LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE FAMA NEGERI KELANTAN

TARIKH 4 JULAI 2012

TEMPAT LAWATAN Jabatan Pertanian Negeri Kelantan

Pusat Operasi Lundang, Lot 1770 Seksyen 58 Jalan Dato’ Lundang, 15200 Kota Bharu Kelantan
ANJURAN BERSAMA Persatuan Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Malaysia Kota Bharu “ KAMI BANGGA MENJADI GURU”

“KAMI BANGGA MENJADI GURU”

1

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

KERTAS KERJA PROGRAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KOTA BHARU 1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan kewangan dari Bahagian Kewangan IPG Kampus Kota Bharu untuk mengadakan Program Lawatan ini .

2.0

PENGENALAN / LATAR BELAKANG

Persatuan Pendidikan Khas DPLI Semester 2 akan mengadakan program lawatan sambil belajar ke FAMA Negeri Kelantan. Program ini bertujuan untuk melaksanakan tugasan dan projek yang termaktub dalam proforma Kemahiran Hidup Untuk Pendidikan Khas PKP2203 . Pelajar akan didedahkan dengan perkara berikut: 1. Teknik penanaman secara: a. Keratan rentas b. Pembenihan c. Tut d. Hidrofonik e. Fertigasi 2. Teknik membaja 3. Teknik membina batas 4. Teknik penyaluran air untuk tanaman, dan 5. Mengetahui kuantiti air yang diperlukan.

3.0

MISI

Melahirkan guru pendidikan khas yang berpengetahuan dalam perkebunan untuk tujuan mengalihan ilmu kepada murid-murid pendidikan bermasalah pelajaran. “KAMI BANGGA MENJADI GURU” 2

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

4.0

MATLAMAT

4.1 Membentuk dan melahirkan graduan yang seimbang dari aspek teori dan amali dan dapat menguasai ilmu perkebunan. 4.2 Melahirkan graduan yang boleh menggarap pembelajaran sepanjang hayat melalui program pembudayaan ilmu. 4.3 Melahirkan graduan yang dapat mengadaptasi pengalaman kehidupan dalam pelbagai konteks melalui pembelajaran secara menyeluruh. 4.4 Melahirkan graduan yang berkemahiran dalam merentas KSSR Pendidikan Khas.

5.0

OBJEKTIF LAIN

5.1 Mengeratkan hubungan antara peserta. 5.2 Menyemaikan sikap empati dan bertimbang rasa terhadap tumbuhtumbuhan. 5.3 Memupuk kerjasama antara pelajar 5.4 Melahirkan mahasiswa/i yang kreatif dan 5.5 Memberi pendedahan dalam menguruskan lawatan.

6.0

TEMA

IPG Lestari 7.0 ANJURAN DAN ORGANISASI

Program DPLI Persatuan Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Bharu.

Rujuk lampiran A.

“KAMI BANGGA MENJADI GURU”

3

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

8.0

TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada :

Nama Program : Lawatan sambil belajar ke FAMA Negeri Kelantan Tarikh : 4 Julai 2012 Masa : 8.00 pagi – 2.00 petang Tempat Program: FAMA Negeri Kelantan

9.0

TEMPAT PROGRAM

FAMA Negeri Kelantan

Pusat Operasi Lundang, Lot 1770 Seksyen 58 JalanDato’ Lundang, 15200 Kota Bharu Kelantan

10.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

Jumlah peserta seramai 39 orang. Jumlah Pensyarah Pembimbing seramai 2 orang.

11.0 TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

12.0 PERINCIAN PROGRAM

Rujuk Lampiran C

“KAMI BANGGA MENJADI GURU”

4

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

13.0 PENUTUP

Kami berharap program ini mendapat perhatian dan pertimbangan serta kerjasama yang sewajarnya dari pihak Tuan dan pihak IPGKKB khususnya. Kami juga berharap agar mendapat bantuan kewangan bagi melancarkan program ini dilaksanakan. Semoga lawatan ini akan berjalan dengan jayanya serta mencapai matlamat dan objektif yang telah digariskan.

Segala jasa baik dan sokongan yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Disediakan oleh: ………………………...............………....... (MOHD SABRI BIN A RAHMAN) Setiausaha Lawatan Program Lawatan Sambil Belajar Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Bharu.

Disemak oleh:

........................................................................ (MOHD IZZUDDIN BIN ZAINUR) Pengerusi Program Lawatan Sambil Belajar FAMA Negeri Kelantan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Bharu.

“KAMI BANGGA MENJADI GURU”

5

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

Disahkan oleh:

...................................................... .................... (CIK SITI FATIMAH BINTI SALLEH ) Penasihat Program Lawatan Sambil Belajar FAMA Negeri Kelantan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Bharu LAMPIRAN A

CARTA ORGANISASI PROGRAM Penaung Tuan Haji Hashim Bin Deraman Pengarah IPGKKB Dr Haji Mohd Aziz Bin Mohd Din Timbalan Pengarah IPGKKB Penyelaras En. Azhari Bin Haji Muhamood Ketua Jabatan Pendidikan Khas Penasihat Cik Siti Fatimah Binti Salleh Pensyarah Ketua Pengerusi Mohd Izzudin Bin Zainur (DPLI PK1/2) 013-9739387 Timbalan Pengerusi Noor Ainie Binti Majid (DPLI PK1/2) 013-2518971 Setiausaha Mohd Sabri Bin A Rahman (DPLI PK1/2) 017-3649437 Jemry Bin Nawi (DPLI PK1/2) 013-2689950 Bendahari Maryam Binti Hussin “KAMI BANGGA MENJADI GURU” 6

LAWATAN SAMBIL BELAJAR FAMA NEGERI KELANTAN 4 JULAI 2012

012-5840508 AJK Tempat: Mohd Azky Sham Bin Ismail Rohida Binti Mustapha Azita Binti Mamat AJK Pengangkutan: Muhammad Riduwan Bin Othman Rokiah Binti Mamat AJK Makanan: Shakina Binti Shaari Noor Aishahdatul Binti Abas Wan Nor Abidah Bin Wan Naman AJK Dokumentasi: AJK Cenderahati: Pengerusi Majlis: Zulkarnaen Bin Ameng Nur Halimatun Saadiah Binti Saat Umi Saidatul Binti Hassan Noor Hayati Binti Yusof LAMPIRAN B

TENTATIF LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE FAMA NEGERI KELANTAN, KOTA BHARU-27 JUN 2012 TARIKH DAN MASA 8.00 PAGI 8.30 PAGI 9.00 PAGI 1.00 TGH HARI 2.00 PETANG PERKARA PELAJAR BERKUMPUL DAN SARAPAN PAGI TAKLIMAT DAN BERTOLAK SAMPAI KE FAMA NEGERI KELANTAN REHAT DAN MAKAN TENGAHARI PULANG KE IPGKKB

LAMPIRAN C ANGGARAN BELANJAWAN PROGRAM Anggaran Perbelanjaan BIL 1. 2. 3. PERKARA Cenderamata program Makanan Pelajar (RM8 x 39 pelajar) Makanan Pensyarah Pembimbing (RM8 x 2 pensyarah) JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN RM RM RM RM

50.00 312.00 16.00

RM 378.00

“KAMI BANGGA MENJADI GURU”

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful