ГЛАГОЛИ –наставни лист 1

1.Реченице које су написане у садашњем и будућем времену, напиши у прошлом
времену:
Данас учимо о глаголима.

____________________________________________

Ведрана улази у учионицу.

___________________________________________

Горан ће отпутовати код баке.

____________________________________________

Игор ће добити петицу.

___________________________________________

2.Напиши реченицу у којој ћеш употребити реч која значи прошлу радњу.
______________________________________________________________________
3.У датом низу глагола подвуци оне који означавају прошлост:
идем, возио сам, радићу, воли, лежаћемо, био је, трчаћеш, радили смо, скаче
4.Поред сваког глагола напиши да ли он казује радњу, стање или збивање:
читати _____________

сањати ______________

седети ____________

спавати ____________

грми

сева

размишљати ________

играти ______________

______________

____________

трчати ____________

5.Следеће глаголе напиши у прошлом времену:
гледам

____________________

идем

____________________

тражим

____________________

певам

____________________

6.Напиши сва лица једнине и множине за глагол СЕДЕТИ у прошлом времену:
1.л.једн. _________________________ 1.л.множ. _______________________
2.л.једн. _________________________ 2.л.множ. _______________________
3.л.једн. _________________________ 3.л.множ. _______________________

напиши у прошлом времену: Данас учимо о глаголима. стање или збивање: читати .Поред сваког глагола напиши да ли он казује радњу.радња 5.стање грми . 3. Горан је отпутовао код баке. скаче 4. ______________________________________________________________________ 3. радили смо. Горан ће отпутовати код баке.Следеће глаголе напиши у прошлом времену: гледам гледао сам идем ишао сам тражим тражио сам певам певао сам 6.радња сањати . 3.радња трчати . 2. ја сам седео ти си седео он је седео 1.Напиши сва лица једнине и множине за глагол СЕДЕТИ у прошлом времену: 1. Ведрана улази у учионицу.једн. лежаћемо.л.л.збивање размишљати . радићу.множ. био је.збивање сева . воли. Игор ће добити петицу.стање седети . ми смо седели ви сте седели они су седели .л. 2.множ.л.Реченице које су написане у садашњем и будућем времену.У датом низу глагола подвуци оне који означавају прошлост: идем.ГЛАГОЛИ –наставни лист 1 РЕШЕЊА 1.једн.стање спавати . 2. возио сам.Напиши реченицу у којој ћеш употребити реч која значи прошлу радњу.множ.л. Игор је добио петицу. Данас смо учили о глаголима. трчаћеш. Ведрана је ушла у учионицу.л.стање играти .једн.