You are on page 1of 18

SEMINARIS DE DINAMITZACIÓ

EN TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE i DEL CONEIXEMENT

CURS 2008-2009

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


Notícies
Jornada Tècnica
Panda
Bones Pràctiques educatives
Jornada Educlip
Dia Internet
Centres PLAY
Continguts digitals

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


Notícies
LA MOSTRA
LAWIKI
DIA D'INTERNET-MARATÓ DE RÀDIO
Identificació institucional
Nits ATIC
IV Premi a la millor experiència d'integració de les TIC a l'aula
TASTETS

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


JORNADA TÈCNICA HEURA

Prevista per al dilluns 02 de març, de 9'30 a 18h,


al CEIP Miquel Granell d'Amposta

Per als centres Heura


Contingut previst:
Elements i característiques de la instal·lació HEURA dins d’un centre
educatiu.
Gestió d' avaries d’un element HEURA al GEPSE.
Les xarxes sense fils: docent i eduroam.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


PANDA
Es recorda que l'actualització a PANDA 2009, només és aconsellable
als equips d'aquest any. Aquesta actualització en un equip anterior
per exemple del 2004 no és aconsellable.

Les versions anteriors al PANDA 2009 continuen actualitzant-se com


fins ara. Cap canvi.

<http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/>

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


BONES PRÀCTIQUES EDUCATIVES

S'ha iniciat un procés de selecció i difusió de les Bones Pràctiques.

Hi haurà una convocatòria oberta amb caràcter permanent perquè els


centres o el professorat que vulguin ens facin arribar les seves
propostes mitjançant una fitxa de descripció de la Bona Pràctica.

Algunes d’aquestes seran publicades a la xarxa, a partir de l’informe


d’una comissió d’experts i la validació de l’esmentada comissió.
Les innovacions que presenten les Bones Pràctiques tant poden ser
referides a les competències bàsiques (temes curriculars), com a gestió d’aula,
organització de centre, o relació amb l’entorn. Actualment en podeu podeu
consultar algunes a la següent adreça:
http://www.xtec.cat/practicomp/index.htm

Poseu en contacte el professorat


Grup SUPTAC Terres de l’Ebre
interessat amb l'Àrea TAC a TE.
JORNADES EDUCLIP
Es faran el 24 d'abril. Concurs EDUCLIP obert fins el 15 de març de 2009
Finalitat:
Promoure l'ús de les narracions digitals i altres formats de producció audiovisual
a la web per a educació ( Digital Story Telling, Videoscreen, etc ).
Desenvolupar materials on es faci la descripció i característiques d'aquests
formats tot fent referència a experiències i recursos relacionats.
Calen docents implicats en l'ús de les TAC per tal que puguin desenvolupar
aquests materials. En concret la feina seria preparar una sessió d'informació
de 40 minuts per a les jornades d'Educlip que es realitzaran el proper dia 24 i
un altra seria un possible curs telemàtic de formació del professorat.
Si coneixeu docents que puguin tenir aquest perfil poseu-los en contacte amb
l'Àrea TAC de Terres de l'Ebre i que ens facen arribar una petita referència del
que han fet: formació, projectes, etc.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


DIA D'INTERNET

DATA: 17 de maig

La Marató de Ràdio serà la setmana del 23 al 27 de març .

Els SE recolliran centres interessats a participar.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


IDENTIFICACIÓ INSTITUCIONAL
Identificació gràfica dels centres docents públics

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.7489baa3d9df0d7105

* Presentació
* Introducció
* Aplicacions
* Paper de carta, sobre i targeta
* Coexistència de dues identificacions
* Elaboració de documents amb eines d’ofimàtica

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


Nits a l'àtic: una xerrada, habitualment el 2n divendres de cada mes, durant
tot l'any.

Pròxima xerrada divendres 20 de febrer a les 20h

“EL FACEBOOK, LA XARXA SOCIAL DEL MÓN”

Consell Comarcal del Montsià (Sala Emili Vives)


Plaça Lluís Companys, s/n
43870 Amposta
Tel. 977 70 43 71
Més informació: <http://www.atic2.cat>

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


PROGRAMES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

CERTIFICACIONS:

S'està pendent de rebre la normativa per la nova forma de certificar la participació.

TANCAMENT PROJECTES:

La Jornada de tancament dels Projectes d'Innovació que acaben enguany el


seu cicle es farà el dia 13 de maig a Mataró.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


TV3- PLAY

Es recorda que els centres que han intervingut o estan en llista d'espera
per participar, van estar seleccionat per tractar-se de centres amb
projectes PELE.

Aquí teniu informació actualitzada de la difusió i canvi d'horaris.

http://www.tv3.cat/videos/969879/Agnes-Busquets-pitja-el-Play

Si hi ha centres interessats a participar en possibles noves tandes, que es


posen en contacte amb l'Àrea TAC a TE.

Web : <http://www.tv3.cat/play/home.html>
LA MOSTRA

La convocatòria sortirà publicada a finals de mes.

S'amplia el ventall de recursos possibles a produccions.

S'anima els centres a preparar materials per participar-hi.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


LAWIKI

Diccionari d'aula de Primària que ja està disponible per ser avaluat:

http://www.eduwiki.cat

És un projecte que té com a objectiu crear coneixement compartit entre alumnat de


primària i Secundària de les diferents escoles i instituts de Catalunya, biblioteques,
casals.... a través, com el seu nom ja indica, d'una wiki.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


Grup SUPTAC Terres de l’Ebre
IV Premi a la millor experiència d'integració de les TIC a l'aula

Més informació:
http://www.premiotic.org/

Data límit de lliurament dels treballs el 23 d'abril de 2009

1. Premi a la millor experiència d' integració de les TIC a l'aula


Dotació - premi únic :
* 3.000 euros en metàl·lic per a el/els professional/s guanyadors del premi.
* 6.000 euros en equipaments informàtics per al col·legi representat pel/s guanyadors.
* Els 10 finalistes d'aquesta categoria que no haja obtingut el premi rebran una PDA.

2. Premio Talita - Impuls a la millor experiència d'integració de les TIC a l' aula dirigida a alumnes
amb necessitats educatives especials
Dotació - premi únic :
* Un portàtil per al/els professional/s guanyadors del premio.
* 1 pantalla digital interactiva d' Smart Technologies per a l'escola representada pels guanyadors.

3. Premi a l'experiència TIC més valorada pel professorat


Dotació - premi únic:
* 1 portàtil per al/s professional/s guanyadors del premi.
* 1 pantalla digital interactiva d' Smart Technologies per a l'escola representada pels guanyadors.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


II TASTETS
Sessions curtes i pràctiques d'eines o programes, adreçats a tot el professorat.
Es tracta de fer una aproximació a recursos per treballar les TIC.

CRP Montsià: Està prevista la segona jornada de tastets el proper mes de març,

Pissarra Digital Interactiva

CRP Baix Ebre:


Aquest trimestre: Accés a la informació. Mozilla Firefox

Lloc: IES JBAU. Hora: 18.30 h Duració: 2 hores

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre


Presentació de la tasca que es porta a terme
al centre IATIC de Flix:
CEIP Enric Grau i Fontseré
http://www.xtec.cat/ceipflix/

Els centres IATIC són centres experimentals amb pràctiques educatives


innovadores en l’ús de les Tecnologies de la Informació a una escala
realment àmplia, basades en projectes globals de centre.

Metodologies, experiències, pràctiques... a càrrec de Sebastià Mora