PERCUMA

PKS:

(T) 70

GAMBAR

PERKESO
BORANG PERMOHONAN JAWATAN

JAWATAN YANG DIPOHON

NAMA PENUH

NO. KAD PENGENALAN

ARAHANKEPADA PEMOHON 1.

Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja. Sila gunakan borang yang berasingan jika ingin memohon lebih dari satu jawatan. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR dan HURUF CERA!. Sila tandakan (x) di petak yang berkenaan. Sila lampirkan salinan kad pengenalan, salinan sijil kelahiran, salinan sijil-sijil akademik, salinan surat akuan dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan pastikan Laporan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dikemukakan atau disusuli kemudian. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. Pemohon yang layak dipanggil temu dug a sahaja akan dihubungi.
Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga ini tidak akan ditanggung oleh PERKESO.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

Sila anggap permohonan tuan/puan gagal sekiranya tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh enam bulan dari tarikh iklan ditutup.

~

2 BUTIR. K. BIMBIT UMUR TEMPAT LAHIR BANGSA AGAMA KECACATAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERINGKAT PERSEKOLAHAN (SertakanSalinan SI)II) PMRD SRP LCED Tahun ITITJ I I SPM DTahun ITITJ I I STPMDTahun STP ITITJ I D Pangkat SPMV MCE D Pangkat D D Pangkatl HSC D BahasaMelayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Pendidikan Seni Pendidikan Moral Pendidikan Islam Kem. RUMAH NO.P. TARIKH LAHIR JANTINA TARAF PERKAHWINAN WARGANEGARA LESEN MEMANDU (Kelas) NO. Hidup Bersepadu 1 Kem. Hidup Bersepadu 2 Kem. TEL. Hidup Bersepadu 3 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Seni Pendidikan Moral Matematik Tambahan Kimia Fizik Biologi Perdagangan Ekonomi Asas Perakaunan Kesusasteraan Melayu Ujian Lisan (BM) Pengajian Am Bahasa Melayu Sejarah Geografi Ekonomi Matematik Lanjutan Bahasa Inggeris Fizik Kimia Biologi Usuluddin Syariah Perakaunan Pengajian Perniagaan Pendidikan Seni 't .BUTIR PERIBADI NAMA [ ALAMAT [ [ [ [ NO TEL.

nyatakan: (a) Penulisan (b) Pertuturan LEMAH SEDERHANA BAlK ......s. p........s....................... p..m BAHASA MALAYSIA (a) Penulisan (b) Pertuturan BAHASA INGGERIS (a) Penulisan (b) Pertuturan Lain-lain...m Bahasa Melayu .... p.m Bahasa Inggeris ....3 Nama Institusi Diploma/ljazah Bidang Pengkhususan Tarikh Lulus CGPA Tahun ITLD D D Pangkat [ PEMEGANG BIASISWA/PINJAMAN PENAJA BIASISWA/PINJAMAN Masih Terikat Tidak Terikat Nama Lembaga/Badan/Sijil Tarikh Menjadi Ahli No..m ~ ...s.. nyatakan: MENAIP TRENGKAS Bertulis Bercetak .. Ahli/Sijil KOMPUTER Microsoft Words Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Excel Lain-lain..s....... p.....................

...... TARIKH:..... ...... ..4 Persatuan/Sukan/Badan Beruniform Peringkat Penyertaan Jawatan Nama Jawatan Nama dan Alamat Majikan [ [ [ [ Tarikh Mula Bekerja ITIIITI Gaji [RM No..... Tel.................. PERKESO I No............. KL TANDATANGAN: ..... Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu...... permohonan saya akan terbatal dan sekiranya diberi tawaran... JD108387-PNMB... perkhidmatan saya akan ditamatkan serta merta.......... Majikan rn Jawatan Majikan Dari Hingga No..... KWSP PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful