Nume şi prenume

TEST CLASA a IX-a
Nr.I Incercuiţi răspunsurile adevărate pentru subiectele de la 1 la 6. 1. Cunoaştem patru structuri algoritmice: structura 2. Transpunerea grafică a unui algoritm folosind liniară, structura secvenţială, structura selectivă şi figuri geometrice numite blocuri este: structura repetitivă. a) schemă logică; a) da; b) pseudocod; b) nu, sunt 5, există si structura alternativă.; c) program; c) nu sunt 3, structura secvenţială este numită si d) algoritm; liniară iar cea selectivă si alternativă;

3. Următoarea structură:
Dacă condiţie indeplinită atunci instr1 sfârşit dacă; este pseudocod pentru: a) structura liniară; b) structura repetitivă cu număr cunoscut de paşi; c) structura alternativă cu ramură vidă; d) structura alternativă. 5. Blocul pentru introducerea datelor este de forma unui: a) pătrat b) romb c) dreptunghi d) paralelogram

4. Algoritmul este : a) succesiune de operaţii infinite; b) succesiune de operaţii pentru rezolvarea unei probleme oarecare; c) o noţiune ce nu poate fi descrisă; d) folosit numai la informatică şi matematică;

6. Se dă următorul algoritm scris în pseudocod. Să se precizeze ce execută acest algoritm pentru valorile lui x -3 şi 5 a) -3 5 b) -3 0 c) 1 0 15 15 -3 5 Început x,p,s: integer; citeşte x; p:=1; s:=0; dacă x<0 atunci p:=p*x altfel s:=s +x sfârşit dacă; scrie p, s; stop 7. Să se scrie schema logică şi pseudocodul pentru calculul valorii expresiei ştiind că a este o constantă: x2+ 5x+3 dacă x<-10; E(x)= x−a dacă -10<=x<10; 2x+3 dacă x>=10 8. Se citeşte un număr întreg. Dacă acesta este par să se determine maximul dintre două numere reale, iar dacă nu este par să se afişeze suma a două numere naturale, doar dacă este divizibilă cu 5. (schema logică sau pseudocod ). 9. Pentru următorul algoritm: - care este rezultatul în urma execuţiei - transcrie-l sub formă de schemă logică x,z,m,n,a,b: întregi; n3; bn; mb; xb+4; daca b=5 atunci inceput ab; bb-1; sfarsit altfel inceput bb-1; ab; sfarsit; ya; daca (y=a) and (m=n) atunci scrie 1 altfel scrie 0; n a+b; b b-1; daca n= -(m-x) atunci scrie 1 altfel daca (a=0) or (b<>0) atunci scrie 0 altfel scrie 1 stop

Nume şi prenume

TEST CLASA a IX-a
Nr.II Incercuiţi răspunsurile adevărate pentru subiectele de la 1 la 6. 4. Dreptunghiul în schema logică reprezintă blocul: 1. Avem următoarele proprietăţi ale algoritmilor: finitudinea, claritatea, generalitatea, corectitudinea Bloc de decizie Bloc de intrare a) da; bloc de calcul b) nu, sunt 5 şi anume eficienţa; de început a algoritmului c) da, structuralitatea are cele două

2.

principii de elaborare a algoritmilor; Descrierea unui algoritm folosind text sub forma unor fraze convenţionale cum ar fi scrie…, citeşte…, dacă…, atunci…, altfel…, etc reprezintă: a) schemă logică; b) pseudocod; c) program; d) algoritm;

3. Următoarea structură:
Dacă condiţie indeplinită atunci instr1 Altfel instr2 sfârşit dacă; este pseudocod pentru: a) structura repetitivă cu număr cunoscut de paşi; b) structura alternativă cu 2 cazuri c) structura secvenţială d) structura alternativă cu ramură vidă

5. Se dă următorul algoritm scris în pseudocod. Să se precizeze ce execută acest algoritm pentru n=5 p, s, n:integer; citeste n; p:=1; s:=0; dacă n mod 5 =0 atunci p:=p*n altfel s:=s +n sfârşit dacă; s:=s+n; p:=p*n; scrie p,s; stop a) 1 7 b) 7 14 c) 1 0 6. Blocul de decizie este reprezentat prin: a) pătrat b) romb c) paralelogram d) dreptunghi

. 7. Să se scrie schema logică şi pseudocodul pentru calculul valorii expresiei ştiind că b este o constantă: x3+ 2x dacă x>=7; E(x)= x+b dacă -7<=x<7; x-5 dacă x < -7;

8. Se citeşte un număr întreg. Dacă acesta este pozitiv să se afişeze media geometrică a două numere, în caz contrar să se calculeze şi să se afişeze produsul a 2 numere întregi, doar dacă sunt pare. 9. Pentru următorul algoritm: - care este rezultatul în urma execuţiei - transcrie-l sub formă de schemă logică x,z,m,n,a,b: întregi; n5; bn; mb; xb+4; daca b=5 atunci inceput ab; bb-1; sfarsit altfel inceput bb-1; ab; sfarsit; ya; daca (y=a) and (m=n) atunci scrie 1 altfel scrie 0; n a+b; b b-1; daca n= -(m-x) atunci scrie 1 altfel daca (a=0) or (b<>0) atunci scrie 0 altfel scrie 1 stop

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful