Factura comercială (Commercial Invoice) Factura comercială privită in ansamblu, este ca o sinteză ce permite identificarea mărfurilor vândute prin

datele incluse in ea. Factura comercială este actul primar pe baza căruia se operează evidenţele atât la importator, cît si la exportator. De asemenea, acest act este un document confirmativ, deoarece confirmă efectuarea de către persoanele juridice rezidente a plăţilor /transferurilor în favoarea nerezidenţilor. Pe de altă parte, acest act este documentul comercial de plată în baza căruia se verifică dacă au fost respectate prevederile contractului în cazul incasoului. În cazul acreditivului documentar, în baza facturii sunt verificate instrucţiunile din deschiderea acreditivului privitor la marfă. De asemenea, factura comercială cuprinde specificări privitor la condiţiile de livrare a lotului de marfă, prevăzute în acreditivul documentar sau în contractul de comerţ exterior, dacă sunt utilizate alte modalităţi de plată. Documentul nominalizat, de regulă, este completat în limba engleză şi este emis în cinci exemplare. Pentru a corespunde cerinţelor înaintate de organismele vamale, în factură este introdusă următoarea informaţie: • Tipul facturii1 • Numărul şi data semnării contractului de vânzare-cumpărare • Numărul şi data emiterii facturii • Numărul documentului de transport • Părţile contractante o Denumirea şi adresa firmei furnizoare o Denumirea şi adresa firmei destinatare • Denumirea şi specificarea detailată a mărfurilor comercializate • Numărul coletelor si a paletelor • Greutatea încărcăturii • Preţul unitar • Valoarea totală a lotului de marfă • Ţara de origine a produselor livrate • Condiţiile de livrare.

1

Commercial Invoice- la livrarea unui lot de marfă în baza unui contract şi Customs Invoice- la livrarea loturilor de marfă necontractuale.