Y

iI '1r

-

A
(

*r
=

0),

SITTIY FIRSI

sePo!

,cv'!

e

f4

Cha ra

ct er s

F" ut

wang.oRq

tI re j.ll.tl-tl. il {:iT .

It i st.r i ?l'Ji* I'tl @D c) .

ra r an9 d:0 .

:r .011 S ./dYol" F* ./ \ *r-il . .r1-'\.\ . II . \ ydr at Luahaan R.s.:i-r .

6l oba 1 .

Tolong v#{ " 6)u .

I.q i n.s t Respons Lar bat ..

Respons II l'lustah i I I l'lustahil II 'tmW .

jt To1on9 _ E'i @ .K.

.. lllpnotl3ne .Tunqqu 1.

l'l!stah i I nii * .

Ti n99a I .

Hl Dnosl s ToIonE Sibuk Aibir 8.: '-'1 !.K t? .^.Lik 6.( .

@- q@ .Pinjar Buk u 11a9ik i!'r.

To I onq t-\ .

Edik Traininq .

.

rek.p .

n.nirih

.Jq;

0q5

II

Spe se 1 .

c Lll l6k Putus Asa .

.

.'t*i{****t{1. 053 "+" nust ah t 1 .

To I ong Pur._pu.a II {il{ dt.:" :: .

Purd -Pura III .

L.qi Dah syat .

.

S i rp.n .

nd.Tu j uan Si. t 6:"1 f\\ .p. P.

0Ll )iri 0 q$ I .

e j *"q tr:& .I.

Tlk S.l ah Insin Rasa tah u .

l. .Bukan .h lluku.Bukan S.

Apa Sa lah pa Sal ah II 014 6.0?q Balas renda.nt i ? * ffi IE .

r.t ttW i tl .h Tlpu lus l lh.K.

':r:' .-.$dri ..\j ".

I'lenqal t r 039 Te.ganak betul .

.

.

i Un tung lti T t ffi .niste.

S.rbuny I .

ru I .To I onq Rrs. B.

B.u III .Ra3.ru II 0re R. Ba.s.

rlsE .

Tak Bet!l Sendiri Eakat .

tcnt.nt.B.ngan I 0lt 8ert.n II .n9..

t00 PEhdai-Pandai .

t .

il Panddi -Pand. tfi \{atE9{.' .i Senqaj.

I I I I I I .

I Cdnqqih Seinbang .

ffi.i6 \f-.Stall nan ts BlJak .tr .

-fira u#q ..

i &i+4. krqiiq qi Mn rln un*l: I .KlliltK suptn K6 Gllrc .r cnie oiL c.

o @ .1ITIIE IHUIIIIER -"""^* rcrrH's siloIJcAst ! wi .

lctllt's slt0}rcmr AUIllGRIPII *. .*-"*.

illll[lrilul[[tltil .I 4\ Product Code : 003434S-LKTW6 G.c*l "illl!llltu[[[ulil cs 7s37 450 507 06 .la unggul R6sources Sdn Bhd F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful