exprima-ti opinia. 2 puncte 13. stilul si vocabularul adecvate continutului. lizibilitatea .5 randuri. . de ortografie si de punctuatie. in redactarea compunerii. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si alte personaje din text. 4 pu nete 7. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.06. 4 puncte 9. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. in compunere. cu toate ca arata ca toti oamenii. insotita de exemple. intr-o zona de munte. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. Transcrie o locutiune adverbiala si un verb Ia diateza pasiva din a doua fraza a textului. un fragment care sa contina imaginea unui copil sarac.. 4 pu nete Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marcel/ Marcela Popescu.2 p.3 p. Redacteaza. prin referire la intamplari/ situatii semnificative din text. Formuleaza ideea principala corespunzatoare expozitiunii. 2 puncte 12. ortografia . in parte de propozitie corespunzatoare ca sens. din a doua fraza a textului.5. • ilustrarea trasaturilor.2007. Cotari si Mihaita .. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 4 puncte B. Realizeaza contragerea propozitiei subordonate "sa vad". Construieste un enunt in care adjecavul "stralucitor" sa indeplineasca functia sintactica cfe nume predicativ. o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri. 4 puncte 6. Recizeaza funt^ sinket^ " unde fiecare stie totul despre celalalt'. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. registrul de comunicare.3 p. in scrisoare.2 p. precizand-o. ai absolvit clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici. 2 puncte 14. 2 puncte 11. Precizeaza un element al cadrului spatial al naratiunii.ne jucam de-a "caderea Ptevnei". • numirea. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Limba romana 1. 4 puncte 3.Ati innebunit?. Tatal sau este avocat. de ortografie si de punctuatie. * schingiuit .Eu fac pe regele Carol. Toamna insa. Tac si casc gura mare. ca si cum as fi vrut sa prind din vant ecoul zbieretelor noastre. 4 puncte B. periferie.o catime necunoscuta botezata cu litera "S" la puterea a treia. cand a murit conu Stefan?. din textul dat. A. torturat. Plevna a capitulat si Osman-pasa a fost facut prizonier. * huiduit . din ultimele fraze ale textului.. * mahala . sprijinit.. din prima propozitie. dimineata.Ce?. sfios si sarac. "cand se numara bobocii". deasupra capetelor noastre o fereastra se deschide cu zgomot si o voce ascutita de femeie scapa printre geamuri ca un ghiveci de flori ce $-ar fi spart. 4 puncte 7.. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. Cotan devine iar colegul meu in clasa urmatoare. Eu sunt asa cum nu mai vreau sa-mi aduc aminte ca am fost. cand plecase la Slatina. Vocea este a Margaretei. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "bat". si asa mai departe. Cotan face pe tarul Rusiei si Mihaita pe Osman-pasa.Corigent la limba romana . 2 puncte 13.batjocorit. Dupa sfarsitul jocului. El face totdeauna pe Osman-pasa.rezemat. 4 puncte 8. * proptit . gras si galagios. dar. Mihaita este slab.. De cand ne-am pomenit in banca unul langa altul. mare proprietar si seful unui partid politic din localitate. Ce inseamna galagia asta. doua cuvinte care contin diftongi. Stabileste valoarea morfologica a verbului aji din enunturile: "parca ar fi un dop de sticla" "Cotan nue niciodata pe lista promovatilor". cand baiatul prefectului.(. Alcatuieste o propozitie in care numeralul cardinal "trei "sa aiba alta functie sintactica decat aceea din prima propozitie a textului citat. Bucul sunt eu. Mihaita este "simbolul sacrificiului etern". intelegerea textului 10.. deasupra capetelor noastre o fereastra se deschide cu zgomot". Numeste cele trei personaje care participa la joc.. Transcrie un pronume nehotarat si un adjectiv pronominal posesiv din al patrulea alineat.chinuit.cartier marginas. Formuleaza prima idee principala a textului citat.. Bravele armate romano-ruse scot chiote de bucurie. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Cotan a tacut si ei Mihaita tacuse mai demult (Ion Minulescu . trebuie: • sa respecti conventiile specifice unei descrieri. Cotan este.20 de randuri. Scoroboaia este o mahala* a Pitestilor. 4 puncte 2. Transcrie. . iese batut.. Bucule? Nu ti-e rusine?. Mihaita este baiatul unui cizmar de pe Scoroboaia. 4 puncte 6.fragment. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 15 . Transcrie. cand al primarului cand al deputatului. Parca ar fi un dop de sticla de sampanie proptit* pe doua bete de chibrituri cu gamaliile negre. cu titlul "Amurg de mai') in care sa descrii un apus de soare in munti. o propozitie principala simpla. 2 puncte 14.. Explica de ce. pornind de la urmatoarea introducere: Soarele cobora incet dupa munti si numai cateva raze imprastiate scaldau cu aur marginile rupte ale norilor.. 4 puncte 5. Precizeaza functia sintactica a substantivelor din propozitia "in clipa aceea.. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa. 2 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si reperelor/ cerintelor formulate. cand al senatorului. "premiul I cu cununa". avand ca regent verbul a deveni.] Mihaita este simbolul sacrificiului etern. iar dupa sfarsitul fiecarui an scolar. in grija careia ma daduse mama. Cotan este scurt. si fesul nefericitului generalisim turc este purtat in triumf ca singurul trofeu al stralucitei victorii crestine. Cotan nu e niciodata pe lista promovatilor. Transcrie. Margareta este croitoreasa noastra "cu ziua". in clipa aceea. Mihaita este o expresie algebrica . 2 puncte 11.. un enunt care contine o enumerare de trasaturi ale unui personaj. scuipat si huiduit*.. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti omonimul cuvantului "lac"("pantofi de lac") din text. 2 puncte . Doar este fecior de bani gata. maltratat. Tocmai azi v-ati gasit sa faceti maimutarii. 4 puncte 9. schingiuit". in viziunea naratorului. in compunerea ta. 4 puncte 4.. 2 puncte 12. Cotan are pantofi de lac.

baga cheia in broasca usii. o parte sa citeasca si o parte sa se plimbe prin gradina. care era pastratoarea chei/or._______________________________________________________________ Toate fiind gata de pornire. in care sa caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiata de tine la scoala. si-si lua ziua buna de la ele.Iaca. Itotarara ca o parte din zi sa lucreze. Am intrat prin toate camarile palatului tatalui nostru. coerenta textului .30 de randuri scrise.3 p. Cand tata a zis sa nu intram acolo. ca sa le treaca de urat. numai in camara din coltul din dreapta. ca nu va fi bine de voi . varianta_085 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .. de mahnire si de urat. zise cea mai mica. fetele. Si fiind a merge la batalie. Fetele imparatului. asezarea corecta a textului in pagina. Sunt cateva zile de cand ne aflam singure. dragele rnelef sunt silit sa merg la razboi Vrajmasul s-a sculat cu oaste mare asupra noastra. pe foaia de examen. stilul si vocabularul adecvate continutului . Du-te fara grija. vei avea in vedere: • precizarea. trebuie sa fi stiut el ce a zis si pentru ce a zis sa facem asa.Fii pe pace. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate.Surioarele mele. Vicleanul pizmuia pacea fetelor si-si vari coada.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. insotita de exemple. ori alte lighioane. a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din comedia aleasa. raspunsera ele. lelita. Aveti voie sa va preimblafi prin gradina. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. A fost odata un imparat si avea trei fete.). imparatul le dete cheile de la toate camarile. de ce sa nu intram si in camara ceea. ajunsera tocmai pe dinaintea acelei camari.4 p.. lizibilitatea • 2 p. in redactarea compunerii. Ca doara n-or fi niscaiva zmei sa ne manance.Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . isi chema fetele si le zise: . cu lacramile in ochi. dara in mijloc era o masa mare cu un covor scump pe dansa. Asa facura si le mergea bine. cea mai mare din surori. bagati de seama sa fiti cu minte.. A fost odata ca niciodata etc. Se acorda 10 puncte din oficiu. citim. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. punctuatia . ii poftira biruinta. si. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei1 p. fafa. mai aducandu-!e aminte inca o data povetele * ce le daduse. ortografia . Scrie. . Cand colo.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . si am vazut cat sunt de frumos si bogat impodobite. iar cea mai mare din ele primi citeile din mana imparatului Nu se stia ce sa se faca. coasem. sa va purtati bine si sa ingrijiti de trebile casei. Cu mare durere ma despart de voi. Niciodata n-am iesit din cuvantul dumitale. si Dumnezeu sa-ti dea o izbanda stralucita. • ilustrarea trasaturilor. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. in lucrare. ca sa ne indemni dumneata sa calcam porunca tatalui nostru.Ca doara nu s-o face gaura in cer d-om intra.Vai de mine. S-apoi de unde o sa stie tata daca noi am intrat au ba? Tocmai vorbind si indemnandu-se. cand se vazura singure. in lipsa mea. n-a mai ramas niciun colt de gradina pe unde sa nu ne fi plimbat.2 pagini. . Apoi.3 p. ii sarutara mana. zise fata cea mai mare. catu-i ziulica de mare toarcem. Fetele intrara. si deasupra o carte mare deschisa. ce sa vaza ? Casa n-avea nicio podoaba. Nota! Respectarea.3 p. in care ne-a oprit tatal nostru de a intra? . • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al comediei. sa intrati prin toate camarile casei. sa nu intrati. intorcand-o nitel. zise cea mijlocie. . registrul de comunicare. scart! usa se deschise. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. • numirea a patru trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 85 • Toate subiectele sunt obligatorii. ma mir cum ti-a dat in gand una ca aceasta.

imparatul le dete cheile de la toate camarile". judetul Dambovita. ..2 pagini. in lucrare. • prezentarea unui personaj. Explica. punctuatia : 3 p. Mentioneaza rolul formulei "A fost odata ca niciodata".VIII. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marin/ Marina Radu. Porcul cel fermecat). semnificatiile sintagmei "izbanda stralucita". Contrage propozitia subordonata "ce le daduse''^ partea de propozitie corespunzatoare ca sens. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"sa aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte 3. o cerere adresata directorului scolii. apartine unei opere epice/ genului epic.fragment) * povata . in redactarea compunerii. intelegerea textului 10. mentionand motivul pentru care soliciti adeverinta de elev. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul/ motivul solicitarii.3 randuri. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a. Precizeaza numarul personajelor din fragmentul citat. 2 puncte 11. Transcrie.(Petre Ispirescu. Nota! Respectarea.). pe o pagina distincta a foii de examen. la Scoala cu Clasele I . • relatarea subiectului (referire la secvente sau la situatii semnificative din fragmentul de la Partea I). lizibilitatea: 2 p. ortografia : 3 p. Enumera povetele tatalui date fetelor. intr-un text de 2 . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "mare" 4 puncte 4. doua locutiuni verbale. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale operei epice. care iti este necesara pentru depunerea unui dosar in vederea obtinerii unei burse de studiu de la primaria din localitate. 4 puncte B.. Transcrie un predicat verbal exprimat prin verb la diateza pasiva. Redacteaza. din comuna. 4 puncte 8. 2 puncte 12. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.. 4 puncte 2. asezarea corecta a textului in pagina.sfat A. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.. din textul marcat. Transcrie doua propozitii subordonate. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. registrul de comunicare. 4 puncte 9. locuiesti in comuna Brebu. si doresti sa obtii o adeverinta de elev. 2 puncte 13. 4 puncte 5. stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii . Porcul cel fermecat. precizand-o. 2 puncte 14.2007. in cerere. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. de ortografie si de punctuatie. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . Gaseste doua sinonime potrivite pentru substantivul "izbanda". trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. "cheile1'. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.06. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. aflate in raport de coordonare prin juxtapunere. in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat ca suport de text la Partea I (Petre Ispirescu. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: "niciodata') "vrajmasul". Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine unui basm. 4 puncte 6. din fragmentul marcat.2 p. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: .Toate fiind gata de pornire. "batalie". 4 puncte 7. din fragmentul marcat. • exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat.

Asa azi. un cuvant format prin conversiune si unul prin compunere.slab". 4 puncte 4. Alcatuieste o fraza in care verbul aftsa fie regent pentru o propozitie subordonata subiectiva. un pronume personal si un adverb de timp. A asteptat pana ce au plecat muncitorii de la masa. Acolo se adunau. Cea dintai pornire a birtasului /-a indemnat sa apuce matura de coada si sa-i dea vinovatului o lectie strasnica. suna clopotelul. din text. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului . Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Fiecare musteriu se ducea singur la obfonur.a se pune la adapost.varianta_086 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . din al doilea alineat. din text. In preajma b'rtului se oplosise* un caine slab si flamand ca vai de el. Limba romana 1. ca de obicei. Dadea tarcoale meselor. din primul alineat. Scrie. a plecat frumusel la plimbare. El era cel mai credincios musteriu al birtului. intr-o buna zi. tot asteptand sa se milostiveasca vreun musteriu". 4 puncte 8. 4 puncte B. clatinand din coada. Transcrie. E drept ca isi platea demancarea acum. in partea de miazazi a Frantei. Fiecare musteriu se ducea singur la oblonul dinspre bucatarie. A. De la o vreme. 4 puncte 3. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Apois-a apropiat de oblon si a tras cu dintii de franghia clopotelului. intelegerea textului 10. isi capata portia si pleca la masa cu farfuria plina. M se pare ca e rost sa ma infrupt si eu daca voi avea putin noroc. Abia infuleca. Dar cum urciorul"' nu merge de multe ori la apa. Transcrie. infuleca mancarea cu mare pofta. "Hm!" isi spuse cainile in sine. fiecare trecea pe la tejgheaua b'rtasuluisa-siplateasca portiile. nici vorba de asa ceva! Cainele se lingea si isi strambase gatul. a se pripasi. pe ici-colo cateva firimituri cazute pe sub scaune. incepuse sa se ingrase.client. intr-o zi pungasul a fost prins. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Cainele se catara pana la farfurie. dar cinstiti. la vremea mesei. apoi trecea pe la tejghea. asa maine. Clopotul a sunat. asa o saptamana. din prima propozitie. baga el de seama cum merge oranduiala birtului. Cainele istet) * birt . muncitorii de la o fabrica vecina. intr-un orasel neinsemnat. * urcior . stapanul nu tocmise niciun baiat sau fata de serviciu. 2 puncte . 4 puncte 7. pazind birtul si curtea de Itoti. 4 puncte 9.restaurant mic si modest. dupa ce manca. Precizeaza un element al cadrului spatial din text. Precizeaza valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "in preajma birtuluise oplosise un caine slab $i flamand". * se oplosi . Transcrie. doua propozitii principale aflate in raport de coordonare. Erau lucratori saracisi nu le dadea mana sa se infrupte din multe feluri. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. si dupa ce s-a lins pe bot. Nu-I alunga si nici nu-l lua la rost Din acea zi ii ingadui sa-si ia portia lui pe fata. o farfurie plina cu mancare pe pervazul oblonului Nu s-a uitat sa vada cine sunase. Ca sa-si imputineze ciieltuieiife. 4 puncte 6. Se acorda 10 puncte din oficiu. o data cu musteriii din fiecare zi. Transcrie. Asa ca stergeau cu miez de paine sosul farfuriilor pana ce nu mai ramanea nimic pe urma lor. isi capata portia.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA ." Zis si facut. dar nu se alegea cu mare lucru. pe foaia de examen. 4 puncte 2.vas de lut cu gatul stramt. oblonul s-a deschis si bucatareasa a pus. Transcrie. insa iscusinta animalului il induiosase. Cainele venea. (Cezar Petrescu. doua cuvinte care contin diftongi. in semn de multumire. Sa capete un os ori o bucata muiata in sos gros.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 86 • Toate subiectele sunt obligatorii. * musteriu . un predicat verbal exprimat prin locutiune verbala si un subiect exprimat prin pronume nehotarat. suna din clopotel. se afla un birt" saracacios. 4 puncte 5. Stia ca lucratorii sunt nevoiasi.

o scrisoare de 15 . in cerere. Omul se invarteste pe Ioc. Explica semnificatia titlului.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 87 • Toate subiectele sunt obligatorii. • precizarea relatiilor dintre personajul indicat prin cerinta si un alt personaj din text. punctuatia . totusi caruta si caii inhamati asteapta in batatura de mult timp. a trei trasaturi ale personajului si a semnificatiei acestora. Cainele istet).2 p. Dimineata e alburie si satul rasuna inca de cantecul cocosilor. nu se stie insa pentru ce caruta sta timp atat de indelungat in mijlocul bataturii. Formuleaza prima idee principala a textului. adresata parintilor tai. pe o pagina distincta a foii de examen.3 p. trezeste copiii. Caldura incepea numaidecat dupa rasaritul soarelui. • precizarea. in care sa faci o descriere a imprejurimilor casei bunicilor.3 p. asezarea corecta a textului in pagina. plecarea in prima zi de secere pare sa fie un lucru obisnuit. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marin/ Maria Alexandru si ai petrecut o luna din vacanta de vara la bunici. mancarea gatita de cu seara asemeni. vei avea in vedere: • stabilirea tipului de personaj (principal.2 p. de ortografie si de punctuatie. prin raportare la textul dat.). nu aude. din text. Se pare ca s-a intamplat ceva.06. viata oamenilor iese afara din sat si se muta cu totul sub soarele naprasnic al campiei. iese afara cu un aer grav. intra in casa si striga la femeie fara rost. Scrie. Nu este nimic de facut. ortografia . si pe aceste drumuri roatele pocnesc neincetat si campul e strabatut de glasuri razlete care se cheama intre ele ori se vorbeste neobisnuit de tare si de omeneste unei vite care trage rau. in localitatea Bisoca.. in lucrare. Omul se scoala. inhama caii si umbla de colo pana colo prin curte. Transcrie. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. din textul dat la Partea I (Cezar Petrescu. varianta_087 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate textului descriptiv. a fost uitat cine stie ce lucru. foarte grabit si foarte ingrijorat.. prin raportarea la trei secvente/ situatii din text. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. se uita prin gradina.20 randuri. in compunere. registrul de comunicare. Timp de cateva saptamani satele campiei ramasera dupa aceea pustii. un proverb. strabate curtea. Carutele incep sa iasa din sat inainte ca luceafarul sa fi pierit de pe cer. 2 puncte 13. in redactarea compunerii. pe foaia de examen. muierea se supara si-i raspunde ca a pus-o de mult. Stabileste doua argumente prin care sa demonstrezi ca textul de mai sus apartine genului epic. Tocmai in aceasta vreme cand dobitoacele scurma tarana cautand racoare. ori alearga bezmetice dupa umbra. 2 puncte 12. Nota! Respectarea. Oamenii se indreapta spre camp intretaind izlazul pe numeroase drumuri si poteci.) si a mijloacelor/ a procedeelor de portretizare.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . omul si copiii sunt gata. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere (scrisoare). intr-o zona muntoasa. si daca in timpul noptii se mai intampla ca norii sa acopere cerul.. . secundar etc. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului. acesti nori dimineata se faceau nevazuti si lasau sa se reverse din adancurile limpezi dogoarea necontenita si grea a zilei de vara. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. lizibilitatea . Se acorda 10 puncte din oficiu. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajului cainele. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.11. • ilustrarea trasaturilor. intreband-o daca a pus mancarea in caruta. stilul si vocabularul adecvate continutului. dar barbatul nu asculta. secerile si bota* cu apa sunt puse in caruta. Redacteaza. 2 puncte 14.2 p.2007..

in scrisoare. Paula! Data redactarii scrisorii este 18.Omul se apropie de caruta. Transcrie. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaeia Pascu.). Limba romana 1.. cu buzele in jos. si cand omul se apropie de ele. "cerga . 4 puncte 4. Explica semnificatia fragmentului "Satul rasuna inca de cantecul cocosilor". si trece la cai.15 randuri. din primul alineat. da totul la o parte si se uita la oalele cu fiertura de buruieni. 8 puncte ♦ sa respecti normele de exprimare. 2 puncte 12. lizibilitatea . Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare {coerenta textului .. * 2 puncte 11. registrul de comunicare. 4 puncte Atentie! In scrisoare. din text. 2 puncte 14. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. 4 puncte B. a cuvintelor subliniate: "Campul e strabatut de glasuri razlete care se cheama". Transcrie. 4 puncte 7.fragment) * bota . 4 puncte 9. . o scrisoare de 15 . ♦ respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. A fost uitat ceva. ♦ prezentarea concisa.Acesti nori dimineata se faceau nevazuti".fragment). Transcrie un fragment care ilustreaza pregatirea omului pentru plecarea la camp.2007. un derivat si un cuvant compus prin contopire.. asezarea corecta a textului in pagina.. Morometii. *loitra . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Selecteaza. din primul alineat. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . 4 puncte 2. Precizeaza un element al universului rural. Construieste un enunt in care substantivul ^nof sa aiba functia sintactica de complement circumstantial de loc. in redactarea rezumatului. apuca haturile. la mamaliga inca aburinda. Formuleaza prima idee principala a fragmentului de text. pe baza ideilor principale ale textului. le numara.patura de lana. ortografia . in localitatea Mestecanis. 4 puncte 5.2 p.fiecare dintre cele doua parti laterale ale *zabala . omul se uita la hamuri. Precizeaza doua trasaturi prin care sa justifici faptul ca textul de mai sus apartine genului epic. Alcatuieste o fraza in care verbul a se face sa fie regent pentru o propozitie subordonata predicativa. pe o pagina distincta a foii de examen. baga unuia din cai zabala* in gura. nemultumit parca de faptul ca totul e in ordine. 6 puncte ♦ sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. un verb la gerunziu si un adjectiv pronominal. trebuie: ♦ sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 4 puncte 8. relatarea obiectiva. Redacteaza.06. adresata parintilor. in care sa prezinti primele tale impresii despre contactul cu niste oameni minunati din aceasta localitate. stilul si vocabularul adecvate continutului . a succesiunii intamplarilor/a situatiilor la care participa personajele. Precizeaza valoarea morfologica. intelegerea textului 10. Mentioneaza cate un sinonim si un antonim pentru cuvantul "caldura". Morometii.. fara dialog inserat si fara citate). in 10 . 4 puncte 6. punctuatia . Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste.) in aceasta clipa muierea striga din prag infuriata: "Ce mai asteptati? Ce va tot invartiti? E/. se intampla ca unul din caisa ofteze adanc. rezumatul textului citat la Partea I {Marin Preda.20 de randuri. doua cuvinte care contin diftongi. 4 puncte 3.. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. Animalele asteapta linistite. subliniate in text: "cand dobitoacele scurma tarana cautand racoare". cutare. se uita la secerile varate intre scoartele loitrei". din primul alineat. vei avea in vedere: ♦ respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine). (. scoate una si-i pipaie zimtii.vas din doage de lemn. o baga la loc si incepe apoi sa caute sub cerga *. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.3 p. le acopera repede.2 p. Ana. Virgil. (Marin Preda. Precizeaza felul propozitiei subordonate. ♦ desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului. ai absolvit clasa a VIll-a si iti petreci vacanta de vara intr-o zona de munte.3 p. de ortografie si de punctuatie. ce stai cu capul intre urechi? Hei.2 p. 2 puncte 13.parte a capastrului care se introduce carutei. voi! dati-i drumul odata!" Caruta insa tot nu porneste. poti folosi si urmatoarele nume proprii: Andrei. in gura calului A.

aprins. la gat aveau grumajer* rotund de zale de fier. 4 puncte 2. Amandoi purtau cioboate de piele groasa...Oameni buni! raspunsera d-a fara. din primele doua alineate.. Mentioneaza doua consecinte ale folosirii cratimei in structura "care-r. tatal. si Mihnea descalecase. trage ca sa-si dea sufletul. si. Selecteaza. Stabileste cate un sinonim si un antonim pentru sensul din text al cuvantului Jarma". si chimir" cu otele.] Sa n-aibi mila! Glasul i se curma.. 4 puncte 4. a seii *chimir . cu gluga la spate. la brau.[. ii sarutara mana cu smerenie. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. multumi cu sange rece boierilor si indata porunci sa i se gateasca cai de plecare. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "Un glas de bucium s-auzi deodata sunand tare". 4 puncte 8.lata-ma-ndata.. Se acorda 10 puncte din oficiu. . 4 puncte 6.) Deodata insa incepura a se deosebi tropote de cai. putin mai ridicata.partea din fata. scoase capul pe o ingusta ferestruie si intreba: .parte a armurii care apara gatul 'poturi de dimie . o femeie cam trupesa. Alcatuieste o propozitie in care substantivul .) in fruntea lor mergeau calari.. Scrie. si curand dupa aceea cativa calareti bateau tare cu palosele in poarta. Stoica deschise poarta si boierii. ca un fior i se strecura prin tot trupul si ramase inclestat! [.tesatura groasa de lana "turca .. Transcrie.. din text. (Alexandru Odobescu.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. si buzele-i vinetite soptira tremurand aceste cuvinte: . un atribut adjectival si un predicat verbal exprimat prin verb la diateza reflexiva. . si mereu cere de domnia-ta.. si vanatorii (. Realizeaza extensia partii de propozitie "de bucium'\ din constructia "Un glas de bucium s-auzi". Transcrie. (.. care-i si meritase porecla de Cioban. om vechi al casei. deschise oblonul.. Stoica. si-n cap o turca*. mergea la odaia tatalui sau.. baiatul.. biet.varianta_088 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . pana la genunchi.) se intoarsera cu larma spre casa.Ani multi intru noroc si fericire uram mariei-tale! (. Limba romana 1. din al doilea alineat. ochii unchiasului (. un numeral colectiv si un verb la modul indicativ. Mihnea si feciorul saut Mircea Ciobanul.caciula mare si mitoasa A. satar si jungher. prin tinde intunecoase. boieri ai tarii. poturi de dimie* alba.) Mihnea stapani in sinesi bucuria. prima propozitie principala. adusa la o parte. lui Mihnea Voda.Descaleca mai In graba si sui-te-ncoa! striga lui Mihnea (. din primul alineat. un cojoc scurt.. Mihnea Voda cel Rau. avea scrise pe fata sa paroasa si posomorata si-n ochii sai arzoi* si-ncruntati..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 88 • Toate subiectele sunt obligatorii. strasnicia caracterului sau. 4 puncte 9. infocat *grumajer . p-a Basarabestilor trasni-i-ar Domnul din senin! [.fragment) * oblanc .] .Ce catati asa innoptat pe la casele crestinilor? . Un glas de bucium s-auzi deodata sunand tare din cetatuie. precizand-o. 4 puncte 7. 4 pu nete 5. intelegerea textului . timpul imperfect.) clipira ca o candela ce moare. La aceste cuvinte neasteptate. urcase ingusta si direapta scara de piatra.Fatul meu! fa inima viteaza! nu te lasa! fii stalp teapan casei noastre si nu-ngadui sa caza biata mosie parinteasca pe mana oltenilor. abia iesit din copilarie. 4 puncte 3.Suntem de la domnie. om matur si vartos.. 4 puncte B. descalecand. cu (raul legat de oblanc*. Transcrie.Cine e? .. de oaie neagra. si venim sa ne inchinam noului Domn ales de obste. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.] Cand Mihnea intra in odaie. [. vadea o fire si mai salbatica. nici frumoasa. ce nu-i puteai zice nici tanara. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. noi. pe foaia de examen..).brau lat de piele * arzoi . iar cel mai batran dintre dansii grai intr-astfel: .om"sa aiba functia sintactica de nume predicativ in cazul genitiv. un cuvant derivat si unul obtinut prin conversiune. in propozitia subordonata corespunzatoare ca sens. mersera pana la Mihnea. boierul socru.

2007. 2 puncte 11. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Explica.. faci parte dintr-o formatie de teatru care va participa la ^Festivalul micilor actori'.10. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. • precizarea. Transcrie. iar Tocanei langa usa. punctuatia -3 p.si ei sedeau in odaie: Banica in pat. transformandu-l astfel intr-un costum. Iulian/ luliana. in redactarea compunerii. urmatoarea telegrama: Sosit dimineata devreme. caruia baiatul ii desirase laba. stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii .06. 2 puncte 12. Vizitat orasul. intr-un text de 2 . dezvoltand informatiile din cuprinsul ei. varat intr-un ciorap de lana. Nota! Respectarea. ninsese o zi si o noapte . 2 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.. pe foaia de examen.fragment). registrul de comunicare. si ai trimis parintilor. ai sosit Ia Vaslui. care locuiesc la Buzau. Scrie. Numeste personajele individuale care apar in expozitiune. doua structuri care descriu vestimentatia personajelor.ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetina'' . trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. intr-o spartura a peretelui. Soba frigea . ortografia . primise porecla Tocanei Era in februarie. Transforma telegrama intr-o scrisoare de 15 .3 randuri.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . motivul pentru care baiatul primise porecla "Cioban". pentru ca fusese prins de doua ori cu botul intr-o cratita. varianta_089 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului.20 de randuri. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca primul alineat este o descriere/ un portret. canta un greier. Formuleaza o idee principala. dezvoltand informatiile din cuprinsul acesteia respectand conventiile acestui tip de compunere. in compunere. din al doilea alineat. parca batandu-si joc de vantul care gonea pe sub stresini. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. 2 puncte 13. • precizarea sumara a relatiiei dintre personajul indicat prin cerinta si alt personaj din fragment.). iar catelul. asa cum reiese din primul alineat al textului.acum zapezile acopereau geamul pana la doua palme de marginea de sus a cercevelelor* . 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. prin raportarea la o secventa/ o situatie din text.si undeva.2 p. asezarea corecta a textului in pagina. in lucrare. 6 puncte • sa transformi continutul telegramei intr-o scrisoare. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Iulian/ luliana Marinescu. pe care catelul il privea cu mandrie ori de cate ori iesea afara in aer.2 p. 2 puncte 14. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Atentie! -in scrisoare. Totul bine. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. • ilustrarea trasaturilor. . faza nationala. vei avea in vedere: • stabilirea a doua mijloace/ procedee de caracterizare a personajului ales.. Maine primul spectacol. Se acorda 10 puncte din oficiu. rasucind zapada si aruncand-o peste coama salcamilor.3 p. lizibilitatea . compunerea trebuie sa aiba minimum 15 randuri scrise. Baiatul se numea Banica.2 p. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturi ale unui personaj din textul citat la Partea I (Alexandru Cdobescu.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 89 • Toate subiectele sunt obligatorii. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului. de ortografie si de punctuatie. Mihnea Voda cel Rau.

din text. 4 puncte 2. a desfacut aripile si mi-a zis: «Banica. la numarul 23. a venit. dau o data din aripi si cad pe pamant Cocosul nostru mi-a zis: "San/ca. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Maria/ Marin Pandelescu. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului Jemri\ 4 puncte 4.ses de-a lungul unei ape curgatoare A. Alcatuieste o fraza in care verbul acere sa fie regent pentru o propozitie subordonata completiva directa. in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat ca suport de text ]a Partea I (Fanus Neagu.Nu s-a putut. canta un greier".] . Alcatuieste un enunt in care sa prezinti.Tocanei.Si e prietenul nostru. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . motivul pentru care Banica si Tocanei "sedeau in odaie". asa cum se desprinde din text. in redactarea compunerii. te-am adus pana aici si daca vrei te ridic pana la nori. L-au ingropat zapezile. raspunse Banica. 6 puncte • sa expui clar si concis continutul solicitarii. Desparte in silabe cuvintele: . Precizeaza o trasatura fizica sau morala a personajului Banica. M-am suit si scoteam cate unul din san. acela din poarta lui nea Lache Petcu. ce vezi acum sa nu spui la niciun om. sumar. "greier.. ia puisorii nostri in san. trebuie: • sa respecti conventiile acestui tip de compunere. 2 puncte 12. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18. de ortografie si de punctuatie. atingandu-l cu varful aripii . Tarziu. .Eh. urca-te in salcam si da-le drumul». Corstjuieste un enunt in care substantivul "zapezile" sa aiba functia sintactica de complement indirect 4 puncte 7.2 pagini.porecla". unde s-a intalnit cu cocosii de lemn din sat. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.2007.. cand zapezile sunt albastre . intelegerea textului 10.O vrabie. Precizeaza valoarea morfologica. Transcrie un fragment/o structura care indica timpul desfasurarii actiunii. 4 puncte 3. pe o pagina distincta a foii de examen.06. Era luna plina si ei toti sedeau roata in jurul salcamului unde am stat noi o zi ca sa prindem iepuri Erau acolo si douazeci de puisori si ei voiau sa-i invete sa zboare. 4 puncte 5. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a la Scoala Generala . Transcrie. cand se culegeau viile. din text. 4 puncte B. adresata directorului acestui club. pe Strada Castelului. cand zapezile sunt albastre). Limba romana 1. apartine unei opere epice/ genului epic.cadru in care se fixeaza geamul la "cetina -ramura. molesit de caldura. Tot cerul era albastru si nu se vedea nicio urma de nor. 2 puncte 13. spune-i ticalosului ala sa taca! . a cuvintelor subliniate: "undeva.fragment) * cercevea . creanga de brad fereastra lunca .. (Fanus Neagu. Alcatuieste un enunt in care sa folosesti omonimul cuvantului "z/" din al doilea alineat.Dar la nori ai ajuns? se interesa Tocanei . ingheata. .Nu e chiar asa. Redacteaza. 2 puncte 14. 4 puncte 6. "februarie". unde ploua mereu. tinand ochii inchisi. ." "Bine') a zis el. [. locuiesti in Brasov. si atunci a venit la mine un cocos batran.ardeau in ea lemne de brad cu miros de cetina" 4 puncte 8. te-am mintit. spuse Tocanei Asta-toamna. Transcrie un fragment/ o structura care contine o imagine vizuala. din al doilea alineat. un verb predicativ impersonal si un adverb de timp. Tarziu. Astia micii sunt foarte prosti. spuse Tocanei . intrucat vrei sa-ti dezvolti abilitatile artistice. te-ai suit in spinarea lui si te-a dus sa culegi nuci din podgorie. 4 puncte 9. prima propozitie subordonata. precizandu-i felul.5 randuri. Selecteaza. 2 puncte 11. il tineam in palma o clipa si pe urma il aruncam usor in aer. A trimis-o cocosul de lemn de pe stalpul portii.spartura".Aurel Vlaicu" si doresti sa te inscrii Ia cercul de arta plastica de la "Clubul Copiilor" din localitate. o cerere de inscriere. O pasare trecu pe la geam. M-am suit in spinarea lui si m-a dus in lunca". in cerere. Explica. intr-o spartura a peretelui. daca-as sti unde e! facu Tocanei. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale operei epice. . Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere de 1 . relatia dintre personajele textului. zise Banica.Parc-a batut cineva.. in 3 . te juri?" "Ma jur. care are pene rosii si coada albastra.

• exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din fragmentul dat; • relatarea subiectului (referire la secvente sau la situatii semnificative din fragmentul de la Partea I); • prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului- 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii - 2 p.; ortografia : 3 p.; punctuatia : 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea: 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.

varianta_090
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 90 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Cand padurarul a adus-o din codru, era un pui mic si fricos. Cu ochii mari si umezi, se uita rugandu-se la toti, gata sa fuga. Dar cum vremea se imblanzi intelese ca nimeni nu-i voia raul. Începea sa vina singura la donita* cu lapte. Ziua statea ascunsa in tufisurile de zmeura din livada. Seara raspundea la chemarea noastra, cand ii intindeam cate o bucata de zahar. Fiindca fugea atat de sprinten, tata a botezat-O; "Naluca". Iar Naluca isi cunostea numele. Toate vietatile din ograda: cainii, pasarile si pisicile erau acum dispretuite de noi. N-aveam alta grija decat de Naluca. "Ce face Naluca?", "Unde s-a ascuns Naluca?", J-a dat cineva lapte astazi?". Asa a crescut in mijlocul nostru. Tata spunea chiar ca s-a imblanzit prea repede. Parca ii parea rau ca o vede amestecandu-se laolalta cu toate animalele domestice, ca a uitat atat de repede libertatea padurii. E adevarat ca uneori se oprea sub umbra nucilor din livada, cu urechile ciulite si narile umflate in vant. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi si pasea mai incet, cu botul la pamant Naluca era trista. Nu mai raspundea la chemarile noastre. Nici nu voia sa se atinga de bucata de zahar pe care iq intindeam in palma. intr-o seara, cand cineva a uitat poarta deschisa, Naluca a fugit. A doua zi, culcusul era gol. In zadar am cautat-o toti prin gradina. in zadar am nadajduit ca poate se intoarce la donita cu lapte. Naluca plecase pentru totdeauna. (...) Cu incetul, Naluca a fost uitata. Aseara, ma intorceam cu tata de la Prisaca Margineanului, prin padure.(...) Deodata, in calea noastra, pe carare, a aparut o caprioara. Am tresarit si noi. A tresarit si ea. Era o aratare atat de neasteptata! Tata a soptit: - E Naluca! Era, intr-adevar, Naluca. Fara sa-mi dau seama am intins pumnul strans, asa cum o ademeneam altadata cu bucata de zahar ascunsa. Caprioara sovai o clipa. Se apropie cu sfiala. Aproape sa-i netezesc botul umed. Sa-i prind gatul cenusiu. Sa-i mangai capul mic pe care si-l supunea dezmierdarilor odinioara. Cativa pasi inca. Doi. Unul... Si deodata Naluca nu se mai uita in ochii mei. Privi indarat, in codru. Se rasuci scurt pe picioarele subtiri si zvacni in goana, spre adancul codrului. inaintea noastra nu mai ramaneau decat crengile tremurand. Stropii de frunze, scuturandu-se ca lacrimile. Mana intinsa dupa umbra ei a cazut neputincioasa.

(Cezar Petrescu, Naluca-fragment) "donita -vas din doage, folosit pentru mulsul vacilor. A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: "codru", "imblanzi", sprinten", "mijtocul". 4 puncte 2. Mentioneaza cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor "codai' si "sprinten". 4 puncte 3. Transcrie, din primele doua alineate, un cuvant derivat si un cuvant obtinut prin conversiune. 4 puncte 4. Selecteaza, din primele doua alineate, un adverb relativ si un verb la diateza reflexiva. 4 puncte 5. Precizeaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "intelese cs nimeni nud voiajauT4 puncte 6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:.. l-a dat cineva lapte astaziT. 4 puncte 7. Alcatuieste o propozitie in care substantivul "padurarul"sa indeplineasca functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte 8. Transcrie, din text, prima propozitie subordonata, precizandu-i felul. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care verbul a raspunde sa fie regent pentru o propozitie subordonata subiectiva. 4 pu nete B. intelegerea textului 10. Precizeaza un element de portret fizic al puiului de caprioara. 2 puncte 11. Transcrie, din primele doua paragrafe, o structura care contine o personificare. 2 puncte 12. Formuleaza o idee principala din penultimul alineat. 2 puncte 13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul dat apartine unei opere epice. 2 puncte 14. Explica, intr-un text de 2 - 3 randuri, atitudinea tatalui si a copilului la revederea caprioarei. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marcel/ Marcela Vasilescu, ai sosit la Bucuresti, unde vei participa alaturi de inca trei colegi de clasa Ia un concurs de cultura generala, care va fi transmis si de un post TV, si ai trimis parintilor, care locuiesc la lasi, urmatoarea telegrama: Sosit cu bine. Totul perfect Vizitat orasul. Maine dimineata concursul. Marcel/Marcela. Transforma telegrama intr-o scrisoare de 15-20 de randuri, dezvoltand informatiile din cuprinsul ei. Atentie! - in scrisoare trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte • sa ai un continut si un stil adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte • sa transformi continutul telegramei intr-o scrisoare, dezvoltand informatiile din cuprinsul acesteia respectand conventiile acestui tip de compunere; 8 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti un personaj din textul citat la Partea I (Cezar Petrescu, Naluca fragment). in redactarea compunerii, vei avea in vedere: • stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) si a mijloacelor/ a procedeelor de caracterizare existente in textul dat; • numirea a trei trasaturi ale personajului (fizice si/ sau morale) si a semnificatiei acestora; • ilustrarea trasaturilor, prin raportarea la intamplari/ Ia situatii semnificative din text; • precizarea relatiilor dintre personajul indicat prin cerinta si alt personaj din textul dat. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului-2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.

varianta_091

Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 91 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. intr-o zi, mama m-a dus de mana Ia scoala de fete si m-a inscris in clasa intai. in ascuns, am spus o rugaciune. Eram tulburata, speriata, ca in ajunul unei calatorii cu trenul. Am dormit putin, m-am sculat devreme si am inceput sa ma rog lui Dumnezeu, murmurand la iei cu bunica. Ml-era teama. [..'] Sofia, sora mamei (parc-o vad: sfrijita, oachesa, cu ochii totdeauna ca dupa plans), mi-a cusut un sort negru de satin lucios. Ea avea sa mhl coasa, la inceputul fiecarui an, pana la bacalaureat Aveam cu mine, cand mam dus in prima zi la scoala, tot ce mi se ceruse pe lista, chiar si partea a doua a abecedarului, si toc, si penite, si cerneala, adica lucruri de care urma sa am nevoie abia in trimestrul al treilea. Si tare mi-era frica sa nu mise puna o intrebare la care sa nu stiu sa raspund. Si ia gandul ca nu stiu de acasa sa scriu $i sa citesc, m-a cuprins o adevarata panica.L.l Curtea era plina. Fetele (...] se plimbau cate doua, vorbeau intre ele in soapta sau, dimpotriva, tare si fara sfiala. Dar iata ca octiii uneia dintre profesoare se opresc asupra mea. Nu incapea nido indoiala, nu mai era nicio scapare. O sa-mi puna o intrebare din cartile pe care le am in ghiozdan. Sau ma va mustra ca am venit la scoala, desi n-am implinit sapte ani. intr-adevar, mie mi-a vorbit profesoara: - Sa-ispui mamei tale sa te pieptene cu doua codite stranse bine pe cap, ca aici suntem la scoala, nu la bal. Picioarele mi-au tremurat. Obrajii mi s-au incalzit. Am raspuns tare si deslusit: - Da, doamna. Atunci, alta profesoara s-a apropiat de mine, mi-a pus mana pe obraz si m-a intrebat cum ma cheama. Era profesoara clasei intai. (Cella Serghi, Panza de paianjen - fragment) A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: "cerneala"si "sfiala", subliniind diftongul si vocalele aflate in hiat. 4 puncte 2. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "scoala". 4 puncte 3. Alcatuieste doua enunturi prin care sa demonstrezi ca verbul "a dace" este polisemantic. 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat al textului, verbele de conjugarea I. 4 puncte 5. Stabileste valoarea morfologica, din text, a cuvintelor subliniate: ..Sa-isoui mamei tale sa te pieptene cu doua codite stranse bine..." 4 puncte 6. Transcrie predicatul propozitiei "Eram tulburata, speriata, ca in ajunul unei calatorii cu trenul", precizand felul acestuia. 4 puncte 7. Alcatuieste un enunt in care substantivul Jetele"sa aiba functia sintactica de complement direct. 4 puncte 8. Transcrie o propozitie subordonata, din fragmentul subliniat in text, precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza care sa cuprinda o propozitie subordonata subiectiva, introdusa prin adverbul relativ cum. 4 puncte B. intelegerea textului 10. Mentioneaza evenimentul relatat de autoare in fragmentul dat. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structura care ilustreaza emotia fetei inaintea primei zile de scoala. 2 puncte 12. Transcrie, din text, o structura care contine o enumeratie. 2 puncte 13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2 puncte 14. Formuleaza o idee principala care se desprinde din ultimul alineat al textului. 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 15 - 20 de randuri, in care sa iti exprimi opinia despre emotiile fetitei in prima zi de scoala, asa cum sunt ele sugerate in fragmentul citat la Partea I (Cella Serghi, Panza de paianjen fragment), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare.

. pentru ca in primavara asta tot ne-au cazut din oi. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata). ca ciobanii. sunt eu vrednic. Scrie..Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA .. Acum abia mai umbla si abia mai sufla.Si v-au pierit multe.raspunse el grav. rezemandu-se inaintea mea in bat. de ortografie si de punctuatie. acoperindu-se. punctuatia . coerenta textului. ortografia . imi raspunse el serios. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 92 • Toate subiectele sunt obligatorii. Glasul lui dintr-o data scazuse intr-un tremur de lacrimi. lizibilitatea . sunt suparat.. imi dadu buna-ziua c-un glas moale in care parca suna o suferinta timpurie.. incepusera sa infloreasca galben cornii. Era a mamucai si mi-o lasase mie. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. ridica deasupra oilor toiegelul alb.] . Trei zile batusera vanturi sunatoare de la miazazi.M-a trimis tatuca sa le mai port. prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).Dar esti tu vrednic.30 de randuri scrise. varianta_092 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . in lucrare.in compunerea ta.. Se acorda 10 puncte din oficiu. a trecut unul cu caruta si mi-a palit o oaie. compunerea trebuie sa aiba minimum o pagina sau echivalentul a 25 . Cand ieseam din sat. in redactarea compunerii. a ordinii cerintelor nu este obligatorie.3 p. • exemplificarea acestor caracteristici.)in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. ca specie literara. desi intrase in a opta primavara a vietii lui. trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei. s-acum am ramas numai cu acestea sase.3 p.Ce mai faci tu. Ai iesit cu oile la pascut? . . zambetul meu pieri pe data. Baiatul cel mai mititel al lui Dumitru Onisor iesise cu sase oi Ia mugurul proaspat al primaverii. bre Niculaes ? . • evidentierea rolului procedeelor artistice in exprimarea ideilor poetice.. cu glasu-i subtirel si peltic. indemnandu-le spre crang. bre Niculaes. [.Multe. Are sa se duca si asta. la malul Siretului. A dat-o jos.2 p. sa porti un card de oi? ... 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 . 2 puncte • sa ai un continut (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date. • exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul transmis (formularea clara/ logica a opiniei.De ce? ma intreba el ridicand spre mine fruntea pe care sta zimtuit in neregula paru-i buhos. stilul si vocabularul adecvate continutului .. Tatuca intruna blastanTa si suduie i. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei -1 p.4 p. vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale pastelului. azi. Nota! Respectarea.) dar parca eu ce-s vinovat? Acu.. asezarea corecta a textului in pagina.. nacazul lui era adanc si serios. . in care sa motivezi faptul ca o opera literara dintre cele studiate de tine Ja scoala este un pastel. .He. apoi. 6 puncte • sa respecti normele de exprimare. Ridica spre mine ochi tristi. pe baza operei alese. pamantul se zbicise si-n dumbravioara de la marginea satului. invaluiti ca-ntr-o umbra cenusie si-si scoase cu anevoie din cap palarioara veche pleostita ca o ciuperca.2 pagini. ■ Cum se poate? Si de cef ma rog? .. da' acuma n-am ce purta.. pe foaia de examen. mai flacaule? il intrebai eu.. Era un copilas palid si maruntel si tara pe pamantul reavan niste ciubote grele ale unui frate mai mare. mi s-a intamplat alta.3 p. registrul de comunicare. Desi "flacaurcu care vorbeam era numai de-o schioapa. si se opri Oile se oprira si ele si intoarsera capetele spre calauzul lor.

un cuvant format prin derivare si unul prin compunere. asezarea corecta a textului in pagina. ca un om mare. zambetul meu pieri pe data". din primul alineat.. in care sa le comunici mai pe larg informatiile din telegrama. "proaspat". intelegerea textului 10. Transcrie propozitia subordonata din secventa "flacaul cu care vorbeam era numai de-o schioapa". Explica. 4 puncte 6. precizand felul acesteia... stilul si vocabularul adecvate continutului . plecare la mare. registrul de comunicare. Ai trimis parintilor o telegrama cu urmatorul continut: "Sosesc vineri Pregatiti lucrurile. in 3 .2 p. ortografia . 4 puncte B. 4 puncte 7. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. 2 puncte 11.. Transcrie.. si o scrisoare de 15 .. "timpurie".) Copilul cel maruntel imi vorbea cu seriozitate si cu durere. avand ca regent verbul a iesi. pe o pagina distincta a foii de examen. "lacrimi". ai absolvit clasa a Vlll-a si ai petrecut cateva zile din vacanta de vara in orasul Sinaia. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. • ilustrarea trasaturilor. semnificatia titlului operei lui Mihail Sadoveanu. 2 puncte 12. punctuatia 3 p. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18..). Alcatuieste un enunt in care substantivul "glasul"sa aiba functia sintactica de atribut substantival genitival. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. 2 puncte 14. descriind si frumusetea locului in care te afli. in redactarea compunerii. n-are cine-mi spune o vorba buna. 4 puncte 2.. a trei mijloace de caracterizare a personajului.. adresata parintilor. din text. prin raportare la continutul fragmentului dat. o structura care sa contina o imagine vizuala. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile personajul Niculaies. n-are cine ma-ngriji.fragment) A.Apoi nu stii? Eu n-am mama. asa cum apar ele in fragmentul citat la Partea I (Mihail Sadoveanu. In scrisoare. lizibilitatea ■ 2 p. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: tnacazullui era adanc $i serios.06. 4 puncte 9. Transcrie. un fragment care contine o comparatie. Limba romana 1. 4 puncte 5. Transcrie. Precizeaza cazul substantivelor din secventa "ridica deasupra oilor toiegelul alb". • prezentarea relatiei dintre personajul principal si alt personaj prezent in fragmentul citat. 4 puncte 3.. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Maria/ Marian. Redacteaza.5 randuri. 4 puncte 8. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. Un om nacajit).. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . vei avea in vedere: • precizarea. Cand ieseam din sat a trecut unul cu caruta si mi-a palit o oaie77. varianta_093 . Maria/Marian". 2 puncte 13. Desparte in silabe cuvintele: "dumbravioara". minunata pentru plaja. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. din al doilea alineat. (. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului "greu". trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. (Mihail Sadoveanu. in lucrare. de ortografie si de punctuatie. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. 4 puncte 4. A murit in postul Craciunului si ne-a lasat singuri Acu n-are cine ma spala. • numirea a trei trasaturi (fizice si/sau morale) ale personajului Niculaes.20 de randuri. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Nota! Respectarea.Si de ce spui ca ti-o lasase rnamuca-ta tie? .3 p.2007. Precizeaza anotimpul in care se petrece intamplarea relatata in textul dat. Vremea. insotita de exemple. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului 2 p. Un om nacajit..

pornira tustrei pe cararea din marginea drumului. raspunse miscat Soimaru. 2 puncte 14. eu singur ma intorc inapoif.20 de randuri. parca i se lua un val de pe frunte.15 randuri.. unde iti vei petrece vacanta de vara. Data redactarii scrisorii este 18. 4 puncte 5..Pe mine ma cheama Tudor Soimaru! zise osteanul privirtd in juru-i indata se starni zarva intre razesi. case curate. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: .Ai sa intelegi indata ce caut in sat la dumneavoastra. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Ionel/ Ionela Chioreanu. 4 puncte 2. vantul diminetii ii destepta incet. 4 puncte 8. lasand slujitorilor fraiele. Deodata osteanul isi simti pieptul infierbantat de o caldura necunoscuta.2007.] Acum. se abatu spre ei si le pofti ziua-buna. 4 puncte B.. .[. expresia care precizeaza locul in care se afla satul Soimaresti.. rezumatul fragmentului dat la Partea I. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 2 puncte 13. "melodioasa". Transcrie verbele din propozitia "Soimaru statu in loc zambind* precizand conjugarea acestora.. din text.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . acesta-i satul meu! -E un sat ca oricare altui.Se poate.. Soimaru statu in loc zambind. incet il desteptau si amintirile vechi. Scrie..(. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. 6 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate.. Veronica. ai absolvit clasa a Vlll-a si abia ai sosit in localitatea Podesti. in care sa le prezinti primele tale impresii despre oamenii si despre locurile de aici. Scrie un sinonim potrivit al cuvantului subliniat: "raspunse miscat Soimaru".. din romanul Neamul .".. la Soimaresti.Sunt Tudor.] Deodata glasurile razesilor. Apoi zise catre vataman: . Cristina. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "sat". sub poala de padure. a tuturor neamuritor lui se ridicara si brate multe se intinsera spre el ca sa-l imbratiseze. scazuta de secetele verii Nud mari se ridicau din vii si un grangure canta in pacea satului. crete. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "atowsa aiba functia sintactica de nume predicativ. 4 puncte 3.. poti folosi si urmatoarele nume proprii: Cristian.. 4 puncte 4. parca ise lua un val.06. a 4 puncte 9.. Apoi grai: . in lumina diminetii.De invatatura aceasta veche a bunicului. dar acesta-i ai meu si nu l-am vazut de douazeci de ani. cuvantul "lumina". 2 puncte 11. se intinde intr-o vafcica. sa nu va fie cu banat Eu sunt vataman in sat aicea.. Neamul Soimarestilor. Redacteaza. indicand felul propozitiei obtinute.Subiecte examen Teste Nationale 2007 ..[. pe o pagina distincta a foii de examen.. cu sens figurat. in 10 .. o structura care sa contina o imagine auditiva. cand tioi spune cum ma cheama. Foloseste intr-un enunt. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. Partea a lll-a (24 de puncte) Alcatuieste. Precizeaza functia sintactica din text a cuvintelor subliniate: "unul dintre razesi. din text. intelegerea textului 10.. Limba romana 1. Vlad. // raspunse Cantemir. adresata parintilor. uitasem.Domnilor. Transcrie propozitia subordonata din secventa: "toaca incepu sa sune in clopotnita bisericii albe c-o duruire melodioasa".Cand Tudor intra in satul stramosilor Iul la Soimaresti.] Satul cu casele mari acoperite cu stuh. pe foaia de examen. Era o zi de duminica si toaca incepu sa sune in clopotnita bisericii albe c-o duruire melodioasa. Soimaru se opri. o scrisoare de 15 .. V-as intreba pe cine cautati. Extrage. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Numeste doua moduri de expunere folosite in textul dat.) . se abatu ". Desparte in silabe cuvintele: "clopotnita". isi descoperi capul cu plete scurte.. de ortografie si de punctuatie.Dar dumneata cine esti? .. in 1 . Se acorda 10 puncte din oficiu. 4 puncte 6. "duruire". (Mihail Sadoveanu. si-si facu incet cruce. Explica. om carunt cu obrazul brazdat. zise el cuprinzand mainile tovarasilor lui. subtire si limpede.. Apa Rautului curgea pe vale. 4 puncte Atentie! in scrisoare. Transcrie. . in scrisoare. . dintre toti pribegii.fragment) A. feciorul lui lonascu. si prietenii punand si ei piciorul pe pamant.Fratilor. . intr-o zona deluroasa. 4 puncte 7. sensul expresiei din text "o caldura necunoscuta"... unul dintre razesi. Apoi descaleca.2 enunturi. oamenii se apropiara cu murmur. zise el incet.] Cand apucara pe poteca bisericii. Cand Tudor intra in satul stramosilor lui. "piciorul".. precizand felul acesteia. Dumnealor sunt numai prieteni ai mei.[. razasesti.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 93 • Toate subiectele sunt obligatorii. Transforma prin dezvoltara' expansiune partea de propozitie subliniata din propozitia: "// desteptau si amintirile vechi". 2 puncte 12.

2 p.subiect.pronume.) 4 puncte 9. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a functiei sintactice. de tipul: "dintre razesi"./ partial adecvat: (1 p. prezenta explicita sau implicita a doua argumente prin care se sustine punctul de vedere/ opinia formulata: 1 p. Despartirea cuvintelor in silabe: "clo-pot-ni-ta". lizibilitatea . formulare confuza..in totalitate: 4 p.pronume . formularea clara a punctului de vedere/ a opiniei despre . "zambind"-conjugarea a iv-a. • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a treia.) . + 2 p. descriere. + 1 p. de alternanta. "du-ru-i-re".) 4 puncte 6.2 p. • desprinderea elementelor esentiale/ a ideilor principale ale textului. + 2 p.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. "me-lo-di-oa-sa".. "lui". punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca functia sintactica nu este selectata in med corespunzator. Numirea a doua dintre modurile de expunere: naratiune. relatarea obiectiva.) 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) 1. in acord cu punctul de vedere/ cu opinia exprimata: (2 p. fara dialog inserat. " toaca incepu sa sune"etc. Transcrierea propozitiei subordonate si precizarea felului acesteia: "sa sune in clopotnita bisericii albe c-o duruire melodioasa". dispunerea paragrafelor) . 4 puncte 3. Exemplu de raspuns: Costumul tui este alb (nume predicativ). asezarea corecta a textului in pagina. sub poala de padure". Jur. corect alcatuit logic si gramatical: 4 p. de asemanare. Partea I (48 de puncte) A. 2 puncte 11. Exemple de raspuns: "sat" . + 1 p. Exemplu de raspuns: Copilul a descoperit lumina cartii..atribut) (2p.atributiva nu este facuta in med corespunzator.) (1 p.satean. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a valorii morfologice./ partial adecvate: 1 p. compunerea trebuie sa aiba cel putin 10 randuri scrise. 2 puncte 12. logic si coerent. (Corectitudinea enuntului: 2 p.) 4 puncte 7.)4 puncte 2.rprepozitie (simpla). "pi-cio-rul". vei avea in vedere: • respectarea fidelitatii fata de textul dat la Partea I (concordanta dintre continutul fragmentului si continutul rezumatului scris de tine). utilizarea mijoacelor lingvistice adecvate argumentarii/ motivarii (verbe de opinie. + 1 p.adecvate contextului: 2 p.atribut substantival prepozitional.Soimarestilorde Mihail Sadoveanu. de tipul: "cand"-adverb. in lucrare.. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p.) 2 p.) 4 p. + 1 p.subordonata atributiva: 2 p. "la. stilul si vocabularul adecvate continutului . satulet. (1 p.. Asezarea satului: Jntr-o valcica. "se"-pronume reflexiv. pe baza ideilor principale ale textului.). Valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: "cand". Nota! Respectarea.. + 1 p. (Corectitudinea enuntului: 2 p./ partial: 2 p.) 4 puncte B intelegerea textului 10. Corectitudinea limbii utilizate (punctajul se acorda numai daca raspunsul se incadreaza in limita minima de spatiu ceruta): . "impresionatele. al regasirii neamurilor. satesc. prin raportare la ideile textului/ la cerinta data. Conjugarea verbelor: "statu"-conjugarea l. • prezentarea concisa. Proba scrisa de limba si literatura romana Sesiunea iunie 2007 Varianta 93 Barem de corectare si de notare Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din barem. "dintre razesi" . organizarea ideilor in scris: (stil adecvat. fara interventii emotional-subiective si fara citate). de cauzalitate etc. satuc etc. + 1 p. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. Continutul si stilul: dezvoltarea fiecarui argument prin exemplificari/ explicatii clare in directa relatie cu punctul de vedere/ cu opinia exprimata .nuantat. Imagine auditiva: "un grangure canta in pacea satului". 2 puncte 13. + 2 p. 2 p. exemplificarea corecta a functiei sintactice: 2 p.. {Transcrierea corecta/ completa a propozitiei subordonate: 2 p. schematica: 1 p. registrul de comunicare. Exemplu de raspuns: // desteptau amintirile /care erau vechi.) 4 puncte 4. 2 puncte 14. organizatori/ conectori textuali care desemneaza raporturi de analogie. Functia sintactica a cuvintelor subliniate: "unul" .) 4 puncte 5.. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. + 1 p.. echilibru intre componente: punct de vedere/ opinie • argumente.. Se acorda punctajul pentru raspunsul care se refera la sentimentul nou. punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca exemplificarea relatiei substantiv .. raspunsul partial sau cu imperfectiuni: 2 p..pronume personal. de opozitie. precizarea felului acesteia subordonata completiva directa: 2 p. + 1 p. ortografia ■ 3 p. (2 p.) 4 puncte 8. (Raspunsul nuantat.. "se".adverb relativ. a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. in redactarea compunerii. Limba romana 1. dialog. neobisnuit. etc. 10 puncte 3. Structura specifica tipului de compunere. Exemple de raspuns: sinonime "emotionat".. punctuatia 3 p. (2 p. + 2 p.. claritatea si coerenta ideilor. precizarea felului propozitiei . 4 puncte 2.

De ce oare? se intreba ea. De la o vreme insa. ca tinea nwrtis sa i-o ia inainte.... Dumitrica avea zece ani. in loc s-o impace. Dumitrica si Magdalena se ajutau la invatatura si in toate treburile casei. Dimpotriva... Dumitrica si Magdalena treceau in ograda vecinului lor.. Ei era inaltat sl oaches..) 3 puncte 9. (0-1 greseli: 2 p. . Se acorda 10 puncte din oficiu. Fiecare unealta il atragea. lizibilitatea. unde se aflau randuiti douazeci si trei de stupi. esentializata: 3 p. relatarea obiectiva. Asezarea corecta a textului in pagina. 4 sau mai multe greselr.) 3 puncte B. fie sa-l intrebe din nou pe vecinul tor? Oricum.) 3 puncte 8. 2 greseli: 2 p. trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.. ti-e necaz ca el stie mai multe decat tine. pe foaia de examen. Continut 1. (Relatare in succesiune logica. Si eu n-am vazut pana acum prea grozave stuparite! in schimb. (in totalitate: 2 p. Punctuatia.).] indata ce-si terminau lectiile si unele treburi ale casei. ajungandu-i Ia umeri cand statea in picioarer iar parul sN tinea impletit in cozi.. Coerenta textului (Unitatea compozitiei: 1 p. a ideilor principale ale textului. fara interventii emotional-subiective si fara citate: 1 p.] Fata isi dadea seama ca fratele ei nu suferea sa mai fie egali. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de candidat. (1 p. o p.[. Registrul de comunicare. Nu cumva fiindca ea se obisnuise sa-si noteze pe un maculator cele ce le afla de la unchiul Oprea.. iar taine nu existau intre ei. nu se lasa mai prejos. 2 greseli: 1 p. mama-sa o dojenise: . fara dialog inserat: 1 p.. fireste. varianta_094 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. 2 greseli: 1 p.] Magdalena isi nota intocmai explicatiile st unchiului Oprea". este baiat. partial: 1 p./ incapacitatea de distingere: 1 p. claritatea si coerenta enunturilor: 1 p.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 94 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. Oprea. pe cat imi dau seama.. sora-sa. La urma urmei. 2-3greselt 1 p. Scrie...(0-l greseli: 2 p. Ortografia. iar Dumitrica. / greseala.) 3 puncte 3.. cu doi ani mai putin. ortografia si punctuatia: 2 p. nici nu o mai intreaba cate-n luna si stele. [.. (Relatarea la persoana a lll-a. (0 greseli: 3 p..) 3 puncte 4. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite: 1 p.De ce tii tu sa fii cu mot mai mare decat el? Fiindca.. (distingerea secventelor narative: in totalitate: 3 p. Desprinderea elementelor esentiale. 2 p. (0-1 greseli: 3 p. Ar fi voit sa stie totul despre ele.) 2 puncte 6. 4 puncte Partea a lll-a (24 de puncte) A. (Concordanta dintre continutul fragmentului si rezumat in totalitate: 3 p. [./ partial: 2 p. iar Dumitrica fusese nevoit fie sa le copieze.corectitudinea exprimarii: 2 p. 3 sau mai multe greseli: 0 p.. Se intelegeau de minune inca de cand fusesera mici. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. cu cate 12 rame. cu parut si ochii negri. stiind ca de multe ori cate un frate se poarta cu sora-sa intocmai ca un dulau cu pisica. stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii.) 2 puncte NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. relatare cu amanunte nesemnificative: 1 p./ sumar: 1 p) 3 puncte 2. Magdalena.)... Respectarea conventiilor specifice rezumatului. Redactare (Pentru acordarea punctajului. Magdalenei nu-i fu greu sa observe ca fratele ei devenise mult mai tacut si mai retras decat inainte. 4 sau mai multe greseli: 0 p.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Ea ii semana. vedea limpede ca el nu ise mai destainuie la fiecare pas. compunerea trebuie sa aiba cel putin 13 randuri scrise) 5. incat toti prietenii casei lor se mirau. cum obisnuia pana atunci./ partial: 2 p..) 2 puncte 7. 3 greseli: 1 p. 3 sau mai multe greseli: 0 p... + l p.. Respectarea fidelitatii fata de textul dat la Partea I. relatare cu omisiuni: 2 p. Prezentarea esentializata a succesiunii intamplarilor la care participa personajele.

a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru care ai optat. in redactarea compunerii.Mi-ar fi placut si mie sa citesc asa ceva. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate:. ca se ascunde si in ce priveste cititul? vorbi inciudata Magdalena. din text. in care vei avea in vedere: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. pe mama celor doi copii o bucura faptul ca in loc sa bata mingea toata ziua pe maidane. 2 puncte 13.06. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "prieten".. incepand de la ora 10:00. inclieiase fata. Victor Stanciu. Dumitrica prinsese dragostea de stupi si deseori putea fi vazut. in lucrare. Alcatuieste un enunt in care substantivul "un frate" sa fie in cazul dativ. adresata directorului scolii. ortografia . • prezentarea relatiilor dintre personajul ales si alt personaj al fragmentului. in curtea vecinului. 4 puncte 9.2007. precizand felul acesteia.. Si-i arata o carte cu copertigalbui. cu ocazia aniversarii poetului Marin Sorescu. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului • 2 p. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Alcatuieste un enunt in care verbul "a creste"sa aiba functia sintactica de subiect. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Ion/ Ioana Stanciu. Transcrie o propozitie subordonata din fragmentul "Fata isi dadea seama ca fratele ei nu suferea sa mai fie egalL.Nu vezi ca nu mai sta pe-acasa o clipa ? Ce pune la cale oare. asezarea corecta a textului in pagina.toti prietenii casei lor se mirau"4 puncte 8.. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic.". o invitatie de a participa la aceasta activitate. : A crescut.. 4 puncte 5. esii elev(a) in clasa a Vlll-a( la Scoala "Marin Sorescu^d'm Targu-Jiu si esti organizatorul unei activitati a cercului de literatura al elevilor. intalnirea din stupina . Redacteaza. 4 puncte 2. Precizeaza procedeul/ mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele "galbui" s\ "deseori".. 2 puncte 14.2 p. lizibilitatea . de ortografie si de punctuatie. Rescrie un enunt prin care se precizeaza motivul pentru care se bucura mama copiilor. 4 puncte B. 6 puncte • sa precizezi toate informatiile indicate. 4 puncte 3. vei avea in vedere: • precizarea. 4 puncte 4. prin referire la intamplari/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. din text. Transcrie. alaturi. activitate care se va desfasura in ziua de 30 iunie 2007. .). De unde o fi imprumutat-o? Ca nu-i de la biblioteca.fragment) A. Stabileste valoarea morfologica. intelegerea textului 10.fragment). in contextul dat. Raicu. avand ca regent substantivul o carte. o structura care sa contina o comparatie. 2 puncte Atentie! Data intocmirii invitatiei este 18. 2 puncte 11. cu bile si cu ursi de carpa! in realitate. Limba romana 1. a expresiei "cate-n luna si stele". punctuatia 3 p. Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile unuia dintre personajele din textul citat la Partea I (Al. .. Uite ce i-am gasit in ghiozdan. (Al. . pe o pagina distincta a foii de examen.Albina Maia".2 p. stilul si vocabularul adecvate continutului . Nota! Respectarea. Raicu. Formuleaza o idee care se desprinde din primul alineat al textului. insotita de exemple. a cuvintelor subliniate: Jndata ce-$i terminau lectiile $i unele treburi ale casei.3 p. • ilustrarea trasaturilor. Desparte in silabe cuvintele: "obisnuise"si "destainuie".". intalnirea din stupina . in sala de festivitati a scolii. Dar elsi-a gasit acum alti prieteni. ce vrei! Doar n-o sa se joace pana s-o face flacau. • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales. intitulata.. ori sa zaboveasca la lac dupa prins peste si sa se inapoieze plin de noroi si de praf. 4 puncte 6.. 4 puncte 7. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva.. Explica semnificatia. la stupina.. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. registrul de comunicare. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.prisacari destui. subliniind diftongul si vocalele aflate in hiat. 2 puncte 12.

in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.

varianta_095
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 95 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. Cursul Vitei face un cot si pe urma se opreste ezitarxi: aici se desface cu o lene vizibila un brat de apa ce se taraste departe, intre salcii) Viia moarta, [...] inchizand astfel fa mijloc o mare insula cu arbori si plante de apa.[...J Mai demult, inaintea razboiului, primaria voise sa transforme padurea dintre Vii intr-un parc public. Se incepusera lucrarile, se taiasera o alee principala ce despartea padurea in doua si o mare alee circulara ce desena conturul insulei. Lucrarile fusesera insa intrerupte de razboi si proiectul uitat Gelu ii spusese ca nicaieri nu se simte mai liber decat acolo, spre apa, intre Vii. Venise acolo de cand era mic, vaslise, aruncase undita in apele statatoare ale Viiei moarte, inotase.j...) Era anume intr-o seara de iunie. Iesisera de la cinematograf [...JEra o noapte calda, greoaie. Numai stelele aveau o stralucire intensa, aproape nereala in atmosfera aceea lenesa, apasatoare. Se oprira la un colt, nehotarati. (...) Dinspre gradina se auzea un mars de muzica militara. - Daca am merge spre Vii? Propunerea era intamplatoare, neconvinsa. Fetele o primira cu entuziasm. Era oricum un lucru de facut, un ceas de pierdut inaintea intoarcerii acasa. O luara pe strazi laturalnice. Erau toate goale si felinarele rare luminau din cand in cand un zid alb, o curte desarta. Adriana si Gelu mergeau inainte, vorbindu-si rar, ascultand doar bataia tocurilor pe asfalt, sunet ce parea la acea ora, in marea tacere din jur, curios. Din urma se auzeau pasii Ceciliei [...] Aproape de Vii, maptea era mai neagra si mai calma. Casele se rareau, locul se rarea spre vale. Nu venea de acolo nici macar fosnetul obisnuit al trestiei. Doar uneori, de aproape, se auzea galgaitul apei la ochiuri. Ramasera pe malul stang, tacuti, pana ce ochii li se obisnuisera cu intunericul. incepeau sa distinga dincolo, peste apa, umbrele mai negre ale padurii. [...] Uneori, cineva calca peste o ramura uscata ce trosnea si Cecilia, sperioasa, tipa, nestiind ce se intamplase. Tipatul ei rasuna liber ca o chemare de pisica salbatica. -Cee?Cee? Nimic. Nu era nimic. Era numai noaptea adanca din jur, era somnul copacilor, era pulsul surd al apei, era linistea lor. (Mihail Sebastian, Orasul cu salcami- fragment) A. Limba romana 1. Transcrie, despartind in silabe, un cuvant cu diftong si unul cu triftong din enuntul: "Numai stelele aveau o stralucire intensa, aproape nereala...". 4 puncte 2. Scrie un sinonim si un antonim al cuvantului subliniat: "noaptea era... mai calma". 4 puncte 3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "noapte". 4 puncte 4. Transcrie, din primul alineat, un pronume relativ, precizand cazul acestuia. 4 puncte 5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Uneori cineva calca peste o ramura uscata". 4 puncte 6. Alcatuieste un enunt in care substantivul "gradina"$a aiba functia sintactica de atribut substantival prepozitional. 4 puncte 7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "incepeau sa distinga dincolo, peste apa, umbrele mai negre ale padurir. 4 puncte 8. Transcrie propoziti subordonata din secventa "...primaria voise sa transforme padurea dintre Vii intr-un parc public", precizand felul acesteia. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata predicativa, introdusa prin conjunctia subordonatoare ^K 4 puncte

B. intelegerea textului 10. Precizeaza cauza intreruperii lucrarilor de amenajare a padurii dintre Vii. 2 puncte 11. Transcrie, din text, o structura care sa contina o imagine a stelelor. 2 puncte 12. Mentioneaza modul de expunere folosit in primul alineat al fragmentului. 2 puncte 13. Transcrie, din text, un epitet prin care naratorul caracterizeaza noaptea de iunie. 2 puncte 14. Explica semnificatia expresiei "pulsul surd al aper. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Victor/ Victoria, ai absolvit clasa a Vlll-a si ai primit urmatoarea telegrama, de la fratele tau, lonut, student la Bucuresti: "Primit raspuns, acceptat Iotul national sah. Concursul saptamana viitoare. Succes examen limba romana. Sarutari bunicilor, aniversarea casatoriei, lonut." Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri, asa cum iti inchipui ca ar ti scris-o fratele tau, daca ar fi avut timp. In scrisoare, trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte • sa integrezi toate informatiile precizate in telegrama; 8 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18.06.2007. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Mihail Sebastian, Orasul cu salcami) apartine unei opere epice/ genului epic. in redactarea compunerii, vei avea in vedere; • precizarea a trei caracteristici ale operei epice, identificate in fragmentul Orasul cu salcami: • exemplificarea acestor caracteristici, pe baza textului citat; • prezentarea, pe scurt, a subiectului (cu referire la secvente sau la situatii semnificative din fragment); • prezentarea unui personaj, punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului - 2 p.\ registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conp'nutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea- 2 p.). in vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.

varianta_096
Subiecte examen Teste Nationale 2007 - Limba si literatura romana
TESTAREA NATIONALA - 2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 96 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. [."] Dar cum albise de floare? Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom de lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilor.[...] Niciun zarzar n-a fost mai fraged in lumina, mai copilaros in parfum, mai ceresc in mirare, decat cel inflorit la fereastra casei bunicilor, sub ochii nepotului care nu s-a dus la scoala, care n-a mancat [...] Acel zarzar (desi vecin, obraz in obraz cu nepotul) nu apartinea pamantului. Venea din puritatile cerului, din nebuloasa Caii Laptelui, adus ca de leganarea unui scranciob, oprit falfaitor de alb la fereastra veche a casei dintre brazi [...] Pana tarziu noaptea, sub un cer ca de luceferi altoiti cu soare, nepotul a ramas la fereastra intr-o armonioasa insomnie.

Cum sa dormi? Cum sa inchizi ochii? Cum sa-ti desparti clipele de ale pomului ingeresc? Cum sa nu stii mereu ca esti fericit, fara sa ai nimic altaceva decat noaptea de mireasa a zarzarului, si sa fii inca in casa bunicilor? Nepotul a adormit pe scandura aeriana a pervazului, fiind si in somn vecin de rasuflet cu raiul deschis. Dar in noua dimineata, cand acelasi soare a aprins glasurile si sclipirile primaverii, zarzarul de la fereastra era ostenit. Prospetimea radioasa a intaii dimineti devenise declin, ingreuiere, apasare. Parca-i venea sa planga. Totul era acolo: pomul cu trunchiul si crengile lui, floarea, parfumul, cerul, glasurile. Dar lumina plecase, lasand numai fumul albei ei amintiri Murise ingerul. Spre seara crengile erau stirbe ca surasul babelor. Fara de vant, florile cadeau mereu ingalbenind pe jos. A doua zi, zarzarul era batran, - ca si bunicii. incepea tineretea frunzelor verzi. Si intr-o zi (a gandit nepotul intre zarzarul dus si bunicii pe duca), tot ce este abia daca va mai fi "a fost". A simtit cu inima mirarea neagra a mortii. Si a suras melancolic, cu tampla rezemata de pumn, fara sa mai vada nimic. Aceasta a fost intaia primavara a nepotului care-si depasise copilaria, oprindu-se pe hotarul ei... Si de atunci zarzarul a fulguit de multe ori sub pana nepotului, tocmai fiindca umbrele s-au inmultit, odata cu primaverile. (Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor- fragment) A. Limba romana 1. Desparte in silabe cuvintele: "zarzar, "obraz", "falfaitor", "batran". 4 puncte 2. Transcrie, din secventa urmatoare, patru cuvinte derivate: "Dar cum albise de floare? Si cand? Cu o zi inainte, abia luat in seama, nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom de lemn ruginit de muguri la stravechea fereastra a bunicilor". 4 puncte 3. Formuleaza doua enunturi aratand polisemia verbului "a albi". 4 puncte 4. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor: "acelzarzar". ..desi vecin", "noua dimineata", "(sa...vada) nimic". 4 puncte 5. Mentioneaza cazul substantivelor subliniate: "nu era decat repetarea aceluiasi vechi pom". "incepea tineretea". 4 puncte 6. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "puritatile cerului", "cum sa dormi", "(parca)±venea"t "intaia primavara". 4 puncte 7. Alcatuieste un alt enunt in care verbul.....aramas"sa intre in componenta unui predicat nominal. 4 puncte 8. Transcrie propozitia subordonata din fraza subliniata in text. 4 puncte 9. Alcatuieste o fraza care sa contina o propozitie subordonata subiectiva, introdusa printr-o expresie verbala impersonala. ' 4 puncte B. intelegerea textului 10. Mentioneaza personajul care se afla in imaginea centrala a textului. 2 puncte 11. Transcrie o structura care sa contina o imagine cromatica din secventa "oprit falfaitor de alb la fereastra veche a casei dintre brazi..." ' 2 puncte 12. Transcrie un epitet din fragmentul "Pana tarziu noaptea, sub un cerca de luceferi altoiti cu soare, nepotul a ramas la fereastra intr-o armonioasa insomnie." 2 puncte 13. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. 2 puncte 14. Explica semnificatia fragmentului lfA simtit cu inima mirarea neagra a mortii". 4 puncte Partea a ll-a (10 puncte) Scrie o compunere de 10 -15 randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre atitudinea personajului nepotul, din textul citat la Partea I (Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor- fragment), sustinuta printr-un argument/ printr-o motivare corespunzatoare. in compunerea ta, trebuie: • sa utilizezi structura adecvata acestui tip de compunere (formularea clara/ logica a opiniei, prezenta argumentului/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata); 2 puncte • sa ai continutul (dezvoltarea argumentului/ a motivarii) si stilul adecvate cerintei date; 6 puncte • sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 2 puncte Partea a lll-a (32 de puncte) Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine este un pastel. in redactarea compunerii, vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale pastelului, ca specie literara; • exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese, cu secvente din text; • sublinierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor poetice; • precizarea relatiei dintre titlul si continutul textului ales de tine. Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei

... in vederea acordarii punctajului pentru redactare.: punctuatia -3p. bombandu-i fruntea. (aici) pierderea puterii crengilor de a rezista in fata toamnei *mani. pe foaia de examen.3 p. 4 puncte 2.] Dorul de pribegie zvacnea in el ca vantul marii in panzele unui insufletit catarg: ingandurandu-i ochii.fragment) "istov.. sa-si intregeasca mintea. Iarasi scancetul scartaitor. stare de oboseala extrema.1 p... "cadeau". de-i parea ca palmele lui sprijineauunj soare de asfintit". Ramase la portita cu ochii inlacrimati Uitase de ulita si ea ii vorbise: "Vezi! Toti vin spre casa. 4 puncte 8." 4 puncte 7.. Ajuns acolo. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. ii spuneau parintii.).2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 97 • Toate subiectele sunt obligatorii. Mentioneaza alte patru cuvinte ale familiei lexicale din care face parte si cuvantul "ingandurand".2p. odinioara. stilul si vocabularul adecvate continutului .. capul unui copil care plangea: Copilaria lui (Ionel Teodoreanu. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. mai baietelule!" oftau bunicii Era in ajunul plecarii. jos. isi cuprinse capul in palme. " Tot copil esti. Transcrie propozitia subordonata consecutiva din fraza: "Era atata povara in falnica bucurie care-i umplea sufletul. Transcrie un predicat verbal si un predicat nominal din secventa "«Esti barbat de-acum». "goniti". Lasase pe mama sa-i randuiasca lucrurile si iesise afara sa-si racoreasca fruntea in largul vantului. abia ajungea crestetul copilului prea mic sa se incumete pe ulita. Uneori numai pe inserate.. 4 puncte 9. sa se caleasca. Specifica modul si timpul verbelor "(isi) sprijini" si "(se) implinea".. Desparte in silabe cuvintele: zburdalnicia". Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata subiectiva. aproape de pamant. prea greu de lumina pentru creanga zarii il purtau pasii spre poarta. cand ramanea singur ascultand suierele trenurilor strapungand slavile. "nadejdi". varianta_097 Subiecte examen Teste Nationale 2007 .. Se acorda 10 puncte din oficiu.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA ... [. lizibilitatea .". Dorul de pribegie i se implinea. Si sufletul Iui dezmierda prin noapte.". intelegerea textului .sa-si racoreasca fruntea. "Esti barbat de-acum". asezarea corecta a textului in pagina. Limba romana 1." / se umezira ochii.. Ulita copilarie! . de-i parea ca palmele lui sprijineau un soare de asfintit.. mai baiete. sonori". Apunea soarele. compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25 . Zburau cocorii goniti de toamna. ca niste plopi sonori.. ".. ortografia -4p.3 p. Rasaritul lunii il prinse tot la portita. oftand: "Pleci mani*.. Deodata se trezi fata in fata cu bunicul care se intorcea acasa. coerenta textului . Specifica functia sintactica a cuvintelor subliniate: "tot copil esti. in locul unde. [. Era atata povara in falnica bucurie care-i umplea sufletul. Sisuf!etu-i canta de nadejdi ca cerul toamnei de cocori[. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.. numai tu te duci!" In lumina lunii o pietricica zarita printr-o lacrima. 4 puncte 4. Tata intra il dezmierda cu privirea. isi sprijini coatele de poarta. nu stia ce. sclipea ca o lacrima. introdusa prin conjunctia subordonatoare gt 4 puncte B.30 de randuri scrise. "creanga". Si trupul lui fara sa vrea se apleca. fluturandu-i visurile.. Mentioneaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele: "ascultand".] Dorea ceva. Se apropiau pasi grabiti: era tata. prea grele de aur pentru istovul* crengilor.(. aplecandu-i tineretea spre viata. Si mainile Iui fara sa vrea se oprira deasupra ulitii.epuizare... fi pierea zburdalnicia.maine A. ii spuneau parintii. Scrie. cu mainile: " Te duci de-acum. tresari Un scancet scartaitor: portita. mai baietelule. Nu-I auzise venind. 4 puncte 5. 4 puncte 3.) Urma sa plece in tara straina.. 4 puncte 6.Era in alunul plecarii"." I se stranse inima.] Se inserase de-a binelea. Cadeau frunzele. gornind. registrul de comunicare. "pierea". Bunicul il privi lung. Mentioneaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate din enuntul .

la ora 11:00.2 p. in numele intregului colectiv. printre fagi batrani. Precizeaza un scop al plecarii personajului. Dupa ce am coborat in alta vale. 2 puncte 11. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului2 p. din ziua de 30. cu trunchiuri vinete. din cateva salturi.Hai dupa el! Strigai eu. in capatul celair al poienii. Se acorda 10 puncte din oficiu. aceasta invitatie adresata fostului tau diriginte. in lucrare.Ba! Raspunse mosneagul. . in vederea acordarii punctajului pentru redactare. nepasator ca si lupul. prin raportare la fragmentul dat.10. Ulita copilariei. Transcrie o structura care sa contina o imagine auditiva. pana unde pusca nu putea s-aiunaa. 2 puncte 14. ortografia -3p.. cu glas scazut [.. esti absolvent/ absolventa a clasei a VI ll-a. din pasajul "Urma sa plece in tara straina. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. in sala de festivitati a scolii. pornind de la contextul: "Era in ajunul plecarii. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile unui personaj din textul citat la Partea I (Ionel Teodoreanu. • ilustrarea trasaturilor. Marcel Dumitriu. . cu mana-n piept: ■ Iaca si lupul Sopti el. . 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. JL . la gura Goistei. intors oe jumatate.. Nota! Respectarea. sa se caleasca.Iaca. se uita la noi cu nepasare. din primul alineat al textului.2 p. Scrie. in care vei avea in vedere: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului pentru care ai optat. ma lamuri el.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . Lasase pe mama sa-i randuiasca lucrurile si iesise afara sa-si racoreasca fruntea in largul vantului". insotita de exemple. Apucaram iar la deal.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. varianta_098 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . Precizeaza personajul care ocupa imaginea centrala a textului. Si deodata mos Toma incepu sa se uite cu luare-aminte..).fragment). cand jos la zapada neprihanita pe care o calcam.\ asezarea corecta a textului in pagina. sa-si intregeasca mintea. Explica semnificatia titlului operei. a Scolii cu Clasele l-VIII . lizibilitatea. 6 puncte • sa precizezi cu exactitate amanuntele absolut necesare acestui tip de compunere. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Mihai/ Mihaela Cristescu. cu pusca gata. prin referire la secvente/ la situatii semnificative sau prin citate comentate. de a participa la sarbatorirea a 50 de ani de la infiintarea cercului de dans sportiv.. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. pe-aici a trecut jderul. o invitatie fostului diriginte. in redactarea compunerii. • numirea a trei trasaturi (fizice si/ sau morale) ale personajului ales. • prezentarea relatiilor dintre personajul principal si celelalte personaje ale fragmentului.2007. cand in sus. stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii . pe o pagina distincta a foii de examen. Redacteaza. punctuatia •3 p. registrul de comunicare. mos Toma ma opri usurel.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 98 • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte 12. Transcrie. un lup se ridicase dintre ferigi uscate si. Apoi. un fragment care contine o comparatie.. Dorul de pribegie i se implinea".06. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.. de ortografie si de punctuatie. pe foaia de examen..George Cosbuc" din Craiova si doresti sa adresezi. 2 puncte 13. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. spre broderia ramurisului inalt. vei avea in vedere: • precizarea. oieri in desime...

Unde-ijderu? De ce m-ai pus sa suflu.iar". cand stiai ca iese? Si de ce-ai tras fara sa-mi spui? Surdule! . Redacteaza. din fragmentul urmator.]. am pus piciorul pe o indoitura de radacini lunecoasa si.haina lunga facuta din postav gros A.. sus..... precizand noua valoare morfologica. mos Toma descoperi si a doua gura a scorburii.Nu te pune cu mine. pe langa care in timpul verii sopoteste abia auzit un izvor mic de apa printre frunzele uscate..Sufla! Am razimat pusca de fag. 4 puncte B. Precizeaza relatia dintre personaje. iasca si amnarul. 6 puncte • sa integrezi in scrisoare cerintele formulate. Transcrie predicatul propozitiei: "Unde-i jderul?".. Alcatuieste doua enunturi in care schimbi valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: ".". intelegerea textului 10. "putea". Eram pe vremea aceea un copil ruman*. Amintire. Transcrie o propozitie subordonata completiva directa din fraza: "De ce m-ai pus sa suflu... careia sa ii descrii peisajul admirat de tine. Mihaela.rumen * zeghe . Un fosnet scurt de zapada cazuta.. 4 puncte 7.. 4 puncte 6. o fulgerare intunecata printre crengile albe de sus. Vazuram. o secventa care sa contina o imagine auditiva: "..cat puteam. vei avea in vedere: . 2 puncte 13.25 de randuri.. 4 puncte 5. de nu te-i mai putea culege! [. Limba romana 1. atat am apucat sa vad[. sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. la marginea unui povarnis de cativa stanjeni.2007. Transcrie adjectivul pronominal din prima fraza a textului. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Jaca. mosneagul puse somoiogul de frunze uscate in gura scorburii. 4 puncte 2. in orasul Campulung. de cealalta parte a fagului. cand stiai ca iese?" 4 puncte 9.aniqunsinfaiauwifagsaxfxtros. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare.". [. in redactarea rezumatului.] Dupa cateva clipe. 4 puncte 4. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic. am inceput sa suflu din toate puterile. adresata prietenei tale. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara la bunici. rezumatul textului citat Ia Partea I (George Topirceanu.cu glas scazut..... Transcrie. Mentioneaza cate un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate: "oieri in desime"si "zapada neprihanita". Amintire . [. asa cum se intelege din ultimele doua replici ale textului dat. Cand un firicel de fum albastru si cret izvori din iasca.. intr-o zona montana. mai tancule! Acus te-azvarl in zapada.Calauziti de aceasta indoita urma. [. gura scorburii pe unde intrase jderul la adapost Iar jos.] M-am repezit la mosneag. Precizeaza valoarea de vocala sau de semivocala a literelor subliniate "e*si "/"din cuvintele: "vale". pe o pagina distincta a foii de examen. o scrisoare de 20 .06. J (GeorgeTopirceanu.l-am prins cu amandoua mainile de pieptarul zeghei s-am inceput sa-l scutur. in 10 -15 randuri.j. Formuleaza prima idee principala a textului Amintire... un verb de conjugarea a lll-a si un verb de conjugarea a IV-at din secventele subliniate in textul dat..". ". sufla de cateva ori si el . trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 4 puncte 3. zburlit si rau din cale-afara.. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie.. pe-aici a trecut jderul.. * ce/a//-celalalt * ruman . un verb de conjugarea a ll-a.. ham prins cu amandoua mainile de pieptarul zeghei* s-am inceput sa-l scutur: . de ortografie si de punctuatie.. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Catalin/ Catalina Gheorghiu. . incepu sa scapere. precizand felul lui. am ajuns in fata unui fag scorburos. in scrisoare. Mine". specificand partea de propozitie rezultata din aceasta transformare... J Si scotand cremenea. 4 puncte 8. cuprinzand cat puteam ajunge cu bratele trunchiul aspru. pe partea dinspre povarnis.fragment).si se intoarse iar spre mine: . Transcrie un verb de conjugarea l.. 2 puncte 14.".fragment. lama^ieauwifagscorburosMniarg^iea^v^ cfecafÂ#sfarter?£pe&^ 2 puncte 12. Transcrie un epitet din fragmentul "se uita la noi cu nepasare. [.. pusca lui Mos Toma plesni ascutit. 2 puncte 11.". Realizeaza contragerea subordonatei din secventa ".

stilul si vocabularul adecvate continutului . Si speriati fugira gramada in pridvorul scolii.. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. terfelita de pulberi si noroaie.. slut A. Lasati-I in pace. ca pe o turma. strigau. 4 puncte . • respectarea altor conventii specifice rezumatului (relatarea la persoana a lll-a. varianta_099 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . gandi el.} Copiii se luasera dupa domnul lor si. fara dialog inserat si fara citate). dar nu parea primejdios. varand putin coada intre picioare. Destul. na. .. ce cap mare are.curajos (regionalism) * tarla .n-avea ce cauta la scoala". pe foaia de examen. cutu. Nota! Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului .Uite.Domnule. asezarea corecta a textului in pagina. Se acorda 10 puncte din oficiu. Si domnul abia ii putu urni cu nuiaua in mana. lizibilitatea . e cu lantul de gat. intrati in clasa. stana cu dependintele ei • valvoi. si nu-i curg bale. lasa. utilizarea modurilor si a timpurilor verbale potrivite. copii? striga el.Lasa. ortografia . fara nici un gand rau. Desparte in silabe cuvintele subliniate in enuntul ". .loc unde se odihnesc vitele sau oile. poate s-a ratacit. . . . catunul PoenL [.2 p..fragment) 'firoscos . pe baza ideilor principale ale textului. Ciobanita . cautand pietre. • desprinderea a trei-patru elemente esentiale/ idei principale ale textului.2 p.. Scoala primara mixta a comunei Lunca-Frumoasa. in vederea acordarii punctajului pentru redactare.. se infatisa fioros. Totusi. . st-i vari in tarla. . registrul de comunicare. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat.. si copiii aratau cu mainile intinse inspre ei Jista e baciul lor". Facu cativa pasi. [. cand nu zbiara.Un caine turbat! zbierara ei iar. invatatorul se uita de departe la el: era had* in adevar.. cu lantul taras dupa el..Un caine fugar. [..Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa. rezumatul trebuie sa aiba minimum 10 randuri scrise. ma.. zbarlit *had.. Se ridica si se smeri...} (Vasile Voiculescu. Intrati in clasa! Copiii nu se-ndurau sa se dezlipeasca de la uluci. "Mieii astia.. ... . Scrie. Cainele misca a multumire coada infoiata. • prezentarea concisa.3 p. indicand diftongii si vocalele aflate in hiat.). . punctuatia .Uite-I colo.• respectarea fidelitatii fata de textul pe care il rezumi (concordanta dintre continutul textului dat si continutul rezumatului scris de tine).Ce e neoranduiala asta. Sta linistit.Limba si literatura romana TESTAREA NATIONALA . trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.Cutu.foarte urat. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. domnule.. Cainele cu blana valvoi*. isi zise Samson. . un caine turbat! Numaidecat se ivi din tarla" un om voinic si mustacios cu o nuia in mana.N-are ochii rosii.. o azvarli in el si-l huidui. invatatorul ii certa. vorbesc ca baciul meu".. se bulucira la zabrele sa-l loveasca.3 p. relatarea obiectiva. Limba romana 1. domnule. se facu firoscos* un tanc. un caine. a succesiunii intamplarilor la care participa personajele. aici nu e casa. domnule./ Un copilas il zari si dete alarma. n-avea ce cauta la scoala.2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 99 • Toate subiectele sunt obligatorii..Vezi.2 p. e scoala. il striga cineva.Unde? . se pleca sa ia o piatra.ciufulit.

Limba si literatura romana . varianta_100 Subiecte examen Teste Nationale 2007 . 6 puncte • sa integrezi toate informatiile precizate in telegrama. in lucrare. copii?" 4 puncte 5.Se ridica si se smeri. cand nu zbiara. Succes examene! Ioana Redacteaza.2. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: " Tata spune ca e mai bine cand un caine ratacit trage la o casa ". Alcatuieste un enunt in care substantivul "pas/"sa aiba functia sintactica de atribut substantival genitival. ai absolvit clasa a Vlll-a si ai primit urmatoarea telegrama. • exemplificarea acestor caracteristici.si copiii aratau cu mainile intinse inspre el. Scrie cate un sinonim si un antonim al cuvantului subliniat: .2007.06. punand in evidenta semnificatia comportamentului acestuia. 2 puncte 12.." 2 puncte 11. introdusa prin pronumele relativ ce. o scrisoare de 15 ■ 20 de randuri. iulie. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise.3 p..]dete alarma. o structura care sa contina o trasatura a lui Samson. din al doilea alineat. Transcrie.. Ciobanila) apartine unei opere epice/ genului epic. Transcrie propozitia subordonata din secventa "Mieii astia." 4 puncte 6. 4 puncte 3. o comparatie referitoare la copiii scolii.. lizibilitatea . in scrisoare. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare (coerenta textului .Ce e neoranduiala asta.. 2 puncte 14. in vederea acordarii punctajului pentru redactare. din enuntul: ".2 p. registrul de comunicare. 2 puncte Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. vorbesc. Transcrie un pronume interogativ. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: ". asa cum iti inchjpui ca ar fi scris-o verisoara ta.2 p. asezarea corecta a textului in pagina. identificate in fragmentul Ciobanila-. a subiectului (prin referire la momentele subiectului/ sau la situatii semnificative din fragment).. Mangalia. cand nu zbiara. punctuatia .3 p. precizand cazul acestuia. astept intalnirea cu tine acolo. vorbesc ca baciul meu'\ precizand felul acesteia. a ordinii cerintelor nu este obligatorie..".". Numeste modul de expunere folosit cel mai mult in fragment. de ortografie si de punctuatie. Precizeaza cauza faptului ca "Un copilas[... 2 puncte 13. pe o pagina distincta a foii de examen. vei avea in vedere: • precizarea a trei caracteristici ale operei epice. • prezentarea.. 4 puncte 7. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "piatra'\ 4 puncte 4. din ultima fraza a textului.2 p.. intelegerea textului 10. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o subordonata atributiva. 8 puncte • sa respecti normele de exprimare. eleva la lasi: Primit aprobare concurs inot. 4 puncte B. Transcrie. 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Marin/ Marina. 4 puncte 8.). in redactarea compunerii. Nota! Respectarea. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 4 puncte 9. Explica semnificatia secventei: "Mieiiastia. stilul si vocabularul adecvate continutului . Ioana. • prezentarea unui personaj. 2 puncte • sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. pe scurt. ortografia ... pe baza textului citat. daca ar ii avut timp. Partea a IH-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca fragmentul citat la Partea I (Vasile Voiculescu. de Ia verisoara ta.

gata sa dea cu capul intr-un zid sau intr-un copac.. ochii ii cazura pe picioarele unei fete de 15-16 ani. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata subiectiva. pe o pagina distincta a foii de examen. asa e si cu parintii mei si cu toata lumea. "dumneavoastra". Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "aooi se scotocise prin buzunare si-[ intinse 25 de bani. pe care-o oprise odata fiindca-si tara ghiozdanul prin zapada.Dumneavoastra aveti timp. /. Se oprise si el in fata unei vitrine mari sa se uite la aparatele de radio si la televizoare..2007 Proba scrisa de limba si literatura romana Subiect examen varianta 100 • Toate subiectele sunt obligatorii. Mi hai. domnule? . o scrisoare familiala de 20 .Limba romana 1.. se dumereau si-ncepeau sa rada-n gura mare. acum culca-te. caruia sa ii descrii un apus de soare la malul marii. 6 puncte sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate. Formuleaza o idee care se desprinde din primul alineat al textului. isi spunea uneori: "Ai facut treaba buna astazi. il ascultase nitel. avand ca regent un verb impersonal.. asa face omul reumatism si nu mai scapa toata viata". cand nu se facea focul. De data aceea fusese el uimit. incat nici n-avusese timp sa refuze.. de vreo 9 ani. nu se plateste cu nimic. stiti. altfel nu mai e o fapta buna." 2 puncte 12. Multi erau atat de nedumeriti. ii oprea. Transcrie un epitet din contextul urmator: "Seara. ca sa nu-i plictiseasca. cu blandete. lumea care e la serviciu are foarte putin timp. dar foarte repede. apoi se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani." 4 puncte Partea a ll-a (18 puncte) Te numesti Ion/ Ioana Popescu. 2 puncte 14." 4 puncte 6. cu cateva vorbe. le ridica sacosele sau copiii Pe urma se plimba pe strazi si daca vedea copii alergand . Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului. Partea I (48 de puncte) Citeste cu atentie textul dat. le explica de ce nu e bine sa faca asa. incaltata in niste pantofi cu o talpa cat foaia de ceapa. ca sa nu si-o iroseasca-n zadar. unde-i lasase.. primavara si vara. Toamna. trebuie: • sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere. 2 puncte 11. cu sireturile desfacute. Alcatuieste un enunt in care substantivul propriu "Manoila"sa fie in cazul dativ. 4 puncte 8. raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos. pentru ca-l pusese sa-si fnnoade sireturile. (Ileana Vulpescu. "ceva". cand cadea zdrobit de alergatura. Pe urma. precizandu-i felul. Cand dadu sa plece. 8 puncte . Seara.Da. 4 puncte 2. Redacteaza. "expresiv". Candidati la fericire.. O fetita. Transcrie un enunt care se refera la indicii temporali. ajuta celor prea incarcati. si cu sosete. Scrie. fugind mai departe si facand semne cu degetele spre cap. "zadar". in contextul urmator: "O fetita. si chiar intrase cu el in vorba. Va multumesc inca o data. . batranule bun din strada Sperantei*. esti elev/ eleva in clasa a Vlll-a si iti petreci vacanta de vara.Dumneavoastra sunteti pensionar. . 4 puncte B. ii spusese "multumesc". "Ce inconstienta la copiii astia. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore." ... cand cadea zdrobit de alergatura. domnul Manoila avea parca ceva mai multa vreme si. mergea in cate o statie de tramvai mai aglomerata. ce li se putea intampla. adresata fratelui tau..o fapta buna (. Domnul Manoila se-ntorcea de la gradinita.TESTAREA NATIONALA .fragment) A. prin care s-au format cuvintele: " desfacute".]. 4 puncte 4... ajuta oamenilor batrani sa urce-n vagon.25 de randuri. pe foaia de examen. Explica semnificatia gestului fetitei. Alcatuieste un enunt in care cuvantul "singur"sa aiba functie sintactica de nume predicativ. 4 puncte 9. Transcrie propozitia subordonata din fragmentul "lumea care e la serviciu are foarte putin timp". O singura data. intelegerea textului 10. o fapta buna [". isi spunea uneori.). in scrisoare. Se acorda 10 puncte din oficiu. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului epic... pana la 12. 4 puncte 5. de 18 ani sunt pensionar. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: . 4 puncte 3. un singur baietel.. Desparte in silabe cuvintele: "toamna". pe cei trei copii din curte. nu se plateste cu nimic. si. cu gestul expresiv care vrea sa zica «tra-la-la» sau «nebun». care sunt pericolele. se scotocise prin buzunare si-i intinse 25 de bani.neatenti. ca ramaneau cu gura cascata. Astazi de dimineata era grozav de frig. in Statiunea Mamaia. 4 puncte 7. 2 puncte 13. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a verbului "sa-(si) innoade"..

. de ortografie si de punctuatie. .3 p..2007. registrul de comunicare. • exprimarea unei opinii asupra comportamentului personajului (formularea clara/ logica a opiniei.. in lucrare. a ordinii cerintelor nu este obligatorie. personajul principal din textul citat la Partea I (Ileana Vulpescu. Nota! Respectarea. 4 puncte Atentie! Nu folosi alte nume sau date decat cele indicate in cerinta! Data redactarii scrisorii este 18. a trei mijloace/ procedee de caracterizare a personajului principal. • numirea a trei trasaturi {fizice si/sau morale) ale personajului principal.2 p. prezenta argumentului / a motivarii care sa justifice opinia exprimata). insotita de exemple.• sa respecti normele de exprimare. compunerea trebuie sa aiba minimum 25 de randuri scrise. vei avea in vedere: • precizarea.06. stilul si vocabularul adecvate continutului .) in vederea acordarii punctajului pentru redactare. Candidati la fericire. asezarea corecta a textului in pagina. Partea a lll-a (24 de puncte) Scrie o compunere in care sa prezinti trasaturile domnului Manoila. lizibilitatea . • ilustrarea trasaturilor. in redactarea compunerii..fragment). ortografia .2 p. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru redactare ( coerenta textului2 p. punctuatia • 3 p. prin referire la secvente/ la situatii semnificative sau prin citate comentate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful