Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου

Η διάρκεια της ημέρας, καθώς και οι ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου είναι σημαντικές για τους πεζοπόρους ορειβάτες ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους με φως.
ΜΗΝΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΔΥΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗΜΕΡΑΣ

1 Ιανουαρίου

07.42

17:16

9ωρ.34’

15 Ιανουαρίου

07:40

17:28

9ωρ.48’

1 Φεβρουαρίου

07:30

17:47

10ωρ,07’

15 Φεβρουαρίου

07:17

18:02

10ωρ.45’

1 Μαρτίου

06:57

18:17

11ωρ.20’

15 Μαρτίου

06:36

18:32

11ωρ.56’

1 Απριλίου

(06:11) 07:11

(18:48) 19:48

12ωρ.37’

15 Απριλίου

(05:50) 06:50

(19:01) 20:01

13ωρ.11’

1 Μαΐου

(05:30) 06:30

(19:15) 20:15

13ωρ.45’

15 Μαΐου

(05:15) 06:15

(19:28) 20:28

14ωρ.13’

1 Ιουνίου

(05:04) 06:04

(19:42) 20:42

14ωρ.38’

15 Ιουνίου

(05:01) 06:01

(19:49) 20:49

14ωρ.48’

1 Ιουλίου

(05:05) 06:05

(19:52) 20:52

14ωρ.47’

15 Ιουλίου

(05:14) 06:14

(19:47) 20:47

14ωρ.33’

1 Αυγούστου

(05:27) 06:27

(19:35) 20:35

14ωρ.08’

15 Αυγούστου

(05:39) 06:39

(19:19) 20:19

13ωρ.40’

1 Σεπτεμβρίου

(05:55) 06:55

(18:54) 19:54

12ωρ.59’

15 Σεπτεμβρίου

(06:06) 07:06

(18:32) 19:32

12ωρ.26’

1 Οκτωβρίου

(06:20) 07:20

(18:08) 19:08

11ωρ.48’

15 Οκτωβρίου

(06:34) 07:34

(17:47) 18:47

11ωρ.13’

1 Νοεμβρίου

06:51

17:26

10ωρ.35’

15 Νοεμβρίου

07:06

17:13

10ωρ.07’

1 Δεκεμβρίου

07:22

17:05

9ωρ.43’

15 Δεκεμβρίου

07:35

17:07

9ωρ.32’

(εντός παρενθέσεων η πραγματική ώρα)
Μετά τη δύση του ηλίου για μισή ώρα υπάρχει φως
Αλλαγές της ώρας τελευταίες Κυριακές Μαρτίου (+1ώρα) και Οκτωβρίου (-1ώρα)
Με bold οι ακραίες ώρες
20 Μαρτίου Εαρινή ισημερία
21 Ιουνίου θερινό ηλιοστάσιο (μεγαλύτερη μέρα)
23 Σεπτεμβρίου Φθινοπωρινή ισημερία
21 Δεκεμβρίου χειμερινό ηλιοστάσιο (μικρότερη μέρα)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful