You are on page 1of 27

.

FILM .

.

• • • • • • Scop: obtinere de glucoza si glucozo 1-fosfat Proces: catabolic Localizare celulara: citoplasma Localizare tisulara: ficat si muschi (preponderent) Reglat de glucagon. adrenalina Enzime: • glicogen fosforilaza (enzima cheie) • enzima de deramificare .

.

• hidrolizeaza legaturile 1. glucagon. • este un dimer ce prezinta doua izoenzime: in muschi si ficat • are doua forme interconvertibile prin fosforilare. adrenalina .6-glicozidice si din acest motiv isi inceteaza actiunea la o distantă de patru resturi de glucoză de o ramificatie 1. activa fiind forma fosforilata • stimulata de AMP. • nu poate hidroliza legaturile 1.6 – glicozidică.4-glicozidice si duce la obtinerea glucozo1-fosfatului.

.

glucozidază.rupe leg 1.4-glicozidică  hidrolazica (1.6.6 glucantransferaza transferă o unitate trizaharidică si o muta pe un alt lant formând o nouă legatura 1.• Bifunctionala:  transferazica (amilo 1.4-1.6 formand glucoză) .

 catalizata de fosfoglucomutaza glucozo-1-fosfat  glucozo-6-fosfat  .

Ficat Muschi .

.

.

.

.

.

.

 În termeni energetici. în cursul catabolizării la piruvat . fosforoliza este mai avantajoasă decât hidroliza în procesul de glicogenoliză deoarece glucozo-1-fosfatul reultat conduce la formarea unui număr mai mare de unităţi ATP decât glucoza liberă.

.

.

Glicogen sintaza -enzima cheie -Adaos de glucoză la cap nereducător .

. Enzima de ramifiere transferă fragmente de minim 6 resturi de glucoză la C6 al unui rest de glucoză din aceeaşi catenă sau altă catenă.OBS.