RAZVOJ SRBIJE 1804. – 1914.

Sergej Filipović

PRIJE USTANKA
Nered  Opustjelost  Ukidanje Pećke patrijaršije  Povratak janjičara  “sječa knezova”

PRVI SRPSKI USTANAK
1804. – 1813.  Đorđe Petrović Karađorđe  Nekoliko faza  Utjecaj vanjskih zbivanja

DRUGI SRPSKI USTANAK
1815.  Miloš Obrenović  Dobivanje autonomije

MILOŠ OBRENOVIĆ


     

1815. – 1838. Hatišerifi 1829., 1830., 1833. Zabrana kuluka Autokefalnost Crkve Gospodarske i kulturne promjene 1835. pobuna pod vodstvom Milete Radojkovića Sretenjski ustav 1835. 1838. “turski ustav”

MILOŠEVO DOBA
1826. Matica srpska  Porast broja škola  1831. knjaţeska tipografija  1835. prva gimnazija u Kragujevcu  1841. Društvo srpske slovesnosti  Joakim Vujić – kazalište  Reforma jezika: Sava Mrkalj, Vuk Stefanović Karadţić

PRIJELAZNO RAZDOBLJE
Milan Obrenović (1838.)  Mihailo Obrenović (1839. – 1842.)  1842. Pobuna Tome Vučića Perišića

DOBA USTAVOBRANITELJA
   

Aleksandar Karađorđević (1842. – 1858.) 1844. Zakonik građanski 1844. Ilija Garašanin – “Načertanije” Izgradnja institucija i drţavne organizacije

1858. Aleksandar bjeţi

POVRATAK OBRENOVIĆA
Miloš Obrenović (1858. – 1860.) – 2. put  Mihailo Obrenović (1860. – 1868.) – 2. put  1866. “Ujedinjena omladina srpska”  1867. otišle zadnje turske jedinice  Milan Obrenović (1868. – 1888)  1869. Ustav  Okretanje ka A-U

POVRATAK OBRENOVIĆA
1875. Ustanak u Bosni Srbija i Crna Gora se uključuju 1878. Berlinski kongres  neovisnost i novi teritoriji  Modernizacija i tehnologija

SRBI VAN SRBIJE
Hrvatska  Dalmacija  Bosna i Hercegovina  Ugarska  Crna Gora

SRPSKE STRANKE
Liberalna stranka  Napredna stranka  Narodna radikalna stranka

SRBIJA POSTAJE KRALJEVINA
  

 

1882. Kraljevina Srbija Modernizacijski zakoni 1885. Rat s Bugarskom katastrofa 1888. Ustav Aleksandar Obrenović (1888. – 1903.) – ubijen u atentatu

DOLAZAK KARAĐORĐEVIĆA I RATOVANJE
  


   

1904. Okrunjen Petar Karađorđević Pribliţavanje Rusiji Jača uloga vojske Prvi balkanski rat Londonski ugovor Drugi balkanski rat Prvi svjetski rat Niška deklaracija

HVALA NA PAŢNJI!