Caiet de exerciții pentru seminar

Psihodiagnostic II
Caiet de exerciții pentru seminar
Psihopedagogie specială – sem. II – anul univ. 2011-2012

Student _________________________________

1

Caiet de exerciții pentru seminar

Cuprins

Planul seminariilor de psihodiagnostic .................................................................................................................................... 3
Comunicarea ............................................................................................................................................................................ 3
Regulile de respectat ................................................................................................................................................................ 4
Portofoliul cu lucrări practice .................................................................................................................................................. 5
Observația – Grile de observație (I) - 28 februarie .................................................................................................................. 7
Observația - Grile de observație (II) – 6 martie ....................................................................................................................... 9
Observația - Câteva elemente despre detecția minciunii la copil – 13 martie ....................................................................... 11
Interviul (I) – Tipul, ordinea și conținutul întrebărilor – 20 martie ....................................................................................... 14
Interviul (II) – Metamodelul pentru limbaj – 27 martie ........................................................................................................ 17
Interviul (III) – Raportul și controlul situației de interviu – 3 aprilie .................................................................................... 20
Aplicații în diagnosticul psihopatologic – 10 aprilie ............................................................................................................. 21
Testul de apercepție tematică pentru copii (CAT) – 24 aprilie & 8 mai ................................................................................ 25
Fabulele Düss – 15 mai.......................................................................................................................................................... 45
Proba completării de fraze Rotter – 22 mai ........................................................................................................................... 50
Desenul arborelui și desenul persoanei – 29 mai ................................................................................................................... 54
Materia de învățat pentru examen .......................................................................................................................................... 60

2

Psihodiagnostic II

Planul seminariilor de psihodiagnostic
Nr. Data
Tema seminarului
1
21 feb. Seminar introductiv: analiza aşteptărilor
2
28 feb. Observaţia I – grile de observaţie
3
6 mar. Observaţia II – grile de observaţie
4 13 mar. Observaţia III – indici ai minciunii la copil
5 20 mar. Interviul – partea 1 (Tipul, ordinea şi conţinutul întrebărilor)
6 27 mar. Interviul – partea 2 (Metamodelului pentru limbaj)
7
3 apr. Interviul – partea 3 (Raportul, controlul situaţiei de interviu)
Aplicatii in diagnosticul psihopatologic
 balbismul
8
10 apr.
 enurezisul
 hiperactivitate cu deficit de atenţie
 atacul de panică
vacanța de Paște
9
24 apr. Children Aperception Thematics (C.A.T.) - I
1 mai (zi liberă legală)
10
8 mai Children Aperception Thematics (C.A.T.) - II
11 15 mai Fabulele Düss
12 22 mai Proba completării de fraze Rotter
13 29 mai Desenul arborelui și desenul persoanei

De citit obligatoriu
65-76 (Personalitatea)
65-76 (Personalitatea)
65-76 (Personalitatea)
128-140 (Personalitatea)
118-128 (Personalitatea)
110-117 (Personalitatea)
53-62 (Personalitatea)
165-186 (Personalitatea)

77-86 (curs ID)
77-86 (curs ID)
77-86 (curs ID)
77-86 (curs ID)
77-86 (curs ID)

Suportul de curs:

Dafinoiu, I. (2002) Personalitatea: Metode calitative de abordare; observaţia şi interviul. Iaşi, Polirom.
Capitolele IV și V din cursul de Psihodiagnostic II pentru ID (în format PDF, pe grupul Yahoo !)

Comunicarea
1. Comunicarea (anunțuri și rezultate la evaluări) se face prin intermediul grupului Yahoo! următor:
http://groups.yahoo.com/group/pps2013/
2. Prin intermediul grupului vor comunica cu dvs. atât dr. Irina Crumpei cât și drd. Tudor-Ștefan Rotaru
3. După invitația făcută în urma primului seminar, șefa de an va deține dreptul de Moderator și va putea
invita, la rândul ei, pe colegii care încă nu s-au alăturat grupului. Vă rog să vă adresați șefei de an la
adresa de e-mail ra3ma_z@yahoo.co.uk pentru invitații ulterioare pe grup.
4. Cei care nu au primit invitația, vor tasta adresa de mai sus în browser și vor da click pe ”Join Group”.

3

Compoziția notei: a. 40% seminar din care: i. dacă această condiție nu este îndeplinită. minim 4. până la promovarea completă a examenului. Nu se preiau portofolii cu lucrări practice în restanțe sau oricând după data stabilită! 9. 8. Fiecare item va fi punctat doar în cazul în care este identificată combinaţia tuturor aserţiunilor corecte / greşite. nota de la portofoliu: 80% ii. Portofoliile și caietele de exerciții se predau doar într-o singură zi. 4. Prezentul caiet de exerciții se listează față-verso și se leagă în orice centru de multiplicare. Timp de rezolvare: 30 de minute.Caiet de exerciții pentru seminar Regulile de respectat 1.5 media ponderată dintre seminar și examen. eventuale bonificații – în plus peste 100% până la 10 (zece) – în timpul seminariilor puteți primi bonusuri care se adună la nota de la seminar pentru voluntariat la jocuri de rol.5 la testul grilă. 5. Începând cu seminarul 2 (28 februarie). Criterii de promovabilitate: a. 60% examen (itemi din materia de curs și seminar). 3. de la niciun răspuns corect la toate răspunsurile corecte. Li se permite studenților să facă schimb cu alți colegi între cele 2 grupe la inceputul semestrului și să rămână cu acea grupă. în sesiunea de examene. toți studenții vor avea asupra lor prezentul caiet de exerciții. b. 6. numărul minim de prezențe și nota de la seminar rămân valabile în toate sesiunile următoare. 2. nota la verificarea prezentului caiet cu rezolvările exercițiilor: 20% iii. 4 . Examenul grilă este tip ”auto”: orice combinaţie este posibilă. etc. Portofoliile vă vor fi returnate la o dată / oră care vă va fi anunțată (după publicarea notelor). Minim 9 prezențe necesare pentru a intra in examen. b. Odată îndeplinite. minim 4. 7. Studenții care nu vor avea caietul la ei nu vor putea participa la exercițiile din clasă. și vor fi invitați să părăsească sala de curs. studentul va reface seminariile într-unul din anii următori și după aceea va avea acces în examen.

4. vă veți completa datele personale și pe cele ale persoanei evaluate. A doua piesă a dosarului (una la alegere din următoarele): a.) în vederea asigurării unui psihodiagnostic relevant. Nu descrieți persoana pe baza a ceea ce știați dinainte despre ea. semidirectiv. în care veți prezenta toate informațiile culese din demersul dvs. primul instrument. de evaluare. b. A patra piesă a dosarului: veți face o caracterizare psihologică a persoanei în minim două pagini. Prima piesă a dosarului: a. în funcție de caracteristicile persoanei căreia îi vor fi aplicate (vârstă. educație. semistructurat. Un interviu transcris pentru cunoașterea persoanei. al doilea instrument. în aşa fel încât veţi avea tot atâtea folii câte pagini conține portofoliul. e. al treilea instrument. Un diagnostic (dacă este cazul). II. și aplicată de cel puțin trei ori. iar dvs. Fabulele Düss.) 2. (non-psiholog. data. Menționați. 1. Veţi aşeza piesele (foliile) în ordinea următoare: a. Reguli de alcătuire a portofoliului de lucrări practice: I. Dosare de plastic. b. d. prima pagină: pagina standard cu numele studentului. ora și împrejurarea aleasă pentru observare. 3. pentru a testa reprezentativitatea comportamentelor observate.Psihodiagnostic II Portofoliul cu lucrări practice Veți alege o persoană accesibilă dvs. d. A treia piesă a dosarului (una la alegere din următoarele): a. dosarul va putea fi citit cap-coadă prin simpla deschidere. vă puteți folosi de interviu (prima piesă) pentru a adresa și întrebări vizând acest diagnostic (dar nu numai). după modelul discutat la seminarii. fără să fie necesară scoaterea paginilor din folii. din cele discutate (enurezis. e. Proba completării de fraze Rotter complet. c. nondirectiv. adolescent sau adult) căreia îi veți aplica trei instrumente din cele învățate la tutoriale în următoarea combinație: Prima pagină este standard: o variantă WORD va fi încărcată pe grup. balbism. III. THADA sau atac de panică) cu argumentarea îndeplinirii fiecărui criteriu din DSM-IV-TR pentru care se calfică. Desenul arborelui. copil. Bazați-vă argumentarea strict pe demersul de evaluare! Dați exemple! Instrumentele vor fi alese și combinate pertinent. etc. 5 . Fiecare pagină față-verso se pune într-o folie separată. la fiecare din cele trei aplicări. b. Children Aperception Thematics aplicat în întregime. după cum am învățat la seminarii. caracterizarea psihologică a persoanei. Aveți libertate asupra structurii interviului (nestructurat. o grilă de observație concepută de dvs. Desenul persoanei. c. etc.

1. Arbore) vor fi puse în original la dosar Punctare (total 10):       1 punct din oficiu. Predarea dosarelor se va face în ziua examenului sau într-o zi anterioară stabilită de comun acord (nu înainte de 29 mai). V. Probele completate de subiecții înșiși (ex: Rotter. Separat.Caiet de exerciții pentru seminar IV. 1.5 puncte pentru pertinența și corectitudinea caracterizării psihologice. va fi trecut numele studentului.5 puncte pentru aplicarea corectă și pertinentă a primei metode. 2 puncte pentru respectarea normelor de alcătuire (formatare și aranjare).5 puncte pentru aplicarea corectă și pertinentă a celei de a treia metode. 1. Fabule. pe o primă folie. 6 . anul şi grupa folosind modelul furnizat. 2.5 puncte pentru aplicarea corectă și pertinentă a celei de a doua metode.

......... 7 . 6....______ Nr........28 februarie Grila de observație BALES (grilă abstractă) Observator: _________________________________________________ Observat: ____________________________ Data: _____/_____/____ Tema dezbaterii: _____________...... 7. 4.... 3...... Aria socio-afectivă (reacţii negative) 9...... Dezaprobă / Nu este de acord Refuză în mod pasiv Nu oferă ajutor 11.................. Aria intervenţiilor în sarcină 5............... 2....... Arată tensiune Arată frustrare Se retrage din discuţie Tensiune - 12.Psihodiagnostic II Observația – Grile de observație (I) . Scrieţi frecvenţa totală înregistrată în căsuţele din dreapta.... Se arată neprietenos Se arată agresiv Manifestă opoziţie Denigrează pe ceilalţi Se manifestă pe el însuşi în detrimentul celorlalţi Integrare - Decizie - Notă: marcaţi cu un X fiecare apariţie a unui comportament care se poate încadra într-una din categoriile grilei. 8.. Categoria Manifestă solidaritate Încurajează Se manifestă prietenos Manifestă solidaritate Glumeşte Destine atmosfera Îşi declară mulţumirea Manifestă apreciere Îşi exprimă acordul Acceptă tacit Înţelege Aprobă Este de acord Face sugestii Indică o direcţie respectând libertatea celorlalţi Formulează opinii Analizează Îşi exprimă dorinţele Orientează Informează Repetă Confirmă Solicită o orientare Solicită o informaţie Solicită o repetare Solicită o confirmare Solicită o opinie Solicită o evaluare Solicită o analiză Solicită exprimarea unui sentiment Cere sugestii Cere direcţii Cere mijloace de acţiune posibile Dimensiune Frecvenţa (marcaţi cu un “X” fiecare apariţie a comportamentului) TOTAL Integrare+ Tensiune+ Decizie+ Control Evaluare Comunicare Comunicare Evaluare Control 10... Aria socio-afectivă (reacţii pozitive) 1......

. maini.... Scrieţi frecvenţa totală înregistrată în căsuţele din dreapta. altele 5......... R.. A.._____ Notă: marcaţi cu un X fiecare apariţie a unui comportament care se poate încadra într-una din categoriile grilei.............. Plety........ Orientarea capului 3........Caiet de exerciții pentru seminar Grila de observatie a aspectelor verbale ale interactiunilor (grilă concretă) Primel........... 8 .. Orientarea bustului 2... Contact fizic 4......________ Dimensiuni 1......._____ Data: _____/_____/_____ Împrejurare: _____________... Gestualitate extracomunicativă Comportamente FRECVENŢA Total pozitie care urmeaza orientarea scaunului orientat spre partener orientat sau aplecat spre alte obiecte decat partenerul orientat sau aplecat spre partener alta directie atinge partenerul infundare ochi frecare autocontact degetele mainilor altele manipulare de obiecte cap bust balansare picioare ritmica ritmica brate. Gestualitate comunicativă miscari repetitive particulare de confort cvasilingvistica demonstrative referentiale ilustrative gesturi coverbale paraverbale expresive verbali vocali sincronizatori gestuali regulatori verbali + gestuali vocali + gestuali Tema de dezbatere: _____________________________________________.......... după A... (1923)....... Wei-Barais (1997) Observator: _________________________________________________ Observat: _____________________________________________.....

 etc. Violența la preșcolari reprezintă uzul intenționat de forță sau putere fizică. în formă actuală sau sub formă de amenințare. Alegerea şi precizarea dimensiunilor variabilei (dacă este cazul). Agresivitate verbală:  ţipă (ca formă de agresiune). Construcția propriu zisă a grilei de observație 9 . Operaţionalizarea dimensiunilor în indicatori cât mai precişi şi mai observabili (atenție. Agresivitate fizică:  lovește cu palma  lovește cu piciorul  etc. trebuie respectat criteriul disjuncției unităților de comportament. vătămarea psihologică sau deprivarea 3. Definirea acestei variabile cu claritate şi precizie.  jignește. Exemplu: Agresivitate verbală Agresivitate fizică 4. moartea.Grile de observație (II) – 6 martie Etapele de construcție a unei grile de observație (cu exemplu) 1. Identificarea variabilei de observat. fie generează sau are probabilitatea de a genera rănirea. unei alte persoane sau împotriva unui grup care. 5. împotriva propriei persoane. Violenţa la preşcolari 2. Alegerea parametrilor acestor indicatori: frecvenţa 6.Psihodiagnostic II Observația . se recomandă formularea lor la persoana a III-a singular).

Testarea grilei. Exemplu: Trei observatori merg într-o grădiniță și folosesc grila de observație. Temă în clasă: construiți câte o grilă de observație concretă pentru:  Sociabilitate  Optimism  Gelozie 10 .Caiet de exerciții pentru seminar Unități de Exemple comportament Categorii Violență verbală Jignește alte persoane Heteroviolență Violență fizică țipă poreclește peiorativ înjură cu palma Frecvențe Ancuța mămăliguța prostule! dă cu palmele în educatoare cu pumnul cu piciorul cu un obiect lovește pe celălalt copil cu o jucărie Lovește obiectele cu pumnul cu piciorul dă cu piciorul în cu un obiect scaun aruncă cu un cub în dulap scuipă împinge Autoviolență se lovește cu capul se lovește cu pumnii de perete de bancă în cap pe corp se lovește cu își dă cu un cub obiecte de jucărie în cap 7. Ei pot remarca dacă apar comportamente pe care nu le-au inclus și dacă există fidelitate inter-evaluator. pentru a sesiza dacă rămân comportamente care nu pot fi încadrate într-una din categoriile grilei sau dacă unele comportamente sunt încadrabile în două categorii simultan.

Trei ”Diagnosticarea” minciunii Detectivul identifică minciună Persoana minte cu adevărat corect Persoana spune adevărul fals pozitiv Eroarea lui Othello Detectivul identifică adevărul fals negativ corect Motivații posibile ale minciunii la copil și adolescent: 1. 4. Minciuna din fanfaronadă și lăudăroșenie (ex: minte că a furat ceva. Evitarea rușinii (ex:minte că scaunul era ud. pentru a nu primi notă proastă) 2. Teama de a nu fi prins. Aspecte care pot ajuta în detecția minciunii: 1. Protejarea companionilor (ex: minte din solidaritate cu făptașul. Pregătirea replicii. Încântarea de a păcăli. chiar dacă este nevinovat) 4. doar pentru a părea grozav în ochii celorlalți colegi) 5. P. 11 . P. Minciuna cu scopul de a căpăta putere față de adult (ex: scornește ceva față de profesor pentru a simți satisfacția că acesta din urmă nu și-a dat seama de minciună) 7. Evitarea pedepsei (ex: minte că și-a făcut tema. minciuna cu scop protector) Pe la 10-11 ani. 3.Psihodiagnostic II Observația . 6. afaceri sau politică. Minciuna pentru protejarea intimității (ex: minte pentru că era în telefon cu un băiat de care e îndrăgostită și spune că vorbea cu un coleg) – recomandare de a respecta intimitatea adolescentului. deoarece în caz contrar îl antrenezi să te mintă. București. (2009) De ce mint copiii? Cum pot încuraja părinții sinceritatea.Câteva elemente despre detecția minciunii la copil – 13 martie Bibliografie: Ekman. nu că a făcut pe el) 3. Minciuna nevinovată (ex: complezența. majoritatea copiilor sunt capabili să mintă. 2. București. (2009) Minciunile adulților: Indicii ale înșelătoriei în căsnicie. Trei Ekman. Vinovăția de a minți.

. Îndemnaţi pe copil / adolescent să renunţe la prietenii obişnuiţi să mintă (ex: „Vezi? Dacă îşi minte părinţii aşa de des. Fraze cheie: a.” (T.. dacă doriţi ca vlăstarul dumneavoastră să fie sincer. Începeți cu întrebări mărunte. Folosiţi iertarea psihologică. dacă este prins DA NU NU DA Ținta minciunii este percepută de copil ca naivă. o întrebare ”bruscă” va speria pe copil 9. Ex. Nu fiţi. Nu tentaţi! (mai ales pe adolescenţi) 3.. „Înainte să-mi răspunzi aş vrea să te gândeşti bine. pentru copiii sau elevii voştri un exemplu de mincinoşi! Respectaţi-vă cuvântul dat copilului! 4. Un părinte suspicios („poliţist”) va avea un copil nesincer. în fotbal sau în importanța studiilor) „Frica de furia unui părinte este fără îndoială cauza unică cea mai mare pentru minciunile copiilor. Tu ce părere ai?”) 7. 5. 2. Cel mai probabil nu este un prieten de încredere. Insistați asupra lecțiilor despre ceea ce este bine și ceea ce este rău. era uşor de dărâmat. Lickona) Trucuri pentru părinți și profesori: 1. încercaţi să micşoraţi obstacolul fricii de furia dumneavoastră. nepricepută NU DA Copilul are respect pentru ținta minciunii DA NU DA NU Minciuna este autorizată (ex: într-un joc sau de către un alt adult) NU DA Adultul mințit este o persoană dură și nedreaptă NU DA Poate anticipa care vor fi momentele în care trebuie să mintă NU DA Miza este Copilul a mai scăpat cu această minciună și în trecut (are o experiență cu această minciună) Copilul sau adolescentul are valori comune cu ținta minciunii (ex: ambii cred în spiritul de echipă. Respectaţi intimitatea copilului şi adolescentului! 6.” b. Ai fost tu sau sora ta?” 12 . Dacă este cazul. puneți întrebările cu calm: tonul supărat sperie pe copil și crește probabilitatea minciunii 8. Repetaţi-i permanent că aveţi încredere în el. Astfel.Caiet de exerciții pentru seminar Ce face minciuna mai ușoară sau mai dificilă? Greu de Ușor de mințit mințit MARE mică Copilul știe că va fi pedepsit pentru minciună dacă este prins DA NU Copilul știe că va fi pedepsit pentru ceea ce ascunde.. „Cine a spart vaza?” „Tu ai spart vaza?” „Nu trebuia să ţinem vaza aceea într-un loc atât de vulnerabil. te-ar putea minţi şi pe tine la fel de uşor. Cred că.

Consultați bibliografia pentru a înțelege mai bine aceste aspecte. c. Exercițiu în clasă: Cine are nasturele? Un voluntar stă cu spatele la clasă. și are voie să adreseze oricui oricâte întrebări de tipul Tu ai nasturele? Este la tine nasturele? Nasturele este în jumătatea asta de sală? Nasturele este la un băiat? Studenții din sală vor încerca să inducă voluntarul în eroare. b. Etc. 11.Psihodiagnostic II 10. Nu voi mai minți – scris de 100 de ori. 13 . Reducerea parţială sau totală a banilor de buzunar pentru o perioadă. voluntarul are voie la trei încercări pentru a identifica ”făptașul”. Oferiți-vă să reduceți pedeapsa dacă el mărturisește în comparație cu pedeapsa pe care o va primi dacă nu recunoaște adevărul. d. va încerca să mintă cât poate de bine. 12. La final. dacă este întrebat. Voluntarul se întoarce. Evitaţi pe cât posibil presiunile şi „încolţirea” copilului / adolescentului. Profesorul dă nasturele unui student din sală. Indicii efectivi ai minciunii sunt foarte mulți iar înțelegerea lor este complexă. Folosiți pedepse non-abuzive dar eficiente de tipul: a. Interdicţia de a folosi TV-ul sau computerul pentru o perioadă. Se discută despre indicatorii de care s-a folosit voluntarul pentru a-și da seama de adevăr sau minciună. Cel care are nasturele.

. şi ce aş auzi? Păi ai vedea două colege ieşind din birou.. referitoare la opinii sau valori referitoare la sentimente sau emoţii referitoare la cunoştinţe socio-demografice referitoare la prezent referitoare la trecut referitoare la viitor paleta largă de răspunsuri posibile răspunsuri posibile extreme afirmaţii suportive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 închise deschise presupoziţii constructive conţinând mai mult de o singură idee neclare care invită la joc de rol care invită la simulare anunţ simplu de tranziţie formularea rezumativă tranzitiva anunţ direct atenţionare întrebări de urmărire şi aprofundare CLIENTA: 36 DE ANI.. Legenda notaţiilor folosite: Întrebări / aserţiuni.. PRIMA ŞEDINŢĂ CU PSIHOTERAPEUTUL 1 2 3 4 T C T C 5 6 7 8 9 10 11 T C T C T C T 12 C 13 T 14 C 14 Ce te aduce la mine? Cred că am o problemă psihică... te consideri timidă. Îţi este greu să intri în vorbă cu ceilalţi oameni şi crezi că ei nu ar avea subiecte de discuţie pe care să le abordeze cu tine..... Ce te face să crezi asta? Sunt prea timidă. Ce aveau ei de discutat cu mine? Câţi colegi sunt în birou la tine? Patru. am stat ca toanta în birou.Caiet de exerciții pentru seminar Interviul (I) – Tipul. Cam aşa e într-o zi normală. fără mine... chiar asta e... iar cu mine n-ar avea ce discuta...şi ce s-a întâmplat? Păi ce se întâmplă de obicei. Din această cauză. Ar întreba: „Vrea cineva să vină cu noi la o pizza?” apoi. Ok. ar ieşi. . Iar ceialţi doi colegi i-ai vedea rămânând în birou şi mâncându-şi sandviş-ul în linişte. chiar înainte de pauza de masă. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ele merg împreună întotdeauna. Să presupunem că aş fi invizibil şi aş sta în birou la voi într-o zi normală de lucru. colegii mei au ieşit la o pauză de ţigară.. Înainte de a trece mai departe.. vreau să mă asigur că am înţeles bine tot ceea ce mi-ai împărtăşit până acum. şi.. Am înţeles bine? Da.. Ce aş vedea. ordinea și conținutul întrebărilor – 20 martie Consemn: marcați în căsuţa din dreapta cifra corespunzătoare categoriei / categoriilor corecte din care face parte intervenţia terapeutului. referitoare la comportamente observabile. Când a fost ultima dată când te-ai simţit astfel? Chiar ieri. am permanent senzaţia că toţi ceilalţi au în comun tot felul de lucruri. şi nu sunt în stare să încheg două vorbe...

. nu se cade să mai spun bancuri. la maturitate? Ce vrei să spui? Am întâlnit în experienţa mea mai multe persoane care locuiesc cu părinţii în timpul vieţii adulte..... Am să îmbătrânesc o mototoală. Apreciez efortul tău. cu care să fii împreună? Am avut. nu mi-e foame.. eu nu mănânc niciodată la serviciu...... frustrare.... când eram mai tânără nu eram aşa... Tu şi mama ta... enervare. tristeţe..? Lucrez. Sunt curios să aflu... Mi-ai spus ce gândeşti în acea situaţie.. cu toate acestea. Ce alte sfaturi sau îndemnuri îţi dă acum.. Sunt curios ce simţi.. nu pot să nu observ că ai reuşit să-mi expui foarte bine trăirile şi gândurile tale vizavi de acest subiect şi chiar să-mi răspunzi la o întrebare intimă. dimpotrivă.... Ai vreo persoană cu care să fii angajată într-o relaţie romantică........ Ai putea simţi apatie. însă ea este importantă pentru a te cunoaşte mai bine. cred că mă simt umilită.. M-am întâlnit cu situaţii în care părinţii nu încetează niciodată să specifice pas cu pas ce trebuie să facă o persoană... dar m-am întâlnit şi cu situaţii în care părinţii erau complet nepăsători la ceea ce fiul sau fiica lor făcea în viaţa personală.. Ce vârstă ai acum? 36 Mi-ai povestit despre dificultăţile tale de a vorbi cu ceilalţi şi despre distanţa pe care o simţi faţă de ei.. Ai amintit-o pe mama ta în această discuţie. ce părere ai despre cauza lipsei tale de comunicare cu ceilalţi? Nu ştiu. dar nu conta. în ce relaţie vă aflaţi? 15 .. Ce făceai mai exact când erai mai tânără şi te aflai în compania celorlalţi oameni? Spuneam multe bancuri. comunicarea nu e punctul meu forte... Nu ştiu de ce sunt aşa.... Înţeleg. Ţi se pare un gest de complezenţă? Exact. Ei. Ce faci cât timp colegii tăi rămaşi în birou îşi mănâncă pachetele...Psihodiagnostic II 15 16 17 18 19 T C T C T 20 21 22 23 C T C T 24 25 26 27 C T C T 28 C 29 T 30 C 31 T 32 C 33 T 34 C 35 T 36 C 37 T 38 C 39 T Ce simţi când ele adresează această întrebare? Mă gândesc că nu au făcut o invitaţie „pe bune” şi că au ele două ceva de vorbit. Eram uneori luată peste picior... Ce crezi despre această latură a ta? La ce te referi? La viaţa mea sentimentală? Nu. mereu îmi aminteşte. ca să dea bine. Tu ce simţi când ele invită colegii din birou la masă? Cred.. n-am idee. Cine spune asta? Mama......... Sunt o mulţime de emoţii... E în vârstă şi locuiesc cu ea. Am să-ţi adresez o întrebare care s-ar putea să te surprindă... Ai putea simţi dorinţa de a li te alătura ori. O fi o chestiune de vârstă. curiozitate.. acum am devenit femeie mai serioasă.

Niciodată nam renunţat la ideea de a mă căsători.. astfel. Eu cred că are dreptate..Caiet de exerciții pentru seminar 40 C 41 T 42 C 43 T 44 C 45 T 46 C 47 T 48 C 16 Mama e orice... Mai ai fraţi? Da.... două surori mai mari..... în legătură cu problema despre care mi-ai povestit.. Păi. Am vorbit despre cum se manifestă dificultatea ta şi mi-ai spus câte ceva despre tine şi familia ta. Sunt hotărâtă să mă schimb. poate chiar să organizez câte o seară de film la mine acasă. Acum aş vrea să vorbim despre ceea ce ai de gând să faci pe viitor.! Prea devreme să spun. Deocamdată trebuie să ies din cochilie. însă e dificil să-i ies din cuvânt. numai nepăsătoare nu. chiar dacă o să-mi ia ceva timp. îmi voi lărgi cercul de cunoscuţi. .. Cine ştie......... Nu aş putea să zice că fac doar ce spune ea. să merg la zilele de naştere ale colegilor.... Ce vei face după atingerea acestui scop? O să încep să-mi fac un grup de apropiaţi la serviciu... niciodată nu voi înceta să fiu fata ei cea mică.. Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău soţ şi cum crezi că te-ai comporta tu faţă de el? Ooo... de aceea am venit. Voi cunoaşte poate şi alte persoane şi..... Şi mă dojeneşte permanent.

Caiet de exerciții pentru seminar

Interviul (II) – Metamodelul pentru limbaj – 27 martie
Consemn: marcați cu un ”X” categoria de omisiune, distorsiune sau generalizare prezentă în fiecare formulare, în acord cu metamodelul pentru limbaj
propus de programarea neuro-lingvistică.

Ştiu că mă consideri lipsit de logică.

2.

Trebuie să fiu primul!

3.

Cursul de psihodiagnostic mă deprimă.

4.

Îmi ajut prietenii.

5.

Căsniciile nu funcţionează.

6.

Şi eu pot să te manipulez.

7.

Vorbeşte cu altcineva. Nu-l mai interesez.

8.

Ea mă evită întotdeauna

9.

O duc pe cea mică la grădiniţă

Lectura gţndurilor

Relaţie cauză-efect

Presupoziţie

Echivalenţă complexă

Nominalizare

Distorsiuni
Judecată de valoare f.o.s.

Op. modal necesitate

Cuantificator universal

Comparaţie incompletă

Substantiv nespecific

Verb nespecific

1.

Op. modal posibilitate

Generalizări

Omisiuni

Întrebări pentru a accede la structura
profundă a limbajului

17

Caiet de exerciții pentru seminar

11. Nu există înţelegere în familia noastră
12. El este mai retras.
13. Nu pot să împlinesc 30 de ani nemăritată!
14. Nu se uită la mine. Este supărat.
15. Avem o relaţie proastă.
16. Niciodată nu-mi arată tandreţe!
17. Mama e cea mai neînţelegătoare femeie.
18. O să-mi ţii o altă predică!
19. M-aş înscrie la master, dar am un copil.
20. Nu-mi zâmbeşte când intră pe uşă. Sigur
mă înşeală.
21. Nimeni nu mă apreciază.
22. El mă dispreţuieşte, chiar dacă nu arată
acest lucru.
18

Lectura gţndurilor

Relaţie cauză-efect

Presupoziţie

Echivalenţă complexă

Nominalizare

Distorsiuni
Judecată de valoare f.o.s.

Op. modal necesitate

Cuantificator universal

Comparaţie incompletă

Substantiv nespecific

Verb nespecific

10. Sunt mai trist.

Op. modal posibilitate

Generalizări

Omisiuni

Întrebări pentru a accede la structura
profundă a limbajului

Psihodiagnostic II

Lectura gţndurilor

Relaţie cauză-efect

Presupoziţie

Echivalenţă complexă

Nominalizare

Distorsiuni
Judecată de valoare f.o.s.

Op. modal necesitate

Cuantificator universal

Comparaţie incompletă

Substantiv nespecific

Verb nespecific

Op. modal posibilitate

Generalizări

Omisiuni

Întrebări pentru a accede la structura
profundă a limbajului

23. Când ai să ai şi tu doi copii, ai să-mi poţi
face recomandări.
24. Toţi râd de mine.
25. E imposibil să trec examenul.
26. Asta e. Nu pot face nimic.
27. Trebuie să cunosc mai multe fete!
28. Nu este bine să ai încredere în oameni.
29. Dacă vrei, poţi.
30. Socializarea mea e deficitară.
31. Nu răspunde la telefon, nu mă iubeşte.
32. Când fiul meu va putea să decidă singur,
va avea voie să vină seara acasă la orice
33. M-aş
duce la sala de fitness, dar sunt
oră doreşte.
grasă.
34. Sunt convins că ea se aşteaptă să-mi cer
scuze.
35. Copilul trebuie să aibă un tată!

19

TOATE CELE TREI ROLURI! Nr. se sincronizează cu acesta îşi împărtăşeşte problema personală / profesională. 4. Evaluați nivelul de sincronizare: Complet nesincronizat --------2---------3---------4---------5---------Perfect sincronizat 20 . Crt. trei mini-interviuri). 3. NB: FOLOSIŢI TIMPUL ASTFEL ÎNCÂT TOŢI CEI TREI PARTICIPANŢI SĂ AIBĂ POSIBILITATEA DE A JUCA. Tipul întrebării/aserţiunii Întrebarea/aserţiunea folosită de psiholog 1. client şi observator (în total. 2. Sarcinile fiecărui rol: ROLUL Psihologul Clientul Observatorul SARCINA NUMELE PARTICIPANTULUI intervievează clientul pe marginea conţinutului adus în discuţie folosind tipurile de întrebări învăţate şi metodele de acces la structura profundă a limbajului. FIECARE. urmăreşte interacţiunea celor doi şi identifică în spusele psihologului cel puţin patru întrebări / aserţiuni pe care le notează în prezenta fişă. Fiecare din cei trei participanţi va fi rând pe rând psiholog.Caiet de exerciții pentru seminar Interviul (III) – Raportul și controlul situației de interviu – 3 aprilie Consemn: fiecare participant se gândeşte la un aspect problematic din viaţa sa personală / profesională pe care se simte confortabil să îl împărtăşească în echipă.

Perturbarea in fluență interferează cu performanta şcolară sau profesională ori cu comunicarea C. manifestându-se printr-o frecvenţă de două ori pe săptămână. (3) interjecţii. diabet. (4) cuvinte întrerupte (de ex. B.. fie intenţionat) B.. eu. eu. un diuretic) ori unei condiţii medicale genera le (de ex. Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial. spina bifida. Ed. Emisiune repetată de urină în pat sau în pantaloni (fie involuntar. eu.Psihodiagnostic II Aplicații în diagnosticul psihopatologic – 10 aprilie Bibliografie: Romila. pauze in cadrul unui cuvânt).6 Enurezis A. (7) cuvinte produse cu un exces de tensiune fizică. (6) circumlocuțiuni (substituiri de cuvinte pentru a evita cuvintele problematice). (de ex. Comportamentul este semnificativ clinic. (8) repetarea unor intregi cuvinte monosilabice (de ex . (5) blocaj audibil sau mut (pauze complete sau incomplete in vorbire). epilepsie). (2) prelungirea sunetelor. timp de cel puţin 3 luni consecutive. îl văd). C. Etatea cronologică este de cel puţin 5 ani (sau nivelul de dezvoltare echivalent). D. A. De specificat tipul: Exclusiv nocturn Exclusiv diurn Nocturn si diurn 21 . Asociației Psihiatrilor Liberi din România Criteriile de diagnostic pentru 307. condiţia se codifică pe axa III Criteriile de diagnostic pentru 307. şcolar (profesional) ori in alte domenii im portante de funcţionare. dificultăţile in vorbire sunt in exces in raport cu cele asociate de regulă cu aceste probleme Notă de codificare: Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial ori o condiţie neurologică. Comportamentul nu se datorează exclusiv efectului fiziologic direct al unei substanţe. Perturbare in fluența normală și în timpul de structurare a vorbirii (inadecvat pentru etatea individului) caracterizată prin apariţia frecventă a uneia sau a mai multora dintre următoarele : (1) repetiţii de sunete si silabe.) Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mintale. (coord.0 Balbism A. ori prin prezenţa unei detrese sau deteriorări semnificative clinic in domeniul social.

Fie (1) sau (2): (1) şase (sau mai multe) dintre următoarele simptome de inatenţie au persistat cel puţin 6 luni intr -un grad care este dezadaptativ şi discrepant în raport cu nivelul de dezvoltare: Inatenția (a) incapabil adesea de a da atenţia cuvenită detaliilor ori face erori prin neglijenţă în efectuarea temelor şcolare. (e) adesea are dificultăţi in organizarea sarcinilor şi activităţilor.. (h) adesea este uşor de distras de stimuli irelevanţi. in situaţii in care acest lucru este inadecvat (la adolescenţi sau la adulţi poate fi limitat la sentimentul subiectiv de nelinişte). (b)adesea işi lasă locul în clasă sau în alte situaţii in care este de dorit să rămană aşezat. (g) adesea pierde lucruri necesare pentru diverse sarcini sau activităţi (de ex. cărţi. O anumită deteriorare din cauza simptomelor este prezentă in două sau mai multe situaţii (de ex . (f) adesea vorbeşte excesiv de mult. (i) adesea este uituc referitor la activităţile cotidiene. creioane. jucării. intervine în conversaţiile sau jocurile altora) B. nu este dispus să se angajeze in sarcini care necesită un efort mental susţinut (cum ar fi efectuarea temelor în clasă sau acasă). la școală [sau la serviciu] și acasă) 22 . (h) adesea are dificultăţi in a-și aştepta rândul. (i) adesea întrerupe sau deranjează pe alții (de ex . Unele simptome de inatenție sau de hiperactivitate-impulsivitate care au cauzat deteriorarea erau prezente înainte de etatea de 7 ani. sau in alte activităţi. (f) adesea evită.Caiet de exerciții pentru seminar Criteriile de diagnostic pentru tulburarea hiperactivitate cu deficit de atenţie (THADA) A. la serviciu. (d) adesea nu se conformează instrucţunilor şi este incapabil să -şi termine temele pentru acasă. teme pentru acasă. (c) adesea aleargă in jur sau se caţără excesiv de mult. instrumente). (d) adesea are dificultăţi în a se juca sau în a se angaja în activităţi distractive in linişte. (b) adesea are dificultăţi in susţinerea atenţiei asupra sarcinilor sau activităţilor de joc. C. are aversiune. (2) şase (sau mai multe) dintre următoarele simptome de hiperactivitate –impulsivitate au persistat timp de cel puţin 6 luni intr -un grad care este dezadaptativ şi in contradicţie cu nivelul de dezvoltare: Hiperactivitatea (a) adesea se joacă cu mainile sau sau cu picioarele sau se foieşte pe loc. Impulsivitatea (g) adesea „trânteşte" răspunsuri înainte ca întrebările să fi fost complet formulate. (c) adesea pare a nu asculta cand i se vorbeşte direct. sarcinile casnice ori obligaţiile la locul de muncă (nedatorate comportamentului opoziţion ist sau incapacităţii de a înţelege instrucţiunile). (e) adesea este „in continuă mişcare" sau acţionează ca și cum „ar fi împins de un motor".

(6) durere sau disconfort precordial. tip combinat dacă ambele criterii A1 si A2 sunt satisfăcute pentru ultimele 6 l uni 314. (12) parestezii (senzaţii de amorţeală sau de furnicături). 441]) O perioadă distinctă de frică intensă sau de disconfort în care patru (sau mai multe) dintre următoarele simptome apar brusc și ating culmea în decurs de 10 minute: (1) palpitaţii. Se codifică diagnosticul specific in care survin atacurile de panică (de ex. al schizofreniei ori al altei tulburări psihotice și nu sunt explicate mai bine de altă tulburare mintală (de ex. tip predominant de hiperactivitate-impulsivitate dacă criteriul A2 este satisfăcut. pentru ultimele 6 luni 314. anxioasă.01 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie. (13) frisoane sau valuri de căldură 23 . dezechilibru. (10) frica de pierdere a controlului sau de a nu înnebuni.0 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie. Simptomele nu survin exclusiv în cursul unei tulburări de dezvoltare pervasive. (7) greaţă sau detresă abdominală. (9) derealizare (sentimentul de irealitate) sau depersonalizare (detaşare de sine insuşi).21 Panică cu agorafobie [pag. (4) senzaţii de scurtare a respiraţiei sau de ștrangulare. tip predominant de inatentie dacă criteriul A1 este satisfăcut. (3) tremor sau trepidaţie. trebu ie specificat „în remisiune parţială". (5) senzaţie de sufocare. vertij sau leşin. 300.Psihodiagnostic II D. (2) transpiraţii. iar criteriul A2 nu. Criteriile de diagnostic pentru Atacul de Panică Notă: Un atac de panică nu este o tulburare codificabilă. (8) senzaţie de ameţeală. bătăi puternice ale inimii sau accelerarea ritmului cardiac.. disociativă sau de personalitate) A se codifica pe bază de tip 314. iar criteriul A1 nu este satisfăcut pentru ultimele 6 luni Notă de codificare Pentru indivizii (in special pentru adolescenţi si adulţi) care în mod curent au simptome care nu mai satisfac în întregime criteriile.1 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie. Trebuie să fie clară proba deteriorăii semnificative clinic în funcţionarea socială. (11) frica de moarte. de o tulburare afectivă. şcolară sau profesională E.

este ghidușul clasei. se poate suspecta un diagnostic psihopatologic din cele discutate: Caz Ionel are 3 ani. Viorica are 10 ani. pentru că face tot felul de stricăciuni. el își face temele și. mai ales când trebuie să răspundă la oră. că seamănă cu tatăl lui și că nu-i nimic rău în asta. Bunica lui a refuzat să-l mai ia verile la țară. Mama schimbă repede așternuturile. Matei. De cel puțin trei ori pe săptămână. Notele lui Matei au început să fie proaste încă din clasa a 5-a. De asemenea. Îi este foarte rușine. constată că are patul ud. la școală. În pauze. Se face roșie și se șterge permanent pe frunte cu un șervețel. Se foiește permanent în bancă. 24 Diagnostic . Într-o situație. se ridică din bancă și mută. Întrebați de diriginte. când se trezește dimineața. când are voie. de măcar patru ori pe săptămână face pipi în pantaloni. Ea crede că are ceva la inimă și că mama știe de asta. nu poate respira. Fratele lui mai mic nu are această problemă . aleargă în curtea școlii unde se manifestă zgomotos în jocuri de-a prinsa cu alți copii. aproape nimeni nu se joacă cu el în pauze pentru că el nu respectă nicio regulă a jocului sau uită despre ce e vorba imediat după ce s-a început. a fost tot timpul un băiat cuminte și foarte liniștit. nu este atent la întrebările învățătoarei. tatăl se face că nu observă iar bunica îl ceartă. Dragoș vorbește cu dificultate. Dragoș are 8 ani. ea răspunde cuminte la ore. 12 ani. ea și-a pierdut echilibrul și a trebuit să se țină de o bancă.Caiet de exerciții pentru seminar Exercițiu: Identificați măsura în care. pentru următoarele cazuri. în glumă. Totuși. până anul trecut. Respira greu și spunea că parcă ”are furnici pe mâini”. Dragoș învață bine la școală. la grădiniță. 8 ani. deși învățătoarea spune că e cam timid. în pauze. părinții au zâmbit și au spus că a fost totdeauna neastâmpărat. Se plânge doamnei învățătoare că. Ei povestesc că. Deși i se întâmplă asta. Părinții îl laudă pe Cezar (7 ani) că este un băiat cuminte. se joacă cu creioanele. învățătoare se plânge că Cezar nu stă locului aproape niciodată. Deși face la oliță de cele mai multe ori. așa cum a învățat-o mama ei. Învățătoarea l-a trimis la psihologul școlii iar părinții sunt îngrijorați. de multe ori. transpiră foarte mult în timpul orei. Acasă. Vorbește neîntrebat la ore. Este foarte speriată. Adela. Părinții sunt îngrijorați și îl întreabă pe medicul de familie. obiectele de pe băncile colegilor. Spune că în acele momente ”moare”. se uită în liniște la televizor unde este absorbit de desenele animate. Deși unii colegi râd. Repetă mai ales silabele cu ”c”. Profesorii îl consideră obositor. respiră normal și este veselă.

Caiet de exerciții pentru seminar Testul de apercepție tematică pentru copii (CAT) – 24 aprilie & 8 mai 25 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 26 .

Psihodiagnostic II 27 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 28 .

Psihodiagnostic II 29 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 30 .

Psihodiagnostic II 31 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 32 .

Psihodiagnostic II 33 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 34 .

Psihodiagnostic II 35 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 36 .

Psihodiagnostic II 37 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 38 .

Psihodiagnostic II 39 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 40 .

Psihodiagnostic II 41 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 42 .

Psihodiagnostic II 43 .

Caiet de exerciții pentru seminar ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Pentru seminarul II pe CAT. Vom discuta în clasă pe baza exemplelor aduse de dvs. veți găsi un copil (poate fi un copil cu care lucrați la practica de specialitate. dar nu numai) și veți aplica planșele CAT. 44 . Veți înregistra în scris răspunsurile copilului.

Tata şi mama se iubesc foarte mult şi serbează veseli această zi. Cele trei păsări se trezesc speriate. mama şi cu puiul lor dorm împreună în cuibul lor pe o cracă. În timpul petrecerii copilul se ridică brusc şi se duce singur în fundul grădinii. Tatăl zboară repede pe pomul alăturat. De ce? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 45 .Caiet de exerciții pentru seminar Fabulele Düss – 15 mai 1. dar ce face puişorul? Şi el ştie să zboare puţin. Tatăl. Mama zboară pe alt pom. Deodată începe un vânt puternic care scutură pomul şi cuibul cade la pământ. Este ziua în care părinţii îşi aniversează căsătoria. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2.

Mieluşelul se juca toată ziua lângă mama lui şi în fiecare seară primea de la ea lapte bun şi cald de băut. Oaia nu avea lapte destul pentru amândoi mieluşeii şi atunci a spus mieluşelului mai mare: nu am lapte pentru voi doi. care-i plăcea foarte mult. Cine poate fi? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________ 46 .Caiet de exerciții pentru seminar 3. Într-o zi oaia a adus şi un alt mieluşel. A fost odată o oaie care avea un mieluşel şi amândoi erau la păscut. tu poţi să mănânci iarbă verde. Ce a făcut mieluşelul? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. mult mai mic decât primul. Lumea răspunde: cineva din familia care stătea în casa de jos. Înmormântarea vine pe stradă şi oamenii întreabă cine a murit.

Întro zi. Elefantul este foarte drăguţ şi are o trompă mare. Un copil mic spune foarte încet: „Oh. găseşte că elefantul s-a schimbat. când copilul se întoarce de la plimbare şi merge în cameră. Un copil are un elefant de cârpă. pe care-l iubeşte. Ce s-a schimbat la elefant? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 47 .Psihodiagnostic II 5. ce frică îmi este !” De ce oare îi este aşa de frică? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 6.

Au fost foarte veseli. Când s-au întors acasă băiatului (fetiţei) i se pare că tata (mama) are o altă expresie decât de obicei. De ce? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________ 48 . Dar copilul poate face ce vrea cu ea.Caiet de exerciții pentru seminar 7. Un băiețel (o fetiţă) a făcut o plimbare foarte frumoasă în pădure cu mama sa (cu tatăl său). Un copil a făcut din plastilină o figurină (un turn) şi este foarte mândru de acesta. Îi va da oare mamei acea figurină? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 8. Ce va face cu figurina? Mama-l roagă sa i-o facă ei cadou.

Ce o să-i spună mama? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 10. Un copil se trezeşte devreme dimineaţa. Încă este foarte adormit şi spune: „Vai ce vis urât am avut!” Ce o fi visat? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________ 49 . Un copil vine de la şcoală (de la plimbare) şi mama îi spune: înainte de a-ţi face lecţiile trebuie să-ţi spun ceva.Psihodiagnostic II 9.

.............. Nervii mei ... 6.......................................................................... 14................. Clipa cea mai fericită .................................................................. 18.. Copilăria mea ................................. Familia mea ... 5.................................................. 10............................ 8.......... Cel mai bine este .......... Cea mai mare groază a mea este că ........ Pe mine mă frământă ............................. Cei din jurul meu ................................. 16.......................................... Nu vă gândiți prea mult...........Caiet de exerciții pentru seminar Proba completării de fraze Rotter – 22 mai În cele de mai jos vi se propun unele începuturi de fraze..... 11........................ 50 ........ 2................. Căutaţi să le completaţi așa cum simțiți................ 15............................................................ Mama .................. Eu nu pot să .............................................................................................................................................................. Îmi pare rău că ........................... Îmi place ........................... 12... 3...................................... Viaţa mea ................ 13.................... 17............................. 4.............................................................................................................................................................................. La şcoală ............. Întorcându-mă acasă ................ Când adorm .............................. 7.................................. Împreună ..................................................................................................................... Când eram mic .................... SE COMPLETEAZĂ CU UN CREION HB !!!!! 1....... 9..........................

............................................................................................... Eu doresc .. 27................... Tatăl meu ....................... Sunt foarte ................................................. Mi se pare că .. 51 ............. 33......................................... Copiii .......................................................... 37. 28....................................... 26................ Ceea ce mă supără este ......................... 22....... Eu gândesc ....... 30........... 23............................................................................................ 36......................... Căsătoria ........................................... Pe străzi ........................................................................................................................ Viitorul .................................................................................................... Ceilalţi ......... 34..................................................................... 38.................... Eu respect mai mult .... Câteodată ............................ 40... Ştie toată lumea că .................................................................................. 32..... Când sunt sincer(ă) cu mine ........................................................................ Eu mă simt bine când ....... N-am reuşit să .................................. Am reuşit să ................................ Singura mea plictiseală ................................... 39.................... 35........................... Am nevoie ......................................................................................................... 20................... 31................................. 21...................................................... 29.........Psihodiagnostic II 19......... 24................................................................................ Cititul .................................................. 25................................ Eu detest ...

..................................... În inima mea ................................ 51............. Soţul meu / Soţia mea ......................................................................................... În fiecare zi ..................................... 55................................................................... Să mergem .................................. 60................... 52................................ 44. Depărtările ...................................... Eu ................... Prietenii mei ...................................................................................... 47... Când sunt singur .......... 53....................................... Când muncesc ... 46..... 62.. 56...... Eu am încredere .............................................................. Fără îndoială că ............ 58.......................................................................... La locul meu de muncă .................................................................................... 59................... 54...... Visele mele .................................................................................. 42...................................................... Cea mai mare neplăcere a mea .................... 50....................................................... 48............... Adeseori eu .................................... 57............ Trecutul meu ..................... 52 ............................................................................................. Voinţa mea ................................................................................................................ Mi-e greu să ................Caiet de exerciții pentru seminar 41............................. 49......... În orice caz ... Când vreau ......................................... Cei mai mulţi oameni ... Totdeauna eu ................................................................................................... 61....... 45.......................................................................... 43...................

.......................................................................... 69................................... 64............................. 70................................................. 68.. Sentimentele ................................. 53 ....................... Bucuriile mele ................................... Să fii ........... 79....................................... Adevărul este că ............. 72.. 78................. Cel mai bun prieten al meu ............................................................................................ 76.................... Sănătatea mea ..................................................... Eu cred că ............................... Îmi amintesc ..................................... 67...................... 71........................ 75.............. Nicăieri eu ....................... 80.......... Aş vrea să ştiu ..................................................... 74..................... Niciodată eu ........................................................ 65...................................... De mult ............................ Mă tem că ............................................................................................ Oboseala mea ............. 73.............. Profesia mea ................... 66............. Din când în când eu .............................................................................................................................................................................. Noaptea ............................................................................. 77. Să trăieşti ...................................Psihodiagnostic II 63...........

Caiet de exerciții pentru seminar Desenul arborelui și desenul persoanei – 29 mai Desenează un arbore. altceva decât un brad! (cu creion HB pe coală specială de desen) 54 .

Caiet de exerciții pentru seminar Desenează o persoană în întregime! (cu creion HB pe coală specială de desen) 55 .

Caiet de exerciții pentru seminar Desenează o persoană de sex opus primei persoane desenate! (cu creion HB pe coală specială de desen) 56 .

Caiet de exerciții pentru seminar Checklist pentru „testul persoanei” Adaptat după: Dumitraşcu. caricaturală evaziune. haşurarea excesivă. detalierea feţei şi a părului. îngroşarea. eventuala prezenţă discretă a bijuteriilor (bărbaţi) – masivitatea siluetei. analizei Detaliu Variaţii poziţia sau atitudinea persoanei desenate diferenţa între desenul masculin şi cel feminin persoana în mişcare picioare depărtate şi mâini ridicate postura înclinată persoana desenată din profil sau din spate desenarea persoanei de acelaşi sex cu lux de amănunte şi persoana de sex opus în mod superficial dinamism asertivitate. distinctive. pp. 241-258 Seg. faţadă figura schematică. îmbrăcăminte masculină. eventual barbă. buze. părul lung. Trei. bestializarea figurii – colţi. batjocoritoare SAU bucăţi”. Bucureşti. blană. inhibiţie omisiuni conflicte în zonele omise lipsă de implicare în sarcină evaziune. evitare în a realiza sarcina elemente de bizarerie (transparenţe neplauzibile – se văd organele conflicte puternice SAU interne. N. păr) dorinţe erotice intense dorinţa de exhibiţionism sexual haşurarea excesivă a rochiei pudoare. (2004) Tehnicile proiective în evaluarea personalităţii. neunitare) lipsa simţului realităţii Eu deteriorat transparenţe neplauzibile – se văd organele interne elemente atipice. braţe şi picioare solide exagerarea sau inversarea trăsăturilor legate de rolul de gen (descrise mai sus) identificare normală cu rolul de gen Criterii generale caracteristici legate de rolul de gen accentuarea. dorinţa de afirmare socială dezechilibru sau fragilitate dorinţa de evaziune sau disimulare tendinţe narcisiste lipsă de interes pentru sexul opus ostilitate faţă de sexul opus (femei) – siluete feminine. siluete alcătuite „din atitudine ludică. individuale schizofrenie SAU probleme somatice majore amprentă a individualităţii 57 . şolduri. multiplicarea unor elemente schematizare elemente deosebite Semnificaţie ? identificare normală cu rolul de gen de elucidat subiectul acordă o importanţă deosebită elementului SAU doreşte să ascundă. să camufleze aspecte iritante ale imaginii de sine accentuarea detaliilor sexuale (sâni. coapse. ghare. vestimentaţie specific feminină.

fără detaliere capul disproporţionat de mare capul capul disproporţionat de mic gura deschisă. dorinţa de a „devora” experienţe. poziţia de spectator orientare spre lume sau viitor megalomanie centrare pe sine entuziasm sentimente de insignifianţă sau inadecvare evaziune. nesiguranţă lipsă de energie desenul în partea superioară a paginii spaţiul grafic desenul în partea inferioară a paginii desenul în partea stângă a paginii desenul în partea dreaptă a paginii desen mare. blocaj emoţional preocupări sexuale şi anxietate legată de sexualitate la femei – feminitatea ? . înnegritm dezordonat coafură elaborată. îngrijită lipsa unei baze solide de ancorare în realitate SAU nevoia de putere. erotism imaturitate afectivă . agresivitate depresie. puterii închiderea faţă de lume feminitate. haşurat. rezistenţă la testare. deficienţă mentală.Caiet de exerciții pentru seminar Seg. dezamăgire dorinţa de afişare a masculinităţii. dependentă de suportul emoţional revendicare. acoperind toată pagina desen mic conturarea feţei. infantilă. replierea pasivă. concavă gura ochii părul 58 Semnificaţie dinţii gura cu rictus sau strâmbă ţigara sau pipa ochii mici ochii mari cu gene mari ochii goi abundent. intoleranţă la frustrare. expansiune nesiguranţă. analizei Variaţii Detaliu Analiza formală liniile zimţate Analiza conţinutului agresivitate agresivitate contururi prin linii ascuţite linii întrerupte linii abia schiţate. dezgust. „moi” anxietate. hedonism. inadaptare retragerea în trecut. cefalee (la copii) o posibilă redare realistă a propriei conformaţii negarea controlului asupra impulsurilor obsesii legate de inhibiţia afectivă atutudine pasivă. depresie valorizarea funcţiilor cerebrale valorizarea controlului emoţiilor migrene.

slabe absente la spate. lipsa autonomiei ambiţie SAU frustrare rang. suspiciune sensibilitate la critici afişarea masculinităţii.cerebral dorinţa de forţă. cravată. ascunse haşurate. analizei Variaţii Detaliu urechile nasul bărbia pilozitatea feţei lipsă accentuate mare turtit (femei) nasul mic colţuroasă. musculoşi.Psihodiagnostic II Seg. masculinitate slăbiciune. inferioritate narcisism faţă de aspectul exterior dorinţa de forţă. depresie vinovăţie vinovăţie nevoia de contact afectiv SAU dorinţa de putere sentimentul de neîndemânare. culpă vizavi de masturbare. încăpăţânare controlul emoţiilor inhibiţii afective scindarea emoţional . pătrată guler. masculinitate SAU camuflarea sexualităţii 59 . fermitate. insuficienţă retragere. colier gâtul trunchiul umerii braţele mâinile degetele sânii burta talia picioarele accesoriile lung masiv fragil desenul muşchilor mari. dominării traumă feminitate forţă. înnegrite larg deschise omise sau haşurate ascuţite sau ca nişte gheare ca petalele sau ciorchinele pumnii strânşi evidenţiaţi (femei) voluminoasă Cordon. negativism maternitate SAU sexualitate dorinţa de a rămâne însărcinate sexualitate socializată sau inhibată dorinţa de independenţă nesiguranţă. agresivităţii. fragili subţiri. masculinitate rigiditate în exprimarea afectelor inferioritate slăbiciune. cureA picoare lungi şi groase fragile sau „montate” stângaci pe vârfuri Şapca sau pălăria Semnificaţie ? posibile nelinişti privind masculinitatea sau maturitatea nesemnificativ hiper-vigilenţă. centură. stângăcie interpersonală agresivitate neîndemânare agresivitate. eventuali epoleţi pătraţi mici.

INTERVIUL CLINIC) Dafinoiu. IV . VI. .ABORDAREA CLINICĂ ÎN PSIHOLOGIE (integral) (pp. VI. Scurte considerații psihometrice) (pp. 5. Personalitatea – Metode calitative de abordare       (pp. .1 Introducere (din cap. 4.Caiet de exerciții pentru seminar Seg.INTERVIUL PSIHOLOGIC – CADRU GENERAL (fără subcapitolul 10) (pp.3.3 Interviul clinic de evaluare (din cap. STUDIUL ȘI EVALUAREA PERSONALITĂȚII PROBLEME GENERALE) (pp. VI. I. Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității (din Subcap.3.EVALUAREA PERSONALITĂȚII CU TEHNICI PROIECTIVE (integral) Seminar Psihodiagnostic II  Toată materia de seminar 60 . VI. 53 – 62) Cap. I. 63 – 79 și 94 – 97) Cap. 99 – 144 și 160 – 163) Cap. INTERVIUL CLINIC) (pp. II.5. V . 167 – 170) Subcap. 180 – 186) Subcap. Cursul ID Psihodiagnostic II  Capitolul V .II. Probleme etice generate de studiul și evaluarea personalității din cap. 44 – 51) II. Metodele observației și IV. analizei Variaţii Detaliu Cravata nasturii mănuşile Accentuaţi reprimarea sau ascunderea agresivităţii Semnificaţie ? simbol al dorinţei de autoritate controlul impulsurilor (la femei) dorinţa de identificare cu rolul masculin regresie infantilă Materia de învățat pentru examen Dafinoiu. III .OBSERVAȚIA (fără subcapitolele IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful